Program Pembimbing Rakan Sebaya

Disampaikan oleh Mohamad Fauzi bin Abdullah Guru Bimbingan SKLJ 014 3286238 http://tuisyenredha.googlepages.com

KLIK DI SINI

PENGENALAN
Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas kaunseling dan komunikasi. Ia berfungsi sebagai seorang pembimbing yang berkesan kepada rakan sebaya, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan.Program ini telah diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia pada tahun 1987.

PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, jantina, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

FALSAFAH
“BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN”

VISI
Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.

MISI
Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.

MATLAMAT
Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilainilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka, bertimbangrasa, rela,taat, menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain, PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar.

PERANAN PRS
Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Sebagai khidmat sokongan, PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu.

PERANAN PRS
Sebagai Role Model kepada pelajar lain. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan percaya diri, berasa selesa dan berempati. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh di atasi.

PERANAN PRS
Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.

ETIKA PRS
Amanah dan menyimpan rahsia.
Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain.

Tahu batasan dan keupayaan diri.

ETIKA PRS
ETIKA PRS
Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Sentiasa berusaha meningkatakan diri dari pelbagai aspek

Menerima dan menghormati rakan dan orang lain

Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama.

CARTA ORGANISASI PRS
Penaung (Guru Besar) Penasihat (Guru Kaunseling)

Pengerusi (Murid Tahun Enam) Setiausaha (Murid) AJK Bendahari (Murid)

Biro Akademik

Biro Kebajikan

Biro Promosi

Biro Lawatan

Biro Keceriaan

Wakil Murid

JAWATANKUASA PRS

Penasihat (Guru Kaunseling)

Pengerusi (Murid Tahun Enam) Setiausaha (Murid) AJK Bendahari (Murid)

Biro Akademik

Biro Kebajikan

Biro Promosi

Biro Lawatan

Biro Keceriaan

Wakil Murid

Perbincangan GB / HEM

Surat Kelulusan GPK Koko Promosi Isi borang Permohonan Pemilihan

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PRS

Tidak Ya

Sesi Temuduga

Lulus Mengikuti Kursus Asas Modul Tahap 1 Tidak Ujian Bertulis

Lulus Ya Ditauliahkan sebagai TUNAS PRS

Tamat

Modul Latihan PRS
Asas 1 (Sekolah Rendah)

Tahap 1
Kesedaran Kendiri Kemahiran Asas Kaunseling Kemahiran Asas Komunikasi Ujian

Tunas PRS

Unit Bimbingan dan Kaunseling

SK LEMBAH JAYA Telefon/ Fax : 03-42916046
BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Borang PRS 1.1

Nama :………………………………………………….. Tahun :… …………………… Jantina : ………………………….. Kaum :… ………………… No. K/P : …………………………………………………. No. S.B : …………………… Tatikh Lahir : …………………………………………………. Tempat Lahir: ……… ……… Alamat : ……………………………………………………………………………………… … …………………………………….potong di sini……………………………………… …………………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : BORANG PRS 1.2

Unit Bimbingan dan Kaunseling
SK LEMBAH JAYA Ruj. Kami : Bil. ( Tarikh : ______ ) dlm. SKLJ ……./.........

JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ………………………………. Masa : ………………………………. Sekian, terima kasih. Saya Yang Menjalankan Tugas, ………………………………………… ( Guru Bimbingan, SK LEMBAH JAYA seperti

)

Borang PRS 1.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling

SK LEMBAH JAYA Telefon/ Fax : 03-42916046
BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
GURU BESAR, SK LEMBAH JAYA (U.P. Penasihat UBK) Tuan/Puan, Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bi Nama Jant. Tahu No n

*

Kriteria Pencalonan

Ciri –ciri calon PRS : 1 .Suka menolong mudah mesra 4. Boleh dipercayai Sekian, terima kasih. Tandatangan …………………………………. … Guru Kelas

2.Bertanggungjawab 5.Mudah diterima oleh rakan sebaya

3.Peramah &

Tarikh

: ……………………

Borang PRS 1.1

Unit Bimbingan dan Kaunseling SK LEMBAH JAYA Telefon/ Fax : 03-42916046 BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ....../....... Tarikh : Kepada: ………………………………………………… Tahun. …………………………… Saudara /Saudari, TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa anda telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya Tahun ………………. di sekolah ini. 2. Diharap saudara/saudari dapat memberi komitmen dan perkhidmatan yang cemerlang. 16. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. Sekian, terima kasih. Saya Yang Menjalankan Tugas , ………………………………………… ( ) Guru Bimbingan, SK LEMBAH JAYA

Borang PRS 1.1

SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA Ruj. Kami Tarikh Kepada: : Bil. ( : ) dlm. SKLJ...../......

Unit Bimbingan dan Kaunseling SK LEMBAH JAYA Telefon/ Fax : 03-42916046

Ibu Bapa/Penjaga/Guru Kelas Tuan/Puan, MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ………………. Nama Pelajar ____________________________________________ No. S.B ______________________________ Tahun ______________________________ : : :

Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya di sekolah ini. Syabas dan tahniah diucapkan. 2. Sehubungan dengan itu, pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursuskursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa. 21. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan . Sekian, terima kasih. Saya Yang Menjalankan Tugas , ………………………………………… ( ) Guru Bimbingan

Borang PRS 1.1

Unit Bimbingan dan Kaunseling SK LEMBAH JAYA Telefon/ Fax : 03-42916046
SURAT JAWAPAN PENERIMAAN Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ Tarikh : …………………………………………………….. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : …………………………………………. Kepada : Guru Besar SK Lembah Jaya, (U.P. Penasihat UBK) Tuan/Puan, SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ………………. Bahawasanya saya, ……………………………………………………….. bersetuju /tidak bersetuju anak/jagaan saya yang bernama ………………………………………………………….. kelas …………… menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) tahun ………… Sekian, terima kasih. Saya Yang Benar, ………………………………………… ( ) Nama Ibu/Bapa/Penjaga

Borang PRS 1.1

Unit Bimbingan dan Kaunseling SK LEMBAH JAYA Telefon/ Fax : 03-42916046
SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PRS Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ...../...... Tarikh : Kepada: Saudara / Saudari, Nama …………. Tahun. Saudara / Saudari, KURSUS ASAS PRS TAHUN ……………………………….. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa …. Sekian, terima kasih. Saya Yang Menjalankan Tugas , ………………………………………… ( ) Guru Bimbingan SK LEMBAH JAYA : ……………………………… : ………………………………. : ………………………………. : ……………………………………… : ……………………………………

19.Sebarang kemusykilan, sila hubungi Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : …………………………………

Kertas Cadangan Penubuhan PRS
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/Rasional Penubuhan. Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: • Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) Penutup Lampiran 1.0 Contoh Borang 1.1 Borang Permohonan 1.2 Borang Cadangan 2.0 Surat 2.1 Surat Panggilan Temuduga 2.2 Surat Tawaran 2.3 Surat makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Tingkatan 2.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 2.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS 2.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masing- masing)

LAMPIRAN 1 1.Pelan Tindakan Penu

Pelan Tindakan Penubuhan PRS
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL / Percubaan/Ujian (Lisan&Bertulis) Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap 7 (Kursus Asas ) dan seterusnya Ja n Fe b Ma c Ap ril Me i Jun Jula i Og os Se pt Ok t Catat an

1. Kursus Pengenalan - Masa 5 Ceramah dan Aktiviti Suai Kenal Rehat Latihan Dalam Kumpulan Bengkel Penilaian kursus

jam - 1 ½ jam - ½ jam - 1 jam - 1 ½ jam - ½ jam

2. Latihan Kemahiran Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 - Membina identiti PRS Aktiviti 2 - LDK - Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi Definasi komunikasi Komunikasi lisan dan bukan lisan Bengkel / praktikal Minggu 3 Sesi 2 Asas Komunikasi - Latihan Meningkatkan perhubungan manusia, membina kepercayaan Halangan Komunikasi Aktiviti - LDK - Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 - Pidato Spontan Aktiviti 2 - LDK - Menghantar mesej

Minggu 5 Sesi I

Minggu 6 Sesi 2 Minggu 7 Sesi 3

Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti - LDK - Titanic Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti - Topi Saya Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti - LDK - Kemahiran memberi respon dan maklumbas. Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling Aktiviti - LDK - DYAD (berpasangan) PRS dan klien menjalankan sesi membantu

Minggu 8 Sesi 4

PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS
SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Menerima klien dengan terbuka 2. Menggalakkan klien bercerita 3. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten YA TIDAK

KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Menggunakan Pra - frasa 2. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. 6. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan JUMLAH

Pembimbing Rakan Sebaya :………………………………………. Nama Penyelia :……………………………………………………………

PENTAULIAHAN
Promosi Isi borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak Sesi Temuduga Lulus Mengikuti Kursus Asas Modul Tahap 1 Ujian Bertulis Tidak Ya Ditauliahkan sebagai TUNAS PRS Tidak Ya Tamat Lulus Lulus

Ya

(Muka Hadapan Buku loq) LOGO JPNS LOGO PRS

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG

Nama Tahun Sekolah Tahun No. Pendaftaran PRS

: : : : :

MAKLUMAT DIRI
NAMA SEKOLAH TAHUN/TINGKATAN TARIKH LAHIR TARIKH LANTIKAN TARIKH PEPERIKSAAN UPSR KEPUTUSAN TARIKH PEPERIKSAAN PMR KEPUTUSAN TARIKH PEPERIKSAAN SPM KEPUTUSAN TARIKH PEPERIKSAAN STPM KEPUTUSAN NAMA BAPA/PENJAGA PEKERJAAN BAPA/PENJAGA NAMA IBU/PENJAGA PEKERJAAN IBU/PENJAGA ALAMAT RUMAH NO. TELEFON : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS
Perkara yang boleh • • • Pemudah cara dalam keadaan terbuka,penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. Menerima rakan dengan terbuka. Mendengar,menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. Mematuhi kerahsiaan. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi • Perkara yang tidak boleh Mengawal,memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. Menyelamatkan rakan denmgan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. Bercerita dengan orang lain.

• • •

• • •

PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS
Perkara yang boleh
• • Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau orang yang lebih arif. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Memberatkan kesajahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. • • • • • •

Perkara yang tidak boleh
Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. Menjalankan projek bersendirian dan mengetepikan rakan lain. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan.

• •

FIKIRKAN BOLEH!!!!

Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan, Jika kau fikirkan ragu-ragu, Usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, Kau hampiri kegagalan, Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan.

Engkaulah apa kau fikirkan, Terkandung dalam pemikiran, Kau fikir boleh melakukan, Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan, Tabah apa kau usahakan, Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh, Engkau Boleh, Engkau Boleh,

RUKUNEGARA
Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan

PENGHARGAAN
• Zuraidah binti Ab. Rahman (Pengasas Program PRS Malaysia) • Kementerian Pelajaran Malaysia • Jabatan Pendidikan Negeri. • Pejabat Pendidikan Daerah.

X