PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI BAHASA MELAYU: SATU PENGALAMAN DI SMKSTA

1. PENGENALAN 1.1 Sebelum kita melangkah lebih jauh ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apakah matlamat dan objektif kurikulum bahasa Malaysia. Matlamat mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian. Jelaslah kepada kita bahawa matlamat pengajaran mata pelajaran bahasa Malaysia itu adalah semata-mata untuk menjadikan pelajar kita dapat berkomuknikasi dengan baik dalam urusan sehariannya. Oleh itu, sebagai guru kita perlu mengetahui perkara ini supaya nanti pelajar ini akan dapat diajar apa yang sepatutnya sesuai untuk kehidupan mereka.

1.2

Selain daripada itu kita juga hendaklah mengetahui apa pula objektif pengajaran mata pelajaran ini. Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia pula ialah supaya murid dapat melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan dan perbincangan atau penulisan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan, menyelesaikan masalah dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Objektif yang kedua pula ialah memperoleh dan memproses maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat. Objektif yang ketiganya pula ialah menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan, tulisan dan multimedia. Objektif keempat pula ialah mendengar, melihat, membaca dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera. Objektif kelima melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan, penulisan dan multimedia secara kreatif dan berkesan. Dan objektif keenam ialah menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan perasaan cinta akan negara.

1.3

Objektif pengajaran bahasa Malysia boleh diringkaskan sebagai melbatkan murid dalam interaksi sosial, memperoleh dan memproses maklumat, menggunakan maklumat tersebut, memberi respon kepada bahan sastera, melahirkan idea secara kreatif dan menghayati nilai murni.

2. LATAR BELAKANG

2.1

SMKSTA merupakan sebuah sekolah di luar Bandar. 25 km dari bandar Kuala Kangsar dan 20 km dari Bandar Beruas, dalam daerah Manjung. Pelajarnya adalah terdiri daripada anak penoreh getah atau bekerja kampung dan sebahagiannya bekerja makan gaji sama ada pihak swasta (ladang, kilang dan lain-lain) dan kerajaan (kerani, guru, PAR/PRA dan sebagainya). Secara kasar para pelajar ini adalah dari kalangan berpendapatan rendah. Kebanyakan pelajar daripada golongan ini kurang berminat terhadap pelajaran. Dalam erti kata lain, kesedaran terhadap pentingnya pendidikan adalah kurang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya motivasi daripada ibu bapa ekoran daripada tahap pendidikan ibu bapa sendiri juga rendah. Mana-mana ibu bapa yang ada kesedaran itulah yang memotivasikan anak-anaknya. Kebanyakan pelajar yang berjaya cemerlang muncul seorang dua dari kalangan ibu bapa yang mempunyai kesedaran ini. Kebanyakannya daripada kalangan mereka yang makan gaji dengan kerajaan.

2.2

Selain daripada itu SMKSTA juga menerima beberapa orang pelajar Asli dari SK Bekor. Bilangan mereka kira-kira 7 peratus sahaja. Kebanyakan pelajar Asli ini lemah dalam pelajaran tetapi tidak menimbulkan masalah disiplin. Jika adapun masalah ponteng. Sejak akhir-akhir ini mereka juga sudah ada kesedaran terhadap pendidikan dan mula berusaha ke arah itu.

2.3

Pencapaian bagi tahun-tahun sebelumnya adalah seperti berikut:

BIL 1 2 3 4

TAHUN 2004 2005 2006 2007

CALON
HADIR

A 38 12 38 42

% 28.4 7.6 28.4 28.0

B 40 70 40 49

LULUS % C 29.9 44.6 29.9 32.7 26 47 26 28

% 19.4 29.9 19.4 18.7

D 13 22 13 27

% 9.7 14.0 9.7 18.0

GAGAL E % 17 6 17 4 12.7 3.8 12.7 2.7

LULUS A-D JUM % 117 151 117 146 87.3 96.2 87.3 97.3

134 157 134 150

2.4

Satu keajaiban telah berlaku dalam keputusan PMR tahun 2008 apabila beberapa kejutan telah berlaku. Antaranya ialah pencapaian bahasa Malaysia meningkat dari 90 peratus ke 100 peratus. Keputusan tersebut adalah seperti berikut:
CALON
HADIR

BIL 1

A 38

% 23.3

B 79

LULUS % C 48.5 26

% 16.0

D 20

% 12.3

GAGAL E % 0 0.0

LULUS A-D JUM % 163 100.0

163

2.5

Maka menjadi tandatanyalah kepada kita semua sama ada keputusan ini tidak sengaja atau memang ada satu-satu usaha bagi kemenjadian peningkatan ini.

3. FAKTOR MURID 3.1 Kesediaan murid dari aspek sosio-budaya Ada beberapa factor yang menyebabkan pelajar ini ada kesedaran terhadap kepentingan pelajaran. Antaranya ialah perkembangan semasa yang berlaku dalam Negara kita maupun di luar Negara dimana beberapa kemajuan telah dicapai terutamanya dalam bidang perindusterian, ICT dan penerokaan angkasa lepas. Semua maklumat ini telah tersebar ke merata ceruk kampung sama ada melalui media massa ataupun migrasi. Tambahan pula beberapa kemajuan yang dicipta melalui bidang komunikasi telah menyebabkan maklumat atau berita ini mudah tersebar ke merata tempat. Selain itu, beberapa orang bekas pelajarnya yang telah Berjaya telah membuktikan bahawa pelajar yang belajar di SMKSTA masih boleh mencipta kecemerlangan. Sekurang-kurangnya kejayaan bekas pelajar ini tadi telah memotivasikan dirinya untuk cemerlang seperti mereka. Malah hal ini memang sering diwar-warkan oleh guru-guru terutamanya kaunselor.

3.2

Kesediaan murid dari aspek sosio-ekonomi Pada tahun 2008 merupakan tahun kemuncak dalam bidang pendapatan apabila harga getah dan kelapa sawit meningkat. Hal ini sangat memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Ibu bapa tidak merungut apabila pihak sekolah meminta apa-apa bayaran terhadap sesuatu perkara. Hal ini sudah tentu memberi kelegaan kepada pelajar itu sendiri kerana mereka dapat belajar dalam suasana yang serba

mencukupi. Kita terpaksa menerima hakikat bahawa pendidikan tidak datang begitu saja tanpa kita mengeluarkan satu senpun. Dalam erti kata lain kita membeli pelajaran.

4. FAKTOR GURU 4.1 Latar belakang pendidikan Guru BM yang mengajar di sekolah ini semuanya guru tetap dan mempunyai kelulusan sekurang-kurangnya ijazah. Faktor guru juga menymbang kepada pencapaian pelajaran. Guru yang tidak tetap atau sering bertukar mengakibatkan minat pelajar pelajar juga terganggu.

4.2

Latar belakang keluarga Satu perkara lagi yang agak unik ialah kebanyakan guru yang mengajar di sini ialah orang tempatan. Secara tidak langsung juga guru-guru ini ada hubungan kekeluarga atau jiran atau dikalanagan mereka yang biasa dikenali asal-usulnya. Keadaan ini memudahkan guru-guru ini bertindak kerana persekitaran pelajar amat difahami oleh guru.

4.3

Pengalaman 2 orang guru yang mengajar tingkatan 3 pada tahun 2008 adalah guru opsyen BM (opsyen tunggal). Seorang daripadanaya sudah mengajar lebih daripada 5 tahun dan seorang lagi walaupun asalnya guru SAR tetapi sudah mengajar lebih daripada 5 tahun juga.

5. FAKTOR SEKOLAH 5.1 Kedudukan sekolah Sekolah ini dibuka pada tahun 1967. Satu-satunya sekolah menengah yang terletak di pekan Manong maupun mukim Senggang keseluruhannya. Sudah tentu sekolah ini menjadi kebanggaan penduduk sekitar. Kebanyakan ibu bapa atau datuk pelajar juga bersekolah di sini. Secara keseluruhan orang Manong sayangkan sekolah ini. Sebab itu apabila sekolah mencadangkan apa-apa projek yang melibatkan kewangan ibu bapa tiada bantahan. Mereka tahu sekolah yang pernah berjasa kepada mereka akan terus memberi sumbangan kepada anak-anak mereka pula.

5.2

Kemudahan

Terdapat 7 blok bangunan, 2 daripadanya mempunyai 3 tingkat dan selebihnya 2 tingkat. Ada 3 makmal sains dan 3 makmal sains tulen. 3 bay bilik untuk PSS termasuk bilik tayang dan bilik pengurusan serta 2 bilik bahasa (BI / BM). Terdapat juga 3 makmal kumputer dan sebuah bilik akses. Secara keseluruhan bilangan kelas mencukupi untuk 700 orang pelajar. Kemudahan yang disediakan juga sesuai dan boleh guna, Cuma kemudahan internet di makmal computer sering mendapat gangguan. Pembelajaran maya sukar dilaksanakan.

5.3

Personel Guru mencukupi mengikut opsyennya, kecuali bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Sejarah yang mana terpaksa ditampung oleh guru GSTT. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tiada masalah dari segi peruntukan guru, Cuma ada 2 orang guru bukan opsyen. Dari semasa ke semasa pendedahan dan kursus akan disajikan kepada mereka. Mulai 2008, sekolah ini menerima seorang Pengetua baru dengan gred DG 54. Banyak idea dikemukakan oleh beliau termasuk program peningkatan bahasa Malaysia ini.

6. PROGRAM JANGKA PENDEK 6.1 Pengajaran dan pembelajaran 6.1.1 KOMSAS Masalah yang dihadapi guru-guru BM ialah bagaimana hendak menghabiskan bahan KOMSAS ini supaya pelajar dapat menjawab soalan berkaitan dengan lebih baik. Tambahan pula bagi menengah rendah terlalu banyak genre sastera yang perlu diselesaikan (Tingkatan 1 hingga tingkatan 3). Masalah yang lebih besar ialah pelajar tidak membaca bahan tersebut di rumah sebagai persediaan sebelum masuk ke kelas. Ada 2 pendekatan yang telah dibuat bagi mengatasi masalah ini iaitu: 6.1.1.1 sentiasa mengingatkan pelajar supaya membaca bahan sastera sebelum masuk ke kelas. Jika pelajar tidak membaca, guru hanya membincangkan sinopsis sahaja. Aspek sastera yang lain akan dibincanagkan bagi mana yang sempat sahaja untuk bahan tersebut. Untuk bahan yang lain, selepas bincangkan sinopsis, bincang pula aspek sastera yang belum disentuh semasa P&P bahan sebelumnya. 6.1.1.2 Membaca bahan sastera tersebut dalam kelas. Kaedah ini memakan masa dan kemungkinan terpaksa buat kelas tambahan kerana banyak masa dihabiskan untuk membaca

bahan. Mungkin inilah satu-satunya cara yang baik daripada langsung tak buat apa-apa. 6.1.1.3 Ada satu lagi cadangan bagi mengatasi masalah ini iaitu menyuruh pelajar membeli buku kerja. Di dalamnya terdapat nota ringkas dan beberapa soalan latihan. Gunakannya dalam P&P.

6.1.2 Ringkasan Pelajar dipaksa membuat latihan ringkasan. Latih pelajar supaya mereka benar-benar mahir dan mendapat markah yang baik. Setiap minggu mesti diberi latihan menulis ringkasan.

6.1.3 Tatabahasa Tatabahasa juga merupakan satu perkara yang penting. Pelajar perlu mahir sekurang-kurang mengetahui golongan perkataan dalam bahasa Melayu dan dapat menulis ayat selapis dengan baik. Untuk mendapatkan kemahiran ini, perlu diberi banyak latihan.

6.1.4 Karangan bergambar Pelajar juga perlu diberi latihan yang banyak tentang cara-cara menulis karangan bergambar. Sebenarnya pelajar pun suka menulis karangan jenis ini kerana ia mendapat pedoman tentang apa yang hendak ditulis melalui gambar-gambar tersebut.

6.2

Latih tubi Latih tubi merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan jika kita mahu pelajar kita cemerlang. Guru-guru perlu memberi penekanan kepada perkara ini. Sebab itulah bagi kelas-kelas yang akan menduduki peperiksaan awam perlu cepat menghabiskan sukatan pelajaran supaya dapat membuat ulangkaji lebih awal. Sekurangkurangnya pada bulan Julai semua sukatan pelajaran sudah dibereskan.

6.3

Bahan tambahan

6.3.1 Buku karangan

Terdapat sebuah buku cara-cara menulis karangan yang diedarkan ke sekolah-sekolah. Buku ini boleh diperbanyakkan dan digunakan oleh guru semasa mengajar karangan. Kaedah yang ditunjukkan dalam buku tersebut sangat sesuai untuk pelajar yang bermasalah dalam penulisan karangan.

LTS yang disediakan oleh JPN perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Semua soalan-soalan yang disediakan menjurus kepada peperiksaan sebenar. Oleh itu manfaatkanlah LTS ini.

6.3.2 Soalan-soalan negeri lain Pihak sekolah perlu mendapatkan beberapa set soalan percubaan dari negeri-negeri lain, terutamanya dari Kelantan dan Terengganu. Terdapat banyak soalan yang hamper sama keluar dalam peperiksaan sebenar.

6.4

Cerna minda Satu lagi program jangka pendek yang telah dibuat ialah mewajibkan setiap pelajar memiliki buku 555 bagi mencatat perkara baru yang diberi oleh guru setiap kali masuk ke kelas. Guru akan memberikan maksud 2 perkataan baru setiap hari. Tujuannya ialah untuk menambahkan bilangan kosa kata yang ada dalam fikiran murid-murid dan boleh digunakan semasa menulis karangan.

7. PROGRAM JANGKA PANJANG 7.1 2BKK (rujuk lampiran) Program ini merupakan idea Pengetua. Sukar dilaksanakan kerana pelajar tidak hadir dan guru-guru ada komitmen lain.

7.2

Kelas 2 M (rujuk lampiran) Pada asalnya guru-guru BM sendiri yang akan mengajar kelas tersebut secara bergilir-gilir. Buat sementara waktu, pembantu pendidikan khas akan menjadi tenaga pengajarnya setakat ini.

7.3

Program bersama MUNSYI Sekali-sekala perlu juga memanggil tenaga luar untuk membantu. Sokongan PIBG diperlukan terutama dari aspek kewangan.

8. PENUTUP Harapan yang tinggi kami pertaruhkan kepada program yang telah dirancang selama ini agar terus dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Malaysia di peringkat PMR maupun SPM. Semoga sokongan daripada semua pihak terutamanya Pengetua dan guru-guru amat penting dalam menjayakan beberapa program yang telah dirancang. Tidak kurang pentingnya juga ialah sokongan PPD dan JPN, terutamanya pendedahan dari aspek pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kami juga bersedia menerima pandangan daripada pelbagai pihak demi anak bangsa tercinta.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.