HBHe pk

PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Isi Kandungan 1. Grafik Pengurusan Kesihatan Diri 2. Grafik Pengurusan Kebersihan Tubuh 3.

Pengurusan Kebersihan Pakaiaan 4. Pengurusan Tahap Kesihatan 5. Pengurusan Pemakanan yang Sihat 6. Pengusan Berat Badan 7. Pengurusan Tekanan (Stress) 8. Pendidikan Kesihatan Keluarga 9. Definisi 10. Matlamat 11. Objektif 12. Rancangan Pengajaran Harian 15. Lembaran Aktiviti 16. Bibliografi

1

1.0 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri yang baik akan menjamin tahap kesihatan yang sentiasa sempurna. Pengetahuandan kemahiran mengurus kesihatan diri menjadi aset yang penting untuk hidup sihat sepanjang hayat.

Rajah 1: Pengurusan Kesihatan Diri

2

1.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN TUBUH Rajah 2 : Pengurusan Kebersihan Tubuh 3 .

Rajah 3: Pendidikan Kesihatan Keluarga 4 . Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah keluarga.2. Pendidikan Kesihatan Keluarga merangkumi tiga aspek seperti rajah di bawah. Jika tidak teguh maka lemahlah sesebuah keluarga.0 PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Institusi keluarga adalah tunjang kepada kekuatan sesebuah negara. Penghayatan kepada nilai dan norma yang terkandung dalam amalan pendidikan kesihatan keluarga mampu melahirkan warga sekolah yang sihat.

2.1 DEFINISI. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Rajah 4 : Definisi. matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan Keluarga 5 .

2 SISTEM TUBUH MANUSIA Mengenali fungsi organ dan bahagian tubuh badan adalah penting supaya kita tahu bagaimana untuk menjaga dan menghargainya.2. Rajah 5 : Sistem Tubuh Manusia 6 .

3. Keluarga yang sihat 7 .2. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Tunjang utama kepada kesihatan diri dan keluarga ialah amalan cara hidup sihat. Amalan cara hidup sihat dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit.

melahirkan anak yang sihat. 8 .

9 .Rajah 6: Kesihatan Diri dan Keluarga 2.4 NILAI MORAL DAN AGAMA Nilai moral dan agama berkait rapat dengan masalah kesihatan seksualiti dan gender.

Rajah 7: Nilai Moral dan Agama 3. 10 . : Kesihatan diri dan Keluarga.0 Rancangan Mengajar (RPH) Pengurusan Kesihatan Diri Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima. : Kesihatan diri. Mata Pelajaran Tunjang Tajuk : Pendidikan Kesihatan.

gambar.Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif Khusus : Seksualiti : 22/3/2010. Bahan Sumber P&P Nilai Murni : Petikan.Memahami maksud akil baligh. murid-murid dapat: i) Kognitif a. : Hormat-menghormati.Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. kad manila dan slaid power point. : 70 minit.Membandingkan perubahan fizikal sebelum dan selepas akil baligh. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. : 37 orang. 11 . haid dan ihtilam. menyenaraikan empat perubahan fizikal bagi seseorang individu yang telah mencapai akil baligh. b. sopan-santun dan kebersihan. : 5 Merpati. b. : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. ii) Afektif a. kad soalan. bersyukur dan lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Pengalaman Sedia Ada: i) Murid telah belajar pengetahuan tentang kesihatan diri dan keluarga pada Tahap Satu dan tentang akil baligh semasa berada pada Tahun Empat.Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan ketika akil baligh. murid dapat: i) ii) iii) menyatakan maksud seksualiti dan akil baligh.

1. Murid dapat menyatakan tentang pusingan haid dan tanda-tanda ihtilam bagi lelaki. Murid mendapat gambaran perubahan yang berlaku semasa proses tumbesaran manusia. Guru mendapatkan respon daripada murid tentang pemahaman mereka mengenai proses akil baligh. Menonton i) 1. ii) 2. Penerangan tentang persembahan LCD haid dan kitarannya serta 2.ciri-ciri perubahan fizikal yang dialami oleh seorang remaja perempuan dan lelaki yang telah akil baligh. Murid dapat membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang ciriciri perubahan fizikal yang dialami lelaki dan perempuan CATATAN/ALATAN Gambar proses tumbesaran manusia Langkah 1 (10 minit) Menonton persembahan LCD 1. Perbincangan ihtilam melalui paparan LCD. Paparan LCD . a) Akil Baligh – satu proses yang berlaku semasa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Murid membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang perbezaan lelaki dan perempuan yang telah akil baligh HASIL PEMBELAJARAN 1. ihtilam dan haid.Proses akil baligh . 2.MASA Set Induksi (5 minit) AKTIVITI Memahami gambar FOKUS PEMBELAJARAN Murid memahami secara asas apa yang berlaku semasa proses tumbesaran. iii) 3. Mendapatkan maklumat daripada buku teks tentang haid dan ihtilam. ORGANISASI KELAS Perbincangan dan memberi pendapat tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. v) i) Paparan LCD Kedatangan haid dan Ihtilam ii)Buku Teks 12 .Murid dapat menyatakan maksud akil baligh. Penerangan tentang proses akil baligh dan ciri-ciri perubahan fizikal remaja yang mengalami akhil baligh. 1. Langkah 2 (10 minit) 1. Membincangkan a) Penerangan guru b) Perbincangan kelas - 1.

.Kumpulan murid lelaki diminta mencirikan perubahan fizikal lelaki semasa proses akil baligh dan ihtilam. Murid dapat menyenaraikan perubahanperubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh bagi lelaki dan perempuan. 2.Kumpulan murid perempuan diminta mencirikan 1. Mencari a) Menyatakan langkahmaklumat langkah penjagaan dan mengemukakan kebersihan semasa pendapat. i) Paparan LCD ii)Buku Teks iii)Lembaran kerja 1 Nilai murni: Menjaga Kebersihan Langkah 4 (15 minit) i) Perbincangan kumpulan ii) Membuat catatan dalam lembaran kerja 2 KBKK : Proses Mencirikan. Murid dapat menyatakan kepentingan amalan kebersihan ketika haid dan ihtilam. Amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Lembaran kerja 2 Nilai murni: Kerjasama 13 . iv) Langkah 3 (10 minit) 1. Membuat catatan dalam lembaran kerja 1 a) Guru meminta murid mengemukakan langkah-langkah penjagaan kebersihan semasa haid dan ihtilam. a) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 2 kumpulan murid lelaki dan 2 kumpulan murid perempuan.pengetahuan sedia ada murid tentang haid dan ihtilam. - a) Setiap kumpulan Menyenaraikan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh.Murid dapat menyatakan langkah-langkah penjagaan kebersihan ketika haid dan ihtilam 2. haid dan ihtilam. b) Guru membantu murid membina pengukuhan tentang pentingnya menjaga kebersihan khususnya semasa haid dan ihtilam. - 1. . 2.

- c) Guru membimbing murid membuat rumusan tentang perubahanperubahan yang berlaku selepas akil baligh. b) Membincangkan amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Langkah 5 (15 minit) i) Pembentangan oleh wakil kumpulan. Setiap kumpulan dapat mempersembahkan hasil dapatan kumpulan masingmasing Lembaran Kerja 2 b) Setiap kumpulan diedarkan dengan lembaran kerja 2 untuk dibuat perbandingan dan juga catatan (pengukuhan). ii) Soal-jawab a) Wakil kumpulan akan menyusun dan membacakan hasil dapatan kumpulan masing-masing.perubahan fizikal perempuan semasa proses akil baligh dan haid. b) Guru sebagai fasilitator. - Penutup (5 min i)Guru membuat kesimpulan a)Guru meminta murid menyebut dan - Rumusan guru 14 a) Murid memahami situasi yang akan dialami semasa . - a) Murid duduk dalam kedudukan U.

b) Guru menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa haid dan bersedia menghadapinya. Mereka harus tahu bahawa haid adalah fungsi normal badan perempuan yang sihat dan bersifat peribadi. 15 . haid dan ihtilam.it) melalui penerangan ringkas dan sesi soal jawab. - haid dan ihtilam. b)Guru mengingatkan murid bahawa mereka akan mengalami perubahan fizikal apabila mencapai akil baligh. mengingat kembali maksud akil baligh.

Lampiran i) Perubahan Tumbesaran 16 .

17 .

LEMBARAN AKTIVITI 2 Tulis perubahan-perubahan fizikal semasa akil baligh pada ruangan yang disediakan REMAJA PEREMPUAN REMAJA LELAKI 18 .

lengkapkan maklumat berikut.LEMBARAN AKTIVITI 1. Dengan merujuk pada buku teks. Apakah yang anda faham tentang maksud ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Apakah yang anda faham tentang maksud haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan selepas ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan ketika haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 19 .

Kuala Lumpur. Sekolah Kebangsaan Buku Panduan Guru.Julai 2001:Pusat Perkembangan Kurikulum.Bhd. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.Sdn. Albeny Joslyn Painting & Pises Busu(2009). Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan Kekeluargaan Ke Arah Alam Kedewasaan.Selangor. Kuala Lumpur : Penerbit Citrawarna 20 .BIBLIOGRAFI HBHE2203 Kesihatan Diri dan Keluarga. Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konstruktivisme. Sekolah Kebangsaan Buku Teks Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Raman Supramaniam.Meteor Doc. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful