Zailani Binti Zakaria No.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

muka surat i. Isi Kandungan 1 2 3 ii. Sekapur Sirih iii. Soalan Tugasan HBPS3103: Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.0 2.0 3.0 4.0 Pendahuluan Latar Belakang Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Implikasi dan Prinsip Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5.0 Prinsip Pembelajaran Matematik Berasaskan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 6.0 7.0 8.0 9.0 Rancangan Slot Pengajaran Harian Prasekolah Kaedah Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Penilaian: Senarai Semak Kesimpulan 18 22 23 25 26 28 17 9 10 12 15

Rujukan Lampiran

1

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

SEKAPUR SIRIH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang….
Alhamdulillah, kami bersyukur kehadrat Ilahi yang mengabulkan hasrat kami untuk menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Kami juga bersyukur kerana diberikan kekuatan, ilham, ketekunan dan istiqamah dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Sharifah Hanim Binti Syed Akhbar selaku Tutor bagi kursus HBPS4103 Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dan bantuan dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan, akan dikenang sepanjang masa. Seterusnya, kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang pengajian di Universiti Terbuka Malaysia ini. Moga-moga segala bimbingan, sumbangan, dan sokongan yang telah kalian diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian.

2

Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. Menurut teori kematangan. 3 . Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. SOALAN TUGASAN 1. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4.Zailani Binti Zakaria No. 2. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBPS 4103: PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SEMESTER MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ARAHAN 1. 3. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. perkembangan pendengaran kanak-kanak berkembang dengan pesat dari peringkat pralahir sehingga tahun pertama bayi. Tugasan ini terhad kepada 8-10 muka surat sahaja untuk setiap bahagian.5 pada kertas bersaiz A4. 5. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut. 4. 6.

Catatkan sejarah bayi dengan mengambil kira pendedahan mereka terhadap bunyi dan muzik semasa dalam kandungan.Zailani Binti Zakaria No. Ringkaskan hasil kajian anda dalam bentuk jadual berikut. Bayi (3 bulan) Jantina Umur Watak Sejarah pendedahan terhadap bunyi dan muzik ketika dalam kandungan Tindak balas tersebut terhadap muzik Pemahaman intonasi kemajuan dalam pemahaman melodi Kemajuan dalam kemahiran pergerakan rentak (20 markah) 4 Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) . pemahaman intonasi. Anda diminta untuk mengendalikan rancangan pengajaran yang telah anda bentuk untuk setiap bayi tersebut dengan melibatkan bantuan ibu bapa mereka untuk menjalankan kajian anda. kemajuan dalam pemahaman melodi dan perkembangan kemahiran pergerakan rentak. Bincangkan jenis rangsangan yang sesuai untuk diberi pada kanak-kanak pada usia tersebut Pilih tiga orang bayi berusia 3 bulan. berikan latar belakangnya. 6 bulan dan 1 tahun untuk dijadikan kajian kes. Bentukkan satu siri rancangan pengajaran muzik yang kreatif bagi mereka berdasarkan kesesuaian tahap perkembangan. Bagi setiap kes yang dikaji. Jalankan pemerhatian dan laporkan kemajuan pembelajaran muzik ketiga-tiga kanak-kanak tersebut selama 10 hari. ceritakan kemajuan kanakkanak tersebut dari segi tindak balas tersebut terhadap muzik. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Huraikan bagaimana kemahiran muzikal dikuasai oleh kanak-kanak dari peringkat pralahir sehingga peringkat bayi.

Bawa salah satu daripada kanak-kanak tersebut (pada setiap umur) untuk bersiar-siar di taman sebelum menjalankan aktiviti. Minta mereka melukis apa-apa sahaja dan kemudian ceritakan apa yang telah dilukis. Bincangkan perhubungan di antara proses pembelajaran dan tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak. tahap kreativiti dan elemen asas dalam seni visual kanak-kanak mengikut tahap perkembangan artistik kanak-kanak masing-masing.Zailani Binti Zakaria No.rupa .warna (10 markah) [Total: 30 Markah] Kanak-kanak 4 tahun Dibawa berjalanTidak dibawa jalan di taman berjalan-jalan di taman Kanak-kanak 6 tahun Dibawa Tidak dibawa berjalan-jalan berjalan-jalan di taman di taman PANDUAN PELAJAR 5 . Huraikan hasil kerja dari segi kandungan lukisan dan cerita. Pilih empat orang kanak-kanak yang berusia 4 dan 6 tahun. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 2.jalinan .ruang . kompleksiti) Perkembangan artistik .bentuk . dengan menggunakan jadual berikut: Tahap perkembanga n artistik Kandungan lukisan dan cerita Tahap kreativiti (keaslian. jalan cerita. Beri kertas kosong pada setiap kanak-kanak.garisan .

sumber-sumber bercetak lain dan sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.0 Pendahuluan Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik dan berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. PANDUAN TUTOR 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 1. Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan amnya. Penglibatan 6 . Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM. Rujukan kepada modul. memberi satu dua tapak web sebagai rujukan pelajar. Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan. 2.Zailani Binti Zakaria No. 1.

Selain itu. melukis dan sebagainya. Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif. Lazimnya. Justeru. alat dan bahan. kraf tangan. dan penuh dengan perasaan ingin tahu. salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif. deria dengar. Oleh itu. Penglibatan aktif dan proses aktiviti yang berkesan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Pembangunan tahap kreativiti kakank-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap alam sekelilingnya. nyanyian. Melalui aktiviti seni seperti inilah. daya estetika dan kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. muzik. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kanak-kanak dalam aktiviti yang melibatkan seni seperti seni visual dan seni muzik berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan kepada mereka dari pelbagai aspek. deria lihat dan deria sentuh. deria bau. menjadi tanggungjawab guru 7 . pergerakan kreatif. afektif dan psikomotor kanak-kanak. kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka.Zailani Binti Zakaria No. Kanakkanak perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan mengembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan. dan nilai estetika. puisi dan drama. Setiap kanak-kanak yang normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa. dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam. di samping memupuk kreativiti. bermain muzik. mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru dengan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk.0 Kreativiti Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka. 2. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanak-kanak.

Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. 2. Kamus Dewan. Pandangan dan pengertian yang berbeza ini adalah mengikut kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh akademik dalam bidang dan disiplin tertentu. mencari penyelesaian. mengidentifikasikan masalah. 2003). Ellis Paul Torrance (1989). Terdapat pelbagai tahap pemikiran kreatif dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu jenis tahap kreativiti sahaja. dan kemahiran berfikir.1 Definisi Kreativiti Terdapat pelbagai takrifan kreativiti. Kreativiti juga bermaksud kemampuan berfikir di luar kotak. harmoni dan sebagainya. Ramai pengkaji mengklafikasikan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai kemahiran menggunakan otak kanan. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. elemen. Individu yang mempunyai kebolehan kreatif biasanya mempunyai kualiti sejati yang jarang ditemui (Md Nasir Iberahim & Iberahim Hassan. Kreativiti boleh dibentuk dan dilatih. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. kekurangan dari segi pengetahuan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak prasekolah untuk memupuk daya kreativiti di kalangan kanak-kanak. mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah. adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui tahap dan corak pemikiran kreatif murid spay pengajaran yang dirancang menjurus ke arah itu. Justeru itu. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir. baru dan asli. 8 . kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta.Zailani Binti Zakaria No. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif.

Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara baru dan berlainan. Pfeiffer (dalam Goetz.1. Kaedah yang dicipta pada tahun 1976 ini meliputi empat aspek iaitu: 2. Aplikasinya seperti menceritakan dengan lebih terperinci hari pertama ke sekolah. Beliau menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh dilihat melali keupayaan menyumbangkan idea dan berupaya pula untuk mengubah idea tersebut 9 . asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. 2. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Torrance juga adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti yang dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking. Selain Torrance.1. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral.3 Keaslian (originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa.2 Keanjalan (flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan. Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari.1. 2.1. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian.Zailani Binti Zakaria No. June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea.4 Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambah kan butirbutir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami.1 Kefasihan (fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 2. 1981:297) mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru.

Carl Rogers dalam teori terapinya telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas kepada individu yang sihat. mendengar. merasa. Beliau mempunyai takrifan yang unik tentang kreativiti percaya bahawa individu yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya. cuba menikmati kehidupan yang dialaminya. mengamalkan kebebasan dan akhirnya menjadi individu kreatif. menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. Rogers juga menjelaskan bahawa kreativiti merupakan suatu proses yang wujud apabila seseorang itu bertindak ke atas sesuatu. Kelima-lima faktor tersebut ialah keterbukaan kepada pengalaman. keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat.0 Muzik 10 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kepada idea yang baru lalu melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. Selain itu. yang dapat berfungsi dengan sepenuhnya dalam kehidupan.) 3.Zailani Binti Zakaria No.( secara spontan serta pantas ) fleksibel. Tindakan tersebut memberikan keunikan dan menampakkan kelebihan individu tersebut termasuk penggunaan bahan dan alat serta kemampuan mengendalikan kejadian dan peristiwa yang menyebabkan tindakan ke atas perkara tersebut. McFee melihat bahawa idea boleh dimanipulasi menjadi sesuatu yang baru dan mampu diolah. (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi). Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran. menghargai diri sendiri.

kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Norliah Kasim. kesedihan. corak pemikiran. mainan alat-alat muzik seperti gitar. dram. Menurut Modul HBPS4103 Kreativiti dan pembelajaran Kanak-kanak OUM. 2008 ) 4. kedamaian. kita akan membayangkan lagu-lagu nyanyian. kaset. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. kemahiran penyelesaian masalah. mencipta dan kemahiran menyoal. Menurut Campbell 1995. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi.0 Muzik dan Pengertiannya satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. cakera padat dan lain-lain. televisyen. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. Muzik juga boleh menggambarkan emosi seseorang. kekalahan. seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. Oleh yang demikian. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. ( Suseela Balakrishnan. kemarahan. 11 . Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi. penukaran dan pengembangan konsep. piano dan sebagainya atau nyanyian lagu-lagu dari radio. keriangan. sosial. pengawalan motor. fizikal dan kognitif kanak-kanak. malahan ia mampu menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. kemenangan. Melalui muzik. Amali Ibrahim & Kamisah Buang. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Apabila disebut tentang muzik.Zailani Binti Zakaria No. Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori. Muzik adalah satu cabang seni.

Apalagi jika ia dikaitkan dengan manusia yang boleh bertindak balas dengan muzik pada tahap-tahap tertentu. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita. Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. Epik India juga telah membuktikan bahawa muzik adalah punca orang paling berkuasa yang seringkali bergema seiringan dengan alunan alam semula jadi. Faktor ini bergantung kepada tahap umur. penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. malahan bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi. Semua rangsangan ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak.0 Muzik dan Kanak-kanak Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa. Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Justeru. sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada. keadaan dan emosi mereka pada waktu itu. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi di mana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. Kehidupan botani juga memberikan reaksi kepada muzik. Nota muzik yang berbeza juga dikatakan mampu untuk mencipta perubahan dalam keadaan alam semula jadi. seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur.Zailani Binti Zakaria No. Misalnya. 5. 12 . serta aktiviti nyanyian bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah.

terdapat golongan ibu bapa yang berpendapat bahawa muzik pop juga bersesuaian. 91 peratus ibu bapa yang dibanci bersetuju dengan persoalan tersebut dan memberikan kesimpulan bahawa lebih ramai ibu bapa kini yang terdedah kepada sumber-sumber yang membantu dalam perkembangan awal anak-anak mereka termasuk muzik. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Baru-baru ini. Walaupun majoriti ibu bapa menjawab ya. Ini mungkin boleh dikaitkan dengan bagaimana cara ibu bapa pada masa ini menggunakan muzik sebagai alat pembelajaran. Salah satu soalan yang dikemukakan mengehendaki ibu bapa memberikan pendapat mereka sama ada muzik membantu anak mereka belajar dengan lebih baik. Ia memberikan tindak balas bercampur kerana 57 peratus memilih muzik klasik manakala 43 peratus memilih muzik pop. Satu lagi soalan yang dikemukakan adalah pilihan ibu bapa terhadap muzik klasikal atau muzik pop untuk anak mereka. 13 .Zailani Binti Zakaria No. ibu bapa di Malaysia telah dibanci tentang dua soalan berhubung muzik dalam perkembangan awal anak mereka melalui Tinjauan Pendapat Ibu Bapa Bijak yang dikendalikan oleh Mead Johnson Nutritional.

mental dan penglihatannya agar anak menjadi seorang yang bijak. Antaranya ialah rangsangan bunyi (alunan muzik atau suara ibu). Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. Muzik adalah salah satu elemen yang boleh digunakan untuk merangsang kepintaran bayi. deria pendengarannya telah berkembang. Waktu ini dipercayai amat sesuai untuk bayi menerima rangsangan pertamanya. Ini adalah kerana bayi memang gemar dengan alunan bunyi. bayi akan bertindak balas apabila mendengar nyanyian atau bunyi muzik. Di awal trimester kehamilan. getaran dan komunikasi antara ibu dan kandungan. otak bayi sudah mula berkembang dan kemudiannya berterusan sehinggalah dia berusia dua tahun. Pada waktu ini. bayi akan bertindak balas dengannya. Telah banyak bukti menunjukkan bahawa bayi yang masih berada dalam rahim boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Sebaik-baiknya rangsangan perlu diberikan seawal kehamilan berusia tiga bulan untuk mendapat anak yang bijak. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 6. pergerakan. seseorang ibu bermula dari peringkat kehamilan. Sehubungan itu. Setelah bayi di dalam kandungan berusia lima bulan. Contohnya.0 Kemahiran Muzikal Kanak-kanak Dari Pralahir hingga Peringkat Bayi. bayi sudah boleh memberi tindak balas sekiranya anda meletakkan alat rangsangan yang banyak terdapat di pasaran di perut sambil berbaring. muzik klasik boleh digunakan agar dapat memberi rangsangan kepada bayi. Selain itu. perlu memulakan langkah pertama merangsang minda bayi. Ketika ini. terdapat pelbagai teknik yang boleh dilakukan untuk merangsang bayi dalam kandungan. muzik klasik 14 . Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan perkembangan fizikal. Bagi melahirkan anak bijak. tekanan. Malah bunyi-bunyi seperti denyutan jantung dan pernafasan ibu juga turut memberi ketenangan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. bayi akan bertindak balas dengan melakukan tendangan ataupun membuat pergerakan apabila muzik klasik dimainkan. Dalam pada itu.Zailani Binti Zakaria No. Melalui teknik-teknik ini. sewaktu trimester ketiga. Menurut satu kajian.

Penyelidik di Barat menyatakan bahawa kebanyakan muzik klasik dihasilkan daripada nada-nada yang harmoni. Hal ini dikhuatiri akan menimbulkan kebingungan dan akhirnya menjejaskan kepintarannya. Gelombang berkenaan akan menimbulkan mood tenang.html) 15 . Muzik-muzik yang keras dilarang sama sekali digunakan untuk merangsang bayi. Oleh kerana itulah.com/14284194/3-Bulan. Selain daripada itu. muzik klasik turut terbukti berkesan untuk meningkatkan perkembangan otak. Bayi berusia 3 bulan: kesedaran muzik menjadi lebih aktif ( Sumber gambar: http://shw. Untuk itu. kemahiran bahasa dan motornya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak terbukti berkesan sebagai satu alat yang baik sebagai rangsangan untuk mengembangkan kepintaran bayi. penglihatan. bayi yang memperoleh rangsangan muzik dapat mengembangkan kemahiran penglihatan dan motornya pada tahap yang berbeza sepanjang tempoh berada di dalam kandungan ibunya. Oleh itu. Nada tersebut memberi rangsangan kepada bayi dalam bentuk gelombang alfa.Zailani Binti Zakaria No. Alunan muzik klasik yang harmoni dan lembut tentu sahaja akan membuat bayi berasa tenang dan gembira. relaks dan tenteram kepada bayi yang ternyata dapat membantu perkembangan dirinya.jualmurah. adalah digalakkan untuk memperdengarkan bayi dengan muzik klasik pada waktu yang khusus.fotopages.

bayi mula menunjukkan kecenderungan terhadap ekspresi muzik iaitu bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai. Bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. 16 . muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. Apabila berusia antara 4 hingga 8 bulan. muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Kesedaran muzik bermula apabila bayi dilahirkan ke dunia. Apabila usia mula menginjak ke 10 bulan. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Mungkin juga pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan seperti loceng serta jelas menunjukkan yang dia tidak suka terhadap muzik tertentu malahan dia akan menggoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah ke arah sumber muzik. Bayi akan bertindak balas ke atas muzik dan melakukan pergerakan apabila muzik diperdengarkan. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak.Zailani Binti Zakaria No. Menurut satu kajian. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Ketika bayi tidur. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. kesedaran muzik menjadi lebih aktif iaitu bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi.

0 Kajian Kes Kajian kes kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran muzik kreatif terhadap tiga orang kanak-kanak yang berusia 3 bulan. Biodata Bayi 1 17 . Satu rancangan pengajaran muzik dibentuk bagi menjalankan pemerhatian ke atas bayi-bayi ini. Ketiga-tiga aspek ini amat penting untuk menggalakkan bayi membesar dengan sihat dan dapat belajar banyak perkara sewaktu masih di dalam kandungan. Apa jua jenis rangsangan yang digunakan.Zailani Binti Zakaria No. 6 bulan dan 1 tahun. Kesimpulannya. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian. penuh kasih sayang dan menyeronokkan. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah. seseorang itu perlu mengetahui teknik rangsangan yang betul agar dapat menyediakan persekitaran yang selamat. anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. 7.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Mohd Nadim Azim Bin Khairuddin : 15 April 2010 : 3 bulan : Maizun Binti Abdullah : Pembantu Masyarakat Kemas : Khairuddin Bin Hj Ahmed : Juruteknik Telekom : 4 dari 4 orang adik beradik : 135. Biodata Bayi 2 18 . Negeri Sembilan. Taman Kelab Tuanku.Zailani Binti Zakaria No. Jalan Gunung Angsi 4. Mambau. 70300 Seremban.

70300 Seremban. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Nur Ainina Batrisyia Binti Mohd Yussoff : 4 Januari 2010 : 7 bulan : Rozana Binti Abdul Rahman : Guru : Ahmed Nizam Bin Mohd Nor : Pegawai Bank : 4 dari 4 orang adik beradik : 833. Seremban 2. Garden Avenue. Biodata Bayi 3 19 . Jalan S2 G14. Negeri Sembilan.Zailani Binti Zakaria No.

8. Blok B. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Aiman Hakimi Bin Abd. Labu Hilir. 71900 Seremban.Rauff : 2 Jun 2009 : 1 tahun : Suzila Binti Abd. Quaters Guru SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar.Zailani Binti Zakaria No. Memberi kanak-kanak alat permainan bunyi-bunyian seperti loceng dan sebagainya untuk Catatan Alat mainan loceng 20 . Negeri Sembilan. Wahab : Guru : Zulkifli bin Zakaria : Guru : 2 dari 2 orang adik beradik : No 6.0 Rancangan Pengajaran Muzik RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK Masa : 30 minit Muzik yang dugunakan : Muzik Beethoven & Mozart Langkah/Masa Set Induksi 3 minit Isi Pelajaran Bunyi-bunyian Aktiviti P & P 1.

Zailani Binti Zakaria No. Memerhati dan mencatat pergerakan bayi sepanjang muzik diperdengarkan. 2. Cuba mendekati bayi kerana biasanya bayi tidak mahu dekat kepada orang yang tidak biasa dengan mereka. 1. 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Langkah 1 5 minit Mendekati bayi menarik minat terhadap bunyi. 1. Langkah 2 15 minit Memperdengarkan muzik Pemain cakera padat ‘baby cot’ Langkah 3 5 minit Penutup 2 minit Perbincangan dengan ibu/bapa bayi Membuat rumusan 21 . 2.Berbincang dengan ibu/bapa tentang sejarah perkembangan bayi mereka. 3.Cakera padat tersebut dimainkan. 4. Guru dan ibu/bapa membuat rumusan tentang pergerakan bayi mereka sepanjang muzik dimainkan.Membawa bayi tersebut dekat dengan dengan pemain cakera padat. 1.Bayi diletakkan di tempat yang selesa seperti ‘ baby cot’. Cuba bermesra dengan bayi.

Kurang menghiraukan bunyi muzik perlahan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. itu dengan dua atau tiga patah perkataan. Ibunya hanya akan bercakap apabila ditanya. Ainina mula menunjukkan sedikit pergerakan apabila muzik lebih pantas dimainkan. majlis cukur jambul. Matriks: 720831115286002 Perempuan Lelaki HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Umur Watak Sejarah pendedahan dan muzik ketika dalam kandungan 3 bulan Aktif Ibunya seorang yang gemar menyanyi dan Mohd Nadim Azim menjadi ahli kumpulan marhaban di tempat tinggalnya. Ibunya sentiasa mengikuti program perkahwinan. 1 tahun Aktif dan Periang Biasa mendengar muzik sejak dalam kandungan lagi kerana bapanya seorang guru muzik.Bayi (3 bulan) Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) Jantina Lelaki Zailani Binti Zakaria No. Bapanya sering bermain ‘keyboard’ dan gitar di rumah. Pergerakannya agak pasif dan kurang sensitif pada bunyi. . terhadap bunyi berkaraoke. kemajuan dalam pemahaman melodi Menunjukkan sedikit perubahan apabila muzik pantas diperdengarkan. Selain itu. atau majlis-majlis kesyukuran. Ainina seolah-olah kurang memahami akan bunyibunyian di sekelingnya walaupun berusia lebih 7 bulan seolah-olah tiada apa yang berlaku padanya. dia dilihat hanya mendengar muzik sambil bergerak Memahami intonasi muzik iaitu dia akan bergerak secara aktif apabila muzik pantas dimainkan dan melakukan pergerakan perlahan bila muzik perlahan dimainkan. Kanak-kanak ini sudah pandai mengikut rentak melodi yang dimainkan dengan menari dengan cara 22 menghenjutkan badannya mengikut melodi. Tambahan pula waktu kajian dijalankan adalah waktu kebiasaan bagi Nadim tidur. Berminat dan peka terhadap bunyi muzik yang diperdengarkan. ibu marhaban di majlis kenduri pun sekadar menjawab Tindak balas tersebut terhadap muzik Nadim Azim memberi tindak balas yang positif terhadap muzik yang diperdengarkan. Nadim berkeupayaan melakukan pergerakan di mana semasa muzik perlahan dimainkan. 6 bulan Pendiam dan kurang aktif Tidak pernah didedahkan dengan muzik atau bunyibunyian secara langsung di mana ibunya seorang yang amat pendiam dan tidak suka mendengar radio atau lagu. Pemahaman intonasi Bayi ini akhirnya tertidur apabila diperdengarkan dengan muzik perlahan ciptaan Beethovan.

Kebanyakan penkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 9. Melalui lukisan. Kanak-kanak dilahirkan dengan sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot.Zailani Binti Zakaria No. Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemkiran kanak-kanak. 23 . namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Refleksi ini akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga mereka membesar. Bagi orang dewasa. 1975). Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.0 Kanak-kanak dan Seni Lukis Seni lukis merupakan sebahagian daripada elemen yang terdapat dalam Seni Visual. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Banyak kajian yang dijalankan bagi mengenalpasti tahap kebolehan kanakkanak. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. dapat membantu guru prasekolah merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap pencapaian kanak-kanak itu. Selain itu. 10. Aktiviti melukis dikatakan sebagai suatu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh saintis. Bagi orang dewasa. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak. Soalan 2 Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Proses melukis yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek mampu melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka an meningkatkan daya persepsi mereka. Lantaran itulah. seni 24 . Melalui cara ini juga.0 Tahap Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Proses Pembelajaran Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. adalah penting bagi seseorang guru prasekolah mendalami pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi simbol yang abstrak dan seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Aktiviti melukis meurpakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka.Zailani Binti Zakaria No.

scribd. Rujuk sdp ms 29 RUJUKAN http://www.com/search/label/kreativiti http://www.com/2009/07/peranan-muzik-kepada-kanakkanak. 1975).com/ http://roskang.my/Keluarga/KeluargaFull. Penutup Seni merupakan asas perkembangan kreativiti individu yang jika diajar dengan baik. dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.Zailani Binti Zakaria No.com.blogspot.blogspot.creativechild.com/doc/14066683/Terapi-Muzik-Dan-Seni-Suaian http://mysoul-edukids.asp http://id.yadim.com/humanities/1640982-anak-cerdas-dan-kreatif-berkat/ http://www. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld.shvoong. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.html 25 .