ARKIB : 07/05/2008

Membaca bentuk sahsiah remaja
Oleh RAJIAH HASAN

ZAMAN remaja merupakan masa untuk mencari identiti dan jati diri. Pada masa inilah berlakunya anjakan dari zaman kanak-kanak yang penuh dengan imaginasi dan menghiburkan, kepada zaman penuh kekeliruan dan pembinaan ego diri seorang manusia.

Menurut Ismael Mudar dari Universitas Negeri Padang dalam jurnal bertajuk Pembentukan Identitas Remaja dan Gaya Pengasuhan Orang Tua, pembentukan identiti seseorang remaja itu dipengaruhi oleh persekitaran tumbesarannya. Menerusi aktiviti penerokaan dan perasaan tanggungjawab, remaja secara tidak langsung membentuk identiti dirinya sendiri.

Kajian tersebut disokong oleh pakar psikologi kanak-kanak dan remaja Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr. Khaidzir Ismail melalui "Kajian Profil Remaja Perempuan Risiko Tinggi terhadap kalangan remaja perempuan berisiko tinggi atau bermasalah."

Remaja merupakan golongan berusia 13 hingga 19 tahun. Ada pihak yang mendefinisikan remaja sebagai satu golongan manusia yang berada di zon peralihan, iaitu antara usia sebaik sahaja akil baligh dengan usia mencapai kematangan.

Usia remaja selalu dikaitkan dengan zaman persekolahan, kerana lazimnya di negara maju atau membangun, usia remaja adalah usia seseorang individu itu dalam proses mendapat pendidikan primer yang formal.

Remaja di Malaysia tidak terkecuali daripada terdedah kepada gelombang kemodenan era teknologi maklumat yang membolehkan mereka menikmati pelbagai aktiviti santai dengan mudah.

Selain dari itu, remaja kita juga sebenarnya gemar membaca. Kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia, berasaskan Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) yang telah 10 tahun berjalan.

MeningkatData yang dikumpul pada setiap tahun mendapati pembabitan pelajar dalam aktiviti membaca semakin meningkat. Statistik akhir tahun lalu menunjukkan 84.68 peratus pelajar terbabit dalam program ini.

Pusat Perkembangan Kurikulum mendapati pelajar lebih suka membaca buku berkisar mengenai suatu yang hampir dengan mereka, sesuai dengan usia dan persekitaran mereka. Selain daripada buku bukan fiksyen yang berbentuk ilmiah, pelajar lebih terarah untuk membaca buku berkaitan remaja, hubungan dalam konteks usia remaja, serta grafik menarik dengan teks mudah difahami.

Lambakan bahan bacaan yang disasarkan kepada golongan remaja juga menjadi tarikan minat membaca di kalangan remaja. Namun soalnya bagaimana kualiti bahan bacaan tersebut? Adakah mesej yang ingin disampaikan benar-benar sesuai untuk santapan minda dan imaginasi remaja?

Hasil pemerhatian mendapati ramai remaja terutama remaja golongan pertengahan dan rendah, terdorong untuk membaca majalah-majalah hiburan.

Seawal usia 12 tahun juga remaja sudah mula pandai membaca novel-novel cinta yang berkait rapat dengan kehidupan remaja yang serba warnawarni. Tidak dapat dinafikan, ada mesej yang ingin disampaikan oleh novel-novel ini, namun selalunya cerita cintanya juga terlalu mempengaruhi dan mengghairahkan emosi remaja. Mereka akan lebih mudah berkhayal serta kurang menumpukan perhatian kepada pelajaran. Kegilaan membaca novel-novel dan majalah hiburan ini mungkin boleh menimbulkan situasi yang tidak sihat untuk minda dan emosi remaja.

Pembacaan adalah santapan minda. Bahan santapan yang baik akan menghasilkan minda yang berkualiti. Sahsiah remaja yang baik boleh dibentuk melalui bahan pembacaan yang betul. Oleh itu, menjadi tanggungjawab remaja untuk bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti dan dapat membantu meningkatkan stimulasi kecekapan berfikir masing-masing.

MASALAH SOSIAL DI KALANGAN REMAJA KINI
Masalah sosial di kalangan remaja masa kini semakin bertambah teruk. 6 comments

Masalah Sosial di Kalangan Remaja Kini Makin Meruncing
Pengenalan Berbagai ragam krisis akhlak dan moral kini terus menular, merebak dan mewabak dalam masyarakat kita khasnya di kalangan remaja. Daripada kes bosia, hamil luar nikah yang diikuti dengan pembuangan zuriat di dalam tong sampah, penderaan, gengsterisme dan vandalisme, rogol, sumbang mahram, ketagihan dadah, hinggalah kepada mat rempit. Pelbagai kes jenayah berlaku turut melibatkan kes Juvana. Dalam tahun 1995 ,1,895 kes melibatkan Juvana. Daripada jumlah itu 406 kes curi kenderaan atau (21.42 peratus), lain-lain kecurian 451 kes (23.80%), pecah rumah malam hari 324 kes (17.10%), curi dalam bangunan/orang gaji 277 kes (14.62%), mendatangkan kecederaan 154 kes (8.13%), pecah rumah siang hari 148 kes (7.81%), rogol 70 kes (3.70%) dan samun 58 kes (3.06%). Perangkaan-perangkaan yang menggerunkan ini menyerlahkan kepada kita betapa seriusnya krisis akhlak yang melanda remaja di negara kita ketika ini. Ternyata bahawa pendidikan moral kita dengan enam belas nilai teras, pendidikan sivik, pendidikan Islam, pendidikan jarak jauh dan sebagainya; masih jauh untuk dapat menangani kegawatan dan kemerosotan dalam bidang ini. Faktor-faktor tertentu seperti mencari kepuasan nafsu, ingin membebaskan diri dari kemiskinan,kongsi gelap, dadah, bertelingkah dengan ibu

Ibu bapa tidak wajar menganggap kanak-kanak pada peringkat ini seperti orang tua dalam erti kata meletakkan tanggungjawab moral dan akhlak terhadap perbuatan dan reaksinya kerana kanak-kanak masih belum mampu membezakan dengan tepat dan memahami sesuatu. bosan duduk di rumah. apabila Baginda ruku'. Beliau bersembahyang sambil mendokong Umamah. Hubungan ibu dan anak dalam peringkat ini perlulah dijaga dan perkukuhkan sehingga kanak-kanak mempunyai keyakinan kepada lingkungan dan alam sekitarnya. beliau meletakkan dan apabila ia bangun ia dukung semula Umamah. Dalam peringkat 18 bulan hingga 3 tahun kanak-kanak mula beralih daripada bersandarkan kepada ibu semata-mata. Kanak-kanak mula membentuk keperibadiannya tersendiri. banyak bertanya dan bercakap. di mana mereka lebih aktif bergerak. Keupayaan anak-anak untuk mandiri serta merasakan kewujudan dirinya yang tersendiri cukup penting dalam peringkat ini. Anak-anak akan bersifat malu dan merasa serba kekurangan. trauma akibat perbuatan seks dan sebagainya rupa-rupanya lebih berpengaruh dari asuhan institusi pendidikan yang sedia ada. benci. mental dan fizikal kanak-kanak. Perkembangan akhlak seseorang boleh dibahagikan kepad tiga tahap : a) Tahap awal kanak-kanak b) Tahap pertengahan dan akhir kanak-kanak c) Tahap baligh dan remaja Peringkat pertama Dalam peringkat ini kanak-kanak mula membentuk keyakinan kepada persekitarannya. Proses ini amat bergantung kepada belaian ibu yang berterusan di mana ibu memenuhi keperluan emosi dan fisiologinya. Ibu bapa dan pengasuh wajar mengarahkan kanakkanak dengan bijak agar mereka memperoleh kemahiran-kemahiran mengatur dan menyusun sesuatu sehingga kanak-kanak berjaya melaksanakannya. di mana ia bertarung untuk memastikan pilihannya sendiri. Anak tersebut kelihatan lebih kecil dari umurnya yang sebenar. Dalam tahap inilah berkembangnya sifat-sifat personal seperti sayang. Anak-anak yang tidak memperolehi perhatian serta kasih sayang ibu dalam tahap ini perkembangan emosional dan fizikalnya mungkin akan terbantut. Dalam peringkat ini ibu wajar memberikan penuh perhatian. sendiri pernah menunjukkan sifat-sifat yang demikian. Layanan yang kasar serta kekerasan yang berlebihan boleh menjejaskan jiwa. Kegagalan kanak-kanak tersebut dalam merealisasikan kemandiriannya menyebabkannya ia akan ragu terhadap dirinya serta kurang yakin dengan kemampuannya sekaligus mengakibatkan berkurangnya keyakinan kepada orang lain. Mereka hendaklah dikasihi. diperlakukan secara lemah lembut dan sikap toleransi. ego serta kebebasan untuk mengungkap perasaan.bapa . gagal dalam peperiksaan .A. Rasulullah S. Abu Qatabah meriwayatkan pada suatu hari Nabi keluar menemui kami. Dalam peringkat umur 3 hingga 6 tahun kanak-kanak tersebut terus mengembangkan kemandirian dengan kegiatan yang lebih meluas. mempunyai tahap prihatin yang lebih tinggi. Hadis ini membayangkan betapa kasihnya Rasulullah kepada .W. Beliau mendokong Umamah Abu 'Asr.

Menyerlahnya dorongan kejantinaan semakin merumitkan hubungannya dengan orang lain. Huzaifah meriwayatkan Rasulullah s. tradisi. Ia mula membezakan perbuatan dan jenis-jenis tindak tanduk yang disukai oleh orang lain atau sebaliknya. Kanak-kanak mula berubah menjadi manusia yang berupaya mengawal kehendak nalurinya. peraturan dan undang-undang.Beliau tidak memperlakukannya sebagai manusia yang mengerti segalagalanya. adat dan budaya sosial atau ketiadaannya. Ia mula merasakan 'sense of belonging' kepada kelompok yang lebih besar.a. Perkembangan ini diikuti oleh perkembangan sosioemosinya di mana anak tersebut mula memperolehi keperibadiannya yang unik. Kanakkanak mula menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru dalam hidupnya. Ini adalah permulaannya yang betul bagi proses pembentukan akhlak yang luhur. Peringkat ini adalah peringkat yang amat komplikated (rumit) dan ia disertai oleh pengalaman-pengelaman baru serta peranan dan peluang-peluang yang baru. Tanggungjawab persekolahan ikut bertambah.cucunya. Ia akan beriltizam dengan saranan-saranan dan contoh yang ditunjukkan sama ada wujud dalam bentuk undang-undang. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat baligh dan remaja Perkembangan akhlak pada masa ini mula berakar dan mantap. disiplin hidupnya mula terbentuk. Sebaliknya ia kecewa. sistem. Peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak Dalam peringkat ini kanak-kanak mula memperluas arena hubungan sosial dan pergaulannya dengan orang lain yang sekampung atau sesekolah atau juga rakan sebaya dengannya. Ia gembira jika orang lain puas dengan perbuatannya. Antara kecenderungan dan motivasi dengan nilai agama.w bersabda : "Janganlah kalian menjadi pak turut. Kalian menyatakan kalau orang lain buat baik kalian buat baik. kejiwaan dan sosial. guru. Ia mula menundukkan diri kepada contoh utama yang telah terserap jauh dalam batinnya. menyesal jika orang lain marah kepadanya. Dalam peringkat ini terteralah kesedaran tentang tanggungjawab akhlak dalam diri kanak-kanak sehingga ia mencapai tahap perkembangan akhlak yang ke-3. Dalam peringkat ini ibu bapa dan guru perlu perihatin kepada kecendurangan ini dan amat perlu diarahkan secara yang bijaksana sehingga kanak-kanak dapat memperolehi model yang utama (role model) di samping mengembangkan kearah nilai-nilai kebaikan. Kalau mereka . akhlak. Fizikal kanak-kanak mula berkembang dan membesar. Perkembangan akhlak yang positif ini menyebabkan kanak-kanak selalu berusaha untuk menyelaraskan antara kehendak dirinya dengan kehendak orang lain.Beliau membenarkan anak tersebut bersamanya ketika sembahyang walhal sembahyang itu adalah ibadah yang suci dalam Islam. Kesempurnaan perkembangan akhlak berkaitan dengan kesempurnaan perkembangan akal. Keupayaan fizikalnya semakin kukuh dan mencapah. Ia menjadikan contoh utama tersebut sebagai kriteria dalam tingkah laku dan situasi yang bersifat moral.

Pengungkapan syahadat sebagai suatu proses pembangunan akhlak bergandingan dengan tujuh syarat yang mustahak dipenuhi seperti mana yang disebutkan oleh Saikh Yusuf al-Badri: a) Ilmu yang menafikan kejahilan b) Kecintaan kepada Allah yang menafikan kecintaan kepada yang lainnya c) Keyakinan yang menafikan keraguan d) Penerimaan yang menafikan penolakan e) Kepatuhan yang menidakkan keingkaran f) Keikhlasan yang menafikan kesyirikan g) Kejujuran yang menafikan sifat mendustakan atau sekadar berlakon. Dalam konteks yang sama. ia harus memastikan dirinya terlepas dari sifat-sifat kemunafikan. kebesaran. . Jika orang baik kalian wajar berbuat baik. samada yang bersifat tanggapan mahupun yang bersifat amalan. Apabila lidah anak-anak sudah boleh bertutur mereka dilatih menyebut nama Allah dan beberapa ayat ringkas seperti: 111)‫)وقل الحمد ل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا‬ ً ِ ْ َ ُ ْ ّ َ َ ّ ّ ْ ِ ّ َِ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ ِ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ً ََ ْ ِ ّ َ ْ َ ِ ّ ّ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ِ Dan katakanlah: "Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak. kekuasaan dan keesaan Allah s. dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya. dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh!" atau doa kepada ibu bapa: 24)‫)واخفض لهما جناح الذل ِن الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا‬ ً َِ ِ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ّ ّ ْ ُ َ ِ َ ْ ّ ْ ‫َ ْ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ ّ ّ م‬ dan lain-lain.jahat kalian buat jahat. perkara utama yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ialah memastikan dirinya bersih dari kekufuran atau tanda-tanda kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Pemantapan kalimah tauhid ini bermakna pendidikan membentuk pemikiran. atau melakukan perkaraperkara yang membatalkan syahadat.t. tentunya akan menimbulkan keperihatinan yang tinggi terhadap arahan-arahanNya. Akan tetapi mantapkanlah pendirian kalian. perasaan serta penanaman nilai-nilai keimanan yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai 60 atau 70 lebih cabang dalam diri umat Islam. Bagi kanak-kanak yang baru lahir pendedahan ini dimula dengan azan dan iqamat. Kemudian." Pembentukan Akhlak Remaja Islam Pembentukan akhlak di dalam Islam dimulai dengan pengukuhan akidah melalui ikrar bahawa tidak ada Tuhan sebenarnya yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. dan tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya. Dalam peringkat berikutnya kanak-kanak dilatih dengan budaya hidup beragama Islam oleh ibu bapanya . iaitu samada menafikan perkara-perkara asas agama.w. Jika mereka melakukan kejahatan janganlah pula kalian melakukan. Sesungguhnya kesedaran manusia tentang kewujudan.

lahir dan batin.mengenal jenis-jenis penyakit hati serta mengetahui cara-cara merawatnya.muraqabah. muhasabah.jihad.a. 5. bersabda ( maksudnya ) : "Suruhlah anak kalian bersembahyang ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkannya ketika umur mereka ( menjangkau ) sepuluh tahun. 6. Antara cara-cara tersebut ialah melalui: a.dedikasi dan bersifat tawadduk. 7.w. amal makruf dan nahi mungkar. 8. Walaupun di peringkat awal ia dilaksanakan kerana arahan atau tekanan dari luar. meyakini sesuatu yang bercanggah dengan hakikat Islam yang sebenar walhal lidahnya mengatakan ia menurut Islam yang sebenar. Pembangunan akhlak bermula dengan perlaksanaan : 1. Manusia sememangnya berupaya memperolehi akhlak atau sifat yang mulia melalui pendekatan ini.membaca al qur'an.Kemunafikan dalam tanggapan umpamanya.mengingati mati dan memendekkan angan-angan. 13. membiasakan diri dengan berdusta dan bersifat khianat.Latihan Amali Dan Amalan-Amalan Menjernihkan Batin Pendidikan akhlak tidak hanya melalui penjelasan mengenai nilai-nilai akhlak kepada masyarakat di mana mereka boleh memilih dan menghargai nilai-nilai tersebut tetapi juga pendidikan akhlak boleh dibuat berdasarkan latih tubi. Seandainya sembahyang boleh dibiasakan sejak dari kecil . 2.haji.solat. zikir dan tilawatul . Kemunafikan dalam amalan ialah melakukan akhlak-akhlak orang yang munafik seperti tidak mematuhi janji. 3. Ia hendaklah memastikan dirinya bersih daripada kefasikan atau penderhakaan kepada Allah. Manusia muslim mesti menghindarkan diri dari segala kejahatan . mujahadah dan mu'atabah. 4.zakat dan infak. 12. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana Membangunkan Akhlak Umat Islam Menurut Syaikh Abdul Rahman al Midani.mengenali tipu daya syaitan terhadap manusia serta menangkis dan menutup laluannya. namun lama kelamaan ia akan menjadi kebiasaan dan tabiat. akhlak manusia memang boleh berkembang dan boleh dibentuk dengan berbagai cara. 9. Tidak menyalahi perintah Allah.zikir.puasa.memikirkan penciptaan allah. perlaksanaan atau penghayatan yang berterusan umpamanya. Rasulullah s. 10. maka puasa. 11.

Dengan demikian. Manusia yang berperanan menjadi rol model tersebut antara lain ialah tokoh politik. Persekitaran tersebut merangkum tradisi. Sebaliknya. artis. ibu bapa. Kewujudan seseorang dalam lingkungan masyarakat yang baik serta soleh sudah tentu akan menyebabkan ia beriltizam dengan amalan dan etika yang dihayati oleh kumpulan tersebut.Qur'an pun boleh diamalkan sejak dari kecil dan secara berterusan.Meletakkan Diri Dalam Lingkungan Persekitaran Yang Soleh Persekitaran sosial dan budaya kerap mempengaruhi manusia. ia akan berusaha sedaya upaya untuk menghindarinya. guru dan sebagainya. Ia bukan zaman dahulu kala atau idealisme khayalan belaka. Penghayatan golongan idola tersebut terhadap nilai-nilai yang luhur dan utama pasti akan mengukuhkan keyakinan generasi baru bahawa keutamaan dan keluhuran memang sebenarnya boleh dilaksanakan. manakala negara yang buruk. Demikianlah Kami ajukan tanda-tanda kebesaran Kami kepada kaum yang bersyukur. Meskipun Rasulullah adalah qudwah yang paling ideal bagi umat Islam. Ia akan berusaha melaksanakan sesuatu yang disanjungi oleh masyarakatnya. Mereka sewajarnya sentiasa berusaha menunjukkan contoh dan teladan yang terpuji agar dapat ditiru oleh generasi muda. Manusia memang sering terpengaruh kepada persekitarannya. Amalan amalan ini pastinya lambat-laun akan menjadi adat atau kebiasaan seseorang. b. . Dalam kontek menegaskan kesan lingkungan ini Allah SWT berfirman: َ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ ِ ‫َ ْ ََ ُ ّّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ِِ ْ ِ َ ّ ِ َ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِ ّ َ ِ ً َ َِ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ت‬ ‫والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث ل يخرج إل نكدا كذلك نصرف اليا ِ لقوم يشكرون‬ Maksudnya : "Negara yang baik (makmur) akan menampilkan hasil mahsulnya ( yang baik dan sihat) dengan izin tuhannya. perbuatan yang dianggap keji oleh lingkungannya. atlit sukan. Idola tersebut kerap menjadi rol model dalam kehidupan mereka. tetapi malah ianya suatu realiti yang tentunya boleh dicontohi dan direalisasi oleh generasi masa kini. sehingga menjadi amalan yang lazim dan budaya hidup. ayat 58 : Masyarakat yang buruk ialah masyarakat yang tidak melaksanakan syariat Allah. Mereka menguatkuasakan peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. namun penghayatan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah dipaparkan oleh golongan idola berkenaan." Surah al 'Araf. Mereka akan terpengaruh dengan gejala-gejala kejahatan yang berkembang pesat dalam masyarakat yang dilanda oleh fenomena moral berkenaan. warganya sudah pasti akan berkembang di dalam masalah sosial yang tidak sihat. c-Qudwah Hasanah Manusia juga dipengaruhi oleh idolanya. model tingkah-laku dan saranan serta rangsangan yang bersifat akhlak. dengan cara meniru serta mencontohi figure yang disanjungi oleh mereka. seniman. tidak akan dapat menghasilkan kecuali pengeluaran yang buruk.

Untuk lebih jelas ada baiknya kita terangkan satu persatu peranan tersebut : f . Jika negara tidak melaksanakan amanah ini kerana ia tidak berlandaskan sistem perlembagaan dan undang-undang Islam sudah pasti keadaan akhlak umat akan lebih parah dan malang. rakan sebaya. akhlak dan martabat umat berkenaan. agensi-agensi kerajaan akhlak akan digugat dan dihakis. dihormati dan disanjung. Masyarakat Islam yang aktif boleh berperanan menyuburkan semangat dan amalan hidup berakhlak. Apabila masyarakat kehilangan keprihatinannya terhadap kewajipan menegakkan makruf dan mencegah yang mungkar. antara tanggungjawab negara Islam ialah mewujudkan mekanisme dan jentera-jentera pentadbiran yang dapat beroperasi untuk memastikan ketertiban serta penghayatan kaedah-kaedah akhlak dalam masyarakat.Melalui puluhan kementerian. Amalan pemerintahan yang tidak adil menjanjikan kemusnahan bukan hanya dalam bidang akhlak tetapi juga dalam semua hal.Kuasa Negara Islam melalui sistem keadilan dan galakannya Tuntutan akhlak dan nilai-nilainya tidak akan bermaya tanpa digandingi oleh kuasa atau autoriti yang menguatkuasakan nilai-nilai tersebut. maka bermulalah proses penghakisan moral. Faktor-faktor tersebut adalah anak kunci yang sedikit sebanyak menentukan tindak-tanduk seseorang. Manusia memang suka dipuji. badan-badan berkanun. ayat 21. mengharapkan ( ganjaran ) hari akhirat dan mereka yang kerap mengingati Allah. Selain dari apa yang telah dinyatakan di atas maka akhlak juga boleh dibentuk oleh media massa.Peranan Media Massa Media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan . Masyarakat Islam yang mempunyai impak yang besar dan pengaruh yang kuat dalam memaksa individu mengamalkan atau menurut nilai dan norma-norma akhlak. Oleh kerana itu. Mereka boleh melaksanakan tekanan moral yang berkesan untuk mendisplinkan golongan yang berkecenderungan untuk melakukan kejahatan. sekolah." Surah al Ahzab. e. Manusia juga takut dikeji dan dicemuh oleh kumpulan di mana ia mempunyai sense of belonging kepada mereka. Ia juga boleh membendung trend-trend kufur dan maksiat dalam masyarakat melalui perlaksanaan amal mak'ruf dan nahi mungkar.Tekanan Sosial Dari Masyarakat Islam Antara mekanisme yang digunakan oleh Islam dalam membentuk penganutnya serta memastikan mereka melaksanakan tata kelakuan berakhlak ialah wujudnya komuniti sosial yang komited dengan dasar dan prinsip-prinsip Islam. "sesungguhnya Rasulullah itu bagi kamu adalah contoh ikutan yang baik untuk mereka yang mengharapkan Allah.Allah SWT berfirman: ‫لقد كان لكم في رسول ال أسوة حسنة لمن كان يرجو ال واليوم الخر وذكر ال كثيرا‬ ً َِ ّ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َْ َ ّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ٌ ََ َ ٌَ ْ ُ ّ ِ ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ Bermaksud. d. masjid atau surau dan sebagainya.

meningkatkan kewibawaannya di kalangan setiap anggotanya baik mereka itu pelajar atau petugas. 2. budaya komersial yang melampau. bekerjasama. Memperbaiki suasana persekolahan. mempersiapkan mereka agar dapat memikul tugas dan tanggungjawab yang bakal mereka hadapi. 4. Ia merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanam dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. menjaga perasaan orang lain.berkesan di dalam pembentukan keperibadian manusia. g . faham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berpoya-poya. menjaga standard layanan dalam berinteraksi. multimedia dan sebagainya. Memancangkan dengan teguh akan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik seperti ketaatan atas dasar kesedaran menghormati peraturan dan pihak yang berwewenang. guru. Media massa mampu mencorakkan hati budi. menghargai ilmu. meningkatkan rasionaliti. menambahkan produktivitinya. Media massa hendaklah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. Media massa juga sebenarnya boleh menjadi wahana "cultural domination dan imperialisme" melalui berbagai saluran teknologi maklumat yang canggih seperti internet. kematangan dan kewaspadaan serta keupayaan memilih siaran yang lebih bermanfaat untuk ditontoni oleh anak-anak atau orang-orang yang di bawah jagaan mereka. Dalam sanubari mereka patut dicambahkan keinsafan bahawa tangan yang . memperbaiki hubungan antara sesama anggota sekolah atau institusi. Mereka hendaklah digalakkan lebih suka memberi dari menerima. 3. di samping melatih mereka menghukum atau menilai diri sendiri sebagai seorang yang berfikiran matang dan bebas. Para pengguna media massa terutama golongan yang bertanggungjawab seperti ibubapa. berkorban untuk kepentingan ramai. melakukan self criticism. menghormati ulama' dan sebagainya. Para pelajar di sekolah hendaklah dilatih supaya merendah diri dan memuliakan orang yang mereka bergaul dengan mereka. mendaulatkan undang-undang atau peraturan Islam khasnya yang berkaitan dengan persekolahan. Antara lain sekolah boleh : 1. Menggandakan keberkesanan institusi pendidikan. mendidik mereka dari segi agama. tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk memihak dan menegakkan nilai-nilai luhur seperti kebenaran.Peranan Sekolah Sekolah mempunyai fungsi yang tersendiri dalam mendidik generasi baru dengan akhlak Islam. mentaliti dan sahsiah umat khasnya yang beroperasi 24 jam. Media massa tersebut perlu bebas dari cengkaman faham sekularisme. kejujuran dan sebagainya. membimbing. Membaiki prestasi persekolahan murid-murid dari segi kualiti dan kuantiti. akhlak dan sosial secara wajar dan sihat. mengawal diri. Para petugas media massa hendaklah meningkatkan rasa akauntabiliti. pemimpin politik dan pentadbir hendaklah lebih bijaksana dalam mengarah.

atau bergaul dengan orang-orang yang celupar. Selain dari itu elok juga selepas belajar mereka dibenarkan bermain-main untuk menyegarkan tubuh mereka setelah penat belajar. Kepatuhan yang lahir dari keinsafan dan kesedaran batin biasanya lebih berkesan dan mantap.memberi lebih utama dari tangan yang menerima. Mereka mesti ditegah mengucapkan kata-kata kesat. Bahkan apabila hukum hendak dikenakan kepada murid biarlah sekadar yang perlu sahaja. pelajar harus juga dilatih menghargai tugas dan tanggung jawab dengan cara yang bijak. Mereka harus dilatih pandai mendengar tuturan orang. Hukuman atau penderaan bukanlah langkah utama yang merupakan satu-satunya penyelesaian. Justeru antara kaedah mendidik anak-anak ialah melindungi mereka dari rakan-rakan yang jahat. Bagi seorang pendidik menggunakan tindakan menghukum biarlah terhadap perkara yang paling akhir dalam fikirannya. lebih-lebih lagi jika orang yang bercakap itu lebih tua daripadanya. Demikianlah dalam Islam pembelajaran tidak dimulai dengan rotan atau hukuman. Disuburkan pula perasaan zuhud dalam hatinya dan di asuh agar tidak menjadi mata duitan. lemah-lembut tanpa terburu-buru melaksanakan kekerasan atau pemaksaan melalui penderaan. Bimbingan dan nasihat yang lemah lembut tetapi tegas kadang-kadang lebih meninggalkan kesan di dalam hati serta dipatuhi. guru dan menghurmati mereka. nasihat dan hubungan kasih sayang antara anak dan bapa atau guru tidak mampu lagi untuk digunakan. Sekiranya cara-cara tersebut gagal barulah dikenakan sedikit kekerasan yang bertujuan mendidik bukan yang menimbulkan kecacatan fizikal dan sebagainya. Mereka harus juga diasuh supaya tidak meludah dalam majlis atau berkahak. Misalnya dengan memaparkan contoh. Selain dari latihan serta disiplin seperti di atas. Firman Allah : . nasihat. Penderaan adalah langkah terakhir apabila contoh yang baik. samada mereka golongan guru atau bapa. perkataan yang baik. tidak menguap besar di hadapan orang. tidak meletakkan kaki di atas sebelah kaki yang lain serta tidak membanyakkan cakap. teguran yang lemah lembut tetapi tegas dan sebagainya. Malah di dahului oleh berbagai cara dan pendekatan untuk memupuk kebiasaan dan akhlak yang terpuji seperti melatih bersembahyang dengan menggunakan kecenderungan meniru yang menjadi pembawaan kanak-kanak dan dengan rasa yang penuh kasih sayang dari orang dewasa. (Hadith diriwayatkan oleh Abu Daud). Rasulullah bersabda yang bermaksud : "Suruhlah anak-anak kamu menunaikan solat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ( kerana enggan sembahyang ) apabila umur mereka sepuluh tahun". Mereka hendaklah diasuh supaya patuh kepada ibu bapa. Anak-anak harus digalakkan tidak banyak bercakap kecuali sekadar menjawab.

kepada sekolah dan seterusnya kepada sistem persekolahan keseluruhannya. Ini bermakna harus ada penerimaan dan permuafakatan tentang polisi dan cara-cara merealisasikannya seboleh-bolehnya dari semua pihak agar masing-masing melindungi dan mempertahankannya. Usaha mengatasi masalah di sekolah hendaklah dengan menghapuskan sebab-sebab pokok atau punca dari mana datangnya permasalahan itu. Ini di dasarkan kepada prinsip "mencegah lebih baik dari merawat". Demikianlah sebaliknya. Ini termasuk menghapuskan suasana yang membantu atau menyokong salah laku dari murid . Pandangan negatif murid bukan setakat terhad kepada guru tetapi juga mungkin menjangkau kepada pelajaran. nazir. guru. h .َ ِْ َ ْ ِ ّ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َِ ّ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ ِ ّ ْ ِ ٍ َ ْ َ َ ِ َ ‫فبما رحمة من ال لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك‬ ِ "Dengan rahmat ALlah kepadamu itu maka engkau berlemah lembut menghadapi mereka. Perasaan "sense of belonging" kepada kumpulan adalah suatu yang lumrah. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh sekolah dalam membangun akhlak ialah dengan mengadakan kempen menyedarkan murid tentang keperluan menghormati disiplin sekolah. Guru besar. Di samping itu juga penyelesaian boleh di usahakan dengan mengambil langkah pencegahan dan mengujudkan suasana yang lebih positif. Remaja memang menyedari adanya jurang generasi antara mereka dengan kumpulan dewasa dan mereka sering berhadapan masalah dalam mewujudkan hubungan dengan generasi yang lebih tua. (Surah Ali Imran : ayat 159) Satu hakikat pembelajaran yang lumrah di sekolah ialah murid kerap dipengaruhi oleh sifat. murid malah ibubapa hendaklah sama-sama berperanan. Displin sekolah hendaklah dilaksanakan dengan semangat kerjasama. kebiasaan dan akhlak guru. Remaja akan mengubahsuai dan mengadaptasikan nilai-nilai rakan sebayanya untuk mendapat penerimaan dan pengakuran mereka. Rakan sebaya merupakan kelompok rujukan bagi remaja di dalam tingkah laku mereka. Sekiranya guru mempunyai akhlak yang baik murid ikut terpengaruh dengan akhlak ini. Seandainya hatimu keras dan (sikapmu) kasar nescaya mereka bubar dari sekelilingmu. . menggunakan atau memenuhi masa lapang murid. menerangkan tentang mengapa suatu disiplin itu dibuat dan memperbanyakkan aktiviti sekolah dengan mempelbagaikannya.Peranan rakan sebaya Antara agen sosial yang berpengaruh di dalam membentuk sikap dan akhlak individu ialah rakan sebaya. Kajian yang dilakukan oleh Lambert dan rakan-rakannya ( 1972 ) menunjukkan remaja menghadapi berbagai konflik apabila mereka berusaha merentasi jurang generasi( generation gap ) tersebut antara pemikiran mereka dan pemikiran ibubapa mereka. menghubung-kaitkan sukatan pelajaran dengan keperluan diri dan masyarakat mereka dan langkah-langkah yang lain.

Ilmu yang dipelajar membawa berkat dan meningkatkan ciri khasyatullah atau takut kepada Allah. kebudayaan dan kemasyarakatan yang boleh dijalankan di dalam atau di pekarangan masjid untuk tujuan mengukuhkan akhlak dan sahsiah umat . Kelas Tajuid & Qiraat. . gangster atau kumpulan samseng.W ketika baginda berhijrah ke Madinah al Munauwarah ialah membina Masjid Quba' dan Masjid Nabawi. Sebab itu lahir para ulama dan ilmuan yang jujur. Ia mengimbaukan ketakwaan dan mengukuhkan ubudiah manusia kepada Allah . Ilmu yang dipelajari di masjid pada masa dahulu bersepadu dengan nilai tauhid. Oleh kerana itu golongan remaja umpamanya sering merujuk rakan sebaya dan kelompok sosial tertentu untuk mendapat bimbingan ke arah menyelesaikan masalah mereka. 5. Sebab itu perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah S.Peranan rumah ibadah Bagi umat Islam. Kelas Bahasa Arab. Masjid sentiasa menjadi lambang kemegahan umat dan pemerintah Islam. Sebab itulah di mana sahaja dalam negara umat Islam. Kelas Bimbingan Remaja. Di sinilah umat Islam sering berkumpul untuk menyembah Allah secara berjamaah. Sebab itu muncullah ilmuan-ilmuan sekular yang amat benci kepada Islam dan ajaran Allah itu sendiri . Kelas Fardu Ain 2. 4. Kelangsungan budaya. Ada berbagai bentuk kegiatan keilmuan. Sebagai tempat ibadah masjid mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam meneruskan penghayatan nilai-nilai akhlak dalam masyarakat Islam. soleh dan dedikasi. kesukaran untuk membincangkan permasalahan mereka dengan para ibubapa mereka dan para penjaga mereka 2. Apabila semangat dan imbauan seperti ini sudah tiada lagi ilmu disalut dengan semangat kebendaan dan keserakahan manusia. i . 3. cara hidup dan syiar Islam lumrahnya diperkukuhkan oleh institusi ini. wujudnya jarak yang agak lebar antara jalan fikiran mereka dengan jalan pemikiran ibubapa dan penjaga mereka. rumah ibadat yang paling penting ialah masjid.Kajian menunjukkan bahawa masalah remaja lelaki dan perempuan adalah : 1. ruh Islam dan akhlak . kutu lepak. Ada yang kecil dan ada pula yang besar. Antaranya ialah: 1. kesukaran untuk memberitahu ibubapa dan penjaga mereka mengenai apa yang mereka lakukan 3. Ceramah Berkala.A. bohsia dan sebagainya pasti akan mengakibatkan kemusnahan akhlak golongan remaja dan dewasa . bahkan di kota-kota besar dunia kedapatan bangunan masjid yang berbagai bentuk dan rupa. Kesilapan di dalam memilih kelompok rakan setara samada bersahabat dengan penagih dadah.

Jentera Kerajaan. Kegiatan Amar Ma'ruf & Nahi Munkar. mempunyai kerohanian yang amat tinggi. Kementerian dan Badan-badan Berkanun. Membentuk organisasi Belia Masjid ( Rakan Masjid ) Seluruh agensi sosial. Seminar Pengurusan Sumber Masjid. 17. 13. Rakyat akan terbentuk oleh media yang beretika dan berakhlak. Mereka melaksanakan undang-undang Allah yang sebenarnya memang melindungi nilai dan norma akhlak dalam masyarakat. filem. mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kursus Dakwah dan Imamah. Acara Tadarus al-Quran. 12. Dasar-dasar kementerian dan agensi pembangunan masyarakat akan selaras dengan tuntutan nilai dan tatanan akhlak. swasta dan awam hendaklah digembling untuk bersama-sama berperanan meningkatkan kualiti akhlak umat samada dengan mengadakan kempen hidup beretika dan berakhlak atau melancarkan buku-buku rujukan yang menjelaskan nilai-nilai akhlak tersebut dan sebagainya. Kempin Memakmurkan Masjid. menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. mencegah yang mungkar. Dengan adanya pemimpin yang soleh dan bertakwa seluruh agen sosialisasi dan jentera kerajaan akan menghala ke arah yang sama. Pengaruh luar yang buruk akan disekat samada dalam rancangan tv. beriman dan bertakwa. 15. mewarisi ciri perjuangan Rasulullah yang diutus untuk membangun akhlak dan keluhuran akan beroleh kedudukan dalam pemerintahan lantas memastikan semua umat menunaikan solat. Kursus Pengurusan Masjid. NGO dan Badan-badan Korporat. Seminar Motivasi dan Pembentukan Syakhsiah. 7. 11. memupuk dan meningkatkan mutu akhlak umat khasnya di kalangan remaja adalah suatu tanggungjawab besar. internet maupun apa jua pengaruh lain yang mengancam jatidiri dan maruah umat. Mereka menguatkuasakan sistem hidup Islam yang memang membela akhlak. Kursus Pengurusan Jenazah. 16. Rumusan Gagasan dan tugas untuk membangun. Agenda-agenda khusus menangani gejala keruntuhan dan kemorosatan akhlak akan disusun dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Madrasah atau Sistem Pengajian Formal. mengeluarkan zakat. Khemah Ibadan & Qiamullail. Pemimpin yang mempunyai iltizam yang tidak berbelah bagi kepada set-set nilai akhlak Islam. 8. Tidak berlaku proses pertentangan antara kerja membangun dan merosak akhlak serentak dalam jentera-jentera berkenaan. Ia harus bermula dengan melahirkan para pemimpin umat yang berakhlak.6. Ia tidak dapat dilakukan dengan jayanya kecuali oleh manusia yang berjiwa besar dan mempunyai kualiti kemanusian yang tinggi. menyuruh yang makruf. 10. Segala-galanya akan dimanfaatkan dalam menjana . 14. 9. Kursus Rumahtangga Bahagia.

com. khasnya di kalangan remaja kita dewasa ini.org.my/ Budaya Barat Fesyen seperti punk dan rap menjadi ikutan remaja kita.islam.com/video/MediaDetails. 8 comments Home Subscribe to: Posts (Atom) Bacalah lebih lanjut.gov.m/bm/nasihat/ http://www. pembangunan. Manusia diasuh kembali menjadi hamba Allah yang ta'at dan bukan hamba benda.my/ http://www.Kebenaran keadilan dan ihsan akan didaulatkan .rmp. wang.. .tutor.sabah. bangsa atau negara.gov.kekuatan untuk meningkatkan mertabat umat dalam segala bidang. • • • • • http://grouper.m/e-rujukan/ http://www.. Gangsterism Masalah gangsterism di kalangan pelajar sekolah juga amat membimbangkan.aspx?id=724901 http://www. Semoga semua langkah-langkah yang dicadangkan di atas dapat membantu mengatasi masalah keruntuhan akhlak yang semakin berleluasa...

MAT REMPIT Mat rempit ialah gelaran yang diberikan kepada penunggang motosikal yang bersikap buruk dan menunggang secara membabi-buta di jalan raya terutamanya pada waktu malam. Inilah akibatnya apabila terlebih rempit.. apatah lagi pengguna jalan raya yang lain. Mereka menunggang tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Gaya Mat Rempit Merbahayakan diri dan nyawa Padahnya merempit... .

( sambungan gambar ) Kegembiraan diakhiri dengan kematian yang mengerikan. Pengertian masalah sosial remaja Secara umumnya masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Minum Arak Kini seolah-olah menjadi minuman biasa tanpa memikirkan halal haramnya. Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja. Bohsia Melepak dan berfoya-foya di antara lelaki dan perempuan tanpa mengira masa dan tempat. Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan . Blog Archive 1.

masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar kenakalan mereka merosakkan harta benda awam. sesuatu perlu dilakukan segera untuk membendung mereka daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Kes terbaru melibatkan pergaduhan antara pelajar yang menyebabkanpembunuhan di dalam sebuah bas sekolah ketika dalam perjalanan ke sekolah. melepak dan seumpamanya. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Institusi Keluarga: Faktor-faktor Penyumbang (dari aspek pembangunan keluarga) James Becker mengatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna.seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. Dalam Akta Pengangkatan 1952. ponteng sekolah. secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja. Dalam kes seperti ini siapa yang patut dipersalahkan? Bagaimana ini boleh terjadi? Antara faktor-faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah disiplin: i. Namun begitu apabila pelajar sekolah mulai bertindak lebih jauh daripada itu. merokok.Ibu bapa hendaklah menjadi ‘role model’ sekaligus sebagai perangsang.Ibu bapa hendaklah membimbing. Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu. Mereka semakin berani melakukan pelbagai perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara. Kurang Kemahiran Mengawal Diri . golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan Pada lazimnya. kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. memahami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka.

Kita hidup berkelompok tetapi saling dipisahkan oleh tembok batu dan besi. Ditambah pula dengan tarikan daripada rakan yag senasib dengan mereka. Gaya keibubapaan yang baik akan menurunkan nilai-nilai baik ini supaya dapat menjadi teladan dan ikutan anak-anak. Dunia luar ibarat lorong. Sikap masyarakat sekarang tidak lagi suka menjaga tepi kain oramg lain turut menyumbangkan kepada mesalah ini. Perkara beginilah yang dilihat sebagai penyumbang kepada masalah social remaja masa kini. Perlakuan delekuan diperlihatkan sebagai satu identiti untuk kumpulan mereka dan satu cara remaja melepaskan keinginan serta tekanan mereka. Ketagihan keseronokan dapat mengatasi pengetahuan kemahiran hidup positif yang lain apabila kumpulan ini berkumpul. Ibu tunggal yang bekerja akan kesuntukan kesempatan untuk menurunkan nilai. Kita enggan menegur slsh lsku anak-anak jiran. mesra serta prihatin terpaksa dilaungkan kerana kemerosotannya di dalam gaya hidup masyarakat kini.nilai ini kepada anak-anak. Budaya saling tegur sapa. Ciri-ciri individualistic jelas ketara. Kemahiran mengawal diri memerlukan kefahaman terhadap nilai sosial baik di samping perkara yang salah dan betul dan di sisi peraturan mahupun undang-undang. Bagaimana dengan tanggungjawab seorang bapa? Keadaan menjadi lebih buruk jika perkara ini berlaku dalam system keluarga nuclear. Kita jarang berkongsi nilai-nilai baik sosial seperti mana masyarakat dahulu. tempat hiburan dan mana-mana lubuk untuk remaja melepak menjanjikan keseronokan yang lebih baik. . Ibu bapa sendiri perlu menjadi model yang terbaik untuk anak-anak mereka. adakah kita mempraktikkannya di kalangan anak-anak kita? Bagaiman dengan fungsi keibubapaan yang tidak kesampaian? Misalnya dalam kes ibu tunggal.berapa ramaikah di antara kita yang memiliki kemahiran keibubapaan ini? Jika kita mempunyai kemahiran ini. Ahli keluarga khasnya ibu bapa memainkan peranan dalam membentuk kemahiran mengawal diri. Sokongan daripada ahli keluarga yang kembangan adalah kurang. Bantu membantu.Keluarga merupakan institusi paling asas yang terlibat dalam memberikan pengalaman awal kepada seorang kanak-kanak. Namun.

Pengertian Masalah Sosial Remaja ARKIB : 06/03/2009 Martabatkan bahasa Melayu Oleh MOHD. Mereka sering terlibat dengan aktiviti antisocial yang bertentangan dengan nilai baik social. Begitu juga dengan bahasa Arab apabila dunia Arab semakin berkembang sebagai lubuk ekonomi.my APABILA bangsa asing menunjukkan minat untuk menguasai bahasa Melayu. agama. Secara teorinya. ia merupakan satu penghormatan kepada bangsa Melayu. Penganjuran kali ketiga PABM tahun ini yang berlangsung sejak 2 Mac dan berakhir hari ini menarik penyertaan seramai 46 orang peserta dari 28 negara di enam benua. masyarakat antarabangsa tidak akan memberikan perhatian kepada sesebuah bangsa. Justeru apabila bahasa Melayu turut menjadi perhatian seperti yang ditunjukkan menerusi penyertaan menggalakkan pada pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri (PABM) 2009. PABM dibahagikan kepada dua kategori iaitu Nusantara dengan penyertaan negara yang mengamalkan bahasa Melayu seperti Brunei. sekiranya bangsa itu tidak mempunyai sesuatu yang boleh dibanggakan. KHUZAIRI ISMAIL rencana@utusan. peraturan atau undang-undang. Mari kita imbas kembali bagaimana perlakuan remaja yang mempunyai harga diri serta konsep kendiri yang negative. Bertemakan Pengantarabangsaan Bahasa Melayu. Indonesia. Singapura dan Thailand. Ambil sahaja contoh mudah bagaimana masyarakat dunia berlumba-lumba mempelajari bahasa Jepun disebabkan ilmu sains dan teknologi mereka yang tinggi.Kurang kemahiran mengawal diri yang berpunca daripada harga diri dan konsep kendiri yang lemah tyryt menyumbangkan kepada merlakuan delekuan ini.com. ia secara tidak langsung mengiktiraf bahasa dan tamadun Melayu. .

Sebaliknya. Menariknya kali ini. bangsa asing melihat bahasa Melayu sebagai bahasa moden iaitu bahasa yang mempunyai nilai-nilai komersial. Jurnal atau makalah itu pula dimartabatkan dengan dijadikan sebagai wasik atau rujukan di kalangan ahli akademik dan cendekiawan antarabangsa. Justeru. Apatah lagi dengan hakikat bahawa terdapat lebih 30. . tujuh buah negara baru turut mengambil bahagian iaitu Itali. barangkali masih terlalu jauh. negara memerlukan jurnal dan makalah penyelidikan mengenai bahasa dan bangsa yang diiktiraf di peringkat dunia. Tidak dinafikan PABM yang bakal dijadikan acara tahunan merupakan pentas terbaik dalam mengangkat martabat bahasa Melayu di persada antarabangsa. kebanyakannya terletak di negara membangun dan maju. Bagaimanapun perlu untuk diketahui. Hakikatnya. terdapat 129 buah institusi pengajian tinggi (IPT) di 40 buah negara menawarkan pengajian bahasa Melayu. adakah penganjuran seumpama ini meskipun merupakan julung kali diadakan sudah memadai? Ketua Pengarah. Untuk menyimpulkan bahawa bahasa Melayu sudah diterima masyarakat dunia berdasarkan jumlah 129 buah IPT yang menawarkan kursus pengajian itu. Prof.Kategori Antarabangsa pula dibuka kepada seluruh negara dan disertai oleh pelajar yang mengambil jurusan bahasa Melayu di universiti negara masing-masing. untuk bahasa Melayu dipandang tinggi dalam konteks akademik. Datuk Ir. bukannya bahasa kesusasteraan semata-mata. Menurut beliau. Bosnia Herzegovina. Jerman. Radin Umar Radin Sohadi berkata. Malaysia juga merupakan negara contoh terutamanya di kalangan negara-negara dunia ketiga. daripada 129 buah IPT tersebut. negara sebenarnya mempunyai material yang sangat kaya dan tinggi dengan nilai-nilai kesusasteraan serta sosio budaya Melayu. berdasarkan keputusan senat IPT masing-masing yang dibarisi oleh golongan cerdik pandai dan cendekiawan yang berfikiran terbuka. Moldova. Bahagian Pengajian Tinggi. Untuk bahasa Melayu itu diterima sebagai satu kursus bahasa asing di IPT tersebut pula bukan melalui usaha melobi oleh kerajaan. Palestin dan Belarus. Malaysia menjadi perhatian dunia sebagai salah sebuah negara Islam yang semakin berkembang maju dan progresif. Namun.000 buah IPT di seluruh dunia ketika ini. Sehingga kini. Kementerian Pengajian Tinggi. Dr. Pastinya antara kriteria yang diberikan keutamaan ialah bagaimana bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibunda berjaya membina sebuah negara Malaysia seperti hari ini.

memberikan gambaran sebenar mengenai kualiti graduan terutamanya di kalangan bangsa Melayu. Ia adalah satu keperluan pada masa ini. Malangnya sehingga kini. bolehkah jurnal atau makalah bahasa Melayu diiktiraf dan diterima di peringkat antarabangsa? Untuk jurnal atau makalah itu diterima. Jurnal dan makalah bahasa Melayu itu seharusnya datang dari kita. Jatuh bangun atau maju mundur sesebuah bangsa turut bergantung kepada kemampuan anak bangsanya menguasai kemahiran dalam pelbagai bahasa. mengapa PPSMI pula dilihat menyongsong arus? Bagi Radin Umar. Sedangkan kita tidak hanya mempunyai material itu. . Kemahiran menguasai bahasa antarabangsa ujar beliau. jika bangsa asing sangat berminat untuk mendalami bahasa Melayu. tiada jurnal atau makalah yang secara khusus mengangkat mengenai sosiobudaya dan kesusasteraan Melayu dalam indeks itu. Tamil atau bahasa Arab yang merupakan antara bahasa utama ekonomi dunia ketika ini. Lebih baik. adalah perkara universal yang tidak boleh dipandang enteng. Ke mana menghilangnya pejuang-pejuang bahasa Melayu yang boleh memartabatkan bahasa ibunda dalam konteks meletakkan jurnal bahasa Melayu di persada dunia? "Bagi saya ini juga merupakan fardu kifayah bagi mereka yang pakar dalam bidang bahasa. dasar PPSMI perlu bergerak seiring dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Pastinya ada yang mengaitkan. malah negara luar juga menunjukkan minat yang sangat tinggi kepada bahasa Melayu. Kemahiran itu sangat penting untuk menembusi pasaran kerja terutamanya di peringkat multinasional. graduan Melayu juga mampu menguasai bahasa ketiga sama ada bahasa Mandarin. kerana negara kita adalah lubuknya" kata Radin Umar. beliau mempunyai pandangan yang sangat jelas iaitu pada penghujungnya graduan terutamanya bangsa Melayu perlu kembali kepada realiti sebenar dunia hari ini. Dalam erti kata yang lain. Oleh itu katanya. Menariknya PABM 2009 kali ini juga berlangsung ketika negara berada dalam kekalutan mengenai perdebatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Berpeluang berdialog dengan pihak industri tambah beliau. Apa yang tinggal ialah kemahuan dan usaha kita untuk memperkembangkan dan mengantarabangsakannya.Namun cabarannya ialah sejauh mana kita mampu menembusi dan mengekalkan keunggulan bahasa Melayu di pentas antarabangsa. ia perlu diindekskan dalam sistem atau rangkaian yang diiktiraf seperti Isis atau Scorpus yang berpangkalan di Amerika Syarikat (AS) atau United Kingdom.

apatah lagi bahasa Inggeris dan juga bahasa lain yang boleh menjadikan mereka lebih berdaya saing dalam dunia pekerjaan.Antara yang paling ketara ialah kegagalan menguasai kemahiran berkomunikasi termasuk bahasa Melayu sendiri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful