CONTOH LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN, MELAKA

SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LUKISAN & REKABENTUK)

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH : LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH 871205-08-5231

SESI LI : JANUARI 2007 MEI 2007

1

Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya menjalani latihan industri di syarikat ini. namun selepas menjalani Latihan Industri ini pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini.Industri dan semua warga kerja yang telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya ini.T kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini. Lukman Nul Hakim bin Abdullah 15 Mei 2007 2 . Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majikan saya.T. Segala maklumat mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini. Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). Terima kasih juga buat ahli keluarga. Sepanjang lima bulan menjalani Latihan Industri ini. Pada 02 Januari 2007 15 Mei 2007 Oleh : Lukman Nul Hakim bin Abdullah Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk).Perh. Peg. Laporan Latihan Industri : Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) Syukur ke hadrat Allah S. Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu bapa tersayang yang telah banyak berkorban. dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin. Encik Bakri Musa dan kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar.B. Timbalan Pengarah. Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah. Ucapan terima kasih juga buat staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik dan memberi layanan yang sewajarnya. pelbagai pengalaman dan kemahiran yang telah saya perolehi. keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini. sama ada dari segi masa. Puan Siti Mariam Majid. sama ada secara langsung atau pun tidak langsung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar saya di IKM Jasin.PENGHARGAAN Assalamualaikum W. Semoga laporan Latihan Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM Jasin secara keseluruhannya.W. Institut Kemahiran MARA Jasin. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih kepada teori.

BAB 1 ISI KANDUNGAN Bil.SETERUSNYA SAMPAI BAB 5. Bab 2 : Latar Belakang Syarikat Nama Syarikat Sejarah Syarikat .muka surat 3 . 1 2 3 4 Perkara Penghargaan Isi Kandungan Bab 1 : Pengenalan Muka Surat i ii 1 PENGENALAN Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan). 4 5 difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk 10 Lampiran * Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan.. (Secara Umum) *Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no..

6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut.. (boleh juga diterangkan dalam bentuk gambarajah) 2. .contohnya jumpa Pengurus / Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa rehat atau selepas tamat waktu kerja).(rujuk contoh masa sehari untuk kumpulkan maklumat.5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN (TUGAS/PROJEK) Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut.1. Tugas yang saya jalankan di syarikat ini adalah kerja di lampiran 1). 3.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG DIPEROLEHI Nyatakan. bila.5 LOGO SYARIKAT Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut 3. Maklumkan maklumat tersebut diperlukan bagi penyediaan laporan LI.BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 2. kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin) 2. NOTA : Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumatmaklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil NOTA : Contoh Kerja/Projek seperti gambar. 3. oleh siapa.1 NAMA SYARIKAT Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh disertakan di sini) BAB 3 LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK 3.1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan.4 PROFIL SYARIKAT Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan dengan profil sykt. lukisan kejuruteraan dan sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran. 4 .2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah) 2. 2. graf.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT Nyatakan. VISI DAN MISI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2. di mana dan apa-apa yang berkaitan) 3.3 OBJEKTIF. Minta kerjasama secara bijaksana dan berkhemah.2 SEJARAH SYARIKAT Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan. Contoh: Pada 3. Cuma perlu dinyatakan dalam penerangan.

cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM. perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat. peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang berkaitan dengan Latihan Industri. Bagi lebih tersusun. pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di masa akan datang.3) atau esei.BAB 4 CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk dilakukan penambahbaikan..2. kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI. Cadangan-cadangan tersebut boleh dibuat dalam bentuk poin (1. sama ada dari aspek penempatan LI. anda kena simpulkan semua perkara yang berkaitan dengan LI. 5 . dari aspek penempatan dan kerja yang dilakukan di syarikat. cadangan kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan di dalam perenggan yang berasingan. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang diperolehi semasa menjalani LI ini. pengalaman. BAB 5 PENUTUP Dalam bab ini. Huraikan kesan pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar. asingkan cadangan kepada pihak syarikat.

lukisan kejuruteraan. pecahan 20% bagi markah Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan LI) n Nota : Markah Lulus adalah 60% 6 .LAMPIRAN n PENILAIAN LAPORAN LI n Pengenalan Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar. n Bab 1 n Bab 2 n Bab 3 n Bab 4 n Bab 5 n Buku Log n Jumlah n : : : : : : : : 5% 10 % 10% 30 % 15 % 10 % 20 % 100% Bagi Program Diploma. graf dan sebagainya). rajah.