SURAT PERJANJIAN GADAI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/ Tanggal Lahir No.

KTP Alamat : EMAT BINTI SARIAN : PURWAKARTA, 10 NOPEMBER 1949 : 32.14.13.50.11.49.0001 : KP. KARANGMUKTI RT 02/ RW. 01, DESA KARANGMUKTI, KEC. BUNGURSARI Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA Nama Tempat/ Tanggal Lahir No. KTP Alamat : ILHAM BIN H. HASNI : JAKARTA, 4 DESEMBER 1953 : 09.5203.041253.0132 : JL. KEBON JERUK XIX , JAKARTA BARAT 11160

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA Pada Hari ini….…………Tanggal….……..Bulan………………..…..Tahun….………… PIHAK PERTAMA telah menggadaikan kepada PIHAK KEDUA berupa pohon rambutan sebanyak 10 pohon. PIHAK KEDUA telah menyepakati dan memberikan uang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)------------Perjanjian gadai ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani sampai PIHAK PERTAMA hendak menarik kembali barang gadaiannya ( 10 pohon rambutan ).-----------PIHAK KEDUA berhak menggadaikan kembali barang gadaian PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN dengan diketahui oleh PIHAK PERTAMA.---------------------------------PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(EMAT BINTI SARIAN ) SAKSI-SAKSI: 1. UDIN

(ILHAM BIN M. HASNI)

(_______________________)

2. UCA

(_______________________)