PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Isi Kandungan 1. Grafik Pengurusan Kesihatan Diri 2. Grafik Pengurusan Kebersihan Tubuh 3.

Pengurusan Kebersihan Pakaiaan 4. Pengurusan Tahap Kesihatan 5. Pengurusan Pemakanan yang Sihat 6. Pengusan Berat Badan 7. Pengurusan Tekanan (Stress) 8. Pendidikan Kesihatan Keluarga 9. Definisi 10. Matlamat 11. Objektif 12. Rancangan Pengajaran Harian 15. Lembaran Aktiviti 16. Bibliografi

1

1.0 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri yang baik akan menjamin tahap kesihatan yang sentiasa sempurna. Pengetahuandan kemahiran mengurus kesihatan diri menjadi aset yang penting untuk hidup sihat sepanjang hayat.

Rajah 1: Pengurusan Kesihatan Diri

2

1.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN TUBUH Rajah 2 : Pengurusan Kebersihan Tubuh 3 .

Rajah 3: Pendidikan Kesihatan Keluarga 4 . Penghayatan kepada nilai dan norma yang terkandung dalam amalan pendidikan kesihatan keluarga mampu melahirkan warga sekolah yang sihat. Pendidikan Kesihatan Keluarga merangkumi tiga aspek seperti rajah di bawah. Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah keluarga. Jika tidak teguh maka lemahlah sesebuah keluarga.2.0 PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Institusi keluarga adalah tunjang kepada kekuatan sesebuah negara.

1 DEFINISI.2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Rajah 4 : Definisi. matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan Keluarga 5 .

2.2 SISTEM TUBUH MANUSIA Mengenali fungsi organ dan bahagian tubuh badan adalah penting supaya kita tahu bagaimana untuk menjaga dan menghargainya. Rajah 5 : Sistem Tubuh Manusia 6 .

2. Amalan cara hidup sihat dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit. Keluarga yang sihat 7 .3. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Tunjang utama kepada kesihatan diri dan keluarga ialah amalan cara hidup sihat.

8 .melahirkan anak yang sihat.

9 .4 NILAI MORAL DAN AGAMA Nilai moral dan agama berkait rapat dengan masalah kesihatan seksualiti dan gender.Rajah 6: Kesihatan Diri dan Keluarga 2.

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk : Pendidikan Kesihatan. 10 .Rajah 7: Nilai Moral dan Agama 3.0 Rancangan Mengajar (RPH) Pengurusan Kesihatan Diri Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima. : Kesihatan diri. : Kesihatan diri dan Keluarga.

: 37 orang. : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman Sedia Ada: i) Murid telah belajar pengetahuan tentang kesihatan diri dan keluarga pada Tahap Satu dan tentang akil baligh semasa berada pada Tahun Empat. : Hormat-menghormati. haid dan ihtilam. Bahan Sumber P&P Nilai Murni : Petikan.Membandingkan perubahan fizikal sebelum dan selepas akil baligh. murid dapat: i) ii) iii) menyatakan maksud seksualiti dan akil baligh. bersyukur dan lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. kad soalan. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. ii) Afektif a. menyenaraikan empat perubahan fizikal bagi seseorang individu yang telah mencapai akil baligh. b. murid-murid dapat: i) Kognitif a.Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. : 70 minit. sopan-santun dan kebersihan. kad manila dan slaid power point. gambar.Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif Khusus : Seksualiti : 22/3/2010.Memahami maksud akil baligh. : 5 Merpati. b. 11 .Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan ketika akil baligh.

1. ihtilam dan haid. Penerangan tentang persembahan LCD haid dan kitarannya serta 2. Murid dapat menyatakan tentang pusingan haid dan tanda-tanda ihtilam bagi lelaki. Murid membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang perbezaan lelaki dan perempuan yang telah akil baligh HASIL PEMBELAJARAN 1. iii) 3. 2.ciri-ciri perubahan fizikal yang dialami oleh seorang remaja perempuan dan lelaki yang telah akil baligh. Guru mendapatkan respon daripada murid tentang pemahaman mereka mengenai proses akil baligh. 2. Paparan LCD .MASA Set Induksi (5 minit) AKTIVITI Memahami gambar FOKUS PEMBELAJARAN Murid memahami secara asas apa yang berlaku semasa proses tumbesaran.Proses akil baligh . Penerangan tentang proses akil baligh dan ciri-ciri perubahan fizikal remaja yang mengalami akhil baligh. Menonton i) 1. Perbincangan ihtilam melalui paparan LCD. v) i) Paparan LCD Kedatangan haid dan Ihtilam ii)Buku Teks 12 . ii) 2. 1. Murid dapat membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang ciriciri perubahan fizikal yang dialami lelaki dan perempuan CATATAN/ALATAN Gambar proses tumbesaran manusia Langkah 1 (10 minit) Menonton persembahan LCD 1. Membincangkan a) Penerangan guru b) Perbincangan kelas - 1. a) Akil Baligh – satu proses yang berlaku semasa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Murid mendapat gambaran perubahan yang berlaku semasa proses tumbesaran manusia.Murid dapat menyatakan maksud akil baligh. ORGANISASI KELAS Perbincangan dan memberi pendapat tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. Langkah 2 (10 minit) 1. Mendapatkan maklumat daripada buku teks tentang haid dan ihtilam.

Kumpulan murid lelaki diminta mencirikan perubahan fizikal lelaki semasa proses akil baligh dan ihtilam. Murid dapat menyenaraikan perubahanperubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh bagi lelaki dan perempuan. - a) Setiap kumpulan Menyenaraikan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh. . i) Paparan LCD ii)Buku Teks iii)Lembaran kerja 1 Nilai murni: Menjaga Kebersihan Langkah 4 (15 minit) i) Perbincangan kumpulan ii) Membuat catatan dalam lembaran kerja 2 KBKK : Proses Mencirikan.Kumpulan murid perempuan diminta mencirikan 1. Amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Lembaran kerja 2 Nilai murni: Kerjasama 13 . Murid dapat menyatakan kepentingan amalan kebersihan ketika haid dan ihtilam. iv) Langkah 3 (10 minit) 1. . Mencari a) Menyatakan langkahmaklumat langkah penjagaan dan mengemukakan kebersihan semasa pendapat. Membuat catatan dalam lembaran kerja 1 a) Guru meminta murid mengemukakan langkah-langkah penjagaan kebersihan semasa haid dan ihtilam.Murid dapat menyatakan langkah-langkah penjagaan kebersihan ketika haid dan ihtilam 2. 2. haid dan ihtilam.pengetahuan sedia ada murid tentang haid dan ihtilam. a) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 2 kumpulan murid lelaki dan 2 kumpulan murid perempuan. b) Guru membantu murid membina pengukuhan tentang pentingnya menjaga kebersihan khususnya semasa haid dan ihtilam. - 1. 2.

perubahan fizikal perempuan semasa proses akil baligh dan haid. b) Guru sebagai fasilitator. - c) Guru membimbing murid membuat rumusan tentang perubahanperubahan yang berlaku selepas akil baligh. - a) Murid duduk dalam kedudukan U. Setiap kumpulan dapat mempersembahkan hasil dapatan kumpulan masingmasing Lembaran Kerja 2 b) Setiap kumpulan diedarkan dengan lembaran kerja 2 untuk dibuat perbandingan dan juga catatan (pengukuhan). - Penutup (5 min i)Guru membuat kesimpulan a)Guru meminta murid menyebut dan - Rumusan guru 14 a) Murid memahami situasi yang akan dialami semasa . b) Membincangkan amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Langkah 5 (15 minit) i) Pembentangan oleh wakil kumpulan. ii) Soal-jawab a) Wakil kumpulan akan menyusun dan membacakan hasil dapatan kumpulan masing-masing.

Mereka harus tahu bahawa haid adalah fungsi normal badan perempuan yang sihat dan bersifat peribadi. mengingat kembali maksud akil baligh. - haid dan ihtilam. b) Guru menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa haid dan bersedia menghadapinya. b)Guru mengingatkan murid bahawa mereka akan mengalami perubahan fizikal apabila mencapai akil baligh. 15 . haid dan ihtilam.it) melalui penerangan ringkas dan sesi soal jawab.

Lampiran i) Perubahan Tumbesaran 16 .

17 .

LEMBARAN AKTIVITI 2 Tulis perubahan-perubahan fizikal semasa akil baligh pada ruangan yang disediakan REMAJA PEREMPUAN REMAJA LELAKI 18 .

LEMBARAN AKTIVITI 1. Dengan merujuk pada buku teks. Apakah yang anda faham tentang maksud ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Apakah yang anda faham tentang maksud haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan selepas ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan ketika haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 19 . lengkapkan maklumat berikut.

Sekolah Kebangsaan Buku Panduan Guru.Meteor Doc.BIBLIOGRAFI HBHE2203 Kesihatan Diri dan Keluarga. Kuala Lumpur : Penerbit Citrawarna 20 . Sekolah Kebangsaan Buku Teks Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Raman Supramaniam. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.Bhd.Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia.Julai 2001:Pusat Perkembangan Kurikulum. Albeny Joslyn Painting & Pises Busu(2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5. Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konstruktivisme. Pendidikan Kekeluargaan Ke Arah Alam Kedewasaan.Selangor. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful