Zailani Binti Zakaria No.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

muka surat i. Isi Kandungan 1 2 3 ii. Sekapur Sirih iii. Soalan Tugasan HBPS3103: Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.0 2.0 3.0 4.0 Pendahuluan Latar Belakang Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Implikasi dan Prinsip Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5.0 Prinsip Pembelajaran Matematik Berasaskan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 6.0 7.0 8.0 9.0 Rancangan Slot Pengajaran Harian Prasekolah Kaedah Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Penilaian: Senarai Semak Kesimpulan 18 22 23 25 26 28 17 9 10 12 15

Rujukan Lampiran

1

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

SEKAPUR SIRIH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang….
Alhamdulillah, kami bersyukur kehadrat Ilahi yang mengabulkan hasrat kami untuk menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Kami juga bersyukur kerana diberikan kekuatan, ilham, ketekunan dan istiqamah dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Sharifah Hanim Binti Syed Akhbar selaku Tutor bagi kursus HBPS4103 Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dan bantuan dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan, akan dikenang sepanjang masa. Seterusnya, kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang pengajian di Universiti Terbuka Malaysia ini. Moga-moga segala bimbingan, sumbangan, dan sokongan yang telah kalian diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian.

2

5. Tugasan ini terhad kepada 8-10 muka surat sahaja untuk setiap bahagian. 2. 4. 3. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. SOALAN TUGASAN 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBPS 4103: PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SEMESTER MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ARAHAN 1. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1. perkembangan pendengaran kanak-kanak berkembang dengan pesat dari peringkat pralahir sehingga tahun pertama bayi.5 pada kertas bersaiz A4.Zailani Binti Zakaria No. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. Menurut teori kematangan. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut. 3 . 6.

pemahaman intonasi. Jalankan pemerhatian dan laporkan kemajuan pembelajaran muzik ketiga-tiga kanak-kanak tersebut selama 10 hari. Bincangkan jenis rangsangan yang sesuai untuk diberi pada kanak-kanak pada usia tersebut Pilih tiga orang bayi berusia 3 bulan. Ringkaskan hasil kajian anda dalam bentuk jadual berikut. berikan latar belakangnya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Huraikan bagaimana kemahiran muzikal dikuasai oleh kanak-kanak dari peringkat pralahir sehingga peringkat bayi. kemajuan dalam pemahaman melodi dan perkembangan kemahiran pergerakan rentak. Bagi setiap kes yang dikaji. 6 bulan dan 1 tahun untuk dijadikan kajian kes. Bentukkan satu siri rancangan pengajaran muzik yang kreatif bagi mereka berdasarkan kesesuaian tahap perkembangan. Anda diminta untuk mengendalikan rancangan pengajaran yang telah anda bentuk untuk setiap bayi tersebut dengan melibatkan bantuan ibu bapa mereka untuk menjalankan kajian anda. Bayi (3 bulan) Jantina Umur Watak Sejarah pendedahan terhadap bunyi dan muzik ketika dalam kandungan Tindak balas tersebut terhadap muzik Pemahaman intonasi kemajuan dalam pemahaman melodi Kemajuan dalam kemahiran pergerakan rentak (20 markah) 4 Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) .Zailani Binti Zakaria No. Catatkan sejarah bayi dengan mengambil kira pendedahan mereka terhadap bunyi dan muzik semasa dalam kandungan. ceritakan kemajuan kanakkanak tersebut dari segi tindak balas tersebut terhadap muzik.

jalinan .rupa . Minta mereka melukis apa-apa sahaja dan kemudian ceritakan apa yang telah dilukis. Beri kertas kosong pada setiap kanak-kanak.bentuk . tahap kreativiti dan elemen asas dalam seni visual kanak-kanak mengikut tahap perkembangan artistik kanak-kanak masing-masing. Huraikan hasil kerja dari segi kandungan lukisan dan cerita.garisan . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 2.ruang . jalan cerita. kompleksiti) Perkembangan artistik . Bincangkan perhubungan di antara proses pembelajaran dan tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak. Bawa salah satu daripada kanak-kanak tersebut (pada setiap umur) untuk bersiar-siar di taman sebelum menjalankan aktiviti.Zailani Binti Zakaria No. dengan menggunakan jadual berikut: Tahap perkembanga n artistik Kandungan lukisan dan cerita Tahap kreativiti (keaslian. Pilih empat orang kanak-kanak yang berusia 4 dan 6 tahun.warna (10 markah) [Total: 30 Markah] Kanak-kanak 4 tahun Dibawa berjalanTidak dibawa jalan di taman berjalan-jalan di taman Kanak-kanak 6 tahun Dibawa Tidak dibawa berjalan-jalan berjalan-jalan di taman di taman PANDUAN PELAJAR 5 .

2. Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan amnya. PANDUAN TUTOR 1. Rujukan kepada modul. 1. Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan. memberi satu dua tapak web sebagai rujukan pelajar. Penglibatan 6 . Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM.Zailani Binti Zakaria No. sumber-sumber bercetak lain dan sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.0 Pendahuluan Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik dan berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.

Melalui aktiviti seni seperti inilah. dan penuh dengan perasaan ingin tahu. mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru dengan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. dan nilai estetika. deria lihat dan deria sentuh. Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif. kraf tangan. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka. di samping memupuk kreativiti. 2. Oleh itu. Pembangunan tahap kreativiti kakank-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap alam sekelilingnya. menjadi tanggungjawab guru 7 .Zailani Binti Zakaria No. deria dengar. bermain muzik. Penglibatan aktif dan proses aktiviti yang berkesan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. pergerakan kreatif. Lazimnya. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. Kanakkanak perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan mengembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan. nyanyian. daya estetika dan kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif. afektif dan psikomotor kanak-kanak. Setiap kanak-kanak yang normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kanak-kanak dalam aktiviti yang melibatkan seni seperti seni visual dan seni muzik berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan kepada mereka dari pelbagai aspek.0 Kreativiti Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. muzik. melukis dan sebagainya. deria bau. Justeru. dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam. puisi dan drama. alat dan bahan. Selain itu. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanak-kanak.

mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah.1 Definisi Kreativiti Terdapat pelbagai takrifan kreativiti. mengidentifikasikan masalah. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak prasekolah untuk memupuk daya kreativiti di kalangan kanak-kanak. Kreativiti juga bermaksud kemampuan berfikir di luar kotak. Ellis Paul Torrance (1989). Individu yang mempunyai kebolehan kreatif biasanya mempunyai kualiti sejati yang jarang ditemui (Md Nasir Iberahim & Iberahim Hassan. kekurangan dari segi pengetahuan. baru dan asli. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. Justeru itu. Ramai pengkaji mengklafikasikan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai kemahiran menggunakan otak kanan. elemen.Zailani Binti Zakaria No. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. 8 . Secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui tahap dan corak pemikiran kreatif murid spay pengajaran yang dirancang menjurus ke arah itu. Kreativiti boleh dibentuk dan dilatih. mencari penyelesaian. harmoni dan sebagainya. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan. dan kemahiran berfikir. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. 2. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. 2003). Terdapat pelbagai tahap pemikiran kreatif dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu jenis tahap kreativiti sahaja. Pandangan dan pengertian yang berbeza ini adalah mengikut kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh akademik dalam bidang dan disiplin tertentu. Kamus Dewan. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.

June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea. 1981:297) mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru.1.1. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian.1. asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan.Zailani Binti Zakaria No. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. 2. Pfeiffer (dalam Goetz. 2. Beliau menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh dilihat melali keupayaan menyumbangkan idea dan berupaya pula untuk mengubah idea tersebut 9 . Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Torrance juga adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti yang dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking.3 Keaslian (originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa.4 Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambah kan butirbutir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami. Aplikasinya seperti menceritakan dengan lebih terperinci hari pertama ke sekolah. Kaedah yang dicipta pada tahun 1976 ini meliputi empat aspek iaitu: 2.1 Kefasihan (fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Selain Torrance.2 Keanjalan (flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara baru dan berlainan. 2. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral.1.

menghargai diri sendiri. (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi). merasa. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kepada idea yang baru lalu melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. Carl Rogers dalam teori terapinya telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas kepada individu yang sihat.( secara spontan serta pantas ) fleksibel. Tindakan tersebut memberikan keunikan dan menampakkan kelebihan individu tersebut termasuk penggunaan bahan dan alat serta kemampuan mengendalikan kejadian dan peristiwa yang menyebabkan tindakan ke atas perkara tersebut. mengamalkan kebebasan dan akhirnya menjadi individu kreatif.Zailani Binti Zakaria No. keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat. Rogers juga menjelaskan bahawa kreativiti merupakan suatu proses yang wujud apabila seseorang itu bertindak ke atas sesuatu.) 3. yang dapat berfungsi dengan sepenuhnya dalam kehidupan. McFee melihat bahawa idea boleh dimanipulasi menjadi sesuatu yang baru dan mampu diolah. menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. cuba menikmati kehidupan yang dialaminya. Beliau mempunyai takrifan yang unik tentang kreativiti percaya bahawa individu yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya. Kelima-lima faktor tersebut ialah keterbukaan kepada pengalaman. Selain itu. mendengar. Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran.0 Muzik 10 .

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Apabila disebut tentang muzik. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. Oleh yang demikian. cakera padat dan lain-lain. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. Amali Ibrahim & Kamisah Buang. piano dan sebagainya atau nyanyian lagu-lagu dari radio. corak pemikiran.Zailani Binti Zakaria No. 2008 ) 4. mainan alat-alat muzik seperti gitar. sosial. kesedihan. ( Suseela Balakrishnan. televisyen. fizikal dan kognitif kanak-kanak. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi. penukaran dan pengembangan konsep. kemenangan. kekalahan. dram. Menurut Campbell 1995. Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori. pengawalan motor. keriangan. Muzik juga boleh menggambarkan emosi seseorang. kaset. kemarahan. Muzik adalah satu cabang seni. Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi.0 Muzik dan Pengertiannya satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. mencipta dan kemahiran menyoal. seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. kita akan membayangkan lagu-lagu nyanyian. Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Melalui muzik. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. 11 . malahan ia mampu menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. Norliah Kasim. kemahiran penyelesaian masalah. Menurut Modul HBPS4103 Kreativiti dan pembelajaran Kanak-kanak OUM. kedamaian. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan.

Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada. Semua rangsangan ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak. keadaan dan emosi mereka pada waktu itu.0 Muzik dan Kanak-kanak Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi di mana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. serta aktiviti nyanyian bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. malahan bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi.Zailani Binti Zakaria No. Kehidupan botani juga memberikan reaksi kepada muzik. menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah. Epik India juga telah membuktikan bahawa muzik adalah punca orang paling berkuasa yang seringkali bergema seiringan dengan alunan alam semula jadi. Nota muzik yang berbeza juga dikatakan mampu untuk mencipta perubahan dalam keadaan alam semula jadi. Misalnya. Faktor ini bergantung kepada tahap umur. 5. Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. Apalagi jika ia dikaitkan dengan manusia yang boleh bertindak balas dengan muzik pada tahap-tahap tertentu. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja. seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur. 12 . Justeru.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Baru-baru ini. 91 peratus ibu bapa yang dibanci bersetuju dengan persoalan tersebut dan memberikan kesimpulan bahawa lebih ramai ibu bapa kini yang terdedah kepada sumber-sumber yang membantu dalam perkembangan awal anak-anak mereka termasuk muzik. Satu lagi soalan yang dikemukakan adalah pilihan ibu bapa terhadap muzik klasikal atau muzik pop untuk anak mereka. terdapat golongan ibu bapa yang berpendapat bahawa muzik pop juga bersesuaian. ibu bapa di Malaysia telah dibanci tentang dua soalan berhubung muzik dalam perkembangan awal anak mereka melalui Tinjauan Pendapat Ibu Bapa Bijak yang dikendalikan oleh Mead Johnson Nutritional. Ini mungkin boleh dikaitkan dengan bagaimana cara ibu bapa pada masa ini menggunakan muzik sebagai alat pembelajaran.Zailani Binti Zakaria No. Walaupun majoriti ibu bapa menjawab ya. 13 . Ia memberikan tindak balas bercampur kerana 57 peratus memilih muzik klasik manakala 43 peratus memilih muzik pop. Salah satu soalan yang dikemukakan mengehendaki ibu bapa memberikan pendapat mereka sama ada muzik membantu anak mereka belajar dengan lebih baik.

terdapat pelbagai teknik yang boleh dilakukan untuk merangsang bayi dalam kandungan. Di awal trimester kehamilan.0 Kemahiran Muzikal Kanak-kanak Dari Pralahir hingga Peringkat Bayi. Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan perkembangan fizikal. Bagi melahirkan anak bijak. Malah bunyi-bunyi seperti denyutan jantung dan pernafasan ibu juga turut memberi ketenangan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. pergerakan. mental dan penglihatannya agar anak menjadi seorang yang bijak. muzik klasik 14 . Dalam pada itu. deria pendengarannya telah berkembang. bayi akan bertindak balas apabila mendengar nyanyian atau bunyi muzik. bayi akan bertindak balas dengannya. Muzik adalah salah satu elemen yang boleh digunakan untuk merangsang kepintaran bayi. Sebaik-baiknya rangsangan perlu diberikan seawal kehamilan berusia tiga bulan untuk mendapat anak yang bijak. Contohnya. Ini adalah kerana bayi memang gemar dengan alunan bunyi. Melalui teknik-teknik ini. Menurut satu kajian. bayi akan bertindak balas dengan melakukan tendangan ataupun membuat pergerakan apabila muzik klasik dimainkan. Waktu ini dipercayai amat sesuai untuk bayi menerima rangsangan pertamanya. tekanan. getaran dan komunikasi antara ibu dan kandungan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 6. Setelah bayi di dalam kandungan berusia lima bulan.Zailani Binti Zakaria No. Telah banyak bukti menunjukkan bahawa bayi yang masih berada dalam rahim boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. sewaktu trimester ketiga. muzik klasik boleh digunakan agar dapat memberi rangsangan kepada bayi. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. bayi sudah boleh memberi tindak balas sekiranya anda meletakkan alat rangsangan yang banyak terdapat di pasaran di perut sambil berbaring. perlu memulakan langkah pertama merangsang minda bayi. Sehubungan itu. Antaranya ialah rangsangan bunyi (alunan muzik atau suara ibu). Ketika ini. otak bayi sudah mula berkembang dan kemudiannya berterusan sehinggalah dia berusia dua tahun. seseorang ibu bermula dari peringkat kehamilan. Selain itu. Pada waktu ini.

Bayi berusia 3 bulan: kesedaran muzik menjadi lebih aktif ( Sumber gambar: http://shw. Penyelidik di Barat menyatakan bahawa kebanyakan muzik klasik dihasilkan daripada nada-nada yang harmoni. Nada tersebut memberi rangsangan kepada bayi dalam bentuk gelombang alfa. Hal ini dikhuatiri akan menimbulkan kebingungan dan akhirnya menjejaskan kepintarannya. Alunan muzik klasik yang harmoni dan lembut tentu sahaja akan membuat bayi berasa tenang dan gembira. Oleh itu. penglihatan. muzik klasik turut terbukti berkesan untuk meningkatkan perkembangan otak. relaks dan tenteram kepada bayi yang ternyata dapat membantu perkembangan dirinya. Muzik-muzik yang keras dilarang sama sekali digunakan untuk merangsang bayi.com/14284194/3-Bulan.fotopages. kemahiran bahasa dan motornya.Zailani Binti Zakaria No. Oleh kerana itulah. bayi yang memperoleh rangsangan muzik dapat mengembangkan kemahiran penglihatan dan motornya pada tahap yang berbeza sepanjang tempoh berada di dalam kandungan ibunya. Untuk itu. Selain daripada itu.html) 15 . adalah digalakkan untuk memperdengarkan bayi dengan muzik klasik pada waktu yang khusus. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak terbukti berkesan sebagai satu alat yang baik sebagai rangsangan untuk mengembangkan kepintaran bayi. Gelombang berkenaan akan menimbulkan mood tenang.jualmurah.

Apabila berusia antara 4 hingga 8 bulan. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. bayi mula menunjukkan kecenderungan terhadap ekspresi muzik iaitu bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai. Bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Menurut satu kajian. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Mungkin juga pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan seperti loceng serta jelas menunjukkan yang dia tidak suka terhadap muzik tertentu malahan dia akan menggoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. kesedaran muzik menjadi lebih aktif iaitu bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah ke arah sumber muzik. 16 . muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak. Apabila usia mula menginjak ke 10 bulan. Ketika bayi tidur. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Kesedaran muzik bermula apabila bayi dilahirkan ke dunia. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan.Zailani Binti Zakaria No. Bayi akan bertindak balas ke atas muzik dan melakukan pergerakan apabila muzik diperdengarkan.

Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah. Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut. penuh kasih sayang dan menyeronokkan. anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. Satu rancangan pengajaran muzik dibentuk bagi menjalankan pemerhatian ke atas bayi-bayi ini.0 Kajian Kes Kajian kes kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran muzik kreatif terhadap tiga orang kanak-kanak yang berusia 3 bulan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. Ketiga-tiga aspek ini amat penting untuk menggalakkan bayi membesar dengan sihat dan dapat belajar banyak perkara sewaktu masih di dalam kandungan. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian. seseorang itu perlu mengetahui teknik rangsangan yang betul agar dapat menyediakan persekitaran yang selamat. 7.Zailani Binti Zakaria No. Kesimpulannya. 6 bulan dan 1 tahun. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. Apa jua jenis rangsangan yang digunakan. Biodata Bayi 1 17 .

70300 Seremban.Zailani Binti Zakaria No. Biodata Bayi 2 18 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Mohd Nadim Azim Bin Khairuddin : 15 April 2010 : 3 bulan : Maizun Binti Abdullah : Pembantu Masyarakat Kemas : Khairuddin Bin Hj Ahmed : Juruteknik Telekom : 4 dari 4 orang adik beradik : 135. Taman Kelab Tuanku. Mambau. Jalan Gunung Angsi 4. Negeri Sembilan.

Jalan S2 G14. Seremban 2. Biodata Bayi 3 19 .Zailani Binti Zakaria No. Negeri Sembilan. 70300 Seremban. Garden Avenue. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Nur Ainina Batrisyia Binti Mohd Yussoff : 4 Januari 2010 : 7 bulan : Rozana Binti Abdul Rahman : Guru : Ahmed Nizam Bin Mohd Nor : Pegawai Bank : 4 dari 4 orang adik beradik : 833.

Labu Hilir. Quaters Guru SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar. Blok B. Memberi kanak-kanak alat permainan bunyi-bunyian seperti loceng dan sebagainya untuk Catatan Alat mainan loceng 20 .Rauff : 2 Jun 2009 : 1 tahun : Suzila Binti Abd.Zailani Binti Zakaria No. 8.0 Rancangan Pengajaran Muzik RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK Masa : 30 minit Muzik yang dugunakan : Muzik Beethoven & Mozart Langkah/Masa Set Induksi 3 minit Isi Pelajaran Bunyi-bunyian Aktiviti P & P 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Aiman Hakimi Bin Abd. Wahab : Guru : Zulkifli bin Zakaria : Guru : 2 dari 2 orang adik beradik : No 6. 71900 Seremban. Negeri Sembilan.

3. Memerhati dan mencatat pergerakan bayi sepanjang muzik diperdengarkan. 4.Cakera padat tersebut dimainkan. 1. 1. 1. Guru dan ibu/bapa membuat rumusan tentang pergerakan bayi mereka sepanjang muzik dimainkan. 2.Zailani Binti Zakaria No.Bayi diletakkan di tempat yang selesa seperti ‘ baby cot’. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Langkah 1 5 minit Mendekati bayi menarik minat terhadap bunyi. Langkah 2 15 minit Memperdengarkan muzik Pemain cakera padat ‘baby cot’ Langkah 3 5 minit Penutup 2 minit Perbincangan dengan ibu/bapa bayi Membuat rumusan 21 .Membawa bayi tersebut dekat dengan dengan pemain cakera padat. 2.Berbincang dengan ibu/bapa tentang sejarah perkembangan bayi mereka. Cuba bermesra dengan bayi. 1. Cuba mendekati bayi kerana biasanya bayi tidak mahu dekat kepada orang yang tidak biasa dengan mereka.

Ainina mula menunjukkan sedikit pergerakan apabila muzik lebih pantas dimainkan. kemajuan dalam pemahaman melodi Menunjukkan sedikit perubahan apabila muzik pantas diperdengarkan. Matriks: 720831115286002 Perempuan Lelaki HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Umur Watak Sejarah pendedahan dan muzik ketika dalam kandungan 3 bulan Aktif Ibunya seorang yang gemar menyanyi dan Mohd Nadim Azim menjadi ahli kumpulan marhaban di tempat tinggalnya. Kanak-kanak ini sudah pandai mengikut rentak melodi yang dimainkan dengan menari dengan cara 22 menghenjutkan badannya mengikut melodi. . Pemahaman intonasi Bayi ini akhirnya tertidur apabila diperdengarkan dengan muzik perlahan ciptaan Beethovan. Pergerakannya agak pasif dan kurang sensitif pada bunyi. itu dengan dua atau tiga patah perkataan. terhadap bunyi berkaraoke. Ibunya hanya akan bercakap apabila ditanya.Bayi (3 bulan) Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) Jantina Lelaki Zailani Binti Zakaria No. Berminat dan peka terhadap bunyi muzik yang diperdengarkan. dia dilihat hanya mendengar muzik sambil bergerak Memahami intonasi muzik iaitu dia akan bergerak secara aktif apabila muzik pantas dimainkan dan melakukan pergerakan perlahan bila muzik perlahan dimainkan. Ainina seolah-olah kurang memahami akan bunyibunyian di sekelingnya walaupun berusia lebih 7 bulan seolah-olah tiada apa yang berlaku padanya. ibu marhaban di majlis kenduri pun sekadar menjawab Tindak balas tersebut terhadap muzik Nadim Azim memberi tindak balas yang positif terhadap muzik yang diperdengarkan. Kurang menghiraukan bunyi muzik perlahan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. 6 bulan Pendiam dan kurang aktif Tidak pernah didedahkan dengan muzik atau bunyibunyian secara langsung di mana ibunya seorang yang amat pendiam dan tidak suka mendengar radio atau lagu. 1 tahun Aktif dan Periang Biasa mendengar muzik sejak dalam kandungan lagi kerana bapanya seorang guru muzik. Selain itu. Bapanya sering bermain ‘keyboard’ dan gitar di rumah. atau majlis-majlis kesyukuran. Nadim berkeupayaan melakukan pergerakan di mana semasa muzik perlahan dimainkan. Ibunya sentiasa mengikuti program perkahwinan. majlis cukur jambul. Tambahan pula waktu kajian dijalankan adalah waktu kebiasaan bagi Nadim tidur.

seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Kebanyakan penkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak.Zailani Binti Zakaria No.0 Kanak-kanak dan Seni Lukis Seni lukis merupakan sebahagian daripada elemen yang terdapat dalam Seni Visual. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. 23 . Melalui lukisan. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemkiran kanak-kanak. Bagi orang dewasa. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 9. Kanak-kanak dilahirkan dengan sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. 1975). kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Refleksi ini akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga mereka membesar. Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri.

10. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi simbol yang abstrak dan seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Selain itu. adalah penting bagi seseorang guru prasekolah mendalami pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti.Zailani Binti Zakaria No. Lantaran itulah. seni 24 . Aktiviti melukis dikatakan sebagai suatu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh saintis. Bagi orang dewasa. Proses melukis yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek mampu melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka an meningkatkan daya persepsi mereka. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Melalui cara ini juga. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak. Aktiviti melukis meurpakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. dapat membantu guru prasekolah merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap pencapaian kanak-kanak itu.0 Tahap Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Proses Pembelajaran Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Banyak kajian yang dijalankan bagi mengenalpasti tahap kebolehan kanakkanak. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. Soalan 2 Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa.

com/doc/14066683/Terapi-Muzik-Dan-Seni-Suaian http://mysoul-edukids. Penutup Seni merupakan asas perkembangan kreativiti individu yang jika diajar dengan baik. dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.blogspot.com/ http://roskang.my/Keluarga/KeluargaFull.shvoong.yadim.asp http://id.com/2009/07/peranan-muzik-kepada-kanakkanak.scribd.com.creativechild. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld.com/humanities/1640982-anak-cerdas-dan-kreatif-berkat/ http://www. 1975).Zailani Binti Zakaria No.html 25 .com/search/label/kreativiti http://www. Rujuk sdp ms 29 RUJUKAN http://www.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful