http://tigosotigo.blogspot.com/2010/04/imam-al-ghazali-mendidik-anak.html http://www.perapi.

com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html http://www.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/13-mendidik-anak-anak-menurut-islam.html http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ayyuha al-walad . Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. http://nabimuhammad.info/2010/06/nasehat-imam-ghazali/

Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana shalat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma¶rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal) Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda: ³Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. (HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualitas hidayah Allah pada diri para ilmuwan. ³Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah´, demikian nasehat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata: ³Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakekat ilmu akherat, niscaya Anda akan paham bahwa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan sematamata karena mereka butuh ilmu itu, tapi karena mereka membutuhkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah´. Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasehat kaum bijak pandai bahwa µkami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali harus diniatkan untuk Allah¶, berarti bahwa ³Ilmu itu tidak mau membuka hakekat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya´. (Ihya¶ µUlumiddin) Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun berarti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur berarti tanpa memperdulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integritas pendidikan dalam Islam yang berbasis ta¶dib. Ta¶dib berarti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya maupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktivitas pendidikan, orientasi dan tujuannya.

Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, hati anak-anak itu bersih. Mudah menerima apa sahaja. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk mencorakkan anak-anak ini. Seandainya anak-anak ini membesar dengan baik dan menjadi insan yang baik dari semua aspek, ibubapa akan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak membesar menjadi insan yang buruk akhlaknya hasil didikan ibu bapa, dosa itu tertanggung ke atas ibubapa.
Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanakKurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsepkonsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:

1.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,

2.

Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. &a mp;n bsp;

4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.

6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.

7.

Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat

8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan.â Seperti yang tertera dalam kitab karangannya â ayyuha al-waladâ . dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali.. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau Iâ tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya.Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihyaâ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model). Hakikatnya.isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. â Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya.â Sungguh benarlah firman Allah! .. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah. Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam.! Realitinya. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah â mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya. Mulahazah wa mutabaâ ah (Observation and imitation). inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. iâ tiyad (kelaziman/kebiasaan).

menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. membelai. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: â â ¦Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik . Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga.a. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka.w. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. mudah rosak dan sensitif. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( Ù¡Ù Ø·Ù Ù ) yang berasal dari perkataan tafula ( Ø·Ù Ù ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. memeluk dan mencium anak-anak. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulamaâ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat.KesimpulanSebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. diasuh dan dididik dengan rapi. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. â sesungguhnya anak-anak kita adalah permataâ . Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anakanak.

Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi. ini pendapat Al Khafaji.wirajiwa. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Nasab dan Kelahiran Beliau Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi.´ Bahkan Ibnu Assam¶ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata. tempat kelahiran beliau. Dan dinyatakan Imam Nawawi. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. ³Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Nama. Sebagian mengatakan. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi¶iyah dalam catatan kakinya 6/192-192).php?option=com_content&view=article&id= 81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=20 Sejarah Hidup Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali. hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. malas. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/326 dan As Subki. Demikian pendapat Ibnul Atsir.com/index.bumicyber. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193 dan 194). Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi.memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanakkanak. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir.´ Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka¶ab Al Akhbar. dan mereka mengingkari keberadaannya. ³Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatâ ¦â http://www. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu .

Dia berpesan. Dia berkata. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma¶ili dan menulis buku At Ta¶liqat. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. hikmah dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. ³Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta¶ala . ilmu perdebatan. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi¶i dan fikih khilaf. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. hingga beliau berkata. Maka saya mohon engkau mengajarinya. hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali. dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. serta memberikan nafkah semampunya. ³Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/195). Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/194). Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta¶ala. manthiq.Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. ushul. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua.´ Setelah meninggal.´ Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut.´ (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193-194). Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Beliau pun bercerita. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih). Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. beliau menangis dan memohon kepada Allah ta¶ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. sehingga menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nidzamul mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya Wazir beliau Malik untuk . bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik. ³Ketahuilah oleh kalian berdua. Setelah Imam Haramain meninggal.

Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. ³Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat. kemudian ingin keluar dan tidak mampu.pindah ke sana. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. Adz Dzahabi berkata. seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ³Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih. tasawuf dan ushul. niscaya dia telah binasa. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi.´ (Siyar A¶lam Nubala 19/328). (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Hingga murid terdekatnya. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi. Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. ³Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak. Dia membongkar kejelekan mereka. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. ³Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa¶.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). ³Abu Hamid condong kepada filsafat. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni . berupa filsafat. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar¶i). yaitu kitab At Tahafut.´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Oleh karena itu. ilmu kalam.´ (Majmu¶ Fatawa 4/164).

´ Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34).´ Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat. ikhlas dan perbaikan jiwa. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. Al Arba¶in. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi. lalu berkata. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah. Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat.ilmu-ilmu kezuhudan. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. ³An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami¶ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur¶an. Lalu menjadi orang yang zuhud. ³Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi. menukil cerita Ahmad (saudaranya). Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. ³Pada akhir kehidupannya. beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Setelah beberapa tahun. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami¶ Al Umawi. Pada subuh hari Senin. Kemudian kembali ke Thusi. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari). Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H. ³Bawa kemari kain kafan saya. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. dan berkata. dan kembali ke Damaskus beri¶tikaf di menara barat masjid Jami¶ Damaskus.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Ibnu Asakir berkata. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam . saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah. Berkata Imam Adz Dzahabi. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). Pada bulan Dzul Qai¶dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama. Seandainya beliau berumur panjang. ³Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut.´ Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. berkumpul dengan ahli ibadah.

Semasa kecilnya. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau masik kecil dan Ghazali kecil dibesarkan oleh seorang ahli sufi. beliau banyak mengunjungi para ahli ilmu. Biografi Imam Ghazali Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad alHazali [iv] Dilahirkan di Ghazalah di daerah Thus. Sesampainya di kota Mu¶ashar. Dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berargumentasi. seperti kitab al-Basith. Karena belum ada kepuasan dalam diri Imam Ghazali.Siyar A¶lam Nubala 6/34). Di sinilah beliau banyak menyumbangkan karya-karya ilmiyahnya. al-Wajiz dan sebagainya. beliau senang membaca dan belajar kepada guru-guru yang berbeda disiplin ilmunya. pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M. sangat tinggi.html 2. terutama para mutakallimin (ahli afgumentasi).ac. al-Wasith. pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/201). namun ketaatannya kepada Allah swt. Beliau wafat di kota Thusi. sampai beliau berhasil menguasai beberapa disiplin ilmu dan sebagai pendidik atau dosen di Universitas tersebut. akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota lain dengan tujuan belajar. Di tempat ini beliau menjadi guru besar dan diangkat menjadi rector. Ketka beliau berumur 21 tahun. di Kota Khurain di Persi atau sekarang disebut dengan negara Iran. beliau dimohon untuk bergabung di Universitas Nidzamiyyah sebagai dosen. Imam Ghazali hidup dalam keluarga yang sederhana. . http://staihascikarang. beliau pergi ke Naisabur dengan tujuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.id/artikel/artikel-dosen/107-membumikan-konseppendidikan-imam-ghazali.

Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 H. Selang beberapa tahun mengabdi di sana. hal ini lebih disebabkan karena beliau adalah sosok orang yang banyak berpergian. Di kota Mekkah. beliau memulai hidup baru dengan berkontemplasi dan merenung. 3. dengan menjalankan agama secara mendalam. Inilah propil kehidupan akhir Imam Ghazali yang senantiasa ber kontemplasi. yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Bagdad menuju Mekkah. maka dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tergolong ulama yang taat dan patuh kepada Allah swt. Sang Pencipta Alam menginginkan hambanya untuk kembali menghadap Nya. Sebelum menghembhuskan napas terakhir. sampai pada saatnya beliau mendapatkan puncak kenikmatan yang ditunggu-tunggu sejak lama. yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana. Secara umum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sistim pendidikan yang baik.Setelah menjadi Profesor di Universitas di Bagdad. tanpa bersosialasi dengan masyarakat. sampai beliau sempat berdiam diri di suatu masjid untuk beberapa hari tanpa bicara. Walau demikian beliau adalah sosok ulama yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. di usia yang ke 53 tahun di daerah Thus sebagai tempat kelahirannya. sehingga beliau termasuk dalam katagori ulama sufi. Pendidikan yang baik dan benar adalah bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada . atau 1111 M. hati kecilnya tetap belum merasa puas dan selalu ingin mencari ilmu dan ilmu. beliau sempat mengajar di Universitas Nidham al-Mulk atas permintaan seorang Raja. Konsep Pendidikan Imam Ghazali Dari keterangan riwayat hidup dan perjalanan pendidikan Imam Ghazali. bertualangan dalam mencari ilmu pengetahuan.

Pendidikan juga sebagai sarana untuk menebar keutamaan. antara lain: a. ilmu fiqh. ilmu matematika dal lain sebagainya. Al-Gazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Menurut Imam Ghazali bahwa mata pelajaran yang utama dan harus terdapat dalam kurikulum pendidikan adalah ilmu Agama. pendidik atau guru dan tujuan pendidikan. Maksud dari pendekatan di sini adalah bahwa setiap ilmu yang memiliki dampak positif.Allah swt. bahwa mata pelajaran yang harus di sampaikan kepada anak didik didasarkan kepada dua pendekatan. Al-Ghazali meletakan guru sebagai tokoh sentral yang dapat dijadikan referensi. Kurikulum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang konsep kurikulum pendidikan. Maka untuk mencapai hal itu penidikan harus memperhatikan beberapa factor yang cukup urgens. [vi] . Oleh karena itu guru dalam perspektif al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. [v] Adapun konsep pendidikan menurut pandangan Imam Ghazali yang akan dipaparkan dalam tulisan ini meliputi: Kurikulum. 3. Pendekatan Pragmatis. maka pelajaran tersebut harus ada dalam kurikulum pendidikan. baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. Seperti al-Qur¶an dan al-Hadits. b. Pendekatan Agama. seperti ilmu kedoteran.1. ilmu tafsir dan lain sebagainya. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. Konsekwensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru.

3. karena dapat mendatangkan ke madharatan. Disiplin ilmu inilah yang disebut dengan istilah fardhu kifayah. ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya maupun kepada orang lain. seperti ilmu filsafat. ilmu nujum dan ilmu ramalan. Karenanya jika ada sebagian ummat Islam telah memilikinya maka sudah terwakili. tetapi cukup diwakili oleh beberapa ummat Islam saja. Karena jika dipelajari secara mendalam maka akan menyebabkan kekacawan. baik bagi pemiliknya maupun bagi orang lain.Klasifikasi ilmu tersebut sepertinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu terbagi kepada dua macam yaitu: pertama. Ilmu yang terpuji. Ilmu yang terkutuk. Ilmu inilah yang masuk dalam katagori fardhu µAin. kemadharatan bahkan menjadikan kafir bagi pemiliknya. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan per ibadahan dan segala macamnya. Menurut pandangan Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah tercela dan sesat. baik di dunia maupun di akhirat. seperti ilmu sihir. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali disiplin ilmu ini harus dimasukan kedalam kurikulum pendidikan. seperti ilmu kebersihan atau bersuci. namun tercela jika dipelajari secara mendalam. Disiplin ilmu yang tidak menuntut kepada setiap individu untuk menguasainya. Kedua. Dalam pandangan beliau bahwa ilmu terbagi kepada tiga bagian besar.. yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfa¶atnya. Dalam kesempatan lain Imam Ghazali pernah menawarkan konsep kurikulum yang dikaitkan kepada ilmu pengetahuan. Disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu ummat Islam. [vii] . 2. Ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. antara lain: 1.

Pendidik atau guru Guru merupakan pasilitator bahkan sebagai pen-trasper ilmu. mendidik dan mengarahkan anak didiknya. sangat menentukan keberhasilan pendidikan. 3. Karenanya ilmu Agama harus terdapat didalam kurikulum pendidikan. maka Allah swt. Tanpa ada guru maka suatu hal yang mustahil anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan. . yaitu dengan mengangkat derajatnya. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam nash al-Qur¶an al-Karim. Karena itu guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. kegagalan guru berarti pula kegagalan murid dan kegagalan pendidikan pula.2. dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar.Dengan demikian. pada intinya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan semua ilmu yang berhubungan dengannya. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. Memberikan penghargaan yang ter amat tinggi kepada pemilik ilmu. Karena esensi guru adalah sebagai orang yang memiliki segudang ilmu. sebagai barometer keberhasilan pendidikan. Akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu´. juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Secara umum kriteria guru yang baik dan benar adalah guru yang cerdas dan sempurna akalnya. ³ Allah swt. Seorang guru harus memiliki sifat kasih saying yang tinggi terhadap anak didik.[viii] Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 1. Imam Ghazali pernah memaparkan beberapa kriteria guru yang baik. Sehubungan dengan pembahasan guru. dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya.

sehingga senantiasa mencari bahkan bertualangan . Seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan murid. maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sesuai dengan tujuan Allah swt. Menciptakan manusia dengan tujuan untuk ber ibadah kepada Nya´. 4. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya: Jika dilihat dari pandangan Imam Ghazali tentang tujuan pendidikan. seorang yang senantiasa merindukan ilmu pengetahuan. Seorang guru mengunakan cara yang simpatik. didalam kitab Ihya µUlumuddin. 4. Imam Ghazali memberikan tempat terhormat bagi guru dan sangat mulya dihadapan manusia dan disisi Allah swt. cacian dan makian ketika mengajar.[ix] Disamping beberapa kriteria di atas. ketika menciptakan manusia di dunia pana ini yaitu untuk beribadah kepada Nya. bakat dan kejiwaan murid-muridnya. juga harus mengetahui tabiat. ³Allah swt. halus dan tidak menggunakan kekerasa. seorang yang tidak merasa puas akan ilmu yang dimiliki. Seorang guru tidak bolehmenuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mendidik muridnya.2. Seorang guru harus berfungsi juga sebagai penyuluh yang jujur dan benar dihadapan muridmuridnya. Dengan kata lain bahwa tujuan hidup manusia adalah juga tujuan pendidikan. Seorang guru harus berani tampil sebagai panutan atau teladan yang baik dihadapan muridmuridnya. Karya Ilmiyah Imam Ghazali Sebagai seorang ilmuan. 3. 5. sebagaimana firman Allah swt.

com/2006/06/tokoh-tokoh-islam. Al-Mustashfa fi µilmi al-Ushul 5.[xvii] http://books. ilmu falsafat.keberbagai daerah demi meraih ilmu. Maymun (Moses the Maimonides).my/books?id=PBrJKHMkPgUC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=IMAM+GHAZALI+ME NDIDIK+ANAK&source=bl&ots=5DC7rrAOh8&sig=DlJaNGm5cPSc25zG7Cmdf8X3pY&hl=en&ei=GbPLTMbnDISXca2G6LkO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEg Q6AEwCTgy#v=onepage&q=IMAM%20GHAZALI%20MENDIDIK%20ANAK&f=false IBNU KHALDUN http://ilmu-kalam.com. al-Qistash al-Mustaqim 8. AlAdab fi al-Din 12. Titisan al-Ghazali dalam pemikiran Yahudi tampil dalam pribadi filosof Yahudi besar yaitu Musa B. seorang intelektual multidimensi yang dapat menguasai hampir semua aspek ke agamaan.[xv] Adapun karya-karya ilmiah beliau yang telah dikodifikasi dan masyhur antara lain: 1. ilmu tasawuf dan termasuk didalamnya ilmu pendidikan. ³Aqidah ahl-al-Sunnah 7.[xvi] Masih banyak lagi karyakarya Imam Ghazali lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam tulisan kecil ini. Al-Wasith al-Muhith 3. Hal ini menunjukan dan sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang ilmuan besar. sehingga tidak aneh jika banyak para ulama memberi gelar kepadanya dengan sebutan µHujjatul Islam¶. Ihya µUlumuddin 11. Al-Basith fi al-furu¶ µala Nihayah al-Mathlab li Imam al-Haramain 2. Al-Risalah al-Ladunniyah 13. baik dibidang ilmu hukum Islam atau Fiqh. Jawahir al-Qur¶an 6.html . Al-Wajiz fi al-Furu¶ 4. sampaisampai pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dikalangan Islam saja. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya Imam Ghazali mencapai 400 buku lebih besar dan kecil.blogspot.google. Ayyuhal Walad. Misykah al-Anwar 9. tetapi juga dikalangan Agama Yahudi dan Kristen. Imam Ghazali tentu banyak tulisan dan karya-karya ilmiyahnya. Risalah al-Thair 10.

falsafah.Ibnu Khaldun berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN 1. 5. 2. Keluargabya keturunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus. Walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran. Beliau pernahmenyandang . Ideanya yang menarikdalam kitab Al-Muqaddimah mendoron para pengkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjan dan sejarawan yang mengatasi sejarawan terkenal sebelumnya seperti Al Tabari dan Al-Mas`udi. Ibnu Khaldun Sebagai Negarawan 1. 6. Buku ini dijadikan bahan kajian oleh sarjana. Beliau seorang yang berjiwa pemimpin. Granada. mesir pada tahun 808 hijrah bersamaan dengan tahun 1406 Masihi ketika berusia 87 tahun. Bapa Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana terkenal.ilmu fardu kifayah seperti mantic. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN 1.BIODATA IBNU KHALDUN 1.social. 2. 3. 2. 4. Seorang yang kreatif. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. 3. Beliau bijak membahagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu. Ibnu Khaldun meninggal dunia di kaherah. faktor kegemilangan dan kejatuhan. Semua jawatan ini diberikan kerana kecekapannya dalam mentadbir serta keupayaannya mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara. Ibnu khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripasa Abdul Rahman bin Muhammad (bapa beliau). Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi. Ibnu Khaldun menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. Sejak Tunisia dilanda wabak taun pada tahun 749 hijrah. Beliau pernah menjawat jawatan penting seperti ketua hakim di Mesir dan Perdana Menteri di Bougie. Fez. Ibnu khaldun merupakan negarawan yang banyak berjasa untuk negara. Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan 1. sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Abili.Muhammad bin Al-Muhaimin Al-Hadrani. Semasa di Fez. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu. 3.sarjana timur dan barat hingga ke hari ini. namun tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu. 7. Muhammad bin saad bin Barrral AlAnsari. alam sekitar dan geografi. dan Mesir. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun. 3. 2. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru yang terkenal seperti beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Al-Qassar dan Lisanuddin bin Al-khatib iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah (sejarah Granada) dan Muhammad bin Abdul Salam. dan ramai lagi. Bougie.Muhammad bin Al-syawasyi Al-Zarzali.

memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. sosiologi. Ibnu khaldun berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan. 2. Kemahiran beliau dalam bidng ini jelas kelihatan dalam kitab Al-Muqaddimah ketika beliau membahaskan tentang syair Arab. Pengajian kesusteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. 8.jawatan penting seperti: a) Setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan. Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah.jawatan.ekonomi. Ibnu Khaldun sebagai Budayawan 1. c) anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin abi Al-Hasan di Fez. beliau menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti: .dan pendidikan. d) duta Granada e) Perdana Memteri (hajib) bougie f) Ketua Hakim (Qadi Al-Qudhah) Mesir. 2. Penglibatan Ibnu Khaldun selama 20 tahun dalam bidang pentadbiran memetangkan pemikiran dan pengalaman beliau.bengkal dan persidangan ilmiah. Kejayaan Ibnu Khaldun itu mendorang para saujana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang-bidang tersebut. b) anggota Majlis Ilmiah. Beliau banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. 2. Sebuah anugerah ilmiah yang berpestij dinamakan semperna nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair Of Islamic Studies di Universiti Amerika. Sanjungan terhadap beliau hingga ke hari ini. politik. 6. tema-tema seminar. serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. 7. 2. 3. Ibnu Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. ilmu pengetahuan. Ibnu khaldun banyak meninggalkan sumbangan yang bernilai kepada tamadun manusia. Jawatan-jawatan penting tersebut telah memberi peluang kepada Ibnu Khaldun untuk Berkhidmat kepada Negara dengan berkesan.pemikiran beliau sering dijadikan wacana.politik dan pendidikan dalam karyanya. ekonomi. Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi diantara keunggulan rohani dengan jasmani. Hasil kombinasi pengalaman. Maghribi. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1. 3. dan kreativiti. 5. Beliau telah . 4.

Ibnu Khaldun telah melakukan perubahan dalam bidang ilmu seperti ilmu sejarah dan persejarahan. (1980) al-tawjih al-islami li. Ibnu Khaldun berjaya mentafsirkan sejarah dari pelbagai aspek seperti agama. politik. Setiap pelajar hendaklah yakin dengan kebolehan diri dan berdikari untuk mencapai matlamat hidup. 5. Muqaddimah Ibnu Khaldun lebih berkualiti dan berpengaruh kepada pemikiran manusia. (c) mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. 4. politik dan psikologi pendidikan. iaitu (a) mambandingkan antara peristiwa-peristiwa dangan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. sosialogi dan pendidikan. Lewat Kitab Almuqadimmah yang ditulisnya. 2. Selain berkontribusi pada bidang sejarah. (b) mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan ikhtibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. ekonomi dan social. 5. b) Al-Takrif Bi Ibni KhaldunWa Rihlatuhu Gharban Wa Syargan. Ibnu Khaldun merupakan tokoh falsafah yang terkenal. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden terutama dalam bidang sejarah. M. ² 1406/808H) http://tanbihun. beliau juga menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. 3. sosiologi. Cairo. (d)Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang Berlaku RUMUSAN 1. Dar-alandalus. * Ibnu Khaldun (1332/732H. ekonomi. Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan.nash µ fil-falsafah al-Ghazali. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. Beliau menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah.com/pendidikan/metode-pendidikan-dalam-pandangan-tiga-ilmuwan-islam/ Al-Barjis. . µA. politik dan ekonomi. politik. 3. Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya.a) Al-Ibar Wa DiwanAl-Mubtada Wal Khabar Fi Ayamil Arab Wal Ajam Wal Babrar Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akbar yang lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. 4.

Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. Menurut dia. setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organorgan tubuh yang diberikan oleh Tuhan. maka sang bayi belum memiliki ilmu. hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana. kaki. Ibnu Khaldun mengungkapkan. tujuan manusia adalah mencapai kebahagian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. dan tangan. bayi lahir dalam keadaan jernih. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Menurutnya.Menurut Ibnu Khaldun. Menurut dia. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa. tradisi agama. dan hasilnya. yakni. ilmu pengetahuan. karakter. ´Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak. berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan. adat-istiadat. lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian. pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional.´ tutur Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya. mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. telinga. Menurut dia. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan. karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya. ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam. mulut. Dengan kata lain.´ ungkapnya. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain. Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. kekuasaan sosial. dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan. . Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. metodenya. ´Kita belajar menggunakan mata. dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. Menurutnya. seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. ketika seorang anak baru dilahirkan. serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa.

Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua. pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis.Oleh karena itu. Karena itu maafkanlah mereka. Namun jika kita telaah dengan baik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. sederhana. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur. seperti terlalu banyak aturan atau sikap orangtua yang terlalu keras dan kasar terhadap anak. Oleh karena itu. bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki. pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. serta orang-orang yang lebih tua. dan beradab. Selain itu. lalu pada usia 20 tahun. Allah berfirman: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut. dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. «Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak« . mereka merindukan menjadi pemimpin. dermawan. mereka harus dijaga dari puisi-puisi cinta. maka bertawakkallah kepada Allah. Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak. kata dia. yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. faktor utamanya adalah kesalahan orangtua dalam mendidik anak. Pada masa anak-anak. gurun.´ (Ali Imran: 159). Anak-anak terus berkembang. Selain itu. Sebab hal itu. mohonkanlah ampun bagi mereka. orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. Inilah cara yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. republika-online/dya/taq Kesalahan Orang Tua Adalah Penyebab Anak Durhaka Banyak faktor yang menjadi pemicu kedurhakaan seorang anak kepada orangtua. berkarakter baik. Namun. anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik. Selain itu. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam menerapkan cara yang digunakan. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya. serta jujur. pandai. dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter.

Hal itu dilakukan anak didik karena rasa takut terhadap sikap kasar dan keras sang pembimbing. Sa¶ad Karim menjelaskan. yang seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. dia akan menyandarkan segala kebaikan atas usaha orang lain dan hilanglah jiwa kemandirian dalam dirinya. Yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan nasehat dan petunjuk. sikap yang demikian seringkali mendorong anak didik menjadi pembohong dan suka memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan. rusaklah potensi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. Ibnu Khaldun.´ (Shahih Al-Jami¶/1455) Sikap lemah lembut dalam mendidik anak merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pendidikan anak. jika seorang guru atau pembimbing bersikap kasar dan keras. Orangtua selayaknya memahami bahwa anaknya bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. sambil memberikan keterangan tentang perilaku dan sikap yang benar. Muslim. Dia menjelaskan bahwa pendidikan yang didasari oleh sikap kasar dan keras seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong.´ (HR. Dengan demikian. bab Al-Birru). dalam salah satu bait syairnya pernah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa mencela sahabatmu Siapa tahu dia punya alasan Sementara kamu terlanjur mencelanya. ³Sikap lemah-lembut dalam kehidupan berumahtangga pasti menghasilkan manfaat bagi penghuninya. Jika dia telah mengetahui cara melepaskan diri dari hukuman (baik dengan berbohong atau perilaku negatif lainnya). dan memiliki kepribadian rapuh« Ibnu Khaldun melanjutkan. Salah seorang ulama yang merupakan pakar sosiologi. . maka lama kelamaan sikap yang demikian akan menjadi kebiasaannya. Akhirnya.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. ketika seorang anak melakukan kesalahan. munafik. «Ibnu Khaldun mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. sang anak tumbuh menjadi manusia yang malas dan tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan. memberikan bimbingan dan arahan. Jika telah demikian. dan bukan pula setan yang tidak memiliki sisi kebaikan. Marwan bin Abi Hafshah. pernah mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. Prof. ³Kelembutan adalah hiasan bagi segala sesuatu. Setelah itu. Dalam bukunya Nasha`ih li Al-Abaa` Qabla µUquq Al-Abnaa`. tidak selayaknya orangtua langsung memberikan hukuman yang bert. munafik. menjelaskan kesalahan sang anak dengan cara yang bijak. dan memiliki kepribadian rapuh.

pendidikan adalah seni. dan para pendidik untuk bersikap lemah lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan. dan jujur. «Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. dan bersikap curang. berterima kasih . dia juga mengatakan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran orangtua. Dalam penjelasannya. pendidikan adalah seni« Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. Sehingga kelak akan lahir generasi yang baik." An Nisa' : 124 a. Bertambah yakin aku dengan janji Allah " Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan . Pengaruh dan dampak buruknya bervariasi. Sikap yang demikian akan menghasilkan buah manis di kemudian hari.Mengomentari hal yang sama. Amin! [ganna pryadha/voa-islam. cinta. guru.´ (Lebih lanjut lihat: Muqaddimah. cinta.com] Begini pemurahnya Allah menumpahkan rasa kasih dan persaudaraan antara kami yang amat berhajat pada kebaikan dari apa yang kami lakukan. bisa cepat bisa juga lambat. Dia akan menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. sesuai petunjuk Al-Qur¶an dan As-Sunnah. jika anak memperlihatkan suatu kemajuan. teman-temannya yang tumbuh dalam situasi dan kondisi kasar dan keras. Oleh karena itu. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji. Namun lebih dari itu. Prof. Ibnu Khaldun). berterus terang.´ Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. orangtua hendaknya mengetahui dasar-dasar pendidikan yang baik dan menerapkannya dengan cara yang bijak. dan saling pengertian. baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman . ³Seorang anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang keras dan kasar akan mengalami perkembangan mental tidak sehat. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. dan saling pengertian. munafik. Jamal Al-Kasyif menyatakan. maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. ³Seorang guru jangan bersikap keras terhadap anak didiknya dan orangtua jangan bersikap kasar kepada anak-anaknya. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang mengusung kepercayaan diri. Namun lebih dari itu. seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya. Pandangan al-Ghazali Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan akan tumbuh menjadi manusia pembohong. «Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. suka berkhianat. Dalam penjelasan selanjutnya. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji« Sebaliknya.

Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. kemarahan maupun hukuman fisik lain. tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. Keempat. Orang yang cenderung lebih mengutramakan hasil tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah. Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. . Banyak orang lupa. Mengungkapan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. Pandangan Ibnu Khaldun Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah. yaitu usaha yang dilakukan anak. Proses pembelajaran. tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya. mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik. tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi Pertama. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu. bukan hasil. halal atau haram. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena erkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama. baik berupa caci maki. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan.padanya. Maka disinilah ditunutut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan kemamuan berpikir anak. dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. Bahwa anak suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah benar. Apabila pada suatu kali anak menylahi perilaku terpuji. b. beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetehui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. dimusyawarahkan kesepakatannya. Hukuman. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil. selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. Persepsi umum para orang dewasa. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan. b. distandarkan pada proses. Kelima. khususnya anak kecil.

sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil. memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman. Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat. tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan.adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak. rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. hukuman distandarkan pada perilaku. d. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku. yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang. itu harus diduhului dengan pembiasaan. Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur an. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak. maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan. bukan pelaku nya. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak. Keempat. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar. Kelima. pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman. Ketiga. hukuman sudah disepakati. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi. meski mereka melakukan suatu kesalahan. menjadi tak efektif. maka demikian halnya hukuman. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun. Dalam kondisi ini. tahapan pemberian hukuman. . Artinya. Ketika Hukuman Harus Diberikan Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda : Ajarilah anak kecil shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah ia bila enggan shalat ketika berusia 10(sepuluh) tahun. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz. dan menomor duakan hukuman. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didiologkan terlebih dahulu. Difirmankan Allah dalam surat An-Nisa : 34. Kedua. dan ia dalam kondosi yang tidak siap. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan. sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. menghukum tanpa emosi. seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak. adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat.

Perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. 3. 2. hak pendidik dan para ilmuan perlu diingati. Penerangan yang mendalam terhadap konsep itu. bahawa hak orang alim ada 7 : 1. bagi memastikan budaya hormat-menghormati. bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat : 1. Jangan buka rahsia di hadapannya. Abu Hurairah.Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan. dikhuatiri akan hilang arah petunjuk. 2. Apabila ia terbenam atau hilang. ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zamannya sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa Ar-Rasyidin. . Saad bin Abi Waqas dan sebagainya. Jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. Pembentukan adab dan budi pekerti juga perlu menjadi tunggak kepada setiap pendidik. kasih-mengasihi sesama manusia dan segala sifat yang terpuji diamalkan oleh generasi muda masa kini dan di masa-masa yang akan datang. 4. Ibnu Khaldun sangat menekankan soal adab dan dalam mendidik peribadi manusia. Jangan mengumpat orang di hadapannya. ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang bermaksud : Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi menerangi kegelapan samada di darat atau di lautan. Guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang. Jangan halang jika dia hendak berdiri. Hormatlah dia kerana Allah. 5. Abdul Rahman bin A uf. Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan. sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud : Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah budi pekerti mereka. Ilmu pengetahuan (pengetahuan seseorang mengenai sesuatu konsep). Golongan guru atau ilmuan juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW seumpama bintang di langit yang menjadi penunjuk jalan bagi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. 3. Untuk itu.

6. Ibnu Khaldun telah membahagikan tujuan pendidikan kepada tiga bentuk pendidikan: Pertama: Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan. bahkan kejayaan di akhirat adalah menjadi keutamaan. Janganlah kita hanya mementingkan matlamat kebendaan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. . 7.ini termasuk ilmu-ilmu umum duniawi . utamakanlah keperluannya. Jangan duduk membelakanginya.kerana dengan memiliki pemikiran dan ilmu yang baik dan tepat seseorang itu akan mampu berdikari dan memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pendidik yang paling utama yang perlu diberikan ialah asas-asas agama. dan Ketiga: Mempersiapkannya dari segi pemikiran. Ini akan membina akidahnya dan membentuk keperibadian keimanannya. tetapi maksudnya ialah untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar dan akhlak yang sempurna. Kerana matlamat akhir kita mendidik anak-anak kita ialah untuk menjadikannya manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kedua: Mempersiapkannya dari segi akhlak. Marilah kita mengambil contoh pendidikan Lukmanul-Hakim terhadap anaknya dalam nasihatnya yang berikut melalui firman Allah: . Imam Al-Ghazali menekankan bahawa tujuan pendidikan bukanlah (semata-mata) untuk mencari rezeki di dunia. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika ada keperluan lain. Ibu bapa mestilah peka dengan pendidikan anak-anak ini.

Yang bermaksud: ³Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Fez. Mesir. 87 tahun Keperibadian Ibnu Khaldun y y y Tekun Mencari Ilmu Berjiwa Pemimpin Kreatif . Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Perdana Menteri Bougie. 732H Bapa: Sarjana Berpindah ke Algeria. 808H. Ketua Hakim Mesir Meninggal dunia: Kaherah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri´. Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung Biodata Ibnu Khaldun y y y y y y Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Lahir: Tunisia. Anggota Jabatan Setiausaha Sulit. Duta Granada. Anggota Majlis Ilmiah. Granada Setiausaha Negara.

permulaan. kegemilangan dan kejatuhan y Tafsiran psikologi. sosiologi. tema. ekonomi. Bahasa Arab.Pendidikan Ibnu Khaldun y y Asas agama. the free encyclopedia Jump to: navigation. judul buku dan tesis Karya Agung Ibnu Khaldun y Muqaddimah Ibnu Khaldun 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis y Kaedah sebab musabab y Kaji peristiwa lalu untuk iktibar sedang berlaku y Ambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku y Ambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap apa yang berlaku Asas penting pembinaan negara ialah agama. falsafah sains dan matematik Pendidikan tinggi di Fez Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang Tamadun y Penganalisis tamadun dari segi. politik dan pendidikan dalam karya Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani Pelopor kepada pemikiran moden Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan Pemikirannya sering menjadi wacana. alam sekitar dan geografi Negarawan Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Sumbangan Ibnu Khaldun dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran Islam y y y y y Analisis aspek kemasyarakatan. ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat y at Ta rifu bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan Daniel Goleman From Wikipedia. mantiq. search . ekonomi.

which fosters dialogues between scientists and contemplatives. India. science.[1] His father taught world literature at what is now San Joaquin Delta College. where he has also been a visiting lecturer. . The same with his book Healing Emotions which is an edited selection of dialogues from The 3rd Mind & Life Conference (Dharamsala. 1990). 2000} between the Dalai Lama and neuroscientists. 1946) is an author. based in the Graduate School of Applied and Professional Psychology at Rutgers University. education. from Harvard. For twelve years. In addition. November 5-9. and leadership. Goleman received his Ph. that spent more than one-and-a-half years on the New York Times Best Seller list. specializing in psychology and brain sciences. where his parents were college professors.Daniel Goleman (born March 7.D. Social and Emotional Learning at the Yale University Child Studies Center (now at the University of Illinois at Chicago) which has a mission to help schools introduce emotional literacy courses. Thousands of schools around the world have begun to implement such programs. Goleman is also a member of the board of directors of the Mind and Life Institute. Bantam Books). Daniel Goleman currently resides in the Berkshires. California. He is a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. Emotional Intelligence (1995. and science journalist. India from March 20-24. " Destructive Emotions" contains an edited selection of dialogues from The 8th Mind & Life Conference (Dharamsala. while his mother taught in the Sociology department of the University of the Pacific. he wrote for The New York Times. His book. Contents [hide] y y y y y y y y 1 Life 2 Research 3 Educational innovations 4 Awards 5 Books 6 References 7 Notes 8 External links [edit] Life Goleman was born in Stockton. [edit] Research Goleman authored the internationally best-selling book. which recommends best practices for developing emotional intelligence abilities. In both of these conferences Goleman has been the Scientific Coordinator. Goleman was a co-founder of The Collaborative for Academic. psychologist. and promotes rigorous research on the contribution of emotional intelligence to workplace effectiveness. He is the author of more than 10 books on psychology.

Tibetan Buddhism. Goleman suggests that in light of tragedies like Hurricane Katrina. George Lucas. is the single invariant ingredient in the recipe for altering consciousness of every meditation system" (p. he also wrote that "powerful concentration amplifies the effectiveness of any kind of activity" (p. Goleman and Ekman are both contributors to Greater Good magazine. Indian Tantra and Kundalini Yoga. and how we can understand other's emotions as well as our own. 24): ³Knots´ being a reference to an earlier text by Laing (1972):. Bantam Books). Transcendental Meditation. but is not by Laing. and Paul Ekman. film director and Educational innovator. argues for the benefits of transparency in organizations. He was elected a Fellow of the . Goleman's book. Harvard Business School Press). And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds. Bantam Books). Those already published include conversations with Psychiatrist Daniel J.Goleman developed the argument that non-cognitive skills can matter as much as I. Zen. an expert on the social and economic effects of Internet technologies. 169). Berkeley. 107). Laing¶s µknots¶:´ (p. Patanjali's Ashtanga Yoga. The following quote is widely misattributed to R. University of California. Simple Truths: "The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. republished as The Meditative Mind in 1988. Goleman used sequential chapters to describe almost a dozen different meditation systems.[2] [edit] Educational innovations Goleman has published a series of dialogues with More Than Sound Productions entitled "Wired to Connect" on the applications of social intelligence. world renown psychologist on emotions. the teachings of Gurdjieff. A topic of his discussion with Ekman was how to empathize with others. and the teachings of Krishnamurti. and is consistent with Laing's thought.D.Q. Siegel. we must learn how to empathize with others in order to help them. renowned brain researcher Richard Davidson. coauthored with Warren Bennis and James O'Tool. including a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association. It is informed by Goleman's clinical psychotherapeutic experiences. So it is in the form of Laing. Clay Shirky. whether through concentration or mindfulness.[2] Noting that most methods of meditation were intended to foster concentration. "Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor. Goleman's most recent best-seller is Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006. and for leadership effectiveness in "Primal Leadership" (2001. These included Sufism." (2008. Laing but appears in Goleman¶s (1985) book Vital Lies. D. In his first book. for workplace success in "Working with Emotional Intelligence" (1998. Greater Good Science Center. The Varieties of Meditative Experience (1977)." The following introduction prefaces the quote: ³To put it in the form of one of R. He wrote that "the need for the meditator to retrain his attention. Jossey-Bass). but it speaks to the field of conflict psychology and facilitation as well. [edit] Awards Goleman has received many awards for his writing.

ISBN 978-0747534136 The Varieties of the Meditative Experience (1977) Irvington Publishers. y y y y y y y y y y y Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business. Beck. [ed . Harvard Business School Press. ISBN 9780553381054 Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis. ISBN 978-0553378580 Healing Emotions: Conversations with the Dalai Lama on Mindfulness. ISBN 978-0787956905 Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Co-authors: Michael MacCoby. Daniel[4][5]. Later republished as The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience (1988) Tarcher. Harvard Business School Press. ISBN 978-1578516377 Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. ISBN 978-0385527828 Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books. ISBN 0385527829. Richard. He is a two-time Pulitzer Prize nominee. ISBN 9780553383713 Vital Lies. Michael Watkins. Dan Clampa. Emotions. ISBN 978-1578514861 The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. Annie.American Association for the Advancement of Science in recognition of his efforts to communicate the behavioral sciences to the public. ISBN 9780553803525 Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003) Bantam Books. ISBN 0-470991917. Thomas Davenport. ISBN 978-0874778335. McKee. and Health (1997) Shambhala. ISBN 978-1590300107 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. John C.[3] [edit] Books Books authored by Goleman.