Khutbah Rasulullah Menyambut Ramadhan

Masuk Kategori: HOT NEWS Selain memerintah shaum, dalam menyambut menjelang bulan Ramadhan, Rasulullah selalu memberikan beberapa nasehat dan pesan-pesan. Inilah µazimat¶ Nabi tatkala memasuki Ramadhan. Wahai manusia! Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia disisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan oleh-NYA. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan shiyam dan membaca Kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu, sayangilah yang muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu shalatmu karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih; Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya, menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nya dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya. Wahai manusia! Sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban (dosa) mu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah! Allah ta¶ala bersumpah dengan segala kebesaran-Nya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang shalat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb al-alamin. Wahai manusia! Barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. (Sahabat-sahabat lain bertanya: ³Ya Rasulullah! Tidaklah kami semua mampu berbuat demikian.´ Rasulullah meneruskan: ³Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air.´

Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini. Amirul mukminin k. Pintu-pintu neraka tertutup. Allah akan memuliakanya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Setan-setan terbelenggu.´ ³Ramadhan itu adalah bulan sabar. berkata: ³Aku berdiri dan berkata: ³Ya Rasulullah! Apa amal yang paling utama di bulan ini?´ Jawab Nabi: ³Ya Abal Hasan! Amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah´. maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu.w. atau seteguk air. Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya di hari kiamat. tidaklah semua kami memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini. Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa denganNya. atau sehirup susu. Wahai manusia! sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini. Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan (silaturahmi) di bulan ini.Wahai manusia! Siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini ia akan berhasil melewati sirathol mustaqim pada hari ketika kai-kaki tergelincir. Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. dan qiyam di malam harinya suatu tathawwu¶.´ ³Barangsiapa memberikan makanan berbuka seseorang yang berpuasa.´ ³Barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya. Barangsiapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikitpun berkurang. Ramadhan itu adalah bulan memberi pertolongan ( syahrul muwasah ) dan bulan Allah memberikan rizqi kepada mukmin di dalamnya. samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardhu di dalam bulan yang lain. bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardhu. Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Barangsiapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran. maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Maka bersabdalah Rasulullah saw. Wahai manusia! Sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu. ganjarannya sama seperti mengkhatam Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya (pegawai atau pembantu) di bulan ini.´ Para sahabat berkata. Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Barangsiapa melakukan shalat fardu baginya ganjaran seperti melakukan 70 shalat fardu di bulan lain. adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka.´ . ³Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma. Barangsiapa menahan kejelekannya di bulan ini. ³Ya Rasulullah.

sehingga dia masuk ke dalam surga. di kala menyambut bayi yang baru lahir dan mencukur rambutnya.´ ³Dua perkara yang pertama ialah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampun kepada-Nya . pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari neraka. Dengan mengingat-ingat riwayat Sang Nabi.´ ³Barangsiapa memberi minum kepada orang yang berbuka puasa. Dari berbagai pemahaman yang timbul dikalangan masyarkat pada masa sekarang. Sudah lazim pula.´ (HR. seraya memanjatkan shalawat serta salam untuknya. dan dua perkara lagi kamu sangat menghajatinya. kesejahteraan. tak terkecuali di negeri kita. dan ketenteraman. Meraka mengatakan hal tersebut tapi meraka juga tidak memahami makna bid¶ah itu sendiri. a) Sejarah Al Barzanji . Di Indonesia.com MEMAHAMI MAKNA AL-BARZANJI Pada waktu-waktu tertentu dimasyarakat pada umumnya kita sering membacakan kitab Al Barzanji. Karena itu adalah sebuah tradisi yang sering dilakukan dari dahulu. dua perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhanmu.³Dialah bulan yang permulaannya rahmat. Barangsiapa meringankan beban dari budak sahaya (termasuk di sini para pembantu rumah) niscaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. Dua perkara yang kamu sangat memerlukannya ialah mohon surga dan perlindungan dari neraka. niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolam-Ku dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya. ada yang mengatakan itu dilarang (Haram) untuk dilakukan karena itu perbuatan tersebut tidak dilakukan Rasulallah SAW (Bid¶ah). syair Barzanji didendangkan biasanya. sumber: Hidayatullah. Di berbagai belahan Dunia Islam. kita biasa menyebutnya ³kitab Barzanji´ atau ³syair Barzanji´. syair Barzanji lazimnya dibacakan dalam kesempatan memperingati hari kelahiran (maulid) Sang Nabi. Oleh karena itu juga kita harus bisa memahami makna dan tujuan dari Al Barzanji itu sendiri karena pada saat sekarang ini kita sering mendapati pemahaman yang lain tentang syair tersebut yang sering kita lakukan pada umumnya. Ibnu Huzaimah). saya sedikit-banyaknya ingin memberikan sedikit pengetahuan mengenai Al Barzanji.´ ³Oleh karena itu banyakkanlah yang empat perkara di bulan Ramadhan. orang berharap mendapat berkah keselamatan.

Tujuannya.pujian kepada Nabi yang diselenggarakan Shalahuddin pada 580 H/1184 M. Kecintaan pada Nabi berarti juga kecintaan. kitab Shimthu al-Durar karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Berjanjen telah menjadi kurikulum wajib. karya indah Syekh Ja`far al-Barzanji tampil sebagai yang terbaik. pada sebagian besar pesantren. Al Barjanji sendiri merupakan karya tulis berupa puisi yang terbagai atas 2 bagian yaitu Natsar dan Nazhom. bagian Nazhom terdiri dari 16 subbagian berisi 205 untaian syair penghormatan. ketaatan kepada Allah. dengan olahan rima akhir berbunyi nun.akikah dan potong rambut. Ada pulaal. dan upacara lainnya. tradisi Berzanji bukan hal baru. Yang sebenarnya Maulid tersebut berperan menghidupkan kembali Maulid yang pernah ada pada masa Dinasti Fatimiyah. Shalahuddin adalah penggagas dan peletak dasar peringatan Maulid Nabi. Bagian natsar mencakup 19 sub-bagian yang memuat 355 untaian syair. terlebih di kalanganNahdliyyin (sebutan untuk warga NU). Selain al-Barzanji. Berzanji tidak hanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi.Barzanji dan al-Diba¶.Al Barzanji erat kaitannya dengan Perayaan Maulid yang ada pada masyarakat pada umumnya. Bahkan. yang masyhur di masyarakat adalah al. puji-pujian akan keteladanan ahlaq mulia Nabi SAW. Perayaan Maulid pada mulanya dirintis oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. syukuran. Keseluruhnya merunutkan kisah Nabi Muhammad SAW. b) Apakah Al Barzanji itu dilarang (Haram) untuk dilakukan dan Bagaimana Hukum dasarnya Al Barzanji? Mengenai hal ini erat kaitannya pula dengan pro-kontra Al Barjanji? Pihak yang pro menganggap pembacaan Al Barzanji adalah refleksi kecintaan umat terhadap figur Nabi. Adapun pihak kontra memandang Barjanji hanyalah karya sastra yang walau mungkin mengambil inspirasi dari 2 sumber hukum haq Islam yakni Al Qur¶an dan hadist. namun kerap diselenggarakan pula pada tiap malam Jumat. . Sejak itulah Kitab Al-Barzanji mulai disosialisasikan pembacaanya ke seluruh penjuru dunia oleh salah seorang gubernur Salahudin yakni Abu Sa`id al-Kokburi. pemimpin agamanya sekaligus untuk senantiasa mengingatkan kita supaya meneladani sifat-sifat luhur Nabi Muhammad SAW. Sementara. pada upacara kelahiran. terdapat pula kitab-kitab sejenis yang juga bertutur tentang kehidupan dan kepribadian Nabi. Dari itulah muncul anggapan. Namun. Misalnya. Irak Di Indonesia.Burdah karya al-Bushiri danalDiba¶ karya Abdurrahman al-Diba¶iy. mulai saat-saat menjelang Nabi dilahirkan hingga masa-masa tatkala beliau mendapat tugas kenabian. Dalam kompetisi itu. pernikahan. Adapun historisitas Al Barzanji berawal dari lomba menulis riwayat dan puji. membangkitkan semangatjihad (perjuangan) danittihad (persatuan) tentara Islam melawancr us aders (Pasukan Salib) yang saat itu memang memerlukan keteguhan dan keteladanan. Gubernur Irbil. dengan mengolah bunyi ah pada tiap-tiap rima akhir.

Maka bila muncul pemahaman di akhir zaman yang bertentangan dengan pemahaman para Muhaddits maka mestilah kita berhati hati darimanakah ilmu mereka. Simthuddurar itu Bid¶ah atau mengada.´ (HR. sebagaimana sabda beliau saw : "Barangsiapa membuat buat hal baru yang baik dalam Islam. Berdasarkan kemanfaatan maka Al barzanji itu boleh dilakukan walaupun termasuk bid¶ah ( bid¶ah hasanah ) Nabi saw memperbolehkan berbuat Bid'ah hasanah. dan barangsiapa membuat buat hal baru yang buruk dalam Islam. Sunan Baihaqi Alkubra. Shahih Ibn Hibban dan banyak lagi).Wajarlah bila kemudian pihak kontra menghukumi pembacaan Barjanji juga bacaan sejenis lainya semisal Diba'. atau seorang yang disebut imam padahal . maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dan tak dikurangkan sedikitpun dari dosanya" (Shahih Muslim hadits no.1017) dan hadits ini merupakan inti penjelasan mengenai Bid'ah yang baik dan Bid'ah yang sesat". atau perbuatan Sahabat radhiyallahu anhum. maka yang sejalan dengan sunnah maka ia terpuji. dan semua Bid'ah adalah dhalalah" (wa syarrul umuuri muhdatsaatuha wa kullu bid atin dhalaalah). yang dimaksud adalah hal hal yang tidak sejalan dengan Alqur an dan Sunnah Rasul saw. Sebuah hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim menyatakan. demikian pula diriwayatkan pada Shahih Ibn Khuzaimah. Al Imam Al Hafidh Muhammad bin Ahmad Al Qurtubiy rahimahullah "Menanggapi ucapan ini (ucapan Imam Syafii). maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya" (Shahih Muslim hadits no. ´Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. Al Hafidh Al Muhaddits Al Imam Muhammad bin Idris Assyafii rahimahullah (Imam Syafii) Berkata Imam Syafii bahwa Bid'ah terbagi dua. sungguh telah diperjelas mengenai hal ini oleh hadits lainnya : "Barangsiapa membuat buat hal baru yang baik dalam Islam. dan yang tidak selaras dengan sunnah adalah tercela.ada dalam ibadah yang justru sangat jelas dilarang agama. dan barangsiapa membuat buat hal baru yang buruk dalam Islam. maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikitpun dari pahalanya. Sunan Addarimiy. yaitu Bid'ah mahmudah (terpuji) dan Bid'ah madzmumah (tercela). Nabi saw memperbolehkan kita melakukan Bid'ah hasanah selama hal itu baik dan tidak menentang syariah. (Tafsir Imam Qurtubiy juz 2 hal 87) Itulah dasar hukum yang bisa dipegang berkaitan Al Barzanji Yang telah dilakukan dari dulu sampai sekarang dari Para Ulama dan para Muhaddist terdahulu. maka kukatakan (Imam Qurtubi berkata) bahwa makna hadits Nabi saw yang berbunyi : "seburuk buruk permasalahan adalah hal yang baru. berdasarkan apa pemahaman mereka. Dan keterangan lain dari ulama : 1. Bukhari). (Tafsir Imam Qurtubiy juz 2 hal 86-87) 2. maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikitpun dari pahalanya.1017. beliau berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab ra mengenai shalat tarawih : "inilah sebaik baik Bid'ah". Burdah.

Pulau Jawa. Beliau juga merupakan seorang Mufti Syafi`iyyah.ia tak mencapai derajat hafidh atau muhaddits. Sayyid Ja¶far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. hanya menukil menukil hadits dan mentakwilkan semaunya tanpa memperdulikan fatwa fatwa para Imam. Karangan-karangan beliau banyak. Kemudian. dari keluarga Saadah al-Barzanji yang masyhur berasal dari Barzanj di Iraq. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) dan wafat pada tahun 1299H (1882M). yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang produktif dengan banyak karangannya. Selain itu ulama kita kelahiran Banten. Dafar Pustaka ‡ Tafsir Imam Qurtubiy ‡ 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) Oleh : Dr. antaranya: ³Syawaahidul Ghufraan µala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il Ramadhan³. Sayyid Muhammad bin µAlwi bin µAbbas al-Maliki dalam ³Haul Ihtifaal bi dzikra al-Mawlid an-Nabawi asy-Syarif´ Di samping itu. Muhammad Faiz Almath Sayyid Ja far Al Barzanji Mufti Madinah (1126 1184 H) 07/11/2009 Dunia pesantren Sayyid Ja¶far bin Sayyid Hasan bin Sayyid µAbdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Junjungan Nabi s. an-Nawawi ats-Tsani. telah juga menulis syarah bagi ³Mawlid al-Barzanji´ tersebut yang dinamakannya ³al-Kawkabul Anwar µala µIqdil Jawhar fi Mawlidin Nabiyil Azhar³. ³Mashaabiihul Ghurar µala Jaliyal Kadar´ dan ³Taajul Ibtihaaj µala Dhau-il Wahhaaj fi Israa` wal Mi¶raaj³. kitab Mawlid Sidi Ja¶far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para ulama kenamaan umat ini. yaitu Sayyidul µUlama-il Hijaz. atau hanya ucapan orang yang tak punya sanad. Segala usul Sayyid Ja¶far semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amal. Beliau dilahirkan di Kota Madinah al-Munawwarah pada tahun 1126H. bermazhab Maliki lagi Asy`ari dan menjalankan Thoriqah asy-Syadziliyyah. Beliau ini adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah yang lathifah bagi ³Mawlid al-Barzanji´ dan karangannya itu dinamakannya ³Madaarijush Shu`uud ila Iktisaail Buruud³. Beliau juga telah menulis .a. keutamaan dan kesholehan. Sayyid Ja¶far bin Sayyid Isma`il bin Sayyid Zainal µAbidin bin Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja¶far al-Barzanji. Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh Muhammad bin Ahmad µIlyisy al-Maaliki al-¶Asy¶ari asy-Syadzili al-Azhari dengan kitab ³al-Qawl al-Munji µala Mawlid al-Barzanji³.w.

a. dahulu. Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau.sebuah manaqib yang menceritakan perjalanan hidup dan ketinggian nendanya Sayyid Ja¶far alBarzanji dalam kitabnya ³ar-Raudhul A¶thar fi Manaqib as-Sayyid Ja¶far³.. Setiap kali karangannya dibaca.w. sebelah bawah maqam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi s. pembaca serta pendengarnya . beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut.a. seseorang telah meminta beliau beristisqa` memohon hujan. membawa umat kasihkan Junjungan Nabi s. Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata SayyidinaJa¶far kepada Barzanji ternisbahd irinya Kejayaan berdamping dengan Mu hasilkan baginya Juga Kabul segala harapan dan cita-cita Jadikanlah dia bersama muqarrabin berkediaman dalam syurga Tutupkan segalakeaiban dankelemahannyaSegala kekurangan dan kekeliruannya SeumpamanyaYaAllahharapdikurniajugaBagi penulis. Kembali kepada Sidi Ja¶far al-Barzanji. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja¶far yang telah berjasa menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia keturunan Adnan.w.a.a. akhlak dan taqwanya. dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya sehingga seminggu.a. Beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmu. tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musimmusim kemarau.w. pasti sholawat dan salam dilantunkan buat Junjungan Nabi s.a. sedang beliau sedang menyampaikan khutbah Jumaatnya..w. Menyaksikan peristiwa tersebut. membawa umat rindukan Junjungan Nabi s. Allahu « Allah. maka sebahagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi:* * Dahulu al-Faruuq dengan al-¶Abbas beristisqa` memohon hujan Dan kami dengan Ja¶far pula beristisqa` memohon hujan Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan Dan ini wasilah kami seorang Imam yang µaarifin Sidi Ja¶far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi`.w. Karangannya membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s. persis sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Junjungan Nabi s. Maka dalam khutbahnya itu beliau pun berdoa memohon hujan.w. selain dipandang sebagai mufti.

musholla. mencakup *nasab*-nya (silsilah).Tentang Syair Kitab Al-Barzanji | Al-Barzanji | Kitab Al-Barzanji . dari sekadar diskusi hingga ritual-ritual yang sarat tradisi(lokal).com magazineforum. dari sekadar menggelar pengajian kecil-kecilan hingga seremoni akbar dan bakti sosial. juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimilikinya. Tapin. dan majelis taklim bersiap memperingatinya dengan beragam cara dan acara. kehidupannya dari masa kanak-kanak hingga menjadi rasul.Di antara yang berbasis tradisi adalah: *Manyanggar Banua.com/2010/10/tentang-syair-kitab-al-barzanji-al. . peringatan Maulid Nabi (orang banjar menyebutnya *Ba-Mulud an*) sudah melembaga bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ba Ayun Mulud (Ma ayun anak) di Kab. berbagai ormas Islam. Al-Barzanji adalah karya tulis berupa prosa dan sajak yang isinya bertutur tentang biografi Muhammad..blogspot..blogspot. dan sebagainya. Membaca Barzanji seolah menjadi sesi yang tak boleh ditinggalkan dalam setiap peringatan Maulid Nabi.. institusi pendidikan. karena memang tidak ada tata cara khusus yang mengaturnya. kapan pun dan dengan notasi apa pun.11/2010 1 Tentang Syair Kitab Al-Barzanji | Al-Barzanji | Kitab Al-Barzanji | Barzanji Apa itu Syair Kitab Al-Barzanji ? Bagamana Cara Membaca Syair Kitab Al-Barzanji ? Syair Kitab Al-Barzanji Belajar Syair Kitab Al-Barzanji Kegiatan Barzanji | Kegiatan Barzanji Bersama Di Indonesia. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan . Selain itu. *Mandi Barokah *di Cikelet Garut. masjid. Tradisi lain yang tak kalah populer adalah pembacaan Kitab al-Barzanji. Pembacaannya dapat dilakukan di mana pun. Setiap memasuki Rabi ul Awwal. magazineforum. *Gerebeg Mulud di Demak. Mapanretasi di Pagatan. di Keraton Yogyakarta dan Surakarta.. Kalimantan Selatan *Sekaten. *Panjang Jimat *di Kasultanan Cirebon.html clipped from Google . Blog AreNk: Tentang Syair Kitab Al-Barzanji | Al-Barzanji | Kitab Al-Barzanji | Barzanji Tutorial dan trik blog ada disini dan layanan hidup.

ada nuansa politis di balik perayaannya. 1994). karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (Syair Maulud AlHabsy). dalam perkembangannya. pernikahan. Maulid Nabi pada mulanya adalah perayaan kaum Syi ah Fatimiyah (909-117 M) di Mesir untuk menegaskan kepada publik bahwa dinasti tersebut benar-benar keturunan Nabi. Dia seorang sufi yang lahir di Madinah pada 1690 M dan meninggal pada 1766 M. kitab *Shimthual-Durar. identitas dan nasionalisme seseorang akan lahir jika ia membaca sejarah bangsanya. Dari kalangan Sunni. karya Abdurrahman al-Diba iy. Kendati demikian. termasuk di bulan Rabi ul Awwal. Bisa dibilang. yaitu Syekh Ja far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad al-Barzanji. *akikah *dan potong rambut. Di Indonesia. nama pengarangnyalah yang lebih masyhur disebut. pada upacara kelahiran. Selain al-Barzanji. Berjanjen tidak hanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi. kristalisasi dari berbagai falsafah hidup yang diyakini. Judul aslinya adalah * Iqd al-Jawahir *(Kalung Permata). seorang orientalis dari Universitas Leiden. terlebih di kalangan *Nahdliyyin *(sebutan untuk warga NU). Penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan itu dapat dilakukan kapan pun. Begitu pula identitas sebagai penganut . Pada abad itu juga Maulid digelar di Mosul Irak. pada sebagian besar pesantren. Misalnya. dan upacara lainnya. Bahkan. Mekkah dan seluruh penjuru Islam. Kaitannya dengan kebangsaan. *Inovasi Baru *Esensi Maulid adalah penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan Nabi sebagai satu-satunya idola teladan yang seluruh ajarannya harus dibumikan. syukuran.teladan manusia. tidak sedikit pula yang menolak memperingati karena dinilai *bid ah *(mengada-ada dalam beribadah). tradisi Berjanjen bukan hal baru. karya al-Bushiri dan *al-Diba. namun kerap diselenggarakan pula pada tiap malam Jumat. terdapat pula kitab-kitab sejenis yang juga bertutur tentang kehidupan dan kepribadian Nabi. Figur idola menjadi miniatur dari idealisme. *Relasi Berjanji dan Muludan *Ada catatan menarik dari Nico Captein. *al-Burdah. Menurutnya. pertama kali diselenggarakan di Suriah oleh Nuruddin pada abad XI. dalam bukunya yang berjudul *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW *(INIS. Namun. Berjanjen telah menjadi kurikulum wajib.

seperti dipertunjukkan W. Selain itu. Ditambah kajian khusus terhadap referensi penjelas *(syarh) *dari al-Barzanji. dibacanya Kitab al-Barzanji merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan esensial itu. ini tidaklah mudah. tapi (yang penting) juga mampu menggerakkan pikiran. dan kawan-kawan pada Pentas Shalawat Barzanji pada 12-14 Mei 2003 di Stadion Tennis Indoor. yakni menghidupkan tokoh idola melalui teks-teks sejarah. Namun. Inovasi dapat diimplementasikan dengan menerjemahkan dan menekankan aspek keteladan. kitab itu bertutur tentang sejarah Nabi tanpa mengerti detail isinya. juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat menerima inovasi baru terhadap aktivitas yang kadung tersakralkan itu. hati. ______________________________________________________________________________ ______________ Tambahan . Ken Zuraida (istri Rendra). Sebagai pungkasan. Barangkali. kita perlu berinovasi agar pesan-pesan profetik di balik bait al-Barzanji menjadi tersampaikan kepada pelakunya (terutama masyarakat awam) secara utuh menyeluruh. Dan. Jakarta. penjiwaan dan penghayatan makna al-Barzanji sebagai inspirator dan motivator hidup menjadi tereduksi oleh rangkaian ritual simbolik yang tersakralkan. menjadikan pemahaman mereka semakin komprehensif. yaitu kitab *Madarij al-Shu ud *karya al-Nawawi al-Bantani. Yang mereka tahu. sudahkah pelaku Berjanjen memahami bait-bait indah al-Barzanji sehingga menjadikannya ispirator dan motivator keteladanan? Barangkali. Karena mereka memang tidak menguasai bahasa Arab. Atau mungkin dengan kemasan baru yang tidak banyak menyertakan bahasa Arab. Dibutuhkan penerjemah yang andal dan sastrawan-sastrawan ulung untuk mengemas bahasa al-Barzanji ke dalam konteks bahasa kekinian dan kedisinian. kecuali lantunan shalawat dan ayat-ayat suci. Akibatnya. semoga Barzanji tidak hanya menjadi lagu wajib dalam upacara.agama akan ditemukan (di antaranya) melalui sejarah agamanya.S. Permasalahannya sekarang. Senayan. Bagaimana dengan masyarakat awam? Tentu mereka tidak bisa seperti itu. Maulid dapat mengentaskan kita dari keterpurukan sebagaimana Shalahuddin Al-Ayubi sukses membangkitkan semangat tentaranya hingga menang dalam pertempuran. Dan semoga. mereka dapat dengan mudah memahami makna tiap baitnya karena (sedikit banyak) telah mengerti bahasa Arab. Rendra. Dilakukan secara gradual pasca-membaca dan melantunkan syair al-Barzanji. bagi kalangan santri. pandangan hidup serta sikap kita untuk menjadi lebih baik sebagaimana Nabi.

telah juga menulis syarah bagi Mawlid al-Barzanji tersebut yang . Pulau Jawa. kitab Mawlid Sidi Ja far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para ulama kenamaan umat ini. tafsir. Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah yang lathifah bagi Mawlid al-Barzanji dan karangannya itu dinamakannya Madaarijush Shu`uud ila Iktisaa-il Buruud . ilmu teknik. sharaf. yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. dan Sayidatina Fatimah binti Rasulullah saw. Faraidh.Asy ari asy-Syadzili al-Azhari dengan kitab al-Qawl al-Munji ala Mawlid al-Barzanji . hisab. lughah. bermazhab Maliki lagi Asy`ari dan menjalankan Thoriqah asy-Syadziliyyah. Dinamakan Al-Barjanzy karena dinisbahkan kepada nama desa pengarang yang terletak di Barjanziyah kawasan Akrad (kurdistan). falsafah. artinya kalung permata) sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangannya adalah I qdul Jawhar fi mawlid anNabiyyil Azhar . mantiq. ilmu hukum. Khat. ushul fiqh. ilmu sejarah semua itu dipelajari selama beliau ikut duduk belajar bersama ulama-ulama masjid nabawi. Dan ketika umurnya mencapai 31 tahun atau bertepatan 1159 H barulah beliau menjadi seorang yang Alim wal Allaamah dan Ulama besar. yaitu Sayyidul Ulama-il Hijaz. Beliau dilahirkan di Madinah Al Munawwarah pada hari Kamis. ilmu mustalah hadis. Kitab tersebut nama aslinya Iqd al-Jawahir (Bahasa Arab. yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang produktif dengan banyak karangannya.a. Sayyid Ja far bin Sayyid Isma`il bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja far al-Barzanji. an-Nawawi atsTsani. Kemudian. meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya. Beliau ini adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. hadis. Di samping itu. Kitab Mawlid al-Barzanji ini telah disyarahkan oleh al. Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh Muhammad bin Ahmad Ilyisy al-Maaliki al.Garis Keturunannya: Sayyid Ja far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul Syed ibn Abdul Rasul ibn Qalandar ibn Abdul Syed ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja far As-Sodiq ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Zainal Abidin ibn AlImam Husain ibn Sayidina Ali r. awal bulan Zulhijjah tahun 1126 H (1960 M) (1766 beliau menghafal Al-Quran 30 Juz kepada Syaikh Ismail Alyamany dan Tashih Quran (mujawwad) kepada syaikh Yusuf Asho idy kemudian belajar ilmu naqliyah (quran Dan Haditz) dan Aqliyah kepada ulama-ulama masjid nabawi Madinah Al Munawwarah dan tokohtokoh qabilah daerah Barjanzi kemudian belajar ilmu nahwu. Selain itu ulama kita kelahiran Banten. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) dan wafat pada tahun 1299H (1882M). cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan alQawl al-Munji ala Mawlid al-Barzanji yang telah banyak kali diulang cetaknya di Mesir. Badi . fiqih. Sirah Nabawi. Ma ani.Allaamah al-Faqih asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba`ilisy yang wafat tahun 1299H dengan satu syarah yang memadai. ilmu hikmah.

Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja far yang telah berjasa menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia keturunan Adnan.w. sebelah bawah maqam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi s. akhlak dan taqwanya.a. dahulu. Karangan-karangan beliau banyak.w.Abbas beristisqa` memohon hujan Dan kami dengan Ja far pula beristisqa` memohon hujan Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan Dan ini wasilah kami seorang Imam yang aarifin Sidi Ja far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi`. Kembali kepada Sidi Ja far al-Barzanji. Maka dalam khutbahnya itu beliau pun berdoa memohon hujan. membawa umat kasihkan Junjungan Nabi s. Beliau juga merupakan seorang Mufti Syafi`iyyah. Karangannya membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s.a. tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. selain dipandang sebagai mufti. pasti sholawat dan salam dilantunkan buat Junjungan Nabi s.. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. sedang beliau sedang menyampaikan khutbah Jumaatnya. persis sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Junjungan Nabi s. antaranya: Syawaahidul Ghufraan ala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il Ramadhan . seseorang telah meminta beliau beristisqa` memohon hujan. maka sebahagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan baitbait syair yang berbunyi:* * Dahulu al-Faruuq dengan al.. Beliau juga telah menulis sebuah manaqib yang menceritakan perjalanan hidup dan ketinggian nendanya Sayyid Ja far al-Barzanji dalam kitabnya ar-Raudhul A thar fi Manaqib as-Sayyid Ja far .a. Allahu Allah.dinamakannya al-Kawkabul Anwar ala Iqdil Jawhar fi Mawlidin Nabiyil Azhar .a. membawa umat rindukan Junjungan Nabi s. Sayyid Ja far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Setiap kali karangannya dibaca. Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau.w.w.w.w. Beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmu.a. Mashaabiihul Ghurar ala Jaliyal Kadar dan Taajul Ibtihaaj ala Dhau-il Wahhaaj fi Israa` wal Mi raaj . Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata . Menyaksikan peristiwa tersebut. dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya sehingga seminggu.a.

Dalam bagian Nadhom . sebentuk eulogy bagi Sang Nabi. karya ini terbagi dua: Natsar dan Nadhom . sarjana Jerman peneliti Islam. kita mendapatkan . Bagian Natsar terdiri atas 19 subbagian yang memuat 355 untaian syair. purnama. terasa betul adanya keterpukauan sang penyair oleh sosok dan akhlak Sang Nabi. Dalam untaian prosa lirik atau sajak prosaik itu.Sayyidina Ja far kepada Barzanj ternisbah dirinya Kejayaan berdamping denganMu hasilkan baginya Juga kabul segala harapan dan cita-cita Jadikanlah dia bersama muqarrabin berkediaman dalam syurga Tutupkan segala keaiban dan kelemahannya Segala kekurangan dan kekeliruannya Seumpamanya Ya Allah harap dikurnia juga Bagi penulis. sehingga melahirkan sejumlah besar metafor yang gemilang. dan lain-lain. bulan. Seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad SAW. seringkali juga terasa rapuh. misalnya. Annemarie Schimmel. Untaian syair itulah yang tersebar ke berbagai negeri di Asia dan Afrika. banyak yang dipungut dari alam raya seperti matahari. mulai dari saat-saat menjelang paduka dilahirkan hingga masa-masa tatkala paduka mendapat tugas kenabian. cahaya. dengan mengolah rima akhir nun . bahkan disenyawakan dengan shalawat dan doa. misalnya. ada bagian-bagian deskriptif yang mungkin terlampau meluap. Dalam bagian Natsar . bahasa puisi yang gemerlapan itu. Dalam karya Ja far alBarzanji pun. misalnya. satwa. meski kekuatan puitis yang terkandung dalam bahasa Arab kiranya belum sepenuhnya terwadahi dalam bahasa kita sejauh ini. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja far al-Barzanji merupakan biografi puitis Nabi Muhammad SAW. dengan mengolah bunyi ah pada tiap-tiap rima akhir. Sementara. para penyair kemudian mengolah kembali teks itu menjadi untaian syair. sebetulnya berbentuk prosa. menerangkan bahwa teks asli karangan Ja far al-Barzanji. Idiom-idiom seperti itu diolah sedemikian rupa. bagian Nadhom terdiri atas 16 subbagian yang memuat 205 untaian syair. Tidak tertinggal oleh umat Islam penutur bahasa Swahili di Afrika atau penutur bahasa Urdu di India. dalam bahasa Arab. tak terkecuali Indonesia. kita pun dapat membaca versi bahasa Indonesia dari syair itu. semisal hasil terjemahan HAA Dahlan atau Ahmad Najieh. Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan terhadap Nabi SAW dalam Islam (1991). antara lain diungkapkan sapaan kepada Nabi pujaan: Engkau mentari. pembaca serta pendengarnya Dalam bukunya. Namun. engkau bulan/ Engkau cahaya di atas cahaya. dilukiskan sebagai untaian mutiara . Namun. Di antara idiom-idiom yang terdapat dalam karya ini. Silsilah Sang Nabi sendiri. batu. Dalam garis besarnya. sebagaimana yang diterjemahkan oleh HAA Dahlan.

Sifatnya: Wajahnya tampan. Jasad beliau makamkan di Baqi bersama keluarga Rasulullah saw. tahun 1177 H (1766 M). akhlak.lukisan demikian: Dan setiap binatang yang hidup milik suku Quraisy memperbincangkan kehamilan Siti Aminah dengan bahasa Arab yang fasih.jenggotnya yang tebal. diperkaya dengan imajinasi puitis. sangat pemaaf dan pengampun. peperangan sehingga kewafatan baginda. terutama menyangkut riwayat Sang Nabi. dan sirah nabawiyyah.Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja far bin Hasan al-Barzanji adalah MUFTI ASYSYAFI`IYYAH di Kota Madinah al-Munawwarah. Imam az-Zubaidi dalam al-Mu jam al-Mukhtash menulis bahwa beliau wafat tahun 1184 H. setelah Asar.Asy ari asy-Syadzili al-Azhari yang mengarang kitab . Kandungannya merupakan khulaashah (ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah lahir baginda. hidungnya mancung. Maulid karangan beliau ini adalah kitab maulid yang paling terkenal dan paling tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam. Wafat: Beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Selasa. matanya luas. baik di Timur maupun di Barat. Al. hadis. Betapapun. sehingga pembaca dapat merasakan madah yang indah. mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah. dimana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri majelis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia. karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kitab maulid Barzanji sendiri telah disyarah (dijelaskan) oleh ulama-ulama besar seperti Syaikh Muhammad bin Ahmad Ilyisy al-Maaliki al. kita dapat melihat teks seperti ini sebagai tutur kata yang lahir dari perspektif penyair. zuhud. Sang penyair kemudian mencurahkan kembali rincian kejadian dalam sejarah ke dalam wadah puisi.4 Sya ban. terasa berpegang erat pada Alquran. Dengan segala potensinya. Banyak perbedaan tentang tanggal wafatnya. banyak berzikir.Mempunyai akhlak yang terpuji.dan sangat pemurah. wara . Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja far al-Barzanji adalah kenyataan bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan. perilakunya sopan. amat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. sebagian menyebut beliau meninggal pada tahun 1177 H. Seorang ulama besar yang berdedikasi mengajarkan ilmunya di Masjid Kakeknya (Masjid Nabawi) SAW sekaligus beliau menjadi seorang mufti Mahzhab Syafiiyah di kota madinah Munawwarah. putih giginya. Pokok-pokok tuturannya sendiri. hijrah. Bahkan banyak kalangan Arab dan Ajam (luar Arab) yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam waktu-waktu tertentu. perutusan baginda sebagai rasul. jiwa yang bersih. sentiasa bertafakkur.

Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi Madaarijush Shu`uud ila Iktisaa-il Buruud . (Mh/MM) .Barzanji dan Sayyidul Ulama-il Hijaz.al-Qawl al-Munji ala Mawlid al.