P. 1
Maklumat Imam Ghazali

Maklumat Imam Ghazali

|Views: 372|Likes:
Published by Ziela Roham

More info:

Published by: Ziela Roham on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

http://tigosotigo.blogspot.com/2010/04/imam-al-ghazali-mendidik-anak.html http://www.perapi.

com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html http://www.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/13-mendidik-anak-anak-menurut-islam.html http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ayyuha al-walad . Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. http://nabimuhammad.info/2010/06/nasehat-imam-ghazali/

Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana shalat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma¶rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal) Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda: ³Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. (HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualitas hidayah Allah pada diri para ilmuwan. ³Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah´, demikian nasehat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata: ³Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakekat ilmu akherat, niscaya Anda akan paham bahwa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan sematamata karena mereka butuh ilmu itu, tapi karena mereka membutuhkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah´. Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasehat kaum bijak pandai bahwa µkami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali harus diniatkan untuk Allah¶, berarti bahwa ³Ilmu itu tidak mau membuka hakekat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya´. (Ihya¶ µUlumiddin) Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun berarti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur berarti tanpa memperdulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integritas pendidikan dalam Islam yang berbasis ta¶dib. Ta¶dib berarti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya maupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktivitas pendidikan, orientasi dan tujuannya.

Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, hati anak-anak itu bersih. Mudah menerima apa sahaja. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk mencorakkan anak-anak ini. Seandainya anak-anak ini membesar dengan baik dan menjadi insan yang baik dari semua aspek, ibubapa akan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak membesar menjadi insan yang buruk akhlaknya hasil didikan ibu bapa, dosa itu tertanggung ke atas ibubapa.
Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanakKurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsepkonsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:

1.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,

2.

Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. &a mp;n bsp;

4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.

6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.

7.

Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat

8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

â Seperti yang tertera dalam kitab karangannya â ayyuha al-waladâ .Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihyaâ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model).â Sungguh benarlah firman Allah! . dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. iâ tiyad (kelaziman/kebiasaan). kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau Iâ tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Mulahazah wa mutabaâ ah (Observation and imitation). Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya.! Realitinya. â Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya.isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya.. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. Hakikatnya. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali.. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah â mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal.

I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: â â ¦Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik .w. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga.a. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anakanak. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka. mudah rosak dan sensitif. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. diasuh dan dididik dengan rapi. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik.KesimpulanSebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulamaâ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. â sesungguhnya anak-anak kita adalah permataâ . Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. memeluk dan mencium anak-anak. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( Ù¡Ù Ø·Ù Ù ) yang berasal dari perkataan tafula ( Ø·Ù Ù ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. membelai. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut.

Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. ini pendapat Al Khafaji. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. tempat kelahiran beliau. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). malas. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf.´ Bahkan Ibnu Assam¶ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata.com/index. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali.wirajiwa. Nasab dan Kelahiran Beliau Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. ³Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah. dan mereka mengingkari keberadaannya.bumicyber.memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanakkanak. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya. Demikian pendapat Ibnul Atsir. hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. ³Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. Sebagian mengatakan. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu . Nama. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Dan dinyatakan Imam Nawawi.php?option=com_content&view=article&id= 81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=20 Sejarah Hidup Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/326 dan As Subki. bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatâ ¦â http://www.´ Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka¶ab Al Akhbar. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi¶iyah dalam catatan kakinya 6/192-192). Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193 dan 194). maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya.

Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/194). Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). hingga beliau berkata. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua. hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. ilmu perdebatan. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. ³Ketahuilah oleh kalian berdua. Setelah Imam Haramain meninggal. ushul. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma¶ili dan menulis buku At Ta¶liqat. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. serta memberikan nafkah semampunya. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu. Dia berkata. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi¶i dan fikih khilaf. hikmah dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya.Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi.´ Setelah meninggal. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih. Dia berpesan.´ (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193-194). beliau menangis dan memohon kepada Allah ta¶ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta¶ala. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/195). Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka. Beliau pun bercerita. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih.´ Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Kemudian Nidzamul mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya Wazir beliau Malik untuk . Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih). Maka saya mohon engkau mengajarinya. sehingga menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat. ³Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta¶ala . Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali. manthiq. ³Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau.

Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa.´ (Siyar A¶lam Nubala 19/328). ³Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa¶. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. berupa filsafat. tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi. tasawuf dan ushul. ³Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat.pindah ke sana. seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. niscaya dia telah binasa. Oleh karena itu. walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar¶i). Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih. Adz Dzahabi berkata. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni . Hingga murid terdekatnya. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ilmu kalam. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi. (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. yaitu kitab At Tahafut. Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ³Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Dia membongkar kejelekan mereka. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. ³Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). ³Abu Hamid condong kepada filsafat. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun.´ (Majmu¶ Fatawa 4/164).

Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. ³Bawa kemari kain kafan saya. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Al Arba¶in. Pada subuh hari Senin. ³An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Seandainya beliau berumur panjang. dan kembali ke Damaskus beri¶tikaf di menara barat masjid Jami¶ Damaskus. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur¶an.´ Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam . berkumpul dengan ahli ibadah. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari).´ Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami¶ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. dan berkata. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama. Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah. ³Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut. ikhlas dan perbaikan jiwa. berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Pada bulan Dzul Qai¶dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. ³Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Berkata Imam Adz Dzahabi. Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. Setelah beberapa tahun. ³Pada akhir kehidupannya. beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34).ilmu-ilmu kezuhudan. Kemudian kembali ke Thusi. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri.´ Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat. Lalu menjadi orang yang zuhud. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. menukil cerita Ahmad (saudaranya). Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami¶ Al Umawi. lalu berkata. Ibnu Asakir berkata.

beliau dimohon untuk bergabung di Universitas Nidzamiyyah sebagai dosen. Semasa kecilnya. Karena belum ada kepuasan dalam diri Imam Ghazali.Siyar A¶lam Nubala 6/34). Di tempat ini beliau menjadi guru besar dan diangkat menjadi rector. namun ketaatannya kepada Allah swt. akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota lain dengan tujuan belajar. di Kota Khurain di Persi atau sekarang disebut dengan negara Iran. beliau banyak mengunjungi para ahli ilmu. pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/201). Dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berargumentasi. Sesampainya di kota Mu¶ashar. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau masik kecil dan Ghazali kecil dibesarkan oleh seorang ahli sufi. .ac. beliau senang membaca dan belajar kepada guru-guru yang berbeda disiplin ilmunya. al-Wasith. http://staihascikarang. al-Wajiz dan sebagainya. beliau pergi ke Naisabur dengan tujuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. sangat tinggi. Beliau wafat di kota Thusi. Ketka beliau berumur 21 tahun. Imam Ghazali hidup dalam keluarga yang sederhana.id/artikel/artikel-dosen/107-membumikan-konseppendidikan-imam-ghazali. pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M. Di sinilah beliau banyak menyumbangkan karya-karya ilmiyahnya. Biografi Imam Ghazali Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad alHazali [iv] Dilahirkan di Ghazalah di daerah Thus. terutama para mutakallimin (ahli afgumentasi). sampai beliau berhasil menguasai beberapa disiplin ilmu dan sebagai pendidik atau dosen di Universitas tersebut.html 2. seperti kitab al-Basith.

Sang Pencipta Alam menginginkan hambanya untuk kembali menghadap Nya. Secara umum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sistim pendidikan yang baik. Selang beberapa tahun mengabdi di sana. yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana. sampai beliau sempat berdiam diri di suatu masjid untuk beberapa hari tanpa bicara. Di kota Mekkah. 3. sehingga beliau termasuk dalam katagori ulama sufi. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 H.Setelah menjadi Profesor di Universitas di Bagdad. atau 1111 M. beliau memulai hidup baru dengan berkontemplasi dan merenung. Sebelum menghembhuskan napas terakhir. sampai pada saatnya beliau mendapatkan puncak kenikmatan yang ditunggu-tunggu sejak lama. tanpa bersosialasi dengan masyarakat. hati kecilnya tetap belum merasa puas dan selalu ingin mencari ilmu dan ilmu. Walau demikian beliau adalah sosok ulama yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. maka dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tergolong ulama yang taat dan patuh kepada Allah swt. bertualangan dalam mencari ilmu pengetahuan. dengan menjalankan agama secara mendalam. Inilah propil kehidupan akhir Imam Ghazali yang senantiasa ber kontemplasi. Konsep Pendidikan Imam Ghazali Dari keterangan riwayat hidup dan perjalanan pendidikan Imam Ghazali. di usia yang ke 53 tahun di daerah Thus sebagai tempat kelahirannya. hal ini lebih disebabkan karena beliau adalah sosok orang yang banyak berpergian. yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Bagdad menuju Mekkah. beliau sempat mengajar di Universitas Nidham al-Mulk atas permintaan seorang Raja. Pendidikan yang baik dan benar adalah bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada .

Maksud dari pendekatan di sini adalah bahwa setiap ilmu yang memiliki dampak positif. Pendekatan Pragmatis. b. Al-Gazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Menurut Imam Ghazali bahwa mata pelajaran yang utama dan harus terdapat dalam kurikulum pendidikan adalah ilmu Agama. pendidik atau guru dan tujuan pendidikan. ilmu fiqh. [v] Adapun konsep pendidikan menurut pandangan Imam Ghazali yang akan dipaparkan dalam tulisan ini meliputi: Kurikulum. antara lain: a. ilmu tafsir dan lain sebagainya.1. seperti ilmu kedoteran. 3. maka pelajaran tersebut harus ada dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. Seperti al-Qur¶an dan al-Hadits. Pendidikan juga sebagai sarana untuk menebar keutamaan. Konsekwensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru.Allah swt. [vi] . baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. Al-Ghazali meletakan guru sebagai tokoh sentral yang dapat dijadikan referensi. Oleh karena itu guru dalam perspektif al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. Pendekatan Agama. ilmu matematika dal lain sebagainya. Maka untuk mencapai hal itu penidikan harus memperhatikan beberapa factor yang cukup urgens. bahwa mata pelajaran yang harus di sampaikan kepada anak didik didasarkan kepada dua pendekatan. Kurikulum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang konsep kurikulum pendidikan.

Disiplin ilmu yang tidak menuntut kepada setiap individu untuk menguasainya. Dalam pandangan beliau bahwa ilmu terbagi kepada tiga bagian besar. baik di dunia maupun di akhirat. Kedua. Disiplin ilmu inilah yang disebut dengan istilah fardhu kifayah. kemadharatan bahkan menjadikan kafir bagi pemiliknya. namun tercela jika dipelajari secara mendalam. seperti ilmu filsafat. tetapi cukup diwakili oleh beberapa ummat Islam saja. antara lain: 1. 2. seperti ilmu kebersihan atau bersuci. Ilmu yang terpuji. Karenanya jika ada sebagian ummat Islam telah memilikinya maka sudah terwakili. Ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. seperti ilmu sihir.. Menurut pandangan Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah tercela dan sesat. ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya maupun kepada orang lain. ilmu nujum dan ilmu ramalan. 3. Ilmu inilah yang masuk dalam katagori fardhu µAin. [vii] . Ilmu yang terkutuk.Klasifikasi ilmu tersebut sepertinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu terbagi kepada dua macam yaitu: pertama. Karena jika dipelajari secara mendalam maka akan menyebabkan kekacawan. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali disiplin ilmu ini harus dimasukan kedalam kurikulum pendidikan. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan per ibadahan dan segala macamnya. karena dapat mendatangkan ke madharatan. Dalam kesempatan lain Imam Ghazali pernah menawarkan konsep kurikulum yang dikaitkan kepada ilmu pengetahuan. yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfa¶atnya. Disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu ummat Islam. baik bagi pemiliknya maupun bagi orang lain.

. 3. kegagalan guru berarti pula kegagalan murid dan kegagalan pendidikan pula. mendidik dan mengarahkan anak didiknya.Dengan demikian. Karenanya ilmu Agama harus terdapat didalam kurikulum pendidikan. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam nash al-Qur¶an al-Karim. sangat menentukan keberhasilan pendidikan.[viii] Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 1. Pendidik atau guru Guru merupakan pasilitator bahkan sebagai pen-trasper ilmu. pada intinya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan semua ilmu yang berhubungan dengannya. Tanpa ada guru maka suatu hal yang mustahil anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan. Akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu´. Memberikan penghargaan yang ter amat tinggi kepada pemilik ilmu. Sehubungan dengan pembahasan guru. juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. maka Allah swt. Secara umum kriteria guru yang baik dan benar adalah guru yang cerdas dan sempurna akalnya. Karena esensi guru adalah sebagai orang yang memiliki segudang ilmu. sebagai barometer keberhasilan pendidikan. Imam Ghazali pernah memaparkan beberapa kriteria guru yang baik. ³ Allah swt. dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya. yaitu dengan mengangkat derajatnya. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. Seorang guru harus memiliki sifat kasih saying yang tinggi terhadap anak didik.2. dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Karena itu guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan.

2. sehingga senantiasa mencari bahkan bertualangan . Seorang guru harus berfungsi juga sebagai penyuluh yang jujur dan benar dihadapan muridmuridnya. 4. ketika menciptakan manusia di dunia pana ini yaitu untuk beribadah kepada Nya. halus dan tidak menggunakan kekerasa. juga harus mengetahui tabiat. 3. Karya Ilmiyah Imam Ghazali Sebagai seorang ilmuan. Menciptakan manusia dengan tujuan untuk ber ibadah kepada Nya´. Seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan murid. Seorang guru mengunakan cara yang simpatik. ³Allah swt. 5. Seorang guru harus berani tampil sebagai panutan atau teladan yang baik dihadapan muridmuridnya. sebagaimana firman Allah swt. Dengan kata lain bahwa tujuan hidup manusia adalah juga tujuan pendidikan. bakat dan kejiwaan murid-muridnya. seorang yang tidak merasa puas akan ilmu yang dimiliki. Seorang guru tidak bolehmenuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mendidik muridnya.[ix] Disamping beberapa kriteria di atas. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya: Jika dilihat dari pandangan Imam Ghazali tentang tujuan pendidikan. maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sesuai dengan tujuan Allah swt. didalam kitab Ihya µUlumuddin. 4. seorang yang senantiasa merindukan ilmu pengetahuan. Imam Ghazali memberikan tempat terhormat bagi guru dan sangat mulya dihadapan manusia dan disisi Allah swt. cacian dan makian ketika mengajar.

sehingga tidak aneh jika banyak para ulama memberi gelar kepadanya dengan sebutan µHujjatul Islam¶. AlAdab fi al-Din 12. Misykah al-Anwar 9. ilmu tasawuf dan termasuk didalamnya ilmu pendidikan.[xvi] Masih banyak lagi karyakarya Imam Ghazali lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam tulisan kecil ini. ilmu falsafat. Al-Wajiz fi al-Furu¶ 4.google.keberbagai daerah demi meraih ilmu. tetapi juga dikalangan Agama Yahudi dan Kristen. Titisan al-Ghazali dalam pemikiran Yahudi tampil dalam pribadi filosof Yahudi besar yaitu Musa B. Ihya µUlumuddin 11. Risalah al-Thair 10. ³Aqidah ahl-al-Sunnah 7.[xv] Adapun karya-karya ilmiah beliau yang telah dikodifikasi dan masyhur antara lain: 1. Al-Wasith al-Muhith 3. Al-Risalah al-Ladunniyah 13. al-Qistash al-Mustaqim 8.html . Hal ini menunjukan dan sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang ilmuan besar. Maymun (Moses the Maimonides).my/books?id=PBrJKHMkPgUC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=IMAM+GHAZALI+ME NDIDIK+ANAK&source=bl&ots=5DC7rrAOh8&sig=DlJaNGm5cPSc25zG7Cmdf8X3pY&hl=en&ei=GbPLTMbnDISXca2G6LkO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEg Q6AEwCTgy#v=onepage&q=IMAM%20GHAZALI%20MENDIDIK%20ANAK&f=false IBNU KHALDUN http://ilmu-kalam.[xvii] http://books. Jawahir al-Qur¶an 6. Ayyuhal Walad.com/2006/06/tokoh-tokoh-islam.com.blogspot. sampaisampai pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dikalangan Islam saja. seorang intelektual multidimensi yang dapat menguasai hampir semua aspek ke agamaan. Imam Ghazali tentu banyak tulisan dan karya-karya ilmiyahnya. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya Imam Ghazali mencapai 400 buku lebih besar dan kecil. Al-Basith fi al-furu¶ µala Nihayah al-Mathlab li Imam al-Haramain 2. baik dibidang ilmu hukum Islam atau Fiqh. Al-Mustashfa fi µilmi al-Ushul 5.

Beliau pernahmenyandang .sarjana timur dan barat hingga ke hari ini. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru yang terkenal seperti beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Al-Qassar dan Lisanuddin bin Al-khatib iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah (sejarah Granada) dan Muhammad bin Abdul Salam. Ibnu khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripasa Abdul Rahman bin Muhammad (bapa beliau). Keluargabya keturunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus. Fez. 5. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi. 7. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan 1. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN 1. 2. 2. alam sekitar dan geografi. 6.falsafah. Bapa Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana terkenal.BIODATA IBNU KHALDUN 1. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu. Granada.Muhammad bin Al-syawasyi Al-Zarzali. 2. 4. 3. 3. namun tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu. dan Mesir. Ibnu Khaldun menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. Beliau bijak membahagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu. 2. faktor kegemilangan dan kejatuhan. Semasa di Fez. 3. Sejak Tunisia dilanda wabak taun pada tahun 749 hijrah.Muhammad bin Al-Muhaimin Al-Hadrani. Walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Bougie. Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Ibnu Khaldun meninggal dunia di kaherah. Beliau seorang yang berjiwa pemimpin. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun. Buku ini dijadikan bahan kajian oleh sarjana. Semua jawatan ini diberikan kerana kecekapannya dalam mentadbir serta keupayaannya mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara.social. Beliau pernah menjawat jawatan penting seperti ketua hakim di Mesir dan Perdana Menteri di Bougie. Ibnu Khaldun Sebagai Negarawan 1. Muhammad bin saad bin Barrral AlAnsari. Ideanya yang menarikdalam kitab Al-Muqaddimah mendoron para pengkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjan dan sejarawan yang mengatasi sejarawan terkenal sebelumnya seperti Al Tabari dan Al-Mas`udi. 3. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN 1.ilmu fardu kifayah seperti mantic. dan ramai lagi. Ibnu khaldun merupakan negarawan yang banyak berjasa untuk negara. mesir pada tahun 808 hijrah bersamaan dengan tahun 1406 Masihi ketika berusia 87 tahun.Ibnu Khaldun berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria. Seorang yang kreatif. ekonomi.

tema-tema seminar. Jawatan-jawatan penting tersebut telah memberi peluang kepada Ibnu Khaldun untuk Berkhidmat kepada Negara dengan berkesan. c) anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin abi Al-Hasan di Fez. Hasil kombinasi pengalaman. sosiologi. Beliau telah . Ibnu khaldun banyak meninggalkan sumbangan yang bernilai kepada tamadun manusia. 3. Sebuah anugerah ilmiah yang berpestij dinamakan semperna nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair Of Islamic Studies di Universiti Amerika.dan pendidikan.jawatan. Pengajian kesusteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. 3. 8. Ibnu Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. 5. Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi diantara keunggulan rohani dengan jasmani. SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. 2. Sanjungan terhadap beliau hingga ke hari ini.ekonomi.memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. beliau menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti: . 4. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1. Kejayaan Ibnu Khaldun itu mendorang para saujana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang-bidang tersebut. Maghribi. 2. 6. 2.politik dan pendidikan dalam karyanya. Kemahiran beliau dalam bidng ini jelas kelihatan dalam kitab Al-Muqaddimah ketika beliau membahaskan tentang syair Arab. 7. b) anggota Majlis Ilmiah. Ibnu khaldun berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan. ekonomi. Beliau banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. dan kreativiti. Penglibatan Ibnu Khaldun selama 20 tahun dalam bidang pentadbiran memetangkan pemikiran dan pengalaman beliau.pemikiran beliau sering dijadikan wacana. Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah. 2. Ibnu Khaldun sebagai Budayawan 1.jawatan penting seperti: a) Setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan. politik. ilmu pengetahuan.bengkal dan persidangan ilmiah. d) duta Granada e) Perdana Memteri (hajib) bougie f) Ketua Hakim (Qadi Al-Qudhah) Mesir.

iaitu (a) mambandingkan antara peristiwa-peristiwa dangan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah. ekonomi.nash µ fil-falsafah al-Ghazali. 5. Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan. Beliau menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh falsafah yang terkenal. Muqaddimah Ibnu Khaldun lebih berkualiti dan berpengaruh kepada pemikiran manusia. (c) mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Selain berkontribusi pada bidang sejarah. 3. Setiap pelajar hendaklah yakin dengan kebolehan diri dan berdikari untuk mencapai matlamat hidup.com/pendidikan/metode-pendidikan-dalam-pandangan-tiga-ilmuwan-islam/ Al-Barjis. Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya. sosiologi.a) Al-Ibar Wa DiwanAl-Mubtada Wal Khabar Fi Ayamil Arab Wal Ajam Wal Babrar Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akbar yang lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. 3. . Dar-alandalus. ekonomi dan social. Ibnu Khaldun berjaya mentafsirkan sejarah dari pelbagai aspek seperti agama. 2. politik dan psikologi pendidikan. politik. politik. Cairo. sosialogi dan pendidikan. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. (b) mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan ikhtibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. ² 1406/808H) http://tanbihun. politik dan ekonomi. b) Al-Takrif Bi Ibni KhaldunWa Rihlatuhu Gharban Wa Syargan. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden terutama dalam bidang sejarah. Lewat Kitab Almuqadimmah yang ditulisnya. 5. M. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. 4. beliau juga menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. µA. 4. (d)Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang Berlaku RUMUSAN 1. Ibnu Khaldun telah melakukan perubahan dalam bidang ilmu seperti ilmu sejarah dan persejarahan. Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. * Ibnu Khaldun (1332/732H. (1980) al-tawjih al-islami li. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka.

Menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya. ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam. Ibnu Khaldun mengungkapkan. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa. kaki. Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. ketika seorang anak baru dilahirkan. lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian. Dengan kata lain. mulut.´ ungkapnya. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami. adat-istiadat. dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan. serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa. Menurut dia. hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana. berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan. Menurut dia. karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya. setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organorgan tubuh yang diberikan oleh Tuhan. maka sang bayi belum memiliki ilmu. metodenya. Menurutnya. tujuan manusia adalah mencapai kebahagian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. ´Kita belajar menggunakan mata. dan tangan. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan. yakni. karakter. ilmu pengetahuan. ´Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak. Menurutnya. telinga. kekuasaan sosial. dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. bayi lahir dalam keadaan jernih. dan hasilnya.´ tutur Ibnu Khaldun. pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional. Menurut dia. tradisi agama. .

dermawan. bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya. Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak.Oleh karena itu. republika-online/dya/taq Kesalahan Orang Tua Adalah Penyebab Anak Durhaka Banyak faktor yang menjadi pemicu kedurhakaan seorang anak kepada orangtua. mohonkanlah ampun bagi mereka. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut. dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik. Namun jika kita telaah dengan baik. Selain itu. anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. serta jujur. «Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak« . Inilah cara yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Namun. gurun. maka bertawakkallah kepada Allah. Karena itu maafkanlah mereka. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam menerapkan cara yang digunakan. Anak-anak terus berkembang. serta orang-orang yang lebih tua. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Selain itu.´ (Ali Imran: 159). pandai. seperti terlalu banyak aturan atau sikap orangtua yang terlalu keras dan kasar terhadap anak. Pada masa anak-anak. sederhana. Allah berfirman: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter. Oleh karena itu. berkarakter baik. Sebab hal itu. pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis. anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Selain itu. Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur. yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. kata dia. mereka merindukan menjadi pemimpin. pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. lalu pada usia 20 tahun. mereka harus dijaga dari puisi-puisi cinta. orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. faktor utamanya adalah kesalahan orangtua dalam mendidik anak. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. dan beradab.

menjelaskan kesalahan sang anak dengan cara yang bijak. bab Al-Birru). dia akan menyandarkan segala kebaikan atas usaha orang lain dan hilanglah jiwa kemandirian dalam dirinya. dalam salah satu bait syairnya pernah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa mencela sahabatmu Siapa tahu dia punya alasan Sementara kamu terlanjur mencelanya. Dalam bukunya Nasha`ih li Al-Abaa` Qabla µUquq Al-Abnaa`. sang anak tumbuh menjadi manusia yang malas dan tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan. Jika dia telah mengetahui cara melepaskan diri dari hukuman (baik dengan berbohong atau perilaku negatif lainnya). yang seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. munafik. Sa¶ad Karim menjelaskan. rusaklah potensi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. . sambil memberikan keterangan tentang perilaku dan sikap yang benar. Dengan demikian. pernah mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. Jika telah demikian. «Ibnu Khaldun mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan.´ (HR. Hal itu dilakukan anak didik karena rasa takut terhadap sikap kasar dan keras sang pembimbing. ketika seorang anak melakukan kesalahan. Setelah itu. dan bukan pula setan yang tidak memiliki sisi kebaikan. maka lama kelamaan sikap yang demikian akan menjadi kebiasaannya. Akhirnya. ³Kelembutan adalah hiasan bagi segala sesuatu. Orangtua selayaknya memahami bahwa anaknya bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Dia menjelaskan bahwa pendidikan yang didasari oleh sikap kasar dan keras seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. Muslim. memberikan bimbingan dan arahan. jika seorang guru atau pembimbing bersikap kasar dan keras. Marwan bin Abi Hafshah. dan memiliki kepribadian rapuh. Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Salah seorang ulama yang merupakan pakar sosiologi. sikap yang demikian seringkali mendorong anak didik menjadi pembohong dan suka memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan. Yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan nasehat dan petunjuk. dan memiliki kepribadian rapuh« Ibnu Khaldun melanjutkan. Prof. munafik. tidak selayaknya orangtua langsung memberikan hukuman yang bert.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. ³Sikap lemah-lembut dalam kehidupan berumahtangga pasti menghasilkan manfaat bagi penghuninya. Ibnu Khaldun.´ (Shahih Al-Jami¶/1455) Sikap lemah lembut dalam mendidik anak merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pendidikan anak.

cinta. dan bersikap curang. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. Jamal Al-Kasyif menyatakan. baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman . Sikap yang demikian akan menghasilkan buah manis di kemudian hari. orangtua hendaknya mengetahui dasar-dasar pendidikan yang baik dan menerapkannya dengan cara yang bijak. penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan akan tumbuh menjadi manusia pembohong. cinta. munafik. ³Seorang anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang keras dan kasar akan mengalami perkembangan mental tidak sehat.com] Begini pemurahnya Allah menumpahkan rasa kasih dan persaudaraan antara kami yang amat berhajat pada kebaikan dari apa yang kami lakukan. Pandangan al-Ghazali Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. teman-temannya yang tumbuh dalam situasi dan kondisi kasar dan keras. pendidikan adalah seni. Dia akan menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya.Mengomentari hal yang sama. Sehingga kelak akan lahir generasi yang baik. berterus terang. bisa cepat bisa juga lambat. sesuai petunjuk Al-Qur¶an dan As-Sunnah. pendidikan adalah seni« Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. Bertambah yakin aku dengan janji Allah " Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan . dan para pendidik untuk bersikap lemah lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan. dan saling pengertian. Oleh karena itu. Dalam penjelasannya. Namun lebih dari itu.´ Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. dan saling pengertian. Dalam penjelasan selanjutnya." An Nisa' : 124 a. guru. Prof. dia juga mengatakan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran orangtua. Namun lebih dari itu. Amin! [ganna pryadha/voa-islam. Pengaruh dan dampak buruknya bervariasi. dan jujur. seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya. «Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji« Sebaliknya. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang mengusung kepercayaan diri. Ibnu Khaldun). jika anak memperlihatkan suatu kemajuan. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji. suka berkhianat. berterima kasih .´ (Lebih lanjut lihat: Muqaddimah. «Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. ³Seorang guru jangan bersikap keras terhadap anak didiknya dan orangtua jangan bersikap kasar kepada anak-anaknya.

bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. b. Banyak orang lupa. yaitu usaha yang dilakukan anak. Keempat. adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. dimusyawarahkan kesepakatannya. Pandangan Ibnu Khaldun Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. Proses pembelajaran. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya. beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetehui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Apabila pada suatu kali anak menylahi perilaku terpuji. b. kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. baik berupa caci maki. dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena erkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi Pertama. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu.padanya. tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. Kelima. Hukuman. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama. mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. distandarkan pada proses. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil. Maka disinilah ditunutut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan kemamuan berpikir anak. Mengungkapan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik. bukan hasil. Bahwa anak suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah benar. khususnya anak kecil. Persepsi umum para orang dewasa. harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. Orang yang cenderung lebih mengutramakan hasil tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah. Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. kemarahan maupun hukuman fisik lain. halal atau haram. . tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya.

dan menomor duakan hukuman. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun. Difirmankan Allah dalam surat An-Nisa : 34. seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. menghukum tanpa emosi. sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil. bukan pelaku nya. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. hukuman distandarkan pada perilaku. Kelima. mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. d. Ketiga. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak.adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak. bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak. yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang. Ketika Hukuman Harus Diberikan Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda : Ajarilah anak kecil shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah ia bila enggan shalat ketika berusia 10(sepuluh) tahun. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi. rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. tahapan pemberian hukuman. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didiologkan terlebih dahulu. Dalam kondisi ini. Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak. Kedua. . tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan. memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur an. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar. menjadi tak efektif. Keempat. adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz. pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. meski mereka melakukan suatu kesalahan. sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan. dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman. Artinya. hukuman sudah disepakati. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman. dan ia dalam kondosi yang tidak siap. maka demikian halnya hukuman. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak. itu harus diduhului dengan pembiasaan. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan.

2. Untuk itu. bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat : 1. bahawa hak orang alim ada 7 : 1. Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan. ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang bermaksud : Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi menerangi kegelapan samada di darat atau di lautan. Golongan guru atau ilmuan juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW seumpama bintang di langit yang menjadi penunjuk jalan bagi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zamannya sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Hormatlah dia kerana Allah. dikhuatiri akan hilang arah petunjuk. .Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan. Pembentukan adab dan budi pekerti juga perlu menjadi tunggak kepada setiap pendidik. sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud : Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah budi pekerti mereka. Guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang. 3. bagi memastikan budaya hormat-menghormati. Abdul Rahman bin A uf. Jangan buka rahsia di hadapannya. 2. Abu Hurairah. Jangan halang jika dia hendak berdiri. Jangan mengumpat orang di hadapannya. kasih-mengasihi sesama manusia dan segala sifat yang terpuji diamalkan oleh generasi muda masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Saad bin Abi Waqas dan sebagainya. Jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. Penerangan yang mendalam terhadap konsep itu. Perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. Ibnu Khaldun sangat menekankan soal adab dan dalam mendidik peribadi manusia. 5. 4. Ilmu pengetahuan (pengetahuan seseorang mengenai sesuatu konsep). hak pendidik dan para ilmuan perlu diingati. 3. Apabila ia terbenam atau hilang.

bahkan kejayaan di akhirat adalah menjadi keutamaan. Janganlah kita hanya mementingkan matlamat kebendaan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jangan duduk membelakanginya. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 7.6. Kerana matlamat akhir kita mendidik anak-anak kita ialah untuk menjadikannya manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. . Ibnu Khaldun telah membahagikan tujuan pendidikan kepada tiga bentuk pendidikan: Pertama: Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan. Marilah kita mengambil contoh pendidikan Lukmanul-Hakim terhadap anaknya dalam nasihatnya yang berikut melalui firman Allah: . Kedua: Mempersiapkannya dari segi akhlak. dan Ketiga: Mempersiapkannya dari segi pemikiran.kerana dengan memiliki pemikiran dan ilmu yang baik dan tepat seseorang itu akan mampu berdikari dan memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tugas dengan baik. utamakanlah keperluannya.ini termasuk ilmu-ilmu umum duniawi . Pendidik yang paling utama yang perlu diberikan ialah asas-asas agama. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa tujuan pendidikan bukanlah (semata-mata) untuk mencari rezeki di dunia. Jika ada keperluan lain. Ibu bapa mestilah peka dengan pendidikan anak-anak ini. Ini akan membina akidahnya dan membentuk keperibadian keimanannya. tetapi maksudnya ialah untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar dan akhlak yang sempurna.

Fez. Granada Setiausaha Negara. Perdana Menteri Bougie.Yang bermaksud: ³Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri´. 808H. Anggota Majlis Ilmiah. Ketua Hakim Mesir Meninggal dunia: Kaherah. 87 tahun Keperibadian Ibnu Khaldun y y y Tekun Mencari Ilmu Berjiwa Pemimpin Kreatif . Anggota Jabatan Setiausaha Sulit. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah). Mesir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Duta Granada. 732H Bapa: Sarjana Berpindah ke Algeria. Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung Biodata Ibnu Khaldun y y y y y y Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Lahir: Tunisia.

alam sekitar dan geografi Negarawan Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Sumbangan Ibnu Khaldun dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran Islam y y y y y Analisis aspek kemasyarakatan. judul buku dan tesis Karya Agung Ibnu Khaldun y Muqaddimah Ibnu Khaldun 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis y Kaedah sebab musabab y Kaji peristiwa lalu untuk iktibar sedang berlaku y Ambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku y Ambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap apa yang berlaku Asas penting pembinaan negara ialah agama.Pendidikan Ibnu Khaldun y y Asas agama. ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat y at Ta rifu bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan Daniel Goleman From Wikipedia. the free encyclopedia Jump to: navigation. mantiq. politik dan pendidikan dalam karya Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani Pelopor kepada pemikiran moden Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan Pemikirannya sering menjadi wacana. tema. sosiologi. kegemilangan dan kejatuhan y Tafsiran psikologi. ekonomi. Bahasa Arab. ekonomi. permulaan. falsafah sains dan matematik Pendidikan tinggi di Fez Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang Tamadun y Penganalisis tamadun dari segi. search .

[1] His father taught world literature at what is now San Joaquin Delta College. which recommends best practices for developing emotional intelligence abilities. Emotional Intelligence (1995. specializing in psychology and brain sciences. Goleman was a co-founder of The Collaborative for Academic. and promotes rigorous research on the contribution of emotional intelligence to workplace effectiveness. 1990). He is the author of more than 10 books on psychology. His book. Contents [hide] y y y y y y y y 1 Life 2 Research 3 Educational innovations 4 Awards 5 Books 6 References 7 Notes 8 External links [edit] Life Goleman was born in Stockton. In both of these conferences Goleman has been the Scientific Coordinator. Bantam Books).Daniel Goleman (born March 7. For twelve years. In addition. based in the Graduate School of Applied and Professional Psychology at Rutgers University. November 5-9. science. psychologist. he wrote for The New York Times. Thousands of schools around the world have begun to implement such programs. India from March 20-24. which fosters dialogues between scientists and contemplatives. Social and Emotional Learning at the Yale University Child Studies Center (now at the University of Illinois at Chicago) which has a mission to help schools introduce emotional literacy courses. India. 1946) is an author. that spent more than one-and-a-half years on the New York Times Best Seller list. 2000} between the Dalai Lama and neuroscientists. where he has also been a visiting lecturer. Goleman is also a member of the board of directors of the Mind and Life Institute. Goleman received his Ph. from Harvard. Daniel Goleman currently resides in the Berkshires.D. where his parents were college professors. and leadership. . education. The same with his book Healing Emotions which is an edited selection of dialogues from The 3rd Mind & Life Conference (Dharamsala. " Destructive Emotions" contains an edited selection of dialogues from The 8th Mind & Life Conference (Dharamsala. while his mother taught in the Sociology department of the University of the Pacific. He is a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. and science journalist. California. [edit] Research Goleman authored the internationally best-selling book.

whether through concentration or mindfulness.[2] [edit] Educational innovations Goleman has published a series of dialogues with More Than Sound Productions entitled "Wired to Connect" on the applications of social intelligence. It is informed by Goleman's clinical psychotherapeutic experiences. an expert on the social and economic effects of Internet technologies. D. and is consistent with Laing's thought. A topic of his discussion with Ekman was how to empathize with others. Goleman used sequential chapters to describe almost a dozen different meditation systems. the teachings of Gurdjieff. University of California. Indian Tantra and Kundalini Yoga. These included Sufism." (2008. Transcendental Meditation." The following introduction prefaces the quote: ³To put it in the form of one of R. 169). So it is in the form of Laing. Siegel. 107). "Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor. In his first book. film director and Educational innovator. republished as The Meditative Mind in 1988. The following quote is widely misattributed to R. The Varieties of Meditative Experience (1977). 24): ³Knots´ being a reference to an earlier text by Laing (1972):. Laing¶s µknots¶:´ (p.Goleman developed the argument that non-cognitive skills can matter as much as I. Zen. Bantam Books). Clay Shirky. Simple Truths: "The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. Goleman's most recent best-seller is Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006. Goleman suggests that in light of tragedies like Hurricane Katrina.[2] Noting that most methods of meditation were intended to foster concentration.D. world renown psychologist on emotions. And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds. he also wrote that "powerful concentration amplifies the effectiveness of any kind of activity" (p. Patanjali's Ashtanga Yoga. He wrote that "the need for the meditator to retrain his attention. Laing but appears in Goleman¶s (1985) book Vital Lies. renowned brain researcher Richard Davidson. and the teachings of Krishnamurti. coauthored with Warren Bennis and James O'Tool. argues for the benefits of transparency in organizations. Those already published include conversations with Psychiatrist Daniel J. including a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association. George Lucas. Bantam Books). for workplace success in "Working with Emotional Intelligence" (1998. Goleman and Ekman are both contributors to Greater Good magazine. Harvard Business School Press). Berkeley. He was elected a Fellow of the . Jossey-Bass). and how we can understand other's emotions as well as our own. and for leadership effectiveness in "Primal Leadership" (2001. Tibetan Buddhism. but it speaks to the field of conflict psychology and facilitation as well. [edit] Awards Goleman has received many awards for his writing. we must learn how to empathize with others in order to help them. Greater Good Science Center. but is not by Laing. is the single invariant ingredient in the recipe for altering consciousness of every meditation system" (p. and Paul Ekman.Q. Goleman's book.

ISBN 978-0787956905 Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Co-authors: Michael MacCoby.American Association for the Advancement of Science in recognition of his efforts to communicate the behavioral sciences to the public. McKee. Emotions. [ed . ISBN 978-1590300107 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. Harvard Business School Press. Annie. Richard. ISBN 978-0385527828 Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books. Harvard Business School Press. ISBN 9780553803525 Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003) Bantam Books. ISBN 9780553381054 Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis. He is a two-time Pulitzer Prize nominee. y y y y y y y y y y y Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business. ISBN 978-0874778335. and Health (1997) Shambhala. Later republished as The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience (1988) Tarcher. Beck. Michael Watkins. ISBN 978-1578516377 Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. ISBN 0385527829. Daniel[4][5]. ISBN 978-1578514861 The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. ISBN 978-0747534136 The Varieties of the Meditative Experience (1977) Irvington Publishers. Dan Clampa. ISBN 978-0553378580 Healing Emotions: Conversations with the Dalai Lama on Mindfulness.[3] [edit] Books Books authored by Goleman. Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. ISBN 0-470991917. Thomas Davenport. John C. ISBN 9780553383713 Vital Lies.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->