1

6.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Namun Guy L.B. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar , iaitu : i. Faktor fizikal ii. Faktor kognitif dan bahasa iii. Faktor emosi, persekitaran, dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi, aphasia, terencat akal, dll), dan bermasalah kesihatan (epilepsi, masalah jantung, kurang zat makanan yang serius, dll). Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Faktor Emosi, Persekitaran, dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Faktor persekitaran bagi

dan sebagainya.kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. tiada galakan keluarga. kurang zat makanan.blogspot. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. http://anuarsped. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca.html .com/2009_04_01_archive.

masa yang diuntukkan bagi membimbing dan menggalakkan kanak-kanak membaca. Hansen (1969) telah menggabungkan 4 faktor yang berkaitan dengan persekitaran rumah. iii. Faktor-faktor itu ialah:y ii. sama ada ibu bapa menjadi contoh atau model yang baik kepada kanak-kanak. terdapat atau tidak bahan bacaan yang sesuai di rumah. . masa yang diuntukkan bagi membaca kepada kanak-kanak. iv.2 Dalam kajiannya.

menumpukan perhatian semasa membaca. Persekitaran 5. Kecerdasan dapat membantu pelajar dalam aktiviti membaca adalah dari segi membantunya : Pertama. y y y y y y y . Pengalaman yang diperolehinya memudahkan pembaca itu memahami tajuk berkaitan tempat yang pernah dilawatinya. seorang pembaca pernah melawat ke suatu destinasi pelancongan. Fizikal 4.3 Faktor Mempengaruhi Kebolehan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca termasuklah : 1. Sekolah 6. Diri 2. Psikologi 3.pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada pelajar tersebut membantunya memahami kandungan teks (apa yang dibaca) dengan baik. Peranan. murid dapat ingat apa yang dibaca Dalam proses membaca. pertalian antara kecerdasan dan pemahaman sememangnya wujud. Contoh. Komuniti 7. Budaya Faktor Diri y Kecerdasan dan kebolehan membaca saling berkait antara satu sama lain di mana seorang individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi selalunya berpeluang memahami bahan yang dibaca jika dibandingkan dengan pelajar yang lemah. Kajian-kajian menunjukkan pelajar yang cerdas mempunyai tahap pemahaman yang lebih baik daripada pelajar lain. Kedua.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai e. y y . Menunjukkan kepentingan membaca dalam kehidupan seharian b. y y a. Perbuatan membuka mulut ketika mendengar d. Permintaan yang kerap supaya sesuatu penerangan itu diulang b. Dorongan dan pemupukan minat perlu disediakan oleh guru dalam persekitaran yang berikut. kecacatan itu juga menjadikan pelajar itu tidak selesa sdengan teks yang dibaca. Menggalakkan aktiviti bercerita dan berkongsi pengalaman daripada bahan bacaan d. Di samping itu. Ketidakupayaan pelajar itu mendengar dengan baik dan jelas mungkin boleh menggagalkannya membuat diskriminasi bunyi kata dan teks keseluruhannya.Faktor Psikologi y Minat dan motivasi sangat berperanan dalam membina tabiat dan keupayaan membaca. Menyediakan bahan bacaan yang banyak dan pelbagai pilihan dalam kelas c. Tidak dapat memberikan perhatian g. alatan. Selalu demam i. Terdapat nanah atau air keluar dari telinga h. Memberikan ganjaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Faktor Fizikal y Melibatkan pendengaran dan penglihatan. Lemah dalam kebolehan mengeja f. Banyak masalah yang timbul apabila deria penglihatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Minat yang mendalam ke atas bahan bacaan memudahkan seseorang itu mengalami proses pembacaannya. Ucapan murid itu sendiri tidak jelas c. Kemahiran yang lain adalah ketajaman pendengaran pelajar yang diperhatikan melalui tanda2 berikut : y a. Perbuatan meninggikan suara apabila membaca y Pembacaan juga memerlukan daya penglihatan yang jelas bagi mengenal pasti makna daripada teks. Menentukan pemilihan bahan. Perbuatan menyengetkan kepala ketika mendengar e. Akibatnya ramai pelajar mendiskriminasikan huruf dan perkataan.

Faktor Komuniti y Komuniti juga memberikan pengalaman hidup yang berbeza yang membentuk pengetahuan asas individu. y Oleh itu : y Rumah yang diisi dengan majalah. pembaca menggabungkan pengetahuan dan nilai yang ada dalam komuniti dengan perspektifnya sendiri y . Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku.surat khabar dan buku mempunyai mesej kepada kanak-kanak ke atas nilai membaca Membaca adalah aktiviti yang bertenaga yang dianugerahkan dengan pengetahuan. Pemilihan bahan b. termasuklah : y a. corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. Jenis soalan yang ditanya c. Jenis maklum balas yang diberi d. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi minat membaca.Faktor Persekitaran y Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menentukan kebolehan membaca. Bagi membezakan tahap pembacaan. y Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa.(m. Dorongan f. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca. kegiatan sosio budaya.thiru 2007) y Faktor Sekolah y Persekitaran sekolah mempengaruhi kebolehan membaca pelajar. celik akal dan perspektif kepada pembaca. Pengukuhan yang digunakan. pendapatan. kestabilan sosio-emosi. Suasana pembelajaran e.

Faktor Budaya y Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan artifak yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti pekerja seni. y Sekian. Lebih banyak pengalaman dalam komuniti serta penglibatan dalam aktiviti. kawasan setinggan atau pun di bandar yang kecil mempunyai perbezaannya yang tersendiri. makanan dan sebagainya.wordpress.com/tag/kemahiran-membaca/ . semakin kaya pengetahuan latar pembaca yang dipenuhi semasa membaca.y Pengalaman bekerja di ladang. muzik. bahasa. Perbezaan sosial dan kelompok ekonomi dalam budaya mengakibatkan perbezaan dalam aktiviti membaca. http://cikguhaidi.

. Begitu juga dengan membaca. Kebolehan membaca kanak-kanak wujud sekiranya kanak-kanak itu memahami dan bertindak secara bersesuaian apabila melihat perkataan-perkataan yang ditulis. bertatih. Maksudnya kanak-kanak mesti berkeupayaan memahami konsep iaitu. y semua ³benda´ mempunyai nama. y kedua-duanya saling bertukar. dia akan memulakan dengan merangkak.4 Faktor-faktor yang Berkaitan Dengan Membaca Kesediaan Membaca Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. dan barulah berjalan. y nama benda boleh ditulis dalam perkataan. berdiri. bangun. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. duduk. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya. Oleh itu bagi menyediakan kanak-kanak berjalan.

lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. motivasi. dan organ pertuturan yang sempurna. dan sebagainya. 1985). Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. . telinga. dan sahsiah y kecerdasan y pengamatan y penguasaan bahasa Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. surat khabar. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanakkanak adalah: y keadaan fizikal y pengalaman dan persekitaran y emosi. ke pameran atau ke pusat-pusat peranginan. Kanak-kanak boleh cepat membaca sekiranya mereka hidup dalam persekitaran yang intelektual yang sentiasa berfaedah dengan tulisan seperti buku. kanak-kanak yang kaya dengan pengalaman persekitaran seperti ke pasar raya. dan juga kanak-kanak mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan orang lain.y simbol-simbol perkataan boleh dibaca (Mechado. dan sebagainya. misalnya mendengar cerita.

Oleh itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca juga adalah rumit dan saling mempengaruhi. mula mengajar kemahiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Membaca Kemahiran membaca adalah satu proses kognitif yang kompleks. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Kesedaran tentang faktor-faktor . Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum membaca kepada kanak-kanak.Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. perasaan. motivasi. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. kehendak . Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. dan sahsiah kanakkanak.dan sebagainya semasa berkomunikasi.

iaitu: i. Menurut Marohaini Yusoff (1999) faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar.yang mempengaruhi bacaan ini akan dapat membantu guru merancang pengajaran bacaan untuk murid-muridnya. http://dadwayne.blogspot. faktor yang ada pada bahan bacaan. faktor yang ada pada diri murid atau pembaca ii.html .com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasamelayu_19.

Faktor Fizikal Pertumbuhan dan perkembangan fizikal ialah salah satu aspek yang boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Oleh yang demikian faktor penglihatan dan pendengaran yang baik serta kebolehan bertutur secara normal membantu kanak-kanak menguasai kemahiran membaca. Sekiranya kanak-kanak itu mengalami masalah kecacatan fizikal seperti kurang pendengaran atau penglihatan. Pendengaran yang baik juga membantu pembaca membunyikan sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. Kebiasaan melihat serta mengamati sesuatu bentuk visual/perkataan akan membolehkan pembaca menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. Lebih penting lagi ialah.5 Faktor-Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penguasaan Kemahiran Membaca Seperti yang telah dibincangkan. dia dapat membezakan bentuk-bentuk visual/perkataan serta mengingatinya . Dengan memiliki penglihatan yang baik. Sebelum itu seseorang pembaca perlu didedahkan dengan sistem bunyi bagi sesuatu bahasa. Kesihatan fizikal amat penting dalam menentukan kebolehan dan kecekapan seseorang kanak-kanak itu belajar membaca. maka sudah pasti keadaan itu menjejaskan proses perkembangan membaca bagi kanak-kanak itu. seseorang kanak-kanak dapat mengamati sesuatu dengan jelas. Proses pendengaran yang dilalui oleh setiap individu dalam menguasai kemahiran membaca dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat: . perhatian haruslah diberi ke atas faktor-faktor yang terlibat secara langsung dalam penguasaan kemahiran membaca. faktor-faktor psikolinguistik yang mempengaruhi kemahiran membaca mempunyai pertalian rapat dengan diri pembaca dan pengetahuan latarnya. Kebolehan mendengar dengan tepat setiap bunyi bagi sesuatu huruf atau perkataan membolehkan pembaca membezakan bunyi atau fonem sesuatu bahasa. Untuk itu.

Pada peringkat ini pelajar sudah dapat menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan kepadanya. sesuatu huruf. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Sesuatu deretan bunyi itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu maksud yang tertentu. individu yang berkenaan melalui proses menerima bunyi-bunyi . dan iv. Pada peringkat ketiga. Setelah ketiga-tiga peringkat dilalui dan dikuasai . pelajar telah menguasai makna beberapa perkataan dan memahami persamaan erti serta melihat kelainan makna yang wujud antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam satu bahasa yang sama. peringkat terakhir ialah bertindak terhadap apa yang didengar. Apabila bunyi ±bunyi itu diperdengarkan dan diikuti pula dengan tingkah laku yang tertentu oleh guru. perkataan atau ayat dibunyikan dengan tepat untuk membolehkan kanak-kanak atau pelajar mendengar dan mengesan bunyi-bunyi tersebut. Sekiranya seseorang pelajar menghadapi masalah dalam pertuturan contohnya gagap. Berdasarkan perbincangan di atas. peringkat yang seterusnya ialah kemahiran bertutur yang merupakan satu lagi aspek kemahiran bahasa yang perlu dikuasai untuk membolehkan seseorang menguasai kemahiran membaca. Proses mendengar dan mengesan ini hanya mampu diterima oleh setiap individu yang mempunyai alat pancaindera dengar yang normal. Dalam pengajaran membaca. Dalam proses mendengar deretan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa itu. Sehubungan dengan itu. ii. Kemahiran bertutur amat penting kerana ia menentukan penyebutan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat. Pelajar boleh melakukan sesuatu mengikut apa yang didengar atau menyebut sesuatu perkataan atau ayat seperti mana yang sebetulnya. Peringkat kedua dalam proses pendengaran ialah memahami deretan bunyibunyi bahasa yang diperdengarkan kepadanya.i. bertindak terhadap bunyi-bunyi tersebut. dia akan menghadapi kesukaran untuk membunyikan sesuatu ujaran. Secara tidak langsung keadaan ini akan menjejaskan penguasaan terhadap kemahiran membaca dengan baik. mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Proses ini lebih berkesan sekiranya deretan bunyi-bunyi tadi diulang beberapa kali sehingga menjadi kebiasaan kepada pelajar. memahami bunyi-bunyi tersebut. kanak-kanak/pelajar yang mendengarnya akan menghubungkan tingkah laku tersebut dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan. iii. Bunyi-bunyi yang dimaksudkan itu merupakan bunyi-bunyi yang datang dari unsur luar dan sengaja dihasilkan dengan membawa maksud tertentu. jelaslah kepada kita betapa ciri-ciri fizikal .

Dari segi psikologi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kesempurnaan pemelajaran dapat dinilai dari segi senang susahnya dan cepat lambatnya pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. gugup.seseorang memainkan peranan yang penting dalam membantunya untuk menguasai kemahiran membaca. dalam pengajaran membaca. gementar. Faktor Emosi Emosi ialah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap benda atau keadaan. sedih dan sebagainya. satu kajian yang telah dibuat di sekolah-sekolah menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai otak yang cerdas dan sederhana cepat menguasai kemahiran membaca jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan di bawah paras sederhana. aspek emosi yang paling nyata ialah perasaan yang berhubung dengan emosi itu. Sekiranya emosi seseorang itu terbangkit berhubung dengan sesuatu yang telah . seronok.kecerdasan otak dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan kebolehan membaca seseorang itu. iaitu yang melibatkan pancainderanya akan menjejaskan penguasaan kemahiran membaca. Dalam aspek penguasaan kemahiran membaca. dikatakan bahawa kadar pemahaman seseorang terhadap apa yang dipelajari dipengaruhi oleh darjah kecerdasannya. kecerdasan dapat ditafsirkan sebagai kebolehan untuk melakukan pemikiran secara mujarad. Pemahaman ini sebahagian besar bergantung kepada taraf kemampuan mental seseorang yang belajar untuk memahami apa yang dipelajarinya. Bagi orang yang mengalami kebangkitan emosi. kebolehan untuk membuat penyeluruhan dan cara tindakan terhadap sesuatu yang bermasalah (Atan Long. seseorang guru haruslah peka terhadap perbezaan yang wujud di kalangan para pelajarnya agar dia dapat menentu dan memilih bahan yang sesuai dengan tahap pencapaian pelajar sekurang-kurangnya dapat membentuk dan memupuk minat membaca serta penguasaan terhadap kemahiran membaca secara berperingkat-peringkat. Dia mungkin berasa takut. Oleh yang demikian. Pembelajaran bacaan seperti ini lebih berkesan dan menjamin penguasaan kemahiran membaca yang baik dalam jangka masa panjang. Kecacatan fizikal . Faktor Kecerdasan (Mental) Pada umumnya.1978). suka. Di Amerika.

Pada dasarnya. http://aliassidek. mengeluar kata-kata yang menyentuh perasaan pelajar dan sebagainya) terhadap pelajar yang tidak dapat membaca dengan baik akan menimbulkan gangguan emosi yang boleh menjejaskan proses perkembangan membacanya. Sebaliknya. Lebih-lebih lagi jika guru mengambil tindakan yang negatif (seperti menyuruh pelajar berdiri di hadapan kelas. Untuk membolehkan seseorang kanak-kanak atau pelajar menguasai aspek membaca. Penutup Hasil daripada perbincangan. maka dia akan digerakkan untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Dalam konteks ini.memberikan pengalaman yang menyenangkan.blogspot. bimbang dan kecewa akan mengalami kesukaran untuk mempelajari sesuatu dengan berkesan. setiap orang akan dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan jayanya jika dia mempunyai keyakinan diri.com/2009/06/faktor-faktor-psikolinguistik-dalam. emosi yang terbangkit oleh sesuatu yang mendatangkan kesakitan pada masa lepas akan menggerakkan seseorang melarikan diri atau menjauhkan dirinya daripada matlamat yang hendak dicapai. jelaslah kepada kita bahawa faktor-faktor psikolinguistik begitu berpengaruh dalam menentukan tahap penguasaan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak dan pelajar. keyakinan diri membantu seseorang itu menguasai kemahiran membaca dengan lebih mudah daripada pelajar yang mempunyai perasaan rendah diri. seseorang yang dalam keadaan fikiran yang tidak tenteram. Selain itu. dia seharusnya dapat bersedia dari segi fizikal. mental dan emosi.html .

istilah kebolehbacaan merujuk kepada semua faktor yang mempengaruhi kejayaan pembacaan dan pemahaman sesuatu teks. reka bentuk teks (size. Kesemua faktor ini secara langsung atau tidak langsung boleh mempengaruhi kebolehbacaan. Menurut Keith. Faktor ketiga ialah perkataan dan ayat yang digunakan oleh penulis. 1975 (dlm. Misalnya. suatu teks dengan µumur membaca¶ 12 tahun akan dapat dibaca dan difahami oleh kanak-kanak yang berumur 12 tahun.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehbacaan Menurut Keith. faktor ini dapat diubah dengan memberi penghargaan atau merit kepada seseorang murid. Beberapa aspek yang berhubung dengan faktor cetakan dan ilustrasi ialah jenis huruf yang digunakan (sama ada huruf besar atau huruf kecil). Misalnya seorang kanak-kanak akan membaca bahan bacaan yang diminatinya tanpa menghiraukan tahap senang-sukarnya. kerencaman perkataan dan ayat Aspek minat merupakan satu faktor yang penting dalam kebolehbacaan tetapi malangnya faktor ini amat sukar untuk dikawal. Menurut Laporan Bullock. Faktor ini merupakan faktor yang paling mudah untuk dikuantitikan. panjang-pendek sesuatu baris. Dengan menggunakan formula kebolehbacaan untuk membuat pengiraan. Keith) . jarak antara baris). jenis kertas dan warna. minat dan motivasi pembaca ii. cetakan dan ilustrasi teks iii. µumur membaca¶ ialah umur kronologi pembaca. Bagi aspek motivasi pula. tahap sukar-senang sesuatu bahan bacaan akan dapat ditentukan sama ada sesuai dengan µumur membaca¶ (reading age). Faktor-faktor tersebut ialah: i.

adalah jelas bahawa bahan bacaan yang mengemukakan konsep-konsep yang mudah difahami atau membicarakan konsepkonsep yang berada dalam lingkungan pengalaman dan pengetahuan pembaca akan mempunyai tahap kebolehbacaan yang tinggi. has a reading age of more than sixteen years. in a mixed-ability class of 12-year-olds.taburan statistik kebolehan membaca untuk sesuatu populasi pembaca akan menunjukkan taburan normal. This short sentence needs a reading age of less than nine years. ³«factor affecting readability is concerned with the words and sentences used by an author«. Pembaca sudah semestinya lebih mudah memahami konsep konkrit berbanding dengan konsep abstrak.ipbl.. luruh. Penggunaan perkataan yang berkaitan dengan sosiobudaya dan bersifat eufemisme pula boleh mengelirukan pembaca dan secara langsung akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan tersebut. aspek-aspek yang akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan bacaan itu ialah aspek leksikal. Penggunaan rangkai kata yang biasa digunakan tentulah memudahkan pembaca berbanding penggunaan rangkai kata yang kurang kerap digunakan. Mengikut Keith. 1989 (dlm. «. ii. Kecenderungan penulis memasukkan bahasa slanga atau rangkai kata ciptaan sendiri juga boleh menyukarkan pembaca mengagak maksud sebenar dan seterusnya boleh menjejaskan kebolehbacaan bahan. Misalnya perkataan jatuh boleh disinonimkan dengan perkataan gugur. turun. which contains an adjectival clause and polysyllabic words.edu. ie. http://www. jenis dan struktur ayat yang digunakan dalam penulisan teks memainkan peranan penting dalam menentukan kebolehbacaan. merosot. The expectation is that the range of reading achievement is likely to be two-thirds of the median chronological age of the group. Dari segi ayat. sintaksis dan semantik. morfologi. the reading ages would vary from 8 to 16.my/BM/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2005/tayjp2005. Sharif. This longer sentence. Consider two examples: i.´ Dari sudut konsep sesuatu bahan. Bahan yang mempunyai ayat-ayat majmuk atau campuran yang banyak sudah pasti mempunyai tahap kebolehbacaan yang lebih tinggi. Dari sudut linguistik.pdf . 1998) aspek yang menentukan senangsukarnya sesuatu bahan bacaan ialah aspek linguistik dan konsep bahan itu sendiri. Nadzeri. ³The statistical distribution of reading ability in a population of a given age is µroughly normal¶.´ Bagi Ahmad Md. terbenam dan tumbang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful