PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Isi Kandungan 1. Grafik Pengurusan Kesihatan Diri 2. Grafik Pengurusan Kebersihan Tubuh 3.

Pengurusan Kebersihan Pakaiaan 4. Pengurusan Tahap Kesihatan 5. Pengurusan Pemakanan yang Sihat 6. Pengusan Berat Badan 7. Pengurusan Tekanan (Stress) 8. Pendidikan Kesihatan Keluarga 9. Definisi 10. Matlamat 11. Objektif 12. Rancangan Pengajaran Harian 15. Lembaran Aktiviti 16. Bibliografi

1

1.0 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri yang baik akan menjamin tahap kesihatan yang sentiasa sempurna. Pengetahuandan kemahiran mengurus kesihatan diri menjadi aset yang penting untuk hidup sihat sepanjang hayat.

Rajah 1: Pengurusan Kesihatan Diri

2

1.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN TUBUH Rajah 2 : Pengurusan Kebersihan Tubuh 3 .

Rajah 3: Pendidikan Kesihatan Keluarga 4 . Penghayatan kepada nilai dan norma yang terkandung dalam amalan pendidikan kesihatan keluarga mampu melahirkan warga sekolah yang sihat. Pendidikan Kesihatan Keluarga merangkumi tiga aspek seperti rajah di bawah. Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah keluarga. Jika tidak teguh maka lemahlah sesebuah keluarga.2.0 PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Institusi keluarga adalah tunjang kepada kekuatan sesebuah negara.

matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan Keluarga 5 . MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Rajah 4 : Definisi.1 DEFINISI.2.

2.2 SISTEM TUBUH MANUSIA Mengenali fungsi organ dan bahagian tubuh badan adalah penting supaya kita tahu bagaimana untuk menjaga dan menghargainya. Rajah 5 : Sistem Tubuh Manusia 6 .

Keluarga yang sihat 7 .2.3. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Tunjang utama kepada kesihatan diri dan keluarga ialah amalan cara hidup sihat. Amalan cara hidup sihat dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit.

melahirkan anak yang sihat. 8 .

Rajah 6: Kesihatan Diri dan Keluarga 2.4 NILAI MORAL DAN AGAMA Nilai moral dan agama berkait rapat dengan masalah kesihatan seksualiti dan gender. 9 .

10 . : Kesihatan diri. Mata Pelajaran Tunjang Tajuk : Pendidikan Kesihatan. : Kesihatan diri dan Keluarga.0 Rancangan Mengajar (RPH) Pengurusan Kesihatan Diri Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima.Rajah 7: Nilai Moral dan Agama 3.

Pengalaman Sedia Ada: i) Murid telah belajar pengetahuan tentang kesihatan diri dan keluarga pada Tahap Satu dan tentang akil baligh semasa berada pada Tahun Empat.Membandingkan perubahan fizikal sebelum dan selepas akil baligh. haid dan ihtilam. sopan-santun dan kebersihan. menyenaraikan empat perubahan fizikal bagi seseorang individu yang telah mencapai akil baligh. : Hormat-menghormati. murid-murid dapat: i) Kognitif a.Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan ketika akil baligh. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. murid dapat: i) ii) iii) menyatakan maksud seksualiti dan akil baligh. Bahan Sumber P&P Nilai Murni : Petikan. b. : 37 orang. ii) Afektif a. : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. b. bersyukur dan lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri.Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif Khusus : Seksualiti : 22/3/2010. kad manila dan slaid power point.Memahami maksud akil baligh.Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. : 5 Merpati. kad soalan. gambar. 11 . : 70 minit.

ihtilam dan haid. ii) 2.MASA Set Induksi (5 minit) AKTIVITI Memahami gambar FOKUS PEMBELAJARAN Murid memahami secara asas apa yang berlaku semasa proses tumbesaran. a) Akil Baligh – satu proses yang berlaku semasa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia.Murid dapat menyatakan maksud akil baligh. 1. Langkah 2 (10 minit) 1. Murid dapat membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang ciriciri perubahan fizikal yang dialami lelaki dan perempuan CATATAN/ALATAN Gambar proses tumbesaran manusia Langkah 1 (10 minit) Menonton persembahan LCD 1.Proses akil baligh . Guru mendapatkan respon daripada murid tentang pemahaman mereka mengenai proses akil baligh. 1. 2. Menonton i) 1. ORGANISASI KELAS Perbincangan dan memberi pendapat tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. Penerangan tentang proses akil baligh dan ciri-ciri perubahan fizikal remaja yang mengalami akhil baligh. Penerangan tentang persembahan LCD haid dan kitarannya serta 2. Murid dapat menyatakan tentang pusingan haid dan tanda-tanda ihtilam bagi lelaki. 2. Murid membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang perbezaan lelaki dan perempuan yang telah akil baligh HASIL PEMBELAJARAN 1. v) i) Paparan LCD Kedatangan haid dan Ihtilam ii)Buku Teks 12 . Mendapatkan maklumat daripada buku teks tentang haid dan ihtilam. Paparan LCD .ciri-ciri perubahan fizikal yang dialami oleh seorang remaja perempuan dan lelaki yang telah akil baligh. iii) 3. Membincangkan a) Penerangan guru b) Perbincangan kelas - 1. Murid mendapat gambaran perubahan yang berlaku semasa proses tumbesaran manusia. Perbincangan ihtilam melalui paparan LCD.

Amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Lembaran kerja 2 Nilai murni: Kerjasama 13 . iv) Langkah 3 (10 minit) 1. Membuat catatan dalam lembaran kerja 1 a) Guru meminta murid mengemukakan langkah-langkah penjagaan kebersihan semasa haid dan ihtilam. haid dan ihtilam. . Murid dapat menyatakan kepentingan amalan kebersihan ketika haid dan ihtilam. Murid dapat menyenaraikan perubahanperubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh bagi lelaki dan perempuan. .Murid dapat menyatakan langkah-langkah penjagaan kebersihan ketika haid dan ihtilam 2. 2.Kumpulan murid lelaki diminta mencirikan perubahan fizikal lelaki semasa proses akil baligh dan ihtilam.Kumpulan murid perempuan diminta mencirikan 1. Mencari a) Menyatakan langkahmaklumat langkah penjagaan dan mengemukakan kebersihan semasa pendapat.pengetahuan sedia ada murid tentang haid dan ihtilam. b) Guru membantu murid membina pengukuhan tentang pentingnya menjaga kebersihan khususnya semasa haid dan ihtilam. i) Paparan LCD ii)Buku Teks iii)Lembaran kerja 1 Nilai murni: Menjaga Kebersihan Langkah 4 (15 minit) i) Perbincangan kumpulan ii) Membuat catatan dalam lembaran kerja 2 KBKK : Proses Mencirikan. - 1. - a) Setiap kumpulan Menyenaraikan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh. a) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 2 kumpulan murid lelaki dan 2 kumpulan murid perempuan. 2.

- Penutup (5 min i)Guru membuat kesimpulan a)Guru meminta murid menyebut dan - Rumusan guru 14 a) Murid memahami situasi yang akan dialami semasa .perubahan fizikal perempuan semasa proses akil baligh dan haid. ii) Soal-jawab a) Wakil kumpulan akan menyusun dan membacakan hasil dapatan kumpulan masing-masing. b) Membincangkan amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Langkah 5 (15 minit) i) Pembentangan oleh wakil kumpulan. b) Guru sebagai fasilitator. Setiap kumpulan dapat mempersembahkan hasil dapatan kumpulan masingmasing Lembaran Kerja 2 b) Setiap kumpulan diedarkan dengan lembaran kerja 2 untuk dibuat perbandingan dan juga catatan (pengukuhan). - c) Guru membimbing murid membuat rumusan tentang perubahanperubahan yang berlaku selepas akil baligh. - a) Murid duduk dalam kedudukan U.

it) melalui penerangan ringkas dan sesi soal jawab. haid dan ihtilam. 15 . mengingat kembali maksud akil baligh. - haid dan ihtilam. b)Guru mengingatkan murid bahawa mereka akan mengalami perubahan fizikal apabila mencapai akil baligh. Mereka harus tahu bahawa haid adalah fungsi normal badan perempuan yang sihat dan bersifat peribadi. b) Guru menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa haid dan bersedia menghadapinya.

Lampiran i) Perubahan Tumbesaran 16 .

17 .

LEMBARAN AKTIVITI 2 Tulis perubahan-perubahan fizikal semasa akil baligh pada ruangan yang disediakan REMAJA PEREMPUAN REMAJA LELAKI 18 .

lengkapkan maklumat berikut. Dengan merujuk pada buku teks. Apakah yang anda faham tentang maksud ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Apakah yang anda faham tentang maksud haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan selepas ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan ketika haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 19 .LEMBARAN AKTIVITI 1.

Kuala Lumpur : Penerbit Citrawarna 20 . Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Sekolah Kebangsaan Buku Panduan Guru. Sekolah Kebangsaan Buku Teks Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Raman Supramaniam. Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konstruktivisme.Bhd.Meteor Doc. Pendidikan Kekeluargaan Ke Arah Alam Kedewasaan. Albeny Joslyn Painting & Pises Busu(2009). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.Julai 2001:Pusat Perkembangan Kurikulum.Selangor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.Sdn.BIBLIOGRAFI HBHE2203 Kesihatan Diri dan Keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful