.

.

.

Menengah = 400 2007 (RM) 200 Sek. 2.GARIS PANDUAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) 1. Menengah = 600 Jenis Bantuan Bantuan Persekolahan Bantuan Am 2. LATAR BELAKANG 2. Garis Panduan KWAPM 1 . pakaian seragam sekolah. TUJUAN 1. kerajaan telah bersetuju untuk memberi bantuan kepada murid yang layak meliputi bantuan yuran persekolahan/peperiksaan. 2.1 Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan mengenai tatacara pelaksanaan bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Rendah = 500 Sek. Rendah = 300 Sek.1 Pada awal pelaksanaan KWAPM tahun 2003.2 Kajian semula kenaikan kadar telah dilaksanakan pada tahun 2007 seperti Jadual berikut: TAHUN 2006 (RM) 200 Sek. Bantuan Persekolahan telah dipinda nama kepada Bantuan Am Persekolahan (BAP) manakala Bantuan Am dipinda nama kepada Bantuan Bulanan (BB).3 Bermula tahun 2008. Bantuan Persekolahan dan bantuan latihan dan bimbingan. peralatan sekolah.

Jabatan Perdana Menteri (JPM) bagi tujuan menyalur dan mengagih bantuan serta penerima projek sama ada oleh Ketua Isi Rumah (KIR) mahu pun Ahli Isi Rumah (AIR).3. 3.3 ICU. PUNCA KUASA PENGGUNAAN DATA eKASIH 3. TAFSIRAN 4. 4. Garis Panduan KWAPM 2 .177/174/1Klt.1 Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.1 Ketua Isi Rumah (KIR) bermaksud daripada kalangan ahli isi rumah biasa sesuatu tempat kediaman yang diberi tanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli-ahli isi rumah tempat kediaman tersebut. 3.1/2010 bertarikh 7 Januari 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan bahawa semua Kementerian/Jabatan/Agensi adalah diwajibkan menggunakan data eKASIH sebagai rujukan utama untuk memberi program/ projek dan bantuan pembasmian kemiskinan. Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM bil.2 Selaras dengan keputusan tersebut.7/2008 bertarikh 8 Ogos 2008 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan supaya semua agensi menggunakan Sistem Bank Data Kemiskinan Nasional (eKASIH) yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU). JPM melalui surat siaran bertarikh 4 Februari 2010 rujukan UPP:BPK. murid yang layak menerima bantuan KWAPM adalah berdasarkan kepada KIR yang berdaftar dengan eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.2 Tahun 2008 pada 24 Disember 2008 telah memutuskan bahawa mulai tahun 2009.2(46) memaklumkan bahawa Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.

3 Sumbangan daripada anak-anak yang telah bekerja.3. dan 4. ASAS KELAYAKAN BANTUAN KWAPM A. dokumen permohonan pengesahan kewarganegaraan daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) boleh diguna pakai.4.4 PERKAPITA bermaksud jumlah pendapatan Isi Rumah dibahagikan dengan bilangan Isi Rumah. pencen. Garis Panduan KWAPM 3 . 4. faedah dan dividen. Murid 5.4 Kiraan purata pendapatan bulanan hasil jualan pertanian atau pendapatan daripada perniagaan. Bagi murid Orang taraf Asli/Penan.1 Warganegara Malaysia (penentuan kewarganegaraan seperti di Lampiran A).2 Sumbangan tetap daripada agensi kerajaan atau swasta seperti Pungutan Zakat. Sekiranya tiada bukti taraf kewarganegaraan Malaysia. pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat 4.3. nafkah.3.2 Ahli Isi Rumah (AIR) bermaksud mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman.3 Pendapatan Isi Rumah (IR) bermaksud semua bentuk pendapatan ibu bapa/penjaga dan ahli Isi Rumah daripada sumbersumber berikut: 4.1 Gaji dan segala pendapatan lain seperti hasil sewaan. 5. pengesahan taraf kewarganegaraan mesti diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara. royalti. 4.3. 4.

2 5. mereka tidak layak dipertimbangkan bantuan KWAPM kerana telah dibayar Elaun OKU oleh KPM sebanyak RM150. KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.5.5 Murid yang telah menerima bantuan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)/ Biasiswa Sukan (BS)/Program Pelajar Projek Khas Sekolah Berasrama Penuh (PKSBP)/biasiswa kerajaan negeri/yayasan/ swasta atau apa-apa bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan KWAPM. Sehingga kini. 5. 5.6 Bagi murid Berkeperluan Khas (OKU).00 sebulan.3 Bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan. tidak layak dipertimbangkan menerima bantuan 5. PGK Nasional yang diguna pakai adalah berdasarkan PGK Nasional Tahun 2007 seperti berikut: Kategori (Lokasi/Murid) Semenanjung Malaysia Sarawak Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Pendapatan Bulanan Isi Rumah/Perkapita * Miskin RM720 bulanan/RM180 perkapita RM830 bulanan/RM190 perkapita RM960 bulanan/RM200 perkapita Miskin Tegar RM430 bulanan/RM100 perkapita RM520 bulanan/RM115 perkapita RM540 bulanan/RM110 perkapita Nota: * Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada pindaan semasa.4 Pendapatan Isi Rumah murid mengikut Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional semasa. Garis Panduan KWAPM 4 .

00 RM1. 5.00 RM1.251.00 6 = RM1.00 12 = RM1.251 / 12 = RM104. B.251 / 12 = RM104.00 10 = RM1.251.251 / 5 = RM250.251.9 Perkiraan perkapita adalah seperti berikut: MURID LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Isi Rumah Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180.10 Sarawak RM190.251 / 10 = RM125.20 Sarawak RM190.251.251.25 MURID TIDAK LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Tanggungan Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180.251. Perkiraan Perkapita 5.251 / 6 = RM208.00 5 = RM1. pihak sekolah perlu menasihatkan KIR untuk mendaftar dengan sistem tersebut.251 / 6 = RM208.00 RM1.25 Sabah & WP Labuan RM200.8 Bagi murid yang KIRnya belum berdaftar dengan eKASIH.5.00 6 = RM1.50 Sabah & WP Labuan RM200.00 RM1.00 RM1.00 12 = RM1.7 Murid yang bertukar tidak ke layak Maktab Rendah Sains MARA KWAPM (MRSM) adalah menerima bantuan kerana MRSM tidak berada di bawah pentadbiran KPM.50 Garis Panduan KWAPM 5 .00 RM1.

2 Bantuan Kewangan yang diterima boleh diagihkan oleh Pengetua/Guru Besar kepada murid melalui cara berikut: Bil 1.00 setahun dan *BB = RM300.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Rendah: BAP = RM 200.00 setahun (RM50. Jenis Bantuan Bantuan Am Persekolahan (Pakaian seragam sekolah.00 setahun dan *BB = RM500.00 setahun dan *BB = RM600.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: RM 300.6.00 setahun (RM25.1 Jenis dan kadar bantuan adalah seperti berikut: Bil. 1. JENIS DAN KADAR BANTUAN 6. atau b) Barangan.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: BAP = RM 300. 6. peralatan sekolah dan lain-lain keperluan persekolahan murid) Cara Agihan a) Masuk ke akaun murid.00 setahun dan *BB = RM250.00 sebulan x 10 bulan) BAP dan BB 2. atau c) Tunai Garis Panduan KWAPM 6 .00 setahun (RM60. Miskin Tegar BAP dan BB * Nota: Jumlah amaun bagi BB adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan Tabung KWAPM.00 setahun (RM30. Kelayakan Murid Miskin Jenis Bantuan Kadar Bantuan Sekolah Rendah: RM 200.

ekasih. Ini termasuklah murid Orang Asli/Penan dengan mengambil kira Dasar Pendidikan Wajib 2003 untuk semua murid Malaysia. TATACARA PERMOHONAN 7. mereka boleh membuat permohonan melalui laman web http://www.2.my. murid tersebut hendaklah diberikan surat amaran terlebih dahulu.1 Semua murid yang KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai Kategori Miskin dan Miskin Tegar akan diberikan bantuan KWAPM secara automatik tanpa perlu mengemukakan permohonan.2 Bagi KIR yang belum berdaftar dengan sistem eKASIH. atau b) Tunai * Nota: Boleh dibayar secara bulanan atau sekaligus 6.3 Sekiranya murid yang menerima Bantuan Bulanan tidak hadir ke sekolah dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah seperti bencana alam. Garis Panduan KWAPM 7 .gov. Kementerian berhak untuk memberhentikan bantuan yang telah diberikan kepada murid berkenaan walau pun telah berdaftar dengan eKASIH. * Bantuan Bulanan (Wang saku dan lain-lain perbelanjaan harian murid) a) Masuk ke akaun murid. Pembayaran bantuan KWAPM hanya boleh dilaksanakan selepas pemohon dibanci oleh pihak Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). 7. Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan disahkan berada dalam kategori Miskin (M) atau Miskin Tegar (MT). kemalangan dan kesihatan. Perkara ini hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada Bahagian Kewangan KPM dan ibu bapa/penjaga murid berkenaan. 7. Jika murid masih tidak hadir ke sekolah selama tujuh (7) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah selepas itu.

7. pemberian barangan atau dikredit ke akaun murid. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar dengan keahlian seperti berikut: i.4 Bagi murid Penan (yang bersekolah di sekolah Penan).3 Bagi murid Orang Asli.1 menentukan bayaran BAP sama ada dalam bentuk wang tunai. 7. ii.2. Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah adalah seperti berikut: 8. dua (2) orang wakil PIBG (selain guru/kakitangan sekolah). 8.2 Ketua Kampung (sekiranya berkaitan). pihak sekolah perlu mengemukakan permohonan menggunakan Borang Rumusan Permohonan (BRP) seperti di Lampiran B dan dikemukakan ke KPM pada 1 Oktober tahun sebelum (bagi murid Tahun 2 hingga 6) dan pada 1 Februari tahun semasa (bagi murid Tahun 1 dan Tingkatan 1). Penolong Kanan HEM/guru yang menguruskan KWAPM. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH 8. data penerima KWAPM akan diambil daripada sistem eDAMAK yang dibangunkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang diintegrasikan ke dalam sistem eKASIH. dan iii.1 Pihak sekolah hendaklah menubuhkan satu (1) Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah yang bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. Garis Panduan KWAPM 8 . 8.

Sekolah/PPD hendaklah menyemak dengan bank sama ada peruntukan telah dimasukkan berdasarkan surat makluman daripada Bahagian Kewangan.4 Sekiranya pihak KPM mendapati terdapat sebarang unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam proses pendaftaran ke dalam sistem eKASIH. TATACARA PERAKAUNAN DAN PEMBAYARAN 9. 8. pihak berkenaan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta 694 (Akta Pencegahan Rasuah). urusan terimaan dan bayaran oleh mana-mana pihak yang terlibat.1 Semua peruntukan disalurkan terus ke Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) bagi sekolah yang mempunyai akaun bank atau ke Akaun Khas di PPD yang berkenaan bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank.2.3 memastikan dan mengesahkan murid yang layak menerima bantuan berdasarkan senarai penerima.2 Bahagian Kewangan. KPM. 8.2. 9. KPM akan menghantar surat kepada JPN untuk memaklumkan peruntukan akan disalurkan ke akaun bank sekolah/PPD.3 Jawatankuasa Pengurusan mematuhi Bantuan kriteria peringkat dan sekolah yang bertanggungjawab peraturan ditetapkan oleh KPM dari semasa ke semasa. 8. dan 8. Garis Panduan KWAPM 9 .2.4 melaporkan kepada KPM sekiranya terdapat keraguan pada status Miskin atau Miskin Tegar murid yang tersenarai dalam eKASIH.8.2 memastikan urusan terimaan dan bayaran dibuat mengikut Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah/Akaun Khas. 9.

5 Minit Mesyuarat tersebut . 9. Walau bagaimanapun sekiranya pengagihan dilaksanakan secara tunai. KPM serta direkodkan di bawah Bayaran-Bayaran Lain .“Tiada caj dikenakan bagi semua transaksi dengan Kerajaan”.6 Bantuan KWAPM ini perlu diserahkan kepada murid yang layak dalam masa empat belas (14) hari bekerja selepas peruntukan diterima oleh pihak sekolah. selamat dan mengikut peraturan kewangan semasa.5 Sekolah/PPD hendaklah memastikan tiada caj bank dikenakan ke atas transaksi melalui akaun bank kerajaan sepertimana keputusan Mesyuarat Penyelarasan Operasi Bank-Bank Bil. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan. tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah mudah.1/2006 bertarikh 25 Januari 2006 di para 3. Resit Rasmi Pejabat (RP. Resit Kew.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun KWK oleh bank. 9. 9.Peruntukan KWAPM. Pihak sekolah boleh memilih kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : Garis Panduan KWAPM 10 . sekolah adalah dinasihatkan memasukkan bantuan terus ke akaun bank murid.9.38 hendaklah dikeluarkan oleh PPD apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun Khas oleh bank. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan.7 Bagi mengelak berlakunya kejadian yang tidak diingini. KPM serta direkodkan di bawah Lajur Pelbagai atas nama Peruntukan KWAPM.3 Bagi sekolah yang mempunyai akaun bank.4 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank. 9.

7. Kegiatan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. 9. 9. 9.1.1.00 hingga RM10.8. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan.000.000.8 Potongan yang dibenarkan daripada bantuan KWAPM adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1.1 Pengeluaran wang tidak melebihi RM2.7. atau 9.8.1.8.001.8.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru.2 9.7. Kertas Ujian Dalaman.8.1 Bayaran Tambahan Persekolahan adalah meliputi. Garis Panduan KWAPM 11 . atau 9.8.8.3 Pengeluaran wang melebihi RM10.3 9. 5/2009 – Bayaranbayaran Tambahan Persekolahan : - 9.9.8.00.6 Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).00 boleh dibuat oleh Pengetua/Guru Besar tanpa guru pengiring.1 9. Sukan Tahunan Sekolah.1.000.1.4 Kokurikulum. dan Insurans Takaful.2 Yuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). 9.5 9.2 Pengeluaran wang dari RM2.

prosedur berikut perlu dipatuhi: Sekolah Asal Bil Ada KWK √ Tiada KWK - Sekolah Baru Ada KWK √ Tiada KWK Tindakan 1.10. . Garis Panduan KWAPM 12 .1 Bagi murid yang bertukar sekolah. 3. . Sekiranya murid tidak dapat dikesan.Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal.PPD asal pindahkan peruntukan ke akaun PPD baru. - √ - √ Nota: . √ - - √ . .Surat makluman hendaklah dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM bagi setiap tindakan yang dilaksanakan.PPD baru uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. - √ √ - . MURID PINDAH SEKOLAH 10.PPD baru akan uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. . 2. PPD hendaklah mengembalikan peruntukan tersebut ke Bahagian Kewangan KPM melalui cek atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum 31 Oktober tahun semasa. .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun Khas PPD yang baru. 4.Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal. .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.PPD asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.

KPM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh kejadian mengikut format Borang Kecemasan KWAPM (Rujuk Lampiran C). LEBIHAN PERUNTUKAN 11.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 2 orang pegawai. manakala 11. 11. 12. laporan perubatan dan sebagainya ke Bahagian Kewangan.1 Bagi kes-kes kecemasan. permohonan boleh dibuat oleh pihak sekolah melalui JPN/PPD yang berkenaan bagi kes-kes yang berlaku dalam tahun semasa sahaja.1 Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. Kementerian Pelajaran Malaysia” sebelum 31 Oktober tahun semasa. Pengetua/Guru Besar (bagi sekolah yang mempunyai akaun bank) atau PPD (bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank) hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan.11. KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan. Garis Panduan KWAPM 13 .2 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai lebih RM10.000.000.1 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai kurang RM10.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 3 orang pegawai.2. 11.3 Tempoh sah laku cek adalah selama 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan (Arahan Perbendaharaan 117).2 Cek tersebut perlu ditandatangani seperti berikut: 11.2. Pihak JPN/PPD perlu membuat siasatan segera dan mengemukakan permohonan beserta dokumen sokongan seperti laporan polis. KES-KES KECEMASAN 12.

KPM bersama dokumen sokongan seperti berikut: Garis Panduan KWAPM 14 . tanaman musnah akibat banjir dan bencana alam). 1. Jenis Bencana Hilang Punca Pendapatan Tidak Hilang Punca Pendapatan Had Kelayakan Pendapatan < RM1.500 * Mengikut kadar Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional Bantuan Am Persekolahan √ Bantuan Bulanan ** √ 2.12. 12.2 Bantuan kes-kes kecemasan terbahagi kepada 2 jenis: i) Ketua Isi Rumah (KIR) hilang punca pendapatan (Contoh: KIR meninggal/sakit tenat menyara keluarga/hilang upaya. ibu yang tidak berupaya yang ditinggalkan.500 adalah kelayakan pendapatan untuk mendaftar dalam sistem eKASIH ** Nilai Bantuan Bulanan adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa Tabung KWAPM 12.3 Bagi kes-kes di atas. ii) KIR tidak hilang punca pendapatan (Contoh: kebakaran rumah dan tanah runtuh yang tidak menyebabkan hilang punca pendapatan).4 Murid boleh membuat permohonan bantuan di bawah kes kecemasan melalui sekolah dan disahkan oleh JPN/PPD sebelum dikemukakan ke Bahagian Kewangan. √ X Nota: * RM1. had kelayakan pendapatan dan jenis bantuan yang disalurkan di bawah kes-kes kecemasan adalah tertakluk seperti jadual berikut:- Bil.

2 Semua dokumen bagi memperakaunkan urusan terimaan dan bayaran bantuan KWAPM hendaklah sentiasa dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan. e) Sijil Kematian (jika berkaitan). Garis Panduan KWAPM 15 .a) Borang seperti di Lampiran C yang disahkan oleh JPN/ PPD. 13. KPM untuk pertimbangan dan kelulusan khas. KELULUSAN KHAS 13. 14. b) Laporan siasatan yang disahkan oleh JPN/PPD. d) Laporan perubatan (jika berkaitan).1 Sekolah yang diberi kuasa untuk mengendalikan bantuan KWAPM hendaklah mematuhi Peraturan Kewangan dalam Arahan Perbendaharaan (AP) dan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah. dan f) Gambar Kejadian dan laporan akhbar (jika berkaitan).1 Sebarang isu berkaitan tatacara pemberian bantuan KWAPM ini hendaklah dirujuk kepada Bahagian Kewangan. PENUTUP 14. c) Laporan Polis. 14.

JPN/PPD/Sekolah boleh menghubungi Bahagian Kewangan. Kementerian Pelajaran Malaysia. 62604 PUTRAJAYA. Bahagian Kewangan. Parcel E.p: Cawangan Bantuan) Garis Panduan KWAPM 16 . (u. Blok E12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.3 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan KWAPM. Aras 6-7. KPM melalui talian 03-88847700 atau secara bertulis ke alamat berikut:- Setiausaha Bahagian.14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful