1. 2. 3. 4.

NAMA KURSUS KOD KURSUS PENSYARAH SEMESTER & TAHUN DITAWARKAN JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)

SENI BERZANJI DAN MARHABAN

JURULATIH SAMBILAN Sem 1 & 2/ Tahun 1 BERSEMUKA 29 KENDIRI 49 JUMLAH SLT 78

5.

6.

NILAI JAM KREDIT

2 (2+0) Antara objektif kursus ini adalah: 1. Memperkenalkan sejarah seni Berzanji dan Marhaban kepada pelajar. 2. Memberikan pengetahuan tentang bacaan Berzanji kepada pelajar. 3. Memberikan pengetahuan tentang bacaan Marhaban kepada pelajar. 4. Melatih pelajar untuk menyampaikan seni Berzanji dan Marhaban

9.

OBJEKTIF

Setelah menghabiskan kursus ini,, para pelajar diharapkan berkebolehan: 1. Meneroka bidang seni suara, khususnya seni Berzanji dan Marhaban. (LO1/ C2) 2. Menyampaikan bacaan Berzanji dan Marhaban dalam majlis-majlis yang diadakan (LO4/ A1). 3. Bekerja dalam kumpulan dan menguruskan sesebuah pasukan. (LO5/A1)

10.

HASIL PEMBELAJARAN

Strategik pengajaran dan pembelajaran: STRATEGIK PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kursus ini akan diajar dengan menggunakan medium penyampaian kuliah dan amali. Peratusan aktiviti amali lebih besar berbanding dengan penyampaian kuliah, memandangkan kursus in berbentuk kemahiran. Kursus ini bukan sahaja akan dinilai berdasarkan pengauasan teknikal, bahkan pengamalan elemen kemahiran insaniah dalam aktiviti amali turut diambil kira. Kursus ini merupakan salah satu cabang daripada seni dan kebudayaan dalam Islam. Ianya juga sangat berkait rapat dengan amalan dan tradisi masyarakat Melayu khususnya di Malaysia dalam menyambut hari-hari kebesaran Islam. Kursus ini akan memberi peluang kepada pelajar mengenali lebih mendalam seni Berzanji dan Marhaban, mempelajari cara membaca atau menyampaikan bacaan Berzanji dan Marhaban serta memberi pendedahan kepada pelajar cara membuat persembahan Berzanji dan Marhaban dalam majlis-majlis Kebesaran Islam. Kursus ini juga diharapkan mampu menjadi alternatif hiburan Islam kepada pelajar disamping mengembangkan lagi seni ini daripada hilang ditelan zaman. Kuliah dan amali 14. CARA PENYAMPAIAN

12.

13.

SINOPSIS KURSUS

17 RUJUKAN Muhammad bin Abdullah as. BERSEMUKA 2 2 2 2 4 4 16.a.my JUMLAH SLT KENDIRI .w . 2009. TOPIK 2 Sejarah Seni Berzanji dan Marhaban serta perkembangannya di Nusantara. KERANGKA KURSUS DAN SLT SETIAP TOPIK TOPIK 3 Pengenalan tobaqat(tingkatan) suara dalam bacaan Berzanji dan Marhaban TOPIK 4 Pengenalan Lagu Sikah dan praktikal lagu Sikah dalam bacaan Rawi Berzanji. dan kelebehan2 membaca Maulid Nabi s.com. 1984. 1970. Al-Bayan: Barzanji Menurut Perspektif Islam. Johor Bharu: Sekretariat Menangani Isu-Isu Akidah dan Syariah. Rembau: Sofa Production.Suhaimi. TOPIK 7 Pengukuhan bacaan Rawi lagu Sikah. Indonesia: Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah. Berzanji: Arab-Melayu. 2009. TOPIK 5 Pengenalan Lagu Rast dan praktikal Lagu Rast dalam bacaan Rawi Berzanji. Rast dan Rakbi serta latihan mempersembahkan Marhaban. http://www. Majlis Agama Islam Negeri Johor.Komponen 15. Maulid Barzanji.Kemahiran Insaniah 3. TOPIK 6 Pengenalan Lagu Rakbi dan praktikal Lagu Rakbi dalam bacaan Rawi Berzanji.jalansufi. CARA PENILAIAN 1. TOPIK 8 Peperiksaan & persiapan akhir projek TOPIK 9 Persembahan Hari Ko.kurikulum JUMLAH SLT 2 2 4 4 4 4 4 8 8 4 4 8 6 6 12 2 3 29 10 15 49 12 18 78 Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki. Maulid berzanji di-dalam bahasa Melayu. Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki.Kemahiran Bidang (Teknikal) 2. Johor: Jabatan Ugama. Jamal Aladin Hashim.Ujian bertulis/ Tugasan JUMLAH % 60 30 10 100 TOPIK TOPIK 1 Pengenalan Seni Berzanji dan Marhaban.

.

Mampu memberi pengetahuan mengenai sejarah awal serta perkembangan seni Berzanji dan Marhaban di Nusantara. Rast dan Rakbi. khususnya di Malaysia. TOPIK 2 Sejarah Seni Berzanji dan Marhaban serta perkembangannya di Nusantara. M12) Amali . Mampu mengenalpasti tobaqat(tingkatan) suara yang akan digunakan bersesuaian dengan lagulagu dan harakatnya dalam bacaan Berzanji dan Marhaban. LO4 CS3 TS2 EM1 Kuliah & Amali 4Jam (M8. M11. M9) Mampu memberi pengetahuan tentang lagu Rakbi. Mampu memperdengar/menyampaikan bacaan Rawi Berzanji bagi lagu Sikah. Mampu memperdengar/menyampaikan bacaan Rawi Berzanji bagi lagu Rakbi. TOPIK 6 Pengenalan Lagu Rakbi dan praktikal Lagu Rakbi dalam bacaan Rawi Berzanji. M5) Kuliah LO4 Kuliah & Amali LO4 Kuliah & Amali 4Jam (M6. Mampu memberi pengetahuan tentang lagu Sikah. TOPIK 3 Pengenalan tobaqat(tingkatan) suara dalam bacaan Berzanji dan Marhaban TOPIK 4 Pengenalan Lagu Sikah dan praktikal lagu Sikah dalam bacaan Rawi Berzanji. TOPIK 7 Pengukuhan bacaan Rawi lagu Sikah. JAM PERTEMUAN HASIL PEMBELAJARAN Mampu memberi pengetahuan dan gambaran awal kepada pelajar tentang ilmu-ilmu dalam seni Berzanji dan Marhaban. Rast dan Rakbi serta latihan mempersembahkan Marhaban. Mampu memberi pengetahuan. pengukuhan serta keyakinan kepada pelajar untuk mempersembahkan Marhaban dan Bacaan Rawi kesemua lagu Sikah. LO LO1 KI CS3 TS2 EM1 CS3 TS2 EM1 CS3 TS2 EM1 CS3 TS2 EM1 AKTIVITI P&P Kuliah 2Jam (M1) LO1 2Jam (M2) 2Jam (M3) 4Jam (M4. Mampu memperdengar/menyampaikan bacaan Rawi Berzanji bagi lagu Sikah.PEMETAAN KERANGKA KURSUS DENGAN HASIL PEMBELAJARAN/ AKTIVITI P&P/PENILAIAN TOPIK TOPIK 1 Pengenalan Seni Berzanji dan Marhaban. M7) Mampu memberi pengetahuan tentang lagu Rast. LO4 CS3 TS2 EM1 CS3 TS2 EM1 Kuliah & Amali LO4 6Jam (M10. TOPIK 5 Pengenalan Lagu Rast dan praktikal Lagu Rast dalam bacaan Rawi Berzanji.

kurikulum 2 Jam (M13) 3 Jam M14) LO4 LO5 CS3 TS2 EM1 LS2 Amali & Aktiviti luar kelas .TOPIK 8 Peperiksaan & persiapan akhir projek TOPIK 9 Persembahan Hari Ko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful