Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

1.0

PENGENALAN

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 2:21:

Maksudnya : “Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-sebenar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang – orang yang rugi.’ Ayat diatas menerangkan bahawa Allah s.w.t memuji hambanya yang membaca AlQuran dengan kesungguhan dalam menyempurnakan hak setiap sifat huruf dan menepati qiraat sepertimana yang diturunkan. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan ianya akan menjadi lebih sempurna dan dekat dihati pembaca terutamanya jika dibaca dengan kelunakan suara dan lagu yang dikenali sebagai tarannum. 2.0 PENGERTIAN TARANNUM

Tarannum adalah suatu ilmu atau kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu. Nada : tingkatan atau tekanan bunyi suara. Rentak : pergerakan yang menghidupkan bunyi suara. Irama : alunan atau bentuk bunyi 3.0 SEJARAH TARANNUM Sebagaimana yang diketahui, Tarannum Al-Quran merupakan satu kaedah yang menggunakan kelunakan suara dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran al-karim. Suara adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara kerongga-romgga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu.

1

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103

Mengikut sejarahnya , Tarannum atau muzik adalah merupakan sebahagian daripada budaya sesebuah masyarakat setempat . Ia juga diilhamkan melalui beberapa unsur seperti rajah di bawah.

BUNYIAN DARIPADA TIUPAN ANGIN.

BUNYIAN DARIPADA GESERAN KAYU ASAL USUL TARANNUM BUNYIAN AIR YANG MENGALIR

BUNYIAN KICAUAN BURUNG

Rajah : Asal usul tarannum

Rasulullah s.a.w menerima Al-Quran pada tahun 610 Masihi. Baginda memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara elok serta diperindahkan lagi ( tazyin / tarannum ). Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang mashur sebagai qari – qari yang baik antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA dan ramai lagi. Kemudian pada zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah bin Qis di Kufah ( 62 Hijrah ). Abdullah bin Saib di Mekah ( 70 Hijrah ) dan lain – lain.

2

4. cabang-cabang ilmu Islam begitu pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran . Seiring dengan itu.a. 4. 2. Qari-qari Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum atau lebih mereka sebutkan sebagai ilmu maqamal itu dari aliran-aliran di atas mengikut budaya mereka serta mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran. ilmu tarannum juga membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya : 1. Misri ( Mesir ) Hijazi ( Mekah dan Madinah ) Iraqi Kurdi ( sempadan Iraq dan Turki ) ‘Ajami ( Iran ) dan lain-lain.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Oleh kerana tarannum adalah sesuatu yang bersifat seni pendengaran. 3.w itu.0 PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN HIJAZI DAN ALIRAN MISRI ALIRAN HIJAZI • • • Padang pasir Bukit bukau Suhu tinggi • • • ALIRAN MISRI Lembah Nil Subur menghijau Suhu sederhana Lalu : irama dan rentaknya lincah dan nada suaranya tinggi kehangatan. 5. Lalu : irama dan rentaknya lembut dan suaranya sederhana kemanisan Jadual : Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri 3 . maka Jumhur qurra bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu Rasulullah s. Kini aliran yang paling popular dan diterima diseluruh dunia ialah aliran Misri. Ketika zaman keagungan Islam dahulu.

0 HUKUM UMUM BERTARANNUM Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim – ulama . Manakala Al-Kindi. Kata Ibnu Kathir :” Bahawasanya berlagu yang dikehendaki mengikut hukum syarak hanyalah mengelokkan suara yang menimbulkan rasa penghayatan ( tadabbur ). Fardhu ( kifayah ) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin mendekati Al-Quran. 4. kekhusyukan. 4 . Dalam bidang tarannum Al-Quran. Menurut Plato. falsafah merupakan batu asas dalam mengerakkan hala tuju sesuatu bidang. 2. baik dan cantik. Oleh itu. seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu ( Tuhan ) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya. falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan Al-Quran iaitu satu usaha kea rah memperkasakan amalan membaca Al-quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara’bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada keagungan Allah Tuhan Pencipta. 6. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati. kerendahan hati serta membawa kearah ketaatan kepada Allah s. meniru lagu-lagu keagamaan lain. meniru-niru penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain.0 FALSAFAH TARANNUM Definisi falsafah menurut Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek. Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan Al Quran yang indah. falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar.w. dapat kita fahami bahawa hukum bertarannum adalah seperti berikut : 1. 5.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 5. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid. iaitu philein dan sophos yang bermaksud “menyintai dan hikmah”. kefahaman. bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri. Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi. Jelasnya. 3.t.

Kerajaan Malaysia melalui agensinya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Kursus-Kursus Tahsin Al-Quran.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Ilmu tarannum. Al-Fadhil Tuan Haji Nik Jaafar Nik Ismail menjelaskan: untuk menguasai ilmu tarannum. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. 2. Johan Qari Peringkat Antabangsa 1999. 6. c). Hj Che Yahya Daud mendedahkan rahsia tambahan kearaban suara di dalam Tarannum seperti yang diamalkan oleh Qari-qari mesir yang muktabar seperti berikut. 5. 5 . Suara goncang. Syeikh Fatihi Hassan Maliji menjelaskan para Qari hendaklah “menjauhi daripada menggetarkan suara atau menggerakkan suara dan mengombakkan suara dengan kuat (berlebihan sehingga boleh menjejaskan kualiti suara dan menyebabkan lari dari kaedah maqam asal)”. a). Seorang pakar Tarannum tanah air. Seorang pakar tarannum Mesir. menguasi ilmu-ilmu berikut secara bersepadu.1 Ilmu Al-Aswat – ٍ ebagai Induk S Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Ilmu tartil (lahjah arabiah) – kurikulum bersepadu. Suara turun dan buka. Suara semacam seruling (flute). Suara naik mencanak. 6. Ilmu tajwid. 3. Bertitik tolak dari kefahaman hadis inilah. Suara goyang. Ilmu al-aswat – sebagai induk. Suara yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum. b). d). Suara turun menjunam. 1. 4. (vokal) sebegini menyebabkan suara mereka kedengaran lebih manis dan merdu.

Suara gantung (separuh ihtilal al-lahn). Abu Musa Al-Asy’ari RA.huruf. tetapi terdapat satu hadis RasuluLlah memuji seorang sahabat Baginda. Tarannum secara umumnya terbahagi kepada dua kategori: 6 . Sungguhpun dilarang meniru penyanyi untuk melagukan Al-Quran. 6. 6.2. 6. 6. sabda RasuluLlah SAW: ‫) رواه‬ ‫لقد اعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬ ‫. bermad dan lain-lain. 6.2 Ilmu Tajwid Tajwid adalah suatu kewajiban kerana tajwid boleh menyebabkan sah-batal solat dan tajwid jugalah yang jelas membezakan seseorang qari itu kearaban atau tidak.3 Ilmu Tarannum . 8.2. Ketepatan cara membunyikan bacaan Al-Quran semasa pertemuan huruf. setiap Qari hendaklah sentiasa mengambil berat perkara-perkara yang berikut. sifatnya dan makhrajnya (tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf tersebut). Justeru.2.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. Ketepatan cara mensaktah.(kamu (dengan mempelbagaikan suara kamu Tarannum adalah perhiasan kepada bacaan Al-Quran. yang membaca Al-Quran dengan suara semacam seruling.)البخارى ومسلم‬ Sesungguhnya bertuah engkau dianugerahkan Allah dengan (suara semacam) seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud AS. Tarannum sangat berkait rapat dengan suara kerana dari suara yang elok dan tersusunlah lahirnya tarannum.2. berqalqalah.1 Ketepatan cara menyebut huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran.3.(‫)ابو داوود‬ ‫زينوا القرأن بأصواتكم‬ Hendaklah kamu menghiasi bacaan (mencantikkan) bacaan Al-Quran dengan suara-suara . Suara meletup-letup.

Biasanya kategori ini diamalkan oleh Qari-qari mesir muktabar seperti Syeikh Abdul Basit Abdul Samad dan lain-lain. yang juga merupakan pakar rujuk pembacaan Al-Quran di zamannya. Kategori ini digunapakai di dalam Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Biasanya kategori ini diamalkan oleh oleh Imam-imam Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah seperti Fadhilatud Duktur Abdur Rahman bin Abdul Aziz Al-sudais dan lain-lain. 2.Kurikulum Bersepadu 4 :‫)الزمل‬ ‫)ورتل القرأن ترتيل‬ “Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. 1.W yang ulung. Tarannum bit Tahqiq – Tarannum yang dibaca dengan kadar tahqiq menurut kaedah ilmu tajwid.5 Pengenalan Suara Suara adalah satu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari peperu menerusi alat salur kerongga-kerongga mulut atau hidung.4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) . Lahjah Arabiah (menyebut kalimah-kalimah Al-Quran mengikut kaedah bahasa dan budaya sebutan orang arab). Bertajwid (mengikut kaedah ilmu tajwid). Bertazyin (kaedah bertarannum / memperlagukan) 3. 6. Tarannum bit Tadwir – Tarannum yang dibaca dengan kadar Tadwir menurut kaedah ilmu tajwid. b). 7 . Abdullah Ibni Mas’ud RA telah menjelaskan tartil AlQuran seharusnya merangkumi dan mensepadukan bebarapa kaedah dengan katanya: “Bahawa syarat-syarat mentartilkan Al-Quran hanya empat perkara.Kemudian akan ditentukan bunyinya oleh alat-alat pertuturan yang lain. 6. Tahsin Al-Sout (pembaikan suara) 4.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a).” Seorang sahabat RasuluLlah S.A.

dilatih dan di sesuaikan mengikut kehendak yang tertentu . Kedua: Seni sinaie Iaitu seni kreatif manusia untuk membina seni ciptaan semulajadi tersebut. Demikian juga suara manusia.8 Seni Suara Untuk Al-Quran Tiap-tiap suatu ciptaan Allah memang mempunyai seninya yang semulajadi. Hanya manusia mempunyai penilaian dan persepsi yang berbeza mengikut pengalaman.Boleh di pelajari. Ini bergantung 8 .Yang mana tidak kurang pentingnya di dalam arena hidup seseorang ianya berfungsi sebagai alat perhubungan. 6. 6.6 Kepentingan Suara Suara merupakan salah satu daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia.Samada suka duka. Dari sudut suara pula tentunya suara yang berseni dan berkualiti tinggi adalah selayaknya untuk membaca ayat-ayat suci AlQuran. Dari perspektif Islam kesenian yang paling agung adalah Al_quran itu sendiri yang sudah pastinya penuh dengan pelbagai seni sesuai dengan taraf Ianya sebagai mukjizat daripada Allah swt.seperti memberi persesuaian dengan berbagai jenis suara haiwan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 6.7 Suara Boleh Di proses Dan Di pelajari Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh di proses. penyebaran dan penyampaian rasa hati. perintah tegah kasih benci. 6. Kerana itu adalah di galakkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis.Berbagai bunyi alat muzik . Oleh yang demikian amat sesuai sekali jika ianya di pergunakan untuk bacaan ayat-ayat suci alQuran. memohon merayu.9 Penilaian Kesenian Sebenar Sebenarnya kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan penuh kesenian. Perbuatan begini adalah termasuk di bawah falsafah ‘Mensyukuri Nikmat Allah’. beribadat bermunajat dan sebagainya. Untuk mendapat keistimewaan tersebut perlulah di proses dan di pelajari dengan cara yang tertentu. gaya pertuturan (bahasa) manusia dan sebagainya. pengajian dan pengetahuan yang berbeza.Setelah di kaji maka ianya adalah bagaimana berikut :Pertama: Seni asli Iaitu seni ciptaan Allah yang semulajadi. Ianya tidak dapat di pertikaikan oleh sesiapapun.

kecil. bersih. namun usaha yang bersungguh –sungguh amat perlu dipertingkatkan. kedua dan ketiga adalah istimewa dan senang di pelajari. Teknik penekanan pernafasan. Ketiga: Kurang baik Ianya mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. parau. terputus. terang dan lantang. manis. terketar-ketar. Suara dalam kategori yang pertama. lemah. a. terang dan tajam Keempat: Tidak baik Ianya mempunyai sifat-sifat yang berikut :Sumbang. 9 . 6. keras. untuk lembut atau keras. tinggi. tinggi. manis. garau. bersih. lembut. rendah. lembut. pecah. 6. tercekik dan sebagainya.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 kepada kemampuan seseorang individu itu. tenggelam.11 Teknik Mentahsinkan Al-quran Tahsin as-saut adalah hasilan dari prosesan bunyi oleh alat-alat pengendalian suara dengan rapi dan cermat. licin. rendah. terang.Manakala suara dalam kategori yang keempat adalah suara yang bermasalah yang perlu di perbaiki dan di ubahsuai dalam jangka masa yang panjang. lantang dan tajam. bersih. licin. 6. lembut. licin. serak. nipis. garau.10. Kedua: Baik Ianya mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. lembap.10 Mengelokkan Suara Untuk Bacaan Al-Quran Mengelokkan suara untuk bacaan al-quran adalah sunat kerana ianya dapat menghasilkan bacaan yang baik dan terhormat. manis. tersepit. sederhana.1 Mengenal sifat-sifat suara Sifat suara terbahagi kepada empat katogeri:Pertama: Terbaik Ianya mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada.

11. Tabaqoh pertama (qoror) ianya berfungsi di dada Tabaqoh kedua (nawa) ianya berfungsi pada tekak Tabaqoh ketiga (jawab) ianya berfungsi pada rongga hidung Tabaqoh keempat (jawab-buljawab) ianya berfungsi pada rongga otak 6. Pada umumnya burdah itu terbahagi kepada dua :Pertama: Burdah asli Iaitu suara yang hidup. Teknik pengendalian pipit suara. 6. Memberi penyesuaian dengan kehendak lughah al-quran Memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam ayat-ayat al-Quran Memberi penyesuaian dengan irama taranum bil quran Memberi penyesuaian dengan lahjah arab 6.1 Mengenal Tabaqoh (tingkatan) suara Terdapat empat tabaqoh dalam bidang taranum al-quran iaitu:1. untuk nyaring atau perlahan Teknik penyaluran bunyi. c.11.3 Mengenal Burdah (bunga-bunga) Suara Suara yang terhias dengan burdah adalah lebih menarik. mempunyai getaran dan gerenek-gerenek yang semulajadi.11. d. 2. 4. d. 6. Teknik pengawalan nafas. 3. b. c. untuk kemanisan dan kelicinan.4 Menjaga kualiti suara Nikmat suara yang di kurniakan Allah wajib di jaga.Antara langkahnya ialah :Pertama: Menjaga kesihatan fizikal (badan) 10 .Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b.2 Peranan suara dalam bidang bacaan al-Quran Di antara peranan suara dalam bidang bacaan al-quran adalah bagaimana berikut :a.11. untuk memanjang atau memendek nafas. Kedua: Burdah sinaie Iaitu bunga –bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan.

a. Jauhilah dari makan makanan yang boleh membawa kesan berubahnya suhu badan seseorang. 11 . 2 Bayyati – Hijaz – Nahawand – Rast dan Sikah 50% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Keempat: Banyakkanlah minum air sejuk tanpa ais sehingga melebihi lima liter sehari. Dengan bersukan atau bersenam yang ringan demi untuk menguatkan otot-otot dan urat saraf. b. Jauhilah dari makan atau minum bahan yang terlupa panas atau pedas Jauhilah dari makan makanan yang kelat. d. b. Ketiga: Banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berzat. 7.0 SUSUNAN TARANNUM YANG POPULAR DI MALAYSIA Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan Al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 a. yang bergetah atau yang berminyak. c. BIL JENIS LAGU / TARANNUM CATATAN 1 Bayyati – Soba – Hijaz – Nahawand dan Rast 50% qari dan qariah mengamalkan kedua dua bahagian ini. 3 Bayyati – Nahawand – Rast – Sikah dan Jiharkah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Kedua: Menjaga kesihatan suara. Dengan memakan makanan yang seimbang. Seelok-eloknya jauhilah diri dari merokok.semoga tenaga bersuara bertambah selesa.

c). 5 Bayyati – ‘Iraqi – Hijaz – Sikah dan Rast 5% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 4 Bayyati – Soba – Nahawand – Rast dan Sikah 15% qari dan qariah mengamalkan bahagian ini. Ianya amat terserlah sekali. mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. Tarannum Bayyati mula diperkenalkan di Tanah Melayu ini kira-kira pada tahun 1940 an sehingga kini. sifat-sifat dan peranan-peranan penting tarannum. b.). d). Mengenal sifat – sifat tarannum adalah mustahak. Dalam penulisan ringkas ini. 12 . mempunyai kelembutan disamping ketegasan. jika tidak. Jadual : Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia.1 Sifat-sifat Tarannum Bayyati a). mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup.1 TARANNUM BAYYATI Perkataan Bayyati adalah dari Bahasa Arab yang bererti rumah atau tempat kediaman. 7. jika sesuatu persembahan bacaan Al-Quran itu tidak dimasukkan tarannum Bayyati. penulis akan menukilkan serba sedikit pengertian. sejarah asal. Istilahnya pula bermaksud nama bagi suatu jenis alunan tarannum yan dipopularkan oleh qari – qari Arab terutama qari Mesir. 7. tentunya sukar untuk mengawal dan menyusun harakat-harakatnya dengan baik dan mungkin kehilangan punca yang menyebabkan tersasul kearah yang tidak diingini.1.maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana.

1.2 Peranan Tarannum Bayyati a. merintih dan sebagainya.2. 7.2 TARANNUM SOBA Perkataan Soba adalah dari bahasa Arab yang bermaksud rindu. b). Ianya begitu terserlah sekali. dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. sehinggakan di mana suatu persembahan tilawah Al-Quran yang tidak dimasukkan tarannum Soba maka dirasakan belum lengkap. memantapkan persembahan bacaan.1 Sifat-Sifat Tarannum Soba a) b) c) Mempunyai alunan yang embut mendayu. Tarannum Soba yang kita hayati sekarang adalah hasil ubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. membawa kepada kekusyukan dan keinsafan. merayu.). membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. c).2. Tarannum Soba dipopularkan di Tanah Melayu selepas perang dunia yang kedua. 7. Seorang qari atau qariah yang tidak dapat menghayati peranan sesuatu tarannum itu. Mempunyai kesesuaian dengan tobaqat sederhana. 7. kerana tarannum itu sendiri adalah sebahagian daripada alat penyampaian Al-Quran kepada masyarakat. memberi kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Dari Sudut istilah adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Arab mengikut budaya mereka. d).Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. mungkin mesej yang hendak disampaikan tidak kesampaian. menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan sesudahnya.2 Peranan Tarannum Soba a) b) c) d) menenangkan persembahan bacaan. 13 . Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon.

Sehingga kini tarannum Hijazi tersebut telah pun diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsanya yang hidup dikawasan lembahan Nil yang begiti subur menghijau. 7. 7. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan padang pasir tandus yang berbukit bukau dengan batu-batu pejalnya. di dalamnya termasuk kota Mekah dan kota Madinah. mempunyai kelincahan menghidupkan persembahan. memberi kepuasan kepada pembaca dan pendenga memberi tenaga kepada tarannum yang akan dibaca. d.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. d.3.3. membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. e.4 TARANNUM ‘IRAQI Iraq adalah nama bagi sebuah negeri yang bersempadan dengan negeri-negeri Arab Saudi. Tarannum Hijaz berlembah Masri adalah lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan bahasa Al-Quran. 7.1 a. c. melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. c. Peranan Tarannum Hijaz memberi semangat kepada persembahan bacaan. mempunyai ketegasan pendorong semangat. Sifat-Sifat Tarannum Hijaz mempunyai gerak lambat tetapi perlahan. b. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan perintah. e. membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran. tegah atau marah.2 a.3 TARANNUM HIJAZ Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan semenanjung tanah Arab yang terletaknya negara seperti Yaman dan Arab Saudi. mempunyai kesesuaian dengan mana – mana tobaqat. Kuwait dan Iran yang mana penduduknya terdiri dari rumpun bangsa Arab tulin. 14 . b.

Untuk melahirkan kemukjizatan Al-Quran. mempunyai gerak ringan yang berkesan. ‘Iraqi itu adalah nama bagi suatu alunan tarannum yang dialunkan mengikut budaya qari-qari ‘Iraqi yang hampir sama dengan budaya qari-qari Hijazi. mungkin disebabkan oleh sifat kesederhanaannya yang mampu membuka jiwa. 7. tetapi tarannum Nahawand yang kita hayati sekarang adalah hasil dari ubahsuaian oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. Sehingga kini ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir mengikut budayanya. d. Mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan memohon.mencerita. walau bagaimana pun identiti asalnya masih dikekalkannya.5 Parsi. b. Pada istilah ilmu tarannum ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut budaya tempatan. 7. e.1 Sifat-Sifat Tarannum Nahawand a. c. e. mempunyai gerak lambat yang berkesan. 7. c. 7. 15 TARANNUM NAHAWAND Perkataan Nahawand adalah nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan . Untuk menyempurnakan mesej ayat Al-Quran. Mempunyai kelembutan yang meresap jiwa. b.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Pada istilah ilmu tarannum. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. ianya berasal dari Parsi. d. berdialog dan sebagainya. Mempunyai kesederhanaan dann ketenangan. Untuk melahirkan ketenangan jiwa.4. Sehingga kini kepopularnya amat terserlah sekali.2 Peranan Tarannum ‘Iraqi a.4. untuk menenangkan ketegangan persembahan.5.1 Sifat-Sifat Tarannum ‘Iraqi a. Untuk melahirkan kefasihan sebutan.

Gerak lembut disamping ketegasan. b. e. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. Tetapi kini tarannum rast telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. c. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. Menenangkan jiwa pembaca dan pendengar. d. 7.6.2 Peranan Tarannum Rast a. Mempunyai kehalusan seni yang mempersonakan. d. c.5. 7. c. Memberi semangat kepada persembahan. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. b. Sesuai dengan mana-mana tobaqot.6. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. 7. Mempunyai kelembutan yang sungguh berkesan. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.2 Peranan Tarannum Nahawand a. d. Sesuai dengan ayat memohon. Sesuai dengan mana-mana bentuk ayat. Lincah menyemarakkan. d. bercerita dan sebagainya. Melembutkan bacaan.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 b. 16 . e. Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon. e. bercerita dan sebagainya. e. Kelembutan alunan. b.1 Sifat Tarannum Rast a. Memberi tenaga kepada tarannum berikutnya. 7.6 TARANNUM RAST Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi. c.

1 Sifat Tarannum Jiharkah a. Melembutkan persembahan. Sesuai dengan mana-mana tobaqot. 7.8. Kelembutan menusuk kalbu.2 Peranan Tarannum Sikah a. e.7.8 TARANNUM JIHARKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Membawa kekhusukan dan keinsafan. c.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 7. 7. Gerak lambat meyakinkan.7. 17 . Tetapi kini tarannum Sikah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka. 7. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar.1 Sifat Tarannum Sikah a. d. Gerak ringan yang berkesan. Berciri kesedihan dan kerintihan. Tetapi kini tarannum Jiharkah telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.7 TARANNUM SIKAH Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. memohon. merintih dan sebagainya. b. e. b. Kelembutan menusuk kalbu. b. 7. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. c. d.

Sesuai dengan tobaqot sederhana. Hadith ini menunjukkan bahawa tindakan kita terhadap sesuatu itu pastinya mendapat keizinan Allah. Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran. dan untuk itu contohilah tindakan nabinya yang selalu mengelokkan bacaan. Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran. 8. memohon.2 Peranan Tarannum Jiharkah a.a. Menenangkan ketegangan persembahan. Harmoni. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas. ‫ما أذن الله لشئ ما أذن لنبى حسن الترنم با لقرءان‬ (‫)رواه البخارى‬ Ertinya : apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan Al-Quran.0 PENUTUP Rasulullah s. Membawa kekhusukan dan keinsafan.w bersabda .Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 c. merintih dan sebagainya. maka bolehlah dirumuskan bahawa para qari yang ingin tarannum dan suara mereka untuk bacaan Al-Quran sewajarnya menitik beratkan beberapa perkara seperti berikut. d. 7. e.8. 18 . Oleh itu bacalah Al-Quran dengan bertarannum. Sesuai dengan ayat-ayat merayu. • • • • Melembutkan persembahan.

RUJUKAN 19 . sentiasalah menjaga sifat ikhlas di hati semasa membaca Al-Quran. 6. Al- Quran dengan tepat (tajwid dan kefasihan) serta mengikut budaya sebutan orang 2. Akhirnya. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. Para qari sewajarnya memastikan susunan tarannumnya rapi dan bersesuaian dengan kemampuan suara. Sila pastikan susunan harkat dan susunan tobaqot suara rapi dan bersesuaian demi untuk mencapai ke tahap persembahan yang baik. Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran. 3. Mempelajari ilmu tatabahasa arab (nahu) supaya tepat ibtida’ (memulai) dan waqaf (berhenti).Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 1. Berusaha sedaya upaya untuk menguasai kaedah sebutan kalimah-kalimah Arab. Mendengar dan memperaktikkan kaedah mengeluarkan suara (vokal) qari-qari arab yang muktabar. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai.. 7. berusahalah untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya menerapkan dengan tarannum yang sesuai. 4. 8. 9. 5.

Kertas Kerja: Seminar Tarannum Peringkat Antarabangsa. Buku Qawaid At-Tarannum. Kota Bharu. Norak yairee Mohd Raus. Kuala Lumpur: Darul Fikr 20 . Selangor : Universiti Terbuka Malaysia. Bhd.Pengajaran Ilmu Tarannum Al-Quran. Seni lagu Al-Quran di Malaysia. Bhd. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998). Mohd Ali Abu Bakar ( 1997 ). Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995). Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007). Tarannum Arabiah Misriah Muktabar.Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 Al-Quran Al-Karim Al-Hadith As-Syarif \ Hj. Hj. Hj. ( 2009 ). Panduan Tartil Al-Quran.Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn.

Samihah Binti Mohd Zain 760724-02-5660 HBQE3103 21 .