ARKIB : 07/05/2008

Membaca bentuk sahsiah remaja
Oleh RAJIAH HASAN

ZAMAN remaja merupakan masa untuk mencari identiti dan jati diri. Pada masa inilah berlakunya anjakan dari zaman kanak-kanak yang penuh dengan imaginasi dan menghiburkan, kepada zaman penuh kekeliruan dan pembinaan ego diri seorang manusia.

Menurut Ismael Mudar dari Universitas Negeri Padang dalam jurnal bertajuk Pembentukan Identitas Remaja dan Gaya Pengasuhan Orang Tua, pembentukan identiti seseorang remaja itu dipengaruhi oleh persekitaran tumbesarannya. Menerusi aktiviti penerokaan dan perasaan tanggungjawab, remaja secara tidak langsung membentuk identiti dirinya sendiri.

Kajian tersebut disokong oleh pakar psikologi kanak-kanak dan remaja Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr. Khaidzir Ismail melalui "Kajian Profil Remaja Perempuan Risiko Tinggi terhadap kalangan remaja perempuan berisiko tinggi atau bermasalah."

Remaja merupakan golongan berusia 13 hingga 19 tahun. Ada pihak yang mendefinisikan remaja sebagai satu golongan manusia yang berada di zon peralihan, iaitu antara usia sebaik sahaja akil baligh dengan usia mencapai kematangan.

Usia remaja selalu dikaitkan dengan zaman persekolahan, kerana lazimnya di negara maju atau membangun, usia remaja adalah usia seseorang individu itu dalam proses mendapat pendidikan primer yang formal.

Remaja di Malaysia tidak terkecuali daripada terdedah kepada gelombang kemodenan era teknologi maklumat yang membolehkan mereka menikmati pelbagai aktiviti santai dengan mudah.

Selain dari itu, remaja kita juga sebenarnya gemar membaca. Kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia, berasaskan Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) yang telah 10 tahun berjalan.

MeningkatData yang dikumpul pada setiap tahun mendapati pembabitan pelajar dalam aktiviti membaca semakin meningkat. Statistik akhir tahun lalu menunjukkan 84.68 peratus pelajar terbabit dalam program ini.

Pusat Perkembangan Kurikulum mendapati pelajar lebih suka membaca buku berkisar mengenai suatu yang hampir dengan mereka, sesuai dengan usia dan persekitaran mereka. Selain daripada buku bukan fiksyen yang berbentuk ilmiah, pelajar lebih terarah untuk membaca buku berkaitan remaja, hubungan dalam konteks usia remaja, serta grafik menarik dengan teks mudah difahami.

Lambakan bahan bacaan yang disasarkan kepada golongan remaja juga menjadi tarikan minat membaca di kalangan remaja. Namun soalnya bagaimana kualiti bahan bacaan tersebut? Adakah mesej yang ingin disampaikan benar-benar sesuai untuk santapan minda dan imaginasi remaja?

Hasil pemerhatian mendapati ramai remaja terutama remaja golongan pertengahan dan rendah, terdorong untuk membaca majalah-majalah hiburan.

Seawal usia 12 tahun juga remaja sudah mula pandai membaca novel-novel cinta yang berkait rapat dengan kehidupan remaja yang serba warnawarni. Tidak dapat dinafikan, ada mesej yang ingin disampaikan oleh novel-novel ini, namun selalunya cerita cintanya juga terlalu mempengaruhi dan mengghairahkan emosi remaja. Mereka akan lebih mudah berkhayal serta kurang menumpukan perhatian kepada pelajaran. Kegilaan membaca novel-novel dan majalah hiburan ini mungkin boleh menimbulkan situasi yang tidak sihat untuk minda dan emosi remaja.

Pembacaan adalah santapan minda. Bahan santapan yang baik akan menghasilkan minda yang berkualiti. Sahsiah remaja yang baik boleh dibentuk melalui bahan pembacaan yang betul. Oleh itu, menjadi tanggungjawab remaja untuk bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti dan dapat membantu meningkatkan stimulasi kecekapan berfikir masing-masing.

MASALAH SOSIAL DI KALANGAN REMAJA KINI
Masalah sosial di kalangan remaja masa kini semakin bertambah teruk. 6 comments

Masalah Sosial di Kalangan Remaja Kini Makin Meruncing
Pengenalan Berbagai ragam krisis akhlak dan moral kini terus menular, merebak dan mewabak dalam masyarakat kita khasnya di kalangan remaja. Daripada kes bosia, hamil luar nikah yang diikuti dengan pembuangan zuriat di dalam tong sampah, penderaan, gengsterisme dan vandalisme, rogol, sumbang mahram, ketagihan dadah, hinggalah kepada mat rempit. Pelbagai kes jenayah berlaku turut melibatkan kes Juvana. Dalam tahun 1995 ,1,895 kes melibatkan Juvana. Daripada jumlah itu 406 kes curi kenderaan atau (21.42 peratus), lain-lain kecurian 451 kes (23.80%), pecah rumah malam hari 324 kes (17.10%), curi dalam bangunan/orang gaji 277 kes (14.62%), mendatangkan kecederaan 154 kes (8.13%), pecah rumah siang hari 148 kes (7.81%), rogol 70 kes (3.70%) dan samun 58 kes (3.06%). Perangkaan-perangkaan yang menggerunkan ini menyerlahkan kepada kita betapa seriusnya krisis akhlak yang melanda remaja di negara kita ketika ini. Ternyata bahawa pendidikan moral kita dengan enam belas nilai teras, pendidikan sivik, pendidikan Islam, pendidikan jarak jauh dan sebagainya; masih jauh untuk dapat menangani kegawatan dan kemerosotan dalam bidang ini. Faktor-faktor tertentu seperti mencari kepuasan nafsu, ingin membebaskan diri dari kemiskinan,kongsi gelap, dadah, bertelingkah dengan ibu

di mana mereka lebih aktif bergerak. Ibu bapa tidak wajar menganggap kanak-kanak pada peringkat ini seperti orang tua dalam erti kata meletakkan tanggungjawab moral dan akhlak terhadap perbuatan dan reaksinya kerana kanak-kanak masih belum mampu membezakan dengan tepat dan memahami sesuatu. benci. Dalam peringkat ini ibu wajar memberikan penuh perhatian. Hadis ini membayangkan betapa kasihnya Rasulullah kepada . Dalam tahap inilah berkembangnya sifat-sifat personal seperti sayang. Rasulullah S. beliau meletakkan dan apabila ia bangun ia dukung semula Umamah. apabila Baginda ruku'. diperlakukan secara lemah lembut dan sikap toleransi. Proses ini amat bergantung kepada belaian ibu yang berterusan di mana ibu memenuhi keperluan emosi dan fisiologinya. Abu Qatabah meriwayatkan pada suatu hari Nabi keluar menemui kami. Kanak-kanak mula membentuk keperibadiannya tersendiri. sendiri pernah menunjukkan sifat-sifat yang demikian. Hubungan ibu dan anak dalam peringkat ini perlulah dijaga dan perkukuhkan sehingga kanak-kanak mempunyai keyakinan kepada lingkungan dan alam sekitarnya. Ibu bapa dan pengasuh wajar mengarahkan kanakkanak dengan bijak agar mereka memperoleh kemahiran-kemahiran mengatur dan menyusun sesuatu sehingga kanak-kanak berjaya melaksanakannya. mempunyai tahap prihatin yang lebih tinggi. mental dan fizikal kanak-kanak. ego serta kebebasan untuk mengungkap perasaan. Dalam peringkat umur 3 hingga 6 tahun kanak-kanak tersebut terus mengembangkan kemandirian dengan kegiatan yang lebih meluas. di mana ia bertarung untuk memastikan pilihannya sendiri. bosan duduk di rumah. Anak-anak akan bersifat malu dan merasa serba kekurangan. Perkembangan akhlak seseorang boleh dibahagikan kepad tiga tahap : a) Tahap awal kanak-kanak b) Tahap pertengahan dan akhir kanak-kanak c) Tahap baligh dan remaja Peringkat pertama Dalam peringkat ini kanak-kanak mula membentuk keyakinan kepada persekitarannya. banyak bertanya dan bercakap. Mereka hendaklah dikasihi. Layanan yang kasar serta kekerasan yang berlebihan boleh menjejaskan jiwa. Dalam peringkat 18 bulan hingga 3 tahun kanak-kanak mula beralih daripada bersandarkan kepada ibu semata-mata. trauma akibat perbuatan seks dan sebagainya rupa-rupanya lebih berpengaruh dari asuhan institusi pendidikan yang sedia ada. Keupayaan anak-anak untuk mandiri serta merasakan kewujudan dirinya yang tersendiri cukup penting dalam peringkat ini. Anak tersebut kelihatan lebih kecil dari umurnya yang sebenar.W.A. Beliau mendokong Umamah Abu 'Asr. Beliau bersembahyang sambil mendokong Umamah.bapa . gagal dalam peperiksaan . Kegagalan kanak-kanak tersebut dalam merealisasikan kemandiriannya menyebabkannya ia akan ragu terhadap dirinya serta kurang yakin dengan kemampuannya sekaligus mengakibatkan berkurangnya keyakinan kepada orang lain. Anak-anak yang tidak memperolehi perhatian serta kasih sayang ibu dalam tahap ini perkembangan emosional dan fizikalnya mungkin akan terbantut.

Tanggungjawab persekolahan ikut bertambah. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat baligh dan remaja Perkembangan akhlak pada masa ini mula berakar dan mantap. akhlak. tradisi. Kalian menyatakan kalau orang lain buat baik kalian buat baik. Sebaliknya ia kecewa. Kesempurnaan perkembangan akhlak berkaitan dengan kesempurnaan perkembangan akal. disiplin hidupnya mula terbentuk. Ia mula menundukkan diri kepada contoh utama yang telah terserap jauh dalam batinnya. Kanak-kanak mula berubah menjadi manusia yang berupaya mengawal kehendak nalurinya. Keupayaan fizikalnya semakin kukuh dan mencapah. peraturan dan undang-undang. menyesal jika orang lain marah kepadanya. Dalam peringkat ini ibu bapa dan guru perlu perihatin kepada kecendurangan ini dan amat perlu diarahkan secara yang bijaksana sehingga kanak-kanak dapat memperolehi model yang utama (role model) di samping mengembangkan kearah nilai-nilai kebaikan. Peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak Dalam peringkat ini kanak-kanak mula memperluas arena hubungan sosial dan pergaulannya dengan orang lain yang sekampung atau sesekolah atau juga rakan sebaya dengannya. Ia gembira jika orang lain puas dengan perbuatannya. Peringkat ini adalah peringkat yang amat komplikated (rumit) dan ia disertai oleh pengalaman-pengelaman baru serta peranan dan peluang-peluang yang baru. Ia akan beriltizam dengan saranan-saranan dan contoh yang ditunjukkan sama ada wujud dalam bentuk undang-undang. Perkembangan akhlak yang positif ini menyebabkan kanak-kanak selalu berusaha untuk menyelaraskan antara kehendak dirinya dengan kehendak orang lain. adat dan budaya sosial atau ketiadaannya. Antara kecenderungan dan motivasi dengan nilai agama. Ini adalah permulaannya yang betul bagi proses pembentukan akhlak yang luhur. sistem. Kalau mereka . Fizikal kanak-kanak mula berkembang dan membesar. Ia mula membezakan perbuatan dan jenis-jenis tindak tanduk yang disukai oleh orang lain atau sebaliknya.cucunya.a. Huzaifah meriwayatkan Rasulullah s.Beliau membenarkan anak tersebut bersamanya ketika sembahyang walhal sembahyang itu adalah ibadah yang suci dalam Islam. Perkembangan ini diikuti oleh perkembangan sosioemosinya di mana anak tersebut mula memperolehi keperibadiannya yang unik. kejiwaan dan sosial. guru. Ia mula merasakan 'sense of belonging' kepada kelompok yang lebih besar. Ia menjadikan contoh utama tersebut sebagai kriteria dalam tingkah laku dan situasi yang bersifat moral.Beliau tidak memperlakukannya sebagai manusia yang mengerti segalagalanya. Menyerlahnya dorongan kejantinaan semakin merumitkan hubungannya dengan orang lain. Dalam peringkat ini terteralah kesedaran tentang tanggungjawab akhlak dalam diri kanak-kanak sehingga ia mencapai tahap perkembangan akhlak yang ke-3.w bersabda : "Janganlah kalian menjadi pak turut. Kanakkanak mula menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru dalam hidupnya.

dan tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya. kekuasaan dan keesaan Allah s. iaitu samada menafikan perkara-perkara asas agama. Dalam peringkat berikutnya kanak-kanak dilatih dengan budaya hidup beragama Islam oleh ibu bapanya . perasaan serta penanaman nilai-nilai keimanan yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai 60 atau 70 lebih cabang dalam diri umat Islam.t. samada yang bersifat tanggapan mahupun yang bersifat amalan. dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh!" atau doa kepada ibu bapa: 24)‫)واخفض لهما جناح الذل ِن الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا‬ ً َِ ِ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ّ ّ ْ ُ َ ِ َ ْ ّ ْ ‫َ ْ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ ّ ّ م‬ dan lain-lain. Bagi kanak-kanak yang baru lahir pendedahan ini dimula dengan azan dan iqamat. Jika orang baik kalian wajar berbuat baik." Pembentukan Akhlak Remaja Islam Pembentukan akhlak di dalam Islam dimulai dengan pengukuhan akidah melalui ikrar bahawa tidak ada Tuhan sebenarnya yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pengungkapan syahadat sebagai suatu proses pembangunan akhlak bergandingan dengan tujuh syarat yang mustahak dipenuhi seperti mana yang disebutkan oleh Saikh Yusuf al-Badri: a) Ilmu yang menafikan kejahilan b) Kecintaan kepada Allah yang menafikan kecintaan kepada yang lainnya c) Keyakinan yang menafikan keraguan d) Penerimaan yang menafikan penolakan e) Kepatuhan yang menidakkan keingkaran f) Keikhlasan yang menafikan kesyirikan g) Kejujuran yang menafikan sifat mendustakan atau sekadar berlakon. Jika mereka melakukan kejahatan janganlah pula kalian melakukan. Kemudian.w. Akan tetapi mantapkanlah pendirian kalian. Dalam konteks yang sama. tentunya akan menimbulkan keperihatinan yang tinggi terhadap arahan-arahanNya. perkara utama yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ialah memastikan dirinya bersih dari kekufuran atau tanda-tanda kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. .jahat kalian buat jahat. Apabila lidah anak-anak sudah boleh bertutur mereka dilatih menyebut nama Allah dan beberapa ayat ringkas seperti: 111)‫)وقل الحمد ل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا‬ ً ِ ْ َ ُ ْ ّ َ َ ّ ّ ْ ِ ّ َِ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ ِ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ً ََ ْ ِ ّ َ ْ َ ِ ّ ّ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ِ Dan katakanlah: "Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak. dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya. kebesaran. Pemantapan kalimah tauhid ini bermakna pendidikan membentuk pemikiran. atau melakukan perkaraperkara yang membatalkan syahadat. Sesungguhnya kesedaran manusia tentang kewujudan. ia harus memastikan dirinya terlepas dari sifat-sifat kemunafikan.

jihad. muhasabah.w. 9. 2. Seandainya sembahyang boleh dibiasakan sejak dari kecil . maka puasa. 5.membaca al qur'an.haji. Rasulullah s. Kemunafikan dalam amalan ialah melakukan akhlak-akhlak orang yang munafik seperti tidak mematuhi janji. 10. Bagaimana Membangunkan Akhlak Umat Islam Menurut Syaikh Abdul Rahman al Midani. 6. Ia hendaklah memastikan dirinya bersih daripada kefasikan atau penderhakaan kepada Allah. meyakini sesuatu yang bercanggah dengan hakikat Islam yang sebenar walhal lidahnya mengatakan ia menurut Islam yang sebenar. 13. 12.Kemunafikan dalam tanggapan umpamanya. akhlak manusia memang boleh berkembang dan boleh dibentuk dengan berbagai cara. Walaupun di peringkat awal ia dilaksanakan kerana arahan atau tekanan dari luar. amal makruf dan nahi mungkar. lahir dan batin. 3.a. Manusia muslim mesti menghindarkan diri dari segala kejahatan .puasa.solat. mujahadah dan mu'atabah. Manusia sememangnya berupaya memperolehi akhlak atau sifat yang mulia melalui pendekatan ini. 4. bersabda ( maksudnya ) : "Suruhlah anak kalian bersembahyang ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkannya ketika umur mereka ( menjangkau ) sepuluh tahun. 7.zakat dan infak.Latihan Amali Dan Amalan-Amalan Menjernihkan Batin Pendidikan akhlak tidak hanya melalui penjelasan mengenai nilai-nilai akhlak kepada masyarakat di mana mereka boleh memilih dan menghargai nilai-nilai tersebut tetapi juga pendidikan akhlak boleh dibuat berdasarkan latih tubi.dedikasi dan bersifat tawadduk.mengenal jenis-jenis penyakit hati serta mengetahui cara-cara merawatnya. membiasakan diri dengan berdusta dan bersifat khianat. perlaksanaan atau penghayatan yang berterusan umpamanya. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah.mengenali tipu daya syaitan terhadap manusia serta menangkis dan menutup laluannya.zikir. 11. Pembangunan akhlak bermula dengan perlaksanaan : 1. 8.mengingati mati dan memendekkan angan-angan. namun lama kelamaan ia akan menjadi kebiasaan dan tabiat.memikirkan penciptaan allah. Tidak menyalahi perintah Allah.muraqabah. zikir dan tilawatul . Antara cara-cara tersebut ialah melalui: a.

Sebaliknya. Dengan demikian. ia akan berusaha sedaya upaya untuk menghindarinya. warganya sudah pasti akan berkembang di dalam masalah sosial yang tidak sihat. ayat 58 : Masyarakat yang buruk ialah masyarakat yang tidak melaksanakan syariat Allah. tidak akan dapat menghasilkan kecuali pengeluaran yang buruk. Mereka menguatkuasakan peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. model tingkah-laku dan saranan serta rangsangan yang bersifat akhlak. Ia bukan zaman dahulu kala atau idealisme khayalan belaka. sehingga menjadi amalan yang lazim dan budaya hidup. .Qur'an pun boleh diamalkan sejak dari kecil dan secara berterusan. manakala negara yang buruk. perbuatan yang dianggap keji oleh lingkungannya.Meletakkan Diri Dalam Lingkungan Persekitaran Yang Soleh Persekitaran sosial dan budaya kerap mempengaruhi manusia. Penghayatan golongan idola tersebut terhadap nilai-nilai yang luhur dan utama pasti akan mengukuhkan keyakinan generasi baru bahawa keutamaan dan keluhuran memang sebenarnya boleh dilaksanakan. Amalan amalan ini pastinya lambat-laun akan menjadi adat atau kebiasaan seseorang. Mereka akan terpengaruh dengan gejala-gejala kejahatan yang berkembang pesat dalam masyarakat yang dilanda oleh fenomena moral berkenaan. Manusia yang berperanan menjadi rol model tersebut antara lain ialah tokoh politik. seniman. Ia akan berusaha melaksanakan sesuatu yang disanjungi oleh masyarakatnya. Dalam kontek menegaskan kesan lingkungan ini Allah SWT berfirman: َ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ ِ ‫َ ْ ََ ُ ّّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ِِ ْ ِ َ ّ ِ َ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِ ّ َ ِ ً َ َِ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ت‬ ‫والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث ل يخرج إل نكدا كذلك نصرف اليا ِ لقوم يشكرون‬ Maksudnya : "Negara yang baik (makmur) akan menampilkan hasil mahsulnya ( yang baik dan sihat) dengan izin tuhannya. tetapi malah ianya suatu realiti yang tentunya boleh dicontohi dan direalisasi oleh generasi masa kini. guru dan sebagainya. artis. Manusia memang sering terpengaruh kepada persekitarannya." Surah al 'Araf. Demikianlah Kami ajukan tanda-tanda kebesaran Kami kepada kaum yang bersyukur. ibu bapa. Idola tersebut kerap menjadi rol model dalam kehidupan mereka. Kewujudan seseorang dalam lingkungan masyarakat yang baik serta soleh sudah tentu akan menyebabkan ia beriltizam dengan amalan dan etika yang dihayati oleh kumpulan tersebut. dengan cara meniru serta mencontohi figure yang disanjungi oleh mereka. Meskipun Rasulullah adalah qudwah yang paling ideal bagi umat Islam. c-Qudwah Hasanah Manusia juga dipengaruhi oleh idolanya. b. namun penghayatan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah dipaparkan oleh golongan idola berkenaan. Mereka sewajarnya sentiasa berusaha menunjukkan contoh dan teladan yang terpuji agar dapat ditiru oleh generasi muda. atlit sukan. Persekitaran tersebut merangkum tradisi.

Selain dari apa yang telah dinyatakan di atas maka akhlak juga boleh dibentuk oleh media massa. Mereka boleh melaksanakan tekanan moral yang berkesan untuk mendisplinkan golongan yang berkecenderungan untuk melakukan kejahatan.Melalui puluhan kementerian. sekolah. Oleh kerana itu. "sesungguhnya Rasulullah itu bagi kamu adalah contoh ikutan yang baik untuk mereka yang mengharapkan Allah. Masyarakat Islam yang aktif boleh berperanan menyuburkan semangat dan amalan hidup berakhlak. Untuk lebih jelas ada baiknya kita terangkan satu persatu peranan tersebut : f . mengharapkan ( ganjaran ) hari akhirat dan mereka yang kerap mengingati Allah. Manusia juga takut dikeji dan dicemuh oleh kumpulan di mana ia mempunyai sense of belonging kepada mereka.Peranan Media Massa Media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan . e. Apabila masyarakat kehilangan keprihatinannya terhadap kewajipan menegakkan makruf dan mencegah yang mungkar.Allah SWT berfirman: ‫لقد كان لكم في رسول ال أسوة حسنة لمن كان يرجو ال واليوم الخر وذكر ال كثيرا‬ ً َِ ّ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َْ َ ّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ٌ ََ َ ٌَ ْ ُ ّ ِ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ Bermaksud. rakan sebaya. Jika negara tidak melaksanakan amanah ini kerana ia tidak berlandaskan sistem perlembagaan dan undang-undang Islam sudah pasti keadaan akhlak umat akan lebih parah dan malang. Amalan pemerintahan yang tidak adil menjanjikan kemusnahan bukan hanya dalam bidang akhlak tetapi juga dalam semua hal. ayat 21. Faktor-faktor tersebut adalah anak kunci yang sedikit sebanyak menentukan tindak-tanduk seseorang. akhlak dan martabat umat berkenaan. d. Ia juga boleh membendung trend-trend kufur dan maksiat dalam masyarakat melalui perlaksanaan amal mak'ruf dan nahi mungkar.Kuasa Negara Islam melalui sistem keadilan dan galakannya Tuntutan akhlak dan nilai-nilainya tidak akan bermaya tanpa digandingi oleh kuasa atau autoriti yang menguatkuasakan nilai-nilai tersebut. masjid atau surau dan sebagainya.Tekanan Sosial Dari Masyarakat Islam Antara mekanisme yang digunakan oleh Islam dalam membentuk penganutnya serta memastikan mereka melaksanakan tata kelakuan berakhlak ialah wujudnya komuniti sosial yang komited dengan dasar dan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat Islam yang mempunyai impak yang besar dan pengaruh yang kuat dalam memaksa individu mengamalkan atau menurut nilai dan norma-norma akhlak. antara tanggungjawab negara Islam ialah mewujudkan mekanisme dan jentera-jentera pentadbiran yang dapat beroperasi untuk memastikan ketertiban serta penghayatan kaedah-kaedah akhlak dalam masyarakat." Surah al Ahzab. badan-badan berkanun. dihormati dan disanjung. agensi-agensi kerajaan akhlak akan digugat dan dihakis. Manusia memang suka dipuji. maka bermulalah proses penghakisan moral.

faham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berpoya-poya. melakukan self criticism. 3. Media massa juga sebenarnya boleh menjadi wahana "cultural domination dan imperialisme" melalui berbagai saluran teknologi maklumat yang canggih seperti internet. Para petugas media massa hendaklah meningkatkan rasa akauntabiliti. mengawal diri. kejujuran dan sebagainya.Peranan Sekolah Sekolah mempunyai fungsi yang tersendiri dalam mendidik generasi baru dengan akhlak Islam. tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk memihak dan menegakkan nilai-nilai luhur seperti kebenaran. budaya komersial yang melampau. Membaiki prestasi persekolahan murid-murid dari segi kualiti dan kuantiti. Media massa hendaklah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. kematangan dan kewaspadaan serta keupayaan memilih siaran yang lebih bermanfaat untuk ditontoni oleh anak-anak atau orang-orang yang di bawah jagaan mereka. Media massa mampu mencorakkan hati budi. Menggandakan keberkesanan institusi pendidikan. menghargai ilmu. mempersiapkan mereka agar dapat memikul tugas dan tanggungjawab yang bakal mereka hadapi. 4. meningkatkan kewibawaannya di kalangan setiap anggotanya baik mereka itu pelajar atau petugas. di samping melatih mereka menghukum atau menilai diri sendiri sebagai seorang yang berfikiran matang dan bebas. guru. Memperbaiki suasana persekolahan. multimedia dan sebagainya. pemimpin politik dan pentadbir hendaklah lebih bijaksana dalam mengarah. Dalam sanubari mereka patut dicambahkan keinsafan bahawa tangan yang . bekerjasama. Media massa tersebut perlu bebas dari cengkaman faham sekularisme. Para pelajar di sekolah hendaklah dilatih supaya merendah diri dan memuliakan orang yang mereka bergaul dengan mereka. akhlak dan sosial secara wajar dan sihat. berkorban untuk kepentingan ramai. menjaga perasaan orang lain. memperbaiki hubungan antara sesama anggota sekolah atau institusi. meningkatkan rasionaliti.berkesan di dalam pembentukan keperibadian manusia. Para pengguna media massa terutama golongan yang bertanggungjawab seperti ibubapa. mendaulatkan undang-undang atau peraturan Islam khasnya yang berkaitan dengan persekolahan. mendidik mereka dari segi agama. g . Mereka hendaklah digalakkan lebih suka memberi dari menerima. Ia merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanam dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. menambahkan produktivitinya. menghormati ulama' dan sebagainya. Memancangkan dengan teguh akan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik seperti ketaatan atas dasar kesedaran menghormati peraturan dan pihak yang berwewenang. 2. mentaliti dan sahsiah umat khasnya yang beroperasi 24 jam. menjaga standard layanan dalam berinteraksi. Antara lain sekolah boleh : 1. membimbing.

Bagi seorang pendidik menggunakan tindakan menghukum biarlah terhadap perkara yang paling akhir dalam fikirannya. nasihat. Kepatuhan yang lahir dari keinsafan dan kesedaran batin biasanya lebih berkesan dan mantap. Bahkan apabila hukum hendak dikenakan kepada murid biarlah sekadar yang perlu sahaja. (Hadith diriwayatkan oleh Abu Daud). teguran yang lemah lembut tetapi tegas dan sebagainya. Selain dari itu elok juga selepas belajar mereka dibenarkan bermain-main untuk menyegarkan tubuh mereka setelah penat belajar. perkataan yang baik. Misalnya dengan memaparkan contoh. Selain dari latihan serta disiplin seperti di atas. Mereka hendaklah diasuh supaya patuh kepada ibu bapa. Rasulullah bersabda yang bermaksud : "Suruhlah anak-anak kamu menunaikan solat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ( kerana enggan sembahyang ) apabila umur mereka sepuluh tahun". Mereka harus juga diasuh supaya tidak meludah dalam majlis atau berkahak. pelajar harus juga dilatih menghargai tugas dan tanggung jawab dengan cara yang bijak. guru dan menghurmati mereka. Penderaan adalah langkah terakhir apabila contoh yang baik. Mereka mesti ditegah mengucapkan kata-kata kesat. Malah di dahului oleh berbagai cara dan pendekatan untuk memupuk kebiasaan dan akhlak yang terpuji seperti melatih bersembahyang dengan menggunakan kecenderungan meniru yang menjadi pembawaan kanak-kanak dan dengan rasa yang penuh kasih sayang dari orang dewasa. Justeru antara kaedah mendidik anak-anak ialah melindungi mereka dari rakan-rakan yang jahat. Demikianlah dalam Islam pembelajaran tidak dimulai dengan rotan atau hukuman. Disuburkan pula perasaan zuhud dalam hatinya dan di asuh agar tidak menjadi mata duitan. Bimbingan dan nasihat yang lemah lembut tetapi tegas kadang-kadang lebih meninggalkan kesan di dalam hati serta dipatuhi. Hukuman atau penderaan bukanlah langkah utama yang merupakan satu-satunya penyelesaian. atau bergaul dengan orang-orang yang celupar. nasihat dan hubungan kasih sayang antara anak dan bapa atau guru tidak mampu lagi untuk digunakan. Sekiranya cara-cara tersebut gagal barulah dikenakan sedikit kekerasan yang bertujuan mendidik bukan yang menimbulkan kecacatan fizikal dan sebagainya. samada mereka golongan guru atau bapa. Anak-anak harus digalakkan tidak banyak bercakap kecuali sekadar menjawab. Firman Allah : . tidak menguap besar di hadapan orang.memberi lebih utama dari tangan yang menerima. lemah-lembut tanpa terburu-buru melaksanakan kekerasan atau pemaksaan melalui penderaan. tidak meletakkan kaki di atas sebelah kaki yang lain serta tidak membanyakkan cakap. lebih-lebih lagi jika orang yang bercakap itu lebih tua daripadanya. Mereka harus dilatih pandai mendengar tuturan orang.

Ini termasuk menghapuskan suasana yang membantu atau menyokong salah laku dari murid . Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh sekolah dalam membangun akhlak ialah dengan mengadakan kempen menyedarkan murid tentang keperluan menghormati disiplin sekolah.َ ِْ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َِ ّ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ ْ ِ ٍ َ ْ َ َ ِ َ ‫فبما رحمة من ال لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك‬ ِ "Dengan rahmat ALlah kepadamu itu maka engkau berlemah lembut menghadapi mereka. Perasaan "sense of belonging" kepada kumpulan adalah suatu yang lumrah. Kajian yang dilakukan oleh Lambert dan rakan-rakannya ( 1972 ) menunjukkan remaja menghadapi berbagai konflik apabila mereka berusaha merentasi jurang generasi( generation gap ) tersebut antara pemikiran mereka dan pemikiran ibubapa mereka. Ini bermakna harus ada penerimaan dan permuafakatan tentang polisi dan cara-cara merealisasikannya seboleh-bolehnya dari semua pihak agar masing-masing melindungi dan mempertahankannya. h . nazir. Di samping itu juga penyelesaian boleh di usahakan dengan mengambil langkah pencegahan dan mengujudkan suasana yang lebih positif. kebiasaan dan akhlak guru. menghubung-kaitkan sukatan pelajaran dengan keperluan diri dan masyarakat mereka dan langkah-langkah yang lain. menggunakan atau memenuhi masa lapang murid. menerangkan tentang mengapa suatu disiplin itu dibuat dan memperbanyakkan aktiviti sekolah dengan mempelbagaikannya. guru. Remaja akan mengubahsuai dan mengadaptasikan nilai-nilai rakan sebayanya untuk mendapat penerimaan dan pengakuran mereka. murid malah ibubapa hendaklah sama-sama berperanan. Sekiranya guru mempunyai akhlak yang baik murid ikut terpengaruh dengan akhlak ini.Peranan rakan sebaya Antara agen sosial yang berpengaruh di dalam membentuk sikap dan akhlak individu ialah rakan sebaya. kepada sekolah dan seterusnya kepada sistem persekolahan keseluruhannya. Seandainya hatimu keras dan (sikapmu) kasar nescaya mereka bubar dari sekelilingmu. . Usaha mengatasi masalah di sekolah hendaklah dengan menghapuskan sebab-sebab pokok atau punca dari mana datangnya permasalahan itu. Pandangan negatif murid bukan setakat terhad kepada guru tetapi juga mungkin menjangkau kepada pelajaran. Ini di dasarkan kepada prinsip "mencegah lebih baik dari merawat". Guru besar. Displin sekolah hendaklah dilaksanakan dengan semangat kerjasama. Demikianlah sebaliknya. (Surah Ali Imran : ayat 159) Satu hakikat pembelajaran yang lumrah di sekolah ialah murid kerap dipengaruhi oleh sifat. Remaja memang menyedari adanya jurang generasi antara mereka dengan kumpulan dewasa dan mereka sering berhadapan masalah dalam mewujudkan hubungan dengan generasi yang lebih tua. Rakan sebaya merupakan kelompok rujukan bagi remaja di dalam tingkah laku mereka.

Sebab itulah di mana sahaja dalam negara umat Islam. Oleh kerana itu golongan remaja umpamanya sering merujuk rakan sebaya dan kelompok sosial tertentu untuk mendapat bimbingan ke arah menyelesaikan masalah mereka.W ketika baginda berhijrah ke Madinah al Munauwarah ialah membina Masjid Quba' dan Masjid Nabawi. kesukaran untuk memberitahu ibubapa dan penjaga mereka mengenai apa yang mereka lakukan 3. soleh dan dedikasi. Ada yang kecil dan ada pula yang besar. Ilmu yang dipelajari di masjid pada masa dahulu bersepadu dengan nilai tauhid. kebudayaan dan kemasyarakatan yang boleh dijalankan di dalam atau di pekarangan masjid untuk tujuan mengukuhkan akhlak dan sahsiah umat .A. Antaranya ialah: 1. . Sebagai tempat ibadah masjid mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam meneruskan penghayatan nilai-nilai akhlak dalam masyarakat Islam. kesukaran untuk membincangkan permasalahan mereka dengan para ibubapa mereka dan para penjaga mereka 2. Masjid sentiasa menjadi lambang kemegahan umat dan pemerintah Islam. Kesilapan di dalam memilih kelompok rakan setara samada bersahabat dengan penagih dadah. Kelas Fardu Ain 2.Kajian menunjukkan bahawa masalah remaja lelaki dan perempuan adalah : 1. Ilmu yang dipelajar membawa berkat dan meningkatkan ciri khasyatullah atau takut kepada Allah. Sebab itu lahir para ulama dan ilmuan yang jujur. bohsia dan sebagainya pasti akan mengakibatkan kemusnahan akhlak golongan remaja dan dewasa . kutu lepak. Apabila semangat dan imbauan seperti ini sudah tiada lagi ilmu disalut dengan semangat kebendaan dan keserakahan manusia. Kelas Tajuid & Qiraat. Ada berbagai bentuk kegiatan keilmuan. 5. Sebab itu muncullah ilmuan-ilmuan sekular yang amat benci kepada Islam dan ajaran Allah itu sendiri . rumah ibadat yang paling penting ialah masjid. wujudnya jarak yang agak lebar antara jalan fikiran mereka dengan jalan pemikiran ibubapa dan penjaga mereka. 4. i . 3. Ia mengimbaukan ketakwaan dan mengukuhkan ubudiah manusia kepada Allah . Kelas Bimbingan Remaja. Sebab itu perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah S. Kelangsungan budaya. Kelas Bahasa Arab. Ceramah Berkala. cara hidup dan syiar Islam lumrahnya diperkukuhkan oleh institusi ini. bahkan di kota-kota besar dunia kedapatan bangunan masjid yang berbagai bentuk dan rupa. Di sinilah umat Islam sering berkumpul untuk menyembah Allah secara berjamaah. ruh Islam dan akhlak .Peranan rumah ibadah Bagi umat Islam. gangster atau kumpulan samseng.

menyuruh yang makruf. 17. Segala-galanya akan dimanfaatkan dalam menjana . swasta dan awam hendaklah digembling untuk bersama-sama berperanan meningkatkan kualiti akhlak umat samada dengan mengadakan kempen hidup beretika dan berakhlak atau melancarkan buku-buku rujukan yang menjelaskan nilai-nilai akhlak tersebut dan sebagainya. Tidak berlaku proses pertentangan antara kerja membangun dan merosak akhlak serentak dalam jentera-jentera berkenaan. Acara Tadarus al-Quran. 11. Jentera Kerajaan. 10. menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kursus Dakwah dan Imamah. Seminar Pengurusan Sumber Masjid. mencegah yang mungkar. Madrasah atau Sistem Pengajian Formal. 7. Pengaruh luar yang buruk akan disekat samada dalam rancangan tv. Agenda-agenda khusus menangani gejala keruntuhan dan kemorosatan akhlak akan disusun dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Kementerian dan Badan-badan Berkanun. Kempin Memakmurkan Masjid. Kursus Rumahtangga Bahagia. internet maupun apa jua pengaruh lain yang mengancam jatidiri dan maruah umat. 15. Khemah Ibadan & Qiamullail. 14. 9. Mereka menguatkuasakan sistem hidup Islam yang memang membela akhlak. Rumusan Gagasan dan tugas untuk membangun. mewarisi ciri perjuangan Rasulullah yang diutus untuk membangun akhlak dan keluhuran akan beroleh kedudukan dalam pemerintahan lantas memastikan semua umat menunaikan solat. Dengan adanya pemimpin yang soleh dan bertakwa seluruh agen sosialisasi dan jentera kerajaan akan menghala ke arah yang sama. Seminar Motivasi dan Pembentukan Syakhsiah. Pemimpin yang mempunyai iltizam yang tidak berbelah bagi kepada set-set nilai akhlak Islam. filem. Kursus Pengurusan Masjid. Kursus Pengurusan Jenazah. memupuk dan meningkatkan mutu akhlak umat khasnya di kalangan remaja adalah suatu tanggungjawab besar. Ia tidak dapat dilakukan dengan jayanya kecuali oleh manusia yang berjiwa besar dan mempunyai kualiti kemanusian yang tinggi. 13. Mereka melaksanakan undang-undang Allah yang sebenarnya memang melindungi nilai dan norma akhlak dalam masyarakat.6. Ia harus bermula dengan melahirkan para pemimpin umat yang berakhlak. NGO dan Badan-badan Korporat. 8. Dasar-dasar kementerian dan agensi pembangunan masyarakat akan selaras dengan tuntutan nilai dan tatanan akhlak. Rakyat akan terbentuk oleh media yang beretika dan berakhlak. 12. beriman dan bertakwa. 16. Kegiatan Amar Ma'ruf & Nahi Munkar. mempunyai kerohanian yang amat tinggi. mengeluarkan zakat. mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Membentuk organisasi Belia Masjid ( Rakan Masjid ) Seluruh agensi sosial.

.islam.sabah. khasnya di kalangan remaja kita dewasa ini. pembangunan.org. bangsa atau negara. • • • • • http://grouper.my/ Budaya Barat Fesyen seperti punk dan rap menjadi ikutan remaja kita.com.m/bm/nasihat/ http://www.Kebenaran keadilan dan ihsan akan didaulatkan . .gov.tutor. wang. 8 comments Home Subscribe to: Posts (Atom) Bacalah lebih lanjut. Manusia diasuh kembali menjadi hamba Allah yang ta'at dan bukan hamba benda.m/e-rujukan/ http://www. Gangsterism Masalah gangsterism di kalangan pelajar sekolah juga amat membimbangkan. Semoga semua langkah-langkah yang dicadangkan di atas dapat membantu mengatasi masalah keruntuhan akhlak yang semakin berleluasa.aspx?id=724901 http://www..kekuatan untuk meningkatkan mertabat umat dalam segala bidang..rmp.my/ http://www..com/video/MediaDetails.gov.

. Inilah akibatnya apabila terlebih rempit. apatah lagi pengguna jalan raya yang lain.MAT REMPIT Mat rempit ialah gelaran yang diberikan kepada penunggang motosikal yang bersikap buruk dan menunggang secara membabi-buta di jalan raya terutamanya pada waktu malam. Mereka menunggang tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Gaya Mat Rempit Merbahayakan diri dan nyawa Padahnya merempit....

Pengertian masalah sosial remaja Secara umumnya masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Minum Arak Kini seolah-olah menjadi minuman biasa tanpa memikirkan halal haramnya. Blog Archive 1. Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja.( sambungan gambar ) Kegembiraan diakhiri dengan kematian yang mengerikan. Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan . Bohsia Melepak dan berfoya-foya di antara lelaki dan perempuan tanpa mengira masa dan tempat.

sesuatu perlu dilakukan segera untuk membendung mereka daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak diingini. ponteng sekolah. Kes terbaru melibatkan pergaduhan antara pelajar yang menyebabkanpembunuhan di dalam sebuah bas sekolah ketika dalam perjalanan ke sekolah. Mereka semakin berani melakukan pelbagai perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara. merokok. golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan Pada lazimnya. Kurang Kemahiran Mengawal Diri . kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah.Ibu bapa hendaklah menjadi ‘role model’ sekaligus sebagai perangsang. melepak dan seumpamanya. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. memahami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka. Namun begitu apabila pelajar sekolah mulai bertindak lebih jauh daripada itu. secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja.seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. Institusi Keluarga: Faktor-faktor Penyumbang (dari aspek pembangunan keluarga) James Becker mengatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna.Ibu bapa hendaklah membimbing. Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu. Dalam Akta Pengangkatan 1952. masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar kenakalan mereka merosakkan harta benda awam. Dalam kes seperti ini siapa yang patut dipersalahkan? Bagaimana ini boleh terjadi? Antara faktor-faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah disiplin: i.

Bantu membantu. . Dunia luar ibarat lorong. Kita jarang berkongsi nilai-nilai baik sosial seperti mana masyarakat dahulu. Ciri-ciri individualistic jelas ketara. Perkara beginilah yang dilihat sebagai penyumbang kepada masalah social remaja masa kini. Gaya keibubapaan yang baik akan menurunkan nilai-nilai baik ini supaya dapat menjadi teladan dan ikutan anak-anak. Kita enggan menegur slsh lsku anak-anak jiran. Ibu bapa sendiri perlu menjadi model yang terbaik untuk anak-anak mereka. tempat hiburan dan mana-mana lubuk untuk remaja melepak menjanjikan keseronokan yang lebih baik. Kita hidup berkelompok tetapi saling dipisahkan oleh tembok batu dan besi. Ditambah pula dengan tarikan daripada rakan yag senasib dengan mereka. adakah kita mempraktikkannya di kalangan anak-anak kita? Bagaiman dengan fungsi keibubapaan yang tidak kesampaian? Misalnya dalam kes ibu tunggal.berapa ramaikah di antara kita yang memiliki kemahiran keibubapaan ini? Jika kita mempunyai kemahiran ini. Kemahiran mengawal diri memerlukan kefahaman terhadap nilai sosial baik di samping perkara yang salah dan betul dan di sisi peraturan mahupun undang-undang. Ibu tunggal yang bekerja akan kesuntukan kesempatan untuk menurunkan nilai.nilai ini kepada anak-anak. Sokongan daripada ahli keluarga yang kembangan adalah kurang. Namun. Ketagihan keseronokan dapat mengatasi pengetahuan kemahiran hidup positif yang lain apabila kumpulan ini berkumpul. Ahli keluarga khasnya ibu bapa memainkan peranan dalam membentuk kemahiran mengawal diri. mesra serta prihatin terpaksa dilaungkan kerana kemerosotannya di dalam gaya hidup masyarakat kini. Budaya saling tegur sapa. Perlakuan delekuan diperlihatkan sebagai satu identiti untuk kumpulan mereka dan satu cara remaja melepaskan keinginan serta tekanan mereka. Sikap masyarakat sekarang tidak lagi suka menjaga tepi kain oramg lain turut menyumbangkan kepada mesalah ini.Keluarga merupakan institusi paling asas yang terlibat dalam memberikan pengalaman awal kepada seorang kanak-kanak. Bagaimana dengan tanggungjawab seorang bapa? Keadaan menjadi lebih buruk jika perkara ini berlaku dalam system keluarga nuclear.

Kurang kemahiran mengawal diri yang berpunca daripada harga diri dan konsep kendiri yang lemah tyryt menyumbangkan kepada merlakuan delekuan ini. Indonesia. Justeru apabila bahasa Melayu turut menjadi perhatian seperti yang ditunjukkan menerusi penyertaan menggalakkan pada pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri (PABM) 2009. . ia secara tidak langsung mengiktiraf bahasa dan tamadun Melayu.com. Penganjuran kali ketiga PABM tahun ini yang berlangsung sejak 2 Mac dan berakhir hari ini menarik penyertaan seramai 46 orang peserta dari 28 negara di enam benua. PABM dibahagikan kepada dua kategori iaitu Nusantara dengan penyertaan negara yang mengamalkan bahasa Melayu seperti Brunei. Mereka sering terlibat dengan aktiviti antisocial yang bertentangan dengan nilai baik social. Bertemakan Pengantarabangsaan Bahasa Melayu. agama.my APABILA bangsa asing menunjukkan minat untuk menguasai bahasa Melayu. Singapura dan Thailand. KHUZAIRI ISMAIL rencana@utusan. peraturan atau undang-undang. Pengertian Masalah Sosial Remaja ARKIB : 06/03/2009 Martabatkan bahasa Melayu Oleh MOHD. sekiranya bangsa itu tidak mempunyai sesuatu yang boleh dibanggakan. Ambil sahaja contoh mudah bagaimana masyarakat dunia berlumba-lumba mempelajari bahasa Jepun disebabkan ilmu sains dan teknologi mereka yang tinggi. Secara teorinya. ia merupakan satu penghormatan kepada bangsa Melayu. Begitu juga dengan bahasa Arab apabila dunia Arab semakin berkembang sebagai lubuk ekonomi. Mari kita imbas kembali bagaimana perlakuan remaja yang mempunyai harga diri serta konsep kendiri yang negative. masyarakat antarabangsa tidak akan memberikan perhatian kepada sesebuah bangsa.

Prof. Hakikatnya. negara sebenarnya mempunyai material yang sangat kaya dan tinggi dengan nilai-nilai kesusasteraan serta sosio budaya Melayu. Moldova. Palestin dan Belarus. Namun. Bosnia Herzegovina. Malaysia juga merupakan negara contoh terutamanya di kalangan negara-negara dunia ketiga. Menariknya kali ini. barangkali masih terlalu jauh. Sebaliknya. Menurut beliau. Kementerian Pengajian Tinggi.Kategori Antarabangsa pula dibuka kepada seluruh negara dan disertai oleh pelajar yang mengambil jurusan bahasa Melayu di universiti negara masing-masing. Jurnal atau makalah itu pula dimartabatkan dengan dijadikan sebagai wasik atau rujukan di kalangan ahli akademik dan cendekiawan antarabangsa. untuk bahasa Melayu dipandang tinggi dalam konteks akademik. Untuk menyimpulkan bahawa bahasa Melayu sudah diterima masyarakat dunia berdasarkan jumlah 129 buah IPT yang menawarkan kursus pengajian itu. Dr. negara memerlukan jurnal dan makalah penyelidikan mengenai bahasa dan bangsa yang diiktiraf di peringkat dunia. Pastinya antara kriteria yang diberikan keutamaan ialah bagaimana bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibunda berjaya membina sebuah negara Malaysia seperti hari ini. Untuk bahasa Melayu itu diterima sebagai satu kursus bahasa asing di IPT tersebut pula bukan melalui usaha melobi oleh kerajaan. Tidak dinafikan PABM yang bakal dijadikan acara tahunan merupakan pentas terbaik dalam mengangkat martabat bahasa Melayu di persada antarabangsa. terdapat 129 buah institusi pengajian tinggi (IPT) di 40 buah negara menawarkan pengajian bahasa Melayu. Bagaimanapun perlu untuk diketahui. Justeru. bukannya bahasa kesusasteraan semata-mata. bangsa asing melihat bahasa Melayu sebagai bahasa moden iaitu bahasa yang mempunyai nilai-nilai komersial. berdasarkan keputusan senat IPT masing-masing yang dibarisi oleh golongan cerdik pandai dan cendekiawan yang berfikiran terbuka. . daripada 129 buah IPT tersebut. Radin Umar Radin Sohadi berkata. Datuk Ir.000 buah IPT di seluruh dunia ketika ini. kebanyakannya terletak di negara membangun dan maju. Jerman. Apatah lagi dengan hakikat bahawa terdapat lebih 30. tujuh buah negara baru turut mengambil bahagian iaitu Itali. adakah penganjuran seumpama ini meskipun merupakan julung kali diadakan sudah memadai? Ketua Pengarah. Malaysia menjadi perhatian dunia sebagai salah sebuah negara Islam yang semakin berkembang maju dan progresif. Sehingga kini. Bahagian Pengajian Tinggi.

Tamil atau bahasa Arab yang merupakan antara bahasa utama ekonomi dunia ketika ini. jika bangsa asing sangat berminat untuk mendalami bahasa Melayu. bolehkah jurnal atau makalah bahasa Melayu diiktiraf dan diterima di peringkat antarabangsa? Untuk jurnal atau makalah itu diterima. mengapa PPSMI pula dilihat menyongsong arus? Bagi Radin Umar. Dalam erti kata yang lain. Pastinya ada yang mengaitkan. ia perlu diindekskan dalam sistem atau rangkaian yang diiktiraf seperti Isis atau Scorpus yang berpangkalan di Amerika Syarikat (AS) atau United Kingdom. tiada jurnal atau makalah yang secara khusus mengangkat mengenai sosiobudaya dan kesusasteraan Melayu dalam indeks itu. Jurnal dan makalah bahasa Melayu itu seharusnya datang dari kita. Malangnya sehingga kini.Namun cabarannya ialah sejauh mana kita mampu menembusi dan mengekalkan keunggulan bahasa Melayu di pentas antarabangsa. Sedangkan kita tidak hanya mempunyai material itu. . graduan Melayu juga mampu menguasai bahasa ketiga sama ada bahasa Mandarin. Kemahiran itu sangat penting untuk menembusi pasaran kerja terutamanya di peringkat multinasional. Ia adalah satu keperluan pada masa ini. Berpeluang berdialog dengan pihak industri tambah beliau. beliau mempunyai pandangan yang sangat jelas iaitu pada penghujungnya graduan terutamanya bangsa Melayu perlu kembali kepada realiti sebenar dunia hari ini. Oleh itu katanya. Menariknya PABM 2009 kali ini juga berlangsung ketika negara berada dalam kekalutan mengenai perdebatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). adalah perkara universal yang tidak boleh dipandang enteng. Jatuh bangun atau maju mundur sesebuah bangsa turut bergantung kepada kemampuan anak bangsanya menguasai kemahiran dalam pelbagai bahasa. malah negara luar juga menunjukkan minat yang sangat tinggi kepada bahasa Melayu. Ke mana menghilangnya pejuang-pejuang bahasa Melayu yang boleh memartabatkan bahasa ibunda dalam konteks meletakkan jurnal bahasa Melayu di persada dunia? "Bagi saya ini juga merupakan fardu kifayah bagi mereka yang pakar dalam bidang bahasa. memberikan gambaran sebenar mengenai kualiti graduan terutamanya di kalangan bangsa Melayu. Kemahiran menguasai bahasa antarabangsa ujar beliau. Lebih baik. Apa yang tinggal ialah kemahuan dan usaha kita untuk memperkembangkan dan mengantarabangsakannya. dasar PPSMI perlu bergerak seiring dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu. kerana negara kita adalah lubuknya" kata Radin Umar.

.Antara yang paling ketara ialah kegagalan menguasai kemahiran berkomunikasi termasuk bahasa Melayu sendiri. apatah lagi bahasa Inggeris dan juga bahasa lain yang boleh menjadikan mereka lebih berdaya saing dalam dunia pekerjaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful