BAHAGIAN PERANCANGAN & PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKAN
DR. HJH. BITY SALWANA ALIAS PENOLONG PENGARAH UNIT PEMBANGUNAN PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN Sektor Penyelidikan dan Penilaian

1

OBJEKTIF
Pada penghujung ceramah ini, peserta akan: mengetahui prinsip-prinsip asas menganalisis data soal selidik, pemerhatian, temu bual, ujian dan dokumen dalam kajian tindakan; mengetahui kaedah analisis data kuantitatif dan kualitatif yang mudah; mentafsir output analisis; dan melihat bagaimana menggunakan SPSS untuk menganalisis data.

2

Kenapa menganalisis data kajian tindakan?
Melaporkan hasil kajian Menunjukkan bukti kejayaan projek Menghasilkan kertas pembentangan untuk disibar-luaskan Merekod tema dan insiden kritikal kajian 

3

Bagaimana hendak menganalisis data kajian tindakan? Dua jenis data  Data kuantitatif wujud dalam bentuk nombor Data kualitatif wujud dalam bentuk teks Manual Melalui komputer (perisian SPSS) Cara menganalisis  4 .

Analisis Data Soal Selidik Sesuatu soal selidik dalam kajian tindakan boleh mempunyai 3 bahagian  Bahagian demografi Bahagian item skala (soalan tertutup) Bahagian soalan terbuka 5 .

frekuensi dan peratusan Boleh menunjukkan output dalam bentuk graf Boleh buat crosstabulation antara 2 variabel jika perlu Analisis secara deskriptif dan inferens Boleh menunjukkan output dalam bentuk jadual dan graf Boleh buat crosstabulation dengan variabel demografi 6 Item-item skala (soalan tertutup/pilihan)  .Analisis Data Soal Selidik Item-item demografi  Analisis secara deskriptif sp.

Analisis Data Soal Selidik Soalan terbuka  memperoleh respons teks Analisis berdasarkan tema-tema tertentu Kelompok tema menjadi pola kategori respons 7 .

Analisis item demografi Pelajar A Jantina: Lelaki Perempuan Pelajar B Jantina: Lelaki Perempuan Pelajar C Jantina: Lelaki Perempuan 8 .

00 9 .Analisis item demografi Output Analisis Jantina Pelajar Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan 2 1 3 Peratusan 66.33 100.66 33.

  10 (3) (2) Sangat Tidak Setuju (1) .Analisis item skala Pelajar A Item Sangat Setuju Tidak Setuju Setuju (4) 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. 3. 2. Saya menggunakan BI semasa di rumah. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. 4.

4. 2. 3.Analisis item skala Pelajar B Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju (1) 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya menggunakan BI semasa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah.   11 .

3. 4.   12 .Soal selidik Pelajar C Item Analisis Manual Sangat Setuju (4) Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju (1) 1. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Saya menggunakan BI semasa di rumah. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 2.

Jumlah 3 (9) [100.3] 2 (8) Sangat Tidak Setuju (1) Jumlah Skor 1.7] / (4) [33.7] / (1) [33.3%] Setuju Tidak Setuju (2) / (2) [33.33) 3 (6) [100.3] // (6) [66.3] // (2) [66.Output Kekerapan Item Skala Item Sangat Setuju (4) / (4) [33.0%] (Min=2.33 3 (7) [100.00) 12 (29) 13 .3%] // (4) [66.0%] (Min=2. 4. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.0%] Min=2. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 2. 3.00 3 (7) [100.0%] Min=3.7] 4 (12) 3 (6) 3 (3) (3) / (3) [33.3%] / (3) [33. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya menggunakan BI semasa di rumah.

Pemerhatian Pemerhatian berstruktur  Kirakan kekerapan dan peratusan Susunkan mengikut keutamaan (ranking) Semak catatan daripada pemerhatian Highlight atau gariskan maklumat penting Tentukan kategori maklumat mengikut tematema tertentu Pemerhatian tidak berstruktur  14 .

Mengasah pensel 9. Mengganggu murid lain secara fizikal 7. keluar bilik darjah) 15 . Pemikiran di tempat lain sambil mencakarcakar kertas 3. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain 5. Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi 2. Cuba menarik perhatian 8. Berangan-angan (day dreaming) 4.Pemerhatian Berstruktur Tingkah laku murid semasa pemerhatian dijalankan 1. Membuat kerja lain 6. Lain-lain aktiviti (sp.

Pemerhatian Berstruktur Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah Murid Aishah Ahmad Zainuddin Zain S. Rama Jeffery Lim Mary Danker 1 6 7 5 1 5 1 8 6 6 5 5 7 5 8 1 50 50 60 16 Skan 1 3 2 4 3 4 5 6 3 7 8 8 9 10 % 40 2 2 3 3 4 2 3 2 80 .

soalan yang dijawab 1 2 8 1 1 10 23 2 4 3 4 2 27 1 6 2 9 7 13 1 7 9 22 5 18 6 12 30 19 26 20 21 8 25 14 15 Murid yang tidak menjawab soalan 17 .Pemerhatian Berstruktur Kesediaan murid menjawab soalan semasa P & P di bilik darjah PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN No.

Y mewakili ³Ya´ ± murid mengemukakan soalan 18 .Pemerhatian Berstruktur Pengajaran Berfikir Secara Kritis di Bilik Makmal Sains Aspek Berfikir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid berfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan ³fikir´ Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Meminta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Memberi masa untuk membolehkan muridmurid berfikir Menerima idea yang dikemukakan oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktiviti berkumpulan 1 X X X X X X 2 X X X X X X Y 3 Y 4 Y Y Y Y 5 Y 6 7 Y 8 Y JUMLAH 5/6 1/6 4/6 6/6 0/6 1/6 Y Y Y Y Y Y Y Y X X X X X X Y Y Y Y Y 3/6 2/6 0/6 X mewakili ³Waktu set induksi´.

Guru A menunjukkan alatan«. Murid-murid mengambil tempat masing-masing.Pemerhatian Tak Berstruktur Pengajaran Berfikir Secara Kritis di Bilik Makmal Sains Peristiwa (Events) Guru A datang. Masih ramai tidak dapat menjawab soalan tersebut. Guru A masuk makmal.sebelum ini. Murid senyap dan fikir. mengingat semula 19 . guna perkataan ³fikir´ Berfikir. hubungan antara pemboleh ubah Berfikir. Murid-murid semuanya masuk ke makmal. guna perkataan ³fikir´ Berfikir. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberikan itu. Banyak misalan diberikan« Guru A memberi satu misalan lain. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk«. Masing-masing nak jawab. Semua murid senyap« Semua murid terus senyap. Ramai murid memberikan respons. Lepas itu ramai yang angkat tangan. Guru A duduk di kerusi dan memerhati murid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. Tiga soalan telah diberikan secara lisan dan spesifik. mengingat semula Catatan Berfikir. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di luar makmal supaya senyap. Dia bangun dan «menyoal semua murid tentang perkara yang telah mereka pelajari dalam tajuk itu. Guru terus memerhatikan mereka. Berrfikir. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. dan meminta murid berfikir bagaimana konsep yang telah diajar dapat dikaitkan/digunakan dalam kehidupan harian.

Analisis Data Temu Bual Data temu bual boleh dianalisis:  Secara manual Melalui komputer Analisis berdasarkan tema-tema tertentu 20 .

kategori Buat kesimpulan 21 .Analisis Data Temu Bual Analisis secara manual    Baca transkrip untuk mendapat gambaran umum teks temu bual Highlight atau gariskan maklumat penting Baca catatan sekali lagi tapi kali ini berikan tumpuan kepada aspek-aspek yang di highlight/gariskan Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek yang digariskan Gabungkan beberapa tema yang mempunyai maksud yang sama .

1 2 22 . Cikgu tuisyen saya ajar lebih terang. Kalau dari mula tak faham terus saya tak suka. Dia tak pakai banyak gambar macam dia selalu buat. Kita selalu pakai angka bulat bukan pecahan. Datuk dan nenek saya tak boleh tolong saya. Dia sikit sangat pakai gambargambar. Cikgu selalu marah budak-budak dalam kelas saya sebab tak siap kerja rumah. Kalau di rumah ada orang tolong ajar pecahan pada saya lainlah. Semua kat rumah tak boleh tolong saya nak fahamkan dan tolong tunjuk buat kerja rumah pecahan Kod 3 1 1 1 2 5 6 Murid 2 Murid 3 3 5. Ini Tak ada. Mula-mula lagi saya dah tak faham. Lagipun cikgu ajar cepat sangatlah. alat-alat macam masa dia ajar tajuk nombor yang sampai pilih ribu itu. Kalau dia tak datang dia sakit saya suka betul. Lepas itu banyak kerja rumah. Saya tak faham apa-apa yang cikgu saya ajar. tentu saya tak suka belajar Matematik.Pemerhatian Tak Berstruktur Transkrip temu bual minat murid Tahun 5 Anggerik ke atas tajuk matematik Pecahan Soalan Murid 1 Respons Pelajar Mengapa anda tidak berminat untuk belajar tajuk pecahan? Buat apa belajar tajuk ni. Semua nak kena kira. Kalau saya faham nanti agaknya saya sukalah. Agaknya saya boleh faham lepas ni. Saya pun tak pergi kelas tuisyen. Saya memang tak suka tajuk pecahan. darab dan bahagi saya boleh faham. Kalau campurkan. Buat apa nak belajar tajuk pecahan? Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? Cikgu saya ajar cepat sangat. Apabila dah tak faham. Saya memang tak suka guru Matematik saya. tolak angka bulat. Belajar pecahan pun macam belajar tajuk lain Matematik. Saya buat sedikit sahaja saya betul-betul tak faham. Angka bulat. Dari dulu-dulu lagi memang saya langsung tak suka cikgu lelaki tu. Guru kelas tuisyen saya dah mula ajar tajuk ni. Saya tak sukalah. Saya tak suka bila cikgu datang mengajar dalam kelas saya.

Menganggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak selalu orang guru pecahan di kedai 4. Faktor guru (5) Guru mengajar terlalu cepat Guru selalu marah Guru tidak guna bahan bantuan mengajar 2. Tidak faham (3) 6. Tiada sokongan/bantuan pelajaran di rumah (2) Tidak pergi kelas tuisyen Sokongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3. Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang susah 5.Analisis Data Temu Bual Penentuan Kod 1. Tidak berminat/tidak suka (2) 23 .

Analisis Data Ujian Konsep asas reka bentuk ujian  Eksperimen tulen Eksperimen kuasai Ujian pra Ujian pos Analisis jurang (gap analysis) Kekerapan Min Crosstabulation Reka bentuk eksperimen dalam kajian tindakan   Statistik deskriptif  24 .

Reka Bentuk Eksperimen Ujian Pra Kumpulan Eksperimen O1 Rawatan X1 Tanpa Kawalan Ujian Pos O2 25 .

Reka Bentuk Eksperimen Ujian Pra Kumpulan Eksperimen O1 Rawatan X1 Dgn Kawalan Ujian Pos O2 Kumpulan Kawalan O3 X2 O4 26 .

dan peperiksaan awam 27 . semester.Analisis Dokumen    Sukatan pelajaran Minit mesyuarat Kertas peperiksaan dan ujian Tugasan dan latihan murid Bahagian yang berkaitan dalam buku teks Keputusan peperiksaan bulan.

Demonstrasi analisis melalui SPSS Kuantitatif   Langkah 1: Mendefinisikan fail data Definisi variabel Langkah 2: Menganalisis data Statistik deskriptif Kekerapan Min Graf Langkah 3: Interpretasi data Langkah 4: Menulis dapatan kajian 28 .

Demonstrasi analisis melalui SPSS Kualitatif   Langkah 1: Transkripsi Langkah 2: Ekstrak konsep asas Langkah 3: Mewujukan tema dan kategori Langkah 4: Menulis dapatan kajian 29 .

Analisis Data Kajian Tindakan Sekian. terima kasih 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful