Agama Di Indonesia

Pratomo Adi Atmaji Diyanah Nur Maningtias Ulfa Fitriatus Soleha Septian Rahmat W

Nama kitab suci Agama Islam : Al-Qur'an. 5. Buddha dan Kong Hu Cu. Asyura.Kliping Seluruh Agama Di Indonesia Agama adalah satu prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang harus di miliki setiap manusia. Islam berarti wahyu Allah. Nuzulul Qur' an. Para penganut umumnya digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam. yaitu lima pilar yang menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam". Secara istilah. Islam secara bahasa adalah : Islamul wajh (menundukkan wajah). Di Indonesia banyak di kenal bermacam-macam kepercayaan atau Agama. As Silmu (perdamaian). 1.Islam Islam adalah Agama yang mengimani satu tuhan. diin para nabi dan rasul. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin". 3. Hari besar keagamaan : Muharram. hukumhukum Allah yang ada di dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Idul Adha.[17] Tambahan dari Lima Rukun. untuk keselamatan dunia dan akhirat. As salamah (suci bersih). Nama pembawa Ajarannya : Nabi Muhammad SAW Permulaan : Kurang/lebih 1400 tahun lalu. dan dia merupakan jalan yang lurus. dan Tahun Baru Hijriah. akan tetapi Agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima. 4.[18] Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: . pedoman hidup manusia. Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. Nama tempat peribadatan : Masjid. As Salam (selamat dan sejahtera). 2. Maulud Nabi. dan Sullam (tangga. memiliki kaitan makna dengan Islam. Hindu. dan "Mim". antara lain Islam. karena dengan beragama manusia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya. Idul Fitri. dan dengan beragama manusia bisa tahu hak dan kewajibannya sebagi makhluk yang di ciptakan Tuhan. bertahap. Kristen Protestan dan Katolik. jihad dan zakat. A. hukum Islam (syariah) telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktikal seperti kehalalan. Isra' Mi'raj. Lima Rukun Islam Islam memberikan banyak amalan keagamaan. "Lam". Al istislam (berserah diri). perbankan. atau taddaruj).

5. Jumat Agung. hidup. Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Allah Iman kepada kitab-kitab Allah (Al-Qur'an. 3. Hari besar keagamaan : Natal. dan Pantekosta. wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. 2. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kristen Protestan dan Katolik Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran. Enam Rukun Iman Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: 1. Paskah. Agama kristen ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias. 5. Zabur Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar B. Mengucap dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. 2. Membayar zakat. 2. . Taurat. 3. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalil nya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. juru selamat bagi seluruh umat manusia. 4. Injil.1.000 tahun lalu. Kenaikan Isa Almasih. 1. Permulaan : Kurang/lebih 2. 4. sengsara. 5. Berpuasa pada bulan Ramadhan. Kata Katolik sebenarnya bermakna "universal" atau "keseluruhan" atau "umum" (dari ajektiva Bahasa Yunani (katholikos) yang menggambarkan sifat gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. 6. Nama kitab suci Kristen Protestan dan Katolik : Injil. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Nama pembawa Ajaranya : Isa / Yesus Kristus. yang menebus manusia dari dosa. Nama tempat peribadatan : Gereja. Mendirikan salat wajib lima kali sehari. 4. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah Alkitab. 3.

Dalam penggunaan lain. 3. 4. Permulaan : Kurang/lebih 2. Galungan. dari perkataan Sansekerta: "Budh". Dalam penggunaan kontemporer. Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. hanyu pinyin: Kongfuzi?Kongzi) (551 SM 479 SM). Saraswati. 4. Hari besar keagamaan : Waisak dan Katina. dan Kuningan. Secara teknis. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM. Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. dan Vaidika-Dharma (Pengetahuan Kebenaran). adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok. akal budi. 1. dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisonal Tionghoa. Nama kitab suci Hindu : Weda Nama pembawa Ajaran: Permulaan : Masaprasejarah. 2. Nama pembawa Ajarannya : Sidharta Gautama. Buddha Buddha dalam Bahasa Sansekerta adalah : Mereka yang Sadar. 3. Nama tempat peribadatan : Pura. Buddha. Oleh para pemeluk agama Kong Hu Cu. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Pagerwesi. 5. . 5. dan jalan benar kepada kebebasan melalui Kesadaran.500 tahun lalu. Yang mencapai pencerahan sejati. seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma (yang bermaksud: Kebenaran. ia diakui sebagai nabi. Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan. perkara yang sebenarnya. Hindu dalam Bahasa Sanskerta artinya : Sanatana Dharma "Kebenaran Abadi". Hari besar keagamaan : Nyepi. datang selepas karma yang bagus (tujuan) dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan).C. 2. Nama kitab suci Buddha : Tri Pitaka. guru agama dan pendiri Agama Buddha dianggap "Buddha bagi waktu ini". D. E. kesulitan keadaan manusia. 1. Nama tempat peribadatan : Vihara. ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar. untuk mengetahui. Hindu Agama Hindu Adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Penganut Buddha tidak menganggap Siddharta Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. Kong Hu Cu Kong Hu Cu atau Konfusius. sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama. terkadang sering hanya disebut Kongcu (Hanzi.

5. 3. 2. 4. Twan Yang. Tahun Baru Imlek. Twan Yang. Nama Kitab suci Kong Hu Cu : Nama Pembawa Ajarannya : Kong Hu Cu Permulaan : Nama Tempat Ibadahnya : Klenteng/Vihara Hari besar Keagamaannya : Sembayang kepada arwah leluhur. Hari Tangcik / Sembayang Ronde dll .1. Ca Go Mek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful