P. 1
SKI Biografi Pembaharu Islam

SKI Biografi Pembaharu Islam

|Views: 247|Likes:
Published by Fuad Syawal

More info:

Published by: Fuad Syawal on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2011

pdf

text

original

Muhammad bin abdul wahab Beliau adalah Syeikh al-Islam al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahab bin Sulaiman

bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi. Tempat dan Tarikh Lahirnya Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jawatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi . Pendidikan dan Pengalamannya Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkembang dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah ketua jabatan agama setempat. Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar), tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Oleh karena itu, kita tidaklah hairan apabila kelak beliau juga menjadi seorang ulama besar seperti datuknya. Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab sejak masih kanak-kanak telah dididik dan ditempa jiwanya dengan pendidikan agama, yang diajar sendiri oleh ayahnya, Syeikh `Abdul Wahhab. Sejak kecil lagi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab sudah kelihatan tanda-tanda kecerdasannya. Beliau tidak suka membuang masa dengan sia-sia seperti kebiasaan tingkah laku kebanyakan kanakkanak lain yang sebaya dengannya. Berkat bimbingan kedua ibu-bapaknya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah berjaya menghafal al-Qur’an 30 juz sebelum berusia sepuluh tahun. Setelah beliau belajar pada orantuanya tentang beberapa bidang pengajian dasar yang meliputi bahasa dan agama, beliau diserahkan oleh ibu-bapaknya kepada para ulama setempat sebelum dikirim oleh ibu-bapaknya ke luar daerah. Tentang ketajaman fikirannya, saudaranya Sulaiman bin `Abdul Wahab pernah menceritakan begini: “Bahwa ayah mereka, Syeikh `Abdul Wahab merasa sangat kagum atas kecerdasan Muhammad, padahal ia masih di bawah umur. Beliau berkata: `Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad, terutama di bidang ilmu Fiqh.’ “ Syeikh Muhammad mempunyai daya kecerdasan dan ingatan yang kuat, sehingga apa saja yang dipelajarinya dapat difahaminya dengan cepat sekali, kemudian apa yang telah dihafalnya tidak mudah pula hilang dalam ingatannya. Demikianlah keadaannya, sehingga kawan-kawan sepermainannya kagum dan heran kepadanya. Belajar di Makkah, Madinah dan Basrah Setelah mencapai usia dewasa, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima – mengerjakan haji di Baitullah. Dan manakala telah selesai menunaikan ibadah haji, ayahnya terus kembali ke kampung halamannya. Adapun Muhammad, ia tidak pulang, tetapi terus tinggal di Mekah selama beberapa waktu, kemudian berpindah pula ke Madinah untuk melanjutkan pengajiannya di sana.

Di Madinah, beliau berguru pada dua orang ulama besar dan termasyhur di waktu itu. Kedua-dua ulama tersebut sangat berjasa dalam membentuk pemikirannya, yaitu Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif an-Najdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi. Selama berada di Madinah, beliau sangat prihatin menyaksikan ramai umat Islam setempat maupun penziarah dari luar kota Madinah yang telah melakukan perbuatan- perbuatan tidak kesyirikan dan tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya Muslim. Beliau melihat ramai umat yang berziarah ke maqam Nabi mahupun ke maqam-maqam lainnya untuk memohon syafaat, bahkan meminta sesuatu hajat pada kuburan mahupun penghuninya, yang mana hal ini sama sekali tidak dibenarkan oleh agama Islam. Apa yang disaksikannya itu menurut Syeikh Muhammad adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kesemua inilah yang semakin mendorong Syeikh Muhammad untuk lebih mendalami pengkajiannya tentang ilmu ketauhidan yang murni, yakni Aqidah Salafiyah. Bersamaan dengan itu beliau berjanji pada dirinya sendiri, bahwa pada suatu ketika nanti, beliau akan mengadakan perbaikan (Islah) dan pembaharuan (Tajdid) dalam masalah yang berkaitan dengan ketauhidan, yaitu mengembalikan aqidah umat kepada sebersih-bersihnya tauhid yang jauh dari khurafat, tahyul dan bid’ah. Untuk itu, beliau mesti mendalami benar- benar tentang aqidah ini melalui kitab-kitab hasil karya ulama-ulama besar di abad-abad yang silam. Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat terkenal. Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan kejayaan Ibnu `Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu. Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, fiqh dan usul fiqhnya, gramatika (ilmu qawa’id) dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang bersangkutan. Mulai Berdakwah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab memulai dakwahnya di Basrah, tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. Akan tetapi dakwahnya di sana kurang bersinar, karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat. Di antara pendukung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syeikh Muhammad al-Majmu’i. Tetapi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab bersama pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang sesat, yaitu ulama jahat yang memusuhi dakwahnya di sana; keduanya diancam akan dibunuh. Akhirnya beliau meninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. Di samping mempelajari keadaan negeri-negeri Islam tetangga, demi kepentingan dakwahnya di masa akan datang, dan setelah menjelajahi beberapa negeri Islam, beliau lalu kembali ke al-Ihsa menemui gurunya Syeikh Abdullah bin `Abd Latif al-Ihsai untuk mendalami beberapa bidang pengajian tertentu

yang selama ini belum sempat didalaminya. Di sana beliau bermukim untuk beberapa waktu, dan kemudian beliau kembali ke kampung asalnya ‘Uyainah, tetapi tidak lama kemudian beliau menyusul orang tuanya yang merupakan bekas ketua jabatan urusan agama ‘Uyainah ke Haryamla, yaitu suatu tempat di daerah Uyainah juga. Adalah dikatakan bahwa di antara orang tua Syeikh Muhammad dan pihak berkuasa Uyainah berlaku perselisihan pendapat, yang oleh karena itulah orang tua Syeikh Muhammad terpaksa berhijrah ke Haryamla pada tahun 1139 H. Setelah perpindahan ayahnya ke Haryamla kira-kira setahun, barulah Syeikh Muhammad menyusulnya pada tahun 1140 H. Kemudian, beliau bersama ayahnya itu mengembang kan ilmu dan mengajar serta berdakwah selama lebih kurang 13 tahun lamanya, sehingga ayahnya meninggal dunia di sana pada tahun 1153. Setelah tiga belas tahun menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar di Haryamla, beliau mengajak pihak Penguasa setempat untuk bertindak tegas terhadap gerombolan penjahat yang selalu melakukan kerusuhan, merampas, merampok serta melakukan pembunuhan. Maka gerombolan tersebut tidak senang kepada Syeikh Muhammad, lalu mereka mengancam hendak membunuhnya. Syeikh Muhammad terpaksa meninggalkan Haryamla, berhijrah ke Uyainah tempat ayahnya dan beliau sendiri dilahirkan. Keadaan Negeri Nejed, Hijaz dan Sekitarnya Keadaan negeri Najd, Hijaz dan sekitarnya semasa awal pergerakan tauhid amatlah buruknya. Krisis Aqidah dan akhlak serta merosotnya tata nilai sosial, ekonomi dan politik sudah mencapai titik kulminasi. Semua itu adalah akibat penjajahan bangsa Turki yang berpanjangan terhadap bangsa dan Jazirah Arab, di mana tanah Najd dan Hijaz adalah termasuk jajahannya, di bawah penguasaan Sultan Muhammad Ali Pasya yang dilantik oleh Khalifah di Turki (Istanbul) sebagai Gubenur Jenderal untuk daerah koloni di kawasan Timur Tengah, yang berkedudukan di Mesir. Pemerintahan Turki Raya pada waktu itu mempunyai daerah kekuasaan yang cukup luas. Pemerintahannya berpusat di Istanbul (Turki), yang begitu jauh dari daerah jajahannya. Kekuasaan dan pengendalian khalifah mahupun sultan-sultannya untuk daerah yang jauh dari pusat, sudah mulai lemah dan kendur disebabkan oleh kekacauan di dalam negeri dan kelemahan di pihak khalifah dan para sultannya. Disamping itu, adanya cita-cita dari amir-amir di negeri Arab untuk melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat yang berkedudukan di Turki. Ditambah lagi dengan hasutan dari bangsa Barat, terutama penjajah tua yaitu Inggris dan Perancis yang menghasut bangsa Arab dan umat Islam supaya berjuang merebut kemerdekaan dari bangsa Turki, hal mana sebenarnya hanyalah tipudaya untuk memudahkan kaum penjajah tersebut menanamkan pengaruhnya di kawasan itu, kemudian mencengkeramkan kuku penjajahan nya di dalam segala lapangan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan aqidah. Kemerosotan dari sektor agama, terutama yang menyangkut aqidah sudah begitu memuncak. Kebudayaan jahiliyah dahulu seperti taqarrub (mendekatkan diri) pada kuburan (maqam) keramat, memohon syafaat dan meminta berkat serta meminta diampuni dosa dan disampaikan hajat, sudah menjadi ibadah mereka yang paling utama sekali, sedangkan ibadah-ibadah menurut syariat yang sebenarnya pula dijadikan perkara kedua. Di mana ada maqam wali, orang-orang soleh, penuh dibanjiri oleh penziarah- penziarah untuk meminta sesuatu hajat keperluannya. Seperti misalnya pada maqam Syeikh Abdul Qadir Jailani, dan maqam-maqam wali lainnya. Hal ini terjadi bukan hanya di tanah Arab saja, tetapi juga di mana-mana, di seluruh pelosok dunia sehingga suasana di negeri Islam waktu itu seolah-olah sudah berbalik menjadi jahiliyah seperti pada waktu pra Islam menjelang kebangkitan Nabi

setelah Ibnu Taimiyah. jika kamu menolong Allah nescaya Allah akan menolongmu dan menetapkan pendirianmu. pada suatu hari.Muhammad SAW. karena mereka menginginkan keamanan dan ketenteraman jiwa di negeri ini. sehingga di mana-mana maqam yang dianggap keramat. Bagi para lawannya. Ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan Islam telah tumbuh kembali berkat dakwahnya di seluruh pelusuk Uyainah dan sekitarnya. atau memang adanya tajaan dari orang yang membiayainya di belakang tabir. Dakwah Syeikh bergema di negeri mereka. Amir Uthman menyambut baik idea dan gagasan Syeikh Muhammad itu dengan sangat gembira. Demikianlah kebodohan umat Islam hampir merata di seluruh negeri. Kadangkala Syeikh terpaksa melakukan tindakan kekerasan apabila tidak boleh dengan cara yang lembut. maka Allah melahirkan seorang Mujadid besar (Pembaharu Besar) Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab (al-Wahabi) dari `Uyainah (Najd) sebagai mujaddid Islam terbesar abad ke 12 Hijriyah. Bidang pentajdidan kedua mujaddid besar ini adalah sama.” . khurafat dan tahyul yang sedang melanda Islam dan kaum Muslimin. Dalam pergerakan tersebut tidak sedikit rintangan dan halangan yang dilalui. Tujuannya tidak lain melainkan untuk mengembalikan Islam kepada kedudukannya yang sebenarnya. bahwa menurut hadith Rasulullah SAW. Orang-orang dari jauh pun mula mengalir berhijrah ke Uyainah. dengan maksud-maksud tertentu. karena dengan mudah saja dana mengalir dari mana-mana. karena yang demikian itu akan menjurus kepada kemusyrikan. pergerakan ini mereka sebut Wahabiyin yaitu gerakan Wahabiyah. akhirnya niat yang ikhlas itu diterima oleh Allah. Syeikh Muhammad mengemukakan alasannya kepada Amir. yaitu kedua-duanya tampil untuk memperbaharui agama Islam yang sudah mulai tercemar dengan bid’ah. Di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa. masyarakat negeri itu semua lelaki dan wanita merasakan kembali kedamaian luar biasa. yaitu dengan memurnikan kembali aqidah umat Islam seperti yang diajarkan oleh Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. maqam itu dibina bagaikan bangunan masjid. serta pelbagai doa dialamatkan kepada maqam dan mayat didalamnya. membina sesebuah bangunan di atas kubur adalah dilarang. Syahdan. dan beliau berjanji akan menolong perjuangan tersebut sehingga mencapai kejayaan. Seperti dari imperalis Inggris yang berdiri di belakang tabir maqam Syeikh Abdul Qadir Jailani di India misalnya. Zaid bin alKhattab adalah saudara kandung Umar bin al-Khattab. Selama Syeikh melancarkan dakwahnya di Uyainah. dibandingkan dengan mereka yang datang ke masjid untuk solat dan munajat kepada Allah SWT. Amir menjawab: “Silakan… tidak ada seorang pun yang boleh menghalang rancangan yang mulia ini. Khalifah Rasulullah yang kedua. Menghadapi hal ini Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah menyusun barisan Ahli Tauhid (Muwahhidin) yang berpegang kepada pemurnian tauhid. yaitu mengadakan pentajdidan dalam aspek aqidah. malah lebih mewah daripada masjid. Masyarakat Muslim lebih banyak berziarah ke kuburan atau maqam-maqam keramat dengan segala macam munajat dan tawasul. sesuai dengan firmanNya: “Wahai orang-orang yang beriman. mujaddid abad ke 7 Hijriyah yang sangat terkenal itu. walau masanya berbeda.” (Muhammad:7) Awal Pergerakan Tauhid Muhammad bin `Abdul Wahab memulakan pergerakan di kampungnya sendiri yaitu Uyainah. Setelah perjuangan yang tidak mengenal lelah itu. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab meminta izin pada Amir Uthman untuk menghancurkan sebuah bangunan yang dibina di atas maqam Zaid bin al-Khattab. terutama biaya yang diperolehi dari setiap pengunjung yang berziarah ke sana. yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Di waktu itu Uyainah diperintah oleh seorang amir (penguasa) bernama Amir Uthman bin Mu’ammar.

yang kemudian dihancurkan pula oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab atas bantuan Amir Uyainah.sama Syeikh Muhammad merobohkan maqam yang dikeramatkan itu.a yang gugur sebagai syuhada’ Yamamah ketika menumpaskan gerakan Nabi Palsu (Musailamah al-Kazzab) di negeri Yamamah suatu waktu dulu. Sebenarnya apa yang mereka sebut sebagai maqam Zaid bin al-Khattab r. terpaksalah Syeikh menjatuhkan kepadanya hukuman rajam atas dasar pengakuan wanita tersebut. tetapi tidak pernah diterapkan sebagai hukum yang diamalkan. Tetapi oleh karena masyarakat setempat di situ telah terlanjur beranggapan bahwa itulah maqam beliau. yaitu. Lalu Amir menyediakan 600 orang tentara untuk tujuan tersebut bersama. merampok dan membunuh. hanyalah berdasarkan prasangka belaka. ia ingin menjalani hukum rajam. Dan tentunya yang lebih ditakutinya lagi ialah kehilangan kedudukannya sebagai Amir (ketua) suku Badui. bahkan pergerakan pembaharuan tersebut dipandang rawan bagi penentangnya. Pihak berkuasa al-Ihsa’ khuatir kalau pergerakan Syeikh Muhammad tidak dipatahkan secepat mungkin. Syeikh Muhammad tidak berhenti sampai disitu. sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah mahupun di luar Uyainah. Mereka adalah suku Badui yang terkenal berhati keras. supaya ia tidak terkena hukum rajam. Uthman bin Mu’ammar. Pada suatu hari datanglah seorang wanita yang mengaku dirinya berzina ke hadapan Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab. Dan berkat rahmat Allah. Bisa saja yang mereka anggap maqam Zaid bin al-Khattab itu adalah maqam orang lain. Meskipun Syeikh mengharapkan agar wanita itu menarik balik pengakuannya itu. yang dibina seperti masjid yang pada ketika itu berselerak di seluruh wilayah Uyainah turut diratakan semuanya. Di antara yang menentangnya dakwah tersebut adalah Amir (pihak berkuasa) wilayah al-Ihsa’ (suku Badwi) dengan para pengikut-pengikutnya dari Bani Khalid Sulaiman bin Ari’ar al-Khalidi. Karena di sana terdapat puluhan syuhada’ (pahlawan) Yamamah yang dikebumi kan tanpa jelas lagi pengenalan mereka.Tetapi Syeikh mengajukan pendapat bahwa beliau khuatir masalah itu kelak akan dihalang-halangi oleh ahli jahiliyah(kaum Badwi) yang tinggal berdekatan maqam tersebut. maka pusat-pusat kemusyrikan di negeri Uyainah dewasa itu telah terkikis habis sama sekali. Masyarakat Uyainah dan sekelilingnya menilai gerakan Syeikh Ibnu `Abdul Wahab ini sebagai suatu perkara yang mendatangkan kebaikan. Berita tentang kejayaan Syeikh dalam memurnikan masyarakat Uyainah dan penerapan hukum rajam kepada orang yang berzina. Memang. Hal tersebut seperti halnya untuk mengislamkan masyarakat Islam yang sudah kembali ke jahiliyah ini. akan tetapi semua maqam-maqam yang dipandang berbahaya bagi aqidah ketauhidan. Namun. para Sahabat dan para Tabi’in dahulu. Maka. dia meminta agar dirinya dijatui hukuman yang sesuai dengan hukum Allah dan RasulNya. mereka pun mengkeramatkannya dan membina sebuah masjid di tempat itu. beberapa kalangan tertentu menilai pergerakan Syeikh Muhammad itu sebagai suatu perkara yang negatif dan membahayakan kedudukan mereka. Setelah selesai dari masalah tauhid. suka merampas. Padahal Amir ini sangat takut dijatuhkan hukum Islam seperti yang telah diperlakukan di negeri Uyainah. Hal ini adalah untuk mencegah agar jangan sampai dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat yang sudah mulai nyata kejahiliahan dalam diri mereka. dengan cara mengembalikan mereka kepada Aqidah Salafiyah seperti di zaman Nabi. sudah pasti wilayah kekuasaannya nanti akan direbut oleh pergerakan tersebut. Maka yang dilaksanakannya mula-mula sekali ialah hukum rajam bagi penzina. namun wanita tersebut tetap bertahan dengan pengakuannya tadi. . hal ini sama keadaannya dimanapun di saat tersebut. maka Syeikh mulai menerangkan dan mengajarkan hukum-hukum syariat yang sudah berabad-abad hanya termaktub saja dalam buku-buku fiqh.

Syeikh Muhammad bin `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz.” (Ibnu Baz.Maka Amir Badui ini menulis sepucuk surat kepada Amir Uyainah yang isinya mengancam pihak berkuasa Uyainah. Mudah-mudahan Allah akan memberi pertolongan kepada anda dan menjaga anda dari ancaman Badui itu. Syeikh `Abdul `Aziz bin `Abdullah) Tetapi ada juga tulisan lainnya yang mengatakan bahwa: Pada mulanya Syeikh Muhammad mendapat dukungan penuh dari pemerintah negeri Uyainah Amir Uthman bin Mu’ammar. membunuh Syeikh atau suku Badui itu menghentikan pembayaran upeti. Tetapi. dan sampai ke negeri Dar’iyah pada waktu malam hari. karena upeti dari wilayah Badui sangat besar artinya baginya. Muhammad Rasulullah. Amir Uthman dipaksa untuk memilih dua pilihan. Dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahab. Adapun isi ancaman tersebut ialah: “Apabila Amir Uthman tetap membiarkan dan mengizinkan Syeikh Muhammad terus berdakwah dan bertempat tinggal di wilayahnya. Dan beberapa hari kemudian. apalagi untuk membunuhnya. . Mohon sekali lagi Amir menerima ajakan ini. namun setelah api pergerakan dinyalakan. beliau berkata: “Demi menghindari pertumpahan darah. dan Allah akan membantunya untuk dapat menguasai negeri-negeri musuhnya. Soalnya. tampaknya pihak Amir tetap pada pendiriannya. tidak lain adalah DINULLAH (agama Allah). Maka. pasti Allah akan mengulurkan bantuan dan pertolonganNya kepada orang itu. terpaksalah Amir Uyainah memanggil Syeikh Muhammad untuk diajak berunding bagaimanakah mencari jalan keluar dari ancaman tersebut. Syeikh Muhammad menjawab seperti berikut: “Wahai Amir! Sebenarnya apa yang aku sampaikan dari dakwahku. yaitu mengharapkan agar Syeikh meninggalkan Uyainah secepat mungkin. Amir Uthman meminta kepada Syeikh Muhammad supaya dalam hal ini demi keselamatan bersama dan untuk menghindari dari terjadinya pertumpahan darah. Beliau meninggalkan negeri Uyainah pada waktu dinihari. Ancaman ini amat mempengaruhi pikiran Amir Uthman. dan karena tidak ada lagi pilihan lain. maka semua pajak dan upeti wilayah Badui yang selama ini dibayar kepada Amir Uthman akan diputuskan (ketika itu wilayah Badwi tunduk dibawah kekuasaan pemerintahan Uyainah). Maka barangsiapa berpegang teguh pada agama dan membantu pengembangannya dengan ikhlas dan yakin. sebaiknya Syeikh bersedia mengalah untuk meninggalkan negeri Uyainah. serta tidak mau membunuh Syeikh Muhammad. Dan Allah akan memberi kekuatan kepada anda untuk melawan mereka agar anda dapat mengambil alih daerah Badui untuk sepenuhnya menjadi daerah Uyainah di bawah kekuasaan anda. di samping beberapa pertimbangan lainnya maka terpaksalah Syeikh meninggalkan negeri Uyainah menuju negeri Dar’iyah dengan menempuh perjalanan secara berjalan kaki seorang diri tanpa ditemani oleh seorangpun. Didesak oleh tuntutan tersebut. begitu juga dengan musuh-musuh anda yang lainnya. untuk samasama berjuang demi tegaknya kembali Dinullah di negeri ini. dalam rangka melaksanakan kandungan LA ILAHA ILLALLAH – Tiada Tuhan melainkan Allah. pemerintah setempat mengundurkan diri dari percaturan pergerakan karena alasan politik (besar kemungkinan takut dipecat dari kedudukannya sebagai Amir Uyainah oleh pihak atasannya). Wada’ Watahu Wasiratuhu. tinggallah Syeikh Muhammad dengan beberapa orang sahabatnya yang setia untuk meneruskan dakwahnya. Saya berharap kepada anda Amir supaya bersabar dan tetap berpegang terhadap pegangan kita bersama terlebih dahulu. dari pihak Amir Uthman tidak pernah sedikit pun terfikir untuk mengusir Syeikh Muhammad dari Uyainah. Dengan demikian.” Setelah bertukar fikiran di antara Syeikh dan Amir Uthman. Syeikh Muhammad diusir keluar dari negeri itu oleh pemerintahnya. sebaliknya dari pihaknya juga tidak terdaya menangkis serangan pihak suku Badui itu. Adapun upeti tersebut adalah terdiri dari emas murni.” Jadi.

berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya. ataukah dia sendiri yang harus datang menjemput Syeikh. baginda Ibnu Saud dapat diyakinkan oleh isterinya yang soleh itu. maka Muhammad bin Sulaim menemui Amir Muhammad untuk melaporkan tamunya yang baru tiba dari Uyainah dengan menjelaskan maksud dan tujuannya kepada beliau. Kanda jangan ragu-ragu untuk menerima dan membantu perjuangan ulama ini. untuk dibawa ke tempat kediamannya? Baginda pun meminta pandangan dari beberapa penasihatnya. Selanjutnya ia berkata kepada suaminya: “Bergembiralah kakanda dengan keuntungan besar ini. Sehingga Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab selamat di perjalanannya sampai ke negeri tujuannya. tatkala Ibnu Saud mendapat giliran ke rumah isterinya ini. Inilah suatu keuntungan yang sangat besar.Bersamaan dengan itu. Beliau hendak menyampaikan dakwah Islamiyah dan mengajak masyarakat kepada sebersih-bersih tauhid. ia berpesan untuk menyampaikan kepada suaminya. yaitu hendak menyebarkan dakwah Islamiyah dan membenteras kemusyrikan. karena suasana Dar’iyah dan sekelilingnya pada waktu itu tidak tenteram.” Akhirnya. Syeikh Muhammad di Dar’iyah Sesampainya Syeikh Muhammad di sebuah kampung wilayah Dar’iyah. Pada mulanya ia ragu-ragu menerima Syeikh di rumahnya. namun Allah mempunyai rencana sendiri untuk menyelamatkan Syeikh dari usaha pembunuhan. wamakaru wamakarallalu wallahu khairul makirin. baginda bimbang sejenak. yang mana setiap tetamu hendaklah melaporkan diri kepada pihak berkuasa setempat. yaitu negeri Dar’iyah. ada riwayat yang mengatakan. Sesuai dengan peraturan yang wujud di Dar’iyah di kala itu. bahwa seorang soleh datang menemui isteri Amir Ibnu Saud. Maka. tentang bagaimanakah cara yang lebih baik harus dilakukannya. Mereka mempunyai rencana dan Allah mempunyai rencanaNya juga. Ia meminta agar isteri Amir Ibnu Saud membujuk suaminya supaya menerima ulama tersebut agar dapat menjadi warga negeri Dar’iyah serta mau membantu perjuangannya dalam menegakkan agama Allah.’` Maka baginda dengan segala . Namun. dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. terutama isterinya sendiri. setelah Syeikh memperkenalkan dirinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke negeri Dar’iyah. Ia berfikir apakah Syeikh itu dipanggil datang menghadapnya. pihak berkuasa telah merencanakan pembunuhan ke atas diri Syeikh di dalam perjalanannya. Isteri Ibnu Saud ini sebenarnya adalah seorang wanita yang soleh. al-`alim Yuraru wala Yazuru. Namun. yang tidak berapa jauh dari tempat kediaman Amir Muhammad bin Saud (pemerintah negeri Dar’iyah). keuntungan di mana Allah telah mengirimkan ke negeri kita seorang ulama. Karena ulama itu didatangi dan bukan ia yang datang. Syeikh menemui seorang penduduk di kampung itu. bahwa ada seorang ulama dari Uyainah yang bernama Muhammad bin `Abdul Wahab hendak menetap di negerinya. Isterinya dan para penasihatnya yang lain sepakat bahwa sebaik-baiknya dalam hal ini. juru dakwah yang mengajak masyarakat kita kepada agama Allah. si isteri menyampaikan semua pesan-pesan itu kepada suaminya. Bin Sulaim ini adalah seorang yang dikenal soleh oleh masyarakat setempat. menyebabkan setiap tamu yang datang hendaklah melaporkan diri kepada pihak berkuasa setempat. Kononnya. mari sekarang juga kekanda menjemputnya kemari. barulah Muhammad bin Sulaim ingin menerimanya sebagai tamu di rumahnya. Syeikh meminta izin untuk tinggal bermalam di rumahnya sebelum ia meneruskan perjalanannya ke tempat lain. orang tersebut bernama Muhammad bin Sulaim al-`Arini. baginda sendiri yang harus datang menemui Syeikh Muhammad di rumah Muhammad bin Sulaim.

Dar’iyah telah menjadi kiblat ilmu dan kota pelajar penuntut Islam. Riyadh dan negeri-negeri jiran yang lain. Demi kejayaan dakwah Islamiyah yang anda Syeikh rencanakan. tetapi juga sekaligus membela darahnya bagaikan saudara kandung sendiri. Maka pergilah baginda bersama beberapa orang pentingnya ke rumah Muhammad bin Sulaim. sehingga negeri Dar’iyah penuh sesak dengan kaum muhajirin dari seluruh pelosok tanah Arab. Ia bersama Syeikh seiring sejalan. berduyun-duyun datang ke negeri ini. Maka menetaplah Syeikh di negeri Hijrah ini dengan penuh kebesaran. Gema dakwah beliau begitu membahana di seluruh pelosok Dar’iyah dan negeri-negeri jiran yang lain. di sana Syeikh bersama anda punya rumah sudah bersedia menerima kedatangan Amir Ibnu Saud. Di samping pendidikan formal (madrasah). Insya Allah!” Kemudian anda Syeikh menjawab: “Alhamdulillah. diadakan juga dakwah. kami menerima dan menyambut kedatangan anda di negeri ini dengan penuh gembira. tua dan muda. dan Insya Allah negeri ini akan diberkati Allah SWT. bahu-membahu dalam menegakkan kalimah Allah. nescaya Allah akan mendukungnya. Siapa yang menolong agama ini. hadith. anda juga patut gembira. senasib. Dan siapa yang mendukung agama ini. yaitu bidang pengajian ‘Aqaid al-Qur’an.kerendahan hatinya menyetujui nasihat dan isyarat dari isteri maupun para penasihatnya. menulis surat-surat dakwahnya kepada tokoh-tokoh . Amir Ibnu Saud berkata: “Ya Syeikh! Bergembiralah anda di negeri kami. gramatika (nahu/saraf)nya serta lain-lain lagi dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian. Sesampainya baginda di rumah Muhammad bin Sulaim. di mana Syeikh Muhammad bermalam. fiqh. kemudian melancarkan dakwahnya di sana. maka berduyun-duyunlah masyarakat luar Dar’iyah yang datang dari penjuru Jazirah Arab. usul fiqh.semati. dalam menegakkan hukum Allah dan RasulNya di bumi persada tanah Dar’iyah. Sehingga cita-cita dan perjuangan mereka disampaikan Allah dengan penuh kemenangan yang gilang-gemilang. Allah akan menolongnya. tafsir. saling menghormati. Dan kami berikrar untuk menjamin keselamatan dan keamanan anda Syeikh di negeri ini dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Dar’iyah. yang bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat umum. Amir Ibnu Saud memberi salam dan keduanya saling merendahkan diri. Sejak hijrahnya Tuan Syeikh ke negeri Dar’iyah. yang berarti di antara Amir dan Syeikh sudah bersumpah setia sehidup. dan berjuang di jalanNya. Dan Insya Allah kita akan melihat kenyataan ini dalam waktu yang tidak begitu lama. Nama Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dengan ajaran-ajarannya itu sudah begitu popular di kalangan masyarakat. Beliau pun mulai membuka madrasah dengan menggunakan kurikulum yang menjadi teras bagi rencana perjuangan beliau.” Demikianlah seorang Amir (penguasa) tunggal negeri Dar’iyah. begitu juga majlis-majlis ta’limnya. Di antara lain dari Uyainah. Ternyata apa yang diikrarkan oleh Amir Ibnu Saud itu benar-benar ditepatinya. Manfuhah. kehormatan dan ketenteraman serta mendapat sokongan dan kecintaan dari semua pihak. musthalah hadith. Dalam waktu yang singkat saja. sehingga ramai para penuntut ilmu datang berbondong-bondong. kami dan seluruh keluarga besar Ibnu Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk bersama-sama anda Syeikh berjuang demi meninggikan agama Allah dan menghidupkan sunnah RasulNya sehingga Allah memenangkan perjuangan ini. Para penuntut ilmu. secara perseorangan maupun secara berombongan datang ke negeri Dar’iyah. yang bukan hanya sekadar membela dakwahnya saja. menuju Dar’iyah untuk menetap dan bertempat tinggal di negeri hijrah ini. Kami ingin mengajak umat ini kepada agama Allah. baik di dalam negeri Dar’iyah mahupun di luar negerinya. Urgah. Syeikh mula menegakkan jihad.

Surat-surat itu dikirimkannya juga kepada para ulama Khariq dan penguasa-penguasa. di mana di sana tidak sedikit para ulamanya yang aktif melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Hail. Tentang keadaan negeri Najd. Kesemuanya itu timbul bukanlah karena tidak adanya para ulama. Hal ini dalam rangka pergerakan pembaharuan tauhid demi membasmi syirik. baik yang dekat ataupun jauh. hingga jangkauan dakwahnya semakin jauh berkumandang di luar negeri. Untuk langkah awal pergerakan itu. Namun Allah belum mentaqdirkan kejayaan dakwah itu dari tangan mereka seperti apa yang Allah taqdirkan kepada Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab. keruntuhan moral. Maghribi. sehingga menjadi dokumen yang amat berharga sekali. Di dalam surat-surat itu. Bukanlah bererti bahwa ketika itu tidak ada lagi perhatian para ulama Islam setempat kepada agama ini. khurafat dan tahyul. meskipun mereka memiliki ilmu-ilmu yang cukup memadai. al-Wasyim. Berdakwah Melalui Surat-menyurat Syeikh menempuh pelbagai macam dan cara. telah menambahkan kemasyhuran nama Syeikh sehingga beliau disegani di antara kawan dan lawannya. dalam menyampaikan dakwahnya. sedang dihimpun untuk dicetak dan sebagian sudah dicetak dan . Mesir. Begitu juga kepada ulama-ulama Mesir. Akhir-akhir ini semua tulisan beliau. Di samping berdakwah melalui lisan. Misalnya. di negeri Yaman dan lainnya. Semua surat-surat itu ditujukan kepada para umara dan ulama. beliau menjelaskan tentang bahaya syirik yang mengancam negeri-negeri Islam di seluruh dunia. Iraq. serta menjelaskan mana yang bid’ah dan yang sunnah. kekacauan. Berkat hubungan surat menyurat Syeikh terhadap para ulama dan umara dalam dan luar negeri. malah ulama sangat ramai jumlahnya. Begitu semarak dan bergemanya suara dakwah dari Najd ke negeri-negeri mereka.tertentu untuk bergabung dengan barisan Muwahhidin yang dipimpin oleh beliau sendiri. Pakistan. dan tidak kecil pengaruhnya di kalangan para ulama dan pemikir Islam di seluruh dunia. maupun kitab-kitabnya. dalam hal ini termasuklah ulama negeri al-Ihsa’. bid’ah dan khurafat. sehingga seolah-olah bagaikan tidak ada lagi yang memperahtikan masalah agama. Memang cukup banyak para da’i dan ulama di negeri-negeri tersebut tetapi pada waktu itu kebanyakan di antara mereka yang kehilangan arah. yang pada ketika itu adalah Dahkan bin Dawwas. begitu juga ulama-ulama negeri Selatan. sesuai dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya. Iraq dan lain-lain lagi. beliau juga tidak mengabaikan dakwah secara pena dan pada saatnya juga jika perlu beliau berdakwah dengan besi (pedang). Akan tetapi yang sedang kita bicarakan sekarang adalah masalah negeri Najd dan sekitarnya. yang berupa risalah. serentak mereka bangkit sahut-menyahut menerima ajakan Syeikh Ibnu `Abdul Wahab untuk menumpaskan kemusyrikan dan memperjuangkan pemurnian tauhid. beliau memulai di negeri Najd. Sudair dan lain-lainnya. Syria. di waktu itu sedang dilanda serba kemusyrikan. Syria. Afrika Utara. Beliau terus mengirimkan surat-surat dakwahnya itu ke sleuruh penjuru Arab. Maka Syeikh mengirimkan suratnya kepada ulama-ulama Riyadh dan para umaranya. Demikianlah banyaknya surat-menyurat di antara Syeikh dengan para ulama di dalam dan luar Jazirah Arab. Yaman dan lain-lain lagi. Semangat mereka timbul kembali bagaikan pohon yang telah layu. Afthanistan. lalu datang hujan lebat menyiramnya sehingga menjadi hijau dan segar kembali. bid’ah dan khurafat di negeri mereka masing-masing. juga bahaya bid’ah. Hindia. seperti al-Qasim. tetapi kebanyakan mereka tidak mampu menghadapi keadaan yang sudah begitu parah. daerah Badwi dan Haramain (Mekah – Madinah). Indonesia. Beliau pun mula mengirimkan surat-suratnya kepada ulama-ulama dan penguasa-penguasa di sana. seperti di Hindia.

sama ada dari kalangan dalam Islam sendiri. Siapakah Salafiyah Itu? Sebagaimana yang telah disebutkan. baik melalui Rabithah al-`Alam Islami. sehingga lawan-lawannya membuat tuduhan-tuduhan ataupun pelbagai fitnah terhadap dirinya dan pengikut-pengikutnya. semuanya kini sudah terungkap. perjalanan dakwah ini tidak sedikit mengalami rintangan dan gangguan yang menghalangi. yang dilancarkan melalui pena atau ucapan. jasa-jasa Putera Muhammad bin Saud (pendiri kerajaan Arab Saudi) dengan semua anak cucunya tidaklah boleh dilupakan begitu saja.disebarkan ke seluruh pelosok dunia Islam. Sejarah pembaharuan yang digerakkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai yang paling hebat dari jenisnya dan amat cemerlang. Namun. Masa-masa tersebut telah pun berlalu. oleh karena perlawanan sudah juga digencarkan muslimin sendiri. sesuai dengan sifat orang yang dihadapinya. mahupun dari kalangan luarnya. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah menempuh pelbagai macam cara. namun usaha mereka sia-sia belaka. yang ditujukan untuk membendung dakwah tauhid ini. Karena pergerakan ini mendapat tentangan bukan hanya dari luar. tulisan-tulisan beliau sudah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia Islam. Kemudian murid-murid keluaran Dar’iyah pula menyebarkan ajaran-ajaran tauhid murni ini ke seluruh pelusuk negeri dengan cara membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah mereka. Kadangkala lembut dan kadangkala kasar. Dan satu persatu kejahatan dan kebusukan kaum orientalis yang sengaja mengadu domba antara sesama umat Islam semenjak awal. pengaruh dan jamaahnya. Meskipun usaha musuh-musuh dakwahnya begitu hebat. hal ini merupakan suatu pergerakan perubahan besar yang banyak memakan korban manusia maupun harta benda. khususnya di bidang ketauhidan. Dengan demikian. maupun terus dari pihak kerajaan Saudi sendiri ( di masa mendatang). . Begitu juga dengan tulisan-tulisan dari puteraputera dan cucu-cucu beliau serta tulisan-tulisan para murid-muridnya dan pendukung-pendukungnya yang telah mewarisi ilmu-ilmu beliau. Tujuannya ialah untuk memurnikan kembali ketauhidan yang telah tercemar oleh pelbagai macam bid’ah dan khurafat yang membawa kepada kemusyrikan. akan tetapi lebih banyak datangnya dari kalangan sendiri. Tetapi setiap perjuangan itu tidak mungkin berjaya tanpa adanya pengorbanan. Untuk mencapai tujuan tersebut. Umat Islam kini sudah sedar tentang apa dan siapa kaum pengikut dakwah Rasulullah yang diteruskan Muhammad bin Abdul Wahhab (dijuluki Wahabi). akan tetapi juga sudah menggema ke seluruh dunia Islam dari Maghribi sampai ke Merauke. terutama kaum orientalis mendapat angin segar untuk turut campur-tangan membesarkan perselisihan diantara umat Islam sehingga terjadi saling membid’ahkan dan bahkan saling mengkafirkan. Di samping itu. begitu juga dari kaum penjajah Barat. maka orang-orang di luar Islam pula. Imam Muhammad bin `Abdul Wahab yang telah mendapat sambutan bukan hanya oleh penduduk negeri Najd saja. di mana dari masa ke masa mereka telah membantu perjuangan tauhid ini dengan harta dan jiwa. terutama dari tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang takut akan kehilangan pangkat. Namun. Di masa kini. kedudukan. Beliau mendapat pertentangan dan perlawanan dari kelompok yang tidak menyenanginya karena sikapnya yang tegas dan tanpa kompromi. malah kini sudah berkumandang pula ke seluruh jagat raya. Dalam hal ini. bahwa Salafiyyah itu adalah suatu pergerakan pembaharuan di bidang agama. karena ternyata Allah SWT telah memenangkan perjuangan dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syeikh Islam. meskipun demikian. jadilah Dar’iyah sebagai pusat penyebaran dakwah kaum Muwahhidin (gerakan pemurnian tauhid) oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab yang didukung oleh penguasa Amir Ibnu Saud.

Dan ziarah kepada kubur Nabi itu tidak sunat. lebih kuat daripadanya. bahwa kami tidak percaya kepada pendapat para ulama. Kami telah menghancurkan kitab-kitab karangan para ulama mazhab.nya. telah dijawab dengan tegas oleh seorang pengarang terkenal. Nabi tidak mengerti makna “La ilaha illallah” sehingga perlu diturunkan kepadanya ayat yang berbunyi: “Fa’lam annahu La ilaha illallah.” `Abdullah bin Muhammad bin `Abdul Wahab. Zaidiyah. karena didalamnya bercampur . seperti Imam-imam Mazhab empat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. tanpa mengindahkan kitab-kitab tafsirnya. ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Malah kami memaksa mereka supaya bertaqlid (ikut) kepada salah satu dari mazhab empat tersebut. 474. Aku hanyalah suka menjelaskan kepada orang-orang tentang pemurnian agama dan aku larang mereka berdoa (mohon syafaat) pada orang yang hidup atau orang mati daripada orang-orang soleh dan lainnya. seperti dia dituduh membatalkan kitab-kitab mazhab. Dituduhnya kami lagi. dan cara (sistem) pemahaman kami adalah mengikuti cara Ulama Salaf.” dan ayat ini diturunkan di Madinah. maka kami mengambilnya dan kami meninggalkan mazhab yang kami anut. yaitu menuduh Syeikh Muhammad telah membakar beberapa kitab tersebut. dan Nabi itu tidak mempunyai syafaat. Kami tidak membenarkan mereka mengikuti mazhab-mazhab yang batil. Dan kami tidak mempersetujui seseorang bermazhab kepada mazhab yang luar dari mazhab empat. Dalam hal ini kami berpendirian mendahulukan kakek. Dan bahwa tongkat kami ini lebih bermanfaat daripada Nabi. serta menafsirkan al-Qur’an menurut kehendak hawa nafsu sendiri. seperti berikut: “Bahwa mazhab kami dalam Ushuluddin (Tauhid) adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dalam hal masalah furu’ (fiqh) kami cenderung mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah.” Kemudian dalam sebuah risalah yang dikirimnya kepada `Abdurrahman bin `Abdullah. tafsir dan hadith. dan mereka membohongi orang banyak dengan berkata: `Bahwa kami suka mentafsirkan Qur’an dengan selera kami. bukan muqallid. menghina Nabi kita Muhammad SAW’ dan dengan perkataan `bahwa jasad Nabi SAW itu buruk di dalam kuburnya. Imamiyah dan lain-lain lagi. Syeikh Ibnu `Abdul Wahab. Dan kami tidak percaya kepada ulama. sebagai tuntunan yang dipegang oleh para Imam Muslimin. hal. Seterusnya beliau berkata: “Adapun yang mereka fitnah kepada kami. juga tidak seorang pun di antara para pengikut kami yang berani mendakwakan dirinya dengan demikian. Malahan ada yang lebih keji. Kami tidak pernah mengingkari (melarang) seseorang bermazhab dengan salah satu daripada mazhab yang empat. Hanya ada beberapa masalah yang kalau kami lihat di sana ada nash yang jelas. dan dia mendakwakan dirinya sebagai mujtahid. serta dipegangi pula oleh salah seorang Imam empat.” Demikianlah bunyi isi tulisan kitab Shiyanah al-Insan. Kami tidak pernah sama sekali mengaku bahwa kami sudah sampai ke tingkat mujtahid mutlaq. dan setelah kami periksa dengan teliti tidak ada yang menasakhkan. dalam bukunya yang berjudul Shiyanah al-Insan di halaman 473 seperti berikut: “Sebenarnya tuduhan tersebut telah dijawab sendiri oleh Syeikh Ibnu `Abdul Wahab sendiri dalam suatu risalah yang ditulisnya dan dialamatkan kepada `Abdullah bin Suhaim dalam pelbagai masalah yang diperselisihkan itu. atau yang mentaskhsiskannya atau yang menentangnya. meskipun menyalahi mazhab kami (Hambali).Musuh-musuhnya pernah menuduh bahwa Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah melarang para pengikutnya membaca kitab fiqh. Diantaranya beliau menulis bahwa semua itu adalah bohong dan kata-kata dusta belaka. sudah tentu dengan maksud untuk menutup-nutupi dan menghalanghalangi yang hak. yaitu al-Allamah Syeikh Muhammad Basyir as-Sahsawani. baik dari Qur’an mahupun Sunnah. menulis dalam risalahnya sebagai ringkasan dari beberapa hasil karya ayahnya. Apa yang dituduh dan difitnah terhadap Syeikh Ibnu `Abdul Wahab itu. seperti dalam masalah warisan yang menyangkut dengan kakek dan saudara lelaki. seprti mazhab Rafidhah. Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: “Aqidah dan agama yang aku anut.

maka orang itu akan diberikan kelonggaran dan kebebasan dari segala beban dan tanggungan atau hutang sekalipun. Sebagian dari surat-surat ini sudah dihimpun. karena akan dinikahkan dengan pemuda lainnya untuk mengangkat derajat golongan kami. kecuali jika semata-mata dari jauh hanya datang untuk berziarah ke maqamnya. Dan adalah sunnah berziarah kepada kuburnya. berupa buku-buku mahupun surat-surat yang tidak terkira banyaknya. kecuali yang dapat kami katakan hanya “Subhanaka – Maha suci Engkau ya Allah” ini adalah kebohongan yang besar. Selain itu kami juga dituduh tidak mahu menerima bai’ah seseorang sehingga kami menetapkan atasnya `bahwa dia itu bukan musyrik begitu juga ibu-bapaknya juga bukan musyrik. seorang pemimpin besar dalam suatu gerakan perubahan . apabila ia tetap bertauhid kepada Allah dalam semua ibadahnya.” Tantangan Dakwah Salafiyyah Sebagaimana lazimnya. maka ketahuilah: bahwa kesemuanya itu adalah suatu penghinaan terhadap kami.a. Surat-suratnya itu dibalas oleh pihak yang menerimanya.” (Shiyanah alInsan) Khusus tentang Nabi Muhammad SAW. Dan barangsiapa yang menggunakan waktunya yang berharga untuk membaca selawat ke atas Nabi. jika seseorang yang mengikuti ajaran agama sesuai dengan kami. maka orang itu hukumnya tidaklah keluar dari Islam (murtad). Ini tidak termasuk buku-buku yang sangat berharga yang . mereka telah melakukan kebohongan yang amat besar terhadap kami. Karena Beliau itu lebih utama dari mereka. kemudian berziarah ke maqamnya. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkata: “Dan apapun yang kami yakini terhadap martabat Muhammad SAW bahwa martabat beliau itu adalah setinggi-tinggi martabat makhluk secara mutlak. Dan kami memaksa menikahkan seseorang yang tidak kufu serta memaksa seseorang yang tua umurnya dan ia mempunyai isteri yang muda untuk diceraikannya. riba’ dan minum arak. Kemudian dikatakannya pula. Mungkin kalau dibukukan niscaya akan menjadi puluhan jilid tebalnya. sehingga menjadi beratus-ratus banyaknya. sebagian lainnya sedang dalam proses penyusunan. selawat yang datang daripada beliau sendiri. serta kami mengkufurkan orang-orang yang hidup sesudah abad keenam. terutama setelah Syeikh menyebarkah dakwahnya dengan tegas melalui tulisan-tulisannya. yang dicipta oleh musuh-musuh agama ataupun teman-teman syaithan dari menjauhkan manusia untuk mengikuti ajaran sebersih-bersih tauhid kepada Allah dan keikhlasan beribadah kepadaNya. Namun Sunat juga berziarah ke masjid Nabi dan melakukan solat di dalamnya. dengan tidak diragukan lagi. Bahwa Rasulullah SAW mendengar salam orang yang mengucapkan kepadanya.antara yang hak dan batil. meskipun berulang-ulang. begitu juga seperti berzina. diedit serta diberi ta’liq dan sudah diterbitkan. maka barangsiapa menuduh kami dengan hal-hal yang tersebut di atas tadi. Kami dituduh tidak mahu mengakui kebenaran para ahlul Bait r. seperti melakukan pembunuhan terhadap seseorang Muslim tanpa alasan yang wajar. Oleh karena itu. Dan Beliau itu hidup di dalam kuburnya dalam keadaan yang lebih daripada kehidupan para syuhada yang telah digariskan dalam Al-Qur’an.’ Dikatakan lagi bahwa kami telah melarang manusia membaca selawat ke atas Nabi SAW dan mengharamkan berziarah ke kubur-kubur. Malah kami dianggap mujassimah (menjasmanikan Allah). kecuali yang mengikuti kami. dan tidak kekal dalam neraka. Maka semua tuduhan yang diada-adakan dalam hal ini sungguh kami tidak mengerti apa yang harus kami katakan sebagai jawapan. Barangsiapa mengaku dan menyaksikan bahwa apa yang dituduhkan tadi adalah perbuatan kami. baik dari dalam maupun dari luar Islam. Kami beri’tiqad bahwa seseorang yang mengerjakan dosa besar. Suratsurat itu dikirim ke segenap penjuru negeri Arab dan juga negeri-negeri Ajam (bukan Arab). maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab pun tidak lepas dari sasaran permusuhan dari pihak-pihak tertentu. maka ia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Namun Syeikh menghadapi semuanya itu dengan semangat tinggi. Adapun buku-buku yang sempat ditulisnya itu berupa buku-buku pegangan dan rujukan kurikulum yang dipakai di madrasah-madrasah ketika beliau memimpin gerakan tauhidnya. Perang pena yang terus menerus berlangsung itu. yang bererti musuh mereka yang harus segera diperangi. 2. mereka menganggap bahwa orang itu membenci auliya’ dan orang-orang soleh. Mereka mencaci-maki Syeikh habis-habisan dan beliau dituduh sebagai murtad. . lalu dengan pena dan seterusnya dengan senjata. Golongan yang takut kehilangan pangkat dan jawatan. demi mendukung kumpulan mereka untuk memusuhi dakwah Wahabiyah. Golongan ulama khurafat. Di mana anak cucunya ini juga ditakdirkan Allah menjadi ulama. Lalu menganggap Syeikh dan para pengikutnya seperti yang diberitakan. Mereka hanya taqlid belaka dan percaya saja terhadap beritaberita negatif mengenai Syeikh yang disampai. telah didukung sepenuhnya oleh Amir Muhammad bin Saud. Demikianlah perjuangan Syeikh yang berawal dengan lisan. Golongan ulama taashub. yang mana mereka tidak banyak tahu tentang hakikat Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dan hakikat ajarannya. meminta bantuan dan meminta syafaat padanya. penguasa Dar’iyah. Maka golongan ini memusuhi beliau supaya dakwah Islamiyah yang dilancarkan oleh Syeikh yang berpandukan kepada aqidah Salafiyah murni gagal karena ditelan oleh suasana hingar-bingarnya penentang beliau. 3. Tentangan maupun permusuhan yang menghalang dakwahnya.kan oleh kumpulan pertama di atas sehingga mereka terjebak dalam perangkap Ashabiyah (kebanggaan dengan golongannya) yang sempit tanpa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari belitan ketaashubannya. sebagai orang yang ingkar terhadap ijma’ ulama dan pelbagai macam tuduhan buruk lainnya. Demikianlah seterusnya. Beliau pertama kali yang mengumandangkan jihadnya dengan pedang pada tahun 1158 H. Merekalah yang meneruskan perjuangan al-maghfurlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab. sabar dan beliau tetap melancarkan dakwah bil lisan dan bil hal. Mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan lalu dijadikan sebagai masjid untuk bersembahyang dan berdoa di sana dan mempersekutu. dan mereka menjawabnya. yang mana mereka melihat yang haq (benar) itu batil dan yang batil itu haq. Mereka menuduh dan memfitnah Syeikh sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan. mereka memperalatkan golongan ulama tertentu. akan tetapi berterusan sampai kepada anak cucunya. anti Auliya’ dan memusuhi orang-orang shaleh serta mengingkari karamah mereka. semua itu adalah agama dan ibadah. dengan tenang. yaitu. muncul dalam dua bentuk: 1. sebagai kaum Khawarij. bukan hanya terjadi di masa hayat Syeikh sendiri. Bagi yang terakhir. Syeikh menulis suratsurat dakwahnya kepada mereka. yang mana akhirnya terjadilah perang perdebatan dan polemik yang berkepanjangan di antara Syeikh di satu pihak dan lawannya di pihak yang lain.sempat ditulis sendiri oleh Syeikh di celah-celah kesibukannya yang luarbiasa itu. Pada hakikatnya ada tiga golongan musuh-musuh dakwah beliau: 1. Atas nama politik yang berselubung agama. yang dibantu oleh para muridnya dan pendukung-pendukung ajarannya. tanpa mempedulikan celaan orang yang mencelanya. Demikianlah tiga jenis musuh yang lahir di tengah-tengah nyalanya api gerakan yang digerakkan oleh Syeikh dari Najd ini.kan Allah dengan penghuni kubur. Permusuhan atau tentangan atas nama ilmiyah dan agama. Dan jika ada orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan jahiliyah yang telah menjadi adat tradisi nenek moyangnya. pengaruh dan kedudukan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang da’i ilallah. sehingga masyarakat Islam pada ketika itu telah kembali kepada ajaran agama yang sebenar-benarnya. pasti dakwahnya akan surut. Alangkah benarnya firman Allah SWT: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami. yang pembuatannya mesti menggunakan unsur besi. yaitu dari tahun 1158 hinggalah akhir hayatnya pada tahun 1206 H. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi umat manusia. besi baja yang mempunyai kekuatan dahsyat. apabila tidak didukung oleh kekuatan yang mantap. Sungguh besi itu amat besar manfaatnya bagi kepentingan umat manusia yang mana al-Qur’an menyatakan dengan Wama nafiu linasi yaitu dan banyak manfaatnya bagi umat manusia. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. mereka dibekalkan dengan Kitab yang di dalamnya terdapat pelbagai macam hukum dan undang-undang. Demikianlah Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dalam dakwah dan jihadnya telah memanfaatkan lisan. baik dan buruk serta haq dan batil. sama ada yang dibawa oleh Nabi. Dengan demikian. peluru. demi tertegaknya kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat manusia. melainkan jika mereka diiring dengan senjata. Apatah lagi jika dipergunakan bagi kepentingan dakwah dan menegakkan keadilan dan kebenaran seperti yang telah dimanfaatkan oleh Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab semasa gerakan tauhidnya tiga abad yang lalu. Di samping itu pula. yaitu berupa senjata tajam. Namun pada akhirnya orang akan jemu dan secara beransur-ansur dakwah itu akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Akan tetapi bagi orang zalim dan suka melakukan kejahatan. senjata api. kapal perang. pena serta pedangnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. mahupun oleh para ulama. meskipun pada tahap pertama mengalami kemajuan. maka kekuatan yang paling ampuh untuk mempertahankan dakwah dan pendukungnya. sudah tidak kelihatan lagi di seluruh negeri Najd. maka maqam-maqam yang didirikan dengan kubah yang lebih mewah dari kubah masjid-masjid. Yang demikian itu telah dilakukan terus menerus oleh Syeikh Muhammad selama lebih kurang 48 tahun tanpa berhenti.” (al-Hadid:25) Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT mengutus para RasulNya dengan disertai bukti-bukti yang nyata untuk menumpaskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. maka waktu itulah perlunya memainkan peranan senjata. keamanan dan ketenteraman masyarakat menjadi stabil dan merata di kota mahupun di . sesuai dengan tuntunan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. Oleh karena itu. dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan RasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. dan orang ramai mula berduyunduyun pergi memenuhi masjid untuk bersembahyang dan mempelajari ilmu agama. tidak lain harus didukung oleh senjata. Juga Allah menciptakan neraca (mizan) keadilan. nuklir dan lain-lain lagi. Orang yang mempunyai akal yang sehat dan fikiran yang bersih akan mudah menerima ajaran-ajaran agama. senapan. Karena masyarakat yang dijadikan sebagai objek daripada dakwah kadangkala tidak mampan dengan lisan mahupun tulisan. yang mana beliau dapat menyaksikan sendiri akan kejayaan dakwahnya di tanah Najd dan daerah sekelilingnya. meriam. Adalah suatu kebahagiaan yang tidak terucapkan bagi beliau. keterangan dan penjelasan. dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Mizan/neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. yang diperhambakan oleh hawa nafsunya. Amar ma’ruf ditegakkan. mereka tidak akan tunduk dan tidak akan mau menerimanya. Namun semua itu tidak mungkin berjalan dengan lancar dan stabil tanpa ditunjang oleh kekuatan besi (senjata) yang menurut keterangan al-Qur’an al-Hadid fihi basun syadid yaitu. di waktu baginda mengajak kaum Quraisy kepada agama Islam pada waktu dahulu. akan tetapi mereka harus diiring dengan senjata.

pertanian. Masjid-masjid telah penuh dengan penuntut-penuntut ilmu yang belajar tentang pelbagai macam ilmu Islam. Syeikh Ali bin Husin. . Manakala Gubernur Mekah mengetahui sebab pengepungan tersebut (waktu itu Mekah di bawah pimpinan Syarif Husin). namun mereka tidak mau menerimanya. begitu juga oleh murid-murid dan pendukung-pendukung dakwahnya. maka hanya ada dua pilihan baginya. Penaklukan Tha’if tidak begitu banyak mengalami kesukaran karena sebelumnya Imam Saud bin `Abdul `Aziz telah mengirimkan Amir Uthman bin `Abdurrahman al-Mudhayifi dengan membawa pasukannya dalam jumlah yang besar untuk mengepung Tha’if. Syeikh Sulaiman bin `Abdullah bin Muhammad dan lain-lain. dan meminta syafaat serta berkat daripadanya.desa. lalu berduyun-duyun datang ke tempat itu meminta syafaat. Kemudian. rekan seperjuangan Syeikh semasa beliau masih hidup. pasukan Saud segera masuk ke kota Mekah untuk kemudian menguasainya tanpa perlawanan sedikit pun. Mula-mula beliau bersama pasukannya berjaya menduduki Tha’if. dan meminta agar dikabulkan hajat pada ahli kubur atau dengan mempersekutukan si penghuni kubur itu dengan Allah SWT. Sebelas tahun setelah meninggalnya kedua tokoh mujahid ini. maka sasaran dakwahnya kini ditujukan ke negeri Mekah dan negeri Madinah (Haramain) dan daerah Selatan Jazirah Arab. Setelah beliau meninggal dunia. sehingga dalam waktu singkat negeri Tha’if menyerah dan jatuh ke tangan Salafy (pengikut Syaikh Muhammad). yaitu melarikan diri ke Jeddah. tarikh Islam. perjuangan tersebut diteruskan pula oleh anak-anak dan cucu-cucunya. menyerah kepada pasukan Imam Saud atau melarikan diri ke negeri lain. yaitu Syeikh dan Amir Ibnu Saud. Yang dipelopori oleh anak-anak Syeikh sendiri. Ia memilih pilihan kedua. Di Tha’if. Masyarakat setempat menjadikan maqam ini sebagai tempat ibadah. Pasukan ini terdiri dari orang-orang Najd dan daerah sekitarnya. Berangkatlah Imam Saud bin `Abdul `Aziz menuju tanah Haram Mekah dan Madinah (Haramain) yang dikenal juga dengan nama tanah Hijaz. Syeikh Ibrahim bin Muhammad.a. perdagangan. Setelah kejayaan Syeikh Muhammad bersama keluarga Amir Ibnu Saud menguasai daerah Najd. Dari kalangan murid-murid beliau yang paling menonjol ialah Syeikh Hamad bin Nasir bin Mu’ammar dan ramai lagi jamaah lainnya dari para ulama Dar’iyah. Mereka tetap bertahan pada ajaran-ajaran nenek moyang yang mengkeramatkan kuburan dan mendirikan masjid di atasnya. Dan dari cucu-cucunya antara lain ialah Syeikh `Abdurrahman bin Hasan. pertukangan dan lain-lain lagi yang mana semuanya itu diajarkan di masjid dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. kemudian tampillah Imam Saud bin `Abdul `Aziz untuk meneruskan perjuangan pendahulunya. Imam Saud adalah cucu kepada Amir Muhammad bin Saud. hadith. Mula-mula Syeikh menawarkan kepada mereka dakwahnya melalui surat menyurat terhadap para ulamanya. pasukan muwahidin membongkar beberapa maqam yang di atasnya didirikan masjid. Syeikh Ali bin Muhammad. Syeikh Husin bin Muhammad. namun mereka pun tidak ketinggalan dalam hal ilmu-ilmu keduniaan seperti ilmu ekonomi. di antara maqam yang dibongkar adalah maqam Ibnu Abbas r. meminta berkat. Syeikh kemudian mengirim guru-guru agama dan mursyid-mursyid ke seluruh pelusuk desa untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat setempat terutama yang berhubungan dengan aqidah dan syari’ah. Oleh karena itu Ibnu `Abdul `Aziz tidak mengalami banyak kerugian dalam penaklukan negeri Tha’if. terutama tafsir. Dari Tha’if pasukan Imam Saud bergerak menuju Hijaz dan mengepung kota Mekah. ilmu qawa’id dan lain-lain lagi. Meskipun kecenderungan dan minat mansyarakat demikian tinggi untuk menuntut ilmu agama. seperti Syeikh Imam `Abdullah bin Muhammad.

Keluarga Saud sangat baik terhadap rakyat terutama pada kalangan fakir miskin yang mana pihak kerajaan memberi perhatian yang berat terhadap nasib mereka. mursyid serta hakim untuk ditugaskan di daerah Hijaz. Setelah delapan tahun wilayah ini berada di bawah kekuasaan Imam Saud. sekaligus mereka menyadari bahwa sesungguhnya gerakan Wahabi tidak lain adalah sebuah gerakan Aqidah murni dan patut ditunjang serta didukung oleh seluruh umat Islam. bahkan musuh dari pihak dalam Islam sendiri apalagi dari luar Islam. Akhirnya. keluarga Saud tidaklah memperlaku. pihak Mesir maupun Turki sudah mulai jemu dan bosan menghadapi peperangan yang berkepanjang. isteri pertama Nabi kita Muhammad SAW. yaitu dari tahun 1226 hingga 1234 H. Selang dua tahun setelah penaklukan Mekah. Madinah pun dalam waktu yang singkat saja telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Muwahhidin di bawah panglima Putera Saud bin Abdul Aziz.a.kan rakyat dengan sesuka hati.Maka semua lambanglambang kemusyrikan yang didirikan di atas kuburan yang berbentuk kubah-kubah masjid di seluruh Hijaz. setelah lima tahun berlangsung perang saudara di antara Mesir-Turki dan Wahabi. Walaupun sebagai sebuah daerah yang ditaklukan. semuanya diratakan. peristiwa ini berlaku pada tahun 1220 H. kota suci Mekah sudah berada di bawah kekuasaan muwahidin sepenuhnya. Muharram 1218 H. yang semuanya itu boleh mengundang kemusyrikan bagi kaum Muslimin. Dalam masa perang tujuh tahun itu tidak sedikit kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Seperti halnya di Mekah. pasukan Imam Saud bergerak menuju Madinah. Dan sejak itulah status sosial dan ekonomi masyarakat Hijaz secara berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali. pemerintah Mesir bersama sekutunya Turki.Tepat pada waktu fajar. secara diam-diam gerakan muwahidin terus melakukan gerakan dakwah dan mencetak kader-kadernya demi penerusan gerakan aqidah di . terutama dari pihak pasukan Najd dan Hijaz. terutama Mekah dan Madinah dari tangan muwahidin sekaligus hendak mengusir mereka keluar dari daerah tersebut. Dengan demikian. pasukan muwahidin sentiasa mengutamakan sasarannya untuk menghancurkan patung-patung yang dibuat dalam bentuk kubah di perkuburan yang dianggap keramat. tenteram dan tertib. sehingga semua lapisan masyarakat merasa aman. da’i. Bersamaan dengan itu mereka melantik sejumlah guru. Dalam dua tahun terakhir menjelang selesainya peperangan. yaitu karena pergerakan muwahidin mendapat banyak tantangan dari pihak musuh-musuhnya. secara perlahan-lahan mereka sedar bahwa mereka telah keliru. yang selama ini sangat mereka inginkan. seperti yang telah diterangkan pada kisah yang lalu. Peperangan ini telah berlangsung selama tujuh tahun. Tetapi syukur alhamdulillah. selain kerugian harta benda. mengirimkan pasukannya untuk membebaskan tanah Hijaz. Akhirnya pasukan Mesir dan Turki menyerbu ke negeri Hijaz untuk membebaskan kedua kota suci Mekah dan Madinah dari cengkaman kaum muwahiddin. tidak sedikit pula kerugian nyawa dan korban manusia. termasuk kubah yang didirikan di atas kubur Khadijah r. Seperti biasa. daerah Haramain (Mekah – Madinah) telah jatuh ke tangan muwahidin. Dan tetaplah kawasan Hijaz berada di bawah kekuasaan muwahidin (Saudi) yang dipimpin oleh keluarga Saud sehingga pada tahun 1226 H. Oleh karena musuh-musuh gerakan Salafiyyah tidak mempunyai kekuatan yang memadai untuk menentang pergerakan Wahabiyah. Adapun sebab campurtangan pemerintah Mesir dan Turki itu adalah seperti yang telah dikemukakan pada bahagian yang lalu. yang bertujuan sama yaitu untuk mematikan dan memadamkan api gerakan dakwah Salafiyyah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. sehingga terjadilah peperangan di antara Mesir bersama sekutunya Turki di satu pihak melawan pasukan muwahidin dari Najd dan Hijaz di pihak lain.an itu. maka mereka menghasut pemerintah Mesir dan Turki dengan menggunakan nama agama.

mengajar. Khususnya daerah Hijaz dengan kota Mekah dan Madinah. yaitu semenjak perlanggaran Mesir dan sekutunya pada tahun 1226 -1342. Amir Muhammad bin Saud al-Awal. kini telah berubah menjadi suasana yang penuh aman dan damai menyebabkan syiar Islam kelihatan di mana-mana di seluruh tanah Hijaz. Sedangkan syi’ar kemusyrikan sudah hancur diratakan dengan tanah. suasana Najd dan sekitar. Amin. Semenjak kekuasaan dipegang oleh Amir Turki bin `Abdullah. Dan barulah kembali ke tangan mereka pada tahun 1343 H. Jenazahnya dikebumikan di Dar’iyah (Najd). dalam usia 92 tahun. setelah puas melihat hasil kemenangannya di seluruh negeri Dar’iyah dan sekitarnya. Dan Allah telah memanjangkan umurnya sampai 92 tahun. Namun setelah Raja Faisal menaiki tahta menjadi ketua negara Saudi. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis. setelah Mekah – Madinah kembali ke pangkuan Arab Saudi pada tahun 1343. meskipun kedua bangsa itu tetap terjalin ukhuwah Islamiyah. Semua kekacauan di tanah Hijaz boleh dikatakan berakhir pada tahun 1239 H. perasaan yang lega. Suasana yang sebelumnya penuh dengan huru-hara dan saling berperang. hubungan Saudi – Mesir tetap tidak begitu baik yang mana tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut. hubungan Saudi – Mesir disambung kembali hingga kini. bersamaan dengan tahun 1793 M. Wafatnya Muhammad bin `Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar’iyah. dan menerima segala amal solehnya serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. begitu lama terputus hubungan dengan Kerajaan (daulah) Saudiyah. di bawah kepemimpinan Imam Turki bin `Abdullah bin Muhammad bin Saud. cucu keempat dari pendiri dinasti Saudiyah. Menurut sejarah. tidak lagi ke perkuburan dan makhluk-makhluk lainnya. Najd dan sekitarnya. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Begitu juga dakwah Salafiyyah telah tersebar secara meluas dan merata ke seluruh pelusuk Najd dan sekitarnya. berdakwah dan berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Muhammad bin `Abdul Wahab menghadap Tuhannya. dengan hati yang tenang. para ulama serta para Khutaba. yaitu di saat daulah Saudiyah dipimpin oleh Imam `Abdul `Aziz bin `Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin `Abdullah bin Muhammad bin Saud. sehingga beliau dapat menyaksikan sendiri kejayaan dakwah dan kesetiaan pendukung-pendukungnya. Kemudian. Berakhirnya peperangan yang telah memakan waktu tujuh tahun tersebut.nya berangsur-angsur pulih kembali. Semuanya itu adalah berkat pertolongan Allah dan berkat dakwah dan jihadnya yang gigih dan tidak kenal menyerah waktu itu. membikin dakwah Salafiyyah mulai lancar kembali seperti biasa. yang bererti lebih kurang seratus duapuluh tujuh tahun wilayah Hijaz terlepas dari tangan dinasti Saudiyah.masa-masa akan datang. adik sepupu Amir Saud bin `Abdul `Aziz yang disebutkan dahulu. . sehingga memungkinkan bagi keluarga Saud (al-Saud) bersama keluarga Syeikh Muhammad (al-Syeikh) untuk melancarkan kembali dakwah mereka dengan lisan dan tulisan melalui juru-juru dakwah. Ibadah hanya kepada Allah. Beliau kembali ke Rahmatullah pada tanggal 29 Syawal 1206 H. dibanding ke maqam-maqam yang dianggap keramat seperti sebelumnya. Masjid mulai kelihatan semarak dan lebih banyak dikunjungi oleh umat Islam.

Afghani lalu mempelajari penyakit yang diderita umat. Jamaluddin Al Afghani lahir di Asadabad 1254 H/ 1838 M. Pada waktu umur 8 tahun Afghani sudah mulai bergelut dengan berbagai ilmu setidaknya ada empat . Sebagai seorang dokter umat Afghani sangat berhati-hati dalam pengobatan ini karena pengobatan yang salah akan berakibat penyakit umat akan bertambah parah. Anam Biografi Jamaluddin Al Afghani Mukaddimah Menulis tentang biografi Afghani laksana menulis catatan kehidupan masyarakat falsafah yang diidamkan oleh Abu Bakar Arrazi dalam salah satu bukunya tentang falsafah. Siapakah sebenarnya Jamaluddin Al Afghani ? anda yang penasaran silahkan menyimak beberapa kisah pejuang Islam tersebut berikut ini : Latar belakang keluarga Afghani Namanya adalah Jamaluddin Al Afghani bin Shaftar. maka pantas kalau seandainya mereka berebut untuk memilikinya sebagaimana sahabat Salman Alfarisi pernah diperebutkan antara golongan muhajirin dan Anshor. Hanya saja menurut data yang akurat bahwa Afghani dilahirkan di Iran. Tentunya ucapan Rasulullah ini mengandung makna yang lebih dalam lagi. Sedang orang Turki menganggap Afghani adalah kelahiran Azerbaijan. Keluarga Afghani punya pengaruh yang sangat kuat di hati warga Afghanistan sehingga siapapun orang yang menguasai wilayah Afghanistan akan berpikir dua kali lipat untuk memusuhi keluarga Afghani. Adapun orang India menjadikan desa Syirut sebagai tanah kelahiran Afghani. Abbas El Akkad dalam catatannya 1954 menulis tentang Afghani : Afghani telah menguasai paham materealisme secara detail jauh sebelum paham Marxisme merambah benua Eropa.Jamaludin Al Afgani Pejuang Islam masa kini gigih menentang kezaliman dan tirani ( 1838 M. Orang orang Iran mengklaim bahwa Afghani adalah kelahiran Asadabad Iran.1897 M ) Oleh : A. tapi keluarga Afghani sempat diasingkan ke Kabul ketika wilayah Afghan di rebut oleh Muhammad Khan. Islam Mensyariatkan zakat tak lain untuk mencegah ketamakan dan egoisme. tapi Rasulullah menengahi perdebatan ini dan memberi keputusan : “Salman adalah dari golongan kami ahli bait”. dari keluarga yang terpandang di Afghanistan. adapun mengenai perbedaan dan perdebatan seputar tempat kelahirannya menunjukkan bahwa Afghani adalah sosok yang sangat menakjubkan dan menjadi milik umat. Afghani akhirnya menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita umat saat itu adalah akibat umat islam yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran islam secara benar. sementara sosialisme yang digembar-gemborkan oleh barat berdiri diatas pondasi kedengkian dan persaingan mengejar materi diantara mereka. S. dan disaat Eropa berada dalam puncak kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan yang mencengangkan dunia dan di saat Eropa menuduh Islam bertanggungjawab atas kemunduran umat Islam. menurut Afghani sosialisme yang sangat ideal adalah sosialisme islam yang tujuan utamanya untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Afghani hidup di zaman ketika umat Islam berada dalam keadaan lemah akibat penjajahan yang berkepanjangan. Afghani bisa dikatakan aktivis umat yang hampir kehidupannya dihabiskan untuk berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain demi untuk merealisasikan cita-citanya yaitu mempersatukan umat dan bersama mengusir penjajah dari bumi timur. Nasabnya sampai kepada salah seorang ahli hadits Imam Turmudzi dan silsilahnya sampai kepada sayyidina Husein bin Ali bin Abi Thalib. dan obat yang paling mujarab adalah mengajak umat Islam untuk bersatu dan kembali kepada ajaran agama mereka sebagaimana ucapan amir Syakib Arselan bahwa kemunduran yang dicapai umat Islam karena menjauhi agama mereka. Muhajirin mengatakan : “Salman adalah golongan kami karena ia telah hijrah untuk mencari kebenaran” sedang golongan Anshor berkata : “Salman adalah golongan kami karena sebelum Rasulullah datang ke Medinah Salman telah lama bersama kami”.

Kemudian terjadilah peperangan besar antara Ali Khan yang dibantu Inggris melawan Muhammad A`dham dan Abdurrahman. mereka tak bisa menahan tangisan mereka karena sedih dengan kondisi mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan penjajah Inggris. Diantara pidatonya d depan rakyat India : “Ketahuilah bahwa tangisan tidak pantas kalian lakukan. tasawwuf ). ia sampai ke Makkah tahun 1273 H/ 1857 dan setelah itu ia kembali ke Afghanistan yang saat itu masih dibawah Muhammad Khan.selama di Mesir inilah Muhammad Abduh bertemu dengan Afghani dan berusaha untuk menimba ilmu darinya. falsafah. Afghani di Mesir Afghani kemudian menuju ke mesir dan tinggal disana kurang dari 40 hari. Akhirnya Afghan berangkat melalui jalan India 1285 H/ 1868 M dan disambut dengan hangat dan ia menetap di sana kurang dari sebulan. Sementara itu salah seorang menteri rafiq Khan mengusulkan supaya semua saudara Ali Khan ditangkap dan ditawan. teori alam dan ketuhanan). Kemudian yang memimpin Harah adalah putra mahkota Ali Khan 1280 H/1863M. Menurutan Makhzumi Pasha bahwa rakyat India ketika mendengar pidato Afghani yang sangat menyentuh hati mereka. dan Muhammad Amin. balaghah) . Sultan muhammad Ghaznawi datang ke india tidak dengan menangis melainkan dengan mengangkat senjnata menentang kezaliman” . Selama di Turki ini Afghani mulai .Afghani kemudian minta ijin untuk menunaikan haji dan ia diperbolehkan dengan syarat tidak melewati jalan Iran karena dikhawatirkan ia akan bertemu dengan muhammad A`dham. Muhammad Aslam. fiqh. Afghani di India Selama di India ini Afghani mengobarkan semangat rakyat India untuk melawan penjajah. dan ilmu pasti ( seperti matemateka. Dalam tentara Harah sendiri terdapat 3 orang yang berpengaruh yaitu Muhammad A`dham. ilmu syariah ( seperti tafsir. Sementara itu afghani tetap tinggal di kabul karena dengan nasabnya yang sampai kepada ahlul bait membuat ia dihormati rakyat kabul dan mendapat perlindungan dari mereka. Setahun kemudian kekuasaan direbut kembali oleh Muhammad A`dham Khan sehingga Afghani karena kedekatannya dengan Muhammad a`dham diuntungkan dengan kemenangan yang di raih Muhammad A`dham. Dalam peperangan ini pihak Ali Khan memperoleh kemenangan. hadits. A bdurrahman kemudian lari ke Bukhara sementara muhammad a` dham lari ke Naisabur Iran dan meninggal di sana. uhul fiqh. Kedokteran dan anatomi ). Belum genap setahun ia lalu ke Hijaz untuk menunaikan haji. ilmu rasio ( seperti mantiq. Selama di Mesir ia sering keluar masuk Al Azhar. astronomi. setelah enam bulan ia diangkat menjadi anggota majlis maarif. aljabar. Afghani beserta tentaranya mengepung kota ini sampai terdengar berita wafatnya Muhammad Khan. sharaf. Pada kesempatan ini Muhammad Abduh ditemani oleh Hasan Ath-thawil yang saat itu mengajar pelajaran mantiq di Azhar menghadap Jamaluddin Al Afghani. Banyak para pelajar Syiria yang memintanya untuk membacakan kitab Idzharul haq karangan Syaikh Rahmatullah Al Hindi.nahwu. ilmu kalam . politik. Sementara itu Muhammad A`dham bersama keponakannya Abdurrahman dapat menguasai kerajaan dan bahkan bisa membebaskan Muhammad Afdhal dari penjara Qaznah dan mengangkatnya sabagai amir Afghanistan. Setelah itu ia pergi ke India untuk mempelajari ilmu-ilmu pasti dengan metode Neo-Eropa. Afghani di Turki Ia lalu menuju ke Astana Turki. Ketika Muhammad Khan menuju ke Harah untuk menaklukannya dan menyerahkannya kepada sultan Ahmad Syah. Pada waktu umur 18 tahun ia telah menyelesaikan pengembaraannya di belantara ilmu sehingga ia muncul sebagai seorang yang mempunyai kemampuan dalam berbagai ilmu dan kepribadian yang menakjubkan. Ketika mereka mendengar rencana penangkapan ini mereka segera lari menuju ke daerah kekuasaan leluhur mereka.cabang ilmu yang ia kuasai : Ilmu bahasa Arab ( seperti. Ia bertemu dengan Ali Pasha dan mendapat penghormatan darinya.

Atas fitnah ini Khadevi Taufik yang sebelumnya mengagumi Afghani tiba-tiba termakan fitnah ini dan mengeluarkan intruksi untuk mengeluarkan Afghani dari Mesir.Mereka berusaha memfitnah Afghani yang sangat gandrung dengan filsafat yang mana saat itu banyak juga ulama Mesir yang membenci filsafat dan akhirnya pucuk dicinta ulampun tiba. Mustafa Fauzi Abdul Latif dalam bukunya yang berjudul “ Da`watu jamaluddin Al Afgani Fi Mizanil Islam “ menganggap Afghani sebagai penyebab rusaknya umat pada era modern ini. hanya saja kenabian adalah anugerah Allah sedang hikmah dicapai dengan berpikir dan bernalar. Di India ini Afghani menulis kitab yang berisi sanggahan terhadap kaum Dahriyyin yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan dan pembalasan terhadap manusia di akhirat. kalianlah yang telah membelah tanah untuk kalian tanami supaya untuk mengganjal perut kalian dan mencukupi keluarga kalian. Selama di Turki Afghani mengusulkan kepada Sultan Abdul Hamid untuk melakukan reformasi di bidang keagamaan dan politik. Diantara pidato Afghani yang ia sampaikan di kota Iskandariyah sebelum turunnya Khadevi Ismail dari tahtanya “ Engkau semua wahai para petani yan miskin. Berita ini tersebar luas sehingga Afghani berusaha untuk membela diri dan menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. wartawan dan beberapa menteri : “Hanya dengan ruh. Afghani kembali lagi ke India Afghani lalu kembali ke India 1879 M dan tinggal di Haiderabad. alam dan manusia. ruh tersebut bisa berbentuk nubuwwah atau hikmah. Lain lagi dengan Muhsin Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul “ Jamaluddin Al Afghani Al Mushlih Al Muftara Alaih” menganggap Afgani sebagai sosok yang reformis. Afghani memberi kesejukan baru dalam memahami falsafah karena falsafah yang ia ajarkan menyeimbangkan antara nalar dan amal dan juga dalam merenungi tentang ketuhanan.Semenjak saat itu nama Afghani mulai terkenal di seantero Mesir . polotik. tasawwuf. Afghani kembali lagi ke Mesir Selanjutnya ia menuju ke Mesir lagi dan tiba pada awal Muharram 1288H/ 1871 M. mengapa tidak kalian belah hati orang-orang yang telah memakan jerih payah kalian? “. Afghani . Paham ini berusaha untuk mencampakkan agama dalam kehidupan mereka dan tidak memberi kesempatan kepada agama untuk mengatur mereka. Afghgani adalah orang pertama yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Ada oreang yang membela mati-matian Afghani dan ada juga yang menuduhnya sebagai boneka penjajah dan anggota gerakan free mason. Saat itu keadaan ekonomi dan politik Mesir memburuk karena intervensi pihak Eropa kepada mereka yang berakhir dengan penurunan Khadevi Ismail. Ia mengajar llmu-ilmu Arab kuno dan buku-buku Eropa yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab seperti falsafah . sejarah. tubuh akan merasakan kebahagiaan hidup.berhubungan dengan Sultan Abdul Hamid. ilmuwan. Mereka mulai mempelajari secara detail tentang Afghani dan mencari letak kelemahan yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan nama Afghani atau paling tidak melenyapkan Afghani dari mesir. Anehnya pidato ini membuat Hasan Fahmi Affandi menuduh Afghani telah menyamakan antara kenabian dan hikmah.Afghani juga mengkritik keadaan rakyat Mesir yang membiarkan bangsa asing ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka.Dan setelah itu mulai muncul gelagat orang-orang yang tidak suka dengan Afghani dan berusaha mencari kesempatan untuk menjauhkan Afghani. Nabi dijaga dari kesalahan sedang orang bijak tidak luput dari salah. sosial. Ia mampu mengerakkan jiwa rakyat Mesir untuk menuntut kebebasan dan keadilan. Akhirnya setelah beberapa bulan di Astana ia memutuskan untuk pindah dan angkat koper dari Astana. Hukum Allah wajib kita ikuti sedang kata orang bijak kita ikuti selama tidak menyalahi hukum syariat “. Berikut cuplikan pidato Afghani didepan Darul Funun ( gedung kesenian ) yang dihadiri para tokoh pemerintahan. Oleh Riyadl Pasha ia diminta untuk tetap tinggal di Mesir dan dijanjikan fasilitas mengajar disana dan diimingi gaji 1000 pound. Nasib sial harus diterima Afghani karena banyak orang yang tidak suka dengan ketekunan Afghani dengan Filsafat padahal apa yang selama ini disampaikan oleh Afghani tak lain adalah apa yang pernah dilontarkan Alfarabi lewat citacitanya yang ia muat dalam kitabnya Ara`u Ahlil Madinah alfadhilah.

Setelah krisis di Mesir mereda Afghani dijinkan untuk keluar dari India dan pergi kemanapun. Abduh berpendapat bahwa akar ketertindasan umat karena kebodohan mereka selama ini sehingga memudahkan penjajah untuk bertindak seenaknya di tanah air mereka. kalau perlu mereka memutarbalikkan fakta dari keadaan yang sebenarnya. dan lainnya ). dan runtuhnya bangunan sosial kemasyarakatan. Pengakuan Muhamad Abduh sendiri bahwa tulisan tulisan di Al urwatul Wutsqo adalah ide Afghani. Revolusi Orabi . 18 edisinya yang terbit di Paris 13 maret 1884 sampai 17 oktober 1884 berisi tentang rencana pembentukan gerakan rahasia yang rencananya akan tersebar ke seluruh penjuru dunia yang bertujuan untuk membaskan bangsa-bangsa timur dari belenggu penjajah Inggris ( saat itu Inggris menguasai Mesir. Afghani diminta untuk tinggal di Kalkuta demi keamanan. Afghani ke Eropa dan merintis Al Urwatul Wutsqa Afghani kemudian ke Eropa dan disana ia menuju ke Paris yang saat itu baru saja merasakan iklim kebebasan setelah suksesnya revolusi Perancis dan jebolnya penjara Bastille lambang kezaliman. India. Namun beberapa bukti dan fakta mengungkapkan bahwa tulisan-tulsan tersebut adalah ide dari seorang Afghani berdasarkan alasan berikut ini : 1. Saat itu di Mesir sedang terjadi gejolak perang . Adapun sebab dari tidak berkembangnya faham ini adalah karena ia berdiri diatas pondasi yang lemah dan syariatnya yang rusak yang mana manusia yang mempunyai fitrah yang sehat akan menolaknya mentah-mentah”. dan tamaddun tak akan kuat kalau pondasinya tanpa agama. dan meletakkan pondasi hidup bebas. mereka dengan segala cara mewujukan cita-cita ini. 2. Di Paris inilah Afghani memanfaatkan iklim kebebasan dengan mendirikan lembaga Al Urwatul Wutsqa yang menerbitkan majalah bernama Al Urwatul Wutsqa dan mengajak kepada kaum muslimin untuk bersatu di bawah panji khilafah islamiyyah. Perdebatan seputar Al urwatul wutsqa Beberapa ide dan gagasan yang dilontarkan Jamaluddin Al aghani dalam majalah Al urwatul wutsqu sempat menjadi perdebatan panjang diantara para pengamat sejarah apakah tulisan-tulisan tersebut adalah pemikiran Afghani atau pemikiran Muhammad Abduh. Majalah Al Urwatul Wutsqa ini dilarang keras untuk masuk Mesir. Tahun 1883 Afghani menyerang pemikiran Ernest Renan yang menulis soal Islam dan ilmu yang dimuat dalam salah satu majalah di Perancis. Tidak dapat disangkal lagi bahwa agama sebenarnya adalah cara hidup bermasyarakat. Semenjak kegagalan revolusi Orabi. Ajaran dari paham ini adalah membuang agama dan mencampakkan semua kepercayaan agama. sebagaimana yang kita ketahui bahwa hubungan antara keduanya sebagai seorang guru dan murid sangat dekat sekali lebih-lebih ketika keduanya bertemu di Paris tahun 1884 dean bersama mendirikan Jamiyyah urwatul wutsqa yang pada akhirnya memberikan amanat kepada Afghani untuk menerbitkan majalah yang bercorak politik. Ini menunjukkan bahwa ide dari gerakan ini diotaki aleh satu orang yaitu Jamaluddin Al Afghani dan kecil kemungkinan Muhammad Abduh berada dibalik ide dan gagasan yang revolusioner ini. sedangkan peran Abduh hanyalah sebagai peneliti tulisan tersebut dan mengeditnya dan bahkan Afghanilah yang menyuruh Muhammad Abduh untuk menjadi pemimpin redaksi majalah tersebut. sosial dan keagamaan. 3. dan Sudan dan semua ini karena tekanan dari Inggris. majalah tersebut hanya terbit kurang dari 12 bulan . Rasulullah sendiri ketika melihat banyak kaum muslimin yang masih belum bisa baca tulis mewajibkan kepada tiap tawanan perang Badar untuk mengajar baca tulis kepada 10 pemuda-pemuda islam saat itu. Abduh kembali kepada pendapatnya semula bahwa untuk melawan penjajah tidak bisa dengan melakukan revolusi secepat itu melainkan dengan cara pelan-pelan yaitu dengan cara membenahi pendidikan dan pengajaran yang saat itu sangat lemah. Karena faktor tekanan dari penjajah Inggris. India. hasil yang mereka raih drai mukaddimah-mukaddimah yang mereka lakukan tak lain adalah timbulnya kerusakan dalam kehidupan masyarakat yang bertamaddun.dalam bukunya diatas juga menjawab pertanyaan Muhammad Washil tentang faham Naturalisme yang berkembang pesat di India saat itu yang mana faham ini mendapat dkungan kuat dari penjajah Inggris “ Para pengikut madzhab ini mengingikan lenyapnya agama.

Mengenal Madzhab dan pemikiran Afghani Madzhab yang dianut Afgani adalah Hanafi.Di Iran Ini Afghani mengajak kepada syah Iran untuk melakuan reformasi sosial dan memberlakukan sistem parlemen. Orang-orang menyukai Afghani dan membanjiri majlisnya yang penuh dengan nuansa ilmiyyah. atau rakitan-rakitan senjata dan bom pemusnah bukanlah kemajuan yang ideal karena kemajuan materi yang tidak diimbangi dengan kemajuan moral hanya akan menciptakan sebuah peradaban yang sangat lemah dan mudah diombang- . Selama penerbitan majalah ini Abduh sering tidak menetap ke Paris. Dari Paris Afghani menuju ke London untuk membahas soal revolusi Al Mahdi di Sudan tapi tidak mencapai kata sepakat. Keberadaan Afghani di Turki sangat menguntungkan Sultan Abdul Hamid. semangat beragamanya sebagaimana pengakuan orang-orang yang hidup pada masanya tak tertandingi. Setelah Afghani tiba ke Turki Sultan Abdul Hamid berusaha mencegah Afghani keluar dari Turki. kota-kota yang dihias dengan indah. Menurut Afghani adalah kemajuan yang hakiki berdiri diatas pondasi ilmu dan moral sementara kemajuan materi yang diraih barat dengan mendirikan bangunan-bangunan yang megah. tapi ia sering berpindah –pindah tempat. Muhammad Abduh sejak awal sebenarnya sangat tidak bersemangat untuk melakukan revolusi bersama Afghani. 4. Itulah mengapa ketika revolusi Orabi gagal Abduh kembali ke Beirut tahun 1885 untuk mempraktekan gagasannya untuk mereformasi pendidikan dan pengajaran umat. Afghani lalu ke Inggris dan mengecam habis Sah Iran dalam koran Dliyaul Khafiqin. Ini tak beda ketika Muhammad Rasyid Ridla yang notabene sebagai murid kesayangan Abduh selalu mencatat pelajaran tafsir yang diajarkan Abduh sehingga tafsir yang kita kenal dengan tafsir Al manar sebenarnya adalah penafsiran Muhammad Abduh yang dibukukan Rasyid Ridla. kalau toh Afghani menyuruh abduh untuk meneliti tulisan dan mengeditnya itu bukan hal yang aneh. bukankah sejak kecil Afghani telah mendalami ilmu bahasa Arab sehingga ia termasuk orang yang jenius dan diperhitungkan di bidang ini. Tapi hal ini berbeda dengan Afghani yang menganggap bahwa revolusi adalah cara yang ampuh untuk menghentikan tirani penjajah. Disini Afghani dirayu oleh syah Iran untuk ikut dalam membantu penjajah Inggris memadamkan revolusi Al Mahdi dan di imingi dengan jabatan namun Afghani sebagai pejuang umat tidak begitu saja takluk dengan rayuan ini. pabrik-pabrik kelas wah. meski tak bisa dipungkiri banyak pemahaman dari Rasyid Ridla yang masuk ke dalam tafsir tersebut. Jadi majalah ini tetap terbit meski tanpa kehadiran Abduh.Ketika Afghani masih di Mesir ia tidak merasa gengsi untuk ikut berada di tengahtengah khalayak. Afghani jarang menuliskan ide-idenya langsung kedalam buku melainkan ia sampaikan lewat ceramah-ceramah yang ia ajarkan langsung di depan murid-muridya. Afghani kembali ke Turki Setelah itu ia kembali ke Turki dan mendapat pengawalan dari Sultan Abdul hamid apalagi setelah terrdengar terbunuhnya syah Iran. Afghani menuju ke Iran Pada tahun 1303 H Afgani lalu kembali menuju Iran lagi. Ia juga konsisten terhadap pokok-pokok dan cabang dari madzhabnya. tapi meski demikian Ia tetap menjaga muruahnya sebagai orang yang mengenal agama.sendiri berakhir dengan kekalahan Mesir dan duduknya Inggris sebagai penjajah. 5. 7. karena seorang Afghani sebagai pemimpin revolusioner sesekali kadang akan membahayakan kedudukan Sultan Abdul Hamid. karena sebagai seorang guru Afghani berhak memerintahkan kepada muridnya apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Tuduhan bahwa Afghani tidak mahir dalam berbahasa Arab sehingga menyerahkan tugas penyerasian bahasa kepada Abduh adalah tidak benar. Kedatangan Afghani ke Turki kali ini sebenarnya atas undangan dari sultan abdul Hamid lewat Abul Huda Alhalabi. 6. Meski ia mengikuti madzhab tertentu tetapi komitmen Afghani terhadap Sunnah luar biasa. sehingga tak salah kalau Abduh sebagai muridnya mengabadikan ide Afghani dalam catatan pribadinya.

Dalam surat Al Mulk ayat 10 : Dan mereka kembali menyesali dirinya. Penulis sendiri sangat setuju dengan Afghani karena terbukti dalam sejarah peperangan awal Islam. kekuatan tak akan tumbang. Afghani juga berusaha untuk menyemangati umat Islam untuk melakukan ijtihad dan tidak pasrah mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui landasan dalil alias bertaklid buta. Afghani mengkririk sikap para politisi timur yang kurang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan “ Orang barat tetap komitmen terhadap apa yang mereka yakini benar meski itu sebenarnya salah. Afghani adalah orang yang cinta damai. Menurutnya pengkhinanat adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk menghadang penjajah dan tidak mau melakukannya dan justru malah menjilat kepada penjajah. Zaidiyyah. Jiwa agamis yang melekat pada Afghani yang mewarnai semua ide-ide dan angan-angannya. Afghani juga mengkritisi kaum fatalis yang tidak mau berjuang untuk mengusir penjajah dan hanya mengharapkan turunnya pertolongan Allah tanpa melakukan usaha dan ikhtiar. Tapi seorang muslim yang lurus menurut Afghani harus meyakini kebenaran qadla` dan qadar sebab iman kepada keduanya didasarkan pada nash yang qath`I dan sesuai dengan fitrah manusia. Afghani mengomentari keadaan umat saat itu “ Penyakit umat ini adalah mereka selalu ingin berpecah belah dan sepakat untuk tidak bersepakat “. Barat berusaha untuk melemahkan semangat nasionalisme timur dengan cara berusaha membuat orang timur mengingkari kemajuan yang telah mereka capai pada abad-abad sebelumnya disaat bangsa barat saat itu berada dalam masa kegelapan dan menganggap bahwa peradaban Arab. dan India tidak mempunyai peradaban dan sastra yang layak untuk dikenang. serta ilmu alam selalu didasarkan pada keyakinan adanya qadla` dan qadar. Jihad dalam Islam menurutnya dakwah untuk mengajak kepada agama dan moral ke seluruh penjuru dunia. Persia. Afghani juga mengkritik orang-orang yang menganggap bahwa kemunduran Islam karena mereka berpegang pada Qadla` dan qadar. Pemikiran Afghani dan gaya hidupnya mempunyai beberapa karakteristik antara lain : Watak ruhiyyah yang bisa dilihat dari segala tindakan Afghani baik ketika mengucapkan kata-katanya atau ketika ia diam. dan pilihan yang diberikan pada orang ahli kitab adalah dua hal yaitu memeluk islam atua membayar pajak. sementara orang timur tidak komitmen dalam segla hal meski itu benar “. sosial. kejayaan tak akan runtuh. Ia mengkritik orang yang taklid dalm aqidah tanpa mengetahui dalil. Ia mengatakan bahwa banyak negeri yang dibuka oleh Islam dengan damai.ambingkan. Perang Badar adalah diantara bukti bahwa kemenangan ynag dicapai umat Islam saat itu adalah merupakan kehendak Allah yang ingin menjadikan Islam sebagai agama yang unggul dan tak terkalahkan. Menurut Afghani ilmu sejarah. sementara banyak nash yang mengatakan bahwa kebahagian akan dicapai oleh orang yang mengunakan akalnya. Afghani adalah seorang Muslim sejati yang selalu menggunakan rasiomya. Sementara perang yang dilakukan bangasa barat adalah bertujuan untuk memecah ras. Wahabi. atau Khawarij yang berfaham Jabriyyah ( fatalisme ). Afghani mengkritik banyak orang yang rela membantu bangsa asing menginjak tanah mereka dan membiarkan bangsa sendiri di caplok penjajah. Menurutnya kalau seandainya kemampuan manusia menjadi ukuran dan standar untuk menganalisa kejadian sejarah dan sosial tentunya tidak ada orang lemah yang menjadi kuat. kaum muslimin selalu dapat memenangkan pertempurannya melawan musuh islam meski jumlah pasukan dan senjata mereka lebih sedikit. Menurut Afghani penjajahan yang lebih berbahaya adalah penjajahan dalam politik dan budaya. atau karena adanya keinginan untuk menjajah bangsa lain. bahkan semua aliran tersebut berpendapat bahwa manusia diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatannya dan inilah sebenarnya arti dari kebijaksanaan Tuhan dan keadilannya sehingga hanya orang yang beramal baik yang akan mendapat pahala surga dan orang yang beramal jahat yang akan mendapat siksa neraka. Kedua pilihan ini bertujuan untuk menghindari pertumpahan darah. Ismailiyyah. Kesadaran Moral yang tinggi yang menguasai seluruh perbuatannya. Afghani juga mengatakan bahwa tak ada orang islampun baik ia Sunni. katanya: “Sekiranya peringatan rasul itu kami dengarkan atau kami .

Afghani mungkin melihat penindasan-penindasan yang dilakukan kekuasaan Utsmani terhadap wilayah-wilayanh yang ada di sebagai bawahannya. Afghani berusaha membangunkan negeri-negeri Islam dari tidur panjangnya. Afghani juga melihat saat itu sistem kekuasaan yang ideal adalah pemberlakuan parlemen yang mana kekuasaan berdasarkan pada undang-indang dan aturan ynag membatasi kekuasaan absolut. Tapi anehnya Afghani tidak atau mungkin belum memberi kecaman kepada penjajah Perancis sementara Sultan Abdul Hamid sendiri berusaha untuk mengusir Perancis dari afrika timur. yang mana kita tidak akan lepas dari kemunduran kita ini kecuali dengan menempuh jalan ini. Hubungan antara Afghani dengan Sultan Abdul Hamid Afghani sebenarnya mendukung rencana sultan Abdul hamid untuk mendirikan Jamiah Syarqiyyah yang bertujuan untuk menyatukan kaum muslimin dalam pemikiran dan pergerakan mereka. Ia sangat membenci Inggris.. Sultan Abdul Hamid sengaja tidak memasukkan agenda Afghani sebagai agenda yang mendesak. 2. Mereka tak lain adalah kaum nasionalis dari anak-anak Turki Utsmani. sepaya kau dapat memahaminya”. Afghani menganggap bahwa pilihan yang tepat bagi masa depan peradaban Islam yang menjanjikan adalah dengan cara menolak penyakit taklid terhadap turats yang membabi buta dan tetap berpegang pada referensi-referensi islam ( Marji`iyyah Islamiyyah ). dan pasrah dengan semua yang mereka lakukan. Afghani mengatakan “ Kita sebagai orang Islam tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali apabila kemajuan dan tamaddun yang kita capai tidak didasarkan pada pondasi agama dan Al Qur`an. sehingga sangat ironis sekali kalau seharusnya dengan Islam membawa mereka untuk menang dan berkuasa berubah menjadi lemah dan takluk dibawah umat lain. . Afghani memberikan dukungan pada mereka karena mungkin melihat banyak faktor dan psikologi Afghani sendiri. Fenomena-fenomena yang membaik yang mengindikasikan kemajuan dan tamaddun saat ini sebenarnya adalah kemunduran.Dukungan yang diberikan Afghani kepada para kelompok yang berusaha membrontak kepada Sultan Abdul hamid. Sebagai catatan bahwa keinginan Afghani yang paling asasi adalah terwujudnya persatuan umat islam.…Agama adalah pilar Umat dan ia adalah satu-satunya rahasia seorang manusia dapat meraih kebahagian “.pikirkan. Demikianlah apa yang terjadi dengna Afghani yang terpaksa harus berbeda pendapat dengan sultan Abdul hamid dalam beberapa hal. Namun Sultan Abdul hamid tidak menyetujui usul Afghani karena bagi Sultan yang penting adalah bagaimana ia mampu menyatukan umat Islam untuk mengusir penjajahan internasional serta menumbuhkan perasaan senasib diantara bangsa-bangsa timur. Dalam surat Yusuf ayat 2 :” Kami turunkan berupa Al Qur`an dalam bahasa Arab. Afghani mengecam negara-negara Eropa yang berusaha membagi-membagi daerah Utsmaniah menjadi negara yang kecil-kecil. 1. yang mana taklid ini akan membawa kita kagum dengan bangsa asi ng. karena pada dasarnya kita hanyalah taklid kepada bangsa Eropa. Ini bisa kita lihat bagaimana konfrontasi yang terjadi antara Syah Iran dan Afghani. Dengan ini kekhilafahan Utsmaniyyah akan tetap mempunyai kekuatan dan gengsi da mata bangsa timur. Melenyapkan penjajah Inggris dari tanah air mereka. Tak salah banyak orang yang menjulukinya sebagai bapak Pan-Islamisme karena usahanya yang luar biasa. Sebagai manusia yang di beri akal tentunya ia akan menggunakan akalnya untuk berpikir dan menentukan sikap dan kadang apa yang ia pikirkan berbenturan deangan kepentingan orang lain. Selain itu Afghani juga mengusulkan penyatuan antara faham Sunni dan syiah yang mana antara keduanya sejak dulu selalu sensitif dengan perbedaan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pertumpuhan darah antara kedua kelompok ini. tentu kami tidak termasuk golongan penghuni api neraka yang menyala ini “. Afhani juga mengatakan bahwa Al Qur`an diturunkan adalah untuk difahami dan ditadabburi dan bukan untuk dijadikan hiasan atau dicampakkan dari praktek keseharian. supaya kamu dapat memahaminya “ dan dalam Az zukhruf ayat 3 “ Sesungguhna kami menurunkan Al qur`an dengan bahasa Arab.. itulah mengapa di setiap kesempatan Afghani selalu mengobarkan semangat umat untuk menentang Inggris.

Seorang Syaikh bernama Kholil Fauzi menulis dalam kitabnya Assuyuf Alqawathi` menyerang pemikiran Afghani. Dalam sistem ini anggota Majlis adalah bukan tunjukkan dari sultan yang berkuasa melainkan pilihan dari seluruh rakyat yang berada dibawah payung Utsmaniyyah. orang yang memusuhi Sultan Abdul Hamid ketika dihadapkan pada hujjah dan logika Sultan Abdul Hamid ia tiba-tiba menjadi suka dengan Sultan “. Dokumen ini mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat sekali antara gerakan Syarif Husein ( 1272 H-1350 H/ 1856 M-1931 M) dengan para aktivis Islam yang didalamnya terdapat nama Afghani. Blanc dalam bukunya yang berjudul “ Masa depan Islam “ menulis tentang keinginan mereka untuk meruntuhkan kekuasaan Utsmaniyyah dan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada bangsa Arab. Mustapha Kamil Pasha sebagai pemimpin gerakan nasionalisme di Mesir memberikan bantahan kepada Mr. Afghani sendiri lebih cocok dengan sistem demokrasi dan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Gerakan Syarif Husein ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk membentuk negara Arab yang independen yang memisah dari kekuasaan Turki Utsmani. Mereka berkeyakinan bahwa khalifah yang sah adalah khalifah yang berasal dari Quraish sehingga sehingga kekuasaan Turki Utsmani tidak sah menurut mereka. Ditemukannya sebuah dokumen yang ngatakan bahwa Afghani bekerjasama dengan salah seorang yang bekerja di kementerian luar negeri Inggris untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyyah.Mr. Kemungkinan Afghani dianggap orang yang mendewakan falsafat dan sekali lagi falsafah adalah makhluq yang sangat aneh bagi mereka dan pantas untuk dicampakkan ke tong sampah. adalah sebuah kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Meski demikian perbuatan Afghani tidak mutlak kita salahkan seratus persen. karena saat itu ia hidup di saat ia begitu bersemangat untuk mempersatukan bangsa Arab dan ketika ia bergabung dengan Syarif Husein bisa jadi ia tidak mengetahui bahwasanya gerakan ini telah didomplengi oleh penjajah Inggris. Anehnya pemerintah Inggris berhasil memancing di air keruh. Yang paling tidak pahami adalah sikap Afghani yang mendukung kemungkinan masuknya tentara Rusia ke wilayah India. Afghani sendiri juga mengakui kejelian Sultan dalam mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan oleh Eropa terhadap negeri Utsmaniyyah. karena manusia akan selalu memusuhi apa yang tidak mereka kenal. Sementara banyak dari para menteri. Sebuah keunikan yang saya temui. 5. 4. Blanc adalah orang yang mengusulkan kepada pihak Inggris untuk mengangkat Syarif Husein yang saak itu menjabat sebagai Amir kota Makkah menjadi Khalifah kaum muslimin menggantikan khalifah dari keturunan Utsman (Turki). Perbedaan pemahaman dalam akidah antara Afghani dengan ulama-ulama terkemuka Istambul. Afghani sendiri dalam beberapa kesempatan memuji Sultan Abdul Hamid. mereka dengan dalih ingin menumbangkan kekuasaan Utsmani yang diktator pura-pura membantu gerakan Syarif Husein dan menjanjikan sesuatu kepada mereka yaitu berdirinya negara Arab independen. Dukungan Afghani terhadap penjajah Rusia dan mengusulkan kepada mereka untuk meminta bantuan kepada Persia dan afghanistan dalam menaklukkan dan menduduki wilayah India.3. Blanc dalam bukunya yang berjudul “ Al Mas`alah Asy-syarqiyyah” mengatakan “ Seharusnya pengarang buku Masa Depan Islam mengatakan bahwa yang lebih tepat dilakukan oleh orang Islam adalah mengangkat Inggris sebagai pemimpin dan kalau perlu khalifah harus dari orang inggris “. tentara dan para pejabat tinggi yang telah terpengaruh dengan pemikiran Eropa lebih suka mendirikan pemrintahan yang bercorak demokrasi ala Eropa. Namun meski diantara Afghani dan sultan Abdul Hamid terdapat beda pendapat tapi hal ini tidak berarti antara keduanya selalu ada permusuhan. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Afghani bersama Mr. Adapun mengenai keterlibatan Afghani dalam persekongkolan ini kalau misalkan ini benar. Sikap Afghani ini dianggap keluar dari jalur Jamiah Islamiyyah yang dirintis oleh sultan Abdul Hamid.Sultan Abdul Hamid lebih cenderung untuk memusatkan seluruh kekuasaan ditangannya. 6. Afghani mengatakan “ Keseriusan Sultan dalam membawa kemajuan kaum muslimin . Diantara pujian Afghani terhadap Sultan Abdul Hamid “ Apabila Sultan Abdul Hamid ditimbang dengan empat orang yang jenius pada zamannya niscaya Sultan akan mengalahkan kejeniusan mereka.

Majalah Al Azhar edisi Desember 2002 / Syawwal 1423 6. setelah ia meninggal dunia dan meninggalkan kepada umat Islam semangat untuk bersatu dan merdeka banyak orang yang tidak memperhatikannya. 2. taqdim Muhammad Imarah. Selama hidup Afghani banyak mendapat cobaan dan fitnah yang ia hadapi dengan tabah dengan jiwa yang penuh kepahlawanan. Untuk melukiskan bagaimana kepribadian Afghani dapat kita lihat dalam potongan sajak Arab ynag artinya Hiduplah dalam keadaan mulia atau matilah juga dalam keadaan ynag mulia. Terjemahan Dan Tafsir Al Qur`an . Detik-detik terakhir Afghani Afghani meninggal dunia pada pagi hari 9 Maret 1897 M. 1. Ia selalu mengabdikan dirinya untuk umat dan menentang kedzaliman dan tirani yang saat itu melanda seluruh belahan timur dunia. Seorang berkewarganegaraan Amerika bernama Karen membangun kuburan Afghani pada tahun 1926. Ulama` fi Wajhi Ath-thughyan. Kubur Afghani sendiri bertahun-tahun sepi dari orang yang menziarahinya. Sayang sekali Afghani sebagai seorang pahlawan yang seharusnya mendapat penghormatan yang selayaknya tapi justru sebaliknya. Maktabah Usrah.Umat Islam sangat berhutang budi kepadanya. Ruwwadu Al Wa`yi Alinsani fi Asy-syarqi Al-islami. Sumatera . Meskipun Ia telah meninggal tapi cita-citanya yang luhur akan selalu dikenang dan tak akan hilang ditelan zaman. Doktor Utsman Amin. Ali Muhammad Muhammad Ashshalab. 3. Baru pada tahun 1944 jasad Afghani dipindah ke Afghanistan. Maktabah Iman. 5. Pemerintah Turki saat itu sengaja menjauhkan rakyatnya untuk tidak mengenang seorang jamaluddin Al Afghani sebagai sosok yang harus di hormati. Darusy-syuruq. Al A`mal Alkamilah Muhammad Abduh. Penerbit Fa. Doktor muhammad Ragab Albayyumi 4.dan usahanya menghadang konspirasi Eropa membuatku dengan ikhlas membaiatnya sebagai khalifah dan saya sangat yakin bahwa kerajaan-kerajaan Islam tidak akan selamat dari perangkap dan usaha Eropa untuk membagi-bagi daerah tersebut kecuali bila kita sadar dan terbangun dan mau bernaung dibawah kekhilafahan agung “. Daftar Pustaka . Addaulatul utsmaniyyan Awamil Annuhudl wa Asbabu Assuquth. Afghani wafat selama dalam pengasingan di Turki.

Akan tetapi memberikan dampak perbaikan yang lebih besar dibanding melalui politik dan perubahan secara besar-besaran dalam mewujudkan suatu kebangkitan dan kemajuan. Beliau belajar Al-quran di rumah ayahnya saat beliau berusia 10 tahun. Akan tetapi juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat islam. Beliau kembali ke Mesir pada tahun 1307 H atau 1889 M dan diangkat menjadi anggota Majlis Idaroh Al-Azhar. mengembangkan. Kemudian beliau mulai menulis dan menerbitkan buku. Kemudian mendapat kedudukan sebagai mufti mesir pada tahun 1317 H atau 1899 M. Ditengah masa pengasingannya beliau sempat tinggal di Paris selama sepuluh bulan hingga menerbitkan sebuah jurnal ‘Urwatul Wusqa bersama guru beliau Jamaluddin Al-Afghani. Dari keluarga berperekonomian menengah yang berprofesi sebagai petani. Hingga ia bertemu dengan syekh Syaid Jamaluddin al-Afghani pada bulan Muharram 1287 H. di antaranya Muhammad Abduh. Kemudian ayahnya mengutus beliau ke profinsi Thonto guna memperbaiki bacaan tajwid disebuah sekolah al-quran bernama al-Jamie al-Ahmadi. Akan tetapi pembaruan yang dilakukannya merupakan usaha untuk memperbaiki. dan Ilmu Kalam. Pada tahun 1300 H atau 1882 M beliau dideportasi karena dianggap terlibat dalam revolusi arab. Mesir. Sejak itu beliau mulai terkenal. Filsafat. pembelajaran. Darinya beliau banyak belajar berbagai macam ilmu: ilmu Riyadi. Selanjutnya beliu mengajar dibeberapa sekolah. dan perbaikan akhlaq. Terlebih setelah beliau mendapatkan Syahadah Alamiyah dari Al-Azhar pada tahun 1294 H atau 1877 M. banyak kalangan pemikir dan pengamat. Juga dengan pembentukan masyarakat yang berbudaya dan berfikir yang bisa melakukan pembaharuan dalam agamanya. Beliau selalu konsisten dan istiqomah menuntut ilmu dari guru-gurunya (suyukh). Diusianya yang masih remaja Muhammad Abduh dikenal sebagai anak yang tekun dan semangat dalam menuntut ilmu. Sehingga dalam waktu singkat dampak pemikiran Jamaladdin al-Afghani tampak jelas pada diri Muhammad Abduh. Seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan drastis. yang terdahulu. Ulasan dan pembahasan yang sistematis sampai beberapa mahasiswa memujinya dangan ungkapan: “tak pernah sebelumnya aku membaca yang sehebat ini”. Kemudian beliau berdiam di Syam. Metode Muhammad Abduh dalam pembaharuan Dalam melakukan perbaikan Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi atau cara serupa.M disebuah distrik bernama sibsyir kota mahallat Nashr dari profinsi Bahairhah.Muhammad Abduh Riwayat hidup Muhammad Abduh. Banyak buku yang telah dibaca dan dikuasai.M guna melanjutkan jenjang pendidikan. Beliau banyak menulis dalam ilmu Mantiq dan ilmu Kalam. Keterikatan beliau dan Jamaluddin Al-Afghani sangatlah erat. Pembaruan pemikiran yang dilakukan Muhammad Abduh bukanlah hanya sebuah penolakan secara satu persatu atau secara global terhadap pemikiran-pemikaran yang telah ada. Kemudian beliau pindah ke Universitas al-Azhar pada pertengahan Syawal 1282. Hal ini terlihat dari hasil gemilang yang kerap ia peroleh. Sehingga akan tercipta rasa aman dan keteguhan dalam menjalankan agama Islam. Muhammad Abduh menilai bahwa cara ini akan membutuhkan waktu lebih panjang dan lebih rumit. dan menjadikan intisari pemikiran-pemikiran yang telah ada tersebut agar sesuai dengan tuntutan zaman. yang . Pembaruannya juga bukan hanya sebuah pemeliharaan terhadap pemikiran-pemikiran yang telah ada tersebut.H atau 1862. Melaui pendidikan. Dan selesai menghafalnya setelah dua tahun. Yang memiliki nama asli Muhammad bin Abduh bin Hasan Khoirullah lahir pada tahun 1266. Kita telah mengetahui.H atau 1849.

Menjadikan pendidikan sebagai sektor utama guna menyelamatkan masyarakat mesir. Sepak terjang dalam perbaikan yang dilakukan Muhammad Abduh tidak hanya terbatas pada aspek pemerintahan saja seperti halnya perbaikan pendidikan dan Al-Azhar. Corak ini menurut Muhammad Husein adz-Dzahabi menitik beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur’an pada segi ketelitian . Penafsiran al-Qur’an Di antara pembaruan yang dilakukan Muhammad Abduh adalah dengan menghadirkan buah karya penafsiran al-qur’an. antara lain dengan cara melawan keras opini kejumudan dan stagnasi masyarakat melalui pendekata-pendekatan sastra. menjadikan perbaikan sistem pendidikan sebagai asas dalam mencetak muslim yang shaleh. 4. membina masyarakat agar lebih mengerti dan memahami. Ideidenya yang cemerlang. 3. dan tidak langsung menerima terhadap opini yang dianggapnya benar. Beliaulah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern juga menyebarkannya kepada manusia. Telah banyak pembaharuan yang beliau lakukan diantaranya: 1. Hal inilah yang membedakan dengan pemikir lainnya. Dia tidak langsung menolak mentah-mentah dan menentang opini yang salah. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mendirikan sekolah pemikiran kontemporer. Walau guru beliau Jamal Al-Afghani adalah sebagai orang pertama yang mengobarkan percikan pemikiran dalam jiwanya. Dampak pemikiran Muhammad Abduh dalam pemikiran islam kontemporer Mohammad Abduh adalah seorang pelopor reformasi dan pembaharuan dalam pemikiran Islam. sebuah kondisi yang sesuai dengan tuntunan Islam dan dapat menghadapi tuntutan zaman. Muhammad abduh berusaha keras untuk mengambil jalan dan cara yang lebih bijak untuk menengahi semua opini yang hidup di kalangan masyarakat.jami’ah ihya al-ulum al-arabiyah.yang terdahulu. Akan tetapi lebih dari itu hingga mendirikan beberapa lembaga-lembaga sosial. Diantaranya: Jami’ah khairiyah islamiyah.berusaha untuk mewujudkan sebuah keadaan yang baik. pembahasan-pembahasan linguistik. Mendirikan sekolah pemikiran. memperbaiki sesuatu yang telah usang dan rusak dengan sesuatu yang baru. tidak terlepas dari pandangan yang jumud. tetapi terletak dalam sudut pandang pemahaman yang dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran tersebut. Tujuan Muhammad Abduh merupakan tujuan yang mulia. dan tidak berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. taqkid . Ia menyaring semuanya dan mencernanya dengan baik melalui pemikirannya. adalah seorang arsitektur terbesar dalam gerakan pembaharuan dan reformasi atau sekolah pemikiran modern. Muhammad Abduh dengan pemikirannya berusaha untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang telah ada. agar masyarakat memahami dan mengerti kalimat dan makna kata yang tersirat dari sebuah pemikiran. Yang memiliki dampak besar dalam pembaharuan pemikiran islam dan kebangkitan akal umat muslim dalam menghadapi musuh-musuh islam yang sedang dengan gencar menyerang umat muslim saat ini. akan tetapi Imam Muhammad Abduh sebagai mana diungkapkan Doktor. Mendirikan lembaga dan yayasan sosial. Kesalahan-kesalahan tidak terletak pada pemikiran-pemikiran yang telah ada. 2. Reformasi pendidikan Mohammad Abduh memulai perbaikannya melalui pendidikan. Corak tafsir yang dikembangkan ini disebut Mufassirin “adabi ijtima’i” (budaya masyarakat). Adalah Tafir Al-Mannar yang di tulis Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridho yang telah meberikan corak baru dalam ilmu tafsir. meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. dan terlepas dari kejumudannya. Melebihi guru beliu Jamaluddin AlAfghani. Berbagai macam cara dan jalan yang dilakukan Muhammad Abduh untuk memerangi hal tersebut. Terkadang dengan melalui pendekatan yang lebih moderat.dan juga jami’ah at-taqorrub baina al-adyan. agar semuanya sesuai dengan tantangan zaman. Mohammad Imarah. Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan dan pembaharuan pemikiran Islam kontemporer.

. bukannya mazhab-mazhab dan aliran yang menjadi pokok. Menurutnya dengan membuka pintu ijtihad akan memberi semangat dinamis terhadap perkembangan Islam dalam seluruh aspeknya. Muhammad „Abduh membuka lebar pintu ijtihad.setelah banyak mewarisi peninggalan berharga bagi generasi selanjutnya. Al-Qur‟an menjadi pokok.redaksinya. Wafatnya Muhammad Abduh Beliau wafat pada tanggal 11 juli 1905 di Alexandria. Kecuali itu. Diantara prinsip Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat adalah. Pembaharuan dalam pemikiran keislaman serta perbaikan dibidang politik dan ekonomi. dan ayat-ayat Al-Qur‟an hanya dijadikan pendukung mazhab-mazhab tersebut. alQur’an didasarkan segala mazhab dan aliran keagamaan. kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan segi-segi petunjuk al-Qur’an bagi kehidupan. serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alm yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.

karena kekuasaan Kerajaan Turki Ustmani hingga abad ke-17 Masehi telah mencapai Eropa Timur yang meluas sampai ke gerbang kota Wina. Tetapi sejak abad ke-18. pada bulan Jumadil ‘Ula 1282 H (1864 M). di kenal beberapa orang tokoh pembaharu yaitu Rifa’i al-Thahthawi (1803-1873 M)[6]. hingga ia mampu mendirikan lembaga ilmiah Institut d’Egypte. Kelahiran Nama lengkap Muhammad Rasyid Rida adalah al-Sayyid Muhammad Rasyid Rida ibn Ali Rida ibn Muhammad Syamsuddin ibn al-Sayyid Baharuddin ibn al-Sayyid Munla Ali Khalifah al-Baghdadi. Dalam makalah ini. Libanon. Jamaluddin al-Afghani (1839-1877 M)[7]. kebudayaan dan teknologi. Kedatangan Napoleon ini juga membawa banyak oleh-oleh dari Eropa yang berupa ilmu pengetahuan. Kerajaan Tukri Ustmani mulai mengalami kekalahan dari kerajaan-kerajaan Eropa. putra Ali ibn Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw. 2nd. 1.Rasyid Rida Rasyid Ridha dan Pemikirannya Oleh Khairil Yulian ibn Ruslan Abd al-Ghani ibn Abd al-Syukr Al-Shiddiq 1st.[2] Kesadaran akan perlunya diadakan pembaharuan timbul pertama kali di Kerajaan Turki Utsmani dan Mesir. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pembaharuan dalam Islam di Mesir. Muhammad Rasyid Rida hijrah ke Mesir untuk menyebarluaskan pembaharuan di Mesir. akan disajikan secara khusus pemikiran-pemikiran pembaruan dari Rasyid Ridha yang secara secara umum akan penulis mulai dengan menggambarkan sisi biografi singkat beliau. Pendahuluan Reformasi Islam lahir pada akhir abad ke-19 sebagai jawaban terhadap pengaruh dunia barat yang yang gencar menyerang kaum muslimin. Pendidikan .[4] Di samping itu Napoleon juga mempunyai hubungan baik dengan ulama-ulama Al-Azhar.[5] Berbicara tentang proses pembaharuan di Mesir. pemahaman umat Islam terhadap Alquran.[1] Sedangkan yang menjadi isu sentral mereka adalah upaya agar keyakinan agama sesuai dengan pemikiran modern. Muhammad Abduh (18491905 M)[8] dan Rasyid Ridha (1864-1935 M). Kekalahan oleh Eropa –yang pada abad-abad sebelumnya masih dalam keadaan mundur– inilah yang menjadi pemicu adanya pembaharuan di Kerajaan Turki.[10] Pada tahun 1898 M. Orang-orang Turki Utsmaniyah sejak awal telah mempunyai kontak langsung dengan Eropa. Termasuk pula dalam hal ini tentunya. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain. suatu kampung sekitar 4 Km dari Tripoli. [9]beliau dilahirkan di Qalmun.[3] Sementara pembaharuan yang terjadi di Mesir terjadi sejak terjadinya kontak dengan Eropa yang dimulai dari datangnya ekspedisi Napoleon Bonaparte yang mendarat di Aleksandria pada tahun 1798 M. Dua tahun kemudian ia menerbitkan majalah yang diberi nama “al-Manar” untuk menyebar luaskan ide-idenya dalam usaha pembaharuan. Biografi Rasyid Ridha 1.

tanpa memberikan tafsiran maupun takwil. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari dari pihak kerajaan Utsmani.[19] Dalam hal ini. Muhammad Rasyid Rida dimasukkan orang tuanya kesebuah lembaga pendidikan dasar yang disebut Kuttab yang ada di desanya. sifat Tuhan. Pembaharuan Dalam Bidang Teologi Masalah aqidah di zaman hidupnya Rasyid Ridha masih belum tercemar unsur-unsur tradisi maupun pemikiran filosof. Muhammad Rasyid Rida meneruskan pelajarannya di Madrasah Ibtidaiyah al-Rusdiyah di kota Tripoli. ia meneruskan pelajaran di Madrasah al-Wataniyah al-Islamiyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Dia pun keluar dari madrasah itu setelah kurang lebih satu tahun lamanya belajar disana. sharaf.Setelah melalui masa pengasuhan dalam lingkungan keluarga sendiri. menerima adanya sifat-sifat Tuhan seperti yang dinyatakan oleh nash. Semua mata pelajaran tersebut disampaikan kepada para siswa dalam bahasa Turki. Di madrasah tersebut di ajarkan nahwu. bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.[17] Kemudian ia pindah ke Mesir dan tiba di sana pada bulan januari 1898 M. Di Madrasah ini. menulis dan berhitung. Disinilah dia mulai membaca Alquran. ada beberapa konsep pembaharuan yang dikemukakannya. dalam masalah ketuhanan menghendaki agar urusan keyakinan mengikuti petunjuk dari wahyu. Wafat Muhammad Rasyid Rida sebagai ulama yang selalu menambah ilmu pengetahuan dan selalu pula berjuang selama hayatnya. yaitu masalah akal dan wahyu. telah menutup lembaran hidupnya pada tanggal 23 Jumadil ‘Ula 1354 H. Ridha Pemikiran Pembaharuan Rasyid Muhammad Rasyid Ridha mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuannya sejak ia masih berada di Suria[16].[20] 1. Rasyid Ridha banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh gerakan salafiyah. akal tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi terutama kepada mereka yang masih ragu-ragu.[12] Pada tahun 1882. selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis. Sungguhpun demikian. terutama sikap patuh pada hukum dan baktinya terhadap agama.[15] 3rd.[14] 1. Sifat Tuhan Dalam menilai sifat Tuhan. di kalangan pakar teologi Islam terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan. Hal itu tidak mengherankan karena tujuan pendidikan dan pengajaran pada madrasah itu melahirkan tenaga-tenaga kerja yang menjadi pegawai kerajaan. Muhammad Rasyid Rida wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai dengan senyuman.[23] 1. setelah menamatkan pelajarannya di lembaga pendidikan dasar itu. geografi. Dalam masalah teologi. perbuatan manusia (af’al al-Ibad) dan konsep iman. Perbuatan Manusia . Muhammad Rasyid Rida memperoleh tambahan ilmu dan semangat keagamaan melalui membaca kitab-kitab yang ditulis al-Gazali.[22] Mengenai masalah ini. terutama dari kalangan Mu’tazilah[21] dan Asy’ariyah. akidah dan ibadah. dan disamping itu pengetahuan-pengetahuan agama juga pengetahuan-pengetahuan modern. 1. antara lain Ihya’ Ulum al-Din sangat mempengaruhi jiwa dan kehidupannya.[11] Beberapa tahun kemudian.[13] Disamping itu. Akal dan Wahyu Menurut Rasyid Ridha. maka pada usianya yang ketujuh tahun. Rasyid Ridha berpandangan sebagaimana pandangan kaum Salaf. berhitung.[18] 1.

tafsir. 4th. Rasyid Ridha melihat perlu diadakah tafsir modern dari Al-Qur’an yaitu tafsiran yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. sewaktu beliau masih berada di tanah airnya. pendidikan. Untuk mengimbangi sekolah tersebut dipandang perlu mengadakan sekolah misi Islam. bahasa-bahasa asing dan ilmu mengatur rumah tangga (kesejahteraan keluarga). yaitu disamping fiqh. Penutup Rasyid Ridha merupakan pembaharu yang mempunyai konsep pemikiran tradisional. sosiologi.Pembahasan teologi tentang perbuatan manusia bertolak dari pertanyaan apakah manusia memiliki kebebasan atas perbuatannya (freewill) atau perbuatan manusia hanyalah diciptakan oleh Tuhan (Predistination). untuk itu ia melihat perlu ditambahkan ke dalam kurikulum mata-mata pelajaran berikut: teologi.[29] Dalam hal ini.[26] Oleh karena itu. upaya pembahasan yang dilaksanakannya dititik beratkan kepada usaha untuk mengembalikan keberagamaan ummat kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Muhammad Rasyid Rida juga tidak ketinggalan. dan setelah ia wafat. Namun nasihat itu diturutinya hanya ketika Muhammad ‘Abduh masih hidup. Muhammad Abduh. ia mencari pendapat sahabat. Konsep Iman Rasyid Ridha mempunyai dasar pemikiran bahwa kemunduran umat Islam disebabkan keyakinan dan amal perbuatan mereka yang telah menyimpang dari ajaran Islam. bila terdapat pertentangan ia memilih pendapat yang paling dekat dengan dengan Al-Qur’an dan Sunnah dan bila tidak ditemukan. Daftar Pustaka .[32] 1. akan tetapi gurunya Muhammad ‘Abduh memberikan nasihat agar ia menjauhi lapangan politik. di antaranya Indonesia. Ia menganjurkan kepada Muhammad Abduh supaya menulis tafsir modern. hadits dan lain-lain yang biasa diberikan di Madrasah-madrasah tradisional. pendidikan moral. Mula-mula beliau mendirikan madrasah tersebut di Konstantinopel terutama meminta bantuan pemerintah setempat akan tetapi gagal. Pandangan Terhadap Ijtihad Rasyid Ridha dalam beristimbat terlebih dahulu melihat nash.[25] 1. karena adanya keluhan-keluhan dari negeri-negeri Islam. 1. ia pernah berkecimpung dalam bidang ini. Pandangan Rasyid Ridha mengenai keimanan didasarkan atas pembenaran hati (tasdiq) bukan didasarkan atas pembenaran rasional.[31] 1.[28] 1. demikian pula setelah berada di Mesir. bial tidak ditemukan di dalam nash di dalam nash.[24] Perbuatan manusia menurut Rasyid Ridha sudah dipolakan oleh suatu hukum yang telah ditetapkan Tuhan yang disebut Sunatullah. terutama melalui majalah al-Manar. ilmu hitung. ia berijtihad atas dasar AlQur’an dan Sunnah. Dalam Bidang Pendidikan Di antara aktivitas beliau dalam bidang pendidikan antara lain membentuk lembaga pendidikan yang bernama “al-Dakwah Wal Irsyad” pada tahun 1912 di Kairo. yang tidak mengalami perubahan. ilmu bumi. Dalam bidang Politik Dalam bidang politik. sejarah. ilmu kesehatan. Konsep pembaharuan yang dikemukakannya meliputi aspek teologi. tentang aktivitas misi Kristen di negeri-negeri mereka.[30] Kuliah-kuliah tafsir itu dimulai pada tahun 1899 dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Muhammad Abduh dalam kuliahnya inilah yang kemudian dikenal dengan tafsir al-Manar.[27] Muhammad Rasyid Ridha juga merasa perlu dilaksanakannya ide pembaharuan dalam bidang pendidikan. ekonomi. Muhammad Rasyid Rida aktif kembali. syari’at dan politik.

[4]Di Kairo ia mendirikan lembaga ilmiah institut d’Egypte yang mempunyai empat bagian: ilmu pasti. tetapi juga buku-buku ilmiah dalam bahasa Arab. Islam Transpormatif. dan Kontekstualisasi. 1995). Muhammad Quraish. Islam Transpormatif. (Yogyakarta: Pustaka Dinamika. Harun. [5]Di sinilah bertemunya ulama-ulama abad ke-19 dengan ilmuan-ilmuan Barat modern yang menyadarkan mereka bahwa dalam bidang pemikiran dan bidang ilmiah. (Jakarta: Bulan Bintang. 149. terutama mulai dari abad ke-19. Cet. 1994) [1]Moeslim Abdurrahman. Ibid. Sejarah Pemikiran dan Gerakan. . I. menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan yang sedang berkembang di Barat. 147. (Bandung: Mizan. (Jakarta: Bumi Aksara.. h. Cet. Fakhruddin. Persentuhan antara Barat dengan Islam di Mesir ini. Harun. Pendapat baru yang dikemukakannya ialah tentang konsep pendidikan universal dan mengkritik sikaf fatalisme yang ada di zamannya . ilmu alam. Moeslim. VII. Atas dasar laporan dari para duta itu. Ibid. Konteks. Ibid. Persia dan Turki. Islam Dinamis : Menggali Nilai-nilai Ajaran Alquran dalam Kehidupan modern di Indonesia. Yunasril Ali. 1994) Athaillah. mulailah diadakan pembaharuan di Kerajaan ‘Utsmani. Jakarta: Pustaka Firdaus. Harun Nasotiun. Perpustakaan dari lembaga ini besar sekali dan bukan hanya berisi buku-buku dalam bahasa Eropa. Harun Nasution. Islam Rasional. Pembaharuan Dalam Islam. 1998). h. A. ulama Islam sudah jauh tertinggal. Harun Nasution. (Jakarta : Bulan Bintang. (Surabaya : al-Ikhlas. h. hanya melahirkan sedikit ulama Islam pada saat itu yang berpendapat bahwa pemikiran dan ilmu yang berkembang di Barat itu perlu dipelajari dan diambil alih. 1995) Ali. 1997) Muhaimin.. Muhammad Yusran. Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran / Tafsir. h.. Lembaga ini melakukan penelitian ilmiah di Mesir dan hasilnya diterbitkan dalam majalah La Decade Egyptienne. h. Pembaharuan Islam: Repleksi Pemikiran Rasyid Ridha dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam.. 1994) Shiddieqy. [7]Jamaluddin al-Afghani merupakan pencetus pertama konsep Pan-Islamisme. 1994) Shihab. ( Yogyakarta : Qalam. 2000) Nasution. h. juga berhuruf Arab. 62. Studi Kritis Tafsîr al-Manar. Islam Dinamis : Menggali Nilai-nilai Ajaran Alquran dalam Kehidupan modern di Indonesia. Napoleon juga membawa percetakan yang disamping berhuruf latin. 1997). (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya. (Banjarmasin: Balai Penelitian IAIN Antasari. 248. 148. ilmu ekonmi politik dan sastra seni. [2]Syahrin Harahap. Ia juga membawa serta ahli-ahli ketimuran yang mahir berbahasa Arab. 2002) Harahap. 1988) Asmuni. (Jakarta: Pustaka Firdaus. Yunasril Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam. 1990) Faiz. Islam Rasional. Antara Teks. [6]Al-Thahthawi seorang ulama lulusan al-Azhar yang melalui gurunya al-Syaikh Hasan al-Aththar.Abdurrahman. Syahrin. 1998) Nasution. (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya. Aliran Akidah Tafsîr al-Manar. [3]Sultan-sultan Kerajaan ‘Utsmani pun mengirim duta-duta ke Eropa untuk mengetahui rahasia kekuatan raja-raja Eropa yang pada abad-abad sebelumnya masih berada dalam keadaan yang mundur. Hermeneutika Qur’ani. (Bandung : Pustaka Hidayah. 148. Harun Nasution. Hasbi Ash-. (Bandung: Mizan.

op. bukanlah sifat Tuhan tetapi zat Tuhan.. 1994).. Pembaharuan Dalam Islam. Hermeneutika Qur’ani. [10]Hasbi Ash Shiddieqy. Konteks. yakni Syaikh Husain al-Jirr. 1994). [14]Muhammad Yusran Asmuni. sungguhpun Rasyid Ridha menghargai daya akal manusia. (Yogyakarta: Pustaka Dinamika. ( Yogyakarta : Qalam. h. 1988). M. (Surabaya : al-Ikhlas.. h. kesempatan ini kelak mengantarnya memimpin majalah al-Manar.Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam. Sejarah Pemikiran dan Gerakan. cet. Antara Teks. 69. h. h. 13. dan Kontekstualisasi. Quraish Shihab. 25. 1994). ke-1. 1990). h. Harun Nasution. 70. baik dalam bentuk ilmu zahir maupun filsafat sebagai ikhtiar manusia memahami berbagai penomena disekitarnya. Syaikh inilah yang mempunyai andil sangat besar terhadap pemikiran Muhammad Rasyid Rida. 150. 23. ia memutuskan untuk pindah ke Mesir. [8]Muhammad Abduh merupakan pemikir pembaharu yag mempunyai pengaruh besar di Mesir. dekat dengan Muhammad Abduh. Ibid. Ibid. 59. 32. Harun Nasution. (Jakarta: Bumi Aksara. ia juga dengan tegas mengemukakan bahwa pintu ijtihat tidak pernah tertutup dan tidak ada orang yang berhk menutupnya. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulam besar Syam ketika itu. Studi Kritis Tafsîr al-Manar. karena hubungan antara keduanya tidak terhenti walaupun kemudian sekolah di tutup oleh pemerintah Turki. Op. cet. kebekuan dan kestatisan umat Islam. h. [18]Karena merasa terikat dan tidak bebas dari tekanan Kerajaan. h. (Jakarta: Bulan Bintang. (Bandung : Pustaka Hidayah.. (Jakarta : Bulan Bintang. [15]M. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam. 64. 2000). Pembaharuan Dalam Islam. sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “Syaikh”. Ibid. Pembaharuan Dalam Islam. Muhammad Quraish Shihab. h. Gelar “Sayyid” pada permulaan namanya adalah gelar yang biasanya diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan dari Rasulullah saw. Pembaharuan Dalam Islam. 70. h. (Banjarmasin: Balai Penelitian IAIN Antasari. Harun Nasution. Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran / Tafsir. Ia lebih memperjelas metode berpikir yang secara secara implisit terkandung dalam dalam pemikiran alThahthawi dan al-Afghani. [16]Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembungan di Beirut. Ia menentang jumud. akan tetapi nilai-nilai yang dihasilkan dari akal tersebut tidak dapat disejajarkan dengan wahyu. [19]Muhaimin.. [12]Ibid. h. Pembaharuan Islam: Repleksi Pemikiran Rasyid Ridha dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah. h. Aliran Akidah Tafsîr al-Manar. h. 60-61..Cit. cit. Harun Nasution. h. Keluarga Muhammad Rasyid Rida dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta mempunyai ilmu-ilmu agama. h. 1994). ke-1. h. Athaillah. .. 14. 83. [20]Ibid.Cit. Rasyid Ridha mulai menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Suria. 70. Rasyid Ridha mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid al-Afghani yang terdekat ini. [21]Mu’tazilah beranggapan bahwa Maha melihat dan seterusnya. [11]Fakhruddin Faiz. h. Syaikh Husain al-Jarr juga memberikan kesempatan kepada Muhammad Rasyid Rida untuk menulis di beberapa surat kabar Tripoli. cit. [17]Harun Nasution. [9]A. 63.. 110. Ibid. h.. 2002). h. Perjumpaan-perjumpaan dan dialog ini meninggalkan kesan yang baik dalam dirinya. op. 18.. [13]Harun Nasution. 280. Loc. Quraish Shihab. Ibid.

37. 58. Ia kurang sependapat dengan cara yang dilakukan mutakallimin yang memberikan takwil terhadap sifat-sifat Allah secara dealiktika. Pembaharuan Dalam Islam. Op. untuk memberikan kuliah tafsir Al-Qur’an di al-Azhar. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya kepada Muhammad Abduh untuk diperiksa. h. karangan itu ia siarkan dalam al-Manar. h. [25]Paham Sunatullah dalam pandangan Rasyid Ridha berkait dengan hukum kemasyarakatan yaitu ketentuan-ketentuan yang terpola dalam perbuatan-perbuatan manusia tertentu dengan akibat yang tertentu pula. Op. Rasyid Ridha menghendaki pemahaman secara tekstual dengan mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh kaum Salaf. Ibid. [27]Muhammad Yusran Asmuni. Harun Nasution. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam. Rasyid Ridha cenderung ke Kadariyah yaitu bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan kebebasan dalam berbuat. Ibid. yang muncul pertama kali adalah aliran kadariyah dan jabariyah. h. 33. h. 85. h.[22]Asy’ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat.. Setelah mendapat persetujuan. Dalam membahas persoalan perbuatan manusia ini. [31]Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Abduh dalam kuliah tafsir itu ia catat dan seterusnya ia susun dalam bentuk karangan teratur.Cit. [28]Harun Nasution.. Ibid. [24]Dalam menawab pertanyaan tersebut. 71. Ibid.. 86. 70.. h. 1994). (Surabaya : al-Ikhlas. Muhammad Abduh akhirnya setuju. . Ibid. h. Namun karena selalu didesak. [23]Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah.. h. [29]Muhaimin... [30]Muhammad Abduh tidak sepaham dengannya dalam hal ini. Ibid. 43-45. h. Ibid. Pembaharuan Dalam Islam. [32]Muhammad Yuseran Asmuni.Cit.. 38. 40-43 [26]Masalah iman dan kufur merupakan kontroversi yang muncul dalam pembahasan yang bersifat teologis yang berawal dari persoalam politik yang bergeser menjadi persoalan aqidah. h.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->