P. 1
ukur kadaster 3 - ukur hakmilik

ukur kadaster 3 - ukur hakmilik

|Views: 735|Likes:
Published by Pedro Les

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: Pedro Les on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/17/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

Nota Ukur Hakmilik

BAB 1 UKUR HAKMILIK

1.1 Takrif Sempadan Sempadan sesuatu lot itu terdiri dari tanda-tanda sempadan yang dianggap disambung oleh garisan lurus bagi menentukan kedudukan setiap unit tanah dan juga keluasan yang dibendungnya.

KONSEP SEMPADAN Sempadan sesuatu lot diperenggankan dengan tanda -tanda sempadan dan dengan itu kedudukan sesuatu keeping tanah itu dapat ditentukan dengan mudah

Peranan Pegawai Ukur Terhadap Batu Sempadan Dalam Kerja Ukur Kadaster i.Tanda-tanda sempadan kekal hendaklah ditanam sebelum atau serentak dengan pengukuran yang dibuat. ii.Seorang pegawai ukur bertenggungjawab untuk mengawas sendiri kerja-kerja menanam, menanam pastian, menaik, menurunkan atau mengalih sebarang tanda-tanda kekal yang tidak di perlukan lagi. iii. Seorang pegawai ukur perlu mencari kedudukan sempadan asal walaupun ia pasti wujud selisihan di dalamnya. iv. Apabila terdapat bukti nyata bahawa tanda sempadan tersebut berganjak dalam had yang akan memberi kesan kepada kepentingan tuan tanah makabarulah tanda tersebut diubah dari kedudukan asalnya, Jika anjakannya sedikit sahaja, tanda tersebut tidak perlu ditanam pastian.

1.2 pekara-pekara yang dilakukan dalam ukur kadaster YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENDAFTARAN HAKMILIK i. Penentuan sempadan-sempadan tanah ii. Menempatkan mengganti dan mengalih tanda-tanda sempadan. iii. Mengukur untuk membetulkan pertalian di antara tanda-tanda sempadan bagi mengelakkan penindihan atau wujudnya ruang antara unit-unit tanah. iv. Merekod dan menyimpan segala rekod-rekod pengukuran dan hitungan yang bersangkutan dan menyediakan pelan.

iv.Ia mempunyai dimensi yang sama dengan konkrit bertetulang.18-36 inci panjang dan bergaris pusat ½ inci. dipahat lekuk tanda stesen dengan tanda anak panah menunjuk kearahnya. Apabila perlu. (Apabila mengukur kawasan tanah desa satu tanda bernombor hendaklah di tanam selepas enam tanda kosong digunakan). Menyediakan pengeluaran suratan hakmilik. ditanamkan pepaku besi atau pepaku konkrit. Dalam dinding batu. ii.Jika ini tidak dilakukan maka titik terbabit ditandakan dengan tanda anak panah seperti di atas batu besar. paip ini hendaklah ditanam tegak dengan bahagian atasnya menonjol lebih kurang 6 inci di atas permukaan tanah. Ia hendaklah di tanam ke dalam konkrit. laluan jalan konkrit atau batu.v. Titik sempadan yang jatuh di atas permukaan batu atau batu besar hendaklah ditandakan dengan membuat tanda titik stesen beserta dengan tanda anak panah menunjuk ke arahnya. iv. Bagi kawasan tanah paya adalah sesuai digunakan tiang konkrit bertetulang. 1. Tiang konkrit bertetulang ± 4-6 kaki panjang. Pancang konkrit bertetulang. v. Titik sempadan yang jatuh di atas bahagian binaan konkrit. Titik-titik sempadan hendaklah ditanam dengan tanda konkrit atau granit yang ditanam secara tegap ke dalam kedudukanya. Dalam penandaan lot-lot rumah atau kedai jenis berderet kemungkinan akan terdapat . Batu Baur. 1.4 penandaan titik-titik sempadan i. iii. dinding batu dan sebagainya hendaklah ditandakan dengan paku atau pepaku besi yang ditanam ke dalam simen.3 jenis-jenis tanda sempadan yang digunakan i. Konkrit bertetulang-2 kaki panjang dengan keluasan rentas tidak kurang dari 7 inci persegi bertanda di tengah-tengah bagi titik stesen sebenar. viii. ii. Paip-paip kalau digunakan hendaklah digunakan seberapa sedikit yang boleh dalam kerja-kerja ukur biasa. Pepaku besi (iron spike) vi. iii. Atas batu besar. Terdiri dari campuran batu sungai dengan simen. Bahagian atas tanda tersebut mestilah menonjol lebih kurang 3 inci di atas permukaan tanah. vii. v. Paip Besi-Tidak kurang dari 3 kaki panjang dan garis pusat 1-2 inci seelok-eloknya bersalut. luas keratin rentas 6 ke 12 inci persegi dengan tanda lekuk di tengah.

melainkan ada sebab dipercayai tanda tersebut telah berganjak. paip. parit. Misalnya dalam contoh ini Lot 13 dan Lot 15 adalah lot lama. Apabila mengukur sempadan tanah milik. Jika ada perbezaan dimensi atau ukuran di antara sempadan di atas tanah dengan sempadan di atas hakmilik. Adalah perlu dielakkan dari menggangu talian kabel. Tanda-tanda sempadan bagi kerja ukur hakmilik dan ukur simpanan hendakalh di tanam seberapa sedikit yang boleh pada titik-titik bersudut mengikut keadaan dan keperluan pengukuran. persilanagn sempadan diantara sempadan baru dan lama bagi lot-lot ganjil ini tidak perlu ditandakan. iii. iv. i.Maka tanda-tanda kekal akan ditanam di atas garisan-garisan sempadan yang apabila diunjurkan akan bersilang di titik yang hendak di tandakan itu. 4. Rajah 1 vi. vii. B dan C tidak perlu ditandakan. 52 dan Lot 53. Susunatur pecah sempadan bagi projek perumahan ini melibatkan Lot 51. Tanda-tanda rujukan ini akan ditanam di bawah permukaan jalan pada kedalaman yang bersesuaian dan ditutup dengan penutup besi bagi memastikan kestabilannya. Ini mungin terjadi akibat daripada susunatur pecah sempadan yang melibatkan dua atau lebih lot-lot lama yang terletak bersebelahan. prinsip yang dipegang ialah tan da sempadan yang dijumpai di atas tanah adalah merupakan sempadan asal tanah semasa berimilik. Setiap tanda sempadan yang berturutan perlulah saling nampak apabila garisan sempadan tersebut dibersihkan. ii. Bagi titik-titik sempadan yang tidak boleh ditandakan kerana terletak di dalam lombong atau bangunan dan sebagainya. pepaku besi akan ditanam ke atas permukaan jalan di atas garisan sempadan yang diunjurkan ini. KEPERLUAN DAN PERATURAN DALAM PENGUKURAN SEMPADAN. Tanda-tanda rujukan ini hendaklah di atanm dekat dengan objek yang menghalang ini iaitu pada kedudukan yang stabil dan tidak mudah terganggu. tanda -tanda sempadan rujukan akan ditanam bagi memudahkan kerja-kerja penentuan atau penetapan titik-titik sempadan bagi lot-lot tanah. Bagi lot lot Bandar pula. pembentung dan fiber optik. Apabila di kawasan Bandar atau pekan yang penting. Dalam kes sebegini. Persilangan sempadan baru dan lama iaitu titik A.lot-lot ganjil. maka pegawai ukur perlu mendapatkan bukti yang . Syaratnya ialah jarak di antara dua tanda sempadan yang saling nampak mestilah tidak melebihi 300m dan bagi yang saling tidak nampak tidak melebihi 200m.

Jika terdapat bukti yang mencukupi. vi. parit dan butiran pendudukan perlulah diukur apabila terdapat perbezaan di antara sempadan yang diukur dengan sempadan pendudukan. Pertimbangan wajar perlulah dibuat apabila menjalankan tugas mereka. kerana ada kemungkinan tanda tersebut terbenam di dalam tanah. Di dalam kes di mana tanda sempadan yang digunakan oleh pengukur adalah meragukan dan menimbulkan perselisehan. . Jika tanda sempadan asal di kawsan pengukuran tidak mecukupi. xii. Di sini nilai pengukuran asal hendaklah mempunyai ketepatan yang memuaskan. Bagi mengganti tanda sempadan yang hilang atau menanam pastian tanda yang berganjak. xi. vii. Bagi memudahkan penyelesaian pertelingkahan tanah. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai ukur. v. maka pengukur perlulah mendapatkan tandatangan pihak-pihak yang berkepentingan yang bersetuju dengan sempadan yang telah diukur. Apabila terdapat kesilapan dalam pengukuran terdahulu yang memberi kesan kepada kejituan pengukuran. viii. apabila berjumpa tanda-tanda sempadan yang diceroboh atau dialih. Adalah menjadi tanggungjawah pengukur untuk menjaga kepentingan kerajaan dengan mengelakkan pengukuran yang boleh menimbulkan tanah terbuang mahupun yang akan merugikan orang perseorangan. pergerakan tanda-tanda sempadan ataupun kesilapan di dalam pengukuran terdahulu. Jika terdapat nilai anjakan yang mempunyai perbezaan yang kecil dan tidak memberi kesan kepada kepentingan tuanpunya.mencukupi bagi mempastikan sama ada perbezaan ini disebabkan oleh pencerobohan. Pengukur perlulah menghantar laporan bertulis sebagai tambahan kepada tambahan kepada maklumat di dalam buku kerjaluar untuk membolehkan Jurukur Daerah atau Pengarah Ukur merujukkan pekara ini ke Pejabat Tanah. Jurukur Daerah akan menyiasat laporan ini dan jika perlu akan menyerahkan kepada Pengarah ukur yang akan mengambil tindakan selanjutnya. pengukur perlu menentukan nilai sebenar bearing asal bagi membolehkan ia membuat sebarang pembetulan kepada nilai ukuran asal. ix. Tanda-tanda sempadan yang tidak kelihatan tidak boleh dianggap terus hilang. maka pengukuran ke kawasan bersebelahan perlulah di buat. Kanun Tanah Negara (KTN). Jika tanda-tanda asal di kawasan yang di ukur tidak dijumpai. Kedudukan pagar. membuat laporan lengkap kepada Pengarah Ukur mengikut peraturan yang tertentu. x. maka Pengarah Ukur akan mengambil tindakan mengikut Seksyen 403. pengukur perlulah menghantar laporan lengkap berserta dengan rajah kepada Jurukur Daerah. maka tidaklah perlu dibuat tanam pastian kerana tidak setimpal dengan kos tanam pastian yang mahal. maka perhatian perlu diberikan terhadapa pendudukan.

30´. xiv. . . b) Sistem koordinat yang digunakan bagi kerja Ukur Kadaster dikenali sebagai Sistem Kodinit Cassini-Soldner. tikaian sudut dan pelarasan jarak c) Jarak dan bearing terus d) Tikaian lurus e) Luas f) Surihan yang menunjukkan nombor stesen dan lain -lain keterangan yang diperlukan oleh jabatan. Semenanjung Malaysia dibahagikan kepada 9 pecahan dengan origin masing-masing.0 f) Sistem koordinat Cassini ini boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: · Koordinat Tegar.93´ Koodinat Origin: 0. e) Sebagai contoh: Johor-Gunung Blumut-U 2 02¶ 33. d) Semua koordinat bagi setiap pecahan adalah merujuk kepada origin rujukan masingmasing. . · Koordinat Pelotan.Menentukan bahawa tidak terdapat ruang atau penindihan di antara lot-lot tanah.Mengawal dan mengelakkan selisehan pengukuran dan bertambah dengan cara mengagihkan selisehan. 1. Digunakan sebagai kawalan ukur dan merupakan sempadan luar bagi ukuran baru untuk menambahkan kawasan berkoordinat. . T 103 33¶ 45.5 SISTEM KOORDINAT a) Dalam kerja ukur.Memelot pelan dan peta kadaster. c) Bagi sistem koordinat ini. digunakan untuk pecah sempadan dan bagi kawasan -kawasan yang dibendung oleh koordiant tegar. Garisan rujukan tersebut dikenali sebagai paksi koordinat. Kedudukan origin setiap origin ini diberikan di dalam Survey Regulation. · Koordinat-koordinat ini digunakan dalam kerja Ukur Kadaster untuk: . maka pengukur perlulah membuat laporan kepada Jurukur daerah yang akan menghubungi Pejabat Tanah. Apabila mengukur di kawasan yang telah diduduki dan mendapati kerjanya terhalang atau melibatkan perselisehan sempadan. Pegawai Ukur perlu menghantar buku kerjaluar dalam tempoh seminggu selepas kerjaluar disiapkan lengkap dengan hitungan berikut: a) Cerapan untuk azimuth b) Pelarasan bearing.Hitungan cerapan matahari bagi penentuan azimus. kedudukan sesuatu titik adalah ditentukan dengan merujuk kepada dua garisan bersudut tepat yang dilukis melalui sesuatu titik origin.xiii. iaitu system koodinat segiempat.

Carta aliran menjual salinan dokumen ukur dan peta MULA Pelanggan datang untuk membeli dokumen atau peta TAMAT Beri penerangan atau terima permintaan dan tempahan Dapat salinan dokumen-dokumen melalui aplikasi SPID atau dari Bilik Kebal dan tunjukkan dari pelanggan Buat Salinan atau hantar kepada pecetak (di mana yang perlu) Semak hasil salinan/cetakan dan pastikan dokumen tersebut seperti mana dipesan. Koordinat-koordinat MRSO ini perlu juga dipelotkan ke atas semua Syit Piawai bagi tujuan membentuk Grid Rujukan Negara. 1.g) Terdapat satu lagi jenis system koordinat yang digunakan di Semenanjung Malaysia iaitu bagi tujuan pemetaan topografi dan kawalan triangulasi Negara. Kenakan cop µHakcipta Terpelihara¶ dan serahkan salinan atau dokumen berserta cetakan resit berkomputer kepada pelanggan . Unjuran ini dinamakan Unjuran Malayan Rectified Skew Orthomorphic (MRSO).6 menerangkan prosidur mendapatkan maklumat ukur dan peta.

TAMAT CARTA ALIRAN CARIAN RASMI Pelanggan memohon untuk membuat Carian Rasmi Penyelia rekod di Bilik Kebal mengambil dokumen yang berkaitan Keluarkan resit bayaran kepada pelanggan Berikan dokumen kepada pelanggan untuk digunakan bantu pelanggan.MULACARTA ALIR TEMPAHAN PENJUALAN SALINAN DOKUMEN UKUR DAN PETA MELALUI PESANAN TEMPATAN (LOCAL ORDER) Terima pesanan tempatan dari pelanggan melalui Pengarah Ukur Dapatkan rekod-rekod yang dipesan daripada Bilik Kebal jika tiada dalam aplikasi SPID Buat salinan atau hantar kepada pencetak (di mana yang pelu) Semak hasil salinan/cetakan dan pastikan dokumen tersebut sepertimana dipesan. Kembalikan dokumen ke Bilik Kebal setelah selesai digunakan oleh pelanggan Urus simpan dokumen dalam bilik kebal . Kenakan cop µHakcipta Terpelihara¶ dan tulis nombor pesanan tempatan di atas salinan dokumen Uruskan edar salinan maklumat yang dipohon berserta bil-bil berkaitan kepada pelanggan dan sediakan resit apabila pembayaran telah dibuat.

Sediakan penyata laporan kepada Jurukur Jurukur Daerah edear penyata kepada Pengarah Ukur dan seterusnya kepada Ketua Unit CARTA ALIR PERMOHONAN PEMBELIAN DATA BERD IGIT TERIMA PERMOHONAN DATA BERDIGIT DARIPADA PELANGGAN Permohonan kelulusan data berdigit melalui borang SIJIL KELULUSAN DATA BERDIGIT DARIPADA PENGARAH UKUR BAHAGIAN (PEMETAAN) UNIT CDS SEDIAKAN DATA TERIMA MEMO DARIPADA KETUA UNIT PENGURUSAN KUALITI PEGAWAI KAUNTER MEMBUAT SALINAN DATA KE DISKET ATAU CAKERA PADAT SEDIAKAN RESIT BAYARAN SERAHKAN DATA BERDIGIT DAN TERIMA BAYARAN .CARTA ALIR MENJUAL BATU SEMPADAN BERNOMB OR OLEH JURUKUR TANAH BERLESEN Pegawai kaunter terima permohonan daripada pelanggan Ketua Cawangan semak permohonan Pegawai kaunter mengeluarkan resit bayaran dan minta pelanggan ambil batu sempadan bernombor daripada penjaga batu sempadan Penjaga bengkel batu keluarkan batu sempadan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->