1

6.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Namun Guy L.B. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar , iaitu : i. Faktor fizikal ii. Faktor kognitif dan bahasa iii. Faktor emosi, persekitaran, dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi, aphasia, terencat akal, dll), dan bermasalah kesihatan (epilepsi, masalah jantung, kurang zat makanan yang serius, dll). Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Faktor Emosi, Persekitaran, dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Faktor persekitaran bagi

html .com/2009_04_01_archive. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu.blogspot. dan sebagainya. tiada galakan keluarga. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. http://anuarsped. kurang zat makanan.kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca.

iii. masa yang diuntukkan bagi membaca kepada kanak-kanak. sama ada ibu bapa menjadi contoh atau model yang baik kepada kanak-kanak. masa yang diuntukkan bagi membimbing dan menggalakkan kanak-kanak membaca. Hansen (1969) telah menggabungkan 4 faktor yang berkaitan dengan persekitaran rumah.2 Dalam kajiannya. Faktor-faktor itu ialah:y ii. . terdapat atau tidak bahan bacaan yang sesuai di rumah. iv.

Peranan.pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada pelajar tersebut membantunya memahami kandungan teks (apa yang dibaca) dengan baik. Komuniti 7. Kajian-kajian menunjukkan pelajar yang cerdas mempunyai tahap pemahaman yang lebih baik daripada pelajar lain. Fizikal 4. Persekitaran 5. Contoh. pertalian antara kecerdasan dan pemahaman sememangnya wujud. Pengalaman yang diperolehinya memudahkan pembaca itu memahami tajuk berkaitan tempat yang pernah dilawatinya.3 Faktor Mempengaruhi Kebolehan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca termasuklah : 1. Psikologi 3. murid dapat ingat apa yang dibaca Dalam proses membaca. Kecerdasan dapat membantu pelajar dalam aktiviti membaca adalah dari segi membantunya : Pertama. Budaya Faktor Diri y Kecerdasan dan kebolehan membaca saling berkait antara satu sama lain di mana seorang individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi selalunya berpeluang memahami bahan yang dibaca jika dibandingkan dengan pelajar yang lemah. Diri 2. seorang pembaca pernah melawat ke suatu destinasi pelancongan. y y y y y y y . Kedua. Sekolah 6. menumpukan perhatian semasa membaca.

Ucapan murid itu sendiri tidak jelas c. Perbuatan membuka mulut ketika mendengar d. Terdapat nanah atau air keluar dari telinga h. Kemahiran yang lain adalah ketajaman pendengaran pelajar yang diperhatikan melalui tanda2 berikut : y a. Perbuatan menyengetkan kepala ketika mendengar e. alatan. Ketidakupayaan pelajar itu mendengar dengan baik dan jelas mungkin boleh menggagalkannya membuat diskriminasi bunyi kata dan teks keseluruhannya. kecacatan itu juga menjadikan pelajar itu tidak selesa sdengan teks yang dibaca. Dorongan dan pemupukan minat perlu disediakan oleh guru dalam persekitaran yang berikut.Faktor Psikologi y Minat dan motivasi sangat berperanan dalam membina tabiat dan keupayaan membaca. Lemah dalam kebolehan mengeja f. Memberikan ganjaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Faktor Fizikal y Melibatkan pendengaran dan penglihatan. Menentukan pemilihan bahan. Minat yang mendalam ke atas bahan bacaan memudahkan seseorang itu mengalami proses pembacaannya. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai e. Tidak dapat memberikan perhatian g. Menggalakkan aktiviti bercerita dan berkongsi pengalaman daripada bahan bacaan d. Permintaan yang kerap supaya sesuatu penerangan itu diulang b. y y a. Menyediakan bahan bacaan yang banyak dan pelbagai pilihan dalam kelas c. Banyak masalah yang timbul apabila deria penglihatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Menunjukkan kepentingan membaca dalam kehidupan seharian b. Akibatnya ramai pelajar mendiskriminasikan huruf dan perkataan. Perbuatan meninggikan suara apabila membaca y Pembacaan juga memerlukan daya penglihatan yang jelas bagi mengenal pasti makna daripada teks. y y . Selalu demam i. Di samping itu.

pendapatan. kestabilan sosio-emosi.(m. kegiatan sosio budaya. Jenis maklum balas yang diberi d. pembaca menggabungkan pengetahuan dan nilai yang ada dalam komuniti dengan perspektifnya sendiri y . y Oleh itu : y Rumah yang diisi dengan majalah. y Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya. termasuklah : y a. Jenis soalan yang ditanya c. Dorongan f. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas. Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku.Faktor Persekitaran y Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menentukan kebolehan membaca.thiru 2007) y Faktor Sekolah y Persekitaran sekolah mempengaruhi kebolehan membaca pelajar. Bagi membezakan tahap pembacaan.surat khabar dan buku mempunyai mesej kepada kanak-kanak ke atas nilai membaca Membaca adalah aktiviti yang bertenaga yang dianugerahkan dengan pengetahuan. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca. celik akal dan perspektif kepada pembaca. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi minat membaca. corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. Suasana pembelajaran e. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pemilihan bahan b. Faktor Komuniti y Komuniti juga memberikan pengalaman hidup yang berbeza yang membentuk pengetahuan asas individu. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa. Pengukuhan yang digunakan.

makanan dan sebagainya. http://cikguhaidi. kawasan setinggan atau pun di bandar yang kecil mempunyai perbezaannya yang tersendiri.y Pengalaman bekerja di ladang. Faktor Budaya y Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan artifak yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti pekerja seni. bahasa. muzik. Lebih banyak pengalaman dalam komuniti serta penglibatan dalam aktiviti. semakin kaya pengetahuan latar pembaca yang dipenuhi semasa membaca.com/tag/kemahiran-membaca/ . y Sekian. Perbezaan sosial dan kelompok ekonomi dalam budaya mengakibatkan perbezaan dalam aktiviti membaca.wordpress.

bangun. y kedua-duanya saling bertukar. Begitu juga dengan membaca. bertatih. duduk. . y nama benda boleh ditulis dalam perkataan. berdiri.4 Faktor-faktor yang Berkaitan Dengan Membaca Kesediaan Membaca Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya. Oleh itu bagi menyediakan kanak-kanak berjalan. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. dan barulah berjalan. Kebolehan membaca kanak-kanak wujud sekiranya kanak-kanak itu memahami dan bertindak secara bersesuaian apabila melihat perkataan-perkataan yang ditulis. dia akan memulakan dengan merangkak. Maksudnya kanak-kanak mesti berkeupayaan memahami konsep iaitu. y semua ³benda´ mempunyai nama.

misalnya mendengar cerita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanakkanak adalah: y keadaan fizikal y pengalaman dan persekitaran y emosi. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. ke pameran atau ke pusat-pusat peranginan. . motivasi. dan sahsiah y kecerdasan y pengamatan y penguasaan bahasa Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. dan organ pertuturan yang sempurna. dan sebagainya. 1985). ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. dan sebagainya. surat khabar. dan juga kanak-kanak mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan orang lain. telinga.y simbol-simbol perkataan boleh dibaca (Mechado. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Kanak-kanak boleh cepat membaca sekiranya mereka hidup dalam persekitaran yang intelektual yang sentiasa berfaedah dengan tulisan seperti buku. kanak-kanak yang kaya dengan pengalaman persekitaran seperti ke pasar raya.

Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. Oleh itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca juga adalah rumit dan saling mempengaruhi. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. dan sahsiah kanakkanak. mula mengajar kemahiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Membaca Kemahiran membaca adalah satu proses kognitif yang kompleks. perasaan. Kesedaran tentang faktor-faktor . Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. motivasi. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum membaca kepada kanak-kanak.dan sebagainya semasa berkomunikasi. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. kehendak . Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.

html . http://dadwayne. Menurut Marohaini Yusoff (1999) faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar.com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasamelayu_19. faktor yang ada pada bahan bacaan. faktor yang ada pada diri murid atau pembaca ii.blogspot.yang mempengaruhi bacaan ini akan dapat membantu guru merancang pengajaran bacaan untuk murid-muridnya. iaitu: i.

Lebih penting lagi ialah. Oleh yang demikian faktor penglihatan dan pendengaran yang baik serta kebolehan bertutur secara normal membantu kanak-kanak menguasai kemahiran membaca.5 Faktor-Faktor Utama Yang Mempengaruhi Penguasaan Kemahiran Membaca Seperti yang telah dibincangkan. perhatian haruslah diberi ke atas faktor-faktor yang terlibat secara langsung dalam penguasaan kemahiran membaca. Pendengaran yang baik juga membantu pembaca membunyikan sesuatu perkataan atau ayat dengan betul. maka sudah pasti keadaan itu menjejaskan proses perkembangan membaca bagi kanak-kanak itu. faktor-faktor psikolinguistik yang mempengaruhi kemahiran membaca mempunyai pertalian rapat dengan diri pembaca dan pengetahuan latarnya. dia dapat membezakan bentuk-bentuk visual/perkataan serta mengingatinya . Kesihatan fizikal amat penting dalam menentukan kebolehan dan kecekapan seseorang kanak-kanak itu belajar membaca. Sekiranya kanak-kanak itu mengalami masalah kecacatan fizikal seperti kurang pendengaran atau penglihatan. Dengan memiliki penglihatan yang baik. Untuk itu. Faktor Fizikal Pertumbuhan dan perkembangan fizikal ialah salah satu aspek yang boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Sebelum itu seseorang pembaca perlu didedahkan dengan sistem bunyi bagi sesuatu bahasa. seseorang kanak-kanak dapat mengamati sesuatu dengan jelas. Kebolehan mendengar dengan tepat setiap bunyi bagi sesuatu huruf atau perkataan membolehkan pembaca membezakan bunyi atau fonem sesuatu bahasa. Kebiasaan melihat serta mengamati sesuatu bentuk visual/perkataan akan membolehkan pembaca menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. Proses pendengaran yang dilalui oleh setiap individu dalam menguasai kemahiran membaca dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat: .

Sekiranya seseorang pelajar menghadapi masalah dalam pertuturan contohnya gagap. Pada peringkat ketiga. Setelah ketiga-tiga peringkat dilalui dan dikuasai . mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Sesuatu deretan bunyi itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu maksud yang tertentu. Dalam pengajaran membaca. dia akan menghadapi kesukaran untuk membunyikan sesuatu ujaran. iii. individu yang berkenaan melalui proses menerima bunyi-bunyi . kanak-kanak/pelajar yang mendengarnya akan menghubungkan tingkah laku tersebut dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan. Proses ini lebih berkesan sekiranya deretan bunyi-bunyi tadi diulang beberapa kali sehingga menjadi kebiasaan kepada pelajar. jelaslah kepada kita betapa ciri-ciri fizikal . Berdasarkan perbincangan di atas. peringkat terakhir ialah bertindak terhadap apa yang didengar. perkataan atau ayat dibunyikan dengan tepat untuk membolehkan kanak-kanak atau pelajar mendengar dan mengesan bunyi-bunyi tersebut. peringkat yang seterusnya ialah kemahiran bertutur yang merupakan satu lagi aspek kemahiran bahasa yang perlu dikuasai untuk membolehkan seseorang menguasai kemahiran membaca. Dalam proses mendengar deretan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa itu. memahami bunyi-bunyi tersebut. Pada peringkat ini pelajar sudah dapat menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan kepadanya. Peringkat kedua dalam proses pendengaran ialah memahami deretan bunyibunyi bahasa yang diperdengarkan kepadanya. sesuatu huruf. ii. dan iv. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. pelajar telah menguasai makna beberapa perkataan dan memahami persamaan erti serta melihat kelainan makna yang wujud antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam satu bahasa yang sama. Secara tidak langsung keadaan ini akan menjejaskan penguasaan terhadap kemahiran membaca dengan baik. Bunyi-bunyi yang dimaksudkan itu merupakan bunyi-bunyi yang datang dari unsur luar dan sengaja dihasilkan dengan membawa maksud tertentu. Proses mendengar dan mengesan ini hanya mampu diterima oleh setiap individu yang mempunyai alat pancaindera dengar yang normal. bertindak terhadap bunyi-bunyi tersebut. Sehubungan dengan itu. Pelajar boleh melakukan sesuatu mengikut apa yang didengar atau menyebut sesuatu perkataan atau ayat seperti mana yang sebetulnya. Apabila bunyi ±bunyi itu diperdengarkan dan diikuti pula dengan tingkah laku yang tertentu oleh guru. Kemahiran bertutur amat penting kerana ia menentukan penyebutan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.i.

kebolehan untuk membuat penyeluruhan dan cara tindakan terhadap sesuatu yang bermasalah (Atan Long. iaitu yang melibatkan pancainderanya akan menjejaskan penguasaan kemahiran membaca. suka. gementar. Pemahaman ini sebahagian besar bergantung kepada taraf kemampuan mental seseorang yang belajar untuk memahami apa yang dipelajarinya. Oleh yang demikian. Sekiranya emosi seseorang itu terbangkit berhubung dengan sesuatu yang telah . dikatakan bahawa kadar pemahaman seseorang terhadap apa yang dipelajari dipengaruhi oleh darjah kecerdasannya. Dalam aspek penguasaan kemahiran membaca. dalam pengajaran membaca. Faktor Kecerdasan (Mental) Pada umumnya. Kecacatan fizikal . seronok. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kesempurnaan pemelajaran dapat dinilai dari segi senang susahnya dan cepat lambatnya pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. seseorang guru haruslah peka terhadap perbezaan yang wujud di kalangan para pelajarnya agar dia dapat menentu dan memilih bahan yang sesuai dengan tahap pencapaian pelajar sekurang-kurangnya dapat membentuk dan memupuk minat membaca serta penguasaan terhadap kemahiran membaca secara berperingkat-peringkat. Faktor Emosi Emosi ialah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap benda atau keadaan. satu kajian yang telah dibuat di sekolah-sekolah menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai otak yang cerdas dan sederhana cepat menguasai kemahiran membaca jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan di bawah paras sederhana.1978). Dia mungkin berasa takut.seseorang memainkan peranan yang penting dalam membantunya untuk menguasai kemahiran membaca. Bagi orang yang mengalami kebangkitan emosi. gugup. kecerdasan dapat ditafsirkan sebagai kebolehan untuk melakukan pemikiran secara mujarad. Di Amerika. sedih dan sebagainya. aspek emosi yang paling nyata ialah perasaan yang berhubung dengan emosi itu. Pembelajaran bacaan seperti ini lebih berkesan dan menjamin penguasaan kemahiran membaca yang baik dalam jangka masa panjang. Dari segi psikologi.kecerdasan otak dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan kebolehan membaca seseorang itu.

seseorang yang dalam keadaan fikiran yang tidak tenteram. mental dan emosi.com/2009/06/faktor-faktor-psikolinguistik-dalam. Penutup Hasil daripada perbincangan. Sebaliknya. Untuk membolehkan seseorang kanak-kanak atau pelajar menguasai aspek membaca. dia seharusnya dapat bersedia dari segi fizikal. Pada dasarnya. keyakinan diri membantu seseorang itu menguasai kemahiran membaca dengan lebih mudah daripada pelajar yang mempunyai perasaan rendah diri. Lebih-lebih lagi jika guru mengambil tindakan yang negatif (seperti menyuruh pelajar berdiri di hadapan kelas. Dalam konteks ini. mengeluar kata-kata yang menyentuh perasaan pelajar dan sebagainya) terhadap pelajar yang tidak dapat membaca dengan baik akan menimbulkan gangguan emosi yang boleh menjejaskan proses perkembangan membacanya. setiap orang akan dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan jayanya jika dia mempunyai keyakinan diri. emosi yang terbangkit oleh sesuatu yang mendatangkan kesakitan pada masa lepas akan menggerakkan seseorang melarikan diri atau menjauhkan dirinya daripada matlamat yang hendak dicapai. http://aliassidek.html . jelaslah kepada kita bahawa faktor-faktor psikolinguistik begitu berpengaruh dalam menentukan tahap penguasaan kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak dan pelajar. bimbang dan kecewa akan mengalami kesukaran untuk mempelajari sesuatu dengan berkesan. Selain itu.blogspot.memberikan pengalaman yang menyenangkan. maka dia akan digerakkan untuk mencapai matlamat yang diinginkan.

Menurut Laporan Bullock. Beberapa aspek yang berhubung dengan faktor cetakan dan ilustrasi ialah jenis huruf yang digunakan (sama ada huruf besar atau huruf kecil). Faktor ketiga ialah perkataan dan ayat yang digunakan oleh penulis. minat dan motivasi pembaca ii. Misalnya. reka bentuk teks (size. Keith) . istilah kebolehbacaan merujuk kepada semua faktor yang mempengaruhi kejayaan pembacaan dan pemahaman sesuatu teks. suatu teks dengan µumur membaca¶ 12 tahun akan dapat dibaca dan difahami oleh kanak-kanak yang berumur 12 tahun. µumur membaca¶ ialah umur kronologi pembaca. Faktor-faktor tersebut ialah: i. Dengan menggunakan formula kebolehbacaan untuk membuat pengiraan. jenis kertas dan warna. Bagi aspek motivasi pula. Kesemua faktor ini secara langsung atau tidak langsung boleh mempengaruhi kebolehbacaan. cetakan dan ilustrasi teks iii. Faktor ini merupakan faktor yang paling mudah untuk dikuantitikan. tahap sukar-senang sesuatu bahan bacaan akan dapat ditentukan sama ada sesuai dengan µumur membaca¶ (reading age). kerencaman perkataan dan ayat Aspek minat merupakan satu faktor yang penting dalam kebolehbacaan tetapi malangnya faktor ini amat sukar untuk dikawal. jarak antara baris). panjang-pendek sesuatu baris. Menurut Keith.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehbacaan Menurut Keith. 1975 (dlm. faktor ini dapat diubah dengan memberi penghargaan atau merit kepada seseorang murid. Misalnya seorang kanak-kanak akan membaca bahan bacaan yang diminatinya tanpa menghiraukan tahap senang-sukarnya.

terbenam dan tumbang. has a reading age of more than sixteen years. Misalnya perkataan jatuh boleh disinonimkan dengan perkataan gugur. luruh. This short sentence needs a reading age of less than nine years. Consider two examples: i. sintaksis dan semantik. which contains an adjectival clause and polysyllabic words. morfologi. the reading ages would vary from 8 to 16. in a mixed-ability class of 12-year-olds. ie. Pembaca sudah semestinya lebih mudah memahami konsep konkrit berbanding dengan konsep abstrak. merosot. Sharif. 1989 (dlm. Mengikut Keith. ³«factor affecting readability is concerned with the words and sentences used by an author«. 1998) aspek yang menentukan senangsukarnya sesuatu bahan bacaan ialah aspek linguistik dan konsep bahan itu sendiri. adalah jelas bahawa bahan bacaan yang mengemukakan konsep-konsep yang mudah difahami atau membicarakan konsepkonsep yang berada dalam lingkungan pengalaman dan pengetahuan pembaca akan mempunyai tahap kebolehbacaan yang tinggi. Penggunaan perkataan yang berkaitan dengan sosiobudaya dan bersifat eufemisme pula boleh mengelirukan pembaca dan secara langsung akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan tersebut.ipbl.taburan statistik kebolehan membaca untuk sesuatu populasi pembaca akan menunjukkan taburan normal. Bahan yang mempunyai ayat-ayat majmuk atau campuran yang banyak sudah pasti mempunyai tahap kebolehbacaan yang lebih tinggi.edu.pdf . Penggunaan rangkai kata yang biasa digunakan tentulah memudahkan pembaca berbanding penggunaan rangkai kata yang kurang kerap digunakan.. «. Nadzeri. turun.my/BM/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2005/tayjp2005.´ Dari sudut konsep sesuatu bahan. jenis dan struktur ayat yang digunakan dalam penulisan teks memainkan peranan penting dalam menentukan kebolehbacaan. ii. ³The statistical distribution of reading ability in a population of a given age is µroughly normal¶. http://www. Kecenderungan penulis memasukkan bahasa slanga atau rangkai kata ciptaan sendiri juga boleh menyukarkan pembaca mengagak maksud sebenar dan seterusnya boleh menjejaskan kebolehbacaan bahan. Dari segi ayat. Dari sudut linguistik. aspek-aspek yang akan mempengaruhi kebolehbacaan bahan bacaan itu ialah aspek leksikal. The expectation is that the range of reading achievement is likely to be two-thirds of the median chronological age of the group. This longer sentence.´ Bagi Ahmad Md.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful