BERTOLT BRECHT: SUMBANGAN DALAM BIDANG TEATER

Pengenalan

Latar belakang Bertolt Brecht

Bertolt Brecth dilahirkan pada tahun 1898 di Jerman dan dibaptiskan sebagai Eugen Berthold Friedrich. Beliau merupakan seorang penulis drama, pemuisi dan pengarah teater yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Beliau merupakan seorang pacifist dan sangat terpengaruh dengan idea-idea Karl Marx. Selepas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, beliau menggunakan puisi, lagu dan akhirnya teater untuk memaparkan idea-idea beliau supaya dapat mengubah keadaan negara tersebut. Bahkan, beliau pernah menggambarkan negaranya semasa berada dalam Republik Weimar sebagai “terperangkap dalam empat cengkaman iaitu ketenteraan, kapitalisme, industrialisasi dan penjajahan (Cohen: 1981). Beliau terpaksa keluar dari negaranya pada zaman pemerintahan Hitler. Beliau telah hidup berpindah-randah di beberapa buah negara Eropah dan akhirnya menetap di Amerika dalam tahun 1940-an. Selepas Perang Dunia Kedua, beliau telah kembali ke Jerman. Kerajaan Jerman Timur turut menubuhkan Berliner Ensemble Theatre untuknya bagi membolehkan beliau mengembangkan teori-teori dalam penghasilan teater hasil daripada pementasanpementasan yang dilakukan oleh beliau sebelumnya dan karya-karya yang ditulis semasa dalam pelarian (Leach: 2004). Sepanjang hidupnya, beliau banyak menulis dan mengarahkan pementasan teater. Antara hasil-hasil karya beliau yang terkenal ialah The Caucasian Chalk Circle (Der kaukasische Kreidekreis), The Threepenny Opera (Die Dreigroschenoper), Life of Galileo (Leben des Galilei), Mother Courage and Her Children (Mutter Courage und ihre Kinder) dan The Good Person of Szechwan (Der gute Mensch von Sezuan) (Leach: 2004). Manakala sumbangan beliau yang terbesar ialah sebuah teori yang beliau panggil sebagai Epic Theatre dan akan dihuraikan secara lebih lanjut dalam tugasan ini.

Apa itu Epic Theatre? Teori ini dinamakan sebagai Epic Theatre kerana ianya bersifat episodik, dengan setiap babak memaparkan cerita yang berlainan, tetapi apabila digabungkan menjadi sebuah cerita. Contoh mudah bagi memahami pernyataan ini ialah kartun Dragonball yang memaparkan cerita yang berlainan dalam setiap sirinya, tetapi masih merupakan satu cerita apabila digabungkan. Selain nama Epic Theatre, teori ini juga dinamakan sebagai Dialectic Theatre kerana dalam pementasan-pementasan yang beliau lakukan banyak memaparkan argument antara dua belah pihak yang saling cuba mempengaruhi antara satu sama lain (Brown: 1995). Dalam Epic Theatre, tujuan sesebuah pementasan dijalankan adalah untuk

mempersembahkan idea-idea dan penonton harus membuat penilaian terhadap idea-idea tersebut. Oleh itu, sesebuah pementasan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan penonton hanyut dengan emosi yang dipaparkan dalam sesebuah pementasan. Sebaliknya, Brecht menjelaskan bahawa para penonton perlu sedar bahawa mereka sedang menonton sebuah pementasan dan tidak perlu beremosi sebaliknya berfikir secara kritikal akan mesej yang ingin disampaikan dalam pementasan itu dan melaksanakan perubahan apabila keluar dari pementasan itu. Menurut beliau, semua ini boleh dicapai sekiranya para penonton ‘dialeniasi’ (diasingkan) daripada pementasan yang ditontonnya. Brecht menamakan keadaan ini sebagai Verfremdungseffekt yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai "alienation effect” ataupun kesan pengasingan (Wilson & Goldfarb: 2000).

Verfremdungseffekt (Alienation Effect) Dalam bahasa Jerman, Verfremdungseffekt bermaksud ‘mengasingkan’ (alienate) atau ‘menjauhkan’ (distance) penonton daripada sesebuah pementasan. Dalam epic theatre, Brecht cuba mengasingkan penonton daripada watak-watak dan lakonan mereka dalam sesebuah pementasan. Dengan cara ini, para penonton tidak akan tersentuh dengan pementasan tersebut serta tidak bersimpati mahupun berempati dengan apa yang dipaparkan. Sebaliknya, beliau mahu para penonton untuk memahami secara intelektual dilema yang dihadapi oleh sesebuah watak serta kesilapan yang telah dibuat yang membawa kepada berlakunya dilemma tersebut. Apabila para penonton diasingkan secara emosi daripada pementasan, penonton dapat berempati dengan pementasan tersebut secara intelek (intellectual empathy) dan mungkin akan berusaha mengubah keadaan masyarakatnya (Leach, 2004).

Teknik-teknik Dalam Epic Theatre Terdapat beberapa teknik yang digunakan bagi membolehkan penonton mencapai

verfremdungseffekt, iaitu dari segi teknik penghasilan teater, teknik pementasan dan lakonan. Terdapat tiga teknik yang digunakan dalam penghasilan pementasan dalam Epic Theatre iaitu historification, allegorical dan pseudo foreign. Dalam teknik historification ataupun pensejarahan, Brecht mengalienasi penonton dengan meletakkan babak-babak pementasannya dalam latar masa lampau. Sebagai contoh, pementasan Mother Courage and Her Children disetkan dalam latar masa abad ke-17 (pementasan tersebut ditulis pada 1938, disunting kembali pada 1940 dan dipentaskan pada 1941). Dengan cara ini, penonton akan lebih dialienasi memandangkan mereka tidak biasa dengan latar masa lampau tersebut. Manakala, dalam allegorical pula adalah penggunaan simbol-simbol dalam menjelaskan isi kandungan atau dilema dalam sesebuah pementasan. Teknik ini diguna dalam pementasan Rise and Fall of the City of Mahagonn. Dengan menggunakan teknik ini, penonton akan dialienasi oleh simbol-simbol yang akan menyebabkan mereka berfikir akan makna yang terdapat dalam simbol-simbol tersebut. Manakala, teknik pseudo-foreign pula adalah adaptasi daripada teater-teater luar yang setentunya berbeza budayanya daripada budaya audiens. Contoh pementasan yang menggunakan teknik ini ialah The Good Person of Sezuan (Wilson & Goldfarb: 2000). Terdapat banyak teknik yang digunakan oleh Brecht dari segi pementasan bagi membolehkan penonton mencapai verfremdungseffekt, ini termasuklah penggunaan kapsyen yang dipancarkan di pentas bagi menjelaskan apa yang akan berlaku dalam babak seterusnya. Sebagai contoh, teknik ini diguna dalam pementasan Caucasian Chalk Circle di mana setiap babak mempunyai tajuk sendiri yang dipaparkan di pentas. Dalam pementasan tersebut, turut digunakan teknik gangguan oleh narator yang menjelaskan apa yang berlaku dalam sesuatu babak dan memprovokasi penonton. Terdapat juga penggunaan lagu dalam pementasan epic theatre, akan tetapi lagu-lagu ini hanyalah berfungsi memprovokasi pemikiran penonton dan terhadap dilemma yang wujud dalam pementasan tersebut. Terdapat juga teknik di mana pelakon menanyakan secara langsung kepada penonton. Ini dapat dilihat dalam pengakhiran pementasan The Good Woman of Sezuan di mana watak utamanya meminta tolong kepada dewa, tetapi dewa tidak mempunyai jawapan yang dapat diberikan kepada watak utama tersebut iaitu Shen Te. Shen Te terus maju ke depan dan menanyakan dan menyatakan kepada penonton sebagaimana berikut:

Hey, honorable folks, don’t be dismayed That we can’t seem to end this play! You’ve stayed To see our shining, all conducing moral, a And what we’ve given you has been this bitter quarrel. …(dipendekkan) Do we need heroes? Dreams? New Gods? Or None? Well, tell us-else we’re hopelessly undone. The only thing that we can think to say Is simply that you must end this play. Tell us how our good woman of Sezuan Can come to good ending-if she can! Honourable folks: you search and we trust That you’ll find the way. You must, must, must!

Dalam babak pengakhiran ini, para penonton diminta melengkapkan sendiri pengakhiran cerita menurut penilaian mereka sendiri. Dengan cara ini penonton diajak berfikir dan mencari penyelesaian sendiri bagi dilema yang wujud dalam pementasan ini. Selain itu, Brecht juga menggunakan musik atau lagu yang bertentangan dengan emosi dalam sesebuah babak dalam mana lagu tersebut digunakan. Sebagai contoh, dalam sebuah babak yang sedih Brecht mungkin menggunakan lagu-lagu yang ceria. (Cohen: 1981). Lakonan dalam epic theatre memerlukan para pelakon melakonkan sesebuah watak secara tanpa menyebabkan penonton mahupun diri mereka sendiri percaya bahawa mereka adalah watak tersebut. Pelakon-pelakon juga sering berinteraksi dengan penonton secara langsung. Tujuan utama lakonan sebegini adalah untuk meruntuhkan dinding keempat dalam sesebuah lakonan. Ini adalah bagi membolehkan penonton melihat dan menyedari bahawa mereka sedang menonton sebuah pementasan, bukan sebuah realiti, dan menganggap bahawa pentas adalah pentas dan pelakon adalah pelakon. Salah satu istilah yang digunakan oleh Brecht dalam lakonan adalah ‘gestus’. Gestus adalah apa sahaja pergerakan yang dilakukan oleh seseorang pelakon dalam lakonan bagi menggambarkan keadaan sesebuah watak berdasarkan teks. Ini adalah berdasarkan pemerhatian Brecth terhadap lakonan opera

cina. Beliau memerhatikan seorang pelakon opera cina, Mei Lan Fang melakonkan sebuah babak di mana wataknya ketakutan. Brecht mendapati Mei Lan Fang sekadar meletakkan rambutnya ke dalam mulut, tetapi para penonton memahami bahawa watak tersebut sedang ketakutan walaupun pelakon tersebut bergerak dalam keadaan tenang. Gestus boleh menerangkan keadaan pelakon tanpa memerlukan pelakon menunjukkan emosi dan boleh menyebabkan penonton teralienasi daripada pementasan dan mengelakkan mereka daripada menjadi emosional.

Perbezaan Dramatik Theatre dengan Epic Theatre Brecht menyatakan bahawa epik adalah drama non-arestotelian. Oleh itu terdapat beberapa perbezaan antara epic theatre dengan dramatic theatre yang berdasarkan kepada pendapat Aristotle. Brecht telah menggunakan terma ‘non-Aristotelian drama’ bagi menerangkan dimensi drama dalam kerjanya sendiri, bermula pada 1930-an dengan beberapa siri nota dan esei bertajuk “On a non-aristotelian drama” yang mengandungi contoh bentuk teater epik iaitu kara muzikalnya yang bertajuk The Threepenny Opera. Dengan definisi daripada Aristotle, Brecht menulis, “perbezaan antara dramatik dan epik adalah merujuk kepada perbezaan kaedahnya dalam pembinaan.” Kaedah pembinaan ini merujuk kepada hubungan yang dibentuk daripada persembahan antara bahagian dan keseluruhan.

Dalam persembahan dramatik teater, pemikiran membentuk manusia. Dalam konteks ini, penonton diajak bersama-sama berada dalam pementasan agar mereka dapat membentuk pemikiran mereka setelah menyaksikan persembahan teater jenis ini. Manakala dalam epik teater pula membantu manusia membentuk pemikiran. Dalam konteks epik teater ini penonton menjadi pemerhati supaya dapat berfikir mengenai apa yang dipersembahkan setelah selesai menyaksikan persembahan teater ini. Selain itu, persembahan dalam dramatik teater mengambarkan pengalaman-pengalaman untuk membentuk jalan ceritanya tetapi dalam epik teater mengambil situasi yang berlaku dalam persekitaran sebagai jalan cerita pementasan.

Setiap babak yang dipentaskan dalam dramatik teater berkesinambungan dengan babak yang seterusnya untuk menjadi satu jalan penceritaan. Bagi epik teater pula setiap babak

yang dipentaskan tidak menunjukkan perpautan atau kesinambungan antara babak seterusnya tetapi mempunyai satu penceritaan dalam pementasannya. Teknik dan gaya lakonan yang dipersembahkan dalam dramatik teater yang menunjukkan elemen-elemen emosi seperti sedih, marah, gembira, dan sebagainya melalui karakter-karakter yang ditonjolkan oleh pelakon agar penonton dapat merasai emosi-emosi tersebut berbanding dengan epik teater yang tidak menekankan aspek-aspek dalam emosi pelakon tetapi mementingkan logik dan pemikiran penonton itu sendiri.

Di samping itu, dalam dramatik teater penonton dapat melihat pengakhiran sesuatu persembahan sebagai tanda penamat dalam penceritaan teater tersebut. Manakala epik teater tiada pengakhiran sebagai tanda penamat dalam persembahan walaubagaimana pun teater ini menekankan isi atau mesej yang perlu difikirkan sendiri oleh penonton.

Bibliografi

Brockett O G, Hildy F J. 2003. History of Theatre Ninth Edition. United States of America: Pearson Education Group.

Brown J R. 1997. The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford New York: Oxford University Press.

Leach R. 2004. Makers of Modern Theatre An Introduction. United States of America: Routledge Taylor and Francis Group.

Cohen R. 1981. Theatre. University of California United States of America: Mayfield Publishing Company.

Wilson E, Goldfarb A. 2000. Living Theatre A History Third Edition. United States of America: McGraw-Hill Higher Education.

Wilson E, Goldfarb A. 2004. Living Theatre A History Fourth Edition. United States of America: McGraw-Hill Higher Education.

http://direct.vtheatre.net/brecht.html

http://www.teachit.co.uk/armoore/drama/brecht.htm#15

http://www.scribd.com/doc/17159368/The-Life-of-Galileo-by-Bertolt-Brechet-ACritical-Analysis-by-Qaisar-Iqbal-Janjua

http://www.slashseconds.org/issues/001/004/articles/02-plewis2/index.php