Pengenalan Falasafah Pendidikan Awal Kanak-Kanak FRIEDRICH FROEBEL (1782-1852) 1.

Tokoh pendidikan Jerman yang dipengaruhi idea PESTALOZZI tentang PAK. 2. Pengasas Kindergarten (Taman Kanak-kanak). Taman Kanak-Kanak perlu dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. 3. Dipengaruhi ajaran agama dan anggap dunia adalah lokasi bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. IDEA TENTANG PENDIDIKAN 1. Kanak-kanak belajar seperti UNFOLDING (bunga berkembang mekar). Sediakan aktiviti yang sesuai dan natural dengan kanak-kanak. Guru mereka bentuk pengalaman dan aktiviti kanak-kanak. 2. Kanak-kanak seperti benih baru ditanam, dan guru sebagai tukang kebun menjaganya dalam suasana tertutup, penuh dengan keharmonian dan semula jadi. 3. Kindergarten perlu dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak dan sekurang-kurangnya dicat warna yang terang, mempunyai bilik yang dimasuki cahaya, dipenuhi tanam tanaman, binatang dan gambar. 4. Peralatan kanak-kanak hendaklah sesuai dengan perkembanga dan pertumbuhan kanak-kanak seperti kerusi,meja, bilik air dan sebagainya. 5. Kanak-kanak bebas bergaul dengan rakan sebaya tanpa kawalan ibu bapa dan guru, sebaliknya suasana kindergarten hendaklah bebas dari pengaruh jahat yang terdapat di luar. 6. Froebel menekankan P & P Belajar Melalui Bermain (BMB). Bermain sebagai suatu strategi yang cukup unik, istimewa dan bermakna. 7. Froebel membahagikan proses perkembangan kanakkanak kepada tiga iaitu; peringkat bayi (infancy), awal kanak-kanak (early childhood ) dan peringkat kanakkanak (childhood).