HUKUM HUKUM PUASA

Makalah ini di ajukan untuk pengganti absensi pesantren ramadhan Disusun Oleh : Nama: Muhammad Harits Kelas: IX-B

SMP MUHAMMADIYAH 4 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

Syarat sahnya puasa ada 6: a. Ia merupakan rukun keempat dari rukunIslam. minum. Mampu berpuasa: tidak wajib bagi yang lemah karena tua dan sakit kronis (yang kecil harapan kesembuhannya). Diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi setiap muslim. 5. c. berakal danmampu berpuasa. untuk membiasakan. b. 3. Baligh: tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai baligh. nikah (bersetubuh) dalamrangka mendekatkan diri kepada Allah -ta'âla-. Puasa adalah menahan diri dari makan. Syarat pewajibannya ada 4: a. 2. Waktunya: sejak terbit fajar kedua hingga tenggelam matahari. d. 4. c. Selesai dari haid: tidak sah puasa sampai selesai masa haidnya. 6. Sebagai gantinya. Islam: tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. b. Tetapi anak kecil diperintahkan berpuasa jika mampu. baligh. . Tamyiz (dapat membedakan): tidak sah puasa anak kecil sampai bias membedakan sesuatu. Berakal: tidak sah puasa orang gila sampai dia sadar. Islam: tidak diwajibkan kepada orang kafir sampai ia menjadi muslim. Berakal: tidak diwajibkan bagi orang gila sampai sadar. mereka diwajibkan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Hukum Puasa Ramadhan wajib. d.Ringkasan Hukum-Hukum Seputar Puasa 1.

zikir. tetapi menanggapinya dengan baik agar mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. Niat sedari malam bagi puasa wajib. terimalah amalku. Menyegerakan berbuka jika telah pasti tenggelamnya matahari. selama tidak khawatir terbitnya fajar. membayar zakat kepada yang berhak. untuk-Mu aku berpuasa. 7. dan tempat niat di hati. Mengakhirkan sahur hingga bagian akhir malam. Jika dicela hendaknya mengatakan: "Aku sedang puasa. tilawah al-Quran. Membaca doa ketika berbuka dengan doa yang disukainya." . Tidak sah puasanya tanpa niat. dan dengan rizki-Mu aku berbuka. Selesai dari nifas: tidak sah puasa sampai selesai masa nifasnya. c. b." Tidak membalas celaan. dan yang terdepan adalah menjaga shalat 5 waktu tepat pada waktunya yang dikerjakan bersama jamaah. Sunah puasa ada 6: a. berdoa dan beristigfar. e. Diantaranya: "Ya Allah.e. Memperbanyak amal-amal kebaikan. sesungguhnya engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. f. sedekah. memperbanyak shalat sunah. d.

Tidak mampu berpuasa karena jompo dan sakit kronis (kecil harapan sembuhnya). Jika khawatir terhadap anak/janinnya boleh tidak puasa. tetapi wajib mengganti dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. dia hanya cukup mengganti puasanya saja. jika tidak ada dengan tamr (kurma masak) dan jika tidak ada dengan air. b. maka puasanya tidak sah. Dia boleh tidak puasa. Bagi keduanya berbuka lebih utama. Keduanya wajib mengganti puasanya. Orang sakit yang jika berpuasa malah akan membahayakannya dan musafir yang perjalanannya boleh diqoshor (diringkas jumlah rakaat) shalat.5 kg). 8. 9. Keduanya boleh juga tetap berpuasa. Keduanya wajib mengganti puasanya. dan menggantinya dengan member makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud gandum atau 1/2 sho' dari selainnya (kurang lebih 1kg-1. Jika keduanya tetap berpuasa. Wanita haid dan nifas. c. Bagi yang melakukannya wajib mengganti dan menunaikan kafarah mughalazoh.f. Hukum-hukum pembatal puasa: Dibolehkan tidak berpuasa bagi 4 macam orang: a. Diharamkan jima (bersetubuh) di farj (vagina) pada siang Ramadhan. Berbuka dengan ruthab (kurma mengkal). Pembatal puasa: a. d. Jika tetap berpuasa itu pun tidak mengapa. jika budak tidak ada maka dengan berpuasa . Jika khawatir terhadap dirinya. Wanita hamil dan menyusui. yaitu membebaskan budak.

tidaklah membatalkan puasa karena di luar kesadaran.selama dua bulan berturut-turut. Infus dan transfusi darah pada orang yang berpuasa. mencumbu. . c. Mengeluarkan air mani secara sadar dengan onani. Murtad dari Islam ±semoga kita dilindungi dari padanya-. Jika karena lupa puasanya tidak batal. ulama berbeda pendapat. Makan dan minum dengan sengaja. e. lebih utama tidak melakukannya kecuali darurat yang mengharuskan berbuka agar keluar dari khilaf. Sedangkan suntikan yang bukan makanan. jika tidak mampu berpuasa maka dengan memberi makan 60 orang miskin. b. d. mencium atau yang sepertinya dengan sadar. seperti akibat pendarahan. Adapun bila keluar mani karena mimpi.

Yang lebih utama pada tanggal 13. lupa atau dipaksa. maka hal itu tidak membatalkan puasa. Puasa pada 9 hari pertama dari bulan Zulhijah. Puasa mustahab (sunah) 1. Karena keduanya adalah hari di mana amalan disampaikan/diangkat kepada Allah. Puasa tiga hari pada setiap bulan. seperti tenggelam dan lain sebagainya. Pembatal-pembatal puasa di atas disyaratkan terjadi dengan kesadaran dan kehendak. Puasa enam hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan menggenapkan pahala puasa setahun. Dan yang lebih ditekankan adalah hari ke-9 yaitu hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Segala yang tidak mungkin dapat dihindari. 4. Dicatat pahalanya seperti puasasebulan penuh. mimisan. sambil bertobat dan beristigfar. Setiap yang puasanya batal karena hal-hal di atas. seperti debu jalanan. karena setiap kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali.1. 3. 3. pendarahan. mimpi basah. 4. Jika dilakukan karena jahil (tidak tahu). Puasa hari Senin dan Kamis. . puasanya tidak batal. 2. Puasa di bulan Muharam. Wajib berbuka puasa jika diperlukan untuk menolong orang yang dalam bahaya.14 dan 15. 5. wajib mengqodho (mengganti) sebanyak jumlah hari. muntah dan yang sepertinya. Dan lebih ditekankan pada hari ke-9 dan ke-10. 2.

bukan karena hal lain. 5. yaitu hari ke-30 dari bulan Syaban. Mengkhususkan berpuasa hari Jumat. Terkadang orang yang puasa mendapatkan luka. hendaknya mandi. . 3. Semuaitu tidaklah membatalkan puasa selama tanpa sengaja. Idul fitri dan Idul Adha. Boleh bagi yang akan berpuasa untuk berniat puasa dalam keadaan junub (kondisi setelah bersetubuh atau keluar mani sebelum mandi). mendatangi air dan bau bensin di tenggorokannya tanpa kehendak. dahak. dan itu sunnah seperti ketika tidak berpuasa.12 dan 13 Zulhijah bagi yang tidak berhaji Tamatu¶ atau Qiran jika tidak memiliki hewan sembelihan. 2. kemudian mandi setelah terbit fajar.Puasa yang dilarang 1. yaitu 11. Jika wanita nifas sudah bersih sebelum 40 hari. Demikian pula wanita haid dan nifas jika bersih sebelum terbit fajar. muntah. 3. Puasa pada hari yang meragukan. 2. shalat dan puasa. Puasa pada hari tasyrik. 5. Orang yang puasa boleh bersiwak6 sepanjang hari. Orang yang wajib berpuasa Ramadhan harus karena iman dan ihtisab (mengharap pahala). Puasa pada dua hari raya. Faedah: 1. 4. 4. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa seizin suaminya.

Bagi yang dibolehkan tidak berpuasa Ramadhan seperti orang sakit dan musafir tidak boleh dipuasai orang lain. berdoa dan beristigfar. Hendaknya memanfaatkan waktunya dengan amal-amal saleh seperti shalat. 13. 10.6. wajib bagi yang melihatnya untuk mengingatkan karena hal itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. puasanya sah karena pada asalnya masih adanya malam. berzikir kepada Allah. Jika makan (sahur) tetapi ragu akan terbitnya fajar. membaca al-Quran. 11. makan dan minum yang diharamkan. 8. menikmati yang haram dan mendatanginya agar puasanya bersih. sedekah. melihat yang diharamkan. menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agar puasanya diterima dan mendapatkan kemenangan. 9. Ramadhan merupakan ladang ibadah untuk membersihkan hati dari kerusakan. diterima dan berhak mendapat pengampunan dan pembebasan dari api neraka. wajib baginya berpuasa. 12. mendengar yang diharamkan. Siapa yang makan (berbuka) tetapi ragu . perjalanan dan berbukanya menjadi haram. karena hal itu tidak dapat dihindari. berbicara yang diharamkan. Jika bersafar untuk tujuan agar tidak berpuasa. Jika ada orang yang diwajibkan puasa ingin makan atau minum karena lupa atau jahil. Wajib bagi orang yang puasa untuk menjaga kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara haram. Tidak batal puasa jika tiba-tiba ada serangga. debu atau asap tertelan tanpa sengaja. 7. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga anggota tubuhnya dari dosa.

15. Mustahab (disukai) mengqodho (mengganti) puasa Ramadhan yang ditinggalkan dengan segera dan beruntutan. 14. selama tidak memberatkannya. istigfar. Berpuasa lebih baik bagi mereka yang dibolehkan untuk berbuka. shalat tarawih. Boleh mengganti puasa di musim panas yang siangnya panjang pada musim dingin yang siangnya lebih pendek. memberi makan orang yang berbuka puasa dan sedekah. 16. doa. shalat pada malam Lailatul Qodar dengan iman dan ihtisab (mengharap pahala). puasanya tidak sah karena pada asalnya masih adanya siang. 17. Di antara sebab pengampunan di bulan Ramadhan adalah adanya ibadah puasa. membaca al-Quran.´ (QS. Disukai melakukan kedermawanan di bulan Ramadhan dan tilawah (membaca) al-Quran.akan tenggelamnya matahari. tetapi bukan wajib. bertobat kepada Allah. 18. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. demikian sebaliknya. 19. meneladani Nabi -shalallahu alaihi wasallamsekaligus untuk mendapat pahala. sebagaimana firman Allah: ³Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.alBaqarah:184) . zikir.

Menghidupkan malam dengan shalat dan ibadah. Ibnu as-Sinai dan Abu Nu¶aim dan di hasankan oleh as-Suyuthi] 23. sebagaimana firman Allah -ta'âla-: . Di antara kekhususan sepuluh akhir Ramadhan adalah istihbab (disukai) melakukan hal-hal berikut: a. I¶tikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah ta'âla-. Puasa adalah madrasah ruhiah untuk mendidik jiwa dan membiasakannya bersabar. Mandi antara waktu magrib dan isya. Membangunkan keluarganya untuk melakukan shalat. Mustahab (disukai) bertakbir pada malam Idul Fitri sampai sebelum shalat µId dan menampakkannya di masjid. c. Puasa ibarat rumah sakit yang menyembuhkan banyak penyakit ³Berpuasalah engkau akan sehat. e. I¶tizal zaujah (tidak menyibukkan diri dengan istri) tetapi menyibukkannya dengan ibadah. b. d.´ [HR. 22. 21.20. rumah dan pasar.

2.³«Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.´ (QS.´ Kekhususan bulan Ramadhan 1. Puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala merupakan rukun Islam ke-4. supaya kamu bersyukur. Allah Maha Besar. 3.alBaqarah: 185) . Allah Maha Besar. Turunnya al-Quran yang merupakan petunjuk: ³Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Qiyam Ramadhan (shalat malam) penuh iman dan mengharap pahala dengan shalat tarawih serta tahajud pada sepuluh hari terakhir.´ (QS. Allah Maha Besar dan bagi Allah lah segala pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.al-Baqarah: 185) Bacaannya: [ Allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallahu wallahu akbar allahu akbar wa lillahil hamdu] Artinya: ³Allah Maha Besar.

pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Pada bulan Ramadhan terjadi Fathul Mekkah (pembebasan Mekkah). Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak misk.4. yang memisahkan antara hak dan batil. 10. sedangkan faridhah (ibadah wajib) di bulan Ramadhan menyamai pahala 70 faridhah pada bulan yang lain. pertengahannya pengampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. al-Baihaqi dan selain keduanya] 11. dosa dihapuskan dan doa dikabulkan. setara dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. sehingga Islam dan pembelanya Allah menang dalam melawan syirik dan pembelanya. Malaikat memintakan ampun untuk orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Terdapat malam lailatul qodar yang lebih baik dari seribu bulan. 6. 9. . di mana Allah menolong rasul-Nya sehingga manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. 5. 12. Pada bulan Ramadhan diturunkan rahmat. Ia adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat. [Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Terdapat di dalam hadits bahwa ibadah nafilah (sunnah) di bulan Ramadhan menyamai pahala faridhah (ibadah wajib) di bulan lain. 7. Perang Badar Kubro terjadi di pagi bulan Ramadhan. 8. Pada bulan Ramadhan dibukakan pintu surga dan rahmat.

13. hal itu sebagaimana seorang pekerja yang mendapat upah setelah usai dari pekerjaannya. 2. 4.at Taghabun:16) 6. 14. sedangkan mud adalah kadar dua tangan orang pertengahan.´ (QS. Zakat fitrah 1. 3. Barang yang paling utama adalah yang paling bermanfaat bagi kaum fakir. Ia merupakan zakat badan dan jiwa yang diwajibkan disebabkan fitr (kesucian) setelah berpuasa Ramadhan. Jika tidak mendapatkan sisa selain satu sho' hendaknya tetap dikeluarkan. sebagaimana firman Allah: ³Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kadar sho¶ nabawi adalah 4 mud. Orang yang berpuasa diampuni dosanya pada akhir malam Ramadhan. Kadarnya satu sho¶ dari makanan pokok negerinya. Diwajibkan kepada setiap muslim atas dirinya dan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Setara kurang lebih 2kg-3 kg. Ia merupakan bulan kesabaran. dan ganjaran pahala kesabaran adalah surga. jika memiliki kelebihan pada hari 'Id dan malamnya untuk diri dan keluarganya. . 5.

ketika itu boleh baginya mengeluarkan nilai sho¶ setiap orang. sebagai memberi makan orang miskin dan mencukupkan mereka dari meminta-minta pada hari µId (raya). rafast (kemaksiatan).7. Zakat fitrah wajib setelah tenggelamnya matahari malam µIdul Fitri. Istihbab (disukai) mengeluarkan zakat bagi bayi di kandungan. Boleh beberapa orang membayar zakat kepada satu orang atau satu orang memberi beberapa orang. 10. Hikmahnya adalah ia sebagai penyuci orang yang berpusa dari laghwu (kesiasiaan). Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat µId dan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelumnya. Tetapi jika hal itu terjadi sebelum matahari tenggelam. 13. Zakat fitrah wajib sudah sampai kepada yang berhak atau wakilnya pada waktunya. Tempat pengeluaran zakat adalah negeri yang engkau tinggal di dalamnya ketika mengeluarkannya. wajib mengeluarkan zakatnya. Tidak boleh mengakhirkan mengeluarkannya setelah shalat µId tanpa uzur syar¶i. 8. Tidak boleh mengeluarkan nilai dari zakat karena itu menyelisihi sunnah. 14. 15. menikahi wanita atau mendapatkan kelahiran bayi setelah matahari tenggelam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. kecuali jika tidak mendapatkan makanan atau orang yang mau menerimanya. 9. Juga sebagai . Siapa yang masuk Islam. Penyalurannya seperti penyaluran zakat. diutamakan kepada fakir miskin dan orang yang berhutang. 12. 11. tetapi tidak diwajibkan.

Bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. KESIMPULAN: Jadi semua umat islam yg sudah balig diwajibkan puasa. karna puasa merupakan rukun islam yang ke dua.ungkapan syukur kepada Allah atas taufik-Nya sehingga dapat menyempurnakan puasa. Makadari itu dari sejak dini kita berpuasa. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful