(a) Definisi tamadun menurut Barat

:
- Perkatan tamadun berasal daripada perkatan dalam bahasab Arab,iaitu mudun dan madain. Ada kaitannya juga dengan perkataan madana yang bermakna tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar

(b) Definisi tamadun menurut Islam :
- Dalam bahasa Inggeris pula ia mempunyai makna yang sama dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada perkataan dalam bahsa Greek,iaitu civitas yang membawa makna bandar.Tamadun juga diertikan sebagai peradaban.

Petempatan kekal :
- Masyarakat tamadun awal akan memilih kawasan untuk membina petempatan kekal mereka.Kehidupan secara tetap ini membawa kepada corak hidup yang sistematik.Pemilihan kawasan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan bekala makanan.Hasil inovasi manusia ini juga membawa kepada kemajuan dalam pertanian dari segi penanaman, penyimpanan makanan, serta perternakan binatang. - Penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengaliran yang lebih efektif mengamalkan hasil inovasi tersebut.

Kehidupan berorganisasi :
- Kehidupan berorganisasi penting kerana mampu mengatur cara hidup manusia dan memastikan kestabilan serta kemakmuran kehidupan mereka. - Pada peringkat awal, organisasi sosial atau masyarakat yang lahir itu berada pada tahap yang ringkas iaitu sistem kekeluargaan.

Pembahagian masyarakat yang lebih kompleks wujud apabila terdapat pertambahan penduduk dan kepelbagaian kegiatan ekonomi. - Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun piramid dan bersusun lapis : i) Raja dan golongan bangsawaan - Raja mengetuai sistem pemerintahan,golongan bangsawaan yang menerajui pemerintahan menduduki lapisan yang teratas. ii) Golongan pembesar - Merupakan golonagan pembesar, iaitu mereka yang menguasai upacara dalam hal ehwal agama,individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua kampung, ataupun ketua kelompok,kumpulan pentadbiran dan ilmuwan, serta mereka yang pakar dalam bidang kesenian. iii) Rakyat biasa - Golongan ketiga ini merupakan jumlah yang paling ramai,golongan ini penting kerana mereka merupakan tunjang kepada kegiatan ekonomi, terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan. iv) Golongan hamba - menduduki lapisaan terakhir.kehidupan golongan ini bergantung kepada lapisan-lapisan di atasnya.

Sistem pemerintahan :
- Sistem pemerintahan bertujuan untuk meguruskan pentadbiran agar berupaya meguruskan masyarakat yang lebih besar.Dalam tamadun awal manusia seseorang pemimpin atau raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan suipaya mendapat pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.

.

- Antara faktor yang menyebabkan pemilihan lokasi ini ialah : a)
kesuburan tanah di mana sekitar sungai sesuai untuk pertanian. b) Kemudahan bekalan air dan sumber makanan. c) Kemudahan pengangkutan dan perhubungan.

Tamadun Awal Dunia

Latar belakang :
- Merupakan tamadun yang terawal di dunia. - Mesopotamia berasal daripada perkataan dalam bahasa Yunani yang membawa makna "tanah di antara dua sungai. - Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. - Wilayah Mesopotamia berkembang daripada petempatan awal Zaman Neolitik (7000 - 5000 S.M).Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M. - Kerajaan yang paling awal ialah kerajaan Sumeria (3500 S.M), manakala kerajaan Chaldea merupakan kerajaan terakhir yang runtuh pada tahun 539 S.M -Tamadun Mesopotania dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan yang penting.Kuasa Parsi telah menguasai wilayah Mesopotamia selepas kerajaan Chaldea jatuh. - Kerajaan-kerajaan lain ialah Akkad, Ur,Babylon, Kassites, dan Assyria.

Proses pembentukan : terbahagi kepada dua bahagian iaitu :
i) bahagian utara Baghdad. ii) bahagian selatan Baghdad - Tamadun Mesopotamia mengamalkan sistem pemerintahan beraja.Sistem pemerintahan ini berbentuk teokrasi. - Teokrasi merupakan pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan

hukum agama bersifat ketuhanan. - Raja juga merupakan : i) ketua pentadbiran ii) ketua tentera iii) ketua pendeta iv) ketua agama - Soal tanah,cukai,hasil pertanian dan perniagaan juga berada di bawah kuasa raja. - Sistem tulisan awal tamadun Mesopotamia berbentuk tulisan bergambar,namun kelamaan sistem tulisan ini berkembang menjadi tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat yang berbentuk pepaku yang dikenali sebagai cuneiform.

- Kod undang-undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon,Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. - Menurut undang-undang ini ,hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan,tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. - Undang-undang ini dipahat pada tembok dan tiang besar untuk membolehkan rakyat membaca undang-undang tersebut. - Antar kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi ialah:

- Antara sumbangan-sumbangan yang lain ialah Kesusasteraan,perkembangan ilmu
astronomi,penciptaan roda,penciptaan alat pengangkutan,pembuatan bata dan pembentukkan empeyar pertama di dunia. batu-

Latar belakang
- Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil.Sungai Nil megalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. - Tamadun Mesir Purba terbentuk di tebing Sungai Nil. - Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu : a) Sungai Nil Biru ( yang bermula dari tanah tinngi di Ethiopia ) b) Sungai Nil Putih ( yang bermula dari Tasik Victoria di Uganda ) - Perkembangan tamadun Mesir Purba bermula daripada petempatan awal pada Zaman Neolotik ( 10 000 S.M 5000 S.M )telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M. - Tamadun Mesir Purba terbahagi kepada empet zaman iaitu : i) Zaman Awal (3100-2200 S.M) ii) Zaman Pertengahan (2040-1785 S.M) iii) Zaman Empayar (1570-1085 S.M) iv) Zaman Keruntuhan (1080-322 S.M) - Kejatuhan tamadun Mesir Purba berlaku apabila pemerintahannya dikuasai oleh orang asing seperti Libya,Kush,Assyria, Parsi,Yunani dan akhirnya Rom. Proses pembentukan : i) mencatat tahap kebudayaan gangsa semasa Zaman Logam lagi. ii) Mendirikan petempatan tetap dan menggunakan logam.

- Pembinaan piramid,penciptaan kertas daripada pokok papyrus,Tulisan hieratik berkembang menjadi tulisan hieratik,iaitu tulisan berangkai. - Sistem pendidikan diberikan kepada kanak-kanak diuruskan oleh rumah ibadat.Bidang perubatan berkembang maju dan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat.Orang mesir purba maggunakan ilmu matematik seperti algebra,geometri dan astronomi untuk mengawal banjir sungai Nil yang berlaku sekali

dalam setahunl.

Latar belakang :
- Merupakan tamadun terawal di India.juga di kenali sebagai Tamadun Harappa. - Terletak di Lembah Indus : mlembah ini mengalir dari Pergunungan Himalaya ke Laut Arab.

Proses pembentukan :
i) Bermula dengan hidup berpindah randah dengan memburu binatang dan mengumpul makanan. ii) Pengeluaran hasil pertanian yang semakin meningkat membawa kepada peningkatan jumlah penduduk.

- Pencapaian berkait rapat dengan kepakaran dalam bidang matematik,geometri, dan pembinaan. - Bandar-bandar tamadun Indus dirancang dan dibina dalam bentuk segi empat serta jaln raya yang lurus.

- Latar belakang :
- Terletak di lembah sungai, iaitu Sungai Hwang Ho.Muncul hasil daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau lebih dikenali sebagai Sungai Kuning.

- Sungai Hwang Ho, sungai kedua terpanjang di china,terletak di bahagian utara negara China.Ia terletak jauh daripada pusat tamadun dunia yang lain,bersifat setampat kerana mempunyai ciri-ciri fizikal yang bergunung-ganang dan berpadang pasir. - Pembentukan tamadun in dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien iaitu Peking Man, ini menunjukkan bahawa wujud kehidupan zaman Paleolitik. - Pembinaan sistem pengaliran - Kemajuan dalam pembajaan serta penciptaan teknologi cangkul dan sabit. - Sistem tulisan yang digunakan oleh orang China di gunakan sehingga kini dan berkembang secara evolusi. - Pengenalan sistem berkelender iaitu semasa pemerintahan Dinasti Shang.

- Perkembangan dalam pemikiran dan kemahiran membawa kepada peningkatan tamadun.iaitu :dalam bentuk falsafah,sistem pendidikan,sistem pemerintahan, kesenian,keagamaan, serta sains dan teknologi.

- Bermula dengan pembentukan negara kota yang dikenali "polis".setipa polis terdapat acropolis,agora, dan kawasan pertanian. - Athens merupakan polis yang terbesar.mempunyai 40 000 orang penduduk sahaja. - Setipa negara kota mengandungi sebuah kota yang mempunyai pasar, kubu, kuil, dan istana.ia di kelilingi oleh kawasan pertanian - Negara kota ini mempunyai caorak pemerintahan dan undang-undang tersendiri,masyarakat dalam setiap negara kota selalunya bersatu padu. - Dari segi keagamaan,mereka mempunyai beberapa tuhan.Terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara kota tamadun Yunani,melalui pelbagai perubahan daripada monarki,oligarki,aristokrasi, diktator (tirani), dan akhirnya demokrasi. - Antara ahli sains yang telah wujud dalam tamadun Yunani iaitu : i) Thales ii) Pythagoras iii) Hippocrates

iv) Archimedes v) Ptolemy

Falsafah tamadun Yunani - Dalam tamadun Yunani,antara ahli falsafah yang terkenal ialah :
i) Herodotus * merupakan ahli sejarah dan ahli falsafah Yunani yang terulung * Diberi gelaran "Bapa Sejarah" ii) Thucydides * Dianggap sebagai "Pengasas Sejarah Saintifik"Menggunakan pendekatan penulisaan sejarah yang bertereskan penyelidikan. iii) Socrates * merupakan "Bapa Falsafah Barat" * Pakar dalam perbincangan berdasarkan kaedah soal jawab.

- Majlis perbandaran diwujudkan oleh pemerintahan Rom disetiap bandar pada abad kedua Masihi.Romulus pada tahun 753 S.M - Bandar-bandar yang wujud merupakan bandar terancang dengan pelbagai kemudahan. - Mengamalkan sistem beraja(753 S.M) iaitu diperintah mutlak ole raja-raja berketurunan Etruscan. - Semasa pemerintahan Julius Caesar, Rom mencapai taraf empayar. - Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah stoik atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani, iaitu Zeno. - Falsafah ini mengutamakan keadilan,tanggungjawab, keberanian,dan perikemanusiaan. - Sains dan teknologi bagi tamadun Rom ialah seorang ahli matimatik iaitu Boethuis.Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik,geometri dan astronomi.

- Mencapai zaman kegemilangan antar tahun 2500-1800 S.M,Namun mengalami keruntuhan disebabkan kedatangan orang Aryan yang telah ,e,bawa satu budaya kepada masyarakat Lembah Indus. - Empayar yang pertama wujud pada tahun 321 S.M apabila seluruh India utara telah di satukan semasa pemerintahan Dinasti Maurya - Dinasti Maurya mencapai kemuncak kegemilangan semasa pemerintahan Asoka.

- Memberikan penekanan kepada keagamaan dan agama Hindu menjadi terasnya. - Pada zaman ini,kaum lelaki mendominasi pendidikan,Golongan wanita tidak diberikan pendidikan .Pendidikan menumpuhkan kepada pembelajaran kitab-kitab Veda. - Sains dan teknologi dalam tamadun India merupakan cabang kepada pengetahuan Vedik. - Pengetahuaan mengenai astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda. - Ilmu matematik dalam tamadun India berkembang pesat pada Zaman Gupta. - Ahli matemetik tamadun India seperti Aryabhata dan Varahamihira.

Falsafah tamadun Rom
- Diasaskan daripada falsafah stoil atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno. - Falsafah ini mengutamakan keadilan tanggungjawab, keberanian , dan perikemanusiaan.

- Dinasti Chin membawa kepada kelahiran empayar yang pertama di China. - Dinasti Chin yang di asaskan oleh Maharaja Shih Huang Ti bermula pada tahun 221 S.M dan tamat tahun 206 S.M - Dalam tamadun China pendidikan adalah utama dan tujuan utamanya ialah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan dan mengisi jawatan dalam pentadbiran - Pendidikan di China terbahagi kepada tiga peringkat iaitu,pendidikan rendah,menengah, dan tinggi.

Falsafah tamadun China
- Menekankan hal yang berkaitan dengan manusia,iaitu hubungan manusia dengan manusia lain. - Antara ahli falsafah yang terkenal ialah : a) Kung-fu Tze atau Confucius b) Lao Tze c) Mo Tzu (Motze atau Mencius) d) Aliran Legalisme - Perkembangan sains dan teknologi yang paling penting dalam rtamadun China ialah penciptaan kertas.Mereka juga memiliki kemahiran maghasilkan perahu yang lebih besar. - Teknologi membuat kertas bermula pada tahun 105 M.oleh Chai Lun, seorang

pegawai di istana raja China.Beliau juga berjaya mencipta kertas dengan mencampurkan bahan mentah seperti rami buluh, dan sayur-sayuran yang di cincang lalu dijadikan pulpa,diratakan pada skrin polos, dituskan lalu dikeringkan untuk menjadi kepingan yang nipis.

- Antara sumbangan tamadun ialah sumbangan politik dan sumbangan sosial. - Dari segi politik, tamadun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi diman kerajaan berbentuk demokrasi disifatkan sebagai kerajaan rakyat,Sebagai contoh,demokrasi yang diamalkan di malaysia iaiyu demokasi berparlimen. - Dalam sisitem ini,terdapat tiga komponen utama iaitu : i) Badan Pemerintahan (kuasa eksekutif) ii) Badan Perundangan (terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat) iii) Badan Kehakiman - Dalam sistem pemerintahn republik pula,contohnya tamadun Rom pemerintahan dikuasai oleh du orang konsul,bertujuan untuk mengimbangkan kuasa. - Konsul dibantu oleh Dewan Senat.Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat membantu senat. - Dari segi sosial,Agama,ilmu falsafah,seni bina,sains dan teknologi,bahasa,hasil sastera,sistem tulisan,sistem pendidikan,dan sukan Olimpik.

- Agama merupakan satu aspek penting dalam pembentukan dan peningkatan tamadun.Agama merujuk suatu kepercayaan atau ajaran yang ikuti oleh seseorang dan menjadi pedoman yang membimbing menusia ke arah kehidupan yang sempurna. - Dalam tamadun India, lahir agama Hindu diikuti pula oleh agama buddha.Mengikut agama Hindu Tuhan mempunyai tiga fungsi iaitu: i) mencipta (Brahman) ii) memerihara (Vishnu) iii) membinasa (Siva) - Agama Hindu berpegang kepada Hukum Karma yang berkait dengan kelakuan

manusia.Kelahitan semula bergantung kepada karma "karma" seseorang individu.tujuan hidup adalah untuk mencapai "Moksya" bermakna kebebasan mutlak - Zaman kegemilangan agama Hindu antara tahun 320-181 S.M lagi telah menjadi agama yang terpenting sejak zaman empayar Maurya.Agama ini telah didominasikan oleh golongan Brahmin. - Dalam agama Buddha Siddharta Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha adalah pengasas kepada agama Buddha. - Asas ajaran Buddha ini meliputi empet kebenaran mulia yang dapat melalui lapan jalan iaitu : i) Dukka (penderitaan) ii) Samudaya (sebab penderitaan) iii) Nirodha (nafsu yang membawa penderitaan) iv) Marga (cara memadamkan nafsu dan keinginan) - Lapan jalan ialah : i) Kepercayaan yang betul ii) Tujuan yang betul iii) Pertuturan yang baik iv) Perbuatan yang baik v) Hidup yang baik vi) Usaha yang baik vii) Fikiran yang baik viii) Renungan yang baik - Agama Buddha,mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan Asoka.Dan agana Buddha dijadikan agama rasmi. - Bahasa pali digunakan dalam agama Buddha,kitab tripitaka merupakan kitab suci agama buddha.Kitab tersebut mengandungi SuttaPitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. - Dalam tamadun awal China,muncul Confucianisme dan Taoisme.Manakala agama Kristian lahir di Palestin,peda tahun 610 M di mekkah lahir agama Islam. - Jesus Christ yang berasal Jeruselam adalah pengasas kepada ajaran Kristian.Jesus Christ lahir pada 25 Disember dan setiap tahun pada tarikh ina penganut agama Kristian meraikannya sebagai Hati Natal. - Kitab suci agama Kristian ialah bible yang mengandungi Old Testament dan New Testament. - Pada masa pemerintahan Constantine,agama Kristian mendapat pengiktirafan sebagai salah satu ajaran yang bebas untuk dipraktikkan oleh masyarakat. - Agama islam diwahyukan oleh Allh s.w.t kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada 6 ogos tahun 610 M.bersamaan dengan 17 Ramadan.Wahyu tersebut diturunkan

melalui malaikat Jibril di Gua Hira. - Agama islam mula di sebarkan selepas Nadi Muhammad s.a.w menerima wahyu Allh s.w.t.Namun baginda mendapat tentangan daripada Quraisy Makkah.Baginda telah berhijrah ke Madinah pada 12 September tahun 662 M. - Terdapat dua teras dalam agama islam,iaitu akidah dan syariah.Akidah merujuk keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah s.w.t. Manakala Syariah merujuk undang-undang yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah (hadis) yang menjadi panduan umat islam. - Setiap umat islam wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman * Percaya kepada Allah s.w.t. * Percaya kepada malaikat. * Percaya kepada kitab. * Percaya kepada para nabi dan rasul. * Percaya kepada qadha dan qadar. Rukun Islam * Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. * Solat lima waktu sehari semalam. * Puasa di bulan ramadhan. * Menunaikan zakat. * Menunaikan fardhu haji di Makkah bagi yang mampu. - Confucius adalah pengasas kepada Confucianisme,yang lahir pada sekitar tahun 551 S.M di negeri Lu (shantung).Ajaran ini dijadikan satu kepercayaan oleh masyarakat Cina dan Confucius disembah sebagai dewa penting. - Ajaran ini menekankan kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi iaitu : i) perikemanusiaan (ren) ii) kesusilaan (li) iii) ketaatan kepada ibu bapa (xiao) - Ajaran Taoisme muncul lebih lewat berbanding dengan ajaran Confucius.Ia diasaskan oleh Lao Tze yang lahir di negeri Chu pada tahun 604 S.M. - Pada asalnya Taoisme berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama.Ajaran Taoisme mengutamakan konsep Toa yang bermakna jalan.

- Kewujudan kerajaan awal seperti Funan,Angkor,Ayuthia,Chenla dan Sukhotai telah membuktikan kemunculan di Tanah Besar di Asia Tenggara. - Tmadun awal di Kepulauan Asia Tenggara khususnya di kepulauan Melayu terbahagi kepada dua,iaitu a) Tanah Melayu seperti Kedah Tua,Gangga Negara dan Langkasuka. b) Kepulauan Indonesia seperti kerajaan Mataram.Srivijaya,Majapahit, dan Singhasari. - Pada Peringkat awal,kerajaan awal di Asia Tenggara telah mengadakan i) hubungan diplomatik dengan kerajaan China. ii) hubungan kebudayaan dengan Indai.

- Terdapat 2 bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu : a) Kerajaan agraria b) Kerajaan maritim - Terdapat perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim:

- Kemunculan kerajaan agraria bermula dengan kemunculan petempatan kekal di kawasan yang subur terutamanya di lembah sungai.Manakala kerajaan maritim di kawasan pesisir pantai, dan kepilauan . - Padi sawah merupakan kegiatan ekonomi utama mereka.Penanaman padi telah diusahakan sejak Zaman Neolitik lagi. - Sebab - sebab perkembangan kerajaan awal di asia tengggara:

- Orang tempatan,orang laut dan pegagang laut adalah penduduk kerajaan maritim.Ini membawa kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa. - Konsep saling bergantung antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria seperti :

- Berkembang sejak Zaman Logam,bermula dari abad ketiga Masihi,masyarakat Asia Tenggara dan telah menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan India,serta mengamalkan kepercayaan animisme.

- Aspek-aspek seperti sistem kepercayaan dan agama, sistem pemerintahan beraja,kesenian dan kesusasteraan.

Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.
- Ada empat pendapat yang mengatakan pengaruh Hindu dan Buddah ke Asia Tenggara : i) Ada yang berpendapat India dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera,dan mereka telah membentuk tanah jajahan Di Asia Tenggara ii) Ada juga yang berpendapat pengaruh India dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya. iii) Pendapat yang ketiga ,pengaruh India dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. iv) Dan ada kemungkinan pengaruh India berlaku apabila masyarakat tempatan mengambil beberapa aspek kebudayaan India yang menarik.

- Antara pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan ialah :
i) Wujud kerajaan awal yang dipengaruhi oleh sistem beraja di India ii) Gelaran raja mula di perkenalkan iii) Konsep derhaka yang menjelaskan hubungan antara raja dengan rakyat dimana rakyat mesti taat setia kepada raja. iv) Lahirlah konsep dewa-diwa dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. v) Pelbagai adat istiadat unsur mitos diadakan untuk menukuhkan kedudukan raja. vi) Wujud konsep orde kosmos.

- Sistem pemerintahan kerajaan Angkor dan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya :

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan
- Antaranya :

- Tamadun Islam muncul di hijaz,iaitu sebuah tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering.Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama. - Jahiliah ialah beradalam Arab, iaitu jahala yang bermakna jahil,tidak mengetahui atau tidak mampunyai ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliah merujuk

masyarakat Tanah Arab pada masa selepas keruntuhan Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Muhammad s.a.w.

Antara sebab masyarakat arab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah:
a) Tidak menerima kebenaran b) Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman,Nabi Ibrahim,Nabi Musa,Nabi Ismail, dan Nabi Isa. - Jangka masa Zaman Jahiliah berlangsung dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi.Pada tahun 570 Masihi Nabi Muhammad s.a.w telah di lahirkan,dan pada 610 Masihi turun wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w dan bermulanya Zaman Islam.

Antara sebab Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan:
a) Tadak menyembah Allah Yang Maha Esa b) Menyembah berhala c) Mempercayai animisme d) Mengalami hidup yang kucar-kacir kerana tidak terdapat Nabi atau Rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan panduaan dalam kehidauapan mereka e) Berakhlak rendah,iaitu bertindak kejam,angkuh dan degil.

1) Tergolong kepada dua kumpulan iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari. 2) Masyarakat Badwi menetap di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab, iaitu di kawasan gurun dan pedalaman,manakala masyarakat Hadair tinggal di kawasan persisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. 3) Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi,berzina dan meminum arak. 4) Kedudukan wanita adalah yang paling rendah dalam masyarakat.Wanita pada zaman jahiliah,mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibubapa mereka.Bayi perempuan yang baru dilahirkan di tanam hidup-hidup kerana menganggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga mereka. 5) Masyarakat Jahiliah juga mengamalkan empat bentuk kepercayaan agama iaitu : i) Agama wathani ( menyembah berhala ) ii) Agama samawi ( Kristian dan Yahudi ) iii) Animisme ( memuja alam seperti pokok ) iv) Kepercayaan tahyul atau karut ( Khurafat )- seperti sihir,ramalan ahli nujum. 6) Agama Hanif agama yang diturunkan ole Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Islam.Ia disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail

a.s.Pengikutnya ialah Hunafa. 7) Antara pengikutnya ialah : i) Waraqah bin Naufah ii) Uthman bin Huwairith iii) Abdullah bin Jahsh iv) Umaiyah bin Abi Salt. - Jadual dibawah menunjukkan ekonomi dan sosial masyarakat Jahiliah.

1) Muhammad yang bermakna "terpuji" .Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah.Bapa baginda Abdullah bin Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab.Baginda berketurunan Quraisy dan sangat di segani oleh kabilah Arab yang lain.Baginda berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal,iaitu Qusai bin Kilab tetapi keturunan nabi Muhammad s.a.w selalu dirujuk kepada Hasyim,iaitu moyang baginda. 2) Beliau dilahirkan pada 20 April 570 M.bersamaan dengan 12 Rabiulawal,Tahun Gajah.Nabi Muhammad dilahirkan di rumah datuknya iaitu Abdul Muttalib. 3) Makkah yang bermakna Kaabah dan telaga zamzam dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad s.w.a.Keturunan beliau bijak dalam mengendalikan bidang pentadbiran Makkah dan juga perniagaan.

4) Abdul Muttalib, Abdul Manaf, dan Hasyim iaitu datuk kepada Nabi Muhammad s.w.a pernah menjadi pemimpin Mekkah pada Zaman Jahiliah.

Beliau mempunyai empat sifat terpuji yang utama iaitu :
a) siddiq (berkata benar) b) amanah (dipercayai) c) tabliq (menyampaikan) d) fatanah (bijaksana)

- Penyebaran Islam terbahagi kepada 2 cara iaitu :

Penerimaan terhadap Islam:
a) Kemurnian ajaran Islam b) Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah. - melalui pujukan - membuat perbandingan - meggunakan ayat al-Quran - menunjukkan teladan yang baik - menanamkan keimanan

Penentangan terhadap Islam:
1) Antara faktor penentangan orang Arab Quraisy Makkah ialah : i) Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan. - Ajaran Islam bertauhidkan Allah Yang Maha Esa.manakala Orang Arab Quraisy disebaliknya. ii) Prinsip persamaan taraf dalam Islam - Dimana Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf sesama manusia dan persaudaraan sesama Islam. iii) Tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w. - Berpunca daripada saingan dalam kalangan masyarakat Makkah untuk menjadi ketua atau pemerintah Makkah. iv) Ekonomi orang Arab Quraisy tergugat - iaitu perusahaan mengukir patung berhala,kerana Islam melarang sama sekali penyembahan berhala. 2) Cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w: i) kekerasan

- semasa beribadat baginda telah di gangu oleh orang Arab Quraisy Makkah dengan meletakakan benda-benda kotor di tengkuk baginda ii) pujukan - Nabi Muhammad s.a.w telah di tawarkan harta, wanita cantik dan kedudukan supaya meningalkan dakwah Islamiah. iii) pemulauan - orang Quraisy tidak berurus niaga,tidak memberikan bantuan, dan tidak berkawin dengan ahli keluarga Nabi Muhammad s.a.w

Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah
1. Baginda telah membenarkan orang Islam berhijrah ke beberapa tempat iaitu ke Habsyah. 2. Penghijrahan ke Taif untuk menyebarkan Islam di tempat baru. 3. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah. 4. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam. Ketokohan dan kewibawaan nabi Muhammad s.a.w inilah yang menjayakan perkembangan ajaran Islam dari Makkah ke seluruh semenanjung Tanah Arab.

Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Aqabah Pertama 1. Isi Perjanjian Aqabah Pertama : a) Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. b) Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w c) Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti meminum arak,mencuri dan membunuh bayi perempuan. 2. kesan Perjanjian Aqabah Pertama a) Mus'ab bin umar seorang pendakwah Islam yang telah dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah untuk tujuan menyebaran Islam. b) bermakan Islam telah tersebar ke Madinah sebelum Nabi Muhammad

s.a.w.dan umat Islam telah tiba di kota tersebut. 3. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah. 4. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.

1. Pada tahun 622 M Perjanjian Aqabah Kedua telah di tandatangani antara suku Ausb dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. 2. Isi kandungan perjanjian tersebut : a) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan megukuhkan lagi taat setia terhadapNabi Muhammad s.a.w. b)Mereka menjuemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah. c) Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan baginda dan orang-orang Islam Makkah semasa berhijrah ke Madinah serta akan mempertahankan Islam. 3. Antara kepentingan Perjanjian Aqabah Kedua ialah : a) memberi jaminan keselamatan dan kerelaan orang Madinah untuk mempertahankan Islam telah mendorong penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah. b) Memberi sokongan serta bantuan orang Arab Madinah membolehkan penghijrahan orang Islam Makkah berlaku dengan jaya. 4. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.

1. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal atau 12 September 622 M.Penghijrahan berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat. 2. Nabi Muhammad berhijrah bersama-sama Abu Bakar ai-Siddiq yang mengambil masa lebih kurang 12 hari.Umar bin al-Khattab yang lebih berani berhijrah secara bersendirian dan terang-terangan.

Konsep Hijrah :
- Hijrah dalam perkataan Arab yang bermakna berpindah,iaitu perpindahan yang berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain. - Menurut konteks tamadun Islam, hijrah merupakan perpindahan orang islam dari

kota Makkah ke kota Madinah.Ia bertujuan : a) Strategi untuk menyebarkan islam kepada semua. b) Mengukuhkan kedudukan Islam. - Penghijrahan juga membawa maksud perjuangan untuk menegakkan kebenaran ajaran islam,meninggalkan keburukan,menjauhi kejahatan - Namun pandangan orientalis Barat memberikan tafsiran yang negatif terhadap penghijrajan Islam.

Sebab dan tujuan hijrah.
1. Wahyu Allah - Menerusi wahyu yang diturunkan,Allah s.w.t telah menyatakan niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w dan memerintahkan baginda supaya segera berhijrah. 2. Strategi Nabi Muhammad s.a.w. - Demi untuk meneruskan penyebaran islam,penghijrahan adalah sesuatu perkara yang difikirkan perlu. 3. Jemputan masyarakat Arab Madinah. - Orang Arab Madinah, khasnya suku Aus dan Khazraj,memerlukan kepemimpinan berwibwa Nabi Muhammad.

Kepentingan hijrah
1. Membolehkan berlakunya Dakwah Islamiah. - Umat Islam dapat menjalankan dakwah Islamiah secara aman dan tanpa berselindung lagi 2. Membantu menjalin hubungan persaudaraan. - Baginda mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertelingkah sejak sekian lama. - dapat menjalinkan hubungan orang Islam Makkah dengan Madinah. 3. menyatupadukan penduduk Madinah, - Perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, agama, dan budaya. 4. Pembinaan Masjid al-Nabawi - Sebagai tempat beribadat,belajar,bertemu dan berbincang tentang permasalahan orang Islam. 5. Takwim Islam. - Mewujudkan takwim Islam iaitu tahun hijrah. 6. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah. - Penukaran yang memberi makna kota bercahaya. 7. Kepentingan sikap toleransi. 8. Kepentingan sokongan dan pengorbanan

9. Menonjolkan kepentingan peranan wanita untuk memajukan negara. 10. Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w 11. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w 12. Penubuhan negara Islam di Madinah

1. Juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. 2. Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia. 3. Isi kandungannya digubal oleh nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622 M. berpandukan wahyu Allah. 4. Telah dirangka dengan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar). 5. Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. 6. Merangkumi peraturan,tanggungjawab ketua negara dan rakyat. 7. Dan telah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. 8. Mengandungi 47 fasal i) 23 fasal mengenai hubungan dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka. ii) 23 fasal pula mengenai tanggungjawab oraang bukan Islam termasuk orang yahudi terhadap negara Madinah. 9. Piagam Madinah memberikan tumpuhan kepada 7 aspek penting, iaitu :

10. Antara kepentingan Piagam Madinah:

1. Melalui penghantaran utusan a) perutusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah, dan wilayah sekitar semenanjung Tanah Arab. b) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai murni 2. Melalui Peperangan a) hanya membenarkan orang Islam berperang berdasarkan prinsip berikut i) Apabila orang Islam diserang musuh ii) Untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga iii) Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. b) Tentera Islam memperolehi kemenangan kerana mempunyai kesabaran dan ketahanan diri yang tinggi. c) Islam berkembang secar sukarela dan toleransi, serta tidal melalui paksaan walaupun berlaku perperangan. d) Tentera Islam mesti mematuhi garis panduan semasa berada di dalam perang i) Tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah seperti orang tua, kanakkanak, orang sakit, wanita dan orang yang menyerah diri. ii) Tidak dibenarkan membunuh ternakan dan memusnahkan tanaman.

iii) Dilarang merobohkan tempat beribadat. e) Selepas perang Badar, semakin ramai orang Arab Quraisy memeluk Islam.

Kepentingan Perjanjian Hubaidiyah
1. Umat Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada 629 M. 2. Orang Islam juga bebas untuk memasuki Makkah,dan boleh beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. 3. Menbolehkan program dakwah Islamiah. 4. Pengislaman tokoh Arab. 5. Ketokohan Nabi Muhammad s.a.w.

Pembukaan semula kota Makkah
1. Kota Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. serta tempat lahirnya agama Islam. 2. Pada tahun 630 M.baginda berjaya menguasai semula kota Makkah kerana orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah 3. Menurut baginda,jika kota Makkah dapat dikuasai pasti akan memantapkan kedudukan kerajaan Madinah.

Antara faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah:
a) Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbaskerana orabg Arab Quraisy tyang lain turut memeluk Islam. b) Taknik tentera Islam semasa menyerang Kota Makkah berlandaskan prinsip aman dan ia sangat berkesan.

Antara kepentingan pembukaan semula kota Makkah
a) Membuka jalan bagi penyebaran Islam b) Kaabah terpilihara c) Kota Makkah sebagai kota suci d) Sikap pemaaf Nabi Muhammad s.a.w e) Menwujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam.

1. Sistem pemerintahan kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda di Madinah

diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh Khalifah selepas kewafatan baginda. 2. Zaman pemerintahan khalifah dikenali sebagai zaman Khulafa alRasyidin.Terdapat empat khalifah ternama,iaitu :

Konsep Khalifah
- Kata jamaknya khulafa. - Khalifah bererti pengganti yang menunaikan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. - Manakala dalam konteks agama pula, ia bererti pengganti yang bertanggungjawab memelihara kemurnian,keharmonian serta kestabilan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Syarat dan cara pemilihan khalifah :

Seseorang Khalifah mestilah Empat kaedah pemilihan khalifah
a) leleki yang merdeka Musyawrah atau Syura b) beragama islam Cadangan satu nama sahaja c) bersifat adil Pemilihan daripada beberapa orang calon d) berfikiran cerdas Pencalonan oleh sekelompok masyarakat e) mematuhi perintah Allah f) mempunyai pengetahuan dalam Islam g) sanggup melaksanakan hukuman Allah h) mempunyai akhlak yang baik i) bertubuh badan yang baik dan sempurna j) warak (taat dan patuh kepada hukum Allah dan mematuhi segala larangannya). k) pandai mentadbir kerajaan. a) b) c) d)

- Musyawarah atau syura merupakan perbincangan atau perundingan yang diadakan untuk mencapai keputusan mengenai sesuatu perkara. - Proses ini diperkukuh dengan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia atau baiah semasa perlantikan seseorang calon sebagai Khalifah - Baiah ialah pengakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang selepas beliau dilantik menjadi seorang pemimpin. - Dalam proses tersebut ia sangat penting kerana untuk memastikan pelantikan bakal pentadbir yang tepat,berkelayakan dan berhemah tinggi.

Antara tugas-tugas seoarang khalifah

Sumbangan Khulafa al-Rasyidin serta latar belakang

- Pemerintah masyhur Bani Umaiyah :

Antara sumbangan kedua-dua kerajaan Bani umaiyah: Tahap Pertama
1 Dalam polotik : berkembang pesat. a) Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik. tokoh nya b) 4 aspek yang diberikan penekanan iaitu : bin al-Zubary dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis) i) sistem Khalifah (tafsir al-Quran) ii) sistem wazarah Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin) iii) sistem urus setia berkembang 3. Ilmu agama - Antara i) Urwah ii) Ibn Jarih iii) Hasan al4. Kesihatan turut

iv) sistem hijabah i) Pembinaan hospital yang pertama di Damsyik c) Penubuhan 4 buah jabatan iaitu : oleh Khalifah al-Walid bin Adbul Malik i) Jabatan Cukai ii) Pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah ii) Jabatan Urusan Am Umar bin abdul Aziz. iii) Jabatan Surat Menyurat iv) Jabatan Urusan Cap Mohot Pemerintahan d) Sistem Ketenteraan diperkenalkan iaitu : i) Jabatan ketenteraan atau Diwanul Jundi ii) Angkatan tentera darat dan laut. e) Turut mengalami perubahan ialah perundangan : - Hakim menjatuhkan hukuman berteraskan ijtihad berpandukan al-Quran, sunnah, atau ijmak. 2. Dalam bidang sosial: a) Perkembangan dalam ilmu pengetahuan. - Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. - Melahirkan ramai ilmuwan - Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara. - Tanda bunyi atau baris diperkenalkan dalam tulisan al-Quran - Buku rujukan untuk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab. - Turut berkembang bidang kimia dan astronomi.

Tahap Kedua
1. Bidang Sosial - Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan tinggi di Cordov,dan berkembang menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa.. pengetahuan di Eropah Antara kegiatan utama ialah : - Al-Hakim II pula telah membina sebuah perpustakaan i) membuat barangan tembikar dan perhiasan daripada emas - Kedua0dua tokoh ini telah membina 17 pusat pengajian dan perak. -

-

tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia ii) memproses barangan kulit 2. Bidang Ekonomi iii) memmbuat senjata - Menubuhkan Baitulmal untuk menaimbangkan pendapatan - Manakala dalam bidang pertanian pula : dan pembelanjaan negara dan diperolehi daripada : i) pembinaan sistem saliran yang membantu menyuburkan a) zakat ii) penyelidikan untuk manghasilkan benih yang berkualiti. b) kharaj (cukai tanah) c) jizrah (cukai perlindunga) d) usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang diperolehi oleh yuan tanah) e) ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera dalam peperangan)

Kejatuhan Bani Umaiyah

Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah
- Nama kerajaan diambil sempeana nama al-Abbas, iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad . - Mengamalkan pemerintahan berdasarkan sistem warisan atau sistem berdasarkan sistem monarki, iaitu sistem pemerintahan keturunan raja. - Pada tahun 1258 M., pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah telah berakhir iaitu apabila tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menawan Baghdad.

Sumbangan kerajaan Abbasiyah
- Keilmuan merupakan sumbangan yang utama.Penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab membawa kepada perkembangan keilmuan. - Baitulah ialah sebuah institusi keilmuan dan merupakan pusat penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa yunani. - Usaha terjemahan yang dilakukan daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani yang telah membantu dalam perkembangan intelektual dari aspek berikut : i) Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,serta penghuraian dan penambahbaikan terhadap karya yang diterjemah dengan memuatkan keterangan dan ulasan yang bernilai dan bermakna. ii) Memelihara warisan ilmu daripada lenyap dengan mengekalkan ilmu pengetahuan yang diwarisi semasa Eropah dilanda Zaman Gelap. iii) Menubuhkan pusat pengajian tinggi . - Kegiatan berkembang mengikut 3 tahap iaitu : i) Tahap pertama

- mencatat segal idea atau percakapan ii) Tahap Kedua - Mengumpul idea yang serupa atau mengumpul hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam sebuah buku. iii) Tahap ketiga - Mengarang

Pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah.
- Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah adalah pengasasnya yang berasal daripada suku Qayi. - Pada mulanya kerajaan Uthmaniyah ialah sebuah pekan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia. - Pemerintahan Anatolia bebas menguruskan pemerintahan dan pentadbiran nya walaupun kerajaan mereka berada di bawah pengaruh Saljuk.

Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah
1. Dalam bidang politik: a) Pembentukan sebuah empayar b) Memperkenalkan sistem perundangan baru. c) Memperkenalkan sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam. 2. Bidang ekonomi : - Jalinan perdagangan Dunia Islam,meliputi pelabuhan sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan laut Mediterranien. 3. Bidang sosial a) Mengubah sistem sosial dengan memperkenalkan kecemerlangan individu iaitu setiap pembahagian mastarakat berdasarkan hasil usaha setiap individu. b) Memperkembangkan ilmu pengetahuan dimana memperkenalkan sistem madrasah yang mempengaruhi pendidikan dunia Islam. c) Seni bina adalah sumbangan kerajaan Uthmaniyah yang masih kekal sehingga kini.

Faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah
1. Pegangan akidah dan akhlak yang tinggi 2. Semangat ketenteraan Islam yang tinggi dan mempunyai semangat ghazi 3. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang mempunyai kumpulan janissari iaitu kumpilan elit yang terlatih dalam selok-belok peperangan,serta memiliki senjata

yang lengkap dan moden. 4. Keadaan politik yang stabil di Eropah. 5. Kemerosotan dan kelemahan kerajaan Byzantine. 6. Dasar kerajaan Uthmaniyah yang menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi. 7. Dasar sosial Islam berasaskan kecermelangan individu dan bukannya keturunan. 8. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan.

- Pertembunagan Islam dengan Tamadun lian di dunia melalui perdagangan dan perniagaan, hunungan diplomatik, penaklukan dan ketenteraan, kebudayaan dan intelektual..

Cara pertembungan
1. Perdaganan dan perniagaan - Satu cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain di dunia ialah melalui perdagangan jarak jauh. 2. Penaklukan dan ketenteraan - Kerajaan Hilafah al-Rasyidin,Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah, dan Uthmaniyah telah membuat ekspedisi ketenteraan. 3. Hubungan dipomatik. - menjalankan hubungan dipolmatik dengan bukan Islam. 4. Pertembungan kebudayaan. - Contohnya di Sepanyol telah muncul kebudayaan baru dengan kemasukkan Islam. 5. Pertembungan intelektual. - Berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam.

Kesan perkembangan
1. Keagamaan - Islam membawa perubahan kepada sistem kehidupan serta Islam mudah di terima oleh penganutnya dan orang-orang di bawah jajahan takluknya 2. Politik - Wujudnya pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat dalam dunia Islam antaranya : i) Kerajaan Delhi Mughal di India ii) Masyarakat Islam di China wujud walaupun tiada kerajaan Islam Di China. iii) Kerajaan Islam seperti Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah mengamalkan sistem kerajaan pusat.

3. Ekonomi - Orang Islam dapat menguasai perdagangan dengan berkesan melalui perluasan kuasa dan wilayah. - Kawasan pusat ekoni Islam semakin meluas sehingga ke kawasan seperti Aden, Siraf, Basra, Iskandariah dan Istanbul. - Di Barat, mereka telah menjalin hubungan perdagangan dengan Sepanyol, selatan Perancis, Armenia, serta kawasan selatan Gurun Shara di benua Afrika. dan kesannya mereka dapat menguasai perdagangan di Laut Merah, Laut Mediterranean, Teluk Parsi, Lautan Hindi dan laut Cnina Selatan. 4. Sosial - Berlaku proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya - orang Islam juga mempengaruhi tatatertib kehidupan harian seperti berpakaian, dan berpolitik masyarakat setempat.

Teori dan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab
1. Teori kedatangan Islam in dikemukakan oleh Jon Crawford iaitu seorang sejarawan Barat dimana menurut beliau Islam berkembang di Asia Tenggera melalui aktivit perdagangan 2. Ia dapat dibuktikan melalui a) Catatan china - menurutnya orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan Canton dengan China. b) Perdagangan dengan China - pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China sejak awal lagi. c) Persinggahan di perlabuhan di selat melaka. d) Pembinaan perkampungan di Asia Tenggara.- Semasa menunggu perubahan angin monsun,kebanyakan pedagang Arab menetap selama beberapa bula. e) Perkahwinan dengan wanita tempatan

f) Penyebaran agama Islam g) Kehidupan dan nilai Islam yang murni yang ada pada pedagang dan pendakwa Islam dimana orang Islam menjalankan perniagaan secara jujur dan berhemah tinggi. h) Perkampungan Ta Shih - perkampungan Islam di Sumatera Utara pada tahun 650 M. 3. Manakala Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas pula bersetuju bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab berdasarkan bukti berikut : a) Persamaan dalam bahan penulisan b) Pengaruh budaya Arab c) Pengislaman raya Asia Tenggera

Teori dan bukti kedatangan Islam dari China
1. Teorinya di kemukakan oleh i) Emanuel Gadinho Eredia ii) S.Q Fatimi 2. Antara buktinya : a) Pda sekitar tahun 876 M., Pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. b) Penemuan Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1899m> di kuala sungai Tarsat, Kuala Berang, Terengganu mengukuhkan lagi pendapat beliau.Batu Bersurat ini bertulisaan jawi dan bertarikh hari jumaat 4 haribulan Rejab, 702 H bersamaan dengan 22 Februari tahun 1303 M. Antara perkara yang tercatat pada batu bersurat tersebut ialah : * Hukuman terhadap penzina. * Kewajipan menjalankan hukuman syarak. * Peraturan dan undang-undang kekeluargaan. * Hukuman terhadap mereka yang tidak membayar hutang. c) Pemnemuan batu nisan pada tahun 1953, di kampung Pematang Pasir, Pulau Tambun, Pekan,Pahang yang mempunyai tulisan al-quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 M. d) Persamaan unsur seni bina

Teori dan bukti kedatangan Islam dari India
1. Teori kedatangan Islam dikemukakan oleh Snouck Hurgronje seoarang sejarawan Belanda.Menurut beliau,sejak abad ke 13 lagi Islam telah berkembang ke Asia Tenggara menerusi India,iaitu dari wilayah Gujerat dan pantai Koromandel. 2. Pendapat beliau berdasarkan :

a) Wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara. b) Terdapat ciri-ciri India pada batu nisan . c) Wujud hubangan kebudayaan dengan India.

1. Islam disebarkan ke Asia Tenggara melalui cara-cara yang berikut :

Perdagangan
a) Peranan pedagang - Antara pelabihan tersebut ialah pelabuhan utama di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo China serta pelabuhan yang terdapat di Kepulauan Rempah. - Pedagang Islam juga menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincanagn tentang agama Islam. b) Sikap pedagang Islam - masyarakat tempatan tertarik dengan sikap tingkah laku pedagang Islam yang menunjukkan sifat mahmudah iaitu sifat terpuji seperti bersopan santun, ikhlas dan lemah lembut c) Peranan ulama - ada dikalangan ulama yang tinggal selama beberapa bulan dan menetap di pelabuhan di Asia Tenggara untuk menjalankan kegiatan dakwah Islamiah. d) Hubungan baik antara pedagang dengan pemerintahan tempatan. e) Peranan syahbandar

Pengislaman raja dan golongan bangswan.
1. Di Melaka, apabila Megat Iskandar Syah memeluk Islam,pembesar,keluarga diraja dan rakyat Melaka turut memeluk Islam 2. Selepas pengislaman Rja Malik al -Salih para pembesar Pasai turut memeluk Islam ini memyebabkan Pasia menjadi kerajaan Islam yang kuat dan Islam tersebar dengan luas hasil usaha pemerintahnya. 3. Ini terbukti Raja dan golongan pembesar sangat memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terhadap rakyat dalam penyebaran Islam.

Perkahwinan
1. Perkahwinan siasah berlaku antara kerabat diraja a) Di Melaka,Sultan Mansur Syah dan Sultan Mazaffar Syah mengahwinkan puteriputeri mereka kepada raja Jambi, Kampar,Siak dan Inderagiri di Sumetera Utara b) Puteri raja Melaka juga telah dikahwinkan dengan raja dari Pahang dan Kedah c) dengan itu negeri-negeri tersebaut kemudianya diislamkan. 2. Manakala perkahwinan biasa antara pedagang Islam atau ulama Islam dari

Semenanjung Tanah arab atau India dengan penduduk tempatan.

Kelahiran kerajaan Islam
1. Antara kerajaan Islam yang menyebarkan islam melalui penguasaan kawasan baru ialah : a) Perlak b) Melaka c) Johor-Riau d) Demak e) Achah f) Pattani g) Brunei h) Champa

Peranan pusat kebudayaan
1. Peranan sebagai a) pusat keilmuan b) pusat penyebaran Islam 2. Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat penterjemahan. 3. Peranan Melaka penulisan buku-buku kesusasteraan 4. Peranan Acheh menghasilkan karya puisi seperti syair. 5. Peranan Johor- Riau merupakan pusat emporium yang terpenting di Asia Tenggara.

Peranan mubaligh
1. Iaitu golongan yang memainkan peranan secara langsung dalam menyebarkan 2. Antaranya ialah : a) Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad- pendakwah terawal di Asia Tenggara. b) Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahaniberdakwah di Pasai c) Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusufpendakwah yang giat berdakwah di Melaka. 3. Para ulama di Melaka hanya mengajar perkara asas tentang Islam tidak formal pada peringkat awal penyebaran Islam di Melaka. 4. Di Acheh ulama menjadi penasihat kepada raja yang memerintah di Acheh. 5. Wali Songo (wali Sembilan) yang berdakwah di Jawa dan ramai anggota masyarakat tempatan diislamkan olehnya.Beliau berdakwah dengan cara : i) menyedarkan dan menanamkan semangat delam masyarakat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar. ii) mengikis sikap malas bagi menghapuskan masalh pengangguran. iii) mengelakkan kehidaupan yang mewah dan membazir

Keistimewaan Islam

1. Islam mempunyai nilai-nilai murni. a) Konsep Tuhan Ynag Maha Esa atau tauhid. b) Keadilan,hak individu dan masyarakat. c) Kehidupan yang harmoni d) Menyanjungi akhlak mulia. e) Konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kesan terhadap Pemerintahan dan Pentadbiran
1. Penghapusan konsep dewa-dewi - Selepas kedatangan Islam, pemerintah di Asia Tenggara menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan mereka 2. Pengenalan kepada institusi kesultanan - Penggunaan gelaran sultan nertujuan untuk : i) mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayui ii) menjamin kewibawaan raja 3. Sistem pemerintahan - meletakkan sultan sebagai ketua negara - Mufti merupakan penasiahat sultan dalam hal ehwal Islam dan pentadbiran negara. 4. Islam sebagai agama rasmi - Kerajaan Islam seperti kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Achehe dan kerajaan Brunei telah menjadikan Islam sebagai agama rarmi. 5. Penerapan unsur Islam pada nama. - Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan nama orang. 6. Pengamalan undang-undang syariah - Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri.

Kerajaan melayu yang mengamalkan undang-undang Islam

7. Semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat. - Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri.

Kesan terhadap sisitem pendidikan
1. Dalam pendidikan Islam terdapat perubahan selepas kedatangan Islam dimana semua golongan Islam menyedari ilmu sangat penting. 2. Institiut pendidikan formal yang terdapat di Asia Tenggara ialah pondok, atau dayah,istana,pesantren, madrasah dan surau. a) Sistem pendidikan pondok - pusat pendidikan yang terawal di Asia Tenggara - mula muncul dalam kerajaan Perlak di Sumetera Utara.Juga dikenali dengan nama berbeza iaitu :
y y y

Di Pettani dan Tnah Melayu - pondok Di Jawa - pesantren Di Acheh - dayah

b) Istana - Pusat pendidikan formal bagi bangsawan - Tempat ulama berbincang - Tempat menasihati sultan. c) Surau - Tempat pengajian al-Quran secara tidak formal d) Madrasah - Tempat pendidikan formal dijalankan.

Kesan terhadap bahasa dan kesusasteraan.
1. Pebgaruh Islam dapat dilihat terutamanya dalam tulisan jawi dan mutu bahasa telah dipertingkatkan.Huruf Arab dalam al-Quran telah diubah suai oleh ulama tempatan bagi menulis perkataan Melayu,dan ia menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam dan telah menggantikan tulisan Palava Dewanagari 2. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa linguafranca di kawasan Kepulauan Melayu,ia meningkat menjadi bahasa ilmu.Menjelang abad ke-17,bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai :
y y y y y

bahasa istana bahasa surat menyurat bahasa untuk berdakwah bahasa ilmu pengetahuan bahasa perhubungan antara wiliyah

Kesan terhadap cara hidup
1. Selepas kedatangan Islam cara dan budaya masyarakat Asia Tenggara mula berubah mengikut landasan Islam.Antara perubahan : a) Semangat pemujaan dan mempercayai keramat semakin lenyap. b) Pakaian mengikut landasan Islam iaitu bertudung kepala dan bersongkok. 2. Islam dijadikan sebagai " ad-din" iaitu satu cara hidup yang lengkap. 3. Sistem sosial masyarakat berubah megikut konsep persaudaraan dan persamaan taraf antara manusia. 4. Nilai-nilai akhlak Islam menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. 5. Sikap saling tolong-menolong, hormat menghormati, kerjasama menjadi budaya masyarakat. 6. bergotong royong serta bersikap bersatu padu dalam kalangan masyarakat menjadi amalan kampung.

Kesan terhadap kesenian
1. dapat dilihat melalui : a) Seni khat - dapat lihat pada batu nisan dan ukiran kayu b) Seni ukir - seni ukiran kayu c) Seni bina - bentuk bangunan masjid, kubah, mimbar,mihrab, menara azan.

Kesan terhadap ekonomi
1. Memperkenalkan baitulamal yang di perkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh,dan berfungsi sebagai perbendaharaan negara.

2. Islam menggalakan umatnya supaya : Islam melarang umatnya: a) berdagang mengamalkan riba b) rajin bekerja penindasan c) berjimat cermat penipuan d) berusaha bersungguh-sungguh d) perbuatam mengemis e) mencari rezeki yang halal

a) b) c)

1.Islam bertapak di Tanah Melayu mulai abad ke 13 dan abad ke 14. 2. Kehadiran Islam telah membawa semangat nasionalisme dan intelektualisme yang sangat bermakna kepada masyarakat Islam

1. PengaruhIslam amat ketara terutamanya dalam istitusi kesultanan dan perundangan .

Pentadbiran
1. Sebelum kedatangan Islam,Tanah melayu mengamalkan sisitem pemerintahan beraja namun,selepas kedatangan Islam pengenalan konsep dan gelaran telah diperkenalakn. 2. Konsep-konsep Islam diberikan kepentingan,raja-raja mula menggunakan istilah Zillulah fil-alam dan Zillulah fir-ardh yang bermaksud 'bayangan Allah di Muka Bumi' 3. Gelaran bayangan Allah di muka bumi diwarisi daripda pemerintahan kerajaan :dan gelaran ini telah menjdi teras institusi raja.

a) Abbasiyah dan Saljuk di Baghdad b) Mamluk di Mesri c) Uthmaniyah di Turki d) Khilji dan Moghul di India 4. Gelaran ini digunakan oleh Sultan Melaka,iaitu Siltan Mahmud Shah dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang. 5. Selepas kedatangan Islam,tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkanain telah mula dirujuk sebagai asas nasad keturunan ini berdasarkan nama Islam 6. Dengan kedatangan Islam,institusi kesultanan kekal sebagai institusi berdasarkan sistem pewarisan dan corak pentadbiran berpandukan Islam. 7. Sultan di negeri-negeri Melayu dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara,laksamana,penghulu bendahari dan temenggung. 8.Pda umumnya, terdapat toga lapisan asas dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu,iaitu : i) Pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan ii) Pemerintahan daerah yang ditadbir oleh pembesar daerah. iii) Pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu. 9. Konsep daulat penting dalam pemerintahan selepas kedatangan Islam ia bermaksud seorang raja atau seorang Sultan mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja menderhaka,iaitu melanggar pemerintahan sultan akan mendapat akibat. 10. Istiadat pertabalan yang dilaksanakan dengan penuh tertib menggambarkan kedaulatan seseorang sultan.Konsep in merupakan pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah.

Perundangan
- Ia sangat penting untuk menjamin keharmonian hidup dalam sesebuah masyarakat. 2. Undang-undang di negeri-negeri Melayu terbahagi kepada dua jenis,iaitu undangundang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. a) Undang-undang tidak bertulis atau hukum adat adalah seperti Adat Perpatih dan adat Temenggung b) Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Perak.- merupakan peraturan dan hukum dalam sesebuah masyarakat. Undang-undang tidak bertulis (Adat Perpatih dan Adat Temenggung

Sistem perundangan sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu : a) Orang Melayu di negeri-negeri Melayu berpegang kepada perundangan berdasarkan tradisi Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat resam tempatan. b) Aspek perundangan dalam tradisi in berasaskan Hukum Kanun Manu. Sisitem perundangan setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu a) Hukum-hukum Islam menjadi asas kepada perundangan tempatan. b) Menurut Profesor Ahmad Ibrahim,seorang sarjana tempatan,undang-undang Islam dan adat melayu merupakan undang-undang asas atau undang-undang negeri yang telah digunakan di negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan penjajah British. c) Telah mengembangkan lagi undang-undang bertulis. d) Untuk mencorakkan dan melicinkan perjalanan mpemerintahan dan pentadbiran kerajaan. Anrata kepentingan undang-undang bertulis a) Menjadikan perjalankan masyarakat lebih tersusun. b) Menentukan segala perlakuan tanggungjawab serta hukuman tentang kesalahan yang dilakukan dalam masyarakat. c) Melambangkan kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan kerana secara pratisnya,undang-undang bertulis mengecualikan diri raja atau sultan dari sebarang tindakan.

Dalam Sistem Pendidikan
1. Orang Melayu mengamalkan 2 jenis pendidikan,iaitu : a) Pendidikan tidak normal b) Pendidikan formal 2. Pendidikan tidak normal merupakan pendidikan awal atau asuhan yang diberikan oleh institusi keluarga yang menumpuhkan terhadap pengajaran nilia-nilai moral,pendidikan formal pula ialah pendidikan berunsurkan keagamaan. 3. Pendidikan tidak normal berlaku melalui pendengaran,penglihatan dan pemerhatian,manakala pendidikan formal melalui perantaraan institusi yang tertentu seperti surau,masjid,madrasah,pondok atau istana. 4. Kemahiran dalam pendidikan tidak normal ialah seperti pertanian, perikanan,kraf tangan atau pertukangan yang dipelajari kanak-kanak daripada ibu bapa mereka. 5. Antara kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan tidak normal ialah : i) Kaedah bercerita ii) Pergaulan sosial iii) Kaedah pantun, peribahasa dan teka teki. 6. Peranan institusi dalam pendidikan formal pula : a) Rumah- iaitu mengutamakan pengajaran al-Quran,terdri daripada kanak-kanak yang berumur 7 himgga 15 tahun b) Istana - golongan pemerintah c) Masjid/ surau d) Pondok - sistem pendidikan bermula di Pattani sejak abad ke 12 M.

Bahasa dan Kesusasteraan
1. Tulisan jawi
y

Menjadi pengaruh kuat dan penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan MelayuTulisan jawi juga menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan .dan akhirnya ia menjadi hak milik orang Melayu.

2. Pertambahan dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu juga berlaku.Ini disebabkan oleh tambahan istilah baru yang berasal daripada bahasa Arab atau bahasa al-Quran. 3. Kesusasteraan Melayu dimana pada peringkat awal disebarkan secara lisan. 4. Penulisan karya berkembang setelah kedatangan Islam ke Melaka dan berbentuk

prosa dan puisi. 5. Perbendaharaan persatuaan Melayubertambah disebabkan terhasilnya hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasn Damsyik

Kesenian
1. Berasal daripada perkataan seni yang bermaksud sesuatu yang indah dan menyenangkan sama ada penciptanya atau penatapnya. 2. keindahan kesenian merangkumi bentuk seni halus, seni rupa, seni tampak, seni persembahan, seni tekstil, dan busana. 3. Bidang kesenian yang menampakkan pengaruh Islam adalah seperti nerikut : \ a) Seni bina - antara binaan yang utama bagi masyarakat melayu,Binaan tersebut merupakan tempat untuk menunaikan solat dan juga berkumpul sosial - Ciri utama ialah mimbar ( sebuah pentas di masjid yang merupakan tempat khatib atau imam berkhutbah).Ciri kedua mihrab (suatu ceruk atau tonjolan di hadapan yang menunjukkan arah kiblat serta tempat untuk imam dalam solat jemaah) b) Seni ukiran - Iaitu merangkumi hiasan dalaman di kesemua ninaan sama ada masjid,rumah atau istana - Sebelum kedatangan islam motif berdasarkan binatang,namun apabila kedatangan Islam motif tumbuh-tumbuhan,bunga-bungaan dan geometri yang berunsurkan Islam.

c) Kesenian epigrafi - Yang terdapat pada batu bersurat dan batu nisan yang turut berkembang,ia dapat dilihat pada Batu Bersurat Terengganu,terutamanya dari segi tulisan.

d) Seni khat/kaligrafi - Iaitu seni tulisan dalam Islam yang digunakan sebagai hiasan masjid, madrasah, batu nisan, barang tenbikar,pakian, mata wang. - Tulisan khat jenis kufi yang berbentuk lurus dan menegak berasal dari Kufah,Iraq.Manakala tulisan khat jenis nasakh yang berbentuk melengkung dan geometri muncul di Baghdad pada abad ke 11. e) Seni persembahan - Ynag meliputi bidang tarian, drama, muzik nyanyian dan wayang kulit. - Berdasarkan ajaran agama dan juga pengaruh dari Asia Barat dalam seni persembahan.
y

y

Seni dikir - Seni kata lagu yang bercampur baur antara bahasa Melayu dengan Bahasa Arab memperlihatkan pengaruh Islam,Dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang Seni ghazal - Berkembang di Johor.Merupakan sejenis puisi Arab yng memujimuji kebesaran Islam.

Gaya Hidup masyarakat
1. Perubahan dalam golongan pemerintahan. a) Amalan protokol(hijabah) yang dijalankan dalam kalangan pemerintah menggambarkan pengaruh Bani Umaiyah. b) Adat perlantikan dan pertabalan raja dengan adat seperti lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar. c) Selepas kemangkatan sultan,perlantikan pengganti akan dilakukan sebelum upacara pemakaman sultan dilangsungkan,yang dimulakan oleh para khalifah pada zaman Bani Umaiyah 2. Perubahan dalam masyarakat melayu. a) Hubungan menjadi erat dan menjadi kepentingan antara ahli keluarga dan sesama individu.Idu bapa dan orang yang lebih tua mesti di hormati - Memanggil yang lebih tua dengan gelaran seperti pak long,mak long,pak ngah,mak ngah atau pak lang. b) Adat berziarah menjadi amalan kepada oarang melayu dan bersalaman - Bismillah yang bermakna dengan nama Allah mestilah dibaca semasa hendak makan. c) Majlis-majlis seperti majlis perkawinan,majlis berkhatam (majlis tamat membaca al-Quran) berlangsung mengikut cara Islam.

1.Perkembangan perdagangan

- Pedagang Islam telah menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan laut China Selatan dari abad ke -12 hingga abad ke-18. - Pedagang Melayu terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan Timur dan Barat sejajar dengan saranan Islam. - Dengan adanya 84 bahasa yang dipertuturkan perkembangan perdagangan di Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terpenting pada abad ke-15. a) Sebab perkembangan melaka ialah i) kedudukan yang strategik ii) Kehadiran pedagang iii) kemudahan pelabuhan iv) Pentadbiran pelabuhan yang licin v) Pelbagai barang dagangan seperti rempah ratus b) Jawatan juga telah diwujudkan oleh kerajaan Melaka i) Jawatan Laksamana untuk menjaga urusan kelautan ii) Jawatan Syahbandar untuk bertindak sebagai ketua pelabuhan. c) Turut diperkenalkan sistem sukat timbang dimana Syahbandar yang dipertanggungjawab. Sistem sukat timbang seperti berikut :

- Kaedah urusan perdagangan yang digunakan di Melaka ialah kaedah pertukaran barang(sistem barter) dan kaedah jual beli. - Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis kerajaan Johor telah meneruskan perdagangan - Pada abad ke-17 dan ke 18 kerajaan Johor telah menjadi pesat dan tunjang kekuasaan melayu. - Selain Johor,negeri-negeri Melayu lain seperti Kedah, Terengganu dan Kelantan juga muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada zaman sama.

2.Penggunaan mata wang
- Digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan dan jual beli kerana bertindak sebagai perantaraan nilai baranagan. i.Melaka - Mata wang bebentuk bulat dan beratnya ialah satu kati lapan tahil. - Tercatat nama sultan yang memerintah serta tarikh menikut Islam.

- Di perlabuhan Melaka,mata wang dari pasai, Hormuz, dan Camby jugu turut di gunakan,juga boleh ditukar dengan mata wang tempatan. ii. Johor - Mata wang timah yang di panggil katun yang berbentuk bulat atau segi enam.Mata wang emas di Johor juga di beri gelaran kupang.dan mengandungi emas seberat 10 grain(bersamaan dengan 0.65 gram) dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grain (bersamaan dengan 2.6 gram. - Pada setiap mata wang,terteranama dan pangkat yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut. - Di Johot,mata wang tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil. dan digunakan secara meluas pada abad yang ke-16. - 1527 adalah tarikh mata wang yang tertua iaitu semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. iii. Kedah. - contoh mata wang kedah :

- Kedah telah mengeluarkan mata wang timah sejak abad ke 17 lagi untuk kegunaan sendiri. - Mta wang Kedah berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin. - Boleh di patahkan dan digunakan secara berasingan - Mata wang emas digunakan secara meluas pada abad ke 16. iv. Kelantan. - Mata wang dikenali sebagai kijang.Ini kerana terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut.

3.Percukaian
1. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap kegiatan atau barangan tertentu.Sisitem percukaian wtelah wujud seiring dengan kegiatan perdagangan. 2. Ia merupakan sumber pendapatan kerajaan yang akan disalurkan semua untuk

pembangunan negara. 3. Sistem percukaian di Melaka wajib dikenakan kepada pedagang yang hendak berurusniaga di mana pedagang mestilah menjelaskan cukai sebelum menjalankan perniagaan di pondok di sepanjang sungai Melaka.Antara cukai yang dikenakan ialah : i) Cukai tetap - merupakan cukai yang paling asas - Juga dikenali sebagai cukai import. - Jumlahnya di tetapkan oleh pemerintah - Cukai dikenakan sebanyak 6% keatas jumlah barangan yang dibawa oleh pedagang dari Pegu,Siam,India,Ceylon,dan Tabh Arab. - Manakala cukai sebanyak 5% dikenakan ke atas pedagang dari China dan Jepun. ii) Cukai diraja - 3% dikenakan ke atas orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu. - 5% dikenakan ke atas orang asing lain. iii) Cukai lain - Dikenakan kepada orang asing yang mmenetap di Melaka. iv) Beras dan makanan tidak dikenakan cukai. 4. Amalan riba iaitu faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang tidak dibenarkan dalam perniagaan di kalangan Islam. 5. Golongan pemerintah telah menekankan kepada golongan kaya untuk membayar zakat harat memandangkan ekonomi yang pesat.

1. Zaman pertengahan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu : a) Peringkat awal (476 M. - 1050 M.) b) Peringkat kemuncak (1050 - 1300 M.) c) Peringkat akhir (1300 - 1450 M.)

Ciri-ciri Zaman Gelap
1. Pentadbiran pusat yang lemah dan tidak berkesan : 2. Gereja Katolik yang terlalu berkuasa hanya menunpuhkan kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja. 3. Kemerosotan ekonomi diman serangan orang gasar yang mengganggu perdagangan di pantai utara dan barat Eropah..Orang Eropah juga tida dapat datang ke Timur Jauh kerana orang Islam telah menguasai kawasan tersebut.Juga penumpuhan pada pertanian sara diri 4. Kemerosotan perkembangan ilmu pengetahuan.

Zaman Kemuncak Pertengahan
- Merupakan Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance. Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan 1. Perubahan peranan memainkan peranan sebagai - institusi yang universal - ejen penyatuan. 2. Perubahan ekonomi di sebabkan : i) Pertambahan penduduk ii) Peningkatan kegiatan pertanian iii) Kemunculan perdagangan 3. Perubahan sosial a) Kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang, dan ahli perbankan. b) Kedudukan sosial seseorang tidak berasaskan kepada pemilihan tanah,tetapi kekayaan yang dimilikinya. 4. Perubahan Politik a) Penglihatan rakyat dalam kegiatan atau urusan politik. b) Institusi parlimen telah diwujudkan untuk membantu memenuhi tuntutan rakyat

Zaman Renaissance
1. Pada Zaman Renaissance,kegemilangan tamadun bangkit semula.Istilah Renaissance berasal daripada perkataan itali iaitu ; "reniscimentt yang bermakna " kelahiran semula". 2. Ia cuba menonjolkan keupayaan manusia menggunakan fikiran untuk mencari penyelesaian kepada pemasalahannya.Aliran pemikiran ini dikenali sebagai humanisme. 3. Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan seterusnya berkembang ke Eropah Barat sehingga abad ke-17 4. Sebab-sebab Zaman Renaissance bermula di Itali : a) Kedudukan strategik itali b) Kemunculan bandar-bandar penting

c) Kemunculan golongan pedagang kaya d) Peranan Paus di Rom 5.Kemunculan individualisme iaitu pada zaman pertengahan, golongan pelukis dan pengukir bekerja secara berkumpulan 6.Perubahan konsep pendidikan

Kesan Zaman Renaissance
1. Politik - Kemunculan monarki baru 2.Ekonomi - Sistem perdagangan tempatan antarabangsa semakin maju dan meluas. 3. Sosial - Perubahan dakam pemikiran dan gaya hidup manusia dan perubahan dalam sikap masyarakat terhadap pendidikan.

Gerakan Reformation
1.Antara sebab utama kemunculan Gerakan Reformation ialah : a) Kepincangan dan penyelewengan gereja Katolik b) Penjualan sijil Indulgences satu penyeleweng yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Permulaan Reformation 1. Penentangan terhadap kewibawaan Gereja Katolik - Pada tahun 1517,Martin Luther seorang profesor ilmu teologi di jerman telah menentang amalan Indulgences. Kedudukan gereja dan institusi paderi tercabar akibat pendirian Luther. 2. Gerakan pertahankan kewibawaan gereja Katolik - Masyarakat mangadakan Counter Reformation, iaitu gerakan yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru.

Kesan-kesan Zaman Reformation 1. Perpecahan agama dan peperangan terbahagi kepada 2 mazhad iaitu, Katolik dan Protestan. - Peperangan keagamaan yang meletus di Eropah ialah i) Peperangan keagamaan di Perancis yang berlaku dari tahun 1562 - 1598 ii) Perang 30 tahun di antara Sweden, Jerman, Denmark, Sepanyol dan Bohemia yang berlaku antara tahun 1618 - 1648. 2. Wujud sikap toleransi antara pelbagai mazhad. 3. Kemerosotan kuasa golongan gereja.

Sebab-sebab penjelajahan
1. Desakan ekonomi 2. Galakan dari pemerintah. 3. Semangat keagamaan 4. Galakan monarki baru 5. Semangat kebangsaan bangsa

Antara kesan- kesannya
1. Politik - Kemerosotan kuasa pemerintah 2.Ekonomi - Penguasaan laluan perdagangan oleh Barat 3. Sosial - pengaruh terhadap gaya hidup - kelahiran masyarakat baru - penyebaran agama Kristian - peneksploitasian buruh tempatan

1. Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh sama ada dalam bidang politik,sosial atau ekonomi. 2. Contoh- contoh revolusi politik adalah : (a) Revolusi Perancis (1789) - Perubahan daripada sistem monarki kepada demokrasi borjuis. (b) Revolusi China (1911) - Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem republik. (c) Revolusi Rusia (1917) - Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem komunis (d) Revolusi Indonesia (1949) - Perubahan daripada sistem kolonail kepada sistem peribumi. 3. Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Perindustrian a)Perkembangan bidang pertanian - Sebelum berlaku Revolusi Pertanian,pengeluaran makanan dijalankan dalam skala yang kecil. 4. Pemilikan tanah persendirian a) sistem pemilikan tanah persendirian b) sistem pemilikan tanah awan. 5. Kaedah dan ciptaan baru bagi dalam pertanian - Penggunakan kaedah atau teknik saintifik i) cara penanaman yang lebih berkesan ii) penggunaan baja

iii) penggunaan peralatan moden. 6. Pertanian komersial - Penggunaan baja asli secara meluas

Perkembangan bidang perindustrian
1. Faktor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian. a) Sumbangan Revolusi Pertaniaan dagi segi - Penyediaan modal - penydiaan bahan makanan b) Ciptaan baru dalam bidang sains dan teknologi serta semangat keusahawaan 2. Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan * Revolusi Perindustrian membawa perubahan dalam: - Teknik pengeluaran - skala pengeluaran - aktiviti mengkomersialkan hasil barangan. 3. Penggunaan teknologi * Peralatan dikendalikan dengan menggunakan tenaga manusia, binatang atau air.

* Semasa Revolusi Perindustrian, perubahan yang berlaku termasuk " a) Peningkatan perdagangan antarabangsa b) Kemajuan dalam bidang pengangkutan c) Kemunculan golongan buruh dan majikan d) Perkembangan Eropah sebagai kuasa yang kuat dan kaya. 1. Pertanian sebagai punca ekonomi - Revolusi Pertanian talah membantu perkembangan perindustrian denhan menyediakan : a) bahan makanan yang cukup b) tenaga buruh yang banyak 2. Perindustrian sabagai punca ekonomi baru - Kegiatan partanian telah digantikan oleh kagiatan pambuatan dan pangilangan sebagai bidang utama ekonomi negara. 3. Peningkatan perdagangan antarabangsa - Lebihan produk yang dihasilkan semasa Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dipasarkan di peringkat antarabangsa. 4. Kemajuan bidang pengangkuatan - Sistem pengangkutan domestik diperlihatkan apabila kereta api dicipta. - Rekaan enjin berkuasa wap - Pengangkutan laut.

5. Kemunculan golongan buruh dan majikan. a) Beberapa akta ubaru telah diluluskan oleh kerajaan untuk membela nasib para pekerja kilang : b) Antara aktanya : i) Akta Kilang
y y y y

Digubal pada tahun 1833. Melarang kanak-kanak di bawah umur 9 tahun berkerja dan mesti dihantar ke sekolah. Had masa berkerja tidak boleh melebihi 9 jam sehari bagi kanak-kanak yang layak berkerja. Keselamatan para pekerja mereka di kilang adalah tanggungjawab para majikan. ii) Akta Lombong

y y

Digubal pada tahun 1842 Kanak-kanak perempuan dan wanita dilarang berkerja dalam perusahaan arang batu iii) Akta Sepuluh Jam

y y

Digubal pada tahun 1847. Pekerja wanita yang terlibat dalam perusahaan tekstil dilarang bekerja lebih daripada sepuluh jam sehari

1. Foktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Asia.

- Merujuk dasar sesebuah negarta untuk meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan mereka sendiri.omgan ke perlabuhan unutk dieksport.Dan telah berlaku sejak kelahiran empayar Yunani dan Rom.Namun pada abad ke-15 imperialisme telah berlaku apabila kuasa barat mula menguasi wilayahwilayah di Amerika Latin, Afrika dan Asia. 1. Kuasa barat yang terlibat dengan imperialisme di Asia Tenggara ialah : a) Portugal b) Sepanyol c) Britain d) Perancis e) Amerika Syarikat 2. Imperrialisme Barat awalnya berlaku secar tidak langsung dan bertujuan untuk menguasai kepentingan perdagangan rempah sahaja. 3. Namun, selepas Revolusi Perindustrian di Eropah telah memperhatikan persaingan antara kuasa Barat untuk mendapatkan pasaran dan bahan mentah. 5. Menjelang tahun 1941 seluruh Asia Tenggara telah di juasai oleh imperialis Barat kecuali Thailand. 6. Imperialis Barat tertarik dengan negara-negara Asia Tenggara disebabkan oleh : a) Kedudukan strategik b) Asia Tenggara mempunyai tanah yang subur, c) Penguasaan Asia Tenggara menjamin pasaran yang luas bagi barangan kilang imperialisme Barat.

Perubahan sistem politik 1. Kuasa Barat telah memperkenalkan sisitem birokrasi Barat bagi menggantikan sistem pertahanan beraja.Ciri-cirinya : a) Penubuhan kerajaan pusat melalui penyatuan wilayah-wilayah tanah jajahan. b) Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan c) Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan) d) Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro e) Pengenalan undang-undang Barat.

1. garakan nasionalisme di Asia Tenggara terbahagi kepada 2 tahap. 2. Perjuangan setiap tahap berbeza dari corak,fahaman dan matlamatnya.

Perkembangan nasionalisme di Filipina.
Tahap Pertama 1.Gerakan nasionalisme yang pertama di Asia Tenggara,gerakan ini dipimpin oleh Jose Rizal yang disokong kuat oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat. 2. Tuntutan golongan ini supaya : i) Filipina dijadikan wilayah Sepanyol. ii) Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. iii) Diberikan kebebasan untuk bersuara. 3. Tindakan Sepanyol untuk tidak melayan tuntutan ini memyebabkan JOse Rizal menubuhkan Liga Filipina. 4.Jose Rizal telah dibuang negeri dan akhirnya dijatuhi hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan. Tahap Kedua 1. Bermula apabila penubuhan Katipunan oleh Andres Bonifacio yang melancarkan

penentangan secara radikal terhadap Sepanyol. 2. Matlamat perjuangan Katipunan adalah untuk menyatupadukan bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan melalui revolusi. 3. Pada tahun 1896 Katipunan melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan kerajaan Sepanyol,namun telah gagal 4. Bonifacio telah dihukum mati pada tahun 1897 oleh Emilio Aguinaldo,dan pada tahun 1898 Aguinaldo telah mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk megusir Sepanyol in mengakibatkan Filipina dikuasai pula oleh Amerika Syarikat. 5. Pada tahun 1899 Aguinaldo negisytiharkan kemerdekaan Filipina tetapi Amerika Syarikat enggan. Parti Nasional, Parti Liberal, dan Parti Demokrat antara parti yang terpaksa dibenarkan oeh pihak Amerika.

Perkembangan nasionalisme di Indonesia.
Tahap Pertama 1. Memberi tumpuhan terhadap isu-isu pendidikan.Raden Adjeng Kartini mengambil berat tentang kemajuan pendidikan kaum wanita. 2. Budi Utomo tekah ditubuhkan oleh Dr.Wahidin Sudiro pada tahun 1908.dan antar matlamatnya ialah : i) mengembangkan pendidikan anak-anak tempatan ii) memajukan ekonomi rakyat. 3. Pertubuhan terpenting pada tahap pertama ini ialah Muhammadiyah,antara matlamatnya ialah : i) menyerbarkan Islam yamg sebenar ii) menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama Kristian. Tahap Kedua 1.Parti-parti politik memperjuangkan hak mereka,parti ini termasuklah Sarekat Islam (SI), Parti Komunis Indonesia (PKI), dan Parti Nasional Indonesia (PNI). 2. Pada tahun 1912 Sarekat Islam telah ditubuhkan di bawah pimpinan Omar said Tjokroaminoto. 3. Kemudian pada tahun 1920 Sarekat Islam menubuhkan Parti Komunis Indonesia (PKI) yang melancarkan revolusi bersenjata dengan bertujuan untuk menubuhkan sebuah kerajaan komunis, tetapi gagal. 4. Parti Nasionalis Indonesia (PNI) ditubuhkan pada tahun 1927 oleh Soekarno 5. Pada tahun 1929-1931 Soekarno di penjarakan dan pada tahun 1934 dibuang negeri

ke Flores. 6. Thamrin telah menubuhkan Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1939

Perkembangan nasionalisme di Indo-China
Tahap Pertama 1. Tertumpuh di Vietnam dan diperopori oleh golongan bangsawan dan pegawai yang terdiri daripada golongan Mandarin.Golongan ini berusaha memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja.Manakala golongan menengah yang berpendidikan Barat pula memperjuangkan pendidikan Barat untuk rakyat. 2. Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) telah ditubuhkan untuk melancarkan pemberontakan di Tongkin serat gerakan dakyah di Vietnam. Tahap Kedua 1. Perancis telah bertindsk menangkap pemimpin-pemimpin VNQDD, dan tealh menghukum bunuh pemimpin radikalnya iaitu Nguyen Thai Hoc. 2. Parti telah diteruskan oleh Parti Kominis Vietnam (PKV) 3. Perancis bertindak keras terhadap gerakan nasionalisme hingga memaksa pemimpin PKV iaitu Ho Chi Minh melarikan diri ke Hong Kong.ini menyebabkan gerakan nasionalisne Indo-China kembali kepada corak sederhana. 4. Perancis telah menyekat apa sahaja usaha pembaharuan yang dilakukan oleh Maharaja Bao Dai.

Perkembangan nasionalisme di Burma.
Tahap Pertama 1. Perjuangan 2 golongan, iaitu i) Golongan ami Buddha. ii) Golongan elit berpendidikan Barat 2. Persatuan Belia Buddha telah ditubuhkan pada tahun 1906 di bawah pimpinan golongan sami Buddha. Matlamat utamanya ialah : a) mengekalkan tradisi buddha b) memajukan pendidikan rakyat Burma. 3. "Isu Kasut" untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang berkaitan dengan kemarahan orang Burma terhadap orang British yang memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha di Burma 4.Pada tahun 1920, Majlis Persatuan am Kesatuan-kesatun Burma yang lebih radikal.

Tahap Kedua. 1. Revolusi pelajar yang tercetus pada tahun 1920,menuntut supaya sebuah universiti dibina untuk rakyat Burma. 2. Golongan sami Buddha telah mencetuskan pemberontakan Saya San pada tahun 1932 melalui Majlis Am Sangha Sametggi yang di pimpin oleh Saya San. Namun pemberontakan beliau tealh gagal 3. Perkembangan Burma telah diperkenalkan pada tahun 1935,juga golongan Thakin iaitu siswazah universiti membentuk Parti Dobama Asiayone di bawah pimpinan para nasionalis seperti aung San, Kyaw Nein, dan U Nu 4. Parti Dobama Asiayone menggelarkan diri mereka sebagai "Tuan". 5. Pada tahun 1937 Dr Ba Maw memenangi pilihan raya dan telah dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama,

Perkembangan nasionalisme di Thailand
Tahap Pertama 1. Thailand tidak pernah dijajah, gerakan nasionalismenya tidak bersifat antipenjajah. 2. Gerakan ini disebabkan oleh 2 perkara iaitu : a) kegelisahan rakyat terhadap penguasaan poliitk oleh kerabat diraja b) penentangan terhadap raja berkuasa mutlak. 3. Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn telah mengwujudkan golongan intelektual yang terdedah kepada fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan. 4. Penubuhan Parti Rakyat pada tahun 1932 oleh Nai Pridi Panomtong dan Field Marshall Phibil Songram. Dan parti ini telah melancarkan Revolusi Thai pada tahun yang sama dan telah menamatkan sistem raja berkuasa mutlak tamat. Tahap Kedua 1. Pada tahap ini rasa tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. 2. Phibul Songram telah menjadi Perdana Menteri pada tahun 1938. Beliau telah membuat pembaharuan iaitu : a) Meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi Thailand oleh orang Cina. b) Membubarkan sekolah cina dan akhbar cina c) Menggalkkan penduduk peribumi supaya melibatkan diri dalam kegiatan

ekonomi negara. d) Mengkhaskan jawatan tertinggi dalam kerajaan untuk penganut agama Buddha. e) Pada tahun 1939 nama Siam telah ditukar kepada Thailand yang bermaksud Thai Bebas. f) Bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua.

1. Merupakan reaksi spontan menentang British masyarakat tempatan supaya kepentingan mereka tidak dicerobohi da dikuasai oleh orang luar.Dan antara pemimpin tempatan tersebut ialah : a) Dol Said b) Linggir c) Rentap d) Syarif Masahor e) Datu Patinggi Abdul Gapur f) Mat Salleh g) Dato' Maharaja Lela h) Yam Tuan Antah i) Dato: Bahaman j) Tok Janggut k) Haji Abdul Rahman Limbong 2. Gambar rajah dibawahadalah sebab penentangan pejuang tanah air terhadap Britisah :

Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
1. British telah berjaya menjajah Tanah Melayu,Sarawak, dan Sabah. 2. Penduduk tempatan masih meneruskan perjuangan menentang penjajah walaupun penentangan mereka tidak berjaya. 3. Melalui penibuhan persatuan negeri dan badan sosial, mereka mula membaiki diri dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Faktor-faktor pemangkin nasionalisme.
1.Pengenalan sistem politik Barat - Sistem politik Barat ini, seorang Residen British diletakkan di negeri-negeri Melayu 2. Pelaksanaan dasar British - Mengamalkan dasar liberal dalam menggalakkan kemasukan orang asing ke Tanah Melayu. 3. Pengenalan sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular Melayu. - Di perkenalkan pada tahun akhir abad ke-19,dan telah berjaya melahirkan golongan intelektual Melayu. 4. Kesan pendudukan Jepun (1942 - 1945) - Jepun telah memperkenalkan konsep " Kawasan Kesemakmuran Asia" 5. Keganasan Parti Komunis Malaya (PKM). - Serangan kejam PKM telah di balas oleh orang melayu,dan tindakan PKM ini telah menimbulkan konflik perkauman dan membangkitkan semangat menentang penjajahan. 6. kemunculan mesin cetak - Idea menentang penjajah disalurkan melalui buku, akhbar, majalah, kitab agama. 7.Gerakan Pan-Islamisme sedunia - adalah gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk mencetuskan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Islam supaya umat islam menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam. 8. Pengaruh kesedaran politik serantau - Gerakan nasionalisme Indonesia sangat mempengaruhi nasionalisme Melayu di Tanah Melayu kerana Indonesia amat rapat dengan Tanah Melayu dari segi geografi dan budaya.

Gerakan Islah dalam meningkatkan minda bangsa
1.Makna Gerakan Islah ialah yang menyeru supaya masyarakat Melayu membetulkan pandangan mereka terhadap Islam. 2. Pelopro Gerakan Islah juga dikenali sebagai Kaum Muda antaranya : a) Sheikh Tahir Jalaludin

b) Syed Syeikh al-Hadi c) Dr. Burhanuddin al-Helmy 3. Saluran Gerakan Islah ini ialah memperjuangkan pemikiran mereka melalui akhbar dan majalah 4. Antara perjuangan mereka ialah : i) menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia ii) menyeru ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang melayu dimajukan. iii) mengyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikirn orang Islam. iv) mengkritik raja dan pembesar melayu yang tidak berusaha memajukan orang Melayu.

Peranan akhbar, novel dan majalah dalam pencetus kebangkitan semangat nasionalisme
- Peranan akhbar - seperti Warta Malaya, Lembaga Malaya, Utusan Melayu, Warta Negara dan Fajar Sarawak telah membangkitkan beberapa topik dari segi politik, eonomi dan sosial.Dari segi politik
y y y y

Mengkritik dasar British yang mengurangkan kuasa raja-raja Melayu Melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan dengan menuntut supaya diadakan Malay Administrative Service (M.A.S) Menentang orang dagang yang membuat tuntutun terhadap politik tempatan. Menyeru perpaduan dan penyatuan orang Melayu di seluruh Tanah Melayu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan.

Dari segi ekonomi
y y y y y y

Menggesa British supaya mengurangkan kemasukan orang dagang. Menggalakan penglibatan orang Melayu dalam bidang perniagaan. Menggalakan penubuhan syarikat kerjasama. Meninta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur. Melarang orang Melayu dari menjual tanah mereka. Menggesa orang melayu supaya bersikap jimat cermat.

Dari segi Sosial/Pendidikan
y y y y y

Memajukan pendidikan orang Melayu Anak perempuan diseru supaya diberikan pendidikan. Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris Menggesa orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam

y

Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki melalui pemberian nilai ekonomi.

- Peranan majalah a) Majalah Guru (1924) membangkitkan isu :
y y y y y y y

Anak-anak Melayu diberikan pendidikan Perpaduan dalam kalangan orang Melayu Semangat cinta akan Negara Penentangan terhadap penjajahan. Kemajuan bahasa dan sastera Melayu Peningkatan taraf hidup orang Melayu Perpaduan dalam kalangan kaum.

b) Bulan Melayu (1930) isu yang di bangkitkan :
y y y

Perpaduan dalam kalangan orang Melayu Johor Pendidikan bagi laum perempuan Wanita sebagai obor untuk memajukan bangsa.

c) Peranan novel
y y

Pentafsiran kepada persoalan orang Islam Perluasan ilmu dalam semua bidang

d) Peranan Novel
y y

Memberi nasihat semangat kebangsaan Menentang penjajah untuk membela maruah bangsa

Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan Melayu
y

Antara persatuan yang muncul ialah

Ciri-ciri sisitem politik masyarakat Melayu tradisional
y

y

Raja mempunyai kuasa yang tinggi dan sangat istimewa dan mempunyai tanggungjawab memberi perlindungan politik kepada rakyatnya serta menjamin keselamatan rakyat yang mendiami wilayah kekuasaannya. Kesetiaan rakyat terhapat raja mereka sangat penting kerana inilah yang menentukan sempadan kerajaan dan wilayah yang berada di bawah kekuasaan raja tersebut.

Kesan penjajahan Barat terhadap konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional
y y y y y

y

British mula memujuk setiap kerajaan Melayu sebagai negeri,iaitu sempadan setiap kerajaan ditetapkan Konsep kerajaan berubah dan digantikan dengan konsep negeri. Usaha British untuk membina sebuah negara dan bangsa yang moden memalui gagasan Malayan Union pada tahun 1946 telah ditentang oleh orang Melayu Pada tahun 1948 Persekutuan Tanah Melayu sebagai ganti Malayan Union menggabungkan semua negeri Melayu dalam sebuah pentadbiran pusat. British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957,dan Tanah Melayu memperoleh status sebagai sebuah negara baru yang merdeka. Pada tahun 1963,apabila Sarawak dan Sabah bersetuju bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu,maka lahirlah negara Malaysia yang berdaulat.

Konsep bangsa dan ciri-ciri bangsa Malaysia
1. Konsep bangsa yang merujuk sekumpulan manusia dalam ikatan ketetenagaraan atau sebagai warganegara sesebuah negara. 2. Konsep bagsa ini merupakan kionsep baru di mana Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang 3. Bangsa Malaysia dibentuk hasil daripada perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan dan pengekalan kemerdekaan. 4. Antara ciri-ciri bangsa Malaysia ialah :

y y

Masyarakat kaum yang berbilang bangsa dan berlainan budaya, bahasa, kepercayaan, dan pandangan terhadap aspek kedunian Penggunaan satu bahasa kebangsaan serta pengamalan kebudayaan kebangsaan dan Rukun Negara dalam setiap bidang kehidupan.

Pembinaan negara dan bangsa
y

Konsep negara bangsa merujuk pembentukan negara bangsa moden di Eropah. dan telah lahir di Barat pada penghujungan abad ke-18 dan ke-19.Kesan daripada tercetusnya peristiwa di Eropah seperti yang berikut a) Revolusi Inggeris (1668) b) Perang Kemerdekaan Amerika (1776) c) Revolusi Perancis (1789)

y

Kesan daripada peristiwa perang tersebut lahir idea mengenai hak rakyat,negara bangsa moden dn kerajaan berpenlembagaan

Pembentukan negara bangsa Itali
y y y

y

Rakyat Itali mahu menyatikan wilayah-wilayah mereka di bawah sebuah pemerintahan,mereka berjuang menghalau orang Austria dari Itali. Count Camillo Benso di Covour berusaha menyatukan Itali menjadi sebuah negara dengan menggunakan amalan realpolitik. Dalam perjuangan beliau,iaitu pada tahun 1860 beliau telah menjalinkan kerjasama dengan Napoeon III iaitu pemerintah Perancis,dan beliau telah berjaya menewaskan Austria dengan bantuan ketenteraan Napoleon III. Pada tahun 1870, Perancis telah mengundurkan tenteranya dan beliau telah mengambil peluang menyatupadukan Rom dan Itali, dan kesannya terbentuk sebuah negara bangsa Itali

Pembentukan negara bangsa Jerman
y

y

y

Otto Eduardvin Bismarck tokoh yang telah berjaya menyatukan negara Jerman pada tahun 1871 juga menggunakan amalan realpolitik dan politik darah dan besi. Beliau menggunakan tektik tipu helah,pemalsuan dokumen, provokasi, penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan demi untuk mencapai matlamat beliaudalam menyatukan negara Jerman. Beliau memberikan sistem diktator dan mendapat sokongan daripad rakyat Jerman.

y

Beliau telah melancarkan tiga peperangan untuk menentang Denmark,Austria dan Perancis.
y y y

Tahun 1864 - Peperangan dengan Denmark Tahun 1866 - Peperangan dengan Austria Tahun - 1871 - Peperangan dengan Perancis

Pembentukan negara Malaysia
y y

Dibentuk melalui kebijaksanaan para pemimpinnya tanpa melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan negara dicapai melalui rundingan, pakatan murni, dan tolak ansur antara 3 kaum yang terbesar iaitu orang Melayu,India dan Cina

Ciri-ciri negara dan bangsa
y y y

Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Perjuangan yang memerlukan perkingsian bijak antara kaum terbesar dalm bidang politik,ekonomi dan sosial. 4 ciri utama dalam proses pembinan negara dan bangsa ialah :
o o o o

Negara bangsa kerajaan perlembagaan.

y y y

Telah muncul pada abad yang ke-15 dan merupakan asas pembinaan negara dan bangsa kita. Kesultanan melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran dan politiknya yang tersendiri dan telah mempunyai masyarakat yang tersusun dan berperaturan Susun lapis masyarakat melayu tradisioanal Raja atau Sultan merupakan lapisan yang teratas,di ikuti oleh keluarga dan kerabat diraja,ulama istana/pembesar dan pentadbir,rakyat biasa yang bebas dan yang terakhir rakyat yang merupakan hamba

Ciri-ciri negara dan bangsa dalam kesultanan Melayu Melaka

y

y

y

y

y

Kedaulatan o merujuk kekuasaan tertinggi seseorang pemerintah atau sesebuah neagara o tiada pihak yang boleh mengehadkan atau mencabar kekuasaan tersebut o kekuasaan in akan digunakan oleh negara atau pemerintah untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang. kerajaan o merujuk kepada badan yang diberikan kuasa untuk: menguruskan pentadbiran menjaga keamanan mempertahankan kedaulatan negara. menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. keunggulan undang-undang o undang-undang dicipta untuk tujuan: memelihara keamanan melindungi rakyat mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan o Pada zaman Keultanan Melayu Melaka, terdapat dua sumber undangundang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. o Kedua-dua sumber undang-undang ini dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama Islam Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang membincangkan tentang bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat. selain itu turut menyentuh tentang hukuman terhadap kesalahan jenayah awam,undang-undang keluarga dan sebagainya. Undang-undang Laut Melaka menyentuh perkara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran laut Wilayah pengaruh o Setiap negara mempunyai wilayah yang merujuk kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadannya yang diterima umum o wilayah pengaruh ialah kawasan yang mana rakyatnya menerima dan memperakui pemerintah seorang raja. Rakyat o merujuk kepada seluruh pendududk yang mendiami seebuah wilayah mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah yang mereka diami itu.

y

Lambang o merujuk kepada simbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara o Contohnya, bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara dan bangsa. o Sisitem pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, bahasa melayu dan agama Islam merupakan warisan kesultanan melayu melaka yang kekal hingga ke hari ini.

Warisan Negeri-negeri Melayu Unsur-unsur penting warisan Kesultanan Melayu Melaka masih diamalkan di negerinegeri Melayu tersebut seperti yang berikut:
y

y

y

y

y

Pengasasan o Kerajaan Johor,Perak dan Pahang telah diasaskan oleh kerabat diraja Melaka. Gelaran o Semua pemerintah negeri-negeri Melayu ini menggunakan gelaran sultan pada awal nama masing-masing o Amalan ini jelas mencontohi Sultan Melaka. Pewarisan Takhta o Sistem pewarisan takhta di negeri-negeri Melayu ini mementingkan jurai keturunan di sebelah bapa Sistem pemerintahan o Negeri Melayu ini mengamalkan pemerintahan berasaskan Sistem Pembesar Empat Lipatan seperti yang diamalkan di Melaka. Kitab Undang-undang o Undang-undang Johor,Perak dan Pahang disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka supaya sesuai dengan unsur dan amalan tempatan.

Johor (Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor)
y y y y

Perlembagaan bertulis merupakan satu daripada ciri asas pembinaan negara dan bangsa. Sultan Abu Bakar telah memperkenalkan sebuah perlembagaan bertulis yang teratur dan sangat lengkap. Perlembagaan ini yang berkuatkuasa pada tahun 1895 dinamakan Undngundang Tubuh Kerajaan Johor. Tanggungjawab raja: o Dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain. o Berhak memilih Menteri Besar

y y y

Memperkenan jawatan Naib Menteri Besar yang ditentukan oleh Jemaah Menteri. Orang melayu diiktiraf sebagai rakyat Johor. Agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi negeri. sistem pemerintahan negeri: o Majlis Mesyuarat Kerajaan mengandungi dua badan iaitu Majlis Negeri dan Jemaah Menteri.
o

Kelantan (Sistem Jemaah Menteri)
y y y y

Di kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad 1(1801-1836), unsurunsur sistem Jemaah Menteri telah pun diamalkan Sultan Muhammad II (1836-1886) telah membentuk sistem jemaah menteri sistem jemaah menteri bertujuan untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan. Perubahan yang dijalankan oleh Sultan Muhammad II dalam struktur pentadbiran Kelantan sejak tahun 1842 termasuklah perkara yang berikut: o menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam perselisihan untuk merampas kuasa. o menggantikan kerabat diraja tersebut dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan yang memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada baginda. o ketaatan golongan pembesar ini telah membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II.

Terengganu (Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu-Ittiqan-ilmuluk bita'dil il-suluk)
y y y y y y

Undang-undang Tubuh kerajaan terengganu telah diluluskan oleh Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1911. Undang-undang in dikenali sebagai Ittiqan-ilmuluk bi-ta'dil il-suluk yang memberi makna "keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan" Undang-undang ini merupakan perlembagaan bertulis yang teratur dan lengkap. Digubal berasaskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Undang ini bertujuan untuk menghalang British daripada meluaskan kuasanya di Terengganu Aspek utama dalam undang-undang ini ialah: o Agama Islam diberikan kedudukan istimewa sebagai agama negeri. o Pemerintahan bercorak raja berpelembagaan diamalkan. o Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri membantu sultan dalam pentadbiran. o Peranan Majlis Mesyuarat Kerajaan:

o

o

Diketuai oleh Menteri Besar yang dilantik oleh Sultan mereka perlu mengakui taat setia kepada sultan dan kerajaan. Mereka akan menjalankan tugas seperti berikut: membantu sultan mentadbir negeri. menjaga keamanan negeri menjaga kebajikan rakyat Peranan Jemaah menteri: badan ini berhak melantik Naib menteri besar selepas diperkenalkan oleh sultan. 


Negeri Sembilan (Prinsip demokrasi dan konsep persekutuan)
y y y y y

y

Terdapat sembilan buah negeri di Negeri Sembilan iaitu Sungai Ujong, Johol,Inas, Rembau, Terachi, Jelebu, Jempol, Seri Menanti dan Gunung Pasir. Raja Melawar yang memakai gelaran Yam Tuan Besar merupakan Raja Negeri Sembilan pada abad ke-18. Negeri Sembilan ialah negeri Melayu pertama yang mirip kepada bentuk persekutuan. Sistem pemerintahan Negeri Sembilan berdasarkan Adat Perpatih. Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah iaitu Anak Buah melantik Buapak,buapak melantik Lembaga, Lembaga melantik Undang dan Undang kemudiannya melantik Yang dipertuan Besar. Kepentingan sistem pemerintahan Negeri Sembilan berdasarkan Adat Perpatih ialah: o Tidak mengamalkan kuasa mutlak o mengagihkan kuasa pemerintahan kepada individu mengikut peringkat o mengamalkan unsur demokrasi dalam sistem pemilihan pemimpin

Makna Malayan Union
y y

diperkenalkan oleh British pada tahun 1946 di Tanah Melayu British berusaha menghapuskan negara dan bangsa yang telah dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui penubuhan Malyan Union

y

British telah menerima Negeri Melayu,raja Melayu dan Orang Melayu sebagai pemilik Tanah Melayu sebelum Malayan Union diperkenalkan.

Sebab-sebab pengenalan Malayan Union
y

y

y

y y

Malayan Union diperkenalkan sebagai persediaan untuk membentuk kerajaan sendiri. o British ingin menyediakan Tanah melayu kearah membentuk kerajaan sendiri. Penjimatan kos pentadbiran. o Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua terbahagi kepada tiga unit politik berlainan iaitu Negeri-Negeri Selat,Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri -negeri Melayu tidak Bersekutu o British terpaksa membelanjakan kos yang tinggi untuk menjalankan tiga sistem yang berbeza itu. o Malayan Union ingin menggabungkan ketiga-tiga unit politik ini di bawah satu pemerintahan pusat. . Melaksanakan pentadbiran yang licin. o melalui gabungan ketiga-tiga unit politik yang berbeza ini di bawah satu pemerintahan pusat akan memastikan kelicinan dan kelancaran pentadbiran Malayan Union oleh British. mengawal kuasa politik orang Melayu membentuk bangsa Malayan Union.

Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union 1946
y

y y y y y

semua negeri melayu bersekutu,negeri melayu tidak bersekutu dan dua buah negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka digabungkan dalam satu unit pentadbiran ketua Malayan Union ialah gabenor British yang dilantik oleh Ratu England Singapura diasingkan kerana British ingin mengekalkan kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Majlis eksekutif dan Majlis Undangan Malyan Union dibentuk untuk membantu gabenor. Kewarganegaraan sama rata berdasarkan prinsip soli menjadi asas kerakyatan Malayan Union. Mengikut prinsip jus soli: o sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura layak menjadi rakyat Malayan Union o kerakyatan akan diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun keatas serta dan telah bermastautin selama 10 hingga 15 tahun.

o

o

mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang merupakan anak warganegara di atas, juga akan diberikan kerakyatan semua rakyat british daripada tanah jajahan takluknya termasuk Singapura boleh menjadi rakyat Malayan Union

Pentadbiran Malayan Union
y y y y y y

Dari segi pentadbiran Malayan Union akan mewujudkan sebuah kesatuan di bawah kekuasaan sebuah pemerintahan pusat yang mantap. Pentadbiran British tidak lagi tertakluk kepada Singapura seperti sebelum ini. Pentadbiran Malayan Union tertakluk terus kepada Parlimen British di London. Pentadbiran Malayan Union telah menolak tradisi dan sistem politik Melayu. Kerajaan Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946 di King's House, Kuala Lumpur. Sir Edward Gent merupakan Gabenor pertama Malayan Union.

Implikasi pembentukan Malayan Union
y

y y y y

sistem pentadbiran lama yang berpecah belah diubah iaitu tiga unit politik yang berbeza kepada sistem pentadbiran berpusat dibawah penjajahan British di Kuala Lumpur memudahkan British menyeragamkan dasar pentadbiran, kehakiman,keselamatan, politik dan ekonomi Tanah Melayu. memperlihatkan hasrat British ingin menjaga kepentingan imperialismenya. bertentangan dengan dasar perlindungan yang diamalkan oleh British sebelum ini. membangkitkan kemarahan orang Melayu.

Reaksi terhadap Malayan Union Sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union
y

y y y y

Tindakan Sir Harold MacMicheal o mengugut raja-raja Melayu bahawa mereka akan diturunkan daripada takhta sekiranya mereka enggan menerima Malayan Union o Ugutan ini jelas berlaku kepada Sultan Kedah iaitu Sultan Badlishah seperti yang tercatat dalam surat baginda sendiri. o kebanyakan sultan seperti Sultan Perak tidak diberikan masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri Ketidaksesuian masa Penghakisan kuasa raja-raja Melayu Kerakyatan yang longgar. Kehilangan warisan tamadun

Golongan yang menyokong Malayan Union
y

Orang dagang dan golongan Melayu radikal. o Golongan Melayu radikal merupakan kumpulan orang Melayu yang: menolak sistem politik feudal mendapat inspirasi daripada Indonesia mendokong penubuhan negara Melayu Raya ingin bergabung dengan Indonesia Raya. o Sebab-sebab orang dagang dan golongan Melayu Radikal menyokong Malayan Union: Dasar menyatukan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik akan melicinkan pentadbiran Dasar sama rata Malayan Union akan menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. o Parti Kebangsaan Melayu Malaya(PKMM) Sebab-sebab PKMM menyokong Malayan Union: Pemerintahan Malayan Union yang bersifat barat Malayan Union akan menghapuskan sistem feudal Melayu. Malayan Union tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. Konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan o Parti-parti lain yang menyokong Malayan Union: Angkatan Pemuda Insaf (API) Angkatan Wanita Sedar (AWAS) Barisan Tani Malaya (BATAS) o Pegawai Tadbir Melayu sebab-sebab mereka menyokong Malayan Union: British merupakan kuasa besar. british mempunyai kecekapan untuk membangunkan Tanah Melayu.

Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union.
y

y

y

Akhbar-akhbar Melayu o akhbar melayu seperti Majlis,Utusan Melayu dan Warta Negara telah menyuarakan penentangan mereka terhadap Malayan Union secara berterusan Demonstrasi secara aman o Orang Melayu mengadakan demonstrasi secara aman apabila Sir Harold Mac Micheal tiba untuk mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu Persatuan-persatuan Melayu o telah dihidupkan semula semata-mata untuk menentang Malayan Union.

y

y

y

y

o mereka menolak sama sekali pentadbiran Malayan Union. Peranan Dato' Onn Ja'afar o Pada 23 Januari 1946, Dato' Onn Ja'afar menyeru supaya orang Melayu berkongres. o Beliau menubuhkan United Malays Organization (U.M.O) sebagai benteng untuk menentang Malayan Union Kongres Melayu o Dari 1 hingga 4 Mac 1946, Kongres Melayu 1946 telah dijalankan di Kelab Sultan Sulaiman,Kampung Baru,Kuala Lumpur o Kongres ini dihadiri oleh seramai 163 orang o Kongres ini dapat mengumpulkan 41 buah persatuan dan badan politik dari seluruh Tanah Melayu. o Kongres bersetuju membentuk United Malays National Organization (UMNO) atau pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu untuk menggagalkan Malayan Union. Rapat Umum o Orang Melayu mengadakan rapat umum untuk menunjukkan penentangan kereka terhadap Malayan Union Peranan raja-raja Melayu o pada 28 April 1946, raja-raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British tersebut. o Raja-raja Melayu menghantar surat kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan di London.

Implikasi daripada perjuangan menentang Malayan Union
y y y

Memperlihatkan perpaduan kebangsaan dalam kalangan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka. membawa kepada penubuhan UMNO yang menjadi wadah perjuangan orang Melayu untuk memperkasa kemajuan bangsa Melayu. penentangan tegas orang Melayu menyebabkan British mengadakan satu rundingan dengan UMNO dan raja-raja Melayu bagi membentuk sistem politik dan pentadbiran yang lebih baik.

Persekutuan Tanah Melayu
y y y

Dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union yang ditentang hebat oleh orang Melayu. menunjukkan kejayaan penduduk tempatan menentang penjajahan British terhadap Tanah Melayu

y

merupakan kemenangan orang Melayu untuk mengembalikan semula kedudukan politik dan maruah mereka di Tanah Melayu.

Faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
y y y y y y

Ketegasan dan perpaduan orang Melayu Sikap politik orang Melayu yang sederhana Sokongan bekas pegawai British Sokongan pegawai tinggi British Kebimbangan British Piagam Atlantik 1945

Langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
y

y

y

y y y

Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif o Hasil ketegasan orang Melayu menentang Malayan Union, British telah mempersetujui untuk mengadakan rundingan o British telah menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif o Jawatankuasa eksekutif dianggotai oleh 12 orang ahli terdiri daripada : Pegawai-pegawai kanan British Pemimpin-pemimpin UMNO Wakil raja-raja Melayu Tuntutan orang Melayu o satu mesyuarat telah diadakan di King's House,Kuala Lumpur o Dalam mesyuarat tersebut orang Melayu telah mengemukakan lima tuntutan Penentangan terhadap perundingan Jawatankuasa Eksekutif o Orang dagang dan golongan radikal Melayu dibawah pimpinan Dr.Burhanuddin al-Helmy membuat bantahan terhadap perundingan Jawatnkuasa Eksekutif Sebab-sebab penentangan orang dagang dan golongan radikal Melayu Tindakan orang dagang dan golongan radikal Melayu. Tidak balas pihak British

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
y

Perjanjian Persekutuan o ditandatangani pada 21 Januari 1948 di King's House,Kuala Lumpur o Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja-raja Melayu dengan pihak British.

Sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu

Implikasi daripada sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948
y y y y

British masih menguasai Tanah Melayu kerana kemerdekaan masih belum diberikan. perkongsian kuasa telah dilakukan antara majlis Raja-raja dengan pesuruhjaya tinggi pada peringkat pusat pada peringkat negeri pula, sultan menjadi ketua negeri Sultan berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri.

Tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu
y

y y

y

y

Dalam merealisasikan pembentukan satu perlembagaan yang akan mengembalikan maruah dan kedudukan politik orang Melayu memerlukan usaha dan kebijaksanaan beberapa orang pemimpin negara. Antara mereka ialah orang ramai, pemimpin tempatan serta sembilan orang raja-raja Melayu dan pemimpin UMNO khususnya.. Antara sembilan orang Raja Melayu tersebut ialah: o Sultan Badlishah (Kedah) o Sultan Abdul Aziz (Perak) o Sultan Ibrahim (Johor) Perjuangan dan tuntutan raja-raja Melayu terhadap pihak British: o Menjaga status dan keselamatan rakyat o Menuntut supaya kuasa mereka dikembalikan seperti sebelum tahun 1941 o mengekalkan perlindungan kepada rakyat melayu sebagao Rakyat Raja Melayu. o menuntut supaya kuasa mereka serta hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Rakyat yang diwakili oleh pembesar Melayu ialah: o Dato' Onn Ja'afar (Menteri Besar Johor dan Yang dipertua UMNO) o Dato' Nik Ahmed Kamil (Menteri Besar Kelantan)

Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah
y y y y

Di Tanah Melayu, orang melayu berjaya menolak penjajahan mutlak British. Sarawak dan Sabah pula dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak Sarawak dan Sabah diserahkan kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota pada tahun 1946 Penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, manakala di Sabah penentangannya tidak begitu jelas.

Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British
y y

y

Charles Vyner Brooke iaitu Raja Sarawak yang terakhir telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak atas alasan: o Beliau telah tua dan uzur o Pengganti beliau iaitu Anthony Brooke tidak layak untuk mentadbir Sarawak dengan baik. Charles Vyner Brooke telah menghantar Gerald Macbryan untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak.

y y

y

y y y

y

y y

y

Beliau telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British pada 8 Februauri 1946. Pengisytiharan tersebut dibantah oleh: o Datu Patinggi Abang Haji Abdillah (Ketua masyarakat Melayu Sarawak) o Persatuan Melayu Sarawak (PMS) o Persatuan Dayak Sarawak (PDS) Sebab-sebab penentangan: o penyerahan Sarawak bercanggah dengan Perlembagaan 1941 o Charles Vyner Brooke membuat keputusan tanpa berunding dengan orang tempatan atau ketua-ketua mereka. o Sungguhpun Charles ada merujuk perkara penentangan kepada Majlis Negeri Sarawak, tetapi 18 undi menyokong penyerahan adalah daripada anggota bukan bumiputera dan pegawai-pegawai British. Charles Vyner Brooke membuat keputusan tanpa berunding dengan orang tempatan atau ketua-ketua mereka. Dengan itu Sarawak diisytiharkan sebagai Tanah Jajahan Mahkota British pada 1 Julai 1946. Penentangan secara terbuka dilakukan oleh parti-parti yang berikut: o Barisan Pemuda Sarawak (BPS) o Barisan Pemuda Melayu (BPM) o Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) Kesan daripada penentangan tersebut kerajaan British telah bertindak balas dengan mengeluarkan Surat Pekeliling Bil.9.Surat pekeliling ini memberikan amaran kepada semua kakitangan kerajaan bahawa tindakan akan diambil terhadap sesiapa yang terlibat dalam gerakan antipenyerahan tersebut. Kumpulan Rukun Tiga Belas terbentuk apabila terdapat pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak. Perjuangan Rukun Tiga Belas: o penubuhan Rukun Tiga Belas menandakan kemuncak kemarahan orang Sarawak ataupun tindakbalas terhadap tindakan politik kerajaan British. o Seorang anggota Rukun Tiga Belas iaitu Rosli Dhobi sanggup mengorbankan diri untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan birtish o perjuangan beliau dan kawan-kawannya tidak berjaya kerana pemimpin Sarawak tidak bersatu padu. o Rosli Dhobi dan kawan-kawannya didapati bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Sarawak menjadi Tanah jajahan kerajaan British sehingga tahun 1963.

Kesedaran politik di Sabah

y

y

y y

Kebangkitan kesedaran politik di Sabah mempunyai ciri-ciri yang berikut: o Amat perlahan o Berpecah-belah o Tidak berkesan Namun begitu terdapat juga pertubuhan sosioekonomi yang bersifat sederhana seperti: o Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan (PKML) o Persatuan Melayu Jesselton (PMJ) o Barisan Pemuda (BARIP) Labuan dan Jesselton. Sabah diserahkan kepada kerajaan British sebagai jajahan takluk British pada tahun 1946 Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah kepada kerajaan British: o Tidak terdapat penentangan yang jelas. o Tidak ada penentangan terbuka. o pada tahun 1951, persatuan-persatuan di Sabah telah terkubur begitu sahaja.

Sistem Ahli
y y y y

y y y

merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu Penubuhan Sistem Ahli merupakan idea Dato' Onn Jaafar. Sir Henry Gurney mencadangkan agar pelaksanaan Sistem Ahli di Tanah Melayu menggunakan model negar Kenya dan Rhodesia Utara. Pihak British menerima cadangan penubuhan Ssitem Ahli kerana: o selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi iaitu satu proses membebaskan negeri yang dijajah. o mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Malaya. Pada bulan Februari 1950,Sistem Ahli Telah dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-raja Melayu. Satu rundingan telah diadakan antara pihak British dengan wakil penduduk Tanah Melayu di King's House, Kuala Lumpur pada bulan Julai 1950. Wakil penduduk Tanah Melayu terdiri daripada:

y

Dato; Onn Ja'afar (Yang dipertua UMNO) Dato Hamzah Abdullah (Menteri Besar Selangor) o Raja Uda (wakil UMNO dan orang Melayu) o Dato' Nik Ahmed Kamil (wakil UMNO dan orang melayu) o Dato' E.E.C Thuraisingam (wakil kaum India) Sistem Ahli telah dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955
o o

Ciri-ciri Sistem Ahli
y

y y y

y

Satu sistem kabinet bayangan yang terdapat daripada beberapa orang pegawai tadbir dan pemimpin masyarakat tempatan untuk memegang jawatan yang dibentuk. Anggota Sistem Ahli dikenali sebagai Ahli contohnya Ahli Pelajaran Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Rajaraja Melayu. Ahli dalam Sistem Ahli terdiri daripada sembilan orang anggota, iaitu lima orang penduduk tanah melayu (tiga orang melayu,seorang cina dan seorang India) dan empat orang pegawai British. Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.

Proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli.
y

y

Pelaksanaan Sistem Ahli dilakukan dengan memberikan tugas-tugas berikut kepada ahli: o menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. o menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut berasaskan dasar-dasar yang telah ditetapkan. o mencadangkan undang-undang berkenaan dengan jabatannya o membentangkan undang-undang tersebut dalam Majlis Perundangan Persekutuan Kepentingan Sistem Ahli o meletakkan tapak asas yang penting untuk melatih pemimpin tempatan ke arah berkerajaan sendiri. o memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanha Melayu ke arah mencapai kemerdekaan o memberikan penduduk tempatan pendedahan dari segi pentadbiran dan pemerintahan kerajaan walaupun masih dikuasai oleh British.

Pakatan Murni

y

y

pakatan murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mencapai usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mencapai satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan Langkah tersebut merupakan jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum di negara ini kerana setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah yang tersendiri.

Pakatan murni praperikatan
y

y

Beberapa usaha telah dijalankan untuk mengadakan pakatan murni dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu sebelum Parti Perikatan dibentuk British telah menetapkan syarat kerjasama antara kaum diadakan sekiranya Tanah Melayu ingin mencapai kemerdekaan

Langkah pertama - Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaisin Committee(CLC)
y y

y y

Jawatankuasa ini dibentuk pada bulan Januari 1949 di Pulau Pinang Pada Mulanya, anggota CLC hanya terdiri daripada orang Melayu yang bernaung di bawah UMNO yang diketuai oleh Dato' Onn Ja'afar dan Orang Cina yang bernaung di bawah Persatuan Cina Malaya (MCA) yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock. CLC penting sebagai titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu Beberapa perkara dipersetujui hasil daripada perundingan UMNO-CLC: o Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industrial Development Authority (RIDA) o Kerakyatan Negeri 1951 o Pilihan Raya.

Langkah Kedua- Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu
y y y

dicadangkan oleh Dato' Onn Jaafar pada tahun 1951 Beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu yang enggan berkompromi untuk mengubah struktur UMNO. Beliau kemudiannya meninggalkan UMNO dan menubuhkan parti baru.

Langkah ketiga - Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya atau Independence Malaya Party (IMP)
y

Ditubuhkan oleh Dato' Onn Ja'afar pada tahun 1951

y y y

menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti keanggotaannya dibuka kepada semua kaum. IMP gagal mendapat sambutan daripada semua kaum kerana mereka tidak merasakan bahawa mereka adalah satu bangsa Tanah melayu

Langkah keempat - Penubuhan Persidangan Kebangsaan
y y y

Ditubuhkan pada bulan Februari 1953 oleh Sir Malcom Macdonald (Gabenor Jeneral Asia Tenggara) di King's House, Kuala Lumpur bertujuan untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin UMNO telah menganjurkan Konvensyen Kebangsaan bersama-sama MCA.

Perikatan serta pilihan raya Bandaran Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955 Pilihan Raya Majlis Perbandaran
y y

British telah mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari 1952 dengan ini kerjasama UMNO-MCA dibentuk

Pilihan raya tahun 1954
y y

Parti Perikatan UMNO-MCA telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan Kejayaan tersebut membuktikan penduduk Tanah Melayu dapat menerima konsep permuafakatan kaum dalam pelbagai parti.

Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP)1955
y y y

British telah mengambil usaha menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pilihan Raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pada tahun 1954 Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada 27 Julai 1955 Parti perikatan telah menyertai pilihan raya tersebut.

Perikatan dan pakatan murni ke arah kemerdekaan
y

Selepas memenangi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan,Parti Perikatan bertanggungjawab untuk menunaikan janji yang terkandung dalam

y y

Manifesto pilihan raya mereka iaitu mencapai kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun. Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri telah mengadakan rundingan dengan raja-raja Melayu dan pihak British untuk mendapatkan kemerdekaan. Kesannya ialah pembentukan Rombongan Rundingan Kemerdekaan

Rombongan Rindingan Kemerdekaan
y y

y y y y

Rombongan tersebut berlepas ke London pada bulan Februari 1956 Rombongan tersebut terdiri daripada : o Wakil perikatan o Wakil Sultan Pengerusi perundingan tersebut ialah Lord Lennox-Boyd iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Rundingan ini telah berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956 Hasil rundingan tersebut, terbentuklah sebuah Suruhanjaya bebas untuk mengkaji perlembagaan Pihak British telah bersetuju untuk memberikan KEMERDEKAAN kepada Persekutuan Tanah melayu pada 31 Ogos 1957

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
y y

Perjanjian ini amat penting sebagai tanda persetujuan British untuk memberikan kemerdekaan Kemerdekaan merupakan kemuncak perjuangan nasionalisme yang telah berlaku sejak pertengahan abad ke - 19

Surujanjaya Reid
y y y y y

y

Suruhanjaja Reid telah ditubuhkan pada bulan Mac 1956 Tujuannya adalah untuk membincang dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Reid (Hakim British) yang menjadi pengerusinya. Tugas Suruhanjaya ini ialah merangka sebuah perlembagaan bagi persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Isu yang menjadikan panduan ialah: o Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat o Pemberian kuasa automoni kepada negeri dalam bidang tertentu o mengambil kira kedudukan raja-raja Melayu. Cadangan Suruhanjaya diterbitkan pada 15 februari 1957

y y y

y

Majlis mesyuarat Perundangan Persekutuan telah mengeshkannya pada bulan Ogos 1957 dan dengan itu Perlembagaan Kemerdekaan dihasilkan Satu isu hangat dalam Suruhanjaya Reid ialah kerakyatan jus soli: o kerakyatan jus soli dituntut oleh orang dagang o tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh orang Melayu o Ini disebabkan oleh prinsip kerakyatan jos soli menekankan hak sama rata kepada semua kaum Perkara yang dipersetujui ialah: o Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah melayu o Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
y y y

Pada 15 Ogos 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah melayu telah ditandatangani oleh Raja Melayu dan British. Hasilnya ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antara isi penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah seperti berikut: o Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan o Pemisahan antara kuasa persekutun dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan senarai negeri o kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan o Institusi raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara. o Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. o Tanah Simpanan Melayu dikekalkan. o Yang dipertuan Agong menjadi ketua negara. o Bahasa melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan.

Pemasyhuran Kemerdekaan
y y y

telah dilakukan dengan penuh gemilang di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur merupakan pernyataan kemerdekaan yang penting sebagai tanda pembebasan negara kita daripada penjajahan British. Antara kandungan pemasyhuran Kemerdekaan adalah seperti berikut: o persekutuan Tanah Melayu mencapai taraf sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat setaraf dengan negara-negara lain di dunia. o raja-raja Melayu dan Ratu England menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957 bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu.

o o

Perlembagaan Persekutuan berkuatkuasa pada 31 Ogos 1957 pembentukan sebuah kerajaan yang mempunyai Raja Berpelembagaan berdasarkan demokrasi berparlimen.

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
y y

Pakatan murni membolehkan pembentukan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja berpelembagaan. Ia memberi hak mutlak kepada rakyat untuk mentadbir sebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri.

Peranan Tokoh-tokoh Kemerdekaan
y

y

y

y

y

Tunku Abdul Rahman Putra al-haj o menjadi presiden OMNO dan ketua parti perikatan. o menjadi perdana menteri yang pertama Tun Abdul Razak (Bapa Pembangunan Malaysia) o menjadi Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri o menjadi perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London pada tahun 1956 o menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada tahun 1970 Tun H.S Lee o merupakan tokoh MCA yang memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetuskan idea penubuhan Parti Perikatan o bekerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapatkan kemerdekaan negara pada tahun 1957 o menjadi menteri kewangan persekutuan tanah melayu yang pertama. Tan Cheng Lock o merupakan preiden MCA o Menjadi penyokong Tunku Abdul Rahman dalam mendapatkan kemerdekaan negara Tun V.T Sambanthan o menjadi presiden MIC antara tahun 1955 hingga 1973 o bekerjasama dalam menuntut kemerdekaan negara o menyokong dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan negara. o menyeru kaum india memberikan kesetiaan yang jitu kepada negara ini.

Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia
y y

Sejak awal abad ke -19 lagi idea pembentukan Malaysia telah pun dikemukakan oleh beberapa orang tokoh. Antara tokoh berkenaan termasuklah Lord Brassey, Sir Malcom Macdonald,Dato'Onn Ja'afar, Lim Yew Hock dan David Marshall. o Lord Brassey merupakan Pengarah Syarikat Borneo Utara mencadangkan gabungan Sarawak dan Sabah (Borneo Utara) dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat pada tahun 1887 o Sir Malcom Macdonald merupakan Gabenor Jeneral Asia Tenggara (1949-1952) Mencadangkan gabungan Sarawak, Sabah, Singapura,Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 o Dato' Onn Ja'afar Pada tahun 1956, beliau mencadangkan supaya Persekutuan Tanah melayu yang merdeka dinamai Malaysia. berpendapat bahawa pada suatu masa nanti British akan menggabungkan Sarawak, Sabah, Singapura,Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu. o Lim Tew Hock dan David Marshall merupakan pemimpin Singapura mereka mencadangkan pembentukan Malaysia pada tahun 1955 o Lee Kuan Yew Pada tahun 1959, beliau telah mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman mengenai gabungan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. o Tunku Abdul Rahman. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah bersetuju dengan gagasan Persekutuan Tanah Malaysia. Beliau telah mencadangkan pembentukan Malaysia bagi menjamin kedudukan politik lebih kukuh dan disegani di rantau ini. Beliau juga berpendapat kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan melalui gabungan tersebut. mengatakan bahawa kerjasama antara British dengan rakyat tempatan sangat perlu demi merealisasikan pembentukan negara Malaysia

Faktor-faktor Pembentukan Malaysia
y

y

y

Faktor Politik o keselamatan perkembangan pengaruh Barisan Sosialis-Lee Kuan Yew mendesak pembentukan gagasan Malaysia kerana beliau bimbang dengan perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang telah memenangi pilihan raya Hong Liam di Singapura pada bulan April 1961.Perkembangan ini akan melemahkan Parti Tindakan Rakyat (PAP) iaitu parti pimpinan Lee Kuan Yew. Ancaman komunis- Lee Kuan Yew telah menggunakan alasan ancaman komunis untuk mendesak British mengabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. kemerdekaan - Pada masa itu Sarawak,Sabah dan Singapura masih belum mampu berkerajaan sendiri. Dekolonisasi- Pembentukan Malaysia merupakan proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun. Faktor Ekonomi o Kemajuan ekonomi- satu pasaran yang lebih luas akan wujud dengan adanya pembentukan Malaysia o Kerjasama ekonomi- Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber negara ini. Faktor Sosial o Keseimbangan kaum-dengan memasukkan Sarawak,Sabah ke dalam Malaysia , jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di negeri-negeri anggota dapat diseimbangkan o Semangat setia kawan- penubuhan Malaysia dapat melahirkan semangat setia kawan dan kesepakatan dalam kalangan negeri anggota

Reaksi terhadap Pembentukan Malaysia

y y

Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan cadangan pembentukan Malaysia di Singapura Pengumuman ini telah menimbulkan pelbagai reaksi sama ada di dalam negeri mahupun di luar negara.

Reaksi dalam negeri
y

y

y

y

y

Persekutuan Tanah Melayu o pada umumnya, bagi rakyat Persekutuan Tanah Melayu pembentukan Malaysia dilihat sebagai satu usaha murni untuk membantu dan memimpin negeri-negeri anggota. Singapura o Sejak tahun 1950-an,Lee Kuan Yew dan PAP telah pun mendesak penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu kerana: bimbangkan dengan pengaruh parti haluan kiri yang kuat. o Barisan Sosialis menuntut agar pandangan rakyat Singapura diminta terlebih dahulu sebelum Singapura memasuki gabungan tersebut. o Turut menyuarakan pandangan yang sama ialah Parti Buruh pimpinan David Marshall dan Parti Rakyat bersatu. Sarawak dan Sabah o mulanya menolak cadangan pembentukan Malaysia o reaksi Sarawak dan Sabah ini disebabkan: kedua-dua negeri ini telah lama berada di bawah pemerintahan British iaitu Sabah selama 60 tahun dan Sarawak lebih dari satu abad. Sarawak o sebelum pengumuman penubuhan Malaysia sudah wujud dua buah parti politik iaitu: Parti Bersatu Rakyat Sarawak (Sarawak United People's Party (SUPP)) Parti Negara Sarawak (PANAS) dan parti-parti lain yang muncul selepas itu: Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA) Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) Sarawak Chinese Association (SCA) Sabah o berbeza dengan Sarawak, di Sabah masih belum terdapat parti-parti politik sebelum pengumuman tentang cadangan pembentukan Malaysia. o beberapa buah parti politik telah muncul selepas pengumuman Tunku Abdul Rahman tentang gagasan Malaysia.

y

Parti Perikatan Sabah yang merupakan gabungan lima buah parti politik dibentuk pada bulan September 1961. Brunei o pada peringkat awal Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia. o Ada penentangan iaitu daripada Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M.Azahari.
o

Reaksi negara luar. Indonesia
y y

y

pada peringkat awl Indonesia tidak menunjukkan sebarang penentangan terhadap gagasan Malaysia. namun begitu pada akhir tahun 1962, tentangan telah muncul disebabkan oleh perkara yang berikut: o Indonesia menganggap pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia. pada 20 Januari 1963, Indonesia telah mengumumkan Dasar Konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan dengan konsep Ganyamg Malaysia yang merupakan dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia.

Filipina
y y

Filipina mendakwa Sabah merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Pada tahun 1881, syarikat perdagangan ini yang dikenali sebagai Syarikat Borneo Utara British (SBUB) memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun.

Langkah-langkah Pembentukan Malaysia
y

y

Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) 1961 o pada akhir bulan Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah berucap di Singapura. o Pada bulan Julai 1961,JPPK telah dibentuk di Singapura.Pengerusinya ialah Donald Stephens. o peranan JPPK: menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia mengumpulkan pandangan penduduk tentang gagasan Malaysia Suruhanjaya Cobbold o dibentuk oleh kerajaan British pada tahun 1962

y

y

y

mempunyai dua tujuan iaitu: meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia membuat penilaian dan megemukakan cadangan kepada pihak British Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) o ditubuhkan pada bulan Ogos 1962 o pengerusinya ialah Lord Landsdowne (Menteri Negara bagi tanah jajahan) o membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawk dan Sabah. MAPHILINDO (1963) o persetujuan dicapai dalam kalangan negara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura,Sarawak dan Sabah bahawa Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1963 o rundingan tersebut membawa kepada penubuhan MAPHILINDO. Perwakilan Malaysia ke Petubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations Malaysia Mission - UNMM) o dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB iaitu U Thant. o melalui tinjauan tersebut didapati bahawa majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia.
o

Perjanjian Malaysia 1963
y y y y

ditandatangani di London pada 9 Julai 1963 Akta Malaysia diluluskan oleh Parlimen British. Kemudiannya, Akta Malaysia diperkenankan oleh Ratu Elizabeth II. Perjanjian itu kemudiannya diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu , Dewan Perhimpunan Singapura.

Inti pati Perjanjian Malaysia 1963
y y y y y y

Hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Agama Islam merupakan agama Persekutuan. Agama lain bebas diamalkan. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan bahasa inggeris masih boleh digunakan. perwakilan parlimen o sarawak mendapat 24 kerusi o sabah mendapat 16 kerusi o singapura mendapat 15 kerusi.

y

Bumiputera Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.

Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen
y

y

y

y y

Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi iaitu sistem Raja Berpelembagaan dan sistem Republik. Sistem Raja Berpelembagaan o Sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Sistem Republik o Sistem yang menolak institusi beraja. o Kerajaan diketuai oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja berperlembagaan sejak pencapaian kemerdekaan negara pada tahun 1957. Sistem Demokrasi Berparlimen bermakna: o Rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan negara o Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat o rakyat berpeluang membentuk kerajaan

Perlembagaan
y y

y y

merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. perlembagaan dijadikan dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 dan mengandungi 183 perkara. Peruntukan yang terkandung di dalamnya seperti berikut: o senarai kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri

o o o o

parlimen institusi Yang Di-Pertuan Agong Jemaah Menteri Badan Kehakiman

Keluhuran Perlembagaan
y y y

y

merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga Keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undangundang atau perlembagaan itu sendiri. Perkara 75 dala Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa mana-mana undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan Malaysia adalah terbatal dengan sendirinya. Mahkamah diperuntukkan kuasa dalam Perlembagaan Persekutuan untuk membatalkan akta yang diluluskan diluar bidang kuasa Parlimen atau bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia.

Kepentingan Perlembagaan
y y

y

y

y

Perlembagaan menjamin kestabilan sesebuah negara dengan menentukan rangka sesebuah negara dengan menentukan rangka dan betuk pentadbirannya. Perlembagaan juga menjamin sikap taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara.Apabila rakyat memegang matlamat yang sama maka terbentuklah semangat patriotisme. o Perkara 24- Perlembagaan Perekutuan menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain kan dilucutkan kewarganegaraannya. o Perkara 25- Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa seseorang warganegara boleh dilucutkan kerakyatannya sekiranya terbukti tidak setia kepada negara ini. Perlembagaan Malaysia menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat dinegara ini. o setiap warganegara mempunyai hak asasi dan kebebasan iaitu kebebaan berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong . o Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan peranan Yang di Pertuan Agong dalam menjaga dan memlihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah. Ia menjamin kerjasama,kesepakatan ,keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. o perlembagaan merupakan rujukan pertama dalam penggubalan undangundang persekutuan dan negeri.

Pindaan Perlembagaan
y

y

y

Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali untuk tujuan berikut: o melindungi kepentingan rakyat o menjaga keselamatn negara. o melicinkan urusan pentadbiran negara. o sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970 yang mengehadkan seseorang individu daripada bercakap sewenangnya sehingga boleh menyentuh perkara yang sensitif dan akhirnya menimbulkan perbalahan kaum. Pindaan besar yang pernah dibuat ialah pemasuhan imuniti (kekebalan) Yang di-Pertuan Agong dan raja memerintah negeri daripada kesalahan jenayah.

Raja Berpelembagaan
y y y

merujuk kepada sisitem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkaan sejak tahun 1957

KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .
y

y

Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan.Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyaisebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

( a ) Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia .
y

Senarai Persekutuan o Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya. o Hal ehwal luar negeri(hubungan luar). o PertahananKeselamatan dalam negeri. o Pentadbiran dan keadilan. o Kerakyatan negara. o Pilihanraya negara. o Kewangan. o Perniagaan, perdagangan dan perusahaan. o Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan.

o o o o o o o

Jabatan Ukur, penyelidikan. Kerja raya dan tenaga pusat. Pelajaran. Kesihatan. Keselamatan buruh dan sosial. Orang Asli. Hal-hal lain

( b ) Senarai Negeri
y

Mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya.
o o o o o o o o

Undang-undang Islam. Tanah. Pertanian dan perhutanan. Kerajaan Tempatan. Perkhidmatan tempatan. Kerajaan negeri. Hari cuti negeri. Undang-undang negeri

Senarai Bersama
y

Senarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya. o Kebajikan sosial. o Biasiswa. o Taman Negara. o Perancangan bandar dan wilayah. o Penjagaan haiwan. o Kesihatan dan kebersihan awam. o Parit dan tali air. o Pemulihan. o Hiburan awam. o Perhubungan

Rumusan ‡ Persekutuan adalah satu kaedah menyatukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan. ‡ Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu dipupuk demi

kestabilan dan kewibawaan Kerajaan Persekutuan dalam m embantu mengurangkan perbalahan etnik ‡ Pemimpin dan rakyat mesti mengamalkan toleransi demi kepentingan bersama.

(3). PERBANDINGAN BIDANG KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI.
( a ) Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan ‡ Perlembagaan persekutuan peruntukkan kuasa yang luas kepada kerjaan Persekutuan dalam pentadbiran negeri ‡ Badan eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada. ‡ Kuasa eksekutif kerajaan persekutuan terletak kepada Yang di-Pertuan Agong ‡ Kabinet dan Jemaah Menteri menjalankan kuasa Eksekutif dan diketuai oleh Perdana Menteri. ( b ) Bidang kuasa Kerajaan Negeri ‡ Peruntukan kuasa eksekutif kepada Kerajaan negeri oleh Perlembagaan Malaysia. ‡ kuasa Eksekutif terletak kepada Raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri, ‡ Menteri Besar atau Ketua Menteri di lantik oleh Sultan atau Yang diPertua ‡ Urusan Pentadbiran terletak kepada Perlembagaan Negeri. ‡ Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengandungi sembilan ahli DUN serta tiga orang pegawai kerajaan iaitu setiausaha Kerajaan negeri, Pegawai kewangan negeri dan Penasihat undang-undang negeri.

LAMBANG-LAMBANG NEGARA
Tujuan ‡ Rakyat dapat menunjukkan kesetiaan terhadap tanah air ‡ Rakyat sanggup berkorban dan kecintaan terhadap tanah air ‡ Rakyat sentiasa bersemangaat ‡ simbol perpaduan ‡ Lambang kemegahan penduduk ‡ Membezakan Malaysia dengan Negara lain ‡ Melambangkan kedaulatan sesebuah Negara

‡ Taat kepada pemerintah ‡ Terdiri daripada Jata Negara, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan. ( a ) JATA NEGARA ‡ Menjadi lambang kemegahan penduduk negara ‡ Setiap lambang mempunyai maksud tersendiri ‡ Lima bilah keris lambang negeri Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor yang dikenali sebagai Negeri Melayu Tidak Bersekutu. ‡ Pokok Pinang mewakili negeri Pulau Pinang. ‡ Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka. ‡ 2 ekor harimau melambangkan keberanian. ‡ Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan jata negeri tersebut. Bulan sabit ±agama Islam sebagai agama rasmi dan bintang empat belas gabungan 14 buah negeri Persekutuan. ‡ Empat jalur berlainan warna merujuk negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang yang dikenali sebagai Negeri Melayu Bersekutu. ‡ Hitam putih lambang negeri Pahang. ‡ Warna merah dan kuning lambang negeri Selangor. ‡ Warna hitam, putih, dan kuning lambang negeri Perak. ‡ Warna merah, hitam, kuning lambang negeri Sembilan ( b ) BENDERA KEBANGSAAN ‡ Menggantikan bendera Union Jack pada tengah malam 31 Ogos 1957 ‡ Pada tahun 1949 ditubuhkan Jawatankuasa reka bentuk Bendera Persekutuan Tanah Melayu ‡ Adakan pertandingan mereka bentuk bendera dan 373 peserta mengambil bahagian. ‡ Encik Mohamad Hamzah telah terpilih sebagai pemenang. ‡ Pada 26 Mei 1950 buat pertama kali Bendera Persekutuan berkibar di perkarangan istana Sultan Selangor. ‡ Bendera Persekutuan dikenali juga Jalur Gemilang. ‡ Dikibar di majlis rasmi dan adapt istiadat rasmi, seperti hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong dan Hari Kebangsaan. ‡ Warna merah- keberanian ‡ Warna putih ±kesucian ‡ Warna biru ±Perpaduan ‡ Warna kuning ±lambang kedaulatan Raja-raja Melayu ‡ Bulan sabit ±lambang agama Islam sebagai agama rasmi ‡ Bintang berpecah empat belas-lambang gabungan empat belas negeri.

‡ 14 Jalur ±warna merah dan putih lambang gabungan negeri. ( c ) LAGU KEBANGSAAN. ‡ Sebelum Merdeka lagu kebangsaan ialah µGod Save the Queen¶ ‡ Lagu kebangssan negara kita dikenali juga lagu Negaraku yang dicipta pada tahun 1957 ‡ Pemilihan lagu dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur ‡ Pasukan pancaragam polis Di raja telah memperkenalkan 4 buah lagu. ‡ Lagu Terang Bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak dipilih kerana mempunyai unsur kemelayuan. ‡ Majlis Raja-Raja Melayu memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut ‡ Lagu terang bulan dipilih sebagai asas lagu kebangsaan ‡ Digubah semula oleh En. Saiful Bahri ‡ Lirik lagu menggambarkan kesetiaan rakyat kepada negara. ‡ Lirik lagu menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan tanah air ‡ Membangkitkan semangat patriotik dan cintakan negara ‡ Semua rakyat mesti berbangga dengan lagu kebangsaan. ‡ ngan lagu kebangsaan.

Cadangan Laporan Barnes :
‡ semua sekolah vernakular Melayu,Cina dan Tamil dibubarkan ‡ Digantikan dengan sekolah kebangsaan ‡ Pada peringkat sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa Melayu ‡ Pada peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi bahasa pengantar ialah bahasa Inggeris ‡ Tentangan terhadap Laporan Barnes - masyarakat Cina menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat

Cadangan laporan Fenn-Wu
‡ Sekolah vernakular Cina terus kekal dan bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan

Cadangan Ordinan Pelajaran 1952 :
‡ Dua sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ‡ Pengajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibubapa ‡ Bahasa Melayu diwajibkan diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di sekolah Melayu‡ .Masalah dalam pelaksanaan Ordinan Pelajaran - Tentangan masyarakat Cina , Tentangan masyarakat dan India , kekurangan kewangan dan ancaman komunis

Dua elemen penting Penyata Razak untuk memupuk perpaduan
‡ Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk ‡ Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan.

Cadangan Penyata Razak :
‡ Penubuhan sekolah umum ( rendah ) yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar ‡ Sekolah menengah melayu menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar ‡ Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ‡ Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah.

Syor/Cadangan Laporan Rahman Talib 1960
‡ sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan ‡ sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan ‡ pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah

kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama ‡ sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kapada bahasa Melayu ‡ Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah ‡ Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam ‡ Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar ‡ Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan

Kajian Aminudin Baki :
‡ sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan ‡ menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun ‡ memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkantenaga kerja mahir ‡ sebagai persediaan untuk pasaran kerja ‡ kursus kemahiran yang diajarkan ialah perdagangan , sains rumah tangga , seni perusahaan dan sains pertanian ‡ mata pelajaran wajib adalah seperti yang diajarkan di sekolah menengah biasa.

Jawatankuasa Kabinet 1974
Objektif penubuhan Jawatankuasa Kabinet 1974 : ‡ menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara ‡ mengenalpasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974: ‡ penguasaan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira ( 3M ) ‡ kenaikan darjah secara automatik ‡ penekanan terhadap sekolah vokasional ‡ sukatan pelajaran sekolah swasta ‡ bahasa melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan ‡ penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan Kesan Laporan Jawatankuasa Kabinet : ‡ pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) 1982 ‡ pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM ) 1988 ‡ penekanan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani

dan intelek. Kandungan/ Penekanan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan : ‡ memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ‡ melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ‡ melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab , berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri ‡ memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

AKTA BAHASA KEBANGSAAN
Langkah/Usaha/Cara Memajukan Bahasa Melayu ‡ Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka ‡ Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa ‡ Pelancaran slogan ³ Minggu Bahasa ³ dan ³ Bulan Bahasa ‡ Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Syah ‡ Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 ‡ Menukarkan bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat ‡ Penubuhan Universiti Kebangsaan pada 1977 ‡ Mulai 1982 bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris ‡ Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sejarah penubuhan : ‡ Lahir daripada gagasan Kongres kebudayaan Kebangsaan yan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 1971 Tujuan Dasar Kebudayaan digubal :

‡ Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negaraMalaysia ‡ Bertujuan memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan ‡ Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan ‡ Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan ‡ Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kerohanian ‡ Mempertingkat kualiti kehidupan seimbang dengan pembangunan sosio ekonomi. Tiga Prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan : ‡ kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang ‡ unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima ‡ Islam sebagai unsur yang terpenting SUKAN UNTUK PERPADUAN Usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi baru negara kita ‡ penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologi ‡ dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat ‡ aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja ‡ aktivit sukan membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat pada peringkat sekolah, sukan merupakan aktiviti sukan yang digalakkan ‡ Majlis Sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan ‡ Temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) diadakan dua tahun sekali ‡ SUKMA dapat mengeratkan perpaduan antara kaum / hubungan antara negeri. WAWASAN 2020 Maksud Wawasan 2020 : ‡ Merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 ‡ Dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir Mohamad pada 19981 Matlamat wawasan 2020

‡ Menjadikan Malaysia sebuah negara maju menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju ‡ Menitikberatkan kemajuan bersepadu Kemajuan Bersepadu untuk menjadi negara maju berteraskan : ‡ perpaduan rakyat ‡ kestabilan politik ‡ ketinggian taraf hidup ‡ kekukuhan nilai moral dan etika ‡ kekukuhan sistem kerajaan ‡ ketinggian maruah bangsa ‡ semangat yakin diri bangsa

Sembilan Cabaran Wawasan 2020 :
‡ Cabaran Pertama : Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
y

y

. Perpaduan dapat dicapai melalui dasar kerajaan seperti dasarPembangunan Nasional, Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan . Memberikan sumbangan ke arah mewujudkan hubungan antarakaum.Dapat mewujudkan rakyat yang beridentitikan Malaysia

Cabaran Kedua : Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.
y y

Bangsa yang gagah akan dapat memajukan negara dan mengangkat martabat bangsa dan negara. Musuh negara mudah ditangkis

Cabaran Ketiga : Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
y y y

. masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih kerajaa. menggunakan hak-hak demokrasi dengan sewajarnya. perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan dan pemimpin disalurkan melalui saluran tertentu

Cabaran Keempat: Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

y y y y y

. diseimbangkan dengan kemajuan fizikal dalam membentukmasyarakat berbudaya unggul. kepatuhan kepada agama, pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang. keberkesanan sistem pendidikan. keunggulan institusi kekeluargaan sumber pembinaan masyarakat bermoral. penekanan kepada melahirkan insan berilmu , berakhlak ,seimbang dan harmonis

Cabaran Kelima : Mewujudkan masyarakat yang matang ,liberal dan bertoleransi
y y y

. masyarakat yang matang dapat berfikir secara rasional dan tidakbertindak secara melulu. masyarakat yang liberal dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit dan berfikiran terbuka serta menerima perubahan dan pandangan orang lain dapat dilihat melalui perlembagaan negara , pengamalan sistem demokrasi , kewujudan parti politik gabungan pelbagai kaum seperti Barisan Nasional , Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Bahasa Kebangsaan

Cabaran Keenam : Membina masyarakat yang maju dan saintifik
y y y

. masyarakat progresif yang dapat menyerap perubahanpersekitaran untuk membina kecemerlangan. . penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yangbertunjangkan sains dan teknologi ukuran kemajuan bangsa. mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalan kreatif serta inovatif

Cabaran Ketujuh : Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
y y y y

. dicirikan dengan kehidupan masyarakat yang bermuafakat, salingmemahami dan menghomati, bekerjasama dan saling membantu . masyarakat yang tidak individualistik. meletakkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan diri. asas masyarakat penyayang ialah kepatuhan kepada agama, nilai-nilai, murni amalan tradisi dan institusi kekeluargaan

Cabaran Kelapan : Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
y

. Pelaksanaan dasar-dasar seperti Rancangan Pembangunan LimaTahun , Rancangan Pembangunan Luar Bandar , Dasar Ekonomi Baru dan Dasar

Pembangunan Nasional.Dasar-dasar ini untuk memjamin keadilan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat
y y y y

Cabaran Kesembilan : Memupuk dan membina masyarakat makmur. Dicirikan oleh masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup yang tinggi. tiada ahli masyarakat yang hidup melarat dalam kemiskinan. pendapatan isi rumah pendapatan negara berada pada tahap yang tinggi

Tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020 ‡ mengekalkan perpaduan ‡ saling memahami dan menghormati ‡ memiliki daya kreatif dan inovatif ‡ bersikap terbuka ‡ bangga dengan apa yang dicapai ‡ menghayati Falsafah Pendidikan Negara ‡ berusaha mengekalkan kemajuan negara ‡ menjadi masyarakat yang berbuadaya penyayang

Dasar-Dasar Luar Malaysia
Perkembangan Dasar Luar Malaysia Tahap Pertama: Tunku Abdul Rahman ( 1957 ± 1970 ) ‡ Dasar pro-Barat yang antikomunis ‡ Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel ‡ Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik,ekonomi dan sosial. ‡ Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis. ‡ Malaysia mendapatkan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel.

‡ Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) 1956. ‡ Dasar berbaik dengan negara jiran disebabkan timbul krisis selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia,terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia. ‡ Malaysia menandatangani beberapa perjanjian dan menubuhkan ASA 1961 dan Maphilindo pada 1962 serta ASEAN pada 1967. ‡ Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain. ‡ kerana Malaysia anggota blok sterling,mengharapkan permintaan negara Barat ‡ terhadap hasil timah dan getah dan pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia. ‡ Bagi mengurangkan kebergantungan ini,Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas ‡ Mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Jepun. Tahap Kedua: Tunku Abdul Razak (1972 -1976) & Tun Hussein ( 1976 ± 1981 ) ‡ Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. ‡ Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur ‡ Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam. ‡ Mengisytiharkan ZOPFAN ‡ Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China. ‡ Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976. Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad ( 1981 ± 2003) ‡ Dasar tahap ini mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi. ‡ Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN,seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea. ‡ Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan.

‡ Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain menerusi ‡ lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir ke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik Selatan. ‡ Melalui siri lawatan ini,Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala. ‡ Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga. Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM): ‡ Dalam Sidang Kemuncak Ke-7 di New Delhi, Malaysia membuat usul isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Antartika (1 contoh sahaja) ‡ Dalam Sidang Kemuncak Ke-8 di Harare, Malaysia mengemukakan cadangan menghapuskan dasar apartied ‡ Dalam Sidang Kemuncak di Belgrade, Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden ‡ Malaysia menjadi ahli Kumpulan 16 ‡ Malaysia menjadi tuan rumah Persidangan ke-13 tahun 2003 yang membincangkan isu Palestin, isu Iraq dan usaha menghidupkan kembali peranan NAM (1 contoh sahaja). ‡ Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM dan penyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq. Negara-Negara Selatan: ‡ Suruhanjaya Selatan-Selatan(3S) merupakan idea Dr. Mahathir Mohamad semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe.Dikenali juga negara Dunia Ketiga ‡ Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15 (G15) pada tahun 1989. ‡ Sidang Kemuncak G15 pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1990 ‡ Projek 3S iaitu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala Lumpur. (1 contoh sahaja) ‡ Malaysia terlibat dalam projek lain seperti penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global dan penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan. (1 contoh

sahaja) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC); ‡ Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung yang pertama ‡ Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq. ‡ Terlibat dalam bantuan pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan ‡ OIC Memberi bantuan kewangan kepada negara Islam kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad. ‡ Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia menyediakan peluang pendidikan ‡ Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas ‡ Memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam ‡ Menyelesaikan isu Palestin ‡ Menjadi tuan rumah Persidangan Luar Biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif keganasan global pada tahun 2002. ‡ Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.