School Of Professional And Continuing Education Universiti Teknologi Malaysia

Penilaian Program SHP 2333

Tujuan Penilaian Program

EN MOKHTAR ABD AZIZ Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia

PENILAIAN PROGRAM Goldstein (1980) juga mentakrifkan Penilaian Program Sumber Manusia adalah satu proses pengumpulan data melalui proses analisis dan penilaian untuk melihat samada objektif program latihan yang dijalankan tercapai atau mengalami kegagalan .

Hasil penilaian kemudiannya boleh dijadikan panduan dalam merancang. nilai dan modifikasi pelbagai aktiviti dalam sesuatu program latihan.samb PENILAIAN PROGRAM pengumpulan secara sistematik maklumat deskriptif dan pengukuran yang diperlukan untuk membuat keputusan berkaitan dengan pengaruh atau kesan perancangan rekabentuk. memilih methodology. objektif. objektof program-program serta aktiviti pengajaran pembelajaran seterusnya. methodology. fasilitator. fasilitator. . Berasaskan objektif-objektif program latihan. penilaian dilakukan melalui teknik pengumpulan maklumat dan pengukuran yang tertentu.

. ia akan memberikan hasil yang terbaik dengan mengecilkan kelemahan dan bersamasama mempertingkatkan kekuatan organisasi. Bergantung kepada matlamat samada matlamat jangka panjang atau matlamat jangka pendek.TUJUAN PENILAIAN PROGRAM Menetapkan matlamat dan sasaran pembangunan organisasi untuk melihat KSA dan mengenalpasti masalah dalam organisasi organisasi dapat menetapkan matlamat dan sasaran yang penting untuk dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. apabila dibuat penilaian.

Kekuatan Penilaian Program Penilaian program merupakan satu proses untuk mengumpulkan. menganalisa dan menginterprestasi maklumat untuk mengetahui keberkesanan sesuatu program .

samb dapat memberikan banyak keuntungan kepada sesebuah organisasi agar setiap objektif dapat memberikan komitmen pada organisasi. . Penilaian program juga dapat memberikan informasi dan keputusan yang dapat digunakan untuk organisasi membuat keputusan berkaitan dengan setiap keputusan yang bakal dijalankan.

Kelemahan Penilaian Program proses penilaian yang dijalankan iaitu terdapat dua perbezaan pendapat atau keputusan berdasarkan penilaian dalaman atau penilai luaran. .

berdasarkan penilai berstatus profesional atau penilai amatur. .samb kurangnya maklumat atau maklumbalas daripada pihak pengurusan dimana pihak pengurusan semasa proses membuat penilaian.

. ‡ Karakter seseorang . ‡ Terdapat juga penilaian latihan dalam melatih haiwan ‡ Organisasi melihat akan pekerja yang mempunyai potensi dalam memajukan diri contohnya dari segi KEMAHIRAN. KEUPAYAAN MENERIMA SESUATU YG BARU dll. PENGALAMAN.Siapa Yang Terlibat ? Individu atau kumpulan dalam sesuatu organisasi..

Memastikan pencapaian Objektif Pastikan membawa manfaat kepada semua pihak Pemilihan objektif atau matlamat yang betul terhadap apakah bentuk perubahan yang diinginkan Objektif latihan berorientasikan pelatih .

Meningkatkan kemahiran & pengetahuan seseorang pekerja ( skill bertambah ) Memperbaiki kualiti pekerjaan dengan mengurangkan pembaziran & kesilapan serta mencapai kepuasan pekerjaan. Sokongan pihak pengurusan Sokongan rakan sekerja . Organisasi.Meningkatkan Penglibatan Pekerja & HR Department   Memenuhi Matlamat Organisasi. pekerjaan.

Meningkatkan Kredibiliti Berkongsi Nilai Kesediaan Mendengar Membina Fungsi Organisasi Membina Kepercayaan & Kesetiaan .

percakapan. perbualan ataupun secara spekulasi yang tidak disengajakan yang akan memberikan kelebihan maklumat untuk dikumpulkan dan dibuat penilaian oleh organisasi . keberkesanan.Maklumat Kebaikan membuktikan kejayaan sesebuah organisasi dapat diukur melalui aspek kecekapan. produktiviti dan kualiti dalam pengurusan program terbabit melalui pendapat individu.

memberi kesan terhadap kestabilan melibatkan analisis terhadap beberapa perkara yang mungkin berbentuk fakta. perubahan fizikal organisasi atau pekerja subordinat seperti sikap. pulangan dari modal yang dikeluarkan. .Pelaburan & Kos Menekankan kepada peningkatan nilai aset dan modal . atau termasuk juga pelanggan luar dari organisasi.

.KESIMPULAN Penilaian yang baik perlu dilakukan sebelum. semasa dan selepas program latihan dijalankan. Ia bertujuan untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi serta keterlibatan anggota organisasi dalam masalah tersebut asas kepada perubahan dan penambahbaikan kepada program-program selepasnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful