PESTA PANTUN
. 1.0 PENDAHULUAN

Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, pihak Kementerian Pendidikan telah memperkenal pertandingan ini pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati dan berfikiran kritis dalam hal ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan semaksimum mungkin Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran berbahasa dalam menjawab pantun. Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

3.0 PENGELOLAAN Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN 4.0 JENIS PERTANDINGAN Kalah mati 5.0 PENYERTAAN/ PENDAFTARAN 5.1 Pendaftaran peserta- 5 orang 5.2 Bilangan guru - 2 guru pengiring 5.3 Pertandingan terbuka kepada semua murid TINGKATAN SATU hingga TINGKATAN LIMA sekolah bantuan kerajaan di Malaysia tidak termasuk MRSM. 5.4 Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar satu pasukan untuk pertandingan tersebut. 5.5 Sebuah sekolah hanya boleh diwakili oleh murid yang sedang belajar di sekolah tersebut. 6.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN. 6.1 Syarat-Syarat Pertandingan 6.1.1 Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “abab”.

6.1.2

Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun,tiga pemantun mengambil bahagian dan dua orang pemantun simpanan. Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Pasukan yang memperoleh markah yang tertinggi dikira sebagai pemenang. Walau bagaimanapun ketua hakim berhak berbincang dalam kalangan hakim untuk menentukan pemenang berdasarkan sistem juri sekiranya terdapat pemberian markah antara hakim tidak seimbang.

6.1.3 6.1.4

6.1.5 Jika berlaku seri, pasukan yang mendapat markah isi terbanyak dikira sebagai pemenang. 6.1.6. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa diambil kira. 6.1.7 Masa menjual dan membeli pantun dikira berdasarkan arahan jurupantun. 6.1.8 Masa dikira mulai daripada pengerusi mengarahkan penjualan pantun ialah 15 saat untuk pusingan pertama. Manakala dalam pusingan kedua masa untuk mereka cipta dan menjual pantun bagi tema spontan ialah 60 saat. 6.1.9 .Masa untuk membeli pantun ialah 60 saat untuk ketiga-tiga pusingan. 6.1.10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat masa untuk jualan bagi pusingan pertama dan ketiga. Setiap pemantun dibenarkan menjual tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun.
6.2 FORMAT PERTANDINGAN

6.2.1 Pertandingan Pusingan Pertama – Tema diberi awal

A

1

MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT

1

A

B

2

MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT

2

B

C

3

MENJUAL 15 SAAT

. e. b. Tema pantun dalam pusingan ketiga ini mestilah tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti agama.(SPONTAN.2.4 Format Pusingan Ketiga (SPONTAN. kaum dan menyentuh peribadi individu. Pemantun tidak boleh menjual pantun yang berbentuk kuiz / teka .TEMA DISEDIAKAN OLEH PENJUAL PANTUN) A 3 3 (MENJUAL. Dalam pusingan ketiga.2. Tema pantun disediakan oleh pemantun untuk dijual kepada pasukan lawan.15 SAAT) A (MEMBELI 60 SAAT) B 1 1 (MENJUAL – 15 SAAT) B (MEMBELI – 60 SAAT) C 3 3 (MENJUAL – 15 SAAT) C (MEMBELI – 60 SAAT) Nota: TEMA PANTUN: a.teki d. c. Pantun yang dijual mestilah mempunyai nilai murni dan bermesej positif.3 Format Pusingan Kedua.Tema diundi ) A 2 2 MENJUAL 60 SAAT A MEMBELI 60 SAAT B 3 3 MENJUAL 60 SAAT B MEMBELI 60 SAAT C 1 1 MENJUAL 60 SAAT 1 C MEMBELI 60 SAAT 6. fahaman politik. penjual pantun hendaklah menyebut tema terlebih dahulu sebelum menjual pantunnya.MEMBELI 60 SAAT 3 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT 6.

Jualan pantun yang merupakan pernyataan dan bukan berbentuk soalan.  Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak mengganggu pihak lawan.6.  Keputusan hakim adalah muktamad 6. ii.20 markah . markah tidak akan diberikan. markah tidak akan diberikan.1 orang hakim Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan.20 markah . Sekiranya berlaku perbincangan.10 markah  Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim     Bahagian isi .3 PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN    Isi Bahasa Persembahan .Ketepatan soalan/belian/jawapan . Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah.sebanyak 50 markah daripada jumlah markah keseluruhan perlu dipotong.Jelas dan sesuai dengan tema (10/20) ISI .JUMLAH MARKAH (10/20) i.2 orang hakim Bahagian Bahasa .3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA (Menghakimi Isi . v. yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah. vi. iv Ketepatan soalan/jawapan . iii.2 orang hakim Bah. Persembahan . . Pantun yang berupa pelarian .jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas Jika lebih daripada satu soalan.

 Pembayang maksud mestilah berkaitan dengan keindahan alam semesta atau unsur semula jadi atau kerenah manusia. Padat dan jitu ii.7 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 4 : Menghakimi bahasa – pembayang dan maksud serta tautannya ( 10 / 20 ) Pembayang maksud.Jumlah Markah (10/20 ) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:i.2 markah 2.6 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM KETIGA Menghakimi Bahasa .6. Pola Rima `abab’   Rima di hujung baris Rima di tengah .5 markah . .5 markah 6. Suku kata dalam baris  8 hingga 12 suku kata .5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA (Menghakimi isi. Mempunyai nilai susila .Padat & jitu serta bernilai susila – 10/20 markah) ISI .5 markah Padat dan jitu bermaksud:  Pemilihan kosa kata yang indah  Tanpa kesalahan bahasa  Susunan kosa kata yang betul Mempunyai nilai susila:Pantun sarat dengan nilai-nilai murni dan dapat dijadikan panduan/pedoman dalam kehidupan seharian 6.Pola Rima & Suku kata (10/ 20 ) 1.3 markah .( 6 markah ) a) Terdapat tautan / kesinambungan dengan baris pertama dengan baris kedua.

Tautan pembayang dengan maksud. Pembayang maksud tidak mengandungi maksud kiasan seperti metafora. simile dan seumpamanya. jelingan dan senyuman.( 4 markah )  ( Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud ). (10 markah) a) Gerak-geri yang seimbang dengan pantun  ( 3 markah ) ( Gerak-geri tangan. intonasi.  Pembayang maksud mestilah mempunyai cerita yang jelas dan berkaitan. ( 2 markah ) c) Kelancaran ( Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan ). d) Sebutan baku dan jelas ( 2 markah ) . kelancaran dan sebutan baku. 6. personifikasi. jeda.8 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 5 : Menghakimi persembahan – gerak fizikal. ( 3 markah ) b) Intonasi dan jeda   ( Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris ). tiada markah yang diberikan ). Jika terdapat aksi yang berlebihan. Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun.

3.BORANG PEMARKAHAN HAKIM PESTA PANTUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NAMA HAKIM 1 2 3 4 5 …………………………………………………… (Nama hakim) NEGERI :____________________________________ Pusingan 1 1. 2. 2 3 NAMA PEMANTUN: Jumlah Jumlah .

HAKIM PESERTA 1 PESERTA 2 PESERTA 3 1 2 4 4 5 JUMLAH JUMLAH .KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NEGERI:…………………………………………………………………. HAKIM 1 2 3 4 5 JUMLAH PESERTA A PESERTA B PESERTA C JUMLAH KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NEGERI:………………………………………………………………..

 Mengulang pantunnya sendiri atau pantun pasukannya.sebaris atau dua baris penuh. ( Hakim 5 ) 5 Pantun jual berbentuk kuiz Tolak 20 markah isi Hakim 1 dan hakim 2 Contoh: Angin teknologi menghembus maju Pusat cyber dibina bila 6 Perbincangan sesama sendiri/ memberi nota semasa menjual dan menjawab Tolak 40 markah ( markah isi dan bahasa ) Hakim 1.PANDUAN UNTUK HAKIM BIL JENIS KESALAHAN Bukan pantun jual / pantun pernyataan Cuma intonasi dinaikkan pada baris keempat atau cara berpantun seolah . gejala dadah kian menular. . hakim 2 ( isi ) Hakim 3 dan Hakim 4 ( bahasa ) 7 Tergagap / tersekat-sekat Tolak 2 markah persembahan Hakim 5 : hakim persembahan sahaja Tergagap / tersekat sekali : 1 markah Tergagap / tersekat 2 kali & lebih : 2 markah 8 Pantun ciplak ( pantun jual atau pantun beli ) sama ada:  Pantun lama atau  Diambil daripada pihak lawan. mengapa renaja tampak keliru.sebaris atau dua baris penuh.olah bertanya HURAIAN DAN MARKAH DITOLAK Tolak semua markah isi : Hakim 1 dan Hakim 2 ( 0 markah ) Contoh: Burung merbuk riang bersenda. Bersenda riang di pohon turi. budak kecil bermain di taman.  Peribahasa Ciplak sebaris . sayang remaja wawasan tiada ibunda tercinta menghilang diri ? 1 2 Dua soalan dalam satu pantun Tolak markah isi Hakim 1 : tolak 10 markah Hakim 2 : tolak 10 markah Contoh: Ilmu dituai buahnya di mana? Pabila dituai murnikah hasilnya? 3 Lari tidak menepati tema Tolak 20 markah isi Hakim 1 dan hakim 2 4 Tidak baku Tolak 2 markah persembahan.tolak 5 markah ( Hakim 4 ) Ciplak dua baris – tolak 10 markah ( Hakim 4) Contoh: Buah cempedak di luar pagar Bunga melur cantik di taman cantik di rimba cantik di tanjung 9 Pantun tercemar / tidak bermoral Tolak 20 markah bahasa : Hakim 3 dan Hakim 4 Contoh: sayang puteri termenung di pangkin.

Hakim 1( isi ) : memberi 5 markah Hakim 2 ( isi ): memberi 5 markah Hakim 3 ( bahasa ) : memberi markah per 10 Hakim 4 ( bahasa ) : memberi markah per 10 Hakim 5 ( persembahan ): markah per 10 RAGAM BAHASA DALAM PANTUN JENIS HURAIAN DAN CONTOH Perbandingan secara langsung  bahtera merdeka berlayar sudah  gedung ilmu  warga emas memimpin waktu Contoh maksud pantun Bunga ilmu mekar mewangi. mengapa dibiar menikam diri? Unsur perorangan. Pemantun mesti memahami soalan dan mengambil sebahagian soalan yang dijual sebagai asas jawapan. Budaya ilmu amalan mulia darjat insan kan kekal berzaman 2. bagaimana harumnya majukan bangsa? Contoh maksud pantun Lautan ilmu diharung sudah. bak. seperti. laksana dll )  gigih pak tua bak semarak api  laksana helang di angkasa raya Contoh pantun Rangkaian satelit bak cendawan tumbuh. mengapa lemas di jagat raya? Perbandingan secara tidak langsung ( bagai.10 Pantun jawapan pelarian Tidak menjawab soalan yang diberi. macam. manfaat ilmu bersinar indah insan kreatif memimpin pertiwi 3. Memberi sifat manusia kepada benda – benda bukan manusia  Tampak rembulan tersenyum padaku  alam terbakar menangis hiba  hembusan sang bayu menyapa puteri Pembalikan susunan kata – kata  jiwa pak tua teguhnya masih  remaja kini ditegur jangan  ilmu dituai buahnya di mana?  kasih beralih dibelai bagaimana? Kiasan yang melampau dan berlebih – lebihan  gerak remaja memukau ummah  hilang duniaku sekelip mata  penjara rumah berabad sudah METAFORA SIMILE PERSONIFIKASI INVERSI . Contoh pantun Andai masa bak mata pedang. umpama. Tolak 20 markah isi : Hakim 1 dan Hakim2 Contoh: jawapan disedia berasaskan tema 1. manfaat ilmu bersinar indah kukuhkan iman hadapi dugaan 11 Pihak lawan mesti membeli pantun berasaskan tema walaupun pantun jual gagal dilafazkan dalam tempoh yang ditetapkan. Nilaian kudus dirakam bagaimana.

HIPERBOLA REPETISI  kasih ibu melaut saujana Contoh pantun ( tema : tanggungjawab remaja ) Gunung terbeban dipikul remaja kenapa bimbang dipikul gelombang? Pengulangan kata sebagai penegas. melihat pelepah di bawah yang gugur. Perulangan huruf vocal Perulangan huruf konsonan ASONANSI ALITERASI . anafora. Jangan tertawa pelepah di atas. epifora Contoh pantun Orang di Jawa menanam kapas. Orang di Eropah menanam anggur. reponsi.

Hubungan baris 1 & 2 Juntai cendana sisian keledang Kelapa berjajar luas terperi ( 2 markah ) Ada cerita TIADA tautan Tiada kiasan juntai cendana sisian keledang – andai masa bak mata pedang kelapa berjajar luas terperi mengapa dibiar menikam diri ( 2 markah ) PEMBAYANG KURANG MENGGAMBARKAN MAKSUD Rima tengah : 2 Rima hujung : 3 Suku kata : 5 JUMLAH : 10 MARKAH Hakim 4 10 markah Pembayang maksud maksud serta tautannya dan b1 b3 b2 b4 4 markah Hakim 5 10 markah Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran : 2 Sebutan baku: 2 Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran : 2 Sebutan baku : 2 Berasaskan pemerhatian ketelitian hakim atau . kelapa berjajar luas terperi. kelapa berjajar luas terperi. andai masa bak mata pedang. mengapa dibiar menikam diri. kelapa berjajar luas terperi. HAKIM Hakim 1 10 markah Menilai soalan baris 3 dan 4 Menilai jawapan baris 3 dan 4 BIDANG TUGAS Menilai soalan baris 3 dan 4 Andai masa bak mata pedang Mengapa dibiar menikam diri MARKAH DINILAI Jelas dan Tepat 10 MARKAH Hakim 2 10 markah Pemilihan kata dan nilai susila juntai cendana sisian keledang. Pemilihan kata di baris pembayang tidak tepat Nilai susila kurang menarik PEMILIHAN DIKSI – 3 NILAI SUSILA -3 Hakim 3 10 markah Menilai pola rima dan suku kata Menilai pola rima dan suku kata Juntai cendana sisian keledang. andai masa bak mata pedang. andai masa bak mata pedang. mengapa dibiar menikam diri. mengapa dibiar menikam diri.PROFESIONAL HAKIM PANTUN CONTOH PANTUN JUAL Juntai cendana sisian keledang.

Mengapakah sukan menjadi lesu.  Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’ Contoh – contoh soalan pantun Redup nyaman di kala senja. Markah tidak lebih daripada 3 markah  peserta tidak meniru jawapan pasukan lawan  pantun yang dijual mesti berasaskan tema. Siapa ilmuan paling tersohor? 1-2 SOALAN SANGAT LEMAH 0 DUA SOALAN 0 SOALAN PERNYATAAN 0 PANTUN KUIZ . Tika bertemu mengapa membisu? ( tidak bersapa = membisu ) Hidup setaman tiada bersapa. Sahutan muhibah mengapa dipinggir ? Hidup setaman tiada bersapa. undan di sawah terbang ke hilir.  peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru soalan yang sama atau hampir sama ( peserta kurang kreatif ). Dijurang sengketa mengapa terjadi? ( tiada bersapa seolah – olah ada sengketa ) Hidup setaman tiada bersapa. Tercuitkah hati ingin berdamai? Hidup setaman tiada bersapa.HAKIM 1 MENILAI SOALAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1 ( hakim isi ): pantun soal  baris ketiga dan keempat. 0 markah tidak berasaskan tema. sahutan muhibah mengapa dipinggir? ( Tema : Amalan kejiranan ) 9-10 SOALAN YANG JELAS 7-8 SOALAN YANG MASIH BAIK 5-6 SOALAN SEDERHANA 3-4 SOALAN LEMAH Hidup setaman tiada bersapa. Bolehkah jiran usahakan damai? Soalan : menunjukkan sudah ada jawapan Hidup setaman tiada bersapa. Mengapa setaman tiada bersapa ?. Tika bertemu juga bermesra? Budaya ilmu digarap indah. hidup setaman tidak bersapa.

Usah dikenang rakan ketawa. kawan ketawa ramai selalu. Pantun jual ( Tema: amalan kejiranan ) Pantun beli ( Tema: amalan kejiranan ) 9-10 BAIK Jelas Tika susah pasti sendiri. Tika susah pasti sendiri. ( simbol / metafora / simile / yang jelas ) Tika susah pasti sendiri. sirih dijual. Barulah kenal budi sahabat. Contoh – contoh pantun jawapan Duduk di dapur membakar bahulu. serapah dibaca. Boleh mengenal intan dan kaca. tika susah pasti sendiri.HAKIM 1 MENILAI JAWAPAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1( Hakim Isi ): pantun soal  Menilai baris ketiga dan baris keempat. Tika susah pasti sendiri. tautan kasih hanya di jiwa.  Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’  0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa.  Peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama ( peserta kurang kreatif ). “takkan”). Sahabat sejati dicari masih.  Jawapan dalam bahagian maksud pantun beli / pantun jawapan boleh mengandungi kata / frasa yang terdapat dalam bahagian maksud (soalan) pantun jual.  Hakim berhak memberikan markah 0 sekiranya jawapan nafi diberikan tanpa alasan (Contohnya. rakan ketawa tak sanggup berkorban. bila susah mengapa sendiri? Berjaja meriah di pekan sari. Jangan kecewa kuatkan semangat ATAU sedia Ketawa dan tangis seiring masa. “takkan” ).  Hakim berhak memberikan markah antara 3-4 markah sahaja sekiranya jawapan nafi diberikan dengan alasan ( Contohnya.  0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. 3-4 lemah 1-2 sangat lemah 0 ( PELARIAN )  Tidak menjawab soalan  Jawapan pelarian  Jawapan sudah berasaskan tema . Adat dunia begitu lumrahnya. ibu menangis duduk di rumah. untuk dibuat hidangan kenduri. Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah  Peserta menjawab soalan yang dijual sahaja. 7-8 masih baik 5-6 sederhana Tidak dapat membuat perbandingan ( baru hendak mencari rakan ) Tika susah pasti sendiri.

buahnya di mana. ada tempatnya berbuah ilmu.PANTUN JAWAPAN PELARIAN CONTOH – CONTOH PANTUN PENJELASAN JAWAPAN PANTUN serindit berkidung di pohon sena. jawapan pengukuh Hakim 1 : boleh memberi 9 @ 10 markah Contoh jawapan pelarian: jawapan tuan bicaranya mudah. dibungkus rapi kain berwarna. ATAU ilmu dituai. buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Contoh jawapan pelarian: budaya ilmu kian bercambah. yakinkan diri kuatkan iman Pantun jual yang sama ilmu dituai. di ranting tinggi tiadakan gayat. kiranya kita ada pertemuan Pantun jual yang sama ilmu dituai. buahnya di mana? . serata buana 1. ilmu dituai. ilmuan tersohor daulatkan nusa  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  jawapan disediakan lebih awal berasaskan tema  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Pantun ijual Akhlak remaja muramnya sudah mampukah remaja mengharung zaman Contoh jawapan Takkan remaja akhlaknya suram bimbingan agama tersemat di kalbu Dianggap tidak menjawab soalan Soalan bertanya mampu atau tidak Sirih gaharu dijaga cermat. menjadi panduan sepanjang hayat. Tema : kecemerlangan ilmu Pantun jual yang sama ilmu dituai. buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Contoh jawapan pelarian: soalan tuan tidak kugundah. sebaris soalan diambil dijadikan jawapan 2. berbuah ilmu serata buana. berjerih guru menyemai maklumat.

ke hujung tanjung mengutip pegaga kalau nasib sudahlah malang.  Pemilihan kata yang tidak berulang . hakim berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu. kalau nasib sudahlah malang. jika ditanduk jatuhlah juga.CONTOH PANTUN jangan diusik kerbau jalang jika digesel rebah juga. kalau nasib memang malang. CONTOH PEMBERIAN MARKAH CONTOH . tepat. Kata tidak tepat 4 – 5 MARKAH Nilai estetika yang agak longgar 3 MARKAH Kata / frasa yang tidak tepat dengan mood pantun 3 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika 2 MARKAH Kata yang tidak tepat Kata/frasa yang dianggap tidak logik 2 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika Tiada kaitan antara baris – 1 MARKAH 1 MARKAH . walaupun jatuh bangunlah juga jangan dibaling kerbau jalang di pagi hari.HAKIM 2 : 10 markah Pemilihan kata / Diksi dan Nilai Susila Padat dan jitu : 5 markah mempunyai nilai susila : 5 markah Fokus Hakim 2 ( hakim isi ):  Menilai pemilihan kata/frasa dan nilai susila pada keseluruhan baris. dinginlah juga.ulang  Peserta tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. kalau nasib sudahlah malang duduk di anjung makanlah juga Kata / frasa yang berulang. PADAT & JITU 5 markah Kata / frasa yang digunakan tepat NILAI SUSILA 5 markah Mempunyai nilai. sudah jatuh ditimpa tangga. walaupun jatuh masih berbangga jangan dibaling kerbau jalang.  Pemilihan kata yang betul. indah dan berfungsi.  Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi.yang menggambarkan mood pantun 4 – 5 MARKAH jangan dihalau kerbau jalang.

di kala pagi Hakim 4: menilai seperti biasa ( hubungan baris 1 dan 2 ) PUSINGAN 2 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi daunnya gugur sepah merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) PUSINGAN 3 Peserta 1 di tepi perigi merimbun melur tempat pipit bermain riang Hakim 4:memberi 2 markah ( markah padat dan jitu) CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati Hakim 4: menilai seperti biasa ( markah padat dan jitu ) PEMBAYANG PUSINGAN 2 Peserta 2 PUSINGAN 3 Peserta 3 bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) .3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara.CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE.

rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. buih membusa di tepi – tepinya. : 2 markah : 3 markah : 5 markah Jumlah markah : 10 rima tengah rima akhir suku kata : 2 markah : 2 markah : 5 markah Jumlah markah : 9 rima tengah rima akhir suku kata : 1 markah : 2 markah : 5 markah Jumlah markah : 8 rima tengah rima akhir suku kata : 0 markah : 1 markah : 5 markah Jumlah markah : 6 . Badan dan nyawa menanggungkan. rima tengah Ilmu baru setampuk pinang. Jasad menangis di pintu kubur. Musnahkah maruah kerana harta? Pulau di balik Pulau Gosong. Menerpa lembayung mengorak tingkah.HAKIM 3 : 10 markah POLA RIMA DAN SUKU KATA Rima tengah : 2 markah Rima hujung : 3 markah Suku kata : 5 markah ( 8 suku kata hingga 12 suku kata ) FOKUS HAKIM 3:        10 markah ( rima tengah 2 markah. Pandang di Jawa diranggungkan. Jangan kata terdorong – dorong. Turun ke tanahdi pinggir kota. Rosakkah budi runtunan kemajuan. Bijak membilang ayam betina. rima akhir Kenapa gunung hendak dilangkah? suku kata Burung kedidi hinggap di dahan. Laksana teruna putera di Johor. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah sahaja Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja Contoh – contoh pantun Pulau karang jauh berjajar. rima tengah rima akhir suku kata : 2 markah : 1 markah : 5 markah Jumlah markah : 8 Bayu berlalu di teluk tenang. Hendak kembali ke alam dunia. boleh binasa semua jadinya. kalau kurang menaruh sabar.

nya. lang. mah. sah. li. 1 markah Suku kata : antara 8-12 suku kata : layak mendapat 5 markah Sekiranya. 2 markah Sederhana 2 2 markah rima Tidak diambil kira di mah gi lah 1 markah rang. ti. pemantun mengungkapkan rima syair ( rima akhir). Hakim 3 TIDAK MEMBERIKAN SEBARANG MARKAH UNTUK RIMA . yang. lar. 3 markah Baik :3 3 markah rima Tidak diambil kira lu bung ru bung 1 markah lang.Contoh pemberian markah rima tengah dan rima akhir SKALA Markah Terbaik : 5 5 markah rima PANGKAL Bunyi Tidak diambil kira TENGAH Bunyi rang sa rang sa 2 markah AKHIR Bunyi lar. nya.

Mentari pagi menyapa sena. HUBUNGAN BARIS 1 dan BARIS 2 ( ada cerita . ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita. bayu menyapa di waktu petang. TIADA tautan. sayang petani pergi ke bendang. Pergi menebang si pohon sena. Pergi menebang si pohon sena. si pohon sena di hujung kampung (mengulang frasa : si pohon sena) Lemah ( 2 markah) Ada cerita. 1. bayu berlalu membelai kalbu . tiada tautan . bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita. bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah Ada cerita. MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita. buat pangkin di rumpun rendang.ada kiasan Amat lemah 1 markah Tiada cerita. jangan lupa membawa parang 2 Pergi menebang si pohon sena. TIADA tautan .’ Tiada tautan.HAKIM 4 : ( 10 markah ) PEMBAYANG MAKSUD ( 6 MARKAH ) KESESUAIAN DENGAN MAKSUD ( 4 MARKAH ) FOKUS HAKIM 4:          10 markah sahaja. tiada kiasan Lemah (1 – 2 markah) Ada cerita. masih ada tautan dan tiada kiasan Pergi menebang si pohon sena. tiada tautan. Ada kiasan Pergi menebang si pohon sena. Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita. tiada kiasan : 2 markah Ada cerita< TIADA tautan. bertautan dan tiada kiasan : 6 MARKAH Baik (5 – 6 markah) Ada cerita. bertautan dan tiada kiasan Sederhana (3 – 4 markah ) Ada cerita. ADA kiasan : 1 markah 1.

di kala pagi Hakim 4: menilai seperti biasa ( hubungan baris 1 dan 2 ) PUSINGAN 2 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi daunnya gugur sepah merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) PUSINGAN 3 Peserta 1 di tepi perigi merimbun melur tempat pipit bermain riang Hakim 4:memberi 2 markah ( markah padat dan jitu) CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati Hakim 4: menilai seperti biasa ( markah padat dan jitu ) PEMBAYANG PUSINGAN 2 Peserta 2 PUSINGAN 3 Peserta 3 bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) .CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE.3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara.

takwa dan iman tiada di hati.2.baris 2 kalah dek petua lama .baris 4 1 lemah 1 lemah Pantun dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian Jangan diusik kerbau jalang. Jika digesel rebah juga.baris 2 tercetuskah sudah .baris 4 sayang puteri duduk termenung – baris 1 kalau ilmu penuh setanjung .Hubungan PEMBAYANG MAKSUD dan kaitannya dengan MAKSUD ( 4 MARKAH) Melati berserak tiada berguna.baris 3 temu diruah redah . 4 baik *ada kaitan         3 masih baik *ada kaitan 2 sederhana kurang berkait             berserak tiada berguna – baris 1 terjebak dadah durjana – baris 3 hiasan tiada pengganti . patah galah di dalam perahu. sungguh laksana bunga dedap.baris 4 terbilang melenggok seroja – baris 1 dijulang wawasan dipuja .baris 3 selepas puas tertidur lena .baris 3 ( berasa hiba ) tampak berwarna kelabu – baris 2 Akhlak memikat kalbu . cantik merah tiada berbau contoh pantun Johor dan Melaka jalang menggambarkan malang rebah menggambarkan jatuh dinilai sangat beruntung. hilir berderap mudik berderap. tetapi tiada berguna patah galah dalam perahu menggambarkan keadaan yang tidak menguntungkan = cantik merah tiada berbau .baris 2 iman tiada di hati . kalau nasib memang malang. bunga hiasan tiada pengganti.baris 4 dihias serasi – baris 1 mengganti tradisi . kalau jatuh ditimpa tangga.baris 3 lelawang madah terakhir – baris 2 pawang di era mutakhir . pasti terjebak dadah durjana.baris 4 kenyalang sayup riang – baris 1 ( berasa gembira ) hidup dirintang reba .

SKALA GERAK – GERI 3 markah         BAIK 3 markah     SEDERHANA 2 markah     Menghayati pantun yang diucap Gerak geri tangan yang seimbang Jelingan dan senyuman yang sesuai dengan diksi. Tidak yakin Tidak bijak mengawal intonasi Hentian jeda yang tidak kena pada tempatnya Tersekat – sekat dan tergagap – gagap. LEMAH 1 markah   Gerak – geri tangan  berlebihan / kelihatan kaku. BAKU ( 2 markah ) FOKUS HAKIM 5:         10 markah sahaja. Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang. Suara: antara dengar dengan tidak.  Tampak agak tertekan. Berkeyakinan gerak. jeda yang sesuai setiap baris / sekata. Kurang yakin   . INTONASI ( 3 markah ) KELANCARAN ( 2 markah ).HAKIM 5 : 10 MARKAH GERAK FIZIKAL ( 3 markah ).geri tangan yang dibuat – buat jelingan yang berlebihan / menghala setempat senyuman yang seakan – akan dibuat – buat INTONASI / JEDA 3 markah KELANCARAN 2 markah BAKU – 2 markah Jeda yang sesuai setiap baris/sekata Intonasi berasaskan ‘mood’ diksi pantun Berkeyakinan intonasi suara yang melandai / sama hentian jeda agak perlahan atau agak cepat ada yang tersekat – sekat.

Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan lawan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama (peserta kurang kreatif) Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM PERTAMA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 1:          10 MARKAH sahaja. 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. 0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa. Pemantun MESTI fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang dijual sahaja. Pantun jawapan berbentuk nafi dengan alasan : 3 – 4 markah Pantunjawapan berbentuk nafi tanpa alasan : 0 markah . Pemantun prihatin ‘bentuk dan aras soalan’. Menilai baris ketiga dan keempat.

Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi. . nilai susila : 5 markah ) Menilai pemilihan kata/frasa serta nilai susila pada keseluruhan baris Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. hakim berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEDUA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 2:     10 MARKAH ( padat dan jitu : 5 markah.

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KETIGA – BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR VS SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 3:        10 markah ( rima tengah 2 markah. rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja . Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah suku kata sahaja.

TIADA tautan. bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah Ada cerita.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEEMPAT – KEINDAHAN BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR VS SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 4:          10 markah sahaja. ADA kiasan : 1 markah . TIADA tautan . MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita. bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita. tiada kiasan : 2 markah Ada cerita< TIADA tautan. Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita. ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita.

jeda yang sesuai setiap baris / sekata.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KELIMA – PERSEMBAHAN : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 5:         10 markah sahaja. . Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang.

40. 12. 17. 45. 43. 41. 47. 44. 2. 8. 21. 26.CADANGAN TEMA PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 1. Kebersihan makanan Memperkasa Wawasan Remaja Manfaat ICT Majlis Harga Rukunegara Amalan Budi Bahasa Sekolahku Duniaku Pelajar Bestari Negara Lestari Modal Insan Masyarakat Hadhari Malaysiaku Gemilang Faedah Kokurikulum Malaysiaku Indah Memperkasa Bahasa Pendidikan Percuma Kepentingan IT Manfaat Litar Tertutup Sayangi Keluarga Cintai Alam Sekitar Semangat Kejiranan Semangat Perpaduan Budaya Membaca Gaya Hidup Sihat Pendidikan Cemerlang Kepimpinan Melalui Teladan Akhlak Mulia Ibu Mithali Keselamatan Jalan Raya Malaysia Cergas Permainan Tradisional Pakaian Tradisional Batik Malaysia Makanan Tradisional Sayangi Warga Emas Industri Tani Perubatan Tradisional Jati Diri Pemimpin Mithali Belia Jaya Kebersihan Diri Alam Sekitar Bekerja Lima Hari Sekolah Satu Sesi Makanan Seimbang Dunia Tanpa Sempadan Pemikiran Kritis Kecemerlangan Sukan Negara Di Mana Bumi Dipijak. 19. 18. 37. 46. 14. 42. 39. 31. 28. 33. 27. 15. 13. 9. 49. 4. 32. 35. 22. 3. 38. 7. 6. 30. 16. 29. 36. Di situ Langit Dijunjung Bahasa Jiwa Bangsa Budaya Keusahawanan . 24. 23. 5. 48. 25. 11. 20. 34. 50. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful