Pratomo Adi Atmaji Diyanah Nur Maningtias Ulfa Fitriatus Soleha Septian Rahmat W

Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam". Nama pembawa Ajarannya : Nabi Muhammad SAW Permulaan : Kurang/lebih 1400 tahun lalu. Para penganut umumnya digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam. Idul Adha. As salamah (suci bersih). Asyura. Buddha dan Kong Hu Cu. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin". bertahap. Idul Fitri. perbankan.[18] Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: . 3. Hari besar keagamaan : Muharram. Nama tempat peribadatan : Masjid. karena dengan beragama manusia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya. 5. dan Tahun Baru Hijriah. Nama kitab suci Agama Islam : Al-Qur'an.[17] Tambahan dari Lima Rukun. Al istislam (berserah diri). A. 2. atau taddaruj). Islam secara bahasa adalah : Islamul wajh (menundukkan wajah). hukum Islam (syariah) telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. dan Sullam (tangga. memiliki kaitan makna dengan Islam. pedoman hidup manusia.Islam Islam adalah Agama yang mengimani satu tuhan. dan dia merupakan jalan yang lurus. Islam berarti wahyu Allah. Lima Rukun Islam Islam memberikan banyak amalan keagamaan.Kliping Seluruh Agama Di Indonesia Agama adalah satu prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang harus di miliki setiap manusia. Kristen Protestan dan Katolik. Hindu. 4. jihad dan zakat. Isra' Mi'raj. Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. 1. Di Indonesia banyak di kenal bermacam-macam kepercayaan atau Agama. yaitu lima pilar yang menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. dan dengan beragama manusia bisa tahu hak dan kewajibannya sebagi makhluk yang di ciptakan Tuhan. Maulud Nabi. diin para nabi dan rasul. dan "Mim". As Silmu (perdamaian). "Lam". As Salam (selamat dan sejahtera). antara lain Islam. akan tetapi Agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima. Nuzulul Qur' an. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktikal seperti kehalalan. hukumhukum Allah yang ada di dalam Al Qur'an dan As Sunnah. untuk keselamatan dunia dan akhirat. Secara istilah.

1. sengsara. Hari besar keagamaan : Natal.1. Kata Katolik sebenarnya bermakna "universal" atau "keseluruhan" atau "umum" (dari ajektiva Bahasa Yunani (katholikos) yang menggambarkan sifat gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Nama kitab suci Kristen Protestan dan Katolik : Injil. Enam Rukun Iman Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: 1. Zabur Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar B. Permulaan : Kurang/lebih 2. 3. 5. Membayar zakat. Mengucap dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. 3. Kenaikan Isa Almasih. Berpuasa pada bulan Ramadhan. 2. 5. wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. hidup. Nama tempat peribadatan : Gereja. dan Pantekosta. 6. . Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah Alkitab. 2. Injil. Kristen Protestan dan Katolik Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran. 4. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. 4. Jumat Agung. 5. 2. 3.000 tahun lalu. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalil nya. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. yang menebus manusia dari dosa. Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Allah Iman kepada kitab-kitab Allah (Al-Qur'an. Agama kristen ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias. 4. Mendirikan salat wajib lima kali sehari. Paskah. Taurat. juru selamat bagi seluruh umat manusia. Nama pembawa Ajaranya : Isa / Yesus Kristus.

Secara teknis. 3. dan jalan benar kepada kebebasan melalui Kesadaran. 1. Galungan. ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar. 4. 2. Buddha. Hari besar keagamaan : Nyepi. ia diakui sebagai nabi. Nama kitab suci Hindu : Weda Nama pembawa Ajaran: Permulaan : Masaprasejarah.C. perkara yang sebenarnya. 5. Nama pembawa Ajarannya : Sidharta Gautama. datang selepas karma yang bagus (tujuan) dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan). Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). . Saraswati. Hindu dalam Bahasa Sanskerta artinya : Sanatana Dharma "Kebenaran Abadi". Buddha Buddha dalam Bahasa Sansekerta adalah : Mereka yang Sadar. hanyu pinyin: Kongfuzi?Kongzi) (551 SM 479 SM). Oleh para pemeluk agama Kong Hu Cu. Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok. Hari besar keagamaan : Waisak dan Katina. Dalam penggunaan kontemporer. D. dan Vaidika-Dharma (Pengetahuan Kebenaran). Hindu Agama Hindu Adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. E. 5. Nama tempat peribadatan : Vihara. Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya.500 tahun lalu. Yang mencapai pencerahan sejati. Nama tempat peribadatan : Pura. Pagerwesi. 2. 4. dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisonal Tionghoa. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM. dan Kuningan. guru agama dan pendiri Agama Buddha dianggap "Buddha bagi waktu ini". 3. Kong Hu Cu Kong Hu Cu atau Konfusius. Penganut Buddha tidak menganggap Siddharta Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. untuk mengetahui. Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan. sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama. akal budi. Dalam penggunaan lain. 1. Permulaan : Kurang/lebih 2. seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma (yang bermaksud: Kebenaran. terkadang sering hanya disebut Kongcu (Hanzi. kesulitan keadaan manusia. Nama kitab suci Buddha : Tri Pitaka. dari perkataan Sansekerta: "Budh".

3. 2.1. Twan Yang. Hari Tangcik / Sembayang Ronde dll . Twan Yang. Tahun Baru Imlek. 5. 4. Ca Go Mek. Nama Kitab suci Kong Hu Cu : Nama Pembawa Ajarannya : Kong Hu Cu Permulaan : Nama Tempat Ibadahnya : Klenteng/Vihara Hari besar Keagamaannya : Sembayang kepada arwah leluhur.