CONTOH LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN, MELAKA

SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LUKISAN & REKABENTUK)

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH : LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH 871205-08-5231

SESI LI : JANUARI 2007 MEI 2007

1

Ucapan terima kasih juga buat staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik dan memberi layanan yang sewajarnya. Encik Bakri Musa dan kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar. Institut Kemahiran MARA Jasin. Terima kasih juga buat ahli keluarga. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majikan saya.Industri dan semua warga kerja yang telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya ini. Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah. keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini. Pada 02 Januari 2007 15 Mei 2007 Oleh : Lukman Nul Hakim bin Abdullah Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu bapa tersayang yang telah banyak berkorban. Semoga laporan Latihan Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM Jasin secara keseluruhannya.B. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih kepada teori. Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). pelbagai pengalaman dan kemahiran yang telah saya perolehi.T kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini.Perh.T. sama ada dari segi masa. dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin.W. Puan Siti Mariam Majid. Laporan Latihan Industri : Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) Syukur ke hadrat Allah S. namun selepas menjalani Latihan Industri ini pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar saya di IKM Jasin. sama ada secara langsung atau pun tidak langsung. Timbalan Pengarah.PENGHARGAAN Assalamualaikum W. Segala maklumat mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini. Peg. Lukman Nul Hakim bin Abdullah 15 Mei 2007 2 . sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini. Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya menjalani latihan industri di syarikat ini. Sepanjang lima bulan menjalani Latihan Industri ini.

1 2 3 4 Perkara Penghargaan Isi Kandungan Bab 1 : Pengenalan Muka Surat i ii 1 PENGENALAN Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan). 4 5 difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk 10 Lampiran * Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan. (Secara Umum) *Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no..BAB 1 ISI KANDUNGAN Bil.SETERUSNYA SAMPAI BAB 5..muka surat 3 . Bab 2 : Latar Belakang Syarikat Nama Syarikat Sejarah Syarikat .

2.BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 2..1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan.2 SEJARAH SYARIKAT Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan. (boleh juga diterangkan dalam bentuk gambarajah) 2. Cuma perlu dinyatakan dalam penerangan.4 PROFIL SYARIKAT Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan dengan profil sykt.5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN (TUGAS/PROJEK) Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut.1. bila. Minta kerjasama secara bijaksana dan berkhemah.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG DIPEROLEHI Nyatakan.contohnya jumpa Pengurus / Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa rehat atau selepas tamat waktu kerja). Contoh: Pada 3.2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah) 2. di mana dan apa-apa yang berkaitan) 3.3 OBJEKTIF. VISI DAN MISI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2. lukisan kejuruteraan dan sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran.(rujuk contoh masa sehari untuk kumpulkan maklumat. Tugas yang saya jalankan di syarikat ini adalah kerja di lampiran 1).7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT Nyatakan.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut. oleh siapa. graf. 3. .5 LOGO SYARIKAT Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut 3. kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin) 2.1 NAMA SYARIKAT Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh disertakan di sini) BAB 3 LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK 3. 3.6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2. NOTA : Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumatmaklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil NOTA : Contoh Kerja/Projek seperti gambar. 4 . Maklumkan maklumat tersebut diperlukan bagi penyediaan laporan LI.

2. pengalaman. Huraikan kesan pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar. cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM. dari aspek penempatan dan kerja yang dilakukan di syarikat. 5 . sama ada dari aspek penempatan LI. pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di masa akan datang. Bagi lebih tersusun. anda kena simpulkan semua perkara yang berkaitan dengan LI. BAB 5 PENUTUP Dalam bab ini. asingkan cadangan kepada pihak syarikat. perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat. kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI.3) atau esei.BAB 4 CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk dilakukan penambahbaikan. Cadangan-cadangan tersebut boleh dibuat dalam bentuk poin (1. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang diperolehi semasa menjalani LI ini.. cadangan kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan di dalam perenggan yang berasingan. peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang berkaitan dengan Latihan Industri.

n Bab 1 n Bab 2 n Bab 3 n Bab 4 n Bab 5 n Buku Log n Jumlah n : : : : : : : : 5% 10 % 10% 30 % 15 % 10 % 20 % 100% Bagi Program Diploma. rajah. pecahan 20% bagi markah Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan LI) n Nota : Markah Lulus adalah 60% 6 .LAMPIRAN n PENILAIAN LAPORAN LI n Pengenalan Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar. graf dan sebagainya). lukisan kejuruteraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful