Topic 1 Pengenalan Kepada Keusahawanan

“Apa yang kita dengar mengenai keusahawanan yang dikatakan oleh pemikiran pengurusan di Amerika adalah salah. Ia bukan magik, bukan misteri dan tidak ada kena mengena dengan baka. Keusahawanan adalah disiplin dan boleh dipelajari.” - Peter F. Drucker Evolusi Keusahawanan Perkataan ‘entrepreneur’ datang dari perkataan bahasa Perancis “entre predre” yang bermakna “to undertake”. Dalam bahasa Melayu ianya boleh dimaksudkan sebagai “untuk mengambil alih”. Zaman Dan Kaitannya Dengan Konsep serta Teori Keusahawanan. Pada zaman permulaan Definasi keusahawanan bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan, menerima segala risiko fizikal dan emosi. Setelah pedagang berjaya menjual barangan tersebut, keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang tersebut. Pada zaman pertengahan Usahawan digambarkan sebagai seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. Ia mungkin mengawal projek tersebut menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan. Dalam kes ini, usahawan tidak menanggung sebarang risiko. Usahawan pada zaman ini, adalah seorang yang mengawal(berkuasa) kerja-kerja pembinaan seperti bangunan awam dan gereja. Abad ke 17

Terdapat hubungan diantara risiko dan usahawan. Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Harga kontrak adalah tetap. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. Pakar ekonomi Richard Cantillion mengutarakan teori (definasi) awal mengenai usahawan. Beliau dikatakan pengasas kepada istilah entrepreneur (usahawan). Pada pandangan beliau, usahawan merupakan menerima risiko taruhan. Pedagang, petani, juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti, dengan ini mereka menanggung risiko. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital, BUKAN pembekal modal. Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Pada pertengahan abad 20an, pereka cipta (mencipta idea, produk, teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. Abad ke 21 Usahawan dikenali sebagai seorang hero untuk pasaran Free Enterprise. Usahawan abad ini mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. “Sekarang, kebanyakkan orang mengatakan usahawan adalah perintis (pelopor) di dalam mencipta perniagaan baru.” Kuratko & Hodgetts Konsep Keusahawanan Menurut Histrich dan Peter (1988), keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’, masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan.

Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan, psikologi dan sosial. Dan menerima manfaat dari segi kewangan, kepuasaan peribadi dan kebebasan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1) Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. 2) Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. 3) Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan, psikologi dan sosial. 4) Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence), diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Pada sesetengah usahawan, duit menunjukkan simbol kejayaan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution). Siapakah Usahawan? Usahawan adalah perintis (pelopor) kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka ini mengesan peluang yang ada, membawa kepada pendapat baru (innovate) dan prestasi yang baik menjadi satu piawai di dalam era ‘free enterprise”. Scaborough dan Zimmerer (1988) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang mencipta suatu perniagaan baru dan menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti demi untuk memperolehi keuntungan dan pertumbuhan (perkembangan) dengan mengenal pasti peluang dan

menyediakan sumber untuk mencapainya. Usahawan selalunya bermula hanya dengan idea yang ada dan selalunya idea yang mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang bersesuaian.” Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang berusaha untuk mengatur, mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu, perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Dengan optimistik dan komited, usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru, semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan.” (entrepreneurial = dengan pengusaha, tetapi diterjemahkan kepada perniagaan) Hari ini, usahawan adalah seorang inventor (penemu cara baru) atau seorang ahli perniagaan yang mencari(mengenal pasti) dan meraih peluang yang ada; menukar peluang tersebut menjadi idea yang dapat dilaksanakan atau dapat dijual; menambah nilai; usaha; duit, kecekapan; mengambil risiko dengan terhadap persaingan di pasaran apabila melaksanakan idea tersebut dan menyedari ganjaran yang akan diperolehi hasil dari usaha tersebut. Kepentingan Keusahawanan Keusahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Satu teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan inovasi(pembaharuan) adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam membina produk atau perkhidmatan baru di dalam pasaran.

Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Keusahawanan melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan, di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. Keusahawanan melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik, mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Dengan ini, masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. Keusahawanan membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. Keusahawanan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. Mitos (dongeng) Mengenai Keusahawanan Terdapat banyak mitos mengenai keusahawanan. Mitos ini terjadi kerana kurangnya kajian yang dilakukan terhadap keusahawanan. Kuratko dan Hodgetts (2004) telah membicarakan 10 mitos keusahawanan. Mitos (dongeng) 1: Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu, bukan seorang pemikir. Fakta 1: Walaupun usahawan lebih kepada aksi, mereka juga merupakan seorang pemikir. Mereka selalunya merancang sesuatu dengan teliti. Malah selalunya menyediakan pelan alternatif sekiranya pelan yang asal mengalami kegagalan. Ini menunjukkan usahawan adalah seorang pemikir dan pelaksana (doers). Mitos 2:

Tetapi kajian telah membuktikan usahawan boleh diajar dan dipelajari. usahawan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Sebagai contoh Ray Kroc bukan pencipta francise untuk makanan segera. Mitos 3: Usahawan selalunya seorang pencipta. Fakta 2: Kebanyakkan usahawan dan bukan usahawan mengatakan ciri-ciri usahawan tidak boleh diajar dan dipelajari. tidak boleh dicipta.Usahawan dilahirkan secara semula jadi. Fakta 4: Kepercayaan ini timbul kerana adanya peniaga yang menjadi usahawan berjaya setelah berhenti dari sekolah atau berhenti dari kerja. Fakta 3: Walaupun banyak pencipta adalah juga usahawan. proses dan terdapat kajian kes yang membolehkan topik tersebut dipelajari . namun terdapat banyak usahawan yang berjaya bukannya pencipta. Mereka mengatakan siri usahawan adalah secara semula jadi. pendidikan dan organisasi sosial tidak mengesahkan (recognise) usahawan. Hari ini. Mitos 5: . tetapi idea inovatif beliau telah menjadikan McDonald sebuah syarikat makanan segera terbesar di dunia. Usahawan kini dilihat sebagai seorang profesional. Kejayaan usahawan bergantung kepada idea kreatif dan inovatif di dalam kerja yang dilakukan dan ciri-ciri ini boleh dipelajari Mitos 4: Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial). Menurut sejarah. Keusahawanan mempunyai model.

tekad(kepastian). kebanyakkan punca kegagalan perniagaan adalah ketidak cukupan pembiayaan. Fakta 8: . Fakta 5: Terdapat banyak buku dan artikel yang menyenaraikan ciri-ciri usahawan yang berjaya. wang adalah sumber tetapi bukan semuanya bergantung kepada wang. Fakta 6: Ia adalah benar.Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” usahawan. Hari ini. Ia juga adalah benar. keinginan. kita sedar untuk mencapai profil 100% seorang usahawan adalah perkara mustahil. ia hanya berdasarkan kepada kajian kes yang dilakukan ke atas orang yang telah berjaya. seorang usahawan mestilah membuat rancangan. Untuk usahawan. Fakta 7: “Berada pada tempat yang betul pada masa yang betul” merupakan suatu kelebihan. Apa yang penting. Walau bagaimanapun “Keuntungan terjadi apabila persediaan menjumpai peluang”. persediaan. pengetahuan dan inovatif Mitos 8: Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan. Senarai ini sama ada tidak disahkan ataupun tidak lengkap. semua peniagaan memerlukan kapital untuk hidup. Mitos 7: Semua usahawan bergantung kepada nasib. Mitos 6: Kesemua usahawan memerlukan wang. Kebanyakkan usahawan yang berjaya hari ini tidak mempunyai kesemua ciri-ciri profil apabila memulakan perniagaan.

Ini bermaksud. Apabila British memerintah Tanah Melayu. Kunci utama untuk kejayaan adalah perancangan yang teliti dan persediaaan yang mencukupi. manakala kaum . kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. tetapkan masa serta sediakan rancangan untuk mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul dan cuba kekurangkan masalah ini dengan melalui perancangan yang teliti. Dengan cara ini. kebanyakkan usahawan adalah penanggung risiko yang tinggi. Tetapi pada dasarnya.“Terlalu banyak perancangan dan penilaian berperanan memberikan masalah yang berpanjangan”. Usahawan perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Mitos 9: Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. usahawan selalu melakukan kerja secara moderat dan mengira risiko yang akan berlaku Pembangunan Keusahawanan di Malaysia Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. usahawan selalunya mencari informasi dan membuat perancangan sebelum melakukan sebagai aktiviti. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. Pada pandangan orang awam. Fakta 10: Risiko merupa elemen utama di dalam proses keusahawanan. Usahawan belajar dari kegagalan sendiri serta kegagalan orang lain sebagai rujukan dan panduan mereka dimasa akan datang. Fakta 9: Memang benar. kebanyakkan usahawan mengalami beberapa kegagalan sebelum mereka memperolehi kejayaan. Mitos 10: Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim. Kenyataan ini tidak benar untuk pasaran yang bersifat persaingan.

tidak boleh dicipta Usahawan selalunya seorang pencipta Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial) Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” Kesemua usahawan memerlukan wang Semua usahawan bergantung kepada nasib Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan . Hasilnya. Ujian Kefahaman Sendiri 1.India bekerja disektor perladangan. masyarakat dan negara. 1. Kini. Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Tahun 1995. bukan seorang pemikir Usahawan dilahirkan secara semula jadi. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. Apakah 10 mitos keusahawan? Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu. Semenjak dari itu. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Selepas kemerdekaan. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu.

pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. • Individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang. • Membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Dengan ini. mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Berikan senario pembangunan keusahawanan di Malaysia. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik. . • Melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia.Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. • Menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. • Melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan. 3. Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim 2. masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. • Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Bincangkan kepentingan keusahawanan. • Bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. • Mmeningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan • Melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat.

Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum lain. pendidikan dan kelembagaan (institution). Kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Hasilnya. • Kini. Tahun 1995. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan. menerima segala risiko fizikal dan emosi. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Setelah pedagang . • Selepas kemerdekaan. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif.. alam sekitar (environment) dan proses. Terangkan maksud keusahawanan Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka. organisasi.• British memerintah Tanah Melayu. ditubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Nyatakan evolusi keusahawanan Zaman Konsep dan Teori Pada zaman permulaan Bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). manakala kaum India bekerja disektor perladangan. 2. • Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara.

Siapakah usahawan? Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai. Pada zaman pertengahan Seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. Harga kontrak adalah tetap. teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. 3. perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. produk. pereka cipta (mencipta idea. petani. Menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan dan tidak menanggung sebarang risiko. dengan ini mereka menanggung risiko. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). “Seorang yang berusaha untuk mengatur. BUKAN pembekal modal Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti.” . Pada pertengahan abad 20an. semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan. Pedagang. Abad ke 21 Usahawan mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya.berjaya menjual barangan tersebut. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital. mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Dengan optimistik dan komited. keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang. Abad ke 17 Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu.

Berikan empat aspek asas keusahawanan 1. duit menunjukkan simbol kejayaan. . Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku. Topik 2 2.Ciri-ciri Usahawan yang berjaya 2. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan.Komitmen yang tinggi Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan.1 -Inisiatif dan bertanggungjawab Kebanyakkan para pengkaji bersetuju keberkesanan aktiviti usahawan adalah dengan mencari dan mengambil inisiatif. 2. Pada sesetengah usahawan.2 . Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya.1.1. 3. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. 4. 2. Golongan ini sanggup meletakkan diri mereka sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam sesuatu operasi tidak kira sama ada berjaya atau gagal.1 . Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. psikologi dan sosial. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan.4.

tetapi hasilnya atau penilaian terhadap peristiwa tersebut adalah berlainan. Apabila seorang usahawan melibatkan diri didalam sesuatu pelaburan. inovatif dan daya imaginasi. Usahawan bukan sahaja berkebolehan mencari peluang yang ada tetapi mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut.Kreatif dan Inovatif Kreatif dan inovatif adalah perkara utama yang perlu ada pada setiap usahawan untuk memperolehi kelebihan persaingan di dalam pelaburan mereka. . tidak hairanlah banyak usahawan yang pernah gagal berkali-kali akhirnya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Di dalam mencari peluang perniagaan baru.3 .Orientasi Peluang (kesempatan) – Opportunity Orientation Fokus usahawan dan mula merebut peluang tidak bergantung kepada kajian.5 . Melalui fikiran yang kreatif. Kecenderungan ini membuatkan mereka bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. struktur atau strategi. Usahawan mempunyai kebijaksanaan di dalam mencari peluang yang ada. segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. 2.Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Usahawan bukanlah seorang yang sanggup mengambil risiko secara membabi buta.1. Mereka bermula dengan peluang yang ada dan membiarkan kefahaman mereka menjadi panduan ke atas isu-isu yang penting.1.Keyakinan dan Optimistik Usahawan mempunyai keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan.6 .1. semua perkiraan telah diambil kira demi untuk mengelakkan usahawan tersebut menanggung risiko yang tidak sepatutnya.4 . Dengan mempunyai keyakinan dan optimistik yang tinggi. 2.1. usahawan melihat peristiwa atau kejadian sama seperti orang lain. 2.2.

9 .Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. Dari maklumbalas. wang hanya sekadar menunjukkan kejayaan yang mereka kecapi dan wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. 2. usahawan berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. Di kebanyakkan kes.10 . Kreativiti boleh dipelajari. mengunggulinya dan mengejar serta mencapai citacita yang mencabar. visi dibangunkan setelah usahawan mula menyedari apa yang telah berlaku kepada firma tersebut. Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. Satu fahaman yang sering disalah ertikan mengenai usahawan adalah “wang menjadi satu keinginan yang kuat”.Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Usahawan suka mengetahui bagaimana prestasi mereka dan sering kali cuba memperbaikinya.8 . 2.usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna.Kemahiran Berorganisasi (Skilled at Organising) Membina perniagaan dari permulaan bukannya perkara yang mudah.Keupayaan Menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. Apabila usahawan memulakan sesuatu. Oleh itu.1. 2.1. 2.1. Kepada usahawan. usahawan boleh mempelajari dari kesilapan yang telah mereka lakukan. .7 . beliau mempunyai semangat untuk menyelesaikannya. Tidak semua usahawan mempunyai visi diawal perbukaan firma mereka.1. Usahawan berkebolehan untuk mengurus sumber mereka secara berkesan untuk menukarkan visi menjadi realiti. Mereka aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka.

1.Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri.Bertoleransi terhadap Kegagalan Usahawan tidak mudah kecewa. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun.Berdikari (Independent) Usahawan adalah seorang yang berdikari. 2.12 . 2. dan mereka boleh mempengaruhi akibat yang akan berlaku hasil dari tindakan yang mereka lakukan.1.1. Pada waktu yang sukar. Ini tidak bermakna usahawan mesti .14 .Lebih Bertenaga (High level of Energy) Usahawan adalah lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang.Semangat Berpasukan (Team Building) Usahawan yang berjaya selalunya mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. Kebanyakkan usahawan percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan berbanding dengan kejayaan. mereka masih lagi mencari peluang yang ada. Kemajuan dan kemunduran berada di dalam kawalan dan pengaruh mereka sendiri. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan.13 . Mereka suka menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka. 2. Mereka belajar dari kegagalan.2.11 . 2. Usahawan perlu lebih bertenaga untuk membolehkan mereka menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi.15 .1. Tenaga tersebut merupakan faktor utama untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan.1.

com/other/quiz.htm . Mereka mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting. jantina. Stimpson. 2. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan. Usahawan bukan diturunkan secara genetik (keturunan). kemahiran boleh dipelajari. kaum.1. warna dan kerakyatan. Ia menyediakan ujian dan kuiz mengenai keusahawanan untuk menguji tahap kita untuk menjadi usahawan. kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan. Robinson. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Itu pun kalau kita berminat untuk menjadi usahawan yang berjaya. Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. Semua orang berpotensi untuk menjadi usahawan tanpa mengira umur. Huefner dan Hunt (1991) adalah antara yang menyediakan interaktif secara talian (online). http://bizmove. Mereka amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan.2 Usahawan Menilai Diri Sendiri (Entreprenuer SelfAssessment) Terdapat banyak cara untuk menguji potensi seseorang untuk menjadi seorang usahawan.membuat semua keputusan. sikap tegas(ketegasan) seringkali membawa kepada kegagalan. Dengan ekonomi dunia yang sering berubah.Fleksibel Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka.16 . 2. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak.

iaitu tidak semua ahli perniagaan adalah usahawan. Pengurus (Manager) dan Usahawan (Entrepreneurs) a) Perbezaan diantara ahli perniagaan dengan usahawan.2. Usahawan tidak sama dengan ahli perniagaan. Ini berdasarkan fakta.3 Perbezaan diantara Ahli Perniagaan (Businessman). Walau bagaimanapun semua usahawan adalah ahli perniagaan. Terdapat beberapa perkara yang membezakan di antara ahli perniagaan dengan seorang usahawan. terutama ahli perniagaan kecil-kecilan sebahagiannya mempunyai ciri-ciri seorang usahawan tetapi ciri-ciri tersebut hanyalah merupakan paras yang rendah bagi seorang usahawan. Ahli perniagaan. terutama ahli perniagaan yang berniaga secara kecil-kecilan. b) Perbezaan diantara pengurus konvensional dan usahawan .

Innovative – berkebolehan mencipta sesuatu yang unik. 1. Ujian Kefahaman Sendiri 1.Daftar: Optimistic – seorang yang berfikiran positif terhadap sebarang halangan Creative – berkebolehan menghasilkan sesuatu produk dan mampu mengeluarkan idea yang berguna. 2. Satu kualiti yang sangat perlu ada pada setiap usahawan. Terangkan 10 ciri-ciri utama seorang usahawan yang berjaya? 1. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. Komitmen yang tinggi Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan. . Inisiatif dan bertanggungjawab Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku.

7. Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. . Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. Bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. inovatif dan daya imaginasi. Orentasi Peluang (kesempatan) Berkebolehan mencari peluang yang ada dan mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut. Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. 4. Kebolehan menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. 6. Wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. Kreativiti boleh dipelajari.3. 8. usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna. Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. Keyakinan dan Optimistik Keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. 5. Kreatif dan Inovatif Melalui fikiran yang kreatif. 9.

Usahawan perlu lebih Menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi.10. Fleksibel . 11. Lebih Bertenaga(High level of Energy) Lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang. Menukarkan visi menjadi realiti. Mereka belajar dari kegagalan. Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri. 13. Toleransi terhadap Kegagalan Tidak mudah kecewa. 14. 16. Semangat Berpasukan (Team Building) Mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. Berdikari (Independent) Menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan. 15. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun. Percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan. Mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting. Kemahiran Mengatur (Skilled at Organising) Berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. 12.

4. 3. Adakah seorang yang mempunyai ciri tersebut boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya? Kenapa? Boleh. Mengapa kita selaku seorang usahawan perlu mengambil ujian “menilai diri sendiri”? Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan. ini kerana 16 ciri-ciri yang dinyatakan di atas merupakan kajian yang telah dilakukan terhadap tokoh usahawan yang telah pun berjaya. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan.Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. . Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan. 2. Apakah maksud “mempunyai komitmen yang tinggi untuk usahawan”? Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. Amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. Ini kerana semua ciri yang dinyatakan di atas merupakan ciri-ciri yang positif.

Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. Bincangkan perbezaaan diantara pengurus konvensional dan usahawan.Siapakah dia peniaga kecilan? Berikan contoh spesifik? 2. Topik 3 Membentuk kreativiti dan inovatif keusahawanan Objektif: .

terdapat empat fasa(langkah) utama di dalam proses kreatif iaitu: 1) 2) 3) 4) Pengumpulan Pengetahuan (Knowledge Accumulation) Inkubasi (Incubation = Pengeraman = Penetasan) Idea Penilaian dan Pelaksanaan Fasa 1: Pengumpulan Pengetahuan Untuk memulakan proses kreatif. seseorang perlu bersedia mengumpul . memasukkan dan memajukan dan seterusnya akan dilaksanakan dan sebagai pulangan usahawan dan organisasi akan mendapat manfaatnya. Menerangkan makna dan konsep kreativiti dan inovatif Menerangkan proses kreativiti Membuktikan teknik kreativiti Memberikan contoh inovatif Membincangkan halangan kreativiti dan inovatif Apa itu kreativiti? Pernahkah anda terfikir betapa pentingnya kreativiti kepada usahawan? Terdapat beberapa definasi untuk kreativiti. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. 5.1. Secara amnya. kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. Proses Kreativiti Adakah kreativiti amat perlu bagi pengusaha? Seorang usahawan perlu memikirkan idea untuk mengimplementasi strategi baru. Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004). 4. 3. Hunt dan Osborn (2003). idea tersebut diperkembangkan dari proses kreatif yang mana imaginasi individu akan membayangkan. 2. Menurut Schermerhorn.

Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. . berehat. seseorang individu mungkin tidak terlibat secara langsung dengan sebarang perniagaan yang berkaitan dengan aktiviti atau masalah tersebut. Kemudian. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. disiplin. Dalam fasa ini. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. usahawan akan menukar idea tersebut menjadi realiti. Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. Fasa 2: Inkubasi Di dalam fasa ini. bermain badmintan atau sedang meditasi. Ini melibatkan akitiviti membaca. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. Fasa 3: Idea Ini merupakan fasa yang paling mengasyikkan mengenai proses kreativiti. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. Malahan mereka mungkin akan cuba membuangkan masalah tersebut dan membiarkan minda bawah sedar (subconscious) melakukan tugas tersebut. Kadang-kadang fasa ini juga dikenali sebagai ‘faktor eureka’. jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Sebagai contoh: semasa makan. berjalan. usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. Dengan pendedahan begini.semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. ia dapat memberikan pandangan yang luas mengenai masalah dan mempunyai asas yang kukuh mengenai kreativiti demi untuk membangunkan produk baru. perkhidmatan atau pelaburan perniagaan. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. mandi dan sebagainya Fasa 4: Penilaian dan Pelaksanaan Pada fasa terakhir. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya.

“Akan senantiasa ada manusia yang akan mengkritik usaha kita walau pun idea tersebut baik(cemerlang)” “Jadikan kritikan sebagai satu cabaran bukan satu masalah” c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Persaingan di dalam pasaran. Dengan ini kita telah menyekat daya kreativiti dari berlaku. Ini mungkin terjadi apabila keadaan kerja persekitaran tidak memberi ruang untuk para pekerja menjadi kreatif. Dengan itu pekerja tersebut akan melakukan tugas hanya untuk memenuhi kehendak tugasan. Sekiranya kita sering mengatakan yang kita bukan seorang yang kreatif. tugasan yang bertimbun. golongan seperti ini akan bertindak secara kebiasaan dan menjadi pengikut sahaja. . Terdapat empat sekatan terdapat kreativiti iaitu: a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Masalah utama yang menjadi penghalang kepada kreativiti adalah kepercayaan yang kita tidak kreatif. Mereka tidak akan melakukan perkara yang berbeza. Kreativiti tidak bermakna ia tidak mempunyai sekatan. Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. Tak perlulah bersusah payah melakukan sesuatu sekiranya yang jauh dilubuk hati kita sudah mengatakan “aku tidak boleh melakukannya”. bodoh dan tidak praktikal. tidak mengalami kecewaan dan tidak mengalami kegagalan. maka tidak perlulah kita belajar untuk menjadi seorang yang kreatif. Untuk mengelak dari di kritik. “Tidak ada istilah ‘mencuba’ yang ada hanyalah istilah ‘lakukan’ atau ‘tidak lakukan’ ”. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti.Sekatan Terhadap Kreativiti Kita perlu ingat tidak semua idea kreatif yang telah dihasilkan boleh diterima. b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan.

Bagaimana untuk membina idea yang kreatif Setiap manusia mempunyai cara berfikir yang tersendiri. 2000 menjelaskan terdapat empat peraturan apabila melakukan brainstorming: i) lagi banyak idea. Tekanan bukan sahaja boleh melemahkan (menghabiskan) tenaga seseorang malah ia tidak elok untuk kesihatan. lagi baik ii) semua idea perlu diterima. setiap ahli kumpulan akan mencadangkan idea dan idea tersebut kemudiannya akan dibincang bersama. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif.d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. Kumpulan brainstorming selalunya diantara empat hingga tujuh orang. walaupun idea tersebut nampak macam gila atau tidak betul iii)gunakan idea ahli group yang lain untuk memperolehi lebih banyak idea iv) Idea berbentuk kritikan atau penilaiain (evaluation) tidak dibenarkan b)Analogi Paksaan (Forced Analogy) Analogi paksaan teknik yang berguna dan amat berkesan untuk menjana idea. Terdapat beberapa teknik untuk membaiki kreativiti. William. Semasa sessi brainstorming. Antara teknik tersebut adalah: • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) a)Brainstorming Brainstorming adalah teknik yang berkuasa (berpengaruh) dan selalu digunakan untuk menghasilkan idea. Sesebuah idea akan dibandingkan dengan masalah yang mempunyai sedikit atau tiada kaitan langsung untuk mendapat pandangan (insight) .

kini tiba masanya untuk perlaksanaan.baru. c) DO IT Langkah pertama untuk teknik DO IT. musik dan komputer. Pilih objek atau kad tersebut secara rawak dan apa jenis hubungan yang boleh dipaksa. Sekiranya masalah tersebut nampaknya terlalu besar. DO IT singkatan untuk: D . Terdapat beberapa cara untuk ‘memaksa’ hampir keseluruhan hubungan dan mendapat jalan penyelesaian yang baru. kita perlu menganalisa masalah tersebut dengan memastikan soalan yang betul telah diajukan. Langkah ketiga. . Perhubungan secara paksaan boleh membantu membina pandangan baru dan juga mencari jalan alternatif yang lain. ia memerlukan pilihan terdapat sesuatu objek atau kad bergambar yang akan membantu menjana idea.Define problem (kenal pasti masalah) O . Langkah keempat. Setiap idea yang dikeluarkan (dijana) adalah amat penting tanpa mengira sama ada idea tersebut baik atau buruk. selepas berjaya kenal pasti masalah tersebut. seperti anda dan sebatang pen. Dalam langkah keempat ini. keluarkan (dijana) idea sebanyak yang mungkin untuk memperolehi jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Untuk membina suatu hubungan. Mempelajari dan memahami masalah adalah saat yang kritikal untuk membolehkan kita mengenali punca sebenar masalah tersebut. kita perlu melakukan kajian dan analisa secara terperinci sebelum memilih cara yang terbaik untuk menyelesaian masalah tersebut. selepas jalan penyelesaian terbaik dipilih.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . produk dan pasaran. ia melibatkan pembinaan produk yang bersesuaian (reliable) dari idea yang dihasilkan. pecahkan masalah tersebut kepada bahagian-bahagian yang kecil dan lakukan ringkasan masalah tersebut secara singkat jika boleh. Semua penyelesaian yang ada haruslah diperolehi dari langkah kedua tadi.Transform (lakukan) Langkah kedua.Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka & laksanakan teknik kreatif) I .

semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik. Ia selalunya melibatkan masa. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. Selepas itu. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. kos dan tenaga. Akhirnya setiap ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik. menyelesaikan masalah. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. Kebanyakkan manusia menggunakan mind mapping semasa: • Brainstorming • Mengambil nota (taking notes) • Menyegarkan ingatan mereka (refreshing their memory) Peta minda (Mind mapping) juga boleh digunakan untuk menjana produk baru. Dengan cara ini. Ciri-ciri individu yang kreatif Terdapat lapan ciri individu yang kreatif: 1. Kunci utama adalah untuk menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. d)Peta Minda (Mind Mapping) Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’. setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea mereka dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. jangan cuba menganalisanya dahulu. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. e)Kumpulan Nominal (Nominal Group) Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. Sama seperti brainstorming.pasaran dan strategi perniagaan. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. Individu kreatif adalah seorang yang merendah diri (humble) dan .

Apa itu Inovasi? Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. 5. inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. 7. tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan 8.bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. Individu kreatif bersifat terbuka apabila menerima kritikan. produk & perkhidmatan yang lebih baik. tidak akan membenarkan syarikat mereka berpuas hati dengan apa yang ada (complacent). 4. Kebanyakkan individu yang kreatif perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. 2. Individu kreatif adalah individu yang mempunyai matlamat (goaldirected). Menurut Kinicki dan Williams (2003). langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. Hari ini. terutama sekali apabila pesaing akan menghasilkan idea yang kreatif. 6. inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. Syarikat yang berjaya bersaing dan menang adalah syarikat yang membangunkan produk baru atau sistem baru untuk mengeluarkan produk senantiasa membaharuinya. (Chell. setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak. Individu kreatif sering kali mempunyai kawalan diri yang baik. 2001) Inovasi juga berfikir (deemed) untuk menghasilkan sesuatu . Individu kreatif adalah berani untuk mencuba idea yang baru. 3. walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. Individu kreatif sanggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. Ini bermakna. Individu kreatif mempunyai kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.

Contoh: Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. perkhidmatan atau proses yang baru. MMS dan WAP. Contoh: Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. Tetapi kini. Contoh: Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse 2. perkhidmatan atau proses yang sedia ada. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. Oleh itu. ‘Inovasi atau mati’ sepatutnya menjadi prinsip harian kepada setiap usahawan. 3. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. Contoh: Fungsi telefon bimbit membolehkan kita berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. perkhidmatan atau proses sedia ada. Usahawan mencipta permintaan baru di dalam pasaran dengan menukar kombinasi faktor pengeluaran untuk mencipta sesuatu yang baru. Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. perkhidmatan atau proses sedia ada. 2004 menyatakan terdapat empat asas kepada inovasi: 1.yang baru di pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran (supply-demand equation). Penciptaan (Invention) – mencipta produk. Jenis Inovasi Setiap orang di dalam perniagaan mestilah inovatif untuk membolehkan perniagaan tersebut berubah dengan pantas sejajar dengan kehendak dan keperluan pengguna. inovasi adalah kunci usahawan untuk bertahan (survival) di dalam keadaan persaingan perniagaan yang sengit. Sumber kepada Inovatif Usahawan memerlukan idea yang kuat sebelum beliau berupaya (inspire) . 4. Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagianbahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. Kuratko dan Hodgetts. Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk.

memberikan inspirasi kepada produk. Peristiwa yang tidak disangka memberi peluang yang baik sekali untuk usahawan menggunakan kepakaran mereka untuk melaksanakan aplikasi tersebut. d) Keperluan Proses (Process Needs) Keperluan proses perlu wujud di dalam proses perniagaan. permintaan terhadap barangan mewah dan produk kesihatan telah juga meningkat. mengantikan mana yang lemah. b) Konsep pengetahuan yang baru (New-Knowledge Concept) Pasaran masa kini. Dengan ini. Kuratko dan Hodgetts. mereka bentuk semula proses sedia ada dan sebagainya. Semua ini menyediakan peluang untuk usahawan untuk menghasilkan produk. kita boleh memperolehi produk atau perkhidmatan baru dengan mudah. Pengetahuan baru boleh diperolehi melalui pembacaan. manusia akan mula melakukan lebih kerap senaman. perkhidmatan dan proses baru. Contoh: di dalam proses untuk menjadi masyarakat yang sihat. usahawan boleh . (Drucker. Ia akan menjadikan proses yang sedia ada menjadi sempurna. 2004) a) Secara tidak sengaja (Unexpected Events) Usahawan selalunya memperolehi idea secara tidak disangka. peringkat pendidikan. industri atau perkhidmatan. perkhidmatan atau proses yang sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna. pendapatan dan jenis pekerjaan telah menjadi sumber utama kepada inovatif kepada usahawan. Kejayaan atau kegagalan yang tidak disangka boleh menjadi sumber utama kepada inovatif apabila sesuatu tersebut tidak menarik perhatian atau tidak dirancang. Penukaran terhadap ciri-ciri demografis telah mencipta peluang yang besar untuk usahawan menjelajahi (explore). Sebagai contoh: taraf hidup dan peningkatan pendapatan. menghadiri seminar atau persidangan atau perbincangan diantara para profesional. c) Perubahan Demografis (Changes of Demographics) Perubahan demografis terhadap umur. 1985. Malah kebanyakkan produk atau perkhidmatan adalah inovasi berdasarkan pengetahuan yang memerlukan masa yang lama untuk melakukan penyelidikan dan dibangunkan oleh segolongan pakar. Terdapat empat punca sumber usahawan untuk inovasi.

kewangan dan kelengkapan yang menjadi satu benda yang penting untuk menjayakan inovatif. b) Tidak cukup sumber Sesetengah organisasi hendakkan perubahan dan inovatif tetapi menghadapi kekurangan sumber seperti sumber manusia. terdapat juga halangan datang dari sikap individu itu sendiri seperti: 1. Halangan kepada inovasi sering kali berlaku di dalam organisasi. pihak pengurusan akan menolak atau mengelak untuk memberi perhargaan kepada inovatif di dalam organisasi. Motivasi yang salah (improper motivation) . Selain dari halangan berpunca dari organisasi. namun terdapat juga kekurangan yang menjadi penghalang kepada inovasi. Di bawah senaraikan halangan kepada inovasi: a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif Sesetengah organisasi berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak mahu sebarang perubahan. Untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku.menyediakan pusat penjagaan kesihatan untuk mereka yang berminat. Halangan kepada Inovasi Walaupun usahawan mempunyai banyak idea yang inovatif. c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan (Traditional Management Behaviour) Pihak pengurusan mahu mengawal kakitangan daripada menjadi kreatif. Selain dari itu. Ini berlaku apabila pengurusan dikawal oleh kakitangan yang telah lama bertugas dan mereka ini masih mengekalkan cara mereka berfikir dan menolak sebarang perubahan. Bagi organisasi seperti ini. batasan diantara jabatan yang berlainan turut juga menghalang berlakunya komunikasi untuk inovatif idea dikalangan kakitangan. perubahan boleh mengancam budaya dan prosedur organisasi tersebut . Takut untuk mencuba (fear to trying) 2. Takut untuk melakukan kesilapan 3. terutama dari kakitangan itu sendiri. Dan kemungkinan perubahan akan mengancam kedudukan mereka.

Takut kepada perubahan 5. ia berjaya menguasai keseluruhan pasaran seluruh dunia. b) Untuk meneroka pasaran baru Dengan adanya produk dan perkhidmatan baru. Sesebuah organisasi tidak lagi boleh menunggu permintaan daripada pengguna. Pentingnya Kretiviti dan Inovatif untuk Usahawan a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan (to ensure an organisation’s survival) Kreativiti dan inovatif adalah sangat penting untuk membolehkan sesebuah organisasi bertahan dalam jangka masa yang panjang. organisasi haruslah boleh mengeluarkan sesuatu yang unik untuk para pelanggannya. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab untuk mencipta ‘nilai’ terhadap sumber asli tersebut untuk kegunaan manusia sejagat. Takut kepada kegagalan (fear to fail) 6. Masa hadapan sesuatu perniagaan bergantung kepada keupayaan mereka untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru. Tidak percaya pada diri sendiri – individu tersebut merasa diri mereka terlalu tua atau tidak pandai untuk melakukan tugas tersebut. usahawan boleh mengambil kesempatan meneroka pasaran baru. c) Untuk mengguna sumber asli Terdapat banyak sumber asli didunia ini. Akibatnya beliau tidak mencuba untuk mencari jalan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Usahawan seharusnya mengunakan sumber ini tanpa melakukan sebarang kerosakkan kepada alam sekitar. Malah kreativiti dan inovatif adalah pencipta sumber. Seorang usahawan yang kreatif dan inovatif akan senantiasa berfikir untuk menguasai pasaran baru dengan mengenalkan produk dan perkhidmatan baru. Contoh: apabila Philips memperkenalkan pemain DVD yang pertama di pasaran pada tahun 1995. Strategi untuk mengalakkan Kreativi dan Inovatif i) Kenal pasti kebolehan sendiri – adalah penting untuk mengetahui yang kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kreatif dan .4.

membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. iii) Tukar budaya orgnisasi – Organisasi mesti mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. cari masalah sebenar atau jalan penyelesaian yang terbaik. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Ini melibatkan akitiviti membaca. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya b) Inkubasi Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. Tetapi berhati-hati dengan kebolehan sendiri agar ia tidak menjadi penghalang kepada mencari jalan penyelesaian. ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. Apa itu kreativiti? Berikan definasi kretiviti? Kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi.inovatif. 2. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. Secara ringkas terangkan proses kreatif. berehat. a) Pengumpulan Pengetahuan Perlu bersedia mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. Menguji masalah dan peluang tersebut dengan memecahkannya menjadi pecahan-pecahan kecil. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. Ujian Kefahaman Sendiri 1: 1. .

Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. 4. 5. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. d) Penilaian dan Pelaksanaan Menukar idea tersebut menjadi realiti.bermain badmintan atau sedang meditasi c) Idea Jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. • Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. 3. Senaraikan dan terangkan halangan untuk kreativiti? a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Kepercayaan yang kita tidak kreatif. • Mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. disiplin. Dikenali sebagai ‘faktor eureka’. Bagaimanakah cara untuk memperolehi maklumat yang relevan untuk pengumpulan pengetahuan. . • Usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. • Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. Terangkan langkah-langkah pernilaian untuk proses kreatif. disiplin. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. • Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. • Menukar idea tersebut menjadi realiti. Ini melibatkan akitiviti membaca.

Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. Terangkan singkatan DO IT. d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti. bodoh dan tidak praktikal.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . Bagaimana anda mengeluarkan idea kreatif? • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) 7. 6.b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan. . Bagaimana caranya MIND mapping boleh menjana idea? • Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’. c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Tugasan yang bertimbun. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif.Transform (lakukan) 8. • Digunakan untuk menjana produk baru.Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka dan laksanakan teknik kreatif) I .Define problem (kenal pasti masalah) O . plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. menyelesaikan masalah. DO IT singkatan untuk: D .

• Setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. c. 9. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. Berani untuk mencuba idea yang baru. tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan . Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. • Ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. Sama seperti brainstorming. jangan cuba menganalisanya dahulu. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. g. Dengan cara ini. d. semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik. Mempunyai matlamat (goal-directed). e. f. Senaraikan lapan ciri seorang individu yang kreatif a. Kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.• Menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. Apa itu kumpulan nominal? • Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. Mempunyai kawalan diri yang baik. walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. Perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. Bersifat terbuka apabila menerima kritikan. b. Seorang yang merendah diri (humble) dan bangga diri (proud) dalam waktu yang sama.

inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. • Duplikasi (Duplication) – Fungsi telefon bimbit membolehkan kita . • Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. perkhidmatan atau proses sedia ada. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. perkhidmatan atau proses sedia ada. produk & perkhidmatan yang lebih baik. Apa itu inovasi? • Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. • Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk. Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. Anggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. • Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagian-bahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. perkhidmatan atau proses yang baru.h. langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. • Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. 2. Hari ini. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. Berikan beberapa contoh untuk setiap inovasi • Penciptaan (Invention) – Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse • Perluasan (Extension) – Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. Terangkan secara ringkas empat jenis inovasi • Penciptaan (Invention) – mencipta produk. 4. 3. perkhidmatan atau proses yang sedia ada.

Tetapi kini. MMS dan WAP. Mengapakah kreatif amat penting untuk usahawan. iii)Tukar budaya orgnisasi – Mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. perkhidmatan dan proses? i) Kenal pasti kebolehan sendiri – ukur baju sendiri ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan b) Untuk meneroka pasaran baru c) Untuk mengguna sumber asli . Bagaimanakah usahawan memperolehi idea untuk produk baru. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. • Perpaduan (Synthesis) – Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. Apakah halangan untuk inovasi? a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif b) Tidak cukup sumber c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan d) Takut untuk mencuba (fear to trying) e) Takut untuk melakukan kesilapan f) Motivasi yang salah (improper motivation) g) Takut kepada perubahan h) Takut kepada kegagalan (fear to fail) i) Tidak percaya pada diri sendiri 7. 5. 6.berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais.

Ini juga dikenali sebagai Persekitaran .Topic 4 Pengenalan Perniagaan mengenai persekitaran pelaburan selalunya membincangkan mengenai pasaran. pengurusan ekonomi dan sebagainya. Komponen Persekitaran Pelaburan (The components of ventures’ environment) Usahawan bukan sahaja perlu mengkaji suasana persekitaran semasa memulakan perniagaan mereka tetapi mereka perlu juga mengkajinya semasa pelaburan/perniagaan mereka sedang berkembang. Persekitaran adalah situasi dimana operasi pelaburan perniagaan berlaku. Persekitaran pelaburan boleh dibahagikan kepada dua bahagian: 1)Pandangan Makro – pandangan persekitaran luaran 2)Pandangan Mikro – pandangan persekitaran luaran dan dalaman a) Persekitaran Luaran (External Environment) Persekitaran luaran boleh mempengaruhi keputusan perniagaan yang akan dibuat untuk jangka masa panjang dan merupakan unsur yang tidak boleh dikawal. Persekitaran Makro terdiri daripada unsur berikut: • Politik dan Undang-undang yang dibuat (Legislation) • Ekonomi • Kebudayaan Sosial • Teknologi Kuratko dan Hodgetts (2004) membincangkan Persekitaran Mikro terhadap pelaburan perniagaan adalah sebahagian daripada Persekitaran Luaran Pelaburan. tetapi ia secara langsung boleh mempengaruhi keputusan dan aktiviti usahawan.

Dalam bahagian ini. kita akan menerangkan kesemua unsur tadi dan pengaruhnya terhadap usahawan. teknologi dan kebudayaan sosial. Persekitaran Mikro mengandungi unsur-unsur berikut: • Pengguna • Pesaing (Competitors) • Pembekal • Institusi Kewangan • Organisasi bukan Kerajaan • Agensi Kerajaan Persekitaran dalaman atau persekitaran industri juga dikenali sebagai Persekitaran Bersifat Persaingan di dalam Model Porter 5 Forces yang mana termasuk ancaman terhadap kemasukkan pesaing baru. b) Persekitaran Dalaman (Internal Environment) Persekitaran Dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan. ekonomi makro.Industri atau Persekitaran Tugas. Politik dan undang-undang yang dibuat . Walau bagaimanapun. produk tiruan (pengganti) dan kuasa tawar menawar pembekal dan pembeli. Institusi kewangan boleh dianggap sebagai Persekitaran Umum manakala Organisasi bukan Kerajaan dan Agensi Kerajaan boleh dikategorikan di bawah politik dan undang-undang yang dibuat. Persekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut: • Struktur Organisasi • Budaya • Sumber Pengaruh Persekitaran Makro Sebelum ini telah dinyatakan persekitaran makro melibatkan unsur seperti politik dan undang-undang yang dibuat. usahawan boleh mengawal unsur ini.

melindungi dan mengatur sumber. Ini akan menghalang sumber aliran bebas dari negara lain selaku perlindungan kepada industri tempatan. Selalunya usahawan terpaksa menerima unsur politik dan undang-undang yang dibuat untuk pelaburan (tugas) baru yang akan dibuat. Politik & a) Halangan Perdagangan◊ Isu global ◊Undang-undang yang dibuat & tarif b) Risiko politik c) Perjanjian Perdagangan d) Cukai◊ Isu nasional ◊ e) Peraturan Isu Global a)Halangan Perdagangan dan Tarif Halangan perdagangan dan tarif dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan yang didagangkan dalam pasaran antarabangsa. Ini adalah keadaan mana usahawan menggunakan kekuatan politik yang mereka ada.Politik dan undang-undang yang dibuat adalah sebahagian dari persekitaran makro yang yang mana setiap kumpulan yang berlainan akan bersaing untuk memperolehi perhatian dan sumber. undang-undang yang dibuat dan peraturan dimana perniagaan tersebut dijalankan. Mereka perlu patuh dan menerima polisi. Contoh: Sekatan Perdagangan telah dikenakan pada industri automobil di Malaysia. b)Risiko Politik Ini merujuk kepada kemungkinan untuk berlakunya ketidak stabilan. Di kawasan yang risiko politik yang tinggi. . adalah sukar dan mahal untuk usahawan membeli. rasuah dan keganasan di dalam negara atau kawasan dimana perniagaan itu dilakukan.

usahawan haruslah menilai persekitaran politik sepenuhnya untuk kenal pasti ancaman atau peluang yang ada. AFTA sebagai contoh. Ini akan menambah kepada kos untuk pelaburan baru. Usahawan Malaysia haruslah mempertimbangkan mengenai AFTA apabila membuat keputusan untuk berdagang di pasaran antarabangsa. • Sesetengah cukai menguntungkan pada perniagaan tertentu sahaja dan merupakan keadaan yang merugikan kepada perniagaa lain. adakalanya perniagaan menerima kesan negatif terhadap peraturan tersebut. Secara amnya. kesetabilan politik sesuatu negara dimana operasi perniagaan dilakukan akan memberikan peluang kepada usahawan untuk memulakan . c)Perjanjian Perdagangan Terdapat aliran untuk meningkatkan perjanjian perdagangan diantara negara. Kesan cukai atas operasi perniagaan adalah seperti berikut: • Mengurangkan tunai yang sedia ada untuk pelabur perniagaan untuk melabur. Kerana itu. Walau bagaimanapun. ujian. e) Peraturan Sebagai contoh peraturan adalah peraturan mengenai penggunaan dadah. Matlamat AFTA adalah untuk meningkatkan produtiviti ekonomi di dalam pasaran serantau. Ini melibatkan tambahan kos kepada perniagaan untuk kertas kerja. pemerasan dan korupsi akan melibatkan rasuah atau pembayaran yang tidak beretika akan berlaku. Isu Nasional d) Cukai Ini merupakan faktor kepolitikan utama yang harus dihadapi oleh usahawan pada peringkat nasional. pemantauan dan pelaksanaan.Risiko lain termasuk politik dan keganasan fizikal.

meramalkan dan mentaksirkan keadaan makro ekonomi yang akan memberi kesan kepada pelaburan baru. usahawan harus mengenal pasti paras mana yang memberikan lebih banyak kesan kepadanya. Setiap perniagaan saling berhubung kait antara satu sama lain di dalam tiga tahap tadi pada persekitaran ekonomi makro. nasional dan tempatan dimana operasi perniagaan mereka dijalankan. • Apakah keadaan ekonomi semasa? • Apakah suasana pasaran buruh? • Adakah kadar faedah berbahaya atau stabil? • Apakah nilai pertukaran mata wang? • Berapa banyak firma yang ada di dalam industri yang sama? • Adakah firma tersebut dalam berbagai saiz dan ciri. Usahawan haruslah meninjau. Mereka haruslah berupaya untuk melihat perubahan terhadap ekonomi dan berupaya untuk menetukan pembolehubah yang berkaitan untuk dianalisa. atau semua firma tadi serupa? • Apakah pemusatan geographical firma di dalam industri tersebut? • Adakah firma hanya memenuhi kehendak pasaran domestik? • Adakah terdapat peluang untuk pergi ke pasaran antarabangsa? • Apakah pertandingan semula jadi untuk perniagaan? . Walau bagaimanapun. Usahawan perlu menganalisa persekitaran ini pada paras global. memantau. penjualan dan pengunaan. Ekonomi Persekitaran ekonomi memainkan peranan penting di atas kejayaan atau kegagalan sesuatu pelaburan. Di bawah disenaraikan soalan-soalan yang harus ditimbulkan oleh usahawan mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru demi melihat secara keseluruhan iklim perniagaan. pengedaran. Persekitaran ekonomi makro melingkari kesemua produk dan penghasilan perkhidmatan.perniagaan atau mengembangkan perniagaan mereka.

Usahawan perlu menilaikan perubahan demografis demi untuk kenal pasti peluang perniagaan yang ada. b) Aliran Sosial Berhubungkan dengan sopan dan tingkah laku dimana manusia itu tinggal. Contoh: Penambahan jumlah kanak-kanak di dalam masyarakat akan menghasilkan peluang perniagaan seperti pelajaran. kuasa membeli dan kapasiti industri. kumpulan etnis dan struktur bilangan penduduk menurut umur. jantina. lokasi geographical dan bilangan penduduk distribusi pendapatan.Kebudayaan dan Sosial Persekitaran kebudayaan sosial terdiri daripada dua aspek: Demografis¬ Aliran budaya dalam masyarakat¬ a) Perubahan demografis Berlaku atas sebab perubahan bilangan penduduk. makanan dan pakaian kanak-kanak. Cara hidup mengambarkan cita rasa dan kecenderungan manusia. Kesemua unsur ini menjadi faktor sumbangan kepada kehendak pengguna. Pembolehubah yang memerlukan perhatian adalah: i) Pembentukan rumah tangga ii) Ragam pekerjaan dan kadar tenaga buruh iii)Tahap pendidikan iv) Corak pembelanjaan v) Corak waktu lapang (leisure) . Usahawan perlu menilai dan memantau pertukaran cara hidup demi untuk mengenal pasti peluang perniagaan. Walau bagaimanapun perubahan aliran demografis adalah diluar kawalan usahawan.

terdapat kelemahan kerana tiada pasaran untuk penemuan tersebut pada peringkat awal pasaran. bahan dan pengedaran. Menilai dan memantau perubahan teknologi bukannya perkara yang mudah kerana bukan mudah memperolehi maklumat. Teknologi Cabang pengetahuan yang berkenaan dengan industri seni. Contoh: penemuan semikonduktor mencipta peluang perniagaan di dalam bidang komputer. penciptaan selalunya mempunyai nilai ekonomi dan tidak mempunyai saingan pada peringkat awal dan selalunya dimonopoli oleh individu yang mempunyai hak undang-undang terhadap penemuan tersebut. proses. produk formulasi dan pengeluaran. hasil penemuan atau kaedah boleh ditakrifkan sebagai teknologi. Usahawan juga mesti meramalkan dan menilai segala perubahan yang berlaku untuk memperolehi keuntungan. Untuk ini. Perubahan teknologi berada dalam dua keadaan iaitu Penemuan Tulin (pure invention) dan Proses Inovatif. a) Penemuan Tulin Penemuan tulin merujuk kepada penciptaan sesuatu yang baru berbeza dari teknologi sedia ada atau produk. Penemuan baru mencipta pasaran dan peluang untuk perniagaan. b) Proses Inovatif Proses inovatif merujuk kepada perubahan kecil terhadap rekabentuk.Usahawan boleh menggunakan informasi data yang ada dari sumber umum dan sendiri untuk menilai dan memantau perubahan ini. . kejuruteraan. Analisis teknologi memerlukan penilaian dan pemantauan dari mula produk tersebut dibangunkan dan dikomersilkan. Walaupun begitu. sains gunaan.

pesaing.Malah saintis yang terlibat didalam kajian awal tidak mengetahui nilai komersil yang dicapainya. agen. Persekitaran ini mempengaruhi aktiviti keusahawanan dan sukar untuk usahawan mempengaruhi elemen ini di dalam industri. pembekal. agensi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan. b) Pesaing Usahawan yang ingin melakukan perniagaan baru mestilah menganalisis pesaing mereka di dalam industri. Kumpulan manusia seperti ini mempengaruhi keputusan usahawan. Sesetengah produk digunakan oleh pengguna industri seperti pengedar. Mereka mengunakan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh industri. institusi kewangan. Pengaruh terbesar industri adalah penguna. Pesaing adalah mereka yang berniaga untuk memenuhi kehendak pengguna yang sama atau mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada pengguna tersebut. Pengguna adalah ‘raja’ di dalam sistem pasaran. Pengguna boleh menjadi individu di dalam masyarakat seperti: surirumah. Walau bagaimanapun. a) Pengguna Pengguna merupakan kumpulan sasaran utama di dalam perniagaan. Persekitaran Mikro Persekitaran mikro untuk pelaburan baru adalah juga merujuk kepada persekitaran industri. Mereka boleh mengenal pasti pengguna (untuk perniagaan sedia ada) atau bakal pengguna (untuk . ia merupakan satu kelebihan dan peluang untuk usahawan sekiranya ia mengetahui informasi tersebut. pelajar atau sekumpulan manusia. Usahawan memerlukan perancangan dan melaksanakan strategi tertentu untuk mendapat kelebihan bersaing di dalam industri. pekerja. pemborong dan peruncit.

f) Organisasi Bukan Kerajaan . Oleh demikian. Sesetengah polisi memberi kesan secara langsung kepada aktiviti keusahawanan. Usahawan boleh mengenali mereka dengan melalui direktori perniagaan. Kerajaan juga menyediakan sokongan kepada usahawan. institusi kewangan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap usahawan. d) Insitusi Kewangan Insitusi kewangan merupakan punca luaran untuk membaiyai perniagaan baru atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada. Polisi Penswastaan dan Dasar Pertanian. Pinjaman dari institusi kewangan bukan sahaja sukar diperolehi untuk perniagaan baru kerana tidak mempunyai rekod semula ini tetapi terpaksa membayar kadar faedah yang mana akan membebankan perniagaan baru. Contoh: Dasar Ekonomi Baru. Analisis grid boleh digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menentukan tahap persaing di dalam industri. Polisi dan peraturan yang kerajaan laksanakan mempunyai objektif dan tujuan tertentu.perniagaan baru) dengan bertanya di mana mereka membeli produk atau perkhidmatan. Mereka boleh menaikkan harga barangan atau perkhidmatan yang mereka jual. Mereka juga boleh mengurangkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ada di pasaran. Usahawan juga boleh mengenal pastik kekuatan dan kelemahan pesaing mereka dengan alat ini dan membantu mereka memulakan pelaburan baru. c) Pembekal Pembekal adalah kumpulan kedua yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan. e) Agensi Kerajaan Kerajaan mempengaruhi aktiviti keusahawanan melalui pelaksanaan polisi.

Kumpulan Pencinta Alam Sekitar dan sebagainya merupakan organisasi bukan kerajaan yang mempengaruhi usahawan. Kumpulan ini mempengaruhi usahawan melalui kempen terhadap produk atau perkhidmatan dan dengan penyebaran maklumat mengenai sesuatu produk. a) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri. struktur dan budaya. kewangan. Organisasi Persekitaran Dalaman Organisasi Persekitaran Dalaman terdiri daripada sumber. Organisasi Politik. Kumpulan Agama. idea. Dengan ini boleh mempengaruhi pengguna dan memberikan tekanan kepada kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu isu. pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. kemahiran. Persatuan Perniagaan. sumber manusia. teknologi dan reputasi. b) Struktur Struktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. tenaga. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Kesemua unsur ini mempengaruhi usahawan di dalam membuat keputusan dan aktiviti yang dilakukan. harta yang nyata dan harta tidak nyata. Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka sebelum membuat sebarang keputusan atau formulasi sebarang strategi. c) Budaya Budaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi .Persatuan Pengguna. Ciri-ciri peribadi keusahawanan.

pengguna. hobi dan persekitaran sosial usahawan. Peluang juga boleh didefinasikan sebagai keupayaan untuk mencipta yang baru yang melibatkan pengetahuan. Peluang boleh menukar situasi yang buruk atau rugi menjadi situasi yang baik atau menguntungkan. Kebanyakkan peluang yang baik dalam perniagaan tidak selalunya muncul (timbul) tetapi keputusannya adalah berpunca dari sikap usahawan yang berwaspada di dalam mengenal pasti peluang yang bakal mereka perolehi.perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia. peluang boleh didefinasikan sebagai: “Suatu konsep perniagaan yang jika ditukar menjadi produk atau perkhidmatan yang nyata oleh pengusaha perniagaan. ekonomi. rakan sejawat perniagaan. teknologi. ia akan menghasilkan keuntungan kewangan. Kebanyakkan usahawan tidak mempunyai cara formal untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang ada. Pengenalan kepada Peluang: Fasa Proses Perspektif terhadap Keusahawanan . Peluang juga boleh dijelaskan sebagai aliran luaran yang positif atau perubahan yang menyediakan kemungkinan yang unik (tersendiri) dan jelas untuk memberikan nilai pada inovatif dan penciptaan. Menurut Myzuka (2000). politik. Pengenalan Kepada Peluang Perniagaan Peluang boleh wujud di atas kertas atau sebagai idea. rakan di dalam sistem pengedaran dan orang teknikal adalah sumber yang terbaik untuk mendapatkan idea pelaburan yang baru. sosial dan keadaan (suasana) demografis. Walau bagaimanapun.” Peluang selalunya dikaitkan dengan pengalaman.

Sesetengah usahawan merampas peluang melalui eksplorasi dan sesetengah usahawan mendapat peluang dari keadaan yang untung. Usahawan yang mengejar peluang seharusnya menambahkan nilai produk atau perkhidmatan mereka untuk menarik pelanggan. Usahawan sepatutnya boleh mengenali. perubahan ekonomi. Peter Drucker. tetapi tiada apa akan berlaku pada peluang ini sehingga adanya orang yang mempunyai motivasi dan bertenaga untuk mengenali peluang tersebut. memberikan peluang kepada pelabur baru yang berminat. Penumpuan kepada faktor ini.Pengenalan kepada peluang adalah satu fasa utama di dalam Proses Perspektif terhadap keusahawanan. Peluang ini sendiri dihasilkan oleh faktor ekonomi. teknologi dan keadaan sosial akan mencipta peluang. Proses keusahawanan bermula apabila seorang atau lebih manusia mengenal pasti peluang yang ada. mengejar dan merebut peluang perniagaan yang ada. pengedar dan penjual. Menurut Mukesh Chatter di dalam Baron & Shane (2004). Usahawan yang berjaya adalah mereka yang berjaya merebut dan mengejar peluang tersebut. adalah seorang penulis pengurusan yang terkenal telah mengenal pasti tujuh potensi sumber untuk memperolehi peluang dari konteks luaran seperti yang ditunjukkan jadual di bawah: . teknologi dan sosial.

. Ecommerce memberi peluang usahawan untuk menukar idea kepada pasaran baru yang mengasyikkan. Ia juga boleh menawarkan perkhidmatan secara peribadi yang sesuai mengikut kehendak individu tersebut dan membolehkan interaktif antara pengguna dan syarikat itu sendiri.E-Commerce (perdagangan) adalah suatu peluang baru Evolusi elektronik perdagangan telah mencipta banyak peluang baru dan perniagaan baru. dengan data yang dikemaskini setiap setengah jam (bergantung kepada syarikat tersebut le). Perkara yang paling penting adalah e-commerce boleh mengurangkan kos transaksi. Teknologi yang menggunakan e-commerce menawarkan informasi yang memberi bantuan kepada pengguna membuat keputusan. Ia membolehkan syarikat membawa pelanggan untuk mengalami pengalaman web dari mula sehingga akhir. Walau bagaimanapun. Usahawan boleh menggunakan katalog di laman web untuk mempromosi dan menjual produk mereka secara ‘online’. Informasi di dalam e-commerce boleh dicapai 24 jam sehari. membina dan memasarkan perniagaan melalui e-commerce boleh memakan kos yang tinggi.

usahawan mestilah menggunakan sumber tersebut untuk melaksanakan plan perniagaan tersebut. Akhirnya. Jadual pada muka surat 41 (modul OUM). dan ia membezakan kelebihan di dalam persekitaran yang penuh dengan persaingan. Sumber untuk peluang tersebut mestilah juga ditentukan. Kesempatan (peluang) mestilah sesuai dengan kepandaian individu dan matlamat usahawan tersebut. Plan tersebut mestilah mempunyai asas untuk membuat keputusan sama ada untuk bertindak terhadap peluang yang ada atau tidak. melalui rakan atau orang teknikal. Plan perniagaan yang baik mesti dibangunkan untuk mengeksploitasi peluang yang ada. ia adalah nyata dan mengetahui nilai sebenar. fokus terhadap peluang tersebut dan bukan pada keseluruhan pelaburan (venture). Aspek terhadap Proses Keusahawanan Magnitude(besarnya) Terhadap Peluang Magnitud terhadap peluang bergantung kepada faktor di bawah: Nilai yang usahawan itu mahu cipta. Penilaian merupakan elemen yang paling kritikal bagi proses keusahawanan. teman sejawat perniagaan. Plan taksiran kesempatan (peluang) mestilah pendek. menunjukkan proses penilaian yang mana melihat ciptaan dan lamanya kesempatan itu ada.Penilaian Terhadap Peluang Perniagaan Sama ada peluang tersebut dikenal pasti dari pandangan pengguna.¬ . Setiap peluang mestilah ditapis dan dinilai dengan berhati-hati.

Saiz peluang yang akan menarik perhatian pelabur¬ Faktor ekonomi yang memerlukan kecekapan menggunakan aset. Manakala sekiranya kadar pertumbuhan yang terlalu rendah akan menyebabkan usahawan gagal menimbulkan keinginan untuk mencipta dan tidak berjaya menarik pelabur. Kadar pertumbuhan yang terlalu pantas untuk jangka masa yang lama akan memberikan kesan yang negatif kerana ia memerlukan peruntukkan kewangan yang banyak dan berterusan.¬ Keperluan perniagaan untuk menarik rakan sepasukan untuk menjayakan perniagaan. Peluang yang baik datang dalam tiga situasi: Peluang yang asli mesti menjadi petunjuk kepada peluang lain¬ Peluang yang baik boleh memaksa organisasi untuk mengembangkan kemahiran yang boleh mempengaruhi untuk pencarian lebih banyak idea baru¬ Pelaksanaan terhadap peluang mestilah dilakukan secara berkumpulan atau pengkongsian¬ Usahawan juga harus menimbangkan persekitaran persaingan seperti syarikat baru perlu hidup di dalam industri yang luar dan perlu mencari jalan untuk bersaing dan membuat duit. peluang (kesempatan) adalah . usahawan berasaskan perkembangan tidak hanya mempertimbangkan magnitud peluang yang ada tetapi mesti juga menimbangkan harapan kadar pertumbuhan akan datang.¬ Walau bagaimanapun. Sumber kepada Peluang: Sumber (asal mula) terhadap Pelaburan Baru Seperti yang telah diterangkan sebelum ini.

Apabila syarikat telah berniaga beberapa ketika. Jadual di bawah menunjukkan lima contoh peluang yang berbeza apabila berlaku perubahan teknologi. ia telah mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan syarikat baru seperti yang ditunjukkan pada jadual di bawah. sosial atau keadaan demographics akan menghasilkan sesuatu yang baru. .situasi dimana perubahan teknologi. (terutama) ekonomi. politik. Peluang (kesempatan) dan Firma Baru Syarikat yang telah lama bertapak akan melakukan kerja yang lebih baik di dalam mengeksploitasikan peluang yang jika dibandingkan dengan syarikat yang baru.

Bagaimana anda mengenal pasti peluang perniagaan? 6. Terangkan proses fasa perspektif terhadap keusahawanan? 7. 2. Nyatakan persekitaran mikro dan persekitaran dalaman untuk syarikat baru? 5. Kenapa ushawan perlu menilai persekitaran pelaburan mereka? 2. 3. Apakah persoalan yang penting mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru? 4. Senaraikan komponen keusahawanan persekitaran pelaburan? 3. Kenapa usahawan perlu mengetahu mengenai politik dan undangundang yang dibuat berdasarkan dimana operasi syarikat akan dijalankan. Bagaimana anda menilai peluang perniagaan? Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. Nyatakan persekitaran makro untuk pelaburan baru? 4.Ujian Kefahaman Sendiri 1 1. Beri contoh dari isu global yabg pengusaha perlu tahu. Apakah rupabentuk perubahan teknologi? .

7.5. Kenapa usahawan perlu menilai persekitaran dalaman? Senaraikan sumber peluang perniagaan? Bagaimana e-commerce boleh membantu usahawan? Apakah faktor-faktor peluang? Topik 5 . 6. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful