MESYUARAT

Mesyuarat
Mesyuarat adalah perbincangan formal di antara dua pihak atau lebih untuk mencapai objektif bersama melalui proses komunikasi. Mesyuarat berbeza di antara satu dengan yang lain mengikut keahlian, organisasi dan objektifnya.

JenisJenis-jenis Mesyuarat Nyatakan jenis mesyuarat yang pernah anda hadiri sebelum ini? .

JenisJenis-Jenis Mesyuarat   Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Agung Tergempar Luar Biasa Jawatankuasa .

. Mesyuarat ini dihadiri oleh semua ahli. Laporan aktiviti. laporan kewangan akan dibentangkan dalam mesyuarat ini untuk diluluskan sebelum dihantar kepada Pendaftar Persatuan. Dalam mesyuarat ini Pemilihan Ahli jawatankuasa baru akan diadakan.Mesyuarat Agung Mesyuarat yang diadakan sekali setahun atau pun sekali dalam dua tahun mengikut perlembagaan.

Mesyuarat Tergempar Mesyuarat yang diadakan secara tergempar yang membincangkan hanya satu agenda sahaja di mana sesuatu keputusan perlu dibuat dengan segera. Kehadiran untuk mesyuarat ini berdasarkan kepada perlembagaan. adalah .

Kehadiran untuk mesyuarat ini adalah mengikut perlembagaan. .Mesyuarat Luar Biasa Mesyuarat yang diadakan untuk mendapatkan persetujuan semua ahli persatuan dalam sesuatu perkara. atau Isu yang perlu diselesaikan.

merancang dan mengendalikan sesuatu projek. Adakalanya Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola diadakan untuk membincang. .Mesyuarat AJK Mesyuarat biasa yang diadakan oleh persatuan untuk menggerakkan aktiviti persatuan.

7. Perkara-perkara berbangkit Perkara-perkara baru untuk perbincangan Pembentangan kertas-kertas kerja Hal-hal lain Penutup.Format Agenda Mesyuarat 1. Perutusan Pengerusi Pengesahan minit mesyurat yang lalu. 3. . 2. 5. 4. 6.

Kump. 2 : Sila senaraikan 5 langkah yang perlu diambil oleh setiausaha mesyuarat untuk memastikan mesyuarat dijalankan secara efektif. . 3 : Sila senaraikan sekurang-kurangnya 5 tatasusila yang perlu diambil oleh ahli mesyuarat sepanjang masa mesyuarat dijalankan. 1 : Sila senaraikan 5 langkah yang perlu diambil oleh pengerusi mesyuarat untuk memastikan mesyuarat dijalankan secara efektif.Kump. Kump.

Carta Aliran Pengurusan Mesyuarat TINDAKAN PRA-MESYUARAT SEMASA MESYUARAT SELEPAS MESYUARAT .

masa.Tindakan Pra-mesyuarat Menentukan tarikh. tempat dan agenda bersama pengerusi Membincangkan tujuan / objektif Membuat tempahan bilik mesyuarat Menentukan kertas-kertas kerja kementerian/jabatan/unit (< 15 hari) Menghantar surat jemputan ( 10 hari ) .

tindakan pra-mesyuarat Menyediakan kemudahan bilik Menentukan kehadiran ( 1 jam ) Perbincangan pra-mesyuarat (2 hari) Makluman mengenai etika mesyuarat kepada ahli ...

Tindakan semasa mesyuarat Memulakan mesyuarat Mengawal perbincangan Berikan penjelasan jika perlu Mencatat minit mesyuarat / kehadiran / atau tindakan Merumus mesyuarat SitiHawa/Nov2007/KDC_KPLI .

Tindakan selepas mesyuarat Menyediakan draf minit ( 3 hari ) Meluluskan dan mengedarkan minit ( 1 minggu ) Susunan nama kehadiran ahli Pelaksanaan keputusan mesyuarat / pengesanan maklumbalas Laporan maklumbalas oleh urusetia Menentukan format maklumbalas dari kementerian / jabatan / unit Mesyuarat post mortem .

senarai perkara-perkara baru yang hendak dibincangkan .pembentangan kertas-kertas kerja jika ada .Membentuk dan menyusun agenda Perkara perkara utama dalam agenda: .penutup mesyuarat .pengesahan minit mesyuarat yang lalu .perutusan pengerusi .hal-hal lain .perkara-perkara berbangkit .

Susun Atur Tempat Mesyuarat Sesuai untuk perbincangan dan kompromi bagi perbincangan peserta tidak ramai .

.Senarai semak tugas bilik mesyuarat Sesuai untuk perbincangan dan kompromi bagi bilangan peserta yang ramai.

Senarai semak tugas bilik mesyuarat Sesuai bagi peserta ramai dan perlukan kawalan lebih ke atas ahli ahli .

mesyuarat Agung tahunan . Contohnya.Susun Atur Tempat Mesyuarat Sesuai apabila bilangan ahli terlalu ramai.

layar perak Alat pembesar suara.perakam SitiHawa/Nov2007/KDC_KPLI . meja mencukupi Lampu boleh digunakan Kipas .pen. Alat OHP.pemadam. alat pendingin Papan putih.Senarai semak tugas mesyuarat bilik    Bilik mesyuarat Kerusi .

gula gula.minuman.kertas kosong.senarai semak tugas mesyuarat bilik Gelas.jag. SitiHawa/Nov2007/KDC_KPLI .air.ball pen. Pensel.kertas tulis. fail dan bahan bahan jika ada.

Persediaan semasa mesyuarat   Minit mesyuarat lalu Peraturan peraturan mesyuarat Dokumen dokumen yang diperlukan Alatan alatan lain yang diperlukan SitiHawa/Nov2007/KDC_KPLI .

3. 2. Jangan tiba lewat Elakkan gangguan telefon kecuali perkara terpenting Tidak meninggalkan bilik mesyuarat tanpa kebenaran Elakkan cara duduk yang tidak bersopan dan menunjukkan kurang minat . 4.Tatasusila Mesyuarat 1.

8. 7. Mendengar dengan aktif dan memberi perhatian Memberi sumbangan Memberi tumpuan supaya objektif mesyuarat tercapai Mencari perkara-perkara yang positif Mencuba menjadi ahli mesyuarat yang aktif. 6. . 9.Tatasusila Mesyuarat 5.

dapat diambil. Minit mesyuarat dicatat dan disediakan oleh setiausaha mesyuarat serta diedarkan kepada semua ahli sebelum mesyuarat seterusnya agar tindakantindakan yang perlu. .Minit Mesyuarat Setiap mesyuarat yang dikendalikan mesti ada minitnya.

bilangan dan tahun Tarikh. Perbincangan kertas kerja Hal-hal lain Penutup Nama setiausaha/urus setia yang mencatatkan minit Tarikh . Susunan nama hendaklah mengikut kekananan Perutusan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Perkara-perkara Berbangkit Perbincangan perkara baru susunan tajuk adalah mengikut agenda mesyuarat.Minit Mesyuarat Minit mesyuarat harus mengandungi perkara-perkara berikut: Nama mesyuarat. masa dan tempat Senarai kehadiran Senarai hadir bersama Urus setia senaraikan pegawai-pegawai yang menjadi urus setia mesyuarat.

Mesyuarat Berkesan     Objektif tercapai Agenda yang jelas Pengerusi dan setiausaha berkualiti dan berkesan Pengurusan masa yang baik Kemudahan fizikal yang selesa Ahli yang mempunyai kepakaran Perbincangan secara positif Minit Mesyuarat yang tepat Tindakan susulan dilaksanakan .

Rumusan  Pengurusan mesyuarat yang berkesan membantu pelaksanaan aktiviti yang lebih teratur Setiap ahli perlu memahami tanggung jawab masing-masing Mesyuarat dilaksanakan dalam situasi kekeluargaan .