HUKUM HUKUM PUASA

Makalah ini di ajukan untuk pengganti absensi pesantren ramadhan Disusun Oleh : Nama: Muhammad Harits Kelas: IX-B

SMP MUHAMMADIYAH 4 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

Puasa adalah menahan diri dari makan. Tamyiz (dapat membedakan): tidak sah puasa anak kecil sampai bias membedakan sesuatu. Baligh: tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai baligh. Berakal: tidak sah puasa orang gila sampai dia sadar. minum. . Hukum Puasa Ramadhan wajib. Islam: tidak diwajibkan kepada orang kafir sampai ia menjadi muslim.Ringkasan Hukum-Hukum Seputar Puasa 1. 5. d. Ia merupakan rukun keempat dari rukunIslam. mereka diwajibkan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. 4. 3. untuk membiasakan. baligh. Berakal: tidak diwajibkan bagi orang gila sampai sadar. Sebagai gantinya. c. b.Syarat sahnya puasa ada 6: a. 2. Mampu berpuasa: tidak wajib bagi yang lemah karena tua dan sakit kronis (yang kecil harapan kesembuhannya). b. berakal danmampu berpuasa. Diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi setiap muslim. d. Waktunya: sejak terbit fajar kedua hingga tenggelam matahari. Islam: tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. c. Tetapi anak kecil diperintahkan berpuasa jika mampu. nikah (bersetubuh) dalamrangka mendekatkan diri kepada Allah -ta'âla-. 6. Syarat pewajibannya ada 4: a. Selesai dari haid: tidak sah puasa sampai selesai masa haidnya.

c. dan dengan rizki-Mu aku berbuka. dan tempat niat di hati. Membaca doa ketika berbuka dengan doa yang disukainya. f. Selesai dari nifas: tidak sah puasa sampai selesai masa nifasnya. Sunah puasa ada 6: a. tetapi menanggapinya dengan baik agar mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. Tidak sah puasanya tanpa niat. memperbanyak shalat sunah." . sesungguhnya engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. tilawah al-Quran. 7. berdoa dan beristigfar. terimalah amalku. untuk-Mu aku berpuasa. zikir. Niat sedari malam bagi puasa wajib. Jika dicela hendaknya mengatakan: "Aku sedang puasa. b. selama tidak khawatir terbitnya fajar. d. sedekah. Mengakhirkan sahur hingga bagian akhir malam. Memperbanyak amal-amal kebaikan.e. e." Tidak membalas celaan. dan yang terdepan adalah menjaga shalat 5 waktu tepat pada waktunya yang dikerjakan bersama jamaah. membayar zakat kepada yang berhak. Menyegerakan berbuka jika telah pasti tenggelamnya matahari. Diantaranya: "Ya Allah.

Jika khawatir terhadap dirinya. 9. 8. Wanita hamil dan menyusui. jika budak tidak ada maka dengan berpuasa . Jika keduanya tetap berpuasa. Jika khawatir terhadap anak/janinnya boleh tidak puasa. Jika tetap berpuasa itu pun tidak mengapa. Bagi keduanya berbuka lebih utama. Dia boleh tidak puasa. Tidak mampu berpuasa karena jompo dan sakit kronis (kecil harapan sembuhnya). Keduanya wajib mengganti puasanya. Wanita haid dan nifas. Bagi yang melakukannya wajib mengganti dan menunaikan kafarah mughalazoh. b. Berbuka dengan ruthab (kurma mengkal). dia hanya cukup mengganti puasanya saja. Diharamkan jima (bersetubuh) di farj (vagina) pada siang Ramadhan. dan menggantinya dengan member makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud gandum atau 1/2 sho' dari selainnya (kurang lebih 1kg-1.5 kg). tetapi wajib mengganti dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. maka puasanya tidak sah.f. Orang sakit yang jika berpuasa malah akan membahayakannya dan musafir yang perjalanannya boleh diqoshor (diringkas jumlah rakaat) shalat. Hukum-hukum pembatal puasa: Dibolehkan tidak berpuasa bagi 4 macam orang: a. d. c. Pembatal puasa: a. Keduanya boleh juga tetap berpuasa. yaitu membebaskan budak. Keduanya wajib mengganti puasanya. jika tidak ada dengan tamr (kurma masak) dan jika tidak ada dengan air.

d. tidaklah membatalkan puasa karena di luar kesadaran. Adapun bila keluar mani karena mimpi. Jika karena lupa puasanya tidak batal.selama dua bulan berturut-turut. mencumbu. mencium atau yang sepertinya dengan sadar. jika tidak mampu berpuasa maka dengan memberi makan 60 orang miskin. e. Makan dan minum dengan sengaja. Murtad dari Islam ±semoga kita dilindungi dari padanya-. ulama berbeda pendapat. . b. c. Mengeluarkan air mani secara sadar dengan onani. Sedangkan suntikan yang bukan makanan. Infus dan transfusi darah pada orang yang berpuasa. lebih utama tidak melakukannya kecuali darurat yang mengharuskan berbuka agar keluar dari khilaf. seperti akibat pendarahan.

Dan lebih ditekankan pada hari ke-9 dan ke-10. mimpi basah.14 dan 15. muntah dan yang sepertinya. Segala yang tidak mungkin dapat dihindari. lupa atau dipaksa. Puasa enam hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan menggenapkan pahala puasa setahun. seperti tenggelam dan lain sebagainya. 3. pendarahan. . 4. 5. Dicatat pahalanya seperti puasasebulan penuh. Puasa hari Senin dan Kamis. maka hal itu tidak membatalkan puasa. Wajib berbuka puasa jika diperlukan untuk menolong orang yang dalam bahaya. Puasa pada 9 hari pertama dari bulan Zulhijah. sambil bertobat dan beristigfar. Karena keduanya adalah hari di mana amalan disampaikan/diangkat kepada Allah. Jika dilakukan karena jahil (tidak tahu). 2. 3. Puasa mustahab (sunah) 1.1. Pembatal-pembatal puasa di atas disyaratkan terjadi dengan kesadaran dan kehendak. Puasa di bulan Muharam. 4. Yang lebih utama pada tanggal 13. 2. seperti debu jalanan. wajib mengqodho (mengganti) sebanyak jumlah hari. puasanya tidak batal. Puasa tiga hari pada setiap bulan. karena setiap kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali. mimisan. Setiap yang puasanya batal karena hal-hal di atas. Dan yang lebih ditekankan adalah hari ke-9 yaitu hari Arafah bagi yang tidak berhaji.

kemudian mandi setelah terbit fajar. Jika wanita nifas sudah bersih sebelum 40 hari. hendaknya mandi. Terkadang orang yang puasa mendapatkan luka. Mengkhususkan berpuasa hari Jumat. Puasa pada hari yang meragukan.12 dan 13 Zulhijah bagi yang tidak berhaji Tamatu¶ atau Qiran jika tidak memiliki hewan sembelihan. Semuaitu tidaklah membatalkan puasa selama tanpa sengaja. muntah.Puasa yang dilarang 1. 3. mendatangi air dan bau bensin di tenggorokannya tanpa kehendak. Puasa pada hari tasyrik. 4. Boleh bagi yang akan berpuasa untuk berniat puasa dalam keadaan junub (kondisi setelah bersetubuh atau keluar mani sebelum mandi). dan itu sunnah seperti ketika tidak berpuasa. yaitu hari ke-30 dari bulan Syaban. 4. 3. Orang yang wajib berpuasa Ramadhan harus karena iman dan ihtisab (mengharap pahala). dahak. Demikian pula wanita haid dan nifas jika bersih sebelum terbit fajar. Orang yang puasa boleh bersiwak6 sepanjang hari. Idul fitri dan Idul Adha. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa seizin suaminya. shalat dan puasa. 2. Puasa pada dua hari raya. Faedah: 1. 2. 5. . yaitu 11. bukan karena hal lain. 5.

Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Bagi yang dibolehkan tidak berpuasa Ramadhan seperti orang sakit dan musafir tidak boleh dipuasai orang lain. 13. wajib bagi yang melihatnya untuk mengingatkan karena hal itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. berdoa dan beristigfar. Wajib bagi orang yang puasa untuk menjaga kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara haram. berbicara yang diharamkan. 7. puasanya sah karena pada asalnya masih adanya malam. debu atau asap tertelan tanpa sengaja. Siapa yang makan (berbuka) tetapi ragu . menikmati yang haram dan mendatanginya agar puasanya bersih. perjalanan dan berbukanya menjadi haram. melihat yang diharamkan. berzikir kepada Allah. mendengar yang diharamkan. 8. Ramadhan merupakan ladang ibadah untuk membersihkan hati dari kerusakan. membaca al-Quran. diterima dan berhak mendapat pengampunan dan pembebasan dari api neraka. 9. 10. 11. Tidak batal puasa jika tiba-tiba ada serangga. menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agar puasanya diterima dan mendapatkan kemenangan. Jika ada orang yang diwajibkan puasa ingin makan atau minum karena lupa atau jahil. karena hal itu tidak dapat dihindari. Hendaknya memanfaatkan waktunya dengan amal-amal saleh seperti shalat. wajib baginya berpuasa.6. makan dan minum yang diharamkan. Jika makan (sahur) tetapi ragu akan terbitnya fajar. Jika bersafar untuk tujuan agar tidak berpuasa. 12. sedekah.

istigfar.akan tenggelamnya matahari. 17.alBaqarah:184) . memberi makan orang yang berbuka puasa dan sedekah. Boleh mengganti puasa di musim panas yang siangnya panjang pada musim dingin yang siangnya lebih pendek. shalat pada malam Lailatul Qodar dengan iman dan ihtisab (mengharap pahala). tetapi bukan wajib. 14. puasanya tidak sah karena pada asalnya masih adanya siang. Mustahab (disukai) mengqodho (mengganti) puasa Ramadhan yang ditinggalkan dengan segera dan beruntutan.´ (QS. doa. Disukai melakukan kedermawanan di bulan Ramadhan dan tilawah (membaca) al-Quran. 18. bertobat kepada Allah. Di antara sebab pengampunan di bulan Ramadhan adalah adanya ibadah puasa. selama tidak memberatkannya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. 15. demikian sebaliknya. zikir. Berpuasa lebih baik bagi mereka yang dibolehkan untuk berbuka. 16. membaca al-Quran. sebagaimana firman Allah: ³Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. meneladani Nabi -shalallahu alaihi wasallamsekaligus untuk mendapat pahala. 19. shalat tarawih.

sebagaimana firman Allah -ta'âla-: .20. Ibnu as-Sinai dan Abu Nu¶aim dan di hasankan oleh as-Suyuthi] 23. Mandi antara waktu magrib dan isya. Di antara kekhususan sepuluh akhir Ramadhan adalah istihbab (disukai) melakukan hal-hal berikut: a. Membangunkan keluarganya untuk melakukan shalat. I¶tikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah ta'âla-. 21. I¶tizal zaujah (tidak menyibukkan diri dengan istri) tetapi menyibukkannya dengan ibadah.´ [HR. e. Mustahab (disukai) bertakbir pada malam Idul Fitri sampai sebelum shalat µId dan menampakkannya di masjid. 22. b. c. rumah dan pasar. Puasa ibarat rumah sakit yang menyembuhkan banyak penyakit ³Berpuasalah engkau akan sehat. d. Puasa adalah madrasah ruhiah untuk mendidik jiwa dan membiasakannya bersabar. Menghidupkan malam dengan shalat dan ibadah.

Turunnya al-Quran yang merupakan petunjuk: ³Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala merupakan rukun Islam ke-4.alBaqarah: 185) . supaya kamu bersyukur.al-Baqarah: 185) Bacaannya: [ Allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallahu wallahu akbar allahu akbar wa lillahil hamdu] Artinya: ³Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.´ (QS. 3. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.´ Kekhususan bulan Ramadhan 1.³«Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.´ (QS. Allah Maha Besar dan bagi Allah lah segala pujian. 2. Qiyam Ramadhan (shalat malam) penuh iman dan mengharap pahala dengan shalat tarawih serta tahajud pada sepuluh hari terakhir.

Terdapat malam lailatul qodar yang lebih baik dari seribu bulan. pertengahannya pengampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. 7. Terdapat di dalam hadits bahwa ibadah nafilah (sunnah) di bulan Ramadhan menyamai pahala faridhah (ibadah wajib) di bulan lain. al-Baihaqi dan selain keduanya] 11. Pada bulan Ramadhan dibukakan pintu surga dan rahmat. setara dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Perang Badar Kubro terjadi di pagi bulan Ramadhan. sehingga Islam dan pembelanya Allah menang dalam melawan syirik dan pembelanya. [Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. 5. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak misk. Pada bulan Ramadhan diturunkan rahmat. sedangkan faridhah (ibadah wajib) di bulan Ramadhan menyamai pahala 70 faridhah pada bulan yang lain. di mana Allah menolong rasul-Nya sehingga manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Pada bulan Ramadhan terjadi Fathul Mekkah (pembebasan Mekkah).4. 12. dosa dihapuskan dan doa dikabulkan. . Malaikat memintakan ampun untuk orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. 9. 10. Ia adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat. 6. yang memisahkan antara hak dan batil. pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. 8.

3.´ (QS. Kadarnya satu sho¶ dari makanan pokok negerinya. Orang yang berpuasa diampuni dosanya pada akhir malam Ramadhan. Diwajibkan kepada setiap muslim atas dirinya dan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Zakat fitrah 1. hal itu sebagaimana seorang pekerja yang mendapat upah setelah usai dari pekerjaannya. Ia merupakan zakat badan dan jiwa yang diwajibkan disebabkan fitr (kesucian) setelah berpuasa Ramadhan.at Taghabun:16) 6. sedangkan mud adalah kadar dua tangan orang pertengahan. dan ganjaran pahala kesabaran adalah surga. Jika tidak mendapatkan sisa selain satu sho' hendaknya tetap dikeluarkan. . Barang yang paling utama adalah yang paling bermanfaat bagi kaum fakir. 5. Setara kurang lebih 2kg-3 kg. 4. Ia merupakan bulan kesabaran. Kadar sho¶ nabawi adalah 4 mud. 14. sebagaimana firman Allah: ³Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. 2.13. jika memiliki kelebihan pada hari 'Id dan malamnya untuk diri dan keluarganya.

rafast (kemaksiatan). 13. 12. 15. Zakat fitrah wajib setelah tenggelamnya matahari malam µIdul Fitri. tetapi tidak diwajibkan. Hikmahnya adalah ia sebagai penyuci orang yang berpusa dari laghwu (kesiasiaan). 8. kecuali jika tidak mendapatkan makanan atau orang yang mau menerimanya. 9. wajib mengeluarkan zakatnya. Istihbab (disukai) mengeluarkan zakat bagi bayi di kandungan. Tidak boleh mengakhirkan mengeluarkannya setelah shalat µId tanpa uzur syar¶i. Penyalurannya seperti penyaluran zakat. Boleh beberapa orang membayar zakat kepada satu orang atau satu orang memberi beberapa orang. menikahi wanita atau mendapatkan kelahiran bayi setelah matahari tenggelam tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 14. 10. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat µId dan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelumnya. diutamakan kepada fakir miskin dan orang yang berhutang. 11.7. ketika itu boleh baginya mengeluarkan nilai sho¶ setiap orang. Juga sebagai . Tetapi jika hal itu terjadi sebelum matahari tenggelam. Zakat fitrah wajib sudah sampai kepada yang berhak atau wakilnya pada waktunya. Tidak boleh mengeluarkan nilai dari zakat karena itu menyelisihi sunnah. Tempat pengeluaran zakat adalah negeri yang engkau tinggal di dalamnya ketika mengeluarkannya. Siapa yang masuk Islam. sebagai memberi makan orang miskin dan mencukupkan mereka dari meminta-minta pada hari µId (raya).

Bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. karna puasa merupakan rukun islam yang ke dua. KESIMPULAN: Jadi semua umat islam yg sudah balig diwajibkan puasa. .ungkapan syukur kepada Allah atas taufik-Nya sehingga dapat menyempurnakan puasa. Makadari itu dari sejak dini kita berpuasa.