PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Isi Kandungan 1. Grafik Pengurusan Kesihatan Diri 2. Grafik Pengurusan Kebersihan Tubuh 3.

Pengurusan Kebersihan Pakaiaan 4. Pengurusan Tahap Kesihatan 5. Pengurusan Pemakanan yang Sihat 6. Pengusan Berat Badan 7. Pengurusan Tekanan (Stress) 8. Pendidikan Kesihatan Keluarga 9. Definisi 10. Matlamat 11. Objektif 12. Rancangan Pengajaran Harian 15. Lembaran Aktiviti 16. Bibliografi

1

1.0 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri yang baik akan menjamin tahap kesihatan yang sentiasa sempurna. Pengetahuandan kemahiran mengurus kesihatan diri menjadi aset yang penting untuk hidup sihat sepanjang hayat.

Rajah 1: Pengurusan Kesihatan Diri

2

1 PENGURUSAN KEBERSIHAN TUBUH Rajah 2 : Pengurusan Kebersihan Tubuh 3 .1.

Penghayatan kepada nilai dan norma yang terkandung dalam amalan pendidikan kesihatan keluarga mampu melahirkan warga sekolah yang sihat. Rajah 3: Pendidikan Kesihatan Keluarga 4 . Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah keluarga. Pendidikan Kesihatan Keluarga merangkumi tiga aspek seperti rajah di bawah.0 PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Institusi keluarga adalah tunjang kepada kekuatan sesebuah negara.2. Jika tidak teguh maka lemahlah sesebuah keluarga.

matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan Keluarga 5 . MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Rajah 4 : Definisi.2.1 DEFINISI.

Rajah 5 : Sistem Tubuh Manusia 6 .2.2 SISTEM TUBUH MANUSIA Mengenali fungsi organ dan bahagian tubuh badan adalah penting supaya kita tahu bagaimana untuk menjaga dan menghargainya.

Amalan cara hidup sihat dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit. Keluarga yang sihat 7 . KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Tunjang utama kepada kesihatan diri dan keluarga ialah amalan cara hidup sihat.2.3.

8 .melahirkan anak yang sihat.

Rajah 6: Kesihatan Diri dan Keluarga 2.4 NILAI MORAL DAN AGAMA Nilai moral dan agama berkait rapat dengan masalah kesihatan seksualiti dan gender. 9 .

Rajah 7: Nilai Moral dan Agama 3.0 Rancangan Mengajar (RPH) Pengurusan Kesihatan Diri Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima. : Kesihatan diri. : Kesihatan diri dan Keluarga. Mata Pelajaran Tunjang Tajuk : Pendidikan Kesihatan. 10 .

haid dan ihtilam.Memahami maksud akil baligh. menyenaraikan empat perubahan fizikal bagi seseorang individu yang telah mencapai akil baligh. 11 . murid dapat: i) ii) iii) menyatakan maksud seksualiti dan akil baligh. b. sopan-santun dan kebersihan. Pengalaman Sedia Ada: i) Murid telah belajar pengetahuan tentang kesihatan diri dan keluarga pada Tahap Satu dan tentang akil baligh semasa berada pada Tahun Empat. : 70 minit. : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. kad manila dan slaid power point. : 37 orang. : Hormat-menghormati.Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif Khusus : Seksualiti : 22/3/2010. bersyukur dan lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri.Membandingkan perubahan fizikal sebelum dan selepas akil baligh.Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. kad soalan. : 5 Merpati. gambar.Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan ketika akil baligh. murid-murid dapat: i) Kognitif a. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. b. Bahan Sumber P&P Nilai Murni : Petikan. ii) Afektif a.

2. ii) 2. 1. Membincangkan a) Penerangan guru b) Perbincangan kelas - 1. Mendapatkan maklumat daripada buku teks tentang haid dan ihtilam.Proses akil baligh . Menonton i) 1. 1.ciri-ciri perubahan fizikal yang dialami oleh seorang remaja perempuan dan lelaki yang telah akil baligh. Murid dapat menyatakan tentang pusingan haid dan tanda-tanda ihtilam bagi lelaki. Paparan LCD . Perbincangan ihtilam melalui paparan LCD. v) i) Paparan LCD Kedatangan haid dan Ihtilam ii)Buku Teks 12 . Murid membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang perbezaan lelaki dan perempuan yang telah akil baligh HASIL PEMBELAJARAN 1. Penerangan tentang persembahan LCD haid dan kitarannya serta 2. Guru mendapatkan respon daripada murid tentang pemahaman mereka mengenai proses akil baligh.Murid dapat menyatakan maksud akil baligh. ORGANISASI KELAS Perbincangan dan memberi pendapat tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. Langkah 2 (10 minit) 1. a) Akil Baligh – satu proses yang berlaku semasa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Murid mendapat gambaran perubahan yang berlaku semasa proses tumbesaran manusia. Penerangan tentang proses akil baligh dan ciri-ciri perubahan fizikal remaja yang mengalami akhil baligh. Murid dapat membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang ciriciri perubahan fizikal yang dialami lelaki dan perempuan CATATAN/ALATAN Gambar proses tumbesaran manusia Langkah 1 (10 minit) Menonton persembahan LCD 1. ihtilam dan haid. iii) 3. 2.MASA Set Induksi (5 minit) AKTIVITI Memahami gambar FOKUS PEMBELAJARAN Murid memahami secara asas apa yang berlaku semasa proses tumbesaran.

Membuat catatan dalam lembaran kerja 1 a) Guru meminta murid mengemukakan langkah-langkah penjagaan kebersihan semasa haid dan ihtilam.Kumpulan murid perempuan diminta mencirikan 1. . Amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Lembaran kerja 2 Nilai murni: Kerjasama 13 . haid dan ihtilam. i) Paparan LCD ii)Buku Teks iii)Lembaran kerja 1 Nilai murni: Menjaga Kebersihan Langkah 4 (15 minit) i) Perbincangan kumpulan ii) Membuat catatan dalam lembaran kerja 2 KBKK : Proses Mencirikan. Murid dapat menyenaraikan perubahanperubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh bagi lelaki dan perempuan. - 1. .Murid dapat menyatakan langkah-langkah penjagaan kebersihan ketika haid dan ihtilam 2. iv) Langkah 3 (10 minit) 1. - a) Setiap kumpulan Menyenaraikan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh. 2. 2. Murid dapat menyatakan kepentingan amalan kebersihan ketika haid dan ihtilam.pengetahuan sedia ada murid tentang haid dan ihtilam.Kumpulan murid lelaki diminta mencirikan perubahan fizikal lelaki semasa proses akil baligh dan ihtilam. a) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 2 kumpulan murid lelaki dan 2 kumpulan murid perempuan. Mencari a) Menyatakan langkahmaklumat langkah penjagaan dan mengemukakan kebersihan semasa pendapat. b) Guru membantu murid membina pengukuhan tentang pentingnya menjaga kebersihan khususnya semasa haid dan ihtilam.

b) Membincangkan amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Langkah 5 (15 minit) i) Pembentangan oleh wakil kumpulan. - Penutup (5 min i)Guru membuat kesimpulan a)Guru meminta murid menyebut dan - Rumusan guru 14 a) Murid memahami situasi yang akan dialami semasa . - c) Guru membimbing murid membuat rumusan tentang perubahanperubahan yang berlaku selepas akil baligh. ii) Soal-jawab a) Wakil kumpulan akan menyusun dan membacakan hasil dapatan kumpulan masing-masing. - a) Murid duduk dalam kedudukan U. Setiap kumpulan dapat mempersembahkan hasil dapatan kumpulan masingmasing Lembaran Kerja 2 b) Setiap kumpulan diedarkan dengan lembaran kerja 2 untuk dibuat perbandingan dan juga catatan (pengukuhan).perubahan fizikal perempuan semasa proses akil baligh dan haid. b) Guru sebagai fasilitator.

it) melalui penerangan ringkas dan sesi soal jawab. Mereka harus tahu bahawa haid adalah fungsi normal badan perempuan yang sihat dan bersifat peribadi. 15 . b) Guru menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa haid dan bersedia menghadapinya. b)Guru mengingatkan murid bahawa mereka akan mengalami perubahan fizikal apabila mencapai akil baligh. - haid dan ihtilam. haid dan ihtilam. mengingat kembali maksud akil baligh.

Lampiran i) Perubahan Tumbesaran 16 .

17 .

LEMBARAN AKTIVITI 2 Tulis perubahan-perubahan fizikal semasa akil baligh pada ruangan yang disediakan REMAJA PEREMPUAN REMAJA LELAKI 18 .

LEMBARAN AKTIVITI 1. Dengan merujuk pada buku teks. Apakah yang anda faham tentang maksud ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Apakah yang anda faham tentang maksud haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan selepas ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan ketika haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 19 . lengkapkan maklumat berikut.

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5. Pendidikan Kekeluargaan Ke Arah Alam Kedewasaan.Selangor. Kementerian Pelajaran Malaysia.Sdn.Bhd. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.Julai 2001:Pusat Perkembangan Kurikulum. Sekolah Kebangsaan Buku Panduan Guru.BIBLIOGRAFI HBHE2203 Kesihatan Diri dan Keluarga. Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konstruktivisme. Albeny Joslyn Painting & Pises Busu(2009).Meteor Doc. Kuala Lumpur : Penerbit Citrawarna 20 . Sekolah Kebangsaan Buku Teks Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Raman Supramaniam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful