P. 1
Pengajian Perniagaan Nota Bab 3

Pengajian Perniagaan Nota Bab 3

|Views: 23,228|Likes:
Published by Feoney Lonella

More info:

Published by: Feoney Lonella on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2015

pdf

text

original

3.1 PEMASARAN.

A. Definisi.

Sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan
melaksanakan konsepsi, penentuan harga, promosi dan pengedaran
produk untuk menggalakkan pertukaran yang dapat memenuh keperluan
pengguna dan mencapai objektif organisasi.

Tujuan PEMASARAN adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak
iaitu pembeli dan penjual.

Fungsi pemasaran ialah sebagai fungsi (a) pertukaran, (b) pengedaran
fizikal, (c) penggredan, (d) pembiayaan , (e) pengambilan risiko dan (f)
penyelidikan pemasaran dan pembangunan maklumat.

B. Konsep Teras dalam Pemasaran.

•Keperluan.

–Terhasil secara semula jadi dalam diri manusia tetapi boleh
dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran

–Contoh keperluan ; keperluan fisiologi (harian), keperluan
keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan diri dan
keperluan pencapaian diri.

•Kehendak.

–Dibentuk oleh budaya dan personaliti seseorang individu.

•Permintaan.

–Apabila seseorang mempunyai kehendak & kemampuan untuk
membeli.

•Produk.

- Sesuatu yang ditawarkan di pasaran.

•Pertukaran.

- Cara bagi mendapatkan sesuatu.

•Transaksi / urus niaga

- Urus niaga antara dua pihak dengan kedua-dua pihak

mendapatkan sesuatu

yang bernilai yang diperlukan oleh

mereka.

•Nilai.

- Perbezaan antara faedah memiliki dan menggunakan produk yang dibeli
dengan kos untuk mendapatkannya.

•Pasaran.

- himpunan pembeli sedia ada dan juga bakal pembeli bagi sesuatu
produk yang ditawarkan.

C. Pengurusan Pemasaran.

Mengintegrasikan semua aktiviti pemasaran untuk menyesuaikan sumber
dan objektif organisasi dengan peluang yang sentiasa berubah di luar
organisasi.

D. Sistem Pemasaran.

•Pembekal – membolehkan input digunakan untuk pengeluaran

output.

•Syarikat dan pesaing – menambah nilai kpd bekalan input utk

produk untuk

ditawarkan kpd pelbagai pasaran.

•Perantaraan pemasaran – 1 atau lebih syarika boleh
memastikan produ sampai kpd

pengguna dgn lebih berkesan.

•Pasaran konsumer – output syarikat akan dibeli oleh
pengguna ( fokus utama ).

3.1.2 Pendekatan pemasaran.

Era barter --> Era pengeluaran --> Era penjualan --> Era pemasaran
moden

A. Falsafah Pengurusan Pemasaran.

•Pendekatan pengeluaran – syarikat memberikan keutamaan
kepada pengeluaran barangan sebanyak yang mungkin untuk
memenuhi permintaan pengguna.

•Pendekatan penjualan – syarikat akan membentuk iklan yang
kreatif dan menbuat jualan peribadi untuk meyakinkan konsumer
untuk membeli sesuatu produk.

•Pendekatan pemasaran moden – syarikat akan mengenal
pasti dan memuaskan kehendak pengguna.

B. Pendekatan Strategik.

Satu perancangan jangka panjang dan syarikat perlu menyesuaikan
perancangan tersebut dengan peluang yang terdapat dalam persekitaran
yang sentiasa berubah.

Langkah-langkah:

•Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar – penyataan
tentang tujuan syarikat

ditubuhkan. Berorientasikan kepada

pasaran atau konsumer. (petunjuk arah)

•Membentuk objektif / matlamat syarikat – sesuatu yg ingin
dicapai oleh syarikat berdasarkan misi syarikat.
Konsisten dgn
objektif lain. Fokus kpd kepuasan pelanggan.

•Menganalisis jenis portfolio perniagaan yg sdg dijalankan –

menilai semula jenis2 perniagaan yang dijalankan oleh syarikat.

Proses pemasaran:

•menganalisis peluang pemasaran.

•Memilih sasaran pasaran.

•Membentuk campuran pemasaran.

•Mengurus usaha pemasaran.

3.1.3 Gelagat Pengguna dan Penyelidikan Pemasaran

Gelagat pengguna – proses yang dilalui oleh pengguna dalam membuat
keputusan belian serta menggunakan dan melupuskan barangan yang
dibeli.

Menurut kajian, faktor yang mempengaruhi keputusan belian oleh
pengguna ;

KONSUMER -->

> Demografi – umur, pendidikan, bangsa, jantina

> Campuran Pemasaran – produk, harga, tempat, promosi

> Dalaman ( psikologi ) - motivasi, persepsi, personaliti, sikap.

> Luaran ( sosial ) - budaya, kelas sosial, kumpulan rujukan, keluarga

A. Model Gelagat Pengguna.

Pemasar boleh mengawal rangsangkan / input yang merangkumi 4P iaitu
produk, pengedaran, penentuan harga dan promosi.

Model Kotak Hitam Pembeli

Input ( rangsangan )

Kotak Hitam ( minda
pembeli )

Ouput ( gelagat pengguna
)

- produk

- harga

- pengedaran

- promosi

- ekonomi

- teknologi

- politik

- budaya

Proses Keputusan Belian

Pendapat dan sikap

- suka/tidak suka

- setuju/tidak setuju

Gelagat

- mencuba

- membeli/tidak membeli

- mengulang
pembelian/tidak lagi
membeli

B. Faktor yg Mempengaruhi Gelagat Pengguna.

1.

Faktor Persekitaran / Sosial.

•Budaya – satu set nilai, persepsi, kehendak dan gelagat yang dipelajari
oleh seseorg dari keluarga dan institusi lain.

•Sub-budaya – kumpulan-kumpulan manusia yg berkongsi sistem nilai yg
sama berdasarkan pengalaman hidup atau situasi

•Kelas sosial – susunan kelas atau status dalam sekumpulan masyarakat di
mana ahli-ahlinya mempunyai nilai, minat, dan gelagat yg sama.

•Kumpulan keahlian ,rujukan dan aspirasi – a) kumpulan keahlian ; menjadi
ahli & kebanyakan kelakuannya dipengaruhi oleh ahli2 dlm kmpln tersbt ,

FAKTOR LUARAN → MEMPROSES → RESPON

b) kumpulan rujukan ; rujukan atau penilaian langsung & tdk langsung olh
seseorg dlm mmbntk sikap atau kelakuannya, c) kumpulan aspirasi ;
seseorg berhajat utk menjadi ahli.

•Keluarga – pemasar mendefinisikan pasarannya berdasarkan kitaran
hayat keluarga.

2.

Faktor dalaman / psikologi.

•Persepsi – teknik yang digunakan oleh pengguna untuk memilih
rangsangan dalam persekitaran komersial. Terdapat tiga jenis persepsi
terpilih, iaitu perhatian terpilih, rekaan terpilih, dan pengekalan terpilih.

•Pembelajaran – perubahan2 yg berlaku kpd seseorg hasil drpd
pemerhatian & pengalaman yg lepas.

•Personaliti – sifat2 individu yg konsisten yang menyebabkan tindak balas
yg berkekalan oleh pengguna kpd persekitaran.

•Sikap – kecenderungan yg dipelajari oleh pengguna utk bertindak balas
secara konsisten terhdp sesuatu objek atau idea.

•Motivasi – 1 keperluan yg mendesak dan seterusnya mendorong seseorg
pengguna utk memenuhi keperluan tersbt. Teori
Hierarki Keperluan
Maslow
( 5 peringkat ; fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan diri
dan pencapaian diri ).

C.

Jenis-jenis Keputusan Pembelian.

•Penyelesaian masalah intensif – pembelian produk tersebu jarang
dilakukan & melibatkan wang yang banyak.

•Penyelesaian masalah terhad – pengguna sudah biasa dgn kategori
produk yg ingin dibelinya tetapi tidak biasa dgn alternatif yg ada.

•Penyelesaian masalah rutin – pengguna perlu membuat keputusan pada
produk yang selalu dibeli & murah harganya.

Proses pembelian pengguna:

•Proses pembelian barangan pengguna –

- mengenal pasti keperluan – peringkat konsumer mengenal pasti sesuatu
masalah atau keperluannya

- mencari maklumat – peringkat konsumer dirangsang utk mncari maklumat
tambahan ttg sesuatu produk.

- menilai alternatif – peringkat konsumer menggunakan maklumat yg didpti utk
mmbuat pilihan alternatif bg mmbuat keputusan belia sesuatu produk.

- membuat pembelian - peringkat konsumer membeli produk.

- gelagat selepas pembelian – peringkat konsumer mengambil lngkh2
selanjutnya selepas pembelian bg mmbuat kepstian sama ada keputusan belian
yg dibuat betul atau pun salah.

•Proses pembelian barangan baru – produk yg berjenama & mahal
memerlukan masa yg panjang utk membuat keputusan.

•Proses pembelian barangan industri –

- mengenal pasti masalah / keperluan

- mencari maklumat / mengenal pasti alternatif

- menilai alternatif

- membuat belian

D. Penyelidikan Pemasaran.

Sebab sesebuah syarikat ingin memperoleh maklumat terkini :

•Tekanan persaingan – perlu mmbntk & memasarkan produk baru.
Memerlukan penyelidikan.

•Meluaskan pasaran – perlu maklumat ttg amalan & budaya negara

pasaran.

•Kos pemasaran yg tinggi – perlu meganalisa pasaran persaingan &

bakal konsumer bg

mengelakkan kegagalan.

•Mendpt maklum balas drpd konsumer – perlu mendptkan maklum
balas drpd konsumer

melalui penyelidikan pemasaran.

3.1.4 Pemetakan, Penyasaran dan Peletakan Pasaran.

Pasaran terdiri drpd pengguna individu / organisasi dgn keperluan, kehendak, &
keupayaan serta kesediaan utk membeli.

•Pengguna akhir – pembeli2 yg membeli sesuatu barangan dgn
tujuan utk menggunakannya / utk kegunaan diri sendiri.

•Pengguna organisasi ( industri ) - individu2 / organisasi yg membeli
barangan / perkhidmatan utk digunakan dlm pengeluaran barangan &
perkhidmatan dgn tujuan jualan

semula.

A. Pemetakan Pasaran.

Proses membahagikan pasaran yg besar & hestrogen kpd pasaran2 kecil
berdasarkan keperluan yang sama & tawaran2 yg terdpt dlm sesuatu campuran
pemasaran.

•Asas pemetakan berdasarkan:

Geografi – lokasi.

Demografi – umur, jantina, pendptn, pekrjaan, bngsa, penddkn &

warganegara.

Psikografi – kelas sosial, personaliti & gaya hidup.

Gelagat – pengetahuan, sikap atau tindak balas pengguna terhdp sesuatu

produk.

Faedah – faedah yang ditawarkan / masalah yg boleh diselesaikan oleh

sesuatu produk.

B. Penyasaran Pasaran.

•Kriteria utk peyasaran

- saiz dan pertumbuhan segmen ( pasaran )

- potensi persaingan

- kesesuaian dgn objektif syarikat

•Pemilihan strategi sasaran pasaran

- pemasaran tidak berbeza – strategi pemasaran massa. Menjimatkan kewangan
syarikat. Digunakan oleh syarikat2 besar.

- pemasaran tertumpu – syarikat memilih 1 atau 2 segmen pasaran yg boleh
disasarkan. Popular di kalangan syarikat kecil.

- pemasaran terbeza – menyasarkan kpd beberapa segmen pasaran & cuba
mereka bntk twrn / produk yg berbeza bg setiap segmen.

C. Perletakan Pasaran.

Persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn produk pesaing.

Peranan :

•Mendefinisikan produk kpd pengguna.

•Membantu pengguna mengingati produk.

•Menyampaikan ciri2 produk yg relevan kpd pengguna.

3.1.5 Campuran Pemasaran.

4P iaitu a) produk ; keputusan2 ttg penyelidikan & pembangunan, b) pengedaran
; berkaitan dgn persoalan di mna & bila produk diagihkan atau diedarkan, c)
penentuan harga ; penetapan harga & polisi harga serta pembentukan strategi
harga termasuk pelbagai diskaun, dan d) promosi ; aktiviti2 penyebaran
maklumat kpd bakal pembeli.

A. Produk.

Definisi – produk yang dijual dlm pasaran merupakan sesuatu yg ditawarkan kpd
pasaran yg mempunyai ciri2 yang dpt menarik perhatian, dpt dimiliki, digunakan
& mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal yg boleh memuaskan kehndk
pengguna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->