JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG SYARIAH

Pengenalan Bahagian ini diwujudkan mulai 1hb Januari 1988 melalui Waran Perjawatan Bil.2/1988. Pada masa ini tiada pejabat yang khusus untuk mentadbir Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah. Ketika itu,di ibu pejabat tidak ada pegawai ditempatkan di Unit Pembangunan Keluarga. Unit Khidmat Nasihat pula terdapat seorang Pegawai Kebajikan Wanita dengan dibantu oleh 7 orang Penolong Pegawai Kebajikan yang terdapat di setiap daerah. Tidak ada kerani ditempatkan di Bahagian ini sehinggalah 2hb Oktober, 1989 apabila seorang Siswazah Khidmat Sambilan ditempatkan di sini. Mulai 1hb Jun 1988, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam mula dikuatkuasakan. Walaupun demikian, urusan nikah, cerai dan rujuk belum lagi diserahkan sepenuhnya oleh bahagian Mahkamah ke Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah serta ketiadaan kakitangan sokongan untuk membantu Ketua Bahagian. Pada Jun 1992, setelah berlaku pengasingan Mahkamah Syariah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam N.S., Ketua Hakim ketika itu telah menyerahkan urusan perkahwinan dan yang bersangkutan dengannya kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah yang baru secara berperingkat kerana masalah kekurangan pegawai dan kakitangan di Bahagian ini. Pada tahun 1995 merupakan era baru bagi Bahagian ini kerana mulai tahun tersebut, Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah telah mempunyai ruang pentadbiran yang khusus yang menempatkan Ketua Penolong Pengarah Bahagian ini serta pegawainya di dalam satu pejabat. Perpindahan Bahagian Dakwah ke bangunan Pusat Dakwah Islamiah Paroi mulai Januari 1995 telah meninggalkan satu ruang kosong dan kekosongan itu telah diisi oleh bahagian lain. Mulai tahun 1999 telah berlaku penyusunan semula perjawatan di Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah serta pertambahan 2 orang pegawai S3.2 unit baru yang diwujudkan iaitu Unit Pembangunan Sosial dan Unit Pembangunan Keluarga di samping Unit Khidmat Nasihat. Mulai 1hb Januari 1999, Unit Khidmat Nasihat telah ditukarkan namanya kepada ke Unit Rundingcara selaras dengan waran perjawatan. Unit Pembangunan Keluarga bertindak menguruskan hal ehwal pernikahan, cerai dan rujuk. Manakala Unit Rundingcara bertindak mengendalikan masalah yang bersangkutan dengan krisis rumah tangga. Unit Pembangunan Sosial merupakan unit baru yang dikhususkan untuk merancang dan melaksanakan segala aktiviti berkaitan dengan Bahagian ini samaada seminar, bengkel ataupun kursus-kursus di peringkat negeri dan daerah.

Objektif Melahirkan institusi keluarga yang kukuh, hidup harmoni dan mematuhi peraturan nikah, cerai dan rujuk yang di tetapkan oleh syarak dan pentadbiran negeri.

Strategi Mengemaskini sistem pendaftaran rekod dan pentadbiran urusan nikah, cerai dan rujuk di Negeri Sembilan. Memberi kesedaran kepada individu tentang tugas dan tanggungjawab mereka dalam

institusi keluarga melalui kursus pra perkahwinan dan sesi rundingcara.

Piagam Pelanggan 1.Melaksanakan pengurusan permohonan perkahwinan dalam tempoh 1-3 hari. 2.Memastikan pengeluaran sijil Nikah, Kad Perakuan Nikah, Perakuan Cerai Dan Surat Perakuan Persedudukan Semula (Rujuk) dalam tempoh satu bulan. 3.Memberi layanan mesra dan cekap di dalam suasana persaudaraan Islam kepada pelanggan. 4.Bersedia menerima dan mengadakan sesi rundingcara berkaitan masalah rumahtangga.

Fungsi Dan Aktiviti Aktiviti yang dijalankan oleh Bahagian ini merangkumi kerja-kerja berikut: 1.Perlantikan dan pembaharuan sijil kelulusan syarikat yang mengendalikan kursus pra perkahwinan 2.Pemantau syarikat yang mengendalikan kursus pra perkahwinan 3.Permohonan dan pendaftaran perkahwinan 4.Perkhidmatan rundingcara 5.Pengeluaran surat perakuan cerai/pembatalan 6.Pengeluaran surat perakuan persedudukan semula (Rujuk) 7.Pendaftaran nikah luar negeri 8.Pengeluaran Kad Perakuan Nikah 9.Proses Perkahwinan 10.Menyelaraskan pengurusan dan pentadbiran pejabat-pejabat agama Islam di tujuh buah daerah di seluruh Negeri Sembilan

Program, Kursus, Bengkel Dan Seminar 1.Bengkel Pengukuhan Institusi Keluarga 2.Seminar Pengukuhan Institusi Keluarga peringkat Daerah 3.Kursus Pemahaman Prosedur Perkahwinan Bagi Penolong Pendaftar 4.Seminar Poligami 5.Kursus Asas Kaunseling 6.Kursus Peningkatan Kaunseling 7.Bengkel Pemahaman Enakmen Keluarga Islam 8.Program Pengajian Kitab-Kitab Muktabar 9.Pusat Pembangunan Keluarga Islam sebanyak enam kawasan 10.Pusat Pembangunan Sosial yang akan ditubuhkan di dalam tahun 2001

Aktiviti-Aktiviti Menyelia dan mengawasi perlaksanaan "Kursus Pra Perkahwinan" di Negeri Sembilan yang dikendalikan oleh Syarikat-Syarikat Kursus Pra Perkahwinan yang diluluskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam N.S. iaitu: Pusat Bimbingan Purnama Das, Seremban Perkhidmatan Bimbingan Al-Ansari, Tampin Pusat Bimbingan Hidayah, Jelebu Mahabah Consultant, Seremban WRA Training Bahau, Jempol Perkhidmatan Bimbingan Al-Maghfirah, Tampin Darul Dedikasi Sdn.Bhd., Senawang

Al-Huda Consultant Batu Kikir, Jempol Pedoman Khusus, Tampin Kadar peserta yang mengikuti Kursus Pra Perkahwinan setiap bulan di antara 400-500 orang. Menerima, memproses dan meluluskan permohonan perkahwinan dalam negeri. Menerima, memproses dan meluluskan permohonan perkahwinan dalam dan luar negeri (Ibu Pejabat sahaja). Menjalankan Majlis Akad Nikah terutama perempuan yang tiada wali atau melibatkan pasangan dari negara luar. Mengeluarkan Sijil Nikah, Sijil Cerai dan Sijil Rujuk Mendaftar dan menyimpan semua rekod-rekod pernikahan, penceraian dan rujuk Mengawal dan memantau perlaksanaan urusan perkahwinan yang dijalankan oleh Penolong Pendaftar Kariah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa pada masa kini. Memberi Khidmat Nasihat kepada pasangan yang menghadapi masalah rumahtangga Memberi bimbingan serta penjelasan kepada pasangan suami isteri berkaitan peranan dan tanggungjawab mereka atau apa saja kemusykilan yang berkaitan rumahtangga. Memberi bimbingan kepada iklan tentang cara-cara sesuatu tuntutan yang hendak dikemukakan di Mahkamah. Memberi bimbingan dan penjelasan yang berkaitan dengan hukum hakam atau kemusykilan agama. Mendaftar dan menyimpan rekod-rekod pasangan yang menerima perkhidmatan dan memanjangkan kepada pihak berkenaan jika perlu. Mengendalikan Kursus, Seminar, Forum, Bengkel dan latihan yang berkaitan dengan kekeluargaan. Mengadakan program bimbingan kepada ibu Hamil dan ibu Tunggal. Mengadakan lawatan dan program kebajikan kepada ibu tunggal, keluarga miskin dan pasangan bermasalah. Memberi ceramah dan bimbingan kepada ibu bapa mengikut kelompok atau kawasan. Mengadakan Kursus, Bimbingan dan Ceramah kepada belia dan pelajar-pelajar sekolah berkaitan dengan kekeluargaan.