PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH

1

MAKSUD D ISI PLI N
1. Unsur yang boleh mewujudkan ketertiban masyarakat. • peraturan-peraturan yang dikenakan • tindakan individu untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat • garis panduan yang patut diamalkan oleh individu Panduan Mengenai Disiplin Murid.(1982): KPM
2

Sambungan 2. Kesanggupan seseorang untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. Laporan JK Kabinet.(1979):KPM 3. Tingkahlaku mematuhi peraturan dan menghargai nilai-nilai masyarakat. Ee Ah Meng.(1992). Pedagogi Satu Pengenalan: Fajar Bakti 4. Tindakan pengurusan untuk menguatkuasa standard organisasi. John W.N & Keith D.(1993). Organizational Behavior: Mc-Graw Hill Inc.
3

Sambungan 5. Mematuhi undang-undang atau pihak berkuasa. American Heritage Dictionary 6. Kaedah sistematik untuk memperolehi kepatuhan/ketaatan. American Heritage Dictionary 7. Kawalan diri yang diperolehi melalui latihan. Farlex Dictionary 8. Kebolehan mematuhi peraturan untuk mewujudkan sekitaran yang selamat. M.Lee Manning.(2003). Classroom Management: Meril Prentice Hall
4

MATLA MAT DI SIPLIN
• Menjadikan pelajar manusia yang dapat memimpin diri sendiri dalam hidupnya di masa hadapan. • Penting untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bertatasusila, bersatupadu, demokratik, adil, liberal dan progresif. • Melahirkan individu yang kreatif serta mempunyai kesedaran harga diri dalam masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan

5

PRI NS IP ASAS DI SIPLIN
• • • • • Keadilan dan sama rata Pertimbangan minat dan keperluan pelajar Kebebasan – tertakluk kepada undang-undang Amalan menghormati individu lain Perhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan yang harmonis • Perpaduan masyarakat dan negara

6

FAK TO R YAN G MEMPEN GARU HI D ISI PLI N PELAJAR
• • • • • • Asuhan dan didikan di rumah dan sekolah Tingkahlaku rakan sebaya Suasana dan sekitaran Latarbelakang keluarga Organisasi sekolah Cita-cita

7

CIRI-C IRI D ISI PLIN YA NG BA IK
• • • • • • • • • Memahami dan mematuhi peraturan Menepati masa Rajin dan berdaya usaha Jujur dan ikhlas Sentiasa bersedia berkhidmat dan bekerjasama Berbudi bahasa, bersopan santun dan berdiplomasi Bersih, cekap dan amanah Menghormati orang lain Taat setia kepada raja dan negara
8

Sambungan • Kasih dan sayang kepada ibu-bapa • Mencintai sekolah • Berfikiran luas dan berpandangan jauh

9

JENIS-JENIS DISIPLIN DI SEKOLAH 1. Disiplin arahan guru. * guru mewujudkan struktur serta mewajibkan pelajar mematuhi peraturan * kawalan dan arahan daripada guru * keselamatan dan kestabilan timbul daripada struktur yang dibentuk Disiplin arahan kerja. * diwujudkan oleh tugasan yang perlu disiapkan * berlandaskan motivasi positif * menganggap kerja itu penting

8.

10

Sambungan 1. Disiplin arahan kumpulan. * diwujudkan oleh pengaruh rakan sebaya * kawalan daripada rakan sebaya * mematuhi norma atau nilai kumpulan Disiplin arahan diri. * wujud akibat motivasi diri yang tinggi * kelayakan penting untuk mendapat kebebasan * seharusnya berupaya untuk membuat kompromi dengan harapan masyarakat.
11

5.

KEPENTINGAN DISIPLIN DI SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Keselamatan warga sekolah terjamin. Pengajaran berjalan secara licin dan teratur. Pembelajaran berlangsung dalam suasana tenang serta teratur. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan. Murid-murid menjadi lebih produktif. Kemalangan yang berlaku dapat dikurangkan. Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang singkat.

12

KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN 1. Pihak Berkuasa Disiplin * Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957, kuasa diberikan oleh Yang Di-Pertuan Agong kepada Menteri * Menteri membuat peraturan yang dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah),1959 * Guru Besar/Pengetua bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah. Kuasa ke atas guru dan pelajar diberikan Peraturan 4 & 5, Peraturan-Peraturan 13 Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959

Sambungan
Kuasa Guru Besar/Pengetua Menggubal dasar disiplin sekolah mengikut kesesuaian sekolah Buku Peraturan Disiplin Sekolah diwujudkan dan menjadi panduan ketika menjalankan hukuman-hukuman Membentuk JK disiplin di sekolah Menurunkan kuasa disiplin dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain Mematuhi perintah apabila ada perintah bertulis daripada Pendaftar/Pendaftar Besar
14

• • • • •

KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN 2. Peraturan Yang Harus Dipatuhi Dalam Menjalankan Kuasa Disiplin * kuasa dan budi bicara diberikan * mengamalkan keadilan * peruntukan yang dinyatakan dalam peraturan dipatuhi * ‘natural justice’ diperhatikan * hak untuk dibicarakan * dakwaan dan tuduhan dimaklumkan * hukuman dijatuhkan selepas pembelaan * peluang membuat rayuan dan didengari
15

KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN 3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil * Terima aduan, pastikan kebenaran aduan, siasatan awal dan pastikan kes itu bersabit * Beri peluang kepada pelajar untuk menafikan dakwaan/tuduhan dan membela diri * Cadangkan hukuman

16

KONSEP MENJALANKAN KUASA DISIPLIN 4. Membuat Keputusan * Bebaskan pelajar jika tuduhan tidak ada bukti dan tindakan selanjutnya adalah tidak perlu * Pelajar mengaku bersalah atau didapati bersalah maka hukuman perlu dikenakan di atas kesalahan tersebut * Hukuman mestilah adil * Rekod disiplin
17

ASPEK-ASPEK DISIPLIN DI SEKOLAH a. Perbuatan Yang Dilarang Secara Tidak Nyata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budi pekerti/tingkah laku/kelakuan. Kebersihan diri dan sekitaran. Ketepatan masa. Kehadiran ke sekolah/kelas. Potongan rambut. Pakaian seragam. Menjaga harta benda sekolah/orang lain. Keselamatan melintas jalan, makmal sains, kebakaran, kecemasan dll. Kegiatan kokurikulum – kelab, persatuan, permainan, olahraga dll.
18

ASPEK-ASPEK DISIPLIN DI SEKOLAH b. PerbuatanYang Dilarang Secara Nyata 1. 2. 3. 4. Persatuan sekolah.(Peraturan Sekolah – Persatuan:1956) Lawatan.(Peraturan Sekolah-Lawatan:1957) Majalah sekolah.(Peraturan Sekolah Majalah:1958) Politik.(Peraturan Sekolah-Disiplin Sekolah: 1959)

19

JENIS-JENIS KESALAHAN
KUMPULAN 1: (Tingkahlaku jenayah) iii. Memeras ugut iv. Menjadi anggota kumpulan haram v. Terlibat dengan dadah vi. Berjudi vii. Mencuri viii. Memukul guru/pengawas/pelajar lain

20

JENIS-JENIS KESALAHAN
KUMPULAN 2: (Tingkahlaku lucah) iii. Membaca, menunjuk dan menyebarkan bahan-bahan atau gambar lucah iv. Mengintai pelajar perempuan v. Bercumbu-cumbuan vi. Menggunakan kata-kata lucah vii. Melukis dan menulis kata-kata lucah

21

JENIS-JENIS KESALAHAN
KUMPULAN 3: (Tingkahlaku anti sosial) iii. Merosakkan harta benda sekolah iv. Mencemarkan kebersihan kawasan atau bangunan sekolah v. Membuat bising atau mengganggu kelas vi. Bergaduh vii. Mengadakan pelancoan

22

JENIS-JENIS KESALAHAN
KUMPULAN 4: (Tingkahlaku tidak jujur) iii. Meniru dalam ujian/peperiksaan iv. Meniru tanda tangan ibu-bapa/penjaga v. Bercakap bohong vi. Mengubah markah vii. Ponteng sekolah/kelas

23

JENIS-JENIS KESALAHAN
KUMPULAN 5: (Tingkahlaku tidak sopan) iii. Berbahasa kesat atau mencarut iv. Tidak menghormati guru/pengawas v. Menghisap rokok vi. Berambut panjang vii. Tidak memberi perhatian kepada pengajaran guru

24

HUK UMAN
1. Tujuan Memberi Hukuman. * mencegah berlakunya salah laku dan perbuatan melanggar disiplin * membaiki sikap terhadap mematuhi peraturan * mendatangkan kesedaran dan keinsafan bahawa tiap-tiap peraturan mestilah dipatuhi

25

HUKUM AN
2. Nilai Hukuman. * adil * hukuman paling sesuai yang boleh mencegah mereka yang bersalah atau pelajar lain daripada mengulangi kesalahan tersebut * menimbangkan pemulihan sebagai satu unsur hukuman

26

HUKUM AN
3. Bentuk Hukuman. a) Pembuangan * sabit kesalahan dengan mana-mana larangan nyata * melakukan salah laku mengganggu yang serius berulangkali dan didapati tidak berubah setelah tindakan pemulihan diambil

27

HUKUM AN
3. Bentuk Hukuman. b) Penggantungan * sabit kesalahan dengan mana-mana larangan nyata * berkelakuan liar dan mengganggu sehingga perlu diasingkan sementara menunggu hasil siasatan

28

HUKUM AN
3. Bentuk Hukuman. c) Hukuman Biasa * budi bicara Guru Besar/Pengetua i. hukuman dera(rotan) ke atas pelajar lelaki - kuasa merotan boleh diturunkan kepada guru lain - punggung berlapik - sangat berkesan jika dilakukan sebaik sahaja kesalahan dilakukan - bersifat mencegah
29

Sambungan ii. hukuman penahanan - manafikan pelajar menggunakan masa lapangnya - tentukan masa dan jumlah jam - kesan mencegah kepada pelajar berkenaan dan juga pelajar lain iii. hukuman denda - mengikut kemampuan pelajar - sejajar dengan wang saku pelajar - tidk dibayar oleh waris
30

Sambungan iv. Amaran - pertimbangkan jenis salahlaku - pertimbangkan kelakuan pelajar - tidak wajar dikenakan tindakan lebih berat

31

RAYUA N
*
* * * dikemukakan oleh ibu-bapa/penjaga rayuan kepada Pendaftar melibatkan hukuman gantung persekolahan atau pembuangan pelajar dalam tempoh masa yang ditetapkan

32

KE SIMP ULA N
Pengurusan Disiplin Sekolah *
Berpandukan Buku Peraturan Disiplin Sekolah - tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959 dan surat-surat pekeliling * Guru Besar/Pengetua mempunyai kuasa yang boleh diturunkan kepada guru-guru (JK Disiplin) * Hukuman yang dijatuhkan mengikut prosedur yang ditetapkan, adil dan peluang untuk membuat rayuan diberikan
33

RUJUKAN
• • • • • • • Kementerian Pendidikan Malaysia.(1988). Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru.DBP Kementerian Pelajaran Malaysia.(1982). Panduan Bagi Ibu Bapa Mengenai Disiplin Murid-Murid Sekolah. DBP Bahagian Sekolah KPM.(1994). Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Sekolah.Percetakan Watan Sdn. Bhd. Bahagian Sekolah KPM.(2003). Koleksi Pekeliling Ikhtisas Dan Surat Siaran Berkaitan Disiplin.KPM Ee Ah Meng.(1989). Pedagogi-Satu pengenalan. Fajar Bakti George W. (1998). Classroom Discipline- Problem Solver. The Center For Applied Research Manning M.L.(2003). Classroom Management-Models, Applications And Cases.Pearson
34

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.