JENIS HUKUM Izhar Halqi

HUKUM NUN MATI ATAU TANWIN HURUF Apabila bertemu huruf : - Hamzah (‫ )أ‬contoh ‫من أمن‬ - Ain (‫ )ع‬contoh ‫من علم‬ - Gin (‫ )غ‬contoh ‫من غل‬ - Ha (‫ )ه‬contoh ‫من هاد‬ - Ha (‫ )ح‬contoh ‫من حليم‬ - Kho (‫ )خ‬contoh ‫من خير‬

HUKUM Dijelaskan bacaan tanpa Dengung

Ikhfa' Hakiki

Apabila Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa :

‫تثجدذزسشصضطظفقك‬

Dibunyikan dengung sedikit dan dimasukkan dengung ke dalam huruf-huruf ikhfa.

Idgham Maal Ghunnah

Apabila bertemu dengan huruf :

‫م ,ن, و, ي‬

Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf Idgham Maal Ghunnah beserta dengan dengung

Idgham Bila Ghunnah

Apabila bertemu huruf-huruf : ‫ﻝ , ر‬

Memasukkan bunyi suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf Idgham Bila Ghunnad tanpa berdengung

Iqlab

Apabila bertemu huruf :

‫ﺏ‬

Mengubah bunyi nun mati atau tanwin kepada suara mim

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )

HUKUM MIM MATI JENIS HUKUM Ikhfa Syafawi HURUF HUKUM Apabila mim mati bertemu dengan ‫ ﺏ‬pada kalimah seterusnya. Disembunyikan mim mati ke dalam ‫ ﺏ‬dengan sedikit dengung

Izhar Syafawi

Apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain daripada

‫ م‬atau
Idgham Mithlain

‫ﺏ‬

Dibunyikan suara mim mati itu dengan jelas tanpa dengung Memasukkan bacaan mim mati dengan mim selepasnya serta dengung

Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim.

QALQALAH Pengertian : Bunyi dentuman (refleks) terhadap huruf Qalqalah ketika dalam bacaan. Huruf-huruf Qalqalah ( bertanda mati ) :

‫ﻕ ,ﻁ ,د,ﺝ ,ﺏ‬
CONTOH

JENIS HUKUM Qalqalah Sughra

HUKUM Berlaku dentuman atau refleksi yang sederhana

Apabila huruf qalqalah bertanda mati berada di tengah kalimah

Qalqalah Kubra

Apabila huruf qalqalah bertanda mati yang berada di akhir kalimah disebabkan wakaf atau mati asalnya

Bunyi dentuman yang kuat dan tebal sebutannya.

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )

WAJIBUL GHUNNAH Mim atau Nun yang bertasydid / sabdu:

JENIS HUKUM ALIF LAM SYAMSIAH

LAM TA'ARIF CONTOH Apabila bertemu dengan :

HUKUM Diidghamkan

,‫ﺕ,ﻁ,د , ﺫ, ﺭ,ﺙ, ﺯ, ﺱ, ﺵ, ﺹ, ﺽ, ﻅ‬ ‫ﻝ ,ﻥ‬

ALID LAM QAMARIAH

, ‫ﺏ ,ﺝ ,ﺡ ,ﺥ ,ﻉ ,ﻍ ,ﻑ ,ﻕ ,ک,ﻡ‬ ‫ﻭ ,ﻩ , ﻱ , ء‬

Diizharkan

HUKUM-HUKUM MAD Huruf-huruf : Alif ( ‫ ) ﺍ‬sebelumnya baris atas JENIS HUKUM Mad Asli / Mad Tabie Wau ( ‫ ) ﻭ‬sebelumnya baris hadapan CONTOH Selepas huruf mad bertemu huruf-huruf selain hamzah ( ‫) ء‬ Ya ( ‫ ) ﻱ‬sebelumnya baris bawah. HUKUM Bacaan dipanjangkan bacaan sekadar dua harakat

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )

MAD FAR'IE JENIS HUKUM Mad Badal CONTOH Huruf Hamzah yang mati diiringi sebelumnya dengan huruf hamzah ( ‫ ) ء‬yang berbaris HUKUM Bacaan dipanjangkan dua harakat

Mad Jaiz Munfasil

Huruf-huruf mad bertemu dengan hamzah ( ‫ ) ء‬pada awal kalimah lain

Bacaan panjang sekadar 2, 4, 5 harakat.

Mad Aridh Lissukun

Huruf-huruf mad yang diiringi selepasnya oleh huruf-huruf mati disebabkan wakaf / berhenti ( pada asalnya huruf-huruf tersebut berbaris)

Bacaan dipanjangkan sekadar 2 , 4, 6 harakat

Mad Iwadh

Huruf-huruf berbaris dua di atas yang terjadi mad apabila diwakafkan pada kalimah tersebut

Bacaan dipanjangkan sekadar 2 harakat

Mad Lin

Terdapat huruf berbaris atas sebelum huruf mad Ya ( ‫ & ) ﻱ‬Wau ( ‫) ﻭ‬

Panjangkan 2 harakat jika disambung dengan bacaan dan jika diwakafkan, ia sama dengan Mad Aridh Lissukun

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )

MAD FAR'IE

JENIS HUKUM Mad Tamkin

CONTOH Dua huruf Ya ( ‫ ) ﻱ‬bertemu satu sama lain pada satu kalimah. Ya ( ‫ ) ﻱ‬yang pertama bertasydid dan berbaris bawah Ya ( ‫ ) ﻱ‬yang kedua bertanda mati

HUKUM Bacaan dipanjangkan sekadar 2 harakat

Mad Silah Huruf Ha ( ‫ ) ﻩ‬berbaris hadapan dan berbaris bawah. Dinamakan Ha Dhamir – dengan syarat huruf sebelum dan selepasnya berbaris ( tidak mati) JENIS HUKUM Mad Silah Qasirah CONTOH Terdapat huruf selain hamzah ( ‫ ) ء‬selepas Ha Dhamir. HUKUM Bacaan dipanjangkan sekadar 2 harakat

Mad Silah Tawilah

Terdapat huruf hamzah ( ‫ ) ء‬selepas Ha Dhamir

Bacaan dipanjangkan 4 – 5 harakat.

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.