TOLOK SKRU MIKROMETER

Mikrometer digunakan untuk mengukur dimensi lelurus luar dan dalam sesuatu objek. Semua mikrometer luar dan dalam ditentukan dan dibaca dengan cara yang sama. Ukuran diambil pada titik micrometer membuat sentuhan dengan permukaan objek yang hendak diukur. Komponen utama dan tanda sebuah mikrometer terdiri daripada bingkai, pengumpar, tuil pengunci, sarung, angka sarung, garis sepanjang sarung, jidal dan gear sahala.

Cara memegang mikrometer

Cara Menggunakan Mikrometer
Untuk mengukur objek kecil menggunakan mikrometer dan masukan objek di antara andas dan pengumpar. Pegang objek rapat ke andas, pusing jidal menggunakan ibu jari telunjuk sehingga pengumpar bersentuh dengan objek. Gunakan tekanan yang secukupnya di atas jidal sekadar objek bersentuh dengan andas dan pengumpar. Untuk mendapatkan bacaan yang tepat, mikrometer perlu digelangsarkan ke hadapan dan belakang objek sehingga sedikit rintangan dirasai di samping mengoyangkan ke sisian bagi memastikan kedudukan pengumpar tidak dapat bergerak lebih jauh. Apabila larasan yang memuaskan telah dibuat, kunci mikrometer. Baca skala ukuran. 2

Cara Membaca Mikrometer
Setiap angka di atas sarung mewakili 5mm atau 0.005 meter (m) Setiap satu angka dibahagikan kepada 10 ruang dengan garis indeks berulang di atas dan di bawah garis mengufuk mewakili 0.5 mm atau 5/10 mm. Tepi serong jidal dibahagikan kepada 50 ruang yang sama jarak dengan 50 garisan berangka 0, 5, 10…45.

Apabila lengkap satu pusingan jidal, bermakna telah lengkap 0.5 mm. Oleh itu, satu sesengat di atas jidal bersamaan dengan 0.01 mm atau 1/100 mm.

- Tambah 5 mm

- Tambah 0.5 mm

- 0.01 sama dengan 5.51 mm Tiga bacaan berlainan ditambah untuk mendapatkan bacaan

3

jumlah bacaan mikrometer 7.28 mm

4

Angkup Vernier
Sebuah angkup vernier mempunyai skala boleh gerak yang selari dengan skala kekal. Peralatan mengukur persis ini mampu mengukur garis pusat dalam, garis pusat luar dan kedalaman. Angkup vernier boleh didapati dalam dua skala, iaitu skala Imperial dan skala metrik.

Satu alat mengukur jitu yang mempunyai ketepatan 1/1000’’ atau 1/100 mm.

5

Angkup vernier bolehdigunakanuntuk mengukur:
- mengukur tebal dan panjang benda kerja

- mengukur garis pusat batang bulat

- mengukur garis pusat alur bulat

- mengukur kedalaman lubang

6

- mengukur tinggi bertangga

- mengukur jarak atau garis pusat lubang

- menentukan pusat batang-batang bulat

7

- menguji ketepatan

Cara Membaca Angkup Vernier
Skala vernier mempunyai 25 bahagian, setiap satu mewakili 0.001 in. Bacaan ukuran yang diambil merupakan gabungan skala utama dengan skala vernier. Pada masa yang sama, hanya satu bahagian pada skala vernier yang sebaris dengan skala utama. Hal ini merupakan asas ukuran tepat.

- tokokan di atas skala utama diberi dalam 0.025 inci

- ukuran 0.025 pada skala vernier

8 Untuk membaca angkup, letakkan garis pada skala utama supaya sebaris dengan senggat kosong pada skala vernier. Bacaan yang betul ialah 0.025 in. Jika senggat kosong tidak sebaris dengan sengat 1 pada skala utama, bacaan yang diambil ialah 0.100 in. Jika senggat kosong diatas skala vernier tidak tepatsebaris dengan skala utama, lihat satu garis di atas skala vernier yang sebaris dengan skala utama.

Garis diatas garis vernier adalah sebaris dengan satu garis pada skala utama. Garis senggat kosong pada skala vernier melepasi garis senggat 1 pada skala utama. Oleh itu, bacaan angkup ialah 0.105 in.

- tokokan di atas skala utama diberi dalam 1.0 mm dan 0.05 mm pada pada skala vernier

-

Bagi skala metrik, skala utama angkup dibahagikan kepada 150 mm (6 inci). Setiap satu cm atau 10 mm dibahagikan pula kepada 10 bahagian iaitu dengan nilai 0.1 mm.

9

PEMBARIS
Ia diperbuat daripada keluli tahan karat dan memmpunyai senggatan dalam inci dan millimeter. Senggatan biasanya dilebihkan pada kedua-dua hujung. - Ia digunakan untuk : 1. Mengukur panjang atau jarak dengan ketepatan 1/64 inci. 2. Membuat garis lurus 1. 2. - Skala untuk melaras ukuran pada alat-alat: Ketika mengambil ukuran terus, ia hendaklah ditempatkan pada hujung hingga ke tanda. Biasakan dengan menanda pada satu permukaan datum. Ketika mengambil ukuran dengan pembaris keluli dan jangka letakkan hujung kaki jangka letakkan hujung kaki jangka ke dalam alur senggatan.

- pembaris keluli dengan sengatan dalam Inci

- pembaris keluli dangan senggatan dalam Millimeter

- mengambil bacaan terus dengan Pembaris keluli

10