http://tigosotigo.blogspot.com/2010/04/imam-al-ghazali-mendidik-anak.html http://www.perapi.

com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html http://www.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/13-mendidik-anak-anak-menurut-islam.html http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ayyuha al-walad . Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. http://nabimuhammad.info/2010/06/nasehat-imam-ghazali/

Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana shalat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma¶rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal) Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda: ³Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. (HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualitas hidayah Allah pada diri para ilmuwan. ³Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah´, demikian nasehat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata: ³Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakekat ilmu akherat, niscaya Anda akan paham bahwa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan sematamata karena mereka butuh ilmu itu, tapi karena mereka membutuhkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah´. Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasehat kaum bijak pandai bahwa µkami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali harus diniatkan untuk Allah¶, berarti bahwa ³Ilmu itu tidak mau membuka hakekat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya´. (Ihya¶ µUlumiddin) Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun berarti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur berarti tanpa memperdulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integritas pendidikan dalam Islam yang berbasis ta¶dib. Ta¶dib berarti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya maupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktivitas pendidikan, orientasi dan tujuannya.

Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, hati anak-anak itu bersih. Mudah menerima apa sahaja. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk mencorakkan anak-anak ini. Seandainya anak-anak ini membesar dengan baik dan menjadi insan yang baik dari semua aspek, ibubapa akan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak membesar menjadi insan yang buruk akhlaknya hasil didikan ibu bapa, dosa itu tertanggung ke atas ibubapa.
Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanakKurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsepkonsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:

1.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,

2.

Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. &a mp;n bsp;

4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.

6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.

7.

Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat

8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. iâ tiyad (kelaziman/kebiasaan). tetapi sikap umatnya yang perlu diubah..! Realitinya.â Seperti yang tertera dalam kitab karangannya â ayyuha al-waladâ . dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau Iâ tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. â Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman.Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihyaâ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model). Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah â mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan.. Hakikatnya. dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya.â Sungguh benarlah firman Allah! . Mulahazah wa mutabaâ ah (Observation and imitation).isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak.

diasuh dan dididik dengan rapi.w. membelai. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. mudah rosak dan sensitif. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. memeluk dan mencium anak-anak. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. â sesungguhnya anak-anak kita adalah permataâ . Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s.KesimpulanSebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: â â ¦Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik . I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian.a. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anakanak. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulamaâ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( Ù¡Ù Ø·Ù Ù ) yang berasal dari perkataan tafula ( Ø·Ù Ù ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan.

Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/326 dan As Subki. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Demikian pendapat Ibnul Atsir. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan.´ Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka¶ab Al Akhbar. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). ³Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193 dan 194). Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu .memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanakkanak. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf.wirajiwa.bumicyber. ini pendapat Al Khafaji. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. Nama. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatâ ¦â http://www. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. ³Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. Dan dinyatakan Imam Nawawi.php?option=com_content&view=article&id= 81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=20 Sejarah Hidup Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali. Nasab dan Kelahiran Beliau Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali.com/index. Sebagian mengatakan. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi¶iyah dalam catatan kakinya 6/192-192). Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya. bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin.´ Bahkan Ibnu Assam¶ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata. tempat kelahiran beliau. dan mereka mengingkari keberadaannya. malas. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun.

Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik.´ Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat. sehingga menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi¶i dan fikih khilaf.´ (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193-194). serta memberikan nafkah semampunya. Beliau pun bercerita. ilmu perdebatan. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta¶ala. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Dia berpesan. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. manthiq. ushul. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali.Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. hikmah dan filsafat. beliau menangis dan memohon kepada Allah ta¶ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Dia berkata. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih). Maka saya mohon engkau mengajarinya. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma¶ili dan menulis buku At Ta¶liqat. ³Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta¶ala . bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih. ³Ketahuilah oleh kalian berdua. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi.´ Setelah meninggal. ³Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/194). Kemudian Nidzamul mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya Wazir beliau Malik untuk . Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. hingga beliau berkata. Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/195). saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Setelah Imam Haramain meninggal. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191).

berupa filsafat. ³Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar¶i). walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). ³Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. ilmu kalam. kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya.´ (Siyar A¶lam Nubala 19/328).pindah ke sana. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa. Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Adz Dzahabi berkata. yaitu kitab At Tahafut. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi. niscaya dia telah binasa. Hingga murid terdekatnya. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni . Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun.´ (Majmu¶ Fatawa 4/164). Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Dia membongkar kejelekan mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ³Abu Hamid condong kepada filsafat. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. ³Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa¶. ³Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin. Oleh karena itu. tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak. tasawuf dan ushul. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54).

Pada subuh hari Senin. Setelah beberapa tahun. Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. dan berkata. Al Arba¶in. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami¶ Al Umawi. Berkata Imam Adz Dzahabi. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama. Seandainya beliau berumur panjang. ikhlas dan perbaikan jiwa. ³Pada akhir kehidupannya. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. ³An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami¶ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Pada bulan Dzul Qai¶dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Kemudian pindah ke Baitul Maqdis.´ Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. ³Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. menukil cerita Ahmad (saudaranya). pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. lalu berkata. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi.´ Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. berkumpul dengan ahli ibadah. saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam . beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar.´ Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah.ilmu-ilmu kezuhudan. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Lalu menjadi orang yang zuhud. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. ³Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut. ³Bawa kemari kain kafan saya. Ibnu Asakir berkata. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari). Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur¶an. Kemudian kembali ke Thusi. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. dan kembali ke Damaskus beri¶tikaf di menara barat masjid Jami¶ Damaskus.

al-Wajiz dan sebagainya. beliau dimohon untuk bergabung di Universitas Nidzamiyyah sebagai dosen. terutama para mutakallimin (ahli afgumentasi). Sesampainya di kota Mu¶ashar. pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/201). Di sinilah beliau banyak menyumbangkan karya-karya ilmiyahnya. Di tempat ini beliau menjadi guru besar dan diangkat menjadi rector. Ketka beliau berumur 21 tahun. al-Wasith. Imam Ghazali hidup dalam keluarga yang sederhana. beliau senang membaca dan belajar kepada guru-guru yang berbeda disiplin ilmunya. Dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berargumentasi. beliau banyak mengunjungi para ahli ilmu. sangat tinggi. seperti kitab al-Basith. Semasa kecilnya. Beliau wafat di kota Thusi. akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota lain dengan tujuan belajar.id/artikel/artikel-dosen/107-membumikan-konseppendidikan-imam-ghazali. Biografi Imam Ghazali Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad alHazali [iv] Dilahirkan di Ghazalah di daerah Thus. pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M.Siyar A¶lam Nubala 6/34). beliau pergi ke Naisabur dengan tujuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.ac. http://staihascikarang. namun ketaatannya kepada Allah swt. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau masik kecil dan Ghazali kecil dibesarkan oleh seorang ahli sufi.html 2. . di Kota Khurain di Persi atau sekarang disebut dengan negara Iran. Karena belum ada kepuasan dalam diri Imam Ghazali. sampai beliau berhasil menguasai beberapa disiplin ilmu dan sebagai pendidik atau dosen di Universitas tersebut.

Pendidikan yang baik dan benar adalah bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada . beliau memulai hidup baru dengan berkontemplasi dan merenung. yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana. Sang Pencipta Alam menginginkan hambanya untuk kembali menghadap Nya. 3.Setelah menjadi Profesor di Universitas di Bagdad. dengan menjalankan agama secara mendalam. maka dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tergolong ulama yang taat dan patuh kepada Allah swt. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 H. sampai pada saatnya beliau mendapatkan puncak kenikmatan yang ditunggu-tunggu sejak lama. Secara umum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sistim pendidikan yang baik. hati kecilnya tetap belum merasa puas dan selalu ingin mencari ilmu dan ilmu. Walau demikian beliau adalah sosok ulama yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Inilah propil kehidupan akhir Imam Ghazali yang senantiasa ber kontemplasi. Di kota Mekkah. Konsep Pendidikan Imam Ghazali Dari keterangan riwayat hidup dan perjalanan pendidikan Imam Ghazali. bertualangan dalam mencari ilmu pengetahuan. atau 1111 M. hal ini lebih disebabkan karena beliau adalah sosok orang yang banyak berpergian. di usia yang ke 53 tahun di daerah Thus sebagai tempat kelahirannya. sampai beliau sempat berdiam diri di suatu masjid untuk beberapa hari tanpa bicara. tanpa bersosialasi dengan masyarakat. Sebelum menghembhuskan napas terakhir. sehingga beliau termasuk dalam katagori ulama sufi. beliau sempat mengajar di Universitas Nidham al-Mulk atas permintaan seorang Raja. yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Bagdad menuju Mekkah. Selang beberapa tahun mengabdi di sana.

Pendidikan juga sebagai sarana untuk menebar keutamaan. [vi] . Pendekatan Pragmatis. Kurikulum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang konsep kurikulum pendidikan. Menurut Imam Ghazali bahwa mata pelajaran yang utama dan harus terdapat dalam kurikulum pendidikan adalah ilmu Agama. Al-Ghazali meletakan guru sebagai tokoh sentral yang dapat dijadikan referensi. Maksud dari pendekatan di sini adalah bahwa setiap ilmu yang memiliki dampak positif. Seperti al-Qur¶an dan al-Hadits. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. [v] Adapun konsep pendidikan menurut pandangan Imam Ghazali yang akan dipaparkan dalam tulisan ini meliputi: Kurikulum. ilmu tafsir dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai hal itu penidikan harus memperhatikan beberapa factor yang cukup urgens. ilmu fiqh. Al-Gazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat.1. ilmu matematika dal lain sebagainya. b. bahwa mata pelajaran yang harus di sampaikan kepada anak didik didasarkan kepada dua pendekatan. Konsekwensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru. pendidik atau guru dan tujuan pendidikan. 3. baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. seperti ilmu kedoteran. antara lain: a. Pendekatan Agama.Allah swt. Oleh karena itu guru dalam perspektif al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. maka pelajaran tersebut harus ada dalam kurikulum pendidikan.

Kedua. Disiplin ilmu inilah yang disebut dengan istilah fardhu kifayah. seperti ilmu sihir. karena dapat mendatangkan ke madharatan. Karenanya jika ada sebagian ummat Islam telah memilikinya maka sudah terwakili. ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya maupun kepada orang lain. seperti ilmu filsafat. ilmu nujum dan ilmu ramalan. [vii] . Dalam pandangan beliau bahwa ilmu terbagi kepada tiga bagian besar. Ilmu yang terpuji. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan per ibadahan dan segala macamnya. antara lain: 1. namun tercela jika dipelajari secara mendalam. Ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. Ilmu yang terkutuk. kemadharatan bahkan menjadikan kafir bagi pemiliknya. yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfa¶atnya. seperti ilmu kebersihan atau bersuci. Menurut pandangan Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah tercela dan sesat. baik di dunia maupun di akhirat. Karena jika dipelajari secara mendalam maka akan menyebabkan kekacawan. Disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu ummat Islam. baik bagi pemiliknya maupun bagi orang lain. 3.. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali disiplin ilmu ini harus dimasukan kedalam kurikulum pendidikan.Klasifikasi ilmu tersebut sepertinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu terbagi kepada dua macam yaitu: pertama. tetapi cukup diwakili oleh beberapa ummat Islam saja. Disiplin ilmu yang tidak menuntut kepada setiap individu untuk menguasainya. 2. Dalam kesempatan lain Imam Ghazali pernah menawarkan konsep kurikulum yang dikaitkan kepada ilmu pengetahuan. Ilmu inilah yang masuk dalam katagori fardhu µAin.

3. Karenanya ilmu Agama harus terdapat didalam kurikulum pendidikan. Pendidik atau guru Guru merupakan pasilitator bahkan sebagai pen-trasper ilmu.[viii] Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 1.2. sebagai barometer keberhasilan pendidikan. kegagalan guru berarti pula kegagalan murid dan kegagalan pendidikan pula. juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. pada intinya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan semua ilmu yang berhubungan dengannya. dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Karena esensi guru adalah sebagai orang yang memiliki segudang ilmu. dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya. mendidik dan mengarahkan anak didiknya. Sehubungan dengan pembahasan guru. yaitu dengan mengangkat derajatnya. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam nash al-Qur¶an al-Karim. Imam Ghazali pernah memaparkan beberapa kriteria guru yang baik. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. ³ Allah swt. sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Memberikan penghargaan yang ter amat tinggi kepada pemilik ilmu. maka Allah swt. Akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu´.Dengan demikian. Secara umum kriteria guru yang baik dan benar adalah guru yang cerdas dan sempurna akalnya. Karena itu guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. . Tanpa ada guru maka suatu hal yang mustahil anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan. Seorang guru harus memiliki sifat kasih saying yang tinggi terhadap anak didik.

maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sesuai dengan tujuan Allah swt. 5. 4. Seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan murid. Seorang guru harus berfungsi juga sebagai penyuluh yang jujur dan benar dihadapan muridmuridnya. ³Allah swt.2. Seorang guru mengunakan cara yang simpatik. Dengan kata lain bahwa tujuan hidup manusia adalah juga tujuan pendidikan. Seorang guru harus berani tampil sebagai panutan atau teladan yang baik dihadapan muridmuridnya. seorang yang senantiasa merindukan ilmu pengetahuan. ketika menciptakan manusia di dunia pana ini yaitu untuk beribadah kepada Nya. sehingga senantiasa mencari bahkan bertualangan . juga harus mengetahui tabiat. sebagaimana firman Allah swt. bakat dan kejiwaan murid-muridnya. Seorang guru tidak bolehmenuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mendidik muridnya. Karya Ilmiyah Imam Ghazali Sebagai seorang ilmuan. didalam kitab Ihya µUlumuddin. cacian dan makian ketika mengajar. Imam Ghazali memberikan tempat terhormat bagi guru dan sangat mulya dihadapan manusia dan disisi Allah swt. seorang yang tidak merasa puas akan ilmu yang dimiliki. Menciptakan manusia dengan tujuan untuk ber ibadah kepada Nya´. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya: Jika dilihat dari pandangan Imam Ghazali tentang tujuan pendidikan. halus dan tidak menggunakan kekerasa.[ix] Disamping beberapa kriteria di atas. 3. 4.

[xv] Adapun karya-karya ilmiah beliau yang telah dikodifikasi dan masyhur antara lain: 1. Hal ini menunjukan dan sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang ilmuan besar.[xvi] Masih banyak lagi karyakarya Imam Ghazali lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam tulisan kecil ini.html . tetapi juga dikalangan Agama Yahudi dan Kristen. sampaisampai pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dikalangan Islam saja. Ayyuhal Walad.com/2006/06/tokoh-tokoh-islam.blogspot.keberbagai daerah demi meraih ilmu. sehingga tidak aneh jika banyak para ulama memberi gelar kepadanya dengan sebutan µHujjatul Islam¶. Al-Basith fi al-furu¶ µala Nihayah al-Mathlab li Imam al-Haramain 2.my/books?id=PBrJKHMkPgUC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=IMAM+GHAZALI+ME NDIDIK+ANAK&source=bl&ots=5DC7rrAOh8&sig=DlJaNGm5cPSc25zG7Cmdf8X3pY&hl=en&ei=GbPLTMbnDISXca2G6LkO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEg Q6AEwCTgy#v=onepage&q=IMAM%20GHAZALI%20MENDIDIK%20ANAK&f=false IBNU KHALDUN http://ilmu-kalam. ilmu tasawuf dan termasuk didalamnya ilmu pendidikan. Maymun (Moses the Maimonides). seorang intelektual multidimensi yang dapat menguasai hampir semua aspek ke agamaan. Al-Mustashfa fi µilmi al-Ushul 5. al-Qistash al-Mustaqim 8.[xvii] http://books. Al-Risalah al-Ladunniyah 13. Misykah al-Anwar 9. ³Aqidah ahl-al-Sunnah 7. Al-Wasith al-Muhith 3.google. Ihya µUlumuddin 11. Imam Ghazali tentu banyak tulisan dan karya-karya ilmiyahnya. Titisan al-Ghazali dalam pemikiran Yahudi tampil dalam pribadi filosof Yahudi besar yaitu Musa B. baik dibidang ilmu hukum Islam atau Fiqh.com. Risalah al-Thair 10. Al-Wajiz fi al-Furu¶ 4. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya Imam Ghazali mencapai 400 buku lebih besar dan kecil. AlAdab fi al-Din 12. Jawahir al-Qur¶an 6. ilmu falsafat.

Bougie. Muhammad bin saad bin Barrral AlAnsari. ekonomi. dan ramai lagi. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru yang terkenal seperti beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Al-Qassar dan Lisanuddin bin Al-khatib iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah (sejarah Granada) dan Muhammad bin Abdul Salam. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN 1. Beliau pernah menjawat jawatan penting seperti ketua hakim di Mesir dan Perdana Menteri di Bougie. namun tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu. alam sekitar dan geografi. Buku ini dijadikan bahan kajian oleh sarjana. 5. 2.falsafah. Keluargabya keturunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu. Sejak Tunisia dilanda wabak taun pada tahun 749 hijrah. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN 1. dan Mesir.Ibnu Khaldun berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria.ilmu fardu kifayah seperti mantic. Seorang yang kreatif. 6.BIODATA IBNU KHALDUN 1.Muhammad bin Al-Muhaimin Al-Hadrani. sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan 1. 4. 3. Beliau seorang yang berjiwa pemimpin. 3.Muhammad bin Al-syawasyi Al-Zarzali. mesir pada tahun 808 hijrah bersamaan dengan tahun 1406 Masihi ketika berusia 87 tahun. Ideanya yang menarikdalam kitab Al-Muqaddimah mendoron para pengkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjan dan sejarawan yang mengatasi sejarawan terkenal sebelumnya seperti Al Tabari dan Al-Mas`udi. Walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi. Semasa di Fez.social. 2. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. 3.sarjana timur dan barat hingga ke hari ini. 3. Ibnu Khaldun meninggal dunia di kaherah. Bapa Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana terkenal. 2. Ibnu khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripasa Abdul Rahman bin Muhammad (bapa beliau). Beliau bijak membahagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu. Semua jawatan ini diberikan kerana kecekapannya dalam mentadbir serta keupayaannya mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara. Beliau pernahmenyandang . 7. faktor kegemilangan dan kejatuhan. Granada. Ibnu khaldun merupakan negarawan yang banyak berjasa untuk negara. Ibnu Khaldun menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. 2. Ibnu Khaldun Sebagai Negarawan 1. Fez. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun.

Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi diantara keunggulan rohani dengan jasmani.bengkal dan persidangan ilmiah. 3. Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah. Sanjungan terhadap beliau hingga ke hari ini. 3. ilmu pengetahuan. dan kreativiti. serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. 5. Kemahiran beliau dalam bidng ini jelas kelihatan dalam kitab Al-Muqaddimah ketika beliau membahaskan tentang syair Arab. d) duta Granada e) Perdana Memteri (hajib) bougie f) Ketua Hakim (Qadi Al-Qudhah) Mesir. SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. Penglibatan Ibnu Khaldun selama 20 tahun dalam bidang pentadbiran memetangkan pemikiran dan pengalaman beliau. c) anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin abi Al-Hasan di Fez. Ibnu Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1. Pengajian kesusteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair.jawatan penting seperti: a) Setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan. sosiologi. 4. tema-tema seminar. beliau menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti: . Beliau telah . 8. b) anggota Majlis Ilmiah. ekonomi. Ibnu khaldun banyak meninggalkan sumbangan yang bernilai kepada tamadun manusia.dan pendidikan. 6. 2. Hasil kombinasi pengalaman. Sebuah anugerah ilmiah yang berpestij dinamakan semperna nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair Of Islamic Studies di Universiti Amerika.memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun.ekonomi. Maghribi. 7.pemikiran beliau sering dijadikan wacana. Kejayaan Ibnu Khaldun itu mendorang para saujana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang-bidang tersebut. Ibnu Khaldun sebagai Budayawan 1.politik dan pendidikan dalam karyanya. 2. Jawatan-jawatan penting tersebut telah memberi peluang kepada Ibnu Khaldun untuk Berkhidmat kepada Negara dengan berkesan.jawatan. Beliau banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. politik. Ibnu khaldun berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan. 2. 2.

2. 4.a) Al-Ibar Wa DiwanAl-Mubtada Wal Khabar Fi Ayamil Arab Wal Ajam Wal Babrar Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akbar yang lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka. politik dan psikologi pendidikan. Ibnu Khaldun merupakan tokoh falsafah yang terkenal. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.com/pendidikan/metode-pendidikan-dalam-pandangan-tiga-ilmuwan-islam/ Al-Barjis. politik. µA. Muqaddimah Ibnu Khaldun lebih berkualiti dan berpengaruh kepada pemikiran manusia. ekonomi. iaitu (a) mambandingkan antara peristiwa-peristiwa dangan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden terutama dalam bidang sejarah. ekonomi dan social. M. Beliau menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Ibnu Khaldun berjaya mentafsirkan sejarah dari pelbagai aspek seperti agama. (d)Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang Berlaku RUMUSAN 1.nash µ fil-falsafah al-Ghazali. Cairo. b) Al-Takrif Bi Ibni KhaldunWa Rihlatuhu Gharban Wa Syargan. politik. Dar-alandalus. sosiologi. politik dan ekonomi. Setiap pelajar hendaklah yakin dengan kebolehan diri dan berdikari untuk mencapai matlamat hidup. 3. Selain berkontribusi pada bidang sejarah. Lewat Kitab Almuqadimmah yang ditulisnya. (1980) al-tawjih al-islami li. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. beliau juga menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. 4. 3. (c) mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. (b) mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan ikhtibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. 5. sosialogi dan pendidikan. Ibnu Khaldun telah melakukan perubahan dalam bidang ilmu seperti ilmu sejarah dan persejarahan. Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. . Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya. 5. * Ibnu Khaldun (1332/732H. Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan. ² 1406/808H) http://tanbihun.

Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. karakter. mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. ketika seorang anak baru dilahirkan. dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan.´ tutur Ibnu Khaldun. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. dan hasilnya. Menurutnya. lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian. karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. adat-istiadat. Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. maka sang bayi belum memiliki ilmu. tujuan manusia adalah mencapai kebahagian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa. Menurutnya. yakni. mulut. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain. ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam. seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional. kaki. dan tangan. . bayi lahir dalam keadaan jernih. serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa. ´Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak. tradisi agama. metodenya. kekuasaan sosial. berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan. dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. Menurut dia. Dengan kata lain. ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun mengungkapkan.Menurut Ibnu Khaldun. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya. Menurut dia. ´Kita belajar menggunakan mata. telinga.´ ungkapnya. setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organorgan tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana. Menurut dia.

Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. Namun jika kita telaah dengan baik. Sebab hal itu. serta orang-orang yang lebih tua. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya. berkarakter baik. Selain itu. dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. pandai. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Pada masa anak-anak. anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. faktor utamanya adalah kesalahan orangtua dalam mendidik anak. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis. pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. mereka harus dijaga dari puisi-puisi cinta. orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. dermawan. yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. republika-online/dya/taq Kesalahan Orang Tua Adalah Penyebab Anak Durhaka Banyak faktor yang menjadi pemicu kedurhakaan seorang anak kepada orangtua. sederhana. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter.Oleh karena itu. Inilah cara yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua. Karena itu maafkanlah mereka. anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik. maka bertawakkallah kepada Allah. Anak-anak terus berkembang. anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. dan beradab. kata dia. dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. seperti terlalu banyak aturan atau sikap orangtua yang terlalu keras dan kasar terhadap anak. bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki. mohonkanlah ampun bagi mereka. Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur. «Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak« . Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam menerapkan cara yang digunakan. gurun. Selain itu. Allah berfirman: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut. serta jujur. Namun. mereka merindukan menjadi pemimpin. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.´ (Ali Imran: 159). Selain itu. Oleh karena itu. lalu pada usia 20 tahun.

Sa¶ad Karim menjelaskan. yang seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. dan bukan pula setan yang tidak memiliki sisi kebaikan. ³Kelembutan adalah hiasan bagi segala sesuatu. Jika telah demikian. sambil memberikan keterangan tentang perilaku dan sikap yang benar. Yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan nasehat dan petunjuk. menjelaskan kesalahan sang anak dengan cara yang bijak.´ (Shahih Al-Jami¶/1455) Sikap lemah lembut dalam mendidik anak merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pendidikan anak. rusaklah potensi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. .´ (HR. Akhirnya. Marwan bin Abi Hafshah. Salah seorang ulama yang merupakan pakar sosiologi. ketika seorang anak melakukan kesalahan.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Dalam bukunya Nasha`ih li Al-Abaa` Qabla µUquq Al-Abnaa`. munafik. maka lama kelamaan sikap yang demikian akan menjadi kebiasaannya. dia akan menyandarkan segala kebaikan atas usaha orang lain dan hilanglah jiwa kemandirian dalam dirinya. Prof. dalam salah satu bait syairnya pernah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa mencela sahabatmu Siapa tahu dia punya alasan Sementara kamu terlanjur mencelanya. Ibnu Khaldun. dan memiliki kepribadian rapuh. Orangtua selayaknya memahami bahwa anaknya bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. sang anak tumbuh menjadi manusia yang malas dan tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan. Hal itu dilakukan anak didik karena rasa takut terhadap sikap kasar dan keras sang pembimbing. jika seorang guru atau pembimbing bersikap kasar dan keras. bab Al-Birru). pernah mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. tidak selayaknya orangtua langsung memberikan hukuman yang bert. Setelah itu. dan memiliki kepribadian rapuh« Ibnu Khaldun melanjutkan. ³Sikap lemah-lembut dalam kehidupan berumahtangga pasti menghasilkan manfaat bagi penghuninya. Muslim. «Ibnu Khaldun mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. Dengan demikian. sikap yang demikian seringkali mendorong anak didik menjadi pembohong dan suka memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan. Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Jika dia telah mengetahui cara melepaskan diri dari hukuman (baik dengan berbohong atau perilaku negatif lainnya). munafik. Dia menjelaskan bahwa pendidikan yang didasari oleh sikap kasar dan keras seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. memberikan bimbingan dan arahan.

" An Nisa' : 124 a. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji« Sebaliknya.´ (Lebih lanjut lihat: Muqaddimah. cinta. penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan akan tumbuh menjadi manusia pembohong. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang mengusung kepercayaan diri. dan jujur. teman-temannya yang tumbuh dalam situasi dan kondisi kasar dan keras. pendidikan adalah seni« Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. «Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya. Namun lebih dari itu. Dalam penjelasannya. Sehingga kelak akan lahir generasi yang baik. Jamal Al-Kasyif menyatakan. pendidikan adalah seni. berterus terang. dan bersikap curang. Amin! [ganna pryadha/voa-islam. berterima kasih . ³Seorang anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang keras dan kasar akan mengalami perkembangan mental tidak sehat. Pandangan al-Ghazali Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. suka berkhianat. ³Seorang guru jangan bersikap keras terhadap anak didiknya dan orangtua jangan bersikap kasar kepada anak-anaknya. dia juga mengatakan. «Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. orangtua hendaknya mengetahui dasar-dasar pendidikan yang baik dan menerapkannya dengan cara yang bijak. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran orangtua. dan saling pengertian. maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. munafik. jika anak memperlihatkan suatu kemajuan. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji. guru.com] Begini pemurahnya Allah menumpahkan rasa kasih dan persaudaraan antara kami yang amat berhajat pada kebaikan dari apa yang kami lakukan. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. Oleh karena itu. Dia akan menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. sesuai petunjuk Al-Qur¶an dan As-Sunnah. Prof. Bertambah yakin aku dengan janji Allah " Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan . bisa cepat bisa juga lambat. dan saling pengertian. baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman . Sikap yang demikian akan menghasilkan buah manis di kemudian hari. Namun lebih dari itu. Pengaruh dan dampak buruknya bervariasi. Ibnu Khaldun). cinta. Dalam penjelasan selanjutnya. dan para pendidik untuk bersikap lemah lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan.Mengomentari hal yang sama.´ Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan.

Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. b. tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. khususnya anak kecil. beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetehui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. b. yaitu usaha yang dilakukan anak. Maka disinilah ditunutut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan kemamuan berpikir anak. dimusyawarahkan kesepakatannya. kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. Orang yang cenderung lebih mengutramakan hasil tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu. Keempat. baik berupa caci maki. sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. distandarkan pada proses. Kelima. Mengungkapan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik. tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. Hukuman. tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. Pandangan Ibnu Khaldun Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah. bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan. kemarahan maupun hukuman fisik lain. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena erkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. . Banyak orang lupa. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi Pertama. Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Apabila pada suatu kali anak menylahi perilaku terpuji. Persepsi umum para orang dewasa. Bahwa anak suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah benar. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. bukan hasil. Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. Proses pembelajaran. halal atau haram.padanya. dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu.

dan menomor duakan hukuman. yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang. tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi. itu harus diduhului dengan pembiasaan. Dalam kondisi ini. sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didiologkan terlebih dahulu. menghukum tanpa emosi. pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan. hukuman distandarkan pada perilaku. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz. Kedua. rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. hukuman sudah disepakati. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak. maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. meski mereka melakukan suatu kesalahan. maka demikian halnya hukuman. Difirmankan Allah dalam surat An-Nisa : 34. bukan pelaku nya. dan ia dalam kondosi yang tidak siap. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar. adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek. . Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur an. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku. tahapan pemberian hukuman. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak. d. Ketika Hukuman Harus Diberikan Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda : Ajarilah anak kecil shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah ia bila enggan shalat ketika berusia 10(sepuluh) tahun. sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak. menjadi tak efektif. seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. Artinya. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Keempat. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun. dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman.adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak. Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat. Kelima. Ketiga. memiliki arti yang sangat besar bagi si anak.

ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zamannya sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Jangan halang jika dia hendak berdiri. dikhuatiri akan hilang arah petunjuk.Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan. Golongan guru atau ilmuan juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW seumpama bintang di langit yang menjadi penunjuk jalan bagi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. bagi memastikan budaya hormat-menghormati. ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang bermaksud : Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi menerangi kegelapan samada di darat atau di lautan. Guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang. Abu Hurairah. Jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. hak pendidik dan para ilmuan perlu diingati. Perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan. Untuk itu. Jangan buka rahsia di hadapannya. Ibnu Khaldun sangat menekankan soal adab dan dalam mendidik peribadi manusia. 3. Jangan mengumpat orang di hadapannya. 2. Apabila ia terbenam atau hilang. . Penerangan yang mendalam terhadap konsep itu. Saad bin Abi Waqas dan sebagainya. Pembentukan adab dan budi pekerti juga perlu menjadi tunggak kepada setiap pendidik. 3. bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat : 1. 4. Abdul Rahman bin A uf. kasih-mengasihi sesama manusia dan segala sifat yang terpuji diamalkan oleh generasi muda masa kini dan di masa-masa yang akan datang. bahawa hak orang alim ada 7 : 1. 5. 2. Hormatlah dia kerana Allah. sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud : Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah budi pekerti mereka. Ilmu pengetahuan (pengetahuan seseorang mengenai sesuatu konsep).

Ini akan membina akidahnya dan membentuk keperibadian keimanannya. Jangan duduk membelakanginya. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.kerana dengan memiliki pemikiran dan ilmu yang baik dan tepat seseorang itu akan mampu berdikari dan memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Janganlah kita hanya mementingkan matlamat kebendaan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jika ada keperluan lain. dan Ketiga: Mempersiapkannya dari segi pemikiran. Ibnu Khaldun telah membahagikan tujuan pendidikan kepada tiga bentuk pendidikan: Pertama: Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan. . 7. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa tujuan pendidikan bukanlah (semata-mata) untuk mencari rezeki di dunia. Ibu bapa mestilah peka dengan pendidikan anak-anak ini.6. Pendidik yang paling utama yang perlu diberikan ialah asas-asas agama. Kedua: Mempersiapkannya dari segi akhlak.ini termasuk ilmu-ilmu umum duniawi . tetapi maksudnya ialah untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar dan akhlak yang sempurna. Kerana matlamat akhir kita mendidik anak-anak kita ialah untuk menjadikannya manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. bahkan kejayaan di akhirat adalah menjadi keutamaan. Marilah kita mengambil contoh pendidikan Lukmanul-Hakim terhadap anaknya dalam nasihatnya yang berikut melalui firman Allah: . utamakanlah keperluannya.

732H Bapa: Sarjana Berpindah ke Algeria. Fez. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah). Anggota Jabatan Setiausaha Sulit. 808H. Ketua Hakim Mesir Meninggal dunia: Kaherah. Granada Setiausaha Negara. Perdana Menteri Bougie. Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung Biodata Ibnu Khaldun y y y y y y Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Lahir: Tunisia. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.Yang bermaksud: ³Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri´. 87 tahun Keperibadian Ibnu Khaldun y y y Tekun Mencari Ilmu Berjiwa Pemimpin Kreatif . Duta Granada. Anggota Majlis Ilmiah. Mesir.

mantiq. ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat y at Ta rifu bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan Daniel Goleman From Wikipedia. kegemilangan dan kejatuhan y Tafsiran psikologi. judul buku dan tesis Karya Agung Ibnu Khaldun y Muqaddimah Ibnu Khaldun 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis y Kaedah sebab musabab y Kaji peristiwa lalu untuk iktibar sedang berlaku y Ambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku y Ambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap apa yang berlaku Asas penting pembinaan negara ialah agama. tema. alam sekitar dan geografi Negarawan Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Sumbangan Ibnu Khaldun dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran Islam y y y y y Analisis aspek kemasyarakatan. falsafah sains dan matematik Pendidikan tinggi di Fez Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang Tamadun y Penganalisis tamadun dari segi. sosiologi. Bahasa Arab. search . ekonomi. ekonomi.Pendidikan Ibnu Khaldun y y Asas agama. politik dan pendidikan dalam karya Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani Pelopor kepada pemikiran moden Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan Pemikirannya sering menjadi wacana. permulaan. the free encyclopedia Jump to: navigation.

. The same with his book Healing Emotions which is an edited selection of dialogues from The 3rd Mind & Life Conference (Dharamsala. which recommends best practices for developing emotional intelligence abilities.D. India. that spent more than one-and-a-half years on the New York Times Best Seller list. based in the Graduate School of Applied and Professional Psychology at Rutgers University. In both of these conferences Goleman has been the Scientific Coordinator. [edit] Research Goleman authored the internationally best-selling book. " Destructive Emotions" contains an edited selection of dialogues from The 8th Mind & Life Conference (Dharamsala. psychologist. education. His book. 2000} between the Dalai Lama and neuroscientists. Contents [hide] y y y y y y y y 1 Life 2 Research 3 Educational innovations 4 Awards 5 Books 6 References 7 Notes 8 External links [edit] Life Goleman was born in Stockton. and leadership. For twelve years. and promotes rigorous research on the contribution of emotional intelligence to workplace effectiveness. science. while his mother taught in the Sociology department of the University of the Pacific. Goleman was a co-founder of The Collaborative for Academic. which fosters dialogues between scientists and contemplatives. Goleman received his Ph. specializing in psychology and brain sciences. India from March 20-24. California. Daniel Goleman currently resides in the Berkshires.Daniel Goleman (born March 7. 1946) is an author. November 5-9. Emotional Intelligence (1995. and science journalist. from Harvard. Bantam Books). 1990). he wrote for The New York Times. where his parents were college professors. Goleman is also a member of the board of directors of the Mind and Life Institute. where he has also been a visiting lecturer.[1] His father taught world literature at what is now San Joaquin Delta College. He is the author of more than 10 books on psychology. Social and Emotional Learning at the Yale University Child Studies Center (now at the University of Illinois at Chicago) which has a mission to help schools introduce emotional literacy courses. In addition. He is a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. Thousands of schools around the world have begun to implement such programs.

Goleman's book. Goleman suggests that in light of tragedies like Hurricane Katrina. Bantam Books). argues for the benefits of transparency in organizations. University of California. and the teachings of Krishnamurti. Indian Tantra and Kundalini Yoga. and Paul Ekman. but is not by Laing. and how we can understand other's emotions as well as our own. Bantam Books). So it is in the form of Laing. for workplace success in "Working with Emotional Intelligence" (1998. republished as The Meditative Mind in 1988. Goleman used sequential chapters to describe almost a dozen different meditation systems.[2] Noting that most methods of meditation were intended to foster concentration. The following quote is widely misattributed to R. Those already published include conversations with Psychiatrist Daniel J. A topic of his discussion with Ekman was how to empathize with others.Q. coauthored with Warren Bennis and James O'Tool. Transcendental Meditation. [edit] Awards Goleman has received many awards for his writing.[2] [edit] Educational innovations Goleman has published a series of dialogues with More Than Sound Productions entitled "Wired to Connect" on the applications of social intelligence. Harvard Business School Press). renowned brain researcher Richard Davidson. Zen. Tibetan Buddhism. 107). whether through concentration or mindfulness. Laing¶s µknots¶:´ (p. "Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor. Goleman's most recent best-seller is Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006. and for leadership effectiveness in "Primal Leadership" (2001. is the single invariant ingredient in the recipe for altering consciousness of every meditation system" (p. Goleman and Ekman are both contributors to Greater Good magazine. He was elected a Fellow of the . Patanjali's Ashtanga Yoga. These included Sufism. He wrote that "the need for the meditator to retrain his attention. Siegel. but it speaks to the field of conflict psychology and facilitation as well. D. an expert on the social and economic effects of Internet technologies. world renown psychologist on emotions. Clay Shirky. film director and Educational innovator. 24): ³Knots´ being a reference to an earlier text by Laing (1972):. Simple Truths: "The range of what we think and do is limited by what we fail to notice.D. George Lucas. In his first book. Greater Good Science Center." The following introduction prefaces the quote: ³To put it in the form of one of R. we must learn how to empathize with others in order to help them. 169). and is consistent with Laing's thought.Goleman developed the argument that non-cognitive skills can matter as much as I. And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds. The Varieties of Meditative Experience (1977). he also wrote that "powerful concentration amplifies the effectiveness of any kind of activity" (p." (2008. the teachings of Gurdjieff. including a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association. Jossey-Bass). Berkeley. Laing but appears in Goleman¶s (1985) book Vital Lies. It is informed by Goleman's clinical psychotherapeutic experiences.

ISBN 978-0553378580 Healing Emotions: Conversations with the Dalai Lama on Mindfulness. Beck. Daniel[4][5]. ISBN 9780553381054 Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis. McKee. Annie. He is a two-time Pulitzer Prize nominee. ISBN 978-1578516377 Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. Harvard Business School Press. Richard. ISBN 978-0787956905 Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Co-authors: Michael MacCoby. and Health (1997) Shambhala.American Association for the Advancement of Science in recognition of his efforts to communicate the behavioral sciences to the public. ISBN 978-1590300107 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. Michael Watkins. ISBN 0-470991917. Thomas Davenport. Harvard Business School Press. Emotions. ISBN 0385527829. ISBN 978-0874778335.[3] [edit] Books Books authored by Goleman. [ed . ISBN 978-0747534136 The Varieties of the Meditative Experience (1977) Irvington Publishers. y y y y y y y y y y y Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business. ISBN 9780553803525 Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003) Bantam Books. Dan Clampa. ISBN 9780553383713 Vital Lies. ISBN 978-1578514861 The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. John C. Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. Later republished as The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience (1988) Tarcher. ISBN 978-0385527828 Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful