YAYASAN AL-MUSLIM JAWA TIMUR SMA INSAN CENDEKIA AL-MUSLIM SIDOARJO Jl.

Raya Wadung Asri 39 F Sidoarjo, Jawa Timur 61256 Ulangan Harian I TAHUN PELAJARAN 2010/2011 LEMBAR SOAL Mata Pelajaran : Fisika Kelas/Semester : X / Gasal Hari/Tanggal : Jumat/ 12 Oktober 2010 Waktu : 45 menit Petunjuk Umum : 1. Bacalah Basmalah, kemudian tulis nama dan nomor tes Anda pada lembar jawaban 2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab 3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah Petunjuk Khusus : Hitamkan bulatan pada lembar jawaban yang anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2B

A. Soal Pilihan Ganda Sejarah berasal dari Bahasa Arab, yaitu« a. Syajarotun b. Shajaroh c. Story d. Geschichte e. Pohon Kehidupan 2) Dalam bahasa Yunani terdapat kata historia yang pada mulanya artinya sama dengan .... a. kebudayaan b. kisah c. kronik d. ilmu pengetahuan e. teknologi 3) Peristiwa sejarah adalah peristiwa abadi maksudnya«. a. Belajar sejarah berarti hanya mempelajari peristiwa saja b. Setiap sejarah pasti tidak akan terulang lagi c. Penjajahan hanya satu kali, sesudah itu merdeka d. Sejarah kerajaan hanya satu kali selamanya e. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa 4) Peristiwa sejarah adalah peristiwa unik maksudnya peristiwa«. a. Aneh 1)

b. c. d. e.

Sepanjang masa Khusus Yang menyangkut seluruh umat manusia Hanya satu kali terjadi dan tidak pernah terulang

5) Peristiwa dalam sejarah dikatakan kekal karena«. a. Peristiwa tersebut hanya sekali terjadi dan bersifat tetap serta dikanang sepanjang masa b. Peristiwa sejarah dapat berubah-ubah sesuai dengan selera penulisnya c. Peristiwa sejarah selalu mengungkapkan kebaikankebaikan yang abadi d. Peristiwa tersebut bisa diulang-ulang e. Peristiwa tersebut memiliki bahasan yang yang jelas 6. Sebuah peristiwa dapat dianggap sebagai sejarah bila . . a. tidak ada yang mencatat peristiwa tersebut b. ada yang mengingatnya c. peristiwa itu lumayan penting d. membuktikan bahwa peristiwa tersebut benarbenar memengaruhi kehidupan masyarakat luas e. dikisahkan oleh seorang abdi istana 7) Hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia adalah««. a. Kapak Corong

5 dan 6 d. Sejarah sebagai pernyataan pendapat Sejarah sebagai pendidikan penalaran dikategorikan mempelajari sejarah adalah sebagai berikut. 1. 3. . Kapak Beliung e. a. .b. b. Kita dapat memberikan kesadaran akan waktu yang terus berjalan Salah satu guna intrinsic sejarah adalah a.2. Sejarah dapat menjadi guru yang baik Sejarah merupakan ingatan kolektif suatu d. zaman 3) Mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau Menyelidiki berbagai peninggalan manusia di masa lampau Dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa dan Negara Sejarah tidak pernah lepas dari masa lalu Sejarah mempelajari yang dapat kehidupan dipetik dari masyarakat dari masa lampau alat-alat kebudayaan Manfaat-manfaat kecuali«. c.3. e. Kita dapat menilai peristiwa-peristiwa yang merupakan keberhasilan dan peristiwa-peristiwa yang merupakan kegagalan b. b. Flaces (alat serpih) 2. . .3. 1. a.3. c. b. c. 1) Bersifat empiris Bersifat imajinatif Memiliki objek Memiliki metode Memiliki generalisasi Sejarah bisa beberapa cirinya. karena«.4 dan 6 c. bangsa yang dapat memperkokoh rasa cinta tanah air Kita dapat meramal peristiwa-pristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan dating ilmu dengan 4) e. Batu penggilingan (pipisan) 4. e. Kapak Penetak c.2.3. a. e. 1. yang menempatkan ciri sejarah dalam keilmuan sebagai pengalaman manusia adalah .5 dan 6 10) Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah«. d.4.2.4 dan 5 b. 2. Alat-alat dari tulang dan tanduk rusa 6. Kapak pendek 5. 1. d. Kapak genggam Yang merupakan mesolitikum adalah« a. Ujung mata panah. memiliki objek memiliki empiris memiliki teori d. Kapak Lonjong d.5 dan 6 e. 9) Mesolitikum Paleolitikum Neolitikum Megalitikum Panteolitikum 2) a. memilii eksistensi memiliki metode Pengetahuan sejarah manjadi sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.3. d. c. Kapak Persegi 8) Kjokken Moddinger atau bukit-bukit kerang hasil sampah dapur dan Abris Sous Roche merupakan bukti sejarah pada masa« a.4. e. c. b. 1. b.

kecuali« a. a. Burry Dithley Syajaroh Sajaratun History Syajarotun d. b. c. d. d. c. b. Bersifat empiris Bersifat imajinatif Memiliki objek Memiliki metode Memiliki generalisasi 8) Sejarah pada intinya adalah«. a. c. York 6) Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. c. tidak kurang dan tidak lebih. c. 7) Yang bukan merupakan ciri sejarah sebagai ilmu adalah«. d. i. Istoria Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan. e. Story e. g.c. e. b. a. a. b. c. Syajaratun e. .. 8) Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah«. d. Memiliki obyek kajian Memiliki metode kerja Bersifat empiris Bersifat objektif Bersifat imajinatif 6) Kata yang memiliki arti masa lampau adalah«. 5) Sejarah sebagai pendidikan moral Sejarah sebagai latar belakang Sejarah sebagai pendidikan masa depan 3) Seorang filsuf dan sejarawan yang telah berjasa besar dalam mentransformasi tradisi lisan menjadi tradisi sejarah tulisan sebagai karya sejarah adalah«. Polybios Homerus Anaximandros Thucydides e. e. Gesture Tarikh Dari kata-kata berikut yang merupakan padanan dari kata sejarah adalah« a. Istoria d. h. a. d. Shajaroh Geschichte Pohon Kehidupan Semua peristiwa yang akan terjadi Peristiwa pada masa lampau dalam kehidupan manusia yang hanya sekali terjadi c. Cerita tentang masa lampau e. Bersifat empiris Memiliki objek Berubah menurut waktu Memiliki metode Memiliki teori 7) Sejarah berasal dari Bahasa Arab. Istor d. Pernyataan ini dikemukakan oleh«. Spencer Powell Comte e. Story g. b. Sejarah sebagai ilmu adalah«. yaitu« f. h. f. Sejarah hasil karya para peneliti yang ditulis b. e. dan dapat 4) dipertanggungjawabkan Peristiwa sejarah hakekatnya tidak mungkin diamati sebagai peristiwa Kejadian masa lampau untuk pijakan masa kini Peristiwa disusun secara sistematis dengan metode kajian ilmiah Semua jawaban tidak ada yang benar 5) b. b. c. a. j. Herodotus d.

. kecualai«. . . Peristiwa tersebut 12) Sejarawan yang menyatakan bahwa sejarah ialah kenangan pengalaman umat manusia adalah . Swiss Jerman d. . 9) yang berarti«. b. . d.. a. c. terdapat pada kata .. a. Peristiwa menyangkut tersebut kehidupan 11) Makna harfiah sejarah sebagai sesuatu yang telah terjadi. Peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau c. . e. b. Sejarah merupakan kisah turuntemurun yang bisa digambarkan dalam bagan pohon c.. d. a. e. kebudayaan d. J. kronik d. Berikut ini ciri-ciri peristiwa yang dapat dogolongkan sebagai peristiwa sejarah.. a. Heredotus Ismaun C. Bank Muhammad Ali Sir Charles Firth 10) Pernyataan yang tepat tentang sejarah adalah«. c. e. kisah e. c. silsilah manusia b. e. Taufik Abdullah Edward Hallet Carr Robert V. Daniels Muhammad Yamin Poerwadarminta berpengaruh besar pada zamannya dan zaman- zaman berikutnya d. . . b. h. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari semua peristiwa masa lampau Sejarah berasal dari Bahasa Inggris yang berarti garis keturunan Peristiwa dalam sejarah dapat terjadi berulang-ulang yang berarti pohon g. c. a.. f. Istilah sejarah berasal dari Bahasa Inggris History Pohon Kehidupan Masa lampau umat manusia Sesuai yang telah terjadi Informasi Pencarian informasi Sejarah berasal dari Bahasa Arab Syajarotun kehidupan b. . syajaratun history geschicht e. d. e. teknologi ilmu pengetahuan 15) Tokoh yang menyatakan bahwa sejarah sebagai rekaman kehidupan manusia adalah. Peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang 13) Sejarah mempunyai arti terjadi dari kata geschieden yang berasal dari . a. c. b.d. b. Spanyol Belanda Italia e. Cerita rakyat yang disampaikan secara turun-temurun Cerita kepahlawanan a. . kronik 14) Dalam bahasa Yunani terdapat kata historia yang pada mulanya artinya sama dengan . 1. . d.

Khusus d. Benda hidup. Dalam Sejarah ada tiga aspek. Aneh b. Masa lampau. Peristiwa mambawa untuk masyarakat penyelamatan Negara d. Sejarah kerajaan hanya satu kali selamanya j. Belajar hanya peristiwa saja g. Peristiwa momentum mempunyai orang banyak e. a. Sejarah maksudnya«.e. Peristiwa merupakan sejarah peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa . Peristiwa menyangkut keselamatan manusia b. a. Sejarah hanya satu kali terjadi bersifat unik kali. Sejarah alam. dan bumi c. Penjajahan hanya satu sejarah berarti mempelajari seluruh umat manusia e. Peristiwa sejarah adalah manusia 4. Peristiwa tersebut hanya sekali terjadi 2. benda hidup tidak bergerak dan benda mati d. f. Alam dalam laut. sekarang dan yang akan dating b. Semua jawaban benar 5. darat dan udara e. Setiap sejarah pasti tidak akan terulang lagi h. Yang menyangkut sejarah unik adalah maksudnya arti menjadi karena bagi peristiwa abadi maksudnya«. Hanya satu kali terjadi dan tidak pernah terulang 6. Peristiwa kepentingan dunia c. a. yaitu«. Semua jawaban benar 3. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting sebab«. Sepanjang masa c. a. Peristiwa peristiwa peristiwa«. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan b. sesudah itu merdeka i.

membuktikan bahwa itu lumayan dikatakan kekal karena«. a. Sejarah pengalaman waktu dan didasarkan manusia. Empiris 11. . ruang dan lingkup dan sejarah bersifat«. ruang dan waktu c. Manusia. tersebut yang peristiwa tersebut benarbenar kehidupan luas dikisahkan oleh seorang abdi istana 12. Apatis c. Sebuah peristiwa dapat dianggap sebagai sejarah bila . Manusia 10. Kekal d. Merupakan imajinasi 7. ada yang mengingatnya h. Alam. pada berarti d. a. Tidak berubah-ubah e. Untuk mengungkap kehidupan manusia pada masa lampau. peristiwa penting i. Lingkungan d. a. Semu lingkungannya 8. . alam dan waktu b. Obyek kajian dalam sejarah adalah«. Peristiwa sejarah selalu mengungkapkan kebaikan-kebaikan abadi d. Peristiwa tersebut bisa j. f. Alam semesta e. Masa lalu c. Peristiwa dalam sejarah e. Peristiwa memiliki bahasan yang yang jelas . manusia e. Peristiwa sejarah dapat berubah-ubah sesuai dengan selera penulisnya c. tidak ada yang mencatat peristiwa tersebut g. Unsur sejarah adalah«. Waktu. Sejarah kembali bisa terulang 9. a. memengaruhi masyarakat diulang-ulang e.c. Eksperimen b. . Peristiwa b. peristiwa d. Ruang. Peristiwa tersebut hanya sekali terjadi dan bersifat tetap serta dikanang sepanjang masa b. Manusia.

sejarah yang mengulas peristiwa yang telah terjadi hanya meliputi suatu daerah dan tidak menyebar ke daerah lain. Revolusi Industri d. Sejarah Nasional e. Sejarah Sosial d.. a. Revolusi Hijau b. Revolusi Perancis e. Sejarah Pulau pada masa lampau e. Sejarah Dunia e. Sejarah Politik b. . peristiwa yang terjadi berikutnya ini merupakan pengertian dari sejarah apa? a. Sejarah Geografi b.sejarah telah menformulasikan dalam lima pertanyaan. salah satunya ialah how. Revolusi Agraria 1) Sebutkan 3 syarat sejarah dapat dikatakan sebagai sejarah Nasional ? 2) Sebutkan 3 tujuan periodesasi sejarah ! 3) Sebut dan 3 jelaskan hasil kebudayaan zaman Megalithikum ! 4) Sebut dan jelaskan 3 klasifikasi fakta berdasarkan sifatnya! 5) Sebutkan 3 syarat hal-hal yang diperhaatikan sejarawan untuk medapatkan bukti dan faakta sejarah yang benar! Sejarah .. Revolusi Bunga c. kecuali. Ketatanegaraan c. yaitu 3.. Sejarah Lokal d. waktu terjadinya peristiwa sejarah 1. tempat peristiwa terjadi c. proses terjadinya dalam peristiwa peristiwa sejarah d. a.. Di bawah ini adalah salah satu peristiwa sejarah sosial. a. Sejarah Nasional 2.. jadi peristiwanya hanya untuk daerah yang bersangkutan dan masalah yang dimuat biasanya awal suatu daerah seperti asal-usul daerah bersangkutan perkembangan sampai daerah itu kepada masa menunjuk kepada . Jenis sejarah yang mencakup Essay ! kawasan yang lebih luas dari sejarah lokal adalah«. adanya hubungan sebab akibat sejarah b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times