P. 1
Faktor Yang Mempegaruhi Kebolehan Membaca

Faktor Yang Mempegaruhi Kebolehan Membaca

|Views: 1,589|Likes:
Published by kellylim_89

More info:

Published by: kellylim_89 on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

1

6.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Namun Guy L.B. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar , iaitu : i. Faktor fizikal ii. Faktor kognitif dan bahasa iii. Faktor emosi, persekitaran, dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi, aphasia, terencat akal, dll), dan bermasalah kesihatan (epilepsi, masalah jantung, kurang zat makanan yang serius, dll). Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Faktor Emosi, Persekitaran, dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Faktor persekitaran bagi

mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah.blogspot. kurang zat makanan. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak.com/2009_04_01_archive.html . dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca.kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. http://anuarsped. dan sebagainya. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. tiada galakan keluarga.

Hansen (1969) telah menggabungkan 4 faktor yang berkaitan dengan persekitaran rumah. masa yang diuntukkan bagi membaca kepada kanak-kanak. masa yang diuntukkan bagi membimbing dan menggalakkan kanak-kanak membaca.2 Dalam kajiannya. . iii. terdapat atau tidak bahan bacaan yang sesuai di rumah. Faktor-faktor itu ialah:y ii. iv. sama ada ibu bapa menjadi contoh atau model yang baik kepada kanak-kanak.

Budaya Faktor Diri y Kecerdasan dan kebolehan membaca saling berkait antara satu sama lain di mana seorang individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi selalunya berpeluang memahami bahan yang dibaca jika dibandingkan dengan pelajar yang lemah. Komuniti 7. y y y y y y y .3 Faktor Mempengaruhi Kebolehan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca termasuklah : 1. Peranan. Psikologi 3. Fizikal 4. Kecerdasan dapat membantu pelajar dalam aktiviti membaca adalah dari segi membantunya : Pertama. Kajian-kajian menunjukkan pelajar yang cerdas mempunyai tahap pemahaman yang lebih baik daripada pelajar lain. pertalian antara kecerdasan dan pemahaman sememangnya wujud. Sekolah 6.pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada pelajar tersebut membantunya memahami kandungan teks (apa yang dibaca) dengan baik. murid dapat ingat apa yang dibaca Dalam proses membaca. seorang pembaca pernah melawat ke suatu destinasi pelancongan. Contoh. menumpukan perhatian semasa membaca. Diri 2. Pengalaman yang diperolehinya memudahkan pembaca itu memahami tajuk berkaitan tempat yang pernah dilawatinya. Persekitaran 5. Kedua.

kecacatan itu juga menjadikan pelajar itu tidak selesa sdengan teks yang dibaca. Memberikan ganjaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Faktor Fizikal y Melibatkan pendengaran dan penglihatan. Akibatnya ramai pelajar mendiskriminasikan huruf dan perkataan. y y . Perbuatan membuka mulut ketika mendengar d. Ketidakupayaan pelajar itu mendengar dengan baik dan jelas mungkin boleh menggagalkannya membuat diskriminasi bunyi kata dan teks keseluruhannya. Tidak dapat memberikan perhatian g. Banyak masalah yang timbul apabila deria penglihatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Minat yang mendalam ke atas bahan bacaan memudahkan seseorang itu mengalami proses pembacaannya. Menunjukkan kepentingan membaca dalam kehidupan seharian b. Permintaan yang kerap supaya sesuatu penerangan itu diulang b. Di samping itu. alatan. Perbuatan meninggikan suara apabila membaca y Pembacaan juga memerlukan daya penglihatan yang jelas bagi mengenal pasti makna daripada teks. Kemahiran yang lain adalah ketajaman pendengaran pelajar yang diperhatikan melalui tanda2 berikut : y a. Dorongan dan pemupukan minat perlu disediakan oleh guru dalam persekitaran yang berikut. Perbuatan menyengetkan kepala ketika mendengar e. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai e. Menggalakkan aktiviti bercerita dan berkongsi pengalaman daripada bahan bacaan d. Terdapat nanah atau air keluar dari telinga h. Menyediakan bahan bacaan yang banyak dan pelbagai pilihan dalam kelas c.Faktor Psikologi y Minat dan motivasi sangat berperanan dalam membina tabiat dan keupayaan membaca. Menentukan pemilihan bahan. y y a. Ucapan murid itu sendiri tidak jelas c. Selalu demam i. Lemah dalam kebolehan mengeja f.

y Oleh itu : y Rumah yang diisi dengan majalah. Faktor Komuniti y Komuniti juga memberikan pengalaman hidup yang berbeza yang membentuk pengetahuan asas individu. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa. y Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya. kestabilan sosio-emosi.(m. Pengukuhan yang digunakan. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca. corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku. Jenis soalan yang ditanya c. Bagi membezakan tahap pembacaan. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas.Faktor Persekitaran y Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menentukan kebolehan membaca. Pemilihan bahan b. kegiatan sosio budaya. termasuklah : y a. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi minat membaca.thiru 2007) y Faktor Sekolah y Persekitaran sekolah mempengaruhi kebolehan membaca pelajar. pendapatan. Dorongan f. Suasana pembelajaran e. pembaca menggabungkan pengetahuan dan nilai yang ada dalam komuniti dengan perspektifnya sendiri y .surat khabar dan buku mempunyai mesej kepada kanak-kanak ke atas nilai membaca Membaca adalah aktiviti yang bertenaga yang dianugerahkan dengan pengetahuan. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. celik akal dan perspektif kepada pembaca. Jenis maklum balas yang diberi d.

makanan dan sebagainya. bahasa. http://cikguhaidi. Perbezaan sosial dan kelompok ekonomi dalam budaya mengakibatkan perbezaan dalam aktiviti membaca.wordpress. y Sekian. Lebih banyak pengalaman dalam komuniti serta penglibatan dalam aktiviti.com/tag/kemahiran-membaca/ . kawasan setinggan atau pun di bandar yang kecil mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Faktor Budaya y Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan artifak yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti pekerja seni. muzik. semakin kaya pengetahuan latar pembaca yang dipenuhi semasa membaca.y Pengalaman bekerja di ladang.

dan barulah berjalan. bangun. y kedua-duanya saling bertukar. Begitu juga dengan membaca. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya.4 Faktor-faktor yang Berkaitan Dengan Membaca Kesediaan Membaca Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Oleh itu bagi menyediakan kanak-kanak berjalan. y semua ³benda´ mempunyai nama. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. bertatih. duduk. . Maksudnya kanak-kanak mesti berkeupayaan memahami konsep iaitu. berdiri. Kebolehan membaca kanak-kanak wujud sekiranya kanak-kanak itu memahami dan bertindak secara bersesuaian apabila melihat perkataan-perkataan yang ditulis. y nama benda boleh ditulis dalam perkataan. dia akan memulakan dengan merangkak.

ke pameran atau ke pusat-pusat peranginan. dan sebagainya. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca.y simbol-simbol perkataan boleh dibaca (Mechado. motivasi. kanak-kanak yang kaya dengan pengalaman persekitaran seperti ke pasar raya. 1985). dan organ pertuturan yang sempurna. misalnya mendengar cerita. . Kanak-kanak boleh cepat membaca sekiranya mereka hidup dalam persekitaran yang intelektual yang sentiasa berfaedah dengan tulisan seperti buku. surat khabar. dan juga kanak-kanak mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan orang lain. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. dan sahsiah y kecerdasan y pengamatan y penguasaan bahasa Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanakkanak adalah: y keadaan fizikal y pengalaman dan persekitaran y emosi. telinga.

dan sahsiah kanakkanak.Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. motivasi. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. perasaan. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak.dan sebagainya semasa berkomunikasi. kehendak . Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Oleh itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca juga adalah rumit dan saling mempengaruhi. Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. mula mengajar kemahiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Membaca Kemahiran membaca adalah satu proses kognitif yang kompleks. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Kesedaran tentang faktor-faktor . Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum membaca kepada kanak-kanak.

html . Menurut Marohaini Yusoff (1999) faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar.com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasamelayu_19. faktor yang ada pada diri murid atau pembaca ii. faktor yang ada pada bahan bacaan.blogspot.yang mempengaruhi bacaan ini akan dapat membantu guru merancang pengajaran bacaan untuk murid-muridnya. http://dadwayne. iaitu: i.

Pendengaran yang baik juga membantu pembaca membunyikan sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. Kebolehan mendengar dengan tepat setiap bunyi bagi sesuatu huruf atau perkataan membolehkan pembaca membezakan bunyi atau fonem sesuatu bahasa. Sekiranya kanak-kanak itu mengalami masalah kecacatan fizikal seperti kurang pendengaran atau penglihatan.5 Faktor-Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penguasaan Kemahiran Membaca Seperti yang telah dibincangkan. faktor-faktor psikolinguistik yang mempengaruhi kemahiran membaca mempunyai pertalian rapat dengan diri pembaca dan pengetahuan latarnya. Faktor Fizikal Pertumbuhan dan perkembangan fizikal ialah salah satu aspek yang boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Sebelum itu seseorang pembaca perlu didedahkan dengan sistem bunyi bagi sesuatu bahasa. perhatian haruslah diberi ke atas faktor-faktor yang terlibat secara langsung dalam penguasaan kemahiran membaca. Dengan memiliki penglihatan yang baik. dia dapat membezakan bentuk-bentuk visual/perkataan serta mengingatinya . Untuk itu. Kesihatan fizikal amat penting dalam menentukan kebolehan dan kecekapan seseorang kanak-kanak itu belajar membaca. Kebiasaan melihat serta mengamati sesuatu bentuk visual/perkataan akan membolehkan pembaca menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. Oleh yang demikian faktor penglihatan dan pendengaran yang baik serta kebolehan bertutur secara normal membantu kanak-kanak menguasai kemahiran membaca. maka sudah pasti keadaan itu menjejaskan proses perkembangan membaca bagi kanak-kanak itu. seseorang kanak-kanak dapat mengamati sesuatu dengan jelas. Proses pendengaran yang dilalui oleh setiap individu dalam menguasai kemahiran membaca dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat: . Lebih penting lagi ialah.

Setelah ketiga-tiga peringkat dilalui dan dikuasai . menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Pada peringkat ini pelajar sudah dapat menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan kepadanya. bertindak terhadap bunyi-bunyi tersebut.i. peringkat yang seterusnya ialah kemahiran bertutur yang merupakan satu lagi aspek kemahiran bahasa yang perlu dikuasai untuk membolehkan seseorang menguasai kemahiran membaca. Sehubungan dengan itu. kanak-kanak/pelajar yang mendengarnya akan menghubungkan tingkah laku tersebut dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan. dia akan menghadapi kesukaran untuk membunyikan sesuatu ujaran. Proses ini lebih berkesan sekiranya deretan bunyi-bunyi tadi diulang beberapa kali sehingga menjadi kebiasaan kepada pelajar. jelaslah kepada kita betapa ciri-ciri fizikal . Dalam pengajaran membaca. Proses mendengar dan mengesan ini hanya mampu diterima oleh setiap individu yang mempunyai alat pancaindera dengar yang normal. Pada peringkat ketiga. pelajar telah menguasai makna beberapa perkataan dan memahami persamaan erti serta melihat kelainan makna yang wujud antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam satu bahasa yang sama. Sekiranya seseorang pelajar menghadapi masalah dalam pertuturan contohnya gagap. Kemahiran bertutur amat penting kerana ia menentukan penyebutan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat. peringkat terakhir ialah bertindak terhadap apa yang didengar. Dalam proses mendengar deretan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa itu. perkataan atau ayat dibunyikan dengan tepat untuk membolehkan kanak-kanak atau pelajar mendengar dan mengesan bunyi-bunyi tersebut. Sesuatu deretan bunyi itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu maksud yang tertentu. Berdasarkan perbincangan di atas. Peringkat kedua dalam proses pendengaran ialah memahami deretan bunyibunyi bahasa yang diperdengarkan kepadanya. ii. Secara tidak langsung keadaan ini akan menjejaskan penguasaan terhadap kemahiran membaca dengan baik. individu yang berkenaan melalui proses menerima bunyi-bunyi . dan iv. iii. Apabila bunyi ±bunyi itu diperdengarkan dan diikuti pula dengan tingkah laku yang tertentu oleh guru. sesuatu huruf. Bunyi-bunyi yang dimaksudkan itu merupakan bunyi-bunyi yang datang dari unsur luar dan sengaja dihasilkan dengan membawa maksud tertentu. memahami bunyi-bunyi tersebut. Pelajar boleh melakukan sesuatu mengikut apa yang didengar atau menyebut sesuatu perkataan atau ayat seperti mana yang sebetulnya.

Faktor Emosi Emosi ialah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap benda atau keadaan. gugup. Dari segi psikologi.seseorang memainkan peranan yang penting dalam membantunya untuk menguasai kemahiran membaca. iaitu yang melibatkan pancainderanya akan menjejaskan penguasaan kemahiran membaca. kebolehan untuk membuat penyeluruhan dan cara tindakan terhadap sesuatu yang bermasalah (Atan Long. satu kajian yang telah dibuat di sekolah-sekolah menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai otak yang cerdas dan sederhana cepat menguasai kemahiran membaca jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan di bawah paras sederhana. kecerdasan dapat ditafsirkan sebagai kebolehan untuk melakukan pemikiran secara mujarad. Faktor Kecerdasan (Mental) Pada umumnya. Kecacatan fizikal .1978). gementar. aspek emosi yang paling nyata ialah perasaan yang berhubung dengan emosi itu. Sekiranya emosi seseorang itu terbangkit berhubung dengan sesuatu yang telah . Bagi orang yang mengalami kebangkitan emosi. Dia mungkin berasa takut. seseorang guru haruslah peka terhadap perbezaan yang wujud di kalangan para pelajarnya agar dia dapat menentu dan memilih bahan yang sesuai dengan tahap pencapaian pelajar sekurang-kurangnya dapat membentuk dan memupuk minat membaca serta penguasaan terhadap kemahiran membaca secara berperingkat-peringkat.kecerdasan otak dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan kebolehan membaca seseorang itu. Dalam aspek penguasaan kemahiran membaca. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kesempurnaan pemelajaran dapat dinilai dari segi senang susahnya dan cepat lambatnya pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. Pembelajaran bacaan seperti ini lebih berkesan dan menjamin penguasaan kemahiran membaca yang baik dalam jangka masa panjang. suka. sedih dan sebagainya. Oleh yang demikian. seronok. Pemahaman ini sebahagian besar bergantung kepada taraf kemampuan mental seseorang yang belajar untuk memahami apa yang dipelajarinya. Di Amerika. dikatakan bahawa kadar pemahaman seseorang terhadap apa yang dipelajari dipengaruhi oleh darjah kecerdasannya. dalam pengajaran membaca.

html . mental dan emosi. emosi yang terbangkit oleh sesuatu yang mendatangkan kesakitan pada masa lepas akan menggerakkan seseorang melarikan diri atau menjauhkan dirinya daripada matlamat yang hendak dicapai. jelaslah kepada kita bahawa faktor-faktor psikolinguistik begitu berpengaruh dalam menentukan tahap penguasaan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak dan pelajar.com/2009/06/faktor-faktor-psikolinguistik-dalam.blogspot. dia seharusnya dapat bersedia dari segi fizikal. Sebaliknya. http://aliassidek. bimbang dan kecewa akan mengalami kesukaran untuk mempelajari sesuatu dengan berkesan. Lebih-lebih lagi jika guru mengambil tindakan yang negatif (seperti menyuruh pelajar berdiri di hadapan kelas. Penutup Hasil daripada perbincangan. maka dia akan digerakkan untuk mencapai matlamat yang diinginkan. keyakinan diri membantu seseorang itu menguasai kemahiran membaca dengan lebih mudah daripada pelajar yang mempunyai perasaan rendah diri.memberikan pengalaman yang menyenangkan. Selain itu. seseorang yang dalam keadaan fikiran yang tidak tenteram. Untuk membolehkan seseorang kanak-kanak atau pelajar menguasai aspek membaca. Pada dasarnya. mengeluar kata-kata yang menyentuh perasaan pelajar dan sebagainya) terhadap pelajar yang tidak dapat membaca dengan baik akan menimbulkan gangguan emosi yang boleh menjejaskan proses perkembangan membacanya. setiap orang akan dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan jayanya jika dia mempunyai keyakinan diri. Dalam konteks ini.

faktor ini dapat diubah dengan memberi penghargaan atau merit kepada seseorang murid. jenis kertas dan warna. Faktor ketiga ialah perkataan dan ayat yang digunakan oleh penulis. panjang-pendek sesuatu baris. Kesemua faktor ini secara langsung atau tidak langsung boleh mempengaruhi kebolehbacaan. kerencaman perkataan dan ayat Aspek minat merupakan satu faktor yang penting dalam kebolehbacaan tetapi malangnya faktor ini amat sukar untuk dikawal. Menurut Keith. Faktor-faktor tersebut ialah: i. cetakan dan ilustrasi teks iii. Misalnya seorang kanak-kanak akan membaca bahan bacaan yang diminatinya tanpa menghiraukan tahap senang-sukarnya. suatu teks dengan µumur membaca¶ 12 tahun akan dapat dibaca dan difahami oleh kanak-kanak yang berumur 12 tahun. istilah kebolehbacaan merujuk kepada semua faktor yang mempengaruhi kejayaan pembacaan dan pemahaman sesuatu teks. minat dan motivasi pembaca ii. jarak antara baris). Bagi aspek motivasi pula.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehbacaan Menurut Keith. Menurut Laporan Bullock. tahap sukar-senang sesuatu bahan bacaan akan dapat ditentukan sama ada sesuai dengan µumur membaca¶ (reading age). Misalnya. Beberapa aspek yang berhubung dengan faktor cetakan dan ilustrasi ialah jenis huruf yang digunakan (sama ada huruf besar atau huruf kecil). µumur membaca¶ ialah umur kronologi pembaca. Dengan menggunakan formula kebolehbacaan untuk membuat pengiraan. 1975 (dlm. Faktor ini merupakan faktor yang paling mudah untuk dikuantitikan. Keith) . reka bentuk teks (size.

sintaksis dan semantik. Penggunaan perkataan yang berkaitan dengan sosiobudaya dan bersifat eufemisme pula boleh mengelirukan pembaca dan secara langsung akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan tersebut. «. The expectation is that the range of reading achievement is likely to be two-thirds of the median chronological age of the group.´ Dari sudut konsep sesuatu bahan. ³«factor affecting readability is concerned with the words and sentences used by an author«. Pembaca sudah semestinya lebih mudah memahami konsep konkrit berbanding dengan konsep abstrak. has a reading age of more than sixteen years.edu.pdf . in a mixed-ability class of 12-year-olds.´ Bagi Ahmad Md. Dari sudut linguistik. Misalnya perkataan jatuh boleh disinonimkan dengan perkataan gugur. which contains an adjectival clause and polysyllabic words. ³The statistical distribution of reading ability in a population of a given age is µroughly normal¶. the reading ages would vary from 8 to 16. ie. luruh. Bahan yang mempunyai ayat-ayat majmuk atau campuran yang banyak sudah pasti mempunyai tahap kebolehbacaan yang lebih tinggi. terbenam dan tumbang.ipbl. merosot. aspek-aspek yang akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan bacaan itu ialah aspek leksikal.my/BM/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2005/tayjp2005. Penggunaan rangkai kata yang biasa digunakan tentulah memudahkan pembaca berbanding penggunaan rangkai kata yang kurang kerap digunakan. Dari segi ayat. 1989 (dlm. turun. adalah jelas bahawa bahan bacaan yang mengemukakan konsep-konsep yang mudah difahami atau membicarakan konsepkonsep yang berada dalam lingkungan pengalaman dan pengetahuan pembaca akan mempunyai tahap kebolehbacaan yang tinggi. Sharif. Nadzeri. morfologi. 1998) aspek yang menentukan senangsukarnya sesuatu bahan bacaan ialah aspek linguistik dan konsep bahan itu sendiri.. http://www. This short sentence needs a reading age of less than nine years. Mengikut Keith. Consider two examples: i. ii. This longer sentence. jenis dan struktur ayat yang digunakan dalam penulisan teks memainkan peranan penting dalam menentukan kebolehbacaan. Kecenderungan penulis memasukkan bahasa slanga atau rangkai kata ciptaan sendiri juga boleh menyukarkan pembaca mengagak maksud sebenar dan seterusnya boleh menjejaskan kebolehbacaan bahan.taburan statistik kebolehan membaca untuk sesuatu populasi pembaca akan menunjukkan taburan normal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->