Topic 1 Pengenalan Kepada Keusahawanan

“Apa yang kita dengar mengenai keusahawanan yang dikatakan oleh pemikiran pengurusan di Amerika adalah salah. Ia bukan magik, bukan misteri dan tidak ada kena mengena dengan baka. Keusahawanan adalah disiplin dan boleh dipelajari.” - Peter F. Drucker Evolusi Keusahawanan Perkataan ‘entrepreneur’ datang dari perkataan bahasa Perancis “entre predre” yang bermakna “to undertake”. Dalam bahasa Melayu ianya boleh dimaksudkan sebagai “untuk mengambil alih”. Zaman Dan Kaitannya Dengan Konsep serta Teori Keusahawanan. Pada zaman permulaan Definasi keusahawanan bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan, menerima segala risiko fizikal dan emosi. Setelah pedagang berjaya menjual barangan tersebut, keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang tersebut. Pada zaman pertengahan Usahawan digambarkan sebagai seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. Ia mungkin mengawal projek tersebut menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan. Dalam kes ini, usahawan tidak menanggung sebarang risiko. Usahawan pada zaman ini, adalah seorang yang mengawal(berkuasa) kerja-kerja pembinaan seperti bangunan awam dan gereja. Abad ke 17

Terdapat hubungan diantara risiko dan usahawan. Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Harga kontrak adalah tetap. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. Pakar ekonomi Richard Cantillion mengutarakan teori (definasi) awal mengenai usahawan. Beliau dikatakan pengasas kepada istilah entrepreneur (usahawan). Pada pandangan beliau, usahawan merupakan menerima risiko taruhan. Pedagang, petani, juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti, dengan ini mereka menanggung risiko. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital, BUKAN pembekal modal. Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Pada pertengahan abad 20an, pereka cipta (mencipta idea, produk, teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. Abad ke 21 Usahawan dikenali sebagai seorang hero untuk pasaran Free Enterprise. Usahawan abad ini mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. “Sekarang, kebanyakkan orang mengatakan usahawan adalah perintis (pelopor) di dalam mencipta perniagaan baru.” Kuratko & Hodgetts Konsep Keusahawanan Menurut Histrich dan Peter (1988), keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’, masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan.

Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan, psikologi dan sosial. Dan menerima manfaat dari segi kewangan, kepuasaan peribadi dan kebebasan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1) Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. 2) Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. 3) Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan, psikologi dan sosial. 4) Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence), diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Pada sesetengah usahawan, duit menunjukkan simbol kejayaan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution). Siapakah Usahawan? Usahawan adalah perintis (pelopor) kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka ini mengesan peluang yang ada, membawa kepada pendapat baru (innovate) dan prestasi yang baik menjadi satu piawai di dalam era ‘free enterprise”. Scaborough dan Zimmerer (1988) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang mencipta suatu perniagaan baru dan menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti demi untuk memperolehi keuntungan dan pertumbuhan (perkembangan) dengan mengenal pasti peluang dan

menyediakan sumber untuk mencapainya. Usahawan selalunya bermula hanya dengan idea yang ada dan selalunya idea yang mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang bersesuaian.” Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang berusaha untuk mengatur, mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu, perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Dengan optimistik dan komited, usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru, semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan.” (entrepreneurial = dengan pengusaha, tetapi diterjemahkan kepada perniagaan) Hari ini, usahawan adalah seorang inventor (penemu cara baru) atau seorang ahli perniagaan yang mencari(mengenal pasti) dan meraih peluang yang ada; menukar peluang tersebut menjadi idea yang dapat dilaksanakan atau dapat dijual; menambah nilai; usaha; duit, kecekapan; mengambil risiko dengan terhadap persaingan di pasaran apabila melaksanakan idea tersebut dan menyedari ganjaran yang akan diperolehi hasil dari usaha tersebut. Kepentingan Keusahawanan Keusahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Satu teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan inovasi(pembaharuan) adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam membina produk atau perkhidmatan baru di dalam pasaran.

Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Keusahawanan melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan, di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. Keusahawanan melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik, mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Dengan ini, masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. Keusahawanan membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. Keusahawanan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. Mitos (dongeng) Mengenai Keusahawanan Terdapat banyak mitos mengenai keusahawanan. Mitos ini terjadi kerana kurangnya kajian yang dilakukan terhadap keusahawanan. Kuratko dan Hodgetts (2004) telah membicarakan 10 mitos keusahawanan. Mitos (dongeng) 1: Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu, bukan seorang pemikir. Fakta 1: Walaupun usahawan lebih kepada aksi, mereka juga merupakan seorang pemikir. Mereka selalunya merancang sesuatu dengan teliti. Malah selalunya menyediakan pelan alternatif sekiranya pelan yang asal mengalami kegagalan. Ini menunjukkan usahawan adalah seorang pemikir dan pelaksana (doers). Mitos 2:

Mitos 3: Usahawan selalunya seorang pencipta. usahawan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Fakta 3: Walaupun banyak pencipta adalah juga usahawan. Keusahawanan mempunyai model. Usahawan kini dilihat sebagai seorang profesional. Tetapi kajian telah membuktikan usahawan boleh diajar dan dipelajari. tetapi idea inovatif beliau telah menjadikan McDonald sebuah syarikat makanan segera terbesar di dunia. Mereka mengatakan siri usahawan adalah secara semula jadi. pendidikan dan organisasi sosial tidak mengesahkan (recognise) usahawan. Mitos 5: . Sebagai contoh Ray Kroc bukan pencipta francise untuk makanan segera. Hari ini. proses dan terdapat kajian kes yang membolehkan topik tersebut dipelajari . Fakta 4: Kepercayaan ini timbul kerana adanya peniaga yang menjadi usahawan berjaya setelah berhenti dari sekolah atau berhenti dari kerja.Usahawan dilahirkan secara semula jadi. Menurut sejarah. namun terdapat banyak usahawan yang berjaya bukannya pencipta. Kejayaan usahawan bergantung kepada idea kreatif dan inovatif di dalam kerja yang dilakukan dan ciri-ciri ini boleh dipelajari Mitos 4: Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial). tidak boleh dicipta. Fakta 2: Kebanyakkan usahawan dan bukan usahawan mengatakan ciri-ciri usahawan tidak boleh diajar dan dipelajari.

Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” usahawan. Fakta 5: Terdapat banyak buku dan artikel yang menyenaraikan ciri-ciri usahawan yang berjaya. Untuk usahawan. seorang usahawan mestilah membuat rancangan. Fakta 7: “Berada pada tempat yang betul pada masa yang betul” merupakan suatu kelebihan. Ia juga adalah benar. Kebanyakkan usahawan yang berjaya hari ini tidak mempunyai kesemua ciri-ciri profil apabila memulakan perniagaan. kita sedar untuk mencapai profil 100% seorang usahawan adalah perkara mustahil. Senarai ini sama ada tidak disahkan ataupun tidak lengkap. Mitos 6: Kesemua usahawan memerlukan wang. Mitos 7: Semua usahawan bergantung kepada nasib. Walau bagaimanapun “Keuntungan terjadi apabila persediaan menjumpai peluang”. Fakta 8: . persediaan. pengetahuan dan inovatif Mitos 8: Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan. semua peniagaan memerlukan kapital untuk hidup. kebanyakkan punca kegagalan perniagaan adalah ketidak cukupan pembiayaan. tekad(kepastian). keinginan. ia hanya berdasarkan kepada kajian kes yang dilakukan ke atas orang yang telah berjaya. Fakta 6: Ia adalah benar. Hari ini. Apa yang penting. wang adalah sumber tetapi bukan semuanya bergantung kepada wang.

Usahawan belajar dari kegagalan sendiri serta kegagalan orang lain sebagai rujukan dan panduan mereka dimasa akan datang. Mitos 9: Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. kebanyakkan usahawan adalah penanggung risiko yang tinggi. Mitos 10: Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim. Dengan cara ini. Fakta 9: Memang benar. Tetapi pada dasarnya. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. manakala kaum .“Terlalu banyak perancangan dan penilaian berperanan memberikan masalah yang berpanjangan”. Kenyataan ini tidak benar untuk pasaran yang bersifat persaingan. Apabila British memerintah Tanah Melayu. Fakta 10: Risiko merupa elemen utama di dalam proses keusahawanan. Kunci utama untuk kejayaan adalah perancangan yang teliti dan persediaaan yang mencukupi. usahawan selalu melakukan kerja secara moderat dan mengira risiko yang akan berlaku Pembangunan Keusahawanan di Malaysia Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. tetapkan masa serta sediakan rancangan untuk mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul dan cuba kekurangkan masalah ini dengan melalui perancangan yang teliti. kebanyakkan usahawan mengalami beberapa kegagalan sebelum mereka memperolehi kejayaan. Pada pandangan orang awam. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Usahawan perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Ini bermaksud. usahawan selalunya mencari informasi dan membuat perancangan sebelum melakukan sebagai aktiviti.

bukan seorang pemikir Usahawan dilahirkan secara semula jadi. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Kini. Hasilnya. masyarakat dan negara.India bekerja disektor perladangan. Tahun 1995. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. Ujian Kefahaman Sendiri 1. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Selepas kemerdekaan. tidak boleh dicipta Usahawan selalunya seorang pencipta Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial) Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” Kesemua usahawan memerlukan wang Semua usahawan bergantung kepada nasib Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan . kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. 1. Apakah 10 mitos keusahawan? Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu. Semenjak dari itu. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia.

pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. Dengan ini. • Melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna.Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. Berikan senario pembangunan keusahawanan di Malaysia. mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. 3. • Individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. . masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. • Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Bincangkan kepentingan keusahawanan. Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim 2. • Mmeningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan • Melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik. • Bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. • Membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. • Menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. • Melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan.

kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. alam sekitar (environment) dan proses. • Kini. Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. Tahun 1995. Setelah pedagang . • Selepas kemerdekaan. Kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum lain. menerima segala risiko fizikal dan emosi. Nyatakan evolusi keusahawanan Zaman Konsep dan Teori Pada zaman permulaan Bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). Terangkan maksud keusahawanan Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). manakala kaum India bekerja disektor perladangan. Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. pendidikan dan kelembagaan (institution). Hasilnya. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif.• British memerintah Tanah Melayu. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan. ditubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. 2.. organisasi. • Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara.

berjaya menjual barangan tersebut. keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. “Seorang yang berusaha untuk mengatur. Harga kontrak adalah tetap. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti. Pada pertengahan abad 20an. Abad ke 17 Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. BUKAN pembekal modal Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Abad ke 21 Usahawan mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Siapakah usahawan? Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai. usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan. pereka cipta (mencipta idea.” . Dengan optimistik dan komited. dengan ini mereka menanggung risiko. Pada zaman pertengahan Seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu. petani. Menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan dan tidak menanggung sebarang risiko. 3. Pedagang. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital. produk.

1.2 . Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. 3. Topik 2 2. Mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan.4. Berikan empat aspek asas keusahawanan 1. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan.1 . Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. .Komitmen yang tinggi Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. duit menunjukkan simbol kejayaan. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Pada sesetengah usahawan. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. 4. 2.Ciri-ciri Usahawan yang berjaya 2. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). Golongan ini sanggup meletakkan diri mereka sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam sesuatu operasi tidak kira sama ada berjaya atau gagal.1. psikologi dan sosial. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku. 2.1 -Inisiatif dan bertanggungjawab Kebanyakkan para pengkaji bersetuju keberkesanan aktiviti usahawan adalah dengan mencari dan mengambil inisiatif. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan.

2. inovatif dan daya imaginasi.1.3 . tetapi hasilnya atau penilaian terhadap peristiwa tersebut adalah berlainan.4 .1. Kecenderungan ini membuatkan mereka bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. Di dalam mencari peluang perniagaan baru.6 . Dengan mempunyai keyakinan dan optimistik yang tinggi. Mereka bermula dengan peluang yang ada dan membiarkan kefahaman mereka menjadi panduan ke atas isu-isu yang penting. usahawan melihat peristiwa atau kejadian sama seperti orang lain.Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Usahawan bukanlah seorang yang sanggup mengambil risiko secara membabi buta. segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira.Kreatif dan Inovatif Kreatif dan inovatif adalah perkara utama yang perlu ada pada setiap usahawan untuk memperolehi kelebihan persaingan di dalam pelaburan mereka. Usahawan bukan sahaja berkebolehan mencari peluang yang ada tetapi mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut. Apabila seorang usahawan melibatkan diri didalam sesuatu pelaburan.Orientasi Peluang (kesempatan) – Opportunity Orientation Fokus usahawan dan mula merebut peluang tidak bergantung kepada kajian. 2. Usahawan mempunyai kebijaksanaan di dalam mencari peluang yang ada.Keyakinan dan Optimistik Usahawan mempunyai keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. 2.1.1.2. struktur atau strategi. Melalui fikiran yang kreatif.5 . tidak hairanlah banyak usahawan yang pernah gagal berkali-kali akhirnya menjadi seorang usahawan yang berjaya. semua perkiraan telah diambil kira demi untuk mengelakkan usahawan tersebut menanggung risiko yang tidak sepatutnya. .

8 . 2. beliau mempunyai semangat untuk menyelesaikannya.1. Satu fahaman yang sering disalah ertikan mengenai usahawan adalah “wang menjadi satu keinginan yang kuat”.Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan.7 . 2. . Mereka aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. wang hanya sekadar menunjukkan kejayaan yang mereka kecapi dan wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. visi dibangunkan setelah usahawan mula menyedari apa yang telah berlaku kepada firma tersebut. 2. Kepada usahawan. 2. mengunggulinya dan mengejar serta mencapai citacita yang mencabar.10 .1. Usahawan berkebolehan untuk mengurus sumber mereka secara berkesan untuk menukarkan visi menjadi realiti.9 .Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Usahawan suka mengetahui bagaimana prestasi mereka dan sering kali cuba memperbaikinya. Dari maklumbalas. Apabila usahawan memulakan sesuatu.usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna. Kreativiti boleh dipelajari. usahawan boleh mempelajari dari kesilapan yang telah mereka lakukan.Keupayaan Menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. Oleh itu. usahawan berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut.1.Kemahiran Berorganisasi (Skilled at Organising) Membina perniagaan dari permulaan bukannya perkara yang mudah. Di kebanyakkan kes.1. Tidak semua usahawan mempunyai visi diawal perbukaan firma mereka.

1.Bertoleransi terhadap Kegagalan Usahawan tidak mudah kecewa. Mereka suka menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka.2. Kemajuan dan kemunduran berada di dalam kawalan dan pengaruh mereka sendiri. 2.13 .1.1. Pada waktu yang sukar. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan.1. Tenaga tersebut merupakan faktor utama untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan. Kebanyakkan usahawan percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan berbanding dengan kejayaan.1. Ini tidak bermakna usahawan mesti .14 . mereka masih lagi mencari peluang yang ada. Usahawan perlu lebih bertenaga untuk membolehkan mereka menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi. dan mereka boleh mempengaruhi akibat yang akan berlaku hasil dari tindakan yang mereka lakukan.12 .Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri. 2. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun.Lebih Bertenaga (High level of Energy) Usahawan adalah lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang.15 . 2. Mereka belajar dari kegagalan.Semangat Berpasukan (Team Building) Usahawan yang berjaya selalunya mempunyai standard (kualiti) yang tinggi.11 .Berdikari (Independent) Usahawan adalah seorang yang berdikari. 2.

jantina. warna dan kerakyatan. kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan. 2. sikap tegas(ketegasan) seringkali membawa kepada kegagalan. Itu pun kalau kita berminat untuk menjadi usahawan yang berjaya.membuat semua keputusan.1.2 Usahawan Menilai Diri Sendiri (Entreprenuer SelfAssessment) Terdapat banyak cara untuk menguji potensi seseorang untuk menjadi seorang usahawan. Huefner dan Hunt (1991) adalah antara yang menyediakan interaktif secara talian (online). kemahiran boleh dipelajari. http://bizmove. Ia menyediakan ujian dan kuiz mengenai keusahawanan untuk menguji tahap kita untuk menjadi usahawan. Semua orang berpotensi untuk menjadi usahawan tanpa mengira umur.htm .Fleksibel Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. Robinson. 2. Stimpson. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan.16 . Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Usahawan bukan diturunkan secara genetik (keturunan). Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. kaum.com/other/quiz. Mereka amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan. Dengan ekonomi dunia yang sering berubah. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. Mereka mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting.

terutama ahli perniagaan yang berniaga secara kecil-kecilan. Terdapat beberapa perkara yang membezakan di antara ahli perniagaan dengan seorang usahawan. terutama ahli perniagaan kecil-kecilan sebahagiannya mempunyai ciri-ciri seorang usahawan tetapi ciri-ciri tersebut hanyalah merupakan paras yang rendah bagi seorang usahawan. Ini berdasarkan fakta. Pengurus (Manager) dan Usahawan (Entrepreneurs) a) Perbezaan diantara ahli perniagaan dengan usahawan. b) Perbezaan diantara pengurus konvensional dan usahawan .2. Ahli perniagaan.3 Perbezaan diantara Ahli Perniagaan (Businessman). Walau bagaimanapun semua usahawan adalah ahli perniagaan. iaitu tidak semua ahli perniagaan adalah usahawan. Usahawan tidak sama dengan ahli perniagaan.

Ujian Kefahaman Sendiri 1.Daftar: Optimistic – seorang yang berfikiran positif terhadap sebarang halangan Creative – berkebolehan menghasilkan sesuatu produk dan mampu mengeluarkan idea yang berguna. Terangkan 10 ciri-ciri utama seorang usahawan yang berjaya? 1. Inisiatif dan bertanggungjawab Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku. . Innovative – berkebolehan mencipta sesuatu yang unik. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. Satu kualiti yang sangat perlu ada pada setiap usahawan. Komitmen yang tinggi Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan. 2. 1.

Kreatif dan Inovatif Melalui fikiran yang kreatif. Orentasi Peluang (kesempatan) Berkebolehan mencari peluang yang ada dan mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut. usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna. 8. Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. 5. Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira.3. Kreativiti boleh dipelajari. Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. Kebolehan menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. inovatif dan daya imaginasi. Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. . Wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. 7. Bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. 4. 9. Keyakinan dan Optimistik Keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. 6.

Mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting. 16. Kemahiran Mengatur (Skilled at Organising) Berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. 13. Lebih Bertenaga(High level of Energy) Lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang. Percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan. Semangat Berpasukan (Team Building) Mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. Berdikari (Independent) Menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka. 14. Toleransi terhadap Kegagalan Tidak mudah kecewa. Fleksibel . Mereka belajar dari kegagalan. Menukarkan visi menjadi realiti.10. Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri. 15. 11. 12. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun. Usahawan perlu lebih Menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi.

2. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. 3. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan. Adakah seorang yang mempunyai ciri tersebut boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya? Kenapa? Boleh. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan.Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. 4. ini kerana 16 ciri-ciri yang dinyatakan di atas merupakan kajian yang telah dilakukan terhadap tokoh usahawan yang telah pun berjaya. Mengapa kita selaku seorang usahawan perlu mengambil ujian “menilai diri sendiri”? Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. . kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan. Ini kerana semua ciri yang dinyatakan di atas merupakan ciri-ciri yang positif. Apakah maksud “mempunyai komitmen yang tinggi untuk usahawan”? Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. Amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan.

Topik 3 Membentuk kreativiti dan inovatif keusahawanan Objektif: .Siapakah dia peniaga kecilan? Berikan contoh spesifik? 2.Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. Bincangkan perbezaaan diantara pengurus konvensional dan usahawan.

Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004). memasukkan dan memajukan dan seterusnya akan dilaksanakan dan sebagai pulangan usahawan dan organisasi akan mendapat manfaatnya. 5. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. 3. idea tersebut diperkembangkan dari proses kreatif yang mana imaginasi individu akan membayangkan. kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. Menerangkan makna dan konsep kreativiti dan inovatif Menerangkan proses kreativiti Membuktikan teknik kreativiti Memberikan contoh inovatif Membincangkan halangan kreativiti dan inovatif Apa itu kreativiti? Pernahkah anda terfikir betapa pentingnya kreativiti kepada usahawan? Terdapat beberapa definasi untuk kreativiti. Hunt dan Osborn (2003).1. Proses Kreativiti Adakah kreativiti amat perlu bagi pengusaha? Seorang usahawan perlu memikirkan idea untuk mengimplementasi strategi baru. 4. Menurut Schermerhorn. terdapat empat fasa(langkah) utama di dalam proses kreatif iaitu: 1) 2) 3) 4) Pengumpulan Pengetahuan (Knowledge Accumulation) Inkubasi (Incubation = Pengeraman = Penetasan) Idea Penilaian dan Pelaksanaan Fasa 1: Pengumpulan Pengetahuan Untuk memulakan proses kreatif. seseorang perlu bersedia mengumpul . Secara amnya. 2.

Kadang-kadang fasa ini juga dikenali sebagai ‘faktor eureka’. . berjalan. Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. bermain badmintan atau sedang meditasi. Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. ia dapat memberikan pandangan yang luas mengenai masalah dan mempunyai asas yang kukuh mengenai kreativiti demi untuk membangunkan produk baru. Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. Malahan mereka mungkin akan cuba membuangkan masalah tersebut dan membiarkan minda bawah sedar (subconscious) melakukan tugas tersebut. disiplin. Ini melibatkan akitiviti membaca. Fasa 3: Idea Ini merupakan fasa yang paling mengasyikkan mengenai proses kreativiti. Kemudian. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. usahawan akan menukar idea tersebut menjadi realiti. perkhidmatan atau pelaburan perniagaan. mandi dan sebagainya Fasa 4: Penilaian dan Pelaksanaan Pada fasa terakhir. berehat. Sebagai contoh: semasa makan. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan pendedahan begini. Fasa 2: Inkubasi Di dalam fasa ini. Dalam fasa ini.semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. seseorang individu mungkin tidak terlibat secara langsung dengan sebarang perniagaan yang berkaitan dengan aktiviti atau masalah tersebut. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya.

Terdapat empat sekatan terdapat kreativiti iaitu: a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Masalah utama yang menjadi penghalang kepada kreativiti adalah kepercayaan yang kita tidak kreatif. . tugasan yang bertimbun. Sekiranya kita sering mengatakan yang kita bukan seorang yang kreatif. “Akan senantiasa ada manusia yang akan mengkritik usaha kita walau pun idea tersebut baik(cemerlang)” “Jadikan kritikan sebagai satu cabaran bukan satu masalah” c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Persaingan di dalam pasaran. bodoh dan tidak praktikal.Sekatan Terhadap Kreativiti Kita perlu ingat tidak semua idea kreatif yang telah dihasilkan boleh diterima. golongan seperti ini akan bertindak secara kebiasaan dan menjadi pengikut sahaja. Ini mungkin terjadi apabila keadaan kerja persekitaran tidak memberi ruang untuk para pekerja menjadi kreatif. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti. Tak perlulah bersusah payah melakukan sesuatu sekiranya yang jauh dilubuk hati kita sudah mengatakan “aku tidak boleh melakukannya”. tidak mengalami kecewaan dan tidak mengalami kegagalan. Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan. “Tidak ada istilah ‘mencuba’ yang ada hanyalah istilah ‘lakukan’ atau ‘tidak lakukan’ ”. Kreativiti tidak bermakna ia tidak mempunyai sekatan. Dengan ini kita telah menyekat daya kreativiti dari berlaku. Untuk mengelak dari di kritik. maka tidak perlulah kita belajar untuk menjadi seorang yang kreatif. Mereka tidak akan melakukan perkara yang berbeza. Dengan itu pekerja tersebut akan melakukan tugas hanya untuk memenuhi kehendak tugasan.

lagi baik ii) semua idea perlu diterima.d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. Semasa sessi brainstorming. Sesebuah idea akan dibandingkan dengan masalah yang mempunyai sedikit atau tiada kaitan langsung untuk mendapat pandangan (insight) . Antara teknik tersebut adalah: • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) a)Brainstorming Brainstorming adalah teknik yang berkuasa (berpengaruh) dan selalu digunakan untuk menghasilkan idea. 2000 menjelaskan terdapat empat peraturan apabila melakukan brainstorming: i) lagi banyak idea. setiap ahli kumpulan akan mencadangkan idea dan idea tersebut kemudiannya akan dibincang bersama. Tekanan bukan sahaja boleh melemahkan (menghabiskan) tenaga seseorang malah ia tidak elok untuk kesihatan. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif. Terdapat beberapa teknik untuk membaiki kreativiti. walaupun idea tersebut nampak macam gila atau tidak betul iii)gunakan idea ahli group yang lain untuk memperolehi lebih banyak idea iv) Idea berbentuk kritikan atau penilaiain (evaluation) tidak dibenarkan b)Analogi Paksaan (Forced Analogy) Analogi paksaan teknik yang berguna dan amat berkesan untuk menjana idea. Bagaimana untuk membina idea yang kreatif Setiap manusia mempunyai cara berfikir yang tersendiri. William. Kumpulan brainstorming selalunya diantara empat hingga tujuh orang.

Langkah keempat.baru. selepas berjaya kenal pasti masalah tersebut. kita perlu menganalisa masalah tersebut dengan memastikan soalan yang betul telah diajukan. Semua penyelesaian yang ada haruslah diperolehi dari langkah kedua tadi. Sekiranya masalah tersebut nampaknya terlalu besar. ia melibatkan pembinaan produk yang bersesuaian (reliable) dari idea yang dihasilkan. Mempelajari dan memahami masalah adalah saat yang kritikal untuk membolehkan kita mengenali punca sebenar masalah tersebut. pecahkan masalah tersebut kepada bahagian-bahagian yang kecil dan lakukan ringkasan masalah tersebut secara singkat jika boleh. Dalam langkah keempat ini. kini tiba masanya untuk perlaksanaan. Untuk membina suatu hubungan. keluarkan (dijana) idea sebanyak yang mungkin untuk memperolehi jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. musik dan komputer. Terdapat beberapa cara untuk ‘memaksa’ hampir keseluruhan hubungan dan mendapat jalan penyelesaian yang baru. c) DO IT Langkah pertama untuk teknik DO IT.Transform (lakukan) Langkah kedua. . selepas jalan penyelesaian terbaik dipilih. Langkah ketiga. Pilih objek atau kad tersebut secara rawak dan apa jenis hubungan yang boleh dipaksa. ia memerlukan pilihan terdapat sesuatu objek atau kad bergambar yang akan membantu menjana idea. kita perlu melakukan kajian dan analisa secara terperinci sebelum memilih cara yang terbaik untuk menyelesaian masalah tersebut.Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka & laksanakan teknik kreatif) I . produk dan pasaran.Define problem (kenal pasti masalah) O . seperti anda dan sebatang pen.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . Perhubungan secara paksaan boleh membantu membina pandangan baru dan juga mencari jalan alternatif yang lain. Setiap idea yang dikeluarkan (dijana) adalah amat penting tanpa mengira sama ada idea tersebut baik atau buruk. DO IT singkatan untuk: D .

Kunci utama adalah untuk menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. Kebanyakkan manusia menggunakan mind mapping semasa: • Brainstorming • Mengambil nota (taking notes) • Menyegarkan ingatan mereka (refreshing their memory) Peta minda (Mind mapping) juga boleh digunakan untuk menjana produk baru. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. Ciri-ciri individu yang kreatif Terdapat lapan ciri individu yang kreatif: 1. Individu kreatif adalah seorang yang merendah diri (humble) dan . Akhirnya setiap ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik.pasaran dan strategi perniagaan. Dengan cara ini. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. e)Kumpulan Nominal (Nominal Group) Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. menyelesaikan masalah. plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea mereka dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. Ia selalunya melibatkan masa. kos dan tenaga. Sama seperti brainstorming. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. jangan cuba menganalisanya dahulu. Selepas itu. d)Peta Minda (Mind Mapping) Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’. semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik.

tidak akan membenarkan syarikat mereka berpuas hati dengan apa yang ada (complacent). Individu kreatif adalah individu yang mempunyai matlamat (goaldirected). walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. 7. 2. produk & perkhidmatan yang lebih baik. (Chell.bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. Individu kreatif bersifat terbuka apabila menerima kritikan. 6. 3. Individu kreatif adalah berani untuk mencuba idea yang baru. Hari ini. tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan 8. inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. 4. 5. Individu kreatif sering kali mempunyai kawalan diri yang baik. Individu kreatif mempunyai kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. Apa itu Inovasi? Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. Ini bermakna. terutama sekali apabila pesaing akan menghasilkan idea yang kreatif. Kebanyakkan individu yang kreatif perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. Syarikat yang berjaya bersaing dan menang adalah syarikat yang membangunkan produk baru atau sistem baru untuk mengeluarkan produk senantiasa membaharuinya. 2001) Inovasi juga berfikir (deemed) untuk menghasilkan sesuatu . Menurut Kinicki dan Williams (2003). setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak. Individu kreatif sanggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti.

perkhidmatan atau proses yang sedia ada. perkhidmatan atau proses sedia ada. 2004 menyatakan terdapat empat asas kepada inovasi: 1. Sumber kepada Inovatif Usahawan memerlukan idea yang kuat sebelum beliau berupaya (inspire) . Jenis Inovasi Setiap orang di dalam perniagaan mestilah inovatif untuk membolehkan perniagaan tersebut berubah dengan pantas sejajar dengan kehendak dan keperluan pengguna. MMS dan WAP.yang baru di pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran (supply-demand equation). 3. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. Contoh: Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. inovasi adalah kunci usahawan untuk bertahan (survival) di dalam keadaan persaingan perniagaan yang sengit. 4. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk. perkhidmatan atau proses sedia ada. Oleh itu. Contoh: Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagianbahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. perkhidmatan atau proses yang baru. Usahawan mencipta permintaan baru di dalam pasaran dengan menukar kombinasi faktor pengeluaran untuk mencipta sesuatu yang baru. Contoh: Fungsi telefon bimbit membolehkan kita berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. ‘Inovasi atau mati’ sepatutnya menjadi prinsip harian kepada setiap usahawan. Tetapi kini. Kuratko dan Hodgetts. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. Contoh: Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse 2. Penciptaan (Invention) – mencipta produk.

pendapatan dan jenis pekerjaan telah menjadi sumber utama kepada inovatif kepada usahawan. Kejayaan atau kegagalan yang tidak disangka boleh menjadi sumber utama kepada inovatif apabila sesuatu tersebut tidak menarik perhatian atau tidak dirancang. perkhidmatan dan proses baru. 2004) a) Secara tidak sengaja (Unexpected Events) Usahawan selalunya memperolehi idea secara tidak disangka. Kuratko dan Hodgetts. kita boleh memperolehi produk atau perkhidmatan baru dengan mudah. Sebagai contoh: taraf hidup dan peningkatan pendapatan. mengantikan mana yang lemah. c) Perubahan Demografis (Changes of Demographics) Perubahan demografis terhadap umur. Semua ini menyediakan peluang untuk usahawan untuk menghasilkan produk.memberikan inspirasi kepada produk. Pengetahuan baru boleh diperolehi melalui pembacaan. peringkat pendidikan. menghadiri seminar atau persidangan atau perbincangan diantara para profesional. Malah kebanyakkan produk atau perkhidmatan adalah inovasi berdasarkan pengetahuan yang memerlukan masa yang lama untuk melakukan penyelidikan dan dibangunkan oleh segolongan pakar. Peristiwa yang tidak disangka memberi peluang yang baik sekali untuk usahawan menggunakan kepakaran mereka untuk melaksanakan aplikasi tersebut. Dengan ini. d) Keperluan Proses (Process Needs) Keperluan proses perlu wujud di dalam proses perniagaan. usahawan boleh . 1985. Ia akan menjadikan proses yang sedia ada menjadi sempurna. mereka bentuk semula proses sedia ada dan sebagainya. Terdapat empat punca sumber usahawan untuk inovasi. Penukaran terhadap ciri-ciri demografis telah mencipta peluang yang besar untuk usahawan menjelajahi (explore). (Drucker. industri atau perkhidmatan. Contoh: di dalam proses untuk menjadi masyarakat yang sihat. permintaan terhadap barangan mewah dan produk kesihatan telah juga meningkat. perkhidmatan atau proses yang sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna. manusia akan mula melakukan lebih kerap senaman. b) Konsep pengetahuan yang baru (New-Knowledge Concept) Pasaran masa kini.

Ini berlaku apabila pengurusan dikawal oleh kakitangan yang telah lama bertugas dan mereka ini masih mengekalkan cara mereka berfikir dan menolak sebarang perubahan. Takut untuk melakukan kesilapan 3. Selain dari itu. Di bawah senaraikan halangan kepada inovasi: a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif Sesetengah organisasi berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak mahu sebarang perubahan. c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan (Traditional Management Behaviour) Pihak pengurusan mahu mengawal kakitangan daripada menjadi kreatif. Selain dari halangan berpunca dari organisasi. terutama dari kakitangan itu sendiri. namun terdapat juga kekurangan yang menjadi penghalang kepada inovasi. Halangan kepada Inovasi Walaupun usahawan mempunyai banyak idea yang inovatif. kewangan dan kelengkapan yang menjadi satu benda yang penting untuk menjayakan inovatif. Dan kemungkinan perubahan akan mengancam kedudukan mereka. Takut untuk mencuba (fear to trying) 2. Untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku. Bagi organisasi seperti ini. perubahan boleh mengancam budaya dan prosedur organisasi tersebut .menyediakan pusat penjagaan kesihatan untuk mereka yang berminat. Motivasi yang salah (improper motivation) . Halangan kepada inovasi sering kali berlaku di dalam organisasi. terdapat juga halangan datang dari sikap individu itu sendiri seperti: 1. b) Tidak cukup sumber Sesetengah organisasi hendakkan perubahan dan inovatif tetapi menghadapi kekurangan sumber seperti sumber manusia. pihak pengurusan akan menolak atau mengelak untuk memberi perhargaan kepada inovatif di dalam organisasi. batasan diantara jabatan yang berlainan turut juga menghalang berlakunya komunikasi untuk inovatif idea dikalangan kakitangan.

Tidak percaya pada diri sendiri – individu tersebut merasa diri mereka terlalu tua atau tidak pandai untuk melakukan tugas tersebut. b) Untuk meneroka pasaran baru Dengan adanya produk dan perkhidmatan baru. Akibatnya beliau tidak mencuba untuk mencari jalan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Takut kepada perubahan 5. Sesebuah organisasi tidak lagi boleh menunggu permintaan daripada pengguna. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab untuk mencipta ‘nilai’ terhadap sumber asli tersebut untuk kegunaan manusia sejagat. c) Untuk mengguna sumber asli Terdapat banyak sumber asli didunia ini. Usahawan seharusnya mengunakan sumber ini tanpa melakukan sebarang kerosakkan kepada alam sekitar. Strategi untuk mengalakkan Kreativi dan Inovatif i) Kenal pasti kebolehan sendiri – adalah penting untuk mengetahui yang kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kreatif dan . Seorang usahawan yang kreatif dan inovatif akan senantiasa berfikir untuk menguasai pasaran baru dengan mengenalkan produk dan perkhidmatan baru. Masa hadapan sesuatu perniagaan bergantung kepada keupayaan mereka untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru. ia berjaya menguasai keseluruhan pasaran seluruh dunia. Takut kepada kegagalan (fear to fail) 6. organisasi haruslah boleh mengeluarkan sesuatu yang unik untuk para pelanggannya. Malah kreativiti dan inovatif adalah pencipta sumber. Pentingnya Kretiviti dan Inovatif untuk Usahawan a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan (to ensure an organisation’s survival) Kreativiti dan inovatif adalah sangat penting untuk membolehkan sesebuah organisasi bertahan dalam jangka masa yang panjang.4. Contoh: apabila Philips memperkenalkan pemain DVD yang pertama di pasaran pada tahun 1995. usahawan boleh mengambil kesempatan meneroka pasaran baru.

perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. Ujian Kefahaman Sendiri 1: 1. . Secara ringkas terangkan proses kreatif. Tetapi berhati-hati dengan kebolehan sendiri agar ia tidak menjadi penghalang kepada mencari jalan penyelesaian. ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. Ini melibatkan akitiviti membaca. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya b) Inkubasi Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. Apa itu kreativiti? Berikan definasi kretiviti? Kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. Menguji masalah dan peluang tersebut dengan memecahkannya menjadi pecahan-pecahan kecil. iii) Tukar budaya orgnisasi – Organisasi mesti mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. 2. berehat. a) Pengumpulan Pengetahuan Perlu bersedia mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. cari masalah sebenar atau jalan penyelesaian yang terbaik. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik.inovatif.

. disiplin. disiplin. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. Senaraikan dan terangkan halangan untuk kreativiti? a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Kepercayaan yang kita tidak kreatif. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. 3. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. • Menukar idea tersebut menjadi realiti.bermain badmintan atau sedang meditasi c) Idea Jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. Bagaimanakah cara untuk memperolehi maklumat yang relevan untuk pengumpulan pengetahuan. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Dikenali sebagai ‘faktor eureka’. Terangkan langkah-langkah pernilaian untuk proses kreatif. • Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. 5. • Usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. • Mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. Ini melibatkan akitiviti membaca. • Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. 4. d) Penilaian dan Pelaksanaan Menukar idea tersebut menjadi realiti. • Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan.

Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. menyelesaikan masalah. bodoh dan tidak praktikal. .Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka dan laksanakan teknik kreatif) I . c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Tugasan yang bertimbun. DO IT singkatan untuk: D .b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . Terangkan singkatan DO IT. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. • Digunakan untuk menjana produk baru.Define problem (kenal pasti masalah) O . Bagaimana anda mengeluarkan idea kreatif? • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) 7. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti. d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi.Transform (lakukan) 8. 6. plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. Bagaimana caranya MIND mapping boleh menjana idea? • Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’.

tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan . Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. f. jangan cuba menganalisanya dahulu. 9. e.• Menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. Seorang yang merendah diri (humble) dan bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. Bersifat terbuka apabila menerima kritikan. Kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. Mempunyai kawalan diri yang baik. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. Mempunyai matlamat (goal-directed). • Setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. Dengan cara ini. Senaraikan lapan ciri seorang individu yang kreatif a. b. d. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. c. Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. Apa itu kumpulan nominal? • Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. Perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. Berani untuk mencuba idea yang baru. g. Sama seperti brainstorming. semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik. • Ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik.

Anggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. 3. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. produk & perkhidmatan yang lebih baik. • Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagian-bahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada.h. perkhidmatan atau proses yang sedia ada. Berikan beberapa contoh untuk setiap inovasi • Penciptaan (Invention) – Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse • Perluasan (Extension) – Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. perkhidmatan atau proses yang baru. • Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. perkhidmatan atau proses sedia ada. • Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. 2. • Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk. perkhidmatan atau proses sedia ada. Apa itu inovasi? • Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. • Duplikasi (Duplication) – Fungsi telefon bimbit membolehkan kita . 4. Terangkan secara ringkas empat jenis inovasi • Penciptaan (Invention) – mencipta produk. Hari ini.

MMS dan WAP. Apakah halangan untuk inovasi? a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif b) Tidak cukup sumber c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan d) Takut untuk mencuba (fear to trying) e) Takut untuk melakukan kesilapan f) Motivasi yang salah (improper motivation) g) Takut kepada perubahan h) Takut kepada kegagalan (fear to fail) i) Tidak percaya pada diri sendiri 7. 5.berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan b) Untuk meneroka pasaran baru c) Untuk mengguna sumber asli . iii)Tukar budaya orgnisasi – Mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. Bagaimanakah usahawan memperolehi idea untuk produk baru. Mengapakah kreatif amat penting untuk usahawan. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. Tetapi kini. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. perkhidmatan dan proses? i) Kenal pasti kebolehan sendiri – ukur baju sendiri ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. • Perpaduan (Synthesis) – Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. 6.

tetapi ia secara langsung boleh mempengaruhi keputusan dan aktiviti usahawan. pengurusan ekonomi dan sebagainya. Ini juga dikenali sebagai Persekitaran .Topic 4 Pengenalan Perniagaan mengenai persekitaran pelaburan selalunya membincangkan mengenai pasaran. Persekitaran pelaburan boleh dibahagikan kepada dua bahagian: 1)Pandangan Makro – pandangan persekitaran luaran 2)Pandangan Mikro – pandangan persekitaran luaran dan dalaman a) Persekitaran Luaran (External Environment) Persekitaran luaran boleh mempengaruhi keputusan perniagaan yang akan dibuat untuk jangka masa panjang dan merupakan unsur yang tidak boleh dikawal. Persekitaran adalah situasi dimana operasi pelaburan perniagaan berlaku. Persekitaran Makro terdiri daripada unsur berikut: • Politik dan Undang-undang yang dibuat (Legislation) • Ekonomi • Kebudayaan Sosial • Teknologi Kuratko dan Hodgetts (2004) membincangkan Persekitaran Mikro terhadap pelaburan perniagaan adalah sebahagian daripada Persekitaran Luaran Pelaburan. Komponen Persekitaran Pelaburan (The components of ventures’ environment) Usahawan bukan sahaja perlu mengkaji suasana persekitaran semasa memulakan perniagaan mereka tetapi mereka perlu juga mengkajinya semasa pelaburan/perniagaan mereka sedang berkembang.

kita akan menerangkan kesemua unsur tadi dan pengaruhnya terhadap usahawan. Politik dan undang-undang yang dibuat . teknologi dan kebudayaan sosial. Persekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut: • Struktur Organisasi • Budaya • Sumber Pengaruh Persekitaran Makro Sebelum ini telah dinyatakan persekitaran makro melibatkan unsur seperti politik dan undang-undang yang dibuat. Walau bagaimanapun. produk tiruan (pengganti) dan kuasa tawar menawar pembekal dan pembeli.Industri atau Persekitaran Tugas. Institusi kewangan boleh dianggap sebagai Persekitaran Umum manakala Organisasi bukan Kerajaan dan Agensi Kerajaan boleh dikategorikan di bawah politik dan undang-undang yang dibuat. Persekitaran Mikro mengandungi unsur-unsur berikut: • Pengguna • Pesaing (Competitors) • Pembekal • Institusi Kewangan • Organisasi bukan Kerajaan • Agensi Kerajaan Persekitaran dalaman atau persekitaran industri juga dikenali sebagai Persekitaran Bersifat Persaingan di dalam Model Porter 5 Forces yang mana termasuk ancaman terhadap kemasukkan pesaing baru. usahawan boleh mengawal unsur ini. Dalam bahagian ini. b) Persekitaran Dalaman (Internal Environment) Persekitaran Dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan. ekonomi makro.

Ini akan menghalang sumber aliran bebas dari negara lain selaku perlindungan kepada industri tempatan. undang-undang yang dibuat dan peraturan dimana perniagaan tersebut dijalankan. . Ini adalah keadaan mana usahawan menggunakan kekuatan politik yang mereka ada. Contoh: Sekatan Perdagangan telah dikenakan pada industri automobil di Malaysia. melindungi dan mengatur sumber. adalah sukar dan mahal untuk usahawan membeli. Di kawasan yang risiko politik yang tinggi. b)Risiko Politik Ini merujuk kepada kemungkinan untuk berlakunya ketidak stabilan. rasuah dan keganasan di dalam negara atau kawasan dimana perniagaan itu dilakukan. Mereka perlu patuh dan menerima polisi. Politik & a) Halangan Perdagangan◊ Isu global ◊Undang-undang yang dibuat & tarif b) Risiko politik c) Perjanjian Perdagangan d) Cukai◊ Isu nasional ◊ e) Peraturan Isu Global a)Halangan Perdagangan dan Tarif Halangan perdagangan dan tarif dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan yang didagangkan dalam pasaran antarabangsa.Politik dan undang-undang yang dibuat adalah sebahagian dari persekitaran makro yang yang mana setiap kumpulan yang berlainan akan bersaing untuk memperolehi perhatian dan sumber. Selalunya usahawan terpaksa menerima unsur politik dan undang-undang yang dibuat untuk pelaburan (tugas) baru yang akan dibuat.

Ini melibatkan tambahan kos kepada perniagaan untuk kertas kerja. pemantauan dan pelaksanaan. • Sesetengah cukai menguntungkan pada perniagaan tertentu sahaja dan merupakan keadaan yang merugikan kepada perniagaa lain. AFTA sebagai contoh. Usahawan Malaysia haruslah mempertimbangkan mengenai AFTA apabila membuat keputusan untuk berdagang di pasaran antarabangsa. Walau bagaimanapun. pemerasan dan korupsi akan melibatkan rasuah atau pembayaran yang tidak beretika akan berlaku. c)Perjanjian Perdagangan Terdapat aliran untuk meningkatkan perjanjian perdagangan diantara negara. Isu Nasional d) Cukai Ini merupakan faktor kepolitikan utama yang harus dihadapi oleh usahawan pada peringkat nasional. Kerana itu. usahawan haruslah menilai persekitaran politik sepenuhnya untuk kenal pasti ancaman atau peluang yang ada. Secara amnya. adakalanya perniagaan menerima kesan negatif terhadap peraturan tersebut. Ini akan menambah kepada kos untuk pelaburan baru. ujian. Matlamat AFTA adalah untuk meningkatkan produtiviti ekonomi di dalam pasaran serantau. Kesan cukai atas operasi perniagaan adalah seperti berikut: • Mengurangkan tunai yang sedia ada untuk pelabur perniagaan untuk melabur.Risiko lain termasuk politik dan keganasan fizikal. e) Peraturan Sebagai contoh peraturan adalah peraturan mengenai penggunaan dadah. kesetabilan politik sesuatu negara dimana operasi perniagaan dilakukan akan memberikan peluang kepada usahawan untuk memulakan .

Ekonomi Persekitaran ekonomi memainkan peranan penting di atas kejayaan atau kegagalan sesuatu pelaburan. Di bawah disenaraikan soalan-soalan yang harus ditimbulkan oleh usahawan mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru demi melihat secara keseluruhan iklim perniagaan. penjualan dan pengunaan. atau semua firma tadi serupa? • Apakah pemusatan geographical firma di dalam industri tersebut? • Adakah firma hanya memenuhi kehendak pasaran domestik? • Adakah terdapat peluang untuk pergi ke pasaran antarabangsa? • Apakah pertandingan semula jadi untuk perniagaan? . meramalkan dan mentaksirkan keadaan makro ekonomi yang akan memberi kesan kepada pelaburan baru. usahawan harus mengenal pasti paras mana yang memberikan lebih banyak kesan kepadanya. • Apakah keadaan ekonomi semasa? • Apakah suasana pasaran buruh? • Adakah kadar faedah berbahaya atau stabil? • Apakah nilai pertukaran mata wang? • Berapa banyak firma yang ada di dalam industri yang sama? • Adakah firma tersebut dalam berbagai saiz dan ciri. Persekitaran ekonomi makro melingkari kesemua produk dan penghasilan perkhidmatan. Walau bagaimanapun. Mereka haruslah berupaya untuk melihat perubahan terhadap ekonomi dan berupaya untuk menetukan pembolehubah yang berkaitan untuk dianalisa. Usahawan perlu menganalisa persekitaran ini pada paras global.perniagaan atau mengembangkan perniagaan mereka. Usahawan haruslah meninjau. Setiap perniagaan saling berhubung kait antara satu sama lain di dalam tiga tahap tadi pada persekitaran ekonomi makro. nasional dan tempatan dimana operasi perniagaan mereka dijalankan. pengedaran. memantau.

Walau bagaimanapun perubahan aliran demografis adalah diluar kawalan usahawan. makanan dan pakaian kanak-kanak. Pembolehubah yang memerlukan perhatian adalah: i) Pembentukan rumah tangga ii) Ragam pekerjaan dan kadar tenaga buruh iii)Tahap pendidikan iv) Corak pembelanjaan v) Corak waktu lapang (leisure) . Usahawan perlu menilaikan perubahan demografis demi untuk kenal pasti peluang perniagaan yang ada. Cara hidup mengambarkan cita rasa dan kecenderungan manusia. kuasa membeli dan kapasiti industri.Kebudayaan dan Sosial Persekitaran kebudayaan sosial terdiri daripada dua aspek: Demografis¬ Aliran budaya dalam masyarakat¬ a) Perubahan demografis Berlaku atas sebab perubahan bilangan penduduk. Kesemua unsur ini menjadi faktor sumbangan kepada kehendak pengguna. b) Aliran Sosial Berhubungkan dengan sopan dan tingkah laku dimana manusia itu tinggal. kumpulan etnis dan struktur bilangan penduduk menurut umur. Contoh: Penambahan jumlah kanak-kanak di dalam masyarakat akan menghasilkan peluang perniagaan seperti pelajaran. Usahawan perlu menilai dan memantau pertukaran cara hidup demi untuk mengenal pasti peluang perniagaan. lokasi geographical dan bilangan penduduk distribusi pendapatan. jantina.

Analisis teknologi memerlukan penilaian dan pemantauan dari mula produk tersebut dibangunkan dan dikomersilkan. Walaupun begitu. produk formulasi dan pengeluaran. . Penemuan baru mencipta pasaran dan peluang untuk perniagaan. kejuruteraan. b) Proses Inovatif Proses inovatif merujuk kepada perubahan kecil terhadap rekabentuk.Usahawan boleh menggunakan informasi data yang ada dari sumber umum dan sendiri untuk menilai dan memantau perubahan ini. bahan dan pengedaran. Contoh: penemuan semikonduktor mencipta peluang perniagaan di dalam bidang komputer. hasil penemuan atau kaedah boleh ditakrifkan sebagai teknologi. Menilai dan memantau perubahan teknologi bukannya perkara yang mudah kerana bukan mudah memperolehi maklumat. sains gunaan. Perubahan teknologi berada dalam dua keadaan iaitu Penemuan Tulin (pure invention) dan Proses Inovatif. Untuk ini. Teknologi Cabang pengetahuan yang berkenaan dengan industri seni. Usahawan juga mesti meramalkan dan menilai segala perubahan yang berlaku untuk memperolehi keuntungan. terdapat kelemahan kerana tiada pasaran untuk penemuan tersebut pada peringkat awal pasaran. a) Penemuan Tulin Penemuan tulin merujuk kepada penciptaan sesuatu yang baru berbeza dari teknologi sedia ada atau produk. proses. penciptaan selalunya mempunyai nilai ekonomi dan tidak mempunyai saingan pada peringkat awal dan selalunya dimonopoli oleh individu yang mempunyai hak undang-undang terhadap penemuan tersebut.

pekerja. Sesetengah produk digunakan oleh pengguna industri seperti pengedar. Pengguna boleh menjadi individu di dalam masyarakat seperti: surirumah. a) Pengguna Pengguna merupakan kumpulan sasaran utama di dalam perniagaan. pesaing. Mereka boleh mengenal pasti pengguna (untuk perniagaan sedia ada) atau bakal pengguna (untuk . Persekitaran ini mempengaruhi aktiviti keusahawanan dan sukar untuk usahawan mempengaruhi elemen ini di dalam industri. agen. Pesaing adalah mereka yang berniaga untuk memenuhi kehendak pengguna yang sama atau mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada pengguna tersebut. Mereka mengunakan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh industri. pemborong dan peruncit. pelajar atau sekumpulan manusia. Walau bagaimanapun. b) Pesaing Usahawan yang ingin melakukan perniagaan baru mestilah menganalisis pesaing mereka di dalam industri. Pengguna adalah ‘raja’ di dalam sistem pasaran. institusi kewangan.Malah saintis yang terlibat didalam kajian awal tidak mengetahui nilai komersil yang dicapainya. agensi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan. Persekitaran Mikro Persekitaran mikro untuk pelaburan baru adalah juga merujuk kepada persekitaran industri. Kumpulan manusia seperti ini mempengaruhi keputusan usahawan. Pengaruh terbesar industri adalah penguna. pembekal. ia merupakan satu kelebihan dan peluang untuk usahawan sekiranya ia mengetahui informasi tersebut. Usahawan memerlukan perancangan dan melaksanakan strategi tertentu untuk mendapat kelebihan bersaing di dalam industri.

Mereka boleh menaikkan harga barangan atau perkhidmatan yang mereka jual. c) Pembekal Pembekal adalah kumpulan kedua yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan. institusi kewangan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap usahawan. Pinjaman dari institusi kewangan bukan sahaja sukar diperolehi untuk perniagaan baru kerana tidak mempunyai rekod semula ini tetapi terpaksa membayar kadar faedah yang mana akan membebankan perniagaan baru. Kerajaan juga menyediakan sokongan kepada usahawan. e) Agensi Kerajaan Kerajaan mempengaruhi aktiviti keusahawanan melalui pelaksanaan polisi.perniagaan baru) dengan bertanya di mana mereka membeli produk atau perkhidmatan. Polisi Penswastaan dan Dasar Pertanian. Mereka juga boleh mengurangkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ada di pasaran. Analisis grid boleh digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menentukan tahap persaing di dalam industri. Usahawan juga boleh mengenal pastik kekuatan dan kelemahan pesaing mereka dengan alat ini dan membantu mereka memulakan pelaburan baru. Polisi dan peraturan yang kerajaan laksanakan mempunyai objektif dan tujuan tertentu. Usahawan boleh mengenali mereka dengan melalui direktori perniagaan. Contoh: Dasar Ekonomi Baru. Sesetengah polisi memberi kesan secara langsung kepada aktiviti keusahawanan. Oleh demikian. d) Insitusi Kewangan Insitusi kewangan merupakan punca luaran untuk membaiyai perniagaan baru atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada. f) Organisasi Bukan Kerajaan .

Persatuan Pengguna. Organisasi Politik. kemahiran. Organisasi Persekitaran Dalaman Organisasi Persekitaran Dalaman terdiri daripada sumber. struktur dan budaya. harta yang nyata dan harta tidak nyata. a) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri. Kumpulan Pencinta Alam Sekitar dan sebagainya merupakan organisasi bukan kerajaan yang mempengaruhi usahawan. kewangan. Ciri-ciri peribadi keusahawanan. idea. Persatuan Perniagaan. Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka sebelum membuat sebarang keputusan atau formulasi sebarang strategi. teknologi dan reputasi. tenaga. Dengan ini boleh mempengaruhi pengguna dan memberikan tekanan kepada kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu isu. Kumpulan Agama. Kumpulan ini mempengaruhi usahawan melalui kempen terhadap produk atau perkhidmatan dan dengan penyebaran maklumat mengenai sesuatu produk. c) Budaya Budaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi . b) Struktur Struktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. sumber manusia. Kesemua unsur ini mempengaruhi usahawan di dalam membuat keputusan dan aktiviti yang dilakukan. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

ekonomi. Pengenalan kepada Peluang: Fasa Proses Perspektif terhadap Keusahawanan . Kebanyakkan usahawan tidak mempunyai cara formal untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang ada. Peluang juga boleh dijelaskan sebagai aliran luaran yang positif atau perubahan yang menyediakan kemungkinan yang unik (tersendiri) dan jelas untuk memberikan nilai pada inovatif dan penciptaan. Walau bagaimanapun. Peluang juga boleh didefinasikan sebagai keupayaan untuk mencipta yang baru yang melibatkan pengetahuan. rakan sejawat perniagaan. Pengenalan Kepada Peluang Perniagaan Peluang boleh wujud di atas kertas atau sebagai idea.perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia. ia akan menghasilkan keuntungan kewangan. Kebanyakkan peluang yang baik dalam perniagaan tidak selalunya muncul (timbul) tetapi keputusannya adalah berpunca dari sikap usahawan yang berwaspada di dalam mengenal pasti peluang yang bakal mereka perolehi.” Peluang selalunya dikaitkan dengan pengalaman. teknologi. politik. Menurut Myzuka (2000). sosial dan keadaan (suasana) demografis. Peluang boleh menukar situasi yang buruk atau rugi menjadi situasi yang baik atau menguntungkan. hobi dan persekitaran sosial usahawan. peluang boleh didefinasikan sebagai: “Suatu konsep perniagaan yang jika ditukar menjadi produk atau perkhidmatan yang nyata oleh pengusaha perniagaan. rakan di dalam sistem pengedaran dan orang teknikal adalah sumber yang terbaik untuk mendapatkan idea pelaburan yang baru. pengguna.

memberikan peluang kepada pelabur baru yang berminat. Proses keusahawanan bermula apabila seorang atau lebih manusia mengenal pasti peluang yang ada. Peter Drucker. tetapi tiada apa akan berlaku pada peluang ini sehingga adanya orang yang mempunyai motivasi dan bertenaga untuk mengenali peluang tersebut. Usahawan sepatutnya boleh mengenali. Peluang ini sendiri dihasilkan oleh faktor ekonomi. teknologi dan sosial. Sesetengah usahawan merampas peluang melalui eksplorasi dan sesetengah usahawan mendapat peluang dari keadaan yang untung. Menurut Mukesh Chatter di dalam Baron & Shane (2004). pengedar dan penjual.Pengenalan kepada peluang adalah satu fasa utama di dalam Proses Perspektif terhadap keusahawanan. Usahawan yang berjaya adalah mereka yang berjaya merebut dan mengejar peluang tersebut. perubahan ekonomi. adalah seorang penulis pengurusan yang terkenal telah mengenal pasti tujuh potensi sumber untuk memperolehi peluang dari konteks luaran seperti yang ditunjukkan jadual di bawah: . teknologi dan keadaan sosial akan mencipta peluang. mengejar dan merebut peluang perniagaan yang ada. Penumpuan kepada faktor ini. Usahawan yang mengejar peluang seharusnya menambahkan nilai produk atau perkhidmatan mereka untuk menarik pelanggan.

Usahawan boleh menggunakan katalog di laman web untuk mempromosi dan menjual produk mereka secara ‘online’. Ia membolehkan syarikat membawa pelanggan untuk mengalami pengalaman web dari mula sehingga akhir. . dengan data yang dikemaskini setiap setengah jam (bergantung kepada syarikat tersebut le). Informasi di dalam e-commerce boleh dicapai 24 jam sehari. Ia juga boleh menawarkan perkhidmatan secara peribadi yang sesuai mengikut kehendak individu tersebut dan membolehkan interaktif antara pengguna dan syarikat itu sendiri. membina dan memasarkan perniagaan melalui e-commerce boleh memakan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun. Perkara yang paling penting adalah e-commerce boleh mengurangkan kos transaksi. Teknologi yang menggunakan e-commerce menawarkan informasi yang memberi bantuan kepada pengguna membuat keputusan. Ecommerce memberi peluang usahawan untuk menukar idea kepada pasaran baru yang mengasyikkan.E-Commerce (perdagangan) adalah suatu peluang baru Evolusi elektronik perdagangan telah mencipta banyak peluang baru dan perniagaan baru.

teman sejawat perniagaan.Penilaian Terhadap Peluang Perniagaan Sama ada peluang tersebut dikenal pasti dari pandangan pengguna. dan ia membezakan kelebihan di dalam persekitaran yang penuh dengan persaingan. Jadual pada muka surat 41 (modul OUM). Penilaian merupakan elemen yang paling kritikal bagi proses keusahawanan.¬ . Akhirnya. menunjukkan proses penilaian yang mana melihat ciptaan dan lamanya kesempatan itu ada. melalui rakan atau orang teknikal. Aspek terhadap Proses Keusahawanan Magnitude(besarnya) Terhadap Peluang Magnitud terhadap peluang bergantung kepada faktor di bawah: Nilai yang usahawan itu mahu cipta. Plan taksiran kesempatan (peluang) mestilah pendek. usahawan mestilah menggunakan sumber tersebut untuk melaksanakan plan perniagaan tersebut. Sumber untuk peluang tersebut mestilah juga ditentukan. Plan tersebut mestilah mempunyai asas untuk membuat keputusan sama ada untuk bertindak terhadap peluang yang ada atau tidak. fokus terhadap peluang tersebut dan bukan pada keseluruhan pelaburan (venture). ia adalah nyata dan mengetahui nilai sebenar. Setiap peluang mestilah ditapis dan dinilai dengan berhati-hati. Plan perniagaan yang baik mesti dibangunkan untuk mengeksploitasi peluang yang ada. Kesempatan (peluang) mestilah sesuai dengan kepandaian individu dan matlamat usahawan tersebut.

Saiz peluang yang akan menarik perhatian pelabur¬ Faktor ekonomi yang memerlukan kecekapan menggunakan aset. peluang (kesempatan) adalah . Peluang yang baik datang dalam tiga situasi: Peluang yang asli mesti menjadi petunjuk kepada peluang lain¬ Peluang yang baik boleh memaksa organisasi untuk mengembangkan kemahiran yang boleh mempengaruhi untuk pencarian lebih banyak idea baru¬ Pelaksanaan terhadap peluang mestilah dilakukan secara berkumpulan atau pengkongsian¬ Usahawan juga harus menimbangkan persekitaran persaingan seperti syarikat baru perlu hidup di dalam industri yang luar dan perlu mencari jalan untuk bersaing dan membuat duit. Sumber kepada Peluang: Sumber (asal mula) terhadap Pelaburan Baru Seperti yang telah diterangkan sebelum ini. Kadar pertumbuhan yang terlalu pantas untuk jangka masa yang lama akan memberikan kesan yang negatif kerana ia memerlukan peruntukkan kewangan yang banyak dan berterusan. Manakala sekiranya kadar pertumbuhan yang terlalu rendah akan menyebabkan usahawan gagal menimbulkan keinginan untuk mencipta dan tidak berjaya menarik pelabur.¬ Keperluan perniagaan untuk menarik rakan sepasukan untuk menjayakan perniagaan. usahawan berasaskan perkembangan tidak hanya mempertimbangkan magnitud peluang yang ada tetapi mesti juga menimbangkan harapan kadar pertumbuhan akan datang.¬ Walau bagaimanapun.

Jadual di bawah menunjukkan lima contoh peluang yang berbeza apabila berlaku perubahan teknologi.situasi dimana perubahan teknologi. ia telah mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan syarikat baru seperti yang ditunjukkan pada jadual di bawah. Peluang (kesempatan) dan Firma Baru Syarikat yang telah lama bertapak akan melakukan kerja yang lebih baik di dalam mengeksploitasikan peluang yang jika dibandingkan dengan syarikat yang baru. (terutama) ekonomi. politik. sosial atau keadaan demographics akan menghasilkan sesuatu yang baru. . Apabila syarikat telah berniaga beberapa ketika.

Nyatakan persekitaran makro untuk pelaburan baru? 4. 3. Kenapa usahawan perlu mengetahu mengenai politik dan undangundang yang dibuat berdasarkan dimana operasi syarikat akan dijalankan. Senaraikan komponen keusahawanan persekitaran pelaburan? 3. Bagaimana anda mengenal pasti peluang perniagaan? 6. Nyatakan persekitaran mikro dan persekitaran dalaman untuk syarikat baru? 5. Kenapa ushawan perlu menilai persekitaran pelaburan mereka? 2. 2. Terangkan proses fasa perspektif terhadap keusahawanan? 7. Bagaimana anda menilai peluang perniagaan? Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. Beri contoh dari isu global yabg pengusaha perlu tahu.Ujian Kefahaman Sendiri 1 1. Apakah rupabentuk perubahan teknologi? . Apakah persoalan yang penting mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru? 4.

7. 8. 6. Kenapa usahawan perlu menilai persekitaran dalaman? Senaraikan sumber peluang perniagaan? Bagaimana e-commerce boleh membantu usahawan? Apakah faktor-faktor peluang? Topik 5 .5.