http://tigosotigo.blogspot.com/2010/04/imam-al-ghazali-mendidik-anak.html http://www.perapi.

com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikan-awal-kanak-kanak-islam.html http://www.perapi.com/artikel/pendidikan-anak-anak/13-mendidik-anak-anak-menurut-islam.html http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya, dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ayyuha al-walad . Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. http://nabimuhammad.info/2010/06/nasehat-imam-ghazali/

Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, Imam al-Ghazali mengarahkan agar para pelajar membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Sebab ilmu merupakan ibadah kalbu dan salah satu bentuk pendekatan batin kepada Allah. Sebagaimana shalat itu tidak sah kecuali dengan membersihkan diri dari hadas dan kotoran, demikian juga ibadah batin dan pembangunan kalbu dengan ilmu, akan selalu gagal jika berbagai perilaku buruk dan akhlak tercela tidak dibersihkan. Sebab kalbu yang sehat akan menjamin keselamatan manusia, sedangkan kalbu yang sakit akan menjerumuskannya pada kehancuran yang abadi. Penyakit kalbu diawali dengan ketidaktahuan tentang Sang Khalik (al-jahlu billah), dan bertambah parah dengan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kalbu yang sehat diawali dengan mengenal Allah (ma¶rifatullah), dan vitaminnya adalah mengendalikan nafsu. (lihat al-munqidz min al-dhalal) Sebagai amalan ibadah, maka mencari ilmu harus didasari niat yang benar dan ditujukan untuk memperoleh manfaat di akherat. Sebab niat yang salah akan menyeret kedalam neraka, Rasulullah saw., bersabda: ³Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. (HR. Ibnu Majah)

Diawali dengan niat yang benar, maka bertambahlah kualitas hidayah Allah pada diri para ilmuwan. ³Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah´, demikian nasehat kaum bijak. Maka saat ditanya tentang fenomena kaum intelektual dan fuqaha yang berakhlak buruk, Imam al-Ghazali berkata: ³Jika Anda mengenal tingkatan ilmu dan mengetahui hakekat ilmu akherat, niscaya Anda akan paham bahwa yang sebenarnya menyebabkan ulama menyibukkan diri dengan ilmu itu bukan sematamata karena mereka butuh ilmu itu, tapi karena mereka membutuhkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah´. Selanjutnya beliau menjelaskan makna nasehat kaum bijak pandai bahwa µkami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali harus diniatkan untuk Allah¶, berarti bahwa ³Ilmu itu tidak mau membuka hakekat dirinya pada kami, namun yang sampai kepada kami hanyalah lafaz-lafaznya dan definisinya´. (Ihya¶ µUlumiddin) Ringkasnya, Imam al-Ghazali menekankan bahwa ilmu saja tanpa amal adalah junun (gila) dan amal saja tanpa ilmu adalah takabbur (sombong). Junun berarti berjuang berdasarkan tujuan yang salah. Sedangkan takabbur berarti tanpa memperdulikan aturan dan kaedahnya, meskipun tujuannya benar. Maka dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu; ilmu harus berdimensi iman; dan amal mesti berdasarkan ilmu. Inilah sejatinya konsep integritas pendidikan dalam Islam yang berbasis ta¶dib. Ta¶dib berarti proses pembentukan adab pada diri peserta didik. Maka dengan konsep pendidikan seperti ini, akan menghasilkan pelajar yang beradab, baik pada dirinya sendiri, lingkungannya, gurunya maupun pada Penciptanya. Sehingga terjadi korelasi antara aktivitas pendidikan, orientasi dan tujuannya.

Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, hati anak-anak itu bersih. Mudah menerima apa sahaja. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk mencorakkan anak-anak ini. Seandainya anak-anak ini membesar dengan baik dan menjadi insan yang baik dari semua aspek, ibubapa akan mendapat pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak membesar menjadi insan yang buruk akhlaknya hasil didikan ibu bapa, dosa itu tertanggung ke atas ibubapa.
Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanakKurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsepkonsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:

1.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,

2.

Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. &a mp;n bsp;

4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.

6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.

7.

Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat

8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

â Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. Hakikatnya. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau Iâ tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah..Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihyaâ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model). Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah â mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya. Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. iâ tiyad (kelaziman/kebiasaan).isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak.â Sungguh benarlah firman Allah! . pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. Mulahazah wa mutabaâ ah (Observation and imitation).! Realitinya. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi.â Seperti yang tertera dalam kitab karangannya â ayyuha al-waladâ .. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya.

yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( Ù¡Ù Ø·Ù Ù ) yang berasal dari perkataan tafula ( Ø·Ù Ù ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulamaâ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. diasuh dan dididik dengan rapi.a. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. memeluk dan mencium anak-anak. I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: â â ¦Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik . Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anakanak. â sesungguhnya anak-anak kita adalah permataâ . para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal.KesimpulanSebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. mudah rosak dan sensitif. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian.w. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. membelai.

hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. ³Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. ³Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. tempat kelahiran beliau.com/index. malas. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid.wirajiwa. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191).´ Bahkan Ibnu Assam¶ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. dan mereka mengingkari keberadaannya. Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu . Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193 dan 194). Dan dinyatakan Imam Nawawi. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Sebagian mengatakan. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatâ ¦â http://www.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Nama. Nasab dan Kelahiran Beliau Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/326 dan As Subki. ini pendapat Al Khafaji. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi¶iyah dalam catatan kakinya 6/192-192).memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanakkanak. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali.php?option=com_content&view=article&id= 81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=20 Sejarah Hidup Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali. Demikian pendapat Ibnul Atsir.´ Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka¶ab Al Akhbar. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi.bumicyber. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin.

ushul. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat. Dia berkata. ³Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta¶ala . Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. hingga beliau berkata. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut.´ Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut.´ (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/193-194). Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma¶ili dan menulis buku At Ta¶liqat. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta¶ala. hikmah dan filsafat. Siyar A¶lam Nubala¶ 19/323 dan As Subki. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/194). ³Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih). berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik. saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Maka saya mohon engkau mengajarinya. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali. sehingga menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Beliau pun bercerita. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi¶i dan fikih khilaf. ³Ketahuilah oleh kalian berdua.´ Setelah meninggal. Dia berpesan. serta memberikan nafkah semampunya. beliau menangis dan memohon kepada Allah ta¶ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian Nidzamul mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya Wazir beliau Malik untuk . Setelah Imam Haramain meninggal. Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/191). Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. ilmu perdebatan. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka.Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. manthiq. maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/195).

Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa. ilmu kalam. Dia membongkar kejelekan mereka. berupa filsafat.´ (Siyar A¶lam Nubala 19/328). Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. ³Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Oleh karena itu. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. niscaya dia telah binasa. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi. Hingga murid terdekatnya. (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat. yaitu kitab At Tahafut. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. ³Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat. tasawuf dan ushul. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi. walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin.pindah ke sana. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal.´ (Majmu¶ Fatawa 4/164).´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Adz Dzahabi berkata. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar¶i).´ (Majmu¶ Fatawa 6/54). seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. ³Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. ³Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa¶. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni . ³Abu Hamid condong kepada filsafat. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak. kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih.

Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami¶ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah.´ Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat. saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. ³An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. ³Pada akhir kehidupannya. pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. dan kembali ke Damaskus beri¶tikaf di menara barat masjid Jami¶ Damaskus. ³Bawa kemari kain kafan saya. beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Seandainya beliau berumur panjang. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari).´ Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Ibnu Asakir berkata. ³Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. Al Arba¶in. Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. lalu berkata. Pada bulan Dzul Qai¶dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya.ilmu-ilmu kezuhudan. Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. menukil cerita Ahmad (saudaranya). ³Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut. dan berkata. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Berkata Imam Adz Dzahabi. ikhlas dan perbaikan jiwa. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H.´ Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. Setelah beberapa tahun. Kemudian kembali ke Thusi. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur¶an. Pada subuh hari Senin. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Lalu menjadi orang yang zuhud. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami¶ Al Umawi. Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. berkumpul dengan ahli ibadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi.´ (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A¶lam Nubala 6/34). Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam .

beliau senang membaca dan belajar kepada guru-guru yang berbeda disiplin ilmunya. al-Wasith. seperti kitab al-Basith. beliau dimohon untuk bergabung di Universitas Nidzamiyyah sebagai dosen. Sesampainya di kota Mu¶ashar.html 2. Imam Ghazali hidup dalam keluarga yang sederhana. . Di tempat ini beliau menjadi guru besar dan diangkat menjadi rector.id/artikel/artikel-dosen/107-membumikan-konseppendidikan-imam-ghazali. Semasa kecilnya. al-Wajiz dan sebagainya. Di sinilah beliau banyak menyumbangkan karya-karya ilmiyahnya.ac. Ketka beliau berumur 21 tahun. di Kota Khurain di Persi atau sekarang disebut dengan negara Iran. Dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berargumentasi. akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke kota lain dengan tujuan belajar. beliau banyak mengunjungi para ahli ilmu. namun ketaatannya kepada Allah swt. beliau pergi ke Naisabur dengan tujuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi¶iyah 6/201). terutama para mutakallimin (ahli afgumentasi). pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M. http://staihascikarang. Biografi Imam Ghazali Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad alHazali [iv] Dilahirkan di Ghazalah di daerah Thus.Siyar A¶lam Nubala 6/34). Karena belum ada kepuasan dalam diri Imam Ghazali. sampai beliau berhasil menguasai beberapa disiplin ilmu dan sebagai pendidik atau dosen di Universitas tersebut. sangat tinggi. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau masik kecil dan Ghazali kecil dibesarkan oleh seorang ahli sufi. Beliau wafat di kota Thusi.

Walau demikian beliau adalah sosok ulama yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Secara umum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sistim pendidikan yang baik. Sebelum menghembhuskan napas terakhir. dengan menjalankan agama secara mendalam. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 H. hati kecilnya tetap belum merasa puas dan selalu ingin mencari ilmu dan ilmu. Sang Pencipta Alam menginginkan hambanya untuk kembali menghadap Nya. yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan Bagdad menuju Mekkah. Konsep Pendidikan Imam Ghazali Dari keterangan riwayat hidup dan perjalanan pendidikan Imam Ghazali. beliau memulai hidup baru dengan berkontemplasi dan merenung. maka dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau tergolong ulama yang taat dan patuh kepada Allah swt. bertualangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Selang beberapa tahun mengabdi di sana. 3. Inilah propil kehidupan akhir Imam Ghazali yang senantiasa ber kontemplasi.Setelah menjadi Profesor di Universitas di Bagdad. Pendidikan yang baik dan benar adalah bertujuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada . sehingga beliau termasuk dalam katagori ulama sufi. beliau sempat mengajar di Universitas Nidham al-Mulk atas permintaan seorang Raja. Di kota Mekkah. hal ini lebih disebabkan karena beliau adalah sosok orang yang banyak berpergian. yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana. di usia yang ke 53 tahun di daerah Thus sebagai tempat kelahirannya. sampai beliau sempat berdiam diri di suatu masjid untuk beberapa hari tanpa bicara. sampai pada saatnya beliau mendapatkan puncak kenikmatan yang ditunggu-tunggu sejak lama. atau 1111 M. tanpa bersosialasi dengan masyarakat.

b. Seperti al-Qur¶an dan al-Hadits.Allah swt. bahwa mata pelajaran yang harus di sampaikan kepada anak didik didasarkan kepada dua pendekatan. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak. Al-Gazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Al-Ghazali meletakan guru sebagai tokoh sentral yang dapat dijadikan referensi. Pendekatan Agama. maka pelajaran tersebut harus ada dalam kurikulum pendidikan.1. 3. [vi] . Oleh karena itu guru dalam perspektif al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. Maksud dari pendekatan di sini adalah bahwa setiap ilmu yang memiliki dampak positif. Menurut Imam Ghazali bahwa mata pelajaran yang utama dan harus terdapat dalam kurikulum pendidikan adalah ilmu Agama. Pendekatan Pragmatis. Kurikulum Imam Ghazali pernah berkomentar tentang konsep kurikulum pendidikan. Maka untuk mencapai hal itu penidikan harus memperhatikan beberapa factor yang cukup urgens. seperti ilmu kedoteran. [v] Adapun konsep pendidikan menurut pandangan Imam Ghazali yang akan dipaparkan dalam tulisan ini meliputi: Kurikulum. pendidik atau guru dan tujuan pendidikan. antara lain: a. ilmu fiqh. Pendidikan juga sebagai sarana untuk menebar keutamaan. ilmu matematika dal lain sebagainya. ilmu tafsir dan lain sebagainya. baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. Konsekwensi atas penghormatan terhadap ilmu adalah penghormatan terhadap guru.

baik bagi pemiliknya maupun bagi orang lain. Kedua. karena dapat mendatangkan ke madharatan.Klasifikasi ilmu tersebut sepertinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu terbagi kepada dua macam yaitu: pertama. Disiplin ilmu inilah yang disebut dengan istilah fardhu kifayah. 2. Ilmu inilah yang masuk dalam katagori fardhu µAin. Ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. seperti ilmu filsafat. kemadharatan bahkan menjadikan kafir bagi pemiliknya. [vii] . seperti ilmu kebersihan atau bersuci. Karenanya jika ada sebagian ummat Islam telah memilikinya maka sudah terwakili. Disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu ummat Islam. ilmu nujum dan ilmu ramalan.. Karena jika dipelajari secara mendalam maka akan menyebabkan kekacawan. ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya maupun kepada orang lain. antara lain: 1. tetapi cukup diwakili oleh beberapa ummat Islam saja. baik di dunia maupun di akhirat. seperti ilmu sihir. 3. Dalam pandangan beliau bahwa ilmu terbagi kepada tiga bagian besar. Disiplin ilmu yang tidak menuntut kepada setiap individu untuk menguasainya. Ilmu yang terkutuk. namun tercela jika dipelajari secara mendalam. Ilmu yang terpuji. yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfa¶atnya. Menurut pandangan Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah tercela dan sesat. Dalam kesempatan lain Imam Ghazali pernah menawarkan konsep kurikulum yang dikaitkan kepada ilmu pengetahuan. yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan per ibadahan dan segala macamnya. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali disiplin ilmu ini harus dimasukan kedalam kurikulum pendidikan.

dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya.Dengan demikian. maka Allah swt.[viii] Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 1. juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. pada intinya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama dan semua ilmu yang berhubungan dengannya. Imam Ghazali pernah memaparkan beberapa kriteria guru yang baik. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. mendidik dan mengarahkan anak didiknya. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam nash al-Qur¶an al-Karim. . yaitu dengan mengangkat derajatnya. ³ Allah swt. Karena esensi guru adalah sebagai orang yang memiliki segudang ilmu. dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Memberikan penghargaan yang ter amat tinggi kepada pemilik ilmu. Secara umum kriteria guru yang baik dan benar adalah guru yang cerdas dan sempurna akalnya. Akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu´. 3. sebagai barometer keberhasilan pendidikan. Pendidik atau guru Guru merupakan pasilitator bahkan sebagai pen-trasper ilmu. Seorang guru harus memiliki sifat kasih saying yang tinggi terhadap anak didik. kegagalan guru berarti pula kegagalan murid dan kegagalan pendidikan pula. sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Karenanya ilmu Agama harus terdapat didalam kurikulum pendidikan. Karena itu guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Sehubungan dengan pembahasan guru. Tanpa ada guru maka suatu hal yang mustahil anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan.2.

³Allah swt. Imam Ghazali memberikan tempat terhormat bagi guru dan sangat mulya dihadapan manusia dan disisi Allah swt. 3. Karya Ilmiyah Imam Ghazali Sebagai seorang ilmuan. didalam kitab Ihya µUlumuddin. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya: Jika dilihat dari pandangan Imam Ghazali tentang tujuan pendidikan. Seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan murid. Menciptakan manusia dengan tujuan untuk ber ibadah kepada Nya´. cacian dan makian ketika mengajar. Seorang guru harus berani tampil sebagai panutan atau teladan yang baik dihadapan muridmuridnya. Dengan kata lain bahwa tujuan hidup manusia adalah juga tujuan pendidikan. bakat dan kejiwaan murid-muridnya. Seorang guru tidak bolehmenuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mendidik muridnya. sebagaimana firman Allah swt. seorang yang senantiasa merindukan ilmu pengetahuan. 4. Seorang guru mengunakan cara yang simpatik. Seorang guru harus berfungsi juga sebagai penyuluh yang jujur dan benar dihadapan muridmuridnya. seorang yang tidak merasa puas akan ilmu yang dimiliki. sehingga senantiasa mencari bahkan bertualangan . 4. maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah sesuai dengan tujuan Allah swt.[ix] Disamping beberapa kriteria di atas. ketika menciptakan manusia di dunia pana ini yaitu untuk beribadah kepada Nya.2. 5. halus dan tidak menggunakan kekerasa. juga harus mengetahui tabiat.

Al-Risalah al-Ladunniyah 13.[xvi] Masih banyak lagi karyakarya Imam Ghazali lainnya yang tidak mungkin dipaparkan dalam tulisan kecil ini. Al-Basith fi al-furu¶ µala Nihayah al-Mathlab li Imam al-Haramain 2. Risalah al-Thair 10. ³Aqidah ahl-al-Sunnah 7.com/2006/06/tokoh-tokoh-islam. al-Qistash al-Mustaqim 8. Maymun (Moses the Maimonides). Jawahir al-Qur¶an 6.keberbagai daerah demi meraih ilmu. ilmu falsafat. Titisan al-Ghazali dalam pemikiran Yahudi tampil dalam pribadi filosof Yahudi besar yaitu Musa B. Al-Wasith al-Muhith 3. ilmu tasawuf dan termasuk didalamnya ilmu pendidikan.[xvii] http://books. sampaisampai pemikiran beliau tidak hanya berpengaruh dikalangan Islam saja.google. Hal ini menunjukan dan sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang ilmuan besar. sehingga tidak aneh jika banyak para ulama memberi gelar kepadanya dengan sebutan µHujjatul Islam¶. AlAdab fi al-Din 12.[xv] Adapun karya-karya ilmiah beliau yang telah dikodifikasi dan masyhur antara lain: 1. Al-Wajiz fi al-Furu¶ 4.blogspot.com. tetapi juga dikalangan Agama Yahudi dan Kristen. seorang intelektual multidimensi yang dapat menguasai hampir semua aspek ke agamaan.html . Ihya µUlumuddin 11. Ayyuhal Walad. baik dibidang ilmu hukum Islam atau Fiqh. Ada yang mengatakan bahwa karya-karya Imam Ghazali mencapai 400 buku lebih besar dan kecil. Misykah al-Anwar 9. Al-Mustashfa fi µilmi al-Ushul 5.my/books?id=PBrJKHMkPgUC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=IMAM+GHAZALI+ME NDIDIK+ANAK&source=bl&ots=5DC7rrAOh8&sig=DlJaNGm5cPSc25zG7Cmdf8X3pY&hl=en&ei=GbPLTMbnDISXca2G6LkO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEg Q6AEwCTgy#v=onepage&q=IMAM%20GHAZALI%20MENDIDIK%20ANAK&f=false IBNU KHALDUN http://ilmu-kalam. Imam Ghazali tentu banyak tulisan dan karya-karya ilmiyahnya.

Buku ini dijadikan bahan kajian oleh sarjana.social. KEPERIBADIAN IBNU KHALDUN 1. 7. Ibnu Khaldun meninggal dunia di kaherah. Keluargabya keturunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus. 3. Sejak Tunisia dilanda wabak taun pada tahun 749 hijrah. Seorang yang kreatif.Muhammad bin Al-Muhaimin Al-Hadrani.BIODATA IBNU KHALDUN 1. Muhammad bin saad bin Barrral AlAnsari.falsafah. alam sekitar dan geografi. 3. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan tinggi daripada beberapa orang guru yang terkenal seperti beberapa orang guru terkenal seperti Ahmad bin Al-Qassar dan Lisanuddin bin Al-khatib iaitu pengarang kitab Tarikh Gharnatah (sejarah Granada) dan Muhammad bin Abdul Salam. 2. Ibnu khaldun merupakan negarawan yang banyak berjasa untuk negara. 2. 6. ekonomi. Beliau pernahmenyandang . mesir pada tahun 808 hijrah bersamaan dengan tahun 1406 Masihi ketika berusia 87 tahun. Ideanya yang menarikdalam kitab Al-Muqaddimah mendoron para pengkaji dan pemikir untuk mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjan dan sejarawan yang mengatasi sejarawan terkenal sebelumnya seperti Al Tabari dan Al-Mas`udi. 2. sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Ibnu Khaldun menganalisis sesuatu tamadun dari segi permulaan. Beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun.ilmu fardu kifayah seperti mantic. Walaupun beliau sibuk dengan tugas pentadbiran. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu. dan ramai lagi. Semua jawatan ini diberikan kerana kecekapannya dalam mentadbir serta keupayaannya mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara. Semasa di Fez. Granada. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi. Beliau seorang yang berjiwa pemimpin. Beliau pernah menjawat jawatan penting seperti ketua hakim di Mesir dan Perdana Menteri di Bougie.Muhammad bin Al-syawasyi Al-Zarzali. 4. 3. 2. dan Mesir. Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Ibnu Khaldun sebagai sejarawan 1. Fez. faktor kegemilangan dan kejatuhan. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan tahun 1332 Masihi. Bapa Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana terkenal. Ibnu Khaldun Sebagai Negarawan 1.sarjana timur dan barat hingga ke hari ini. Bougie. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. 3. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. namun tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu. PENDIDIKAN IBNU KHALDUN 1. Ibnu khaldun mempelajari asas agama dan bahasa arab daripasa Abdul Rahman bin Muhammad (bapa beliau). 5.Ibnu Khaldun berpindah ke beberapa tempat iaitu Algeria. Beliau bijak membahagi masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu.

jawatan. 8. ilmu pengetahuan. Kejayaan Ibnu Khaldun itu mendorang para saujana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan dalam bidang-bidang tersebut. 5. 2.pemikiran beliau sering dijadikan wacana. Jawatan-jawatan penting tersebut telah memberi peluang kepada Ibnu Khaldun untuk Berkhidmat kepada Negara dengan berkesan. politik.jawatan penting seperti: a) Setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan. Kemahiran beliau dalam bidng ini jelas kelihatan dalam kitab Al-Muqaddimah ketika beliau membahaskan tentang syair Arab. 2. d) duta Granada e) Perdana Memteri (hajib) bougie f) Ketua Hakim (Qadi Al-Qudhah) Mesir. Ibnu khaldun berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan. Ibnu khaldun banyak meninggalkan sumbangan yang bernilai kepada tamadun manusia. Beliau telah . Maghribi.memberi panduan terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. 3. Penglibatan Ibnu Khaldun selama 20 tahun dalam bidang pentadbiran memetangkan pemikiran dan pengalaman beliau. Pengajian kesusteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam syair. SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1.dan pendidikan. c) anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin abi Al-Hasan di Fez. Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah. Beliau banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi.ekonomi. 6. beliau menghasilkan karya-karya yang bermutu seperti: . 2. 3. Sanjungan terhadap beliau hingga ke hari ini. sosiologi. ekonomi. Sebuah anugerah ilmiah yang berpestij dinamakan semperna nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair Of Islamic Studies di Universiti Amerika.bengkal dan persidangan ilmiah. Ibnu Khaldun sebagai Budayawan 1. Hasil kombinasi pengalaman. 4. dan kreativiti. Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1.politik dan pendidikan dalam karyanya. b) anggota Majlis Ilmiah. serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. tema-tema seminar. Ibnu Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. 2. 7. Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak di atas hasil kombinasi diantara keunggulan rohani dengan jasmani.

iaitu (a) mambandingkan antara peristiwa-peristiwa dangan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah. Selain berkontribusi pada bidang sejarah. Lewat Kitab Almuqadimmah yang ditulisnya. Ibnu Khaldun berjaya mentafsirkan sejarah dari pelbagai aspek seperti agama. Cairo. 5. 4. 3. Ibnu Khaldun pun mencurahkan pikirannya dalam bidang pendidikan. Ibnu Khaldun merupakan tokoh falsafah yang terkenal. ² 1406/808H) http://tanbihun. (1980) al-tawjih al-islami li.com/pendidikan/metode-pendidikan-dalam-pandangan-tiga-ilmuwan-islam/ Al-Barjis. Ibnu Khaldun telah melakukan perubahan dalam bidang ilmu seperti ilmu sejarah dan persejarahan. Beliau berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden terutama dalam bidang sejarah. M. politik. b) Al-Takrif Bi Ibni KhaldunWa Rihlatuhu Gharban Wa Syargan. * Ibnu Khaldun (1332/732H. Hal ini merupakan jalan untuk membuka teori tentang pengetahuan dan presentasi umum mengenai sejarah sosial dan epitomologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun menjadi salah seorang intelektual Muslim legendaris sepanjang masa. beliau juga menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Setiap pelajar hendaklah yakin dengan kebolehan diri dan berdikari untuk mencapai matlamat hidup. Beliau menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. 4. 2. Dar-alandalus. ekonomi dan social. . politik dan psikologi pendidikan. ekonomi.a) Al-Ibar Wa DiwanAl-Mubtada Wal Khabar Fi Ayamil Arab Wal Ajam Wal Babrar Wa Man Asarahum Min Zawi Al-Sultan Al-Akbar yang lebih dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. (d)Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang Berlaku RUMUSAN 1. 5. 3.nash µ fil-falsafah al-Ghazali. politik. (c) mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan terkemuka. politik dan ekonomi. Muqaddimah Ibnu Khaldun lebih berkualiti dan berpengaruh kepada pemikiran manusia. (b) mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan ikhtibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. µA. sosialogi dan pendidikan. sosiologi. Pemikirannya dalam bidang pendidikan bermula dari presentasi ensiklopedia ilmu pengetahuannya.

metodenya. Sedangkan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang subjeknya. serta perkembangan sejarahnya dibangun oleh kekuasaan atau seseorang yang berkuasa. seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. dan tingkah laku saat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan. mengajarkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. dan tangan. Nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan bisa diperoleh dari intelijen empirik dan dapat diterapkan untuk menuntun kita saat berhubungan dengan orang lain. kaki. Menurutnya. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. . dan semua pengaruh dari ajaran tersebut tidak mungkin lenyap hingga mereka dewasa. bayi lahir dalam keadaan jernih. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan yang diperoleh dari kebaikan yang berasal dari pemikiran yang alami. adat-istiadat. yakni. Menurut dia. karena ilmu pengetahuan akan lebih mudah diperoleh manusia dengan bantuan dan ajaran gurunya. Pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. tradisi agama. Sehingga membuat kita mampu melakukan apapun di dunia dalam sebuah tatanan. tujuan manusia adalah mencapai kebahagian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. dan hasilnya. pengetahuan rasional dan pengetahuan tradisional. Menurut dia. Ibnu Khaldun mengungkapkan. Keluarga mengajarkan anak-anak tentang bahasa. Menurut dia.´ ungkapnya. Metode Pendidikan Ala Al-Ghazali Al Ghazali memberi perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. ´Bayi itu seumpama sebuah bahan mentah yang harus diberi isi yang baik supaya menjadi orang dewasa yang berguna kelak. telinga. karakter. ilmu pengetahuan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi dua macam. ketika seorang anak baru dilahirkan. kekuasaan sosial. Menurutnya. setiap orang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui organorgan tubuh yang diberikan oleh Tuhan. hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan dan ditujukan untuk pencapaian dunia fana. ilmu pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. lalu tumbuh menjadi anak-anak yang membutuhkan kepribadian. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat pemikiran yaitu: Pengetahuan praktis yang merupakan hasil dari memahami intelijen. berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan. maka sang bayi belum memiliki ilmu. ´Kita belajar menggunakan mata.Menurut Ibnu Khaldun.´ tutur Ibnu Khaldun. Dengan kata lain. mulut.

Karena itu maafkanlah mereka. Selain itu. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Namun. serta jujur. maka bertawakkallah kepada Allah.´ (Ali Imran: 159). pendidikan yang buruk akan membuat karakter anak-anak menjadi tidak baik dan berpikiran sempit sehingga sulit membawa mereka menuju jalan yang benar kembali. mereka harus dijaga dari puisi-puisi cinta. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan dalam menerapkan cara yang digunakan. yang paling bertanggung jawab terhadap buruk atau baiknya pendidikan seorang anak adalah orangtua mereka. Namun jika kita telaah dengan baik. gurun.Oleh karena itu. berkarakter baik. Sebab hal itu. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Al-Ghazali menekankan pentingnya pembentukan karakter. Selain itu. anak-anak juga harus diyakinkan bahwa mereka harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Inilah cara yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. kata dia. Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak. mohonkanlah ampun bagi mereka. Orang tua merupakan mitra dalam mendidik anak-anak dan mereka harus membaginya dengan para guru anak-anak tersebut. dan beradab. Pada masa anak-anak. Dengan memberikan pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah membantu anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus. Oleh karena itu. pandai. Anak-anak terus berkembang. dan pada usia 40 tahun orang membutuhkan kedekatan dan kesenangan terhadap pengetahuan akan Tuhannya. anak-anak sebaiknya memiliki teman yang bermoral baik. Allah berfirman: ³Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. seperti terlalu banyak aturan atau sikap orangtua yang terlalu keras dan kasar terhadap anak. pada usia remaja mereka akan merasa tertarik dengan lawan jenis. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakal kepada-Nya. anak-anak harus belajar di sekolah dasar sehingga pengetahuan yang diperoleh sejak masih kecil akan melekat kuat bagai ukiran di atas batu. mereka merindukan menjadi pemimpin. orang tua harus mengajari mereka ilmu Alquran dan hadis. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. republika-online/dya/taq Kesalahan Orang Tua Adalah Penyebab Anak Durhaka Banyak faktor yang menjadi pemicu kedurhakaan seorang anak kepada orangtua. serta orang-orang yang lebih tua. Mereka juga harus diajari mematuhi nasehat orang tua. Selain itu mereka juga harus diajarkan menjadi orang yang jujur. lalu pada usia 20 tahun. Selain itu. «Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utama dan kunci keberhasilan orangtua dalam mendidik anak« . dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. sederhana. faktor utamanya adalah kesalahan orangtua dalam mendidik anak. bisa menjadi bibit yang buruk bagi jiwa seorang anak laki-laki. dermawan.

ketika seorang anak melakukan kesalahan. dan memiliki kepribadian rapuh« Ibnu Khaldun melanjutkan. Muslim. rusaklah potensi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. Hal itu dilakukan anak didik karena rasa takut terhadap sikap kasar dan keras sang pembimbing. sambil memberikan keterangan tentang perilaku dan sikap yang benar. Sa¶ad Karim menjelaskan. dia akan menyandarkan segala kebaikan atas usaha orang lain dan hilanglah jiwa kemandirian dalam dirinya. Marwan bin Abi Hafshah. menjelaskan kesalahan sang anak dengan cara yang bijak. memberikan bimbingan dan arahan.´ (HR. Prof. maka lama kelamaan sikap yang demikian akan menjadi kebiasaannya.´ (Shahih Al-Jami¶/1455) Sikap lemah lembut dalam mendidik anak merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan pendidikan anak. «Ibnu Khaldun mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. ³Kelembutan adalah hiasan bagi segala sesuatu. sikap yang demikian seringkali mendorong anak didik menjadi pembohong dan suka memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan. ³Sikap lemah-lembut dalam kehidupan berumahtangga pasti menghasilkan manfaat bagi penghuninya. Orangtua selayaknya memahami bahwa anaknya bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Setelah itu. Dia menjelaskan bahwa pendidikan yang didasari oleh sikap kasar dan keras seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. Dengan demikian. Akhirnya. sang anak tumbuh menjadi manusia yang malas dan tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan. . dan bukan pula setan yang tidak memiliki sisi kebaikan. Jika telah demikian. pernah mengingatkan bahaya sikap keras dan kasar dalam pendidikan. bab Al-Birru). munafik. Jika dia telah mengetahui cara melepaskan diri dari hukuman (baik dengan berbohong atau perilaku negatif lainnya). Dalam bukunya Nasha`ih li Al-Abaa` Qabla µUquq Al-Abnaa`. yang seringkali menghasilkan manusia-manusia suka berbohong. tidak selayaknya orangtua langsung memberikan hukuman yang bert. Dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda. Ibnu Khaldun. Salah seorang ulama yang merupakan pakar sosiologi. Yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan nasehat dan petunjuk. munafik. dan memiliki kepribadian rapuh. jika seorang guru atau pembimbing bersikap kasar dan keras. dalam salah satu bait syairnya pernah menyatakan: Janganlah tergesa-gesa mencela sahabatmu Siapa tahu dia punya alasan Sementara kamu terlanjur mencelanya.

Bertambah yakin aku dengan janji Allah " Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan . pendidikan adalah seni. guru. dan saling pengertian. Namun lebih dari itu. Dalam penjelasan selanjutnya. maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Jamal Al-Kasyif menyatakan. sesuai petunjuk Al-Qur¶an dan As-Sunnah.Mengomentari hal yang sama. dan para pendidik untuk bersikap lemah lembut dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam menerapkan pendidikan. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji« Sebaliknya." An Nisa' : 124 a. Oleh karena itu. baik lelaki mahupun perempuan sedang dia beriman .´ (Lebih lanjut lihat: Muqaddimah. berterus terang. Prof. munafik. Amin! [ganna pryadha/voa-islam. dan saling pengertian. «Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. cinta.com] Begini pemurahnya Allah menumpahkan rasa kasih dan persaudaraan antara kami yang amat berhajat pada kebaikan dari apa yang kami lakukan. Pengaruh dan dampak buruknya bervariasi. Sikap yang demikian akan menghasilkan buah manis di kemudian hari. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. dan jujur. ³Seorang guru jangan bersikap keras terhadap anak didiknya dan orangtua jangan bersikap kasar kepada anak-anaknya. dia juga mengatakan. jika anak memperlihatkan suatu kemajuan. suka berkhianat. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang mengusung kepercayaan diri. teman-temannya yang tumbuh dalam situasi dan kondisi kasar dan keras. berterima kasih . Pandangan al-Ghazali Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. jarang sekali bersikap khianat atau melanggar janji.´ Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan. bisa cepat bisa juga lambat. orangtua hendaknya mengetahui dasar-dasar pendidikan yang baik dan menerapkannya dengan cara yang bijak. Dalam penjelasannya. dan bersikap curang. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran orangtua. seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya. «Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. Namun lebih dari itu. penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan akan tumbuh menjadi manusia pembohong. Sehingga kelak akan lahir generasi yang baik. ³Seorang anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang keras dan kasar akan mengalami perkembangan mental tidak sehat. Ibnu Khaldun). cinta. pendidikan adalah seni« Pendidikan bukanlah sekadar rumus dan peraturan. Dia akan menjadikan kepercayaan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya.

Maka disinilah ditunutut kepandaian dan kesabaran seorang guru atau orang tua untuk mendialogkan dan memberi pengertian secara detail sesuai tahapan kemamuan berpikir anak. Mengungkapan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. kemarahan maupun hukuman fisik lain. Pandangan Ibnu Khaldun Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah. Setiap anak yang ditanya tentang hadiah yang dinginkan. yaitu usaha yang dilakukan anak. Orang yang cenderung lebih mengutramakan hasil tidak terlalu mempermasalahkan apakah proses pencapaian hasil tersebut dilakukan secara benar atau salah. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama. tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil. tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut. Keempat. Proses pembelajaran. dimusyawarahkan kesepakatannya. khususnya anak kecil. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena erkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. b. halal atau haram. baik berupa caci maki. mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya. Persepsi umum para orang dewasa. mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. distandarkan pada proses. tetapi itu bisa diatasi dengan beberapa kiat tertentu. selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Sedangkan hasil yang akan diperoleh nanti tidak bisa dijadikan patokan keberhasilannya. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan. dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu. Prinsip-Prinsip Pemberian Sanksi Pertama. beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetehui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalankan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya. b. bahwa tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi. kerap menyepelekan dan menganggap konyol celotehan anak. Kelima. . Bahwa anak suka bicara ceplas-ceplos dan mementingkan diri sendiri memanglah benar. Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. bukan hasil. sudah barang tentu akan menyebutkan barang-barang yang ia sukai. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. adalah merupakan lahan perjuangan yang sebenarnya. Banyak orang lupa. Apabila pada suatu kali anak menylahi perilaku terpuji. Hukuman. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran.padanya.

meski mereka melakukan suatu kesalahan. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman. sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak. tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan. Ketika Hukuman Harus Diberikan Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda : Ajarilah anak kecil shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah ia bila enggan shalat ketika berusia 10(sepuluh) tahun. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek. mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. menghukum tanpa emosi. Keempat. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan. Artinya. d. itu harus diduhului dengan pembiasaan. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak. sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. Kelima. adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. tahapan pemberian hukuman. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didiologkan terlebih dahulu. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. dan menomor duakan hukuman. maka demikian halnya hukuman. bukan pelaku nya. Difirmankan Allah dalam surat An-Nisa : 34. menjadi tak efektif. . Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku. Kedua. hukuman sudah disepakati. seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur an. Ketiga. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi. maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat. sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz. dan ia dalam kondosi yang tidak siap. dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun. Dalam kondisi ini. hukuman distandarkan pada perilaku.adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak. yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang.

kasih-mengasihi sesama manusia dan segala sifat yang terpuji diamalkan oleh generasi muda masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Golongan guru atau ilmuan juga pernah disebut oleh Rasulullah SAW seumpama bintang di langit yang menjadi penunjuk jalan bagi menerangi kegelapan di darat dan di lautan. Abu Hurairah. hak pendidik dan para ilmuan perlu diingati. Penerangan yang mendalam terhadap konsep itu. Apabila ia terbenam atau hilang. Guru yang cemerlang akan melahirkan anak didik yang gemilang. bahawa hak orang alim ada 7 : 1. Ilmu pengetahuan (pengetahuan seseorang mengenai sesuatu konsep). Jangan buka rahsia di hadapannya. sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud : Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah budi pekerti mereka. Jangan halang jika dia hendak berdiri. ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang bermaksud : Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi menerangi kegelapan samada di darat atau di lautan.Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan. dikhuatiri akan hilang arah petunjuk. Untuk itu. bahawa sifat guru itu menjadi berkesan dalam jiwa murid melalui tiga peringkat : 1. Jangan mengumpat orang di hadapannya. 2. . Ibnu Khaldun sangat menekankan soal adab dan dalam mendidik peribadi manusia. bagi memastikan budaya hormat-menghormati. 3. 3. 4. ianya terbukti sebagaimana Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik yang cemerlang sehingga lahirlah di zamannya sahabat-sahabat yang hebat seperti Khulafa Ar-Rasyidin. Hormatlah dia kerana Allah. Pembentukan adab dan budi pekerti juga perlu menjadi tunggak kepada setiap pendidik. 5. Jangan banyak bertanya dan bertanya bila dia bersedia untuk menjawab. 2. Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan. Saad bin Abi Waqas dan sebagainya. Perubahan yang timbul hasil dari ilmu yang diperolehi. Abdul Rahman bin A uf.

7. Ibu bapa mestilah peka dengan pendidikan anak-anak ini. dan Ketiga: Mempersiapkannya dari segi pemikiran. Pendidik yang paling utama yang perlu diberikan ialah asas-asas agama. Marilah kita mengambil contoh pendidikan Lukmanul-Hakim terhadap anaknya dalam nasihatnya yang berikut melalui firman Allah: . . Kerana matlamat akhir kita mendidik anak-anak kita ialah untuk menjadikannya manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedua: Mempersiapkannya dari segi akhlak. Jangan duduk membelakanginya. Ibnu Khaldun telah membahagikan tujuan pendidikan kepada tiga bentuk pendidikan: Pertama: Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan.ini termasuk ilmu-ilmu umum duniawi . tetapi maksudnya ialah untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar dan akhlak yang sempurna. Jika ada keperluan lain. Ini akan membina akidahnya dan membentuk keperibadian keimanannya. Janganlah kita hanya mementingkan matlamat kebendaan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak.kerana dengan memiliki pemikiran dan ilmu yang baik dan tepat seseorang itu akan mampu berdikari dan memiliki ketrampilan untuk melaksanakan tugas dengan baik.6. utamakanlah keperluannya. bahkan kejayaan di akhirat adalah menjadi keutamaan. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa tujuan pendidikan bukanlah (semata-mata) untuk mencari rezeki di dunia.

Mesir. Duta Granada. 87 tahun Keperibadian Ibnu Khaldun y y y Tekun Mencari Ilmu Berjiwa Pemimpin Kreatif . Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan (oleh Allah). Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan Ulung Biodata Ibnu Khaldun y y y y y y Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Lahir: Tunisia. Granada Setiausaha Negara. Anggota Jabatan Setiausaha Sulit. 732H Bapa: Sarjana Berpindah ke Algeria. Perdana Menteri Bougie. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Anggota Majlis Ilmiah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri´.Yang bermaksud: ³Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Fez. Ketua Hakim Mesir Meninggal dunia: Kaherah. 808H.

mantiq. politik dan pendidikan dalam karya Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani Pelopor kepada pemikiran moden Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan Pemikirannya sering menjadi wacana. falsafah sains dan matematik Pendidikan tinggi di Fez Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang Tamadun y Penganalisis tamadun dari segi. kegemilangan dan kejatuhan y Tafsiran psikologi. ekonomi. Bahasa Arab. the free encyclopedia Jump to: navigation. ekonomi.Pendidikan Ibnu Khaldun y y Asas agama. judul buku dan tesis Karya Agung Ibnu Khaldun y Muqaddimah Ibnu Khaldun 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis y Kaedah sebab musabab y Kaji peristiwa lalu untuk iktibar sedang berlaku y Ambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku y Ambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap apa yang berlaku Asas penting pembinaan negara ialah agama. tema. ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat y at Ta rifu bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan Daniel Goleman From Wikipedia. permulaan. alam sekitar dan geografi Negarawan Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Sumbangan Ibnu Khaldun dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran Islam y y y y y Analisis aspek kemasyarakatan. search . sosiologi.

Contents [hide] y y y y y y y y 1 Life 2 Research 3 Educational innovations 4 Awards 5 Books 6 References 7 Notes 8 External links [edit] Life Goleman was born in Stockton. His book. [edit] Research Goleman authored the internationally best-selling book. from Harvard. He is the author of more than 10 books on psychology. 1990). where his parents were college professors. For twelve years. Daniel Goleman currently resides in the Berkshires. Emotional Intelligence (1995.D. Goleman was a co-founder of The Collaborative for Academic. education. California. In both of these conferences Goleman has been the Scientific Coordinator. specializing in psychology and brain sciences. based in the Graduate School of Applied and Professional Psychology at Rutgers University. where he has also been a visiting lecturer. The same with his book Healing Emotions which is an edited selection of dialogues from The 3rd Mind & Life Conference (Dharamsala. and promotes rigorous research on the contribution of emotional intelligence to workplace effectiveness. and leadership. " Destructive Emotions" contains an edited selection of dialogues from The 8th Mind & Life Conference (Dharamsala. while his mother taught in the Sociology department of the University of the Pacific. In addition. November 5-9. Bantam Books).Daniel Goleman (born March 7. . he wrote for The New York Times. 2000} between the Dalai Lama and neuroscientists. Thousands of schools around the world have begun to implement such programs. 1946) is an author. psychologist.[1] His father taught world literature at what is now San Joaquin Delta College. that spent more than one-and-a-half years on the New York Times Best Seller list. science. Goleman is also a member of the board of directors of the Mind and Life Institute. India. India from March 20-24. Goleman received his Ph. He is a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. and science journalist. which recommends best practices for developing emotional intelligence abilities. which fosters dialogues between scientists and contemplatives. Social and Emotional Learning at the Yale University Child Studies Center (now at the University of Illinois at Chicago) which has a mission to help schools introduce emotional literacy courses.

Harvard Business School Press). Patanjali's Ashtanga Yoga. Zen. Bantam Books). Goleman's most recent best-seller is Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (2006. In his first book. Clay Shirky.D. Tibetan Buddhism. and Paul Ekman. 107). The following quote is widely misattributed to R. whether through concentration or mindfulness. He was elected a Fellow of the . argues for the benefits of transparency in organizations. A topic of his discussion with Ekman was how to empathize with others. Laing but appears in Goleman¶s (1985) book Vital Lies. we must learn how to empathize with others in order to help them. Greater Good Science Center. but is not by Laing. University of California. Goleman used sequential chapters to describe almost a dozen different meditation systems. Transcendental Meditation. and is consistent with Laing's thought. an expert on the social and economic effects of Internet technologies. the teachings of Gurdjieff." The following introduction prefaces the quote: ³To put it in the form of one of R.[2] Noting that most methods of meditation were intended to foster concentration. Those already published include conversations with Psychiatrist Daniel J. D.[2] [edit] Educational innovations Goleman has published a series of dialogues with More Than Sound Productions entitled "Wired to Connect" on the applications of social intelligence.Goleman developed the argument that non-cognitive skills can matter as much as I. Bantam Books). Berkeley. George Lucas. So it is in the form of Laing. and for leadership effectiveness in "Primal Leadership" (2001. for workplace success in "Working with Emotional Intelligence" (1998.Q." (2008. Goleman's book. "Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor. world renown psychologist on emotions. and how we can understand other's emotions as well as our own. He wrote that "the need for the meditator to retrain his attention. film director and Educational innovator. republished as The Meditative Mind in 1988. coauthored with Warren Bennis and James O'Tool. It is informed by Goleman's clinical psychotherapeutic experiences. Indian Tantra and Kundalini Yoga. Siegel. Goleman suggests that in light of tragedies like Hurricane Katrina. Laing¶s µknots¶:´ (p. Jossey-Bass). 169). Goleman and Ekman are both contributors to Greater Good magazine. he also wrote that "powerful concentration amplifies the effectiveness of any kind of activity" (p. and the teachings of Krishnamurti. [edit] Awards Goleman has received many awards for his writing. including a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association. The Varieties of Meditative Experience (1977). These included Sufism. but it speaks to the field of conflict psychology and facilitation as well. renowned brain researcher Richard Davidson. Simple Truths: "The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. is the single invariant ingredient in the recipe for altering consciousness of every meditation system" (p. And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds. 24): ³Knots´ being a reference to an earlier text by Laing (1972):.

[3] [edit] Books Books authored by Goleman. ISBN 0385527829. Harvard Business School Press. Emotions. John C. ISBN 978-0385527828 Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books. ISBN 978-0553378580 Healing Emotions: Conversations with the Dalai Lama on Mindfulness. Simple Truths: The Psychology of Self Deception (1985) Bloomsbury Publishing. He is a two-time Pulitzer Prize nominee. ISBN 978-1578514861 The Emotionally Intelligent Workplace (2001) Jossey-Bass. Later republished as The Meditative Mind: The Varieties of Meditative Experience (1988) Tarcher. ISBN 978-1590300107 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1996) Bantam Books. ISBN 978-0747534136 The Varieties of the Meditative Experience (1977) Irvington Publishers. Daniel[4][5]. ISBN 9780553383713 Vital Lies. and Health (1997) Shambhala. ISBN 978-1578516377 Working with Emotional Intelligence (1998) Bantam Books. Beck. McKee. ISBN 978-0787956905 Harvard Business Review on What Makes a Leader? (1998) Co-authors: Michael MacCoby. Harvard Business School Press. Annie. Dan Clampa. [ed . Michael Watkins. Thomas Davenport. ISBN 978-0874778335. ISBN 9780553803525 Destructive Emotions: A Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003) Bantam Books. Richard. ISBN 9780553381054 Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance (2001) Co-authors: Boyatzis.American Association for the Advancement of Science in recognition of his efforts to communicate the behavioral sciences to the public. ISBN 0-470991917. y y y y y y y y y y y Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything (2009) Broadway Business.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful