P. 1
Tugasan HBPS4103 1 Kreativiti & Pembelajaran Kanak-Kanak

Tugasan HBPS4103 1 Kreativiti & Pembelajaran Kanak-Kanak

|Views: 4,081|Likes:
Published by chenny72

More info:

Published by: chenny72 on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Zailani Binti Zakaria No.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

muka surat i. Isi Kandungan 1 2 3 ii. Sekapur Sirih iii. Soalan Tugasan HBPS3103: Perkembangan Kognitif dan Pembelajaran Kanak-kanak 1.0 2.0 3.0 4.0 Pendahuluan Latar Belakang Jean Piaget Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Implikasi dan Prinsip Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pengajaran dan Pembelajaran 5.0 Prinsip Pembelajaran Matematik Berasaskan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 6.0 7.0 8.0 9.0 Rancangan Slot Pengajaran Harian Prasekolah Kaedah Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Penilaian: Senarai Semak Kesimpulan 18 22 23 25 26 28 17 9 10 12 15

Rujukan Lampiran

1

Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak

SEKAPUR SIRIH

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang….
Alhamdulillah, kami bersyukur kehadrat Ilahi yang mengabulkan hasrat kami untuk menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Kami juga bersyukur kerana diberikan kekuatan, ilham, ketekunan dan istiqamah dalam usaha kami menyiapkan tugasan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Sharifah Hanim Binti Syed Akhbar selaku Tutor bagi kursus HBPS4103 Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak di atas bimbingan dan panduan yang telah diberikan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dan bantuan dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan, akan dikenang sepanjang masa. Seterusnya, kepada keluarga saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang pengajian di Universiti Terbuka Malaysia ini. Moga-moga segala bimbingan, sumbangan, dan sokongan yang telah kalian diberikan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian.

2

5.5 pada kertas bersaiz A4. perkembangan pendengaran kanak-kanak berkembang dengan pesat dari peringkat pralahir sehingga tahun pertama bayi. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut. Tugasan ini terhad kepada 8-10 muka surat sahaja untuk setiap bahagian. 3 . 6.Zailani Binti Zakaria No. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. Menurut teori kematangan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBPS 4103: PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK SEMESTER MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%) ARAHAN 1. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. 4. 3. 2. SOALAN TUGASAN 1. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.

Catatkan sejarah bayi dengan mengambil kira pendedahan mereka terhadap bunyi dan muzik semasa dalam kandungan. Bagi setiap kes yang dikaji. Jalankan pemerhatian dan laporkan kemajuan pembelajaran muzik ketiga-tiga kanak-kanak tersebut selama 10 hari. pemahaman intonasi. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Huraikan bagaimana kemahiran muzikal dikuasai oleh kanak-kanak dari peringkat pralahir sehingga peringkat bayi. ceritakan kemajuan kanakkanak tersebut dari segi tindak balas tersebut terhadap muzik. kemajuan dalam pemahaman melodi dan perkembangan kemahiran pergerakan rentak. 6 bulan dan 1 tahun untuk dijadikan kajian kes. Bentukkan satu siri rancangan pengajaran muzik yang kreatif bagi mereka berdasarkan kesesuaian tahap perkembangan. Ringkaskan hasil kajian anda dalam bentuk jadual berikut. Bincangkan jenis rangsangan yang sesuai untuk diberi pada kanak-kanak pada usia tersebut Pilih tiga orang bayi berusia 3 bulan.Zailani Binti Zakaria No. berikan latar belakangnya. Bayi (3 bulan) Jantina Umur Watak Sejarah pendedahan terhadap bunyi dan muzik ketika dalam kandungan Tindak balas tersebut terhadap muzik Pemahaman intonasi kemajuan dalam pemahaman melodi Kemajuan dalam kemahiran pergerakan rentak (20 markah) 4 Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) . Anda diminta untuk mengendalikan rancangan pengajaran yang telah anda bentuk untuk setiap bayi tersebut dengan melibatkan bantuan ibu bapa mereka untuk menjalankan kajian anda.

Beri kertas kosong pada setiap kanak-kanak. tahap kreativiti dan elemen asas dalam seni visual kanak-kanak mengikut tahap perkembangan artistik kanak-kanak masing-masing.Zailani Binti Zakaria No. jalan cerita. Pilih empat orang kanak-kanak yang berusia 4 dan 6 tahun. Bawa salah satu daripada kanak-kanak tersebut (pada setiap umur) untuk bersiar-siar di taman sebelum menjalankan aktiviti. Minta mereka melukis apa-apa sahaja dan kemudian ceritakan apa yang telah dilukis.jalinan .bentuk .ruang .warna (10 markah) [Total: 30 Markah] Kanak-kanak 4 tahun Dibawa berjalanTidak dibawa jalan di taman berjalan-jalan di taman Kanak-kanak 6 tahun Dibawa Tidak dibawa berjalan-jalan berjalan-jalan di taman di taman PANDUAN PELAJAR 5 . dengan menggunakan jadual berikut: Tahap perkembanga n artistik Kandungan lukisan dan cerita Tahap kreativiti (keaslian.rupa . Huraikan hasil kerja dari segi kandungan lukisan dan cerita. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 2. kompleksiti) Perkembangan artistik . Bincangkan perhubungan di antara proses pembelajaran dan tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak.garisan .

Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan. memberi satu dua tapak web sebagai rujukan pelajar.0 Pendahuluan Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik dan berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM. 2. PANDUAN TUTOR 1. 1. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 1. Rujukan kepada modul.Zailani Binti Zakaria No. sumber-sumber bercetak lain dan sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Penglibatan 6 . Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan amnya.

Kanakkanak perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan mengembangkan daya kreativiti mereka melalui lukisan. muzik. dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam. deria bau. kraf tangan. Selain itu. di samping memupuk kreativiti. dan nilai estetika.Zailani Binti Zakaria No. Justeru. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kanak-kanak dalam aktiviti yang melibatkan seni seperti seni visual dan seni muzik berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan kepada mereka dari pelbagai aspek. 2. pergerakan kreatif. Melalui aktiviti seni seperti inilah. afektif dan psikomotor kanak-kanak. menjadi tanggungjawab guru 7 . deria dengar. alat dan bahan. Setiap kanak-kanak yang normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa. Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif. Lazimnya. melukis dan sebagainya. Penglibatan aktif dan proses aktiviti yang berkesan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Oleh itu. mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila dapat mencipta sesuatu yang baru dengan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk. puisi dan drama. deria lihat dan deria sentuh. dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Pembangunan tahap kreativiti kakank-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap alam sekelilingnya. Cara yang unik ini mencerminkan kreativiti kanak-kanak. salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka. nyanyian. kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita.0 Kreativiti Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. daya estetika dan kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka. bermain muzik.

Kreativiti boleh dibentuk dan dilatih. 2. harmoni dan sebagainya. Manakala daripada perkataan Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. mencari penyelesaian.Zailani Binti Zakaria No. kekurangan dari segi pengetahuan. Kreativiti juga bermaksud kemampuan berfikir di luar kotak. menguji lagi dan akhirnya membuat generalisasi terhadap dapatan kajian. elemen. Individu yang mempunyai kebolehan kreatif biasanya mempunyai kualiti sejati yang jarang ditemui (Md Nasir Iberahim & Iberahim Hassan.1 Definisi Kreativiti Terdapat pelbagai takrifan kreativiti. 2003). mendefinisikan kreativiti sebagai suatu proses menjadi sensitif kepada masalah. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Ramai pengkaji mengklafikasikan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai kemahiran menggunakan otak kanan. 8 . Secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir. Terdapat pelbagai tahap pemikiran kreatif dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu jenis tahap kreativiti sahaja. baru dan asli. mengidentifikasikan masalah. Pandangan dan pengertian yang berbeza ini adalah mengikut kajian yang dijalankan oleh tokoh-tokoh akademik dalam bidang dan disiplin tertentu. Ellis Paul Torrance (1989). Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak prasekolah untuk memupuk daya kreativiti di kalangan kanak-kanak. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. Kamus Dewan. dan kemahiran berfikir. Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu “creare” yang membawa maksud “membuat”. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. Justeru itu. adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui tahap dan corak pemikiran kreatif murid spay pengajaran yang dirancang menjurus ke arah itu.

Aplikasinya ialah membayangkan diri menjadi unta untuk sehari. Aplikasinya seperti menceritakan dengan lebih terperinci hari pertama ke sekolah.2 Keanjalan (flexibility) Penghasilan idea yang berpunca daripada kebolehan melihat sesuatu dari perspektif yang berlainan serta penggunaan pelbagai kaedah dan pendekatan. Contoh aplikasi ialah menyenaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral. Pfeiffer (dalam Goetz. Beliau menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh dilihat melali keupayaan menyumbangkan idea dan berupaya pula untuk mengubah idea tersebut 9 .1.3 Keaslian (originality) Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luar biasa.1.1. Aplikasinya ialah memikirkan cara menunggang basikal yang berlainan daripada kebiasaan. June King McFee pula mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea.4 Huraian (Elaboration) Huraian merupakan kaedah memperbaiki idea dengan menambah kan butirbutir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami.1. 2. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Torrance juga adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti yang dikenali sebagai Torrance Tests Of Creative Thinking. Keaslian juga merupakan kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara baru dan berlainan.1 Kefasihan (fluency) Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilkan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kaedah yang dicipta pada tahun 1976 ini meliputi empat aspek iaitu: 2.Zailani Binti Zakaria No. asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. Gunakan sebanyak mana butiran yang boleh dalam membuat huraian. 2. 2. 1981:297) mendefinisikan kreativiti sebagai kebolehan mencipta produk kreatif yang baru. Selain Torrance.

Zailani Binti Zakaria No. yang dapat berfungsi dengan sepenuhnya dalam kehidupan. Carl Rogers dalam teori terapinya telah menggariskan lima faktor yang menjadi asas kepada individu yang sihat. menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagai proses pengamatan dan merekod. Tindakan tersebut memberikan keunikan dan menampakkan kelebihan individu tersebut termasuk penggunaan bahan dan alat serta kemampuan mengendalikan kejadian dan peristiwa yang menyebabkan tindakan ke atas perkara tersebut. Victor Lowenfeld menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran.0 Muzik 10 . mengamalkan kebebasan dan akhirnya menjadi individu kreatif. keaslian (mencari idea baru dan asli kepekaan) dan kepekaan (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat. Beliau mempunyai takrifan yang unik tentang kreativiti percaya bahawa individu yang bebas dan mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan serta makhluk lain di persekitarannya. Rogers juga menjelaskan bahawa kreativiti merupakan suatu proses yang wujud apabila seseorang itu bertindak ke atas sesuatu. mendengar. Kelima-lima faktor tersebut ialah keterbukaan kepada pengalaman. menghargai diri sendiri. Selain itu.) 3. McFee melihat bahawa idea boleh dimanipulasi menjadi sesuatu yang baru dan mampu diolah. merasa.( secara spontan serta pantas ) fleksibel. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak kepada idea yang baru lalu melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. cuba menikmati kehidupan yang dialaminya. (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi).

11 . Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi. pengawalan motor. Amali Ibrahim & Kamisah Buang. kaset. Muzik sering menjadi elemen yang memberi keseronokan dan alat untuk meluahkan perasaan bagi kanak-kanak. malahan ia mampu menggantikan pernyataan melalui pertuturan atau tingkah laku. Melalui muzik. seseorang itu akan dapat melahirkan dan menyatakan kegembiraan. Pada tahap ini kanak-kanak mengalami perkembangan dalam persepsi multisensori. kita akan membayangkan lagu-lagu nyanyian. Muzik juga boleh menggambarkan emosi seseorang. kesedihan. Pengalaman awal muzik dalam kalangan kanak-kanak adalah satu peringkat yang sangat penting yang boleh membantu kanak-kanak dari segi pembinaan. fizikal dan kognitif kanak-kanak. televisyen. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Apabila disebut tentang muzik. kemarahan. Menurut Modul HBPS4103 Kreativiti dan pembelajaran Kanak-kanak OUM. 2008 ) 4. Muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan kita. Norliah Kasim. kekuatan dan lain-lain fenomena kehidupan. kedamaian. ( Suseela Balakrishnan. Menurut Campbell 1995. sosial. Oleh yang demikian. penukaran dan pengembangan konsep. kekalahan. dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Muzik adalah satu cabang seni. kemenangan.0 Muzik dan Pengertiannya satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. dram. keriangan. kemahiran penyelesaian masalah. cakera padat dan lain-lain. piano dan sebagainya atau nyanyian lagu-lagu dari radio. muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi.Zailani Binti Zakaria No. Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. corak pemikiran. mainan alat-alat muzik seperti gitar. mencipta dan kemahiran menyoal.

Apalagi jika ia dikaitkan dengan manusia yang boleh bertindak balas dengan muzik pada tahap-tahap tertentu. menyanyikan nada irama kanak-kanak apabila menyampaikan cerita fiksyen atau sejarah. Semua rangsangan ini memberikan perkembangan yang sihat kepada bayi dan kanak-kanak. Anak-anak selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. 5. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita. Faktor ini bergantung kepada tahap umur. Muzik sentiasa menjadi sebahagian penting dalam sistem pembelajaran kanak-kanak. Nota muzik yang berbeza juga dikatakan mampu untuk mencipta perubahan dalam keadaan alam semula jadi. keadaan dan emosi mereka pada waktu itu. muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita.Zailani Binti Zakaria No.0 Muzik dan Kanak-kanak Muzik bukan sahaja digemari oleh golongan remaja dan dewasa. Epik India juga telah membuktikan bahawa muzik adalah punca orang paling berkuasa yang seringkali bergema seiringan dengan alunan alam semula jadi. Misalnya. Kehidupan botani juga memberikan reaksi kepada muzik. seorang ibu akan mendendangkan irama lagu semasa mendodoikan anaknya untuk tidur. Justeru. malahan bayi dan kanak-kanak juga amat senang dan tenang dengan muzik apabila muzik yang digemari dipasang semasa mereka hendak tidur atau dalam kereta ketika dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu destinasi. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi di mana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza. 12 . penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja. sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada. serta aktiviti nyanyian bersama yang dipelajari kanak-kanak semasa di rumah atau di prasekolah.

terdapat golongan ibu bapa yang berpendapat bahawa muzik pop juga bersesuaian. 91 peratus ibu bapa yang dibanci bersetuju dengan persoalan tersebut dan memberikan kesimpulan bahawa lebih ramai ibu bapa kini yang terdedah kepada sumber-sumber yang membantu dalam perkembangan awal anak-anak mereka termasuk muzik. Salah satu soalan yang dikemukakan mengehendaki ibu bapa memberikan pendapat mereka sama ada muzik membantu anak mereka belajar dengan lebih baik. Walaupun majoriti ibu bapa menjawab ya. Satu lagi soalan yang dikemukakan adalah pilihan ibu bapa terhadap muzik klasikal atau muzik pop untuk anak mereka. Ia memberikan tindak balas bercampur kerana 57 peratus memilih muzik klasik manakala 43 peratus memilih muzik pop. 13 . Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Baru-baru ini. ibu bapa di Malaysia telah dibanci tentang dua soalan berhubung muzik dalam perkembangan awal anak mereka melalui Tinjauan Pendapat Ibu Bapa Bijak yang dikendalikan oleh Mead Johnson Nutritional.Zailani Binti Zakaria No. Ini mungkin boleh dikaitkan dengan bagaimana cara ibu bapa pada masa ini menggunakan muzik sebagai alat pembelajaran.

Ini adalah kerana bayi memang gemar dengan alunan bunyi. Malah bunyi-bunyi seperti denyutan jantung dan pernafasan ibu juga turut memberi ketenangan kepada bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. mental dan penglihatannya agar anak menjadi seorang yang bijak. Di awal trimester kehamilan. sewaktu trimester ketiga. Dalam pada itu. muzik klasik boleh digunakan agar dapat memberi rangsangan kepada bayi. muzik klasik 14 . tekanan. Antaranya ialah rangsangan bunyi (alunan muzik atau suara ibu). Setelah bayi di dalam kandungan berusia lima bulan. bayi akan bertindak balas dengan melakukan tendangan ataupun membuat pergerakan apabila muzik klasik dimainkan. bayi akan bertindak balas apabila mendengar nyanyian atau bunyi muzik. Sebaik-baiknya rangsangan perlu diberikan seawal kehamilan berusia tiga bulan untuk mendapat anak yang bijak. Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas. seseorang ibu bermula dari peringkat kehamilan. otak bayi sudah mula berkembang dan kemudiannya berterusan sehinggalah dia berusia dua tahun. perlu memulakan langkah pertama merangsang minda bayi. Waktu ini dipercayai amat sesuai untuk bayi menerima rangsangan pertamanya.0 Kemahiran Muzikal Kanak-kanak Dari Pralahir hingga Peringkat Bayi. Sehubungan itu. Telah banyak bukti menunjukkan bahawa bayi yang masih berada dalam rahim boleh memberi tindak balas terhadap muzik yang mereka dengar. Selain itu. bayi sudah boleh memberi tindak balas sekiranya anda meletakkan alat rangsangan yang banyak terdapat di pasaran di perut sambil berbaring. Muzik adalah salah satu elemen yang boleh digunakan untuk merangsang kepintaran bayi. Contohnya. pergerakan. Ketika ini. Ini secara tidak langsung dapat menggalakkan perkembangan fizikal. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 6. Pada waktu ini. bayi akan bertindak balas dengannya.Zailani Binti Zakaria No. Melalui teknik-teknik ini. deria pendengarannya telah berkembang. terdapat pelbagai teknik yang boleh dilakukan untuk merangsang bayi dalam kandungan. Menurut satu kajian. Bagi melahirkan anak bijak. getaran dan komunikasi antara ibu dan kandungan.

Muzik-muzik yang keras dilarang sama sekali digunakan untuk merangsang bayi.html) 15 .fotopages. penglihatan.Zailani Binti Zakaria No. relaks dan tenteram kepada bayi yang ternyata dapat membantu perkembangan dirinya. Alunan muzik klasik yang harmoni dan lembut tentu sahaja akan membuat bayi berasa tenang dan gembira. Gelombang berkenaan akan menimbulkan mood tenang.jualmurah. Penyelidik di Barat menyatakan bahawa kebanyakan muzik klasik dihasilkan daripada nada-nada yang harmoni. Oleh kerana itulah. Selain daripada itu. muzik klasik turut terbukti berkesan untuk meningkatkan perkembangan otak. Nada tersebut memberi rangsangan kepada bayi dalam bentuk gelombang alfa. bayi yang memperoleh rangsangan muzik dapat mengembangkan kemahiran penglihatan dan motornya pada tahap yang berbeza sepanjang tempoh berada di dalam kandungan ibunya. adalah digalakkan untuk memperdengarkan bayi dengan muzik klasik pada waktu yang khusus. Hal ini dikhuatiri akan menimbulkan kebingungan dan akhirnya menjejaskan kepintarannya. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak terbukti berkesan sebagai satu alat yang baik sebagai rangsangan untuk mengembangkan kepintaran bayi. Bayi berusia 3 bulan: kesedaran muzik menjadi lebih aktif ( Sumber gambar: http://shw.com/14284194/3-Bulan. Untuk itu. Oleh itu. kemahiran bahasa dan motornya.

Mungkin juga pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan seperti loceng serta jelas menunjukkan yang dia tidak suka terhadap muzik tertentu malahan dia akan menggoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak. Bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. kesedaran muzik menjadi lebih aktif iaitu bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah ke arah sumber muzik. Bayi akan bertindak balas ke atas muzik dan melakukan pergerakan apabila muzik diperdengarkan. muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Kesedaran muzik bermula apabila bayi dilahirkan ke dunia. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Apabila berusia antara 4 hingga 8 bulan. sekumpulan bayi yang ibunya mendengar muzik setiap hari sehingga pada saat kelahiran lebih mudah dipujuk dengan mendengarkan irama bertema selepas beberapa minggu dilahirkan. bayi mula menunjukkan kecenderungan terhadap ekspresi muzik iaitu bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai. 16 . Perkara ini amat berbeza dengan bayi yang tidak mendengar muzik di mana mereka kurang menunjukkan tidak balas.Zailani Binti Zakaria No. Ketika bayi tidur. Apabila usia mula menginjak ke 10 bulan. Menurut satu kajian.

0 Kajian Kes Kajian kes kali ini adalah berkaitan dengan pengajaran muzik kreatif terhadap tiga orang kanak-kanak yang berusia 3 bulan. Biodata Bayi 1 17 . Ini kerana pada waktu ini ibu bapa dapat melihat reaksi mereka apabila muzik itu dipasangkan sama ada mereka suka atau tidak terhadap muzik tersebut. anak-anak yang didedahkan dengan muzik seawal mereka dalam kandungan lagi lebih senang untuk ditenangkan dan mereka juga lebih aktif daripada kanak-kanak lain. Malahan penggunaan muzik dan irama dalam kehidupan mampu memberikan kedamaian dan keharmonian dalam sesebuah keluarga serta muzik juga berupaya mengurangkan tekanan dalam kehidupan sehari-harian. 6 bulan dan 1 tahun.Zailani Binti Zakaria No. Kesimpulannya. Satu rancangan pengajaran muzik dibentuk bagi menjalankan pemerhatian ke atas bayi-bayi ini. Lebih daripada itu kita dapat mengelakkan anak-anak terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak berfaedah. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. Ketiga-tiga aspek ini amat penting untuk menggalakkan bayi membesar dengan sihat dan dapat belajar banyak perkara sewaktu masih di dalam kandungan. penuh kasih sayang dan menyeronokkan. seseorang itu perlu mengetahui teknik rangsangan yang betul agar dapat menyediakan persekitaran yang selamat. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka sambil menyanyi. Apa jua jenis rangsangan yang digunakan. 7. malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka.

70300 Seremban.Zailani Binti Zakaria No. Mambau. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Mohd Nadim Azim Bin Khairuddin : 15 April 2010 : 3 bulan : Maizun Binti Abdullah : Pembantu Masyarakat Kemas : Khairuddin Bin Hj Ahmed : Juruteknik Telekom : 4 dari 4 orang adik beradik : 135. Biodata Bayi 2 18 . Negeri Sembilan. Taman Kelab Tuanku. Jalan Gunung Angsi 4.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Nur Ainina Batrisyia Binti Mohd Yussoff : 4 Januari 2010 : 7 bulan : Rozana Binti Abdul Rahman : Guru : Ahmed Nizam Bin Mohd Nor : Pegawai Bank : 4 dari 4 orang adik beradik : 833. 70300 Seremban. Seremban 2.Zailani Binti Zakaria No. Negeri Sembilan. Garden Avenue. Jalan S2 G14. Biodata Bayi 3 19 .

0 Rancangan Pengajaran Muzik RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK Masa : 30 minit Muzik yang dugunakan : Muzik Beethoven & Mozart Langkah/Masa Set Induksi 3 minit Isi Pelajaran Bunyi-bunyian Aktiviti P & P 1.Rauff : 2 Jun 2009 : 1 tahun : Suzila Binti Abd.Zailani Binti Zakaria No. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Nama Tarikh Lahir Umur Nama Ibu Pekerjaan Ibu Nama Bapa Pekerjaan Bapa Anak ke Alamat : Aiman Hakimi Bin Abd. Blok B. 71900 Seremban. Quaters Guru SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar. 8. Wahab : Guru : Zulkifli bin Zakaria : Guru : 2 dari 2 orang adik beradik : No 6. Labu Hilir. Memberi kanak-kanak alat permainan bunyi-bunyian seperti loceng dan sebagainya untuk Catatan Alat mainan loceng 20 . Negeri Sembilan.

Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Langkah 1 5 minit Mendekati bayi menarik minat terhadap bunyi. Cuba bermesra dengan bayi. 2. 3. Memerhati dan mencatat pergerakan bayi sepanjang muzik diperdengarkan. Langkah 2 15 minit Memperdengarkan muzik Pemain cakera padat ‘baby cot’ Langkah 3 5 minit Penutup 2 minit Perbincangan dengan ibu/bapa bayi Membuat rumusan 21 .Membawa bayi tersebut dekat dengan dengan pemain cakera padat. 1. 2. 1. 4. 1. Cuba mendekati bayi kerana biasanya bayi tidak mahu dekat kepada orang yang tidak biasa dengan mereka.Cakera padat tersebut dimainkan.Bayi diletakkan di tempat yang selesa seperti ‘ baby cot’.Zailani Binti Zakaria No. 1. Guru dan ibu/bapa membuat rumusan tentang pergerakan bayi mereka sepanjang muzik dimainkan.Berbincang dengan ibu/bapa tentang sejarah perkembangan bayi mereka.

Tambahan pula waktu kajian dijalankan adalah waktu kebiasaan bagi Nadim tidur. 1 tahun Aktif dan Periang Biasa mendengar muzik sejak dalam kandungan lagi kerana bapanya seorang guru muzik. majlis cukur jambul. terhadap bunyi berkaraoke. Berminat dan peka terhadap bunyi muzik yang diperdengarkan. Pergerakannya agak pasif dan kurang sensitif pada bunyi. Ibunya sentiasa mengikuti program perkahwinan.Bayi (3 bulan) Kanak-kanak (6 bulan) Kanak-kanak (1 tahun) Jantina Lelaki Zailani Binti Zakaria No. 6 bulan Pendiam dan kurang aktif Tidak pernah didedahkan dengan muzik atau bunyibunyian secara langsung di mana ibunya seorang yang amat pendiam dan tidak suka mendengar radio atau lagu. . Pemahaman intonasi Bayi ini akhirnya tertidur apabila diperdengarkan dengan muzik perlahan ciptaan Beethovan. Ibunya hanya akan bercakap apabila ditanya. atau majlis-majlis kesyukuran. itu dengan dua atau tiga patah perkataan. Kanak-kanak ini sudah pandai mengikut rentak melodi yang dimainkan dengan menari dengan cara 22 menghenjutkan badannya mengikut melodi. kemajuan dalam pemahaman melodi Menunjukkan sedikit perubahan apabila muzik pantas diperdengarkan. Selain itu. Ainina mula menunjukkan sedikit pergerakan apabila muzik lebih pantas dimainkan. Bapanya sering bermain ‘keyboard’ dan gitar di rumah. Kurang menghiraukan bunyi muzik perlahan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. Nadim berkeupayaan melakukan pergerakan di mana semasa muzik perlahan dimainkan. Ainina seolah-olah kurang memahami akan bunyibunyian di sekelingnya walaupun berusia lebih 7 bulan seolah-olah tiada apa yang berlaku padanya. ibu marhaban di majlis kenduri pun sekadar menjawab Tindak balas tersebut terhadap muzik Nadim Azim memberi tindak balas yang positif terhadap muzik yang diperdengarkan. dia dilihat hanya mendengar muzik sambil bergerak Memahami intonasi muzik iaitu dia akan bergerak secara aktif apabila muzik pantas dimainkan dan melakukan pergerakan perlahan bila muzik perlahan dimainkan. Matriks: 720831115286002 Perempuan Lelaki HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Umur Watak Sejarah pendedahan dan muzik ketika dalam kandungan 3 bulan Aktif Ibunya seorang yang gemar menyanyi dan Mohd Nadim Azim menjadi ahli kumpulan marhaban di tempat tinggalnya.

Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Bagi orang dewasa. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Kebanyakan penkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemkiran kanak-kanak. Kanak-kanak dilahirkan dengan sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. 1975). Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri.0 Kanak-kanak dan Seni Lukis Seni lukis merupakan sebahagian daripada elemen yang terdapat dalam Seni Visual. Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak 9. 23 . Refleksi ini akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga mereka membesar.Zailani Binti Zakaria No.

10. Selain itu. seni 24 . dapat membantu guru prasekolah merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap pencapaian kanak-kanak itu. Aktiviti melukis dikatakan sebagai suatu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh saintis. Soalan 2 Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak. Melalui cara ini juga. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak Banyak kajian yang dijalankan bagi mengenalpasti tahap kebolehan kanakkanak. Proses melukis yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek mampu melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka an meningkatkan daya persepsi mereka. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka.Zailani Binti Zakaria No. adalah penting bagi seseorang guru prasekolah mendalami pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi simbol yang abstrak dan seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya.0 Tahap Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Proses Pembelajaran Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Lantaran itulah. Aktiviti melukis meurpakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Bagi orang dewasa.

Rujuk sdp ms 29 RUJUKAN http://www.shvoong. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld.com/ http://roskang.com.blogspot.blogspot.creativechild. Penutup Seni merupakan asas perkembangan kreativiti individu yang jika diajar dengan baik. 1975).com/humanities/1640982-anak-cerdas-dan-kreatif-berkat/ http://www.com/2009/07/peranan-muzik-kepada-kanakkanak. dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.yadim.my/Keluarga/KeluargaFull. Matriks: 720831115286002 HBPS4103: Kreativiti dan Pembelajaran Kanak-kanak visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.com/search/label/kreativiti http://www.asp http://id.html 25 .scribd.com/doc/14066683/Terapi-Muzik-Dan-Seni-Suaian http://mysoul-edukids.Zailani Binti Zakaria No.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->