Zailani Binti Zakaria No.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

muka surat i. Isi Kandungan 1 2 3 ii. Sekapur Sirih iii. Soalan Tugasan HBPS3103: Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.0 2.0 3.0 4.0 Pendahuluan Latar Belakang Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Implikasi dan Prinsip Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5.0 Prinsip Pembelajaran Matematik Berasaskan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 6.0 7.0 8.0 9.0 Rancangan Slot Pengajaran Harian Prasekolah Kaedah Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Penilaian: Senarai Semak Kesimpulan 18 22 23 25 26 28 17 9 10 12 15

Rujukan Lampiran

1

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

SEKAPUR SIRIH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang….
Alhamdulillah, kami bersyukur kehadrat Ilahi yang mengabulkan hasrat kami untuk menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Kami juga bersyukur kerana diberikan kekuatan, ilham, ketekunan dan istiqamah dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Sharifah Hanim Binti Syed Akhbar selaku Tutor bagi kursus HBPS4103 Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dan bantuan dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan, akan dikenang sepanjang masa. Seterusnya, kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang pengajian di Universiti Terbuka Malaysia ini. Moga-moga segala bimbingan, sumbangan, dan sokongan yang telah kalian diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian.

2

Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut. Tugasan ini terhad kepada 8-10 muka surat sahaja untuk setiap bahagian. 4. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4. 6. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.Zailani Binti Zakaria No. 5.5 pada kertas bersaiz A4. Menurut teori kematangan. 3. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. SOALAN TUGASAN 1. perkembangan pendengaran kanak-kanak berkembang dengan pesat dari peringkat pralahir sehingga tahun pertama bayi. 2. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBPS 4103: PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SEMESTER MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ARAHAN 1. 3 .

6 bulan dan 1 tahun untuk dijadikan kajian kes. berikan latar belakangnya. Ringkaskan hasil kajian anda dalam bentuk jadual berikut. Bagi setiap kes yang dikaji. kemajuan dalam pemahaman melodi dan perkembangan kemahiran pergerakan rentak. Catatkan sejarah bayi dengan mengambil kira pendedahan mereka terhadap bunyi dan muzik semasa dalam kandungan.Zailani Binti Zakaria No. Bayi (3 bulan) Jantina Umur Watak Sejarah pendedahan terhadap bunyi dan muzik ketika dalam kandungan Tindak balas tersebut terhadap muzik Pemahaman intonasi kemajuan dalam pemahaman melodi Kemajuan dalam kemahiran pergerakan rentak (20 markah) 4 Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) . Anda diminta untuk mengendalikan rancangan pengajaran yang telah anda bentuk untuk setiap bayi tersebut dengan melibatkan bantuan ibu bapa mereka untuk menjalankan kajian anda. pemahaman intonasi. Jalankan pemerhatian dan laporkan kemajuan pembelajaran muzik ketiga-tiga kanak-kanak tersebut selama 10 hari. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Huraikan bagaimana kemahiran muzikal dikuasai oleh kanak-kanak dari peringkat pralahir sehingga peringkat bayi. Bincangkan jenis rangsangan yang sesuai untuk diberi pada kanak-kanak pada usia tersebut Pilih tiga orang bayi berusia 3 bulan. ceritakan kemajuan kanakkanak tersebut dari segi tindak balas tersebut terhadap muzik. Bentukkan satu siri rancangan pengajaran muzik yang kreatif bagi mereka berdasarkan kesesuaian tahap perkembangan.

bentuk .jalinan .Zailani Binti Zakaria No.ruang .warna (10 markah) [Total: 30 Markah] Kanak-kanak 4 tahun Dibawa berjalanTidak dibawa jalan di taman berjalan-jalan di taman Kanak-kanak 6 tahun Dibawa Tidak dibawa berjalan-jalan berjalan-jalan di taman di taman PANDUAN PELAJAR 5 . jalan cerita. Bawa salah satu daripada kanak-kanak tersebut (pada setiap umur) untuk bersiar-siar di taman sebelum menjalankan aktiviti.rupa . kompleksiti) Perkembangan artistik . Minta mereka melukis apa-apa sahaja dan kemudian ceritakan apa yang telah dilukis. Pilih empat orang kanak-kanak yang berusia 4 dan 6 tahun. Huraikan hasil kerja dari segi kandungan lukisan dan cerita. tahap kreativiti dan elemen asas dalam seni visual kanak-kanak mengikut tahap perkembangan artistik kanak-kanak masing-masing. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 2. Beri kertas kosong pada setiap kanak-kanak. dengan menggunakan jadual berikut: Tahap perkembanga n artistik Kandungan lukisan dan cerita Tahap kreativiti (keaslian. Bincangkan perhubungan di antara proses pembelajaran dan tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak.garisan .

memberi satu dua tapak web sebagai rujukan pelajar. 1.0 Pendahuluan Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik dan berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 1. Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan. Rujukan kepada modul. 2. sumber-sumber bercetak lain dan sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.Zailani Binti Zakaria No. Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan amnya. Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM. PANDUAN TUTOR 1. Penglibatan 6 .

daya estetika dan kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. dan nilai estetika. Lazimnya. salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif. Setiap kanak-kanak yang normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa. Justeru. deria lihat dan deria sentuh. nyanyian. melukis dan sebagainya.Zailani Binti Zakaria No. deria dengar. Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. pergerakan kreatif. deria bau. Melalui aktiviti seni seperti inilah. Selain itu. Oleh itu. alat dan bahan. puisi dan drama. Pembangunan tahap kreativiti kakank-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap alam sekelilingnya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kanak-kanak dalam aktiviti yang melibatkan seni seperti seni visual dan seni muzik berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan kepada mereka dari pelbagai aspek. afektif dan psikomotor kanak-kanak. dan penuh dengan perasaan ingin tahu. kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. bermain muzik. dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam. 2. kraf tangan. muzik. Kanakkanak perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan mengembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan. mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru dengan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. menjadi tanggungjawab guru 7 . Penglibatan aktif dan proses aktiviti yang berkesan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanak-kanak.0 Kreativiti Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. di samping memupuk kreativiti. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka.

kekurangan dari segi pengetahuan. mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah. Pandangan dan pengertian yang berbeza ini adalah mengikut kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh akademik dalam bidang dan disiplin tertentu. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. mengidentifikasikan masalah. Terdapat pelbagai tahap pemikiran kreatif dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu jenis tahap kreativiti sahaja. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. mencari penyelesaian. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. 2003). Justeru itu. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. harmoni dan sebagainya. 2. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak prasekolah untuk memupuk daya kreativiti di kalangan kanak-kanak. baru dan asli. 8 . Individu yang mempunyai kebolehan kreatif biasanya mempunyai kualiti sejati yang jarang ditemui (Md Nasir Iberahim & Iberahim Hassan. adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui tahap dan corak pemikiran kreatif murid spay pengajaran yang dirancang menjurus ke arah itu. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”.Zailani Binti Zakaria No. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. dan kemahiran berfikir. Ellis Paul Torrance (1989). Kreativiti boleh dibentuk dan dilatih. elemen. Kamus Dewan. Ramai pengkaji mengklafikasikan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai kemahiran menggunakan otak kanan.1 Definisi Kreativiti Terdapat pelbagai takrifan kreativiti. Kreativiti juga bermaksud kemampuan berfikir di luar kotak. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. Secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir.

asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. Beliau menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh dilihat melali keupayaan menyumbangkan idea dan berupaya pula untuk mengubah idea tersebut 9 .1. Aplikasinya seperti menceritakan dengan lebih terperinci hari pertama ke sekolah. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Torrance juga adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti yang dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking. Kaedah yang dicipta pada tahun 1976 ini meliputi empat aspek iaitu: 2. June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea.3 Keaslian (originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa.4 Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambah kan butirbutir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami.1. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian.2 Keanjalan (flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan.Zailani Binti Zakaria No.1. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral. 2.1. Pfeiffer (dalam Goetz. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. 2. 2. 1981:297) mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru. Selain Torrance. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara baru dan berlainan.1 Kefasihan (fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari.

Beliau mempunyai takrifan yang unik tentang kreativiti percaya bahawa individu yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya. Kelima-lima faktor tersebut ialah keterbukaan kepada pengalaman.) 3. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kepada idea yang baru lalu melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. Rogers juga menjelaskan bahawa kreativiti merupakan suatu proses yang wujud apabila seseorang itu bertindak ke atas sesuatu. mendengar. mengamalkan kebebasan dan akhirnya menjadi individu kreatif. menghargai diri sendiri. Carl Rogers dalam teori terapinya telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas kepada individu yang sihat. (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi). Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran. Selain itu.( secara spontan serta pantas ) fleksibel. cuba menikmati kehidupan yang dialaminya. Tindakan tersebut memberikan keunikan dan menampakkan kelebihan individu tersebut termasuk penggunaan bahan dan alat serta kemampuan mengendalikan kejadian dan peristiwa yang menyebabkan tindakan ke atas perkara tersebut.Zailani Binti Zakaria No. keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat. menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. yang dapat berfungsi dengan sepenuhnya dalam kehidupan.0 Muzik 10 . McFee melihat bahawa idea boleh dimanipulasi menjadi sesuatu yang baru dan mampu diolah. merasa.

kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan.Zailani Binti Zakaria No. pengawalan motor. corak pemikiran. Muzik juga boleh menggambarkan emosi seseorang. Oleh yang demikian. Menurut Campbell 1995. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. piano dan sebagainya atau nyanyian lagu-lagu dari radio. penukaran dan pengembangan konsep. seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. kaset. Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi. 2008 ) 4. Muzik adalah satu cabang seni. Melalui muzik. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi. kedamaian. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan. kekalahan. kemarahan. cakera padat dan lain-lain. kemenangan. 11 . fizikal dan kognitif kanak-kanak. Norliah Kasim. Menurut Modul HBPS4103 Kreativiti dan pembelajaran Kanak-kanak OUM. malahan ia mampu menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. kemahiran penyelesaian masalah. Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. mainan alat-alat muzik seperti gitar. ( Suseela Balakrishnan. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. mencipta dan kemahiran menyoal. kesedihan.0 Muzik dan Pengertiannya satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. kita akan membayangkan lagu-lagu nyanyian. sosial. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Apabila disebut tentang muzik. Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori. dram. televisyen. keriangan. Amali Ibrahim & Kamisah Buang.

menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah. Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita.0 Muzik dan Kanak-kanak Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa. Apalagi jika ia dikaitkan dengan manusia yang boleh bertindak balas dengan muzik pada tahap-tahap tertentu.Zailani Binti Zakaria No. malahan bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi. keadaan dan emosi mereka pada waktu itu. Justeru. serta aktiviti nyanyian bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. Faktor ini bergantung kepada tahap umur. sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada. Nota muzik yang berbeza juga dikatakan mampu untuk mencipta perubahan dalam keadaan alam semula jadi. 5. Semua rangsangan ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak. Kehidupan botani juga memberikan reaksi kepada muzik. Misalnya. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Epik India juga telah membuktikan bahawa muzik adalah punca orang paling berkuasa yang seringkali bergema seiringan dengan alunan alam semula jadi. 12 . Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja. seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi di mana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza.

Ia memberikan tindak balas bercampur kerana 57 peratus memilih muzik klasik manakala 43 peratus memilih muzik pop. Ini mungkin boleh dikaitkan dengan bagaimana cara ibu bapa pada masa ini menggunakan muzik sebagai alat pembelajaran. 91 peratus ibu bapa yang dibanci bersetuju dengan persoalan tersebut dan memberikan kesimpulan bahawa lebih ramai ibu bapa kini yang terdedah kepada sumber-sumber yang membantu dalam perkembangan awal anak-anak mereka termasuk muzik. Walaupun majoriti ibu bapa menjawab ya. 13 . ibu bapa di Malaysia telah dibanci tentang dua soalan berhubung muzik dalam perkembangan awal anak mereka melalui Tinjauan Pendapat Ibu Bapa Bijak yang dikendalikan oleh Mead Johnson Nutritional.Zailani Binti Zakaria No. terdapat golongan ibu bapa yang berpendapat bahawa muzik pop juga bersesuaian. Salah satu soalan yang dikemukakan mengehendaki ibu bapa memberikan pendapat mereka sama ada muzik membantu anak mereka belajar dengan lebih baik. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Baru-baru ini. Satu lagi soalan yang dikemukakan adalah pilihan ibu bapa terhadap muzik klasikal atau muzik pop untuk anak mereka.

seseorang ibu bermula dari peringkat kehamilan. Dalam pada itu. muzik klasik 14 . terdapat pelbagai teknik yang boleh dilakukan untuk merangsang bayi dalam kandungan. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. sewaktu trimester ketiga. bayi sudah boleh memberi tindak balas sekiranya anda meletakkan alat rangsangan yang banyak terdapat di pasaran di perut sambil berbaring. bayi akan bertindak balas apabila mendengar nyanyian atau bunyi muzik. Melalui teknik-teknik ini. Setelah bayi di dalam kandungan berusia lima bulan. Selain itu. Di awal trimester kehamilan. otak bayi sudah mula berkembang dan kemudiannya berterusan sehinggalah dia berusia dua tahun.0 Kemahiran Muzikal Kanak-kanak Dari Pralahir hingga Peringkat Bayi. Sebaik-baiknya rangsangan perlu diberikan seawal kehamilan berusia tiga bulan untuk mendapat anak yang bijak. Pada waktu ini. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan perkembangan fizikal. Telah banyak bukti menunjukkan bahawa bayi yang masih berada dalam rahim boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. Waktu ini dipercayai amat sesuai untuk bayi menerima rangsangan pertamanya. mental dan penglihatannya agar anak menjadi seorang yang bijak. Muzik adalah salah satu elemen yang boleh digunakan untuk merangsang kepintaran bayi. Bagi melahirkan anak bijak. muzik klasik boleh digunakan agar dapat memberi rangsangan kepada bayi. pergerakan. bayi akan bertindak balas dengan melakukan tendangan ataupun membuat pergerakan apabila muzik klasik dimainkan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 6. Ini adalah kerana bayi memang gemar dengan alunan bunyi. Menurut satu kajian.Zailani Binti Zakaria No. getaran dan komunikasi antara ibu dan kandungan. tekanan. deria pendengarannya telah berkembang. perlu memulakan langkah pertama merangsang minda bayi. Antaranya ialah rangsangan bunyi (alunan muzik atau suara ibu). Ketika ini. Malah bunyi-bunyi seperti denyutan jantung dan pernafasan ibu juga turut memberi ketenangan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. bayi akan bertindak balas dengannya. Sehubungan itu. Contohnya.

Alunan muzik klasik yang harmoni dan lembut tentu sahaja akan membuat bayi berasa tenang dan gembira. Selain daripada itu. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak terbukti berkesan sebagai satu alat yang baik sebagai rangsangan untuk mengembangkan kepintaran bayi. Bayi berusia 3 bulan: kesedaran muzik menjadi lebih aktif ( Sumber gambar: http://shw. bayi yang memperoleh rangsangan muzik dapat mengembangkan kemahiran penglihatan dan motornya pada tahap yang berbeza sepanjang tempoh berada di dalam kandungan ibunya. Nada tersebut memberi rangsangan kepada bayi dalam bentuk gelombang alfa. kemahiran bahasa dan motornya. Gelombang berkenaan akan menimbulkan mood tenang.jualmurah. Hal ini dikhuatiri akan menimbulkan kebingungan dan akhirnya menjejaskan kepintarannya. Oleh itu. Oleh kerana itulah.Zailani Binti Zakaria No. Penyelidik di Barat menyatakan bahawa kebanyakan muzik klasik dihasilkan daripada nada-nada yang harmoni.fotopages. muzik klasik turut terbukti berkesan untuk meningkatkan perkembangan otak. relaks dan tenteram kepada bayi yang ternyata dapat membantu perkembangan dirinya.html) 15 .com/14284194/3-Bulan. penglihatan. adalah digalakkan untuk memperdengarkan bayi dengan muzik klasik pada waktu yang khusus. Untuk itu. Muzik-muzik yang keras dilarang sama sekali digunakan untuk merangsang bayi.

kesedaran muzik menjadi lebih aktif iaitu bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Kesedaran muzik bermula apabila bayi dilahirkan ke dunia. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. Bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka. bayi mula menunjukkan kecenderungan terhadap ekspresi muzik iaitu bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi.Zailani Binti Zakaria No. Apabila usia mula menginjak ke 10 bulan. Menurut satu kajian. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. 16 . sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Ketika bayi tidur. Apabila berusia antara 4 hingga 8 bulan. Mungkin juga pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan seperti loceng serta jelas menunjukkan yang dia tidak suka terhadap muzik tertentu malahan dia akan menggoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah ke arah sumber muzik. Bayi akan bertindak balas ke atas muzik dan melakukan pergerakan apabila muzik diperdengarkan.

Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. Apa jua jenis rangsangan yang digunakan. Satu rancangan pengajaran muzik dibentuk bagi menjalankan pemerhatian ke atas bayi-bayi ini. Ketiga-tiga aspek ini amat penting untuk menggalakkan bayi membesar dengan sihat dan dapat belajar banyak perkara sewaktu masih di dalam kandungan.Zailani Binti Zakaria No. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian. Kesimpulannya. seseorang itu perlu mengetahui teknik rangsangan yang betul agar dapat menyediakan persekitaran yang selamat.0 Kajian Kes Kajian kes kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran muzik kreatif terhadap tiga orang kanak-kanak yang berusia 3 bulan. Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut. 6 bulan dan 1 tahun. Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah. penuh kasih sayang dan menyeronokkan. Biodata Bayi 1 17 . 7.

Biodata Bayi 2 18 . Negeri Sembilan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Mohd Nadim Azim Bin Khairuddin : 15 April 2010 : 3 bulan : Maizun Binti Abdullah : Pembantu Masyarakat Kemas : Khairuddin Bin Hj Ahmed : Juruteknik Telekom : 4 dari 4 orang adik beradik : 135. Taman Kelab Tuanku. Mambau. Jalan Gunung Angsi 4.Zailani Binti Zakaria No. 70300 Seremban.

Biodata Bayi 3 19 . Seremban 2. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Nur Ainina Batrisyia Binti Mohd Yussoff : 4 Januari 2010 : 7 bulan : Rozana Binti Abdul Rahman : Guru : Ahmed Nizam Bin Mohd Nor : Pegawai Bank : 4 dari 4 orang adik beradik : 833.Zailani Binti Zakaria No. Jalan S2 G14. Garden Avenue. 70300 Seremban. Negeri Sembilan.

Quaters Guru SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar. Labu Hilir.Rauff : 2 Jun 2009 : 1 tahun : Suzila Binti Abd. Negeri Sembilan. Blok B.0 Rancangan Pengajaran Muzik RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK Masa : 30 minit Muzik yang dugunakan : Muzik Beethoven & Mozart Langkah/Masa Set Induksi 3 minit Isi Pelajaran Bunyi-bunyian Aktiviti P & P 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Aiman Hakimi Bin Abd. Wahab : Guru : Zulkifli bin Zakaria : Guru : 2 dari 2 orang adik beradik : No 6. 8. 71900 Seremban. Memberi kanak-kanak alat permainan bunyi-bunyian seperti loceng dan sebagainya untuk Catatan Alat mainan loceng 20 .Zailani Binti Zakaria No.

Guru dan ibu/bapa membuat rumusan tentang pergerakan bayi mereka sepanjang muzik dimainkan. Cuba mendekati bayi kerana biasanya bayi tidak mahu dekat kepada orang yang tidak biasa dengan mereka.Zailani Binti Zakaria No.Membawa bayi tersebut dekat dengan dengan pemain cakera padat. Memerhati dan mencatat pergerakan bayi sepanjang muzik diperdengarkan. 1. 4. Langkah 2 15 minit Memperdengarkan muzik Pemain cakera padat ‘baby cot’ Langkah 3 5 minit Penutup 2 minit Perbincangan dengan ibu/bapa bayi Membuat rumusan 21 . 2. Cuba bermesra dengan bayi. 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Langkah 1 5 minit Mendekati bayi menarik minat terhadap bunyi.Cakera padat tersebut dimainkan. 1. 3. 2. 1.Bayi diletakkan di tempat yang selesa seperti ‘ baby cot’.Berbincang dengan ibu/bapa tentang sejarah perkembangan bayi mereka.

Selain itu. Ainina mula menunjukkan sedikit pergerakan apabila muzik lebih pantas dimainkan. atau majlis-majlis kesyukuran. Kurang menghiraukan bunyi muzik perlahan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. dia dilihat hanya mendengar muzik sambil bergerak Memahami intonasi muzik iaitu dia akan bergerak secara aktif apabila muzik pantas dimainkan dan melakukan pergerakan perlahan bila muzik perlahan dimainkan. Nadim berkeupayaan melakukan pergerakan di mana semasa muzik perlahan dimainkan. Berminat dan peka terhadap bunyi muzik yang diperdengarkan. ibu marhaban di majlis kenduri pun sekadar menjawab Tindak balas tersebut terhadap muzik Nadim Azim memberi tindak balas yang positif terhadap muzik yang diperdengarkan. Ibunya hanya akan bercakap apabila ditanya. Ainina seolah-olah kurang memahami akan bunyibunyian di sekelingnya walaupun berusia lebih 7 bulan seolah-olah tiada apa yang berlaku padanya. Matriks: 720831115286002 Perempuan Lelaki HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Umur Watak Sejarah pendedahan dan muzik ketika dalam kandungan 3 bulan Aktif Ibunya seorang yang gemar menyanyi dan Mohd Nadim Azim menjadi ahli kumpulan marhaban di tempat tinggalnya. . Tambahan pula waktu kajian dijalankan adalah waktu kebiasaan bagi Nadim tidur. 1 tahun Aktif dan Periang Biasa mendengar muzik sejak dalam kandungan lagi kerana bapanya seorang guru muzik. Pemahaman intonasi Bayi ini akhirnya tertidur apabila diperdengarkan dengan muzik perlahan ciptaan Beethovan. majlis cukur jambul. 6 bulan Pendiam dan kurang aktif Tidak pernah didedahkan dengan muzik atau bunyibunyian secara langsung di mana ibunya seorang yang amat pendiam dan tidak suka mendengar radio atau lagu. Ibunya sentiasa mengikuti program perkahwinan. Pergerakannya agak pasif dan kurang sensitif pada bunyi. kemajuan dalam pemahaman melodi Menunjukkan sedikit perubahan apabila muzik pantas diperdengarkan. Bapanya sering bermain ‘keyboard’ dan gitar di rumah. Kanak-kanak ini sudah pandai mengikut rentak melodi yang dimainkan dengan menari dengan cara 22 menghenjutkan badannya mengikut melodi. itu dengan dua atau tiga patah perkataan. terhadap bunyi berkaraoke.Bayi (3 bulan) Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) Jantina Lelaki Zailani Binti Zakaria No.

Kebanyakan penkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka.0 Kanak-kanak dan Seni Lukis Seni lukis merupakan sebahagian daripada elemen yang terdapat dalam Seni Visual. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 9. 23 . Bagi orang dewasa. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemkiran kanak-kanak. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. 1975). Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Melalui lukisan. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak dilahirkan dengan sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Refleksi ini akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga mereka membesar.Zailani Binti Zakaria No.

Bagi orang dewasa. Melalui cara ini juga. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Banyak kajian yang dijalankan bagi mengenalpasti tahap kebolehan kanakkanak. Proses melukis yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek mampu melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka an meningkatkan daya persepsi mereka. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi simbol yang abstrak dan seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Selain itu. Lantaran itulah.0 Tahap Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Proses Pembelajaran Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Aktiviti melukis dikatakan sebagai suatu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh saintis. 10.Zailani Binti Zakaria No. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak. dapat membantu guru prasekolah merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap pencapaian kanak-kanak itu. Soalan 2 Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. adalah penting bagi seseorang guru prasekolah mendalami pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Aktiviti melukis meurpakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. seni 24 .

dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.com/2009/07/peranan-muzik-kepada-kanakkanak.my/Keluarga/KeluargaFull. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld.creativechild.com/search/label/kreativiti http://www. 1975).asp http://id. Penutup Seni merupakan asas perkembangan kreativiti individu yang jika diajar dengan baik.scribd.Zailani Binti Zakaria No.com/ http://roskang.html 25 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.com/doc/14066683/Terapi-Muzik-Dan-Seni-Suaian http://mysoul-edukids.yadim.com.com/humanities/1640982-anak-cerdas-dan-kreatif-berkat/ http://www.blogspot.shvoong.blogspot. Rujuk sdp ms 29 RUJUKAN http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful