Topic 1 Pengenalan Kepada Keusahawanan

“Apa yang kita dengar mengenai keusahawanan yang dikatakan oleh pemikiran pengurusan di Amerika adalah salah. Ia bukan magik, bukan misteri dan tidak ada kena mengena dengan baka. Keusahawanan adalah disiplin dan boleh dipelajari.” - Peter F. Drucker Evolusi Keusahawanan Perkataan ‘entrepreneur’ datang dari perkataan bahasa Perancis “entre predre” yang bermakna “to undertake”. Dalam bahasa Melayu ianya boleh dimaksudkan sebagai “untuk mengambil alih”. Zaman Dan Kaitannya Dengan Konsep serta Teori Keusahawanan. Pada zaman permulaan Definasi keusahawanan bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif. Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan, menerima segala risiko fizikal dan emosi. Setelah pedagang berjaya menjual barangan tersebut, keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang tersebut. Pada zaman pertengahan Usahawan digambarkan sebagai seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. Ia mungkin mengawal projek tersebut menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan. Dalam kes ini, usahawan tidak menanggung sebarang risiko. Usahawan pada zaman ini, adalah seorang yang mengawal(berkuasa) kerja-kerja pembinaan seperti bangunan awam dan gereja. Abad ke 17

Terdapat hubungan diantara risiko dan usahawan. Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Harga kontrak adalah tetap. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. Pakar ekonomi Richard Cantillion mengutarakan teori (definasi) awal mengenai usahawan. Beliau dikatakan pengasas kepada istilah entrepreneur (usahawan). Pada pandangan beliau, usahawan merupakan menerima risiko taruhan. Pedagang, petani, juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti, dengan ini mereka menanggung risiko. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital, BUKAN pembekal modal. Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Pada pertengahan abad 20an, pereka cipta (mencipta idea, produk, teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. Abad ke 21 Usahawan dikenali sebagai seorang hero untuk pasaran Free Enterprise. Usahawan abad ini mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. “Sekarang, kebanyakkan orang mengatakan usahawan adalah perintis (pelopor) di dalam mencipta perniagaan baru.” Kuratko & Hodgetts Konsep Keusahawanan Menurut Histrich dan Peter (1988), keusahawanan adalah suatu proses dinamik untuk mencipta kekayaan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam ‘equity’, masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan.

Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan mengambil kira masa dan usaha dengan mengambil kira risiko kewangan, psikologi dan sosial. Dan menerima manfaat dari segi kewangan, kepuasaan peribadi dan kebebasan. Terdapat empat aspek asas di dalam keusahawanan: 1) Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Penciptaan tersebut mestilah mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. 2) Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. 3) Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan, psikologi dan sosial. 4) Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence), diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan. Pada sesetengah usahawan, duit menunjukkan simbol kejayaan. Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution). Siapakah Usahawan? Usahawan adalah perintis (pelopor) kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka ini mengesan peluang yang ada, membawa kepada pendapat baru (innovate) dan prestasi yang baik menjadi satu piawai di dalam era ‘free enterprise”. Scaborough dan Zimmerer (1988) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang mencipta suatu perniagaan baru dan menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti demi untuk memperolehi keuntungan dan pertumbuhan (perkembangan) dengan mengenal pasti peluang dan

menyediakan sumber untuk mencapainya. Usahawan selalunya bermula hanya dengan idea yang ada dan selalunya idea yang mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang bersesuaian.” Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai: “Seorang yang berusaha untuk mengatur, mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu, perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Dengan optimistik dan komited, usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru, semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan.” (entrepreneurial = dengan pengusaha, tetapi diterjemahkan kepada perniagaan) Hari ini, usahawan adalah seorang inventor (penemu cara baru) atau seorang ahli perniagaan yang mencari(mengenal pasti) dan meraih peluang yang ada; menukar peluang tersebut menjadi idea yang dapat dilaksanakan atau dapat dijual; menambah nilai; usaha; duit, kecekapan; mengambil risiko dengan terhadap persaingan di pasaran apabila melaksanakan idea tersebut dan menyedari ganjaran yang akan diperolehi hasil dari usaha tersebut. Kepentingan Keusahawanan Keusahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Satu teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan inovasi(pembaharuan) adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam membina produk atau perkhidmatan baru di dalam pasaran.

Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Keusahawanan melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan, di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. Keusahawanan melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik, mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Dengan ini, masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. Keusahawanan membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. Keusahawanan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. Mitos (dongeng) Mengenai Keusahawanan Terdapat banyak mitos mengenai keusahawanan. Mitos ini terjadi kerana kurangnya kajian yang dilakukan terhadap keusahawanan. Kuratko dan Hodgetts (2004) telah membicarakan 10 mitos keusahawanan. Mitos (dongeng) 1: Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu, bukan seorang pemikir. Fakta 1: Walaupun usahawan lebih kepada aksi, mereka juga merupakan seorang pemikir. Mereka selalunya merancang sesuatu dengan teliti. Malah selalunya menyediakan pelan alternatif sekiranya pelan yang asal mengalami kegagalan. Ini menunjukkan usahawan adalah seorang pemikir dan pelaksana (doers). Mitos 2:

Fakta 4: Kepercayaan ini timbul kerana adanya peniaga yang menjadi usahawan berjaya setelah berhenti dari sekolah atau berhenti dari kerja. Mereka mengatakan siri usahawan adalah secara semula jadi. tidak boleh dicipta. Mitos 5: . Menurut sejarah. Kejayaan usahawan bergantung kepada idea kreatif dan inovatif di dalam kerja yang dilakukan dan ciri-ciri ini boleh dipelajari Mitos 4: Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial). Fakta 2: Kebanyakkan usahawan dan bukan usahawan mengatakan ciri-ciri usahawan tidak boleh diajar dan dipelajari. Sebagai contoh Ray Kroc bukan pencipta francise untuk makanan segera.Usahawan dilahirkan secara semula jadi. namun terdapat banyak usahawan yang berjaya bukannya pencipta. Keusahawanan mempunyai model. usahawan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Fakta 3: Walaupun banyak pencipta adalah juga usahawan. Usahawan kini dilihat sebagai seorang profesional. Tetapi kajian telah membuktikan usahawan boleh diajar dan dipelajari. Mitos 3: Usahawan selalunya seorang pencipta. Hari ini. pendidikan dan organisasi sosial tidak mengesahkan (recognise) usahawan. proses dan terdapat kajian kes yang membolehkan topik tersebut dipelajari . tetapi idea inovatif beliau telah menjadikan McDonald sebuah syarikat makanan segera terbesar di dunia.

Fakta 5: Terdapat banyak buku dan artikel yang menyenaraikan ciri-ciri usahawan yang berjaya. kebanyakkan punca kegagalan perniagaan adalah ketidak cukupan pembiayaan. wang adalah sumber tetapi bukan semuanya bergantung kepada wang. Kebanyakkan usahawan yang berjaya hari ini tidak mempunyai kesemua ciri-ciri profil apabila memulakan perniagaan. persediaan. kita sedar untuk mencapai profil 100% seorang usahawan adalah perkara mustahil. Senarai ini sama ada tidak disahkan ataupun tidak lengkap. Walau bagaimanapun “Keuntungan terjadi apabila persediaan menjumpai peluang”. seorang usahawan mestilah membuat rancangan. Untuk usahawan.Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” usahawan. Hari ini. pengetahuan dan inovatif Mitos 8: Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan. Apa yang penting. Fakta 7: “Berada pada tempat yang betul pada masa yang betul” merupakan suatu kelebihan. ia hanya berdasarkan kepada kajian kes yang dilakukan ke atas orang yang telah berjaya. keinginan. semua peniagaan memerlukan kapital untuk hidup. Mitos 7: Semua usahawan bergantung kepada nasib. Fakta 6: Ia adalah benar. Ia juga adalah benar. Fakta 8: . Mitos 6: Kesemua usahawan memerlukan wang. tekad(kepastian).

kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. manakala kaum . Pada pandangan orang awam. Fakta 9: Memang benar. kebanyakkan usahawan mengalami beberapa kegagalan sebelum mereka memperolehi kejayaan. Kenyataan ini tidak benar untuk pasaran yang bersifat persaingan. tetapkan masa serta sediakan rancangan untuk mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul dan cuba kekurangkan masalah ini dengan melalui perancangan yang teliti. Tetapi pada dasarnya. kebanyakkan usahawan adalah penanggung risiko yang tinggi. usahawan selalunya mencari informasi dan membuat perancangan sebelum melakukan sebagai aktiviti. Mitos 10: Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim. Kunci utama untuk kejayaan adalah perancangan yang teliti dan persediaaan yang mencukupi. Apabila British memerintah Tanah Melayu. Mitos 9: Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. Ini bermaksud.“Terlalu banyak perancangan dan penilaian berperanan memberikan masalah yang berpanjangan”. kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. Usahawan belajar dari kegagalan sendiri serta kegagalan orang lain sebagai rujukan dan panduan mereka dimasa akan datang. Usahawan perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Dengan cara ini. mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. usahawan selalu melakukan kerja secara moderat dan mengira risiko yang akan berlaku Pembangunan Keusahawanan di Malaysia Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. Fakta 10: Risiko merupa elemen utama di dalam proses keusahawanan.

Apakah 10 mitos keusahawan? Usahawan adalah seorang yang bertindak/berbuat sesuatu. kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. kerajaan telah mengfokuskan kepada keusahawanan sehinggalah sekarang. masyarakat dan negara.India bekerja disektor perladangan. Semenjak dari itu. 1. Ujian Kefahaman Sendiri 1. Tahun 1995. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada keamanan negara. Hasilnya. Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Selepas kemerdekaan. kerajaan Malaysia menyedari betapa pentingnya keusahawan kepada individu. tidak boleh dicipta Usahawan selalunya seorang pencipta Usahawan adalah bersifat akademik dan merupakan seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri (anti sosial) Keusahawanan mesti sepadan (fit) dengan “Profile” Kesemua usahawan memerlukan wang Semua usahawan bergantung kepada nasib Kebodohan (ketidaktahuan) adalah kebahagiaan (kepuasan) untuk usahawan . bukan seorang pemikir Usahawan dilahirkan secara semula jadi. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Kini. kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi.

Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna.Usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan yang tinggi. • Individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut sama mendorong pembahagian kekayaan. Dengan ini. 3. • Menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran. masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah. Bincangkan kepentingan keusahawanan. • Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. • Bermula seawal zaman Kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. • Mmeningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan • Melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Usahawan adalah penanggung risiko yang ekstrim 2. . Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik. Berikan senario pembangunan keusahawanan di Malaysia. • Melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. • Melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. • Membantu memperbaiki kehidupan berjuta-juta manusia melalui produk dan perkhidmatan baru yang diperkenalkan kepada pasaran. mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang.

kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Dasar Pembangunan Negara (1990-2000) dan Wawasan 2020. Setelah pedagang . 2. Terangkan maksud keusahawanan Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. ditubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan disektor pertanian. manakala kaum India bekerja disektor perladangan. dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. Kapitalis merupakan penanggung risiko yang pasif. kaum Cina berkerja dilombong dan berniaga. Nyatakan evolusi keusahawanan Zaman Konsep dan Teori Pada zaman permulaan Bermula seawal zaman Marco Polo yang melakukan perjalanan perdagangan ke Timur Tengah (Far East). Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. • Kini. • Selepas kemerdekaan.• British memerintah Tanah Melayu. menerima segala risiko fizikal dan emosi. Tahun 1995. semua pihak mengalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Hasilnya. kaum Cina lebih kedepan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum lain. • Kerajaan memberikan galakan pembangunan keusahawanan dan memberikan pengiktirafan kepada keusahawanan kerana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara. organisasi. pendidikan dan kelembagaan (institution). menjalankan pemerintahan “Pecah dan Perintah”. alam sekitar (environment) dan proses. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Pedagang yang berlayar memainkan peranan aktif di dalam urusan perdagangan.. Marco Polo telah menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis untuk menjual produk mereka.

pereka cipta (mencipta idea. mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. dengan ini mereka menanggung risiko.berjaya menjual barangan tersebut.” . teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. Abad ke 21 Usahawan mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi banyak risiko di dalam usahanya. “Seorang yang berusaha untuk mengatur. Mereka membeli pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang tidak pasti. 3. Ini berlaku kerana perkembangan industri & penciptaan yang berlaku diseluruh dunia. Menggunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan dan tidak menanggung sebarang risiko. BUKAN pembekal modal Abad ke 19 dan 20 Usahawan tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. produk. Pada zaman pertengahan Seseorang yang terlibat di dalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. petani. semua ini hanya bertujuan untuk mencipta keuntungan. usahawan bekerja dengan kreatif untuk memperolehi sumber baru dan memperbaharui sumber yang lama kepada kapasiti yang baru. Oleh itu kerugian atau keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh usahawan. Abad ke 18 Usahawan dipisahkan daripada pembekal kapital (pemodal). Sebagai contoh: Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan seorang pengguna kapital. Dengan optimistik dan komited. Siapakah usahawan? Kuratko dan Hodgetts (2004) mendefinasikan usahawan sebagai. perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Abad ke 17 Keusahawanan adalah orang yang menandatangi kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk meyediakan perkhidmatan atau membekalkan produk yang telah ditentukan. Harga kontrak adalah tetap. juru tukang dan sebagainya adalah seorang usahawan. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu. keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang. Pada pertengahan abad 20an. Pedagang.

duit menunjukkan simbol kejayaan.1. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. 4. 2. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan.1. Berikan empat aspek asas keusahawanan 1. psikologi dan sosial.4. Topik 2 2. Keusahawanan terlibat di dalam mencipta sesuatu proses yang baru. Keusahawan menerima banyak ganjaran apabila menjadi seorang usahawan.Komitmen yang tinggi Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut.2 .Ciri-ciri Usahawan yang berjaya 2. Mempunyai nilai kepada usahawan dan pasaran dimana proses tersebut dibangunkan. diikuti oleh kepuasan peribadi dan seterusnya keuntungan.1 . 2. . Keusahawanan adalah individu yang sanggup menerima berbagai risiko di dalam bidang perniagaan masing-masing terutama dari aspek kewangan. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan.1 -Inisiatif dan bertanggungjawab Kebanyakkan para pengkaji bersetuju keberkesanan aktiviti usahawan adalah dengan mencari dan mengambil inisiatif. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku. Keusahawanan memerlukan kesetiaan(ketaatan) terhadap masa dan usaha yang dilakukan. Golongan ini sanggup meletakkan diri mereka sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam sesuatu operasi tidak kira sama ada berjaya atau gagal. 3. Ganjaran utama adalah kebebasan (independence). Pada sesetengah usahawan.

1. Apabila seorang usahawan melibatkan diri didalam sesuatu pelaburan.5 . Usahawan mempunyai kebijaksanaan di dalam mencari peluang yang ada.Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Usahawan bukanlah seorang yang sanggup mengambil risiko secara membabi buta. Usahawan bukan sahaja berkebolehan mencari peluang yang ada tetapi mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut. Mereka bermula dengan peluang yang ada dan membiarkan kefahaman mereka menjadi panduan ke atas isu-isu yang penting. Melalui fikiran yang kreatif. Dengan mempunyai keyakinan dan optimistik yang tinggi. Di dalam mencari peluang perniagaan baru.4 . tetapi hasilnya atau penilaian terhadap peristiwa tersebut adalah berlainan.Keyakinan dan Optimistik Usahawan mempunyai keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. Kecenderungan ini membuatkan mereka bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. 2.2. 2. segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. tidak hairanlah banyak usahawan yang pernah gagal berkali-kali akhirnya menjadi seorang usahawan yang berjaya.1. 2.3 . semua perkiraan telah diambil kira demi untuk mengelakkan usahawan tersebut menanggung risiko yang tidak sepatutnya. usahawan melihat peristiwa atau kejadian sama seperti orang lain. .1.Orientasi Peluang (kesempatan) – Opportunity Orientation Fokus usahawan dan mula merebut peluang tidak bergantung kepada kajian. struktur atau strategi.6 . inovatif dan daya imaginasi.1.Kreatif dan Inovatif Kreatif dan inovatif adalah perkara utama yang perlu ada pada setiap usahawan untuk memperolehi kelebihan persaingan di dalam pelaburan mereka.

Usahawan berkebolehan untuk mengurus sumber mereka secara berkesan untuk menukarkan visi menjadi realiti.10 .1.1. Kreativiti boleh dipelajari. Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. usahawan berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. 2. Apabila usahawan memulakan sesuatu.1.Kemahiran Berorganisasi (Skilled at Organising) Membina perniagaan dari permulaan bukannya perkara yang mudah. Tidak semua usahawan mempunyai visi diawal perbukaan firma mereka. beliau mempunyai semangat untuk menyelesaikannya. Dari maklumbalas. visi dibangunkan setelah usahawan mula menyedari apa yang telah berlaku kepada firma tersebut. mengunggulinya dan mengejar serta mencapai citacita yang mencabar.9 . wang hanya sekadar menunjukkan kejayaan yang mereka kecapi dan wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan.8 .Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan.Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Usahawan suka mengetahui bagaimana prestasi mereka dan sering kali cuba memperbaikinya. Mereka aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka.1. Di kebanyakkan kes. usahawan boleh mempelajari dari kesilapan yang telah mereka lakukan. 2. Oleh itu.usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna.Keupayaan Menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. Satu fahaman yang sering disalah ertikan mengenai usahawan adalah “wang menjadi satu keinginan yang kuat”. 2. 2.7 . Kepada usahawan. .

Mereka belajar dari kegagalan.1. Usahawan perlu lebih bertenaga untuk membolehkan mereka menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi. 2. Kebanyakkan usahawan percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan berbanding dengan kejayaan. dan mereka boleh mempengaruhi akibat yang akan berlaku hasil dari tindakan yang mereka lakukan.15 . mereka masih lagi mencari peluang yang ada.1.Berdikari (Independent) Usahawan adalah seorang yang berdikari. 2. Tenaga tersebut merupakan faktor utama untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan.Semangat Berpasukan (Team Building) Usahawan yang berjaya selalunya mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. 2. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun. Pada waktu yang sukar.1. Mereka suka menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka. 2.12 .1. Ini tidak bermakna usahawan mesti . Kemajuan dan kemunduran berada di dalam kawalan dan pengaruh mereka sendiri.14 .11 .13 .Lebih Bertenaga (High level of Energy) Usahawan adalah lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang.Bertoleransi terhadap Kegagalan Usahawan tidak mudah kecewa.1.2.Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri.

Dengan ekonomi dunia yang sering berubah.com/other/quiz. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. 2. Mereka mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting. kaum. 2. jantina.membuat semua keputusan. Itu pun kalau kita berminat untuk menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan bukan diturunkan secara genetik (keturunan). http://bizmove. Huefner dan Hunt (1991) adalah antara yang menyediakan interaktif secara talian (online). kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan.2 Usahawan Menilai Diri Sendiri (Entreprenuer SelfAssessment) Terdapat banyak cara untuk menguji potensi seseorang untuk menjadi seorang usahawan. sikap tegas(ketegasan) seringkali membawa kepada kegagalan.Fleksibel Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. Ia menyediakan ujian dan kuiz mengenai keusahawanan untuk menguji tahap kita untuk menjadi usahawan. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan. Semua orang berpotensi untuk menjadi usahawan tanpa mengira umur.1.htm . Stimpson. Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan.16 . warna dan kerakyatan. kemahiran boleh dipelajari. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Robinson. Mereka amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan.

2. terutama ahli perniagaan yang berniaga secara kecil-kecilan. iaitu tidak semua ahli perniagaan adalah usahawan. Pengurus (Manager) dan Usahawan (Entrepreneurs) a) Perbezaan diantara ahli perniagaan dengan usahawan. Terdapat beberapa perkara yang membezakan di antara ahli perniagaan dengan seorang usahawan. Walau bagaimanapun semua usahawan adalah ahli perniagaan. b) Perbezaan diantara pengurus konvensional dan usahawan . terutama ahli perniagaan kecil-kecilan sebahagiannya mempunyai ciri-ciri seorang usahawan tetapi ciri-ciri tersebut hanyalah merupakan paras yang rendah bagi seorang usahawan. Usahawan tidak sama dengan ahli perniagaan.3 Perbezaan diantara Ahli Perniagaan (Businessman). Ini berdasarkan fakta. Ahli perniagaan.

Terangkan 10 ciri-ciri utama seorang usahawan yang berjaya? 1. Inisiatif dan bertanggungjawab Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku. Komitmen yang tinggi Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan. Innovative – berkebolehan mencipta sesuatu yang unik. 2. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dimana tidak ada pemimpin lain yang sanggup mengambilnya. Satu kualiti yang sangat perlu ada pada setiap usahawan. Ujian Kefahaman Sendiri 1.Daftar: Optimistic – seorang yang berfikiran positif terhadap sebarang halangan Creative – berkebolehan menghasilkan sesuatu produk dan mampu mengeluarkan idea yang berguna. 1. .

Mereka mempunyai visi atau konsep untuk firma mereka. Bersikap optimistik terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada keadaan sebenar. 7. Wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan. . Menuju ke arah Kejayaan (Drive to Achieve) Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seseorang usahawan. Orentasi Peluang (kesempatan) Berkebolehan mencari peluang yang ada dan mempunyai kebolehan untuk meraih peluang tersebut. Kreatif dan Inovatif Melalui fikiran yang kreatif. 8. usahawan boleh menghasilkan produk yang khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna. Keyakinan dan Optimistik Keyakinan diri yang tinggi di atas kebolehan mereka untuk mencapai kejayaan. 6.3. Kebolehan menentukan Visi (Ability to Set Vision) Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. 9. Kreativiti boleh dipelajari. 5. Mencari Maklumbalas (Seeking Feedback) Aktif mencari dan menggunakan maklumbalas yang diterima sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. inovatif dan daya imaginasi. Mengambil Risiko Secara Sederhana (Moderate Risk Taker) Segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. 4.

14. Usahawan perlu lebih Menanggung beban yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi. Fleksibel . Toleransi terhadap Kegagalan Tidak mudah kecewa. Berdikari (Independent) Menyelesaikan sesuatu tugas mengikut cara mereka. Menukarkan visi menjadi realiti. Percaya mereka lebih banyak belajar dari kegagalan. 12. 13. 15. Mahu mempunyai kuasa (hak) untuk membuat keputusan yang penting. Kawalan Fokus Dalaman (Internal Locus of Control) Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada diri mereka sendiri. Semangat Berpasukan (Team Building) Mempunyai standard (kualiti) yang tinggi. 11. Mereka belajar dari kegagalan. 16. Kemahiran Mengatur (Skilled at Organising) Berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. Lebih Bertenaga(High level of Energy) Lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakkan orang.10. putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan. bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun.

kita boleh mengetahui tahap mana kita berada dan membuat sesuatu untuk membaiki paras kita untuk mencapai tahap keusahawanan.Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan (pelaburan) mereka. ini kerana 16 ciri-ciri yang dinyatakan di atas merupakan kajian yang telah dilakukan terhadap tokoh usahawan yang telah pun berjaya. 3. Ianya tidak menentukan sama ada seseorang boleh menjadi usahawan atau tidak. Setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi usahawan. 2. Maka dengan menggunakan penilaian secara “online”. Komitmen membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan. . Amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan. Adakah seorang yang mempunyai ciri tersebut boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya? Kenapa? Boleh. Ini kerana semua ciri yang dinyatakan di atas merupakan ciri-ciri yang positif. Mengapa kita selaku seorang usahawan perlu mengambil ujian “menilai diri sendiri”? Tujuan menguji diri sendiri adalah untuk mengetahui kecenderungan seseorang individu itu untuk menjadi usahawan. Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan pelaburan yang mereka usahakan. Apakah maksud “mempunyai komitmen yang tinggi untuk usahawan”? Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. 4.

Topik 3 Membentuk kreativiti dan inovatif keusahawanan Objektif: . Bincangkan perbezaaan diantara pengurus konvensional dan usahawan.Siapakah dia peniaga kecilan? Berikan contoh spesifik? 2.Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1.

5. Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. Hunt dan Osborn (2003).1. 2. idea tersebut diperkembangkan dari proses kreatif yang mana imaginasi individu akan membayangkan. terdapat empat fasa(langkah) utama di dalam proses kreatif iaitu: 1) 2) 3) 4) Pengumpulan Pengetahuan (Knowledge Accumulation) Inkubasi (Incubation = Pengeraman = Penetasan) Idea Penilaian dan Pelaksanaan Fasa 1: Pengumpulan Pengetahuan Untuk memulakan proses kreatif. 4. Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004). memasukkan dan memajukan dan seterusnya akan dilaksanakan dan sebagai pulangan usahawan dan organisasi akan mendapat manfaatnya. seseorang perlu bersedia mengumpul . 3. Menerangkan makna dan konsep kreativiti dan inovatif Menerangkan proses kreativiti Membuktikan teknik kreativiti Memberikan contoh inovatif Membincangkan halangan kreativiti dan inovatif Apa itu kreativiti? Pernahkah anda terfikir betapa pentingnya kreativiti kepada usahawan? Terdapat beberapa definasi untuk kreativiti. Menurut Schermerhorn. kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. Proses Kreativiti Adakah kreativiti amat perlu bagi pengusaha? Seorang usahawan perlu memikirkan idea untuk mengimplementasi strategi baru. Secara amnya.

menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. ia dapat memberikan pandangan yang luas mengenai masalah dan mempunyai asas yang kukuh mengenai kreativiti demi untuk membangunkan produk baru. disiplin. usahawan akan menukar idea tersebut menjadi realiti. mandi dan sebagainya Fasa 4: Penilaian dan Pelaksanaan Pada fasa terakhir. perkhidmatan atau pelaburan perniagaan. Fasa 3: Idea Ini merupakan fasa yang paling mengasyikkan mengenai proses kreativiti. Ini melibatkan akitiviti membaca. berjalan. Sebagai contoh: semasa makan. usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. Malahan mereka mungkin akan cuba membuangkan masalah tersebut dan membiarkan minda bawah sedar (subconscious) melakukan tugas tersebut. Fasa 2: Inkubasi Di dalam fasa ini. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. Kadang-kadang fasa ini juga dikenali sebagai ‘faktor eureka’. Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur.semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. berehat. Kemudian. . perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. bermain badmintan atau sedang meditasi. Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. seseorang individu mungkin tidak terlibat secara langsung dengan sebarang perniagaan yang berkaitan dengan aktiviti atau masalah tersebut. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan pendedahan begini. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. Dalam fasa ini.

Sekatan Terhadap Kreativiti Kita perlu ingat tidak semua idea kreatif yang telah dihasilkan boleh diterima. bodoh dan tidak praktikal. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti. tugasan yang bertimbun. Tak perlulah bersusah payah melakukan sesuatu sekiranya yang jauh dilubuk hati kita sudah mengatakan “aku tidak boleh melakukannya”. Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. Ini mungkin terjadi apabila keadaan kerja persekitaran tidak memberi ruang untuk para pekerja menjadi kreatif. “Akan senantiasa ada manusia yang akan mengkritik usaha kita walau pun idea tersebut baik(cemerlang)” “Jadikan kritikan sebagai satu cabaran bukan satu masalah” c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Persaingan di dalam pasaran. Kreativiti tidak bermakna ia tidak mempunyai sekatan. b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan. . Sekiranya kita sering mengatakan yang kita bukan seorang yang kreatif. tidak mengalami kecewaan dan tidak mengalami kegagalan. Dengan ini kita telah menyekat daya kreativiti dari berlaku. golongan seperti ini akan bertindak secara kebiasaan dan menjadi pengikut sahaja. Dengan itu pekerja tersebut akan melakukan tugas hanya untuk memenuhi kehendak tugasan. Untuk mengelak dari di kritik. maka tidak perlulah kita belajar untuk menjadi seorang yang kreatif. “Tidak ada istilah ‘mencuba’ yang ada hanyalah istilah ‘lakukan’ atau ‘tidak lakukan’ ”. Terdapat empat sekatan terdapat kreativiti iaitu: a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Masalah utama yang menjadi penghalang kepada kreativiti adalah kepercayaan yang kita tidak kreatif. Mereka tidak akan melakukan perkara yang berbeza.

2000 menjelaskan terdapat empat peraturan apabila melakukan brainstorming: i) lagi banyak idea. walaupun idea tersebut nampak macam gila atau tidak betul iii)gunakan idea ahli group yang lain untuk memperolehi lebih banyak idea iv) Idea berbentuk kritikan atau penilaiain (evaluation) tidak dibenarkan b)Analogi Paksaan (Forced Analogy) Analogi paksaan teknik yang berguna dan amat berkesan untuk menjana idea. Terdapat beberapa teknik untuk membaiki kreativiti. Tekanan bukan sahaja boleh melemahkan (menghabiskan) tenaga seseorang malah ia tidak elok untuk kesihatan. Bagaimana untuk membina idea yang kreatif Setiap manusia mempunyai cara berfikir yang tersendiri. Semasa sessi brainstorming. setiap ahli kumpulan akan mencadangkan idea dan idea tersebut kemudiannya akan dibincang bersama. William. Sesebuah idea akan dibandingkan dengan masalah yang mempunyai sedikit atau tiada kaitan langsung untuk mendapat pandangan (insight) . Antara teknik tersebut adalah: • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) a)Brainstorming Brainstorming adalah teknik yang berkuasa (berpengaruh) dan selalu digunakan untuk menghasilkan idea. Kumpulan brainstorming selalunya diantara empat hingga tujuh orang. lagi baik ii) semua idea perlu diterima.d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif.

Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . Terdapat beberapa cara untuk ‘memaksa’ hampir keseluruhan hubungan dan mendapat jalan penyelesaian yang baru. Untuk membina suatu hubungan. kita perlu menganalisa masalah tersebut dengan memastikan soalan yang betul telah diajukan. Pilih objek atau kad tersebut secara rawak dan apa jenis hubungan yang boleh dipaksa.baru. keluarkan (dijana) idea sebanyak yang mungkin untuk memperolehi jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. kita perlu melakukan kajian dan analisa secara terperinci sebelum memilih cara yang terbaik untuk menyelesaian masalah tersebut.Define problem (kenal pasti masalah) O .Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka & laksanakan teknik kreatif) I . Mempelajari dan memahami masalah adalah saat yang kritikal untuk membolehkan kita mengenali punca sebenar masalah tersebut. Perhubungan secara paksaan boleh membantu membina pandangan baru dan juga mencari jalan alternatif yang lain. ia melibatkan pembinaan produk yang bersesuaian (reliable) dari idea yang dihasilkan. Dalam langkah keempat ini.Transform (lakukan) Langkah kedua. Langkah keempat. Langkah ketiga. . pecahkan masalah tersebut kepada bahagian-bahagian yang kecil dan lakukan ringkasan masalah tersebut secara singkat jika boleh. Semua penyelesaian yang ada haruslah diperolehi dari langkah kedua tadi. seperti anda dan sebatang pen. Setiap idea yang dikeluarkan (dijana) adalah amat penting tanpa mengira sama ada idea tersebut baik atau buruk. kini tiba masanya untuk perlaksanaan. c) DO IT Langkah pertama untuk teknik DO IT. selepas jalan penyelesaian terbaik dipilih. produk dan pasaran. ia memerlukan pilihan terdapat sesuatu objek atau kad bergambar yang akan membantu menjana idea. Sekiranya masalah tersebut nampaknya terlalu besar. DO IT singkatan untuk: D . selepas berjaya kenal pasti masalah tersebut. musik dan komputer.

semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik. plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. jangan cuba menganalisanya dahulu. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. Ia selalunya melibatkan masa. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan. Selepas itu. setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea mereka dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. e)Kumpulan Nominal (Nominal Group) Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. Individu kreatif adalah seorang yang merendah diri (humble) dan . Sama seperti brainstorming.pasaran dan strategi perniagaan. menyelesaikan masalah. Akhirnya setiap ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. kos dan tenaga. Dengan cara ini. Kunci utama adalah untuk menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. d)Peta Minda (Mind Mapping) Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’. Ciri-ciri individu yang kreatif Terdapat lapan ciri individu yang kreatif: 1. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. Kebanyakkan manusia menggunakan mind mapping semasa: • Brainstorming • Mengambil nota (taking notes) • Menyegarkan ingatan mereka (refreshing their memory) Peta minda (Mind mapping) juga boleh digunakan untuk menjana produk baru. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain.

Individu kreatif sanggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. Ini bermakna. 2. terutama sekali apabila pesaing akan menghasilkan idea yang kreatif. Individu kreatif adalah berani untuk mencuba idea yang baru. tidak akan membenarkan syarikat mereka berpuas hati dengan apa yang ada (complacent). inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. 6. 4. Individu kreatif sering kali mempunyai kawalan diri yang baik. (Chell. 7. 5. setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak. Individu kreatif mempunyai kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. Kebanyakkan individu yang kreatif perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. 2001) Inovasi juga berfikir (deemed) untuk menghasilkan sesuatu . produk & perkhidmatan yang lebih baik. tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan 8. Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. Hari ini. inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. Syarikat yang berjaya bersaing dan menang adalah syarikat yang membangunkan produk baru atau sistem baru untuk mengeluarkan produk senantiasa membaharuinya.bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. Individu kreatif bersifat terbuka apabila menerima kritikan. langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. 3. Apa itu Inovasi? Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. Individu kreatif adalah individu yang mempunyai matlamat (goaldirected). Menurut Kinicki dan Williams (2003).

Usahawan mencipta permintaan baru di dalam pasaran dengan menukar kombinasi faktor pengeluaran untuk mencipta sesuatu yang baru. Contoh: Fungsi telefon bimbit membolehkan kita berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. Sumber kepada Inovatif Usahawan memerlukan idea yang kuat sebelum beliau berupaya (inspire) . perkhidmatan atau proses yang baru. MMS dan WAP. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. Penciptaan (Invention) – mencipta produk. Jenis Inovasi Setiap orang di dalam perniagaan mestilah inovatif untuk membolehkan perniagaan tersebut berubah dengan pantas sejajar dengan kehendak dan keperluan pengguna. perkhidmatan atau proses sedia ada. 4. Contoh: Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. 2004 menyatakan terdapat empat asas kepada inovasi: 1. Kuratko dan Hodgetts. inovasi adalah kunci usahawan untuk bertahan (survival) di dalam keadaan persaingan perniagaan yang sengit. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. ‘Inovasi atau mati’ sepatutnya menjadi prinsip harian kepada setiap usahawan. Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagianbahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. Contoh: Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse 2. Contoh: Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. perkhidmatan atau proses sedia ada. perkhidmatan atau proses yang sedia ada.yang baru di pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran (supply-demand equation). Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk. 3. Tetapi kini. Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. Oleh itu.

Sebagai contoh: taraf hidup dan peningkatan pendapatan. 2004) a) Secara tidak sengaja (Unexpected Events) Usahawan selalunya memperolehi idea secara tidak disangka. Ia akan menjadikan proses yang sedia ada menjadi sempurna. (Drucker. pendapatan dan jenis pekerjaan telah menjadi sumber utama kepada inovatif kepada usahawan. d) Keperluan Proses (Process Needs) Keperluan proses perlu wujud di dalam proses perniagaan. peringkat pendidikan. Malah kebanyakkan produk atau perkhidmatan adalah inovasi berdasarkan pengetahuan yang memerlukan masa yang lama untuk melakukan penyelidikan dan dibangunkan oleh segolongan pakar. manusia akan mula melakukan lebih kerap senaman. industri atau perkhidmatan. perkhidmatan dan proses baru. Kuratko dan Hodgetts. menghadiri seminar atau persidangan atau perbincangan diantara para profesional. 1985. usahawan boleh . Penukaran terhadap ciri-ciri demografis telah mencipta peluang yang besar untuk usahawan menjelajahi (explore). Peristiwa yang tidak disangka memberi peluang yang baik sekali untuk usahawan menggunakan kepakaran mereka untuk melaksanakan aplikasi tersebut. mengantikan mana yang lemah. permintaan terhadap barangan mewah dan produk kesihatan telah juga meningkat. Terdapat empat punca sumber usahawan untuk inovasi. perkhidmatan atau proses yang sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna. Contoh: di dalam proses untuk menjadi masyarakat yang sihat.memberikan inspirasi kepada produk. Dengan ini. kita boleh memperolehi produk atau perkhidmatan baru dengan mudah. c) Perubahan Demografis (Changes of Demographics) Perubahan demografis terhadap umur. Semua ini menyediakan peluang untuk usahawan untuk menghasilkan produk. Pengetahuan baru boleh diperolehi melalui pembacaan. Kejayaan atau kegagalan yang tidak disangka boleh menjadi sumber utama kepada inovatif apabila sesuatu tersebut tidak menarik perhatian atau tidak dirancang. b) Konsep pengetahuan yang baru (New-Knowledge Concept) Pasaran masa kini. mereka bentuk semula proses sedia ada dan sebagainya.

Selain dari halangan berpunca dari organisasi. perubahan boleh mengancam budaya dan prosedur organisasi tersebut . terutama dari kakitangan itu sendiri. Selain dari itu. Halangan kepada inovasi sering kali berlaku di dalam organisasi. terdapat juga halangan datang dari sikap individu itu sendiri seperti: 1. Ini berlaku apabila pengurusan dikawal oleh kakitangan yang telah lama bertugas dan mereka ini masih mengekalkan cara mereka berfikir dan menolak sebarang perubahan. kewangan dan kelengkapan yang menjadi satu benda yang penting untuk menjayakan inovatif. Dan kemungkinan perubahan akan mengancam kedudukan mereka. Motivasi yang salah (improper motivation) . Di bawah senaraikan halangan kepada inovasi: a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif Sesetengah organisasi berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak mahu sebarang perubahan. Takut untuk mencuba (fear to trying) 2. batasan diantara jabatan yang berlainan turut juga menghalang berlakunya komunikasi untuk inovatif idea dikalangan kakitangan. b) Tidak cukup sumber Sesetengah organisasi hendakkan perubahan dan inovatif tetapi menghadapi kekurangan sumber seperti sumber manusia. c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan (Traditional Management Behaviour) Pihak pengurusan mahu mengawal kakitangan daripada menjadi kreatif.menyediakan pusat penjagaan kesihatan untuk mereka yang berminat. Halangan kepada Inovasi Walaupun usahawan mempunyai banyak idea yang inovatif. Untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku. Takut untuk melakukan kesilapan 3. namun terdapat juga kekurangan yang menjadi penghalang kepada inovasi. Bagi organisasi seperti ini. pihak pengurusan akan menolak atau mengelak untuk memberi perhargaan kepada inovatif di dalam organisasi.

Malah kreativiti dan inovatif adalah pencipta sumber. Takut kepada perubahan 5. Usahawan adalah seorang yang bertanggungjawab untuk mencipta ‘nilai’ terhadap sumber asli tersebut untuk kegunaan manusia sejagat. Takut kepada kegagalan (fear to fail) 6. Contoh: apabila Philips memperkenalkan pemain DVD yang pertama di pasaran pada tahun 1995. Seorang usahawan yang kreatif dan inovatif akan senantiasa berfikir untuk menguasai pasaran baru dengan mengenalkan produk dan perkhidmatan baru. ia berjaya menguasai keseluruhan pasaran seluruh dunia. Usahawan seharusnya mengunakan sumber ini tanpa melakukan sebarang kerosakkan kepada alam sekitar. Sesebuah organisasi tidak lagi boleh menunggu permintaan daripada pengguna. organisasi haruslah boleh mengeluarkan sesuatu yang unik untuk para pelanggannya. Pentingnya Kretiviti dan Inovatif untuk Usahawan a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan (to ensure an organisation’s survival) Kreativiti dan inovatif adalah sangat penting untuk membolehkan sesebuah organisasi bertahan dalam jangka masa yang panjang. usahawan boleh mengambil kesempatan meneroka pasaran baru. Masa hadapan sesuatu perniagaan bergantung kepada keupayaan mereka untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru.4. c) Untuk mengguna sumber asli Terdapat banyak sumber asli didunia ini. Akibatnya beliau tidak mencuba untuk mencari jalan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak percaya pada diri sendiri – individu tersebut merasa diri mereka terlalu tua atau tidak pandai untuk melakukan tugas tersebut. b) Untuk meneroka pasaran baru Dengan adanya produk dan perkhidmatan baru. Strategi untuk mengalakkan Kreativi dan Inovatif i) Kenal pasti kebolehan sendiri – adalah penting untuk mengetahui yang kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kreatif dan .

Secara ringkas terangkan proses kreatif.inovatif. iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. . Kreativiti amat mustahak untuk bertindakbalas kepada masalah yang kompleks di dalam persekitaran perniagaan di mana ianya selalunya penuh dengan permasalahan yang tidak tetap. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya b) Inkubasi Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan tanpa mengira dari mana sumber datang. Ujian Kefahaman Sendiri 1: 1. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. Menguji masalah dan peluang tersebut dengan memecahkannya menjadi pecahan-pecahan kecil. 2. ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut. iii) Tukar budaya orgnisasi – Organisasi mesti mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. Perkara seperti ini boleh berlaku semasa tidur. berehat. Ini melibatkan akitiviti membaca. cari masalah sebenar atau jalan penyelesaian yang terbaik. a) Pengumpulan Pengetahuan Perlu bersedia mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. Tetapi berhati-hati dengan kebolehan sendiri agar ia tidak menjadi penghalang kepada mencari jalan penyelesaian. Apa itu kreativiti? Berikan definasi kretiviti? Kreativiti melibatkan perkembangan yang tiada tolok bandingnya dan jawapan kepada masalah dan peluang yang diperolehi. membaca bahan yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut.

bermain badmintan atau sedang meditasi c) Idea Jalan penyelesaian atau jawapan untuk masalah sedia ada telah dijumpai akhirnya. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. Dikenali sebagai ‘faktor eureka’. disiplin. Bagaimanakah cara untuk memperolehi maklumat yang relevan untuk pengumpulan pengetahuan. • Kebolehan menentukan idea yang boleh dilaksana dan dipratikkan akan menentukan kejayaan usahawan di dalam sesuatu perniagaan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. 4. Terangkan langkah-langkah pernilaian untuk proses kreatif. Senaraikan dan terangkan halangan untuk kreativiti? a) Kepercayaan Peribadi (Personal Beliefs) Kepercayaan yang kita tidak kreatif. Kadang-kadang seseorang boleh memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak sengaja. perbincangan dengan rakan yang bekerja dalam bidang yang sama. • Apabila sesuatu idea mula timbul(muncul) dari fasa ketiga dalam idea kasar. . 3. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarnya kepada bentuk idea yang terakhir. • Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian. • Mengumpul semua informasi dan melaku penyelidikan yang berkaitan. Ini melibatkan akitiviti membaca. d) Penilaian dan Pelaksanaan Menukar idea tersebut menjadi realiti. • Usahawan tersebut boleh memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang menguntungkan. • Menukar idea tersebut menjadi realiti. menghadiri seminar profesional atau bengkel dan sebagainya. 5. disiplin. Ini merupakan satu fasa yang sukar kerana ia memerlukan keberanian.

Transform (lakukan) 8. • Digunakan untuk menjana produk baru.Open mind and apply creative technique (Fikiran terbuka dan laksanakan teknik kreatif) I . Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila. keadaan mendesak atau peluang yang diterima dan mereka merasa tidak pasti sama ada dapat melakukan tugas tersebut dengan efektif.Identify best solution (kenal pasti penyelesaian terbaik) T . DO IT singkatan untuk: D . d) Tekanan (Stress) Tekanan berlaku apabila manusia merasakan mereka menghadapi permintaan yang terlalu tinggi. 6. Bagaimana anda mengeluarkan idea kreatif? • • • • • Brainstroming Analogi Paksaan (Forced Analogy) Do it Peta Minda (Mind Mapping) Kumpulan Nominal (Nominal Group) 7. Ia membantu kita ‘melihat’ sesuatu masalah dan jalan penyelesaiannya. Terangkan singkatan DO IT.b) Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism) Sesetengah orang takut menerima kritikan. jadual yang padat dan permintaan segera akan menyebabkan kurangnya daya kreativiti. Bagaimana caranya MIND mapping boleh menjana idea? • Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan (word phases) untuk mengurus (organise) dan membangunkan pendapat secara ‘non linear’. . menyelesaikan masalah. c) Pengurusan yang berlebihan (Over-Management) Tugasan yang bertimbun.Define problem (kenal pasti masalah) O . plan strategi atau membangunkan sesuatu proses. bodoh dan tidak praktikal.

g. Mempunyai kawalan diri yang baik. semakin berserabut hubungan tersebut semakin baik.• Menjana idea dan menyelesaikan masalah tidak semestinya difikirkan secara logikal. Seorang yang merendah diri (humble) dan bangga diri (proud) dalam waktu yang sama. tidak tergesa-gesa dan membuat pertimbangan di dalam membuat sebarang keputusan . • Ahli kumpulan akan mengundi secara senyap idea mana yang terbaik. f. Sama seperti brainstorming. 9. Kombinasi seorang yang suka bermain (playfulness) dan seorang yang disiplin atau seorang yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. setiap ahli kumpulan akan mencatatkan idea mereka sebanyak yang mungkin di dalam helaian kertas. d. Bersifat terbuka apabila menerima kritikan. Apa itu kumpulan nominal? • Kumpulan nominal digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian dengan cara bersemuka (face-to-face) di dalam sesebuah kumpulan. c. Tuliskan sahaja idea tersebut di dalam mind map. e. b. • Setiap ahli kumpulan akan menyatakan idea dan seterusnya idea tersebut akan dibincangkan untuk memperolehi penjelasan (clarification) dan penilaian. Sekiranya suatu idea dijana dari idea lain. Dengan cara ini. Berani untuk mencuba idea yang baru. Ujian Kefahaman Sendiri 2: 1. walaupun begitu mereka juga merupakan seorang yang sangat objektif mengenainya. Mempunyai matlamat (goal-directed). jangan cuba menganalisanya dahulu. Senaraikan lapan ciri seorang individu yang kreatif a. Perasaan yang amat kuat (passionate) mengenai kerja mereka. jalan penyelesaian yang benar-benar inovatif akan dapat dihasilkan.

perkhidmatan atau proses yang baru. 4. Hari ini. 3. Terangkan secara ringkas empat jenis inovasi • Penciptaan (Invention) – mencipta produk. • Perluasan (Extension) – Penambahan atau tambahan kepada produk. perkhidmatan atau proses sedia ada. 2. • Duplikasi (Duplication) – Proses membuat pendua (replication) terhadap produk. • Perpaduan (Synthesis) – Proses untuk mengabungkan bahagian-bahagian lain untuk menjadi sesuatu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambil kira beberapa idea atau barang yang telah sedia ada. Anggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. inovasi dipercayai merupakan kunci kepada kejayaan banyak organisasi. Proses ini bukan sekadar meniru bulat-bulat tetapi menambah fungsian tambahan kepada produk. Berikan beberapa contoh untuk setiap inovasi • Penciptaan (Invention) – Penciptaan telegraph oleh Samuel Morse • Perluasan (Extension) – Samsung yang terkenal dengan produk elektrik dan elektronik telah memperluaskan perniagaan mereka kepada automobil. • Duplikasi (Duplication) – Fungsi telefon bimbit membolehkan kita . Kreativiti adalah syarat awal kepada inovasi. Apa itu inovasi? • Setelah usahawan menjalani proses kreatif dan memperolehi jalan penyelesaian terbaik. perkhidmatan atau proses yang sedia ada. • Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru. Ia mestilah yang asli atau tidak pernah dicuba. langkah mereka kemudian akan melakukan aplikasi dan seterusnya melakukan inovasi. perkhidmatan atau proses sedia ada.h. produk & perkhidmatan yang lebih baik.

iv) Sanggup menghadapi kegagalan (Dare to fail) – Setiap kegagalan atau kesilapan haruslah dijadikan pendorong untuk maju di dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik. 5. Apakah halangan untuk inovasi? a) Organisasi tidak mengalakkan inovatif b) Tidak cukup sumber c) Tingkah laku tradisi pihak pengurusan d) Takut untuk mencuba (fear to trying) e) Takut untuk melakukan kesilapan f) Motivasi yang salah (improper motivation) g) Takut kepada perubahan h) Takut kepada kegagalan (fear to fail) i) Tidak percaya pada diri sendiri 7. a) Untuk memastikan organisasi berjaya mengharungi halangan b) Untuk meneroka pasaran baru c) Untuk mengguna sumber asli . Mengapakah kreatif amat penting untuk usahawan. 6.berhubung dengan rakan tanpa mengira waktu dan lokais. • Perpaduan (Synthesis) – Gabungan diantara komputer dan rangkaian menghasilkan Internet. Tetapi kini. Bagaimanakah usahawan memperolehi idea untuk produk baru. Berikan ganjaran kepada kakitangan yang melebihi di dalam mencipta sesuatu yang unik. MMS dan WAP. iii)Tukar budaya orgnisasi – Mengalakkan kakitangan mereka menjadi kreatif dan inovatif. telefon bimbit telah mempunyai fungsian tambahan seperti pemain mp3. perkhidmatan dan proses? i) Kenal pasti kebolehan sendiri – ukur baju sendiri ii) Tukar persepsi (pandangan) anda – Cuba melihat sesuatu masalah atau peluang dari berbagai sudut.

Persekitaran pelaburan boleh dibahagikan kepada dua bahagian: 1)Pandangan Makro – pandangan persekitaran luaran 2)Pandangan Mikro – pandangan persekitaran luaran dan dalaman a) Persekitaran Luaran (External Environment) Persekitaran luaran boleh mempengaruhi keputusan perniagaan yang akan dibuat untuk jangka masa panjang dan merupakan unsur yang tidak boleh dikawal. pengurusan ekonomi dan sebagainya.Topic 4 Pengenalan Perniagaan mengenai persekitaran pelaburan selalunya membincangkan mengenai pasaran. Persekitaran Makro terdiri daripada unsur berikut: • Politik dan Undang-undang yang dibuat (Legislation) • Ekonomi • Kebudayaan Sosial • Teknologi Kuratko dan Hodgetts (2004) membincangkan Persekitaran Mikro terhadap pelaburan perniagaan adalah sebahagian daripada Persekitaran Luaran Pelaburan. tetapi ia secara langsung boleh mempengaruhi keputusan dan aktiviti usahawan. Komponen Persekitaran Pelaburan (The components of ventures’ environment) Usahawan bukan sahaja perlu mengkaji suasana persekitaran semasa memulakan perniagaan mereka tetapi mereka perlu juga mengkajinya semasa pelaburan/perniagaan mereka sedang berkembang. Ini juga dikenali sebagai Persekitaran . Persekitaran adalah situasi dimana operasi pelaburan perniagaan berlaku.

teknologi dan kebudayaan sosial. kita akan menerangkan kesemua unsur tadi dan pengaruhnya terhadap usahawan. b) Persekitaran Dalaman (Internal Environment) Persekitaran Dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh usahawan. Persekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut: • Struktur Organisasi • Budaya • Sumber Pengaruh Persekitaran Makro Sebelum ini telah dinyatakan persekitaran makro melibatkan unsur seperti politik dan undang-undang yang dibuat. Institusi kewangan boleh dianggap sebagai Persekitaran Umum manakala Organisasi bukan Kerajaan dan Agensi Kerajaan boleh dikategorikan di bawah politik dan undang-undang yang dibuat. Politik dan undang-undang yang dibuat .Industri atau Persekitaran Tugas. usahawan boleh mengawal unsur ini. Walau bagaimanapun. produk tiruan (pengganti) dan kuasa tawar menawar pembekal dan pembeli. Persekitaran Mikro mengandungi unsur-unsur berikut: • Pengguna • Pesaing (Competitors) • Pembekal • Institusi Kewangan • Organisasi bukan Kerajaan • Agensi Kerajaan Persekitaran dalaman atau persekitaran industri juga dikenali sebagai Persekitaran Bersifat Persaingan di dalam Model Porter 5 Forces yang mana termasuk ancaman terhadap kemasukkan pesaing baru. ekonomi makro. Dalam bahagian ini.

Ini akan menghalang sumber aliran bebas dari negara lain selaku perlindungan kepada industri tempatan. Selalunya usahawan terpaksa menerima unsur politik dan undang-undang yang dibuat untuk pelaburan (tugas) baru yang akan dibuat. Ini adalah keadaan mana usahawan menggunakan kekuatan politik yang mereka ada. melindungi dan mengatur sumber.Politik dan undang-undang yang dibuat adalah sebahagian dari persekitaran makro yang yang mana setiap kumpulan yang berlainan akan bersaing untuk memperolehi perhatian dan sumber. Contoh: Sekatan Perdagangan telah dikenakan pada industri automobil di Malaysia. undang-undang yang dibuat dan peraturan dimana perniagaan tersebut dijalankan. Politik & a) Halangan Perdagangan◊ Isu global ◊Undang-undang yang dibuat & tarif b) Risiko politik c) Perjanjian Perdagangan d) Cukai◊ Isu nasional ◊ e) Peraturan Isu Global a)Halangan Perdagangan dan Tarif Halangan perdagangan dan tarif dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan yang didagangkan dalam pasaran antarabangsa. b)Risiko Politik Ini merujuk kepada kemungkinan untuk berlakunya ketidak stabilan. rasuah dan keganasan di dalam negara atau kawasan dimana perniagaan itu dilakukan. . Di kawasan yang risiko politik yang tinggi. Mereka perlu patuh dan menerima polisi. adalah sukar dan mahal untuk usahawan membeli.

Matlamat AFTA adalah untuk meningkatkan produtiviti ekonomi di dalam pasaran serantau. pemantauan dan pelaksanaan. Ini akan menambah kepada kos untuk pelaburan baru. Kesan cukai atas operasi perniagaan adalah seperti berikut: • Mengurangkan tunai yang sedia ada untuk pelabur perniagaan untuk melabur. • Sesetengah cukai menguntungkan pada perniagaan tertentu sahaja dan merupakan keadaan yang merugikan kepada perniagaa lain. Walau bagaimanapun. ujian. Isu Nasional d) Cukai Ini merupakan faktor kepolitikan utama yang harus dihadapi oleh usahawan pada peringkat nasional.Risiko lain termasuk politik dan keganasan fizikal. adakalanya perniagaan menerima kesan negatif terhadap peraturan tersebut. kesetabilan politik sesuatu negara dimana operasi perniagaan dilakukan akan memberikan peluang kepada usahawan untuk memulakan . Kerana itu. Ini melibatkan tambahan kos kepada perniagaan untuk kertas kerja. Usahawan Malaysia haruslah mempertimbangkan mengenai AFTA apabila membuat keputusan untuk berdagang di pasaran antarabangsa. c)Perjanjian Perdagangan Terdapat aliran untuk meningkatkan perjanjian perdagangan diantara negara. usahawan haruslah menilai persekitaran politik sepenuhnya untuk kenal pasti ancaman atau peluang yang ada. AFTA sebagai contoh. pemerasan dan korupsi akan melibatkan rasuah atau pembayaran yang tidak beretika akan berlaku. Secara amnya. e) Peraturan Sebagai contoh peraturan adalah peraturan mengenai penggunaan dadah.

usahawan harus mengenal pasti paras mana yang memberikan lebih banyak kesan kepadanya. • Apakah keadaan ekonomi semasa? • Apakah suasana pasaran buruh? • Adakah kadar faedah berbahaya atau stabil? • Apakah nilai pertukaran mata wang? • Berapa banyak firma yang ada di dalam industri yang sama? • Adakah firma tersebut dalam berbagai saiz dan ciri. penjualan dan pengunaan. atau semua firma tadi serupa? • Apakah pemusatan geographical firma di dalam industri tersebut? • Adakah firma hanya memenuhi kehendak pasaran domestik? • Adakah terdapat peluang untuk pergi ke pasaran antarabangsa? • Apakah pertandingan semula jadi untuk perniagaan? . Mereka haruslah berupaya untuk melihat perubahan terhadap ekonomi dan berupaya untuk menetukan pembolehubah yang berkaitan untuk dianalisa.perniagaan atau mengembangkan perniagaan mereka. meramalkan dan mentaksirkan keadaan makro ekonomi yang akan memberi kesan kepada pelaburan baru. nasional dan tempatan dimana operasi perniagaan mereka dijalankan. Walau bagaimanapun. pengedaran. Ekonomi Persekitaran ekonomi memainkan peranan penting di atas kejayaan atau kegagalan sesuatu pelaburan. Usahawan haruslah meninjau. memantau. Setiap perniagaan saling berhubung kait antara satu sama lain di dalam tiga tahap tadi pada persekitaran ekonomi makro. Persekitaran ekonomi makro melingkari kesemua produk dan penghasilan perkhidmatan. Di bawah disenaraikan soalan-soalan yang harus ditimbulkan oleh usahawan mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru demi melihat secara keseluruhan iklim perniagaan. Usahawan perlu menganalisa persekitaran ini pada paras global.

b) Aliran Sosial Berhubungkan dengan sopan dan tingkah laku dimana manusia itu tinggal. kuasa membeli dan kapasiti industri. makanan dan pakaian kanak-kanak. Contoh: Penambahan jumlah kanak-kanak di dalam masyarakat akan menghasilkan peluang perniagaan seperti pelajaran.Kebudayaan dan Sosial Persekitaran kebudayaan sosial terdiri daripada dua aspek: Demografis¬ Aliran budaya dalam masyarakat¬ a) Perubahan demografis Berlaku atas sebab perubahan bilangan penduduk. Usahawan perlu menilai dan memantau pertukaran cara hidup demi untuk mengenal pasti peluang perniagaan. Walau bagaimanapun perubahan aliran demografis adalah diluar kawalan usahawan. kumpulan etnis dan struktur bilangan penduduk menurut umur. Kesemua unsur ini menjadi faktor sumbangan kepada kehendak pengguna. jantina. Usahawan perlu menilaikan perubahan demografis demi untuk kenal pasti peluang perniagaan yang ada. lokasi geographical dan bilangan penduduk distribusi pendapatan. Cara hidup mengambarkan cita rasa dan kecenderungan manusia. Pembolehubah yang memerlukan perhatian adalah: i) Pembentukan rumah tangga ii) Ragam pekerjaan dan kadar tenaga buruh iii)Tahap pendidikan iv) Corak pembelanjaan v) Corak waktu lapang (leisure) .

a) Penemuan Tulin Penemuan tulin merujuk kepada penciptaan sesuatu yang baru berbeza dari teknologi sedia ada atau produk. Untuk ini. Menilai dan memantau perubahan teknologi bukannya perkara yang mudah kerana bukan mudah memperolehi maklumat. sains gunaan. proses. penciptaan selalunya mempunyai nilai ekonomi dan tidak mempunyai saingan pada peringkat awal dan selalunya dimonopoli oleh individu yang mempunyai hak undang-undang terhadap penemuan tersebut. hasil penemuan atau kaedah boleh ditakrifkan sebagai teknologi. Perubahan teknologi berada dalam dua keadaan iaitu Penemuan Tulin (pure invention) dan Proses Inovatif. Contoh: penemuan semikonduktor mencipta peluang perniagaan di dalam bidang komputer. terdapat kelemahan kerana tiada pasaran untuk penemuan tersebut pada peringkat awal pasaran. Analisis teknologi memerlukan penilaian dan pemantauan dari mula produk tersebut dibangunkan dan dikomersilkan. bahan dan pengedaran. . Penemuan baru mencipta pasaran dan peluang untuk perniagaan. Walaupun begitu. kejuruteraan. produk formulasi dan pengeluaran. Teknologi Cabang pengetahuan yang berkenaan dengan industri seni.Usahawan boleh menggunakan informasi data yang ada dari sumber umum dan sendiri untuk menilai dan memantau perubahan ini. b) Proses Inovatif Proses inovatif merujuk kepada perubahan kecil terhadap rekabentuk. Usahawan juga mesti meramalkan dan menilai segala perubahan yang berlaku untuk memperolehi keuntungan.

Kumpulan manusia seperti ini mempengaruhi keputusan usahawan. Walau bagaimanapun. pemborong dan peruncit. b) Pesaing Usahawan yang ingin melakukan perniagaan baru mestilah menganalisis pesaing mereka di dalam industri. pekerja. Sesetengah produk digunakan oleh pengguna industri seperti pengedar. agensi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan. agen. institusi kewangan.Malah saintis yang terlibat didalam kajian awal tidak mengetahui nilai komersil yang dicapainya. ia merupakan satu kelebihan dan peluang untuk usahawan sekiranya ia mengetahui informasi tersebut. pelajar atau sekumpulan manusia. Pengguna boleh menjadi individu di dalam masyarakat seperti: surirumah. pembekal. Mereka boleh mengenal pasti pengguna (untuk perniagaan sedia ada) atau bakal pengguna (untuk . Pengaruh terbesar industri adalah penguna. a) Pengguna Pengguna merupakan kumpulan sasaran utama di dalam perniagaan. pesaing. Usahawan memerlukan perancangan dan melaksanakan strategi tertentu untuk mendapat kelebihan bersaing di dalam industri. Mereka mengunakan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh industri. Pengguna adalah ‘raja’ di dalam sistem pasaran. Pesaing adalah mereka yang berniaga untuk memenuhi kehendak pengguna yang sama atau mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada pengguna tersebut. Persekitaran ini mempengaruhi aktiviti keusahawanan dan sukar untuk usahawan mempengaruhi elemen ini di dalam industri. Persekitaran Mikro Persekitaran mikro untuk pelaburan baru adalah juga merujuk kepada persekitaran industri.

Polisi dan peraturan yang kerajaan laksanakan mempunyai objektif dan tujuan tertentu. Oleh demikian. c) Pembekal Pembekal adalah kumpulan kedua yang mempengaruhi aktiviti keusahawanan. Pinjaman dari institusi kewangan bukan sahaja sukar diperolehi untuk perniagaan baru kerana tidak mempunyai rekod semula ini tetapi terpaksa membayar kadar faedah yang mana akan membebankan perniagaan baru. d) Insitusi Kewangan Insitusi kewangan merupakan punca luaran untuk membaiyai perniagaan baru atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada. Usahawan juga boleh mengenal pastik kekuatan dan kelemahan pesaing mereka dengan alat ini dan membantu mereka memulakan pelaburan baru. Analisis grid boleh digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menentukan tahap persaing di dalam industri. Mereka boleh menaikkan harga barangan atau perkhidmatan yang mereka jual. Kerajaan juga menyediakan sokongan kepada usahawan.perniagaan baru) dengan bertanya di mana mereka membeli produk atau perkhidmatan. institusi kewangan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap usahawan. Sesetengah polisi memberi kesan secara langsung kepada aktiviti keusahawanan. f) Organisasi Bukan Kerajaan . Contoh: Dasar Ekonomi Baru. Usahawan boleh mengenali mereka dengan melalui direktori perniagaan. Mereka juga boleh mengurangkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ada di pasaran. e) Agensi Kerajaan Kerajaan mempengaruhi aktiviti keusahawanan melalui pelaksanaan polisi. Polisi Penswastaan dan Dasar Pertanian.

struktur dan budaya. kemahiran. Kumpulan Pencinta Alam Sekitar dan sebagainya merupakan organisasi bukan kerajaan yang mempengaruhi usahawan. tenaga. b) Struktur Struktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. sumber manusia. harta yang nyata dan harta tidak nyata. Kumpulan ini mempengaruhi usahawan melalui kempen terhadap produk atau perkhidmatan dan dengan penyebaran maklumat mengenai sesuatu produk. idea. Persatuan Perniagaan. Kesemua unsur ini mempengaruhi usahawan di dalam membuat keputusan dan aktiviti yang dilakukan.Persatuan Pengguna. kewangan. Ciri-ciri peribadi keusahawanan. Organisasi Politik. Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber usahawan. c) Budaya Budaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi . Dengan ini boleh mempengaruhi pengguna dan memberikan tekanan kepada kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu isu. teknologi dan reputasi. Kumpulan Agama. Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka sebelum membuat sebarang keputusan atau formulasi sebarang strategi. a) Sumber Antara sumber dalaman di dalam organisasi adalah usahawan itu sendiri. Organisasi Persekitaran Dalaman Organisasi Persekitaran Dalaman terdiri daripada sumber.

Peluang juga boleh dijelaskan sebagai aliran luaran yang positif atau perubahan yang menyediakan kemungkinan yang unik (tersendiri) dan jelas untuk memberikan nilai pada inovatif dan penciptaan. sosial dan keadaan (suasana) demografis. hobi dan persekitaran sosial usahawan. ia akan menghasilkan keuntungan kewangan. Kebanyakkan usahawan tidak mempunyai cara formal untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang ada. Peluang boleh menukar situasi yang buruk atau rugi menjadi situasi yang baik atau menguntungkan. peluang boleh didefinasikan sebagai: “Suatu konsep perniagaan yang jika ditukar menjadi produk atau perkhidmatan yang nyata oleh pengusaha perniagaan. teknologi. politik.” Peluang selalunya dikaitkan dengan pengalaman.perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia. Menurut Myzuka (2000). pengguna. Walau bagaimanapun. rakan sejawat perniagaan. Pengenalan Kepada Peluang Perniagaan Peluang boleh wujud di atas kertas atau sebagai idea. ekonomi. rakan di dalam sistem pengedaran dan orang teknikal adalah sumber yang terbaik untuk mendapatkan idea pelaburan yang baru. Kebanyakkan peluang yang baik dalam perniagaan tidak selalunya muncul (timbul) tetapi keputusannya adalah berpunca dari sikap usahawan yang berwaspada di dalam mengenal pasti peluang yang bakal mereka perolehi. Peluang juga boleh didefinasikan sebagai keupayaan untuk mencipta yang baru yang melibatkan pengetahuan. Pengenalan kepada Peluang: Fasa Proses Perspektif terhadap Keusahawanan .

Menurut Mukesh Chatter di dalam Baron & Shane (2004). Peluang ini sendiri dihasilkan oleh faktor ekonomi. Peter Drucker. Usahawan sepatutnya boleh mengenali. Usahawan yang berjaya adalah mereka yang berjaya merebut dan mengejar peluang tersebut. perubahan ekonomi. tetapi tiada apa akan berlaku pada peluang ini sehingga adanya orang yang mempunyai motivasi dan bertenaga untuk mengenali peluang tersebut.Pengenalan kepada peluang adalah satu fasa utama di dalam Proses Perspektif terhadap keusahawanan. Penumpuan kepada faktor ini. Usahawan yang mengejar peluang seharusnya menambahkan nilai produk atau perkhidmatan mereka untuk menarik pelanggan. memberikan peluang kepada pelabur baru yang berminat. teknologi dan sosial. mengejar dan merebut peluang perniagaan yang ada. adalah seorang penulis pengurusan yang terkenal telah mengenal pasti tujuh potensi sumber untuk memperolehi peluang dari konteks luaran seperti yang ditunjukkan jadual di bawah: . teknologi dan keadaan sosial akan mencipta peluang. Sesetengah usahawan merampas peluang melalui eksplorasi dan sesetengah usahawan mendapat peluang dari keadaan yang untung. Proses keusahawanan bermula apabila seorang atau lebih manusia mengenal pasti peluang yang ada. pengedar dan penjual.

dengan data yang dikemaskini setiap setengah jam (bergantung kepada syarikat tersebut le). Teknologi yang menggunakan e-commerce menawarkan informasi yang memberi bantuan kepada pengguna membuat keputusan. Informasi di dalam e-commerce boleh dicapai 24 jam sehari. Usahawan boleh menggunakan katalog di laman web untuk mempromosi dan menjual produk mereka secara ‘online’. Perkara yang paling penting adalah e-commerce boleh mengurangkan kos transaksi. Ia membolehkan syarikat membawa pelanggan untuk mengalami pengalaman web dari mula sehingga akhir. Walau bagaimanapun.E-Commerce (perdagangan) adalah suatu peluang baru Evolusi elektronik perdagangan telah mencipta banyak peluang baru dan perniagaan baru. Ia juga boleh menawarkan perkhidmatan secara peribadi yang sesuai mengikut kehendak individu tersebut dan membolehkan interaktif antara pengguna dan syarikat itu sendiri. Ecommerce memberi peluang usahawan untuk menukar idea kepada pasaran baru yang mengasyikkan. membina dan memasarkan perniagaan melalui e-commerce boleh memakan kos yang tinggi. .

Kesempatan (peluang) mestilah sesuai dengan kepandaian individu dan matlamat usahawan tersebut. fokus terhadap peluang tersebut dan bukan pada keseluruhan pelaburan (venture). Penilaian merupakan elemen yang paling kritikal bagi proses keusahawanan.¬ . Plan tersebut mestilah mempunyai asas untuk membuat keputusan sama ada untuk bertindak terhadap peluang yang ada atau tidak. Aspek terhadap Proses Keusahawanan Magnitude(besarnya) Terhadap Peluang Magnitud terhadap peluang bergantung kepada faktor di bawah: Nilai yang usahawan itu mahu cipta. melalui rakan atau orang teknikal. menunjukkan proses penilaian yang mana melihat ciptaan dan lamanya kesempatan itu ada. Plan taksiran kesempatan (peluang) mestilah pendek. Akhirnya. Jadual pada muka surat 41 (modul OUM).Penilaian Terhadap Peluang Perniagaan Sama ada peluang tersebut dikenal pasti dari pandangan pengguna. Sumber untuk peluang tersebut mestilah juga ditentukan. Setiap peluang mestilah ditapis dan dinilai dengan berhati-hati. Plan perniagaan yang baik mesti dibangunkan untuk mengeksploitasi peluang yang ada. ia adalah nyata dan mengetahui nilai sebenar. usahawan mestilah menggunakan sumber tersebut untuk melaksanakan plan perniagaan tersebut. teman sejawat perniagaan. dan ia membezakan kelebihan di dalam persekitaran yang penuh dengan persaingan.

peluang (kesempatan) adalah . Manakala sekiranya kadar pertumbuhan yang terlalu rendah akan menyebabkan usahawan gagal menimbulkan keinginan untuk mencipta dan tidak berjaya menarik pelabur.¬ Keperluan perniagaan untuk menarik rakan sepasukan untuk menjayakan perniagaan. usahawan berasaskan perkembangan tidak hanya mempertimbangkan magnitud peluang yang ada tetapi mesti juga menimbangkan harapan kadar pertumbuhan akan datang. Peluang yang baik datang dalam tiga situasi: Peluang yang asli mesti menjadi petunjuk kepada peluang lain¬ Peluang yang baik boleh memaksa organisasi untuk mengembangkan kemahiran yang boleh mempengaruhi untuk pencarian lebih banyak idea baru¬ Pelaksanaan terhadap peluang mestilah dilakukan secara berkumpulan atau pengkongsian¬ Usahawan juga harus menimbangkan persekitaran persaingan seperti syarikat baru perlu hidup di dalam industri yang luar dan perlu mencari jalan untuk bersaing dan membuat duit. Kadar pertumbuhan yang terlalu pantas untuk jangka masa yang lama akan memberikan kesan yang negatif kerana ia memerlukan peruntukkan kewangan yang banyak dan berterusan.¬ Walau bagaimanapun. Sumber kepada Peluang: Sumber (asal mula) terhadap Pelaburan Baru Seperti yang telah diterangkan sebelum ini.Saiz peluang yang akan menarik perhatian pelabur¬ Faktor ekonomi yang memerlukan kecekapan menggunakan aset.

Peluang (kesempatan) dan Firma Baru Syarikat yang telah lama bertapak akan melakukan kerja yang lebih baik di dalam mengeksploitasikan peluang yang jika dibandingkan dengan syarikat yang baru. politik. (terutama) ekonomi. Jadual di bawah menunjukkan lima contoh peluang yang berbeza apabila berlaku perubahan teknologi. Apabila syarikat telah berniaga beberapa ketika. sosial atau keadaan demographics akan menghasilkan sesuatu yang baru.situasi dimana perubahan teknologi. ia telah mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan syarikat baru seperti yang ditunjukkan pada jadual di bawah. .

3. Apakah persoalan yang penting mengenai persekitaran ekonomi untuk pelaburan baru? 4. Kenapa usahawan perlu mengetahu mengenai politik dan undangundang yang dibuat berdasarkan dimana operasi syarikat akan dijalankan. Senaraikan komponen keusahawanan persekitaran pelaburan? 3. Bagaimana anda mengenal pasti peluang perniagaan? 6. Apakah rupabentuk perubahan teknologi? . Terangkan proses fasa perspektif terhadap keusahawanan? 7. Nyatakan persekitaran mikro dan persekitaran dalaman untuk syarikat baru? 5. Kenapa ushawan perlu menilai persekitaran pelaburan mereka? 2. 2.Ujian Kefahaman Sendiri 1 1. Nyatakan persekitaran makro untuk pelaburan baru? 4. Bagaimana anda menilai peluang perniagaan? Ujian Kefahaman Sendiri 2 1. Beri contoh dari isu global yabg pengusaha perlu tahu.

5. Kenapa usahawan perlu menilai persekitaran dalaman? Senaraikan sumber peluang perniagaan? Bagaimana e-commerce boleh membantu usahawan? Apakah faktor-faktor peluang? Topik 5 . 6. 7. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful