HUKUM HUKUM PUASA

Makalah ini di ajukan untuk pengganti absensi pesantren ramadhan Disusun Oleh : Nama: Muhammad Harits Kelas: IX-B

SMP MUHAMMADIYAH 4 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

berakal danmampu berpuasa. Hukum Puasa Ramadhan wajib. Tetapi anak kecil diperintahkan berpuasa jika mampu. minum. Syarat pewajibannya ada 4: a. nikah (bersetubuh) dalamrangka mendekatkan diri kepada Allah -ta'âla-. mereka diwajibkan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. untuk membiasakan.Syarat sahnya puasa ada 6: a. 2. Diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi setiap muslim. Tamyiz (dapat membedakan): tidak sah puasa anak kecil sampai bias membedakan sesuatu. Puasa adalah menahan diri dari makan. c. 5. b. Mampu berpuasa: tidak wajib bagi yang lemah karena tua dan sakit kronis (yang kecil harapan kesembuhannya). baligh.Ringkasan Hukum-Hukum Seputar Puasa 1. d. Ia merupakan rukun keempat dari rukunIslam. 4. Islam: tidak diwajibkan kepada orang kafir sampai ia menjadi muslim. d. 3. Berakal: tidak sah puasa orang gila sampai dia sadar. Berakal: tidak diwajibkan bagi orang gila sampai sadar. Selesai dari haid: tidak sah puasa sampai selesai masa haidnya. Waktunya: sejak terbit fajar kedua hingga tenggelam matahari. 6. Islam: tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. Sebagai gantinya. b. c. . Baligh: tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai baligh.

tilawah al-Quran. e. Sunah puasa ada 6: a. berdoa dan beristigfar. c. Jika dicela hendaknya mengatakan: "Aku sedang puasa. dan tempat niat di hati." Tidak membalas celaan. zikir. terimalah amalku. membayar zakat kepada yang berhak. d. Selesai dari nifas: tidak sah puasa sampai selesai masa nifasnya. selama tidak khawatir terbitnya fajar. Menyegerakan berbuka jika telah pasti tenggelamnya matahari. 7. Diantaranya: "Ya Allah. memperbanyak shalat sunah. f. dan yang terdepan adalah menjaga shalat 5 waktu tepat pada waktunya yang dikerjakan bersama jamaah. tetapi menanggapinya dengan baik agar mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. dan dengan rizki-Mu aku berbuka. Tidak sah puasanya tanpa niat. sesungguhnya engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Mengakhirkan sahur hingga bagian akhir malam.e. Membaca doa ketika berbuka dengan doa yang disukainya. b. sedekah. untuk-Mu aku berpuasa. Niat sedari malam bagi puasa wajib." . Memperbanyak amal-amal kebaikan.

Keduanya wajib mengganti puasanya.f. Jika keduanya tetap berpuasa. Pembatal puasa: a. 8. Jika khawatir terhadap dirinya. tetapi wajib mengganti dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dia boleh tidak puasa. jika budak tidak ada maka dengan berpuasa . jika tidak ada dengan tamr (kurma masak) dan jika tidak ada dengan air. yaitu membebaskan budak. 9. Wanita hamil dan menyusui. Jika tetap berpuasa itu pun tidak mengapa. Wanita haid dan nifas. Hukum-hukum pembatal puasa: Dibolehkan tidak berpuasa bagi 4 macam orang: a. Bagi keduanya berbuka lebih utama. maka puasanya tidak sah. d. c. dan menggantinya dengan member makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud gandum atau 1/2 sho' dari selainnya (kurang lebih 1kg-1. Bagi yang melakukannya wajib mengganti dan menunaikan kafarah mughalazoh.5 kg). b. Orang sakit yang jika berpuasa malah akan membahayakannya dan musafir yang perjalanannya boleh diqoshor (diringkas jumlah rakaat) shalat. dia hanya cukup mengganti puasanya saja. Keduanya wajib mengganti puasanya. Berbuka dengan ruthab (kurma mengkal). Tidak mampu berpuasa karena jompo dan sakit kronis (kecil harapan sembuhnya). Jika khawatir terhadap anak/janinnya boleh tidak puasa. Diharamkan jima (bersetubuh) di farj (vagina) pada siang Ramadhan. Keduanya boleh juga tetap berpuasa.

tidaklah membatalkan puasa karena di luar kesadaran.selama dua bulan berturut-turut. jika tidak mampu berpuasa maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Infus dan transfusi darah pada orang yang berpuasa. Mengeluarkan air mani secara sadar dengan onani. lebih utama tidak melakukannya kecuali darurat yang mengharuskan berbuka agar keluar dari khilaf. mencumbu. Murtad dari Islam ±semoga kita dilindungi dari padanya-. Adapun bila keluar mani karena mimpi. mencium atau yang sepertinya dengan sadar. Sedangkan suntikan yang bukan makanan. e. ulama berbeda pendapat. d. c. Makan dan minum dengan sengaja. seperti akibat pendarahan. . Jika karena lupa puasanya tidak batal. b.

maka hal itu tidak membatalkan puasa. mimpi basah. pendarahan. Wajib berbuka puasa jika diperlukan untuk menolong orang yang dalam bahaya. 5. muntah dan yang sepertinya. Pembatal-pembatal puasa di atas disyaratkan terjadi dengan kesadaran dan kehendak. seperti debu jalanan. Setiap yang puasanya batal karena hal-hal di atas. Puasa enam hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan menggenapkan pahala puasa setahun. Puasa hari Senin dan Kamis. wajib mengqodho (mengganti) sebanyak jumlah hari. Puasa di bulan Muharam.14 dan 15.1. Dan yang lebih ditekankan adalah hari ke-9 yaitu hari Arafah bagi yang tidak berhaji. puasanya tidak batal. 3. Puasa tiga hari pada setiap bulan. sambil bertobat dan beristigfar. seperti tenggelam dan lain sebagainya. Segala yang tidak mungkin dapat dihindari. Puasa mustahab (sunah) 1. 4. 3. Puasa pada 9 hari pertama dari bulan Zulhijah. . lupa atau dipaksa. 2. Dicatat pahalanya seperti puasasebulan penuh. karena setiap kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali. 4. Dan lebih ditekankan pada hari ke-9 dan ke-10. Yang lebih utama pada tanggal 13. mimisan. 2. Karena keduanya adalah hari di mana amalan disampaikan/diangkat kepada Allah. Jika dilakukan karena jahil (tidak tahu).

Puasa pada dua hari raya. Orang yang puasa boleh bersiwak6 sepanjang hari. Terkadang orang yang puasa mendapatkan luka. mendatangi air dan bau bensin di tenggorokannya tanpa kehendak. 4. Mengkhususkan berpuasa hari Jumat. dan itu sunnah seperti ketika tidak berpuasa. 2. 2. hendaknya mandi.Puasa yang dilarang 1. Idul fitri dan Idul Adha.12 dan 13 Zulhijah bagi yang tidak berhaji Tamatu¶ atau Qiran jika tidak memiliki hewan sembelihan. . Puasa pada hari tasyrik. shalat dan puasa. 5. Jika wanita nifas sudah bersih sebelum 40 hari. dahak. 4. Boleh bagi yang akan berpuasa untuk berniat puasa dalam keadaan junub (kondisi setelah bersetubuh atau keluar mani sebelum mandi). 3. 3. muntah. Puasa pada hari yang meragukan. yaitu hari ke-30 dari bulan Syaban. yaitu 11. 5. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa seizin suaminya. bukan karena hal lain. kemudian mandi setelah terbit fajar. Orang yang wajib berpuasa Ramadhan harus karena iman dan ihtisab (mengharap pahala). Faedah: 1. Semuaitu tidaklah membatalkan puasa selama tanpa sengaja. Demikian pula wanita haid dan nifas jika bersih sebelum terbit fajar.

6. 9. Wajib bagi orang yang puasa untuk menjaga kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara haram. membaca al-Quran. makan dan minum yang diharamkan. Siapa yang makan (berbuka) tetapi ragu . 11. berdoa dan beristigfar. diterima dan berhak mendapat pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Bagi yang dibolehkan tidak berpuasa Ramadhan seperti orang sakit dan musafir tidak boleh dipuasai orang lain. 12. 7. wajib baginya berpuasa. Tidak batal puasa jika tiba-tiba ada serangga. 10. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga anggota tubuhnya dari dosa. karena hal itu tidak dapat dihindari. Jika ada orang yang diwajibkan puasa ingin makan atau minum karena lupa atau jahil. Jika bersafar untuk tujuan agar tidak berpuasa. wajib bagi yang melihatnya untuk mengingatkan karena hal itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. perjalanan dan berbukanya menjadi haram. Jika makan (sahur) tetapi ragu akan terbitnya fajar. 13. debu atau asap tertelan tanpa sengaja. Ramadhan merupakan ladang ibadah untuk membersihkan hati dari kerusakan. Hendaknya memanfaatkan waktunya dengan amal-amal saleh seperti shalat. berbicara yang diharamkan. mendengar yang diharamkan. menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agar puasanya diterima dan mendapatkan kemenangan. menikmati yang haram dan mendatanginya agar puasanya bersih. berzikir kepada Allah. melihat yang diharamkan. sedekah. puasanya sah karena pada asalnya masih adanya malam. 8.

Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. sebagaimana firman Allah: ³Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.alBaqarah:184) . shalat tarawih. 15. memberi makan orang yang berbuka puasa dan sedekah. membaca al-Quran. 19. puasanya tidak sah karena pada asalnya masih adanya siang. shalat pada malam Lailatul Qodar dengan iman dan ihtisab (mengharap pahala). meneladani Nabi -shalallahu alaihi wasallamsekaligus untuk mendapat pahala. selama tidak memberatkannya. Mustahab (disukai) mengqodho (mengganti) puasa Ramadhan yang ditinggalkan dengan segera dan beruntutan. Boleh mengganti puasa di musim panas yang siangnya panjang pada musim dingin yang siangnya lebih pendek. zikir. istigfar. doa. Berpuasa lebih baik bagi mereka yang dibolehkan untuk berbuka.´ (QS. 18. demikian sebaliknya. 17. Disukai melakukan kedermawanan di bulan Ramadhan dan tilawah (membaca) al-Quran. 14.akan tenggelamnya matahari. 16. tetapi bukan wajib. bertobat kepada Allah. Di antara sebab pengampunan di bulan Ramadhan adalah adanya ibadah puasa.

Membangunkan keluarganya untuk melakukan shalat. 22. c. Ibnu as-Sinai dan Abu Nu¶aim dan di hasankan oleh as-Suyuthi] 23.´ [HR. Puasa ibarat rumah sakit yang menyembuhkan banyak penyakit ³Berpuasalah engkau akan sehat. I¶tikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah ta'âla-. Di antara kekhususan sepuluh akhir Ramadhan adalah istihbab (disukai) melakukan hal-hal berikut: a. 21. Menghidupkan malam dengan shalat dan ibadah.20. b. d. e. sebagaimana firman Allah -ta'âla-: . I¶tizal zaujah (tidak menyibukkan diri dengan istri) tetapi menyibukkannya dengan ibadah. Mustahab (disukai) bertakbir pada malam Idul Fitri sampai sebelum shalat µId dan menampakkannya di masjid. Mandi antara waktu magrib dan isya. rumah dan pasar. Puasa adalah madrasah ruhiah untuk mendidik jiwa dan membiasakannya bersabar.

´ (QS.´ (QS.³«Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.alBaqarah: 185) . Qiyam Ramadhan (shalat malam) penuh iman dan mengharap pahala dengan shalat tarawih serta tahajud pada sepuluh hari terakhir.al-Baqarah: 185) Bacaannya: [ Allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallahu wallahu akbar allahu akbar wa lillahil hamdu] Artinya: ³Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. 2. Turunnya al-Quran yang merupakan petunjuk: ³Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). supaya kamu bersyukur. Puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala merupakan rukun Islam ke-4. Allah Maha Besar. 3.´ Kekhususan bulan Ramadhan 1. Allah Maha Besar dan bagi Allah lah segala pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.

yang memisahkan antara hak dan batil. Malaikat memintakan ampun untuk orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Pada bulan Ramadhan terjadi Fathul Mekkah (pembebasan Mekkah). [Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Perang Badar Kubro terjadi di pagi bulan Ramadhan. . 12. Pada bulan Ramadhan dibukakan pintu surga dan rahmat. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak misk. 7. 6. 5. al-Baihaqi dan selain keduanya] 11. pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. 10. Ia adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat. 9. Terdapat malam lailatul qodar yang lebih baik dari seribu bulan.4. sehingga Islam dan pembelanya Allah menang dalam melawan syirik dan pembelanya. di mana Allah menolong rasul-Nya sehingga manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. sedangkan faridhah (ibadah wajib) di bulan Ramadhan menyamai pahala 70 faridhah pada bulan yang lain. Terdapat di dalam hadits bahwa ibadah nafilah (sunnah) di bulan Ramadhan menyamai pahala faridhah (ibadah wajib) di bulan lain. Pada bulan Ramadhan diturunkan rahmat. setara dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. 8. dosa dihapuskan dan doa dikabulkan. pertengahannya pengampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka.

hal itu sebagaimana seorang pekerja yang mendapat upah setelah usai dari pekerjaannya. Barang yang paling utama adalah yang paling bermanfaat bagi kaum fakir. dan ganjaran pahala kesabaran adalah surga. Jika tidak mendapatkan sisa selain satu sho' hendaknya tetap dikeluarkan. Diwajibkan kepada setiap muslim atas dirinya dan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Kadar sho¶ nabawi adalah 4 mud.13. 4. Kadarnya satu sho¶ dari makanan pokok negerinya. Setara kurang lebih 2kg-3 kg. . 3. 2. 14. Ia merupakan bulan kesabaran. Orang yang berpuasa diampuni dosanya pada akhir malam Ramadhan. jika memiliki kelebihan pada hari 'Id dan malamnya untuk diri dan keluarganya. Zakat fitrah 1.´ (QS. sedangkan mud adalah kadar dua tangan orang pertengahan.at Taghabun:16) 6. Ia merupakan zakat badan dan jiwa yang diwajibkan disebabkan fitr (kesucian) setelah berpuasa Ramadhan. 5. sebagaimana firman Allah: ³Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.

tetapi tidak diwajibkan. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat µId dan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelumnya. 11. diutamakan kepada fakir miskin dan orang yang berhutang. Boleh beberapa orang membayar zakat kepada satu orang atau satu orang memberi beberapa orang. rafast (kemaksiatan). Hikmahnya adalah ia sebagai penyuci orang yang berpusa dari laghwu (kesiasiaan). sebagai memberi makan orang miskin dan mencukupkan mereka dari meminta-minta pada hari µId (raya). 13. 14. 12. 8. kecuali jika tidak mendapatkan makanan atau orang yang mau menerimanya. Istihbab (disukai) mengeluarkan zakat bagi bayi di kandungan. Zakat fitrah wajib setelah tenggelamnya matahari malam µIdul Fitri. Siapa yang masuk Islam. ketika itu boleh baginya mengeluarkan nilai sho¶ setiap orang. Juga sebagai . 15. Tidak boleh mengakhirkan mengeluarkannya setelah shalat µId tanpa uzur syar¶i. Zakat fitrah wajib sudah sampai kepada yang berhak atau wakilnya pada waktunya. wajib mengeluarkan zakatnya. menikahi wanita atau mendapatkan kelahiran bayi setelah matahari tenggelam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 9.7. Penyalurannya seperti penyaluran zakat. Tetapi jika hal itu terjadi sebelum matahari tenggelam. Tidak boleh mengeluarkan nilai dari zakat karena itu menyelisihi sunnah. 10. Tempat pengeluaran zakat adalah negeri yang engkau tinggal di dalamnya ketika mengeluarkannya.

KESIMPULAN: Jadi semua umat islam yg sudah balig diwajibkan puasa. karna puasa merupakan rukun islam yang ke dua. . Makadari itu dari sejak dini kita berpuasa.ungkapan syukur kepada Allah atas taufik-Nya sehingga dapat menyempurnakan puasa. Bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful