P. 1
Bab 2 Komunikasi Bahasa

Bab 2 Komunikasi Bahasa

|Views: 242|Likes:
Published by sushishazmie

More info:

Published by: sushishazmie on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

BAB 2 BAHASA DALAM KOMUNIKASI

PENGENALAN

Aspek-aspek perbincangan: definisi bahasa dan komunikasi, bentuk dan ciri umum komunikasi, aspek-aspek lisan yang perlu diberi perhatian, komunikasi lisan dan bertulis serta kesalahan umum bahasa. Bahasa telah digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, malah menjadi asas utama peradaban manusia hingga ke hari ini.

Peringkat awal, lisan dan lambang memainkan peranan utama. Seterusnya menerusi evolusi bahasa, muncullah tulisan yang digunakan sebagai sistem interaksi dan komunikasi manusia. Tulisan telah melengkapkan kita dengan sesuatu ingatan yang luas, kekal dan umum.

DEFINISI BAHASA Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia atau percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun (Noresah Baharom, 2000).

Menurut ahli linguistik struktural pula bahasa ialah lambang-lambang pertuturan yang arbitrari. . bersistem dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi .

12). Nik Safiah Karim (1981) menyatakan bahawa bahasa adalah satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung (h. .

Menurut beliau. . melihat bahasa dari sudut linguistik.Carroll (1963). bahasa adalah satu sistem berstruktur daripada bunyi-bunyi vokal dan urutan bunyi-bunyi yang dipakai sewenang-wenangnya atau digunakan untuk berkomunikasi oleh sekumpulan manusia .

bersistem dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi .Kesimpulan Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang diguna sebagai alat perhubungan ataupun bahasa juga ialah lambang-lambang pertuturan yang arbitrari (sewenang-wenangnya).

1992) mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk berkongsi maklumat.DEFINISI KOMUNIKASI Menurut Schrammn (Ahmad Kamil Mohamed. Contoh: Si Ahmad ada satu maklumat dia sampaikan maklumat kepada Ali. Ali akan memberi respon terhadap maklumat Ahmad dengan memberikan idea. satu idea dan sikap . . Ahmad akan berkongsi maklumat yang dia ada dengan Ali.

mesej dan destinasi. Sumber Mesej Destinasi . Komunikasi adalah satu organisme kepada satu rangsangan (stimulus). iaitu sumber. komunikasi memerlukan tiga elemen. Menurut beliau lagi.

Kalau kita bercakap tidak ada respon maka tidak wujud komunikasi . jadi tidak akan berlaku komunikasi.Komunikasi berlaku apabila gangguan persekitaran (rangsangan) mempengaruhi satu organisme dan orang tersebut berbuat sesuatu terhadapnya. Sekiranya rangsangan itu tidak dipedulikan oleh seseorang.

Menurut Williams (1984). . iaitu seperti bahan penerbitan. Kita hanya boleh bertukar simbol secara fizikal seperti dalam perbualan atau penulisan atau dengan cara yang lebih kompleks. perfileman dan masej dalam peralatan elektronik. kita sebenarnya tidak boleh bertukar makna secara langsung . penyiaran.

Betul atau tidak? . ketepatan bahasa yang digunakan tidak penting asalkan mesej itu sampai. ramai orang merasakan bahawa oleh kerana komunikasi adalah tentang penyampaian masej.Menurut Sillars (1988).

Kesimpulan. Bahasa adalah perantaraan dalam proses komunikasi manusia. mesej dan destinasi. Bahasa adalah perkaitan di antara bunyi percakapan atau bentuk penulisan dengan makna yang dikehendaki penggunanya. Selain itu. bahasa memainkan peranan utama dalam perkongsian maklumat antara sumber. .

JENIS KOMUNIKASI Komunikasi berlaku dalam pelbagai bentuk sama ada melalui komunikasi lisan atau komunikasi bukan lisan . . tangan. badan. iaitu ketika proses pembentukan suara atau perkataan. Bahagian yang terlibat dalam komunikasi lisan ialah mulut. bahagian komunikasi tanpa lisan pula ialah seluruh tubuh pengucap seperti kepala. mata. Selain itu. nada suara serta mimik muka ( Abdul Mua ti Ahmad 1994).

Komunikasi lisan dapat berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka. . secara umumnya membahagikan bentuk komunikasi kepada lima bentuk yang utama seperti berikut: a) Komunikasi Lisan Komunikasi lisan adalah cara berkomunikasi dengan melahirkan perkataan-perkataan daripada mulut.Ahmad Kamil Mohammed (1992).

surat.b) Komunikasi Persuratan Komunikasi persuratan memulakan era tamadun bagi sesuatu bangsa. . Komunikasi persuratan memerlukan tumpuan kepada proses komunikasi intraperibadi. Bentuk-bentuk komunikasi jenis ini termasuklah nota tidak rasmi. borang. seseorang itu perlu berfikir sebelum melahirkan sesuatu dengan agak serius.Di sini. pekeliling. laporan dan sebagainya. memo.

dan papan iklan semuanya menggunakan kaedah komunikasi visual.Terdapat dua jenis komunikasi visual. Iklan di dalam majalah. komunikasi visual semakin meluas penggunaannya kerana lebih berkesan. Pada hari ini. iaitu: komunikasi grafik dan imej bergerak. .c) Komunikasi Visual Komunikasi visual menggunakan gambar atau ilustrasi dan lukisan. brosur.

d) Komunikasi Wahyu Komunikasi wahyu adalah bentuk komunikasi tuhan kepada manusia. Mesej yang disampaikan itu menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia dan menjadi satu cara hidup atau yang disebut juga dengan istilah agama. Taurat. . Injil. dan Al-Quran. Mesej yang disampaikan dibawa oleh rasul dalam bentuk kitab seperti Zabur.

makna dilahirkan melalui bunyi. . mimik muka.e) Komunikasi Isyarat Dalam komunikasi jenis ini. objek atau sebarang rupa bentuk yang di luar daripada penggunaan oleh sistem bahasa yang formal. pergerakan anggota. Komunikasi isyarat mempunyai makna yang berbeza mengikut budaya bangsa yang menggunakannya. pergerakan badan.

terhadap suatu isi pesan (message content ) yang kita ucapkan. kita ingin dapat meramalkan kesannya yang akan timbul pada pihak penerimanya.ASPEK-ASPEK KOMUNIKASI Alasan yang utama mengapa kita pelajari teknik komunikasi lisan yang berkesan ialah untuk mengetahui bagaimana komunikasi itu efektif. Misalnya. .

morfologi. Penguasaan tatabahasa bererti pemahaman perucap tentang selok-belok struktur dan sistem bahasa yang dipelajari. Kemahiran tatabahasa akan memudahkan seseorang itu menguasai atau mempunyai pengetahuan tentang perbendaharaan kata. dan fonologi .Penguasaan Tatabahasa Penguasaan tatabahasa merupakan salah satu teknik komunikasi lisan yang penting. sintaksis. semantik.

Husin. 1986). . Melalui penguasaan tatabahasa perucap akan berjaya mengucapkan atau melahirkan pengucapan yang betul dan berkesan serta mudah difahami (Kamarudin Hj.

.Kebolehan menguasai sosiobudaya. Bahasa mesti dituturkan dengan intonasi dan struktur yang betul dan ini menjamin proses komunikasi yang berkesan dan sekiranya pengetahuan atau kecekapan sosiobudaya tidak dimiliki oleh seseorang perucap itu. akan wujudkan kesukaran dalam dirinya untuk menguasai kemahiran berkomunikasi.

Wacana dalam konteks komunikasi bermaksud kemahiran menggunakan ayat dengan baik dan berkesan serta mudah difahami oleh pihak yang mendengar. Kemahiran menguasai wacana seringkali menghasilkan perucap yang baik dan senang didengar.Kebolehan menguasai wacana. .

Intonasi dan nada suara merupakan aspek yang tidak kurang penting dalam pengucapan. Intonasi dan nada suara yang mendatar tidak dapat menarik perhatian pendengar yang mendengarnya.Intonasi dan Nada Suara. . Alunan dan tekanan nada seharusnya selari dengan apa yang diucapkan.

. tersekat-sekat dan terlalu banyak hentian. Ini bererti perucap yang tidak mampu menggarap bahasa dan menterjemahkannya dalam bentuk pengucapan akan melahirkan pengucapan secara yang teragak-agak.Kelancaran dan Kefasihan Aspek kelancaran dan kefasihan merujuk kemampuan perucap mengucapkan bahasa dengan lancar dan fasih.

frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. tekanan itu dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan itu. Biasanya.Tekanan Tekanan adalah satu cara menyebut perkataan. .

. suasana atau situasi yang sesuai.Laras Bahasa Laras bahasa dalam konteks ini bererti kemampuan seseorang perucap menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks.

. setiap orang haruslah diberi peluang melibatkan diri dalam berinteraksi dengan orang yang sudah cekap menggunakan bahasa.KOMUNIKASI LISAN Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.

TEKNIK YANG SERING DIGUNAKAN : BERCERITA BERSYARAH BERBINCANG BERSOAL JAWAB PENGUCAPAN AWAM .

telefon dan lain-lain (Noresah Baharom 2000). radio. Komunikasi bermaksud perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat.Komunikasi Telefon Telefon adalah alat untuk bercakap dengan orang yang jauh (Noresah Baharom. 2000). .

Kesimpulan Melalui perbincangan teknik-teknik komunikasi lisan yang disajikan. kita akan dapat memahami proses komunikasi lisan yang lebih mendalam. Teknik komunikasi lisan yang berkesan adalah suatu komunikasi lisan yang memerlukan persefahaman antara penerima dan pengirim dalam menyampaikan maklumat yang utama antara individu. Komunikasi lisan dilakukan secara lisan dalam pelaksanaan kerja. .

tatabahasa. struktur ayat dan gaya penulisan dalam pelbagai situasi untuk individu atau kumpulan. Bahagian ini akan menekankan beberapa perkara yang berkaitan dengan komunikasi bertulis. Ia melibatkan penggunaan bahasa. .Komunikasi bertulis dilakukan dalam bentuk formal untuk memberi arahan dan memohon perkara rasmi.

.KOMUNIKASI BERTULIS Komunikasi bertulis bermaksud perkataan atau istilah yang dipilih mewakili idea yang terjana dalam minda dituliskan dalam bentuk karakter huruf.

KOMUNIKASI BERTULIS   SURAT MEL ELEKTRONIK MEMO PEKELILING SIARAN AKHBAR .

Bahasa yang betul bermaksud bahawa semua aspek dalam bahasa seperti ejaan. perkataan dan ayat adalah betul menurut kosa kata Melayu yang telah ditetapkan.CARA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI Semua jenis komunikasi yang berkesan menggunakan bahasa yang betul. .

CARA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI  PERKATAAN AYAT Contoh: a) Nazrin memancing ikan. . ayat lebih pendek dan penegasan makna. ( aktif) Ikan dipancing oleh Nazrin. (pasif) Bentuk aktif digemari kerana mudah difaham.

penggunaan perkataan. . pengimbuhan dan ayat. Perbezaan itu kerap disebut kesalahan umum dan dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti ejaan.Kesalahan Umum Bahasa Bahasa Melayu penulisan memang berbeza daripada bahasa Melayu pertuturan.

Dari daripada Saya berasal daripada Somalia. Meja itu diperbuat dari kayu cengal. Ke kepada Kebanyakan kebanyakkan Adalah ialah Pelbagai berbagai .

KESIMPULAN Bahasa memainkan peranan yang penting dalam komunikasi lisan dan bertulis. menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi adalah wajib dan munasabah terutamanya di Malaysia. . Secara amnya. Kesalahan berbahasa boleh menyebabkan berlakunya kekeliruan terhadap mesej yang ingin disampaikan.

. bahasa Melayu dapat digunakan dengan baik dan mampu mendokong makna dengan berkesan. Ini kerana melalui pelbagai jenis alat komunikasi lisan dan bertulis. Masyarakat Melayu seharusnya tidak boleh memandang remeh terhadap kemampuan bahasa Melayu.

Selamat malam .. Terima kasih. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->