Topic 1 Pengenalan Kepada Keusahawanan

“Apa yang kita dengar mengenai keusahawanan yang dikatakan oleh pemikiran pengurusan di Amerika adalah salah. Ia bukan magik, bukan misteri dan tidak ada kena mengena dengan baka. Keusahawanan adalah disiplin dan boleh dipelajari.” - Peter F. Drucker Evolusi Keusahawanan Perkataan ‘entrepreneur’ datang dari perkataan bahasa Perancis “entre predre” yang bermakna “to undertake”. Dalam bahasa Melayu ianya boleh dimaksudkan sebagai “untuk mengambil alih”. Zaman Dan Kaitannya Dengan Konsep serta Teori Keusahawanan. Pada zaman permulaan Definasi keusahawanan bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan, menerima segala risiko fizikal dan emosi. Setelah pedagang berjaya menjual barangan tersebut, keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang tersebut. Pada zaman pertengahan Usahawan digambarkan sebagai seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. Ia mungkin mengawal projek tersebut menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan. Dalam kes ini, usahawan tidak menanggung sebarang risiko. Usahawan pada zaman ini, adalah seorang yang mengawal(berkuasa) kerja-kerja pembinaan seperti bangunan awam dan gereja. Abad ke 17

Terdapat hubungan diantara risiko dan usahawan. Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Harga kontrak adalah tetap. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. Pakar ekonomi Richard Cantillion mengutarakan teori (definasi) awal mengenai usahawan. Beliau dikatakan pengasas kepada istilah entrepreneur (usahawan). Pada pandangan beliau, usahawan merupakan menerima risiko taruhan. Pedagang, petani, juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti, dengan ini mereka menanggung risiko. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital, BUKAN pembekal modal. Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Pada pertengahan abad 20an, pereka cipta (mencipta idea, produk, teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. Abad ke 21 Usahawan dikenali sebagai seorang hero untuk pasaran Free Enterprise. Usahawan abad ini mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. “Sekarang, kebanyakkan orang mengatakan usahawan adalah perintis (pelopor) di dalam mencipta perniagaan baru.” Kuratko & Hodgetts Konsep Keusahawanan Menurut Histrich dan Peter (1988), keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’, masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan.

Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan, psikologi dan sosial. Dan menerima manfaat dari segi kewangan, kepuasaan peribadi dan kebebasan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1) Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. 2) Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. 3) Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan, psikologi dan sosial. 4) Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence), diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Pada sesetengah usahawan, duit menunjukkan simbol kejayaan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution). Siapakah Usahawan? Usahawan adalah perintis (pelopor) kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka ini mengesan peluang yang ada, membawa kepada pendapat baru (innovate) dan prestasi yang baik menjadi satu piawai di dalam era ‘free enterprise”. Scaborough dan Zimmerer (1988) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang mencipta suatu perniagaan baru dan menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti demi untuk memperolehi keuntungan dan pertumbuhan (perkembangan) dengan mengenal pasti peluang dan

menyediakan sumber untuk mencapainya. Usahawan selalunya bermula hanya dengan idea yang ada dan selalunya idea yang mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang bersesuaian.” Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang berusaha untuk mengatur, mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu, perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Dengan optimistik dan komited, usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru, semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan.” (entrepreneurial = dengan pengusaha, tetapi diterjemahkan kepada perniagaan) Hari ini, usahawan adalah seorang inventor (penemu cara baru) atau seorang ahli perniagaan yang mencari(mengenal pasti) dan meraih peluang yang ada; menukar peluang tersebut menjadi idea yang dapat dilaksanakan atau dapat dijual; menambah nilai; usaha; duit, kecekapan; mengambil risiko dengan terhadap persaingan di pasaran apabila melaksanakan idea tersebut dan menyedari ganjaran yang akan diperolehi hasil dari usaha tersebut. Kepentingan Keusahawanan Keusahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Satu teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan inovasi(pembaharuan) adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam membina produk atau perkhidmatan baru di dalam pasaran.

Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Keusahawanan melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan, di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. Keusahawanan melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik, mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Dengan ini, masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. Keusahawanan membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. Keusahawanan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. Mitos (dongeng) Mengenai Keusahawanan Terdapat banyak mitos mengenai keusahawanan. Mitos ini terjadi kerana kurangnya kajian yang dilakukan terhadap keusahawanan. Kuratko dan Hodgetts (2004) telah membicarakan 10 mitos keusahawanan. Mitos (dongeng) 1: Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu, bukan seorang pemikir. Fakta 1: Walaupun usahawan lebih kepada aksi, mereka juga merupakan seorang pemikir. Mereka selalunya merancang sesuatu dengan teliti. Malah selalunya menyediakan pelan alternatif sekiranya pelan yang asal mengalami kegagalan. Ini menunjukkan usahawan adalah seorang pemikir dan pelaksana (doers). Mitos 2:

Mitos 3: Usahawan selalunya seorang pencipta. Kejayaan usahawan bergantung kepada idea kreatif dan inovatif di dalam kerja yang dilakukan dan ciri-ciri ini boleh dipelajari Mitos 4: Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial). Fakta 4: Kepercayaan ini timbul kerana adanya peniaga yang menjadi usahawan berjaya setelah berhenti dari sekolah atau berhenti dari kerja. usahawan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. tetapi idea inovatif beliau telah menjadikan McDonald sebuah syarikat makanan segera terbesar di dunia. Fakta 2: Kebanyakkan usahawan dan bukan usahawan mengatakan ciri-ciri usahawan tidak boleh diajar dan dipelajari. Mitos 5: . Tetapi kajian telah membuktikan usahawan boleh diajar dan dipelajari. pendidikan dan organisasi sosial tidak mengesahkan (recognise) usahawan. Sebagai contoh Ray Kroc bukan pencipta francise untuk makanan segera. proses dan terdapat kajian kes yang membolehkan topik tersebut dipelajari . Hari ini. namun terdapat banyak usahawan yang berjaya bukannya pencipta. tidak boleh dicipta. Menurut sejarah. Mereka mengatakan siri usahawan adalah secara semula jadi. Usahawan kini dilihat sebagai seorang profesional. Fakta 3: Walaupun banyak pencipta adalah juga usahawan.Usahawan dilahirkan secara semula jadi. Keusahawanan mempunyai model.

seorang usahawan mestilah membuat rancangan. persediaan. Kebanyakkan usahawan yang berjaya hari ini tidak mempunyai kesemua ciri-ciri profil apabila memulakan perniagaan. Fakta 7: “Berada pada tempat yang betul pada masa yang betul” merupakan suatu kelebihan. Senarai ini sama ada tidak disahkan ataupun tidak lengkap. tekad(kepastian). Hari ini. Fakta 8: . Apa yang penting. keinginan.Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” usahawan. Ia juga adalah benar. ia hanya berdasarkan kepada kajian kes yang dilakukan ke atas orang yang telah berjaya. wang adalah sumber tetapi bukan semuanya bergantung kepada wang. Mitos 6: Kesemua usahawan memerlukan wang. Fakta 6: Ia adalah benar. Fakta 5: Terdapat banyak buku dan artikel yang menyenaraikan ciri-ciri usahawan yang berjaya. kita sedar untuk mencapai profil 100% seorang usahawan adalah perkara mustahil. Walau bagaimanapun “Keuntungan terjadi apabila persediaan menjumpai peluang”. kebanyakkan punca kegagalan perniagaan adalah ketidak cukupan pembiayaan. Mitos 7: Semua usahawan bergantung kepada nasib. pengetahuan dan inovatif Mitos 8: Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan. Untuk usahawan. semua peniagaan memerlukan kapital untuk hidup.

usahawan selalu melakukan kerja secara moderat dan mengira risiko yang akan berlaku Pembangunan Keusahawanan di Malaysia Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. Ini bermaksud. Kenyataan ini tidak benar untuk pasaran yang bersifat persaingan. Kunci utama untuk kejayaan adalah perancangan yang teliti dan persediaaan yang mencukupi. manakala kaum . Fakta 10: Risiko merupa elemen utama di dalam proses keusahawanan. tetapkan masa serta sediakan rancangan untuk mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul dan cuba kekurangkan masalah ini dengan melalui perancangan yang teliti. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. kebanyakkan usahawan mengalami beberapa kegagalan sebelum mereka memperolehi kejayaan. Pada pandangan orang awam. usahawan selalunya mencari informasi dan membuat perancangan sebelum melakukan sebagai aktiviti. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Mitos 9: Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi.“Terlalu banyak perancangan dan penilaian berperanan memberikan masalah yang berpanjangan”. Apabila British memerintah Tanah Melayu. Mitos 10: Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim. Usahawan belajar dari kegagalan sendiri serta kegagalan orang lain sebagai rujukan dan panduan mereka dimasa akan datang. kebanyakkan usahawan adalah penanggung risiko yang tinggi. Usahawan perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Fakta 9: Memang benar. Dengan cara ini. Tetapi pada dasarnya.

Hasilnya. tidak boleh dicipta Usahawan selalunya seorang pencipta Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial) Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” Kesemua usahawan memerlukan wang Semua usahawan bergantung kepada nasib Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan . kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. masyarakat dan negara. Ujian Kefahaman Sendiri 1. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Selepas kemerdekaan. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. bukan seorang pemikir Usahawan dilahirkan secara semula jadi. Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Apakah 10 mitos keusahawan? Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu. Tahun 1995. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Kini. Semenjak dari itu.India bekerja disektor perladangan. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. 1.

• Melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. . 3. • Bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. • Mmeningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan • Melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. • Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. Bincangkan kepentingan keusahawanan. • Melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan.Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. Dengan ini. mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim 2. di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang. • Membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. • Menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Berikan senario pembangunan keusahawanan di Malaysia. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik. • Individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan.

Hasilnya. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. Nyatakan evolusi keusahawanan Zaman Konsep dan Teori Pada zaman permulaan Bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). organisasi. alam sekitar (environment) dan proses. • Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. • Selepas kemerdekaan. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. pendidikan dan kelembagaan (institution). • Kini.. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum lain. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Tahun 1995. Terangkan maksud keusahawanan Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan. ditubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif. menerima segala risiko fizikal dan emosi. Setelah pedagang . 2. Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. Kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian.• British memerintah Tanah Melayu. Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka.

Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. BUKAN pembekal modal Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti. keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang. “Seorang yang berusaha untuk mengatur. pereka cipta (mencipta idea. Abad ke 21 Usahawan mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. Abad ke 17 Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu. produk. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Dengan optimistik dan komited. mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan. Menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan dan tidak menanggung sebarang risiko. Pedagang. perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Siapakah usahawan? Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai. dengan ini mereka menanggung risiko.” . 3. Pada pertengahan abad 20an. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital. usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru. Pada zaman pertengahan Seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. Harga kontrak adalah tetap. petani. juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan.berjaya menjual barangan tersebut.

Ciri-ciri Usahawan yang berjaya 2. Mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. Berikan empat aspek asas keusahawanan 1. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku.4. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Pada sesetengah usahawan. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence).1 . Topik 2 2. 4. duit menunjukkan simbol kejayaan. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. . 3.1. psikologi dan sosial. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan.1 -Inisiatif dan bertanggungjawab Kebanyakkan para pengkaji bersetuju keberkesanan aktiviti usahawan adalah dengan mencari dan mengambil inisiatif. 2. Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan.Komitmen yang tinggi Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan.1. Golongan ini sanggup meletakkan diri mereka sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam sesuatu operasi tidak kira sama ada berjaya atau gagal. 2.2 .

Di dalam mencari peluang perniagaan baru. struktur atau strategi. segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. semua perkiraan telah diambil kira demi untuk mengelakkan usahawan tersebut menanggung risiko yang tidak sepatutnya. usahawan melihat peristiwa atau kejadian sama seperti orang lain. Dengan mempunyai keyakinan dan optimistik yang tinggi.Orientasi Peluang (kesempatan) – Opportunity Orientation Fokus usahawan dan mula merebut peluang tidak bergantung kepada kajian.2. 2.Kreatif dan Inovatif Kreatif dan inovatif adalah perkara utama yang perlu ada pada setiap usahawan untuk memperolehi kelebihan persaingan di dalam pelaburan mereka. Usahawan mempunyai kebijaksanaan di dalam mencari peluang yang ada.5 .3 . tidak hairanlah banyak usahawan yang pernah gagal berkali-kali akhirnya menjadi seorang usahawan yang berjaya.1.Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Usahawan bukanlah seorang yang sanggup mengambil risiko secara membabi buta. 2.6 . Apabila seorang usahawan melibatkan diri didalam sesuatu pelaburan. . Melalui fikiran yang kreatif. tetapi hasilnya atau penilaian terhadap peristiwa tersebut adalah berlainan.1. Kecenderungan ini membuatkan mereka bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar.Keyakinan dan Optimistik Usahawan mempunyai keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. Mereka bermula dengan peluang yang ada dan membiarkan kefahaman mereka menjadi panduan ke atas isu-isu yang penting. Usahawan bukan sahaja berkebolehan mencari peluang yang ada tetapi mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut.4 .1.1. 2. inovatif dan daya imaginasi.

wang hanya sekadar menunjukkan kejayaan yang mereka kecapi dan wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. visi dibangunkan setelah usahawan mula menyedari apa yang telah berlaku kepada firma tersebut.Keupayaan Menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai.1. usahawan boleh mempelajari dari kesilapan yang telah mereka lakukan. Satu fahaman yang sering disalah ertikan mengenai usahawan adalah “wang menjadi satu keinginan yang kuat”. 2.9 .1. usahawan berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. Kepada usahawan. Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. Dari maklumbalas.1. 2. Usahawan berkebolehan untuk mengurus sumber mereka secara berkesan untuk menukarkan visi menjadi realiti.Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. 2.8 . Oleh itu. Apabila usahawan memulakan sesuatu. Kreativiti boleh dipelajari.1. 2. mengunggulinya dan mengejar serta mencapai citacita yang mencabar.10 . beliau mempunyai semangat untuk menyelesaikannya. Mereka aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. .Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Usahawan suka mengetahui bagaimana prestasi mereka dan sering kali cuba memperbaikinya. Tidak semua usahawan mempunyai visi diawal perbukaan firma mereka. Di kebanyakkan kes.Kemahiran Berorganisasi (Skilled at Organising) Membina perniagaan dari permulaan bukannya perkara yang mudah.usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna.7 .

Berdikari (Independent) Usahawan adalah seorang yang berdikari.1.15 .2. Usahawan perlu lebih bertenaga untuk membolehkan mereka menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi. 2.13 .14 . Mereka suka menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka.Semangat Berpasukan (Team Building) Usahawan yang berjaya selalunya mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. 2. mereka masih lagi mencari peluang yang ada. dan mereka boleh mempengaruhi akibat yang akan berlaku hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka belajar dari kegagalan.11 . Tenaga tersebut merupakan faktor utama untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan.Lebih Bertenaga (High level of Energy) Usahawan adalah lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang. Kemajuan dan kemunduran berada di dalam kawalan dan pengaruh mereka sendiri.Bertoleransi terhadap Kegagalan Usahawan tidak mudah kecewa.12 . Pada waktu yang sukar. Ini tidak bermakna usahawan mesti . 2.Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri.1.1. Kebanyakkan usahawan percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan berbanding dengan kejayaan. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan. 2.1.1. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun.

2 Usahawan Menilai Diri Sendiri (Entreprenuer SelfAssessment) Terdapat banyak cara untuk menguji potensi seseorang untuk menjadi seorang usahawan. jantina. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Huefner dan Hunt (1991) adalah antara yang menyediakan interaktif secara talian (online). Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. warna dan kerakyatan. http://bizmove. kaum. sikap tegas(ketegasan) seringkali membawa kepada kegagalan.16 . Usahawan bukan diturunkan secara genetik (keturunan).com/other/quiz. Dengan ekonomi dunia yang sering berubah.1.membuat semua keputusan. Mereka mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting. Robinson. Itu pun kalau kita berminat untuk menjadi usahawan yang berjaya. Ia menyediakan ujian dan kuiz mengenai keusahawanan untuk menguji tahap kita untuk menjadi usahawan. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan. 2.htm . Stimpson. Mereka amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan. kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan. kemahiran boleh dipelajari.Fleksibel Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. Semua orang berpotensi untuk menjadi usahawan tanpa mengira umur. 2.

terutama ahli perniagaan kecil-kecilan sebahagiannya mempunyai ciri-ciri seorang usahawan tetapi ciri-ciri tersebut hanyalah merupakan paras yang rendah bagi seorang usahawan.3 Perbezaan diantara Ahli Perniagaan (Businessman). Pengurus (Manager) dan Usahawan (Entrepreneurs) a) Perbezaan diantara ahli perniagaan dengan usahawan. iaitu tidak semua ahli perniagaan adalah usahawan. terutama ahli perniagaan yang berniaga secara kecil-kecilan. Walau bagaimanapun semua usahawan adalah ahli perniagaan. b) Perbezaan diantara pengurus konvensional dan usahawan . Terdapat beberapa perkara yang membezakan di antara ahli perniagaan dengan seorang usahawan. Ini berdasarkan fakta.2. Ahli perniagaan. Usahawan tidak sama dengan ahli perniagaan.

Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. Terangkan 10 ciri-ciri utama seorang usahawan yang berjaya? 1. 1. Satu kualiti yang sangat perlu ada pada setiap usahawan. 2. Komitmen yang tinggi Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan.Daftar: Optimistic – seorang yang berfikiran positif terhadap sebarang halangan Creative – berkebolehan menghasilkan sesuatu produk dan mampu mengeluarkan idea yang berguna. Innovative – berkebolehan mencipta sesuatu yang unik. Inisiatif dan bertanggungjawab Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku. Ujian Kefahaman Sendiri 1. .

Keyakinan dan Optimistik Keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna. Bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. inovatif dan daya imaginasi. Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. Wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. Kreativiti boleh dipelajari. Orentasi Peluang (kesempatan) Berkebolehan mencari peluang yang ada dan mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut. Kreatif dan Inovatif Melalui fikiran yang kreatif. Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. 4. Kebolehan menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai.3. 7. 8. 6. 5. . Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. 9.

16. Kemahiran Mengatur (Skilled at Organising) Berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. Semangat Berpasukan (Team Building) Mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun. 12. 14. Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri. Percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan. 15. 11. Menukarkan visi menjadi realiti. Berdikari (Independent) Menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka. Mereka belajar dari kegagalan. Lebih Bertenaga(High level of Energy) Lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang. Fleksibel . Toleransi terhadap Kegagalan Tidak mudah kecewa. 13.10. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan. Usahawan perlu lebih Menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi. Mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting.

Amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan. Ini kerana semua ciri yang dinyatakan di atas merupakan ciri-ciri yang positif. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan.Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. . ini kerana 16 ciri-ciri yang dinyatakan di atas merupakan kajian yang telah dilakukan terhadap tokoh usahawan yang telah pun berjaya. 3. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Mengapa kita selaku seorang usahawan perlu mengambil ujian “menilai diri sendiri”? Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. Adakah seorang yang mempunyai ciri tersebut boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya? Kenapa? Boleh. 4. 2. kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan. Apakah maksud “mempunyai komitmen yang tinggi untuk usahawan”? Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut.

Siapakah dia peniaga kecilan? Berikan contoh spesifik? 2.Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. Topik 3 Membentuk kreativiti dan inovatif keusahawanan Objektif: . Bincangkan perbezaaan diantara pengurus konvensional dan usahawan.

Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004). kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. memasukkan dan memajukan dan seterusnya akan dilaksanakan dan sebagai pulangan usahawan dan organisasi akan mendapat manfaatnya. Menerangkan makna dan konsep kreativiti dan inovatif Menerangkan proses kreativiti Membuktikan teknik kreativiti Memberikan contoh inovatif Membincangkan halangan kreativiti dan inovatif Apa itu kreativiti? Pernahkah anda terfikir betapa pentingnya kreativiti kepada usahawan? Terdapat beberapa definasi untuk kreativiti. idea tersebut diperkembangkan dari proses kreatif yang mana imaginasi individu akan membayangkan. Secara amnya.1. Hunt dan Osborn (2003). Menurut Schermerhorn. seseorang perlu bersedia mengumpul . Proses Kreativiti Adakah kreativiti amat perlu bagi pengusaha? Seorang usahawan perlu memikirkan idea untuk mengimplementasi strategi baru. 3. 2. 4. terdapat empat fasa(langkah) utama di dalam proses kreatif iaitu: 1) 2) 3) 4) Pengumpulan Pengetahuan (Knowledge Accumulation) Inkubasi (Incubation = Pengeraman = Penetasan) Idea Penilaian dan Pelaksanaan Fasa 1: Pengumpulan Pengetahuan Untuk memulakan proses kreatif. 5. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap.

Fasa 2: Inkubasi Di dalam fasa ini. disiplin. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. mandi dan sebagainya Fasa 4: Penilaian dan Pelaksanaan Pada fasa terakhir. Dengan pendedahan begini. usahawan akan menukar idea tersebut menjadi realiti. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. berjalan. Kemudian. Malahan mereka mungkin akan cuba membuangkan masalah tersebut dan membiarkan minda bawah sedar (subconscious) melakukan tugas tersebut. Sebagai contoh: semasa makan. usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. Ini melibatkan akitiviti membaca. Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. . jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. ia dapat memberikan pandangan yang luas mengenai masalah dan mempunyai asas yang kukuh mengenai kreativiti demi untuk membangunkan produk baru. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. seseorang individu mungkin tidak terlibat secara langsung dengan sebarang perniagaan yang berkaitan dengan aktiviti atau masalah tersebut. bermain badmintan atau sedang meditasi. Kadang-kadang fasa ini juga dikenali sebagai ‘faktor eureka’. Fasa 3: Idea Ini merupakan fasa yang paling mengasyikkan mengenai proses kreativiti. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian.semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. Dalam fasa ini. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. perkhidmatan atau pelaburan perniagaan. berehat.

Mereka tidak akan melakukan perkara yang berbeza. golongan seperti ini akan bertindak secara kebiasaan dan menjadi pengikut sahaja.Sekatan Terhadap Kreativiti Kita perlu ingat tidak semua idea kreatif yang telah dihasilkan boleh diterima. Dengan itu pekerja tersebut akan melakukan tugas hanya untuk memenuhi kehendak tugasan. tugasan yang bertimbun. tidak mengalami kecewaan dan tidak mengalami kegagalan. Dengan ini kita telah menyekat daya kreativiti dari berlaku. bodoh dan tidak praktikal. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti. “Tidak ada istilah ‘mencuba’ yang ada hanyalah istilah ‘lakukan’ atau ‘tidak lakukan’ ”. Ini mungkin terjadi apabila keadaan kerja persekitaran tidak memberi ruang untuk para pekerja menjadi kreatif. maka tidak perlulah kita belajar untuk menjadi seorang yang kreatif. Sekiranya kita sering mengatakan yang kita bukan seorang yang kreatif. “Akan senantiasa ada manusia yang akan mengkritik usaha kita walau pun idea tersebut baik(cemerlang)” “Jadikan kritikan sebagai satu cabaran bukan satu masalah” c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Persaingan di dalam pasaran. Untuk mengelak dari di kritik. b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan. . Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. Kreativiti tidak bermakna ia tidak mempunyai sekatan. Tak perlulah bersusah payah melakukan sesuatu sekiranya yang jauh dilubuk hati kita sudah mengatakan “aku tidak boleh melakukannya”. Terdapat empat sekatan terdapat kreativiti iaitu: a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Masalah utama yang menjadi penghalang kepada kreativiti adalah kepercayaan yang kita tidak kreatif.

walaupun idea tersebut nampak macam gila atau tidak betul iii)gunakan idea ahli group yang lain untuk memperolehi lebih banyak idea iv) Idea berbentuk kritikan atau penilaiain (evaluation) tidak dibenarkan b)Analogi Paksaan (Forced Analogy) Analogi paksaan teknik yang berguna dan amat berkesan untuk menjana idea. setiap ahli kumpulan akan mencadangkan idea dan idea tersebut kemudiannya akan dibincang bersama. Antara teknik tersebut adalah: • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) a)Brainstorming Brainstorming adalah teknik yang berkuasa (berpengaruh) dan selalu digunakan untuk menghasilkan idea. William. lagi baik ii) semua idea perlu diterima. Kumpulan brainstorming selalunya diantara empat hingga tujuh orang. Bagaimana untuk membina idea yang kreatif Setiap manusia mempunyai cara berfikir yang tersendiri. 2000 menjelaskan terdapat empat peraturan apabila melakukan brainstorming: i) lagi banyak idea.d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. Tekanan bukan sahaja boleh melemahkan (menghabiskan) tenaga seseorang malah ia tidak elok untuk kesihatan. Semasa sessi brainstorming. Sesebuah idea akan dibandingkan dengan masalah yang mempunyai sedikit atau tiada kaitan langsung untuk mendapat pandangan (insight) . keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif. Terdapat beberapa teknik untuk membaiki kreativiti.

selepas jalan penyelesaian terbaik dipilih. Setiap idea yang dikeluarkan (dijana) adalah amat penting tanpa mengira sama ada idea tersebut baik atau buruk.Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka & laksanakan teknik kreatif) I . c) DO IT Langkah pertama untuk teknik DO IT. kita perlu melakukan kajian dan analisa secara terperinci sebelum memilih cara yang terbaik untuk menyelesaian masalah tersebut.Transform (lakukan) Langkah kedua. pecahkan masalah tersebut kepada bahagian-bahagian yang kecil dan lakukan ringkasan masalah tersebut secara singkat jika boleh. Terdapat beberapa cara untuk ‘memaksa’ hampir keseluruhan hubungan dan mendapat jalan penyelesaian yang baru. seperti anda dan sebatang pen. Dalam langkah keempat ini. produk dan pasaran.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T .baru. Perhubungan secara paksaan boleh membantu membina pandangan baru dan juga mencari jalan alternatif yang lain. Langkah ketiga. . Sekiranya masalah tersebut nampaknya terlalu besar. ia melibatkan pembinaan produk yang bersesuaian (reliable) dari idea yang dihasilkan. Semua penyelesaian yang ada haruslah diperolehi dari langkah kedua tadi. selepas berjaya kenal pasti masalah tersebut. Mempelajari dan memahami masalah adalah saat yang kritikal untuk membolehkan kita mengenali punca sebenar masalah tersebut. ia memerlukan pilihan terdapat sesuatu objek atau kad bergambar yang akan membantu menjana idea. Langkah keempat. kita perlu menganalisa masalah tersebut dengan memastikan soalan yang betul telah diajukan. Untuk membina suatu hubungan. Pilih objek atau kad tersebut secara rawak dan apa jenis hubungan yang boleh dipaksa. kini tiba masanya untuk perlaksanaan. musik dan komputer. DO IT singkatan untuk: D . keluarkan (dijana) idea sebanyak yang mungkin untuk memperolehi jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut.Define problem (kenal pasti masalah) O .

Kunci utama adalah untuk menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. jangan cuba menganalisanya dahulu. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. Kebanyakkan manusia menggunakan mind mapping semasa: • Brainstorming • Mengambil nota (taking notes) • Menyegarkan ingatan mereka (refreshing their memory) Peta minda (Mind mapping) juga boleh digunakan untuk menjana produk baru. Ciri-ciri individu yang kreatif Terdapat lapan ciri individu yang kreatif: 1.pasaran dan strategi perniagaan. d)Peta Minda (Mind Mapping) Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’. e)Kumpulan Nominal (Nominal Group) Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. Dengan cara ini. Individu kreatif adalah seorang yang merendah diri (humble) dan . plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. Ia selalunya melibatkan masa. setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea mereka dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. Sama seperti brainstorming. kos dan tenaga. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. Selepas itu. menyelesaikan masalah. Akhirnya setiap ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik. semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik.

tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan 8. produk & perkhidmatan yang lebih baik. tidak akan membenarkan syarikat mereka berpuas hati dengan apa yang ada (complacent). Individu kreatif adalah berani untuk mencuba idea yang baru. inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. Individu kreatif mempunyai kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. Ini bermakna. setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak. Individu kreatif sanggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. Individu kreatif sering kali mempunyai kawalan diri yang baik. 7. Individu kreatif adalah individu yang mempunyai matlamat (goaldirected). Hari ini. terutama sekali apabila pesaing akan menghasilkan idea yang kreatif. walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. Syarikat yang berjaya bersaing dan menang adalah syarikat yang membangunkan produk baru atau sistem baru untuk mengeluarkan produk senantiasa membaharuinya.bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. (Chell. Apa itu Inovasi? Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. 6. 2. langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. 5. Menurut Kinicki dan Williams (2003). Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. 4. Individu kreatif bersifat terbuka apabila menerima kritikan. inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. Kebanyakkan individu yang kreatif perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. 2001) Inovasi juga berfikir (deemed) untuk menghasilkan sesuatu . 3.

perkhidmatan atau proses yang baru. Contoh: Fungsi telefon bimbit membolehkan kita berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. 4. perkhidmatan atau proses sedia ada. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. Penciptaan (Invention) – mencipta produk. 3. Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk. Jenis Inovasi Setiap orang di dalam perniagaan mestilah inovatif untuk membolehkan perniagaan tersebut berubah dengan pantas sejajar dengan kehendak dan keperluan pengguna. Contoh: Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse 2. Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. MMS dan WAP. Oleh itu. inovasi adalah kunci usahawan untuk bertahan (survival) di dalam keadaan persaingan perniagaan yang sengit. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. Sumber kepada Inovatif Usahawan memerlukan idea yang kuat sebelum beliau berupaya (inspire) . Kuratko dan Hodgetts. Contoh: Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. perkhidmatan atau proses sedia ada. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. Contoh: Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. ‘Inovasi atau mati’ sepatutnya menjadi prinsip harian kepada setiap usahawan. Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagianbahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. Usahawan mencipta permintaan baru di dalam pasaran dengan menukar kombinasi faktor pengeluaran untuk mencipta sesuatu yang baru. Tetapi kini.yang baru di pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran (supply-demand equation). perkhidmatan atau proses yang sedia ada. 2004 menyatakan terdapat empat asas kepada inovasi: 1.

pendapatan dan jenis pekerjaan telah menjadi sumber utama kepada inovatif kepada usahawan. Pengetahuan baru boleh diperolehi melalui pembacaan. Malah kebanyakkan produk atau perkhidmatan adalah inovasi berdasarkan pengetahuan yang memerlukan masa yang lama untuk melakukan penyelidikan dan dibangunkan oleh segolongan pakar. mereka bentuk semula proses sedia ada dan sebagainya. Dengan ini. Semua ini menyediakan peluang untuk usahawan untuk menghasilkan produk. Peristiwa yang tidak disangka memberi peluang yang baik sekali untuk usahawan menggunakan kepakaran mereka untuk melaksanakan aplikasi tersebut. 2004) a) Secara tidak sengaja (Unexpected Events) Usahawan selalunya memperolehi idea secara tidak disangka. industri atau perkhidmatan. peringkat pendidikan. (Drucker. permintaan terhadap barangan mewah dan produk kesihatan telah juga meningkat. Sebagai contoh: taraf hidup dan peningkatan pendapatan. Ia akan menjadikan proses yang sedia ada menjadi sempurna. perkhidmatan atau proses yang sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna. Terdapat empat punca sumber usahawan untuk inovasi. usahawan boleh . kita boleh memperolehi produk atau perkhidmatan baru dengan mudah. 1985.memberikan inspirasi kepada produk. b) Konsep pengetahuan yang baru (New-Knowledge Concept) Pasaran masa kini. Kuratko dan Hodgetts. d) Keperluan Proses (Process Needs) Keperluan proses perlu wujud di dalam proses perniagaan. perkhidmatan dan proses baru. Penukaran terhadap ciri-ciri demografis telah mencipta peluang yang besar untuk usahawan menjelajahi (explore). mengantikan mana yang lemah. Kejayaan atau kegagalan yang tidak disangka boleh menjadi sumber utama kepada inovatif apabila sesuatu tersebut tidak menarik perhatian atau tidak dirancang. menghadiri seminar atau persidangan atau perbincangan diantara para profesional. Contoh: di dalam proses untuk menjadi masyarakat yang sihat. c) Perubahan Demografis (Changes of Demographics) Perubahan demografis terhadap umur. manusia akan mula melakukan lebih kerap senaman.

Bagi organisasi seperti ini. Selain dari halangan berpunca dari organisasi. Takut untuk melakukan kesilapan 3. namun terdapat juga kekurangan yang menjadi penghalang kepada inovasi. Motivasi yang salah (improper motivation) . pihak pengurusan akan menolak atau mengelak untuk memberi perhargaan kepada inovatif di dalam organisasi. c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan (Traditional Management Behaviour) Pihak pengurusan mahu mengawal kakitangan daripada menjadi kreatif. Selain dari itu. Ini berlaku apabila pengurusan dikawal oleh kakitangan yang telah lama bertugas dan mereka ini masih mengekalkan cara mereka berfikir dan menolak sebarang perubahan. Takut untuk mencuba (fear to trying) 2. perubahan boleh mengancam budaya dan prosedur organisasi tersebut . Halangan kepada inovasi sering kali berlaku di dalam organisasi. b) Tidak cukup sumber Sesetengah organisasi hendakkan perubahan dan inovatif tetapi menghadapi kekurangan sumber seperti sumber manusia.menyediakan pusat penjagaan kesihatan untuk mereka yang berminat. terutama dari kakitangan itu sendiri. Dan kemungkinan perubahan akan mengancam kedudukan mereka. kewangan dan kelengkapan yang menjadi satu benda yang penting untuk menjayakan inovatif. terdapat juga halangan datang dari sikap individu itu sendiri seperti: 1. Untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku. Di bawah senaraikan halangan kepada inovasi: a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif Sesetengah organisasi berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak mahu sebarang perubahan. batasan diantara jabatan yang berlainan turut juga menghalang berlakunya komunikasi untuk inovatif idea dikalangan kakitangan. Halangan kepada Inovasi Walaupun usahawan mempunyai banyak idea yang inovatif.

Pentingnya Kretiviti dan Inovatif untuk Usahawan a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan (to ensure an organisation’s survival) Kreativiti dan inovatif adalah sangat penting untuk membolehkan sesebuah organisasi bertahan dalam jangka masa yang panjang. Contoh: apabila Philips memperkenalkan pemain DVD yang pertama di pasaran pada tahun 1995. Seorang usahawan yang kreatif dan inovatif akan senantiasa berfikir untuk menguasai pasaran baru dengan mengenalkan produk dan perkhidmatan baru. organisasi haruslah boleh mengeluarkan sesuatu yang unik untuk para pelanggannya. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab untuk mencipta ‘nilai’ terhadap sumber asli tersebut untuk kegunaan manusia sejagat.4. Takut kepada perubahan 5. Sesebuah organisasi tidak lagi boleh menunggu permintaan daripada pengguna. Tidak percaya pada diri sendiri – individu tersebut merasa diri mereka terlalu tua atau tidak pandai untuk melakukan tugas tersebut. Masa hadapan sesuatu perniagaan bergantung kepada keupayaan mereka untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru. Usahawan seharusnya mengunakan sumber ini tanpa melakukan sebarang kerosakkan kepada alam sekitar. Akibatnya beliau tidak mencuba untuk mencari jalan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Takut kepada kegagalan (fear to fail) 6. c) Untuk mengguna sumber asli Terdapat banyak sumber asli didunia ini. Malah kreativiti dan inovatif adalah pencipta sumber. Strategi untuk mengalakkan Kreativi dan Inovatif i) Kenal pasti kebolehan sendiri – adalah penting untuk mengetahui yang kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kreatif dan . b) Untuk meneroka pasaran baru Dengan adanya produk dan perkhidmatan baru. usahawan boleh mengambil kesempatan meneroka pasaran baru. ia berjaya menguasai keseluruhan pasaran seluruh dunia.

inovatif. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. 2. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya b) Inkubasi Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. Menguji masalah dan peluang tersebut dengan memecahkannya menjadi pecahan-pecahan kecil. ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. . Ini melibatkan akitiviti membaca. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. iii) Tukar budaya orgnisasi – Organisasi mesti mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. Tetapi berhati-hati dengan kebolehan sendiri agar ia tidak menjadi penghalang kepada mencari jalan penyelesaian. Ujian Kefahaman Sendiri 1: 1. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. a) Pengumpulan Pengetahuan Perlu bersedia mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. Secara ringkas terangkan proses kreatif. cari masalah sebenar atau jalan penyelesaian yang terbaik. Apa itu kreativiti? Berikan definasi kretiviti? Kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. berehat.

• Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. Terangkan langkah-langkah pernilaian untuk proses kreatif. • Usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama.bermain badmintan atau sedang meditasi c) Idea Jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. • Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. Senaraikan dan terangkan halangan untuk kreativiti? a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Kepercayaan yang kita tidak kreatif. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. Bagaimanakah cara untuk memperolehi maklumat yang relevan untuk pengumpulan pengetahuan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. • Mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. disiplin. d) Penilaian dan Pelaksanaan Menukar idea tersebut menjadi realiti. . keyakinan yang tinggi dan ketekunan. 5. 4. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. • Menukar idea tersebut menjadi realiti. 3. Dikenali sebagai ‘faktor eureka’. disiplin. • Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. Ini melibatkan akitiviti membaca.

Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka dan laksanakan teknik kreatif) I . DO IT singkatan untuk: D .Define problem (kenal pasti masalah) O . d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. menyelesaikan masalah. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. . 6.Transform (lakukan) 8. Bagaimana anda mengeluarkan idea kreatif? • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) 7. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti.b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan. • Digunakan untuk menjana produk baru. bodoh dan tidak praktikal. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif. Terangkan singkatan DO IT.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Tugasan yang bertimbun. Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. Bagaimana caranya MIND mapping boleh menjana idea? • Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’.

walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. jangan cuba menganalisanya dahulu. Kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. b. 9. Apa itu kumpulan nominal? • Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. e. f. Sama seperti brainstorming. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. Perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. • Ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik. • Setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. Seorang yang merendah diri (humble) dan bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. c. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan . d. Senaraikan lapan ciri seorang individu yang kreatif a. Mempunyai kawalan diri yang baik. Mempunyai matlamat (goal-directed). Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. g. Berani untuk mencuba idea yang baru.• Menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. Dengan cara ini. semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik. Bersifat terbuka apabila menerima kritikan.

2. Anggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. perkhidmatan atau proses yang sedia ada. • Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. Apa itu inovasi? • Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. perkhidmatan atau proses sedia ada. • Duplikasi (Duplication) – Fungsi telefon bimbit membolehkan kita . langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. perkhidmatan atau proses yang baru. Hari ini. inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. perkhidmatan atau proses sedia ada. Berikan beberapa contoh untuk setiap inovasi • Penciptaan (Invention) – Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse • Perluasan (Extension) – Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. produk & perkhidmatan yang lebih baik. • Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk.h. 3. • Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagian-bahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. Terangkan secara ringkas empat jenis inovasi • Penciptaan (Invention) – mencipta produk. • Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. 4.

Apakah halangan untuk inovasi? a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif b) Tidak cukup sumber c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan d) Takut untuk mencuba (fear to trying) e) Takut untuk melakukan kesilapan f) Motivasi yang salah (improper motivation) g) Takut kepada perubahan h) Takut kepada kegagalan (fear to fail) i) Tidak percaya pada diri sendiri 7.berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. • Perpaduan (Synthesis) – Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. 5. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. MMS dan WAP. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. 6. Tetapi kini. iii)Tukar budaya orgnisasi – Mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. perkhidmatan dan proses? i) Kenal pasti kebolehan sendiri – ukur baju sendiri ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. Bagaimanakah usahawan memperolehi idea untuk produk baru. a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan b) Untuk meneroka pasaran baru c) Untuk mengguna sumber asli . Mengapakah kreatif amat penting untuk usahawan.

Persekitaran adalah situasi dimana operasi pelaburan perniagaan berlaku. tetapi ia secara langsung boleh mempengaruhi keputusan dan aktiviti usahawan. Persekitaran pelaburan boleh dibahagikan kepada dua bahagian: 1)Pandangan Makro – pandangan persekitaran luaran 2)Pandangan Mikro – pandangan persekitaran luaran dan dalaman a) Persekitaran Luaran (External Environment) Persekitaran luaran boleh mempengaruhi keputusan perniagaan yang akan dibuat untuk jangka masa panjang dan merupakan unsur yang tidak boleh dikawal. Persekitaran Makro terdiri daripada unsur berikut: • Politik dan Undang-undang yang dibuat (Legislation) • Ekonomi • Kebudayaan Sosial • Teknologi Kuratko dan Hodgetts (2004) membincangkan Persekitaran Mikro terhadap pelaburan perniagaan adalah sebahagian daripada Persekitaran Luaran Pelaburan. pengurusan ekonomi dan sebagainya.Topic 4 Pengenalan Perniagaan mengenai persekitaran pelaburan selalunya membincangkan mengenai pasaran. Ini juga dikenali sebagai Persekitaran . Komponen Persekitaran Pelaburan (The components of ventures’ environment) Usahawan bukan sahaja perlu mengkaji suasana persekitaran semasa memulakan perniagaan mereka tetapi mereka perlu juga mengkajinya semasa pelaburan/perniagaan mereka sedang berkembang.

teknologi dan kebudayaan sosial. Persekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut: • Struktur Organisasi • Budaya • Sumber Pengaruh Persekitaran Makro Sebelum ini telah dinyatakan persekitaran makro melibatkan unsur seperti politik dan undang-undang yang dibuat. produk tiruan (pengganti) dan kuasa tawar menawar pembekal dan pembeli. Politik dan undang-undang yang dibuat . b) Persekitaran Dalaman (Internal Environment) Persekitaran Dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan.Industri atau Persekitaran Tugas. usahawan boleh mengawal unsur ini. ekonomi makro. Institusi kewangan boleh dianggap sebagai Persekitaran Umum manakala Organisasi bukan Kerajaan dan Agensi Kerajaan boleh dikategorikan di bawah politik dan undang-undang yang dibuat. Persekitaran Mikro mengandungi unsur-unsur berikut: • Pengguna • Pesaing (Competitors) • Pembekal • Institusi Kewangan • Organisasi bukan Kerajaan • Agensi Kerajaan Persekitaran dalaman atau persekitaran industri juga dikenali sebagai Persekitaran Bersifat Persaingan di dalam Model Porter 5 Forces yang mana termasuk ancaman terhadap kemasukkan pesaing baru. Dalam bahagian ini. kita akan menerangkan kesemua unsur tadi dan pengaruhnya terhadap usahawan. Walau bagaimanapun.

Contoh: Sekatan Perdagangan telah dikenakan pada industri automobil di Malaysia. b)Risiko Politik Ini merujuk kepada kemungkinan untuk berlakunya ketidak stabilan. Mereka perlu patuh dan menerima polisi. rasuah dan keganasan di dalam negara atau kawasan dimana perniagaan itu dilakukan. Di kawasan yang risiko politik yang tinggi. undang-undang yang dibuat dan peraturan dimana perniagaan tersebut dijalankan. Selalunya usahawan terpaksa menerima unsur politik dan undang-undang yang dibuat untuk pelaburan (tugas) baru yang akan dibuat. melindungi dan mengatur sumber. adalah sukar dan mahal untuk usahawan membeli. Ini akan menghalang sumber aliran bebas dari negara lain selaku perlindungan kepada industri tempatan.Politik dan undang-undang yang dibuat adalah sebahagian dari persekitaran makro yang yang mana setiap kumpulan yang berlainan akan bersaing untuk memperolehi perhatian dan sumber. Ini adalah keadaan mana usahawan menggunakan kekuatan politik yang mereka ada. Politik & a) Halangan Perdagangan◊ Isu global ◊Undang-undang yang dibuat & tarif b) Risiko politik c) Perjanjian Perdagangan d) Cukai◊ Isu nasional ◊ e) Peraturan Isu Global a)Halangan Perdagangan dan Tarif Halangan perdagangan dan tarif dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan yang didagangkan dalam pasaran antarabangsa. .

Walau bagaimanapun. pemantauan dan pelaksanaan. kesetabilan politik sesuatu negara dimana operasi perniagaan dilakukan akan memberikan peluang kepada usahawan untuk memulakan .Risiko lain termasuk politik dan keganasan fizikal. adakalanya perniagaan menerima kesan negatif terhadap peraturan tersebut. pemerasan dan korupsi akan melibatkan rasuah atau pembayaran yang tidak beretika akan berlaku. Matlamat AFTA adalah untuk meningkatkan produtiviti ekonomi di dalam pasaran serantau. c)Perjanjian Perdagangan Terdapat aliran untuk meningkatkan perjanjian perdagangan diantara negara. Ini akan menambah kepada kos untuk pelaburan baru. e) Peraturan Sebagai contoh peraturan adalah peraturan mengenai penggunaan dadah. Ini melibatkan tambahan kos kepada perniagaan untuk kertas kerja. • Sesetengah cukai menguntungkan pada perniagaan tertentu sahaja dan merupakan keadaan yang merugikan kepada perniagaa lain. Isu Nasional d) Cukai Ini merupakan faktor kepolitikan utama yang harus dihadapi oleh usahawan pada peringkat nasional. ujian. Usahawan Malaysia haruslah mempertimbangkan mengenai AFTA apabila membuat keputusan untuk berdagang di pasaran antarabangsa. Kerana itu. usahawan haruslah menilai persekitaran politik sepenuhnya untuk kenal pasti ancaman atau peluang yang ada. Secara amnya. Kesan cukai atas operasi perniagaan adalah seperti berikut: • Mengurangkan tunai yang sedia ada untuk pelabur perniagaan untuk melabur. AFTA sebagai contoh.

Mereka haruslah berupaya untuk melihat perubahan terhadap ekonomi dan berupaya untuk menetukan pembolehubah yang berkaitan untuk dianalisa. Usahawan perlu menganalisa persekitaran ini pada paras global. usahawan harus mengenal pasti paras mana yang memberikan lebih banyak kesan kepadanya. Usahawan haruslah meninjau.perniagaan atau mengembangkan perniagaan mereka. Walau bagaimanapun. • Apakah keadaan ekonomi semasa? • Apakah suasana pasaran buruh? • Adakah kadar faedah berbahaya atau stabil? • Apakah nilai pertukaran mata wang? • Berapa banyak firma yang ada di dalam industri yang sama? • Adakah firma tersebut dalam berbagai saiz dan ciri. pengedaran. Persekitaran ekonomi makro melingkari kesemua produk dan penghasilan perkhidmatan. meramalkan dan mentaksirkan keadaan makro ekonomi yang akan memberi kesan kepada pelaburan baru. Di bawah disenaraikan soalan-soalan yang harus ditimbulkan oleh usahawan mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru demi melihat secara keseluruhan iklim perniagaan. atau semua firma tadi serupa? • Apakah pemusatan geographical firma di dalam industri tersebut? • Adakah firma hanya memenuhi kehendak pasaran domestik? • Adakah terdapat peluang untuk pergi ke pasaran antarabangsa? • Apakah pertandingan semula jadi untuk perniagaan? . memantau. nasional dan tempatan dimana operasi perniagaan mereka dijalankan. penjualan dan pengunaan. Setiap perniagaan saling berhubung kait antara satu sama lain di dalam tiga tahap tadi pada persekitaran ekonomi makro. Ekonomi Persekitaran ekonomi memainkan peranan penting di atas kejayaan atau kegagalan sesuatu pelaburan.

Pembolehubah yang memerlukan perhatian adalah: i) Pembentukan rumah tangga ii) Ragam pekerjaan dan kadar tenaga buruh iii)Tahap pendidikan iv) Corak pembelanjaan v) Corak waktu lapang (leisure) . makanan dan pakaian kanak-kanak. Usahawan perlu menilaikan perubahan demografis demi untuk kenal pasti peluang perniagaan yang ada.Kebudayaan dan Sosial Persekitaran kebudayaan sosial terdiri daripada dua aspek: Demografis¬ Aliran budaya dalam masyarakat¬ a) Perubahan demografis Berlaku atas sebab perubahan bilangan penduduk. kuasa membeli dan kapasiti industri. Cara hidup mengambarkan cita rasa dan kecenderungan manusia. Contoh: Penambahan jumlah kanak-kanak di dalam masyarakat akan menghasilkan peluang perniagaan seperti pelajaran. Walau bagaimanapun perubahan aliran demografis adalah diluar kawalan usahawan. b) Aliran Sosial Berhubungkan dengan sopan dan tingkah laku dimana manusia itu tinggal. jantina. lokasi geographical dan bilangan penduduk distribusi pendapatan. Kesemua unsur ini menjadi faktor sumbangan kepada kehendak pengguna. Usahawan perlu menilai dan memantau pertukaran cara hidup demi untuk mengenal pasti peluang perniagaan. kumpulan etnis dan struktur bilangan penduduk menurut umur.

terdapat kelemahan kerana tiada pasaran untuk penemuan tersebut pada peringkat awal pasaran. a) Penemuan Tulin Penemuan tulin merujuk kepada penciptaan sesuatu yang baru berbeza dari teknologi sedia ada atau produk. b) Proses Inovatif Proses inovatif merujuk kepada perubahan kecil terhadap rekabentuk. Menilai dan memantau perubahan teknologi bukannya perkara yang mudah kerana bukan mudah memperolehi maklumat. bahan dan pengedaran. hasil penemuan atau kaedah boleh ditakrifkan sebagai teknologi. Untuk ini. Perubahan teknologi berada dalam dua keadaan iaitu Penemuan Tulin (pure invention) dan Proses Inovatif. Contoh: penemuan semikonduktor mencipta peluang perniagaan di dalam bidang komputer. Penemuan baru mencipta pasaran dan peluang untuk perniagaan. kejuruteraan.Usahawan boleh menggunakan informasi data yang ada dari sumber umum dan sendiri untuk menilai dan memantau perubahan ini. Analisis teknologi memerlukan penilaian dan pemantauan dari mula produk tersebut dibangunkan dan dikomersilkan. Teknologi Cabang pengetahuan yang berkenaan dengan industri seni. sains gunaan. . Usahawan juga mesti meramalkan dan menilai segala perubahan yang berlaku untuk memperolehi keuntungan. penciptaan selalunya mempunyai nilai ekonomi dan tidak mempunyai saingan pada peringkat awal dan selalunya dimonopoli oleh individu yang mempunyai hak undang-undang terhadap penemuan tersebut. produk formulasi dan pengeluaran. proses. Walaupun begitu.

Walau bagaimanapun. pemborong dan peruncit. Kumpulan manusia seperti ini mempengaruhi keputusan usahawan. pekerja. Pesaing adalah mereka yang berniaga untuk memenuhi kehendak pengguna yang sama atau mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada pengguna tersebut. agen. Persekitaran ini mempengaruhi aktiviti keusahawanan dan sukar untuk usahawan mempengaruhi elemen ini di dalam industri. ia merupakan satu kelebihan dan peluang untuk usahawan sekiranya ia mengetahui informasi tersebut. agensi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan. Pengguna adalah ‘raja’ di dalam sistem pasaran. pelajar atau sekumpulan manusia. Pengguna boleh menjadi individu di dalam masyarakat seperti: surirumah. Mereka mengunakan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh industri. Sesetengah produk digunakan oleh pengguna industri seperti pengedar. a) Pengguna Pengguna merupakan kumpulan sasaran utama di dalam perniagaan. Pengaruh terbesar industri adalah penguna. pembekal. Usahawan memerlukan perancangan dan melaksanakan strategi tertentu untuk mendapat kelebihan bersaing di dalam industri.Malah saintis yang terlibat didalam kajian awal tidak mengetahui nilai komersil yang dicapainya. Mereka boleh mengenal pasti pengguna (untuk perniagaan sedia ada) atau bakal pengguna (untuk . pesaing. institusi kewangan. Persekitaran Mikro Persekitaran mikro untuk pelaburan baru adalah juga merujuk kepada persekitaran industri. b) Pesaing Usahawan yang ingin melakukan perniagaan baru mestilah menganalisis pesaing mereka di dalam industri.

Polisi Penswastaan dan Dasar Pertanian. c) Pembekal Pembekal adalah kumpulan kedua yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan. f) Organisasi Bukan Kerajaan . Sesetengah polisi memberi kesan secara langsung kepada aktiviti keusahawanan. institusi kewangan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap usahawan. Usahawan boleh mengenali mereka dengan melalui direktori perniagaan. Usahawan juga boleh mengenal pastik kekuatan dan kelemahan pesaing mereka dengan alat ini dan membantu mereka memulakan pelaburan baru. Kerajaan juga menyediakan sokongan kepada usahawan. Contoh: Dasar Ekonomi Baru. Oleh demikian. d) Insitusi Kewangan Insitusi kewangan merupakan punca luaran untuk membaiyai perniagaan baru atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada. Pinjaman dari institusi kewangan bukan sahaja sukar diperolehi untuk perniagaan baru kerana tidak mempunyai rekod semula ini tetapi terpaksa membayar kadar faedah yang mana akan membebankan perniagaan baru. Mereka boleh menaikkan harga barangan atau perkhidmatan yang mereka jual. Analisis grid boleh digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menentukan tahap persaing di dalam industri. Mereka juga boleh mengurangkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ada di pasaran.perniagaan baru) dengan bertanya di mana mereka membeli produk atau perkhidmatan. Polisi dan peraturan yang kerajaan laksanakan mempunyai objektif dan tujuan tertentu. e) Agensi Kerajaan Kerajaan mempengaruhi aktiviti keusahawanan melalui pelaksanaan polisi.

teknologi dan reputasi. a) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri. Ciri-ciri peribadi keusahawanan. Persatuan Perniagaan. Organisasi Politik. Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka sebelum membuat sebarang keputusan atau formulasi sebarang strategi. Dengan ini boleh mempengaruhi pengguna dan memberikan tekanan kepada kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu isu. sumber manusia. kewangan. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.Persatuan Pengguna. Kumpulan ini mempengaruhi usahawan melalui kempen terhadap produk atau perkhidmatan dan dengan penyebaran maklumat mengenai sesuatu produk. kemahiran. struktur dan budaya. harta yang nyata dan harta tidak nyata. Organisasi Persekitaran Dalaman Organisasi Persekitaran Dalaman terdiri daripada sumber. Kumpulan Agama. b) Struktur Struktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. tenaga. Kesemua unsur ini mempengaruhi usahawan di dalam membuat keputusan dan aktiviti yang dilakukan. idea. c) Budaya Budaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi . pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. Kumpulan Pencinta Alam Sekitar dan sebagainya merupakan organisasi bukan kerajaan yang mempengaruhi usahawan.

teknologi. hobi dan persekitaran sosial usahawan. Kebanyakkan usahawan tidak mempunyai cara formal untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang ada. politik. pengguna. Peluang juga boleh dijelaskan sebagai aliran luaran yang positif atau perubahan yang menyediakan kemungkinan yang unik (tersendiri) dan jelas untuk memberikan nilai pada inovatif dan penciptaan. Walau bagaimanapun. Pengenalan kepada Peluang: Fasa Proses Perspektif terhadap Keusahawanan . Peluang juga boleh didefinasikan sebagai keupayaan untuk mencipta yang baru yang melibatkan pengetahuan. rakan sejawat perniagaan.perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia. Peluang boleh menukar situasi yang buruk atau rugi menjadi situasi yang baik atau menguntungkan.” Peluang selalunya dikaitkan dengan pengalaman. Menurut Myzuka (2000). Pengenalan Kepada Peluang Perniagaan Peluang boleh wujud di atas kertas atau sebagai idea. rakan di dalam sistem pengedaran dan orang teknikal adalah sumber yang terbaik untuk mendapatkan idea pelaburan yang baru. ia akan menghasilkan keuntungan kewangan. sosial dan keadaan (suasana) demografis. peluang boleh didefinasikan sebagai: “Suatu konsep perniagaan yang jika ditukar menjadi produk atau perkhidmatan yang nyata oleh pengusaha perniagaan. ekonomi. Kebanyakkan peluang yang baik dalam perniagaan tidak selalunya muncul (timbul) tetapi keputusannya adalah berpunca dari sikap usahawan yang berwaspada di dalam mengenal pasti peluang yang bakal mereka perolehi.

pengedar dan penjual. Usahawan yang mengejar peluang seharusnya menambahkan nilai produk atau perkhidmatan mereka untuk menarik pelanggan. teknologi dan keadaan sosial akan mencipta peluang. Sesetengah usahawan merampas peluang melalui eksplorasi dan sesetengah usahawan mendapat peluang dari keadaan yang untung.Pengenalan kepada peluang adalah satu fasa utama di dalam Proses Perspektif terhadap keusahawanan. Usahawan yang berjaya adalah mereka yang berjaya merebut dan mengejar peluang tersebut. tetapi tiada apa akan berlaku pada peluang ini sehingga adanya orang yang mempunyai motivasi dan bertenaga untuk mengenali peluang tersebut. perubahan ekonomi. mengejar dan merebut peluang perniagaan yang ada. memberikan peluang kepada pelabur baru yang berminat. Penumpuan kepada faktor ini. Proses keusahawanan bermula apabila seorang atau lebih manusia mengenal pasti peluang yang ada. teknologi dan sosial. adalah seorang penulis pengurusan yang terkenal telah mengenal pasti tujuh potensi sumber untuk memperolehi peluang dari konteks luaran seperti yang ditunjukkan jadual di bawah: . Menurut Mukesh Chatter di dalam Baron & Shane (2004). Peluang ini sendiri dihasilkan oleh faktor ekonomi. Usahawan sepatutnya boleh mengenali. Peter Drucker.

Perkara yang paling penting adalah e-commerce boleh mengurangkan kos transaksi. dengan data yang dikemaskini setiap setengah jam (bergantung kepada syarikat tersebut le). . Ecommerce memberi peluang usahawan untuk menukar idea kepada pasaran baru yang mengasyikkan. Informasi di dalam e-commerce boleh dicapai 24 jam sehari. Ia membolehkan syarikat membawa pelanggan untuk mengalami pengalaman web dari mula sehingga akhir.E-Commerce (perdagangan) adalah suatu peluang baru Evolusi elektronik perdagangan telah mencipta banyak peluang baru dan perniagaan baru. Usahawan boleh menggunakan katalog di laman web untuk mempromosi dan menjual produk mereka secara ‘online’. membina dan memasarkan perniagaan melalui e-commerce boleh memakan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun. Teknologi yang menggunakan e-commerce menawarkan informasi yang memberi bantuan kepada pengguna membuat keputusan. Ia juga boleh menawarkan perkhidmatan secara peribadi yang sesuai mengikut kehendak individu tersebut dan membolehkan interaktif antara pengguna dan syarikat itu sendiri.

Jadual pada muka surat 41 (modul OUM). Kesempatan (peluang) mestilah sesuai dengan kepandaian individu dan matlamat usahawan tersebut. Setiap peluang mestilah ditapis dan dinilai dengan berhati-hati. teman sejawat perniagaan. menunjukkan proses penilaian yang mana melihat ciptaan dan lamanya kesempatan itu ada. melalui rakan atau orang teknikal. Plan taksiran kesempatan (peluang) mestilah pendek. usahawan mestilah menggunakan sumber tersebut untuk melaksanakan plan perniagaan tersebut. Penilaian merupakan elemen yang paling kritikal bagi proses keusahawanan.Penilaian Terhadap Peluang Perniagaan Sama ada peluang tersebut dikenal pasti dari pandangan pengguna. ia adalah nyata dan mengetahui nilai sebenar. fokus terhadap peluang tersebut dan bukan pada keseluruhan pelaburan (venture). Akhirnya. Plan perniagaan yang baik mesti dibangunkan untuk mengeksploitasi peluang yang ada. Plan tersebut mestilah mempunyai asas untuk membuat keputusan sama ada untuk bertindak terhadap peluang yang ada atau tidak.¬ . Aspek terhadap Proses Keusahawanan Magnitude(besarnya) Terhadap Peluang Magnitud terhadap peluang bergantung kepada faktor di bawah: Nilai yang usahawan itu mahu cipta. Sumber untuk peluang tersebut mestilah juga ditentukan. dan ia membezakan kelebihan di dalam persekitaran yang penuh dengan persaingan.

¬ Keperluan perniagaan untuk menarik rakan sepasukan untuk menjayakan perniagaan.Saiz peluang yang akan menarik perhatian pelabur¬ Faktor ekonomi yang memerlukan kecekapan menggunakan aset. usahawan berasaskan perkembangan tidak hanya mempertimbangkan magnitud peluang yang ada tetapi mesti juga menimbangkan harapan kadar pertumbuhan akan datang. Manakala sekiranya kadar pertumbuhan yang terlalu rendah akan menyebabkan usahawan gagal menimbulkan keinginan untuk mencipta dan tidak berjaya menarik pelabur.¬ Walau bagaimanapun. peluang (kesempatan) adalah . Kadar pertumbuhan yang terlalu pantas untuk jangka masa yang lama akan memberikan kesan yang negatif kerana ia memerlukan peruntukkan kewangan yang banyak dan berterusan. Peluang yang baik datang dalam tiga situasi: Peluang yang asli mesti menjadi petunjuk kepada peluang lain¬ Peluang yang baik boleh memaksa organisasi untuk mengembangkan kemahiran yang boleh mempengaruhi untuk pencarian lebih banyak idea baru¬ Pelaksanaan terhadap peluang mestilah dilakukan secara berkumpulan atau pengkongsian¬ Usahawan juga harus menimbangkan persekitaran persaingan seperti syarikat baru perlu hidup di dalam industri yang luar dan perlu mencari jalan untuk bersaing dan membuat duit. Sumber kepada Peluang: Sumber (asal mula) terhadap Pelaburan Baru Seperti yang telah diterangkan sebelum ini.

(terutama) ekonomi. sosial atau keadaan demographics akan menghasilkan sesuatu yang baru. Apabila syarikat telah berniaga beberapa ketika. ia telah mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan syarikat baru seperti yang ditunjukkan pada jadual di bawah.situasi dimana perubahan teknologi. Jadual di bawah menunjukkan lima contoh peluang yang berbeza apabila berlaku perubahan teknologi. Peluang (kesempatan) dan Firma Baru Syarikat yang telah lama bertapak akan melakukan kerja yang lebih baik di dalam mengeksploitasikan peluang yang jika dibandingkan dengan syarikat yang baru. . politik.

2. Terangkan proses fasa perspektif terhadap keusahawanan? 7. Bagaimana anda menilai peluang perniagaan? Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. Apakah rupabentuk perubahan teknologi? . Apakah persoalan yang penting mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru? 4. Senaraikan komponen keusahawanan persekitaran pelaburan? 3. Bagaimana anda mengenal pasti peluang perniagaan? 6. Kenapa ushawan perlu menilai persekitaran pelaburan mereka? 2. Nyatakan persekitaran mikro dan persekitaran dalaman untuk syarikat baru? 5. 3. Kenapa usahawan perlu mengetahu mengenai politik dan undangundang yang dibuat berdasarkan dimana operasi syarikat akan dijalankan. Beri contoh dari isu global yabg pengusaha perlu tahu. Nyatakan persekitaran makro untuk pelaburan baru? 4.Ujian Kefahaman Sendiri 1 1.

5. 8. 7. 6. Kenapa usahawan perlu menilai persekitaran dalaman? Senaraikan sumber peluang perniagaan? Bagaimana e-commerce boleh membantu usahawan? Apakah faktor-faktor peluang? Topik 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful