P. 1
dinamika kepemimpinan sekolah

dinamika kepemimpinan sekolah

|Views: 676|Likes:
Published by nicenorash

More info:

Published by: nicenorash on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.

1.0

Pengenalan
Pada 28 Februari 1992, YAB Perdana Menteri ( Tun Mahathir) telah membentangkan

Wawasan 2020 melalui ucapan beliau yang bertajuk µ Malaysia the Way Forward¶ di persidangan pertama Majlis Perdagangan Malaysia. Antara kandungan Wawasan 2020

adalah dari aspek pengurusan khususnya pengurusan pendidikan. Dalam abad ke-21, pengurusan pendidikan di Malaysia telah melalui proses perubahannya dalam usaha melonjakkan kecemerlangan pendidikan. Sistem pendidikan bagi sesebuah Negara mempunyai dasar dan matlamat pendidikannya tersendiri dan disesuaikan dengan falsafah dan aspirasi Negara. Sistem pendidikan terlebih dahulu dirancang, dibentuk, dan dikaji mengikut peredaran zaman dan kemajuan negara. Kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987), telah menunjukkan bahawa kepemimpinan memainkan peranan yang penting untuk menentukan kelicinan, kecekapan, dan keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah. Sekolah telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulum, kaedah pengajaran, dan kegiatan ko -kurikulum, dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan negara yang semakin mencabar. Antara perubahan dan reformasi dalam pendidikan ialah pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988, reformasi dasar penggunaan bahasa dan pengwujudan Falsafah Pendidikan Negara. Masyarakat sendiri menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi sosial, ekonomi mahupun politik. Semua ini menyebabkan Guru Besar, sebagai pengurus sekolah, menghadapi cabaran yang lebih besar yang memaksa mereka sentiasa peka, kreatif, dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah pengurusan harian mereka.

(http://sknyatoh.tripod.com/tesis.htm ) Menurut Abdullah Sani (1990) Dasar Pendidikan kebangsaan digubal sebagai garis panduan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan oleh negara terutamanya kesedaran ke aah kepentingan perpaduan kaum. Penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berasaskan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub di dalam Ordinan Pendidikan 1957 bertujuan membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang meningkatkan perkembangan sosiobudaya, ekonomi, dan politik di dalam negara.

1

kepemimpinan adalah proses mengarah daya usaha kakitangan supaya dapat mencapai matlamat organisasi. dan Laissez Faire. Dalam setiap sistem pendidikan. menyatakan mengurus sekolah tidak lagi menjadi tugas utama seseorang pengetua kerana beliau mempunyai tugas-tugas lain yang lebih kompleks. Kajiannya mendapati para pendidik. Pemimpin pendidikan mestilah memenuhi beberapa ciri seperti amanah. Walau bagaimana pun Lashway (2003). 1997). penyelidik dan penggubal polisi bersetuju bahawa pengetua hari ini tidak dapat memimpin sekolah secara bersendirian disebabkan tugas yang semakin kompleks dan mencabar. Menurut Hodgets (1975). demokratik. Jika dilihat situasi sekolah pada hari ini.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. seorang pemimpin diperlukan untuk menerajui sesebuah institusi pendidikan. dedikasi dan banyak lagi. ahli komuniti. Kachar (1989) beberapa konsep kepimpinan yang diamalkan sejak dahulu lagi sebelum perubahan pada tahun 1990-an dan seterusnya. adil. sekolah-sekolah diterajui oleh seorang pemimpin yang mempunyai ramai orang di bawahnya untuk sama-sama melaksanakan tugas ke arah penambahbaikan sekolah. Tren kepimpinan pendidikan masa kini tidak lagi melihat pengetua memikul semua tanggungjawab sebagai pemimpin sekolah. Malah lebih memberi tumpuan kepada bagaimana menghasilkan satu budaya kebertanggungjawaban sepunya dan perkongsian budaya pembelajaran serta membangunkan keupayaan kepimpinan sekolah Menurut Kamarudin Hj. Kemudian kepengetuaan mulai tenggelam selepas tahun 1904 menurut Ramaiah (1995). Penyelidikan mengenai kepimpinan sekitar tahun 80-an mengiktiraf peranan pengetua sebagai amat penting dalam kejayaan atau kegagalan sebarang pelaksanaan program pendidikan atau program kemajuan pendidikan (Hussein. 2.0 Konsep Kepemimpinan di Sekolah Kepemimpinan telah bermula sejak dahulu lagi dan antara kepemimpinan yang dapat dikenang adalah kepengetuaan mula diperkenalkan di Sekolah Kebangsaan King Edward VII pada tahun 1883. Kepemimpinan di sekolah kembali menonjol sejak tahun 1970-an. Gaya kepimpinan yang diamalkan sejak dahulu dan sehingga kini adalah autokratik. Teuku Iskandar (1989) mendefinisikan kepimpinan sebagai keupayaan orang untuk memimpin. Konsep yang 2 .

Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. halaju yang sesuai. Jika landasannya lurus. Dalam sebuah buku terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Kepala yang menentukan kelancaran gerabak-gerabak yang ditariknya sentiasa berada di landasan yang betul. pemimpin di sekolah diibaratkan sebagai kepala kereta api. pengurus. menetapkan matlamat sekolah dan memastikan pencapaian pelajar terjamin. Jika kepala kereta api tidak bergerak maka gerabak gerabak dan penumpang semuanya tersadai. lajulah gerabak. Merekalah yang menggalas tugas dan tanggungjawab membentuk manusia melalui manusia. Dalam satu kajian berkaitan peranan kepemimpinan pendidikan di sekolah. dan pemimpin tetapi meliputi ketiga-tiganya sekali. Pengetua atau Guru Besar merupakan ketua organisasi bagi melahirkan staf yang komited da sebagai seorang pengurus yang dapat membimbing mereka yang patuh kepada peraturan kurikulum. relevan dan perlu bagi setiap pemimpin dalam sesebuah struktur pendidikan pada hari ini mengandungi beberapa unsur penting iaitu . Secara analoginya. 3. 2. kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkahlaku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian suatu matlamat yang ditetapkan. dilaporkan bahawa pengetua dan guru tidak berupaya melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya kerana dikawal oleh µpolisi¶ atau kehendak pihak atasan. ( Hamedah & Normah. 3 . 1. Pengetua juga berperanan mendefenisikan misi dan visi sekolah. Kepemimpinan yang mempunyai tugas ( fungsional) Kepemimpinan yang mempunyai pengaruh Kepemimpinan yang berkesan. 2010 : 5-8) Jelasnya pengetua atau Guru Besar bukan sekadar pentadbir. penyelia. Pengetua dilihat sebagai seseorang yang bertindak sebagai pembimbing. dan pennilai di sekolah. Oleh itu kepimpinan seorang pengetua atau Guru Besar amat penting dalam usaha membangunkan organisasi sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia (2001). Laju dipandu. maka kereta api tidak akan tergelincir dan selamat sampai ke destinasi dengan selamat.

Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini.1 Senario Kepemimpinan Sekolah Sejak tahun 1960an sehingga kini terdapat sekurang-kurangnya empat fasa utama perkembangan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan yang menjadi fokus kajian dan perbincangan pengkaji dan pengamal pendidikan. Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh dikenali sebagai Sekolah Ahmad Sujak. proses. dan Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Bahagia dikenali sebagai Sekolah Mrs. Kepimpinan ini memberikan fokus kepada fungsi. Seterusnya dalam tahun 1990an muncul suatu konsep baru kepimpinan yang berdasarkan kepada andaian bahawa sekolah bertanggungjawab memulakan perubahan. Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakab disebut sebagai Sekolah Ghazali Manan. tugasan dan perilaku staf dengan andaian jika fungsi tersebut dilakukan dengan baik maka kerja orang lain dalam organisasi itu dapat dipermudahkan. Setiap fasa didominasi oleh suatu gaya kepimpinan yang boleh mewakili tuntutan dan keperluan fasa berkenaan. dan bukan sekadar melaksanakan perubahan yang dirancang oleh pihak lain. Pengetua yang cukup dikenali di 2 buah sekolah perempuan menjadikan sekolah tersebut turut dikaitkan dengan nama pengetuanya. dan kemanusiaan 4 . sekolah di Kelantan mengalami hal yang sama. Chong. pemimpin sekolah bertindak sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam pembangunan program pendidikan sekolah. Sebagai pemimpin instruksional. 2008) Dalam tahun 60an hingga 70an. Seseorang pemimpin yang berwibawa haruslah bertindak bercirikan idea. manakala Sekolah Menengah (P) Tengku Afzan Kuantan sebagai Sekolah Normah Teh. Amin Senin (2008). Walau bagaimanapun dalam pertengahan tahun 1980an. Dalam tahun 80an pula. fasa pertama ialah Managerial Leadership yang menjadi amalan pemimpin sekolah dalam tahun 1960an dan 1970an. Sekolah Menengah Perempuan Methodist dikenali sebagai Sekolah Mrs Quah. Andaian ini telah menukar bentuk kepimpinan kepada gaya Transformational Leadership di mana pemimpin sekolah perlu meraih sokongan dan dokongan guru-guru serta pihak-pihak lain yang berkepentingan supaya terlibat dalam proses mengenal pasti keutamaan dan melaksanakan tindakan penambahbaikan sekolah. Dalam penulisan Dr. Fokus utama adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. penekanan telah berubah daripada gaya kepimpinan yang bercorak pentadbir tulen kepada gaya kepimpinan yang baru iaitu Instructional Leadership. ( Dr. Guru Besar sekolah sangat dominan dan dikenali sehinggakan sekolah-sekolah disebut dengan nama Guru Besarnya.Amin Senin. 2.

(Hussein. mengurus.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Kepemimpinan pendidikan yang dapat kita lihat pada hari ini lebih menjurus kepada penurunan kuasa atau empowerment. Mereka sangat takut akan ketua mereka dan takut untuk ingkar arahan yang diberikan. Jika kita tanyakan kepada bekas-bekas guru yang telah lama bersara tentang pandangan mereka terhadap ketua mereka. Ketinggian akademiknya tidak dititikberatkan. Jika kita lihat senario pada masa lampau. bekerja. inovatif dan imaginatif. Hal ini mengubah cara berfikir. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan bercorak autokratik. menyelia. kini memainkan peranan yang sangat besar dalam melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa. Perkembangan intelektual dalam kalangan pemimpin di sekolah menunjukkan bahawa mereka menzahirkan idea-idea baharu dalam usaha menambahbaik pengurusan sekolah. sebilangan akan mengatakan bahawa ketua mereka garang dan tegas orangnya. kreatif. Tujuannya supaya orang-orang bawahan merasa lebih dipercayai. Institut ini memberikan latihan dan kursus kepada Guru Besar dan Pengetua yang akan membawa pengetahuan mereka ke sekolah yang dipimpin. ketua pentadbiran terdiri daripada individu yang dipilih berdasarkan pengalaman dan senioritinya. Lewat 70-an sistem pendidikan kita mula mengamalkan kepimpinan secara demokrasi dan cuba menenggelamkan konsep autokratik yang diperkenalkan oleh mereka yang telah lama. Namun demikian. dan berkualiti. Pemimpin bertindak sebagai koordinator kepada subordinatnya dan berkongsi sebahagian kuasa dalam mencapat matlamat yang sama. 2010: 8-9) Kepemimpinan Guru Besar dan Pengetua juga semakin ditambahbaik pada masa kini. ketinggian ilmu seseorang itu juga akan melahirkan stail kepemimpinan yang jauh lebih berkualiti da bermakna. Dalam tahun 80-an sehinggalah 90-an stail kepimpinan laissez-faire turut cuba diaplikasi bagi menilai keberkesanan gaya kepimpinan yang sesuai diamalkan di sekolah. Ini sejajar dengan hala tuju Wawasan Pendidikan untuk mencapai stail 5 . kualiti kepemimpinan dan ketrampilan pengurusan. dihargai dan diberi peluang bersama-sama membuat keputusan ke arah matlamat bersama. Segala arahan yang dikeluarkan oleh ketua mereka tidak ada yang berani membantah dan tidak boleh dibantah. 2008 : 35-37) Institut Aminuddin Baki (IAB) yang telah lama ditubuhkan. dengan berteraskan Wawasan Pendidikan. bersedia mengambil risiko. kreatif. Tidak dinafikan pengalaman kerja yang lama akan memberikan satu sinergi kepada individu itu untuk memimpin. berhubung dan bertindak. (Hamedah & Normah. Keberkesanan pengurusan berkait rapat dengan keberanian seorang pemimpin.

Pemimpin yang bijak tidak akan terus melatah apabila menerima staf atau guru baharu yang dianggap masih mentah dalam bidang ini. Keupayaan dan kewibawaan pengetua dan Guru Besar mula dipersoalkan berikutan dapatan Laporan Kabinet mengenai pelaksanaan dasar pelajaran (1979). mereka memberikan 6 .3 Kepimpinan Karismatik Kepimpinan Karismatik ini kerap muncul dalam suasana krisis sebagai individu penyelamat (Bass. memperbaiki pengajaran dan 2. Pemimpin akan memberikan kuasa kepada subordinatnya untuk melatih dan membimbing ahli baharu mereka dan memberikan peluang yang sama. Rentetan Laporan Kabinet pada tahun 1979 juga kurikulum baru sekolah diperkenalkan iaitu KBSR dan KBSM bagi mewujudkan keselarasan dengan perubahan yang dilaksanakan.Pemimpin Karismatik juga mempunyai kuasa rujukan yang tinggi. Rentetan itu. menyebutnya sebagai inovasi) yang radikal tetapi adakalanya ia membawa akibat yang negatif atau memudharatkan (Davies.edu.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 1974). 1954) . Kepimpinan Karismatik ini akan menghasilkan transformasi (Stark. Kerapkali.iab. dan pembekal sumber bagi menggalakkan dan pembelajaran (P&P).my ) 2. penyelia. Sikap pilih kasih tidak akan wujud jika pemimpin ini melihat anggota baharunya sebagai satu cabaran dalam membentuk individu tersebut menjadi setanding dengan kakitangan lain yang lebih senior. Laporan ini menyatakan bahawa pengurusan sekolah-sekolah di Malaysia secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan kerana Pengetua dan Guru Besar masih cetek pengetahuan dan kurang kemahiran untuk mentadbir pengurusan sekolah. Menurut Ramaiah (1995) kepemimpinan Pengetua dan Guru Besar beralih konteks iaitu ke arah kepimpinan pengajaran yang memperlihatkan Pengetua dan Guru Besar berperanan sebagai pembimbing. Jika mereka berjaya. ( http://www. pengurusan dan kepemimpinan yang menjurus kepada usaha meningkatkan produktiviti kecemerlangan. Institut Aminuddin Baki ditubuhkan bagi memberi latihan kepada pentadbir di sekolah. 1969. penilai.2 Laporan Kabinet (1979).

Enam dimensi kepimpinan yang diutarakan oleh Leithwood & Jantzi (1997) adalah disesuaikan dari dapatan kajian empirikal untuk penyesuaian di sekolah ( Leithwood. menghubung dan mengilhamkan guru-guru dengan visi masa depannya 7 . lebih daripada itu. 1989).Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. the transforming leader looks for potential motives in followers. 1995) dan model -model Kepimpinan Transformasional yang telah berkembang dalam organisasi-organisasi lain (Bass. Burns. beyond that. tidak tamak dan tidak mencemburui kakitangannya. adil." ] Menurut Salleh Lebar (2000) Kepimpinan Transformasi memfokuskan kepada peringkat moral dan motivasi dalaman yang tinggi dalam menjalankan sesuatu tugas. The result of transforming leadership is a relationship of mutual stimulation and elevation that converts followers into leaders and may convert leaders into moral agents. jujur dan tidak emosional. Leithwood & Steinbach. Yukl. [ " The transforming leader recognises and exploits an existing need or demand of a potential follower.4 Kepemimpinan Transformasi Burns (1978) mendefinisikan Kepimpinan Transformational sebagai " Pemimpin Transformational mengenalpasti dan mengekploitasikan keperluan sedia ada atau kemahuan pengikut-pengikut yang berpotentensi. 1978. Cabaran-cabaran dalam penstrukturan semula sekolah telah disebut sebagai sebab musabab perubahan kepimpinan sekolah daripada Kepimpinan Instruksional kepada Kepimpinan Transformasional (Leithwood. 1994.1994).scribd. Kepimpinan jenis ini memerlukan seorang bersifat kemanusiaan. 2. membentuk. (http://www. 1985. penyelesaian yang tepat tetapi radikal dalam menghadapi krisis. But. Tetapi. hasil dari Kepimpinan Transformasi ini adalah suatu perhubungan yang saling merangsang dan mempertingkatkan yang akan mengubah pengikutpengikut menjadi pemimpin dan mungkin mengubah pemimpin-pemimpin menjadi agen-agen moral. 1992.com/doc/25828622/Model-Kepimpinan) Pembentukan visi dan matlamat Tingkahlaku Pengetua yang bertujuan untuk mengenalpasti peluang-peluang baru kepada sekolah. seeks to satisfy higher needs andenggages the full person of the follower. Jalan penyelesaian ini dipercayai dan yakini oleh para pengikutnya akibat dari kesetiaan mereka kepada pemimpin.

Dapatan dari kajian yang telah dijalankan oleh Leithwood dan Jantzi (1990) ke atas 11 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah menunjukkan bahawa Pengetuapengetua yang mengamalkan Kepimpinan Transformational di semua sekolah berkenaan telah mempraktikkan enam strategi untuk mempengaruhi budaya sekolah mereka. Menyediakan ransangan intelektual Tingkah laku Pengetua yang mencabar guru-guru supaya mengkaji semula andaian-andaian tentang tugas-tugas mereka dan berfikir semula bagaimana tugas-tugas tersebut boleh atau sepatutnya dilakukan. Tingkahlaku Pengetua yang menunjukkan pengharapannya untuk melihat kecemerlangan. Menonjolkan amalan profession yang baik Menunjukkan tingkah-laku yang boleh dicontohi oleh guru-guru dan menunjukkan sikap keterbukaan untuk membuat perubahan berdasarkan idea-idea atau kefahaman yang baru. 8 . kualiti dan hasil kerja yang terbaik dari guru-guru. Pembentukan stuktur pemuafakatan dalam membuat keputusan Tingkahlaku Pengetua yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan guru-guru dalam membuat keputusan dan menanamkan sifat-sifat kepimpinan kepada guru-guru. dan membentuk kata sepakat (konsensus) tentang matlamat dan keutamaan-keutamaan sekolah. Memberikan sokongan secara individu Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada guru-gurunya dan mengambil berat tentang perasaan dan keperluan mereka.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Menjangkakan hasil kerja yang terbaik .

e. Dalam era ini kepemimpinan adalah bercorak fokus kepada arahan atasan dan 9 . Menghargai jasa dan peranan guru dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. [ Leadership which is exercised through face-to-face contact with others.] Menurut Salleh Lebar (2000) Kepimpinan Transaksional memfokuskan kepada keperluan motivasi luaran untuk menggerakkan pekerja bawahan. Menurut Mohd Salleh Lebar (2000). Ia bukan saja boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi tetapi juga diluar organisasi terutama pada masyarakat yang lebih besar atau politik kepimpinan. Menggalakkkan guru-guru berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masaalah. c. Hunsaker (1986) menyatakannya sebagai kepimpinan yang diamalkan melalui perhubungan secara bersemuka dengan orang lain. Memelihara hubungan yang baik di antara pengetua dengan guru-guru dan tidak ada kecurigaan dalam tugasan harian. f. Pengetua selalu memberi kepercayaan kepada guru-guru untuk membantu kerja-kerja yang dianggap mencabar. dalam konsep bilik darjah di Malaysia.6 Reformasi Pendidikan.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Mengharapkan guru-guru bekerja sebagai satu pasukan. keberkesanan Kepimpinan Transformasi boleh dilakukan dengan cara berikut: a. 2.5 Pemimpin Transaksional Philip L. d. Reformasi pendidikan berlaku dalam tiga era iaitu era intensifikasi pada tahun 1980 hingga 1987. b. Mengharapkan guru-guru memahami misi dan visi sekolah yang hendak dicapai. 2.

Era ini mengutamakan piawai akauntabiliti dan penswastaan. Era yang seterusnya adalah era Penstrukturan pada tahun 1988 hingga 1995. Sejajar dengan perubahan ini. konteks kepemimpinan Pengetua dan Guru Besar juga disarankan mengalami perubahan dan pembaharuan. pentadbiran adalah berpusat. sumbangan dan pendekatan kepimpinan ini mendapat kritikan kerana ketidak upayaan membawa perubahan-perubahan dinamik seperti yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah pengurusan terutamanya sumber manusia. Dalam tahun 90an. dan pemilihan pelanggan. subordinat di bawah pengurusan sekolah akan merasa bertanggungjawab ke arah melonjakkan kecemerlangan sekolah mereka kerana keputusan yang dicapai adalah hasil dan idea yang mereka curahkan Ia merupakan satu . kegagalan buat semua jika matlamat bersama tidak berjaya dicapai. Pengupayaan dalam membuat keputusan dan secara konsensus mula diamalkan di sekolah-sekolah sebagai usaha menambahbaik pengurusan sekolah masa kini. Pelaksanaan reformasi pendidikan dilaksanakan berdasarkan reformasi yang berlaku dalam penstrukturan organisasi perniagaan. Konsep pengupayaan dalam pengurusan diterapkan dalam pengurusan sekolah. pengupayaan profesional. Dengan pengupayaan ini. Era Reformasi merupakan era yang terkini sejak tahun 1996 hinggalah sekarang. Kesan pengubahsuaian ini dapat dilihat dalam pelaksanaan konsepkonsepp baharu seperti disentralisasi dan penurunan kuasa kepada subordinat. Konsepkonsep ini yang diharapkan akan menjadi wadah dalam pembangunan pendidikan negara. Pemantauan diutamakan khususnya di peringkat pusat tanggungjawab. 10 . Kulaiti perancangan sekoalh dipertingkatkan di peringkat Daerah dan Sekolah.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Era ini menonjolkan konsep disentralisasi.

Demikian juga dengan pemimpin yang kurang terdedah kepada perancangan sekolah dan gaya kepemimpinan yang masih perlu diperbaiki. Gaya kepemimpinan ini telah diperkenalkan lewat tahun 1980-an lagi. Di negara kita sendiri juga didapati amalan pemantauan pencapaian murid adalah berbeza walaupun secara umumnya sekolah-sekolah menyediakan maklumat analisis potensi murid (headcount).Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 1987) : James & Balasandran. 2009) menyatakan bahawa penglibatan pemimpin sekolah dalam usaha pemantauan pencapaian murid di dalam bilik darjah kurang diberi penekanan. Namun sambutan terhadapnya adalah seperti µsuam-suam kuku¶.7 Kepemimpinan Instruksional Dalam tahun 1990-an Kajian (Hallinger dan Murphy. 2009 : 97-101) 11 . Walau bagaimanapun bagi sekolah berprestasi rendah dan di luar bandar. guru-guru didapati kurang memahami proses pemantauan dan gagal merancang program ke arah meningkatkan pencapaian sekolah. Pengukuran prestasi dapat dilihat dengan adanya KPI.Seremban merupakan salah sebuah sekolah yang dianggap berjaya melonjakkan pencapaian pelajarnya berdasarkann keputusan cemerlang dalam PMR pada tahun 2007. Pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh pengamal kepemimpinan instruksional bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah. Pemimpin intruksional sering melakukan pemantauan terhadap pencapaian murid-murid sekolahnya. petunjuk prestasi utama atau key perfomance index (KPI) dijadikan sebagai satu panduan yang mengarah kepada pencapaian sekolah. Pendekatan headcount digunakan bagi memantau pencapaian pelajar. Dalam kepimpinan instruksional. 2. memantau buku latihan murid. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian murid di sekolah sangat di ambil berat. Pengetua sekolah tersebut sering memantau perjalanan dan program akademik yang dilaksanakan dan menambahbaik program kecemerlangan sekolah. ( James & Balasandaran. Kolej Tunku Kurshiah. Kualiti pengajaran guru dan kemajuan akademik sering dinilai. dan menganalisa keputusan peperiksaan.

Kualiti intelektual yang terbit dari penguasaan ilmu memancarkan perkembangan individu yang unggul dan berdaya saing dalam bidang tugas dan pengurusan sekolah. dan sebagainya. 12 . Walaupun perubahan konteks ini tidak melalui satu proses yang bergerak dari satu konteks ke satu konteks. Corak kepemimpinan pengurus sekolah turut dipengaruhi oleh era reformasi pendidikan iaitu tahun 1980 ± 1987 merupakan era kepemimpinan dari atas ke bawah ataupun dikenali sebagai berpusat. Jika dilihat Kepemimpinan Instruksional. Sekolah jugalah yang akan melahirkan generasi yang cemerlang dan membangunkan negara pada masa akan datang. penerapan budaya ilmu dalam kehidupan. Hal ini sudah pasti melonjakkan kecemerlangan sekolah seperti yang diharap-harapkan. kepimpinan di sekolah adalah sangat penting kerana sekolah merupakan keberhasilan yang dilihat dan memberi kesan yang sangat besar terhadap perkembangan generasi muda serta pencapaian mereka. dan pelbagai konsep sekolah yang ditimbulkan seperti sekolah penyayang. tetapi ia juga boleh berulang pada bila-bila masa. maka sesebuah organisasi sekolah itu akan mengalami kejatuhan dan pengurusan yang tidak sistematik. sekolah wawasan. Seterusnya pada tahun 1988-1995 kepemimpinan bercorak disentralisasi diamalkan iaitu kebanyakan kuasa diberikan kepada subordinat.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Tanpa pemimpin sekolah yang berwibawa dan mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai. Dalam usaha menambahbaik kualiti pendidikan negara. Corak kepemimpinan pada masa kini lebih kepada empowerment. budaya kerja yang cemerlang. Justeru ia akan melenyapkan aspirasi negara ke arah kemajuan dalam bidang pendidikan khususnya menambahbaik sekolah. sekolah bestari. Ia jelas bertujuan mencapai kesempurnaan dalam usaha menambahbaik sistem pendidikan yang sedia ada. sekolah berkesan. Penerapan budaya ilmu yang dimaksudkan adalah galakan menimba ilmu dalam kalangan pendidik dan mencapai ketinggian akademik. 3.0 Penilaian Dinamika dalam kepemimpinan di sekolah adalah suatu usaha yang berterusan dan sentiasa berubah-ubah. Ia bukanlah suatu proses yang diubah mengikut suatu ketetapan tetapi berubah mengikut kesesuaian dan kehendak semasa. ia diperkenalkan dalam tahun 1980 an tetapi stail kepemimpinan ini kembali popular selepas tahun 2000.

Usaha ke arah menambahbaik pengurusan sekolah melalui kepemimpinan tidak pernah berhenti dan ia melalui satu proses dinamika yang kaizen dan sentiasa digunapakai. Keupayaan seorang pemimpin menerajui sekolahnya dengan kepimpinan yang berkesan pasti akan membuahkan hasil dan meningkatkan pencapaian di sekolahnya.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. 13 .

Kuala Lumpur. Kamaruddin Hj. Leaders. UTUSAN Publications & Distribution. Research Roundup. Ibrahim Mamat.Bhd. Kumpulan Budiman Sdn. Distributed leadership according to the evidence.html. Institut Aminuddin Baki.. Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah. P. 2009. Retrieved from http://www. and Influence. Oxford University Press. 1964. Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal. 2010 from http://eric. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn. Journal of Educational Administration. 1994. Retrieved October 10. A (2008). New York. Groups. Distributed leadership. 2010. PTS Professional Publishing Sdn. ERIC Clearinghouse on Educational Management. Kepimpinan & Penambahbaikan Sekolah. Kepemimpinan Sekolah .E.edu.edu/publications/roundup/Summer_2003. Selangor D. Institut Aminuddin Baki Melangkah ke Hadapan.E.my/sn16/Rosnarizah. Harris.1993. Lashway. Kuala Lumpur. 2008.iab. Hollander. Kuala Lumpur.pdf Hussein Mahmood . 2010. PTS Professional Publishing Sdn. 14 . Selangor D.uoregon.Bhd.Kementerian Pelajaran Malaysia.Bhd. Distributed leadership through the looking glass .Bhd. Sinergi dalam Pengurusan Sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Hussin. Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah Edisi Kedua.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Pahang Darul Makmur. Transformasi Kepimpinan Pendidikan. Kuala Lumpur. Abdul Ghani Abdullah.Bhd. Amin Senin. PTS Professional Publishing Sdn. 2009. Hamedah Wok Awang & Normah Teh. Teori untuk Praktis. E. BIBLIOGRAFI Abdul Ghani Abdullah. 2008. James Ang Jit Eng & Balasandran Ramiah. (2003).

Yahya Don.2000 . 2007. PTS Professional Publishing. Mohd Salleh Lebar . Kepimpinan Pendidikan di Malaysia. 15 . Kuala Lumpur.Dinamika Konteks Kepemimpinan ke arah Menambahbaik Pengurusan Sekolah Masa Kini. Pentadbiran Pendidikan & Pendidikan di Malaysia. Petaling Jaya: Addison Wesley Longman Malaysia Sdn Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->