Tahapan kejadian manusia : a) Proses Kejadian Manusia Pertama (Adam) Di dalam Al Qur an dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh

Allah dari tanah yang kering kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya : "Yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah". (QS. As Sajdah (32) : 7) "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk". (QS. Al Hijr (15) : 26) Disamping itu Allah juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pertama itu dalah surat Al Hijr ayat 28 dan 29 . Di dalam sebuah Hadits Rasulullah saw bersabda : "Sesunguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu (diciptakan) dari tanah". (HR. Bukhari) b) Proses Kejadian Manusia Kedua (Siti Hawa) Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia, Allah berkehendak menciptakan lawanjenisnya untuk dijadikan kawan hidup (isteri). Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah sati firman-Nya : "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (QS. Yaasiin (36) : 36) Adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat An Nisaa ayat 1 yaitu : "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak..." (QS. An Nisaa (4) : 1) Di dalam salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan : "Maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam" (HR. Bukhari Muslim) Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan manusia laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya. c) Proses Kejadian Manusia Ketiga (semua keturunan Adam dan Hawa) Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa a.s. Dalam proses ini disamping dapat ditinjau menurut Al Qur an dan Al Hadits dapat pula d itinjau secara medis.

dan kegelapan dalam selaput yang menutup/membungkus anak dalam rahim). Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).. Az Zumar (39) : 6). Sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) ( QS . lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. kegelapan dalam rahim. dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim). kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual). dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak -anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami). Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. amalnya. lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging." (QS. Sebagai bukti yang konkrit di dalam penelitian ilmu genetika (janin) bahwa selama embriyo berada di dalam kandungan ada tiga selubung yang menutupinya yaitu dinding abdomen (perut) ibu. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna (seperti dijelaskan dalam ayat diatas). Al-A raaf : 172 ) .Di dalam Al Qur an proses kejadian manusia secara biologis dejelaskan secara terperinci melalui firman-Nya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat (macam) : rezekinya. kami menjadi saksi . Kemudian dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda : "Telah bersabda Rasulullah SAW dan dialah yang benar dan dibenarkan. Maka Maha Sucilah Allah . Pencipta Yang Paling Baik. kegelapan dalam rahim. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan sepotong daging.sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran : Dan (ingatlah). dan lapisan tipis amichirionic (kegelapan di dalam perut...maka manusia berada pada Alam Ruh. dan buruk baik (nasibnya). dinding uterus (rahim). Al Mu minuun (23) : 12-14).Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan (kegelapan dalam perut." (QS. Selanjutnya yang dimaksud di dalam Al Qur an dengan "saripati berasal dari tanah" sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein." (HR. Bukhari-Muslim) Ungkapan ilmiah dari Al Qur an dan Hadits 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ jasad manusia. sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Proses Kehidupan Manusia Sebelum manusia di hantar kedunia oleh Allah Swt.. maka terjadilah pembauran antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. ajal (umurnya). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. Kamudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Hal ini ternyata sangat cocok dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur an : ". Yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma).

mata . hidung dan sebagainya. membaca Al-Qur an . telinga . Alam tempat ujian bagi manusia. kaki. telinga. di alam ini Allah menyediakan dua keadaan. Puasa . Sama halnya dengan sebuah janin yang berada di dalam rahim seorang ibu. Janin tersebut akan merasakan kesulitan untuk menghadapi Alam selanjutnya yaitu dunia. dan lain sebagainya. mulut untuk bicara. alam dimana sebelum jasad manusia diciptakan. nikmat kubur atau azab kubur. benda2 seperti tangan . tidak akan ada kematian sesudahnya. karena memang semua itu tidak berguna didalam rahim . Pada Alam Dunia kita baru mengetahui apa gunanya Allah swt ciptakan tangan. kaki. anin j tersebut tidak mengerti apa gunanya tangan . apakah ia akan penghuni surga atau penghuni neraka. Zakat. proses selanjutnya kita menuju Alam Rahim. mata . Sesungguhnya didalam seluruh perintah Allah ada kebaikan yang berguna bagi manusia itu sendiri. karena semua itu akan berguna pada proses -proses kehidupan yang akan kita lalui berikutnya. alam kandungan ibu tempat menyempurnakan jasad manusia dan penentuan kadar nasib kita didunia seperti hidup. dimana kita sangat bergantung kepada amalan2 tersebut seperti halnya bayi ketika lahir didunia. . kehidupan yang abadi . mata . kita akan mengetahui dengan membaca Al Qur an akan memudahkan kita menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Padahal benda2 tersebut akan berguna ketika kita memasuki proses selanjutnya. Dzikir. Begitu juga hari ini ketika kita berada di Alam Dunia kita tidak mengerti mengapa kita harus Sholat. hidung dan lain sebagainya hanya menyusahkan dia di rahim yang gelap dan sempit. kaki untuk berjalan. pada saat itu yang terpenting baginya hanya sebuah tali pusar yang dia gunakan untuk kehidupan dia saat itu. Dan sekarang kita memasuki proses yang ketiga Alam Dunia. Di alam ini Allah menentukan keputusan dua tempat untuk manusia. Mungkin kalau janin tersebut bisa bicara maka dia akan protes pada Tuhan . dengan Dzikrullah kita akan mendapatkan lindungan Arsy Allah swt pada hari hisab dimana pada saat itu manusia bermandikan keringat karena jarak matahari hanya satu jengkal diatas kepala kita. kita baru akan mengetahui bahwa sholat tahajud yang kita lakukan dapat menerangi kita di Alam kubur dimana tidak ada cahaya selain dari amalan tersebut. untuk melewati proses-proses dalam hidupnya. Karena pada Alam Dunia kita baru akan menyadari dan mengetahui mengapa Allah ciptakan tangan yang digunakan untuk memegang suatu benda. Dan masih ada 2 proses kehidupan lagi yang kita akan lalui yaitu Alam Kubur ( alam barzakh) alam tempat menyimpan amal manusia. rezeki. telinga yang digunakan untuk mendengar. tapi semua itu akan berguna nanti pada saat proses selanjutnya yaitu Alam Dunia. kaki . dapat dibayangkan apa jadinya kalau sebuah janin menolak ketika Allah menciptakan benda-beda tersebut untuknya. telinga . Ketika kita memasuki proses kehidupan selanjutnya yaitu Alam Kubur dan Alam Akhirat. siapakah diantara mereka yang paling baik amalannya. Shaum dan Shadaqah akan memudahkan kita melintas Shirat. zakat dan lain sebagainya toh semua itu tak ada gunanya didunia. karena Akhirat merupakan kehidupan yang sebenarnya. mungkin dalam fikiran kita akan berkata untuk apa saya sholat .Setelah kita melewati Alam Ruh. puasa. Betapa menderitanya kita mana kala pada Alam Dunia kita tidak menyempurnakan semua itu. hidung dan lain sebagainya. Dan alam terakhir yang harus kita lewati adalah Alam Akhirat ( alam tempat pembalasan amal-amal manusia ). kapan dan dimana kita meninggal.