P. 1
Faktor Yang Mempegaruhi Kebolehan Membaca

Faktor Yang Mempegaruhi Kebolehan Membaca

|Views: 1,564|Likes:
Published by kellylim_89

More info:

Published by: kellylim_89 on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

1

6.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Namun Guy L.B. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar , iaitu : i. Faktor fizikal ii. Faktor kognitif dan bahasa iii. Faktor emosi, persekitaran, dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi, aphasia, terencat akal, dll), dan bermasalah kesihatan (epilepsi, masalah jantung, kurang zat makanan yang serius, dll). Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Faktor Emosi, Persekitaran, dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Faktor persekitaran bagi

tiada galakan keluarga.blogspot. dan sebagainya.com/2009_04_01_archive. kurang zat makanan. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan.html .kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. http://anuarsped. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah.

Hansen (1969) telah menggabungkan 4 faktor yang berkaitan dengan persekitaran rumah.2 Dalam kajiannya. . Faktor-faktor itu ialah:y ii. masa yang diuntukkan bagi membaca kepada kanak-kanak. sama ada ibu bapa menjadi contoh atau model yang baik kepada kanak-kanak. iv. iii. terdapat atau tidak bahan bacaan yang sesuai di rumah. masa yang diuntukkan bagi membimbing dan menggalakkan kanak-kanak membaca.

seorang pembaca pernah melawat ke suatu destinasi pelancongan. Kedua. Kecerdasan dapat membantu pelajar dalam aktiviti membaca adalah dari segi membantunya : Pertama. Peranan. murid dapat ingat apa yang dibaca Dalam proses membaca. Budaya Faktor Diri y Kecerdasan dan kebolehan membaca saling berkait antara satu sama lain di mana seorang individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi selalunya berpeluang memahami bahan yang dibaca jika dibandingkan dengan pelajar yang lemah. Kajian-kajian menunjukkan pelajar yang cerdas mempunyai tahap pemahaman yang lebih baik daripada pelajar lain. y y y y y y y . Contoh.3 Faktor Mempengaruhi Kebolehan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca termasuklah : 1. Persekitaran 5. Sekolah 6. Pengalaman yang diperolehinya memudahkan pembaca itu memahami tajuk berkaitan tempat yang pernah dilawatinya. menumpukan perhatian semasa membaca. Psikologi 3. pertalian antara kecerdasan dan pemahaman sememangnya wujud. Fizikal 4.pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada pelajar tersebut membantunya memahami kandungan teks (apa yang dibaca) dengan baik. Komuniti 7. Diri 2.

Ketidakupayaan pelajar itu mendengar dengan baik dan jelas mungkin boleh menggagalkannya membuat diskriminasi bunyi kata dan teks keseluruhannya. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai e. Di samping itu. Kemahiran yang lain adalah ketajaman pendengaran pelajar yang diperhatikan melalui tanda2 berikut : y a. Selalu demam i. Perbuatan menyengetkan kepala ketika mendengar e. Menentukan pemilihan bahan. Menyediakan bahan bacaan yang banyak dan pelbagai pilihan dalam kelas c. Menunjukkan kepentingan membaca dalam kehidupan seharian b. Minat yang mendalam ke atas bahan bacaan memudahkan seseorang itu mengalami proses pembacaannya. Dorongan dan pemupukan minat perlu disediakan oleh guru dalam persekitaran yang berikut. y y . Banyak masalah yang timbul apabila deria penglihatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Perbuatan membuka mulut ketika mendengar d. Terdapat nanah atau air keluar dari telinga h. Permintaan yang kerap supaya sesuatu penerangan itu diulang b. Tidak dapat memberikan perhatian g. Perbuatan meninggikan suara apabila membaca y Pembacaan juga memerlukan daya penglihatan yang jelas bagi mengenal pasti makna daripada teks. Memberikan ganjaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Faktor Fizikal y Melibatkan pendengaran dan penglihatan. Akibatnya ramai pelajar mendiskriminasikan huruf dan perkataan. Ucapan murid itu sendiri tidak jelas c. Menggalakkan aktiviti bercerita dan berkongsi pengalaman daripada bahan bacaan d. Lemah dalam kebolehan mengeja f. y y a.Faktor Psikologi y Minat dan motivasi sangat berperanan dalam membina tabiat dan keupayaan membaca. alatan. kecacatan itu juga menjadikan pelajar itu tidak selesa sdengan teks yang dibaca.

Pengukuhan yang digunakan. termasuklah : y a. pendapatan. Bagi membezakan tahap pembacaan.thiru 2007) y Faktor Sekolah y Persekitaran sekolah mempengaruhi kebolehan membaca pelajar. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa. pembaca menggabungkan pengetahuan dan nilai yang ada dalam komuniti dengan perspektifnya sendiri y . Pemilihan bahan b. kestabilan sosio-emosi. y Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. Jenis soalan yang ditanya c. Jenis maklum balas yang diberi d. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas. corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi minat membaca. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca. kegiatan sosio budaya. y Oleh itu : y Rumah yang diisi dengan majalah. Dorongan f. Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku. Suasana pembelajaran e.(m. celik akal dan perspektif kepada pembaca.surat khabar dan buku mempunyai mesej kepada kanak-kanak ke atas nilai membaca Membaca adalah aktiviti yang bertenaga yang dianugerahkan dengan pengetahuan.Faktor Persekitaran y Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menentukan kebolehan membaca. Faktor Komuniti y Komuniti juga memberikan pengalaman hidup yang berbeza yang membentuk pengetahuan asas individu.

semakin kaya pengetahuan latar pembaca yang dipenuhi semasa membaca. kawasan setinggan atau pun di bandar yang kecil mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Faktor Budaya y Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan artifak yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti pekerja seni. makanan dan sebagainya. bahasa.com/tag/kemahiran-membaca/ . Perbezaan sosial dan kelompok ekonomi dalam budaya mengakibatkan perbezaan dalam aktiviti membaca. y Sekian. Lebih banyak pengalaman dalam komuniti serta penglibatan dalam aktiviti. http://cikguhaidi.y Pengalaman bekerja di ladang.wordpress. muzik.

bertatih. dia akan memulakan dengan merangkak. duduk. Oleh itu bagi menyediakan kanak-kanak berjalan.4 Faktor-faktor yang Berkaitan Dengan Membaca Kesediaan Membaca Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. bangun. y kedua-duanya saling bertukar. y semua ³benda´ mempunyai nama. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. Kebolehan membaca kanak-kanak wujud sekiranya kanak-kanak itu memahami dan bertindak secara bersesuaian apabila melihat perkataan-perkataan yang ditulis. Maksudnya kanak-kanak mesti berkeupayaan memahami konsep iaitu. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya. dan barulah berjalan. berdiri. . Begitu juga dengan membaca. y nama benda boleh ditulis dalam perkataan.

dan sebagainya. . kanak-kanak yang kaya dengan pengalaman persekitaran seperti ke pasar raya. dan organ pertuturan yang sempurna. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. dan sahsiah y kecerdasan y pengamatan y penguasaan bahasa Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. ke pameran atau ke pusat-pusat peranginan. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku.y simbol-simbol perkataan boleh dibaca (Mechado. Kanak-kanak boleh cepat membaca sekiranya mereka hidup dalam persekitaran yang intelektual yang sentiasa berfaedah dengan tulisan seperti buku. dan sebagainya. dan juga kanak-kanak mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan orang lain. 1985). misalnya mendengar cerita. telinga. motivasi. surat khabar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanakkanak adalah: y keadaan fizikal y pengalaman dan persekitaran y emosi.

kehendak . Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum membaca kepada kanak-kanak. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf.dan sebagainya semasa berkomunikasi. mula mengajar kemahiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Membaca Kemahiran membaca adalah satu proses kognitif yang kompleks. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. perasaan.Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. Oleh itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca juga adalah rumit dan saling mempengaruhi. dan sahsiah kanakkanak. Kesedaran tentang faktor-faktor . motivasi.

html .com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasamelayu_19. faktor yang ada pada diri murid atau pembaca ii. Menurut Marohaini Yusoff (1999) faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar. iaitu: i.blogspot.yang mempengaruhi bacaan ini akan dapat membantu guru merancang pengajaran bacaan untuk murid-muridnya. http://dadwayne. faktor yang ada pada bahan bacaan.

5 Faktor-Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penguasaan Kemahiran Membaca Seperti yang telah dibincangkan. Kesihatan fizikal amat penting dalam menentukan kebolehan dan kecekapan seseorang kanak-kanak itu belajar membaca. Proses pendengaran yang dilalui oleh setiap individu dalam menguasai kemahiran membaca dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat: . faktor-faktor psikolinguistik yang mempengaruhi kemahiran membaca mempunyai pertalian rapat dengan diri pembaca dan pengetahuan latarnya. Untuk itu. Lebih penting lagi ialah. Faktor Fizikal Pertumbuhan dan perkembangan fizikal ialah salah satu aspek yang boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Kebolehan mendengar dengan tepat setiap bunyi bagi sesuatu huruf atau perkataan membolehkan pembaca membezakan bunyi atau fonem sesuatu bahasa. Sebelum itu seseorang pembaca perlu didedahkan dengan sistem bunyi bagi sesuatu bahasa. Sekiranya kanak-kanak itu mengalami masalah kecacatan fizikal seperti kurang pendengaran atau penglihatan. maka sudah pasti keadaan itu menjejaskan proses perkembangan membaca bagi kanak-kanak itu. Pendengaran yang baik juga membantu pembaca membunyikan sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. seseorang kanak-kanak dapat mengamati sesuatu dengan jelas. dia dapat membezakan bentuk-bentuk visual/perkataan serta mengingatinya . Oleh yang demikian faktor penglihatan dan pendengaran yang baik serta kebolehan bertutur secara normal membantu kanak-kanak menguasai kemahiran membaca. Dengan memiliki penglihatan yang baik. Kebiasaan melihat serta mengamati sesuatu bentuk visual/perkataan akan membolehkan pembaca menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. perhatian haruslah diberi ke atas faktor-faktor yang terlibat secara langsung dalam penguasaan kemahiran membaca.

menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Dalam proses mendengar deretan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa itu. perkataan atau ayat dibunyikan dengan tepat untuk membolehkan kanak-kanak atau pelajar mendengar dan mengesan bunyi-bunyi tersebut. Sesuatu deretan bunyi itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu maksud yang tertentu. bertindak terhadap bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar dan mengesan ini hanya mampu diterima oleh setiap individu yang mempunyai alat pancaindera dengar yang normal. Peringkat kedua dalam proses pendengaran ialah memahami deretan bunyibunyi bahasa yang diperdengarkan kepadanya. mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. pelajar telah menguasai makna beberapa perkataan dan memahami persamaan erti serta melihat kelainan makna yang wujud antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam satu bahasa yang sama. dan iv. Apabila bunyi ±bunyi itu diperdengarkan dan diikuti pula dengan tingkah laku yang tertentu oleh guru. Dalam pengajaran membaca. Secara tidak langsung keadaan ini akan menjejaskan penguasaan terhadap kemahiran membaca dengan baik. jelaslah kepada kita betapa ciri-ciri fizikal . Pada peringkat ini pelajar sudah dapat menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan kepadanya. iii. kanak-kanak/pelajar yang mendengarnya akan menghubungkan tingkah laku tersebut dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan. Sehubungan dengan itu. Setelah ketiga-tiga peringkat dilalui dan dikuasai . Sekiranya seseorang pelajar menghadapi masalah dalam pertuturan contohnya gagap. Proses ini lebih berkesan sekiranya deretan bunyi-bunyi tadi diulang beberapa kali sehingga menjadi kebiasaan kepada pelajar. Pada peringkat ketiga. peringkat yang seterusnya ialah kemahiran bertutur yang merupakan satu lagi aspek kemahiran bahasa yang perlu dikuasai untuk membolehkan seseorang menguasai kemahiran membaca. Kemahiran bertutur amat penting kerana ia menentukan penyebutan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat. dia akan menghadapi kesukaran untuk membunyikan sesuatu ujaran. individu yang berkenaan melalui proses menerima bunyi-bunyi .i. ii. Bunyi-bunyi yang dimaksudkan itu merupakan bunyi-bunyi yang datang dari unsur luar dan sengaja dihasilkan dengan membawa maksud tertentu. Berdasarkan perbincangan di atas. Pelajar boleh melakukan sesuatu mengikut apa yang didengar atau menyebut sesuatu perkataan atau ayat seperti mana yang sebetulnya. memahami bunyi-bunyi tersebut. sesuatu huruf. peringkat terakhir ialah bertindak terhadap apa yang didengar.

Kecacatan fizikal . Dalam aspek penguasaan kemahiran membaca. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kesempurnaan pemelajaran dapat dinilai dari segi senang susahnya dan cepat lambatnya pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. iaitu yang melibatkan pancainderanya akan menjejaskan penguasaan kemahiran membaca.seseorang memainkan peranan yang penting dalam membantunya untuk menguasai kemahiran membaca. Pemahaman ini sebahagian besar bergantung kepada taraf kemampuan mental seseorang yang belajar untuk memahami apa yang dipelajarinya. Di Amerika. Oleh yang demikian. Bagi orang yang mengalami kebangkitan emosi. Pembelajaran bacaan seperti ini lebih berkesan dan menjamin penguasaan kemahiran membaca yang baik dalam jangka masa panjang. seronok. kecerdasan dapat ditafsirkan sebagai kebolehan untuk melakukan pemikiran secara mujarad. Faktor Kecerdasan (Mental) Pada umumnya. aspek emosi yang paling nyata ialah perasaan yang berhubung dengan emosi itu. sedih dan sebagainya. gugup.1978).kecerdasan otak dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan kebolehan membaca seseorang itu. dalam pengajaran membaca. kebolehan untuk membuat penyeluruhan dan cara tindakan terhadap sesuatu yang bermasalah (Atan Long. Faktor Emosi Emosi ialah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap benda atau keadaan. seseorang guru haruslah peka terhadap perbezaan yang wujud di kalangan para pelajarnya agar dia dapat menentu dan memilih bahan yang sesuai dengan tahap pencapaian pelajar sekurang-kurangnya dapat membentuk dan memupuk minat membaca serta penguasaan terhadap kemahiran membaca secara berperingkat-peringkat. satu kajian yang telah dibuat di sekolah-sekolah menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai otak yang cerdas dan sederhana cepat menguasai kemahiran membaca jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan di bawah paras sederhana. dikatakan bahawa kadar pemahaman seseorang terhadap apa yang dipelajari dipengaruhi oleh darjah kecerdasannya. suka. gementar. Dia mungkin berasa takut. Dari segi psikologi. Sekiranya emosi seseorang itu terbangkit berhubung dengan sesuatu yang telah .

mental dan emosi. Lebih-lebih lagi jika guru mengambil tindakan yang negatif (seperti menyuruh pelajar berdiri di hadapan kelas. Untuk membolehkan seseorang kanak-kanak atau pelajar menguasai aspek membaca. setiap orang akan dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan jayanya jika dia mempunyai keyakinan diri. maka dia akan digerakkan untuk mencapai matlamat yang diinginkan. dia seharusnya dapat bersedia dari segi fizikal. Dalam konteks ini.memberikan pengalaman yang menyenangkan. emosi yang terbangkit oleh sesuatu yang mendatangkan kesakitan pada masa lepas akan menggerakkan seseorang melarikan diri atau menjauhkan dirinya daripada matlamat yang hendak dicapai. seseorang yang dalam keadaan fikiran yang tidak tenteram. http://aliassidek.blogspot. Sebaliknya. Penutup Hasil daripada perbincangan.html .com/2009/06/faktor-faktor-psikolinguistik-dalam. jelaslah kepada kita bahawa faktor-faktor psikolinguistik begitu berpengaruh dalam menentukan tahap penguasaan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak dan pelajar. bimbang dan kecewa akan mengalami kesukaran untuk mempelajari sesuatu dengan berkesan. Selain itu. Pada dasarnya. mengeluar kata-kata yang menyentuh perasaan pelajar dan sebagainya) terhadap pelajar yang tidak dapat membaca dengan baik akan menimbulkan gangguan emosi yang boleh menjejaskan proses perkembangan membacanya. keyakinan diri membantu seseorang itu menguasai kemahiran membaca dengan lebih mudah daripada pelajar yang mempunyai perasaan rendah diri.

Faktor ketiga ialah perkataan dan ayat yang digunakan oleh penulis. tahap sukar-senang sesuatu bahan bacaan akan dapat ditentukan sama ada sesuai dengan µumur membaca¶ (reading age). Misalnya seorang kanak-kanak akan membaca bahan bacaan yang diminatinya tanpa menghiraukan tahap senang-sukarnya. cetakan dan ilustrasi teks iii. panjang-pendek sesuatu baris. Faktor-faktor tersebut ialah: i. Kesemua faktor ini secara langsung atau tidak langsung boleh mempengaruhi kebolehbacaan. Beberapa aspek yang berhubung dengan faktor cetakan dan ilustrasi ialah jenis huruf yang digunakan (sama ada huruf besar atau huruf kecil). Dengan menggunakan formula kebolehbacaan untuk membuat pengiraan. Keith) . jenis kertas dan warna. kerencaman perkataan dan ayat Aspek minat merupakan satu faktor yang penting dalam kebolehbacaan tetapi malangnya faktor ini amat sukar untuk dikawal. suatu teks dengan µumur membaca¶ 12 tahun akan dapat dibaca dan difahami oleh kanak-kanak yang berumur 12 tahun. Faktor ini merupakan faktor yang paling mudah untuk dikuantitikan. minat dan motivasi pembaca ii. jarak antara baris). 1975 (dlm. faktor ini dapat diubah dengan memberi penghargaan atau merit kepada seseorang murid. Menurut Keith. Bagi aspek motivasi pula. istilah kebolehbacaan merujuk kepada semua faktor yang mempengaruhi kejayaan pembacaan dan pemahaman sesuatu teks. Menurut Laporan Bullock. Misalnya. reka bentuk teks (size. µumur membaca¶ ialah umur kronologi pembaca.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehbacaan Menurut Keith.

1989 (dlm. Kecenderungan penulis memasukkan bahasa slanga atau rangkai kata ciptaan sendiri juga boleh menyukarkan pembaca mengagak maksud sebenar dan seterusnya boleh menjejaskan kebolehbacaan bahan.´ Dari sudut konsep sesuatu bahan.my/BM/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2005/tayjp2005. Penggunaan perkataan yang berkaitan dengan sosiobudaya dan bersifat eufemisme pula boleh mengelirukan pembaca dan secara langsung akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan tersebut. in a mixed-ability class of 12-year-olds. luruh. Sharif. Pembaca sudah semestinya lebih mudah memahami konsep konkrit berbanding dengan konsep abstrak. the reading ages would vary from 8 to 16. jenis dan struktur ayat yang digunakan dalam penulisan teks memainkan peranan penting dalam menentukan kebolehbacaan. Consider two examples: i. turun. ii. 1998) aspek yang menentukan senangsukarnya sesuatu bahan bacaan ialah aspek linguistik dan konsep bahan itu sendiri. Nadzeri. Penggunaan rangkai kata yang biasa digunakan tentulah memudahkan pembaca berbanding penggunaan rangkai kata yang kurang kerap digunakan. This short sentence needs a reading age of less than nine years. Bahan yang mempunyai ayat-ayat majmuk atau campuran yang banyak sudah pasti mempunyai tahap kebolehbacaan yang lebih tinggi. ie. has a reading age of more than sixteen years. Misalnya perkataan jatuh boleh disinonimkan dengan perkataan gugur. This longer sentence. Mengikut Keith.pdf . «.ipbl. which contains an adjectival clause and polysyllabic words. merosot. morfologi.. Dari sudut linguistik.taburan statistik kebolehan membaca untuk sesuatu populasi pembaca akan menunjukkan taburan normal. terbenam dan tumbang. Dari segi ayat.´ Bagi Ahmad Md. http://www. ³The statistical distribution of reading ability in a population of a given age is µroughly normal¶. adalah jelas bahawa bahan bacaan yang mengemukakan konsep-konsep yang mudah difahami atau membicarakan konsepkonsep yang berada dalam lingkungan pengalaman dan pengetahuan pembaca akan mempunyai tahap kebolehbacaan yang tinggi. sintaksis dan semantik. aspek-aspek yang akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan bacaan itu ialah aspek leksikal.edu. ³«factor affecting readability is concerned with the words and sentences used by an author«. The expectation is that the range of reading achievement is likely to be two-thirds of the median chronological age of the group.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->