PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 (SK

)

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

CATATAN

1

Nyanyian Nyanyian dan gerakan

Murid dapat : 1. Merasai detik mengecam dan memberi respon terhadap lagu yang dinyanyikan 2. Mengenal pasti meter lagu.

1. Mari menyanyi 1.1 Menyanyi lagu yang digemari dengan irama yang betul 1.2 Menyanyi lagu dalam pelbagai meter 2. Mari bergerak

Lagu utama 1. Pengakap muda 2. Majukan diri 3. Layang-layangku 4. Melawat musim menuai

3. Merasai tekanan lagu dan membuat improvisasi 4. Melakukan gerakan mengenal senikat lagu

2.1 Mendengar dan beraksi secara spontan 2.2 Meneroka pelbagai gerakan mengikut rangsangan irama

5. Melawat ibu kota 6. Sukan sekolah

2

Nyanyian dan perkusi

1. Menamakan alat muzik yang dimainkan 2.Memainkan alat dengan tekanan dan cara yang betul 3. Membezakan dan mengecam bunyi alat

1. Mari memainkan alat muzik 1.1 Melanjutkan latihan permainan alat muzik di tahap 1 1.2 Mengenal, mengecam dan menamakan alat muzik tambahan cth : rekorder,drum,gendang dan sebagainya 1.3 Mengkelaskan cara bermain alat muzik cth: tiup,ketuk,goyang,goncang

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

CATATAN

3

Nyanyian

Murid dapat : 1. Merasai detik ldan meter lagu. cth : 2 3 4 6 4 4 4 8

1. Mari menyanyi 1.1 Menyanyi lagu beraksi 1.2 Menyanyi lagu berentak 2. Mari bermain alat

Lagu Tambahan 1. Batik 2. Anak ikan 3. Ciptaan Tuhan

Nyanyian dan perkusi

2. Mengecam dan menyedari serta memberi respon terhadap rentak lagu 3. Memainkan alat dengan tekanan yang betul cth: 2 an , 3 an

2.1 Memainkan alat muzik tradisional tempatan cth: mengetuk gendang menggoyang tamborin

4. Burung Kakak Tua 5. Berpantun 6. Suriram

Lagu Patriotik 4 Nyanyian dan gerakan 1. Mendengar dan bergerak mengikut senikata lagu 2. Menggerakkan anggota badan sebagai rangsangan cth: Melenggok tangan Melambai tangan Menggoyang tubuh 1. Mari bergerak 1. Malaysia Berjaya 1.1 Mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita 1.2 Mewneroka gaya pergerakan dari alam cth : gaya jari --- hujan renyai --- bilis berenang 2.Negaraku

Gunung Nona 1. Mari bermain alat 1.Dron 4. Mari bergerak 2. Sakura 3. Warna ton --.2 Bermain alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu 2.Pic tentu atau tak tentu pada alat --.1 Menyanyikan lagu sesuara ---.Rangkai lagu 5.berkembar 1) Jala-jala ikan 2) Aku balik kampung 2.1 Mengecam alatan mengikut kumpulan 1.pusingan 1) Ikan kekek 2) Aku sembunyi ---. Menyanyi dengan pic yang betul 2. Tanjung Katung 4. Mari menyanyi 1. Harmoni --.1 Bergerak secara spontan 3. Melakukan gerkan lembut cth : goyang badan 1. Bermain alat untuk mengiringi melodi dengan tekanan yang betul 1. Menyanyi secara harmoni 3.Bunyi alat tradisional Lagu Luar Negara 6 Muzik dan perkusi 1. Iyo-iyo Bugi lamo .Menamakan alatan dan membunyikannya dengan cara yang betul 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 5 Nyanyian Muzik dan gerakan Murid dapat : 1. Bentuk --.

semibrif -----. Mengenal not dan nama not ---.minim ----. Membezakan nilai rentak pada setiap simbol cth : 1. Menamakan not dan memadamkannya pada simbol yang betul 2.kuaver # Lain-lain lagu yang bersesuian . Melakukan gerakan mengikut senikata lagu.1 Bergerak mengikut tanpa lagu cth : cepat -.krocet ----. Autumn¶s leaves # Lain-lain lagu yang bersesuaian Nyanyian dan gerakan 2.jalan gajah 5. Mari menyanyi 1. Mari bermain alat 2.kawad kaki lambat ---. 8 Teori 1.1 Menyanyi lagu patriotik dan lagu rakyat 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 7 Nyanyian Murid dapat : 1. Menyanyikan lagu dengan irama yang betul mengikut iringan muzik 1.

dan joget 2. Mengenal bentuk dan bilangan lubang pada alat berkenaan 2.1 Memainkan melodian.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 9 Nyanyian Murid dapat: 1. Menyanyi mengikut rentak / tempo lagu yang betul cth : 2 3 4 6 4 4 4 8 2. Bermain alat 2. Mari menyanyi 1. masri. Mengecam perbezaan bunyi bagi setiap not 1. Memainkan rekorder saprano sambil mengenal kedudukan not pada baluk cth : not B A G . zailofon atau to blok untuk mengenal keduaukan not pada baluk cth : skel c major CDEFGABC Nyanyian dan penkusi 10 Rekorder 1. Memainkan alat mengikut kedudukan not yang betul 1. zapin. mang.1 Menyanyi lagu dalam rentak mac.

3 Membaca skor muzik 2. Menulis kedudukan not pada baluk 1. Menyanyi dengan irama yang betul 2. Membezakan bilangan rentak pada setiap not 3. Mari menyanyi 1.1 Menyanyi secara spontan dan hafalan 1. Membezakan kedudukan not pada baluk C .MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 11 Nyanyian Murid dapat : 1. Bergerak mengikut tempo lagu cth : pengakap muda ----. Menamakan not yang terdapat dalam skor 2.gerak kaki seperti berkawad 12 Teori dan nyanyian Not B A G F E D 1.2 Menyanyi mengikut lagu yang didengar 1.1 Bergerak secara spontan Nyanyian dan gerakan 3. Mari bergerak 2. Merasai tekanan pada lagu 1. Mengenal dan menamakan not cth: = krocet 2.

1 Bergerak secara spontan Nyanyian dan perkusi 3. Menyanyi dan menghayati irama dan lagu serta mengecam perbezaan lagu tersebut 2. Melakukan latihan solfa melalui tiupan rekordert 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 13 Nyanyian Murid dapat : 1. Meniup not B A G F E D C dengan penjarian yang betul 2.1 Menyanyi lagu patriotik 1. Melakukan gerakan spontan mengikut lirik lagu 14 Rekorder 1. Merasai dan menyanyi secar dinamik 1. Membezakan pic atau melodi bagi setiap not 3. Mari bergerak 2. Mari menyanyi 1.2 Menyanyi rakyat 2. Mengenal dan membezakan penjarian not B A G F E D C 2. Meniup not B A G F E D C secara menaik dan menurun 3. capat atau sederhana . Meniup dalam pelbagai tempo iaitu lambat.

Mari bermain alat 1.2 Bermain untuk mengiringi nyanyian .MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 15 Nyanyian Murid dapat : 1.membeza dan mengecam menamakan alat muzik tambahan 1.1 Menyanyi lagu rakyat temp[atan 1. Bergerak secara muzikal 2. Membuat gerakan bebas setempat sebagai respon untuk merasai tekanan detik 3.1 Bergerak bebas 2. Mengiringi nyanyian dengan memainkan not terakhir 1. Membezakan corak irama di antara lagu rakyat tempatan dan luar negara 1.1 Mengenal . Menunjukkan ekspresi diri melalui rangsangan corak irama 16 Nyanyian dan perkusi 1.2 Menyanyi lagu rakyat dari luar negara 2. Memainkan alat muzik untuk merasai detik atau tekanan lagu 2 3 4 6 4 4 4 8 2.2 Bergerak untuk memperlihatkan ekspresi didi atau respon kepada muzik Nyanyian dan gerakan 2. Mari menyanyi 1.

2 Bermain alat muzik tidak bermelodi 18 Teori 1.Mengesan dan mengenal baluk serta simbol dalam notasi muzik 2. Mengenal simbol klef trebel dan kedudukannya . Memberi respon terhadap rangsangan corak irama 3. Mengenal kedudukan not B A G di dalam baluk 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 17 Nyanyian Murid dapat : 1.2 Menyanyi sambilbertepuk untuk merasai detik lagu 2.1 Menyanyi lagu Bahasa Inggeris 1. Menyanyi dan merasai detik lagu 2. Mengenal not B A G 2. Memainkan alat untuk mengiringi nyannyian dengan tekanan 2 an 1.1 Bermain alat untuk mengiringi nynayian 2. Mari menyanyi 1. Mari bermain alat 2.

1 detik lagu 1. Menggerakkan jari mengikut lubang tanpa meniup 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 19 Nyanyian Murid dapat : 1. Menyanyi dan merasai rentak lagu 3. mi 1.1.Melakukan gerakan mengikut detik lagu cth: Gerak kaki setempat 20 Rekorder dan teori 1. Latihan penjarian 2.2 tekanan 1.1. Menyanyi sambil merasai detik lagu iaitu kuat atau perlahan 1.1. Menyanyi secara muzikal 1. Memperkenalkan not B A G pada rekorder dab kedudukannya pada baluk sebagai solfa do. Latihan solfa . Mari bergerak 2. 1.4 meter 2 3 4 4 4 4 2.3 corak irama 1. re.1 Menyanyi untuk merasai : 1.1 Gerakan setempat secara bebas atau berpandu Nyanyian dan perkusi 2.

2 Memberi reaksi spontan kepada pelbagi bunyi yang didengar 1. Menamakan not yang terdapat pada skor lagu dan nilainya mengikut meter 22 Nyanyian dan gerakan 1. nama dan tanda rehat yang terdapat dalam lagu CATATAN Teori 2.1 Menyanyi untukl merasai detik. Bergerak secara muzikal 1.MINGGU 21 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1.2 Mengenal not. Mendengar lagu dan merasai corak irama untuk melakukan gerakan spontan 2.2 Membuat gerakan menggunakan anggota badan atau gunakan ruang .irama dan meter 2 3 4 6 4 4 4 8 1. Menyanyi secara muzikal 1. merasai dan membezakan lagu berdasarkan meter dan corak irama KEMAHIRAN 1. nilai. tekanan . corak . Membuat gerakan tubuh seperti menggoyang membuai dan bergerak secara terkawal 1. Mengecam.

angin berhembus --.2 rentak atau 2. Menepuk irama lagu dan menyebut nama solfa seperti µLa¶ sambil menepuk tangan. Memainkan rekorder mengikut nilai not 2. Mengecam dan merasai lagu yang berentak perlahan atau cepat 2.2 Mendengar dan membuat latihan sebutan irama dengan cara berikut : a.awam bergerak --. Meniup rekorder berdasarkan nilai not cth : minim -.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 23 Nyanyian Murid dapat : 1.sungai mengalir 24 Rekorder dan teori 1. Menyanyi sambil membuat gerakan mengikut irama lagu 3. Menyanyikan solfa µLa¶ irama lagu 1. . Bergerak mengikut irama dan penggunaan ruang 1. Pergerakan tubuh badan --. Nyanyian muzikal 1.1 Menyanyikan lagu yang mengandungi sinkopasi untuk merasainya. 1.

MINGGU 25 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1. CATATAN Nyanyian dan perkusi 3. sumbrif -. krocet -. Menyanyi secara muzikal 1.4 2. Menyanyikan lagu mengikut irama yang berbeza 2. Mengenal nilai not minim.2 Latihan pelbagai corak irama untuk menepuk. Tumpuan kepada nilai dan tanda rehat. Bermain secara muzikal 2.1 Latihan menepuk untuk merasai tekanan atau detik lagu 2. Memainkan alat mengikut tepukan irama yang sama untuk mengiringi nyanyian 26 Teori 1. minim -.2 rentak b.Ta Ta Te Ta b) Mengikut sebutan irama nodaly c) Menyebut lirik lagu mengikut irama melodi 2. Membezakan nilai bagi not a. Mengenal tanda rehat not tersebut . krocet. sumbrif 2. Menepuk irama lagu mengikut tekanan atau detik lagu sama ada awalan atau akhiran KEMAHIRAN 1.1 rentak c. Tanda rehat not 1.1 Membuat sebutan irama dengan cara : a) Mengikut sebutan Peranchis --.

1 Bergerak mengikut rangsangan 1.Menamakan not dalam solfa dan menulis kedudukannya secara menaik pada baluk 1. Bergerak mengikut kreativiti berpandukan rangsangan corak irama lagu secara bebas 1.2 Membuat gerakan individu. berpasangan atau kumpulan . Bergerak secara muzikal 1. Membunyikan solfa secara menaik dan menurun dengan sebutan dan cara yang betul 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 27 Nyanyian Murid dapat : 1. Mengenal kedudukan not solfa pada baluk 28 Nyanyian dan gerakan 1. Menyanyi untuk merasai jeda dalam lagu cth : major ke 2 major ke 2 3. Mendengar dan membuat latihan pic menaik dan menurun dengan menggunakan isyarat tangan solfa cth : DO RE MI FA SO LA TI DO menaik DO TI LA SO FA MI RE DO menurun 2.

Merasai dan mengecam bunyi alat tersebut mengikut tekanan atau detik lagu 30 Rekorder 1.2 Bermain alat tidak bermelodi cth : kastenat Nyanyian dan perkusi 3. Meneroka dan mengajuk lagu yang berunsur dinamik kuat atau lembut 2.2 Menyanyi untuk merasai kontur lagu 2.1. Latihan bermain rekorder dengan teknik yang betul . Memberi respon terhadap lagu yang mempunyai kontur menaik dan menurun 1. Menyanyi mengikut tanda dinamik cth: sederhana kuat (mf) sederhana lembut (mp) 1. Memegang dan meniup latihan irama dengan cara yang betul (irama bebas) 1. Bermain secara muzikal 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 29 Nyanyian Murid dapat : 1.1 Bermain alat muzik drum samping untuk merasai tekanan 2. Nyanyian secara muzikal 1.

Bergerak secara muzikal 2.1 Bermain alat bermelodi dan tidak bermelodi secara instrumental (baca skor) . zapin.1 Gerakan bebas atau bersusun mengikut muzik CATATAN Nyanyian dan perkusi 3.mac.danm lain-lain 2. inang. masri. bermain alat secara muzikal 1. Membuat gerakan memperlihatkan ekspresi diri cth : ulik mayang --. Bermain alat untuk mengiringi nyanyian dengan cara : --. Membuat gerakan spontan mengikut corak irama 1. joget 2.not terakhir rangkai lagu --.MINGGU 31 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1.gerakan melayang 32 Nyanyian dan perkusi 1. Nyanyian muzikal 1.not pada detik pertama --.melodi --.1 Menyanyi mengikut tempo dan mood 1. Membezakan rentak lagu KEMAHIRAN 1.2 Menyanyi dengan merasai rentak lagu --. Merasai detik dan tempo lagu sama ada cepat atau lambat 2.

Menulis kedudukan not solfa di tempat yang betul pada baluk 34 Nyanyian dan perkusi 1. Cara bermain alat 1.2 Memainkan alat tidak bermelodi dengan pelbagai cara untuk menghasilkan bunyi. Latihan solfa menaik dan menurun Teori 2. .MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 33 Nyanyian Murid dapat : 1. Cara menyanyi 1. Latihan pernafasan b. Membunyikan solfa DO RE MI FA SO LA TI DO dengan cara yang betul 1. latihan ekspresi d.1 Latihan persediaan diri a. postur/cara berdiri c. meregangkan otot e.1 Memegang dan memainkan alat muzik secara konvesional 1. meregangkan peti suara dan mulut 2. Mengenal pelbagai jenis alat bermelodi atau tidak dan mengetahui cara untuk memegang dan memainkannya 1.

1 Gerakan spontan 1. Latihan skel C major CDEFGAB Cµ . Membuat gerakan mengikut senikata sama setempat atau penggunaan ruang 2. Membuat gerakan secara individu atau berpasangan atau kumpulan 3.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 35 Nyanyian Murid dapat: 1. Membuat latihan vokal 36 Nyanyian dan gerakan 1. Membunyikan solfa 1. Cara bergerak 1. Latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapat ton yang baik dan memahami konsep muzik berkaitan 3.2 Gerakan bebas 1. Mengetahui kedudukan penjarian not bagi skel C major 1. Membezakan bunyi yang dikeluarkan dengancara yangb betul atau salah 2.3 Gerakan setempat 2. Latihan pernafasan 2.

Menyebut lirik dengan cara pembentukan mulut yang betul mengikut vowel A E I O U cth : ma me mi mo mu ha he hi ho hu 1. Cara bermain alat 2. Meneroka kepelbagaian bun yi yang bersesuaian 38 Teori 1. Mengenal tanda meter dan mengetahui rentak lagu cth : 1. Cara menyanyi 1.2 Membuat improvisasi Nyanyian dan perkusi 2. Gabung jalin permainan alat muzik dalam enembel mengikut skor lagu untuk mengiringi nyanyian 3.1 Membuat latihan cara sebutan yang jelas 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 37 Nyanyian Murid dapat: 1. Mengenal tanda syap (#) .2 Menyanyi dengan iringan atau tanpa iringan 2.1 Bermain alat muzik bermelodi dan tidak bermelodi sebagai ensembel untuk mengiringi nyanyian 2. Mengesan dan mengenal meter lagu 2.

Meneroka bunyi dari alam sekeliling 3. lirik dan sebagainya KEMAHIRAN 1.1 Mendengar beberapa contoh nyanyian dalam bentuk jalinan 1. Meneroka pelbagai konsep dalam lagu seperti pic.2 Latihan impovisasi irama melodi 1. Menggambarkan luahan perasaan melalui lukisan atau puisi 40 Nyanyian dan perkusi 1. Meneroka kesan bunyi dari anggota badan 2.1 Meneroka pelbagai kesan bunyi CATATAN Nyanyian dan gerakan 3. Meneroka dan mengenal muzik vokal 1.2 Membuat improvisasi .2 Mendengar dan merasai muzik instrumental dan melahirkannya 3.Meneroka dan mengenal muzik dengan gerakan 2. tanpa iringan dan lagu pusingan 2. melodi.3 Mendengar secara berpandu untuk memahami struktur lagu 2. Mengenal perbezaan muzik dan gerakan melalui persembahan sebenar atau video 4.MINGGU 39 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1. Membezakan nyanyian yang mempunyai iringan.1 Merasai muzik tradisional dan gerakan yang berkaitan 2. Meneroka dan mengenal muzik melalui alat 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful