Zailani Binti Zakaria No.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

muka surat i. Isi Kandungan 1 2 3 ii. Sekapur Sirih iii. Soalan Tugasan HBPS3103: Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.0 2.0 3.0 4.0 Pendahuluan Latar Belakang Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Implikasi dan Prinsip Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5.0 Prinsip Pembelajaran Matematik Berasaskan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 6.0 7.0 8.0 9.0 Rancangan Slot Pengajaran Harian Prasekolah Kaedah Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Penilaian: Senarai Semak Kesimpulan 18 22 23 25 26 28 17 9 10 12 15

Rujukan Lampiran

1

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

SEKAPUR SIRIH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang….
Alhamdulillah, kami bersyukur kehadrat Ilahi yang mengabulkan hasrat kami untuk menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Kami juga bersyukur kerana diberikan kekuatan, ilham, ketekunan dan istiqamah dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Sharifah Hanim Binti Syed Akhbar selaku Tutor bagi kursus HBPS4103 Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dan bantuan dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan, akan dikenang sepanjang masa. Seterusnya, kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang pengajian di Universiti Terbuka Malaysia ini. Moga-moga segala bimbingan, sumbangan, dan sokongan yang telah kalian diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian.

2

2. 3 . 5. 3. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. perkembangan pendengaran kanak-kanak berkembang dengan pesat dari peringkat pralahir sehingga tahun pertama bayi. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBPS 4103: PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SEMESTER MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ARAHAN 1. 4. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan.5 pada kertas bersaiz A4. Tugasan ini terhad kepada 8-10 muka surat sahaja untuk setiap bahagian. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4. SOALAN TUGASAN 1.Zailani Binti Zakaria No. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. 6. Menurut teori kematangan.

Bincangkan jenis rangsangan yang sesuai untuk diberi pada kanak-kanak pada usia tersebut Pilih tiga orang bayi berusia 3 bulan. pemahaman intonasi. Bayi (3 bulan) Jantina Umur Watak Sejarah pendedahan terhadap bunyi dan muzik ketika dalam kandungan Tindak balas tersebut terhadap muzik Pemahaman intonasi kemajuan dalam pemahaman melodi Kemajuan dalam kemahiran pergerakan rentak (20 markah) 4 Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) . Bentukkan satu siri rancangan pengajaran muzik yang kreatif bagi mereka berdasarkan kesesuaian tahap perkembangan. ceritakan kemajuan kanakkanak tersebut dari segi tindak balas tersebut terhadap muzik. Catatkan sejarah bayi dengan mengambil kira pendedahan mereka terhadap bunyi dan muzik semasa dalam kandungan. berikan latar belakangnya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Huraikan bagaimana kemahiran muzikal dikuasai oleh kanak-kanak dari peringkat pralahir sehingga peringkat bayi.Zailani Binti Zakaria No. 6 bulan dan 1 tahun untuk dijadikan kajian kes. kemajuan dalam pemahaman melodi dan perkembangan kemahiran pergerakan rentak. Ringkaskan hasil kajian anda dalam bentuk jadual berikut. Bagi setiap kes yang dikaji. Anda diminta untuk mengendalikan rancangan pengajaran yang telah anda bentuk untuk setiap bayi tersebut dengan melibatkan bantuan ibu bapa mereka untuk menjalankan kajian anda. Jalankan pemerhatian dan laporkan kemajuan pembelajaran muzik ketiga-tiga kanak-kanak tersebut selama 10 hari.

Huraikan hasil kerja dari segi kandungan lukisan dan cerita.warna (10 markah) [Total: 30 Markah] Kanak-kanak 4 tahun Dibawa berjalanTidak dibawa jalan di taman berjalan-jalan di taman Kanak-kanak 6 tahun Dibawa Tidak dibawa berjalan-jalan berjalan-jalan di taman di taman PANDUAN PELAJAR 5 . Bincangkan perhubungan di antara proses pembelajaran dan tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak.garisan . dengan menggunakan jadual berikut: Tahap perkembanga n artistik Kandungan lukisan dan cerita Tahap kreativiti (keaslian.jalinan . Minta mereka melukis apa-apa sahaja dan kemudian ceritakan apa yang telah dilukis.Zailani Binti Zakaria No. kompleksiti) Perkembangan artistik . Bawa salah satu daripada kanak-kanak tersebut (pada setiap umur) untuk bersiar-siar di taman sebelum menjalankan aktiviti. tahap kreativiti dan elemen asas dalam seni visual kanak-kanak mengikut tahap perkembangan artistik kanak-kanak masing-masing. Beri kertas kosong pada setiap kanak-kanak.rupa . jalan cerita.bentuk . Pilih empat orang kanak-kanak yang berusia 4 dan 6 tahun. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 2.ruang .

Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan amnya. PANDUAN TUTOR 1. 2. sumber-sumber bercetak lain dan sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM. 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 1. memberi satu dua tapak web sebagai rujukan pelajar. Rujukan kepada modul.Zailani Binti Zakaria No. Penglibatan 6 .0 Pendahuluan Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik dan berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan.

deria lihat dan deria sentuh. Setiap kanak-kanak yang normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa. bermain muzik. deria dengar. Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka. afektif dan psikomotor kanak-kanak. Pembangunan tahap kreativiti kakank-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap alam sekelilingnya. Justeru. salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif. kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. 2. Selain itu. dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Kanakkanak perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan mengembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan.0 Kreativiti Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanak-kanak. dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam. kraf tangan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kanak-kanak dalam aktiviti yang melibatkan seni seperti seni visual dan seni muzik berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan kepada mereka dari pelbagai aspek. mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru dengan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. Melalui aktiviti seni seperti inilah. Lazimnya.Zailani Binti Zakaria No. melukis dan sebagainya. deria bau. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. puisi dan drama. pergerakan kreatif. daya estetika dan kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. dan nilai estetika. nyanyian. alat dan bahan. Oleh itu. menjadi tanggungjawab guru 7 . muzik. di samping memupuk kreativiti. Penglibatan aktif dan proses aktiviti yang berkesan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif.

Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. harmoni dan sebagainya. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. Ramai pengkaji mengklafikasikan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai kemahiran menggunakan otak kanan. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. mencari penyelesaian. Ellis Paul Torrance (1989). Kamus Dewan. Individu yang mempunyai kebolehan kreatif biasanya mempunyai kualiti sejati yang jarang ditemui (Md Nasir Iberahim & Iberahim Hassan. 2. Justeru itu. kekurangan dari segi pengetahuan. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. dan kemahiran berfikir. 2003). Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif.Zailani Binti Zakaria No. Kreativiti juga bermaksud kemampuan berfikir di luar kotak. Secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”. mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah. 8 . Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kreativiti boleh dibentuk dan dilatih. baru dan asli. elemen. Terdapat pelbagai tahap pemikiran kreatif dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu jenis tahap kreativiti sahaja. Pandangan dan pengertian yang berbeza ini adalah mengikut kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh akademik dalam bidang dan disiplin tertentu. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak prasekolah untuk memupuk daya kreativiti di kalangan kanak-kanak. mengidentifikasikan masalah. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan.1 Definisi Kreativiti Terdapat pelbagai takrifan kreativiti. adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui tahap dan corak pemikiran kreatif murid spay pengajaran yang dirancang menjurus ke arah itu.

Selain Torrance.1 Kefasihan (fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Torrance juga adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti yang dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking.1. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. 1981:297) mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru. 2.1.3 Keaslian (originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa. asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea. 2. Kaedah yang dicipta pada tahun 1976 ini meliputi empat aspek iaitu: 2.4 Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambah kan butirbutir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami. Beliau menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh dilihat melali keupayaan menyumbangkan idea dan berupaya pula untuk mengubah idea tersebut 9 . Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral. Aplikasinya seperti menceritakan dengan lebih terperinci hari pertama ke sekolah. 2. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara baru dan berlainan.Zailani Binti Zakaria No. Pfeiffer (dalam Goetz.1.2 Keanjalan (flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan. Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari.1.

merasa. Selain itu. Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran. menghargai diri sendiri.) 3. Rogers juga menjelaskan bahawa kreativiti merupakan suatu proses yang wujud apabila seseorang itu bertindak ke atas sesuatu.Zailani Binti Zakaria No. McFee melihat bahawa idea boleh dimanipulasi menjadi sesuatu yang baru dan mampu diolah. Carl Rogers dalam teori terapinya telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas kepada individu yang sihat. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kepada idea yang baru lalu melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. mengamalkan kebebasan dan akhirnya menjadi individu kreatif. yang dapat berfungsi dengan sepenuhnya dalam kehidupan.( secara spontan serta pantas ) fleksibel.0 Muzik 10 . Beliau mempunyai takrifan yang unik tentang kreativiti percaya bahawa individu yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya. Kelima-lima faktor tersebut ialah keterbukaan kepada pengalaman. Tindakan tersebut memberikan keunikan dan menampakkan kelebihan individu tersebut termasuk penggunaan bahan dan alat serta kemampuan mengendalikan kejadian dan peristiwa yang menyebabkan tindakan ke atas perkara tersebut. menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. cuba menikmati kehidupan yang dialaminya. (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi). keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat. mendengar.

Menurut Modul HBPS4103 Kreativiti dan pembelajaran Kanak-kanak OUM. kesedihan. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. Melalui muzik. ( Suseela Balakrishnan. fizikal dan kognitif kanak-kanak. kedamaian. cakera padat dan lain-lain. Amali Ibrahim & Kamisah Buang. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi. penukaran dan pengembangan konsep. mencipta dan kemahiran menyoal. Oleh yang demikian. Menurut Campbell 1995. Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Norliah Kasim. kekalahan. kaset. Muzik juga boleh menggambarkan emosi seseorang. dram.Zailani Binti Zakaria No. 2008 ) 4. televisyen. 11 . dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Muzik adalah satu cabang seni. corak pemikiran. pengawalan motor. seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan.0 Muzik dan Pengertiannya satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. kemenangan. mainan alat-alat muzik seperti gitar. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. kemahiran penyelesaian masalah. kita akan membayangkan lagu-lagu nyanyian. piano dan sebagainya atau nyanyian lagu-lagu dari radio. Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori. kemarahan. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan. sosial. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Apabila disebut tentang muzik. malahan ia mampu menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. keriangan.

12 . Faktor ini bergantung kepada tahap umur. Epik India juga telah membuktikan bahawa muzik adalah punca orang paling berkuasa yang seringkali bergema seiringan dengan alunan alam semula jadi. seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur. penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja. serta aktiviti nyanyian bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi di mana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. Justeru. menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah.Zailani Binti Zakaria No. sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada. Misalnya. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. Apalagi jika ia dikaitkan dengan manusia yang boleh bertindak balas dengan muzik pada tahap-tahap tertentu. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. Semua rangsangan ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak. 5. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. keadaan dan emosi mereka pada waktu itu. Kehidupan botani juga memberikan reaksi kepada muzik. malahan bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi. Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. Nota muzik yang berbeza juga dikatakan mampu untuk mencipta perubahan dalam keadaan alam semula jadi.0 Muzik dan Kanak-kanak Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa.

91 peratus ibu bapa yang dibanci bersetuju dengan persoalan tersebut dan memberikan kesimpulan bahawa lebih ramai ibu bapa kini yang terdedah kepada sumber-sumber yang membantu dalam perkembangan awal anak-anak mereka termasuk muzik.Zailani Binti Zakaria No. ibu bapa di Malaysia telah dibanci tentang dua soalan berhubung muzik dalam perkembangan awal anak mereka melalui Tinjauan Pendapat Ibu Bapa Bijak yang dikendalikan oleh Mead Johnson Nutritional. Satu lagi soalan yang dikemukakan adalah pilihan ibu bapa terhadap muzik klasikal atau muzik pop untuk anak mereka. Walaupun majoriti ibu bapa menjawab ya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Baru-baru ini. Salah satu soalan yang dikemukakan mengehendaki ibu bapa memberikan pendapat mereka sama ada muzik membantu anak mereka belajar dengan lebih baik. Ini mungkin boleh dikaitkan dengan bagaimana cara ibu bapa pada masa ini menggunakan muzik sebagai alat pembelajaran. Ia memberikan tindak balas bercampur kerana 57 peratus memilih muzik klasik manakala 43 peratus memilih muzik pop. 13 . terdapat golongan ibu bapa yang berpendapat bahawa muzik pop juga bersesuaian.

Malah bunyi-bunyi seperti denyutan jantung dan pernafasan ibu juga turut memberi ketenangan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. Di awal trimester kehamilan. Melalui teknik-teknik ini. muzik klasik boleh digunakan agar dapat memberi rangsangan kepada bayi. Pada waktu ini. bayi akan bertindak balas dengan melakukan tendangan ataupun membuat pergerakan apabila muzik klasik dimainkan.0 Kemahiran Muzikal Kanak-kanak Dari Pralahir hingga Peringkat Bayi. Bagi melahirkan anak bijak. Selain itu. bayi sudah boleh memberi tindak balas sekiranya anda meletakkan alat rangsangan yang banyak terdapat di pasaran di perut sambil berbaring. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 6. Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan perkembangan fizikal. Sebaik-baiknya rangsangan perlu diberikan seawal kehamilan berusia tiga bulan untuk mendapat anak yang bijak. Ketika ini. Antaranya ialah rangsangan bunyi (alunan muzik atau suara ibu). perlu memulakan langkah pertama merangsang minda bayi. Ini adalah kerana bayi memang gemar dengan alunan bunyi. otak bayi sudah mula berkembang dan kemudiannya berterusan sehinggalah dia berusia dua tahun. terdapat pelbagai teknik yang boleh dilakukan untuk merangsang bayi dalam kandungan.Zailani Binti Zakaria No. Muzik adalah salah satu elemen yang boleh digunakan untuk merangsang kepintaran bayi. Contohnya. getaran dan komunikasi antara ibu dan kandungan. Dalam pada itu. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. seseorang ibu bermula dari peringkat kehamilan. Sehubungan itu. pergerakan. Waktu ini dipercayai amat sesuai untuk bayi menerima rangsangan pertamanya. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. Telah banyak bukti menunjukkan bahawa bayi yang masih berada dalam rahim boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. sewaktu trimester ketiga. tekanan. Menurut satu kajian. deria pendengarannya telah berkembang. muzik klasik 14 . bayi akan bertindak balas apabila mendengar nyanyian atau bunyi muzik. mental dan penglihatannya agar anak menjadi seorang yang bijak. bayi akan bertindak balas dengannya. Setelah bayi di dalam kandungan berusia lima bulan.

adalah digalakkan untuk memperdengarkan bayi dengan muzik klasik pada waktu yang khusus.jualmurah. bayi yang memperoleh rangsangan muzik dapat mengembangkan kemahiran penglihatan dan motornya pada tahap yang berbeza sepanjang tempoh berada di dalam kandungan ibunya. muzik klasik turut terbukti berkesan untuk meningkatkan perkembangan otak. Bayi berusia 3 bulan: kesedaran muzik menjadi lebih aktif ( Sumber gambar: http://shw.html) 15 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak terbukti berkesan sebagai satu alat yang baik sebagai rangsangan untuk mengembangkan kepintaran bayi. Gelombang berkenaan akan menimbulkan mood tenang. Selain daripada itu. relaks dan tenteram kepada bayi yang ternyata dapat membantu perkembangan dirinya.com/14284194/3-Bulan. Untuk itu. kemahiran bahasa dan motornya. Oleh itu. Muzik-muzik yang keras dilarang sama sekali digunakan untuk merangsang bayi. Alunan muzik klasik yang harmoni dan lembut tentu sahaja akan membuat bayi berasa tenang dan gembira. penglihatan. Hal ini dikhuatiri akan menimbulkan kebingungan dan akhirnya menjejaskan kepintarannya. Oleh kerana itulah. Nada tersebut memberi rangsangan kepada bayi dalam bentuk gelombang alfa.fotopages.Zailani Binti Zakaria No. Penyelidik di Barat menyatakan bahawa kebanyakan muzik klasik dihasilkan daripada nada-nada yang harmoni.

Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah ke arah sumber muzik. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. kesedaran muzik menjadi lebih aktif iaitu bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. 16 . muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka. Mungkin juga pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan seperti loceng serta jelas menunjukkan yang dia tidak suka terhadap muzik tertentu malahan dia akan menggoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Kesedaran muzik bermula apabila bayi dilahirkan ke dunia. bayi mula menunjukkan kecenderungan terhadap ekspresi muzik iaitu bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai. Menurut satu kajian. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Apabila berusia antara 4 hingga 8 bulan. Bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik.Zailani Binti Zakaria No. Bayi akan bertindak balas ke atas muzik dan melakukan pergerakan apabila muzik diperdengarkan. Apabila usia mula menginjak ke 10 bulan. Ketika bayi tidur.

Satu rancangan pengajaran muzik dibentuk bagi menjalankan pemerhatian ke atas bayi-bayi ini. Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. Apa jua jenis rangsangan yang digunakan. Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut. anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. 6 bulan dan 1 tahun. penuh kasih sayang dan menyeronokkan. 7. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian.Zailani Binti Zakaria No.0 Kajian Kes Kajian kes kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran muzik kreatif terhadap tiga orang kanak-kanak yang berusia 3 bulan. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Biodata Bayi 1 17 . Ketiga-tiga aspek ini amat penting untuk menggalakkan bayi membesar dengan sihat dan dapat belajar banyak perkara sewaktu masih di dalam kandungan. seseorang itu perlu mengetahui teknik rangsangan yang betul agar dapat menyediakan persekitaran yang selamat. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. Kesimpulannya.

Biodata Bayi 2 18 . Mambau.Zailani Binti Zakaria No. Taman Kelab Tuanku. Negeri Sembilan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Mohd Nadim Azim Bin Khairuddin : 15 April 2010 : 3 bulan : Maizun Binti Abdullah : Pembantu Masyarakat Kemas : Khairuddin Bin Hj Ahmed : Juruteknik Telekom : 4 dari 4 orang adik beradik : 135. Jalan Gunung Angsi 4. 70300 Seremban.

Garden Avenue. Negeri Sembilan. Jalan S2 G14. 70300 Seremban.Zailani Binti Zakaria No. Biodata Bayi 3 19 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Nur Ainina Batrisyia Binti Mohd Yussoff : 4 Januari 2010 : 7 bulan : Rozana Binti Abdul Rahman : Guru : Ahmed Nizam Bin Mohd Nor : Pegawai Bank : 4 dari 4 orang adik beradik : 833. Seremban 2.

Zailani Binti Zakaria No. Negeri Sembilan. Memberi kanak-kanak alat permainan bunyi-bunyian seperti loceng dan sebagainya untuk Catatan Alat mainan loceng 20 .Rauff : 2 Jun 2009 : 1 tahun : Suzila Binti Abd. 71900 Seremban. Quaters Guru SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar. 8.0 Rancangan Pengajaran Muzik RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK Masa : 30 minit Muzik yang dugunakan : Muzik Beethoven & Mozart Langkah/Masa Set Induksi 3 minit Isi Pelajaran Bunyi-bunyian Aktiviti P & P 1. Labu Hilir. Blok B. Wahab : Guru : Zulkifli bin Zakaria : Guru : 2 dari 2 orang adik beradik : No 6. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Aiman Hakimi Bin Abd.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Langkah 1 5 minit Mendekati bayi menarik minat terhadap bunyi.Bayi diletakkan di tempat yang selesa seperti ‘ baby cot’. Guru dan ibu/bapa membuat rumusan tentang pergerakan bayi mereka sepanjang muzik dimainkan. Memerhati dan mencatat pergerakan bayi sepanjang muzik diperdengarkan.Zailani Binti Zakaria No.Membawa bayi tersebut dekat dengan dengan pemain cakera padat.Cakera padat tersebut dimainkan. 1. 1. 3. Langkah 2 15 minit Memperdengarkan muzik Pemain cakera padat ‘baby cot’ Langkah 3 5 minit Penutup 2 minit Perbincangan dengan ibu/bapa bayi Membuat rumusan 21 . Cuba mendekati bayi kerana biasanya bayi tidak mahu dekat kepada orang yang tidak biasa dengan mereka. Cuba bermesra dengan bayi. 2. 2. 4. 1. 1.Berbincang dengan ibu/bapa tentang sejarah perkembangan bayi mereka.

. Ainina seolah-olah kurang memahami akan bunyibunyian di sekelingnya walaupun berusia lebih 7 bulan seolah-olah tiada apa yang berlaku padanya. Berminat dan peka terhadap bunyi muzik yang diperdengarkan. Ibunya hanya akan bercakap apabila ditanya. majlis cukur jambul. Matriks: 720831115286002 Perempuan Lelaki HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Umur Watak Sejarah pendedahan dan muzik ketika dalam kandungan 3 bulan Aktif Ibunya seorang yang gemar menyanyi dan Mohd Nadim Azim menjadi ahli kumpulan marhaban di tempat tinggalnya.Bayi (3 bulan) Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) Jantina Lelaki Zailani Binti Zakaria No. terhadap bunyi berkaraoke. itu dengan dua atau tiga patah perkataan. Bapanya sering bermain ‘keyboard’ dan gitar di rumah. Kanak-kanak ini sudah pandai mengikut rentak melodi yang dimainkan dengan menari dengan cara 22 menghenjutkan badannya mengikut melodi. Kurang menghiraukan bunyi muzik perlahan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. ibu marhaban di majlis kenduri pun sekadar menjawab Tindak balas tersebut terhadap muzik Nadim Azim memberi tindak balas yang positif terhadap muzik yang diperdengarkan. 6 bulan Pendiam dan kurang aktif Tidak pernah didedahkan dengan muzik atau bunyibunyian secara langsung di mana ibunya seorang yang amat pendiam dan tidak suka mendengar radio atau lagu. Nadim berkeupayaan melakukan pergerakan di mana semasa muzik perlahan dimainkan. kemajuan dalam pemahaman melodi Menunjukkan sedikit perubahan apabila muzik pantas diperdengarkan. Tambahan pula waktu kajian dijalankan adalah waktu kebiasaan bagi Nadim tidur. 1 tahun Aktif dan Periang Biasa mendengar muzik sejak dalam kandungan lagi kerana bapanya seorang guru muzik. Selain itu. Ibunya sentiasa mengikuti program perkahwinan. Ainina mula menunjukkan sedikit pergerakan apabila muzik lebih pantas dimainkan. atau majlis-majlis kesyukuran. Pemahaman intonasi Bayi ini akhirnya tertidur apabila diperdengarkan dengan muzik perlahan ciptaan Beethovan. dia dilihat hanya mendengar muzik sambil bergerak Memahami intonasi muzik iaitu dia akan bergerak secara aktif apabila muzik pantas dimainkan dan melakukan pergerakan perlahan bila muzik perlahan dimainkan. Pergerakannya agak pasif dan kurang sensitif pada bunyi.

seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Melalui lukisan. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemkiran kanak-kanak. Refleksi ini akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga mereka membesar. Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Kebanyakan penkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. 1975). Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. 23 . Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Bagi orang dewasa.Zailani Binti Zakaria No. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Kanak-kanak dilahirkan dengan sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka.0 Kanak-kanak dan Seni Lukis Seni lukis merupakan sebahagian daripada elemen yang terdapat dalam Seni Visual. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 9.

0 Tahap Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Proses Pembelajaran Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. dapat membantu guru prasekolah merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap pencapaian kanak-kanak itu. Bagi orang dewasa. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi simbol yang abstrak dan seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Aktiviti melukis dikatakan sebagai suatu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh saintis. seni 24 . Proses melukis yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek mampu melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka an meningkatkan daya persepsi mereka.Zailani Binti Zakaria No. Lantaran itulah. adalah penting bagi seseorang guru prasekolah mendalami pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Banyak kajian yang dijalankan bagi mengenalpasti tahap kebolehan kanakkanak. Melalui cara ini juga. Selain itu. 10. Soalan 2 Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. Aktiviti melukis meurpakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka.

com/doc/14066683/Terapi-Muzik-Dan-Seni-Suaian http://mysoul-edukids.blogspot.com/2009/07/peranan-muzik-kepada-kanakkanak.com. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Penutup Seni merupakan asas perkembangan kreativiti individu yang jika diajar dengan baik.com/humanities/1640982-anak-cerdas-dan-kreatif-berkat/ http://www. 1975).creativechild.yadim.com/search/label/kreativiti http://www.com/ http://roskang. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.my/Keluarga/KeluargaFull.shvoong.asp http://id.scribd.Zailani Binti Zakaria No.html 25 . dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.blogspot. Rujuk sdp ms 29 RUJUKAN http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful