HUKUM HUKUM PUASA

Makalah ini di ajukan untuk pengganti absensi pesantren ramadhan Disusun Oleh : Nama: Muhammad Harits Kelas: IX-B

SMP MUHAMMADIYAH 4 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

Selesai dari haid: tidak sah puasa sampai selesai masa haidnya. nikah (bersetubuh) dalamrangka mendekatkan diri kepada Allah -ta'âla-. Hukum Puasa Ramadhan wajib.Ringkasan Hukum-Hukum Seputar Puasa 1. minum. b. Islam: tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. Berakal: tidak sah puasa orang gila sampai dia sadar. Ia merupakan rukun keempat dari rukunIslam. Islam: tidak diwajibkan kepada orang kafir sampai ia menjadi muslim.Syarat sahnya puasa ada 6: a. d. 2. Diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi setiap muslim. Tamyiz (dapat membedakan): tidak sah puasa anak kecil sampai bias membedakan sesuatu. Tetapi anak kecil diperintahkan berpuasa jika mampu. 5. b. c. untuk membiasakan. berakal danmampu berpuasa. d. baligh. Sebagai gantinya. Mampu berpuasa: tidak wajib bagi yang lemah karena tua dan sakit kronis (yang kecil harapan kesembuhannya). 3. c. 6. Puasa adalah menahan diri dari makan. Syarat pewajibannya ada 4: a. . Baligh: tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai baligh. Waktunya: sejak terbit fajar kedua hingga tenggelam matahari. Berakal: tidak diwajibkan bagi orang gila sampai sadar. 4. mereka diwajibkan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan.

Jika dicela hendaknya mengatakan: "Aku sedang puasa. Diantaranya: "Ya Allah. Selesai dari nifas: tidak sah puasa sampai selesai masa nifasnya. tilawah al-Quran. Sunah puasa ada 6: a. Membaca doa ketika berbuka dengan doa yang disukainya. membayar zakat kepada yang berhak. Mengakhirkan sahur hingga bagian akhir malam. 7." . sesungguhnya engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. dan tempat niat di hati. terimalah amalku. b. Memperbanyak amal-amal kebaikan. dan yang terdepan adalah menjaga shalat 5 waktu tepat pada waktunya yang dikerjakan bersama jamaah. memperbanyak shalat sunah. dan dengan rizki-Mu aku berbuka. f. Niat sedari malam bagi puasa wajib. Tidak sah puasanya tanpa niat. sedekah." Tidak membalas celaan. zikir.e. c. selama tidak khawatir terbitnya fajar. d. berdoa dan beristigfar. untuk-Mu aku berpuasa. e. tetapi menanggapinya dengan baik agar mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. Menyegerakan berbuka jika telah pasti tenggelamnya matahari.

Jika khawatir terhadap dirinya. jika tidak ada dengan tamr (kurma masak) dan jika tidak ada dengan air. yaitu membebaskan budak. d. jika budak tidak ada maka dengan berpuasa . Pembatal puasa: a. Jika keduanya tetap berpuasa. dia hanya cukup mengganti puasanya saja. Dia boleh tidak puasa. Jika tetap berpuasa itu pun tidak mengapa. Wanita hamil dan menyusui. 9. maka puasanya tidak sah. Diharamkan jima (bersetubuh) di farj (vagina) pada siang Ramadhan. Bagi keduanya berbuka lebih utama. Keduanya boleh juga tetap berpuasa. Jika khawatir terhadap anak/janinnya boleh tidak puasa.5 kg). 8. Orang sakit yang jika berpuasa malah akan membahayakannya dan musafir yang perjalanannya boleh diqoshor (diringkas jumlah rakaat) shalat. b. Hukum-hukum pembatal puasa: Dibolehkan tidak berpuasa bagi 4 macam orang: a. tetapi wajib mengganti dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Wanita haid dan nifas. Berbuka dengan ruthab (kurma mengkal). c. dan menggantinya dengan member makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud gandum atau 1/2 sho' dari selainnya (kurang lebih 1kg-1. Keduanya wajib mengganti puasanya. Bagi yang melakukannya wajib mengganti dan menunaikan kafarah mughalazoh. Keduanya wajib mengganti puasanya.f. Tidak mampu berpuasa karena jompo dan sakit kronis (kecil harapan sembuhnya).

e. Adapun bila keluar mani karena mimpi. . Makan dan minum dengan sengaja. ulama berbeda pendapat. seperti akibat pendarahan. Infus dan transfusi darah pada orang yang berpuasa. Sedangkan suntikan yang bukan makanan. b. lebih utama tidak melakukannya kecuali darurat yang mengharuskan berbuka agar keluar dari khilaf. c. mencium atau yang sepertinya dengan sadar. Murtad dari Islam ±semoga kita dilindungi dari padanya-. tidaklah membatalkan puasa karena di luar kesadaran. d. Mengeluarkan air mani secara sadar dengan onani. Jika karena lupa puasanya tidak batal. mencumbu.selama dua bulan berturut-turut. jika tidak mampu berpuasa maka dengan memberi makan 60 orang miskin.

Dan lebih ditekankan pada hari ke-9 dan ke-10. maka hal itu tidak membatalkan puasa. 3. Segala yang tidak mungkin dapat dihindari. Karena keduanya adalah hari di mana amalan disampaikan/diangkat kepada Allah. seperti debu jalanan. Puasa di bulan Muharam. Setiap yang puasanya batal karena hal-hal di atas.14 dan 15. mimpi basah. 2. pendarahan. karena setiap kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali. puasanya tidak batal. Jika dilakukan karena jahil (tidak tahu). 5. Pembatal-pembatal puasa di atas disyaratkan terjadi dengan kesadaran dan kehendak. 4. Puasa pada 9 hari pertama dari bulan Zulhijah. 2. mimisan. muntah dan yang sepertinya. sambil bertobat dan beristigfar. . Dicatat pahalanya seperti puasasebulan penuh. Wajib berbuka puasa jika diperlukan untuk menolong orang yang dalam bahaya. Dan yang lebih ditekankan adalah hari ke-9 yaitu hari Arafah bagi yang tidak berhaji.1. seperti tenggelam dan lain sebagainya. Puasa tiga hari pada setiap bulan. 4. wajib mengqodho (mengganti) sebanyak jumlah hari. Yang lebih utama pada tanggal 13. 3. Puasa enam hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan menggenapkan pahala puasa setahun. Puasa hari Senin dan Kamis. Puasa mustahab (sunah) 1. lupa atau dipaksa.

mendatangi air dan bau bensin di tenggorokannya tanpa kehendak. yaitu 11. Demikian pula wanita haid dan nifas jika bersih sebelum terbit fajar. Mengkhususkan berpuasa hari Jumat. 3. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa seizin suaminya. Jika wanita nifas sudah bersih sebelum 40 hari. Puasa pada hari yang meragukan. 4. Terkadang orang yang puasa mendapatkan luka.Puasa yang dilarang 1. kemudian mandi setelah terbit fajar.12 dan 13 Zulhijah bagi yang tidak berhaji Tamatu¶ atau Qiran jika tidak memiliki hewan sembelihan. . Orang yang puasa boleh bersiwak6 sepanjang hari. Idul fitri dan Idul Adha. Boleh bagi yang akan berpuasa untuk berniat puasa dalam keadaan junub (kondisi setelah bersetubuh atau keluar mani sebelum mandi). 5. Puasa pada hari tasyrik. Orang yang wajib berpuasa Ramadhan harus karena iman dan ihtisab (mengharap pahala). muntah. 2. dahak. hendaknya mandi. Puasa pada dua hari raya. shalat dan puasa. Faedah: 1. bukan karena hal lain. 3. dan itu sunnah seperti ketika tidak berpuasa. Semuaitu tidaklah membatalkan puasa selama tanpa sengaja. 4. yaitu hari ke-30 dari bulan Syaban. 2. 5.

berzikir kepada Allah. 7. Ramadhan merupakan ladang ibadah untuk membersihkan hati dari kerusakan. Wajib bagi orang yang puasa untuk menjaga kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara haram. 9. wajib baginya berpuasa. menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agar puasanya diterima dan mendapatkan kemenangan. mendengar yang diharamkan.6. Bagi yang dibolehkan tidak berpuasa Ramadhan seperti orang sakit dan musafir tidak boleh dipuasai orang lain. wajib bagi yang melihatnya untuk mengingatkan karena hal itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. diterima dan berhak mendapat pengampunan dan pembebasan dari api neraka. puasanya sah karena pada asalnya masih adanya malam. makan dan minum yang diharamkan. berbicara yang diharamkan. debu atau asap tertelan tanpa sengaja. perjalanan dan berbukanya menjadi haram. melihat yang diharamkan. Jika makan (sahur) tetapi ragu akan terbitnya fajar. 10. Hendaknya memanfaatkan waktunya dengan amal-amal saleh seperti shalat. 8. 11. Tidak batal puasa jika tiba-tiba ada serangga. Jika bersafar untuk tujuan agar tidak berpuasa. menikmati yang haram dan mendatanginya agar puasanya bersih. berdoa dan beristigfar. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Jika ada orang yang diwajibkan puasa ingin makan atau minum karena lupa atau jahil. 12. membaca al-Quran. sedekah. Siapa yang makan (berbuka) tetapi ragu . 13. karena hal itu tidak dapat dihindari.

sebagaimana firman Allah: ³Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. demikian sebaliknya. shalat pada malam Lailatul Qodar dengan iman dan ihtisab (mengharap pahala). Boleh mengganti puasa di musim panas yang siangnya panjang pada musim dingin yang siangnya lebih pendek. Mustahab (disukai) mengqodho (mengganti) puasa Ramadhan yang ditinggalkan dengan segera dan beruntutan. memberi makan orang yang berbuka puasa dan sedekah. Berpuasa lebih baik bagi mereka yang dibolehkan untuk berbuka. Di antara sebab pengampunan di bulan Ramadhan adalah adanya ibadah puasa. 19.alBaqarah:184) . 16. membaca al-Quran. shalat tarawih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. puasanya tidak sah karena pada asalnya masih adanya siang.akan tenggelamnya matahari. zikir. tetapi bukan wajib. 17. 15. doa. selama tidak memberatkannya. meneladani Nabi -shalallahu alaihi wasallamsekaligus untuk mendapat pahala.´ (QS. istigfar. bertobat kepada Allah. Disukai melakukan kedermawanan di bulan Ramadhan dan tilawah (membaca) al-Quran. 18. 14.

Mustahab (disukai) bertakbir pada malam Idul Fitri sampai sebelum shalat µId dan menampakkannya di masjid. b. 22. 21. c. Mandi antara waktu magrib dan isya. Membangunkan keluarganya untuk melakukan shalat. Puasa ibarat rumah sakit yang menyembuhkan banyak penyakit ³Berpuasalah engkau akan sehat. d. Menghidupkan malam dengan shalat dan ibadah.20. e. I¶tizal zaujah (tidak menyibukkan diri dengan istri) tetapi menyibukkannya dengan ibadah. sebagaimana firman Allah -ta'âla-: . I¶tikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah ta'âla-. Ibnu as-Sinai dan Abu Nu¶aim dan di hasankan oleh as-Suyuthi] 23.´ [HR. Di antara kekhususan sepuluh akhir Ramadhan adalah istihbab (disukai) melakukan hal-hal berikut: a. rumah dan pasar. Puasa adalah madrasah ruhiah untuk mendidik jiwa dan membiasakannya bersabar.

Puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala merupakan rukun Islam ke-4.al-Baqarah: 185) Bacaannya: [ Allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallahu wallahu akbar allahu akbar wa lillahil hamdu] Artinya: ³Allah Maha Besar.´ (QS. Allah Maha Besar. supaya kamu bersyukur. Turunnya al-Quran yang merupakan petunjuk: ³Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 2.³«Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.´ (QS. Allah Maha Besar. 3.´ Kekhususan bulan Ramadhan 1. Allah Maha Besar dan bagi Allah lah segala pujian. Qiyam Ramadhan (shalat malam) penuh iman dan mengharap pahala dengan shalat tarawih serta tahajud pada sepuluh hari terakhir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.alBaqarah: 185) .

sehingga Islam dan pembelanya Allah menang dalam melawan syirik dan pembelanya. Terdapat malam lailatul qodar yang lebih baik dari seribu bulan. di mana Allah menolong rasul-Nya sehingga manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. 5.4. Pada bulan Ramadhan terjadi Fathul Mekkah (pembebasan Mekkah). pertengahannya pengampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. sedangkan faridhah (ibadah wajib) di bulan Ramadhan menyamai pahala 70 faridhah pada bulan yang lain. 8. [Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. 6. pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak misk. Pada bulan Ramadhan dibukakan pintu surga dan rahmat. 12. dosa dihapuskan dan doa dikabulkan. 7. . yang memisahkan antara hak dan batil. 10. Malaikat memintakan ampun untuk orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Pada bulan Ramadhan diturunkan rahmat. Terdapat di dalam hadits bahwa ibadah nafilah (sunnah) di bulan Ramadhan menyamai pahala faridhah (ibadah wajib) di bulan lain. 9. Ia adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat. al-Baihaqi dan selain keduanya] 11. setara dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Perang Badar Kubro terjadi di pagi bulan Ramadhan.

4.at Taghabun:16) 6. 5. Barang yang paling utama adalah yang paling bermanfaat bagi kaum fakir.´ (QS. sebagaimana firman Allah: ³Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Orang yang berpuasa diampuni dosanya pada akhir malam Ramadhan. 14. sedangkan mud adalah kadar dua tangan orang pertengahan. 3.13. Ia merupakan zakat badan dan jiwa yang diwajibkan disebabkan fitr (kesucian) setelah berpuasa Ramadhan. 2. . Ia merupakan bulan kesabaran. jika memiliki kelebihan pada hari 'Id dan malamnya untuk diri dan keluarganya. Zakat fitrah 1. dan ganjaran pahala kesabaran adalah surga. Kadar sho¶ nabawi adalah 4 mud. Jika tidak mendapatkan sisa selain satu sho' hendaknya tetap dikeluarkan. Diwajibkan kepada setiap muslim atas dirinya dan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. hal itu sebagaimana seorang pekerja yang mendapat upah setelah usai dari pekerjaannya. Setara kurang lebih 2kg-3 kg. Kadarnya satu sho¶ dari makanan pokok negerinya.

kecuali jika tidak mendapatkan makanan atau orang yang mau menerimanya.7. Siapa yang masuk Islam. Tidak boleh mengeluarkan nilai dari zakat karena itu menyelisihi sunnah. Zakat fitrah wajib setelah tenggelamnya matahari malam µIdul Fitri. Juga sebagai . tetapi tidak diwajibkan. Hikmahnya adalah ia sebagai penyuci orang yang berpusa dari laghwu (kesiasiaan). 13. Boleh beberapa orang membayar zakat kepada satu orang atau satu orang memberi beberapa orang. sebagai memberi makan orang miskin dan mencukupkan mereka dari meminta-minta pada hari µId (raya). Tempat pengeluaran zakat adalah negeri yang engkau tinggal di dalamnya ketika mengeluarkannya. 9. wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat fitrah wajib sudah sampai kepada yang berhak atau wakilnya pada waktunya. 8. rafast (kemaksiatan). menikahi wanita atau mendapatkan kelahiran bayi setelah matahari tenggelam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat µId dan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelumnya. Tidak boleh mengakhirkan mengeluarkannya setelah shalat µId tanpa uzur syar¶i. Tetapi jika hal itu terjadi sebelum matahari tenggelam. ketika itu boleh baginya mengeluarkan nilai sho¶ setiap orang. diutamakan kepada fakir miskin dan orang yang berhutang. 10. 14. Penyalurannya seperti penyaluran zakat. 15. 11. 12. Istihbab (disukai) mengeluarkan zakat bagi bayi di kandungan.

Bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Makadari itu dari sejak dini kita berpuasa. karna puasa merupakan rukun islam yang ke dua. KESIMPULAN: Jadi semua umat islam yg sudah balig diwajibkan puasa. .ungkapan syukur kepada Allah atas taufik-Nya sehingga dapat menyempurnakan puasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful