PENGENALAN 1. Kedudukan Madinah adalah di utara Makkah. 2.

Madinah merupakan kota penting bagi pedagang Arab kemunculan Islam.

3. Pedagang-pedagang luar mengunjunginya kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah .perjalanan antara
Syam dan Makkah. 4. Penduduk Madinah terdiri daripada orang Yahudi & Arab Orang Yahudi Golongan Arab • • • • • Bani Quraizah Bani Qunaiqa’ Bani Nadhir Suku Aus Suku Khazraj

5. Pergeseran yang berlaku antara suku-suku Arab dan penguasaan oleh orang Yahudi menyebabkan suasana kehidupan di Madinah kurang aman. 6. Terbuka lembaran baru dalam sejarah Madinah apabila orang Aus dan Khazraj telah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah pada tahun 621 M. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA 1. Peristiwa hijrah berkait rapat dengan Perjanjian Aqabah I (620 M.) dan Perjanjian Aqabah II (621 M.). 2. Perjanjian ini termeterai antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. 3. Perjanjian ini berlaku dalam dua peringkat, iaitu Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Perkara Tempat Kandungan Perjanjian Aqabah I Aqabah I. Penduduk Yathrib berjanji tidak akan menyekutukan Allah s.w.t., mereka hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. II. Berjanji akan melakukan segala kebaikan yang disuruh oleh Islam dan tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak, dan mem-bunuh bayi perempuan. III. Mereka akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w Kesan 1. Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam Makkah berhijrah ke Madinah. 2. Islam tersebar ke Madinah. 3. Madinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru. III. II. Perjanjian Aqabah II Aqabah I. Kaum Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia mereka kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam di Makkah berhijrah ke Madinah. Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah.

IV.

Mereka akan mempertahankan Islam

1

hijrah bermaksud: a. 4.HIJRAH Maksud Hijrah 1. Madinah. 6. b. Semasa bersembunyi di Gua Thur.a.a.a. c. Baginda bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq setelah keluar dari rumah. 2. 5. Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian.a. Penghijrahan Nabi Muhammad s. Orang Islam Makkah disediakan tempat tinggal yang sewajarnya dan mereka dijamin oleh penduduk Madinah.mengintip kegiatan orang Quraisy yang sedang kehilangan baginda. Semangat ingin berubah. Nabi Muhammad s. iaitu : a) Abdullah bin Abu Bakar . Pandangan orientalis Barat ini disangkal oleh umat Islam kerana : a. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah untuk memperkukuh agama Islam.w. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan.w. 2. iaitu perpindahan yang berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain.w.a. d.w. termasuk golongan bukan Islam.. d. dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat SEBAB HIJRAH 1. Perintah Allah menerusi Wahyu 2 . Satu strategi baru untuk menyebarkan Islam. berfikir. dan tingkah laku Pandangan Orientalis Barat 1.w 1. Mereka bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah.a. c. b. hijrah bermakna berpindah. Orang Madinah menyambut ketibaan orang Islam Makkah dengan rela dan meriah setibanya mereka di Madinah. beberapa orang telah membantu baginda. Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s.w. Penghijrahan umat Islam dari kota Makkah ke Madinah adalah jemputan orang Madinah sendiri seperti yang terkandung dalam Perjanjian Kedua. b) Asma' binti Abu Bakar . atau kejahatan. Dalam bahasa Arab. Dalam konteks tamadun Islam. berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda Quraisy terhadap rumah baginda. Selepas bersembunyi di Gua Thur. Ali bin Abu Talib menawarkan diri untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad s.menghantar makanan kepada Nabi Muhammad c) Amir bin Fuhairah – seorang penggembala kambing yang membekalkan susu kepada Nabi Muhammad s. iaitu perubahan dari segi sikap. agar baginda dapat melepaskan diri 3. dilantik sebagai pemimpin Madinah dan baginda diterima oleh semua penduduk 2.

Jemputan itu dibuat berasaskan Perjanjian Aqabah Kedua.a. Ekonomi suku Aus dan Khazraj dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad s. b. 3.a.. mengarahkan umat Islam berhijrah untuk mengelakkan kekejaman orang Quraisy c. Hijrah dilakukan untuk meneruskan penyebaran agama Islam. Hijrah merupakan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.w. menjadi pemimpin dan mendamaikan mereka TUJUAN HIJRAH 1. Suku Aus dan Khazraj sering bertelingkah sesama sendiri. Hijrah membolehkan wujudnya sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu dan sempurna KEPENTINGAN HIJRAH 1. Mereka memerlukan Nabi Muhammad s. ke Madinah 2. c. Penentangan orang Quraisy a.w. d. supaya dengan segera kerana niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda b. Nabi Muhammad s. Suku Aus dan Khazraj yang sering bersengketa dapat berdamai melalui semangat persaudaraan sesama Islam. 3.a. • • • Mereka yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan ekonomi dan sosial telah dapat disatukan. terhadap mereka. Menerusi wahyu ini.a. Peristiwa hijrah membawa kesan yang amat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab dan tamadun Islam 2. b. 2.a.w. d. Orang Islam Madinah (orang Ansar) membantu orang Islam Makkah (Muhajirin) sehinggakan mereka yang berhijrah itu tidak berasa terasing.w untuk mengembangkan agama Islam. Jemputan masyarakat Arab Madinah a. atau rendah diri berada dalam masyarakat baru di Madinah. iaitu Surah al-Anfal.a. • Persaudaraan Hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah terjalin. Bersatu padu 3 Pengorbanan Toleransi Madinah Takwim Masjid . Perintah ini berasaskan ayat al-Quran. Kepentingan hijrah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut: Perkara Dakwah Damai • Keterangan Kegiatan dakwah Islamiah dapat dijalankan secara aman tanpa gangguan. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad s.w. Orang Quraisy menentang Islam secara berterusan.a. Umat Islam Makkah dihina dan diseksa oleh mereka. Tempat yang baru dan suasana yang aman dapat memudahkan kegiatan dakwah islamiah 4. Perintah ini mencepatkan penghijrahan Nabi Muhammad s.w. c.

Takwim Islam yang berasaskan tahun Hijrah mula digunakan oleh Khalifah Umar alKhattab.a. Perpaduan ini dapat melahirkan kehidupan yang harmoni. dan budaya dapat bersatu padu. • • • Sambutan 'maal hijrah' diadakan di negara kita pada setiap tahun untuk memperingati perjuangan umat Islam. Dengan berani beliau telah menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s. agama dan sebagainya untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup. • Hijrah dapat mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad s. menukarkan nama tersebut sebagai satu usaha baginda untuk menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam.w.w 4 .a. Aktiviti harian seperti berjual beli dijalankan oleh orang Islam di kawasan persekitaran masjid.w.• • Penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku. Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda apabila rumah baginda dikepung oleh orang Quraisy untuk mengelirukan mereka. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah atau kota bercahaya. Bantuan dalam pelbagai aspek diberikan oleh orang Islam Madinah kepada orang Islam Makkah. Masjid al-Nabawi telah dibina di Madinah dan berfungsi sebagai: • •    • • Tempat untuk beribadat. yang berlindung di Gua Thur.a.w. • • • • Wanita Abu Dakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindung Nabi Muhammad s. agama. Nabi Muhammad s. Wanita juga memainkan peranan penting untuk menggerakkan kemajuan negara. Tempat untuk bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam.w. semasa hijrah.a. Tempat belajar.w. Masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi.. • • • Hijrah memperlihatkan sikap toleransi kaum dan tolong-menolong yang boleh melahirkan masyarakat cemerlang.a. Hijrah memperlihatkan sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.  Asma' binti Abu Bakar telah berjaya membantu perjuangan Nabi Muhammad s. Wujudnya kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. Abdul Rahman bin Auf sanggup menyumbangkan hartanya untuk membantu masyarakat Islam yang kurang berupaya.a.

a. Perlembagaan Merupakan perlembagaan yang pertama digubal di dunia. Menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah Persetujuan Piagam ini dirangka berasaskan persetujuan: Orang Islam. piagam. adil.a. iaitu orang Yahudi dan sekutu mereka yang tinggal di Madinah 5 . iaitu Muhajirin dan Ansar. Sifat-sifat Nabi   Kebesaran jiwa dan ketabahan hati – baginda sanggup meninggalkan kemewahan hidup untuk memperjuangkan Islam Tidak mudah putus asa apabila menempuh kegagalan. atau perjanjian bertulis Disebut Disebut jugaShahifah Madinah Perkara Berhubung peraturan dan tanggungjawab pemerintah dan orang yang diperintah. PIAGAM MADINAH 1. dengan panduan wahyu Allah Piagam Madinah Tujuan Perjanjian Untuk melahirkan sebuah pemerintahan dan masyarakat Islam yang stabil. Piagam Madinah telah dibentuk oleh Rasulullah s. Kerajaan Islam di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s.w. sosial. Baginda memilih jalan ke selatan menuju ke Tihamah berhampiran Laut Merah untuk ke Madinah kerana jalan menerusi utara Makkah kurang selamat. Bijaksana mengatur strategi perjuangan.w. Baginda bersembunyi di Gua Thur sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. dan maju Piagam Madinah merujuk kepada kanun. dan ekonomi. 2. adalah berdasarkan hukum Islam dari segi politik. Orang bukan Islam.

Kandungan Piagam Madinah • • • Mempunyai 47 fasal dan terbahagi kepada dua : Bahagian 1 Mempunyai 23 fasal Menyentuh tentang hubungan dan tanggungjawab di kalangan umat Islam • • • • • Bahagian 2 Mempunyai 24 fasal Menyentuh tentang kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap kerajaan Islam Madinah Kandungannya merangkumi aspek sosial.a. Piagam ini lengkap. politik. Masyarakat Madinah mestilah hidup dengan aman damai dan Perundangan • • Kedudukan Yahudi Pertahanan • • harmoni Menggunakan undang-undang Islam secara menyeluruh. ekonomi dan ketenteraan.w. Demi untuk memajukan ekonomi negara. agama. • Agama • • Ekonomi Sosial • • • Baginda berperanan sebagai hakim yang Menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan bukan Islam. Juga menggariskan beberapa prinsip umum tentang masyarakat atau ummah dan negara islam yang berbilang kaum dan agama. Peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam Selagi orang-orang Yahudi mematuhi Perlembagaan Madinah. menyeluruh dan mengambil kira kepentingan semua pihak. Aspek Dalam Piagam Madinah PERKARA Politik KETERANGAN • Pemimpin Madinah ialah Nabi Muhammad s. keselamatan mereka terjamin Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinat daripada ancaman luar.a.. Seluruh penduduk Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. • • • Isi Piagam Madinah adalah berdasarkan wahyu dan menjadi dasar undang-undang negara Islam Madinah Masyarakat Madinah yang berbilang kaum dan agama di Madinah dianggap sebagai satu ummah di mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. Kebebasan diberi kepada masyarakat Madinah untuk mengamalkan agama masing-masing.w. 6 . kerjasama masyarakat Madinah diperlukan. Pemimpin ummah bagi negara Madinah ialah Nabi Muhammad s. Menghapuskan unsur riba dan penipuan dalam perniagaan. Kebebasan juga diberi kepada penduduk Madinah untuk mengamalkan adat istiadat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam.

dan penindasan tidak dibenarkan. Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil dan sesuai untuk diikuti oleh semua masyarakat • Taraf Hak Undang-undang • • • • • 7 . • Piagam ini juga memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotain]! dan mematuhi peraturan piagam.w. Kesetiaan sosial dipraktikkan Persamaan hak dan persaudaraan Islam diutamakan Undang-undang yang lengkap dan sempurna dibentuk. c) Sama-sama memikul tanggungjawab untuk memperkukuh ekonomi negara d) Membanteras kezaliman e) Mesti menegakkan keadilan sosial. rasuah. mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap dengan peraturan dunia dan akhirat Amalan riba dilarang. Masyarakat dapat hidup bersatu padu dan aman. Wujud hubungan yang erat antara kaum yang berlainan agama.a.• • • Semua anggota Piagam Madinah mempunyai hak dan kebebasan beragama. Ekonomi kerajaan Islam Madinah meningkat. b) Tidak boleh berbunuhan sesama mukrnin. Keadilan dan ketelusan diutamakan dalam perniagaan. Kepentingan Piagam Madinah Aspek Model Diterima Keterangan • Piagam Madinah menjadi model dan panduan bagi kerajaan yang menjalankan pemerintahan • • Lengkap Ekonomi • • • • • Ummah • • • berasaskan Islam Piagam ini dapat diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat. Amalan sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan. Orang mukmin yang terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansar dianggap bersaudara: a) Mereka mesti ada sifat tolong-menolong. . penipuan. Semua rakyat mempunyai kedudukan dan taraf yang sama. Semangat ummah Islamiah iaitu semangat persaudaraan sesama Islam dipupuk di kalangan Islam. Dapat membuktikan bahawa unsur-unsur Islam dapat diamalkan dalam sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama Penggubalan piagam ini membuktikan kejayaan Nabi Muhammad s. Orang Ansar membantu orang Muhajirin secara ikhlas dan sukarela Masyarakat baru yang berasaskan ummah dapat dibentuk.

w.w Warkah yang dihantar kepada Raja Qibti Mesir. Walau bagaimanapun al-Muqauqis tidak menerima dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. Tidak menggunakan paksaan. 8 .a. Meletakkan Allah s. Setelah menerima warkah Nabi Muhammad s. Mesir. Rom Timur. Nabi Muhammad s.w. membentuk kerajaan berbeza daripada yang lain. Semua rakyat bertanggungjawab untuk mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan musuh dari luar Cara Nabi Muhammad s.w.. al-Muqauqis disarnbut baik.a.a.Sistematik • • • • • • dalam sesebuah negara. Menyeru pemerintah-pemerintah di wilayah-wilayah tersebut memeluk Islam menerusi warkah yang dihantar kepada mereka. Mereka berusaha mendapatkan sokongan daripada orang Yahudi dan penduduk Arab yang tinggal di sekitar Tanah Arab untuk menumpaskan kerajaan Islam Madinah. Nabi Muhammad s. Semua bangsa ada hak dalam negara Madinah. 4. dan wilayah di sekitar Tanah Arab.. Warkah tersebut telah dikoyak olehnya. Mereka mematuhi peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan masyarakat. telah mengatur strategi untuk menyebarkan agama Islam. Menggunakan cara diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. yang menyedari tindak tanduk orang Arab Quraisy telah menghadapi ancaman mereka dengan berhati-hati. Parsi.a. Maharaja Rom Timur iaitu Hercules telah membincangkan isi kandungan warkah itu dengan pembesarpembesarnya. Raja Parsi pula tidak dapat menerima warkah Nabi Muhammad s. 2. Setiap bangsa terikat kepada undang-undang yang digariskan. b) Masyarakat Madinah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum bernaung di bawah sebuah pemerintahan.w. Habsyah.t. Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah-wilayah tersebut • • • • • • • • Reaksi terhadap Warkah Nabi Muhammad s. Piagam ini berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang teratur dan sistematik.w. 3. sebagai kuasa tertinggi Tanggungjawab Cara Tinggi • PENYEBARAN ISLAM 1.a. Strategi Penyebaran Islam Menghantar perutusan ke Rom.w.w.a. Orang Arab Quraisy berasa iri hati dengan pembentukan kerajaan Islam di Madinah pada tahun 622M.a. iaitu: a) Baginda menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan.

/8H. Orang Islam dibenarkan berperang demi menjaga keamanan agar tempat ibadat mereka terjaga. Orang Arab Quraisy sering melakukan keganasan dengan menyerang kafilah perdagangan Islam./3H. Peperangan hanya boleh dilakukan untuk mempertahankan maruah agama. dan negara Sekiranya musuh Islam ingin berdamai. 7.5. Peperangan adalah untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri.. peperangan hanya dilakukan dengan keizinan Allah iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. Tempat ibadat tidak boleh dirobohkan.w. 625M./8H beberapa siri peperangan antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah telah berlaku: Antara peperangan tersebut ialah Bil.a. Mengikut ajaran Islam. Orang Islam telah mencapai kejayaan cemerlang apabila termeterainya Perjanjian Hudaibiyah PERJANJIAN HUDAIBIYAH KETERANGAN • 628M. • Kaum musyrikin Quraisy Makkah • Pada tahun 628M. orang Islam mengambil keputusan untuk menziarahi Makkah. dan orang yang menyerah diri tidak boleh dibunuh. kanak-kanak./5H. Antara tahun 622M. orang wanita. 627M. • Kota Makkah amat penting kepada orang Islam Madinah kerana: a) Merupakan tempat letaknya Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam b) Merupakan tempat asal orang Muhajirin. Orang yang lemah seperti orang sakit. berusaha untuk membetulkan keadaan tersebut. sehingga pembukaan semula kota Makkah pada 630M. 630M. PERKARA Tahun Tempat Pihak Terlibat Peristiwa 9 . bangsa./2H. 6. maka orang Islam harus memilih perdamaian. PERJANJIAN HUDAIBIYAH 1. c) Merupakan tempat turunnya wahyu pertama. Prinsip-prinsip yang Mesti Dipatuhi oleh Umat Islam dalam Peperangan Peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah. Perang 1 2 3 4 Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak Perang Tabuk Tahun 624M. Binatang ternakan tidak boleh dibunuh dantani tidak boleh dimusnahkan. Allah membenarkan orang Islam berperang apabila mereka diserang musuh./6 Hijrah • Hudaibiyah • Orang Islam Madinah. Ini menyebabkan Nabi Muhammad s.

Nabi Muhammad s. Orang Islam berjaya memasuki Makkah dan dapat beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. 10 . atau orang Quraisy Makkah.a. mereka menghantar Suhail bin Amru untuk berunding. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah 1. Umat Islam dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Akan tetapi. Apabila tiba di Hudaibiyah./628M. orang Islam menghantar Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka kepada orang Arab Quraisy Makkah. Kabilah Arab yang lain bebas memilih sama ada hendak memihak kepada orang Islam Madinah.w. orang Arab Quraisy Makkah tidak menghiraukan hasrat orang Islam itu. bersedia mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy Makkah. Uthman bin Affan telah ditangkap dan tersebar berita bahawa Uthman Bin Affan telah dibunuh.w. iaitu pada tahun 7 Hijrah.a. telah bertolak menuju ke Makkah pada tahun 6H. iaitu 629M.w (mewakili pihak Islam) dengan Suhail bin Amru (mewakili pihak Quraisy) Syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah • • • • • Kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.w. Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya.. b) Mereka bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah. Mereka semua berpakaian ihram.a. Dengan itu. Setelah berunding. 2. mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Makkah Orang Arab Quraisy Makkah bertindak sedemikian kerana: a) Mereka berasa tercabar dengan kedatangan orang Islam Madinah. Apabila orang Quraisy mendapat tahu bahawa angkatan Islam bersumpah setia (Baiah al-Ridwan) untuk membela kematian Uthman bin Affan. untuk menunaikan umrah Pemergian mereka tanpa membawa sebarang senjata kecuali pedang untuk mempertahankan diri jika diserang. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.• • • • • • • • • • • • d) Nabi Muhammad s. Orang Islam telah bersiap sedia menghadapi orang musyrikin Makkah. ingin mengerjakan umrah di sana Rombongan seramai 1400 orang yang diketuai oleh Nabi Muhammad s.a. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Di Hudaibiyah. termeterailah Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad s.

Islam dapat berkembang dengan pesat. 4.3. Kota Makkah merupakan tempat Nabi Muhammad s. Pada tahun 630M. orang yang memeluk Islam berlipat ganda bilangannya. dan berwawasan.w.a.w. Sebab-sebab Nabi Muhammad s.a. berupaya merangka program dakwah Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman dalam tempoh perdamaian perjanjian ini.w. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. Pengiktirafan terhadap kerajaan Islam di Madinah. bertindak tegas dengan menghantar pasukan tentera ke Makkah. 6. setelah mendapat penentangan daripada orang Arab Quraisy Makkah.w. /8H. Sebarang keputusan yang akan diambil dilihat secara menyeluruh. 3. 2. mereka harus mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Amru bin al-As.a. Nabi Muhammad s. telah berjaya menguasai semula kota Makkah.w. Orang Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah. Ini terbukti dengan pemelukan Islam oleh tokoh panglima Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy sengaja melanggar syarat pertama perjanjian tersebut.a. Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama dalam Perjanjian Hudaibiyah 11 . Perjanjian Hudaibiyah merupakan perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah Pembukaan Kota Makkah 1. iaitu Khalid al-Walid. dilahirkan dan tempat lahirnya agama Islam. Nabi Muhammad s. Membuka Semula Kota Makkah 1. 11. Walaupun isi perjanjian kelihatan menguntungkan orang Quraisy tetapi Nabi Muhammad s.a.a. Nabi Muhammad s. Mereka memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. 2. Nabi Muhammad s. sebagai pemimpin unggul dan dihargainya 7. 3. Kesimpulannya.w. 12. dan Uthman bin Talib 5. Sesetengah sejarawan mengatakan bahawa selepas dua tahun perjanjian ini ditandatangani. Perjanjian ini membuktikan ketabahan Nabi Muhammad s. dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada tahun 622M. Perjanjian ini hanya bertahan dua tahun sahaja antara pihak Islam dan Quraisy Makkah.w.a. 8. 9. Mengikut syarat Perjanjian Hudaibiyah. 10.w. terperinci. Tindakan ini merupakan satu strategi jangka masa panjang untuk meneruskan penyebaran Islam..a. yakin pihak orang Islam memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang.

e) Pengislaman Abu Suffian dan Abbas mendorong ramai orang Quraisy yang lain turut memeluk Islam. Abu Ubaidah al-Jarrah. iaitu baginda meninggalkan satu pusaka kepada umat Islam yang tidak akan menjadikan mereka sesat selama-lamanya. barat.a. 9.a. merancang secara bijak untuk memasuki kota Makkah. 8.a. Nabi Muhammad s. dalam khutbah haji terakhir baginda. 13. • Keempat-empat pasukan tentera bergerak serentak untuk masuk ke kota Makkah melalui empat penjuru. telah bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah. 7. Nabi Muhammad s./ 10H. memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung semasa pembukaan kota Makkah. menguasai kota Makkah.w.w. f) 10.a. kecuali penentangan segelintir orang Quraisy terhadap pasukan Khalid bin al-Walid. • Tentera Islam dibahagi kepada empat pasukan di bawah pimpinan empat orang panglima. iaitu al-Abbas dan ketua Arab Quraisy. Abu Sufian telah memeluk Islam sebelum tentera Islam menguasai Makkah.4. tugas penyebaran Islam dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda yang terpilih. berjaya menguasai kota Makkah dengan mudah kerana: a) Tentera Islam yang ramai.a. 12 . Beberapa orang Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Islam telah dibunuh. iaitu Khalid bin al-Walid. baginda telah meninggalkan pesanan penting kepada umat Islam.w. 15. Saad bin Ubadah.w.w. • Strategi ini membawa kejayaan kerana orang Quraisy dapat dikepung dengan rapi. Mereka memeluk Islam setelah menyedari kepalsuan perjuangan mereka selama ini dan bukan disebabkan takut dengan kekuatan tentera Islam. d) Kemaraan tentera Islam ke kota Makkah tidak menghadapi halangan yang besar. c) Tentera Islam berjuang dengan penuh keyakinan dan semangat ketakwaan. wafat pada tahun 632M. Selepas kewafatan baginda. Baginda berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan untuk menguasai kota Makkah. kerajaan Islam Madinah akan bertambah mantap 4. iaitu kira-kira 10 000 orang. Baginda telah berpidato kepada umat Islam dengan membaca ayat al-Quran yang menegaskan kepentingan perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa dan agama.a. Sebelum Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. dan barat daya Makkah. beberapa orang tokoh penting seperti bapa saudara Nabi Muhammad s. 6. Keadaan ini memudahkan tentera Islam menguasai Makkah. 11.w. Pusaka yang dimaksudkan ialah: a) Kitab Allah. iaitu dari arah utara. Kedatangan tentera Islam ke kota Makkah amat membimbangkan orang Arab Quraisy.a. dan Zubair bin al-Awwam. Setelah Nabi Muhammad s. atau al-Quran.w. wafat. 5. 5. selatan.w. berpendapat bahawa sekiranya Makkah dapat dikuasai. 12. b) Sunnah Rasulullah 14. b) Strategi peperangan yang berkesan. Pada masa itu. Nabi Muhammad s.a. Pemerintahan kerajaan Islam diketuai oleh Khulafa al-Rasyidin..

a. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah 5. Perpaduan dan keharmonian hidup pebagail bangsa di Madinah perlu kita contohi. 2. Masyarakat Islam mulai mendalami ilmu pengetahuan Islam 4.a. 7. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintahan Islam seterusnya. Kerajaan Islam Madinah bertambah bawah pimpinan Nabi Muhammad s.w. 3.w menjadi pedoman kepada pemimpin negara| generasi muda. d) Tidak pernah menyerah kalah 13 .a. Agama Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara bebas. b) Berjiwa besar.a. tanpa paksaan daripada mana-mana pihak Rumusan 1. Pembentukan kerajaan Islam Madinah melambangkan Islam dapat diamalkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi Muhammad s.w. 2. Penganut agama Islam di kota Makkah semakin bertambah kerana Nabi Muhammad s. telah memaafkan penduduk Makkah yang memusuhi Islam selama ini.w.Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah 1. iaitu: a) Berwawasan. c) Pemaaf. Nilai-nilai murni Nabi Muhammad s. Penyembahan patung berhala yang diamalkan sejak turun-temurun telah dihapuskan dan diganti dengan amalan Islam 6. Sifat pemaaf Nabi Muhammad s. Kota Makkah berperanan sebagai kota suci umat Islam dan menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan ibadat. telah menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam seterusnya.a.w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful