Tindakan Parti Brunei Halangan Pembentukan Malaysia Konfrontasi Indonesia Tuntutan Filipina ke atas Sabah .

(Brunei. A.€ Pemimpin Parti Rakyat Brunei. Sabah & Sarawak). mencadangkan penubuhan Kerajaan Kalimantan Utara. Undangan Negeri Brunei menolak penubuhan Kalimantan Utara.M Azahari menentang pembentukan malaysia. € Beliau € Majlis .

menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia pada Julai 1963. € Brunei .€ A.M Azahari memberontak dan mengishtiharkan kemerdekaan Kalimantan Utara pada 8 Disember 1962.

€ Jun 1962. € Sabah .Kerajaan Filipina membuat tuntutan ke atas negeri Sabah bagi pihak waris Sultan Sulu. hanya dipajak dan bukannya dijual oleh Sultan Sulu kepada Baron Von Overbeck dan Alfred Dent pada tahun 1874.

€ Februari 1963.kerajaan Tanah Melayu dan Filipina megadakan satu rundingan di London. € Rundingan . itu gagal kerana kerajaan British enggan mengiktiraf kedaulatan Filipina ke atas Sabah.

€ Pada mulanya. Indonesia menyokong gagasan Malaysia. Sukarno mengishtiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. hasutan dari Parti Komunis Indonesia (PKI) dan kemudiannya membantah penubuhan Malaysia. ƒ € Mendapat € Presiden Kempen ´ Ganyang Malaysiaµ .

€ Jun .Tun Abdul Razak dan Tun Adam Malik (menteri Luar Indonesia) telah menandatangani perjanjian bagi memulihkan hubungan antara kedua-dua negara. (PKI vs TNI) 1966.€ Konfrontasi tamat setelah peristiwa Gestapo 30 september.

€ Merupakan Pertubuhan Kerjasama Serantau antara Malaysia. bagi Malaysia. Philippines dan Indonesia. € Singkatan . Filipina dan Indonesia.

.€ Pemimpin Indonesia dan Filipina bersetuju untuk menerima Penubuhan Malaysia dengan bersyarat: ƒ Sebuah suruhanjaya khas diwujudkan dibawah penyeliaan PBB: Meninjau pandangan rakyat terhadap gagasan Malaysia.

€ Hasil tinjauan: majoriti daripada rakyat Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. € Penubuhan . Malaysia yang dirancang pada 31 Ogos telah ditangguhkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful