P. 1
TOPIK 1

TOPIK 1

|Views: 502|Likes:
Published by Nurul Fathy

More info:

Published by: Nurul Fathy on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

TOPIK 1 KEMAHIRAN MENULIS 1.1 Definisi Menulis dan Tulisan 1.1.

1 Menulis Menulis merupakan keupayaan murid membina perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Juriah Long & rakan -rakan (1990): Menulis adalah satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan m enggunakan bentuk grafik. Tarigan (Hasani, 2005:1): menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang -lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang -lambang grafik tersebut kalau mere ka memahami bahasa dan grafik tersebut. Rusyana (Hasani, 2005:1): menyatakan bahwa wujud pengutaran mempergunakan bahasa disebut karangan.

sesuatu

secara

tersusun

dengan

Hasani (2005:2): menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk b erkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktifdan ekspresif, sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata.

1.1.2 Tulisan Tulisan ialah lambang -lambang bunyi bahasa yang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi -bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemahiran Menulis 1.2.1 Kematangan Kognitif Menurut penemuan psikolinguistik kognitif, pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak -kanak sememangnya telah mula belajar menuli s sejak dari peringkat awal perkembangan mereka. Permulaan kanak -kanak belajar menulis boleh diperhatikan melalui tingkah laku mereka, isyarat (gesture), perbualan, cara mereka bermain dan contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vy gotsky, 1978). Ketika kanak-kanak mencipta satu penemuan baru tentang menulis melalui penerokaan kendiri dan penglibatan mereka dengan buku -buku bergambar, mereka sebenarnya telah membina pandangan kendiri tentang tulisan. Menurut Tempel et.al (1993), pembelajaran menulis di kalangan kanak -kanak adalah satu tindakan mereka melalui penemuan -penemuan kendiri. Daripada pandangan -pandangan tersebut mungkinkah kita boleh menegaskan di sini bahawa kanak -kanak mengajar diri mereka sendiri untuk bercakap, me nulis dan juga membaca. 1.2.2 Kematangan Fizikal / Kemahiran Motor Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. Terutama sekali perkembangan motor halus. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot -otot kecil pada bahagian jari seorang kanak -kanak yang membolehkan mereka memegang objek-objek kecil seperti pensil, guli dan sebagainya dengan cekap. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanak -kanak menulis dengan tulisan yang cantik dan ceka p. Selain itu, koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis, koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak -kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. Aktiviti-aktiviti yang bolah dilakukan untuk meningkatkan perkembangan motor halus :- Merantai manik - Menjahit kad lubang - Menconteng kertas - Menguli - Mengunting kertas - Menjentik getah - Melukis gambar

Melakukan koordinasi mata dan tangan b. sendeng. .Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan anak -anak mereka dapat menulis dengan baik. gerigi. bulat ombak.bentuk putus2 Menulis huruf besar. Ibu bapa .Guru harus menyediakan bahan -bahan latihan yang sesuai kepada kanak -kanak seperti huruf put us-putus.Ibu bapa harus menyediakan barang -barang mainan yang dapat menggalakan perkembangan motor halus yang dapat membentuk otot -otot halus dijari.2. Guru . Awal tulisan Meniru abjad Menekap abjad-abjad yang terkumpul c. . bawah.atas. melentang. Menulis asas huruf kecil Melukis bentuk asas.3 Persekitaran 1.Penulisan a. Minta mereka gerak jari mengikut bentuk tulisan yang dibuat daripada pasir. Pratulisan:Melakukan pergerakkan tangan jari Mengoyak Menulis diatas pasir Membuat contengan bebas membuat contengan: . 1. 2.

di atas pasir. di meja. . bertitik-tolak daripada aktiviti -aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. meramas -ramas jari dan sebagainya. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid -murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna.1. tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid -murid dari awal -awal lagi. Latihan seperti membentuk bulatan di udara. mengoyangkan tangan.3. di atas rumput tanpa mengunaka n alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. Setelah mahir aktiviti tersebut murid -murid boleh melakukan latihan -latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan -latihan yang melbatkan koordinasi tangan dan mata. menekan jari.1 Pra Tulisan Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid -murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf -huruf dengan kemas dan betul. pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah si stematik. di lantai. . Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang -lambang yang kemas dan jelas.membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas. . Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot.latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri .3 Peringkat Perkembangan Menulis 1. Di samping itu murid -murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari.latihan mengikut garisan -garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Antara aktiviti -aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti: .latihan membentuk garisan lurus.

latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu . Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu kanak -kanak harus diperkenalkan kepada lambang lambang huruf dengan menggunakan gambar. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris.latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Ia harus bermula daripada g arisan lebar hingga kepada lembaran satu garis. Seterusnya menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti: . baruah dilatih menggunakan buku dan alat -alat lain yang sesuai. Selain itu guru haruslah memberi perhatian kepada kanak untuk menulis dengan mengeja dan menyebut nama -nama huruf. Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu. Latihan ini diteruskan dengan menyalin per kataan yang mudah dan menyalin ayat ayat yang mudah dan sebagainya.latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam.3. Latihan juga dilakukan dengan menggunakan kertas yang dimulakan dengan tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris.latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua. kawalan tulisan perlu dilakukan. Seterusnya apabila kanak-kanak dapat menggunakan alat -alat dengan baik. dicadangkan murid membentuk huruf di atas kertas kos ong yang tidak mempunyai sebarang garisan. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul.1. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Pada peringkat awal.2 Tulisan Mekanis Setelah murid -murid menjalankan latihan pratulisan. Apabila murid mula membentuk huruf -huruf pada kertas bergaris. Kemudian murid -murid disuruh memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. . Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menekap dan barulah menulis mengikut urutan yang ditetapkan. Sebelum melatih menulis. . baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat -urat daging kanak-kanak.

melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai.Proses penulisan (peringkat) .4 Kemahiran Mengarang Tujuan utama dalam pengajaran kemahiran mengarang ialah untuk membolehkan para pelajar menul is pelbagai jenis karangan tentang ilmu pengetahuan dan kegiatan harian dengan berkesan dalam erti kata dapat menyampaikan mesej penulisan kepada pembaca. terdapat beberapa aspek yang perlu murid. Seterusnya adalah aktiviti seperti membentuk ayat -ayat bagi menyudahkan cerita. menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan dan m enulis karangan daripada tajuk yang disediakan. Di antara aktiviti aktivit -aktiviti menulis yang boleh dijalankan adalah seperti mengisi silang kata.Tanggapan pelajar terhadap aspek penulis . Selain itu aktiviti seperti memanjangkan ayat dengan menambahkan rangka ka ta yang sesuai juga boleh dilakukan. melengkapkan ayat-ayat dengan perenggan sehingga murid -murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang ter kawal iaitu berpandukan gambar -gambar dan perkataan.1. .Tanggapan pelajar terhadap aspek pembaca Proses Penulisan 1.Situasi penulisan . menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan. Aspek-aspek tersebut ialah. mengisi tempat kosong dalam ayat. mengisi tenpat kosong. menulis jawapan -jawapn kefahaman. menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.3. Pra penulisan Brainstorming tajuk yg dipilih Perbincangan kumpulan kecil Pembacaan @ rujukan di pusat sumber Rangka karangan Mencari pendekatan yg sesuai utk menyampaikan idea dlm bntuk karangan diajar kepada . 1. murid -murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis.3. Pelbagai aktiviti yang dapat dijalankan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis.3 Penulisan Mentalis Setelah menguasai menulis mekanis.Tanggapan pelajar terhadap aspek subjek penulisan . (Kementerian Pendidikan Malaysia 1987) Dalam kegiatan mengarang.

Menulis Beri bukti utk idea Bina + kembang isi Hubung ayat + perenggan = idea luas Membentuk ayat yg jelas dan konkrit Guna tanda baca yg sesuai maksud jelas Rancang tajuk.2.Lemah kosa kata .Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang: Menulis ayat mudah Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal Menulis karangan terkawal dan berpandu . pengenalan dan penutup yg sesuai dgn tajuk 3. Penulisan semula Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Masalah mengarang: .Kesalahan struktur ayat .

.1. 1. . 1. .1 l l l m m li P li 1. l S i 1. 1. S C j m i + i = i (subj m i (predi t . . .

i nt h: .1.Bulu di kepala saya lebat.8 li P emah dalam penghasilan idea untuk penulisan. Apabila kata-kata tidak betul susunannya. 1. Idea yang sangat terhad kepada pengalaman pernah yang dilalui.7 m i B m idak dapat mengaitkan peristiwa yang dilihat dalam gambar.Ali dan Abu baik berkawan. . . .6 l S t t sahaja bl beerti bahasa ji a ata-kata itu tidak tersusun di dalam bentuk ayat. idak dapat memastikan bila . . . maka bentuk bahasa menjad salah. di mana dan bagaimana peristiwa berlaku supaya penulisan lebih jelas. idak dapat membina ayat yang berkesinambungan.ini hari Abu tidak datang. emah dalam memahami urutan gambar bersiri. 1. .buku ini Awang tidak mahu membaca. .

mengganggu ± menganggu Pengaruh dialek mengatasi ejaan bahasa baku. merdeka .Menguasai gerak tanga n bebas. 1.Melakukan latihan -latihan keselarasan (koordinasi ) mata dan tangan. perkataan atau imbuhan. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal.9 Salah Ejaan Meninggalkan huruf. Kemudian.Melakukan latihan -latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting.4.medreka 1. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. tangan. menampal.1 Pergerakan Tangan dan Jari Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. . Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak -kanak mendapatkan latihan otot. .calun Menterbalikkan suku kata atau hur uf.jari serta kordinasi mata tangan. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. Latihan -Latihan Pratulisan Kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda -benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan -bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut.1. dari atas ke bawah dan lain-lain. cara memegang alat tulis. calon . cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. . pensil harus dip egang dengan ibu jari dan jari telunjuk.Melakukan latihan -latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. mengoyak. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. menganyam. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. . Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara -perkara berikut. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil.5 Strategi Pemulihan Masalah Tulisan/Pratulis. menguli tepung dan lain -lain. .5.

Hal ini dapat membantunya menggenggam pensil dengan betul. beberapa bahkan membutuhkan bimbingan ekstra dari orang tua dan guru agar mereka terbiasa memegang pensil dengan ben ar. bersabarlah. Setelah itu. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. Perlu Waktu Si kecil usia lima tahun. Kemudian.Berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda dalam mengajarkan si kecil memegang pensil dengan tepat : Belajar Sejak Kecil Mulai usia 2 tahun ajaklah si kecil menggambar dan bermain dengan menggunakan crayon. 1. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Yang harus anda garisbawahi. jari telunjuk.5. Luangkan waktu paling tidak lima minit dalam sehari untuk melatih si kecil memegang pensil saat ia be rusia lima tahun. Penggunaan crayon bersaiz lebih bes ar lebih bagus daripada menggunakan pensil atau bolpen. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. . Agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan meminta anak untuk menggambar disela -sela waktu belajar boleh dijadikan salah satu strategi membuat anak semangat belajar. kerana diperlukan beberapa waktu sebelum sikecil bisa mengubah kebiasaannya Kedudukan Tubuh Perhatikan Posisi Tubuh sikecil tegak tetapi tidak kaku saat menulis. mengubah kebiasaan lama pada anak tidak semudah anda membalikan telapak tangan. biasanya sudah punya keinginan untuk belajar menulis.Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Sementara untuk anak usia 9 tahun tambah 5 -10 minit waktu latihan. Latihan Teratur "Practices make perfect" Peraturan ini juga berlaku bagi si kecil dalam belajar memegang pensil dengan betul.Saat inilah diperlukan bimbingan anda untuk melatih mereka memegang pensil dengan betul baik ketika menggambar maupun menulis. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah jari han tu) di kedudukan yang betul.2 Memegang Alat Tulis Pelbagai Jenis dan saiz Posisikan pensil pada lekukan jari tengah dan diantara jari telunjuk dan ibu jari Gunakan Ibu jari dan telunjuk untuk menggenggam pensil Pastikan posisi genggaman pensil benar saa t menorehkan pensilnya diatas kertas (seperti gambar) Tidak setiap anak dapat secara alamiah bisa memegang pensil dengan baik dan benar.

Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. untuk kegiatan sehari hari anda boleh menggunakan pencil grip * ukuran jumbo. manik.Penggunaan Pencil Grip * Penggunaan pencil grip * saat menggambar atau menulis dapat membantu anak terbiasa menggenggam pelbagai jenis pensil dengan betul. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau mo del yang disukainya. dan bubur kertas. Aktiviti Murid: 1. * Pencil Grip : alat bantu menggenggam pensil berbentuk karet yang biasanya dipasangkan pada bagian bawah pensil letak jari menggenggam" 1. atau alternatif lain gunakan pensil segitiga. . tanah liat. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. cawan. air). Bahan: Plastisin.3 Koordinasi Mata dan Tangan Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada pla stisin. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. Murid memegang cawan plastik yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. model tiang bendera. model pokok. 2. bend a maujud (dulang berpasir. Aktiviti Guru/Murid: 1. bola.5. tanah liat atau bubur kertas dan lain -lain. Bahan: Lembaran kerja. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus -putus. 2. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari ki ri ke kanan dan sebagainya. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh.

1.1.kawalan tulisan perlu dilakukan. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yg tak mempunyai sebarang garisan.6 i li i Selepas kanak2 mempelajari peringkat pramenulis. embentuk uruf embentuk suku kata a-ir a-ur a-la cina ca-wan cu-ka ja-di je-da ka-yu ku-sut . kertas petak. faham dan tahu memegang pensel mereka dilatih membentuk lambang tulisan. kanak2 dicadangkan membentuk huruf di kertas kosong tanpa garisan.1 m . Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Akti iti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf huruf secara bebas di atas kertas kosong. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul. Setelah didapati memuaskan. dan kertas garis tiga.S P ilakukan secara berperingkat iaitu daripada akkti iti menulis huruf. baharulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. dan bentuk huruf . guru hendaklah menggunakan berbagai -bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak -kanak menulis. kedudukan badan. Pada peringkat awal. sukukatadan perkataan. Permulaannya. embentuk huruf pada permukaan bergaris. Kanak -kanak menulise dgn mengeja dan menyebut nama-nama huruf.6. elibatkan motor halus iaitu penggunaan jari murid utk menulis dan guna motor kasar iaitu cara murid memegang pensel.

6. 1.6. li li .S il P 1.Membentuk perkataan 1. li B .6.

7 i 1. . li iP l i 1.6.7.1. minum suka . Saya ada 2. bola. Adik susu.1 P li li li m l P Contoh Akti iti Menyusun dan Menulis Semula Perkataan Arahan : Susun perkataan dan tulis semula perkataan yang diberi.

b. .Melengkapkan ayat * Penilaian guru berdasarkan ayat yang dibina oleh murid.Meminta murid memerhatikan gambar yang disediakan.Memerhatikan gambar yang disediakan. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Murid .Menulis Perkataan Mudah secara Terkawal dan erpandu Memahami dan menulis berdasarkan bahan rangsangan.Minta murid melengkapkan ayat Murid . Guru . Keupayaan menguasai kemahiran menulis berdasarkan bahan rangsangan. Kaedah Pentadbiran a. Guru .

bukanlah setakat tapak tangan sahaja. menampal. menguli tepung dan lain-lain. a) Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. ‡ ‡ ‡ STRATEGI PEMULIHAN MASALAH TULISAN/PRATULIS Pergerakan tangan dan jari 1. mengoyak. 3. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. . menganyam. b) Menguasai gerak tangan bebas. tangan. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. Kemudian. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. 2. jari telunjuk. 4. c) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah jari hantu) di kedudukan yang betul. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingg ke peringkat a contengan terkawal. Kemudian.jari serta kordinasi mata tangan. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. dari atas ke bawah dan lain-lain. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. d) Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. cara memegang alat tulis. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut. 5. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. Setelah itu.STRATEGI PEMULIHAN MASALAH TULISAN/PRATULIS (LATIHAN-LATIHAN PRATULISAN) PENGENALAN ‡ Kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan -bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut.

beberapa bahkan membutuhkan bimbingan ekstra dari orang tua dan guru agar mereka terbiasa memegang pensil dengan benar. Yang harus anda garisbawahi. untuk kegiatan seharihari anda boleh menggunakan pencil grip * ukuran jumbo. b) Perlu Waktu Si kecil usia lima tahun.Memegang alat tulis ‡ ‡ ‡ Posisikan pensil pada lekukan jari tengah dan diantara jari telunjuk dan ibu jari Gunakan Ibu jari dan telunjuk untuk menggenggam pensil Pastikan posisi genggaman pensil benar saat menorehkan pensilnya diatas kertas (seperti gambar) Tidak setiap anak dapat secara alamiah bisa memegang pensil dengan baik dan benar. biasanya sudah punya keinginan untuk belajar menulis.Berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda dalam mengajarkan si kecil memegang pensil dengan tepat : a) Belajar Sejak Kecil Mulai usia 2 tahun ajaklah si kecil menggambar dan bermain dengan menggunakan crayon. d) Latihan Teratur "Practices make perfect" Peraturan ini juga berlaku bagi si kecil dalam belajar memegang pensil dengan betul. e) Penggunaan Pencil Grip * Penggunaan pencil grip * saat menggambar atau menulis dapat membantu anak terbiasa menggenggam pelbagai jenis pensil dengan betul. Agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan meminta anak untuk menggambar disela -sela waktu belajar boleh dijadikan salah satu strategi membuat anak semangat belajar. mengubah kebiasaan lama pada anak tidak semudah anda mem balikan telapak tangan. Luangkan waktu paling tidak lima minit dalam sehari untuk melatih si kecil memegang pensil saat ia berusia lima tahun. atau alternatif lain gunakan pensil segitiga. Penggunaan crayon bersaiz lebih besar lebih bagus daripada menggunakan pensil atau bolpen. Hal ini dapat membantunya menggenggam pensil dengan betul. bersabarlah. kerana diperlukan beberapa waktu sebelum sikecil bisa mengubah kebiasaannya c) Kedudukan Tubuh Perhatikan Posisi Tubuh sikecil tegak tetapi tidak kaku saat menulis. * Pencil Grip : alat bantu menggenggam pensil berbentuk getah yang biasanya dipasangkan pada bagian bawah pensil letak jari menggenggam" ‡ . Sementara untuk anak usia 9 tahun tambah 5-10 minit waktu latihan.Saat inilah diperlukan bimbingan anda untuk melatih mereka memegang pensil dengan betul baik ketika menggambar maupun menulis.

Teknik memegang cawan dipelbagaikan. 3. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. Aktiviti Murid: ‡ ‡ 1. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 ‡ Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. cawan. . benda maujud (dulang berpasir. air). Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagaicontoh. bola. 3. Aktiviti Guru/Murid: 1. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. manik. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. 2. 2. model pokok. model tiang bendera. tanah liat. dan bubur kertas. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Bahan: Lembaran kerja. Bahan: Plastisin.Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin.

Latihan pernyataan perasaan. Latihan pernyataan kehendak. dan kedua-dua kegiatan itu boleh berlaku dengan serentak. Penulisan Mentalis y PENGLAHIRAN(MENTALIS) o o o Latihan penyatuan fikiran dan kehendak. logam. Terdapatnya beberapa kekecualian. Latihan mengeluarkan pendapat tulen o Jenis-jenis dan ontoh-contoh latihan penulisan mentalis y Menyusun dan menulis semula perkataan . gading. Penulisan merujuk kepada kedua-dua kegiatan itu. umpamanya. dan bukannya penulisan. dan kertas. dinding gua. Tulisan dapat membantu ahli-ahli sejarah untuk memperolehi maklumat mengenai zaman silam daripada sumber ditulis. dilakar atau dipahat pada batu.Latihan Penulisan Mentalis Penulisan Penulisan boleh merujuk kepada dua kegiatan:  menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumattercatat. penggunakanmesin taip untuk mencatat bahasa secara amnya dipanggil penaipan. kulit kayu. dan  penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan.

Memerhatikan gambar yang disediakan. b.  . Guru .Melengkapkan ayat * Penilaian guru berdasarkan ayat yang dibina oleh murid. Guru .Minta murid melengkapkan ayat Murid . Murid .Contoh Akti iti Arahan : s n  y Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu. o Keupayaan menguasai kemahiran menulis berdasarkan bahan rangsangan. Adik s s .Meminta murid memerhatikan gambar yang disediakan. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.  Aktiviti Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu o Memahami dan menulis berdasarkan bahan rangsangan. ¤ ¨¤ ¨ ¤ ¤ .  1. a a a a in s ka ¦ § ¦¥ ¤¨¦ rkataan an t lis s ¤ § la rkataan ang i © ¢ ¡ ¦¥ ¤ ¤£    nyusun dan Menulis Semula Perkataan ri. Kaedah Pentadbiran a. bola.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->