P. 1
TDP (EDU 3105)

TDP (EDU 3105)

|Views: 2,155|Likes:

More info:

Published by: Fujiwara Hafiz Buntai on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK PENGAJARA N
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

1

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

Terdapat

pelbagai

jenis

model

yang

dapat

diaplikasi

untuk

tujuan

pembangunan instruksi. Secara umumnya model-model tersebut dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu untuk pembangunan instruksi di dalam kelas pembelajaran, di dalam pembangunan bahan pengajaran, dan di dalam pembangunan kurikulum atau kursus pembelajaran. Kertas kerja ini akan membincangkan model pembangunan instruksi untuk pembelajaran di dalam kelas yang lebih dikenali dengan kata ringkas :-

A.S.S.U.R.E. 

Menganalisa Pelajar (Analysis) Penyataan Objektif (State objective) Pemilihan Cara Instruksi, Media Dan Bahan Pengajaran (Select Method / Media), Penggunaan Media dan Bahan Pengajaran (Utilize), Penyertaan pelajar (Required Participation), Penilaian dan Kajian (Evaluation).
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

2

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL ASSURE 

Menganalisis Pelajar

Sebelum

pengajaran

dilakukan

maklumat-maklumat

berkaitan

pelajar

hendaklah diketahui dan dikumpulkan. Ini termasuklah maklumat umum ciri-ciri pelajar (seperti jantina, umur, dan bangsa), tahap kemahiran mereka (seperti tahap pengetahuan dan penguasaan pelbagai kemahiran) ,dan maklumat-maklumat yang berkaitan gaya pembelajaran mereka. Dalam langkah membuat analisis terhadap murid -murid, terdapat tiga perkarayang boleh dibuat analisis iaitu ciri -ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. Ciri -ciri umum yang boleh dianalisis bagi tajuk Pendidikan Kesihatan ialah jantina, taraf sosio ekonomi dan petempatan / daerah /kawasan. Guru bolehlah menganalisis tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri pelajar lelaki dan perempuan melalui rupa dan pakaian mereka. Seandainya rupa dan pakaian mereka kotor, maka dapat ditafsirkan bahawa tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri adalah rendah dan begitulah sebaliknya. Selain itu, tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri juga boleh dilihat melalui taraf sosio ekonomi keluarga murid-murid. Jika taraf sosio ekonomi
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

3

Seandainya ujian pra bertulis diadakan. berinteraksi dan bertindakbalas secara emosi apabila melihat poster tersebut. Secara kasarnya penyataan objektif pembelajaran adalah mengetahui ciri-ciri kumpulan sasaran. guru bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan bagi memanggil semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. maka dapat diandaikan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan diri murid -murid adalah rendah dan begitulah sebaliknya. mengariskan kemahiran tingkah laku yang perlu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 4 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN keluarga murid-murid adalah rendah. Seandainya murid tinggal di kawasan pedalaman. Dalam masa yang sama hasil-hasil pembelajaran juga dapat dirangka untuk memastikan para pelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang digariskan di dalam kurikulum. Guru juga boleh menganalisis gaya pembelajaran pelajar tentang tajuk Pendidikan Kesihatan melalui penggunaan media bercetak seperti poster keluarga bahagiai. Melalui penggunaan poster tersebut. dapat diandaikan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan diri mereka adalah rendah.Sebagai contoh. Mereka juga akan berinteraksi bersama rakan-rakan mereka mengenai poster tersebut selain menunjukkan reaksi muka dan emosi yang menyentuh perasaan yang mengakibatkan mereka akan lebih rasa menyayangi keluarga mereka. guru bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid -murid. Tahap pengetahuan dan pengalaman pelaj ar mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan boleh diuji melalui sesi soal jawab atau ujian pra bertulis. guru menanya dan berbincang dengan murid mengenai keluarga mereka . Penyataan Objektif Apabila maklumat berkaitan pelajar dapat diperolehi ini akan memudahkan proses penyataan objektif dalam satu-satu kursus yang akan ditawarkan. dapat dilihat murid -murid akan menanggap bahawa keluarga bahagia akan menjamin kebahagian di dunia in i. Seandainya diadakan sesisoal jawab. Contohnya. murid -murid akan dapat menanggap.

komputer. Media Dan Bahan Pen gajaran. Bagi tajuk Pendidikan Kesihatan. dan peti TV. apa yang hendak capai. Contoh media ialah bahan-bahan seperti gambar. murid-murid dapat menyatakan caracara atau langkah-langkah yang betul bagi membahagiakan keluarga masing masing. perakam suara. Objektif yang dibuat perlulah dinyata kan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak capai.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dipraktikan. Bagi tajuk Pendidikan Kesihatan .Guru bolehlah memanggil beberapa orang murid ke depan bagi membuat demonstrasi bersalaman dengan ibu bapa dan cara menyayangi dan menghargai ibu bapa kita . dan bahanbahan yang berasaskan komputer. suara. program komputer. contoh kaedah yang dapat dijalankan adalah kaedah main peranan. dan kaset ataupun alat pengajaran seperti projektor LCD. Manakala bahan pengajaran adalah apa juga bentuk bahan yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar untuk menguasai objektifobjektif pembelajaran. Contoh bagi objektif afektif ialah murid -murid dapat menerapkan nilai tanggungjawab dalam keluarga masing -masing bagi mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga. Contoh media yang dapat digunakan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 5 . radio. Sebahagian daripada bahan ini boleh dibeli di pasaran dan disesuaikan dengan kehendak pengajaran. Pemilihan media yang sesuai juga amat penting agar ianya selari dengan keperluan objektif dan kehendak pelajar tersebut. Sebahagian yang lain pula boleh dirangka cipta oleh guru untuk memenuhi kehendak para pelajarnya. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif dan objektif afektif. bagaimana hendak capai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. mensasarkan keadaan pembelajaran yang sesuai. Contoh bagi objektif kognitif. Contoh bahan pengajaran ialah tape filem. Langkah seterusnya ialah dengan memilih cara penyampaian pengajaran atau instruksi yang sesuai agar dapat memenuhi kehendak objektif-objektif yang telah digariskan untuk ciri-ciri pelajar tertentu. dan mengetahui sekadar mana tahap kemahiran yang perlu dikuasai. filem. alat pemain cereka DVD. Pemilihan Cara Instruksi.

 Penggunaan Media Dan Bahan Pengajaran Bahan-bahan yang hendak digunakan hendaklah diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. para guru sewajarnya mempunyai pelan pilihan yang boleh dilakukan sewaktu bahan-bahan elektronik tersebut gagal berfungsi seperti yang diharapkan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dalam pengajaran ta juk Pendidikan Kesihatan adalah seperti video mengenai tanggungjawab setiap ahli dalam keluarga bagi menjaga hubungan yang bahagia tanpa menhadapi masalah . Kemudian. Ini bagi memastikan ianya berfungsi seperti yang diharapkan. guru perlulah mengkaji bahan sumber seperti power point berfungsi sebelum digunakan semasa proses pengajaran dan pembelaja ran. rancang penggunaan power point bagi memberi INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 6 . Bagi pengajaran tajuk Pendidikan Kesihatan . guru perlu menyediakan bahan yang betul. lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama ianya dapat membiasakan para guru dalam penggunaan bahan-bahan tersebut dan tidak berasa kekok ketika proses penyampaian bahan dilakukan. dapat berfungsi dengan baik dan boleh digunakan ketika proses penyampaian pengajaran dilakukan. Tayangan video ini akan membolehkan murid -murid lebih memahami dan nampak dengan jelas cara yang betul bgi menjaga hati dan perasaan ibu bapa serta mengetahui lebih jelas cara ingin menjadi murid yang baik. Oleh yang demikian. Malah ketika bahan yang berbentuk elektronik digunakan. Selepas itu. Guru juga perlu menyediakan hand -out yang mencukupi bagi setiap murid di dalam kelas. para guru hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa bahan-bahan ini sesuai.

soal jawab. Guru perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan persembahan murid semasa menyanyikan lagu kelurga bahagia bersama -sama. Dalam pengajaran tajuk Pendidikan Kesihatan . dan aktiviti-aktiviti eksperimen. Penyertaan Pelajar Perkara yang perlu diingati oleh para guru ialah pelajar-pelajar akan dapat belajar dengan baik jika mereka terlibat aktif secaral angsung dalam proses pembelajaran. Malah di dalam pelanpengajaran. Sebagai tenaga pengajar pelbagai cara boleh dipraktikan untuk memastikan penyertaan pelajar dalam proses pembelajaran. Pelajar yang pasif akan menghadapi kesukaran dalam menguasai pelajaran yang disampaikan. Interaksi dua hala ini adalah penting dan jangan sekali-kali diabaikan dalam rangka untuk mencapai objektif-objektif pembalajaran dengan jayanya.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN maklumat yang tepat kepada murid mengenai keluarga bahagia . Hal ini seterusnya dapat menigkatkan perubahan tingkah laku yang INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 7 . Ini termasuklah perkara-perkara seperti diskusi. penggunaan bahan sumber seperti menyediakan segmen nyanyian lagu kanak-kanak dan main peranan akan dapat membantu meningkatkan serta mengekalkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memikirkan cara bagaimana penyertaan pelajar ketika penyampaian dilakukan adalah menyeluruh dan tidak terbatas pada kumpulan pelajar tertentu sahaja. kerja dalam kumpulan.

 Penilaian Dan Kajian Langkah terakhir ini sering kali diabaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap bahan sumber perlualah sesuai mengikut tahap perkembangan murid di dalam kelas. Selain itu. Dalam tajuk Pendidikan Kesihatan .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diharapkan iaitu murid -murid dapat mempraktikkan cara dan tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga bagi melahirkan dan mebentuk keluarga yang b ahagia bagi setiap keluarga murid. boleh diadakan sesi pemerhatian video berkenaan keluarga bahagia serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran. Perlu dipastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat. Contoh penglibatan murid-murid dalam pembelajaran tajuk Pendidikan Kesihatan adalah seperti sesi main peranan iaitu demonstrasi cara -cara yang boleh dilakukan bagi membahagiakan ibu bapa kita . Keseluruhan langkah-langkah yang telah diutarakan di atas dapat INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 8 . guru boleh menayangkan pelbagai video berkenaan dengan tajuk seperti keluarga bahagia yang akan membawa kejayaan dalam hidup berdasarkan dengan pelaksanaan tanggungjawab masing -masing di dalam keluarga. menarik serta melibatkan semua orang murid. dapat diulang tayang seberapa kali yang mahu serta dapat menjana idea murid -murid. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sesuai. Jangan biarkan isi yang ingin disampaikan adalah meleret kerana hal ini akan membuat murid-murid berasa bosan. Tayangan video dapat membolehkan murid -murid nampak dengan jelas sesuatu pembejaran. Bagi mencapai tujuan ini. Penggunaan video semasa sesi induksi mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan adalah sangat sesuai. menarik serta efektif. aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. Media bercetak seperti poster juga sesuai digunakan semasa sesi induksi tajuk Pendidikan Kesihatan dengan menayangkan poster berkenaan masalah-masalah yang timbul akibat pengabaian menjadikan keluarga bahagia di dalam rumah .

guru perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. alat pengajaran gagal berfungsi. Ada ketika rancangan pengajaran yang dirangka Nampak begitu sempurna. dan bahan pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak dan keperluan pelajar. Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Kesihatanyang bertajuk Pendidikan Kesihatan . namun sewaktu persembahan dilakukan beberapa masalah timbul seperti cara instruksi yang tidak sesuai. Guru boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid -murid daripada sesi pengajaran dan pembelajran yang telah dijalankan. Sesi reflek si ini juga dapat membantu guru menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajarannya INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 9 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diolah oleh semua guru akan tetapi guru yang baik ialah mereka yang dapat menilai semula adakah ianya efektif dan perlu diteruskan ataupun beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan untuk persembahan yang akan datang.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGA N PENGAJARA N HARIAN (RPH) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 10 .

Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. murid dapat : 1 . frasa serta sebutan intonasi yang baik dan betul. Hasil pembelajaran : Fokus utama : 2.30 pagi : 3 Arif : Bahasa Melayu : 1 dan 2 : Melancong Ke Sarawak : Bumi Kenyalang : Di akhir pengajaran dan pembel ajaran ini. 2 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Aras Tema Tajuk Objektif : 17 April 2008 : 10.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 4 ± Membina ayat tunggal. Aras 2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 11 .Membaca dengan lancar dengan sebutan yang betul.30 ± 11. 3 ± Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2 Membina dan menulis perkataan. serta memahami perkara yang dibaca.membaca. Aras 1 i Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 1 i Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ayat tunggal. 8. Fokus Sampingan : 5. ii Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. dan menulis. SISTEM BAHASA : Tatabahasa : y y y y y Ayat aktif Ayat pasif Ayat penyata Ayat tanya Ayat tunggal Kosa kata : menurut kayangan pertanian INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 12 . KEMAHIRAN BAHASA : mendengar dan bertutur. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang tajuk.

Membaca .Penerokaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 13 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - sumpahan ibu negeri budaya dan adat resam maju PENGISIAN KURIKULUM : Ilmu .Naturalis (d) ICT .Pendidikan moral Nilai murni ± Menghargai dan kasih sayang Kemahiran bernilai tambah : (a) Belajar cara belajar .Muzik .Teori kecerdasan pelbagai .Kajian tempatan .Mendengar (b) Kemahiran berfikir .Menjana idea (c) Konstruktuvisme .Interpersonal .Mengesan lokasi .Tutorial .

 Teks petikan ³Bumi kenyalang´ Buku teks Menggunakan persembahan ³powerpoint´ Menggunakan persembahan ³powerpoint´ CATATAN kedudukan Langkah 3 (10 minit) Murid dapat bercerita dan menilai rakan. gambar. mengetahui negeri di dalam   Guru menunjukkan gambar peta dan bendera negeri Sarawak. ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Induksi set (5 minit) Pengenalan tajuk. Murid Sarawak peta. petikan. Berbincang tentang gambar. Guru menyerapakan nilai. komputer riba dan LCD. Murid menilai rakan bercerita. Langkah 1 (15 minit) Mengetahui asal-usul negeri Sarawak. dan dengan  Menyebut perkataan ³Bumi Kenyalang´ dengan betul. Guru dan murid bersoal jawab tentang negeri Sarawak. Murid menceritakan semula cerita yang diperdengarkan. Mengaitkan dengan pembelajaran. Guru bercerita tentang asal-usul negeri Sarawak dipanggil ³Bumi Kenyalang´ secara ringkas. Guru menerangkan tajuk pengajaran dan pembelajaran ialah ³Bumi Kenyalang´ . Guru bercerita tentang asal-usul negeri Sarawak. Gambar peta dan bendera negeri Sarawak di tayangkan. Murid pemulihan membaca teks dengan mengikut guru dan murid yang lain. lembaran kerja. Teks petikan ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ Kasih Sayang Menghargai Langkah 4 (15 minit) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 14 . Murid membaca teks petikan. Nilai dan pengajaran daripada cerita. .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHAN BANTU MENGAJAR : Buku teks.  Guru menunjukkan gambar mengenai negeri Sarawak.   Guru memperdengarkan cerita ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´. Langkah 2 (10 minit) Menyebut membaca baik.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membina tunggal. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 15 . Mereka juga dapat membaca dengan sebutan dan juga intonasi dengan betul. Murid pemulihan diberi latihan tandakan jawapan yang betul.  Penutup Penutup Sosial Murid mendengar lagu dan menyanyi Murid mendengar lagu menerusi video. mereka dapat juga bercerita dengan menggunakan sistem bahasa yang agak baik. Murid menyanyikan lagu ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ Video ³Lagu Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ ayat Murid membina ayat tunggal berdasarkan gambar. Selain itu. (Lembaran Kerja) beramai-ramai. Murid diberi lirik lagu. Latihan pengayaan ³permainan bahasa´. makna dan perkataan juga dapat difahami hampir kesemuanya. Refleksi : Murid-murid dapat mengikuti hampir kesemua ilmu yang disampaikan. walaupun menghadapi masalah pada mulanya.

Ibu negeri Sarawak ialah Kuching. Kita juga boleh melawat ke Gua Niah yang begitu popular di kalangan pelancong. Kita dapat melihat rumah panjang yang didiami oleh orang Iban di sana. jangan lupa untuk melawat ´Waterfrontµ iaitu tebingan Sungai Sarawak yang indah. Jika ke Bandar Raya Kuching. Kawasan ini merupakan sebuah IN TITUT PENDIDIKAN GU U KAMPU KOTA BHA U |EDU 3105 16 . Negeri Sarawak kaya dengan budaya dan adat resamnya.TEKNO OGI DA A ENGA A AN DAN EMBELA A AN LE E Negeri Sarawak dikenali sebagai ´Bumi Kenyalangµ dan terletak di Malaysia Timur. Bandar Raya Kuching semakin maju pada masa ini.

umpahan itu berlaku kerana mereka telah melanggar janji. an engunjung. kekasih Puteri antubung. Puteri amat cemburu akan Puteri erapi. Mereka ejinjang pula berjanji tidak akan bergaduh. antubung berasa ifat cemburu itu ejinjang yang mencintai Putera menyebabkan mereka bergaduh. Malangnya pada suatu hari.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kawasan kreasi yang sering enjadi inggu. Puteri antubung suka antubung dan anakala erupakan dua orang puteri yang turun dari enenun kain. Puteri Puteri Puteri ejinjang kayangan. enjaga kawasan pertanian. khasnya ada hari cuti dan hujung PUTERI SANTUBUNG PUTERI SEJINJANG Menurut cerita rang-orang tua. Orang arawak menceritakan kisah kedua-dua orang puteri itu di dalam lagu. Pergaduhan itu berakhir dengan kedua-dua orang puteri itu disumpah menjadi gunung. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 17 .

..------------------------ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 18 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tajuk : Melancong ke Sarawak Nama : ««««««««««««««««. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ¡   elas : ««««««««««««««««.. ina ayat berdasarkan gambar yang diberi.

u m h p D. Ne e i S k dike i seb ¢ ¥¢ ¦ T ¥£¢ £¢ ¢¤¢ £¢ ¢ £¢ d k j p y betu . Ibu e e i S k i h ____________ . P h B. b j B. £©§ § ¢ ¢ ¢ ¢¤¢§¢ ¥£¢¦¢ £ § ¢ ¢¦¢¨ ¢¤¢§¢ § ¥ ¢ ¦ ¢¤¢§¢ £¢ ¥¥£ § £¢ £¢¦ ¥£¢ ¢ § ¥ § ¥ £ i ___________ d te et k di ©¦ ¥£¢ ¥£¢ £¢ ¢ § £¢£ ¥£¢ § ¢ § £¢ ¢ ¢ ¢ 19 .TEKNOLOGI DALAM PENGA A AN DAN PEMBELA A AN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ysi Timu . A. A. S k C. um h te es B. bumi ke y C. Gu Ni h IN TITUT PENDIDIKAN GU U KAMPU KOTA BHA U |EDU 3105 ¢¦¢ ¢¤¢§¢ 4. Te e u k Ib . ¦© ¢ 3. Ku t £¢ £¢ ¥£¢¦¢ £ ¢ ¢ A. Gu Ni h D. ¢ ¦§ £¢ £¢ ¥£ ¦¢ £ 1. Kit d p t me ih t ____________ y ¢ £ ¢ § ¢ ¢ £¢ ¢ ¢ didi mi eh ¥£¢§© ¥£¢ ¢ ¢ 2. W te f t A. Ne e i _________ k y de bud y d d t es m y . Ke D. S t C. b u C. bumi ke y B.

Ibu neger Sarawak.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN D. Kedua-dua orang puteri itu disumpah men adi ««««. 4. Kuc ng S E R A P I E T KATA KUNCI : 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 PERMAINAN BAHASA Q T V G B N U I W A A N G A A B E S D K G I E A G U N U N G Y N B A M R I A C T K G P U H N I A N A A Z C G V R I R L M U I E E L O I H K N H B 20 . Keka ih Puteri Santubong ialah Putera «««««. 2. Ruma pan ang didiami ole orang ««««. 3.

ertenun kain malam. Henti henti. Menumbuk padi siang. eranok anok sik. Turun kayangan. orang sik kalah. Duak kelai.       INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 21 . ejinjang sayang. # Puteri antubung. Dapat dilawan. agus agi. Ooo« sejinjang puteri.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LIRIK LAGU PUTERI SANTUBUNG PUTERI SEJINJANG Ooo« Puteri antubung. angan mensia sayang. Anak dak dewa. Penjaga gunung. Puteri ejinjang. Negeri arawak. Manic si ada. orang madah diri. esah lama. atu harinya. Ulang # Ooo« sentubung puteri.

Asal berkawan. erpanjang panjang sayang. Tapi sentubung. ejinjang mengayun. Pake ingatan. Duak puteri. Lalu bertukuknya. esah ejinjang. Aluk ke pipi. Pulo kerak. ejinjang sayang. Ulang # esah antubung. Duak kelai. adi musuhan. ampai gito ari. Ulang # INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105  Puteri antubung Puteri        ejinjang 22 . Udah bermusuh. epanjang jeman. atang belida. Ulang # Ooo« Puteri antubung. adi kenangan. Lalu bertabur jadi. ejinjang kepalak. Udah lejuknya. Hingga terkena. inek tok tinggal.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Walau sampai kemati. Tebik sentubung. Membalas juak. Lalu di tikam.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Puteri antubung Puteri ejinjang PERSEMBA HAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 23 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDI A INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 24 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 25 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 26 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 27 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 28 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 29 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 30 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 31 .

U. murid dapat : 1 . cara belajar. Penilaian (Evaluation) y Rujuk RPH langkah 4 berdasarkan lembaran kerja.Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. langkah 3. kotak beracun. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 32 . dan penutup. langkah 4.S. dan penutup. 9 P) Tahun : 3 Arif Umur : 9 tahun Kesihatan pelajar : semua sihat Penyataan Objektif (State objective) y y y y y : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Kemahiran Berfikir. ICT.R.E.Membaca dengan lancar dengan sebutan yang betul. petikan. BBM : Buku teks. Analisa (Analysis) y y y y Bilangan pelajar : 20 orang (11 L. lembaran kerja. y y Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media). Penggunaan (Utilize). Penyertaan pelajar (Required Participation). gambar. 4 ± Membina ayat tunggal. 2 .S. 3 ± Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. y Rujuk RPH pada langkah 2. komputer riba dan LCD. y Rujuk RPH pada set induksi.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE MODEL A. langkah 1. y KAEDAH PENGAJARAN : Belajar Konstruktivisme.

Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang cara penghasilan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE . pemilihan Bahan (Select Method / Media). Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada semua guru pelatih bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (S ekolah Rendah). penggunaan (Utilize). saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. saya tidak mempunyai sebarang masalah. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Haji Abdul Halim bin Konting ini dalam masa yang ditetapkan. penyertaanpelajar (Required Participation). Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. dan penilaian (Evaluation). Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Alhamdulillah. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Ianya merupakan tugasan secara individu. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Pada peringkat seterusnya. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi m enyiapkan tugasan saya. iaitu Analisa (Analysis) . Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ¶soft-copy¶ tentang membina Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan l agi maklumat yang telah saya perolehi. Tugasan ini juga dikehendaki disediakan dalam bentuk persembahan elektronik iaitu µpowerpoint¶. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. penyataan Objektif (State objective). huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 33 .

Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Saya tetap berusaha. terima kasih. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 34 . Bermula daripada penghasilan Rancangan Pengajaran Harian sehinggalah kepada pembinaan persembahan elektronik. Maka dengan itu bera khirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Walaupun keadaan ini berlaku. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Pertamanya dari segi masa. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Setelah semua maklumat siap sedia. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesuka ran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. namun ia bukanla h sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Sekian. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. maka saya mula melaksanakan tug asan buku skraf ini. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN perkataan.

Oxford Fajar Sdn.Rashid. Boon Pong Ying.tutor. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Roziahah Jamaludin .. Bhd.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIBLIOGRAFI BUKU y Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran ..asp?. Pengajaran Bantuan Komputer .com/.wikipedia./pendidikan y y y www.org/wiki/Sarawak INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 35 ..net/. y Teknologi Pengajaran . Rose Alinda Alias.scribd. 2003 . Utusan Publications and Distributors Sdn. Norhashim Abu Samah. 2009 . 1996 . Noriati A../penggunaan -teknologi-dalam-pendidikan-1335310 www.my/tutor/motivasi/index.. Dewan Bahasa dan Pustaka y LAMAN WEB y www. Mazenah Youp.com. Bhd..slideshare./Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan http://ms. Wan Kmarauddin Wan Hassan .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->