TEORI PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK MENURUT GEORGES HENRI-LUQUET

Peringkat Failed Realism Diperkenalkan pada tahun 1926. Teori perkembangan artistik kanakkanak yang diperkenalkan bermula dari peringkat contengan. Pada peringkat ini, lebih kepada aktiviti peniruan dan diterjemahkan melalui contengan Dibahagikan kepada empat peringkat: 1.Peringkat Fortuitous realism 2.Peringkat Failed Realism 3.Peringkat Intelectual Realism 4.Peringkat Visual Realism Imej secara tidak sengaja itu diperbaiki dan diperhalusi supaya dapat imej yang sebenar. Lukisan hampir sama dihasilkan berulang kali. Namun tidak dapat diteruskan kerana imej objek tersebut sentiasa berubah daripada imej asal yang diperolehi secara tidak sengaja tadi.

Peringkat Intelectual Realism Kanak-kanak mula melukis ikut apa yang mereka tahu dan lihat.

Peringkat Fortuitous Realism Peringkat awal lukisan kanak-kanak gambaran yang dihasilkan pada peringkat contengan membentuk imej dan objek yang hampir sama dengan objek sebenar. Menarik kerana imej yang hampir sama itu dihasilkan dengan secara tidak sengaja.

Penghasilan karya adalah dalam bentuk lukisan yang ringkas namun dilukis dengan baik.

Peringkat Visual Realism Memperlihatkan keupayaan kanakkanak untuk melukis imej yang ada perspektif dan kadar banding. Ada percubaan untuk melukis imej 3 dimensi di atas kertas lukisan dan percubaan ini dianggap satu pencapaian yang baik.