YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH KOTA TEGAL

MASJID JAMI’ AL-IRSYAD
Sekretariat : Jl. Gajahmada No. 128 Pekauman Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah Indonesia Telp. 0283 – 356869 e-mail : masjidalirsyadtegal@gmail.com Nomor : 07/MJ-ALIR/IV/2010 Lamp. : 1 Bundel Hal : Permohonan Bantuan Tegal, 14 April 2010

Kepada Yang Terhormat : Bapak/Ibu/Sdr. _________________________ di Tempat Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh Sesungguhnya segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, mohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepadaNya dari keburukan diri kami dan kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan-Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wassalam, yang telah menyampaikan risalah Alloh, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia dan akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa’at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin. Bersama ini kami sampaikan proposal singkat ke hadapan Bapak dan Ibu, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan kegiatan rehab tempat wudhlu, pembuatan ruang perpustakaan dan ruang. Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi Bapak dan Ibu. Kami berdo’a, semoga keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan

Amiin Yaa Rabbal’alamin. 14 April 2010 Sekretaris ABU THOLIB.Pd. SHI. Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh Ketua Ta’mir Masjid Tegal. karena telah membangun rumah Allah dimuka bumi ini. Mengetahui Ketua Yayasan Al-Irsyad Kota Tegal Ir. MUHTADIN ABRORI.orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi yaitu: orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah. S. Ahmad Basalamah .I.

Sudah 24 tahun masjid ini menyiarkan Islam dengan berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan. Dengan demikian selain memerankan fungsinya sebagai lembaga keagamaan. Dengan menyebut nama Alloh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masjid Jami’ al- . Sholawat dan Salam semoga tetap terlimpah pada Nabi terakhir yang tiada nabi setelahnya Muhammad Shollallohu Alaihi Was Salaam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya yang berada di jalan yang lurus sampai akhir zaman. Bertambah dan berkembang minat para jama’ah terhadap kegiatan sholat berjama’ah dan pengajian-pengajian yang kami selenggarakan baik harian. Untuk itu Pengurus Masjid Al-Irsyad merencankan kegiatan rehab tempat wudhlu. sehingga peningkatan qualitas sesuai dengan quantitas jama’ah yang dimiliki masjid ini. “Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. MUQODDIMAH Kami berlindung dari godaan Syaitan yang terkutuk.com PROPOSAL RENOVASI TEMPAT WUDHLU PEMBUATAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN RUANG SEKRETARIAT I. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat. Allah SWT berfirman yang artinya. Gajahmada No. serta tetap mendirikan sholat. maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orangorang yang mendapat petunjuk. Segala puji hanya milik Robb pengatur alam semesta dan isinya. At-Taubah: 18) Masjid Al-Irsyad kota tegal didirikan pada tahun 1986 oleh Pimpinan Cabang Al-Iryad Kodia Tegal pada saat itu Bapak H. Masjid Jami’ al-Irsyad juga memerankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan non formal. Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Samsuri Mastur. 128 Pekauman Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah Indonesia Telp. Ali Afiff dan diresmikan oleh Wali Kota Tegal Bapak H. Hanya kepada-Nyalah kita menyembah dan memohon pertolongan. Dialah yang menguasai di hari penentuan. Amma Ba’d.YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH KOTA TEGAL MASJID JAMI’ AL-IRSYAD Sekretariat : Jl. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. 0283 – 356869 e-mail : masjidalirsyadtegal@gmail. SH. mingguan maupun bulanan telah menuntut pengurus masjid Al-Irsyad untuk membenahi dan menyempurnakan pelayanan peribadatan agar lebih khidmat dan khusyu’. dan lembaga sosial kemasyarakatan.” (QS.

kecuali bila hati mereka itu telah hancur. “Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di Syurga. B.” (HR. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pengkal keraguan dalam hati mereka. ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh. pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. LATAR BELAKANG A. niscaya akan dibangunkan sepertinya baginya di Surga. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui” (Qs Albaqarah 261). “Perumpamaan Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dangan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. “Barangsiapa membangun masjid hanya untuk mencari ridha Allah. demi mempertahankan fungsi Masjid tersebut masyarakat setiap minggu menafkahkan sebagian hartanya untuk merawat dan mendukung kepengurusan Masjid. lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oleh karenanya.” (HR. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki. (QS. BENTUK USAHA Dalam rangka mengemban amanat tersebut. Sejak tahun 2001. asy-Syihaab dan al-Bazzar). Mengajak kaum Muslimin menafkahkan harta untuk rehab tempat wudhlu. LANDASAN KEGIATAN Pengurus Masjid menjalankan kegiatannya atas dasar takwa sebagai bentuk perniagaannya dengan Allah. II.Irsyad menjadi benteng akidah dan pencetak generasi penerus yang diharapkan faqih terhadap agama Islam dan berakhlak mulia. Dana yang terkumpul kemudian dipergunakan untuk rehab tempat wudhlu. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat dengan keuntungan pahala yang berlipat dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang artinya. Masjid Jami’ al-Irsyad menjadi kebanggaan dan ikon keberagamaan atau kekeluargaan masyarakat Kota Tegal. masjid telah mendirikan perpustakaan dan sekarang telah memiliki koleksi 237 judul buku dengan jumlah buku 696 eksemplar. Al Bukhari : 450) IV. dengan harapan semua pihak yang terlibat mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya. kepanitiaan menjalankan berbagai usaha sebagai berikut ini: A. yang berasal dari berbagai sumbangan baik individu maupun instansi yang tidak . At-Taubah: 109-110) III. sebagaimana firman-Nya yang artinya: Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu yang baik.

melalui pendidikan. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah : A. Namun akhir-akhir ini lobang tempat mencuci kaki telah menjadikan para jama’ah merasa tidak nyaman untuk menuju tempat wudhlu. telah mengilhami kami untuk mengecek ulang posisi garis karpet baik imam maupun makmum tempat sholat berjamaah dengan arah kiblat. Penentuan arah kiblat yang dijelaskan oleh Departemen Agama Kota Tegal pada tanggal 21 Februari 2010 lalu. Inventaris yang telah kami miliki untuk buku-buku tersebut 1 rak buku. V. D. Bangunan fisik yang memadai dan fasilitas masjid yang baik akan memungkinkan dilaksanakannya pembinaan dan pendidikan generasi muda Muslim yang lebih intens dan berkualitas. C. Yaitu dengan meminjam sarana pihak lain (dalam hal ini Yayasan Al-Irsyad Kota Tegal) untuk proses perjalanan kegiatan masjid. Hasil ceking kami garis karpet imam telah sesuai menuju arah kiblat dan garis karpet makmum kurang melintang ke utara 1 – 2 cm. Arah kiblat yang tepat dapat menambah ketenangan bathin para jama’ah dan kekhusuyuan sholat berjama’ah pun meningkat. D. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diadakannya kegiatan rehab tempat wudhlu. C. Berbagai kegiatan masjid berjalan secara manual tanpa ruang sekretariat yang menjadi pusat administrasi masjid secara baik. program-program halaqoh dan majlis taklim dengan tersedianya perpustakaan. . pada saat itu tempat wudhlu telah menjadi tempat yang nyaman untuk berwudlu sesuai kapasitas jama’ah setiap harinya. (lihat Lampiran Photo Rak Buku Perpustakaan).mengikat. Tersedianya ruangan untuk kantor dan kegiatan remaja masjid yang akan dilengkapi dengan komputer serta ruangan operasi yang lainnya akan meningkatkan kelancaran operasional dan managemen masjid Al Irsyad. Kemudian kondisi karpet yang kami miliki telah berumur 20an tahun lebih. Perbaikan tempat wudhlu telah dilakukan 4 tahun yang lalu. sehingga Mesjid Al Irsyad dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi secara visual maupun media tertulis dan lainnya. B. Beberapa para jama’ah terpleset karena hal itu. B. sehingga proses regenerasi akan berjalan dengan optimal. terutama jama’ah yang usianya sudah udzur. Meningkatkan perkembangan intelektual yang Islami. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat adalah meningkatkan pelayanan dalam proses kegiatan keagamaan dan pengembangan wawasan ilmu agama bagai para jama’ah.

I. S. : Tuharso. TEMA KEGIATAN Tema kegiatan adalah : “Masjid sentral kegiatan Ummat Islam” VIII. : Muhtadin Abrori. Penasehat 2.Ag. SHI Muhammad Bahreis 15. M. KONDISI UMUM MASJID AL-IRSYAD TEGAL A.Pd. Kaderisasi 6. SHI Muhammad Bahreis : Saefuddin Zuhry. Lc. NAMA KEGIATAN Nama : Kegiatan rehab tempat wudhlu.VI. : M. Humas 8. Lc. Ketua 3. : Zahid Usman. Unit Dakwah dan Kajian Islam : Ahmad Rosyidi.Pd. Dakwah 4. S. Drs. Wakil Ketua Bid. : Drs.Pd. S. Wakil Ketua Bid. Yusuf Alwi : Karto.Ag. Royim. SHI : Drs. STRUKTUR ORGANISASI 1. S. S. Bendahara : Yayasan Al-Irsyad Kota Tegal : Abu Tholib. Sarpras 5. Kesra 7. Subkhi. Sulistiyo : Drs. Khothib Jum’at : Abu Tholib. Agus Fakhruddin. Unit Hubungan Masyarakat 12. Unit Sarana Prasarana 14.Ag. 11. M. S. M. Bambang Siswanto : Abu Tholib.Ag.Ag.Pd. SHI Drs. Wakil Ketua Bid. S. Imam Rowatib : Waryadi.Pd. Kadino Ali Taufik Al-Katiri 10. Untung Supriyadi. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat VII. Unit Remaja Masjid 13. SHI . Untung Supriyadi. S. Wildan Bajrei. Wakil Ketua Bid. Saefuddin Zuhry. Wakil Ketua Bid. S. Sekretaris 9.

Lc.Ag. Saefuddin Zuhry. 16. Kebersihan 18. Radio Dakwah sebagai sarana yang mudah diperoleh dan didengar oleh berbagai kalangan. Amiruddin. Zahid Usman.Ag. S. S. S. PROGRAM KERJA 1. Al-Aqidah Ash-Shohihah ii.I. Tuharso. Lc. Konsultasi keagamaan melalui Lembaga Bantuan dan Konsultan Islam (LBKI) 2. S. At Tarbiyah Al-Islamiyyah C. Hasyim Edi Prawiro Soeseno Eko Irianto B. Jangka Pendek . Misi i. Visi Addakwah Fillah wal Amru bil Ma’ruuf Wan Nahyu Anil Munkar 2. SHI M.Pd. Lc. Jangka Panjang i. Muadzin 17. Agus Fakhruddin. iii. Al-Akhlaq Al-Kariimah iii. Keamanan : Jahidin : Jahidin : Imam Jazuli Setiyono Moh. Al-Ibadah As-Saliimah iv. Muhtadin Abrori.Drs. Pengelolaan zakat terpadu melalui Badan Infaq dan Zakat (BIZ) ii. Ahmad Hufron. Untung Supriyadi. VISI DAN MISI 1.Ag.

Seberapapun besarnya. akan sangat berarti bagi kami. Untuk konfirmasi tentang proposal ini. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat. Sholat Berjama’ah b. PENUTUP Dukungan dalam bentuk sarana prasarana.. Proposal ini dibuat untuk disampaikan kepada Muslimin dan Muslimat. Untung Supriyadi. Kajian Aqidah Oleh Abu Tholib. Ketua Ta’mir Masjid Jami’ Al-Irsyad. fasilitas.117. Setiap Malam Rabu c.i. PEMBIAYAAN Rencana Anggaran Biaya kegiatan rehab tempat wudhlu. 085640446065. Tahunan a. Buka bersama jama’ah masjid e. SHI. 0283-324243 . Harian a. X. Setiap minggu ke-III pada hari Jum’at malam sabtu oleh Da’i dari Luar daerah. Bulanan a. SHI.(Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) Secara lengkap terlampir bersama proposal ini. pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat menelan biaya berjumlah Rp. atau mendapatkan Informasi lebih lanjut seputar pembangunan Masjid ini dapat menghubungi : Abu Tholib. 75. Lc. iii. Kuliah Shubuh c. Setiap Malam Senin b. I’tikaf 10 hari terakhir bulan romadhon d. Kajian Tafsir Oleh Drs. untuk menjelaskan rencana kegiatan rehab tempat wudhlu.000. Mingguan a. telp. Kajian Fiqih Oleh Saefuddin Zuhry. Konsultasi keagamaan IX. Haflatul Ied setiap tanggal 2 Bulan Syawal b. Setiap Malam Jum’at iv. Pengelolaan Hewan Qurban setiap hari raya Qurban c. yang insya Allah menjadi hantaran kepada limpahan pahala yang berlipat dari Allah SWT dan rumah-rumah di Syurga. SHI. Bakti sosal remaja masjid ii. finansial ataupun dukungan moril dan do’a.

14 April 2010 Sekretaris ABU THOLIB.I. dengan alamat: Pengurus Masjid Jami’ Al-Irsyad Jl. Mengetahui Ketua Yayasan Al-Irsyad Kota Tegal Ir. MUHTADIN ABRORI. telp. 128 Pekauman.Pd. Provinsi Jawa Tengah .Drs.Indonesia. Atau transfer melalui rekening : BANK MUAMALAT CABANG KOTA TEGAL Nomor Rekening 9108327699 Atas Nama Kadino Ketua Ta’mir Masjid Tegal. Kadino. S. SHI. Tegal Barat Kota Tegal. Ahmad Basalamah . Bantuan secara langsung dapat disampaikan kepada Sekretariat Pembangunan Masjid. Gajahmada NO. 081542351119 Bendahara Ta’mir Masjid Jami’ Al-Irsyad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful