http://tigosotigo.blogspot.com/2010/04/imam-al-ghazali-mendidik-anak.html http://www.perapi.

com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html http://www.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/13-mendidik-anak-anak-menurut-islam.html http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ayyuha al-walad . Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. http://nabimuhammad.info/2010/06/nasehat-imam-ghazali/

Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana shalat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma¶rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal) Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda: ³Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. (HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualitas hidayah Allah pada diri para ilmuwan. ³Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah´, demikian nasehat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata: ³Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakekat ilmu akherat, niscaya Anda akan paham bahwa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan sematamata karena mereka butuh ilmu itu, tapi karena mereka membutuhkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah´. Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasehat kaum bijak pandai bahwa µkami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali harus diniatkan untuk Allah¶, berarti bahwa ³Ilmu itu tidak mau membuka hakekat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya´. (Ihya¶ µUlumiddin) Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun berarti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur berarti tanpa memperdulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integritas pendidikan dalam Islam yang berbasis ta¶dib. Ta¶dib berarti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya maupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktivitas pendidikan, orientasi dan tujuannya.

Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, hati anak-anak itu bersih. Mudah menerima apa sahaja. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk mencorakkan anak-anak ini. Seandainya anak-anak ini membesar dengan baik dan menjadi insan yang baik dari semua aspek, ibubapa akan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak membesar menjadi insan yang buruk akhlaknya hasil didikan ibu bapa, dosa itu tertanggung ke atas ibubapa.
Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanakKurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsepkonsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:

1.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,

2.

Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. &a mp;n bsp;

4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.

6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.

7.

Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat

8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau Iâ tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi..! Realitinya.isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak.. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. â Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya.Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihyaâ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model). Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah. iâ tiyad (kelaziman/kebiasaan).â Seperti yang tertera dalam kitab karangannya â ayyuha al-waladâ . dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. Hakikatnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam.â Sungguh benarlah firman Allah! . Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Mulahazah wa mutabaâ ah (Observation and imitation). Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah â mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik.

yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. mudah rosak dan sensitif. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka.w. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anakanak. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. memeluk dan mencium anak-anak. I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( Ù¡Ù Ø·Ù Ù ) yang berasal dari perkataan tafula ( Ø·Ù Ù ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. diasuh dan dididik dengan rapi. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulamaâ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan.KesimpulanSebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. membelai. â sesungguhnya anak-anak kita adalah permataâ . Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: â â ¦Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik .a.

Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193 dan 194). ini pendapat Al Khafaji. tempat kelahiran beliau. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi¶iyah dalam catatan kakinya 6/192-192). Demikian pendapat Ibnul Atsir.memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanakkanak. dan mereka mengingkari keberadaannya. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatâ ¦â http://www. ³Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah.´ Bahkan Ibnu Assam¶ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata. hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya.php?option=com_content&view=article&id= 81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=20 Sejarah Hidup Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali. Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Dan dinyatakan Imam Nawawi. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan.wirajiwa. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Nama.´ Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka¶ab Al Akhbar. Nasab dan Kelahiran Beliau Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi. malas. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/326 dan As Subki. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191).Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu .com/index. ³Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf.bumicyber. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya. Sebagian mengatakan.

³Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya.´ (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193-194). Maka saya mohon engkau mengajarinya. Setelah Imam Haramain meninggal. hikmah dan filsafat. serta memberikan nafkah semampunya. hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/195). Dia berpesan. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. ilmu perdebatan. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). Apabila hadir di majelis ceramah nasihat. bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih.Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi¶i dan fikih khilaf. Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. manthiq. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta¶ala. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. Beliau pun bercerita. Kemudian Nidzamul mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya Wazir beliau Malik untuk . sehingga menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. ³Ketahuilah oleh kalian berdua. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua. saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. beliau menangis dan memohon kepada Allah ta¶ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau.´ Setelah meninggal. ³Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta¶ala . Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih). ushul.´ Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma¶ili dan menulis buku At Ta¶liqat. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik. hingga beliau berkata. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/194). Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Dia berkata.

Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin. Oleh karena itu. tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis. ³Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat. niscaya dia telah binasa. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. Hingga murid terdekatnya. kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Adz Dzahabi berkata.´ (Majmu¶ Fatawa 4/164). berupa filsafat. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. ³Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat. ilmu kalam. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. tasawuf dan ushul. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi. (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. ³Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa¶. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ³Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat. ³Abu Hamid condong kepada filsafat. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya.´ (Siyar A¶lam Nubala 19/328). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar¶i).pindah ke sana. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Dia membongkar kejelekan mereka. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. yaitu kitab At Tahafut. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni . Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia.

Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami¶ Al Umawi. Seandainya beliau berumur panjang. saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat. lalu berkata. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H. Berkata Imam Adz Dzahabi. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam . Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. ikhlas dan perbaikan jiwa.ilmu-ilmu kezuhudan. ³Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. dan kembali ke Damaskus beri¶tikaf di menara barat masjid Jami¶ Damaskus.´ Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Setelah beberapa tahun. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah. Pada bulan Dzul Qai¶dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). dan berkata. pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. ³An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah. Kemudian kembali ke Thusi. berkumpul dengan ahli ibadah. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami¶ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur¶an. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri.´ Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi. berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. ³Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. menukil cerita Ahmad (saudaranya). Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. Al Arba¶in.´ Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. ³Pada akhir kehidupannya. ³Bawa kemari kain kafan saya. Lalu menjadi orang yang zuhud. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari). Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi. Pada subuh hari Senin. Ibnu Asakir berkata.

Ketka beliau berumur 21 tahun. al-Wajiz dan sebagainya. Biografi Imam Ghazali Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad alHazali [iv] Dilahirkan di Ghazalah di daerah Thus. Semasa kecilnya.id/artikel/artikel-dosen/107-membumikan-konseppendidikan-imam-ghazali. Di sinilah beliau banyak menyumbangkan karya-karya ilmiyahnya. pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M. Karena belum ada kepuasan dalam diri Imam Ghazali.html 2. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau masik kecil dan Ghazali kecil dibesarkan oleh seorang ahli sufi. beliau dimohon untuk bergabung di Universitas Nidzamiyyah sebagai dosen. Beliau wafat di kota Thusi. Dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berargumentasi. beliau banyak mengunjungi para ahli ilmu. sangat tinggi. Sesampainya di kota Mu¶ashar.ac. akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota lain dengan tujuan belajar. pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/201). al-Wasith. sampai beliau berhasil menguasai beberapa disiplin ilmu dan sebagai pendidik atau dosen di Universitas tersebut. terutama para mutakallimin (ahli afgumentasi). Imam Ghazali hidup dalam keluarga yang sederhana. namun ketaatannya kepada Allah swt.Siyar A¶lam Nubala 6/34). . beliau senang membaca dan belajar kepada guru-guru yang berbeda disiplin ilmunya. Di tempat ini beliau menjadi guru besar dan diangkat menjadi rector. http://staihascikarang. beliau pergi ke Naisabur dengan tujuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. seperti kitab al-Basith. di Kota Khurain di Persi atau sekarang disebut dengan negara Iran.

Secara umum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sistim pendidikan yang baik. sampai beliau sempat berdiam diri di suatu masjid untuk beberapa hari tanpa bicara. Di kota Mekkah. dengan menjalankan agama secara mendalam. Pendidikan yang baik dan benar adalah bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada . Konsep Pendidikan Imam Ghazali Dari keterangan riwayat hidup dan perjalanan pendidikan Imam Ghazali. beliau sempat mengajar di Universitas Nidham al-Mulk atas permintaan seorang Raja. atau 1111 M. di usia yang ke 53 tahun di daerah Thus sebagai tempat kelahirannya. sehingga beliau termasuk dalam katagori ulama sufi. bertualangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Inilah propil kehidupan akhir Imam Ghazali yang senantiasa ber kontemplasi. tanpa bersosialasi dengan masyarakat.Setelah menjadi Profesor di Universitas di Bagdad. hal ini lebih disebabkan karena beliau adalah sosok orang yang banyak berpergian. Sebelum menghembhuskan napas terakhir. 3. Selang beberapa tahun mengabdi di sana. Sang Pencipta Alam menginginkan hambanya untuk kembali menghadap Nya. Walau demikian beliau adalah sosok ulama yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana. hati kecilnya tetap belum merasa puas dan selalu ingin mencari ilmu dan ilmu. sampai pada saatnya beliau mendapatkan puncak kenikmatan yang ditunggu-tunggu sejak lama. maka dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tergolong ulama yang taat dan patuh kepada Allah swt. yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Bagdad menuju Mekkah. beliau memulai hidup baru dengan berkontemplasi dan merenung. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 H.

baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. Maksud dari pendekatan di sini adalah bahwa setiap ilmu yang memiliki dampak positif. antara lain: a. Al-Ghazali meletakan guru sebagai tokoh sentral yang dapat dijadikan referensi. maka pelajaran tersebut harus ada dalam kurikulum pendidikan. 3. ilmu tafsir dan lain sebagainya. ilmu fiqh. seperti ilmu kedoteran. pendidik atau guru dan tujuan pendidikan. Menurut Imam Ghazali bahwa mata pelajaran yang utama dan harus terdapat dalam kurikulum pendidikan adalah ilmu Agama. bahwa mata pelajaran yang harus di sampaikan kepada anak didik didasarkan kepada dua pendekatan. Oleh karena itu guru dalam perspektif al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. Seperti al-Qur¶an dan al-Hadits. Maka untuk mencapai hal itu penidikan harus memperhatikan beberapa factor yang cukup urgens. Pendekatan Pragmatis. Pendekatan Agama. ilmu matematika dal lain sebagainya. Al-Gazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat.1.Allah swt. Konsekwensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru. [v] Adapun konsep pendidikan menurut pandangan Imam Ghazali yang akan dipaparkan dalam tulisan ini meliputi: Kurikulum. b. [vi] . Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. Pendidikan juga sebagai sarana untuk menebar keutamaan. Kurikulum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang konsep kurikulum pendidikan.

Ilmu yang terkutuk. Ilmu inilah yang masuk dalam katagori fardhu µAin. Dalam pandangan beliau bahwa ilmu terbagi kepada tiga bagian besar.Klasifikasi ilmu tersebut sepertinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu terbagi kepada dua macam yaitu: pertama. [vii] . Kedua. Dalam kesempatan lain Imam Ghazali pernah menawarkan konsep kurikulum yang dikaitkan kepada ilmu pengetahuan. Disiplin ilmu inilah yang disebut dengan istilah fardhu kifayah. Disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu ummat Islam. Ilmu yang terpuji. antara lain: 1. Menurut pandangan Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah tercela dan sesat. Disiplin ilmu yang tidak menuntut kepada setiap individu untuk menguasainya. Ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. seperti ilmu filsafat. namun tercela jika dipelajari secara mendalam. seperti ilmu kebersihan atau bersuci. 3. baik di dunia maupun di akhirat. baik bagi pemiliknya maupun bagi orang lain. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan per ibadahan dan segala macamnya. 2. kemadharatan bahkan menjadikan kafir bagi pemiliknya. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali disiplin ilmu ini harus dimasukan kedalam kurikulum pendidikan. yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfa¶atnya. tetapi cukup diwakili oleh beberapa ummat Islam saja. Karena jika dipelajari secara mendalam maka akan menyebabkan kekacawan. ilmu nujum dan ilmu ramalan. Karenanya jika ada sebagian ummat Islam telah memilikinya maka sudah terwakili. seperti ilmu sihir. ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya maupun kepada orang lain.. karena dapat mendatangkan ke madharatan.

kegagalan guru berarti pula kegagalan murid dan kegagalan pendidikan pula. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. maka Allah swt. Imam Ghazali pernah memaparkan beberapa kriteria guru yang baik.2. 3. Tanpa ada guru maka suatu hal yang mustahil anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan. Pendidik atau guru Guru merupakan pasilitator bahkan sebagai pen-trasper ilmu. mendidik dan mengarahkan anak didiknya. . Secara umum kriteria guru yang baik dan benar adalah guru yang cerdas dan sempurna akalnya.Dengan demikian. Sehubungan dengan pembahasan guru. pada intinya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan semua ilmu yang berhubungan dengannya. sebagai barometer keberhasilan pendidikan. dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Karena itu guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. yaitu dengan mengangkat derajatnya. ³ Allah swt. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam nash al-Qur¶an al-Karim. Karenanya ilmu Agama harus terdapat didalam kurikulum pendidikan.[viii] Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 1. sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Karena esensi guru adalah sebagai orang yang memiliki segudang ilmu. Akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu´. Memberikan penghargaan yang ter amat tinggi kepada pemilik ilmu. juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya. Seorang guru harus memiliki sifat kasih saying yang tinggi terhadap anak didik.

cacian dan makian ketika mengajar. maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sesuai dengan tujuan Allah swt. Seorang guru mengunakan cara yang simpatik. Imam Ghazali memberikan tempat terhormat bagi guru dan sangat mulya dihadapan manusia dan disisi Allah swt. Seorang guru harus berani tampil sebagai panutan atau teladan yang baik dihadapan muridmuridnya. seorang yang senantiasa merindukan ilmu pengetahuan. sebagaimana firman Allah swt. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya: Jika dilihat dari pandangan Imam Ghazali tentang tujuan pendidikan. halus dan tidak menggunakan kekerasa. 3.2. ³Allah swt. Seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan murid. Seorang guru harus berfungsi juga sebagai penyuluh yang jujur dan benar dihadapan muridmuridnya. 4. Karya Ilmiyah Imam Ghazali Sebagai seorang ilmuan. seorang yang tidak merasa puas akan ilmu yang dimiliki. didalam kitab Ihya µUlumuddin. sehingga senantiasa mencari bahkan bertualangan . Dengan kata lain bahwa tujuan hidup manusia adalah juga tujuan pendidikan. Menciptakan manusia dengan tujuan untuk ber ibadah kepada Nya´. 5. bakat dan kejiwaan murid-muridnya. 4.[ix] Disamping beberapa kriteria di atas. juga harus mengetahui tabiat. Seorang guru tidak bolehmenuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mendidik muridnya. ketika menciptakan manusia di dunia pana ini yaitu untuk beribadah kepada Nya.

Risalah al-Thair 10. Titisan al-Ghazali dalam pemikiran Yahudi tampil dalam pribadi filosof Yahudi besar yaitu Musa B.keberbagai daerah demi meraih ilmu. Al-Wajiz fi al-Furu¶ 4. ilmu falsafat.html . Al-Mustashfa fi µilmi al-Ushul 5. Misykah al-Anwar 9.blogspot. Al-Risalah al-Ladunniyah 13. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya Imam Ghazali mencapai 400 buku lebih besar dan kecil. Jawahir al-Qur¶an 6. Imam Ghazali tentu banyak tulisan dan karya-karya ilmiyahnya.my/books?id=PBrJKHMkPgUC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=IMAM+GHAZALI+ME NDIDIK+ANAK&source=bl&ots=5DC7rrAOh8&sig=DlJaNGm5cPSc25zG7Cmdf8X3pY&hl=en&ei=GbPLTMbnDISXca2G6LkO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEg Q6AEwCTgy#v=onepage&q=IMAM%20GHAZALI%20MENDIDIK%20ANAK&f=false IBNU KHALDUN http://ilmu-kalam.[xv] Adapun karya-karya ilmiah beliau yang telah dikodifikasi dan masyhur antara lain: 1. AlAdab fi al-Din 12. ³Aqidah ahl-al-Sunnah 7. tetapi juga dikalangan Agama Yahudi dan Kristen. baik dibidang ilmu hukum Islam atau Fiqh.google.com. Ayyuhal Walad.[xvii] http://books. seorang intelektual multidimensi yang dapat menguasai hampir semua aspek ke agamaan. Al-Wasith al-Muhith 3.[xvi] Masih banyak lagi karyakarya Imam Ghazali lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam tulisan kecil ini. Maymun (Moses the Maimonides). ilmu tasawuf dan termasuk didalamnya ilmu pendidikan. Hal ini menunjukan dan sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang ilmuan besar. sehingga tidak aneh jika banyak para ulama memberi gelar kepadanya dengan sebutan µHujjatul Islam¶. Al-Basith fi al-furu¶ µala Nihayah al-Mathlab li Imam al-Haramain 2.com/2006/06/tokoh-tokoh-islam. al-Qistash al-Mustaqim 8. Ihya µUlumuddin 11. sampaisampai pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dikalangan Islam saja.

5. 4. 6. 2. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. 3. Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Seorang yang kreatif. Beliau seorang yang berjiwa pemimpin. 2. 7. Ideanya yang menarikdalam kitab Al-Muqaddimah mendoron para pengkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjan dan sejarawan yang mengatasi sejarawan terkenal sebelumnya seperti Al Tabari dan Al-Mas`udi. 2. dan ramai lagi. faktor kegemilangan dan kejatuhan. Ibnu Khaldun meninggal dunia di kaherah. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan 1. Semasa di Fez.falsafah. Muhammad bin saad bin Barrral AlAnsari.Muhammad bin Al-Muhaimin Al-Hadrani. Buku ini dijadikan bahan kajian oleh sarjana. Fez. dan Mesir. Granada. alam sekitar dan geografi. Bapa Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana terkenal. ekonomi. Beliau pernah menjawat jawatan penting seperti ketua hakim di Mesir dan Perdana Menteri di Bougie. Ibnu Khaldun menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi.BIODATA IBNU KHALDUN 1. 3. Beliau pernahmenyandang . Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. Beliau bijak membahagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu. Ibnu khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripasa Abdul Rahman bin Muhammad (bapa beliau). Walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun.sarjana timur dan barat hingga ke hari ini. Sejak Tunisia dilanda wabak taun pada tahun 749 hijrah. Semua jawatan ini diberikan kerana kecekapannya dalam mentadbir serta keupayaannya mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara. 3.Ibnu Khaldun berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria. Ibnu khaldun merupakan negarawan yang banyak berjasa untuk negara. 3.social. Ibnu Khaldun Sebagai Negarawan 1. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN 1. Bougie.Muhammad bin Al-syawasyi Al-Zarzali. Keluargabya keturunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus. mesir pada tahun 808 hijrah bersamaan dengan tahun 1406 Masihi ketika berusia 87 tahun. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN 1. 2. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru yang terkenal seperti beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Al-Qassar dan Lisanuddin bin Al-khatib iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah (sejarah Granada) dan Muhammad bin Abdul Salam. sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Abili.ilmu fardu kifayah seperti mantic. namun tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu.

bengkal dan persidangan ilmiah. politik. c) anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin abi Al-Hasan di Fez. Pengajian kesusteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. 2. 6. Kejayaan Ibnu Khaldun itu mendorang para saujana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang-bidang tersebut.dan pendidikan. 3. Ibnu Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1. beliau menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti: . serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. ilmu pengetahuan.pemikiran beliau sering dijadikan wacana.politik dan pendidikan dalam karyanya. Jawatan-jawatan penting tersebut telah memberi peluang kepada Ibnu Khaldun untuk Berkhidmat kepada Negara dengan berkesan. 2. sosiologi.ekonomi.jawatan penting seperti: a) Setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan. 2. 2. ekonomi. Ibnu Khaldun sebagai Budayawan 1. 4. 3. Sanjungan terhadap beliau hingga ke hari ini. Maghribi. Ibnu khaldun banyak meninggalkan sumbangan yang bernilai kepada tamadun manusia. 5. Sebuah anugerah ilmiah yang berpestij dinamakan semperna nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair Of Islamic Studies di Universiti Amerika.jawatan.memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. d) duta Granada e) Perdana Memteri (hajib) bougie f) Ketua Hakim (Qadi Al-Qudhah) Mesir. Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah. 7. Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi diantara keunggulan rohani dengan jasmani. SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. dan kreativiti. 8. tema-tema seminar. Beliau telah . Ibnu khaldun berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan. b) anggota Majlis Ilmiah. Beliau banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. Penglibatan Ibnu Khaldun selama 20 tahun dalam bidang pentadbiran memetangkan pemikiran dan pengalaman beliau. Hasil kombinasi pengalaman. Kemahiran beliau dalam bidng ini jelas kelihatan dalam kitab Al-Muqaddimah ketika beliau membahaskan tentang syair Arab.

ekonomi dan social. Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan. Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Muqaddimah Ibnu Khaldun lebih berkualiti dan berpengaruh kepada pemikiran manusia. Ibnu Khaldun telah melakukan perubahan dalam bidang ilmu seperti ilmu sejarah dan persejarahan. 4.com/pendidikan/metode-pendidikan-dalam-pandangan-tiga-ilmuwan-islam/ Al-Barjis. (1980) al-tawjih al-islami li. b) Al-Takrif Bi Ibni KhaldunWa Rihlatuhu Gharban Wa Syargan. beliau juga menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. politik. Beliau menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. ² 1406/808H) http://tanbihun. Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. 2. sosialogi dan pendidikan. Selain berkontribusi pada bidang sejarah. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden terutama dalam bidang sejarah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh falsafah yang terkenal. Setiap pelajar hendaklah yakin dengan kebolehan diri dan berdikari untuk mencapai matlamat hidup. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. 5. Lewat Kitab Almuqadimmah yang ditulisnya. 3. ekonomi. Ibnu Khaldun berjaya mentafsirkan sejarah dari pelbagai aspek seperti agama. . Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka. * Ibnu Khaldun (1332/732H.a) Al-Ibar Wa DiwanAl-Mubtada Wal Khabar Fi Ayamil Arab Wal Ajam Wal Babrar Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akbar yang lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. µA. politik dan ekonomi. iaitu (a) mambandingkan antara peristiwa-peristiwa dangan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah.nash µ fil-falsafah al-Ghazali. politik. (b) mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan ikhtibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. 4. Dar-alandalus. sosiologi. (c) mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. 3. 5. M. (d)Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang Berlaku RUMUSAN 1. politik dan psikologi pendidikan. Cairo.

´ tutur Ibnu Khaldun. ´Kita belajar menggunakan mata. hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. Menurutnya. Dengan kata lain. Ibnu Khaldun mengungkapkan. pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. kaki. maka sang bayi belum memiliki ilmu. telinga. karakter. ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam. Menurutnya. adat-istiadat. kekuasaan sosial. dan hasilnya. bayi lahir dalam keadaan jernih. metodenya. Menurut dia. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain. karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya. . Menurut dia. mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. mulut. dan tangan. Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. yakni. tujuan manusia adalah mencapai kebahagian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa. ´Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak.´ ungkapnya. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan. setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organorgan tubuh yang diberikan oleh Tuhan.Menurut Ibnu Khaldun. tradisi agama. Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. ketika seorang anak baru dilahirkan. ilmu pengetahuan. berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan. serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa. lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan. Menurut dia.

berkarakter baik. pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis. Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. republika-online/dya/taq Kesalahan Orang Tua Adalah Penyebab Anak Durhaka Banyak faktor yang menjadi pemicu kedurhakaan seorang anak kepada orangtua. dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. maka bertawakkallah kepada Allah. lalu pada usia 20 tahun. Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak. orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. Namun jika kita telaah dengan baik. sederhana. seperti terlalu banyak aturan atau sikap orangtua yang terlalu keras dan kasar terhadap anak. kata dia. Karena itu maafkanlah mereka. Selain itu. dan beradab. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. «Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak« . Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur. serta jujur. Pada masa anak-anak. Namun. mereka harus dijaga dari puisi-puisi cinta. Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. Inilah cara yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. serta orang-orang yang lebih tua. dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. dermawan. Selain itu. pandai. Anak-anak terus berkembang. mereka merindukan menjadi pemimpin. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter. pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut. Allah berfirman: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. mohonkanlah ampun bagi mereka.´ (Ali Imran: 159). tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Selain itu. Oleh karena itu. anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik. anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. gurun. anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya.Oleh karena itu. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam menerapkan cara yang digunakan. bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki. Sebab hal itu. faktor utamanya adalah kesalahan orangtua dalam mendidik anak.

Sa¶ad Karim menjelaskan. memberikan bimbingan dan arahan. Setelah itu. bab Al-Birru). Jika telah demikian. ketika seorang anak melakukan kesalahan. munafik. Ibnu Khaldun.´ (Shahih Al-Jami¶/1455) Sikap lemah lembut dalam mendidik anak merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pendidikan anak. munafik. maka lama kelamaan sikap yang demikian akan menjadi kebiasaannya. Hal itu dilakukan anak didik karena rasa takut terhadap sikap kasar dan keras sang pembimbing. pernah mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. dan bukan pula setan yang tidak memiliki sisi kebaikan. menjelaskan kesalahan sang anak dengan cara yang bijak. Orangtua selayaknya memahami bahwa anaknya bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. sang anak tumbuh menjadi manusia yang malas dan tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan. rusaklah potensi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. . sikap yang demikian seringkali mendorong anak didik menjadi pembohong dan suka memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan. Dalam bukunya Nasha`ih li Al-Abaa` Qabla µUquq Al-Abnaa`. sambil memberikan keterangan tentang perilaku dan sikap yang benar. dan memiliki kepribadian rapuh« Ibnu Khaldun melanjutkan. Dia menjelaskan bahwa pendidikan yang didasari oleh sikap kasar dan keras seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. Prof. dalam salah satu bait syairnya pernah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa mencela sahabatmu Siapa tahu dia punya alasan Sementara kamu terlanjur mencelanya. Marwan bin Abi Hafshah. Yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan nasehat dan petunjuk. Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Dengan demikian. «Ibnu Khaldun mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. yang seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. dan memiliki kepribadian rapuh. Akhirnya. jika seorang guru atau pembimbing bersikap kasar dan keras.´ (HR. Jika dia telah mengetahui cara melepaskan diri dari hukuman (baik dengan berbohong atau perilaku negatif lainnya). ³Sikap lemah-lembut dalam kehidupan berumahtangga pasti menghasilkan manfaat bagi penghuninya.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Muslim. Salah seorang ulama yang merupakan pakar sosiologi. dia akan menyandarkan segala kebaikan atas usaha orang lain dan hilanglah jiwa kemandirian dalam dirinya. ³Kelembutan adalah hiasan bagi segala sesuatu. tidak selayaknya orangtua langsung memberikan hukuman yang bert.

Namun lebih dari itu. bisa cepat bisa juga lambat. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman . jika anak memperlihatkan suatu kemajuan. guru. Bertambah yakin aku dengan janji Allah " Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan . Dalam penjelasannya. pendidikan adalah seni« Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. Pandangan al-Ghazali Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. Dia akan menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Amin! [ganna pryadha/voa-islam. Prof. dia juga mengatakan. dan saling pengertian. Sikap yang demikian akan menghasilkan buah manis di kemudian hari. Oleh karena itu. Namun lebih dari itu. orangtua hendaknya mengetahui dasar-dasar pendidikan yang baik dan menerapkannya dengan cara yang bijak. dan jujur. Ibnu Khaldun). Pengaruh dan dampak buruknya bervariasi. munafik. Dalam penjelasan selanjutnya. «Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji« Sebaliknya. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang mengusung kepercayaan diri. dan saling pengertian. berterus terang.Mengomentari hal yang sama. cinta. Sehingga kelak akan lahir generasi yang baik. Jamal Al-Kasyif menyatakan. ³Seorang anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang keras dan kasar akan mengalami perkembangan mental tidak sehat. seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya. cinta.´ (Lebih lanjut lihat: Muqaddimah. dan para pendidik untuk bersikap lemah lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan. maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan akan tumbuh menjadi manusia pembohong. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji." An Nisa' : 124 a. sesuai petunjuk Al-Qur¶an dan As-Sunnah. dan bersikap curang. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran orangtua. ³Seorang guru jangan bersikap keras terhadap anak didiknya dan orangtua jangan bersikap kasar kepada anak-anaknya. «Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan.com] Begini pemurahnya Allah menumpahkan rasa kasih dan persaudaraan antara kami yang amat berhajat pada kebaikan dari apa yang kami lakukan. pendidikan adalah seni. berterima kasih .´ Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. suka berkhianat. teman-temannya yang tumbuh dalam situasi dan kondisi kasar dan keras.

bukan hasil. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena erkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. kemarahan maupun hukuman fisik lain. bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. Orang yang cenderung lebih mengutramakan hasil tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya. beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetehui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. Proses pembelajaran. tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. Banyak orang lupa. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya. Kelima. sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan. Persepsi umum para orang dewasa.padanya. Keempat. khususnya anak kecil. harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu. b. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik. b. halal atau haram. bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama. baik berupa caci maki. tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. distandarkan pada proses. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi Pertama. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan. Pandangan Ibnu Khaldun Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah. Mengungkapan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. dimusyawarahkan kesepakatannya. Apabila pada suatu kali anak menylahi perilaku terpuji. Bahwa anak suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah benar. Hukuman. Maka disinilah ditunutut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan kemamuan berpikir anak. yaitu usaha yang dilakukan anak. . adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya.

. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz. dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku. Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur an. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek. sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didiologkan terlebih dahulu. Ketika Hukuman Harus Diberikan Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda : Ajarilah anak kecil shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah ia bila enggan shalat ketika berusia 10(sepuluh) tahun. meski mereka melakukan suatu kesalahan. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan. sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan. d. menghukum tanpa emosi. hukuman distandarkan pada perilaku. Dalam kondisi ini. adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. tahapan pemberian hukuman. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun. Artinya. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi. Kedua. memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Keempat. Difirmankan Allah dalam surat An-Nisa : 34. Ketiga. rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. menjadi tak efektif. maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. hukuman sudah disepakati. dan menomor duakan hukuman. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar. mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. maka demikian halnya hukuman. tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan. sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil. yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat. itu harus diduhului dengan pembiasaan. bukan pelaku nya.adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak. bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak. seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. Kelima. dan ia dalam kondosi yang tidak siap. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak.

Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan. 3. 2. Jangan mengumpat orang di hadapannya. 3. Pembentukan adab dan budi pekerti juga perlu menjadi tunggak kepada setiap pendidik. 2. Jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. Perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. Jangan halang jika dia hendak berdiri. Jangan buka rahsia di hadapannya. Apabila ia terbenam atau hilang. bahawa hak orang alim ada 7 : 1. Abu Hurairah.Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan. ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zamannya sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Saad bin Abi Waqas dan sebagainya. 4. Ilmu pengetahuan (pengetahuan seseorang mengenai sesuatu konsep). 5. ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang bermaksud : Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi menerangi kegelapan samada di darat atau di lautan. bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat : 1. dikhuatiri akan hilang arah petunjuk. Hormatlah dia kerana Allah. . bagi memastikan budaya hormat-menghormati. Untuk itu. Ibnu Khaldun sangat menekankan soal adab dan dalam mendidik peribadi manusia. kasih-mengasihi sesama manusia dan segala sifat yang terpuji diamalkan oleh generasi muda masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Golongan guru atau ilmuan juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW seumpama bintang di langit yang menjadi penunjuk jalan bagi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. Abdul Rahman bin A uf. Penerangan yang mendalam terhadap konsep itu. sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud : Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah budi pekerti mereka. Guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang. hak pendidik dan para ilmuan perlu diingati.

Imam Al-Ghazali menekankan bahawa tujuan pendidikan bukanlah (semata-mata) untuk mencari rezeki di dunia. Marilah kita mengambil contoh pendidikan Lukmanul-Hakim terhadap anaknya dalam nasihatnya yang berikut melalui firman Allah: . 7. Janganlah kita hanya mementingkan matlamat kebendaan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. bahkan kejayaan di akhirat adalah menjadi keutamaan. Ibu bapa mestilah peka dengan pendidikan anak-anak ini. Kedua: Mempersiapkannya dari segi akhlak. . dan Ketiga: Mempersiapkannya dari segi pemikiran. Ini akan membina akidahnya dan membentuk keperibadian keimanannya. Jika ada keperluan lain. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pendidik yang paling utama yang perlu diberikan ialah asas-asas agama. Ibnu Khaldun telah membahagikan tujuan pendidikan kepada tiga bentuk pendidikan: Pertama: Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan. Kerana matlamat akhir kita mendidik anak-anak kita ialah untuk menjadikannya manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan duduk membelakanginya. utamakanlah keperluannya.kerana dengan memiliki pemikiran dan ilmu yang baik dan tepat seseorang itu akan mampu berdikari dan memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tugas dengan baik. tetapi maksudnya ialah untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar dan akhlak yang sempurna.ini termasuk ilmu-ilmu umum duniawi .6.

Ketua Hakim Mesir Meninggal dunia: Kaherah. Anggota Jabatan Setiausaha Sulit. Fez. Mesir.Yang bermaksud: ³Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 732H Bapa: Sarjana Berpindah ke Algeria. Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung Biodata Ibnu Khaldun y y y y y y Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Lahir: Tunisia. 87 tahun Keperibadian Ibnu Khaldun y y y Tekun Mencari Ilmu Berjiwa Pemimpin Kreatif . Perdana Menteri Bougie. Granada Setiausaha Negara. 808H. Anggota Majlis Ilmiah. Duta Granada. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri´.

search . politik dan pendidikan dalam karya Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani Pelopor kepada pemikiran moden Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan Pemikirannya sering menjadi wacana. mantiq. falsafah sains dan matematik Pendidikan tinggi di Fez Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang Tamadun y Penganalisis tamadun dari segi. Bahasa Arab. ekonomi. tema. alam sekitar dan geografi Negarawan Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Sumbangan Ibnu Khaldun dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran Islam y y y y y Analisis aspek kemasyarakatan. permulaan. ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat y at Ta rifu bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan Daniel Goleman From Wikipedia. judul buku dan tesis Karya Agung Ibnu Khaldun y Muqaddimah Ibnu Khaldun 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis y Kaedah sebab musabab y Kaji peristiwa lalu untuk iktibar sedang berlaku y Ambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku y Ambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap apa yang berlaku Asas penting pembinaan negara ialah agama.Pendidikan Ibnu Khaldun y y Asas agama. kegemilangan dan kejatuhan y Tafsiran psikologi. sosiologi. ekonomi. the free encyclopedia Jump to: navigation.

[1] His father taught world literature at what is now San Joaquin Delta College. India. 1946) is an author. He is a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations.D. Social and Emotional Learning at the Yale University Child Studies Center (now at the University of Illinois at Chicago) which has a mission to help schools introduce emotional literacy courses. psychologist. California. and leadership. The same with his book Healing Emotions which is an edited selection of dialogues from The 3rd Mind & Life Conference (Dharamsala. 1990).Daniel Goleman (born March 7. where his parents were college professors. November 5-9. science. education. [edit] Research Goleman authored the internationally best-selling book. He is the author of more than 10 books on psychology. Emotional Intelligence (1995. In both of these conferences Goleman has been the Scientific Coordinator. from Harvard. Bantam Books). while his mother taught in the Sociology department of the University of the Pacific. In addition. 2000} between the Dalai Lama and neuroscientists. and promotes rigorous research on the contribution of emotional intelligence to workplace effectiveness. which fosters dialogues between scientists and contemplatives. Contents [hide] y y y y y y y y 1 Life 2 Research 3 Educational innovations 4 Awards 5 Books 6 References 7 Notes 8 External links [edit] Life Goleman was born in Stockton. where he has also been a visiting lecturer. that spent more than one-and-a-half years on the New York Times Best Seller list. based in the Graduate School of Applied and Professional Psychology at Rutgers University. he wrote for The New York Times. and science journalist. Goleman is also a member of the board of directors of the Mind and Life Institute. India from March 20-24. specializing in psychology and brain sciences. Daniel Goleman currently resides in the Berkshires. Goleman received his Ph. Goleman was a co-founder of The Collaborative for Academic. Thousands of schools around the world have begun to implement such programs. . " Destructive Emotions" contains an edited selection of dialogues from The 8th Mind & Life Conference (Dharamsala. For twelve years. which recommends best practices for developing emotional intelligence abilities. His book.

Zen. D." The following introduction prefaces the quote: ³To put it in the form of one of R. 107). 169). "Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor. Goleman used sequential chapters to describe almost a dozen different meditation systems. he also wrote that "powerful concentration amplifies the effectiveness of any kind of activity" (p. So it is in the form of Laing. The following quote is widely misattributed to R. In his first book. including a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association.Q. and is consistent with Laing's thought. for workplace success in "Working with Emotional Intelligence" (1998. Those already published include conversations with Psychiatrist Daniel J. is the single invariant ingredient in the recipe for altering consciousness of every meditation system" (p. whether through concentration or mindfulness. and how we can understand other's emotions as well as our own. Patanjali's Ashtanga Yoga. And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds. Greater Good Science Center. the teachings of Gurdjieff.[2] Noting that most methods of meditation were intended to foster concentration. Goleman's most recent best-seller is Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006. Tibetan Buddhism. [edit] Awards Goleman has received many awards for his writing." (2008. film director and Educational innovator. Indian Tantra and Kundalini Yoga. republished as The Meditative Mind in 1988. but it speaks to the field of conflict psychology and facilitation as well. we must learn how to empathize with others in order to help them. Goleman suggests that in light of tragedies like Hurricane Katrina. coauthored with Warren Bennis and James O'Tool. an expert on the social and economic effects of Internet technologies. Transcendental Meditation. University of California. These included Sufism. and the teachings of Krishnamurti. George Lucas. Bantam Books). Siegel. and Paul Ekman.[2] [edit] Educational innovations Goleman has published a series of dialogues with More Than Sound Productions entitled "Wired to Connect" on the applications of social intelligence. Goleman's book. Laing¶s µknots¶:´ (p. Bantam Books). He was elected a Fellow of the . and for leadership effectiveness in "Primal Leadership" (2001. Simple Truths: "The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. He wrote that "the need for the meditator to retrain his attention. Jossey-Bass). Laing but appears in Goleman¶s (1985) book Vital Lies. world renown psychologist on emotions. Clay Shirky. argues for the benefits of transparency in organizations.D. 24): ³Knots´ being a reference to an earlier text by Laing (1972):. Berkeley. renowned brain researcher Richard Davidson. but is not by Laing. A topic of his discussion with Ekman was how to empathize with others. The Varieties of Meditative Experience (1977).Goleman developed the argument that non-cognitive skills can matter as much as I. Goleman and Ekman are both contributors to Greater Good magazine. Harvard Business School Press). It is informed by Goleman's clinical psychotherapeutic experiences.

ISBN 0-470991917. Harvard Business School Press. Later republished as The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience (1988) Tarcher. y y y y y y y y y y y Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business.American Association for the Advancement of Science in recognition of his efforts to communicate the behavioral sciences to the public.[3] [edit] Books Books authored by Goleman. Annie. Harvard Business School Press. ISBN 978-0747534136 The Varieties of the Meditative Experience (1977) Irvington Publishers. He is a two-time Pulitzer Prize nominee. Beck. Richard. ISBN 978-0553378580 Healing Emotions: Conversations with the Dalai Lama on Mindfulness. ISBN 9780553383713 Vital Lies. ISBN 9780553803525 Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003) Bantam Books. Michael Watkins. ISBN 0385527829. ISBN 978-1590300107 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. ISBN 9780553381054 Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis. Daniel[4][5]. ISBN 978-1578514861 The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. John C. ISBN 978-0874778335. Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1578516377 Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. Emotions. McKee. Dan Clampa. Thomas Davenport. and Health (1997) Shambhala. ISBN 978-0787956905 Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Co-authors: Michael MacCoby. ISBN 978-0385527828 Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books. [ed .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful