Matapelajaran Tahun Topik Sub topik Masa Objektif

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : Matematik
: 4 (Sederhana) : Bentuk dan Ruang :Mengukur dan merekod perimeter . :6o minit :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat mengukur dan merekod perimeter bagi bentuk: 1) segiempat sama 2) segiempat tepat 3) segitiga

Kaedah BBM

: Pendekatan Masteri : Pembaris, benda maujud, LCD, laptop, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada :Murid telah mengenali jenis-jenis bentuk.

Guru menyoal murid berapa batang penselkah yang terdapat dalam setiap cawan 4. Guru 2.Murid menulis ayat Matematik operasi bahagi di papan tulis 5.Aktiviti: Set induksi 1.Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini yang melibatkan pembahagian nombor empat digit dengan nombor satu digit . Murid dikehendaki mengagihkan pensel warna tersebut sama banyak 3.

Langkah 1 1. Guru menerangkan cara membahagi nombor empat digit dengan satu digit tanpa baki di papan tulis 2431 2 ) 4862 4 8 -8 6 -6 2 -2 0 .

Guru menerangkan dengan contoh yang lain 4286 ÷ 6336 ÷ 4484 ÷ 8848 ÷ 2= 3= 4= 4= .Langkah 1 2.

Murid akan cuba menyelesaikan soalan dalam masa yang ditetapkan di bawah pemantauan guru. 3.Langkah 2 Aktiviti kumpulan 1.guru akan melihat jumlah skor yang diperolehi oleh setiap kumpulan 4. Ganjaran akan diberikan kepada kumpulan yang mendapat skor tertinggi . Murid mencuba latihan interaktif untuk lebih memahami cara membuat operasi bahagi 2. Selepas tamat tempoh masa.

Langkah 3 1. 3. 2.Murid yang dapat menjawab kesemua soalan dengan betul akan diberi set soalan lain sebagai pengukuhan. Murid yang tidak dapat menjawab soalan akan diberi aktiviti pemulihan dengan menerangkan semula cara membahagi.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid untuk menguji pemahaman mereka. .

9663 5.Penutup 1. 2668 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2= 4 = 3 = 3 = 2 = . 6339 4.Murid dipilih secara rawak untuk menyelesaikannya di papan tulis Soalan: 1. 8448 3. 4224 2.Guru menulis soalan operasi bahagi nombor empat digit dengan satu digit di papan tulis 2.

Sawal(SK Sri Serdang) Cik S. Lai Siew Tuan (SK USJ 12) Pn. Punithavathy (SK Tmn Sri Muda (2) Pn.Ruzitah Bt.Selva Malar ( SJKT Sg Renggam) Pn M. Gan Ching Chan (SJKC Tun Tan Cheng Lock) . Abdul Samad(SKS 9) Pn.KUMPULAN 10 Ketua :En Mohamad B.