Jelaskan lima peranan guru dalam mereleasasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1. Guru sebagai pendidik harus mempunyai iltizam yang lebih untuk melaksanakan aktiviti bagi mencapai aspirasi -aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara. 2. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru guru perlu bersedia melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran baru bagi melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani. 3. Golongan pendidik juga harus berpandangan jauh dan lua s.Mereka harus terus berusaha untuk menjadikan hasrat yang terkandung dalam Wawasan 2020 itu satu realiti. 4. Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan,serta dalam kead aan yang baik dan selamat. 5. Pelaksanaan kurikulum & kokurikulum yang dapat berjaya

memperkembangkan potensi murid dari aspek intelek,jasmani,emosi dan rohani secara keseluruhan dan bersepadu. 6. Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar(smart patnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah,baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan.