CONTOH LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN, MELAKA

SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LUKISAN & REKABENTUK)

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH : LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH 871205-08-5231

SESI LI : JANUARI 2007 MEI 2007

1

Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu bapa tersayang yang telah banyak berkorban. Semoga laporan Latihan Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM Jasin secara keseluruhannya. pelbagai pengalaman dan kemahiran yang telah saya perolehi. namun selepas menjalani Latihan Industri ini pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. Sepanjang lima bulan menjalani Latihan Industri ini. Lukman Nul Hakim bin Abdullah 15 Mei 2007 2 . sama ada dari segi masa. Laporan Latihan Industri : Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) Syukur ke hadrat Allah S.Perh. sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini. Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah.B. Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). Segala maklumat mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini.T kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini.PENGHARGAAN Assalamualaikum W.W. Ucapan terima kasih juga buat staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik dan memberi layanan yang sewajarnya. Puan Siti Mariam Majid. keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini. Institut Kemahiran MARA Jasin. Pada 02 Januari 2007 15 Mei 2007 Oleh : Lukman Nul Hakim bin Abdullah Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar saya di IKM Jasin.Industri dan semua warga kerja yang telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya ini. Encik Bakri Musa dan kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar. Timbalan Pengarah. Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya menjalani latihan industri di syarikat ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majikan saya. Terima kasih juga buat ahli keluarga. dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih kepada teori.T. Peg. sama ada secara langsung atau pun tidak langsung.

4 5 difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk 10 Lampiran * Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan.BAB 1 ISI KANDUNGAN Bil.muka surat 3 .. 1 2 3 4 Perkara Penghargaan Isi Kandungan Bab 1 : Pengenalan Muka Surat i ii 1 PENGENALAN Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan). Bab 2 : Latar Belakang Syarikat Nama Syarikat Sejarah Syarikat .SETERUSNYA SAMPAI BAB 5. (Secara Umum) *Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no..

BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 2. Maklumkan maklumat tersebut diperlukan bagi penyediaan laporan LI.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut.2 SEJARAH SYARIKAT Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan.4 PROFIL SYARIKAT Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan dengan profil sykt..1.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG DIPEROLEHI Nyatakan.(rujuk contoh masa sehari untuk kumpulkan maklumat. 3.1 NAMA SYARIKAT Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh disertakan di sini) BAB 3 LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK 3.5 LOGO SYARIKAT Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut 3. 4 .3 OBJEKTIF. 3. di mana dan apa-apa yang berkaitan) 3. (boleh juga diterangkan dalam bentuk gambarajah) 2. lukisan kejuruteraan dan sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran. Cuma perlu dinyatakan dalam penerangan.6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2. Tugas yang saya jalankan di syarikat ini adalah kerja di lampiran 1). graf. Minta kerjasama secara bijaksana dan berkhemah.5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN (TUGAS/PROJEK) Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. .1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan. oleh siapa.contohnya jumpa Pengurus / Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa rehat atau selepas tamat waktu kerja). VISI DAN MISI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2. 2. Contoh: Pada 3. bila. NOTA : Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumatmaklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil NOTA : Contoh Kerja/Projek seperti gambar. kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin) 2.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT Nyatakan.2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah) 2.

kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang diperolehi semasa menjalani LI ini. BAB 5 PENUTUP Dalam bab ini. perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat. cadangan kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan di dalam perenggan yang berasingan. asingkan cadangan kepada pihak syarikat.BAB 4 CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk dilakukan penambahbaikan. pengalaman. anda kena simpulkan semua perkara yang berkaitan dengan LI. pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di masa akan datang. cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM. dari aspek penempatan dan kerja yang dilakukan di syarikat. sama ada dari aspek penempatan LI..2. 5 . Huraikan kesan pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar. Cadangan-cadangan tersebut boleh dibuat dalam bentuk poin (1. Bagi lebih tersusun.3) atau esei. peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang berkaitan dengan Latihan Industri.

LAMPIRAN n PENILAIAN LAPORAN LI n Pengenalan Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar. graf dan sebagainya). rajah. pecahan 20% bagi markah Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan LI) n Nota : Markah Lulus adalah 60% 6 . lukisan kejuruteraan. n Bab 1 n Bab 2 n Bab 3 n Bab 4 n Bab 5 n Buku Log n Jumlah n : : : : : : : : 5% 10 % 10% 30 % 15 % 10 % 20 % 100% Bagi Program Diploma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful