BIODATA PELATIH

1. Nama 2. No. Kad Pengenalan 3. Tarikh Lahir 4. Tempat Lahir 5. Alamat Surat Menyurat

: SHARIFAH FASEHAH BINTI SYED AHMAD : 830703-03-5342 : 03 JULAI 1983 : KELANTAN : 4795 JALAN BAYAM,

15200 KOTA BHARU, KELANTAN. 6. Institut : IPGM KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU 7. Opsyen 8. Major 9. Minor 10. Kelulusan Akademik : KPLI-SR LPBS j-QAF ( JUN 2009 ) : PENGAJIAN AGAMA ISLAM : PENGAJIAN AL-QURAN : IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM & BAHASA ARAB ( AL – AZHAR ) ( USULUDDIN TAFSIR ) 11.Tahun Yang Diajar Sekarang : TAHUN 1,2,3 12.Tutor PA (1) :

SENARAI KANDUNGAN Biodata pelajar…………………………………………………….. Penghargaan ……………………………………………………… Pendahuluan …………………………………………………….. Pengakuan pelajar………………………………………………… Jawatankuasa Kokurikulum SK Bachok ……………………….. Pengenalan kepada Persatuan Puteri Islam
o o o o o

MUKA SURAT i ii iii

Falsafah Matlamat Objektif

……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..

Visi dan Misi ………………………………………………... Lagu Puteri Islam
……………………………………………..

o Logo Puteri Islam ………………………………………….... o Carta Organisasi PPIM SK Bachok ………………………. Perancangan aktiviti
o o

Jadual aktiviti PPIM SK Bachok 2009 ………………….. Jadual latihan kawad kaki …………………………………

Pengelolaan aktiviti………………………………………………... Laporan aktiviti……………………………………………………...
o o o

Kelebihan …………………………………………………… Kelemahan …………………………………………………. cadangan penyelesaian ………….………………………..

Lampiran Surat pekeliling ikhtisas dan peraturan-peraturan am .... Borang rekod kolaborasi …………………………………

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan Inayah dan Petunjuk daripada-Nya, dapat saya menyiapkan satu tugasan yang diamanahkan ini. Tugasan ini ialah FOLIO GERAK KERJA KO-KURIKULUM 2 ( PERSATUAN ). Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Setiausaha Gerko Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ razali Ismail iaitu En. Othman Bin Desa yang memberikan penerangan dan maklimat yang jelas dalam melaksanakan tugasan ini. Berkat usaha dan tunjuk ajar yang diberikan oleh beliau telah memberikan peningkatan pengetahuan yang tinggi kepada saya dalam menyiapkan tugasan kokurikulum ini. Tidak dilupakan, penghargaan ini juga ditujukan kepada semua pensyarah kokurikulum yang telah melatih saya dengan tekun dan sabar. Tugasan GERKO peringkat 2 ini ialah memerihalkan aktiviti persatuan yang dilaksanakan di sekolah tempat saya ditugaskan iaitu Sekolah Kebangsaan Bachok. Oleh itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar SK Bachok, Tn Hj Muhamad Bin Awang , Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zakiah Bt Awabi, Penolong Kanan HEM, En.Abd Rahman Bin Sahon, Penolong Kanan Kokurikulum, Puan Hjh Hazizah Bt Mat dan semua guru-guru SK Bachok di atas segala kerjasama yang diberikan. Penghargaan ini juga ditujukan khas kepada Majlis Jawatankuasa Ko-Kurikulum SK Bachok yang diketuai oleh PK Ko, Puan Hjh Hazizah Bt Mat yang telah banyak memberi maklumat dan bahan-bahan yang diperlukan. Tanpa semua ini dan percambahan idea semua pihak, sudah pasti amat susah untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Akhir sekali, ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada rakan-rakan guru jQAF SK Bachok iaitu En. Zamri Bin Zakaria, Pn Azma Ismail, Pn. Rosmini Ibrahim , Cik Fairosnita , Pn Raziah Bt Nor dan Pn.Adawiah Abd Rahman di atas kerjasama, tunjuk ajar dan permaufakatan dalam membantu saya untuk melaksanakan serta menyiapkan tugasan GERKO ini.Semoga segala usaha yang dilaksanakan ini akan mendapat manfaat kepada semua pihak dan diredhai Allah S.W.T. sekian terima kasih. ( GERKO ) PERINGKAT

Terdapat pelbagai tujuan diadakan pertandingan dan aktiviti dalam persatuan kokurikulum. pelaksanaan aktiviti di sekolah rendah atau menengah bergantung pada minat. Aktiviti ini boleh dilakukan sama ada di dalam atau luar kawasan sekolah. Selain itu. berminat dan komited pula melaksanakan banyak aktiviti persatuannya sepanjang tahun. bagi melaksanakan aktiviti kokurikulum yang telah dirancang dan ditetapkan dalam kelendar aktiviti untuk tahun berkenaan. Antaranya ialah: I) II) III) IV) V) VI) Menentukan pencapaian seseorang pelajar dalam bidang yang diceburi Memantapkan pengurusan jurulatih dan penasihat Pelajar sentiasa berusaha membaiki diri untuk memenangi sesuatu pertandingan. penggal dan tahunan.PENDAHULUAN Pada masa ini. persatuan yang mendapat guru berinovatif. disiplin diri. kerjasama. . aktiviti ini boleh di atur secara mingguan. Memberi peluang kepada pelajar memperagakan bakat dan kebolehan mereka Melatih pelajar membuat perancangan dan melaksanakan aktiviti dengan teratur dan sistematik Menanamkan semangat yang positif dalam diri pelajar seperti kekitaan. Pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan di sekolah rendah atau menengah oleh persatuan. komitmen dan kesungguhan guru penasihat atau jurulatih serta pemantauan yang dilaksanakan oleh pentadbiran sesebuah sekolah. Aktiviti sesetengah persatuan tidak dijalankan langsung apabila mendapat guru penasihat atau jurulatih tidak berminat dan tidak komited. semester. bulanan. bertolak ansur dan tegas. Kebanyakkan sekolah rendah atau menengah dan institusi pengajian lain menetapkan suatu hari tertentu sama ada hari persekolahan atau hujung minggu. Sebaliknya. berani.

Perancangan dan pengendalian sesuatu program dan aktiviti sangat penting bagi mencapai matlamat sesuatu persatuan. pertubuhan dan pasukan. Perancangan dan pengendalian sesuatu program atau aktiviti saling kait mengait dan sama pentingnya . Sebaliknya apabila perancangannya teratur dan kemas tetapi pengendaliannya atau pelaksanaanya kurang memuaskan. hasilnya juga tidak mencapai kejayaan yang diharapkan. Tanpa perancangan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan tidak menghasilkan kejayaan yang maksimum. Kejayaan sesuatu program bergantung kepada perancangan dan pengendalian atau pelaksanaannya.

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. Tandatangan : …………………………… Nama Penulis : SHARIFAH FASEHAH BT SYED AHMAD Tarikh : …………………………… .

setelah meletusnya Perang Dunia Kedua . Bachok.SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN BACHOK Sekolah Kebangsaan Bachok telah diasaskan oleh Allahyarham Tuan Haji Wan Abd. sekolah ini terpaksa ditutup untuk sementara waktu dan dibuka semula pada tahun 1942. Menjelang tahun 1974. Sekolah Kebangsaan Bachok telah dibahagikan kepada dua nama iaitu Sekolah Kebangsaan Bachok (Lelaki) dan Sekolah Kebangsaan Bachok (Perempuan). Turut disediakan juga kemudahan kipas untuk setiap bilik darjah bagi membolehkan murid belajar dengan selesa. Manakala pada tahun 1941. Pada tahun 1969. Kemudian Sekolah Kebangsaan Bachok berkembang maju dengan keramaian murid melebi 500 orang dan guru seramai 20 orang. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bachok (Lelaki) ialah En. Sekolah ini telah dibuka pada tahun 1920. seorang bekas pegawai kerajaan yang telah bersara dan bekerja sebagai “ Petition Writer”. Menjelang tahun 1950. Lokasi pertama sekolah ini ialah disebelah balai polis lama iaitu berhampiran Pantai Irama.Wan Ali Bin Wan Abdullah manakala Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bachok (Perempuan) ialah Pn wan Sepiah Bt Wan Isa. Jabatan Pendidikan Negeri telah membina satu lagi bangunan sumber untuk tiga buah bilik darjah dan dalam tahun yang sama juga terbinanya sebuah lagi bangunan hasil gotong-royong dengan empat buah bilik darjah. kelas telah ditambah hingga ke darjah enam dan sekolah telah dipindahkan ke tapak sekarang iaitu ditepi Padang Majlis Daerah Bachok yang dulunya menjadi milik Sekolah Kebangsaan Bachok. pihak Jabatan Pendidikan Negeri telah membaiki sekolah ini serta menyediakan kemudahan elektrik ke bangunan B dan C. Dalam tahun 1960. . Satu lagi blok Bangunan C telah dibangunkan pada tahun 1980 hasil kerjasama orang ramai melalui Persatuan IbuBapa dan Guru ( PIBG ) yang dapat menyediakan empat buah bilik darjah baru. Jabatan Pendidikan Negeri telah membina bangunan kilat dengan lima bilik darjah. Satu tahun kemudian. Dalam tahun 1987. sekolah ini digabungkan semula dengan nama Sekolah Kebangsaan Bachok.Samad bin Wan Salleh. Pada awal pembukaan. Dalam setiap bilik darjah. Sekali lagi dalam tahun 1990. ia hanya mampu menampung 25 orang murid dan kelas hanya dibuka untuk darjah satu hingga darjah empat sahaja. SekolahKebangsaan Bachok hanya mengandungi sebuah bangunan yang membentuk dua bilik darjah dan satu bilik lagi menempatkan guru-guru. sekali lagi tapak bangunan sekolah berpindah ke bangunan sekarang iaitu Blok A ( 2 tingkat ) dan Blok B ( 1 tingkat ) dengan keramaian murid lebih 600 orang.

Mat Nawang bin Jaaih sebagai Penolong Kanan HEM.Nik Mohamed Bin Awang selaku Guru Besar. dan En. En. Kelas Pra-sekolah mula dibuka di Sekolah Kebangsaan Bachok pada tahun 1992. Pada tahun ini Sekolah Kebangsaan Bachok berada di bawah pentadbiran Tn.Wan Ahmad Bin Wan Abdullah sebagai Penolong Kanan Kokurikulum .Mohamad Nor Bin Ideris sebagai Penolong Kanan Pentadbiran.Hj.Sehingga ke hari ini Sekolah Kebangsaan Bachok telah mempunyai enam blok bangunan bilik darjah dengan bilangan murid seramai 819 orang serta bilangan guru seramai 46 orang. En.

Pengerusi: Pn. Noriah binti Mokhtar (Penyelaras Kelab & Persatuan Akademik ) En. Zaidi Bin Mohd Zain Ahli: En. Abd Yusri bin Ibrahim (Penyelaras Pasukan Beruniform) Pn.JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEK. BACHOK 2009 Pengerusi: Tn. Hj. KEB. Faizul bin Mat Nawi (Penyelaras Kelab Sukan & Permainan) En. Hjh Hazizah Bt Mat (PK KO) Setiausaha: En.Nik Mohamed bin Awang (Guru Besar) N. Zaidi bin Ismail (Penyelaras Rumah Sukan) .

maktab . berketerampilan . negeri dan daerah di institud pengajian tinggi .emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah SWT. 3. penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan. rohani . MATLAMAT Menerusi Penggubalan kurikulum yang komprehensif dan bersepadu . fizikal dan spiritual puteri-puteri melalui penyemaian . Menggalakkkan iklim persekolahan terbuka dan menyeronokkan. Meningkatkan kerjasama dan sumbangan duahala antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat khasnya masyarakat setempat. . kolej dan universiti. Meningkatkan minat dan bakat puteri-puteri didalam pelbagai bidang gerak kerja ko-kurikulum sekolah . institut . 5. sosial . berakhlak mulia . 6. 2. Meningkatkan disiplin puteri-puter. bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta mampu dan bersedia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran bangsa .PENGENALAN PERSATUAN PUTERI ISLAM FALSAFAH PPIM Pergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah pergerakan berkaian seragam yang bergerak pada peringkat kebagsaan . maktab-maktab perguruan serta sekolah-sekolah menengah dan rendah. PPIM berharap agar mencapai matlamat seperti : 1. Aktiviti yang dijlankan sebagai ko-kurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing puteri-puteri kearah penyuburan dan pengembangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan PUTERI yang seimbang dan harmonis dari segi intelek . Usaha ini adalah bertujuan untuk menterjemahkan ke dalam diri PUTERI ciri-ciri rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan . Mengukuhkan perhubungan dan pertalian silaturrahim dikalangan puteri-puteri. masyarakat dan negara selaras dengan ajaran Islam. 4. Menseimbangkan antara perkembangan intelktual .

Membentuk sebuah kumpulan yang beridentiti sendiri progresif dan diterima masyarakat. iv. Mengukuhkan persaudaraan antara generasi muda dan menghormati generasi tua. Melahirkan satu masyarakat muda yang i. Beraklak mulia Berbakti kepada masyarakat ii. .OBJEKTIF Objektif PPIM pada peringkat sekolah rendah dan menengah disusun dengan tujuan seperti berikut : 1. 4. Membimbing gadis-gadis dari segi akhlak . raja dan Negara Berilmu. 2. Taat kepada Allah . 3. iii. rohani dan jasmani supaya menjadi insan kamilah . berilmu mengejar dan memperkenalkan islam supaya kelak hidup meraka berasakan jalan yang diterima allah SWT dan dapat berbakti untuk agama . nusa dan bangsa.

. MISI  Mendedahkan puteri tentang kebenaran Agama Islam melalui aktiviti yang dijalankan.  Melengkapkan puteri dengan pengetahuan dan kemahiran agar mampu memberi sumbangan secara aktif dan positif.  Memberikan latihan yang tidak formal melalui aktiviti yang mencabar dan mampu menarik minat puteri. memiliki kesepaduan dari segi spiritual .VISI PPIM Pergerakan Puteri Islam SK Bachok berfungsi sebagai wadah melahirkan puteri yang beriman . masyakat dan Negara. emosi sosial dan fizikal berlandaskan prinsip-pinsip Islam dan mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi terhadap keluarga . intelektual .

Tetap taat kepada Allah dan raja . Tetap taat kepada Allah dan raja . Berkorban untuk Agama dan Negara Dunia Akhirat mendapat bahagia . Berkorban untuk Agama dan Negara Dunia Akhirat mendapat bahagia Berusaha mencari pengetahuan Berbakti membuat kebajikan Belajar mencapai kemajuan Bersemangat penuh keimanan Puteri Lembaga Islam riang gembira.LAGU PUTERI ISLAM MALAYSIA Puteri Lembaga Islam riang gembira.

LOGO PUTERI ISLAM .

CARTA ORGANISASI PPIM SK BACHOK Penaung Tn Hj Nik Mohamad Bin Awang Penasihat Pb Hjh Hazizah Bt Mat Guru Pemimpin Puan Maznah Bt Isa Puan Wan Nazifah Bt Wan Hamad Puan Mek Hasni Bt Noya Puan Nik Zahrah Bt Nik Kob Puan Adawiah Bt Abd Rahman Puan Nor Aidah Bt Mamat Puan Sharifah Fasehah bt Syed Ahmad Pengerusi Anis Sabrina Bt Daud (6B) N/Pengerusi Sofia Amira Bt Zulkifli (6C) Setiausaha Noor Hashimah Bt Hasram (6C) Bendahari Nor Aina Syafieka Bt Saupi .

Ahli Jawatankuasa Nor Ain Aisyah Bt Abd Hadi (6B) Nur Fatisya Azlin Bt Md Lotfi (6B) Anis Mardhiah Bt Azmi (5B) Nur Syuhada bt Mohd Nazam (5B) Noor Farra Akma Bt Noor Hazam (5B) Nurul Izzah Amirah Bt Abd Rashid (5B) .

JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM PERGERAKAN PUTERI ISLAM .

JADUAL LATIHAN KAWAD KAKI PPIM SK BACHOK 2009 .

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN KAWAD KAKI PERINGKAT DAERAH BACHOK 2009. Pengerusi Bersama : Pn Hjh Hazizah bt Mat 3. Setiausaha : Pn Hjh Roslina bt Yusoff : Pn Tn Rohaya bt Tn Yusof : CikNur Fadhilah bt Abdullah 5. Ahli Jawatankuasa : : Cik Hjh Rubiah bt Ibrahim : Pn Wan Zubaidah bt Mohamad : Pn Hjh Kamariah bt Md yusoff : Pn Hjh siti Azizah bt Sulaiman : Pn Azizah bt Mohd Noor : Pn Siti Norabaini bt Ibrahim : Pn Rohana bt Mt Zin : Pn Farizatul Akma bt Jusoh : Pn Hjh Nik Noriah bt Nik Mohd Zain : Pn Hjh Hazizah bt Mat : Pn Hjh Sameah bt Omar : Pn Wan Norehan bt Wan Him :Pn Maznah Isa . Naib Pengerusi 4. Pengerusi :Pn Hjh Noraidah bt Moner 2. Bendahari 6. JAWATANKUASA INDUK PERTANDINGAN KAWAD KAKI DAERAH BACHOK 1.

: Pn Norlaila Mohamad : Pn Maziah Abd Rahman : Pn Rahimah Mohd Lojin : Pn Wan Azizah Wan Ahmad Jawatankuasa Kerja : Jemputan Dan Protokol: : Pn Hjh Noraidah Moner : Pn Hjh Hazizah Mat : Pn Hjh Roslina Yusoff Pendaftaran: : Pn Hjh Nik Hasamah Daud : Pn Zainab Abdullah : Pn Hjh Norlrmar Idris Pengurus Peserta : : Pn Wan Azizah Wan Ahmad : Pn Wan Nafisah Wan Abdullah : Pn Tn Rohaya Tn Yusof Buku Program : SR SM : Pn Mek Hasni Noya .

Persiapan Tempat Dan Logistik : : Pn Hjh Kamariah Mat Yusof : Pn Hjh Asmat Ismail : Pn Salwa Ismail : Pn Sharifah Fasehah Syed Ahmad Hadiah dan Cenderamata : : Pn Siti Hajar Barlan : Pn Hjh Azizah Ahmad : Pn Hjh Salmor Sidik Kain Rentang dan Publisiti : : Pn Siti Fatimah Hamad Bacaan Doa : : Pn Maziah M.Yazid Pengacara Majlis : : Pn Maznah Isa Rakaman dan dokumentari : : Pn Rahimah Mohd Lijin Hakim : : Pn Wan Zainiyah Wan Hasan : Pn Norlaila Mohamad : Cik Nur Fadhilah Abdullah : En Kadri Abd Aziz : En Ibrahim .

PENDAHULUAN : Program ini merupakan acara tahunan Pergerakan Puteri Islam Perhubungan neger Kelantan sebagai salah satu aktiviti yang dipertandingkan bagi menentukan pemenang Johan . RASIONAL Memandanngkan pentingnya ahli-ahli puteri yang aktif dan berwibawa diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti yang mencabar jasmani dan rohani mereka disamping dapat merapatkan lagi hubungan ahli-ahli puteri antara antara daerah. 4. Naib Johan dan tempat Ketiga. Menggalakkan penyertaan ahli Puteri Islam ke arah aktiviti yang sehat melalui badan berunifom yang boleh melahirkab insan yang harmonis dan berkreativiti tinggi mencapai kejayaan dalam sesuatu pertandingan. 2. .1. OBJEKTIF Salah satu usaha untuk memenuhi aspirasi negara melahirkan Modal Insan yang berkualti bagi membantu generasi muda masa kini mengamallkan budaya kerja berpasukan dan berintgriti. 3. program ini dapat mengenengahkan kebolehan dan potensi jati diri yang ada dikalangan ahli-ahli puteri setanding dengan pasukan badan berunifom yang lain. Selain itu . jumlah peserta tidak melebihi 35 orang setiap satu platun.KUMPULAN SASARAN Ahli Pergerakan puteri Islam dari sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh daerah Bachok .

Dari perancangan yang telah dicadangkan di dalam mesyuarat antara persatuan PPIM seluruh Daerah Bachok . Acara Pertandingan dimulakan seawal jam 9. Antara sekolah yang melibatkan diri dalam pertandingan ini ialah SK Bachok . SK Sri Nipah . Acara dimulakan dengan bacaan Doa dan Ucapan daripada Pegerusi Persatuan Puteri Islam daerah Bachok. SMK Nipah . SK Pak Pura . Pertandingan ini melibatkan sekolah menengah dan sekolah menengah di daerah ini. SMK Jelawat dan lain-lain lagi.LAPORAN PERTANDINGAN Pada 18 Julai 2009 telah berlangsung satu pertandingan kawad kaki bagi pergerakan Puteri Islam Daerah Bachok. Pertandingan dimulai oleh acara kawad dari Sekolah Menengah Jelawat dan berakhir pertandingan oleh Sekolah LAPORAN SETIAP AJK PERTANDINGAN KAWAD KAKI ANTARA DAERAH BACHOK 2009 . sepakat telah menentukan jawatankuasa bagi pertandingan kawad kaki ini. Pelbagai aktiviti dan perancangan telah diatur bagi menjayakan program pertandingan kawad kaki ini. Ahli jawatankuasa bagi pertandingan ini terdiri daripada sebahagian guru-guru penasihat PPIM dari sekolah seluruh Daerah Bachok.30 pagi di litar kawad SMK Puteri Saadong.

Hadiah yang disediakan adalah memuaskan. Disediakan mengikut jumlah 2 Hadiah pemenang. Naib Johan.BIL AJK LAPORAN CATATAN Menjalankan tugas dengan adil 1 Pengadil Pertandingan dan saksama. tempat ketiga dan keempat bagi setiap acara dan kategori. Tiada bantahan terhadap keputusan yang diadili daripada peserta. Minuman disediakan 3 Persegaran mencukupi mengikut jumlah murid yang menyertai pertandingan serta mengikut jumlah guru dan pegawai yang terlibat. Keputusan pertandingan adalah seperti yang dilampirkan. Johan. Peralatan yang disediakan 4 Peralatan mencukupi mengikut acara yang dipertandingkan. . Telah disiapkan dengan baik 6 Buku Program dan dicetak serta telah diedarkan kepada guru-guru serta pegawai yang terlibat. Garisan padang untuk setiap 5 Persiapan Tempat acara yang dipertandingkan mengikut tempat yang dicadangkan. Tiada kerosakan atau kehilangan peralatan. Disediakan dengan baik oleh guru yang telah ditugaskan.

Manakala. Pada akhir pertandingan. kelas 4H dan 5E muncul johan bagi perlawanan bola tampar mengikut kategori masing-masing. Di harap semoga pertandingan ini dapat dilangsungkan semula pada masa-masa akan datang. . Semua murid yang meyertai pertandingan mematuhi peraturan keselamatan. Pertandingan ini telah ditutup dengan penyampaian hadiah kepada pemenang oleh Guru Besar SKKL iaitu En. kelas 4G dan 5G muncul johan bagi perlawanan bola sepak mengikut kategori masing-masing. Mohd Pauzi bin Yusoff. Pertandingan sukan permainan antara kelas SKKL 2007 telah dijalankan dengan semangat kesukanan yang tinggi. Tiada kecederaan yang berlaku semasa pertandingan dijalankan. Gambar yang diambil menarik 8 Fotografi dan Dokumentasi dan memuaskan dan akan dimasukkan dalam majalah sekolah.Tiada perkara yang melanggar 7 Keselamatan peraturan sekolah yang berlaku.

hanya dua acara yang terlibat iaitu sukan bola sepak dan bola tampar. Melahirkan murid yang seimbang dari segi akedemik. Ahli jawatankuasa pertandingan tidak menjalankan tugas dengan sebaiknya. Melahirkan pelapis harapan bangsa dalam bidang kesukanan hingga ke peringkat antarabangsa. KEKUATAN Dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang sukan dan permainan terutamanya dalan sukan bola sepak dan bola tampar di kalangan muridmurid. Mewujudkan suasana yang baik dan harmoni.REFLEKSI KEKUATAN. 1. Sukan permainan yang dipertandingkan tidak banyak. 2. Saling bermaufakat dan bertolak ansur tidak kira dalam apa jua masalah dan cabaran yang ditempohi. KELEMAHAN Kurangnya kerjasama dari setiap ahli jawatankuasa yang terlibat dalam pertandingan ini. Dapat memperkembangkan bakat dan kemahiran yang ada dalam diri setiap murid. kelemahan dan cadangan penambahbaikkan. Di sini saya membuat kesimpulan dengan menggariskan beberapa kekuatan. psikomotor dan sahsiah diri. Mewujudkan semangat kesukanan yang tinggi di kalangan guru dan murid . Antaranya adalah seperti berikut . . Mewujudkan semangat kerjasama dan toleransi di kalangan guru-guru dan muridmurid dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN Dalam pemerhatian saya mengenai kegiatan kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Kok Lanas sepanjang tahun 2007 terutamanya dalam bidang sukan dan permainan dapatlah dibuat satu kesimpulan yang diharap dapat dijadikan panduan di masa akan datang untuk menjadi dan menjayakan kegiatan kokurikulum dengan lebih cemerlang.

Banyak komen yang diberi tetapi tidak ada usaha untuk meningkatkan kemahiran dan pengurusan sesuatu kerja. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberi dan mengambil sikap sambil lewa. Peralatan sukan banyak yang telah rosak dan tidak diganti menyebabkan acara pertandingan tidak dapat dijalankan dengan lancar. iaitu hanya melibatkan murid tahun 4 dan tahun 5 sahaja dan ianya pula tidak melibatkan semua murid dalam tahun tersebut. . Hanya guru-guru yang terlibat dalam unit kokurikulum dan guru yang bertugas sahaja yang bersungguh-sungguh sedangkan guru lain tidak mengambil berat.Tahap keterlibatan murid tidak menyeluruh.

Menambahkan peralatan sukan sehingga mencukupi agar tiada masalah yang timbul semasa sesuatu acara hendak dijalankan. Memberi imbuhan yang sesuai kepada guru dan murid yang aktif dan bersungguh-sungguh memajukan bidang sukan di SKKL. Mempergiatkan usaha yang berterusan bagi meningkatkan kemajuan dalam sukan dan permainan di SKKL. Mewujudkan bilik simpanan peralatan sukan yang lebih luas dan selesa bagi memudahkan pengurusan dan pengawalan keluar masuk peralatan sukan. . Menjalankan pertandingan sukan permainan antara kelas dengan melibatkan semua murid tahap 2 dengan memperbanyakkan acara yang dipertandingkan seperti bola sepak. CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN Menggalakkan guru-guru membuat latihan dengan bersungguh-sungguh untuk mencungkil bakat-bakat yang ada. Pentadbir memberi semangat dan idea untuk meningkatkan tahap kesukanan yang tinggi seimbang dengan percapaian dan peningkatan akademik di kalangan murid. sepak takraw bola tampar dan bola jaring. Menjalankan pertandingan sukan permainan antara kelas dari tahun 3 hingga tahun 5 bagi mengesan bakat murid-murid dengan dengan lebih awal.3.

JAWATANKUASA KERJA PERTANDINGAN KAWAD KAKI DAERAH BACHOK 2009 .

.

.

.

.

IC KUMPULAN M.PELAJARAN PENSYARAH TARIKH : SHARIFAH FASEHAH BINTI SYED AHMAD : 830703-03-5342 : KPLI j-QAF PAI 1 : GERKO : PERKARA YANG DIBINCANGKAN 3.10.Hazizah bt Mat ( PK kokurikulum ) TANDA TANGAN 29.Hazizah bt Mat ( PK kokurikulum ) 18.Hjh.Hjh.2009 Bertemu dan berbincang dengan PK kokurikulum Sekolah Kebangsaab Bachok untuk mendapatkan maklumat dan buku pengurusan Kokurikulum PPIM Sekolah Kebangsaan Bachok.10. Pn.10.2009 Mendapatkan maklumat dan jadual perjalanan aktiviti persatuan PPIM Sekolah Kebangsaan Bachok. .BORANG KALABORASI GERAK KERJA KOKURIKULUM PERINGKAT 1 ( GERKO PERINGKAT 12) NAMA NO.2009 Temubual bersama PK kokurikulum Sekolah Kebangsaan Bachok untuk mendapatkan maklumat mengenai GERKO Pn.

Pn.Hazizah bt Mat ( PK kokurikulum ) 8.2009 Mendapatkan maklumat dan surat-surat kebenaran ibu bapa bagi menyertai aktiviti kawad kaki sekolah.Hjh.11.Hazizah bt Mat ( PK kokurikulum ) .Hjh. Pn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful