P. 1
TOPIK 1

TOPIK 1

|Views: 503|Likes:
Published by Nurul Fathy

More info:

Published by: Nurul Fathy on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

TOPIK 1 KEMAHIRAN MENULIS 1.1 Definisi Menulis dan Tulisan 1.1.

1 Menulis Menulis merupakan keupayaan murid membina perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Juriah Long & rakan -rakan (1990): Menulis adalah satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan m enggunakan bentuk grafik. Tarigan (Hasani, 2005:1): menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang -lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang -lambang grafik tersebut kalau mere ka memahami bahasa dan grafik tersebut. Rusyana (Hasani, 2005:1): menyatakan bahwa wujud pengutaran mempergunakan bahasa disebut karangan.

sesuatu

secara

tersusun

dengan

Hasani (2005:2): menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk b erkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktifdan ekspresif, sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata.

1.1.2 Tulisan Tulisan ialah lambang -lambang bunyi bahasa yang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi -bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemahiran Menulis 1.2.1 Kematangan Kognitif Menurut penemuan psikolinguistik kognitif, pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak -kanak sememangnya telah mula belajar menuli s sejak dari peringkat awal perkembangan mereka. Permulaan kanak -kanak belajar menulis boleh diperhatikan melalui tingkah laku mereka, isyarat (gesture), perbualan, cara mereka bermain dan contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vy gotsky, 1978). Ketika kanak-kanak mencipta satu penemuan baru tentang menulis melalui penerokaan kendiri dan penglibatan mereka dengan buku -buku bergambar, mereka sebenarnya telah membina pandangan kendiri tentang tulisan. Menurut Tempel et.al (1993), pembelajaran menulis di kalangan kanak -kanak adalah satu tindakan mereka melalui penemuan -penemuan kendiri. Daripada pandangan -pandangan tersebut mungkinkah kita boleh menegaskan di sini bahawa kanak -kanak mengajar diri mereka sendiri untuk bercakap, me nulis dan juga membaca. 1.2.2 Kematangan Fizikal / Kemahiran Motor Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. Terutama sekali perkembangan motor halus. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot -otot kecil pada bahagian jari seorang kanak -kanak yang membolehkan mereka memegang objek-objek kecil seperti pensil, guli dan sebagainya dengan cekap. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanak -kanak menulis dengan tulisan yang cantik dan ceka p. Selain itu, koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis, koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak -kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. Aktiviti-aktiviti yang bolah dilakukan untuk meningkatkan perkembangan motor halus :- Merantai manik - Menjahit kad lubang - Menconteng kertas - Menguli - Mengunting kertas - Menjentik getah - Melukis gambar

Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan anak -anak mereka dapat menulis dengan baik. . Pratulisan:Melakukan pergerakkan tangan jari Mengoyak Menulis diatas pasir Membuat contengan bebas membuat contengan: . bawah. Minta mereka gerak jari mengikut bentuk tulisan yang dibuat daripada pasir. gerigi. Ibu bapa .2. Menulis asas huruf kecil Melukis bentuk asas.atas. sendeng. . bulat ombak.bentuk putus2 Menulis huruf besar. Guru .Ibu bapa harus menyediakan barang -barang mainan yang dapat menggalakan perkembangan motor halus yang dapat membentuk otot -otot halus dijari. melentang. 1. Awal tulisan Meniru abjad Menekap abjad-abjad yang terkumpul c.Guru harus menyediakan bahan -bahan latihan yang sesuai kepada kanak -kanak seperti huruf put us-putus. Melakukan koordinasi mata dan tangan b.3 Persekitaran 1.Penulisan a. 2.

pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah si stematik.3 Peringkat Perkembangan Menulis 1.latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri .latihan mengikut garisan -garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan.membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas.1 Pra Tulisan Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid -murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf -huruf dengan kemas dan betul. Di samping itu murid -murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari. di lantai. . Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot. di atas pasir. . Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang -lambang yang kemas dan jelas. Antara aktiviti -aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti: .latihan membentuk garisan lurus.3. meramas -ramas jari dan sebagainya.1. Latihan seperti membentuk bulatan di udara. bertitik-tolak daripada aktiviti -aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. Setelah mahir aktiviti tersebut murid -murid boleh melakukan latihan -latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan -latihan yang melbatkan koordinasi tangan dan mata. di atas rumput tanpa mengunaka n alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. di meja. . menekan jari. tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid -murid dari awal -awal lagi. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid -murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. mengoyangkan tangan.

. Selain itu guru haruslah memberi perhatian kepada kanak untuk menulis dengan mengeja dan menyebut nama -nama huruf. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menekap dan barulah menulis mengikut urutan yang ditetapkan.2 Tulisan Mekanis Setelah murid -murid menjalankan latihan pratulisan. Latihan juga dilakukan dengan menggunakan kertas yang dimulakan dengan tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris.latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Seterusnya apabila kanak-kanak dapat menggunakan alat -alat dengan baik.latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua. Pada peringkat awal. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu kanak -kanak harus diperkenalkan kepada lambang lambang huruf dengan menggunakan gambar.latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam. Seterusnya menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti: . Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu.1. latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu . Sebelum melatih menulis. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Kemudian murid -murid disuruh memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. Apabila murid mula membentuk huruf -huruf pada kertas bergaris. baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat -urat daging kanak-kanak. Latihan ini diteruskan dengan menyalin per kataan yang mudah dan menyalin ayat ayat yang mudah dan sebagainya. Ia harus bermula daripada g arisan lebar hingga kepada lembaran satu garis. dicadangkan murid membentuk huruf di atas kertas kos ong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris.3. . kawalan tulisan perlu dilakukan. baruah dilatih menggunakan buku dan alat -alat lain yang sesuai.

Aspek-aspek tersebut ialah. terdapat beberapa aspek yang perlu murid. Pelbagai aktiviti yang dapat dijalankan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis. 1. Pra penulisan Brainstorming tajuk yg dipilih Perbincangan kumpulan kecil Pembacaan @ rujukan di pusat sumber Rangka karangan Mencari pendekatan yg sesuai utk menyampaikan idea dlm bntuk karangan diajar kepada . Di antara aktiviti aktivit -aktiviti menulis yang boleh dijalankan adalah seperti mengisi silang kata.1.Tanggapan pelajar terhadap aspek subjek penulisan . Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang ter kawal iaitu berpandukan gambar -gambar dan perkataan.Tanggapan pelajar terhadap aspek penulis . menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan dan m enulis karangan daripada tajuk yang disediakan.Tanggapan pelajar terhadap aspek pembaca Proses Penulisan 1. melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai. melengkapkan ayat-ayat dengan perenggan sehingga murid -murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan.4 Kemahiran Mengarang Tujuan utama dalam pengajaran kemahiran mengarang ialah untuk membolehkan para pelajar menul is pelbagai jenis karangan tentang ilmu pengetahuan dan kegiatan harian dengan berkesan dalam erti kata dapat menyampaikan mesej penulisan kepada pembaca. Seterusnya adalah aktiviti seperti membentuk ayat -ayat bagi menyudahkan cerita.3. mengisi tenpat kosong. . menulis jawapan -jawapn kefahaman. murid -murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. mengisi tempat kosong dalam ayat. menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.3. Selain itu aktiviti seperti memanjangkan ayat dengan menambahkan rangka ka ta yang sesuai juga boleh dilakukan.Proses penulisan (peringkat) . menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan. (Kementerian Pendidikan Malaysia 1987) Dalam kegiatan mengarang.3 Penulisan Mentalis Setelah menguasai menulis mekanis.Situasi penulisan .

Penulisan semula Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Masalah mengarang: .2. pengenalan dan penutup yg sesuai dgn tajuk 3.Kesalahan struktur ayat . Menulis Beri bukti utk idea Bina + kembang isi Hubung ayat + perenggan = idea luas Membentuk ayat yg jelas dan konkrit Guna tanda baca yg sesuai maksud jelas Rancang tajuk.Lemah kosa kata .Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang: Menulis ayat mudah Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal Menulis karangan terkawal dan berpandu .

1. .1. 1. . 1. .1 l l l m m li P li 1. . . S C j m i + i = i (subj m i (predi t . l S i 1.

8 li P emah dalam penghasilan idea untuk penulisan.1. . 1.6 l S t t sahaja bl beerti bahasa ji a ata-kata itu tidak tersusun di dalam bentuk ayat. idak dapat membina ayat yang berkesinambungan.ini hari Abu tidak datang. . idak dapat memastikan bila . Idea yang sangat terhad kepada pengalaman pernah yang dilalui.Bulu di kepala saya lebat. . . . 1.7 m i B m idak dapat mengaitkan peristiwa yang dilihat dalam gambar. .Ali dan Abu baik berkawan.buku ini Awang tidak mahu membaca. i nt h: . Apabila kata-kata tidak betul susunannya. di mana dan bagaimana peristiwa berlaku supaya penulisan lebih jelas. emah dalam memahami urutan gambar bersiri. . maka bentuk bahasa menjad salah.

menguli tepung dan lain -lain.Menguasai gerak tanga n bebas. mengganggu ± menganggu Pengaruh dialek mengatasi ejaan bahasa baku. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak -kanak mendapatkan latihan otot. cara memegang alat tulis. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. . menampal. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. .5. dari atas ke bawah dan lain-lain.jari serta kordinasi mata tangan. calon . perkataan atau imbuhan. . murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.calun Menterbalikkan suku kata atau hur uf.1 Pergerakan Tangan dan Jari Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara -perkara berikut. . 1. mengoyak.Melakukan latihan -latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. merdeka . Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat.medreka 1.1. pensil harus dip egang dengan ibu jari dan jari telunjuk.4. Latihan -Latihan Pratulisan Kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda -benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan -bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. tangan.Melakukan latihan -latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting.Melakukan latihan -latihan keselarasan (koordinasi ) mata dan tangan.5 Strategi Pemulihan Masalah Tulisan/Pratulis. menganyam. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. Kemudian. .9 Salah Ejaan Meninggalkan huruf.

biasanya sudah punya keinginan untuk belajar menulis. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah jari han tu) di kedudukan yang betul. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Yang harus anda garisbawahi.Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Luangkan waktu paling tidak lima minit dalam sehari untuk melatih si kecil memegang pensil saat ia be rusia lima tahun.Saat inilah diperlukan bimbingan anda untuk melatih mereka memegang pensil dengan betul baik ketika menggambar maupun menulis. Sementara untuk anak usia 9 tahun tambah 5 -10 minit waktu latihan. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. bersabarlah. 1. Setelah itu. Perlu Waktu Si kecil usia lima tahun. kerana diperlukan beberapa waktu sebelum sikecil bisa mengubah kebiasaannya Kedudukan Tubuh Perhatikan Posisi Tubuh sikecil tegak tetapi tidak kaku saat menulis. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. Penggunaan crayon bersaiz lebih bes ar lebih bagus daripada menggunakan pensil atau bolpen. Latihan Teratur "Practices make perfect" Peraturan ini juga berlaku bagi si kecil dalam belajar memegang pensil dengan betul.2 Memegang Alat Tulis Pelbagai Jenis dan saiz Posisikan pensil pada lekukan jari tengah dan diantara jari telunjuk dan ibu jari Gunakan Ibu jari dan telunjuk untuk menggenggam pensil Pastikan posisi genggaman pensil benar saa t menorehkan pensilnya diatas kertas (seperti gambar) Tidak setiap anak dapat secara alamiah bisa memegang pensil dengan baik dan benar. Hal ini dapat membantunya menggenggam pensil dengan betul.Berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda dalam mengajarkan si kecil memegang pensil dengan tepat : Belajar Sejak Kecil Mulai usia 2 tahun ajaklah si kecil menggambar dan bermain dengan menggunakan crayon. . beberapa bahkan membutuhkan bimbingan ekstra dari orang tua dan guru agar mereka terbiasa memegang pensil dengan ben ar.5. Agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan meminta anak untuk menggambar disela -sela waktu belajar boleh dijadikan salah satu strategi membuat anak semangat belajar. Kemudian. jari telunjuk. mengubah kebiasaan lama pada anak tidak semudah anda membalikan telapak tangan.

Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau mo del yang disukainya. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus -putus.5. bola. model tiang bendera. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. atau alternatif lain gunakan pensil segitiga. Aktiviti Guru/Murid: 1. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh. 2. Murid memegang cawan plastik yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. manik. tanah liat. Aktiviti Murid: 1. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera.Penggunaan Pencil Grip * Penggunaan pencil grip * saat menggambar atau menulis dapat membantu anak terbiasa menggenggam pelbagai jenis pensil dengan betul. bend a maujud (dulang berpasir. Bahan: Lembaran kerja.3 Koordinasi Mata dan Tangan Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada pla stisin. . model pokok. dan bubur kertas. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari ki ri ke kanan dan sebagainya. 2. air). tanah liat atau bubur kertas dan lain -lain. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. * Pencil Grip : alat bantu menggenggam pensil berbentuk karet yang biasanya dipasangkan pada bagian bawah pensil letak jari menggenggam" 1. Bahan: Plastisin. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. cawan. untuk kegiatan sehari hari anda boleh menggunakan pencil grip * ukuran jumbo.

6.S P ilakukan secara berperingkat iaitu daripada akkti iti menulis huruf. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul. dan kertas garis tiga. kanak2 dicadangkan membentuk huruf di kertas kosong tanpa garisan. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yg tak mempunyai sebarang garisan. Pada peringkat awal. embentuk uruf embentuk suku kata a-ir a-ur a-la cina ca-wan cu-ka ja-di je-da ka-yu ku-sut . guru hendaklah menggunakan berbagai -bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak -kanak menulis. Akti iti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf huruf secara bebas di atas kertas kosong. sukukatadan perkataan.6 i li i Selepas kanak2 mempelajari peringkat pramenulis. embentuk huruf pada permukaan bergaris. baharulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris.1. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. faham dan tahu memegang pensel mereka dilatih membentuk lambang tulisan. kertas petak. 1.kawalan tulisan perlu dilakukan. Kanak -kanak menulise dgn mengeja dan menyebut nama-nama huruf. elibatkan motor halus iaitu penggunaan jari murid utk menulis dan guna motor kasar iaitu cara murid memegang pensel. Permulaannya. kedudukan badan. dan bentuk huruf . Setelah didapati memuaskan.1 m .

li B .S il P 1.6.6.6.Membentuk perkataan 1. 1. li li .

1 P li li li m l P Contoh Akti iti Menyusun dan Menulis Semula Perkataan Arahan : Susun perkataan dan tulis semula perkataan yang diberi. minum suka . Saya ada 2.7. bola. li iP l i 1.6.7 i 1. .1. Adik susu.

Menulis Perkataan Mudah secara Terkawal dan erpandu Memahami dan menulis berdasarkan bahan rangsangan. Keupayaan menguasai kemahiran menulis berdasarkan bahan rangsangan.Meminta murid memerhatikan gambar yang disediakan.Memerhatikan gambar yang disediakan.Minta murid melengkapkan ayat Murid . . Guru . Guru . Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Murid . b.Melengkapkan ayat * Penilaian guru berdasarkan ayat yang dibina oleh murid. Kaedah Pentadbiran a.

‡ ‡ ‡ STRATEGI PEMULIHAN MASALAH TULISAN/PRATULIS Pergerakan tangan dan jari 1. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. mengoyak. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. tangan. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. cara memegang alat tulis. menganyam. 2. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. jari telunjuk. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih.STRATEGI PEMULIHAN MASALAH TULISAN/PRATULIS (LATIHAN-LATIHAN PRATULISAN) PENGENALAN ‡ Kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan -bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. 3. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut. d) Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. c) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. 4. Kemudian. . Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. 5. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingg ke peringkat a contengan terkawal. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Kemudian. dari atas ke bawah dan lain-lain. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. menampal. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. a) Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. menguli tepung dan lain-lain. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah jari hantu) di kedudukan yang betul. b) Menguasai gerak tangan bebas.jari serta kordinasi mata tangan. Setelah itu.

atau alternatif lain gunakan pensil segitiga.Memegang alat tulis ‡ ‡ ‡ Posisikan pensil pada lekukan jari tengah dan diantara jari telunjuk dan ibu jari Gunakan Ibu jari dan telunjuk untuk menggenggam pensil Pastikan posisi genggaman pensil benar saat menorehkan pensilnya diatas kertas (seperti gambar) Tidak setiap anak dapat secara alamiah bisa memegang pensil dengan baik dan benar.Berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda dalam mengajarkan si kecil memegang pensil dengan tepat : a) Belajar Sejak Kecil Mulai usia 2 tahun ajaklah si kecil menggambar dan bermain dengan menggunakan crayon. d) Latihan Teratur "Practices make perfect" Peraturan ini juga berlaku bagi si kecil dalam belajar memegang pensil dengan betul. beberapa bahkan membutuhkan bimbingan ekstra dari orang tua dan guru agar mereka terbiasa memegang pensil dengan benar. Hal ini dapat membantunya menggenggam pensil dengan betul. kerana diperlukan beberapa waktu sebelum sikecil bisa mengubah kebiasaannya c) Kedudukan Tubuh Perhatikan Posisi Tubuh sikecil tegak tetapi tidak kaku saat menulis. biasanya sudah punya keinginan untuk belajar menulis. bersabarlah. Yang harus anda garisbawahi. * Pencil Grip : alat bantu menggenggam pensil berbentuk getah yang biasanya dipasangkan pada bagian bawah pensil letak jari menggenggam" ‡ . Luangkan waktu paling tidak lima minit dalam sehari untuk melatih si kecil memegang pensil saat ia berusia lima tahun. e) Penggunaan Pencil Grip * Penggunaan pencil grip * saat menggambar atau menulis dapat membantu anak terbiasa menggenggam pelbagai jenis pensil dengan betul. Sementara untuk anak usia 9 tahun tambah 5-10 minit waktu latihan. untuk kegiatan seharihari anda boleh menggunakan pencil grip * ukuran jumbo. Agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan meminta anak untuk menggambar disela -sela waktu belajar boleh dijadikan salah satu strategi membuat anak semangat belajar. mengubah kebiasaan lama pada anak tidak semudah anda mem balikan telapak tangan. b) Perlu Waktu Si kecil usia lima tahun. Penggunaan crayon bersaiz lebih besar lebih bagus daripada menggunakan pensil atau bolpen.Saat inilah diperlukan bimbingan anda untuk melatih mereka memegang pensil dengan betul baik ketika menggambar maupun menulis.

model pokok. cawan. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. . Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. benda maujud (dulang berpasir. 3. 3. Bahan: Lembaran kerja. 2.Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagaicontoh. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Aktiviti Guru/Murid: 1. manik. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. dan bubur kertas. model tiang bendera. Bahan: Plastisin. bola. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 ‡ Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. 2. Aktiviti Murid: ‡ ‡ 1. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. air). Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. tanah liat.

Tulisan dapat membantu ahli-ahli sejarah untuk memperolehi maklumat mengenai zaman silam daripada sumber ditulis. kulit kayu. gading. dan bukannya penulisan. Penulisan merujuk kepada kedua-dua kegiatan itu. dinding gua. dan  penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan. penggunakanmesin taip untuk mencatat bahasa secara amnya dipanggil penaipan. Latihan pernyataan kehendak.Latihan Penulisan Mentalis Penulisan Penulisan boleh merujuk kepada dua kegiatan:  menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumattercatat. Latihan pernyataan perasaan. dan kedua-dua kegiatan itu boleh berlaku dengan serentak. Penulisan Mentalis y PENGLAHIRAN(MENTALIS) o o o Latihan penyatuan fikiran dan kehendak. Terdapatnya beberapa kekecualian. umpamanya. dan kertas. Latihan mengeluarkan pendapat tulen o Jenis-jenis dan ontoh-contoh latihan penulisan mentalis y Menyusun dan menulis semula perkataan . logam. dilakar atau dipahat pada batu.

Guru .Memerhatikan gambar yang disediakan.  1. Adik s s . Guru .  Aktiviti Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu o Memahami dan menulis berdasarkan bahan rangsangan. ¤ ¨¤ ¨ ¤ ¤ .Contoh Akti iti Arahan : s n  y Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu. a a a a in s ka ¦ § ¦¥ ¤¨¦ rkataan an t lis s ¤ § la rkataan ang i © ¢ ¡ ¦¥ ¤ ¤£    nyusun dan Menulis Semula Perkataan ri. Murid .Meminta murid memerhatikan gambar yang disediakan. Kaedah Pentadbiran a.Minta murid melengkapkan ayat Murid .  .Melengkapkan ayat * Penilaian guru berdasarkan ayat yang dibina oleh murid. bola. b. o Keupayaan menguasai kemahiran menulis berdasarkan bahan rangsangan. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->