P. 1
Kemahiran Profesional Guru dan Peningkatan Profesionalisme Perguruan

Kemahiran Profesional Guru dan Peningkatan Profesionalisme Perguruan

|Views: 922|Likes:
Published by norihan
PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan guru menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi malah guru juga perlu sentiasa meningkatkan tahap keprofesionalisme mereka seiring dengan perubahan zaman yang sentiasa maju ke hadapan terutama dalam dunia ledakan teknologi maklumat. Kemahiran profesional keguruan harus dikuasai oleh seseorang yang bergelar pendidik. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomun
PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan guru menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi malah guru juga perlu sentiasa meningkatkan tahap keprofesionalisme mereka seiring dengan perubahan zaman yang sentiasa maju ke hadapan terutama dalam dunia ledakan teknologi maklumat. Kemahiran profesional keguruan harus dikuasai oleh seseorang yang bergelar pendidik. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomun

More info:

Published by: norihan on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan guru menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi malah

guru juga perlu sentiasa meningkatkan tahap keprofesionalisme mereka seiring dengan perubahan zaman yang sentiasa maju ke hadapan terutama dalam dunia ledakan teknologi maklumat. Kemahiran profesional keguruan harus dikuasai oleh seseorang yang bergelar pendidik. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomunikasi, mengurus, termasuk kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). A. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PROFESIONAL GURU 1. Kemahiran belajar Proses pembelajaran merupakan proses berterusan semenjak kita lahir sehingga ke akhir hayat. Manusia menggunakan organ deria untuk memperolehi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang terdapat di persekitaran mereka. Dalam kemahiran belajar ia banyak melibatkan kemahiran penggunaan mental manusia untuk memperolehi ilmu dalam bidang kognitif, psikomotor ataupun afektif. Ia merangkumi segala kemahiran seperti memerhati, membaca, menulis, meniru, menghafal, mengandai, memahami, menganalisis, mensintesis, menilai dan mengingat. Kemahiran belajar adalah kebolehan menerima isyarat dengan tepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpannya dalam stor ingatan dan dapat mengaplikasikan yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang berkaitan. Oleh itu dalam proses pembelajaran berkesan ia memerlukan kemahiran memerhati, mengandai, memahami, mengingat, memikir dan menaakul. R.M Gagne membahagikan hasil pembelajaran berdasarkan tiga jenis kemahiran belajar iaitu kemahiran kognitif, kemahiran menerima dan memahami isyarat, serta kemahiran mengaturkan strategi belajar. Seorang guru harus menguasai kemahiran belajar. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab , ia hendaklah mereformasikan diri ke arah pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar yang canggih, demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasinya dalam bidang kerja yang kian mencabar. Latihan perguruan yang diterima dahulu dianggap kurang sesuai untuk

membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru yang boleh digunakan untuk penyelesaian masalah. Proses ini melibatkan aktivitiaktiviti menyusun idea. kritis dan rasional boleh didapati daripada Cort Thinking Programme yang disediakan oleh yang disediakan oleh Dr. memilih strategi dan kaedah pengajaran. kemahiran berfikir seseorang pelajar boleh dipertingkatkan melalui teknik-teknik seperti mengadakan perbincangan diantara pelajar dengan mempertimbangkan sesuatu idea atau isu dari segi kebaikan atau kelemahan. memilih isi pengajaran .Pemikiran merupakan proses yang menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. merancang . Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di sini guru mesti pandai merancang untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Guru yang berinovatif akan memberi peluang kepada murid-muridnya memperkembangkan daya intelek dan kemahiran berfikir. 3. meninjau idea atau pandangan dari sudut pandangan orang lain dan memahami dan menentukan tujuan dan objektif sesuatu perkara dalam kajian dengan cara yang tepat. Teknik. Kemahiran berfikir Guru hendakah menguasai ciri-ciri kemahiran berfikir bagi menghadapi cabaran perguruan dan melaksanakan tugasnya secara profesional. guru hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa. Dalam hal ini guru harus ada teknik menyoal dalam aktiviti p&p. Edward de Bono. Untuk itu guru mesti bijak merancang dalam menentukan objektif pelajaran. menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai. kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. 2.teknik yang menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secara analitis.mencapai matlamat pendidikan dalam alaf baru. konsep atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan sistematik dan wajar. Kemahiran Merancang Kejayaan seseorang guru sebagai pengajar bergantung kepada perancangan mengajarnya. Menurut beliau.mempertimbangkan semua faktor dalam proses pilihan atau keputusan. Ringkasnya. meneliti segala akibat yang mungkin berlaku. Seseorang itu cekap menyusun maklumat.

membimbing murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran. . Justeru itu. membimbing murid menjalankan aktiviti pengukuhan. B.aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan portfolio pengajaran. penekanan harus diberi kepada perkembangan profesionalisme keguruan secara berterusan. mengurus murid-murid supaya mereka berdisiplin. Kemahiran Mengajar Tugas guru adalah mengajar. untuk mewujud dan mengekalkan sistem pendidikan yang berkualiti. Sekiranya perancangan guru adalah baik. memilih dan menyediakan bahan. 4. menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat gerakbalas mereka dan interaksi yang positif. penyelidikan tindakan.bahan pelajaran serta menyedia dan menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktivitiaktiviti pembelajaran. memberi peneguhan dan menutup pelajaran dengan teknik yang sesuai supaya mendapat pengulangan tingkahlaku yang positif pada masa kelak. sistem pementoran dan aktiviti diskusi di Pusat Kegiatan Guru. perkembangan professional melalui networking dan program secara “on-line” . PENINGKATAN TAHAP PROFESIONALISME GURU Peningkatan profesionalisme dalam keguruan adalah penting untuk mencapai kecemerlangan akademik dan meningkatkan kualiti pendidikan. Untuk itu guru hendaklah menguasai kemahiran mengajar. Antara strategi yang membolehkan peningkatan profesionalisme diri termasuk melibatkan diri dalam latihan dalam perkhidmatan.amalan konsep “belajar seumur hidup”.. Oleh itu pencapaian objektif pelajaran amat bergantung kepada kecekapan guru mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Mengajar meliputi aktiviti memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar. amalan refleksi dan penulisan reflektif. menyampaikan isi pelajaran.Kemahiran mengajar amat penting untuk guru kerana murid-murid hanya dapat memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran jika proses pelaksanaan rancangan mengajar guru itu sistematik dan teratur. ia akan melicinkan pelaksanaannya dan seterusnya mencapai objektif pelajaran yang diharapkan.

Guru yang berpandangan progresif mampu memperkasakan diri dengan pengetahuan. Ia sememangnya dapat mempertingkat dan memperkukuh profesionalisme diri selain mengembangkan potensi insan ke tahap yang diingini. Dengan ini. Sebagai guru. Sebaran input-input yang baru seperti pembelajaran bestari. Refleksi yang dikemukakan oleh Dewey (1933) menjadi asas dalam mengkaji proses kognitif guru semasa membuat keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran. 2. Jabatan Pendidikan Negeri. Ia bertindak sebagai forum untuk membuat keputusan yang mengakibatkan tindakan tentang konteks pengajaran. guru yang telah menghadiri kursus seharusnya menjalankan latihan dalaman untuk sekolah masing-masing agar semua guru dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. mereka semestinya memperbaiki pembelajaran pelajar dengan melanjutkan pengetahuan profesional dan menguasai dan mengembangkan kemahirankemahiran . inovasi dalam pedagogi menuntut agar guru-guru dilatih semula semasa dalam perkhidmatan. kerelaan untuk menerima tanggungjawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan.Peningkatan Profesionalisme Melalui Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam era teknologi moden. perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran pengkhususan. Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya diberi kepada guru akan meningkatkan kualiti pengajaran guru dari segi inovasi dalam pengajaran. Perkembangan refleksi memerlukan perkembangan sikap dan kebolehan seperti keterbukaan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi. pengajaran Matematik dan Sains. Refleksi memberi peluang guru menganalisis diri serta menyedari tentang kekuatan dan kelemahan diri. Berkaitan dengan ini. Amalan Refleksi Dan Penulisan Reflektif Amalan refleksi dapat memperkaya diri dan merangsang amalan professional. guru dapat membuat pengubahsuaian serta membaiki proses pembelajaran mereka dengan efektif. . Pejabat Pendidikan Daerah ataupun dari pihak swasta.1. . kemahiran dan cara pengajaran-pembelajaran baru melalui kursus-kursus pendidikan dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan.

1987) membezakan proses pemikiran kepada refleksi semasa tindakan di mana seseorang melihat semula dan memikirkan permasalahan yang wujud untuk memahami situasi manakala refleksi ke atas tindakan di mana guru merenung kembali proses pemikirannya dan menganalisis situasi sebelum merancang tindakan susulan. Penulisan reflektif merupakan satu cara meninjau teori-teori pengajaran dan perkembangan professional. membuktikan pengetahuan professional mereka dan membuat refleksi tentang apa. melalui portfolio pengajaran. Contoh-contoh amalan baik dalam portfolio boleh dikaji dan diguna atau diadaptasikan dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru meneliti amalan pengajaran sendiri. Guru boleh mengubahsuai atau . 1997). teori-teori dan persoalan-persoalan dipertikai dan diperkembangkan. Kedua-dua refleksi semasa tindakan dan refleksi ke atas tindakan dapat membantu guru memperkasakan diri dalam bidang profesionalnya. sudah tentu amalan penelitian pengajaran sendiri meletus penilaian kendiri terhadap tanggungjawabnya. Ia bukan sahaja membolehkan seseorang guru memperoleh pengertian mengenai tugasnya tetapi ia memberi pelbagai perspektif terhadap pengajaran yang boleh dicontohi atau dipelajari oleh guru-guru lain. Seldin. Ini kerana proses perkembangan portfolio secara berterusan memberi peluang guru membuat refleksi tentang perkembangan dan perubahan pelajarnya sepanjang masa. 1987). Kajian menunjukkan aktiviti ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk mendorong guru mengamalkan penyiasatan reflektif dan penilaian kendiri terhadap isu-isu pengajaran dan pembelajaran (Bolin. Zeichner & Liston. 1995. bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan (Loughran & Corrigan. 1990. guru akan menjadi lebih reflektif tentang apa yang mereka lakukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Shulman (1987). ia menggalakkan mereka mengenal pasti halangan-halangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan memikirkan penyelesaian. 3. 1988. Dengan mengimbas balik pengalaman-pengalaman lepas dalam portfolio. Schon (1983. Dalam penulisan reflektif. Ia membantu guru mendokumentasi dan menerangkan tindakan mereka. Portfolio Pengajaran Mengenai Pengajaran Dan Refleksi Portfolio pengajaran memberi impak yang besar dan membawa manfaat serta meningkatkan kualiti pengajaran guru dalam profesionnya.Antara strategi yang boleh dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka ialah penulisan jurnal/reflektif. Pemikiran baru akan dirangsangkan dan melalui perbincangan dengan rakan sekerja. Richert.

Kesedaran tentang keputusan pedagogi dan tindakan hanya boleh dibentuk dengan penilaian kritikal melalui dialog reflektif. guru wajar menjadikan profesion keguruan a research-based profesion iaitu profesion yang berasaskan kajian dan amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik dan bukan pendapat. reflektif dan berinovasi dalam amalan pengajaran . dan menentukan apa yang perlu disimpan dan apa pula yang harus dihapus kira. dokumentasi dan tindakan. menulis dan melakukan penyelidikan tindakan memperluaskan pengalaman. guru harus mengamalkan konsep “belajar seumur hidup”. penulisan dan pembacaan wajib dipupuk di kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara professional. 5. keberkesanan strategi-strategi pengajaran dan merancang pendekatan baru atau teknik-teknik untuk masa akan datang. pengetahuan dan pandangan guru terhadap bidang. Seseorang guru boleh merekod kaedah mengetahui.mengubah teknik pengajaran untuk mencapai matlamat. mengumpul maklumat baru. Mereka perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam era . Untuk meningkatkan profesionalisme diri. 4. memikirkan sama ada idea itu boleh diaplikasi atau tidak. Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yang memerlukan suatu kesedaran tinggi tentang “what’s going on”. Guru mampu memperbaiki diri sebagai pelajar dalam paradigma belajar seumur hidup. Amalan membaca. Portfolio pengajaran dan refleksi membantu perkembangan pemahaman masalah yang dihadapi kerana proses refleksi memandu arah untuk meneroka idea-idea dari sumber-sumber lain. Proses membina portfolio merangsang guru untuk memikirkan semula aktiviti pengajaran. “why things are happening that way” dan “how are we going to resolve the problem”.Amalan Konsep “Belajar Seumur Hidup” Dalam perkembangan diri. Ia menajamkan kecekapan serta keyakinannya dan ia akan menjadi kreatif. Ideaidea baru tentang kaedah-kaedah mengajar dalam pengajaran perlu diterokai. Portfolio pengajaran menjadi tempat di mana pemikiran reflektif berlaku untuk menghalusi pengajaran sendiri. Penyelidikan tindakan menyediakan cara untuk membolehkan proses tersebut berlaku.Penyelidikan Tindakan Budaya penyelidikan. Proses ini akan membentuk seorang guru itu mengamal tabiat serta sikap berfikir dan berikhtiar dalam melaksanakan tugasnya. mengambilkira sama ada idea baru sesuai atau tidak.

Sistem Pementoran Satu pendekatan untuk mempertingkat tahap professional diri guru ialah sistem pementoran di sekolah-sekolah. membaca penulisan reflektif rakan-rakan dan berkongsi maklumat tentang strategi- . Dalam sistem pementoran ia membawa implikasi bahawa berlakunya proses perkembangan di mana orang yang mengasuh mampu untuk mengenal pasti kebolehan.Perkembangan profesional melalui networking dan program secara “on-line” Satu langkah yang bijak untuk meningkatkan profesionalisme diri ialah membuat jaringan/networking dengan guru-guru di negara lain sebagai mencerminkan imej pengantarabangsaan serta berpeluang untuk berkongsi ilmu. guru boleh meningkatkan profesionalisme diri dengan mengadakan perjumpaan dengan guru-guru lain di Pusat Kegiatan Guru (PKG) untuk membincangkan dan membuat refleksi sesama mereka pengalaman mengajar topik-topik tertentu di samping mendapat input-input baru daripada fasilitator yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. meneroka dan menukar maklumat dengan guru-guru lain yang lebih berpengalaman. setiap guru akan mempunyai seorang atau beberapa orang mentor di tempat bertugas bagi memberi nasihat. 8. Guruguru dapat menilai diri sendiri tentang pengajaran. kita harus mempertajam kemahiran mengajar melalui ICT. Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Guru boleh mengadakan perbincangan intelektual dengan guru yang lebih berpengalaman mengenai pengetahuan baru. 7. dan sebagai guru. Melalui sistem pementoran ini. Diskusi di Pusat Kegiatan Guru Akhir sekali. teknik-teknik baru dan bimbingan dalam penilaian seperti pembinaan item soalan. 6. dan bimbingan berterusan agar dapat meningkatkan tahap profesionalisme mereka. memperoleh maklumbalas daripada rakanrakan. dan kemahiran dengan mereka.globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini. pengalaman dan kematangan psikologikal seseorang yang sedang diasuh dan boleh memberi aktiviti-aktiviti yang akan membawa kepada peningkatan profesionalismenya.

guru dapat bergerak seiring dengan arus perubahan dalam era teknologi dan globalisasi. Dengan cara ini. mereka akan menjadi “more thoughtful teachers”. Guru sentiasa perlu membuat refleksi mendalam tentang diri sendiri dan amalan pengajaran – pembelajaran. KESIMPULAN Kualiti guru adalah asas kecemerlangan pelajar dan sekolah. Dengan ini. mereka juga harus meningkatkan profesionalisme diri dari segi keilmuan. guru akan dapat menambahkan ilmu. ketrampilan dan kemahiran serta pembentukan sahsiah yang berakhlak mulia. Selain mempunyai kemahirankemahiran profesional guru yang sedia ada. ketrampilan dan berkongsi pengalaman bagaimana hendak memilih strategi terbaik untuk menyelesai masalah pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Kewibawaan guru merupakan tunggak kepada profesionalisme guru. . Apabila mereka merefleksi dan membincang sesama rakan tentang pengalaman pengajaran.strategi pengajaran dan pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->