Ruj.

Kami

: JPNS/SPI/(IPA)/03/(6) 16 Ogos 2010 6 Ramadhan 1431H

Semua Guru Besar Sekolah Kebangsaan Negeri Sembilan Darul Khusus Tuan/Puan, Permohonan Masuk KeTingkatan Satu SMKA Sheikh Haji Mohd Said dan SMKA Pedas Bagi Sesi 2011 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah di rujuk. 2. Bersama ini disertakan : 2.1 Satu salinan borang permohonan masuk tingkatan satu sekolah –sekolah berkenaan (BP/SMKA/2011) - Tuan /Puan dikehendaki menyediakan borang tersebut secukupnya untuk diedarkan kepada murid Tahun 6 yang mempunyai minat serta kelayakan 4A 1B dan 5A sahaja LAMPIRAN ‘A’ Syarat permohonan yang menjelaskan tentang kelayakan permohonan dan dokumen yang perlu dikemukakan bersama borang permohonan tersebut. LAMPIRAN ‘B’ Senarai tugas Guru Besar / Sekolah LAMPIRAn ‘C’ Format maklumat pemohon LAMPIRAN ‘D’ Panduan Penyediaan Disket

2.2

2.3 2.4 2.5 3.

Borang permohonan yang telah di isi dengan lengkap beserta disket yang telah dilengkapkan hendaklah sampai ke Jabatan ini (u.p Sektor Pendidikan Islam) dalam masa 10 hari selepas keputusan UPSR 2010 diumumkan. Borang permohonan yang tidak memenuhi syarat atau sampai lewat daripada tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Kerjasama dari pihak tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(MOHAMED ZAKI BIN ABD GHANI) Ketua Sektor Pendidikan Islam b.p Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Darul Khusus

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PERMOHONAN TINGKATAN 1 2011 SMKA.SHEIKH HAJI MOHD SAID DAN SMKA PEDAS Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimajukan ke alamat berikut: Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jalan Dato’ Hamzah 70990 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus (u.p.Sektor Pendidikan Islam) BUTIR-BUTIR PEMOHON NAMA PEMOHON NO.SURAT BERANAK : _______________

kembalikan ke jpns dalam masa 10 hari selepas keputusan

ALAMAT RUMAH/SURAT MENYURAT

BANDAR ……………………………………… NO.TEL ………………………………………. Jantina Tarikh Lahir Lelaki Perempuan

POSKOD

Umur Pada 1.1.2011 Hari/ Bulan/ Tahun ………Tahun………Bulan

Warganegara

BUTIR-BUTIR SEKOLAH Sekolah Kebangsaan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Poskod …………………………………… Bandar ………………………………………………….

BUTIR-BUTIR UPSR 2010 (Isikan Angka Giliran Sahaja) Angkagiliran …………………………….. Matapelajaran Kosongkan Keputusan Ko Kurikulum Jum.Besar Pemahaman UPSR Ujian Khas Bahasa Melayu Penulisan Bahasa Inggeris Matematik Sains BUTIR-BUTIR LATAR BELAKANG IBU/BAPA/PENJAGA 1. Nama Ibu/Bapa/Penjaga : …………………………………………………………………………………………………………….. 2. Pekerjaan Ibu/Bapa/Penjaga : ……………………………………………………………………………………………………… 3. Pendapatan Sebulan : ……………… 4. Bilangan Tanggungan (Termasuk Pemohon) ……………………..

MAKLUMAT TAMBAHAN AKTIVITI KEPIMPINAN DAN PELAJARAN TAMBAHAN AKTIVITI PENDIDIKAN ISLAM Seperti Musabaqah, Tilawah Al-Quran, Syarahan Agama Kuiz Agama Dan Lain-Lain (Serta Salinan Sijil ) KEPIMPINAN Seperti Ketua Murid, Ketua Pengawas,Ketua Darjah Dan Lain-Lain (Serta Salinan Sijil) SIJIL PELAJARAN TAMBAHAN Sijil Rendah Agama Sekolah Rakyat, Ujian Penilain Kelas Kafa (Upkk) (Serta Salinan Sijil) KO-KURIKULUM Persatuan Atau Kelab, Sukan Dan Olahraga / Unit Beruniform (Serta Salinan Sijil) JUMLAH POIN NYATA KAN PERINGKAT TANDA (/) POIN (KOSONGKAN) DISAHKAN OLEH PIHAK YANG BERKENAAN

Kebangsaan Negeri Daerah Ketua Murid K.Pengawas Pengawas Ketua Darjah Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3 Pengerusi/ Ketua Setiausaha Ahli Jawatankuasa

AKUJANJI PEMOHON DAN IBU/BAPA 1. Kami mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah dibenar dan kami faham sekiranya didapati maklumat yang tidak benar, pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan berhak menolak permohonan ini atau menarik balik tawaran sekiranya telah ditawarkan tempat. 2. Sekiranya anak saya ditawarkan dimana-mana SMKA saya tidak akan memohon bertukar ke SMKA lain. Tandatangan Pemohon …………………………………………….. (Nama : ) Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga ……………………………………………………………. (Nama : )

PENGAKUAN GURU BESAR Saya mengaku dan mengesahkan semua maklumat yang tercatat dalam borang ini adalah benar. Tandatangan Guru Besar Tarikh : ………………………………………… ……………………………………………………….. (Nama : ) Cop Sekolah

LAMPIRAN “A”

SYARAT –SYARAT PERMOHONAN KE TINGKATAN SATU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA NEGERI SEMBILAN TAHUN 2011
1. NAMA SEKOLAH  SMKA.Sheikh Haji Mohd Said 70400 seremban

SMKA Pedas 71400 Pedas 2. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN  Warganegara Malaysia  Beragama Islam  Sihat Tubuh Badan  Berminat belajar di SMKA  Tamat Tahun 6 Sekolah Rendah  Berumur 12-13 tahun pada 2011  Memperolehi minima 4A 1B dalam UPSR 2010 serta lulus PAFA bagi calon-calon sekolah bantuan penuh kerajaan.  Lulus Ujian Khas Masuk SMKA Negeri Sembilan (Hanya murid yang layak sahaja yang ditawarkan menduduki Peperiksaan Khas)  Murid yang tidak mengikuti Ujian Khas tidak akan dipertimbangkan untuk masuk Tingkatan 1 SMKA

 Permohonan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses  Permohonan hendaklah didaftarkan di sekolah masing-masing  Pelajar yang menolak tawaran tidak akan ditawarkan kali kedua  Permohonan terbuka kepada murid-murid sekolah bantuan kerajaan yang belajar di Seluruh Malaysia.

3. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN Setiap borang permohonan yang dikemukakan hendaklah disertakan SATU salinan yang telah disahkan bagi semua dokumen yang berikut:  Sijil Beranak  Kad Pengenalan  Sijil berhenti sekolah  Sijil-sijil penghargaan (Jika ada)  2 keping setem 50 sen ( pihak sekolah diminta mengumpulkan dalam satu sampul surat) 4. CARA MENGEMUKAKAN BORANG PERMOHONAN  Setiap permohonan hendaklah mengisi borang BP/SMKA 2011.  Borang permohonan yang telah dilengkap hendaklah diserahkan kepada Guru Besar dan Guru Besar akan mengemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan secara berkelompok. Penghantaran secara individu tidak akan dilayan. Borang hendaklah dihantar dalam masa 10 hari selepas keputusan UPSR diumumkan.  Jika terdapat calon tambahan hendaklah dikemukakan melalui Guru Besar dengan syarat sebelum tarikh yang ditetapkan. 5. MENGETAHUI PERMOHONAN BERJAYA ATAU TIDAK   Permohonan yang Berjaya akan diberi surat tawaran masuk SMKA. Pemohon yang tidak menerima sebarang surat tawaran selepas 01 Januari 2011 dianggap tidak Berjaya. Setiap borang permohonan masuk yang dikemukakan tidak bermakna anda di terima belajar di SMKA.

“Kecemerlangan Diutamakan Dalam Pemilihan”

LAMPIRAN”B”

SENARAI TUGAS GURU BESAR / SEKOLAH
1. Muat turun melalui website JPNS Borang Permohonan BP/SMKA/2011 2. Mencetak dengan secukupnya borang BP/SMKA/2011 . 3. Mengagihkan borang BP/SMKA/2011 kepada semua murid Tahun 6 yang beragam Islam 4. Yang berminat dan mencukupi syarat-syarat yang diperlukan.(Mengarahkan murid-murid melengkapkan borang permohonan. 5. Mengutip semula borang yang telah dilengkapkan oleh murid secepat yang mungkin.

6. Mendaftarkan nama murid-murid yang ingin memohon dengan menyenaraikan nama-nama berkenaan kedalam disket mengikut format yang ditetapkan. 7. Kegagalan mendaftarkan permohonan adalah tanggungjawab pihak sekolah. 8. Mengemukakan permohonan yang telah didaftarkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan (u.p Sektor Pendidikan Islam). Hanya nama-nama yang tersenarai sahaja dianggap sebagai permohonan yang sah. 9. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan : 9.1 9.2 9.3 9.4 Borang permohonan BP/SMKA/2011. (Lihat perkara 3 Lampiran ‘A’). Sekeping disket mengandungi senarai nama pemohon. Satu set senarai nama pemohon yang telah diprint dan disahkan oleh Guru Besar. 2 keping setem 50 sen bagi setiap pemohon. (Kesemua setem hendaklah dikumpul dalam satu sampul surat sahaja)

10. Mengemukakan bahan-bahan di atas pada atau sebelum tarikh tutup permohonan (seperti yang tertera pada borang permohonan) supaya tidak menjejaskan urusan pemprosesan permohonan.

LAMPIRAN “D”

PANDUAN PENYEDIAAN DISKET

Setiap permohonan ke Tingkatan 1 SMKA 2011 hendaklah diisikan ke dalam disket berdasarkan borang permohonan BP/SMKA/2011. Untuk mendapatkan keselarasan sila sediakan maklumatmaklumat yang diperlukan berpandukan langkah-langkah yang berikut: 1. Gunakan Program Exel. 2. Binakan lajur-lajur untuk butiran seperti yang terdapat pada Lampiran “C” yang disertakan. 3. Isikan maklumat –maklumat yang diperlukan. 4. Setelah lengkap, copy k edalam disket, print satu salinan dan disahkan oleh Guru Besar. 5. Labelkan nama sekolah pada disket. 6. Hantar ke JPNS (u.p.Sektor Pendidikan Islam) bersama – sama dengan borang permohonan BP/SMKA/2011 dalam masa 10 hari selepas keputusan UPSR diumumkan.

LAMPIRAN "C"

FORMAT MAKLUMAT PEMOHON
(Sila Gunakan Program Exel) SENARAI PERMOHONAN SMKA.TINGKATAN 1 TAHUN 2011

ANGKA BIL GILIRAN 1 2 3 4 5 6

NAMA

JANTINA

SEKOLAH

ALAMAT

POSKOD DAN BANDAR

NAMA NO. NO.S/BERANAK PENJAGA TELEFON

UMUR PADA PILIHAN 1.1.2011

PERINGATAN : (SEMUA MAKLUMAT HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR) ( SEMUA MAKLUMAT BAGI SEORANG CALON DIISIKAN DALAM SATU ROW SAHAJA DAN JANGAN GUNAKAN WRAP TEXT) Sebarang masalah sila hubungi Ustaz Abdul Hafiz Bin Azarai di talian 06-7655344 Panduan Mengisi Lampiran "C" Column A Column B Column C Column D Column E Column F Column G Column H Column I Column J Column K Column L Bil Angka Giliran Nama Jantina Sekolah Alamat Poskod dan Bandar Nama Penjaga No.Telefon No.Surat Beranak umur Pada 1.1.2011 Pilihan 1 dan seterusnya NA0921003 (Jangan jarakkan diantara huruf,angka, pastikan sifar dengan "o" huruf besar dibezakan SITI FAZLIANA BINTI BORHAN(Nama penuh seperti dalam Kad Pengenalan) L (untuk lelaki) dan P ( untuk perempuan) SERI PAGI NO.48 JALAN 5/1 TAMAN RASA SAYANG( Alamat sahaja tanpa poskod) 70450 Seremban BORHAN BIN BURAHIN 06-6753860 / 013-6330626 J 012342 12 9 S (untuk SMKA. Sheikh Haji Mohd Said) dan P ( untuk SMKA Pedas) Berpandukan borang permohonan