PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 (SK

)

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

CATATAN

1

Nyanyian Nyanyian dan gerakan

Murid dapat : 1. Merasai detik mengecam dan memberi respon terhadap lagu yang dinyanyikan 2. Mengenal pasti meter lagu.

1. Mari menyanyi 1.1 Menyanyi lagu yang digemari dengan irama yang betul 1.2 Menyanyi lagu dalam pelbagai meter 2. Mari bergerak

Lagu utama 1. Pengakap muda 2. Majukan diri 3. Layang-layangku 4. Melawat musim menuai

3. Merasai tekanan lagu dan membuat improvisasi 4. Melakukan gerakan mengenal senikat lagu

2.1 Mendengar dan beraksi secara spontan 2.2 Meneroka pelbagai gerakan mengikut rangsangan irama

5. Melawat ibu kota 6. Sukan sekolah

2

Nyanyian dan perkusi

1. Menamakan alat muzik yang dimainkan 2.Memainkan alat dengan tekanan dan cara yang betul 3. Membezakan dan mengecam bunyi alat

1. Mari memainkan alat muzik 1.1 Melanjutkan latihan permainan alat muzik di tahap 1 1.2 Mengenal, mengecam dan menamakan alat muzik tambahan cth : rekorder,drum,gendang dan sebagainya 1.3 Mengkelaskan cara bermain alat muzik cth: tiup,ketuk,goyang,goncang

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

CATATAN

3

Nyanyian

Murid dapat : 1. Merasai detik ldan meter lagu. cth : 2 3 4 6 4 4 4 8

1. Mari menyanyi 1.1 Menyanyi lagu beraksi 1.2 Menyanyi lagu berentak 2. Mari bermain alat

Lagu Tambahan 1. Batik 2. Anak ikan 3. Ciptaan Tuhan

Nyanyian dan perkusi

2. Mengecam dan menyedari serta memberi respon terhadap rentak lagu 3. Memainkan alat dengan tekanan yang betul cth: 2 an , 3 an

2.1 Memainkan alat muzik tradisional tempatan cth: mengetuk gendang menggoyang tamborin

4. Burung Kakak Tua 5. Berpantun 6. Suriram

Lagu Patriotik 4 Nyanyian dan gerakan 1. Mendengar dan bergerak mengikut senikata lagu 2. Menggerakkan anggota badan sebagai rangsangan cth: Melenggok tangan Melambai tangan Menggoyang tubuh 1. Mari bergerak 1. Malaysia Berjaya 1.1 Mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita 1.2 Mewneroka gaya pergerakan dari alam cth : gaya jari --- hujan renyai --- bilis berenang 2.Negaraku

Bentuk --.Menamakan alatan dan membunyikannya dengan cara yang betul 2.pusingan 1) Ikan kekek 2) Aku sembunyi ---. Mari menyanyi 1. Mari bergerak 2. Sakura 3. Melakukan gerkan lembut cth : goyang badan 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 5 Nyanyian Muzik dan gerakan Murid dapat : 1.1 Menyanyikan lagu sesuara ---.2 Bermain alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu 2.Pic tentu atau tak tentu pada alat --. Warna ton --. Mari bermain alat 1. Bermain alat untuk mengiringi melodi dengan tekanan yang betul 1.Dron 4. Gunung Nona 1.1 Mengecam alatan mengikut kumpulan 1. Iyo-iyo Bugi lamo .Bunyi alat tradisional Lagu Luar Negara 6 Muzik dan perkusi 1. Harmoni --.1 Bergerak secara spontan 3.Rangkai lagu 5.berkembar 1) Jala-jala ikan 2) Aku balik kampung 2. Menyanyi dengan pic yang betul 2. Tanjung Katung 4. Menyanyi secara harmoni 3.

Mari bermain alat 2.kuaver # Lain-lain lagu yang bersesuian .jalan gajah 5.minim ----. 8 Teori 1.kawad kaki lambat ---. Mengenal not dan nama not ---.semibrif -----. Menyanyikan lagu dengan irama yang betul mengikut iringan muzik 1.1 Bergerak mengikut tanpa lagu cth : cepat -.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 7 Nyanyian Murid dapat : 1.krocet ----. Mari menyanyi 1. Melakukan gerakan mengikut senikata lagu. Membezakan nilai rentak pada setiap simbol cth : 1.1 Menyanyi lagu patriotik dan lagu rakyat 2. Menamakan not dan memadamkannya pada simbol yang betul 2. Autumn¶s leaves # Lain-lain lagu yang bersesuaian Nyanyian dan gerakan 2.

1 Menyanyi lagu dalam rentak mac.1 Memainkan melodian. mang. Mengenal bentuk dan bilangan lubang pada alat berkenaan 2. masri. Mari menyanyi 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 9 Nyanyian Murid dapat: 1. dan joget 2. Mengecam perbezaan bunyi bagi setiap not 1. Bermain alat 2. Memainkan rekorder saprano sambil mengenal kedudukan not pada baluk cth : not B A G . Menyanyi mengikut rentak / tempo lagu yang betul cth : 2 3 4 6 4 4 4 8 2. zapin. Memainkan alat mengikut kedudukan not yang betul 1. zailofon atau to blok untuk mengenal keduaukan not pada baluk cth : skel c major CDEFGABC Nyanyian dan penkusi 10 Rekorder 1.

Membezakan kedudukan not pada baluk C .gerak kaki seperti berkawad 12 Teori dan nyanyian Not B A G F E D 1. Mari menyanyi 1. Menulis kedudukan not pada baluk 1. Mengenal dan menamakan not cth: = krocet 2.3 Membaca skor muzik 2. Menyanyi dengan irama yang betul 2.1 Menyanyi secara spontan dan hafalan 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 11 Nyanyian Murid dapat : 1. Bergerak mengikut tempo lagu cth : pengakap muda ----.2 Menyanyi mengikut lagu yang didengar 1. Mari bergerak 2.1 Bergerak secara spontan Nyanyian dan gerakan 3. Membezakan bilangan rentak pada setiap not 3. Merasai tekanan pada lagu 1. Menamakan not yang terdapat dalam skor 2.

1 Menyanyi lagu patriotik 1. Meniup not B A G F E D C dengan penjarian yang betul 2. Meniup dalam pelbagai tempo iaitu lambat.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 13 Nyanyian Murid dapat : 1. Membezakan pic atau melodi bagi setiap not 3. capat atau sederhana . Mari bergerak 2. Menyanyi dan menghayati irama dan lagu serta mengecam perbezaan lagu tersebut 2. Melakukan latihan solfa melalui tiupan rekordert 1. Merasai dan menyanyi secar dinamik 1. Meniup not B A G F E D C secara menaik dan menurun 3. Melakukan gerakan spontan mengikut lirik lagu 14 Rekorder 1.1 Bergerak secara spontan Nyanyian dan perkusi 3. Mari menyanyi 1.2 Menyanyi rakyat 2. Mengenal dan membezakan penjarian not B A G F E D C 2.

Menunjukkan ekspresi diri melalui rangsangan corak irama 16 Nyanyian dan perkusi 1.2 Bergerak untuk memperlihatkan ekspresi didi atau respon kepada muzik Nyanyian dan gerakan 2.1 Mengenal .membeza dan mengecam menamakan alat muzik tambahan 1. Membuat gerakan bebas setempat sebagai respon untuk merasai tekanan detik 3. Mari bermain alat 1.2 Bermain untuk mengiringi nyanyian .1 Menyanyi lagu rakyat temp[atan 1.2 Menyanyi lagu rakyat dari luar negara 2. Memainkan alat muzik untuk merasai detik atau tekanan lagu 2 3 4 6 4 4 4 8 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 15 Nyanyian Murid dapat : 1. Mengiringi nyanyian dengan memainkan not terakhir 1. Bergerak secara muzikal 2. Membezakan corak irama di antara lagu rakyat tempatan dan luar negara 1.1 Bergerak bebas 2. Mari menyanyi 1.

Mari menyanyi 1. Menyanyi dan merasai detik lagu 2. Mengenal not B A G 2.1 Bermain alat untuk mengiringi nynayian 2. Mengenal simbol klef trebel dan kedudukannya . Memainkan alat untuk mengiringi nyannyian dengan tekanan 2 an 1.2 Menyanyi sambilbertepuk untuk merasai detik lagu 2.2 Bermain alat muzik tidak bermelodi 18 Teori 1. Mari bermain alat 2. Memberi respon terhadap rangsangan corak irama 3.1 Menyanyi lagu Bahasa Inggeris 1. Mengenal kedudukan not B A G di dalam baluk 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 17 Nyanyian Murid dapat : 1.Mengesan dan mengenal baluk serta simbol dalam notasi muzik 2.

Menyanyi sambil merasai detik lagu iaitu kuat atau perlahan 1. mi 1. Latihan penjarian 2. Mari bergerak 2. 1.2 tekanan 1.Melakukan gerakan mengikut detik lagu cth: Gerak kaki setempat 20 Rekorder dan teori 1.1 Menyanyi untuk merasai : 1.1 Gerakan setempat secara bebas atau berpandu Nyanyian dan perkusi 2. Menyanyi dan merasai rentak lagu 3. Menyanyi secara muzikal 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 19 Nyanyian Murid dapat : 1.3 corak irama 1. re.1. Memperkenalkan not B A G pada rekorder dab kedudukannya pada baluk sebagai solfa do.1 detik lagu 1. Menggerakkan jari mengikut lubang tanpa meniup 2.1. Latihan solfa .1.4 meter 2 3 4 4 4 4 2.

MINGGU 21 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1. tekanan . nama dan tanda rehat yang terdapat dalam lagu CATATAN Teori 2. Bergerak secara muzikal 1. Mengecam. nilai.1 Menyanyi untukl merasai detik.2 Membuat gerakan menggunakan anggota badan atau gunakan ruang . Menyanyi secara muzikal 1.irama dan meter 2 3 4 6 4 4 4 8 1. Mendengar lagu dan merasai corak irama untuk melakukan gerakan spontan 2. Menamakan not yang terdapat pada skor lagu dan nilainya mengikut meter 22 Nyanyian dan gerakan 1.2 Mengenal not. corak .2 Memberi reaksi spontan kepada pelbagi bunyi yang didengar 1. Membuat gerakan tubuh seperti menggoyang membuai dan bergerak secara terkawal 1. merasai dan membezakan lagu berdasarkan meter dan corak irama KEMAHIRAN 1.

.2 Mendengar dan membuat latihan sebutan irama dengan cara berikut : a. 1. Nyanyian muzikal 1. Menepuk irama lagu dan menyebut nama solfa seperti µLa¶ sambil menepuk tangan. Bergerak mengikut irama dan penggunaan ruang 1.1 Menyanyikan lagu yang mengandungi sinkopasi untuk merasainya. Pergerakan tubuh badan --.angin berhembus --.2 rentak atau 2.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 23 Nyanyian Murid dapat : 1. Mengecam dan merasai lagu yang berentak perlahan atau cepat 2.awam bergerak --. Menyanyi sambil membuat gerakan mengikut irama lagu 3. Menyanyikan solfa µLa¶ irama lagu 1. Meniup rekorder berdasarkan nilai not cth : minim -.sungai mengalir 24 Rekorder dan teori 1. Memainkan rekorder mengikut nilai not 2.

Mengenal nilai not minim.4 2. Menepuk irama lagu mengikut tekanan atau detik lagu sama ada awalan atau akhiran KEMAHIRAN 1. Menyanyi secara muzikal 1.2 Latihan pelbagai corak irama untuk menepuk.1 rentak c. Mengenal tanda rehat not tersebut . krocet -.Ta Ta Te Ta b) Mengikut sebutan irama nodaly c) Menyebut lirik lagu mengikut irama melodi 2.1 Latihan menepuk untuk merasai tekanan atau detik lagu 2. Menyanyikan lagu mengikut irama yang berbeza 2. minim -. Tumpuan kepada nilai dan tanda rehat. Memainkan alat mengikut tepukan irama yang sama untuk mengiringi nyanyian 26 Teori 1. sumbrif 2. Membezakan nilai bagi not a. Tanda rehat not 1.MINGGU 25 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1. Bermain secara muzikal 2. krocet.1 Membuat sebutan irama dengan cara : a) Mengikut sebutan Peranchis --. CATATAN Nyanyian dan perkusi 3. sumbrif -.2 rentak b.

Menamakan not dalam solfa dan menulis kedudukannya secara menaik pada baluk 1. Membunyikan solfa secara menaik dan menurun dengan sebutan dan cara yang betul 2. Bergerak secara muzikal 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 27 Nyanyian Murid dapat : 1. Menyanyi untuk merasai jeda dalam lagu cth : major ke 2 major ke 2 3. Mendengar dan membuat latihan pic menaik dan menurun dengan menggunakan isyarat tangan solfa cth : DO RE MI FA SO LA TI DO menaik DO TI LA SO FA MI RE DO menurun 2. Mengenal kedudukan not solfa pada baluk 28 Nyanyian dan gerakan 1.1 Bergerak mengikut rangsangan 1.2 Membuat gerakan individu. berpasangan atau kumpulan . Bergerak mengikut kreativiti berpandukan rangsangan corak irama lagu secara bebas 1.

Meneroka dan mengajuk lagu yang berunsur dinamik kuat atau lembut 2. Nyanyian secara muzikal 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 29 Nyanyian Murid dapat : 1. Merasai dan mengecam bunyi alat tersebut mengikut tekanan atau detik lagu 30 Rekorder 1.2 Bermain alat tidak bermelodi cth : kastenat Nyanyian dan perkusi 3.1 Bermain alat muzik drum samping untuk merasai tekanan 2.1. Memegang dan meniup latihan irama dengan cara yang betul (irama bebas) 1. Bermain secara muzikal 2. Latihan bermain rekorder dengan teknik yang betul . Menyanyi mengikut tanda dinamik cth: sederhana kuat (mf) sederhana lembut (mp) 1. Memberi respon terhadap lagu yang mempunyai kontur menaik dan menurun 1.2 Menyanyi untuk merasai kontur lagu 2.

joget 2. Bergerak secara muzikal 2. Membuat gerakan memperlihatkan ekspresi diri cth : ulik mayang --.danm lain-lain 2.not terakhir rangkai lagu --. inang. Nyanyian muzikal 1.mac. zapin. Membezakan rentak lagu KEMAHIRAN 1.1 Menyanyi mengikut tempo dan mood 1.MINGGU 31 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1.2 Menyanyi dengan merasai rentak lagu --.gerakan melayang 32 Nyanyian dan perkusi 1.1 Bermain alat bermelodi dan tidak bermelodi secara instrumental (baca skor) . masri. Membuat gerakan spontan mengikut corak irama 1. Bermain alat untuk mengiringi nyanyian dengan cara : --.melodi --. bermain alat secara muzikal 1.not pada detik pertama --.1 Gerakan bebas atau bersusun mengikut muzik CATATAN Nyanyian dan perkusi 3. Merasai detik dan tempo lagu sama ada cepat atau lambat 2.

latihan ekspresi d. . meregangkan peti suara dan mulut 2. postur/cara berdiri c.1 Latihan persediaan diri a. meregangkan otot e. Latihan pernafasan b. Cara menyanyi 1.1 Memegang dan memainkan alat muzik secara konvesional 1. Latihan solfa menaik dan menurun Teori 2. Menulis kedudukan not solfa di tempat yang betul pada baluk 34 Nyanyian dan perkusi 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 33 Nyanyian Murid dapat : 1. Cara bermain alat 1. Mengenal pelbagai jenis alat bermelodi atau tidak dan mengetahui cara untuk memegang dan memainkannya 1.2 Memainkan alat tidak bermelodi dengan pelbagai cara untuk menghasilkan bunyi. Membunyikan solfa DO RE MI FA SO LA TI DO dengan cara yang betul 1.

Latihan skel C major CDEFGAB Cµ . Membuat gerakan secara individu atau berpasangan atau kumpulan 3. Cara bergerak 1. Membuat latihan vokal 36 Nyanyian dan gerakan 1. Membunyikan solfa 1. Membuat gerakan mengikut senikata sama setempat atau penggunaan ruang 2. Membezakan bunyi yang dikeluarkan dengancara yangb betul atau salah 2.1 Gerakan spontan 1. Mengetahui kedudukan penjarian not bagi skel C major 1.2 Gerakan bebas 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 35 Nyanyian Murid dapat: 1. Latihan pernafasan 2. Latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapat ton yang baik dan memahami konsep muzik berkaitan 3.3 Gerakan setempat 2.

Mengesan dan mengenal meter lagu 2. Menyebut lirik dengan cara pembentukan mulut yang betul mengikut vowel A E I O U cth : ma me mi mo mu ha he hi ho hu 1.2 Membuat improvisasi Nyanyian dan perkusi 2. Gabung jalin permainan alat muzik dalam enembel mengikut skor lagu untuk mengiringi nyanyian 3. Mengenal tanda meter dan mengetahui rentak lagu cth : 1. Meneroka kepelbagaian bun yi yang bersesuaian 38 Teori 1.2 Menyanyi dengan iringan atau tanpa iringan 2. Cara menyanyi 1.MINGGU TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN 37 Nyanyian Murid dapat: 1.1 Bermain alat muzik bermelodi dan tidak bermelodi sebagai ensembel untuk mengiringi nyanyian 2. Mengenal tanda syap (#) . Cara bermain alat 2.1 Membuat latihan cara sebutan yang jelas 1.

Meneroka dan mengenal muzik vokal 1.2 Mendengar dan merasai muzik instrumental dan melahirkannya 3.2 Membuat improvisasi . Meneroka dan mengenal muzik melalui alat 3. melodi.Meneroka dan mengenal muzik dengan gerakan 2. Meneroka bunyi dari alam sekeliling 3. Mengenal perbezaan muzik dan gerakan melalui persembahan sebenar atau video 4. Meneroka kesan bunyi dari anggota badan 2. Membezakan nyanyian yang mempunyai iringan.3 Mendengar secara berpandu untuk memahami struktur lagu 2.1 Mendengar beberapa contoh nyanyian dalam bentuk jalinan 1.1 Meneroka pelbagai kesan bunyi CATATAN Nyanyian dan gerakan 3. Menggambarkan luahan perasaan melalui lukisan atau puisi 40 Nyanyian dan perkusi 1. lirik dan sebagainya KEMAHIRAN 1. Meneroka pelbagai konsep dalam lagu seperti pic.1 Merasai muzik tradisional dan gerakan yang berkaitan 2. tanpa iringan dan lagu pusingan 2.MINGGU 39 TAJUK Nyanyian OBJEKTIF Murid dapat : 1.2 Latihan impovisasi irama melodi 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.