Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

1.0

PENGENALAN

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 2:21:

Maksudnya : “Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-sebenar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang – orang yang rugi.’ Ayat diatas menerangkan bahawa Allah s.w.t memuji hambanya yang membaca AlQuran dengan kesungguhan dalam menyempurnakan hak setiap sifat huruf dan menepati qiraat sepertimana yang diturunkan. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan ianya akan menjadi lebih sempurna dan dekat dihati pembaca terutamanya jika dibaca dengan kelunakan suara dan lagu yang dikenali sebagai tarannum. 2.0 PENGERTIAN TARANNUM

Tarannum adalah suatu ilmu atau kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu. Nada : tingkatan atau tekanan bunyi suara. Rentak : pergerakan yang menghidupkan bunyi suara. Irama : alunan atau bentuk bunyi 3.0 SEJARAH TARANNUM Sebagaimana yang diketahui, Tarannum Al-Quran merupakan satu kaedah yang menggunakan kelunakan suara dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran al-karim. Suara adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara kerongga-romgga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu.

1

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

Mengikut sejarahnya , Tarannum atau muzik adalah merupakan sebahagian daripada budaya sesebuah masyarakat setempat . Ia juga diilhamkan melalui beberapa unsur seperti rajah di bawah.

BUNYIAN DARIPADA TIUPAN ANGIN.

BUNYIAN DARIPADA GESERAN KAYU ASAL USUL TARANNUM BUNYIAN AIR YANG MENGALIR

BUNYIAN KICAUAN BURUNG

Rajah : Asal usul tarannum

Rasulullah s.a.w menerima Al-Quran pada tahun 610 Masihi. Baginda memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara elok serta diperindahkan lagi ( tazyin / tarannum ). Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang mashur sebagai qari – qari yang baik antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA dan ramai lagi. Kemudian pada zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah bin Qis di Kufah ( 62 Hijrah ). Abdullah bin Saib di Mekah ( 70 Hijrah ) dan lain – lain.

2

Lalu : irama dan rentaknya lembut dan suaranya sederhana kemanisan Jadual : Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri 3 . 4.w itu. Qari-qari Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum atau lebih mereka sebutkan sebagai ilmu maqamal itu dari aliran-aliran di atas mengikut budaya mereka serta mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran. 2.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Oleh kerana tarannum adalah sesuatu yang bersifat seni pendengaran.0 PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN HIJAZI DAN ALIRAN MISRI ALIRAN HIJAZI • • • Padang pasir Bukit bukau Suhu tinggi • • • ALIRAN MISRI Lembah Nil Subur menghijau Suhu sederhana Lalu : irama dan rentaknya lincah dan nada suaranya tinggi kehangatan. 5. Seiring dengan itu. Misri ( Mesir ) Hijazi ( Mekah dan Madinah ) Iraqi Kurdi ( sempadan Iraq dan Turki ) ‘Ajami ( Iran ) dan lain-lain. maka Jumhur qurra bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu Rasulullah s. ilmu tarannum juga membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya : 1. 4. cabang-cabang ilmu Islam begitu pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran .a. 3. Ketika zaman keagungan Islam dahulu. Kini aliran yang paling popular dan diterima diseluruh dunia ialah aliran Misri.

Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi. 3. iaitu philein dan sophos yang bermaksud “menyintai dan hikmah”.0 FALSAFAH TARANNUM Definisi falsafah menurut Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek. 5. meniru-niru penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain. 4. 2. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid. Kata Ibnu Kathir :” Bahawasanya berlagu yang dikehendaki mengikut hukum syarak hanyalah mengelokkan suara yang menimbulkan rasa penghayatan ( tadabbur ).w. seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu ( Tuhan ) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 5. meniru lagu-lagu keagamaan lain. kefahaman. Dalam bidang tarannum Al-Quran. Manakala Al-Kindi. kerendahan hati serta membawa kearah ketaatan kepada Allah s. Jelasnya. bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri.t. falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan Al-Quran iaitu satu usaha kea rah memperkasakan amalan membaca Al-quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara’bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada keagungan Allah Tuhan Pencipta.0 HUKUM UMUM BERTARANNUM Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim – ulama . kekhusyukan. baik dan cantik. Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan Al Quran yang indah. 6. Fardhu ( kifayah ) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin mendekati Al-Quran. Oleh itu. Menurut Plato. falsafah merupakan batu asas dalam mengerakkan hala tuju sesuatu bidang. falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar. dapat kita fahami bahawa hukum bertarannum adalah seperti berikut : 1. 4 .

Ilmu al-aswat – sebagai induk. 5 . Suara turun dan buka.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan.1 Ilmu Al-Aswat – ٍ ebagai Induk S Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Syeikh Fatihi Hassan Maliji menjelaskan para Qari hendaklah “menjauhi daripada menggetarkan suara atau menggerakkan suara dan mengombakkan suara dengan kuat (berlebihan sehingga boleh menjejaskan kualiti suara dan menyebabkan lari dari kaedah maqam asal)”. Al-Fadhil Tuan Haji Nik Jaafar Nik Ismail menjelaskan: untuk menguasai ilmu tarannum. Suara goncang. 6. Ilmu tartil (lahjah arabiah) – kurikulum bersepadu. 5. menguasi ilmu-ilmu berikut secara bersepadu. 3. Suara goyang. a). Hj Che Yahya Daud mendedahkan rahsia tambahan kearaban suara di dalam Tarannum seperti yang diamalkan oleh Qari-qari mesir yang muktabar seperti berikut. 4. Johan Qari Peringkat Antabangsa 1999. Kerajaan Malaysia melalui agensinya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Kursus-Kursus Tahsin Al-Quran. Ilmu tajwid. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. Bertitik tolak dari kefahaman hadis inilah. Suara semacam seruling (flute). c). 2. Seorang pakar Tarannum tanah air. Ilmu tarannum. (vokal) sebegini menyebabkan suara mereka kedengaran lebih manis dan merdu. Seorang pakar tarannum Mesir. d). b). Suara turun menjunam. 1. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. Suara naik mencanak. 6.

yang membaca Al-Quran dengan suara semacam seruling.2. Ketepatan cara mensaktah. 8.2.(‫)ابو داوود‬ ‫زينوا القرأن بأصواتكم‬ Hendaklah kamu menghiasi bacaan (mencantikkan) bacaan Al-Quran dengan suara-suara .Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. sabda RasuluLlah SAW: ‫) رواه‬ ‫لقد اعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬ ‫. sifatnya dan makhrajnya (tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf tersebut). bermad dan lain-lain. Ketepatan cara membunyikan bacaan Al-Quran semasa pertemuan huruf.3. 6. setiap Qari hendaklah sentiasa mengambil berat perkara-perkara yang berikut.3 Ilmu Tarannum .2 Ilmu Tajwid Tajwid adalah suatu kewajiban kerana tajwid boleh menyebabkan sah-batal solat dan tajwid jugalah yang jelas membezakan seseorang qari itu kearaban atau tidak.1 Ketepatan cara menyebut huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran.2. 6. Justeru. 6.huruf.)البخارى ومسلم‬ Sesungguhnya bertuah engkau dianugerahkan Allah dengan (suara semacam) seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud AS. Tarannum sangat berkait rapat dengan suara kerana dari suara yang elok dan tersusunlah lahirnya tarannum. Tarannum secara umumnya terbahagi kepada dua kategori: 6 . berqalqalah. Suara gantung (separuh ihtilal al-lahn).(kamu (dengan mempelbagaikan suara kamu Tarannum adalah perhiasan kepada bacaan Al-Quran. tetapi terdapat satu hadis RasuluLlah memuji seorang sahabat Baginda. 6. Abu Musa Al-Asy’ari RA.2. Sungguhpun dilarang meniru penyanyi untuk melagukan Al-Quran. Suara meletup-letup. 6.

Tarannum bit Tadwir – Tarannum yang dibaca dengan kadar Tadwir menurut kaedah ilmu tajwid. Tahsin Al-Sout (pembaikan suara) 4. Kategori ini digunapakai di dalam Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Lahjah Arabiah (menyebut kalimah-kalimah Al-Quran mengikut kaedah bahasa dan budaya sebutan orang arab). yang juga merupakan pakar rujuk pembacaan Al-Quran di zamannya. Tarannum bit Tahqiq – Tarannum yang dibaca dengan kadar tahqiq menurut kaedah ilmu tajwid.” Seorang sahabat RasuluLlah S. Abdullah Ibni Mas’ud RA telah menjelaskan tartil AlQuran seharusnya merangkumi dan mensepadukan bebarapa kaedah dengan katanya: “Bahawa syarat-syarat mentartilkan Al-Quran hanya empat perkara. 6.A. Bertajwid (mengikut kaedah ilmu tajwid). b). 6. 1. Biasanya kategori ini diamalkan oleh Qari-qari mesir muktabar seperti Syeikh Abdul Basit Abdul Samad dan lain-lain. Biasanya kategori ini diamalkan oleh oleh Imam-imam Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah seperti Fadhilatud Duktur Abdur Rahman bin Abdul Aziz Al-sudais dan lain-lain.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a).W yang ulung. Bertazyin (kaedah bertarannum / memperlagukan) 3.5 Pengenalan Suara Suara adalah satu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari peperu menerusi alat salur kerongga-kerongga mulut atau hidung.Kemudian akan ditentukan bunyinya oleh alat-alat pertuturan yang lain.4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) .Kurikulum Bersepadu 4 :‫)الزمل‬ ‫)ورتل القرأن ترتيل‬ “Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. 7 . 2.

6. Dari perspektif Islam kesenian yang paling agung adalah Al_quran itu sendiri yang sudah pastinya penuh dengan pelbagai seni sesuai dengan taraf Ianya sebagai mukjizat daripada Allah swt. dilatih dan di sesuaikan mengikut kehendak yang tertentu . Kedua: Seni sinaie Iaitu seni kreatif manusia untuk membina seni ciptaan semulajadi tersebut. perintah tegah kasih benci. Kerana itu adalah di galakkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. pengajian dan pengetahuan yang berbeza. Hanya manusia mempunyai penilaian dan persepsi yang berbeza mengikut pengalaman.6 Kepentingan Suara Suara merupakan salah satu daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia. penyebaran dan penyampaian rasa hati.seperti memberi persesuaian dengan berbagai jenis suara haiwan. Ini bergantung 8 .Berbagai bunyi alat muzik . Untuk mendapat keistimewaan tersebut perlulah di proses dan di pelajari dengan cara yang tertentu.9 Penilaian Kesenian Sebenar Sebenarnya kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan penuh kesenian. Oleh yang demikian amat sesuai sekali jika ianya di pergunakan untuk bacaan ayat-ayat suci alQuran. 6. 6. beribadat bermunajat dan sebagainya.Yang mana tidak kurang pentingnya di dalam arena hidup seseorang ianya berfungsi sebagai alat perhubungan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 6.Setelah di kaji maka ianya adalah bagaimana berikut :Pertama: Seni asli Iaitu seni ciptaan Allah yang semulajadi.Samada suka duka. gaya pertuturan (bahasa) manusia dan sebagainya.8 Seni Suara Untuk Al-Quran Tiap-tiap suatu ciptaan Allah memang mempunyai seninya yang semulajadi. Perbuatan begini adalah termasuk di bawah falsafah ‘Mensyukuri Nikmat Allah’. Dari sudut suara pula tentunya suara yang berseni dan berkualiti tinggi adalah selayaknya untuk membaca ayat-ayat suci AlQuran. Ianya tidak dapat di pertikaikan oleh sesiapapun.Boleh di pelajari. Demikian juga suara manusia.7 Suara Boleh Di proses Dan Di pelajari Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh di proses. memohon merayu.

6. namun usaha yang bersungguh –sungguh amat perlu dipertingkatkan. terang dan tajam Keempat: Tidak baik Ianya mempunyai sifat-sifat yang berikut :Sumbang. garau.10 Mengelokkan Suara Untuk Bacaan Al-Quran Mengelokkan suara untuk bacaan al-quran adalah sunat kerana ianya dapat menghasilkan bacaan yang baik dan terhormat. licin. pecah. 6. rendah. bersih. Teknik penekanan pernafasan. lembut. terang. nipis. manis. tersepit. 9 . kedua dan ketiga adalah istimewa dan senang di pelajari. tinggi. licin. serak. terputus. lantang dan tajam. licin. keras. parau.11 Teknik Mentahsinkan Al-quran Tahsin as-saut adalah hasilan dari prosesan bunyi oleh alat-alat pengendalian suara dengan rapi dan cermat. untuk lembut atau keras. lemah. bersih. Kedua: Baik Ianya mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada.Manakala suara dalam kategori yang keempat adalah suara yang bermasalah yang perlu di perbaiki dan di ubahsuai dalam jangka masa yang panjang. manis. Ketiga: Kurang baik Ianya mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. manis. sederhana. tercekik dan sebagainya.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 kepada kemampuan seseorang individu itu. kecil. lembap. tenggelam. rendah.1 Mengenal sifat-sifat suara Sifat suara terbahagi kepada empat katogeri:Pertama: Terbaik Ianya mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. terketar-ketar.10. tinggi. lembut. garau. a. lembut. bersih. Suara dalam kategori yang pertama. 6. terang dan lantang.

Memberi penyesuaian dengan kehendak lughah al-quran Memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam ayat-ayat al-Quran Memberi penyesuaian dengan irama taranum bil quran Memberi penyesuaian dengan lahjah arab 6. c.11.Antara langkahnya ialah :Pertama: Menjaga kesihatan fizikal (badan) 10 . Teknik pengawalan nafas. untuk nyaring atau perlahan Teknik penyaluran bunyi. Kedua: Burdah sinaie Iaitu bunga –bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b. b. Teknik pengendalian pipit suara. 4. Tabaqoh pertama (qoror) ianya berfungsi di dada Tabaqoh kedua (nawa) ianya berfungsi pada tekak Tabaqoh ketiga (jawab) ianya berfungsi pada rongga hidung Tabaqoh keempat (jawab-buljawab) ianya berfungsi pada rongga otak 6. c. 6.1 Mengenal Tabaqoh (tingkatan) suara Terdapat empat tabaqoh dalam bidang taranum al-quran iaitu:1. untuk memanjang atau memendek nafas. Pada umumnya burdah itu terbahagi kepada dua :Pertama: Burdah asli Iaitu suara yang hidup. 2. d.11. d.2 Peranan suara dalam bidang bacaan al-Quran Di antara peranan suara dalam bidang bacaan al-quran adalah bagaimana berikut :a.4 Menjaga kualiti suara Nikmat suara yang di kurniakan Allah wajib di jaga. untuk kemanisan dan kelicinan. 6. 3.11. mempunyai getaran dan gerenek-gerenek yang semulajadi.3 Mengenal Burdah (bunga-bunga) Suara Suara yang terhias dengan burdah adalah lebih menarik.11.

7. d. BIL JENIS LAGU / TARANNUM CATATAN 1 Bayyati – Soba – Hijaz – Nahawand dan Rast 50% qari dan qariah mengamalkan kedua dua bahagian ini. 3 Bayyati – Nahawand – Rast – Sikah dan Jiharkah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Seelok-eloknya jauhilah diri dari merokok. yang bergetah atau yang berminyak. Dengan memakan makanan yang seimbang. 11 . 2 Bayyati – Hijaz – Nahawand – Rast dan Sikah 50% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. c. Ketiga: Banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berzat. a. Jauhilah dari makan atau minum bahan yang terlupa panas atau pedas Jauhilah dari makan makanan yang kelat. b.0 SUSUNAN TARANNUM YANG POPULAR DI MALAYSIA Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan Al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Dengan bersukan atau bersenam yang ringan demi untuk menguatkan otot-otot dan urat saraf. Keempat: Banyakkanlah minum air sejuk tanpa ais sehingga melebihi lima liter sehari. Kedua: Menjaga kesihatan suara.semoga tenaga bersuara bertambah selesa.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a. b. Jauhilah dari makan makanan yang boleh membawa kesan berubahnya suhu badan seseorang.

mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup. mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.1. 12 .). Dalam penulisan ringkas ini. 7. Jadual : Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia.1 Sifat-sifat Tarannum Bayyati a). c). 5 Bayyati – ‘Iraqi – Hijaz – Sikah dan Rast 5% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Mengenal sifat – sifat tarannum adalah mustahak.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 4 Bayyati – Soba – Nahawand – Rast dan Sikah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. b.maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. 7. Ianya amat terserlah sekali. Istilahnya pula bermaksud nama bagi suatu jenis alunan tarannum yan dipopularkan oleh qari – qari Arab terutama qari Mesir. jika sesuatu persembahan bacaan Al-Quran itu tidak dimasukkan tarannum Bayyati. jika tidak. d). penulis akan menukilkan serba sedikit pengertian. Tarannum Bayyati mula diperkenalkan di Tanah Melayu ini kira-kira pada tahun 1940 an sehingga kini.1 TARANNUM BAYYATI Perkataan Bayyati adalah dari Bahasa Arab yang bererti rumah atau tempat kediaman. sifat-sifat dan peranan-peranan penting tarannum. mempunyai kelembutan disamping ketegasan. tentunya sukar untuk mengawal dan menyusun harakat-harakatnya dengan baik dan mungkin kehilangan punca yang menyebabkan tersasul kearah yang tidak diingini. sejarah asal.

dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. memantapkan persembahan bacaan.1.2. merayu.1 Sifat-Sifat Tarannum Soba a) b) c) Mempunyai alunan yang embut mendayu.2 Peranan Tarannum Bayyati a. Seorang qari atau qariah yang tidak dapat menghayati peranan sesuatu tarannum itu. sehinggakan di mana suatu persembahan tilawah Al-Quran yang tidak dimasukkan tarannum Soba maka dirasakan belum lengkap. Tarannum Soba dipopularkan di Tanah Melayu selepas perang dunia yang kedua. 7. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.2 Peranan Tarannum Soba a) b) c) d) menenangkan persembahan bacaan. Dari Sudut istilah adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Arab mengikut budaya mereka. Ianya begitu terserlah sekali.2 TARANNUM SOBA Perkataan Soba adalah dari bahasa Arab yang bermaksud rindu. mungkin mesej yang hendak disampaikan tidak kesampaian. merintih dan sebagainya.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7.2. 7. b).). memberi kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. d). 7. Mempunyai kesesuaian dengan tobaqat sederhana. Tarannum Soba yang kita hayati sekarang adalah hasil ubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran. membawa kepada kekusyukan dan keinsafan. c). menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan sesudahnya. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon. 13 . kerana tarannum itu sendiri adalah sebahagian daripada alat penyampaian Al-Quran kepada masyarakat.

7. 7. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan perintah. 14 . c. c. memberi kepuasan kepada pembaca dan pendenga memberi tenaga kepada tarannum yang akan dibaca. tegah atau marah. Peranan Tarannum Hijaz memberi semangat kepada persembahan bacaan. membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran.1 a.3 TARANNUM HIJAZ Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan semenanjung tanah Arab yang terletaknya negara seperti Yaman dan Arab Saudi.4 TARANNUM ‘IRAQI Iraq adalah nama bagi sebuah negeri yang bersempadan dengan negeri-negeri Arab Saudi. b. e. Tarannum Hijaz berlembah Masri adalah lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan bahasa Al-Quran. mempunyai kelincahan menghidupkan persembahan. d. Sehingga kini tarannum Hijazi tersebut telah pun diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsanya yang hidup dikawasan lembahan Nil yang begiti subur menghijau. Kuwait dan Iran yang mana penduduknya terdiri dari rumpun bangsa Arab tulin. mempunyai kesesuaian dengan mana – mana tobaqat. mempunyai ketegasan pendorong semangat. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. di dalamnya termasuk kota Mekah dan kota Madinah. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan padang pasir tandus yang berbukit bukau dengan batu-batu pejalnya.3.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. Sifat-Sifat Tarannum Hijaz mempunyai gerak lambat tetapi perlahan. 7.3.2 a. e. membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran. b. d.

Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan memohon. 7. d. Mempunyai kesederhanaan dann ketenangan. 15 TARANNUM NAHAWAND Perkataan Nahawand adalah nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan . Sehingga kini ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir mengikut budayanya.1 Sifat-Sifat Tarannum Nahawand a. ianya berasal dari Parsi. 7.mencerita.5 Parsi. 7.5. c.4. untuk menenangkan ketegangan persembahan.1 Sifat-Sifat Tarannum ‘Iraqi a. Untuk melahirkan kemukjizatan Al-Quran. Sehingga kini kepopularnya amat terserlah sekali. mungkin disebabkan oleh sifat kesederhanaannya yang mampu membuka jiwa. walau bagaimana pun identiti asalnya masih dikekalkannya. d.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Pada istilah ilmu tarannum. Untuk melahirkan ketenangan jiwa. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.2 Peranan Tarannum ‘Iraqi a. b. Mempunyai kelembutan yang meresap jiwa. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut budaya tempatan. Untuk menyempurnakan mesej ayat Al-Quran. Untuk melahirkan kefasihan sebutan. mempunyai gerak ringan yang berkesan. 7. tetapi tarannum Nahawand yang kita hayati sekarang adalah hasil dari ubahsuaian oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka.4. c. ‘Iraqi itu adalah nama bagi suatu alunan tarannum yang dialunkan mengikut budaya qari-qari ‘Iraqi yang hampir sama dengan budaya qari-qari Hijazi. berdialog dan sebagainya. e. b. mempunyai gerak lambat yang berkesan. e.

Mempunyai kehalusan seni yang mempersonakan. Memberi tenaga kepada tarannum berikutnya. Gerak lembut disamping ketegasan. Lincah menyemarakkan. Menenangkan jiwa pembaca dan pendengar. 7. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. Sesuai dengan mana-mana bentuk ayat. e. d.6 TARANNUM RAST Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi. bercerita dan sebagainya. b. 7. Memberi semangat kepada persembahan. d. Tetapi kini tarannum rast telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. b. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon. c. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. 16 . Melembutkan bacaan.1 Sifat Tarannum Rast a. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. e.5. bercerita dan sebagainya. e.2 Peranan Tarannum Nahawand a. Kelembutan alunan. 7. c. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. Sesuai dengan ayat memohon. c. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. c.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b. d. e. 7. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. b.6. d.6. Mempunyai kelembutan yang sungguh berkesan.2 Peranan Tarannum Rast a.

7. Gerak ringan yang berkesan. b.8 TARANNUM JIHARKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Tetapi kini tarannum Sikah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. c. e. Berciri kesedihan dan kerintihan. 7.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7.7 TARANNUM SIKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi). b.1 Sifat Tarannum Jiharkah a. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. 17 . d. 7. d. Gerak lambat meyakinkan.7.2 Peranan Tarannum Sikah a. Tetapi kini tarannum Jiharkah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. Melembutkan persembahan.8. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. b. c. 7. Kelembutan menusuk kalbu. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Membawa kekhusukan dan keinsafan. memohon. 7.1 Sifat Tarannum Sikah a. e. merintih dan sebagainya. Kelembutan menusuk kalbu.

0 PENUTUP Rasulullah s. merintih dan sebagainya. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.a. d. Menenangkan ketegangan persembahan. maka bolehlah dirumuskan bahawa para qari yang ingin tarannum dan suara mereka untuk bacaan Al-Quran sewajarnya menitik beratkan beberapa perkara seperti berikut.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 c. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas. ‫ما أذن الله لشئ ما أذن لنبى حسن الترنم با لقرءان‬ (‫)رواه البخارى‬ Ertinya : apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan Al-Quran. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. Oleh itu bacalah Al-Quran dengan bertarannum. memohon. Sesuai dengan tobaqot sederhana.8. 7. dan untuk itu contohilah tindakan nabinya yang selalu mengelokkan bacaan. 18 . 8. Hadith ini menunjukkan bahawa tindakan kita terhadap sesuatu itu pastinya mendapat keizinan Allah. Membawa kekhusukan dan keinsafan. Harmoni. • • • • Melembutkan persembahan.w bersabda .2 Peranan Tarannum Jiharkah a. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. e.

Mempelajari ilmu tatabahasa arab (nahu) supaya tepat ibtida’ (memulai) dan waqaf (berhenti). 3. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. 7. Akhirnya.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 1. 4. 6. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. RUJUKAN 19 . 5. 8. 9. Al- Quran dengan tepat (tajwid dan kefasihan) serta mengikut budaya sebutan orang 2.. Mendengar dan memperaktikkan kaedah mengeluarkan suara (vokal) qari-qari arab yang muktabar. Sila pastikan susunan harkat dan susunan tobaqot suara rapi dan bersesuaian demi untuk mencapai ke tahap persembahan yang baik. sentiasalah menjaga sifat ikhlas di hati semasa membaca Al-Quran. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. Para qari sewajarnya memastikan susunan tarannumnya rapi dan bersesuaian dengan kemampuan suara. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. Berusaha sedaya upaya untuk menguasai kaedah sebutan kalimah-kalimah Arab.

Kota Bharu. Buku Qawaid At-Tarannum. Seni lagu Al-Quran di Malaysia. Hj. Tarannum Arabiah Misriah Muktabar. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998). Kertas Kerja: Seminar Tarannum Peringkat Antarabangsa.Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Norak yairee Mohd Raus. Selangor : Universiti Terbuka Malaysia. Panduan Tartil Al-Quran. ( 2009 ). Hj. Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007). Mohd Ali Abu Bakar ( 1997 ). Kuala Lumpur: Darul Fikr 20 . Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995). Bhd. Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Al-Quran Al-Karim Al-Hadith As-Syarif \ Hj.Pengajaran Ilmu Tarannum Al-Quran. Bhd.

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful