Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

1.0

PENGENALAN

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 2:21:

Maksudnya : “Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-sebenar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang – orang yang rugi.’ Ayat diatas menerangkan bahawa Allah s.w.t memuji hambanya yang membaca AlQuran dengan kesungguhan dalam menyempurnakan hak setiap sifat huruf dan menepati qiraat sepertimana yang diturunkan. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan ianya akan menjadi lebih sempurna dan dekat dihati pembaca terutamanya jika dibaca dengan kelunakan suara dan lagu yang dikenali sebagai tarannum. 2.0 PENGERTIAN TARANNUM

Tarannum adalah suatu ilmu atau kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu. Nada : tingkatan atau tekanan bunyi suara. Rentak : pergerakan yang menghidupkan bunyi suara. Irama : alunan atau bentuk bunyi 3.0 SEJARAH TARANNUM Sebagaimana yang diketahui, Tarannum Al-Quran merupakan satu kaedah yang menggunakan kelunakan suara dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran al-karim. Suara adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara kerongga-romgga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu.

1

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

Mengikut sejarahnya , Tarannum atau muzik adalah merupakan sebahagian daripada budaya sesebuah masyarakat setempat . Ia juga diilhamkan melalui beberapa unsur seperti rajah di bawah.

BUNYIAN DARIPADA TIUPAN ANGIN.

BUNYIAN DARIPADA GESERAN KAYU ASAL USUL TARANNUM BUNYIAN AIR YANG MENGALIR

BUNYIAN KICAUAN BURUNG

Rajah : Asal usul tarannum

Rasulullah s.a.w menerima Al-Quran pada tahun 610 Masihi. Baginda memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara elok serta diperindahkan lagi ( tazyin / tarannum ). Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang mashur sebagai qari – qari yang baik antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA dan ramai lagi. Kemudian pada zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah bin Qis di Kufah ( 62 Hijrah ). Abdullah bin Saib di Mekah ( 70 Hijrah ) dan lain – lain.

2

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Oleh kerana tarannum adalah sesuatu yang bersifat seni pendengaran. 4. Ketika zaman keagungan Islam dahulu.0 PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN HIJAZI DAN ALIRAN MISRI ALIRAN HIJAZI • • • Padang pasir Bukit bukau Suhu tinggi • • • ALIRAN MISRI Lembah Nil Subur menghijau Suhu sederhana Lalu : irama dan rentaknya lincah dan nada suaranya tinggi kehangatan. Misri ( Mesir ) Hijazi ( Mekah dan Madinah ) Iraqi Kurdi ( sempadan Iraq dan Turki ) ‘Ajami ( Iran ) dan lain-lain. Seiring dengan itu. Qari-qari Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum atau lebih mereka sebutkan sebagai ilmu maqamal itu dari aliran-aliran di atas mengikut budaya mereka serta mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran. 2.w itu. ilmu tarannum juga membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya : 1. Lalu : irama dan rentaknya lembut dan suaranya sederhana kemanisan Jadual : Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri 3 .a. maka Jumhur qurra bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu Rasulullah s. 4. 5. cabang-cabang ilmu Islam begitu pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran . 3. Kini aliran yang paling popular dan diterima diseluruh dunia ialah aliran Misri.

Fardhu ( kifayah ) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin mendekati Al-Quran. bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri. Menurut Plato.w. falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid. iaitu philein dan sophos yang bermaksud “menyintai dan hikmah”. 6. meniru-niru penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain. Dalam bidang tarannum Al-Quran. Kata Ibnu Kathir :” Bahawasanya berlagu yang dikehendaki mengikut hukum syarak hanyalah mengelokkan suara yang menimbulkan rasa penghayatan ( tadabbur ). baik dan cantik. kefahaman. 2. meniru lagu-lagu keagamaan lain.0 FALSAFAH TARANNUM Definisi falsafah menurut Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek. falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan Al-Quran iaitu satu usaha kea rah memperkasakan amalan membaca Al-quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara’bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada keagungan Allah Tuhan Pencipta. 4 . Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan Al Quran yang indah. Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi. dapat kita fahami bahawa hukum bertarannum adalah seperti berikut : 1. 5. kekhusyukan. falsafah merupakan batu asas dalam mengerakkan hala tuju sesuatu bidang. kerendahan hati serta membawa kearah ketaatan kepada Allah s. Oleh itu.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 5. 4. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati. seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu ( Tuhan ) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya. Manakala Al-Kindi. Jelasnya. 3.t.0 HUKUM UMUM BERTARANNUM Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim – ulama .

Suara turun menjunam. Al-Fadhil Tuan Haji Nik Jaafar Nik Ismail menjelaskan: untuk menguasai ilmu tarannum. c). Ilmu tarannum. Ilmu al-aswat – sebagai induk.1 Ilmu Al-Aswat – ٍ ebagai Induk S Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Bertitik tolak dari kefahaman hadis inilah. 6. 1. Syeikh Fatihi Hassan Maliji menjelaskan para Qari hendaklah “menjauhi daripada menggetarkan suara atau menggerakkan suara dan mengombakkan suara dengan kuat (berlebihan sehingga boleh menjejaskan kualiti suara dan menyebabkan lari dari kaedah maqam asal)”. Ilmu tajwid. 2. Seorang pakar tarannum Mesir. 5 . b). menguasi ilmu-ilmu berikut secara bersepadu. Hj Che Yahya Daud mendedahkan rahsia tambahan kearaban suara di dalam Tarannum seperti yang diamalkan oleh Qari-qari mesir yang muktabar seperti berikut. Ilmu tartil (lahjah arabiah) – kurikulum bersepadu. Suara turun dan buka. 5. Suara semacam seruling (flute). Suara goyang. 3. (vokal) sebegini menyebabkan suara mereka kedengaran lebih manis dan merdu. Suara naik mencanak. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. a). 4. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. Kerajaan Malaysia melalui agensinya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Kursus-Kursus Tahsin Al-Quran. Suara goncang. 6. d). Seorang pakar Tarannum tanah air.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Johan Qari Peringkat Antabangsa 1999.

8. berqalqalah.3 Ilmu Tarannum . Sungguhpun dilarang meniru penyanyi untuk melagukan Al-Quran. 6.3.huruf.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7.2. 6.2. 6. Tarannum secara umumnya terbahagi kepada dua kategori: 6 .2 Ilmu Tajwid Tajwid adalah suatu kewajiban kerana tajwid boleh menyebabkan sah-batal solat dan tajwid jugalah yang jelas membezakan seseorang qari itu kearaban atau tidak. Abu Musa Al-Asy’ari RA.(kamu (dengan mempelbagaikan suara kamu Tarannum adalah perhiasan kepada bacaan Al-Quran. sifatnya dan makhrajnya (tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf tersebut). 6. yang membaca Al-Quran dengan suara semacam seruling.2.2. setiap Qari hendaklah sentiasa mengambil berat perkara-perkara yang berikut.)البخارى ومسلم‬ Sesungguhnya bertuah engkau dianugerahkan Allah dengan (suara semacam) seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud AS. Tarannum sangat berkait rapat dengan suara kerana dari suara yang elok dan tersusunlah lahirnya tarannum. sabda RasuluLlah SAW: ‫) رواه‬ ‫لقد اعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬ ‫. Ketepatan cara membunyikan bacaan Al-Quran semasa pertemuan huruf. Suara gantung (separuh ihtilal al-lahn). bermad dan lain-lain. tetapi terdapat satu hadis RasuluLlah memuji seorang sahabat Baginda. Ketepatan cara mensaktah. Suara meletup-letup.1 Ketepatan cara menyebut huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. 6. Justeru.(‫)ابو داوود‬ ‫زينوا القرأن بأصواتكم‬ Hendaklah kamu menghiasi bacaan (mencantikkan) bacaan Al-Quran dengan suara-suara .

yang juga merupakan pakar rujuk pembacaan Al-Quran di zamannya. Tahsin Al-Sout (pembaikan suara) 4.Kurikulum Bersepadu 4 :‫)الزمل‬ ‫)ورتل القرأن ترتيل‬ “Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. 1. 6. Biasanya kategori ini diamalkan oleh Qari-qari mesir muktabar seperti Syeikh Abdul Basit Abdul Samad dan lain-lain. Kategori ini digunapakai di dalam Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Biasanya kategori ini diamalkan oleh oleh Imam-imam Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah seperti Fadhilatud Duktur Abdur Rahman bin Abdul Aziz Al-sudais dan lain-lain.4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) . 2.A.5 Pengenalan Suara Suara adalah satu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari peperu menerusi alat salur kerongga-kerongga mulut atau hidung. Tarannum bit Tahqiq – Tarannum yang dibaca dengan kadar tahqiq menurut kaedah ilmu tajwid. Bertazyin (kaedah bertarannum / memperlagukan) 3. b). Lahjah Arabiah (menyebut kalimah-kalimah Al-Quran mengikut kaedah bahasa dan budaya sebutan orang arab). 7 .Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a).” Seorang sahabat RasuluLlah S. Tarannum bit Tadwir – Tarannum yang dibaca dengan kadar Tadwir menurut kaedah ilmu tajwid. 6.Kemudian akan ditentukan bunyinya oleh alat-alat pertuturan yang lain. Abdullah Ibni Mas’ud RA telah menjelaskan tartil AlQuran seharusnya merangkumi dan mensepadukan bebarapa kaedah dengan katanya: “Bahawa syarat-syarat mentartilkan Al-Quran hanya empat perkara.W yang ulung. Bertajwid (mengikut kaedah ilmu tajwid).

perintah tegah kasih benci. beribadat bermunajat dan sebagainya. 6. Oleh yang demikian amat sesuai sekali jika ianya di pergunakan untuk bacaan ayat-ayat suci alQuran. Hanya manusia mempunyai penilaian dan persepsi yang berbeza mengikut pengalaman.7 Suara Boleh Di proses Dan Di pelajari Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh di proses. Demikian juga suara manusia. Kerana itu adalah di galakkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. pengajian dan pengetahuan yang berbeza. memohon merayu.Boleh di pelajari.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 6. Ianya tidak dapat di pertikaikan oleh sesiapapun. dilatih dan di sesuaikan mengikut kehendak yang tertentu . Ini bergantung 8 . Dari perspektif Islam kesenian yang paling agung adalah Al_quran itu sendiri yang sudah pastinya penuh dengan pelbagai seni sesuai dengan taraf Ianya sebagai mukjizat daripada Allah swt.9 Penilaian Kesenian Sebenar Sebenarnya kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan penuh kesenian.Berbagai bunyi alat muzik . Dari sudut suara pula tentunya suara yang berseni dan berkualiti tinggi adalah selayaknya untuk membaca ayat-ayat suci AlQuran. Kedua: Seni sinaie Iaitu seni kreatif manusia untuk membina seni ciptaan semulajadi tersebut.Yang mana tidak kurang pentingnya di dalam arena hidup seseorang ianya berfungsi sebagai alat perhubungan.Setelah di kaji maka ianya adalah bagaimana berikut :Pertama: Seni asli Iaitu seni ciptaan Allah yang semulajadi.6 Kepentingan Suara Suara merupakan salah satu daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia.seperti memberi persesuaian dengan berbagai jenis suara haiwan.8 Seni Suara Untuk Al-Quran Tiap-tiap suatu ciptaan Allah memang mempunyai seninya yang semulajadi. 6. gaya pertuturan (bahasa) manusia dan sebagainya. penyebaran dan penyampaian rasa hati. 6. Untuk mendapat keistimewaan tersebut perlulah di proses dan di pelajari dengan cara yang tertentu.Samada suka duka. Perbuatan begini adalah termasuk di bawah falsafah ‘Mensyukuri Nikmat Allah’.

pecah. tinggi. bersih. garau. Ketiga: Kurang baik Ianya mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. parau. a. terputus. untuk lembut atau keras. licin. lantang dan tajam. namun usaha yang bersungguh –sungguh amat perlu dipertingkatkan.10 Mengelokkan Suara Untuk Bacaan Al-Quran Mengelokkan suara untuk bacaan al-quran adalah sunat kerana ianya dapat menghasilkan bacaan yang baik dan terhormat. tersepit. lembut. 6. rendah. 6. lembut. terang dan lantang. manis.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 kepada kemampuan seseorang individu itu.11 Teknik Mentahsinkan Al-quran Tahsin as-saut adalah hasilan dari prosesan bunyi oleh alat-alat pengendalian suara dengan rapi dan cermat. serak. lembut.1 Mengenal sifat-sifat suara Sifat suara terbahagi kepada empat katogeri:Pertama: Terbaik Ianya mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. Kedua: Baik Ianya mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. Suara dalam kategori yang pertama. licin. manis. bersih. 9 . terketar-ketar. licin. lemah. Teknik penekanan pernafasan. nipis. rendah. terang dan tajam Keempat: Tidak baik Ianya mempunyai sifat-sifat yang berikut :Sumbang. tenggelam. lembap.Manakala suara dalam kategori yang keempat adalah suara yang bermasalah yang perlu di perbaiki dan di ubahsuai dalam jangka masa yang panjang. garau. terang. kecil.10. sederhana. manis. tinggi. keras. kedua dan ketiga adalah istimewa dan senang di pelajari. tercekik dan sebagainya. 6. bersih.

11. untuk nyaring atau perlahan Teknik penyaluran bunyi.3 Mengenal Burdah (bunga-bunga) Suara Suara yang terhias dengan burdah adalah lebih menarik.Antara langkahnya ialah :Pertama: Menjaga kesihatan fizikal (badan) 10 .Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b. d.11. c. Tabaqoh pertama (qoror) ianya berfungsi di dada Tabaqoh kedua (nawa) ianya berfungsi pada tekak Tabaqoh ketiga (jawab) ianya berfungsi pada rongga hidung Tabaqoh keempat (jawab-buljawab) ianya berfungsi pada rongga otak 6. 6.11. c.11. Kedua: Burdah sinaie Iaitu bunga –bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. Teknik pengawalan nafas. d.4 Menjaga kualiti suara Nikmat suara yang di kurniakan Allah wajib di jaga. 3. untuk memanjang atau memendek nafas. 4.1 Mengenal Tabaqoh (tingkatan) suara Terdapat empat tabaqoh dalam bidang taranum al-quran iaitu:1. 6. Memberi penyesuaian dengan kehendak lughah al-quran Memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam ayat-ayat al-Quran Memberi penyesuaian dengan irama taranum bil quran Memberi penyesuaian dengan lahjah arab 6. 2.2 Peranan suara dalam bidang bacaan al-Quran Di antara peranan suara dalam bidang bacaan al-quran adalah bagaimana berikut :a. Pada umumnya burdah itu terbahagi kepada dua :Pertama: Burdah asli Iaitu suara yang hidup. b. Teknik pengendalian pipit suara. untuk kemanisan dan kelicinan. mempunyai getaran dan gerenek-gerenek yang semulajadi.

Seelok-eloknya jauhilah diri dari merokok. BIL JENIS LAGU / TARANNUM CATATAN 1 Bayyati – Soba – Hijaz – Nahawand dan Rast 50% qari dan qariah mengamalkan kedua dua bahagian ini. c.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a. b. 2 Bayyati – Hijaz – Nahawand – Rast dan Sikah 50% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini.0 SUSUNAN TARANNUM YANG POPULAR DI MALAYSIA Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan Al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. 11 . Jauhilah dari makan makanan yang boleh membawa kesan berubahnya suhu badan seseorang. Dengan memakan makanan yang seimbang. yang bergetah atau yang berminyak. Keempat: Banyakkanlah minum air sejuk tanpa ais sehingga melebihi lima liter sehari. d. 3 Bayyati – Nahawand – Rast – Sikah dan Jiharkah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Dengan bersukan atau bersenam yang ringan demi untuk menguatkan otot-otot dan urat saraf. Kedua: Menjaga kesihatan suara. Jauhilah dari makan atau minum bahan yang terlupa panas atau pedas Jauhilah dari makan makanan yang kelat. 7. a. b.semoga tenaga bersuara bertambah selesa. Ketiga: Banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berzat.

Istilahnya pula bermaksud nama bagi suatu jenis alunan tarannum yan dipopularkan oleh qari – qari Arab terutama qari Mesir. 7.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 4 Bayyati – Soba – Nahawand – Rast dan Sikah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. penulis akan menukilkan serba sedikit pengertian. d). c).maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. jika tidak. 12 . Dalam penulisan ringkas ini. jika sesuatu persembahan bacaan Al-Quran itu tidak dimasukkan tarannum Bayyati. Jadual : Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia.1 Sifat-sifat Tarannum Bayyati a). 5 Bayyati – ‘Iraqi – Hijaz – Sikah dan Rast 5% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup. sifat-sifat dan peranan-peranan penting tarannum. Mengenal sifat – sifat tarannum adalah mustahak. mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.1 TARANNUM BAYYATI Perkataan Bayyati adalah dari Bahasa Arab yang bererti rumah atau tempat kediaman. tentunya sukar untuk mengawal dan menyusun harakat-harakatnya dengan baik dan mungkin kehilangan punca yang menyebabkan tersasul kearah yang tidak diingini.). Tarannum Bayyati mula diperkenalkan di Tanah Melayu ini kira-kira pada tahun 1940 an sehingga kini. sejarah asal. mempunyai kelembutan disamping ketegasan. b. mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. Ianya amat terserlah sekali. 7.1.

membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran. Seorang qari atau qariah yang tidak dapat menghayati peranan sesuatu tarannum itu. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon. Ianya begitu terserlah sekali.2. merintih dan sebagainya. dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. c). Tarannum Soba yang kita hayati sekarang adalah hasil ubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. Tarannum Soba dipopularkan di Tanah Melayu selepas perang dunia yang kedua.2 Peranan Tarannum Bayyati a.2. d). 13 . b). 7. 7. Dari Sudut istilah adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Arab mengikut budaya mereka.2 TARANNUM SOBA Perkataan Soba adalah dari bahasa Arab yang bermaksud rindu. memantapkan persembahan bacaan. menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan sesudahnya. 7.1. kerana tarannum itu sendiri adalah sebahagian daripada alat penyampaian Al-Quran kepada masyarakat.2 Peranan Tarannum Soba a) b) c) d) menenangkan persembahan bacaan.). mungkin mesej yang hendak disampaikan tidak kesampaian. Mempunyai kesesuaian dengan tobaqat sederhana.1 Sifat-Sifat Tarannum Soba a) b) c) Mempunyai alunan yang embut mendayu. membawa kepada kekusyukan dan keinsafan. merayu.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. memberi kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. sehinggakan di mana suatu persembahan tilawah Al-Quran yang tidak dimasukkan tarannum Soba maka dirasakan belum lengkap.

Tarannum Hijaz berlembah Masri adalah lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan bahasa Al-Quran. c.4 TARANNUM ‘IRAQI Iraq adalah nama bagi sebuah negeri yang bersempadan dengan negeri-negeri Arab Saudi. Sifat-Sifat Tarannum Hijaz mempunyai gerak lambat tetapi perlahan. e. mempunyai kelincahan menghidupkan persembahan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. 7. 7. d.3. Kuwait dan Iran yang mana penduduknya terdiri dari rumpun bangsa Arab tulin.2 a. b. Peranan Tarannum Hijaz memberi semangat kepada persembahan bacaan. b. d. c. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan perintah. memberi kepuasan kepada pembaca dan pendenga memberi tenaga kepada tarannum yang akan dibaca. 14 . tegah atau marah. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan padang pasir tandus yang berbukit bukau dengan batu-batu pejalnya. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. mempunyai ketegasan pendorong semangat. e. mempunyai kesesuaian dengan mana – mana tobaqat. 7. Sehingga kini tarannum Hijazi tersebut telah pun diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsanya yang hidup dikawasan lembahan Nil yang begiti subur menghijau.3 TARANNUM HIJAZ Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan semenanjung tanah Arab yang terletaknya negara seperti Yaman dan Arab Saudi. membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran. membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. di dalamnya termasuk kota Mekah dan kota Madinah.1 a.3.

mencerita.1 Sifat-Sifat Tarannum ‘Iraqi a. 7. c. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan memohon.4. b. Untuk menyempurnakan mesej ayat Al-Quran. mempunyai gerak lambat yang berkesan. d. Sehingga kini ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir mengikut budayanya. e. walau bagaimana pun identiti asalnya masih dikekalkannya. berdialog dan sebagainya. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. 7. 7. ‘Iraqi itu adalah nama bagi suatu alunan tarannum yang dialunkan mengikut budaya qari-qari ‘Iraqi yang hampir sama dengan budaya qari-qari Hijazi. ianya berasal dari Parsi. c. Untuk melahirkan ketenangan jiwa. mungkin disebabkan oleh sifat kesederhanaannya yang mampu membuka jiwa. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut budaya tempatan.1 Sifat-Sifat Tarannum Nahawand a.5. tetapi tarannum Nahawand yang kita hayati sekarang adalah hasil dari ubahsuaian oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. e. mempunyai gerak ringan yang berkesan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Pada istilah ilmu tarannum. Mempunyai kelembutan yang meresap jiwa.4. Mempunyai kesederhanaan dann ketenangan. Untuk melahirkan kemukjizatan Al-Quran. 7. Untuk melahirkan kefasihan sebutan. 15 TARANNUM NAHAWAND Perkataan Nahawand adalah nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan . b.2 Peranan Tarannum ‘Iraqi a. d. untuk menenangkan ketegangan persembahan. Sehingga kini kepopularnya amat terserlah sekali.5 Parsi.

e. e. Tetapi kini tarannum rast telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. d.2 Peranan Tarannum Nahawand a. c. Mempunyai kehalusan seni yang mempersonakan. b. 7. d. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. b. Gerak lembut disamping ketegasan. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. d. c. d. Menenangkan jiwa pembaca dan pendengar.5. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. c.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b. Kelembutan alunan. 16 . Mempunyai kelembutan yang sungguh berkesan.6. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.6 TARANNUM RAST Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi. Lincah menyemarakkan. bercerita dan sebagainya. 7. e. Melembutkan bacaan.2 Peranan Tarannum Rast a. b. c.1 Sifat Tarannum Rast a.6. Sesuai dengan mana-mana bentuk ayat. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon. 7. bercerita dan sebagainya. Memberi tenaga kepada tarannum berikutnya. e. Memberi semangat kepada persembahan. 7. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. Sesuai dengan ayat memohon.

7. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. b. b. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. d. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. 7. Tetapi kini tarannum Jiharkah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. Membawa kekhusukan dan keinsafan. 17 . 7.8. 7. e. Kelembutan menusuk kalbu. Tetapi kini tarannum Sikah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.1 Sifat Tarannum Jiharkah a. e.7. Gerak lambat meyakinkan. c.2 Peranan Tarannum Sikah a. d.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. Berciri kesedihan dan kerintihan.1 Sifat Tarannum Sikah a. 7. Kelembutan menusuk kalbu. b. merintih dan sebagainya.8 TARANNUM JIHARKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi).7 TARANNUM SIKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Melembutkan persembahan. c. memohon. Gerak ringan yang berkesan.

w bersabda . Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. 7.0 PENUTUP Rasulullah s.a. Oleh itu bacalah Al-Quran dengan bertarannum. • • • • Melembutkan persembahan. Hadith ini menunjukkan bahawa tindakan kita terhadap sesuatu itu pastinya mendapat keizinan Allah. Menenangkan ketegangan persembahan. 8.8. Membawa kekhusukan dan keinsafan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 c. maka bolehlah dirumuskan bahawa para qari yang ingin tarannum dan suara mereka untuk bacaan Al-Quran sewajarnya menitik beratkan beberapa perkara seperti berikut. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. memohon. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas. dan untuk itu contohilah tindakan nabinya yang selalu mengelokkan bacaan. merintih dan sebagainya. d.2 Peranan Tarannum Jiharkah a. Sesuai dengan tobaqot sederhana. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. Harmoni. e. ‫ما أذن الله لشئ ما أذن لنبى حسن الترنم با لقرءان‬ (‫)رواه البخارى‬ Ertinya : apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan Al-Quran. 18 .

Para qari sewajarnya memastikan susunan tarannumnya rapi dan bersesuaian dengan kemampuan suara. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 1. 6. Akhirnya. RUJUKAN 19 .. Al- Quran dengan tepat (tajwid dan kefasihan) serta mengikut budaya sebutan orang 2. 4. Mendengar dan memperaktikkan kaedah mengeluarkan suara (vokal) qari-qari arab yang muktabar. 9. 3. 8. 5. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. Mempelajari ilmu tatabahasa arab (nahu) supaya tepat ibtida’ (memulai) dan waqaf (berhenti). Sila pastikan susunan harkat dan susunan tobaqot suara rapi dan bersesuaian demi untuk mencapai ke tahap persembahan yang baik. sentiasalah menjaga sifat ikhlas di hati semasa membaca Al-Quran. Berusaha sedaya upaya untuk menguasai kaedah sebutan kalimah-kalimah Arab. 7.

Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. ( 2009 ). Kertas Kerja: Seminar Tarannum Peringkat Antarabangsa. Buku Qawaid At-Tarannum. Kuala Lumpur: Darul Fikr 20 . Hj.Pengajaran Ilmu Tarannum Al-Quran. Bhd. Selangor : Universiti Terbuka Malaysia. Bhd. Hj. Seni lagu Al-Quran di Malaysia.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Al-Quran Al-Karim Al-Hadith As-Syarif \ Hj. Tarannum Arabiah Misriah Muktabar. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998). Norak yairee Mohd Raus. Panduan Tartil Al-Quran. Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007). Mohd Ali Abu Bakar ( 1997 ). Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995). Kota Bharu.

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 21 .