PESTA PANTUN
. 1.0 PENDAHULUAN

Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, pihak Kementerian Pendidikan telah memperkenal pertandingan ini pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati dan berfikiran kritis dalam hal ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan semaksimum mungkin Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran berbahasa dalam menjawab pantun. Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

3.0 PENGELOLAAN Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN 4.0 JENIS PERTANDINGAN Kalah mati 5.0 PENYERTAAN/ PENDAFTARAN 5.1 Pendaftaran peserta- 5 orang 5.2 Bilangan guru - 2 guru pengiring 5.3 Pertandingan terbuka kepada semua murid TINGKATAN SATU hingga TINGKATAN LIMA sekolah bantuan kerajaan di Malaysia tidak termasuk MRSM. 5.4 Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar satu pasukan untuk pertandingan tersebut. 5.5 Sebuah sekolah hanya boleh diwakili oleh murid yang sedang belajar di sekolah tersebut. 6.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN. 6.1 Syarat-Syarat Pertandingan 6.1.1 Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “abab”.

6.1.2

Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun,tiga pemantun mengambil bahagian dan dua orang pemantun simpanan. Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Pasukan yang memperoleh markah yang tertinggi dikira sebagai pemenang. Walau bagaimanapun ketua hakim berhak berbincang dalam kalangan hakim untuk menentukan pemenang berdasarkan sistem juri sekiranya terdapat pemberian markah antara hakim tidak seimbang.

6.1.3 6.1.4

6.1.5 Jika berlaku seri, pasukan yang mendapat markah isi terbanyak dikira sebagai pemenang. 6.1.6. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa diambil kira. 6.1.7 Masa menjual dan membeli pantun dikira berdasarkan arahan jurupantun. 6.1.8 Masa dikira mulai daripada pengerusi mengarahkan penjualan pantun ialah 15 saat untuk pusingan pertama. Manakala dalam pusingan kedua masa untuk mereka cipta dan menjual pantun bagi tema spontan ialah 60 saat. 6.1.9 .Masa untuk membeli pantun ialah 60 saat untuk ketiga-tiga pusingan. 6.1.10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat masa untuk jualan bagi pusingan pertama dan ketiga. Setiap pemantun dibenarkan menjual tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun.
6.2 FORMAT PERTANDINGAN

6.2.1 Pertandingan Pusingan Pertama – Tema diberi awal

A

1

MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT

1

A

B

2

MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT

2

B

C

3

MENJUAL 15 SAAT

. Tema pantun dalam pusingan ketiga ini mestilah tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti agama.MEMBELI 60 SAAT 3 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT 6.teki d. Pantun yang dijual mestilah mempunyai nilai murni dan bermesej positif. Dalam pusingan ketiga.2. b. c. e. kaum dan menyentuh peribadi individu. penjual pantun hendaklah menyebut tema terlebih dahulu sebelum menjual pantunnya. fahaman politik.15 SAAT) A (MEMBELI 60 SAAT) B 1 1 (MENJUAL – 15 SAAT) B (MEMBELI – 60 SAAT) C 3 3 (MENJUAL – 15 SAAT) C (MEMBELI – 60 SAAT) Nota: TEMA PANTUN: a. Tema pantun disediakan oleh pemantun untuk dijual kepada pasukan lawan. Pemantun tidak boleh menjual pantun yang berbentuk kuiz / teka .2.Tema diundi ) A 2 2 MENJUAL 60 SAAT A MEMBELI 60 SAAT B 3 3 MENJUAL 60 SAAT B MEMBELI 60 SAAT C 1 1 MENJUAL 60 SAAT 1 C MEMBELI 60 SAAT 6.3 Format Pusingan Kedua.TEMA DISEDIAKAN OLEH PENJUAL PANTUN) A 3 3 (MENJUAL.(SPONTAN.4 Format Pusingan Ketiga (SPONTAN.

. iii.jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas Jika lebih daripada satu soalan.Ketepatan soalan/belian/jawapan .sebanyak 50 markah daripada jumlah markah keseluruhan perlu dipotong. Jualan pantun yang merupakan pernyataan dan bukan berbentuk soalan.2 orang hakim Bahagian Bahasa .2 orang hakim Bah. vi. Sekiranya berlaku perbincangan. v.Jelas dan sesuai dengan tema (10/20) ISI .6.20 markah . iv Ketepatan soalan/jawapan . yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah.JUMLAH MARKAH (10/20) i.1 orang hakim Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan.3 PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN    Isi Bahasa Persembahan .  Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak mengganggu pihak lawan. Persembahan . Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah.3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA (Menghakimi Isi .20 markah . markah tidak akan diberikan.10 markah  Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim     Bahagian isi . ii. Pantun yang berupa pelarian .  Keputusan hakim adalah muktamad 6. markah tidak akan diberikan.

( 6 markah ) a) Terdapat tautan / kesinambungan dengan baris pertama dengan baris kedua. Padat dan jitu ii.5 markah .2 markah 2.3 markah . . Mempunyai nilai susila .Pola Rima & Suku kata (10/ 20 ) 1.  Pembayang maksud mestilah berkaitan dengan keindahan alam semesta atau unsur semula jadi atau kerenah manusia.5 markah Padat dan jitu bermaksud:  Pemilihan kosa kata yang indah  Tanpa kesalahan bahasa  Susunan kosa kata yang betul Mempunyai nilai susila:Pantun sarat dengan nilai-nilai murni dan dapat dijadikan panduan/pedoman dalam kehidupan seharian 6.5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA (Menghakimi isi.6.6 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM KETIGA Menghakimi Bahasa . Pola Rima `abab’   Rima di hujung baris Rima di tengah .7 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 4 : Menghakimi bahasa – pembayang dan maksud serta tautannya ( 10 / 20 ) Pembayang maksud.Padat & jitu serta bernilai susila – 10/20 markah) ISI . Suku kata dalam baris  8 hingga 12 suku kata .5 markah 6.Jumlah Markah (10/20 ) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:i.

( 3 markah ) b) Intonasi dan jeda   ( Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris ).8 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 5 : Menghakimi persembahan – gerak fizikal. simile dan seumpamanya. 6. d) Sebutan baku dan jelas ( 2 markah ) . tiada markah yang diberikan ). jelingan dan senyuman. (10 markah) a) Gerak-geri yang seimbang dengan pantun  ( 3 markah ) ( Gerak-geri tangan. Jika terdapat aksi yang berlebihan. jeda. Tautan pembayang dengan maksud. ( 2 markah ) c) Kelancaran ( Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan ). Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun.( 4 markah )  ( Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud ). Pembayang maksud tidak mengandungi maksud kiasan seperti metafora. kelancaran dan sebutan baku. personifikasi. intonasi.  Pembayang maksud mestilah mempunyai cerita yang jelas dan berkaitan.

3.BORANG PEMARKAHAN HAKIM PESTA PANTUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NAMA HAKIM 1 2 3 4 5 …………………………………………………… (Nama hakim) NEGERI :____________________________________ Pusingan 1 1. 2. 2 3 NAMA PEMANTUN: Jumlah Jumlah .

. HAKIM PESERTA 1 PESERTA 2 PESERTA 3 1 2 4 4 5 JUMLAH JUMLAH . HAKIM 1 2 3 4 5 JUMLAH PESERTA A PESERTA B PESERTA C JUMLAH KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NEGERI:……………………………………………………………….KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NEGERI:………………………………………………………………….

gejala dadah kian menular. budak kecil bermain di taman. Bersenda riang di pohon turi. hakim 2 ( isi ) Hakim 3 dan Hakim 4 ( bahasa ) 7 Tergagap / tersekat-sekat Tolak 2 markah persembahan Hakim 5 : hakim persembahan sahaja Tergagap / tersekat sekali : 1 markah Tergagap / tersekat 2 kali & lebih : 2 markah 8 Pantun ciplak ( pantun jual atau pantun beli ) sama ada:  Pantun lama atau  Diambil daripada pihak lawan.olah bertanya HURAIAN DAN MARKAH DITOLAK Tolak semua markah isi : Hakim 1 dan Hakim 2 ( 0 markah ) Contoh: Burung merbuk riang bersenda.tolak 5 markah ( Hakim 4 ) Ciplak dua baris – tolak 10 markah ( Hakim 4) Contoh: Buah cempedak di luar pagar Bunga melur cantik di taman cantik di rimba cantik di tanjung 9 Pantun tercemar / tidak bermoral Tolak 20 markah bahasa : Hakim 3 dan Hakim 4 Contoh: sayang puteri termenung di pangkin. . mengapa renaja tampak keliru. ( Hakim 5 ) 5 Pantun jual berbentuk kuiz Tolak 20 markah isi Hakim 1 dan hakim 2 Contoh: Angin teknologi menghembus maju Pusat cyber dibina bila 6 Perbincangan sesama sendiri/ memberi nota semasa menjual dan menjawab Tolak 40 markah ( markah isi dan bahasa ) Hakim 1.PANDUAN UNTUK HAKIM BIL JENIS KESALAHAN Bukan pantun jual / pantun pernyataan Cuma intonasi dinaikkan pada baris keempat atau cara berpantun seolah .  Mengulang pantunnya sendiri atau pantun pasukannya.  Peribahasa Ciplak sebaris . sayang remaja wawasan tiada ibunda tercinta menghilang diri ? 1 2 Dua soalan dalam satu pantun Tolak markah isi Hakim 1 : tolak 10 markah Hakim 2 : tolak 10 markah Contoh: Ilmu dituai buahnya di mana? Pabila dituai murnikah hasilnya? 3 Lari tidak menepati tema Tolak 20 markah isi Hakim 1 dan hakim 2 4 Tidak baku Tolak 2 markah persembahan.sebaris atau dua baris penuh.sebaris atau dua baris penuh.

Memberi sifat manusia kepada benda – benda bukan manusia  Tampak rembulan tersenyum padaku  alam terbakar menangis hiba  hembusan sang bayu menyapa puteri Pembalikan susunan kata – kata  jiwa pak tua teguhnya masih  remaja kini ditegur jangan  ilmu dituai buahnya di mana?  kasih beralih dibelai bagaimana? Kiasan yang melampau dan berlebih – lebihan  gerak remaja memukau ummah  hilang duniaku sekelip mata  penjara rumah berabad sudah METAFORA SIMILE PERSONIFIKASI INVERSI . umpama. macam. Hakim 1( isi ) : memberi 5 markah Hakim 2 ( isi ): memberi 5 markah Hakim 3 ( bahasa ) : memberi markah per 10 Hakim 4 ( bahasa ) : memberi markah per 10 Hakim 5 ( persembahan ): markah per 10 RAGAM BAHASA DALAM PANTUN JENIS HURAIAN DAN CONTOH Perbandingan secara langsung  bahtera merdeka berlayar sudah  gedung ilmu  warga emas memimpin waktu Contoh maksud pantun Bunga ilmu mekar mewangi. Budaya ilmu amalan mulia darjat insan kan kekal berzaman 2. manfaat ilmu bersinar indah insan kreatif memimpin pertiwi 3. Contoh pantun Andai masa bak mata pedang. laksana dll )  gigih pak tua bak semarak api  laksana helang di angkasa raya Contoh pantun Rangkaian satelit bak cendawan tumbuh. bagaimana harumnya majukan bangsa? Contoh maksud pantun Lautan ilmu diharung sudah. Tolak 20 markah isi : Hakim 1 dan Hakim2 Contoh: jawapan disedia berasaskan tema 1. mengapa lemas di jagat raya? Perbandingan secara tidak langsung ( bagai.10 Pantun jawapan pelarian Tidak menjawab soalan yang diberi. mengapa dibiar menikam diri? Unsur perorangan. seperti. Nilaian kudus dirakam bagaimana. Pemantun mesti memahami soalan dan mengambil sebahagian soalan yang dijual sebagai asas jawapan. bak. manfaat ilmu bersinar indah kukuhkan iman hadapi dugaan 11 Pihak lawan mesti membeli pantun berasaskan tema walaupun pantun jual gagal dilafazkan dalam tempoh yang ditetapkan.

HIPERBOLA REPETISI  kasih ibu melaut saujana Contoh pantun ( tema : tanggungjawab remaja ) Gunung terbeban dipikul remaja kenapa bimbang dipikul gelombang? Pengulangan kata sebagai penegas. anafora. epifora Contoh pantun Orang di Jawa menanam kapas. reponsi. Jangan tertawa pelepah di atas. Orang di Eropah menanam anggur. Perulangan huruf vocal Perulangan huruf konsonan ASONANSI ALITERASI . melihat pelepah di bawah yang gugur.

kelapa berjajar luas terperi. andai masa bak mata pedang. mengapa dibiar menikam diri. kelapa berjajar luas terperi. mengapa dibiar menikam diri. Hubungan baris 1 & 2 Juntai cendana sisian keledang Kelapa berjajar luas terperi ( 2 markah ) Ada cerita TIADA tautan Tiada kiasan juntai cendana sisian keledang – andai masa bak mata pedang kelapa berjajar luas terperi mengapa dibiar menikam diri ( 2 markah ) PEMBAYANG KURANG MENGGAMBARKAN MAKSUD Rima tengah : 2 Rima hujung : 3 Suku kata : 5 JUMLAH : 10 MARKAH Hakim 4 10 markah Pembayang maksud maksud serta tautannya dan b1 b3 b2 b4 4 markah Hakim 5 10 markah Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran : 2 Sebutan baku: 2 Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran : 2 Sebutan baku : 2 Berasaskan pemerhatian ketelitian hakim atau . andai masa bak mata pedang. andai masa bak mata pedang. kelapa berjajar luas terperi.PROFESIONAL HAKIM PANTUN CONTOH PANTUN JUAL Juntai cendana sisian keledang. Pemilihan kata di baris pembayang tidak tepat Nilai susila kurang menarik PEMILIHAN DIKSI – 3 NILAI SUSILA -3 Hakim 3 10 markah Menilai pola rima dan suku kata Menilai pola rima dan suku kata Juntai cendana sisian keledang. mengapa dibiar menikam diri. HAKIM Hakim 1 10 markah Menilai soalan baris 3 dan 4 Menilai jawapan baris 3 dan 4 BIDANG TUGAS Menilai soalan baris 3 dan 4 Andai masa bak mata pedang Mengapa dibiar menikam diri MARKAH DINILAI Jelas dan Tepat 10 MARKAH Hakim 2 10 markah Pemilihan kata dan nilai susila juntai cendana sisian keledang.

Mengapakah sukan menjadi lesu. Mengapa setaman tiada bersapa ?. Dijurang sengketa mengapa terjadi? ( tiada bersapa seolah – olah ada sengketa ) Hidup setaman tiada bersapa. Bolehkah jiran usahakan damai? Soalan : menunjukkan sudah ada jawapan Hidup setaman tiada bersapa. Tika bertemu mengapa membisu? ( tidak bersapa = membisu ) Hidup setaman tiada bersapa.  Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’ Contoh – contoh soalan pantun Redup nyaman di kala senja. Sahutan muhibah mengapa dipinggir ? Hidup setaman tiada bersapa. Tercuitkah hati ingin berdamai? Hidup setaman tiada bersapa. undan di sawah terbang ke hilir. sahutan muhibah mengapa dipinggir? ( Tema : Amalan kejiranan ) 9-10 SOALAN YANG JELAS 7-8 SOALAN YANG MASIH BAIK 5-6 SOALAN SEDERHANA 3-4 SOALAN LEMAH Hidup setaman tiada bersapa. Siapa ilmuan paling tersohor? 1-2 SOALAN SANGAT LEMAH 0 DUA SOALAN 0 SOALAN PERNYATAAN 0 PANTUN KUIZ . hidup setaman tidak bersapa. Tika bertemu juga bermesra? Budaya ilmu digarap indah. 0 markah tidak berasaskan tema. Markah tidak lebih daripada 3 markah  peserta tidak meniru jawapan pasukan lawan  pantun yang dijual mesti berasaskan tema.HAKIM 1 MENILAI SOALAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1 ( hakim isi ): pantun soal  baris ketiga dan keempat.  peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru soalan yang sama atau hampir sama ( peserta kurang kreatif ).

rakan ketawa tak sanggup berkorban. untuk dibuat hidangan kenduri. serapah dibaca. sirih dijual. Contoh – contoh pantun jawapan Duduk di dapur membakar bahulu. 3-4 lemah 1-2 sangat lemah 0 ( PELARIAN )  Tidak menjawab soalan  Jawapan pelarian  Jawapan sudah berasaskan tema .HAKIM 1 MENILAI JAWAPAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1( Hakim Isi ): pantun soal  Menilai baris ketiga dan baris keempat. tautan kasih hanya di jiwa. ( simbol / metafora / simile / yang jelas ) Tika susah pasti sendiri. 7-8 masih baik 5-6 sederhana Tidak dapat membuat perbandingan ( baru hendak mencari rakan ) Tika susah pasti sendiri. tika susah pasti sendiri.  Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’  0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa. “takkan” ).  Jawapan dalam bahagian maksud pantun beli / pantun jawapan boleh mengandungi kata / frasa yang terdapat dalam bahagian maksud (soalan) pantun jual.  Hakim berhak memberikan markah 0 sekiranya jawapan nafi diberikan tanpa alasan (Contohnya. ibu menangis duduk di rumah. Boleh mengenal intan dan kaca. Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah  Peserta menjawab soalan yang dijual sahaja.  Hakim berhak memberikan markah antara 3-4 markah sahaja sekiranya jawapan nafi diberikan dengan alasan ( Contohnya. Jangan kecewa kuatkan semangat ATAU sedia Ketawa dan tangis seiring masa.  0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. Sahabat sejati dicari masih. Pantun jual ( Tema: amalan kejiranan ) Pantun beli ( Tema: amalan kejiranan ) 9-10 BAIK Jelas Tika susah pasti sendiri. “takkan”). bila susah mengapa sendiri? Berjaja meriah di pekan sari. Barulah kenal budi sahabat. kawan ketawa ramai selalu. Tika susah pasti sendiri. Adat dunia begitu lumrahnya. Tika susah pasti sendiri.  Peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama ( peserta kurang kreatif ). Usah dikenang rakan ketawa.

buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Contoh jawapan pelarian: budaya ilmu kian bercambah. ilmu dituai. Tema : kecemerlangan ilmu Pantun jual yang sama ilmu dituai. serata buana 1. dibungkus rapi kain berwarna. buahnya di mana? . ATAU ilmu dituai. menjadi panduan sepanjang hayat. berjerih guru menyemai maklumat. berbuah ilmu serata buana. yakinkan diri kuatkan iman Pantun jual yang sama ilmu dituai. di ranting tinggi tiadakan gayat. jawapan pengukuh Hakim 1 : boleh memberi 9 @ 10 markah Contoh jawapan pelarian: jawapan tuan bicaranya mudah. sebaris soalan diambil dijadikan jawapan 2. kiranya kita ada pertemuan Pantun jual yang sama ilmu dituai. buahnya di mana. buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Contoh jawapan pelarian: soalan tuan tidak kugundah. ada tempatnya berbuah ilmu.PANTUN JAWAPAN PELARIAN CONTOH – CONTOH PANTUN PENJELASAN JAWAPAN PANTUN serindit berkidung di pohon sena. ilmuan tersohor daulatkan nusa  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  jawapan disediakan lebih awal berasaskan tema  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Pantun ijual Akhlak remaja muramnya sudah mampukah remaja mengharung zaman Contoh jawapan Takkan remaja akhlaknya suram bimbingan agama tersemat di kalbu Dianggap tidak menjawab soalan Soalan bertanya mampu atau tidak Sirih gaharu dijaga cermat.

 Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi. kalau nasib sudahlah malang duduk di anjung makanlah juga Kata / frasa yang berulang.yang menggambarkan mood pantun 4 – 5 MARKAH jangan dihalau kerbau jalang. Kata tidak tepat 4 – 5 MARKAH Nilai estetika yang agak longgar 3 MARKAH Kata / frasa yang tidak tepat dengan mood pantun 3 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika 2 MARKAH Kata yang tidak tepat Kata/frasa yang dianggap tidak logik 2 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika Tiada kaitan antara baris – 1 MARKAH 1 MARKAH . PADAT & JITU 5 markah Kata / frasa yang digunakan tepat NILAI SUSILA 5 markah Mempunyai nilai. kalau nasib sudahlah malang. hakim berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu.CONTOH PANTUN jangan diusik kerbau jalang jika digesel rebah juga. CONTOH PEMBERIAN MARKAH CONTOH . jika ditanduk jatuhlah juga. dinginlah juga.  Pemilihan kata yang tidak berulang . tepat.ulang  Peserta tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. indah dan berfungsi. walaupun jatuh bangunlah juga jangan dibaling kerbau jalang di pagi hari.  Pemilihan kata yang betul. ke hujung tanjung mengutip pegaga kalau nasib sudahlah malang. kalau nasib memang malang.HAKIM 2 : 10 markah Pemilihan kata / Diksi dan Nilai Susila Padat dan jitu : 5 markah mempunyai nilai susila : 5 markah Fokus Hakim 2 ( hakim isi ):  Menilai pemilihan kata/frasa dan nilai susila pada keseluruhan baris. walaupun jatuh masih berbangga jangan dibaling kerbau jalang. sudah jatuh ditimpa tangga.

di kala pagi Hakim 4: menilai seperti biasa ( hubungan baris 1 dan 2 ) PUSINGAN 2 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi daunnya gugur sepah merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) PUSINGAN 3 Peserta 1 di tepi perigi merimbun melur tempat pipit bermain riang Hakim 4:memberi 2 markah ( markah padat dan jitu) CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati Hakim 4: menilai seperti biasa ( markah padat dan jitu ) PEMBAYANG PUSINGAN 2 Peserta 2 PUSINGAN 3 Peserta 3 bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) .3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara.CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE.

rima tengah Ilmu baru setampuk pinang. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah sahaja Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja Contoh – contoh pantun Pulau karang jauh berjajar. rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. buih membusa di tepi – tepinya. : 2 markah : 3 markah : 5 markah Jumlah markah : 10 rima tengah rima akhir suku kata : 2 markah : 2 markah : 5 markah Jumlah markah : 9 rima tengah rima akhir suku kata : 1 markah : 2 markah : 5 markah Jumlah markah : 8 rima tengah rima akhir suku kata : 0 markah : 1 markah : 5 markah Jumlah markah : 6 . Menerpa lembayung mengorak tingkah. Pandang di Jawa diranggungkan. Badan dan nyawa menanggungkan. Jasad menangis di pintu kubur. kalau kurang menaruh sabar. Laksana teruna putera di Johor. Bijak membilang ayam betina. Rosakkah budi runtunan kemajuan.HAKIM 3 : 10 markah POLA RIMA DAN SUKU KATA Rima tengah : 2 markah Rima hujung : 3 markah Suku kata : 5 markah ( 8 suku kata hingga 12 suku kata ) FOKUS HAKIM 3:        10 markah ( rima tengah 2 markah. Turun ke tanahdi pinggir kota. Musnahkah maruah kerana harta? Pulau di balik Pulau Gosong. rima tengah rima akhir suku kata : 2 markah : 1 markah : 5 markah Jumlah markah : 8 Bayu berlalu di teluk tenang. boleh binasa semua jadinya. Jangan kata terdorong – dorong. rima akhir Kenapa gunung hendak dilangkah? suku kata Burung kedidi hinggap di dahan. Hendak kembali ke alam dunia.

lang. nya. nya. Hakim 3 TIDAK MEMBERIKAN SEBARANG MARKAH UNTUK RIMA . pemantun mengungkapkan rima syair ( rima akhir). 2 markah Sederhana 2 2 markah rima Tidak diambil kira di mah gi lah 1 markah rang. mah. yang. 1 markah Suku kata : antara 8-12 suku kata : layak mendapat 5 markah Sekiranya. ti. li. 3 markah Baik :3 3 markah rima Tidak diambil kira lu bung ru bung 1 markah lang.Contoh pemberian markah rima tengah dan rima akhir SKALA Markah Terbaik : 5 5 markah rima PANGKAL Bunyi Tidak diambil kira TENGAH Bunyi rang sa rang sa 2 markah AKHIR Bunyi lar. sah. lar.

Ada kiasan Pergi menebang si pohon sena. bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita. tiada kiasan Lemah (1 – 2 markah) Ada cerita.’ Tiada tautan. Pergi menebang si pohon sena. MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita. bertautan dan tiada kiasan : 6 MARKAH Baik (5 – 6 markah) Ada cerita. bayu menyapa di waktu petang. HUBUNGAN BARIS 1 dan BARIS 2 ( ada cerita . tiada tautan . Mentari pagi menyapa sena. TIADA tautan . bertautan dan tiada kiasan Sederhana (3 – 4 markah ) Ada cerita. TIADA tautan. 1. sayang petani pergi ke bendang. si pohon sena di hujung kampung (mengulang frasa : si pohon sena) Lemah ( 2 markah) Ada cerita. Pergi menebang si pohon sena.ada kiasan Amat lemah 1 markah Tiada cerita. buat pangkin di rumpun rendang. jangan lupa membawa parang 2 Pergi menebang si pohon sena. masih ada tautan dan tiada kiasan Pergi menebang si pohon sena. bayu berlalu membelai kalbu . Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita.HAKIM 4 : ( 10 markah ) PEMBAYANG MAKSUD ( 6 MARKAH ) KESESUAIAN DENGAN MAKSUD ( 4 MARKAH ) FOKUS HAKIM 4:          10 markah sahaja. tiada kiasan : 2 markah Ada cerita< TIADA tautan. tiada tautan. bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah Ada cerita. ADA kiasan : 1 markah 1. ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita.

CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE.3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara. di kala pagi Hakim 4: menilai seperti biasa ( hubungan baris 1 dan 2 ) PUSINGAN 2 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi daunnya gugur sepah merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) PUSINGAN 3 Peserta 1 di tepi perigi merimbun melur tempat pipit bermain riang Hakim 4:memberi 2 markah ( markah padat dan jitu) CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati Hakim 4: menilai seperti biasa ( markah padat dan jitu ) PEMBAYANG PUSINGAN 2 Peserta 2 PUSINGAN 3 Peserta 3 bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) .

baris 4 1 lemah 1 lemah Pantun dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian Jangan diusik kerbau jalang. patah galah di dalam perahu.baris 3 lelawang madah terakhir – baris 2 pawang di era mutakhir . tetapi tiada berguna patah galah dalam perahu menggambarkan keadaan yang tidak menguntungkan = cantik merah tiada berbau .baris 4 terbilang melenggok seroja – baris 1 dijulang wawasan dipuja . takwa dan iman tiada di hati. Jika digesel rebah juga.baris 2 kalah dek petua lama . pasti terjebak dadah durjana. kalau jatuh ditimpa tangga.baris 4 sayang puteri duduk termenung – baris 1 kalau ilmu penuh setanjung .2.Hubungan PEMBAYANG MAKSUD dan kaitannya dengan MAKSUD ( 4 MARKAH) Melati berserak tiada berguna.baris 2 iman tiada di hati . hilir berderap mudik berderap. kalau nasib memang malang.baris 4 kenyalang sayup riang – baris 1 ( berasa gembira ) hidup dirintang reba .baris 3 temu diruah redah .baris 4 dihias serasi – baris 1 mengganti tradisi . bunga hiasan tiada pengganti. sungguh laksana bunga dedap.baris 2 tercetuskah sudah . cantik merah tiada berbau contoh pantun Johor dan Melaka jalang menggambarkan malang rebah menggambarkan jatuh dinilai sangat beruntung. 4 baik *ada kaitan         3 masih baik *ada kaitan 2 sederhana kurang berkait             berserak tiada berguna – baris 1 terjebak dadah durjana – baris 3 hiasan tiada pengganti .baris 3 ( berasa hiba ) tampak berwarna kelabu – baris 2 Akhlak memikat kalbu .baris 3 selepas puas tertidur lena .

Suara: antara dengar dengan tidak.HAKIM 5 : 10 MARKAH GERAK FIZIKAL ( 3 markah ). Tidak yakin Tidak bijak mengawal intonasi Hentian jeda yang tidak kena pada tempatnya Tersekat – sekat dan tergagap – gagap. LEMAH 1 markah   Gerak – geri tangan  berlebihan / kelihatan kaku. Berkeyakinan gerak.  Tampak agak tertekan. BAKU ( 2 markah ) FOKUS HAKIM 5:         10 markah sahaja. INTONASI ( 3 markah ) KELANCARAN ( 2 markah ). Kurang yakin   . jeda yang sesuai setiap baris / sekata. Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang.geri tangan yang dibuat – buat jelingan yang berlebihan / menghala setempat senyuman yang seakan – akan dibuat – buat INTONASI / JEDA 3 markah KELANCARAN 2 markah BAKU – 2 markah Jeda yang sesuai setiap baris/sekata Intonasi berasaskan ‘mood’ diksi pantun Berkeyakinan intonasi suara yang melandai / sama hentian jeda agak perlahan atau agak cepat ada yang tersekat – sekat. SKALA GERAK – GERI 3 markah         BAIK 3 markah     SEDERHANA 2 markah     Menghayati pantun yang diucap Gerak geri tangan yang seimbang Jelingan dan senyuman yang sesuai dengan diksi.

Menilai baris ketiga dan keempat. Pemantun prihatin ‘bentuk dan aras soalan’.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM PERTAMA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 1:          10 MARKAH sahaja. Pemantun MESTI fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang dijual sahaja. Pantun jawapan berbentuk nafi dengan alasan : 3 – 4 markah Pantunjawapan berbentuk nafi tanpa alasan : 0 markah . 0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa. 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan lawan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama (peserta kurang kreatif) Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah.

. nilai susila : 5 markah ) Menilai pemilihan kata/frasa serta nilai susila pada keseluruhan baris Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. hakim berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu. Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEDUA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 2:     10 MARKAH ( padat dan jitu : 5 markah.

rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja .BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KETIGA – BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR VS SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 3:        10 markah ( rima tengah 2 markah. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah suku kata sahaja.

MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita. Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita. bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEEMPAT – KEINDAHAN BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR VS SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 4:          10 markah sahaja. TIADA tautan . TIADA tautan. bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah Ada cerita. ADA kiasan : 1 markah . tiada kiasan : 2 markah Ada cerita< TIADA tautan. ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita.

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KELIMA – PERSEMBAHAN : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 5:         10 markah sahaja. . Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang. jeda yang sesuai setiap baris / sekata.

4. 48. 26. 35. 34. 7. 13. 17. 20. 31. 19. 22. 40. 15. 5. Kebersihan makanan Memperkasa Wawasan Remaja Manfaat ICT Majlis Harga Rukunegara Amalan Budi Bahasa Sekolahku Duniaku Pelajar Bestari Negara Lestari Modal Insan Masyarakat Hadhari Malaysiaku Gemilang Faedah Kokurikulum Malaysiaku Indah Memperkasa Bahasa Pendidikan Percuma Kepentingan IT Manfaat Litar Tertutup Sayangi Keluarga Cintai Alam Sekitar Semangat Kejiranan Semangat Perpaduan Budaya Membaca Gaya Hidup Sihat Pendidikan Cemerlang Kepimpinan Melalui Teladan Akhlak Mulia Ibu Mithali Keselamatan Jalan Raya Malaysia Cergas Permainan Tradisional Pakaian Tradisional Batik Malaysia Makanan Tradisional Sayangi Warga Emas Industri Tani Perubatan Tradisional Jati Diri Pemimpin Mithali Belia Jaya Kebersihan Diri Alam Sekitar Bekerja Lima Hari Sekolah Satu Sesi Makanan Seimbang Dunia Tanpa Sempadan Pemikiran Kritis Kecemerlangan Sukan Negara Di Mana Bumi Dipijak. 42. 39. 2. 30.CADANGAN TEMA PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 1. 50. 6. 25. 11. 41. 14. Di situ Langit Dijunjung Bahasa Jiwa Bangsa Budaya Keusahawanan . 46. 49. 36. 47. 23. 3. 38. 37. 43. 27. 28. 29. 18. 33. 24. 12. 45. 44. 32. 21. 10. 9. 8. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful