P. 1
ukur kadaster 3 - ukur hakmilik

ukur kadaster 3 - ukur hakmilik

|Views: 735|Likes:
Published by Pedro Les

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: Pedro Les on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/17/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

Nota Ukur Hakmilik

BAB 1 UKUR HAKMILIK

1.1 Takrif Sempadan Sempadan sesuatu lot itu terdiri dari tanda-tanda sempadan yang dianggap disambung oleh garisan lurus bagi menentukan kedudukan setiap unit tanah dan juga keluasan yang dibendungnya.

KONSEP SEMPADAN Sempadan sesuatu lot diperenggankan dengan tanda -tanda sempadan dan dengan itu kedudukan sesuatu keeping tanah itu dapat ditentukan dengan mudah

Peranan Pegawai Ukur Terhadap Batu Sempadan Dalam Kerja Ukur Kadaster i.Tanda-tanda sempadan kekal hendaklah ditanam sebelum atau serentak dengan pengukuran yang dibuat. ii.Seorang pegawai ukur bertenggungjawab untuk mengawas sendiri kerja-kerja menanam, menanam pastian, menaik, menurunkan atau mengalih sebarang tanda-tanda kekal yang tidak di perlukan lagi. iii. Seorang pegawai ukur perlu mencari kedudukan sempadan asal walaupun ia pasti wujud selisihan di dalamnya. iv. Apabila terdapat bukti nyata bahawa tanda sempadan tersebut berganjak dalam had yang akan memberi kesan kepada kepentingan tuan tanah makabarulah tanda tersebut diubah dari kedudukan asalnya, Jika anjakannya sedikit sahaja, tanda tersebut tidak perlu ditanam pastian.

1.2 pekara-pekara yang dilakukan dalam ukur kadaster YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENDAFTARAN HAKMILIK i. Penentuan sempadan-sempadan tanah ii. Menempatkan mengganti dan mengalih tanda-tanda sempadan. iii. Mengukur untuk membetulkan pertalian di antara tanda-tanda sempadan bagi mengelakkan penindihan atau wujudnya ruang antara unit-unit tanah. iv. Merekod dan menyimpan segala rekod-rekod pengukuran dan hitungan yang bersangkutan dan menyediakan pelan.

ii. Dalam penandaan lot-lot rumah atau kedai jenis berderet kemungkinan akan terdapat . Pepaku besi (iron spike) vi. Konkrit bertetulang-2 kaki panjang dengan keluasan rentas tidak kurang dari 7 inci persegi bertanda di tengah-tengah bagi titik stesen sebenar. iv. viii.3 jenis-jenis tanda sempadan yang digunakan i. iv. ditanamkan pepaku besi atau pepaku konkrit. Atas batu besar. iii. paip ini hendaklah ditanam tegak dengan bahagian atasnya menonjol lebih kurang 6 inci di atas permukaan tanah. luas keratin rentas 6 ke 12 inci persegi dengan tanda lekuk di tengah. Bahagian atas tanda tersebut mestilah menonjol lebih kurang 3 inci di atas permukaan tanah. Bagi kawasan tanah paya adalah sesuai digunakan tiang konkrit bertetulang.Jika ini tidak dilakukan maka titik terbabit ditandakan dengan tanda anak panah seperti di atas batu besar. vii. iii. Titik sempadan yang jatuh di atas permukaan batu atau batu besar hendaklah ditandakan dengan membuat tanda titik stesen beserta dengan tanda anak panah menunjuk ke arahnya. Titik-titik sempadan hendaklah ditanam dengan tanda konkrit atau granit yang ditanam secara tegap ke dalam kedudukanya. dinding batu dan sebagainya hendaklah ditandakan dengan paku atau pepaku besi yang ditanam ke dalam simen. 1. Ia hendaklah di tanam ke dalam konkrit. v.18-36 inci panjang dan bergaris pusat ½ inci. Paip-paip kalau digunakan hendaklah digunakan seberapa sedikit yang boleh dalam kerja-kerja ukur biasa. Titik sempadan yang jatuh di atas bahagian binaan konkrit. Apabila perlu. Menyediakan pengeluaran suratan hakmilik. Batu Baur. laluan jalan konkrit atau batu. dipahat lekuk tanda stesen dengan tanda anak panah menunjuk kearahnya. Dalam dinding batu. Paip Besi-Tidak kurang dari 3 kaki panjang dan garis pusat 1-2 inci seelok-eloknya bersalut. Pancang konkrit bertetulang. v.v. ii. Tiang konkrit bertetulang ± 4-6 kaki panjang. 1.4 penandaan titik-titik sempadan i. Terdiri dari campuran batu sungai dengan simen. (Apabila mengukur kawasan tanah desa satu tanda bernombor hendaklah di tanam selepas enam tanda kosong digunakan).Ia mempunyai dimensi yang sama dengan konkrit bertetulang.

Adalah perlu dielakkan dari menggangu talian kabel. melainkan ada sebab dipercayai tanda tersebut telah berganjak. iii. ii. Syaratnya ialah jarak di antara dua tanda sempadan yang saling nampak mestilah tidak melebihi 300m dan bagi yang saling tidak nampak tidak melebihi 200m.Maka tanda-tanda kekal akan ditanam di atas garisan-garisan sempadan yang apabila diunjurkan akan bersilang di titik yang hendak di tandakan itu. prinsip yang dipegang ialah tan da sempadan yang dijumpai di atas tanah adalah merupakan sempadan asal tanah semasa berimilik. Bagi titik-titik sempadan yang tidak boleh ditandakan kerana terletak di dalam lombong atau bangunan dan sebagainya. Apabila mengukur sempadan tanah milik. maka pegawai ukur perlu mendapatkan bukti yang . pepaku besi akan ditanam ke atas permukaan jalan di atas garisan sempadan yang diunjurkan ini. pembentung dan fiber optik. Persilangan sempadan baru dan lama iaitu titik A.lot-lot ganjil. Misalnya dalam contoh ini Lot 13 dan Lot 15 adalah lot lama. B dan C tidak perlu ditandakan. Tanda-tanda rujukan ini hendaklah di atanm dekat dengan objek yang menghalang ini iaitu pada kedudukan yang stabil dan tidak mudah terganggu. Ini mungin terjadi akibat daripada susunatur pecah sempadan yang melibatkan dua atau lebih lot-lot lama yang terletak bersebelahan. Bagi lot lot Bandar pula. Setiap tanda sempadan yang berturutan perlulah saling nampak apabila garisan sempadan tersebut dibersihkan. persilanagn sempadan diantara sempadan baru dan lama bagi lot-lot ganjil ini tidak perlu ditandakan. Susunatur pecah sempadan bagi projek perumahan ini melibatkan Lot 51. parit. vii. Apabila di kawasan Bandar atau pekan yang penting. i. KEPERLUAN DAN PERATURAN DALAM PENGUKURAN SEMPADAN. Rajah 1 vi. Jika ada perbezaan dimensi atau ukuran di antara sempadan di atas tanah dengan sempadan di atas hakmilik. Dalam kes sebegini. Tanda-tanda sempadan bagi kerja ukur hakmilik dan ukur simpanan hendakalh di tanam seberapa sedikit yang boleh pada titik-titik bersudut mengikut keadaan dan keperluan pengukuran. 4. 52 dan Lot 53. Tanda-tanda rujukan ini akan ditanam di bawah permukaan jalan pada kedalaman yang bersesuaian dan ditutup dengan penutup besi bagi memastikan kestabilannya. iv. tanda -tanda sempadan rujukan akan ditanam bagi memudahkan kerja-kerja penentuan atau penetapan titik-titik sempadan bagi lot-lot tanah. paip.

Kanun Tanah Negara (KTN). Di sini nilai pengukuran asal hendaklah mempunyai ketepatan yang memuaskan. kerana ada kemungkinan tanda tersebut terbenam di dalam tanah. xi. maka tidaklah perlu dibuat tanam pastian kerana tidak setimpal dengan kos tanam pastian yang mahal. Jika tanda-tanda asal di kawasan yang di ukur tidak dijumpai. viii. Apabila terdapat kesilapan dalam pengukuran terdahulu yang memberi kesan kepada kejituan pengukuran. Jika terdapat nilai anjakan yang mempunyai perbezaan yang kecil dan tidak memberi kesan kepada kepentingan tuanpunya. Pertimbangan wajar perlulah dibuat apabila menjalankan tugas mereka. pengukur perlu menentukan nilai sebenar bearing asal bagi membolehkan ia membuat sebarang pembetulan kepada nilai ukuran asal. Jurukur Daerah akan menyiasat laporan ini dan jika perlu akan menyerahkan kepada Pengarah ukur yang akan mengambil tindakan selanjutnya. maka Pengarah Ukur akan mengambil tindakan mengikut Seksyen 403. Adalah menjadi tanggungjawah pengukur untuk menjaga kepentingan kerajaan dengan mengelakkan pengukuran yang boleh menimbulkan tanah terbuang mahupun yang akan merugikan orang perseorangan. Bagi mengganti tanda sempadan yang hilang atau menanam pastian tanda yang berganjak.mencukupi bagi mempastikan sama ada perbezaan ini disebabkan oleh pencerobohan. Di dalam kes di mana tanda sempadan yang digunakan oleh pengukur adalah meragukan dan menimbulkan perselisehan. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai ukur. Bagi memudahkan penyelesaian pertelingkahan tanah. parit dan butiran pendudukan perlulah diukur apabila terdapat perbezaan di antara sempadan yang diukur dengan sempadan pendudukan. xii. maka pengukuran ke kawasan bersebelahan perlulah di buat. v. maka pengukur perlulah mendapatkan tandatangan pihak-pihak yang berkepentingan yang bersetuju dengan sempadan yang telah diukur. vii. vi. Tanda-tanda sempadan yang tidak kelihatan tidak boleh dianggap terus hilang. pengukur perlulah menghantar laporan lengkap berserta dengan rajah kepada Jurukur Daerah. apabila berjumpa tanda-tanda sempadan yang diceroboh atau dialih. pergerakan tanda-tanda sempadan ataupun kesilapan di dalam pengukuran terdahulu. ix. . maka perhatian perlu diberikan terhadapa pendudukan. Pengukur perlulah menghantar laporan bertulis sebagai tambahan kepada tambahan kepada maklumat di dalam buku kerjaluar untuk membolehkan Jurukur Daerah atau Pengarah Ukur merujukkan pekara ini ke Pejabat Tanah. x. Jika terdapat bukti yang mencukupi. Jika tanda sempadan asal di kawsan pengukuran tidak mecukupi. Kedudukan pagar. membuat laporan lengkap kepada Pengarah Ukur mengikut peraturan yang tertentu.

. Kedudukan origin setiap origin ini diberikan di dalam Survey Regulation. xiv.xiii. e) Sebagai contoh: Johor-Gunung Blumut-U 2 02¶ 33. . Pegawai Ukur perlu menghantar buku kerjaluar dalam tempoh seminggu selepas kerjaluar disiapkan lengkap dengan hitungan berikut: a) Cerapan untuk azimuth b) Pelarasan bearing. maka pengukur perlulah membuat laporan kepada Jurukur daerah yang akan menghubungi Pejabat Tanah. c) Bagi sistem koordinat ini. . · Koordinat Pelotan.Menentukan bahawa tidak terdapat ruang atau penindihan di antara lot-lot tanah. digunakan untuk pecah sempadan dan bagi kawasan -kawasan yang dibendung oleh koordiant tegar.0 f) Sistem koordinat Cassini ini boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: · Koordinat Tegar. iaitu system koodinat segiempat.93´ Koodinat Origin: 0.Hitungan cerapan matahari bagi penentuan azimus. 1. tikaian sudut dan pelarasan jarak c) Jarak dan bearing terus d) Tikaian lurus e) Luas f) Surihan yang menunjukkan nombor stesen dan lain -lain keterangan yang diperlukan oleh jabatan.Memelot pelan dan peta kadaster.5 SISTEM KOORDINAT a) Dalam kerja ukur. Semenanjung Malaysia dibahagikan kepada 9 pecahan dengan origin masing-masing. · Koordinat-koordinat ini digunakan dalam kerja Ukur Kadaster untuk: . kedudukan sesuatu titik adalah ditentukan dengan merujuk kepada dua garisan bersudut tepat yang dilukis melalui sesuatu titik origin.Mengawal dan mengelakkan selisehan pengukuran dan bertambah dengan cara mengagihkan selisehan. Apabila mengukur di kawasan yang telah diduduki dan mendapati kerjanya terhalang atau melibatkan perselisehan sempadan. Digunakan sebagai kawalan ukur dan merupakan sempadan luar bagi ukuran baru untuk menambahkan kawasan berkoordinat. d) Semua koordinat bagi setiap pecahan adalah merujuk kepada origin rujukan masingmasing. . Garisan rujukan tersebut dikenali sebagai paksi koordinat.30´. b) Sistem koordinat yang digunakan bagi kerja Ukur Kadaster dikenali sebagai Sistem Kodinit Cassini-Soldner. T 103 33¶ 45.

Koordinat-koordinat MRSO ini perlu juga dipelotkan ke atas semua Syit Piawai bagi tujuan membentuk Grid Rujukan Negara. Kenakan cop µHakcipta Terpelihara¶ dan serahkan salinan atau dokumen berserta cetakan resit berkomputer kepada pelanggan . Carta aliran menjual salinan dokumen ukur dan peta MULA Pelanggan datang untuk membeli dokumen atau peta TAMAT Beri penerangan atau terima permintaan dan tempahan Dapat salinan dokumen-dokumen melalui aplikasi SPID atau dari Bilik Kebal dan tunjukkan dari pelanggan Buat Salinan atau hantar kepada pecetak (di mana yang perlu) Semak hasil salinan/cetakan dan pastikan dokumen tersebut seperti mana dipesan. 1. Unjuran ini dinamakan Unjuran Malayan Rectified Skew Orthomorphic (MRSO).g) Terdapat satu lagi jenis system koordinat yang digunakan di Semenanjung Malaysia iaitu bagi tujuan pemetaan topografi dan kawalan triangulasi Negara.6 menerangkan prosidur mendapatkan maklumat ukur dan peta.

Kenakan cop µHakcipta Terpelihara¶ dan tulis nombor pesanan tempatan di atas salinan dokumen Uruskan edar salinan maklumat yang dipohon berserta bil-bil berkaitan kepada pelanggan dan sediakan resit apabila pembayaran telah dibuat. TAMAT CARTA ALIRAN CARIAN RASMI Pelanggan memohon untuk membuat Carian Rasmi Penyelia rekod di Bilik Kebal mengambil dokumen yang berkaitan Keluarkan resit bayaran kepada pelanggan Berikan dokumen kepada pelanggan untuk digunakan bantu pelanggan.MULACARTA ALIR TEMPAHAN PENJUALAN SALINAN DOKUMEN UKUR DAN PETA MELALUI PESANAN TEMPATAN (LOCAL ORDER) Terima pesanan tempatan dari pelanggan melalui Pengarah Ukur Dapatkan rekod-rekod yang dipesan daripada Bilik Kebal jika tiada dalam aplikasi SPID Buat salinan atau hantar kepada pencetak (di mana yang pelu) Semak hasil salinan/cetakan dan pastikan dokumen tersebut sepertimana dipesan. Kembalikan dokumen ke Bilik Kebal setelah selesai digunakan oleh pelanggan Urus simpan dokumen dalam bilik kebal .

CARTA ALIR MENJUAL BATU SEMPADAN BERNOMB OR OLEH JURUKUR TANAH BERLESEN Pegawai kaunter terima permohonan daripada pelanggan Ketua Cawangan semak permohonan Pegawai kaunter mengeluarkan resit bayaran dan minta pelanggan ambil batu sempadan bernombor daripada penjaga batu sempadan Penjaga bengkel batu keluarkan batu sempadan. Sediakan penyata laporan kepada Jurukur Jurukur Daerah edear penyata kepada Pengarah Ukur dan seterusnya kepada Ketua Unit CARTA ALIR PERMOHONAN PEMBELIAN DATA BERD IGIT TERIMA PERMOHONAN DATA BERDIGIT DARIPADA PELANGGAN Permohonan kelulusan data berdigit melalui borang SIJIL KELULUSAN DATA BERDIGIT DARIPADA PENGARAH UKUR BAHAGIAN (PEMETAAN) UNIT CDS SEDIAKAN DATA TERIMA MEMO DARIPADA KETUA UNIT PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI KAUNTER MEMBUAT SALINAN DATA KE DISKET ATAU CAKERA PADAT SEDIAKAN RESIT BAYARAN SERAHKAN DATA BERDIGIT DAN TERIMA BAYARAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->