CONTOH LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN, MELAKA

SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LUKISAN & REKABENTUK)

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH : LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH 871205-08-5231

SESI LI : JANUARI 2007 MEI 2007

1

Encik Bakri Musa dan kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar. Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk). sama ada dari segi masa.PENGHARGAAN Assalamualaikum W. keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini. Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu bapa tersayang yang telah banyak berkorban. pelbagai pengalaman dan kemahiran yang telah saya perolehi. Lukman Nul Hakim bin Abdullah 15 Mei 2007 2 . Semoga laporan Latihan Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM Jasin secara keseluruhannya. Ucapan terima kasih juga buat staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik dan memberi layanan yang sewajarnya. Sepanjang lima bulan menjalani Latihan Industri ini. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih kepada teori. Institut Kemahiran MARA Jasin. namun selepas menjalani Latihan Industri ini pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. Puan Siti Mariam Majid. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majikan saya. Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah. Pada 02 Januari 2007 15 Mei 2007 Oleh : Lukman Nul Hakim bin Abdullah Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk).Industri dan semua warga kerja yang telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya ini.W. Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya menjalani latihan industri di syarikat ini.T kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar saya di IKM Jasin. dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin. Timbalan Pengarah. sama ada secara langsung atau pun tidak langsung.T.Perh. Peg. Terima kasih juga buat ahli keluarga. Segala maklumat mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini. sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini. Laporan Latihan Industri : Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk) Syukur ke hadrat Allah S.B.

. Bab 2 : Latar Belakang Syarikat Nama Syarikat Sejarah Syarikat . (Secara Umum) *Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no.BAB 1 ISI KANDUNGAN Bil. 4 5 difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk 10 Lampiran * Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan.. 1 2 3 4 Perkara Penghargaan Isi Kandungan Bab 1 : Pengenalan Muka Surat i ii 1 PENGENALAN Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan).SETERUSNYA SAMPAI BAB 5.muka surat 3 .

1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut.BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 2. bila. (boleh juga diterangkan dalam bentuk gambarajah) 2. di mana dan apa-apa yang berkaitan) 3. graf. . 2. Minta kerjasama secara bijaksana dan berkhemah.4 PROFIL SYARIKAT Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan dengan profil sykt.5 LOGO SYARIKAT Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut 3. Cuma perlu dinyatakan dalam penerangan. Maklumkan maklumat tersebut diperlukan bagi penyediaan laporan LI. VISI DAN MISI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2.1. 3. 3. kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin) 2..3 OBJEKTIF.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG DIPEROLEHI Nyatakan.(rujuk contoh masa sehari untuk kumpulkan maklumat. oleh siapa. lukisan kejuruteraan dan sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran. Contoh: Pada 3.1 NAMA SYARIKAT Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh disertakan di sini) BAB 3 LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK 3.contohnya jumpa Pengurus / Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa rehat atau selepas tamat waktu kerja). NOTA : Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumatmaklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil NOTA : Contoh Kerja/Projek seperti gambar.2 SEJARAH SYARIKAT Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT Nyatakan.2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah) 2.6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan 2.5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN (TUGAS/PROJEK) Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. 4 . Tugas yang saya jalankan di syarikat ini adalah kerja di lampiran 1).

perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat. 5 . cadangan kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan di dalam perenggan yang berasingan.. anda kena simpulkan semua perkara yang berkaitan dengan LI. Cadangan-cadangan tersebut boleh dibuat dalam bentuk poin (1. dari aspek penempatan dan kerja yang dilakukan di syarikat. kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI. Huraikan kesan pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar. cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM.2.BAB 4 CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk dilakukan penambahbaikan.3) atau esei. asingkan cadangan kepada pihak syarikat. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang diperolehi semasa menjalani LI ini. pengalaman. pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di masa akan datang. BAB 5 PENUTUP Dalam bab ini. Bagi lebih tersusun. sama ada dari aspek penempatan LI. peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang berkaitan dengan Latihan Industri.

graf dan sebagainya). n Bab 1 n Bab 2 n Bab 3 n Bab 4 n Bab 5 n Buku Log n Jumlah n : : : : : : : : 5% 10 % 10% 30 % 15 % 10 % 20 % 100% Bagi Program Diploma.LAMPIRAN n PENILAIAN LAPORAN LI n Pengenalan Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar. rajah. lukisan kejuruteraan. pecahan 20% bagi markah Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan LI) n Nota : Markah Lulus adalah 60% 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful