Undang-undang merupakan satu set peraturan yang konsisten dan menyeluruh diterbitkan secara meluas.

diterima secara umum dan biasa dikuatkuasakan.Undang-undang juga ialah “apa yang mesti kita lakukan”.1 Undang-undang merupakan pengaruh yang paling menyerap dalam kehidupan kita,melibatkan dalam hamper semua perkara kita lakukan. Undang-undang didefinisikan sebagai peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh badan pemerintah sesebuah negara.2 Menurut ahli falsafah undang-undang ialah suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dikenakan dan dikuatkuasakan terhadap setiap ahli di dalam sesebuah negara3 Undang-undang bagi masyarakat moden merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan(parlimen) yang mana terdiri daripada perintah,arahan dan prinsip yang 4mengawal tingkah laku individu,agensi dan perbadanan serta masyarakat. Undang-undang diklasifikasikan kepada undang-undang awam,undang-undang antarabangsa dan undang-undang persendiraian.

1 2

Nota kuliah-Rojanah Kahar Kenegraan Malaysia-Md Bohari Ahmad Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka John Austin (ahli falsafah undang-undang)

3 4

politik.keadilan dan kesamarataan. Undang-undang bukan sahaja berkhidmat untuk masyarakat.malah ia merupakan hasil dari proses interaksi sosial.sosial dan nilai-nilai moral.Sebaliknya pula. 1 Kenegaraan Malaysia-Md Bohari Ahmad .seperti undang-undang di negara lain.undang-undang di Malaysia perlulah dibentuk atau di gubal berdasarkan ethos.Undang-undang itu menggambarkan masyarakat itu sendiri dari aspek ekonomi.dipatuhi dan dilaksanakan.Selain itu.yang merupakan masyarakat homogenous.Jika mahukannya dapat berfungsi di negara ini.Maka dengan ini adalah wajar undang-undang di Malaysia berlainan dengan undang-undang di negaranegara lain.apa yang dilihat sebagai adil hari ini.Saudi Arabia dan lain-lain. Undang-undang yang selaras (coincide) dengan idea seseorang mengenai keadilan berkemungkinan besar dihormati.Tujuan undang-undang diwujudkan ialah untuk 1mencapai keadilan dalam masyarakat. Nilai-nilai masyarakat majmuk seperti di Malaysia adalah berbeza dengan masyarakat Jepun.Keadilan merupakan idea yang abstrak mengenai betul dan salah.tujuan satu-satu undang-undang itu ialah menggalakkan ahli masyarakat melakukan sesuatu yang baik dan adil dalam mana-mana keadaan tertentu.mugkin tidak adil pula pada masa depan kerana norma hidup manusia berubah-ubah dari semasa ke semasa.sejarah dan budaya tempatan.

Undang-undang antarabangsa ialah undang-undang yang melibatkan hubungan sebuah negara dengan negara lain. • Undang-undang jenayah ialah soal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh individu terhadap negara. • Undang-undang antarabangsa awam ialah undang-undang yang mengatasi sempadan antarabangsa antara dua negara.hak asasi rakyat dan hak warganegara.Undang-undang awam ialah mengawal hubungan antara individu dengan negara.ketinggian parlimen. .Mengandungi peraturan yang memandu seseorang hakim di dalam kes yang banyak undang-undang negara lain terlibat. • Undang-undang perlembagaan ialah menetapkan hak individu dalam negara. • Undang-undang antarabangsa persendirian dikenali sebagai ‘konflik undang-undang’sebahagian daripada undang-undang perbandaran.

Undang-undang persendirian ialah perkara-perkara yang menjejaskan hak-hak dan tanggungjawab individu di kalangan sesama mereka • Kontrak ialah perjanjian (bila satu-satu janji @ beberapa set janji yang berkuatkuasa dari segi undang-undang).Setiap kontrak mestilah dipatuhi mengikut undang-undang. • Amanah ialah obligasi bersama @ sama rata mengikut seseorang pemegang amanah untuk menjaga harta yang dia punyai kuasa mengawalnya seperti harta amanah bagi faedah pewaris. • Tort ialah berasaskan obligasi yang dikenakan oleh undangundang.Elemen-elemen penting adanya tawaran.Merupakan pelanggaran@salah laku tugas am yang dikenakan oleh undang-undang seperti fitnah dan kecuaian.penerimaan tawaran dan lain-lain berkaitan dengan kontrak. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful