http://tigosotigo.blogspot.com/2010/04/imam-al-ghazali-mendidik-anak.html http://www.perapi.

com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html http://www.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/13-mendidik-anak-anak-menurut-islam.html http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ayyuha al-walad . Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. http://nabimuhammad.info/2010/06/nasehat-imam-ghazali/

Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana shalat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma¶rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal) Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda: ³Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. (HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualitas hidayah Allah pada diri para ilmuwan. ³Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah´, demikian nasehat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata: ³Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakekat ilmu akherat, niscaya Anda akan paham bahwa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan sematamata karena mereka butuh ilmu itu, tapi karena mereka membutuhkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah´. Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasehat kaum bijak pandai bahwa µkami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali harus diniatkan untuk Allah¶, berarti bahwa ³Ilmu itu tidak mau membuka hakekat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya´. (Ihya¶ µUlumiddin) Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun berarti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur berarti tanpa memperdulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integritas pendidikan dalam Islam yang berbasis ta¶dib. Ta¶dib berarti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya maupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktivitas pendidikan, orientasi dan tujuannya.

Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, hati anak-anak itu bersih. Mudah menerima apa sahaja. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk mencorakkan anak-anak ini. Seandainya anak-anak ini membesar dengan baik dan menjadi insan yang baik dari semua aspek, ibubapa akan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak membesar menjadi insan yang buruk akhlaknya hasil didikan ibu bapa, dosa itu tertanggung ke atas ibubapa.
Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanakKurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsepkonsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:

1.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,

2.

Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. &a mp;n bsp;

4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.

6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.

7.

Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat

8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

! Realitinya. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik.â Sungguh benarlah firman Allah! . inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. â Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau Iâ tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya. dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi.isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak..â Seperti yang tertera dalam kitab karangannya â ayyuha al-waladâ . Mulahazah wa mutabaâ ah (Observation and imitation). Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak.Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihyaâ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model).. Hakikatnya. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah â mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya. iâ tiyad (kelaziman/kebiasaan).

Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga.w. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( Ù¡Ù Ø·Ù Ù ) yang berasal dari perkataan tafula ( Ø·Ù Ù ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anakanak. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. mudah rosak dan sensitif.a. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. membelai. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulamaâ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. memeluk dan mencium anak-anak. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. â sesungguhnya anak-anak kita adalah permataâ . saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: â â ¦Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik .KesimpulanSebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. diasuh dan dididik dengan rapi. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian.

bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi¶iyah dalam catatan kakinya 6/192-192). ini pendapat Al Khafaji.bumicyber. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. malas. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin.com/index. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki.´ Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka¶ab Al Akhbar. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. Sebagian mengatakan. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. ³Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Nasab dan Kelahiran Beliau Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Siyar A¶lam Nubala¶ 19/326 dan As Subki. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatâ ¦â http://www. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. Nama. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193 dan 194). Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. dan mereka mengingkari keberadaannya. Dan dinyatakan Imam Nawawi. tempat kelahiran beliau. Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu .php?option=com_content&view=article&id= 81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=20 Sejarah Hidup Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali.´ Bahkan Ibnu Assam¶ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. ³Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191).wirajiwa.memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanakkanak. Demikian pendapat Ibnul Atsir. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya.

Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. ³Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Dia berkata. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua. Beliau pun bercerita. dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. ³Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta¶ala . hikmah dan filsafat. ³Ketahuilah oleh kalian berdua. Dia berpesan. bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih. sehingga menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Maka saya mohon engkau mengajarinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau. ilmu perdebatan. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi.´ Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. hingga beliau berkata. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki.´ Setelah meninggal. manthiq. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. Setelah Imam Haramain meninggal. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi¶i dan fikih khilaf. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta¶ala.´ (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193-194). Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih). ushul. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/195).Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik. Kemudian Nidzamul mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya Wazir beliau Malik untuk . serta memberikan nafkah semampunya. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/194). Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma¶ili dan menulis buku At Ta¶liqat. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat. beliau menangis dan memohon kepada Allah ta¶ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi.

kemudian ingin keluar dan tidak mampu. yaitu kitab At Tahafut. walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar¶i). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat.´ (Siyar A¶lam Nubala 19/328). tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat. ³Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa¶. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. Hingga murid terdekatnya.pindah ke sana. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. berupa filsafat. Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa. Dia membongkar kejelekan mereka. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. Adz Dzahabi berkata. ³Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. tasawuf dan ushul. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih. niscaya dia telah binasa. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. ³Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ³Abu Hamid condong kepada filsafat. ³Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat.´ (Majmu¶ Fatawa 4/164). ilmu kalam. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni .

Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah. ³An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Berkata Imam Adz Dzahabi. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. ³Pada akhir kehidupannya. saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H. berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. dan berkata.´ Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Lalu menjadi orang yang zuhud. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari). pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. lalu berkata. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami¶ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). ³Bawa kemari kain kafan saya. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun.ilmu-ilmu kezuhudan. dan kembali ke Damaskus beri¶tikaf di menara barat masjid Jami¶ Damaskus.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Setelah beberapa tahun. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah. Kemudian kembali ke Thusi. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam . Pada bulan Dzul Qai¶dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Seandainya beliau berumur panjang.´ Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. ikhlas dan perbaikan jiwa. Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur¶an.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Pada subuh hari Senin. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi. Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Ibnu Asakir berkata. beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). menukil cerita Ahmad (saudaranya).´ Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat. Al Arba¶in. Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. ³Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut. Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. berkumpul dengan ahli ibadah. ³Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami¶ Al Umawi. beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur.

al-Wasith. Dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berargumentasi. seperti kitab al-Basith. terutama para mutakallimin (ahli afgumentasi). Semasa kecilnya. . pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/201).html 2.Siyar A¶lam Nubala 6/34). di Kota Khurain di Persi atau sekarang disebut dengan negara Iran. pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M. Biografi Imam Ghazali Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad alHazali [iv] Dilahirkan di Ghazalah di daerah Thus. Di tempat ini beliau menjadi guru besar dan diangkat menjadi rector. Beliau wafat di kota Thusi.id/artikel/artikel-dosen/107-membumikan-konseppendidikan-imam-ghazali. al-Wajiz dan sebagainya. sampai beliau berhasil menguasai beberapa disiplin ilmu dan sebagai pendidik atau dosen di Universitas tersebut. beliau banyak mengunjungi para ahli ilmu. namun ketaatannya kepada Allah swt. Di sinilah beliau banyak menyumbangkan karya-karya ilmiyahnya. sangat tinggi. beliau dimohon untuk bergabung di Universitas Nidzamiyyah sebagai dosen. beliau pergi ke Naisabur dengan tujuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau masik kecil dan Ghazali kecil dibesarkan oleh seorang ahli sufi.ac. akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota lain dengan tujuan belajar. Ketka beliau berumur 21 tahun. Imam Ghazali hidup dalam keluarga yang sederhana. http://staihascikarang. beliau senang membaca dan belajar kepada guru-guru yang berbeda disiplin ilmunya. Sesampainya di kota Mu¶ashar. Karena belum ada kepuasan dalam diri Imam Ghazali.

Selang beberapa tahun mengabdi di sana. dengan menjalankan agama secara mendalam. atau 1111 M. beliau memulai hidup baru dengan berkontemplasi dan merenung. Sebelum menghembhuskan napas terakhir. sampai pada saatnya beliau mendapatkan puncak kenikmatan yang ditunggu-tunggu sejak lama. 3. sehingga beliau termasuk dalam katagori ulama sufi. sampai beliau sempat berdiam diri di suatu masjid untuk beberapa hari tanpa bicara. Di kota Mekkah. maka dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tergolong ulama yang taat dan patuh kepada Allah swt. hati kecilnya tetap belum merasa puas dan selalu ingin mencari ilmu dan ilmu. hal ini lebih disebabkan karena beliau adalah sosok orang yang banyak berpergian. tanpa bersosialasi dengan masyarakat. Inilah propil kehidupan akhir Imam Ghazali yang senantiasa ber kontemplasi. bertualangan dalam mencari ilmu pengetahuan.Setelah menjadi Profesor di Universitas di Bagdad. di usia yang ke 53 tahun di daerah Thus sebagai tempat kelahirannya. yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Bagdad menuju Mekkah. Sang Pencipta Alam menginginkan hambanya untuk kembali menghadap Nya. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 H. Walau demikian beliau adalah sosok ulama yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. beliau sempat mengajar di Universitas Nidham al-Mulk atas permintaan seorang Raja. Konsep Pendidikan Imam Ghazali Dari keterangan riwayat hidup dan perjalanan pendidikan Imam Ghazali. Secara umum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sistim pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik dan benar adalah bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada . yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana.

b. Oleh karena itu guru dalam perspektif al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. seperti ilmu kedoteran. Seperti al-Qur¶an dan al-Hadits. [v] Adapun konsep pendidikan menurut pandangan Imam Ghazali yang akan dipaparkan dalam tulisan ini meliputi: Kurikulum. ilmu tafsir dan lain sebagainya. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. Pendekatan Agama. Pendidikan juga sebagai sarana untuk menebar keutamaan. Al-Gazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. ilmu matematika dal lain sebagainya. Pendekatan Pragmatis. Al-Ghazali meletakan guru sebagai tokoh sentral yang dapat dijadikan referensi. Menurut Imam Ghazali bahwa mata pelajaran yang utama dan harus terdapat dalam kurikulum pendidikan adalah ilmu Agama. [vi] . bahwa mata pelajaran yang harus di sampaikan kepada anak didik didasarkan kepada dua pendekatan. Kurikulum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang konsep kurikulum pendidikan. ilmu fiqh.Allah swt. antara lain: a. maka pelajaran tersebut harus ada dalam kurikulum pendidikan. pendidik atau guru dan tujuan pendidikan.1. Maka untuk mencapai hal itu penidikan harus memperhatikan beberapa factor yang cukup urgens. 3. Maksud dari pendekatan di sini adalah bahwa setiap ilmu yang memiliki dampak positif. Konsekwensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru.

yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan per ibadahan dan segala macamnya. kemadharatan bahkan menjadikan kafir bagi pemiliknya. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali disiplin ilmu ini harus dimasukan kedalam kurikulum pendidikan. Ilmu yang terpuji. baik bagi pemiliknya maupun bagi orang lain. Ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. seperti ilmu kebersihan atau bersuci. Disiplin ilmu inilah yang disebut dengan istilah fardhu kifayah. Ilmu yang terkutuk. antara lain: 1. Menurut pandangan Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah tercela dan sesat. ilmu nujum dan ilmu ramalan. Disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu ummat Islam. seperti ilmu filsafat. Kedua. yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfa¶atnya.Klasifikasi ilmu tersebut sepertinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu terbagi kepada dua macam yaitu: pertama. namun tercela jika dipelajari secara mendalam. [vii] . Karenanya jika ada sebagian ummat Islam telah memilikinya maka sudah terwakili. Dalam pandangan beliau bahwa ilmu terbagi kepada tiga bagian besar. tetapi cukup diwakili oleh beberapa ummat Islam saja.. Disiplin ilmu yang tidak menuntut kepada setiap individu untuk menguasainya. Dalam kesempatan lain Imam Ghazali pernah menawarkan konsep kurikulum yang dikaitkan kepada ilmu pengetahuan. 3. Ilmu inilah yang masuk dalam katagori fardhu µAin. 2. seperti ilmu sihir. ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya maupun kepada orang lain. karena dapat mendatangkan ke madharatan. Karena jika dipelajari secara mendalam maka akan menyebabkan kekacawan. baik di dunia maupun di akhirat.

Karenanya ilmu Agama harus terdapat didalam kurikulum pendidikan. dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar.2. juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Seorang guru harus memiliki sifat kasih saying yang tinggi terhadap anak didik. dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya.Dengan demikian. maka Allah swt. 3.[viii] Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 1. Imam Ghazali pernah memaparkan beberapa kriteria guru yang baik. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam nash al-Qur¶an al-Karim. . Pendidik atau guru Guru merupakan pasilitator bahkan sebagai pen-trasper ilmu. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. Secara umum kriteria guru yang baik dan benar adalah guru yang cerdas dan sempurna akalnya. sebagai barometer keberhasilan pendidikan. Tanpa ada guru maka suatu hal yang mustahil anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan. yaitu dengan mengangkat derajatnya. Sehubungan dengan pembahasan guru. Karena esensi guru adalah sebagai orang yang memiliki segudang ilmu. ³ Allah swt. Akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu´. mendidik dan mengarahkan anak didiknya. kegagalan guru berarti pula kegagalan murid dan kegagalan pendidikan pula. Memberikan penghargaan yang ter amat tinggi kepada pemilik ilmu. pada intinya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan semua ilmu yang berhubungan dengannya. Karena itu guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan.

cacian dan makian ketika mengajar. 5. Imam Ghazali memberikan tempat terhormat bagi guru dan sangat mulya dihadapan manusia dan disisi Allah swt. Seorang guru harus berfungsi juga sebagai penyuluh yang jujur dan benar dihadapan muridmuridnya. didalam kitab Ihya µUlumuddin. sehingga senantiasa mencari bahkan bertualangan . halus dan tidak menggunakan kekerasa. 4. Seorang guru harus berani tampil sebagai panutan atau teladan yang baik dihadapan muridmuridnya. Menciptakan manusia dengan tujuan untuk ber ibadah kepada Nya´. seorang yang senantiasa merindukan ilmu pengetahuan. seorang yang tidak merasa puas akan ilmu yang dimiliki. 4. Seorang guru mengunakan cara yang simpatik. Seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan murid. maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sesuai dengan tujuan Allah swt. 3. ketika menciptakan manusia di dunia pana ini yaitu untuk beribadah kepada Nya. Seorang guru tidak bolehmenuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mendidik muridnya.[ix] Disamping beberapa kriteria di atas. ³Allah swt. bakat dan kejiwaan murid-muridnya. Dengan kata lain bahwa tujuan hidup manusia adalah juga tujuan pendidikan. sebagaimana firman Allah swt.2. Karya Ilmiyah Imam Ghazali Sebagai seorang ilmuan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya: Jika dilihat dari pandangan Imam Ghazali tentang tujuan pendidikan. juga harus mengetahui tabiat.

keberbagai daerah demi meraih ilmu. ilmu falsafat. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya Imam Ghazali mencapai 400 buku lebih besar dan kecil. Al-Wajiz fi al-Furu¶ 4. ³Aqidah ahl-al-Sunnah 7.google. AlAdab fi al-Din 12. Titisan al-Ghazali dalam pemikiran Yahudi tampil dalam pribadi filosof Yahudi besar yaitu Musa B. tetapi juga dikalangan Agama Yahudi dan Kristen. al-Qistash al-Mustaqim 8. Misykah al-Anwar 9.my/books?id=PBrJKHMkPgUC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=IMAM+GHAZALI+ME NDIDIK+ANAK&source=bl&ots=5DC7rrAOh8&sig=DlJaNGm5cPSc25zG7Cmdf8X3pY&hl=en&ei=GbPLTMbnDISXca2G6LkO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEg Q6AEwCTgy#v=onepage&q=IMAM%20GHAZALI%20MENDIDIK%20ANAK&f=false IBNU KHALDUN http://ilmu-kalam. sampaisampai pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dikalangan Islam saja. Maymun (Moses the Maimonides). Al-Risalah al-Ladunniyah 13.blogspot. ilmu tasawuf dan termasuk didalamnya ilmu pendidikan.com/2006/06/tokoh-tokoh-islam.[xv] Adapun karya-karya ilmiah beliau yang telah dikodifikasi dan masyhur antara lain: 1.html . Al-Wasith al-Muhith 3. Al-Mustashfa fi µilmi al-Ushul 5.[xvi] Masih banyak lagi karyakarya Imam Ghazali lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam tulisan kecil ini. seorang intelektual multidimensi yang dapat menguasai hampir semua aspek ke agamaan.[xvii] http://books. sehingga tidak aneh jika banyak para ulama memberi gelar kepadanya dengan sebutan µHujjatul Islam¶. Imam Ghazali tentu banyak tulisan dan karya-karya ilmiyahnya. Hal ini menunjukan dan sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang ilmuan besar. baik dibidang ilmu hukum Islam atau Fiqh. Ayyuhal Walad. Risalah al-Thair 10. Jawahir al-Qur¶an 6.com. Al-Basith fi al-furu¶ µala Nihayah al-Mathlab li Imam al-Haramain 2. Ihya µUlumuddin 11.

mesir pada tahun 808 hijrah bersamaan dengan tahun 1406 Masihi ketika berusia 87 tahun. 2.Muhammad bin Al-Muhaimin Al-Hadrani. sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Abili.Ibnu Khaldun berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria. Beliau seorang yang berjiwa pemimpin. dan Mesir. faktor kegemilangan dan kejatuhan.falsafah. Bapa Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana terkenal.social. alam sekitar dan geografi. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. Buku ini dijadikan bahan kajian oleh sarjana. Granada. Ideanya yang menarikdalam kitab Al-Muqaddimah mendoron para pengkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjan dan sejarawan yang mengatasi sejarawan terkenal sebelumnya seperti Al Tabari dan Al-Mas`udi. 7. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN 1.ilmu fardu kifayah seperti mantic. 3. Seorang yang kreatif. Muhammad bin saad bin Barrral AlAnsari. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan 1. Ibnu Khaldun menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. 3. namun tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu. Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. 3. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN 1. Beliau pernah menjawat jawatan penting seperti ketua hakim di Mesir dan Perdana Menteri di Bougie. 2. 4. 2. Ibnu khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripasa Abdul Rahman bin Muhammad (bapa beliau). Bougie. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu. Keluargabya keturunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus.Muhammad bin Al-syawasyi Al-Zarzali. Fez. Ibnu khaldun merupakan negarawan yang banyak berjasa untuk negara. Sejak Tunisia dilanda wabak taun pada tahun 749 hijrah. Ibnu Khaldun meninggal dunia di kaherah. Semasa di Fez. Ibnu Khaldun Sebagai Negarawan 1. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun. 2. 3. 5. dan ramai lagi. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru yang terkenal seperti beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Al-Qassar dan Lisanuddin bin Al-khatib iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah (sejarah Granada) dan Muhammad bin Abdul Salam.sarjana timur dan barat hingga ke hari ini. ekonomi. Beliau pernahmenyandang . Walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad.BIODATA IBNU KHALDUN 1. 6. Semua jawatan ini diberikan kerana kecekapannya dalam mentadbir serta keupayaannya mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara. Beliau bijak membahagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu.

2. 5. dan kreativiti. d) duta Granada e) Perdana Memteri (hajib) bougie f) Ketua Hakim (Qadi Al-Qudhah) Mesir. 2. 8. Sebuah anugerah ilmiah yang berpestij dinamakan semperna nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair Of Islamic Studies di Universiti Amerika. Maghribi.dan pendidikan. serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. 2. Kejayaan Ibnu Khaldun itu mendorang para saujana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang-bidang tersebut. 6. politik. c) anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin abi Al-Hasan di Fez. b) anggota Majlis Ilmiah. 3. Hasil kombinasi pengalaman. Beliau banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi.jawatan.pemikiran beliau sering dijadikan wacana. Ibnu khaldun banyak meninggalkan sumbangan yang bernilai kepada tamadun manusia.bengkal dan persidangan ilmiah. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1. ilmu pengetahuan. ekonomi. Penglibatan Ibnu Khaldun selama 20 tahun dalam bidang pentadbiran memetangkan pemikiran dan pengalaman beliau.politik dan pendidikan dalam karyanya. Pengajian kesusteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. 7. SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. Kemahiran beliau dalam bidng ini jelas kelihatan dalam kitab Al-Muqaddimah ketika beliau membahaskan tentang syair Arab. Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah. Ibnu Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. beliau menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti: . Ibnu khaldun berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan.jawatan penting seperti: a) Setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan.ekonomi. tema-tema seminar. 3. Beliau telah . Jawatan-jawatan penting tersebut telah memberi peluang kepada Ibnu Khaldun untuk Berkhidmat kepada Negara dengan berkesan. sosiologi. 4. Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi diantara keunggulan rohani dengan jasmani. Ibnu Khaldun sebagai Budayawan 1. 2. Sanjungan terhadap beliau hingga ke hari ini.memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun.

* Ibnu Khaldun (1332/732H. Setiap pelajar hendaklah yakin dengan kebolehan diri dan berdikari untuk mencapai matlamat hidup.nash µ fil-falsafah al-Ghazali. Dar-alandalus. (1980) al-tawjih al-islami li. M. 3. Ibnu Khaldun berjaya mentafsirkan sejarah dari pelbagai aspek seperti agama. 5. ² 1406/808H) http://tanbihun. politik. . Cairo.a) Al-Ibar Wa DiwanAl-Mubtada Wal Khabar Fi Ayamil Arab Wal Ajam Wal Babrar Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akbar yang lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. b) Al-Takrif Bi Ibni KhaldunWa Rihlatuhu Gharban Wa Syargan. 4. Muqaddimah Ibnu Khaldun lebih berkualiti dan berpengaruh kepada pemikiran manusia. politik. ekonomi dan social. iaitu (a) mambandingkan antara peristiwa-peristiwa dangan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah. 2. politik dan ekonomi. Lewat Kitab Almuqadimmah yang ditulisnya. Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya. 5.com/pendidikan/metode-pendidikan-dalam-pandangan-tiga-ilmuwan-islam/ Al-Barjis. Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan. (c) mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. sosiologi. Selain berkontribusi pada bidang sejarah. ekonomi. Ibnu Khaldun telah melakukan perubahan dalam bidang ilmu seperti ilmu sejarah dan persejarahan. (d)Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang Berlaku RUMUSAN 1. 3. (b) mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan ikhtibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Ibnu Khaldun merupakan tokoh falsafah yang terkenal. µA. sosialogi dan pendidikan. politik dan psikologi pendidikan. Beliau menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden terutama dalam bidang sejarah. 4. beliau juga menguasai pelbagai ilmu pengetahuan.

ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam. Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. ´Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak. dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. adat-istiadat. Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa. mulut. hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana. dan tangan. .Menurut Ibnu Khaldun. ketika seorang anak baru dilahirkan. setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organorgan tubuh yang diberikan oleh Tuhan. kaki. bayi lahir dalam keadaan jernih. ´Kita belajar menggunakan mata. karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya. dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan. Menurutnya. seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. Menurut dia. serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa. telinga. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut dia. Menurut dia. Menurutnya. lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian. karakter. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami. Dengan kata lain. tujuan manusia adalah mencapai kebahagian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. dan hasilnya. mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. ilmu pengetahuan.´ ungkapnya. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain. pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional.´ tutur Ibnu Khaldun. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan. Ibnu Khaldun mengungkapkan. yakni. maka sang bayi belum memiliki ilmu. metodenya. tradisi agama. kekuasaan sosial. berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan.

anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Sebab hal itu. Inilah cara yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. seperti terlalu banyak aturan atau sikap orangtua yang terlalu keras dan kasar terhadap anak. mereka harus dijaga dari puisi-puisi cinta. Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter. gurun. Allah berfirman: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Pada masa anak-anak. Selain itu. dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis. maka bertawakkallah kepada Allah. kata dia. Namun. dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. dan beradab. pandai. republika-online/dya/taq Kesalahan Orang Tua Adalah Penyebab Anak Durhaka Banyak faktor yang menjadi pemicu kedurhakaan seorang anak kepada orangtua. sederhana. Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua. «Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak« . anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik. lalu pada usia 20 tahun. dermawan. Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak.Oleh karena itu. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki. mereka merindukan menjadi pemimpin. yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. serta jujur.´ (Ali Imran: 159). Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut. Selain itu. serta orang-orang yang lebih tua. berkarakter baik. Oleh karena itu. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya. orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. Namun jika kita telaah dengan baik. anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam menerapkan cara yang digunakan. mohonkanlah ampun bagi mereka. Selain itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Anak-anak terus berkembang. Karena itu maafkanlah mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. faktor utamanya adalah kesalahan orangtua dalam mendidik anak.

