Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

1.0

PENGENALAN

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 2:21:

Maksudnya : “Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-sebenar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang – orang yang rugi.’ Ayat diatas menerangkan bahawa Allah s.w.t memuji hambanya yang membaca AlQuran dengan kesungguhan dalam menyempurnakan hak setiap sifat huruf dan menepati qiraat sepertimana yang diturunkan. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan ianya akan menjadi lebih sempurna dan dekat dihati pembaca terutamanya jika dibaca dengan kelunakan suara dan lagu yang dikenali sebagai tarannum. 2.0 PENGERTIAN TARANNUM

Tarannum adalah suatu ilmu atau kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu. Nada : tingkatan atau tekanan bunyi suara. Rentak : pergerakan yang menghidupkan bunyi suara. Irama : alunan atau bentuk bunyi 3.0 SEJARAH TARANNUM Sebagaimana yang diketahui, Tarannum Al-Quran merupakan satu kaedah yang menggunakan kelunakan suara dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran al-karim. Suara adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara kerongga-romgga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu.

1

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

Mengikut sejarahnya , Tarannum atau muzik adalah merupakan sebahagian daripada budaya sesebuah masyarakat setempat . Ia juga diilhamkan melalui beberapa unsur seperti rajah di bawah.

BUNYIAN DARIPADA TIUPAN ANGIN.

BUNYIAN DARIPADA GESERAN KAYU ASAL USUL TARANNUM BUNYIAN AIR YANG MENGALIR

BUNYIAN KICAUAN BURUNG

Rajah : Asal usul tarannum

Rasulullah s.a.w menerima Al-Quran pada tahun 610 Masihi. Baginda memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara elok serta diperindahkan lagi ( tazyin / tarannum ). Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang mashur sebagai qari – qari yang baik antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA dan ramai lagi. Kemudian pada zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah bin Qis di Kufah ( 62 Hijrah ). Abdullah bin Saib di Mekah ( 70 Hijrah ) dan lain – lain.

2

Qari-qari Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum atau lebih mereka sebutkan sebagai ilmu maqamal itu dari aliran-aliran di atas mengikut budaya mereka serta mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Oleh kerana tarannum adalah sesuatu yang bersifat seni pendengaran. 2. Lalu : irama dan rentaknya lembut dan suaranya sederhana kemanisan Jadual : Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri 3 . Seiring dengan itu. 3. Kini aliran yang paling popular dan diterima diseluruh dunia ialah aliran Misri. maka Jumhur qurra bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu Rasulullah s. ilmu tarannum juga membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya : 1. 4. 4. 5. Misri ( Mesir ) Hijazi ( Mekah dan Madinah ) Iraqi Kurdi ( sempadan Iraq dan Turki ) ‘Ajami ( Iran ) dan lain-lain. Ketika zaman keagungan Islam dahulu.a.w itu. cabang-cabang ilmu Islam begitu pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran .0 PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN HIJAZI DAN ALIRAN MISRI ALIRAN HIJAZI • • • Padang pasir Bukit bukau Suhu tinggi • • • ALIRAN MISRI Lembah Nil Subur menghijau Suhu sederhana Lalu : irama dan rentaknya lincah dan nada suaranya tinggi kehangatan.

seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu ( Tuhan ) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya.0 FALSAFAH TARANNUM Definisi falsafah menurut Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek. kerendahan hati serta membawa kearah ketaatan kepada Allah s. 2. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid. Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan Al Quran yang indah. falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar. Jelasnya. 5. Oleh itu. Kata Ibnu Kathir :” Bahawasanya berlagu yang dikehendaki mengikut hukum syarak hanyalah mengelokkan suara yang menimbulkan rasa penghayatan ( tadabbur ). bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri. kekhusyukan. 4. Manakala Al-Kindi. meniru-niru penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati.w. baik dan cantik. falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan Al-Quran iaitu satu usaha kea rah memperkasakan amalan membaca Al-quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara’bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada keagungan Allah Tuhan Pencipta. Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi.0 HUKUM UMUM BERTARANNUM Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim – ulama . dapat kita fahami bahawa hukum bertarannum adalah seperti berikut : 1. Fardhu ( kifayah ) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin mendekati Al-Quran.t. 3. meniru lagu-lagu keagamaan lain. 4 . kefahaman. falsafah merupakan batu asas dalam mengerakkan hala tuju sesuatu bidang.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 5. Menurut Plato. iaitu philein dan sophos yang bermaksud “menyintai dan hikmah”. 6. Dalam bidang tarannum Al-Quran.

c). (vokal) sebegini menyebabkan suara mereka kedengaran lebih manis dan merdu. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. Ilmu tartil (lahjah arabiah) – kurikulum bersepadu. Kerajaan Malaysia melalui agensinya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Kursus-Kursus Tahsin Al-Quran. Suara turun dan buka. 4. d). Seorang pakar tarannum Mesir. 2. 3. 5. Ilmu tarannum. Ilmu tajwid. Seorang pakar Tarannum tanah air. Al-Fadhil Tuan Haji Nik Jaafar Nik Ismail menjelaskan: untuk menguasai ilmu tarannum. 6. menguasi ilmu-ilmu berikut secara bersepadu. Suara goyang. Syeikh Fatihi Hassan Maliji menjelaskan para Qari hendaklah “menjauhi daripada menggetarkan suara atau menggerakkan suara dan mengombakkan suara dengan kuat (berlebihan sehingga boleh menjejaskan kualiti suara dan menyebabkan lari dari kaedah maqam asal)”. 6. Suara turun menjunam. b). Johan Qari Peringkat Antabangsa 1999. 5 . Suara naik mencanak. Bertitik tolak dari kefahaman hadis inilah. 1. a).Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Hj Che Yahya Daud mendedahkan rahsia tambahan kearaban suara di dalam Tarannum seperti yang diamalkan oleh Qari-qari mesir yang muktabar seperti berikut.1 Ilmu Al-Aswat – ٍ ebagai Induk S Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Suara goncang. Suara semacam seruling (flute). Ilmu al-aswat – sebagai induk.

Suara meletup-letup.2. 6.2.)البخارى ومسلم‬ Sesungguhnya bertuah engkau dianugerahkan Allah dengan (suara semacam) seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud AS. tetapi terdapat satu hadis RasuluLlah memuji seorang sahabat Baginda.1 Ketepatan cara menyebut huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. sifatnya dan makhrajnya (tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf tersebut). 6. berqalqalah. Abu Musa Al-Asy’ari RA. setiap Qari hendaklah sentiasa mengambil berat perkara-perkara yang berikut.(‫)ابو داوود‬ ‫زينوا القرأن بأصواتكم‬ Hendaklah kamu menghiasi bacaan (mencantikkan) bacaan Al-Quran dengan suara-suara .2. Justeru.3.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. Suara gantung (separuh ihtilal al-lahn).2.2 Ilmu Tajwid Tajwid adalah suatu kewajiban kerana tajwid boleh menyebabkan sah-batal solat dan tajwid jugalah yang jelas membezakan seseorang qari itu kearaban atau tidak. 8. Ketepatan cara membunyikan bacaan Al-Quran semasa pertemuan huruf. sabda RasuluLlah SAW: ‫) رواه‬ ‫لقد اعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬ ‫. Ketepatan cara mensaktah. 6.(kamu (dengan mempelbagaikan suara kamu Tarannum adalah perhiasan kepada bacaan Al-Quran. Tarannum sangat berkait rapat dengan suara kerana dari suara yang elok dan tersusunlah lahirnya tarannum. Tarannum secara umumnya terbahagi kepada dua kategori: 6 . Sungguhpun dilarang meniru penyanyi untuk melagukan Al-Quran.3 Ilmu Tarannum . bermad dan lain-lain. yang membaca Al-Quran dengan suara semacam seruling. 6.huruf. 6.

6. Tarannum bit Tahqiq – Tarannum yang dibaca dengan kadar tahqiq menurut kaedah ilmu tajwid. Abdullah Ibni Mas’ud RA telah menjelaskan tartil AlQuran seharusnya merangkumi dan mensepadukan bebarapa kaedah dengan katanya: “Bahawa syarat-syarat mentartilkan Al-Quran hanya empat perkara.5 Pengenalan Suara Suara adalah satu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari peperu menerusi alat salur kerongga-kerongga mulut atau hidung. 2.A. 1. Tarannum bit Tadwir – Tarannum yang dibaca dengan kadar Tadwir menurut kaedah ilmu tajwid. Kategori ini digunapakai di dalam Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.W yang ulung. Tahsin Al-Sout (pembaikan suara) 4. Lahjah Arabiah (menyebut kalimah-kalimah Al-Quran mengikut kaedah bahasa dan budaya sebutan orang arab). 7 .Kurikulum Bersepadu 4 :‫)الزمل‬ ‫)ورتل القرأن ترتيل‬ “Dan bacalah Al-Quran dengan tartil.Kemudian akan ditentukan bunyinya oleh alat-alat pertuturan yang lain. 6. Bertajwid (mengikut kaedah ilmu tajwid). Biasanya kategori ini diamalkan oleh oleh Imam-imam Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah seperti Fadhilatud Duktur Abdur Rahman bin Abdul Aziz Al-sudais dan lain-lain.” Seorang sahabat RasuluLlah S. Biasanya kategori ini diamalkan oleh Qari-qari mesir muktabar seperti Syeikh Abdul Basit Abdul Samad dan lain-lain. yang juga merupakan pakar rujuk pembacaan Al-Quran di zamannya. b).Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a).4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) . Bertazyin (kaedah bertarannum / memperlagukan) 3.

seperti memberi persesuaian dengan berbagai jenis suara haiwan.6 Kepentingan Suara Suara merupakan salah satu daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia. penyebaran dan penyampaian rasa hati.Berbagai bunyi alat muzik . gaya pertuturan (bahasa) manusia dan sebagainya. pengajian dan pengetahuan yang berbeza.Yang mana tidak kurang pentingnya di dalam arena hidup seseorang ianya berfungsi sebagai alat perhubungan.Setelah di kaji maka ianya adalah bagaimana berikut :Pertama: Seni asli Iaitu seni ciptaan Allah yang semulajadi. Dari perspektif Islam kesenian yang paling agung adalah Al_quran itu sendiri yang sudah pastinya penuh dengan pelbagai seni sesuai dengan taraf Ianya sebagai mukjizat daripada Allah swt. Perbuatan begini adalah termasuk di bawah falsafah ‘Mensyukuri Nikmat Allah’.Boleh di pelajari. Kedua: Seni sinaie Iaitu seni kreatif manusia untuk membina seni ciptaan semulajadi tersebut. 6. beribadat bermunajat dan sebagainya. Oleh yang demikian amat sesuai sekali jika ianya di pergunakan untuk bacaan ayat-ayat suci alQuran.8 Seni Suara Untuk Al-Quran Tiap-tiap suatu ciptaan Allah memang mempunyai seninya yang semulajadi.7 Suara Boleh Di proses Dan Di pelajari Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh di proses. Hanya manusia mempunyai penilaian dan persepsi yang berbeza mengikut pengalaman. 6.9 Penilaian Kesenian Sebenar Sebenarnya kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan penuh kesenian.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 6. Dari sudut suara pula tentunya suara yang berseni dan berkualiti tinggi adalah selayaknya untuk membaca ayat-ayat suci AlQuran. Kerana itu adalah di galakkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. Demikian juga suara manusia. Ianya tidak dapat di pertikaikan oleh sesiapapun. Ini bergantung 8 . memohon merayu. 6. dilatih dan di sesuaikan mengikut kehendak yang tertentu . Untuk mendapat keistimewaan tersebut perlulah di proses dan di pelajari dengan cara yang tertentu. perintah tegah kasih benci.Samada suka duka.

terputus. lembut.Manakala suara dalam kategori yang keempat adalah suara yang bermasalah yang perlu di perbaiki dan di ubahsuai dalam jangka masa yang panjang. pecah.1 Mengenal sifat-sifat suara Sifat suara terbahagi kepada empat katogeri:Pertama: Terbaik Ianya mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. bersih. rendah. 6. Teknik penekanan pernafasan. nipis.10. tersepit. kedua dan ketiga adalah istimewa dan senang di pelajari.10 Mengelokkan Suara Untuk Bacaan Al-Quran Mengelokkan suara untuk bacaan al-quran adalah sunat kerana ianya dapat menghasilkan bacaan yang baik dan terhormat. lantang dan tajam. garau. tenggelam.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 kepada kemampuan seseorang individu itu. untuk lembut atau keras. tinggi. 6. tercekik dan sebagainya. 9 . lembut. licin. terketar-ketar. terang. lembut. bersih. terang dan tajam Keempat: Tidak baik Ianya mempunyai sifat-sifat yang berikut :Sumbang. bersih. Suara dalam kategori yang pertama. Ketiga: Kurang baik Ianya mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. lemah. garau. licin. keras. a. rendah. manis. tinggi. 6. sederhana. kecil. manis. licin. lembap. manis. terang dan lantang. serak. parau.11 Teknik Mentahsinkan Al-quran Tahsin as-saut adalah hasilan dari prosesan bunyi oleh alat-alat pengendalian suara dengan rapi dan cermat. Kedua: Baik Ianya mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. namun usaha yang bersungguh –sungguh amat perlu dipertingkatkan.

b.11. mempunyai getaran dan gerenek-gerenek yang semulajadi.11. 3. Memberi penyesuaian dengan kehendak lughah al-quran Memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam ayat-ayat al-Quran Memberi penyesuaian dengan irama taranum bil quran Memberi penyesuaian dengan lahjah arab 6. 6. Teknik pengendalian pipit suara. untuk kemanisan dan kelicinan. 4. Teknik pengawalan nafas. Kedua: Burdah sinaie Iaitu bunga –bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. untuk nyaring atau perlahan Teknik penyaluran bunyi. c. Tabaqoh pertama (qoror) ianya berfungsi di dada Tabaqoh kedua (nawa) ianya berfungsi pada tekak Tabaqoh ketiga (jawab) ianya berfungsi pada rongga hidung Tabaqoh keempat (jawab-buljawab) ianya berfungsi pada rongga otak 6.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b.Antara langkahnya ialah :Pertama: Menjaga kesihatan fizikal (badan) 10 . untuk memanjang atau memendek nafas. 2. Pada umumnya burdah itu terbahagi kepada dua :Pertama: Burdah asli Iaitu suara yang hidup.11.3 Mengenal Burdah (bunga-bunga) Suara Suara yang terhias dengan burdah adalah lebih menarik. d.2 Peranan suara dalam bidang bacaan al-Quran Di antara peranan suara dalam bidang bacaan al-quran adalah bagaimana berikut :a.11.4 Menjaga kualiti suara Nikmat suara yang di kurniakan Allah wajib di jaga. c. 6. d.1 Mengenal Tabaqoh (tingkatan) suara Terdapat empat tabaqoh dalam bidang taranum al-quran iaitu:1.

7. 3 Bayyati – Nahawand – Rast – Sikah dan Jiharkah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini.0 SUSUNAN TARANNUM YANG POPULAR DI MALAYSIA Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan Al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Jauhilah dari makan makanan yang boleh membawa kesan berubahnya suhu badan seseorang. Dengan memakan makanan yang seimbang. c. 2 Bayyati – Hijaz – Nahawand – Rast dan Sikah 50% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Keempat: Banyakkanlah minum air sejuk tanpa ais sehingga melebihi lima liter sehari. b. Seelok-eloknya jauhilah diri dari merokok. yang bergetah atau yang berminyak. d. Ketiga: Banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berzat. a. Jauhilah dari makan atau minum bahan yang terlupa panas atau pedas Jauhilah dari makan makanan yang kelat. b. Kedua: Menjaga kesihatan suara.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a.semoga tenaga bersuara bertambah selesa. 11 . BIL JENIS LAGU / TARANNUM CATATAN 1 Bayyati – Soba – Hijaz – Nahawand dan Rast 50% qari dan qariah mengamalkan kedua dua bahagian ini. Dengan bersukan atau bersenam yang ringan demi untuk menguatkan otot-otot dan urat saraf.

jika tidak. c). 7. d). tentunya sukar untuk mengawal dan menyusun harakat-harakatnya dengan baik dan mungkin kehilangan punca yang menyebabkan tersasul kearah yang tidak diingini.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 4 Bayyati – Soba – Nahawand – Rast dan Sikah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini.1 Sifat-sifat Tarannum Bayyati a). sejarah asal. mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup. 5 Bayyati – ‘Iraqi – Hijaz – Sikah dan Rast 5% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. jika sesuatu persembahan bacaan Al-Quran itu tidak dimasukkan tarannum Bayyati. Dalam penulisan ringkas ini.1. sifat-sifat dan peranan-peranan penting tarannum. Ianya amat terserlah sekali.1 TARANNUM BAYYATI Perkataan Bayyati adalah dari Bahasa Arab yang bererti rumah atau tempat kediaman.maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. Jadual : Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia. Istilahnya pula bermaksud nama bagi suatu jenis alunan tarannum yan dipopularkan oleh qari – qari Arab terutama qari Mesir. 12 . penulis akan menukilkan serba sedikit pengertian. Mengenal sifat – sifat tarannum adalah mustahak. mempunyai kelembutan disamping ketegasan. 7. mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. b. Tarannum Bayyati mula diperkenalkan di Tanah Melayu ini kira-kira pada tahun 1940 an sehingga kini. mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.).

c).). Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon. Tarannum Soba yang kita hayati sekarang adalah hasil ubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. b). merintih dan sebagainya. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.2.1.2 Peranan Tarannum Bayyati a. 13 . Seorang qari atau qariah yang tidak dapat menghayati peranan sesuatu tarannum itu. mungkin mesej yang hendak disampaikan tidak kesampaian. memberi kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran.2.2 TARANNUM SOBA Perkataan Soba adalah dari bahasa Arab yang bermaksud rindu. merayu. Mempunyai kesesuaian dengan tobaqat sederhana.2 Peranan Tarannum Soba a) b) c) d) menenangkan persembahan bacaan. membawa kepada kekusyukan dan keinsafan. 7. Ianya begitu terserlah sekali. dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. kerana tarannum itu sendiri adalah sebahagian daripada alat penyampaian Al-Quran kepada masyarakat. membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran. Tarannum Soba dipopularkan di Tanah Melayu selepas perang dunia yang kedua. sehinggakan di mana suatu persembahan tilawah Al-Quran yang tidak dimasukkan tarannum Soba maka dirasakan belum lengkap. memantapkan persembahan bacaan. d). menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan sesudahnya.1 Sifat-Sifat Tarannum Soba a) b) c) Mempunyai alunan yang embut mendayu. 7. Dari Sudut istilah adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Arab mengikut budaya mereka. 7.

Kuwait dan Iran yang mana penduduknya terdiri dari rumpun bangsa Arab tulin. c. d. mempunyai ketegasan pendorong semangat. di dalamnya termasuk kota Mekah dan kota Madinah. 7.3 TARANNUM HIJAZ Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan semenanjung tanah Arab yang terletaknya negara seperti Yaman dan Arab Saudi. mempunyai kelincahan menghidupkan persembahan. d. membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan padang pasir tandus yang berbukit bukau dengan batu-batu pejalnya. Sifat-Sifat Tarannum Hijaz mempunyai gerak lambat tetapi perlahan.1 a. Sehingga kini tarannum Hijazi tersebut telah pun diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsanya yang hidup dikawasan lembahan Nil yang begiti subur menghijau. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan perintah. e.3. c. 14 .Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. 7. Tarannum Hijaz berlembah Masri adalah lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan bahasa Al-Quran. b.4 TARANNUM ‘IRAQI Iraq adalah nama bagi sebuah negeri yang bersempadan dengan negeri-negeri Arab Saudi. mempunyai kesesuaian dengan mana – mana tobaqat. 7. e. tegah atau marah. membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran. memberi kepuasan kepada pembaca dan pendenga memberi tenaga kepada tarannum yang akan dibaca.2 a.3. b. Peranan Tarannum Hijaz memberi semangat kepada persembahan bacaan.

walau bagaimana pun identiti asalnya masih dikekalkannya. mungkin disebabkan oleh sifat kesederhanaannya yang mampu membuka jiwa. 7. b. c. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut budaya tempatan. Mempunyai kelembutan yang meresap jiwa. Untuk melahirkan kefasihan sebutan. c.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Pada istilah ilmu tarannum. Sehingga kini ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir mengikut budayanya. untuk menenangkan ketegangan persembahan. mempunyai gerak lambat yang berkesan.5 Parsi. Untuk menyempurnakan mesej ayat Al-Quran. Untuk melahirkan kemukjizatan Al-Quran.4.4. 15 TARANNUM NAHAWAND Perkataan Nahawand adalah nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan . d. ‘Iraqi itu adalah nama bagi suatu alunan tarannum yang dialunkan mengikut budaya qari-qari ‘Iraqi yang hampir sama dengan budaya qari-qari Hijazi. berdialog dan sebagainya. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. e. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan memohon. 7. Untuk melahirkan ketenangan jiwa. Mempunyai kesederhanaan dann ketenangan.5. 7. e.1 Sifat-Sifat Tarannum ‘Iraqi a. 7. ianya berasal dari Parsi. Sehingga kini kepopularnya amat terserlah sekali.2 Peranan Tarannum ‘Iraqi a.1 Sifat-Sifat Tarannum Nahawand a. mempunyai gerak ringan yang berkesan. b.mencerita. d. tetapi tarannum Nahawand yang kita hayati sekarang adalah hasil dari ubahsuaian oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka.

6 TARANNUM RAST Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi. Menenangkan jiwa pembaca dan pendengar. Kelembutan alunan.5. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.1 Sifat Tarannum Rast a. Gerak lembut disamping ketegasan. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. Mempunyai kehalusan seni yang mempersonakan. d. Melembutkan bacaan. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b. 7. Memberi semangat kepada persembahan. bercerita dan sebagainya. Sesuai dengan mana-mana bentuk ayat. e.6. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon.2 Peranan Tarannum Rast a. 7. c. b.6. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Tetapi kini tarannum rast telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. d. 7. 16 . bercerita dan sebagainya. e. c. d. Memberi tenaga kepada tarannum berikutnya. 7. b. Lincah menyemarakkan. e. d.2 Peranan Tarannum Nahawand a. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. b. Sesuai dengan ayat memohon. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. c. c. e. Mempunyai kelembutan yang sungguh berkesan.

7. c. Membawa kekhusukan dan keinsafan. Berciri kesedihan dan kerintihan. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. e.8.7. memohon. e. Gerak ringan yang berkesan. Tetapi kini tarannum Sikah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. Kelembutan menusuk kalbu. b. b. 7. Kelembutan menusuk kalbu.7 TARANNUM SIKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. b. d. 17 . Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.8 TARANNUM JIHARKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi).Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. c. Melembutkan persembahan.2 Peranan Tarannum Sikah a. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. Tetapi kini tarannum Jiharkah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.1 Sifat Tarannum Jiharkah a. 7.1 Sifat Tarannum Sikah a. Gerak lambat meyakinkan. 7. d. merintih dan sebagainya. Sesuai dengan ayat-ayat merayu.7.

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 c. Harmoni. • • • • Melembutkan persembahan. Oleh itu bacalah Al-Quran dengan bertarannum. 7. memohon. maka bolehlah dirumuskan bahawa para qari yang ingin tarannum dan suara mereka untuk bacaan Al-Quran sewajarnya menitik beratkan beberapa perkara seperti berikut. e. 18 .8. Menenangkan ketegangan persembahan. Membawa kekhusukan dan keinsafan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. ‫ما أذن الله لشئ ما أذن لنبى حسن الترنم با لقرءان‬ (‫)رواه البخارى‬ Ertinya : apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan Al-Quran. d.0 PENUTUP Rasulullah s.w bersabda .a. merintih dan sebagainya. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. 8. Hadith ini menunjukkan bahawa tindakan kita terhadap sesuatu itu pastinya mendapat keizinan Allah. dan untuk itu contohilah tindakan nabinya yang selalu mengelokkan bacaan. Sesuai dengan tobaqot sederhana.2 Peranan Tarannum Jiharkah a.

Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. 6. 3. RUJUKAN 19 . Akhirnya. 4. sentiasalah menjaga sifat ikhlas di hati semasa membaca Al-Quran. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. Berusaha sedaya upaya untuk menguasai kaedah sebutan kalimah-kalimah Arab. Al- Quran dengan tepat (tajwid dan kefasihan) serta mengikut budaya sebutan orang 2. 9.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 1. 5. Mendengar dan memperaktikkan kaedah mengeluarkan suara (vokal) qari-qari arab yang muktabar. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. 7. Mempelajari ilmu tatabahasa arab (nahu) supaya tepat ibtida’ (memulai) dan waqaf (berhenti). Para qari sewajarnya memastikan susunan tarannumnya rapi dan bersesuaian dengan kemampuan suara. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. Sila pastikan susunan harkat dan susunan tobaqot suara rapi dan bersesuaian demi untuk mencapai ke tahap persembahan yang baik.. 8.

Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998). Seni lagu Al-Quran di Malaysia. ( 2009 ). Kota Bharu.Pengajaran Ilmu Tarannum Al-Quran. Norak yairee Mohd Raus.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Al-Quran Al-Karim Al-Hadith As-Syarif \ Hj. Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Kertas Kerja: Seminar Tarannum Peringkat Antarabangsa. Bhd. Buku Qawaid At-Tarannum. Selangor : Universiti Terbuka Malaysia. Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007). Panduan Tartil Al-Quran.Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Bhd. Mohd Ali Abu Bakar ( 1997 ). Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995). Hj. Kuala Lumpur: Darul Fikr 20 . Tarannum Arabiah Misriah Muktabar. Hj.

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful