ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS Islam Sebagai Cara Hidup

(Pengertian Islam,Iman dan Ihsan

PENGERTIAN AGAMA
Perkataan ‘Agama’ berasal drpd bahasa pali atau mungkin juga drpd bhs sanskrit. Kata dasarnya ialah “gaacc”, bermakna pergi, manuju, atau datang dan kehidupan manusia. Dalam bhs Arab, perkataan agama diterjemahkan kpd “Ad-din” iaitu satu cara hidup yg ditentukan oleh Allah Dalam kamus dewan : iaitu sebagai kepercayaan kpd Tuhan dan sifatsifat serta kekuasaan Tuahn dan penerimaan aajaran dan perintahNya Agama juga diertikan sbg kepercayaan kpd sesuatu dewa dan lainlain. Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan agama sbg sistem keimanan atau keyakinan aatas sesuatu Yang Mutlajk diluar manusia dan satu sistem peribadatan manusia kpd yg dianggapnya yang Mutlak itu serta sistem norma yg mengatur hubungan antara manusia sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam lain

PENGERTIAN ISLAM
Dari sudut bhs, islam berasal drpd perkataan arab, iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian, ia juga bermaksud menyerah diri, tunduk, patuh dan taat. Mengikut istilah atau syara’ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: “Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam” Rasulullah menjawab “Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya, mendirikan solat, mengeluarjkan zakat, puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu”

PENGERTIAN ISLAM
Dari sudut bhs, islam berasal drpd perkataan arab, iaitu salima yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian, ia juga bermaksud menyerah diri, tunduk, patuh dan taat. Mengikut istilah atau syara’ ialah patuh dan menyerah diri kpd Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup dan kehidupan manusia Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya Rasulullah tentang Islam: “Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam” Rasulullah menjawab “Engkau mengaku bhw tiada Tuhan melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya, mendirikan solat, mengeluarjkan zakat, puasa bulan ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau mampu”

ISLAM
AKIDAH SYARIAH AKHLAK

Khaliq Rukun Iman Ibadah Muamalah Makhluk Khusus Umum Khusus Umum

PENGERTIAN ISLAM
Mentauhidkan Allah, Tunduk dan Patuh KepadaNya serta menunaikan semua ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad S.A.W.

RUKUN ISLAM
1. 2.

3. 4. 5.

Mengucap dua kalimah syahadah. Sembahyang lima waktu sehari semalam. Berpuasa sebulan bulan Ramadhan. Mengeluarkan zakat. Menunaikan fardhu haji bagi yang berkemampuan.

PENGERTIAN IMAN

Membenarkan Dengan Hati Dan Berikrar Dengan Lisan Serta Beramal Dengan Ajaran-Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A.W.

RUKUN IMAN
1. 2. 3.

4.

5.

6.

Percaya Kepada Allah. Percaya Kepada Malaikat. Percaya Kepada KitabKitab. Percaya Kepada RasulRasul. Percaya Kepada Hari Akhirat. Percaya Kepada Qada’ Dan

PENGERTIAN IHSAN
Melakukan ibadah dengan khusyuk, ikhlas dan yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa yang dilakukannya.

CIRI-CIRI KELEBIHAN IHSAN

 

Mentaati perintah dan larangan Allah S.W.T. dengan ikhlas. Sentiasa amanah, jujur dan menepati janji. Berasa nikmat dan seronok dengan ibadah. Mewujudkan keharmonian masyarakat. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah S.W.T.

PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM

 

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia adalah Khalifah Allah. Menjadikan Islam sebagai cara hidup :- Iltizam dan patuh hukum Allah - Hubungan baik sesama manusia - Bersikap sederhana - Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran - Bersyukur dan bertawakkal.

CARA PENGHAYATAN ISLAM, IMAN DAN IHSAN DALAM KEHIDUPAN
 

 

  

Menyembah dan beribadah kepada Allah. Memelihara kesucian aqidah tidak terbatal. Mengerjakan ibadah fardhu ain dan sunat. Hubungan baik dengan keluarga, jiran dan masyarakat. Melakukan perkara-perkara yang baik. Amalkan sifat-sifat mahmudah. Bersyukur atas nikmat Allah S.W.T.

TIGA PUNCA KEROSAKAN IMAN DAN ISLAM

HATI

:

LIDAH

:

PERBUATAN:

Kepercayaan / keyakinan / niat dalam hati bercanggah dengan ajaran Islam. Perkataan / ulasan bahawa hukum Islam itu sudah ketinggalan zaman/tidak sesuai. Tingkah laku bercanggah dengan Islam seperti menyembah selain Allah S.W.T.

PERKARA YANG MEMBATALKAN AQIDAH

 

Mensyirikkan / Menyembah Selain Dari Allah. Mengingkari Dan Mempersendakan Hukum Allah S.W.T. Mempercayai Selain Dari Allah Yang Boleh Memberi Kesan. Menolak Al-Quran Dan As-Sunnah. Mengingkari Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W.

KESAN TERBATALNYA AQIDAH
   

Terbatal ikatan perkahwinan (suami isteri) Menghilangkan hak mempusakai. Menghilangkan hak perwalian. Tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Menghilangkan hak keistimewaan orang Islam.

KONSEP ASAS
1. Konsep merupakan suatu gambaran untuk kita mengenali sesuatu objek untuk kita memahami sesuatu perkara, begitu juga dengan agama islam untuk kita memahami agama Islam perlulah kita memahami konsep sebenar dalam agama islam, berulah kita dapat memahami agama islam dengan betul Menurut Yusof al-Qaradawi belia telah membahagikan konsep asas dalam agama terbahagi kepada 3 bahagian : Hubungan manusia dengan pencipta Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan alam Pandangan dari Dr. Afif Abdul fatah tabarah menyatakan konsep asas dalam Islam merangkumi tiga aspek : Akidah syariah Ahklaq

Di sini dapat disimpulkan bahawa konsep asas dalam islam ialah : 1. Kayakinan menesakan Allah s.w.t. dengan cara yang telah ditentukan 2. Mengerjakan Amalan mulia dengan cara mengerjakan segala pekerjaan yang disuruh dan meninggalkan segala perkerjaan yang dilarang 3. ada 4. Menjalinkan Hubungan silaturrahim dalam segala aspek sama bermasyarakatan, bermuamalat dan sebagainya Membangunkan dunia dengan peraturan-peraturan yang telah ditunjukkan oleh Allah a.w.t.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

Hubungan manusia dengan Allah s.w.t. merangkumi kepada hal kepercayaan (aqidah) dan amalan kebaikan (ibadah) yang langsung berhubungan dengan Allah s.w.t.

APA ITU AQIDAH Pada bahasa : keyakinan, kepercayaan, pegangan, tetap. Aqidah ianya sama dengan tauhiddan juga ilmu kalam Menurut Istlah : Berdasar kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah, karangan said ibrahim, iaitu : Ilmu yang menyelidik dan memeriksa pekerjaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dengan dalil-dalil yakiniah yang aqliah dan naqliah yang boleh menghilangkan semua keraguan di dalam hati seseorang manusia.

Menurut Abdul Simat Falimbany : Aqidah adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan, keraguan dan pendustaan seseorang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t.,rasul-rasul, kitab-kitab allah, hari ahkirat qado dan qadar yang berasaskan dalil aqli dan naqli. Di sini dapat di buat kesimpulan bhw hal yang berkaitan dengan aqidah ialah perkara-perkara yang membicarakan tentang Beriman Kepada Allah, beriman kepada rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan beriman kepada qado dan kadar

BERIMAN KEPADA KEESAAN ALLAH
1.

ISLAM MENYERU MENTAUHIDKAN ALLAH Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain daripada Allah. Ia mengakui tauhid yang mutlak, zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada Allah di dalam beribadat, dalil surah al Baqarah, bermaksud “ Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan Melainkan Dia, Yang Maha pemurah lagi Maha penyayang” Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan (Syahadah)

7.

JIWA TAUHID DALAM ISLAM 1. Taihid mempunyai kuasa tertentu mengawal manusia 2. Tauhid dalam islam tidak mempunyai keraguan 3. Tauhid orang-orang mukmin mempunyai kebenaran 4. dari tau manusia dapat mengambil faedah yang besar

3. PEMBAHAGIAN BERIMAN KEPADA ALLAH Pertama : Tauhid Uluhiyyah Mengesakan Allah dalam beribadat Kedua :Tauhid Rububiyyah Meyakini bahawa Allah s.w.t. sahajalah yg mencipta dan mentadbir alam ini 4. BERIMAN KEPADA RASUL UTUSAN ALLAH 4.1. Utusan Resmi 4.2. Penutup Risalah 4.3. Bukti Nabi Muhammad Sebagai Nabi

5, AMAL SALEH Amal saleh adalah amal yang diredhoi oleh Allah s.w.t., ianya merangkumi dua elemen iaitu : 1. Perbuatan tersebut selari dengan syariat Islam 2. buatan tersebut bertujuan mencari keredhaan Allah dan mentaati Allah 6. PEMBAHAGIAN AMAL SALEH 1. sembahyang 2. puasa 4. zakat haji