Marwan bin Abi Hafshah. . Sa¶ad Karim menjelaskan. ³Sikap lemah-lembut dalam kehidupan berumahtangga pasti menghasilkan manfaat bagi penghuninya. yang seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. Jika telah demikian. Prof. Setelah itu. Ibnu Khaldun. sambil memberikan keterangan tentang perilaku dan sikap yang benar. Muslim. Yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan nasehat dan petunjuk. dan memiliki kepribadian rapuh« Ibnu Khaldun melanjutkan. «Ibnu Khaldun mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. Dia menjelaskan bahwa pendidikan yang didasari oleh sikap kasar dan keras seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong.´ (HR. dan memiliki kepribadian rapuh. Jika dia telah mengetahui cara melepaskan diri dari hukuman (baik dengan berbohong atau perilaku negatif lainnya). rusaklah potensi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. dalam salah satu bait syairnya pernah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa mencela sahabatmu Siapa tahu dia punya alasan Sementara kamu terlanjur mencelanya. pernah mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. maka lama kelamaan sikap yang demikian akan menjadi kebiasaannya. dia akan menyandarkan segala kebaikan atas usaha orang lain dan hilanglah jiwa kemandirian dalam dirinya. Salah seorang ulama yang merupakan pakar sosiologi. Akhirnya. menjelaskan kesalahan sang anak dengan cara yang bijak. Dengan demikian. bab Al-Birru). tidak selayaknya orangtua langsung memberikan hukuman yang bert. Dalam bukunya Nasha`ih li Al-Abaa` Qabla µUquq Al-Abnaa`. munafik. dan bukan pula setan yang tidak memiliki sisi kebaikan. ketika seorang anak melakukan kesalahan. Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. munafik. Hal itu dilakukan anak didik karena rasa takut terhadap sikap kasar dan keras sang pembimbing. sang anak tumbuh menjadi manusia yang malas dan tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan.´ (Shahih Al-Jami¶/1455) Sikap lemah lembut dalam mendidik anak merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pendidikan anak. jika seorang guru atau pembimbing bersikap kasar dan keras.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. sikap yang demikian seringkali mendorong anak didik menjadi pembohong dan suka memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan. memberikan bimbingan dan arahan. Orangtua selayaknya memahami bahwa anaknya bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. ³Kelembutan adalah hiasan bagi segala sesuatu.

penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan akan tumbuh menjadi manusia pembohong. Ibnu Khaldun). Jamal Al-Kasyif menyatakan. dan para pendidik untuk bersikap lemah lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan. ³Seorang anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang keras dan kasar akan mengalami perkembangan mental tidak sehat. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang mengusung kepercayaan diri.´ Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. Sehingga kelak akan lahir generasi yang baik. sesuai petunjuk Al-Qur¶an dan As-Sunnah. dan bersikap curang.Mengomentari hal yang sama. Prof. Dalam penjelasan selanjutnya. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya.com] Begini pemurahnya Allah menumpahkan rasa kasih dan persaudaraan antara kami yang amat berhajat pada kebaikan dari apa yang kami lakukan. «Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. dan saling pengertian. Namun lebih dari itu. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji. Bertambah yakin aku dengan janji Allah " Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan . bisa cepat bisa juga lambat. Oleh karena itu. baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman . Amin! [ganna pryadha/voa-islam. «Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. munafik. berterima kasih ." An Nisa' : 124 a. Dalam penjelasannya. Pengaruh dan dampak buruknya bervariasi. suka berkhianat.´ (Lebih lanjut lihat: Muqaddimah. dia juga mengatakan. Namun lebih dari itu. jika anak memperlihatkan suatu kemajuan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran orangtua. seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya. Sikap yang demikian akan menghasilkan buah manis di kemudian hari. guru. dan jujur. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji« Sebaliknya. pendidikan adalah seni. cinta. Dia akan menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. ³Seorang guru jangan bersikap keras terhadap anak didiknya dan orangtua jangan bersikap kasar kepada anak-anaknya. cinta. teman-temannya yang tumbuh dalam situasi dan kondisi kasar dan keras. pendidikan adalah seni« Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. dan saling pengertian. berterus terang. Pandangan al-Ghazali Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. orangtua hendaknya mengetahui dasar-dasar pendidikan yang baik dan menerapkannya dengan cara yang bijak.

Keempat. mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik. mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. Apabila pada suatu kali anak menylahi perilaku terpuji. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi Pertama. bukan hasil. Bahwa anak suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah benar. bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. Mengungkapan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. distandarkan pada proses. Maka disinilah ditunutut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan kemamuan berpikir anak. b. Pandangan Ibnu Khaldun Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah. b. Hukuman. yaitu usaha yang dilakukan anak. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama. beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetehui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. dimusyawarahkan kesepakatannya. Kelima. selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Orang yang cenderung lebih mengutramakan hasil tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah. bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena erkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya.padanya. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. Banyak orang lupa. Proses pembelajaran. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. khususnya anak kecil. Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan. tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. halal atau haram. sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. . Persepsi umum para orang dewasa. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya. Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan. kemarahan maupun hukuman fisik lain. baik berupa caci maki. dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil. harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan.

yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang. meski mereka melakukan suatu kesalahan. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun. mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. menjadi tak efektif. adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi. hukuman distandarkan pada perilaku. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman. memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. menghukum tanpa emosi.adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak. bukan pelaku nya. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Kedua. maka demikian halnya hukuman. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan. Dalam kondisi ini. Keempat. dan menomor duakan hukuman. sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil. Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur an. rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. itu harus diduhului dengan pembiasaan. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. hukuman sudah disepakati. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar. Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didiologkan terlebih dahulu. Ketika Hukuman Harus Diberikan Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda : Ajarilah anak kecil shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah ia bila enggan shalat ketika berusia 10(sepuluh) tahun. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak. tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan. Artinya. bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak. dan ia dalam kondosi yang tidak siap. d. Difirmankan Allah dalam surat An-Nisa : 34. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak. pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. . sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan. maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. Ketiga. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman. sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. Kelima. tahapan pemberian hukuman.

2. . 3. Guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang. Abu Hurairah. bagi memastikan budaya hormat-menghormati. Saad bin Abi Waqas dan sebagainya. 5. Penerangan yang mendalam terhadap konsep itu.Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan. sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud : Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah budi pekerti mereka. Jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan. 3. Jangan halang jika dia hendak berdiri. Abdul Rahman bin A uf. Golongan guru atau ilmuan juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW seumpama bintang di langit yang menjadi penunjuk jalan bagi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. Hormatlah dia kerana Allah. Ibnu Khaldun sangat menekankan soal adab dan dalam mendidik peribadi manusia. ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zamannya sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. kasih-mengasihi sesama manusia dan segala sifat yang terpuji diamalkan oleh generasi muda masa kini dan di masa-masa yang akan datang. dikhuatiri akan hilang arah petunjuk. Untuk itu. Apabila ia terbenam atau hilang. 4. ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang bermaksud : Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi menerangi kegelapan samada di darat atau di lautan. Ilmu pengetahuan (pengetahuan seseorang mengenai sesuatu konsep). Jangan buka rahsia di hadapannya. Jangan mengumpat orang di hadapannya. bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat : 1. hak pendidik dan para ilmuan perlu diingati. Pembentukan adab dan budi pekerti juga perlu menjadi tunggak kepada setiap pendidik. bahawa hak orang alim ada 7 : 1. 2.

Marilah kita mengambil contoh pendidikan Lukmanul-Hakim terhadap anaknya dalam nasihatnya yang berikut melalui firman Allah: . iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa tujuan pendidikan bukanlah (semata-mata) untuk mencari rezeki di dunia. tetapi maksudnya ialah untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar dan akhlak yang sempurna. Jika ada keperluan lain.ini termasuk ilmu-ilmu umum duniawi . Pendidik yang paling utama yang perlu diberikan ialah asas-asas agama. dan Ketiga: Mempersiapkannya dari segi pemikiran. . bahkan kejayaan di akhirat adalah menjadi keutamaan. Ini akan membina akidahnya dan membentuk keperibadian keimanannya. Janganlah kita hanya mementingkan matlamat kebendaan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kedua: Mempersiapkannya dari segi akhlak. utamakanlah keperluannya.6. Kerana matlamat akhir kita mendidik anak-anak kita ialah untuk menjadikannya manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan duduk membelakanginya. 7. Ibu bapa mestilah peka dengan pendidikan anak-anak ini.kerana dengan memiliki pemikiran dan ilmu yang baik dan tepat seseorang itu akan mampu berdikari dan memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ibnu Khaldun telah membahagikan tujuan pendidikan kepada tiga bentuk pendidikan: Pertama: Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan.

808H. 732H Bapa: Sarjana Berpindah ke Algeria. Anggota Majlis Ilmiah. Perdana Menteri Bougie. Duta Granada.Yang bermaksud: ³Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah). Anggota Jabatan Setiausaha Sulit. Fez. Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung Biodata Ibnu Khaldun y y y y y y Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Lahir: Tunisia. Mesir. 87 tahun Keperibadian Ibnu Khaldun y y y Tekun Mencari Ilmu Berjiwa Pemimpin Kreatif . Granada Setiausaha Negara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri´. Ketua Hakim Mesir Meninggal dunia: Kaherah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.

mantiq. tema. the free encyclopedia Jump to: navigation. alam sekitar dan geografi Negarawan Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Sumbangan Ibnu Khaldun dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran Islam y y y y y Analisis aspek kemasyarakatan. search . Bahasa Arab. ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat y at Ta rifu bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan Daniel Goleman From Wikipedia. judul buku dan tesis Karya Agung Ibnu Khaldun y Muqaddimah Ibnu Khaldun 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis y Kaedah sebab musabab y Kaji peristiwa lalu untuk iktibar sedang berlaku y Ambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku y Ambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap apa yang berlaku Asas penting pembinaan negara ialah agama.Pendidikan Ibnu Khaldun y y Asas agama. falsafah sains dan matematik Pendidikan tinggi di Fez Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang Tamadun y Penganalisis tamadun dari segi. ekonomi. politik dan pendidikan dalam karya Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani Pelopor kepada pemikiran moden Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan Pemikirannya sering menjadi wacana. ekonomi. kegemilangan dan kejatuhan y Tafsiran psikologi. permulaan. sosiologi.

[edit] Research Goleman authored the internationally best-selling book. He is a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. He is the author of more than 10 books on psychology. Goleman received his Ph.[1] His father taught world literature at what is now San Joaquin Delta College. India. Daniel Goleman currently resides in the Berkshires. For twelve years. where his parents were college professors. and leadership. Goleman is also a member of the board of directors of the Mind and Life Institute. education. Thousands of schools around the world have begun to implement such programs.D. . California. and promotes rigorous research on the contribution of emotional intelligence to workplace effectiveness. science. specializing in psychology and brain sciences. which fosters dialogues between scientists and contemplatives. Social and Emotional Learning at the Yale University Child Studies Center (now at the University of Illinois at Chicago) which has a mission to help schools introduce emotional literacy courses. Goleman was a co-founder of The Collaborative for Academic. 1946) is an author. 1990). " Destructive Emotions" contains an edited selection of dialogues from The 8th Mind & Life Conference (Dharamsala. and science journalist. that spent more than one-and-a-half years on the New York Times Best Seller list. Bantam Books). In both of these conferences Goleman has been the Scientific Coordinator. India from March 20-24. His book. where he has also been a visiting lecturer. which recommends best practices for developing emotional intelligence abilities. November 5-9. based in the Graduate School of Applied and Professional Psychology at Rutgers University. from Harvard. while his mother taught in the Sociology department of the University of the Pacific. 2000} between the Dalai Lama and neuroscientists. psychologist. Emotional Intelligence (1995. Contents [hide] y y y y y y y y 1 Life 2 Research 3 Educational innovations 4 Awards 5 Books 6 References 7 Notes 8 External links [edit] Life Goleman was born in Stockton.Daniel Goleman (born March 7. In addition. he wrote for The New York Times. The same with his book Healing Emotions which is an edited selection of dialogues from The 3rd Mind & Life Conference (Dharamsala.

but it speaks to the field of conflict psychology and facilitation as well. Zen. He wrote that "the need for the meditator to retrain his attention. It is informed by Goleman's clinical psychotherapeutic experiences. Goleman suggests that in light of tragedies like Hurricane Katrina. Simple Truths: "The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. Tibetan Buddhism. The Varieties of Meditative Experience (1977). Goleman and Ekman are both contributors to Greater Good magazine. Laing but appears in Goleman¶s (1985) book Vital Lies. Bantam Books). he also wrote that "powerful concentration amplifies the effectiveness of any kind of activity" (p. film director and Educational innovator. He was elected a Fellow of the . Jossey-Bass). Bantam Books). In his first book. for workplace success in "Working with Emotional Intelligence" (1998. world renown psychologist on emotions. D. is the single invariant ingredient in the recipe for altering consciousness of every meditation system" (p.Goleman developed the argument that non-cognitive skills can matter as much as I. Berkeley.[2] [edit] Educational innovations Goleman has published a series of dialogues with More Than Sound Productions entitled "Wired to Connect" on the applications of social intelligence. Clay Shirky. These included Sufism.[2] Noting that most methods of meditation were intended to foster concentration. University of California. Goleman's most recent best-seller is Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006. but is not by Laing. the teachings of Gurdjieff. And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds. Goleman's book. renowned brain researcher Richard Davidson. Greater Good Science Center. argues for the benefits of transparency in organizations. Goleman used sequential chapters to describe almost a dozen different meditation systems. A topic of his discussion with Ekman was how to empathize with others.Q. 169). 107). Indian Tantra and Kundalini Yoga. and for leadership effectiveness in "Primal Leadership" (2001. Patanjali's Ashtanga Yoga. The following quote is widely misattributed to R. "Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor." (2008. [edit] Awards Goleman has received many awards for his writing. whether through concentration or mindfulness. George Lucas. So it is in the form of Laing.D. Harvard Business School Press). including a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association. Transcendental Meditation. we must learn how to empathize with others in order to help them. and is consistent with Laing's thought. 24): ³Knots´ being a reference to an earlier text by Laing (1972):." The following introduction prefaces the quote: ³To put it in the form of one of R. and how we can understand other's emotions as well as our own. coauthored with Warren Bennis and James O'Tool. republished as The Meditative Mind in 1988. and Paul Ekman. Laing¶s µknots¶:´ (p. and the teachings of Krishnamurti. Those already published include conversations with Psychiatrist Daniel J. an expert on the social and economic effects of Internet technologies. Siegel.

ISBN 978-1590300107 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. [ed . He is a two-time Pulitzer Prize nominee. McKee. ISBN 9780553383713 Vital Lies. Later republished as The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience (1988) Tarcher. Harvard Business School Press. ISBN 978-0553378580 Healing Emotions: Conversations with the Dalai Lama on Mindfulness. Harvard Business School Press. Thomas Davenport. Michael Watkins. ISBN 9780553803525 Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003) Bantam Books.American Association for the Advancement of Science in recognition of his efforts to communicate the behavioral sciences to the public. and Health (1997) Shambhala. Dan Clampa.[3] [edit] Books Books authored by Goleman. Annie. ISBN 9780553381054 Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis. ISBN 978-0747534136 The Varieties of the Meditative Experience (1977) Irvington Publishers. ISBN 978-0385527828 Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books. ISBN 0385527829. John C. ISBN 978-0787956905 Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Co-authors: Michael MacCoby. Beck. Emotions. Richard. ISBN 978-1578514861 The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. y y y y y y y y y y y Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business. ISBN 978-0874778335. ISBN 978-1578516377 Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. Daniel[4][5]. ISBN 0-470991917.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful