PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Isi Kandungan 1. Grafik Pengurusan Kesihatan Diri 2. Grafik Pengurusan Kebersihan Tubuh 3.

Pengurusan Kebersihan Pakaiaan 4. Pengurusan Tahap Kesihatan 5. Pengurusan Pemakanan yang Sihat 6. Pengusan Berat Badan 7. Pengurusan Tekanan (Stress) 8. Pendidikan Kesihatan Keluarga 9. Definisi 10. Matlamat 11. Objektif 12. Rancangan Pengajaran Harian 15. Lembaran Aktiviti 16. Bibliografi

1

1.0 PENGURUSAN KESIHATAN DIRI Pengurusan kesihatan diri yang baik akan menjamin tahap kesihatan yang sentiasa sempurna. Pengetahuandan kemahiran mengurus kesihatan diri menjadi aset yang penting untuk hidup sihat sepanjang hayat.

Rajah 1: Pengurusan Kesihatan Diri

2

1.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN TUBUH Rajah 2 : Pengurusan Kebersihan Tubuh 3 .

2. Pendidikan Kesihatan Keluarga merangkumi tiga aspek seperti rajah di bawah. Penghayatan kepada nilai dan norma yang terkandung dalam amalan pendidikan kesihatan keluarga mampu melahirkan warga sekolah yang sihat. Keluarga yang sihat adalah tonggak kepada pembangunan insan sesebuah keluarga. Rajah 3: Pendidikan Kesihatan Keluarga 4 . Jika tidak teguh maka lemahlah sesebuah keluarga.0 PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Institusi keluarga adalah tunjang kepada kekuatan sesebuah negara.

2. matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan Keluarga 5 .1 DEFINISI. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA Rajah 4 : Definisi.

2 SISTEM TUBUH MANUSIA Mengenali fungsi organ dan bahagian tubuh badan adalah penting supaya kita tahu bagaimana untuk menjaga dan menghargainya. Rajah 5 : Sistem Tubuh Manusia 6 .2.

Amalan cara hidup sihat dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit. Keluarga yang sihat 7 .3. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Tunjang utama kepada kesihatan diri dan keluarga ialah amalan cara hidup sihat.2.

melahirkan anak yang sihat. 8 .

9 .Rajah 6: Kesihatan Diri dan Keluarga 2.4 NILAI MORAL DAN AGAMA Nilai moral dan agama berkait rapat dengan masalah kesihatan seksualiti dan gender.

0 Rancangan Mengajar (RPH) Pengurusan Kesihatan Diri Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima. 10 . : Kesihatan diri.Rajah 7: Nilai Moral dan Agama 3. : Kesihatan diri dan Keluarga. Mata Pelajaran Tunjang Tajuk : Pendidikan Kesihatan.

Menyemai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan ketika akil baligh. : 37 orang. : 5 Merpati. bersyukur dan lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. kad manila dan slaid power point. haid dan ihtilam. sopan-santun dan kebersihan. Pengalaman Sedia Ada: i) Murid telah belajar pengetahuan tentang kesihatan diri dan keluarga pada Tahap Satu dan tentang akil baligh semasa berada pada Tahun Empat. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. ii) Afektif a. b. : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. : 70 minit. murid dapat: i) ii) iii) menyatakan maksud seksualiti dan akil baligh. gambar. 11 . Bahan Sumber P&P Nilai Murni : Petikan.Memahami maksud akil baligh. kad soalan.Membandingkan perubahan fizikal sebelum dan selepas akil baligh. murid-murid dapat: i) Kognitif a. : Hormat-menghormati. menyenaraikan empat perubahan fizikal bagi seseorang individu yang telah mencapai akil baligh.Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif Khusus : Seksualiti : 22/3/2010. b.Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh.

Penerangan tentang proses akil baligh dan ciri-ciri perubahan fizikal remaja yang mengalami akhil baligh. Murid dapat menyatakan tentang pusingan haid dan tanda-tanda ihtilam bagi lelaki.ciri-ciri perubahan fizikal yang dialami oleh seorang remaja perempuan dan lelaki yang telah akil baligh.Murid dapat menyatakan maksud akil baligh. iii) 3. Paparan LCD . Langkah 2 (10 minit) 1. ii) 2. v) i) Paparan LCD Kedatangan haid dan Ihtilam ii)Buku Teks 12 . 1. Membincangkan a) Penerangan guru b) Perbincangan kelas - 1. ihtilam dan haid. Murid mendapat gambaran perubahan yang berlaku semasa proses tumbesaran manusia. 2.Proses akil baligh . Mendapatkan maklumat daripada buku teks tentang haid dan ihtilam. ORGANISASI KELAS Perbincangan dan memberi pendapat tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. Murid dapat membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang ciriciri perubahan fizikal yang dialami lelaki dan perempuan CATATAN/ALATAN Gambar proses tumbesaran manusia Langkah 1 (10 minit) Menonton persembahan LCD 1. 2. Menonton i) 1. 1. Murid membuat catatan pada lembaran kerja yang disediakan tentang perbezaan lelaki dan perempuan yang telah akil baligh HASIL PEMBELAJARAN 1. a) Akil Baligh – satu proses yang berlaku semasa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Guru mendapatkan respon daripada murid tentang pemahaman mereka mengenai proses akil baligh. Penerangan tentang persembahan LCD haid dan kitarannya serta 2.MASA Set Induksi (5 minit) AKTIVITI Memahami gambar FOKUS PEMBELAJARAN Murid memahami secara asas apa yang berlaku semasa proses tumbesaran. Perbincangan ihtilam melalui paparan LCD.

. - a) Setiap kumpulan Menyenaraikan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh. Membuat catatan dalam lembaran kerja 1 a) Guru meminta murid mengemukakan langkah-langkah penjagaan kebersihan semasa haid dan ihtilam. Murid dapat menyatakan kepentingan amalan kebersihan ketika haid dan ihtilam. Mencari a) Menyatakan langkahmaklumat langkah penjagaan dan mengemukakan kebersihan semasa pendapat. 2. - 1. 2. Amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Lembaran kerja 2 Nilai murni: Kerjasama 13 .Kumpulan murid perempuan diminta mencirikan 1.pengetahuan sedia ada murid tentang haid dan ihtilam. haid dan ihtilam. iv) Langkah 3 (10 minit) 1. Murid dapat menyenaraikan perubahanperubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh bagi lelaki dan perempuan.Kumpulan murid lelaki diminta mencirikan perubahan fizikal lelaki semasa proses akil baligh dan ihtilam.Murid dapat menyatakan langkah-langkah penjagaan kebersihan ketika haid dan ihtilam 2. i) Paparan LCD ii)Buku Teks iii)Lembaran kerja 1 Nilai murni: Menjaga Kebersihan Langkah 4 (15 minit) i) Perbincangan kumpulan ii) Membuat catatan dalam lembaran kerja 2 KBKK : Proses Mencirikan. a) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 2 kumpulan murid lelaki dan 2 kumpulan murid perempuan. . b) Guru membantu murid membina pengukuhan tentang pentingnya menjaga kebersihan khususnya semasa haid dan ihtilam.

ii) Soal-jawab a) Wakil kumpulan akan menyusun dan membacakan hasil dapatan kumpulan masing-masing. - a) Murid duduk dalam kedudukan U. - Penutup (5 min i)Guru membuat kesimpulan a)Guru meminta murid menyebut dan - Rumusan guru 14 a) Murid memahami situasi yang akan dialami semasa .perubahan fizikal perempuan semasa proses akil baligh dan haid. Setiap kumpulan dapat mempersembahkan hasil dapatan kumpulan masingmasing Lembaran Kerja 2 b) Setiap kumpulan diedarkan dengan lembaran kerja 2 untuk dibuat perbandingan dan juga catatan (pengukuhan). - c) Guru membimbing murid membuat rumusan tentang perubahanperubahan yang berlaku selepas akil baligh. b) Guru sebagai fasilitator. b) Membincangkan amalan kebersihan semasa haid dan ihtilam Langkah 5 (15 minit) i) Pembentangan oleh wakil kumpulan.

- haid dan ihtilam. 15 . b)Guru mengingatkan murid bahawa mereka akan mengalami perubahan fizikal apabila mencapai akil baligh. haid dan ihtilam. b) Guru menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa haid dan bersedia menghadapinya. Mereka harus tahu bahawa haid adalah fungsi normal badan perempuan yang sihat dan bersifat peribadi.it) melalui penerangan ringkas dan sesi soal jawab. mengingat kembali maksud akil baligh.

Lampiran i) Perubahan Tumbesaran 16 .

17 .

LEMBARAN AKTIVITI 2 Tulis perubahan-perubahan fizikal semasa akil baligh pada ruangan yang disediakan REMAJA PEREMPUAN REMAJA LELAKI 18 .

Dengan merujuk pada buku teks.LEMBARAN AKTIVITI 1. Apakah yang anda faham tentang maksud ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Apakah yang anda faham tentang maksud haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan selepas ihtilam? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Bagaimana menjaga kebersihan ketika haid? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 19 . lengkapkan maklumat berikut.

Kuala Lumpur.Sdn.Meteor Doc. Pendidikan Kekeluargaan Ke Arah Alam Kedewasaan.Bhd. Sekolah Kebangsaan Buku Panduan Guru. Kuala Lumpur : Penerbit Citrawarna 20 .BIBLIOGRAFI HBHE2203 Kesihatan Diri dan Keluarga. Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konstruktivisme.Selangor. Kementerian Pelajaran Malaysia. Albeny Joslyn Painting & Pises Busu(2009). Sekolah Kebangsaan Buku Teks Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Raman Supramaniam. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.Julai 2001:Pusat Perkembangan Kurikulum.