CONTOH LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN, MELAKA

SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LUKISAN & REKABENTUK)

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH : LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH 871205-08-5231

SESI LI : JANUARI 2007 MEI 2007

1

Perh. Encik Bakri Musa dan kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar. Ucapan terima kasih juga buat staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik dan memberi layanan yang sewajarnya. Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu bapa tersayang yang telah banyak berkorban. namun selepas menjalani Latihan Industri ini pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya menjalani latihan industri di syarikat ini. Timbalan Pengarah. Sepanjang lima bulan menjalani Latihan Industri ini. sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini. Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin. sama ada dari segi masa.T kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini.B. Segala maklumat mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini. Lukman Nul Hakim bin Abdullah 15 Mei 2007 2 . Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar saya di IKM Jasin. sama ada secara langsung atau pun tidak langsung. Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah.PENGHARGAAN Assalamualaikum W. pelbagai pengalaman dan kemahiran yang telah saya perolehi.W. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih kepada teori. Puan Siti Mariam Majid. Peg. Semoga laporan Latihan Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM Jasin secara keseluruhannya.Industri dan semua warga kerja yang telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya ini. keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini.T. Laporan Latihan Industri : Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) Syukur ke hadrat Allah S. Institut Kemahiran MARA Jasin. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majikan saya. Pada 02 Januari 2007 15 Mei 2007 Oleh : Lukman Nul Hakim bin Abdullah Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). Terima kasih juga buat ahli keluarga.

SETERUSNYA SAMPAI BAB 5. 1 2 3 4 Perkara Penghargaan Isi Kandungan Bab 1 : Pengenalan Muka Surat i ii 1 PENGENALAN Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan).muka surat 3 . 4 5 difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk 10 Lampiran * Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan. (Secara Umum) *Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no. Bab 2 : Latar Belakang Syarikat Nama Syarikat Sejarah Syarikat .BAB 1 ISI KANDUNGAN Bil...

NOTA : Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumatmaklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil NOTA : Contoh Kerja/Projek seperti gambar.BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 2. Tugas yang saya jalankan di syarikat ini adalah kerja di lampiran 1).6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2.3 OBJEKTIF. Maklumkan maklumat tersebut diperlukan bagi penyediaan laporan LI.2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah) 2. Cuma perlu dinyatakan dalam penerangan. bila.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG DIPEROLEHI Nyatakan. 4 .5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN (TUGAS/PROJEK) Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. lukisan kejuruteraan dan sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran. graf. Minta kerjasama secara bijaksana dan berkhemah.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT Nyatakan.1 NAMA SYARIKAT Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh disertakan di sini) BAB 3 LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK 3.2 SEJARAH SYARIKAT Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan.. (boleh juga diterangkan dalam bentuk gambarajah) 2.1. Contoh: Pada 3.(rujuk contoh masa sehari untuk kumpulkan maklumat.contohnya jumpa Pengurus / Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa rehat atau selepas tamat waktu kerja).1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan.5 LOGO SYARIKAT Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut 3. . 3. di mana dan apa-apa yang berkaitan) 3. kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin) 2. VISI DAN MISI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2. 3. oleh siapa.4 PROFIL SYARIKAT Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan dengan profil sykt. 2.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut.

sama ada dari aspek penempatan LI.BAB 4 CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk dilakukan penambahbaikan. Huraikan kesan pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar. pengalaman. cadangan kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan di dalam perenggan yang berasingan.2. pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di masa akan datang.. BAB 5 PENUTUP Dalam bab ini.3) atau esei. 5 . Bagi lebih tersusun. anda kena simpulkan semua perkara yang berkaitan dengan LI. perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat. cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM. asingkan cadangan kepada pihak syarikat. dari aspek penempatan dan kerja yang dilakukan di syarikat. Cadangan-cadangan tersebut boleh dibuat dalam bentuk poin (1. kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang diperolehi semasa menjalani LI ini. peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang berkaitan dengan Latihan Industri.

graf dan sebagainya).LAMPIRAN n PENILAIAN LAPORAN LI n Pengenalan Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar. pecahan 20% bagi markah Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan LI) n Nota : Markah Lulus adalah 60% 6 . rajah. lukisan kejuruteraan. n Bab 1 n Bab 2 n Bab 3 n Bab 4 n Bab 5 n Buku Log n Jumlah n : : : : : : : : 5% 10 % 10% 30 % 15 % 10 % 20 % 100% Bagi Program Diploma.