Zailani Binti Zakaria No.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

muka surat i. Isi Kandungan 1 2 3 ii. Sekapur Sirih iii. Soalan Tugasan HBPS3103: Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.0 2.0 3.0 4.0 Pendahuluan Latar Belakang Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Implikasi dan Prinsip Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5.0 Prinsip Pembelajaran Matematik Berasaskan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 6.0 7.0 8.0 9.0 Rancangan Slot Pengajaran Harian Prasekolah Kaedah Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Penilaian: Senarai Semak Kesimpulan 18 22 23 25 26 28 17 9 10 12 15

Rujukan Lampiran

1

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

SEKAPUR SIRIH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang….
Alhamdulillah, kami bersyukur kehadrat Ilahi yang mengabulkan hasrat kami untuk menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Kami juga bersyukur kerana diberikan kekuatan, ilham, ketekunan dan istiqamah dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Sharifah Hanim Binti Syed Akhbar selaku Tutor bagi kursus HBPS4103 Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dan bantuan dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan, akan dikenang sepanjang masa. Seterusnya, kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang pengajian di Universiti Terbuka Malaysia ini. Moga-moga segala bimbingan, sumbangan, dan sokongan yang telah kalian diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian.

2

perkembangan pendengaran kanak-kanak berkembang dengan pesat dari peringkat pralahir sehingga tahun pertama bayi. 3. SOALAN TUGASAN 1. 4. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBPS 4103: PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SEMESTER MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ARAHAN 1. 3 . Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. Menurut teori kematangan. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4. Tugasan ini terhad kepada 8-10 muka surat sahaja untuk setiap bahagian. 5. 6. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. 2.Zailani Binti Zakaria No.

pemahaman intonasi. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Huraikan bagaimana kemahiran muzikal dikuasai oleh kanak-kanak dari peringkat pralahir sehingga peringkat bayi. ceritakan kemajuan kanakkanak tersebut dari segi tindak balas tersebut terhadap muzik. kemajuan dalam pemahaman melodi dan perkembangan kemahiran pergerakan rentak. berikan latar belakangnya. Bagi setiap kes yang dikaji. Bentukkan satu siri rancangan pengajaran muzik yang kreatif bagi mereka berdasarkan kesesuaian tahap perkembangan. Bayi (3 bulan) Jantina Umur Watak Sejarah pendedahan terhadap bunyi dan muzik ketika dalam kandungan Tindak balas tersebut terhadap muzik Pemahaman intonasi kemajuan dalam pemahaman melodi Kemajuan dalam kemahiran pergerakan rentak (20 markah) 4 Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) . Ringkaskan hasil kajian anda dalam bentuk jadual berikut. Anda diminta untuk mengendalikan rancangan pengajaran yang telah anda bentuk untuk setiap bayi tersebut dengan melibatkan bantuan ibu bapa mereka untuk menjalankan kajian anda. 6 bulan dan 1 tahun untuk dijadikan kajian kes. Jalankan pemerhatian dan laporkan kemajuan pembelajaran muzik ketiga-tiga kanak-kanak tersebut selama 10 hari.Zailani Binti Zakaria No. Bincangkan jenis rangsangan yang sesuai untuk diberi pada kanak-kanak pada usia tersebut Pilih tiga orang bayi berusia 3 bulan. Catatkan sejarah bayi dengan mengambil kira pendedahan mereka terhadap bunyi dan muzik semasa dalam kandungan.

tahap kreativiti dan elemen asas dalam seni visual kanak-kanak mengikut tahap perkembangan artistik kanak-kanak masing-masing. dengan menggunakan jadual berikut: Tahap perkembanga n artistik Kandungan lukisan dan cerita Tahap kreativiti (keaslian. Beri kertas kosong pada setiap kanak-kanak. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 2.ruang .jalinan .Zailani Binti Zakaria No.warna (10 markah) [Total: 30 Markah] Kanak-kanak 4 tahun Dibawa berjalanTidak dibawa jalan di taman berjalan-jalan di taman Kanak-kanak 6 tahun Dibawa Tidak dibawa berjalan-jalan berjalan-jalan di taman di taman PANDUAN PELAJAR 5 . Bincangkan perhubungan di antara proses pembelajaran dan tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak.rupa . Pilih empat orang kanak-kanak yang berusia 4 dan 6 tahun.garisan . Minta mereka melukis apa-apa sahaja dan kemudian ceritakan apa yang telah dilukis. Huraikan hasil kerja dari segi kandungan lukisan dan cerita. Bawa salah satu daripada kanak-kanak tersebut (pada setiap umur) untuk bersiar-siar di taman sebelum menjalankan aktiviti. kompleksiti) Perkembangan artistik . jalan cerita.bentuk .

Penglibatan 6 . Rujukan kepada modul. Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan amnya. 1.0 Pendahuluan Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik dan berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM. memberi satu dua tapak web sebagai rujukan pelajar. 2. sumber-sumber bercetak lain dan sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.Zailani Binti Zakaria No. PANDUAN TUTOR 1. Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan.

daya estetika dan kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanak-kanak. kraf tangan. dan nilai estetika. Oleh itu. salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif. melukis dan sebagainya.Zailani Binti Zakaria No. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. di samping memupuk kreativiti. deria dengar. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka. Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif. menjadi tanggungjawab guru 7 . Lazimnya. afektif dan psikomotor kanak-kanak. dan penuh dengan perasaan ingin tahu. 2. bermain muzik. mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru dengan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. Selain itu. deria lihat dan deria sentuh. dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam. puisi dan drama. nyanyian.0 Kreativiti Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kanak-kanak dalam aktiviti yang melibatkan seni seperti seni visual dan seni muzik berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan kepada mereka dari pelbagai aspek. alat dan bahan. muzik. deria bau. Kanakkanak perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan mengembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan. Pembangunan tahap kreativiti kakank-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap alam sekelilingnya. Melalui aktiviti seni seperti inilah. Justeru. kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. pergerakan kreatif. Setiap kanak-kanak yang normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa. Penglibatan aktif dan proses aktiviti yang berkesan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif.

Ellis Paul Torrance (1989). menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. 2003). dan kemahiran berfikir. Kamus Dewan. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kreativiti boleh dibentuk dan dilatih. Secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir. Justeru itu. baru dan asli. adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui tahap dan corak pemikiran kreatif murid spay pengajaran yang dirancang menjurus ke arah itu. mencari penyelesaian. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”.Zailani Binti Zakaria No. 2. Individu yang mempunyai kebolehan kreatif biasanya mempunyai kualiti sejati yang jarang ditemui (Md Nasir Iberahim & Iberahim Hassan. Kreativiti juga bermaksud kemampuan berfikir di luar kotak. 8 . menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. mengidentifikasikan masalah. Ramai pengkaji mengklafikasikan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai kemahiran menggunakan otak kanan. elemen. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan. Terdapat pelbagai tahap pemikiran kreatif dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu jenis tahap kreativiti sahaja. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. kekurangan dari segi pengetahuan. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Pandangan dan pengertian yang berbeza ini adalah mengikut kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh akademik dalam bidang dan disiplin tertentu. mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah.1 Definisi Kreativiti Terdapat pelbagai takrifan kreativiti. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak prasekolah untuk memupuk daya kreativiti di kalangan kanak-kanak. harmoni dan sebagainya.

2. 2. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral. June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea. Beliau menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh dilihat melali keupayaan menyumbangkan idea dan berupaya pula untuk mengubah idea tersebut 9 . Aplikasinya seperti menceritakan dengan lebih terperinci hari pertama ke sekolah. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian.2 Keanjalan (flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan.3 Keaslian (originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa.Zailani Binti Zakaria No.1 Kefasihan (fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kaedah yang dicipta pada tahun 1976 ini meliputi empat aspek iaitu: 2. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara baru dan berlainan. 1981:297) mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru. Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari. asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. 2. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. Selain Torrance.1.4 Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambah kan butirbutir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami.1. Pfeiffer (dalam Goetz.1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Torrance juga adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti yang dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking.1.

yang dapat berfungsi dengan sepenuhnya dalam kehidupan. mendengar.( secara spontan serta pantas ) fleksibel. Tindakan tersebut memberikan keunikan dan menampakkan kelebihan individu tersebut termasuk penggunaan bahan dan alat serta kemampuan mengendalikan kejadian dan peristiwa yang menyebabkan tindakan ke atas perkara tersebut. McFee melihat bahawa idea boleh dimanipulasi menjadi sesuatu yang baru dan mampu diolah. menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat. Selain itu.) 3. Carl Rogers dalam teori terapinya telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas kepada individu yang sihat.Zailani Binti Zakaria No. Beliau mempunyai takrifan yang unik tentang kreativiti percaya bahawa individu yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya. Rogers juga menjelaskan bahawa kreativiti merupakan suatu proses yang wujud apabila seseorang itu bertindak ke atas sesuatu. merasa. mengamalkan kebebasan dan akhirnya menjadi individu kreatif. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kepada idea yang baru lalu melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna.0 Muzik 10 . (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi). Kelima-lima faktor tersebut ialah keterbukaan kepada pengalaman. menghargai diri sendiri. cuba menikmati kehidupan yang dialaminya. Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran.

Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori. corak pemikiran. sosial. kekalahan. televisyen. Norliah Kasim. Melalui muzik. dram. kedamaian. piano dan sebagainya atau nyanyian lagu-lagu dari radio. Oleh yang demikian. Muzik juga boleh menggambarkan emosi seseorang. cakera padat dan lain-lain.Zailani Binti Zakaria No. malahan ia mampu menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. 11 . muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi. Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. mainan alat-alat muzik seperti gitar. 2008 ) 4. Muzik adalah satu cabang seni. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. kaset. kemahiran penyelesaian masalah. keriangan. fizikal dan kognitif kanak-kanak. kemarahan. Amali Ibrahim & Kamisah Buang. ( Suseela Balakrishnan. pengawalan motor.0 Muzik dan Pengertiannya satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. kita akan membayangkan lagu-lagu nyanyian. kesedihan. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. penukaran dan pengembangan konsep. seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Apabila disebut tentang muzik. Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan. Menurut Campbell 1995. Menurut Modul HBPS4103 Kreativiti dan pembelajaran Kanak-kanak OUM. kemenangan. mencipta dan kemahiran menyoal. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak.

Justeru. Semua rangsangan ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak. Apalagi jika ia dikaitkan dengan manusia yang boleh bertindak balas dengan muzik pada tahap-tahap tertentu.Zailani Binti Zakaria No. Kehidupan botani juga memberikan reaksi kepada muzik. sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada.0 Muzik dan Kanak-kanak Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa. Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. serta aktiviti nyanyian bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah. 12 . keadaan dan emosi mereka pada waktu itu. Faktor ini bergantung kepada tahap umur. 5. Misalnya. penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja. menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah. Epik India juga telah membuktikan bahawa muzik adalah punca orang paling berkuasa yang seringkali bergema seiringan dengan alunan alam semula jadi. seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur. malahan bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi. Nota muzik yang berbeza juga dikatakan mampu untuk mencipta perubahan dalam keadaan alam semula jadi. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi di mana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza.

Zailani Binti Zakaria No. ibu bapa di Malaysia telah dibanci tentang dua soalan berhubung muzik dalam perkembangan awal anak mereka melalui Tinjauan Pendapat Ibu Bapa Bijak yang dikendalikan oleh Mead Johnson Nutritional. Ia memberikan tindak balas bercampur kerana 57 peratus memilih muzik klasik manakala 43 peratus memilih muzik pop. 91 peratus ibu bapa yang dibanci bersetuju dengan persoalan tersebut dan memberikan kesimpulan bahawa lebih ramai ibu bapa kini yang terdedah kepada sumber-sumber yang membantu dalam perkembangan awal anak-anak mereka termasuk muzik. Ini mungkin boleh dikaitkan dengan bagaimana cara ibu bapa pada masa ini menggunakan muzik sebagai alat pembelajaran. Salah satu soalan yang dikemukakan mengehendaki ibu bapa memberikan pendapat mereka sama ada muzik membantu anak mereka belajar dengan lebih baik. terdapat golongan ibu bapa yang berpendapat bahawa muzik pop juga bersesuaian. Satu lagi soalan yang dikemukakan adalah pilihan ibu bapa terhadap muzik klasikal atau muzik pop untuk anak mereka. 13 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Baru-baru ini. Walaupun majoriti ibu bapa menjawab ya.

perlu memulakan langkah pertama merangsang minda bayi. Contohnya.Zailani Binti Zakaria No. Menurut satu kajian. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Sebaik-baiknya rangsangan perlu diberikan seawal kehamilan berusia tiga bulan untuk mendapat anak yang bijak. Antaranya ialah rangsangan bunyi (alunan muzik atau suara ibu). Pada waktu ini. sewaktu trimester ketiga. bayi akan bertindak balas dengannya. Bagi melahirkan anak bijak. Di awal trimester kehamilan. Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan perkembangan fizikal. Waktu ini dipercayai amat sesuai untuk bayi menerima rangsangan pertamanya. Malah bunyi-bunyi seperti denyutan jantung dan pernafasan ibu juga turut memberi ketenangan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. otak bayi sudah mula berkembang dan kemudiannya berterusan sehinggalah dia berusia dua tahun. Setelah bayi di dalam kandungan berusia lima bulan. muzik klasik boleh digunakan agar dapat memberi rangsangan kepada bayi. muzik klasik 14 . Telah banyak bukti menunjukkan bahawa bayi yang masih berada dalam rahim boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. terdapat pelbagai teknik yang boleh dilakukan untuk merangsang bayi dalam kandungan. Selain itu. Sehubungan itu. Ketika ini. pergerakan.0 Kemahiran Muzikal Kanak-kanak Dari Pralahir hingga Peringkat Bayi. deria pendengarannya telah berkembang. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 6. bayi sudah boleh memberi tindak balas sekiranya anda meletakkan alat rangsangan yang banyak terdapat di pasaran di perut sambil berbaring. Muzik adalah salah satu elemen yang boleh digunakan untuk merangsang kepintaran bayi. tekanan. bayi akan bertindak balas apabila mendengar nyanyian atau bunyi muzik. Ini adalah kerana bayi memang gemar dengan alunan bunyi. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. Melalui teknik-teknik ini. bayi akan bertindak balas dengan melakukan tendangan ataupun membuat pergerakan apabila muzik klasik dimainkan. getaran dan komunikasi antara ibu dan kandungan. Dalam pada itu. seseorang ibu bermula dari peringkat kehamilan. mental dan penglihatannya agar anak menjadi seorang yang bijak.

Alunan muzik klasik yang harmoni dan lembut tentu sahaja akan membuat bayi berasa tenang dan gembira. penglihatan. Nada tersebut memberi rangsangan kepada bayi dalam bentuk gelombang alfa. Bayi berusia 3 bulan: kesedaran muzik menjadi lebih aktif ( Sumber gambar: http://shw. Gelombang berkenaan akan menimbulkan mood tenang. Oleh kerana itulah. Selain daripada itu. Untuk itu. relaks dan tenteram kepada bayi yang ternyata dapat membantu perkembangan dirinya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak terbukti berkesan sebagai satu alat yang baik sebagai rangsangan untuk mengembangkan kepintaran bayi. Hal ini dikhuatiri akan menimbulkan kebingungan dan akhirnya menjejaskan kepintarannya.html) 15 . Penyelidik di Barat menyatakan bahawa kebanyakan muzik klasik dihasilkan daripada nada-nada yang harmoni. Muzik-muzik yang keras dilarang sama sekali digunakan untuk merangsang bayi. bayi yang memperoleh rangsangan muzik dapat mengembangkan kemahiran penglihatan dan motornya pada tahap yang berbeza sepanjang tempoh berada di dalam kandungan ibunya.jualmurah. muzik klasik turut terbukti berkesan untuk meningkatkan perkembangan otak.Zailani Binti Zakaria No. adalah digalakkan untuk memperdengarkan bayi dengan muzik klasik pada waktu yang khusus.fotopages. Oleh itu. kemahiran bahasa dan motornya.com/14284194/3-Bulan.

Apabila berusia antara 4 hingga 8 bulan. Menurut satu kajian. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. kesedaran muzik menjadi lebih aktif iaitu bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya.Zailani Binti Zakaria No. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. 16 . Apabila usia mula menginjak ke 10 bulan. Ketika bayi tidur. Bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Kesedaran muzik bermula apabila bayi dilahirkan ke dunia. Bayi akan bertindak balas ke atas muzik dan melakukan pergerakan apabila muzik diperdengarkan. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah ke arah sumber muzik. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak. bayi mula menunjukkan kecenderungan terhadap ekspresi muzik iaitu bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. Mungkin juga pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan seperti loceng serta jelas menunjukkan yang dia tidak suka terhadap muzik tertentu malahan dia akan menggoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka.

0 Kajian Kes Kajian kes kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran muzik kreatif terhadap tiga orang kanak-kanak yang berusia 3 bulan. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian. 6 bulan dan 1 tahun. Kesimpulannya. Satu rancangan pengajaran muzik dibentuk bagi menjalankan pemerhatian ke atas bayi-bayi ini. anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. Ketiga-tiga aspek ini amat penting untuk menggalakkan bayi membesar dengan sihat dan dapat belajar banyak perkara sewaktu masih di dalam kandungan. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi.Zailani Binti Zakaria No. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut. Biodata Bayi 1 17 . Apa jua jenis rangsangan yang digunakan. 7. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. penuh kasih sayang dan menyeronokkan. seseorang itu perlu mengetahui teknik rangsangan yang betul agar dapat menyediakan persekitaran yang selamat. Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah.

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Mohd Nadim Azim Bin Khairuddin : 15 April 2010 : 3 bulan : Maizun Binti Abdullah : Pembantu Masyarakat Kemas : Khairuddin Bin Hj Ahmed : Juruteknik Telekom : 4 dari 4 orang adik beradik : 135. Mambau. Jalan Gunung Angsi 4. Taman Kelab Tuanku. 70300 Seremban. Negeri Sembilan. Biodata Bayi 2 18 .

Zailani Binti Zakaria No. Negeri Sembilan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Nur Ainina Batrisyia Binti Mohd Yussoff : 4 Januari 2010 : 7 bulan : Rozana Binti Abdul Rahman : Guru : Ahmed Nizam Bin Mohd Nor : Pegawai Bank : 4 dari 4 orang adik beradik : 833. 70300 Seremban. Garden Avenue. Seremban 2. Jalan S2 G14. Biodata Bayi 3 19 .

0 Rancangan Pengajaran Muzik RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK Masa : 30 minit Muzik yang dugunakan : Muzik Beethoven & Mozart Langkah/Masa Set Induksi 3 minit Isi Pelajaran Bunyi-bunyian Aktiviti P & P 1. 8.Rauff : 2 Jun 2009 : 1 tahun : Suzila Binti Abd. Memberi kanak-kanak alat permainan bunyi-bunyian seperti loceng dan sebagainya untuk Catatan Alat mainan loceng 20 . Wahab : Guru : Zulkifli bin Zakaria : Guru : 2 dari 2 orang adik beradik : No 6. Quaters Guru SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar. Blok B. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Aiman Hakimi Bin Abd. Negeri Sembilan.Zailani Binti Zakaria No. Labu Hilir. 71900 Seremban.

2. 4. 1. Langkah 2 15 minit Memperdengarkan muzik Pemain cakera padat ‘baby cot’ Langkah 3 5 minit Penutup 2 minit Perbincangan dengan ibu/bapa bayi Membuat rumusan 21 .Zailani Binti Zakaria No. 1.Berbincang dengan ibu/bapa tentang sejarah perkembangan bayi mereka. 1. 1. 3. Memerhati dan mencatat pergerakan bayi sepanjang muzik diperdengarkan.Bayi diletakkan di tempat yang selesa seperti ‘ baby cot’. Cuba bermesra dengan bayi.Membawa bayi tersebut dekat dengan dengan pemain cakera padat. Guru dan ibu/bapa membuat rumusan tentang pergerakan bayi mereka sepanjang muzik dimainkan.Cakera padat tersebut dimainkan. 2. Cuba mendekati bayi kerana biasanya bayi tidak mahu dekat kepada orang yang tidak biasa dengan mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Langkah 1 5 minit Mendekati bayi menarik minat terhadap bunyi.

6 bulan Pendiam dan kurang aktif Tidak pernah didedahkan dengan muzik atau bunyibunyian secara langsung di mana ibunya seorang yang amat pendiam dan tidak suka mendengar radio atau lagu.Bayi (3 bulan) Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) Jantina Lelaki Zailani Binti Zakaria No. 1 tahun Aktif dan Periang Biasa mendengar muzik sejak dalam kandungan lagi kerana bapanya seorang guru muzik. Tambahan pula waktu kajian dijalankan adalah waktu kebiasaan bagi Nadim tidur. Bapanya sering bermain ‘keyboard’ dan gitar di rumah. Berminat dan peka terhadap bunyi muzik yang diperdengarkan. Ainina mula menunjukkan sedikit pergerakan apabila muzik lebih pantas dimainkan. Ainina seolah-olah kurang memahami akan bunyibunyian di sekelingnya walaupun berusia lebih 7 bulan seolah-olah tiada apa yang berlaku padanya. Pemahaman intonasi Bayi ini akhirnya tertidur apabila diperdengarkan dengan muzik perlahan ciptaan Beethovan. kemajuan dalam pemahaman melodi Menunjukkan sedikit perubahan apabila muzik pantas diperdengarkan. Selain itu. Pergerakannya agak pasif dan kurang sensitif pada bunyi. Matriks: 720831115286002 Perempuan Lelaki HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Umur Watak Sejarah pendedahan dan muzik ketika dalam kandungan 3 bulan Aktif Ibunya seorang yang gemar menyanyi dan Mohd Nadim Azim menjadi ahli kumpulan marhaban di tempat tinggalnya. . Kurang menghiraukan bunyi muzik perlahan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. atau majlis-majlis kesyukuran. Ibunya hanya akan bercakap apabila ditanya. ibu marhaban di majlis kenduri pun sekadar menjawab Tindak balas tersebut terhadap muzik Nadim Azim memberi tindak balas yang positif terhadap muzik yang diperdengarkan. Nadim berkeupayaan melakukan pergerakan di mana semasa muzik perlahan dimainkan. dia dilihat hanya mendengar muzik sambil bergerak Memahami intonasi muzik iaitu dia akan bergerak secara aktif apabila muzik pantas dimainkan dan melakukan pergerakan perlahan bila muzik perlahan dimainkan. majlis cukur jambul. Ibunya sentiasa mengikuti program perkahwinan. Kanak-kanak ini sudah pandai mengikut rentak melodi yang dimainkan dengan menari dengan cara 22 menghenjutkan badannya mengikut melodi. terhadap bunyi berkaraoke. itu dengan dua atau tiga patah perkataan.

Kanak-kanak dilahirkan dengan sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Bagi orang dewasa.0 Kanak-kanak dan Seni Lukis Seni lukis merupakan sebahagian daripada elemen yang terdapat dalam Seni Visual. 1975). Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri.Zailani Binti Zakaria No. Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Refleksi ini akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga mereka membesar. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 9. Melalui lukisan. Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemkiran kanak-kanak. 23 . kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Kebanyakan penkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka.

Melalui cara ini juga. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. adalah penting bagi seseorang guru prasekolah mendalami pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Lantaran itulah. seni 24 .0 Tahap Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Proses Pembelajaran Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Aktiviti melukis dikatakan sebagai suatu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh saintis. Bagi orang dewasa. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Aktiviti melukis meurpakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi simbol yang abstrak dan seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak. Selain itu. Soalan 2 Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Proses melukis yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek mampu melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka an meningkatkan daya persepsi mereka.Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Banyak kajian yang dijalankan bagi mengenalpasti tahap kebolehan kanakkanak. dapat membantu guru prasekolah merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap pencapaian kanak-kanak itu. 10.

com/humanities/1640982-anak-cerdas-dan-kreatif-berkat/ http://www.com.shvoong. Rujuk sdp ms 29 RUJUKAN http://www.com/ http://roskang.com/search/label/kreativiti http://www.html 25 .scribd. Penutup Seni merupakan asas perkembangan kreativiti individu yang jika diajar dengan baik. dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.my/Keluarga/KeluargaFull.yadim.com/doc/14066683/Terapi-Muzik-Dan-Seni-Suaian http://mysoul-edukids.creativechild.blogspot. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. 1975). Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.com/2009/07/peranan-muzik-kepada-kanakkanak.blogspot.asp http://id.Zailani Binti Zakaria No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful