P. 1
Hubungkait Antara Moral Etika Dan Undang Undang

Hubungkait Antara Moral Etika Dan Undang Undang

|Views: 349|Likes:
Published by dear1902

More info:

Published by: dear1902 on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

1

1.0 PENGENALAN Sudah menjadi sunnatullah, setiap yang ada di dunia ini perlu mengikut peraturan untuk mencapai kesejahteraan. Justeru bintang di angkasa raya berputar siang malam, tanpa bergeseran antara satu sama lain. Bintang-bintang ini berputar mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Setiap bintang bergerak mengikut orbitnya pada kelajuan yang tertentu. Fenomena ini sudah pun berlaku ribuan tahun yang lalu, dan untuk jangka masa akan datang yang tidak diketahui, bintang-bintang itu akan terus beroperasi mengikut peraturan ini. Kehidupan haiwan di darat dan di laut tertakluk kepada peraturanperaturan yang sudah ditentukan. Di angkasa kelihatan burung-burung berterbangan ke sana sini mencari makanan. Harimau dan singa pula hidup di rimba dengan memakan binatang-binatang yang lemah dan kecil daripada mereka. Monyet dan kera melompat dari pohon ke pohon manakala ulat dan cacing hidup di dalam lubang dan tanah. Di laut pula, ikan menjadi makanan manusia. Ini sunnatullah yang telah ditetapkan untuk ikan-ikan di laut. Manusia juga tidak terlepas daripada peraturan hidup yang ditetapkan. Ada peraturan yang perlu diikuti apabila berhubungan sesama manusia sama ada dengan keluarga, jiran, dan masyarakat. Malahan, perhubungan dengan binatang dan persekitaran pula, terdapat cara-cara tertentu yang perlu diikuti. Melanggar peraturan boleh mengakibatkan kebinasaan.

sehinggalah meninggal dunia. memerlukan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh agama. undang-undang dan moral untuk meneruskan kehidupan agar tercapai keharmonian dalam masyarakat. dan masyarakat supaya tercapai keharmonian antara satu sama lain. pelajaran. Apabila meninggal dunia. orang lain terpaksa pula menguruskan jenazahnya di dalam kubur. . Oleh kerana itulah. Semasa dilahirkan. Setelah melihat dunia.2 Manusia tidak boleh bersendirian. Sejak dari dalam perut ibunya. sebaliknya manusia terpaksa hidup secara berkelompok dan sentiasa memerlukan orang lain untuk melayan kehendaknya. manusia perlu kepada peraturan yang terdiri daripada etika. Hidup di dalam kelompok. manusia tetap bergantung kepada manusia lain untuk keperluan makanan. bangsa. ia perlu lepada bidan atau jururawat untuk mengeluarkannya dari perut ibunya. Secara keseluruhannya. manusia perlu bekerja dengan mensual tenaganya lepada orang lain. manusia sentiasa memerlukan orang lain untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. kesihatan dan keselamatan dirinya. Lantas berkahwin pula dengan manusia lain.

watak. Aristotle melihatnya sebagai rukun tata tertib. hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan. Plato melihat undang-undang sebagai suatu jentera untuk mengawal kehidupan sosial. kebiasaan.0 KONSEP DAN DEFINISI MORAL. cara hidup atau budaya. Justeru dalam erti kata yang mudah etika ialah sistem yang berdasarkan akhlak atau tingkahlaku manusia. Ia berkait rapat dengan kesedaran. Tumpuan etika ialah terhadap tingkahlaku individu. suatu alat untuk mengecapi kebahagiaan serta satujalan untuk menemui gambar-gambar tentang struktur masyarakat. adab.3 2. Manakala ethikos pula tatasusila. bagaimana manusia bertingkahlaku dalam sesuatu keadaan. . kelakuan atau perbuatan yang baik. etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan. Namun begitu Ismail Ibrahim (Nazirmuddin:2005) menyatakan etika proses pemikiran tentang baik dan buruk berkaitan perilaku seseorang. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG. Moral sesebuah masyarakat merujuk kepada perlakuan masyarakat tersebut dalam konteks mendukung nilai-nilai peradapan secara umum. Konsep etika berasal dari perkataan Greek ethos dan ethikos . satu kontrak dan rukun harmoni. Menurut Thiroux (2001). Manakala Moral membawa maksud keupayaan mengenali mana yang benar atau salah. tempat yang biasa. Ethos bererti sifat. Ia bukan bersangkutan dengan fakta atau fizikal manusia tetapi merupakan suatu falsafah moral yang mengambil kira tindakan atau tingkahlaku manusia.

Maka tidak dapat dikesampingkan bahawa undang-undang itu ialah tatatertib yang dicipta untuk mengawasi dan mengatur tingkahlaku masyarakat atau kumpulan. Pelbagai definisi undang-undang yang diberikan oleh ahli falsafah termasuklah juga oleh : Austin: Perintah yang dikeluarkan oleh satu badan yang berkuasa untuk orang-orang biasa dan dikuatkuasakan melalui hukuman .wikipedia. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar. orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah/polis. Manakala Aquinas pula menganggap undang-undang sebagai ordinan akal mengenai perkara-perkara yang diisytiharkan baik oleh ketua komuniti. undang-undang juga dibuat oleh sekumpulan orang yang berfikiran sama. merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. ( http://en. Secara keseluruhannya. 2005) Manakala undang-undang dalam politik dan perundangan. suatu perbezaan antara keadilan dan ketidakadilan dan ia juga adalah satu perintah atau larangan.org/wiki/Undang-undang) . takrifan undang-undang ialah satu peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan kehidupan sosial sesebuah masyarakat. bekerja dan bersosial antara satu sama lain. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara.4 Cicero melihatnya sebagai perseimbangan yang harmonis diantara akal dan alam semulajadi. (Noor Aziah. Kadangkala. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup.

Pada masa yang sama. tetapi tindakan mereka itu tidak bermoral kerana mereka sepatutunya berusaha untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. untuk mengarahkan satu pencarian atau apa-apa lagi waran membuat penangkapan. Cara dimana undang-undang ditadbir dipanggil sistem perundangan.MORAL DAN UNDANG-UNDANG.0 PERBEZAAN KONSEP ETIKA. kita dapat melihat . dan mengaplikasi satu set peraturan untuk memastikan satu keputusan yang adil. Mereka hanya memandang kejadian tersebut tanpa mengambil sebarang tindakan. Kebanyakan negara mengharapkan polis untuk menguatkuasakan undang-undang. Di sini.5 Undang-undang secara lazimnya ditadbir oleh suatu sistem mahkamah dimana hakim (kadangkala dengan bantuan juri atau lay magistrate) mendengar pertikaian diantara pihak. Sekumpulan lelaki yang sedang bersembang di warung kopi yang tersebut di atas tidak bersalah kerana mereka tidak melakukan jenayah. yang lazimnya berkembang mengikut adat-adat sendiri sesebuah negara. Pegawai polis lazimnya harus terlatih dalam penguatkuasaan undang-undang sebelum mereka dibenarkan melakukan sesuatu dibawah warna undang-undang. Seorang kanak-kanak telah ditarik masuk ke dalam sebuah van oleh beberapa orang lelaki yang tidak dikenali semasa berjalan pulang dari sekolah. 3. terdapat sekumpulan lelaki sedang bersembang di sebuah warong kopi berdekatan tempat kejadian. untuk mengeluarkan amaran berbentuk undang-undang dan petikan.

Seseorang yang menceroboh masuk tanpa kebenaran kediaman orang lain boleh dihukum penjara tetapi dari segi etika. Memberi dan menerima rasuah adalah salah di sisi undang-undang dan etika. dia hendaklah insaf dan perbetulkan dirinya. Terdapat perbezaan yang jelas antara undang-undang dan etika.6 bahawa undang-undang dan moral tidak sama. Memasang muzik dengan kuat di kawasan kejiranan bukannlah suatu kesalahan undang-undang. mendengar muzik dan mengambil kira keselesaan jiran sekeliling pastinya tidak akan bercanggah dengan undang-undang. ( Nazirmuddin. 2005) Undangundang menentukan batas yang pasti manakala etika menentukan batas adat. tetapi etika juga menjelaskan bahawa rasuah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan amalan kita dan tidak sesuai dilakukan. idealisme. Kedua-duanya boleh dihubungkait sahaja. keyakinan dan nilai moral. jika dilakukan hanya sekali-sekala dan dalam waktu yang sesuai. . Tidak melanggar undang-undang belum pasti mematuhi etika tetapi mematuhi nilainilai etika pasti jauh daripada melangggar undang-undang. Undang-undang dikuatkkuasakan oleh mahkamah dan hukuman akan dijatuhkan jika tidak dipatuhi sementara etika ialah tikaman hati . Akan tetapi.

7 Undang-undang juga merupakan peraturan yang minimum untuk mengawal jenayah. tidak semua bercakap bohong salah di sisi undang-undang terutamanya dalam situasi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Secara objektifnya. perbuatan guru memukul pelajar. guru sukar memenangi kes. Dengan ini kita dapat melihat bahawa berbanding undang-undang. Bagaimana pula jika guru membalas pukulan pelajar untuk mempertahankan dirinya daripada diserang tanpa henti. Dalam kebanyakan insiden. ia adalah salah di sisi undang-undang kerana guru merupakan pendidik sekaligus sebagai pelindung kepada pelajar. etika memberi ruang untuk perubahan sikap terhadap kelakuan baik dan buruk dalam masyarakat. Dari segi etika. bercakap bohong adalah salah dalam semua situasi kerana etika mencukupi untuk menentukan batas moral yang baik dan sebaliknya. perbuatan pelajar memukul guru merupakan kesalahan yang sangat besar. jika dinilai dari sudut etika. Undang-undang adalah satu penguatkuasaan peraturan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun. Contohnya. Umpamanya. . Ini kerana seseorang itu mematuhi undang-undang sebab takutkan hukuman tetapi bukan berlandaskan etika. Undang-undang tidak mencukupi untuk menentukan batas etika dan moral. Etika pula lebih umum dan lebih maksimum daripada undang-undang dalam mengawal jenayah.

8 Undang-undang tidak meliputi pelbagai ragam masyarakat. gangguan seksual merupakan satu keslahan. ia adalah salah. . Bagaimana pula jika seseorang suka mengenyitkan mata kepada orang yang tidak dikenali. Bagaimana pula dengan amalan menggunakan telepon awam dalam tempoh yang lama sehingga menghalang hak orang lain? Perbuatan ini tidak diliputi oleh undang-undang. Misalnya. Undang-undang tidak mengambil kira perkara samar-samar tetapi etika adalah sebaliknya. Walau bagaimanapun. Dari segi undang-undang. Etika menentukan batas kelakuan yang baik dan jahat yang meliputi pelbagai ragam masyarakat. Undang-undang tidak mengambil kira perkara batin. dari sudut etika. Salah satu motif seseorang membunuh adalah cemburu tetapi motif tidak boleh mensabitkan seseorang individu itu bersalah. kerosakan telefon awam merupakan vandalisme dan salah di sisi undang-undang. Manakala etika meliputi perkara batin di mana menjauhi sifat cemburu boleh mengelakkan diri daripada ditimpa masalah.

kayakinan dan nilai. 3. Hukuman melanggar etika ialah rasa bersalah dalam diri sendiri. Batas teersebut adalah relatif dan abstrak mengikut masyarakat. 2. Menentukan batas adat. Bentuk perlakuan boleh bersifat global. Dianggap melakukan jenayah jika melampaui batas tersebut. Misalnya. Mematuhi nilai dan kod etika dapat menghindari perlanggaran undang-undang Mematuhi undang-undang tidak bermakna mematuhi etika MORAL.9 PERBEZAAN ANTARA ETIKA DENGAN UNDANG-UNDANG ETIKA UNDANG-UNDANG 1. Bersifat lebi umum dalam mengawal jenayah. Mengembangkan sikap membezakan antara yang baik dan buruk dalam masyarakat Cukup untuk menentukan batas etika dan moral . Dikuatkuasakan oleh mahkamah. Merupakan peraturan minimum untuk mengawal jenayah 5. mencuri adalah jenayah dalam semua masyarakat. Penentuan batas perlakuan adalah jelas. Dikuatkuasakan oleh hati sendiri. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 10 4. Hukuman melanggar undang-undang adalah seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang bertulis negara. idealisme.

khianat daan sebagainya MORAL. dan segala macam tingkahlaku yang baik dan terpuji dilam organisasi berkenaan yang menyumbang kepada peningkatan keuntungan . Dengan itu. Secara induvidunya. rohani dan mental. Tidak mengambilkira perkara yang abstrak seperti engkar. Dari segi mentalnya pula. Mengambilkira semua faktor termasuk yang abstrak. keutuhan kekeluargaan dan setiap ahli keluarga akan berasa selamat dan bahagia. rasional. 2005 ). ETIKA DAN UNDANGUNDANG 12 menghormati antara satu sama lain. gangguan seksual dan sebagainya tidak akan timbul. kesejahteraan.0 KEPENTINGAN ETIKA. masalah pelanggaran disiplin organisasi seperti ponteng kerja. nilai etika amat penting. organisasi. bertimbang rasa dan lain-lain lagi. gaya berfikir dan tindak tanduknya. persekitaran organisasi yang kondusif. Manakala sebuah keluarga yang mempunyai amalan etika yang tinggi bukan hanya wujud perasaan tanggungjawab yang tinggi dan saling hormat-MORAL. Dengan itu lahirlah suatu budaya kerja yang positif yang mementingkan produktiviti dan kualiti yang tinggi. pengasih.1 Kepentingan Etika Etika adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu kepada pembentukan keharmonian. Hukuman hanya dijatuhkan akibat kesan daripada perlakuan hasad dengki yang dizahirkan 8. Orang yang beretika sentiasa menjaga tingkahlakunya agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Begitu juga dengan kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualiti emosi yang membantu kepada pembentukan sifat-sifat sabar. harmonis. Membatasi perlakuan baik dan jahat sama ada individu atau kelompok Tidak meliputi untuk menjadi panduan individu dan masyarakat yang rencam 7. 4. keluarga. jadilah ia seorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan siasah diri yang unggul walau di mana ia berada kerana nilai etika telah membentuk falsafah hidup. MORAL DAN UNDANG-UNDANG DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 11 4. kerukunan rumah tangga. seseorang yang beretika akan dapat menikmati kebaikan fizikal.( Nazirmuddin. Mengambilkira faktor rohaniah seperti hasad dengki dan lain-lain penyakit jiwa Faktor rohaniah dan kejiwaan tidak diambilkira. Kepentingan etika ini dapat dilihat dari segi individu. kerukunan dan kedamaian hidup. orang yang beretika mulia tidak gemar memikirkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Bagi sebuah organisasi pula . rasuah. aman. yang merosakkan dan sentiasa membuat perhitungan buruk baik sebelum melakukan sesuatu. semangat kekeluargaan dalam organisasi.6. Seandainya seluruh organisasi memiliki nilai etika yang tinggi. masyarakat dan negara. malahan berjaya mejudkan suasana mesra. penyalahgunaan kuasa.

4) Etika dan agama Individu yang berpegang kepada ajaran agama adalah mudah melaksanakan nilai-nilai etika. Manusia menjadi begitu rakus hingga pertimbangan nafsu lebih menguasai akal dalam keputusan yang dibuat. masyarakat dan bangsa . Mesir. keluarga dan organisasi yang beretika tinggi. Rome. Masyarakat akan menjadi lebih progresif. Kombinasi ini akan melahirkan corak pilihan yang baik atau buruk . ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 13 lenyap seperti tamadun Babylon di Iraq. Selagi sesuatu bangsa itu dapat mengekalkan tahap amalan etika yang tinggi selama itulah bangsa itu akan terus maju dan berkembang.a) Jangan fikir dan lakukan perkara-perkara buruk seperti mencuri Hubungan Etika dan moral akan . maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Moral adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia dapat membantu manusia untuk mengenali mana yang benar atau salah. sebagai contoh seperti di bawah . Melaka dan banyak lagi hanya disebabkan oleh pemimpin dan ahli masyarakatnya sudah tidak bermoral dan beretika lagi. Sejarah telah membuktikan perkara ini. Maka bukan sahaja organisasi yang menikmati kemakmuran itu tetapi pekerja juga turut terlibat. Ianya berkaitan dengan kesedaran tentang kekuatan yang mantap. Kepentingan moral ini dapat dilihat dari segi individu..a) Membentuk karektor seseorang seperti berfikiran positif Apa yang difikirkan biasanya melibatkan unsur positif bagi beretika dan unsur negatif bagi yang tidak beretika.organisasi. aman.Betul Salah Baik Buruk Moral Bukan moral Etika Bukan etika Dalam persekitaran kita. 4. Hubungan Etika dengan persekitaran dan masyarakat sebagai contoh . masyarakat dan negara juga turut mencapai faedahnya. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 15 . berkeluarga dan beragama. Negara juga turut aman. ( Tam Yeow Kwai. keluarga. damai dan harmonis. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 14 3) Etika dengan undang-undang Seseorang yang beretika sudah pasti tidak akan melanggar batas undang-undang. etika memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harmoni seharian. dengan adanya individu. 1996 ) MORAL.2 Kepentingan Moral Keghairahan dalam mengharungi kehidupan moden yang lebih berprinsipkan kepada pertimbangan materialistic ada kalanya kita terlupa bahawa ada manusia lain yang hidup disekeliling kita. Oleh kerana pengurusan organisasi juga mengamalkan etika yang tinggi keuntungan tersebut turut dikongsi bersama oleh pekerja. Manakala bagi masyarakat dan negara. Akibatnya manusia lebih mementingkan diri sendiri melupakan tanggungjawab dan kewajipan untuk hidup bermasyarakat.1) Etika dan kuasa Menggunakan kuasa mengikut saluran yang dibenarkan 2) Etika dan individu Menghormati hak anda dan hak jiran anda MORAL. Ini adalah kerana ia berkaitan dengan empat perkara utama . Beberapa tamadun agung yang pernah mengukir nama akhirnya tumpas dan MORAL. damai. Abasiah dan Umayyah.

Oleh itu keluarga dapat hidup aman kerana segala keperluannya dapat dipenuhi seperti pengeluran dan pengagihan barang. keselesaan. perjanjian. Ini kerana segala masalah yang timbul daripada masalah delinkuen tidak akan terjadi. seseorang yang bermoral akan menikmati kehidupan aman dan sejahtera. Sebaliknya. persetujuan. Ini kerana sifat kemoralan yang ada pada diri masyarakat dapat memupuk persefahaman. disekat kebebasannya dan ditindas. Ini terbukti apabila undang-undang itu sendiri mengatur dan menentukan peranan institusi atau badan kerajaan dalam sesebuah negara bagi kepentingan semua. 2003 ) Kepentingan moral dalam kekeluargaan pula ianya akan menjadikan sesebuah keluarga itu dapat hidup dalam keadaan yang aman dan tenteram. keluarga dan masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi telah menjadikan negara Malaysia terkenal diseluruh dunia yang mana budi bahasa rakyatnya adalah diantara satu symbol negara yang sangat dikagumi walaupun negara sudah moden dan membangun. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 16 mewujudkan suasana mesra. Tidak dapat dinafikan kesedaran bahawa manusia itu makhluk yang dijadikan Tuhan dan menikmati segala rahmat-Nya menjadi asas utama untuk manusia itu bermoral. tolong menolong dan lain-lain lagi nilai yang baik. Undang-undang inilah yang mengawal setiap perlakuan masyarakat. tolak ansur. Seseorang yang bermoral ialah seorang yang telah menunaikan peranannya dengan berkesan. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 17 Kepentingan undang-undang dapat dilihat bagaimana ia dapat mengatur pelbagai perjalanan hidup manusia tidak mengira pangkat. ditipu. dicuri harta bendanya . Dengan adanya individu. bertanggungjawab akan menyebabkan kerukunan rumah tangga akan berkekalan.3 Kepentingan undang-undang Undang-undang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. kedamaian. Jadi sikap moral itu adalah asas untuk manusia hidup. Manakala bagi masyarakat dan negara ianya dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan progresif. agama dan lain-lain lagi perbezaan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi perbuatan dan tindakan masyarakat contohnya seperti memperuntukan peraturan pembayaran cukai dan dengan cukai . warna kulit. Untuk itu manusia perlukan kasih sayang. dihina. Hasilnya jurang generasi antara anak dan ibubapa tidak akan berlaku . norma prinsip dan injuksi mahkamah. ( Eow Boon Hin . kreativiti dan kestabilan. institusi dan sebagainya agar keamanan hak dan tanggungjawab dapat dilaksanakan. MORAL. Untuk mencapai tujuan ini. bertimbang rasa. satu-satu kejahatan yang dilakukan lambat laun akan membawa akibat buruk kepada dirinya sendiri. mahu tidak mahu manusia mesti patuh kepada prinsip-prinsip kemoralan yang akan membawa kepada sikap bekerjasama diantara satu sama lain yang dapat menghidarkan diri daripada rasa takut dan kehilangan nyawa. 4. Keadaan emosi yang stabil di dalam setiap ahli keluarga dapat MORAL. Ini kerana sifat manusia itu yang lemah mengawal kehendak nafsunya.Secara individunya. Wujudnya undang-undang adalah berasaskan kepada amalan.Setiap manusia yang waras sentiasa menyedari bahawa adalah lebih baik untuk membuat kebaikan daripada membuat kejahatan yang akan membawa kesukaan kepada diri sendiri dan sesuatu kebaikan yang dilakukan itu pasti mendatangkan kepusan dan kesejahteraan kepada dirinya sendiri.

Manusia juga mempunyai kehendak. Oleh yang demikian hak-hak dan kebebasan setiap individu terpelihara dan akhirnya satu bentuk kehidupan politik dan social yang stabil dapat diwujudkan. kepentingan undang-undang juga dapat dilihat bagaimana ia berperanan sebagai ejen keamanan dan kesejahteraan. kedamaian. walaupun dalam sesuatu situasi beberapa nilai mungkin MORAL. Contohnya bagi individu yang sering melakukan kesalahan ia boleh dikelompokan sebagai seorang manusia yang buruk dan sebaliknya. Kesannya masyarakat dapat dengan tenang dan damai. Untuk mencapai tujuan ini.0 FUNGSI ETIKA. mahu tidak mahu manusia mesti patuh pada prinsip- . malah juga untuk orang lain. MORAL DAN UNDANG-UNDANG DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. difahami dan ditonjolkan kepada masyarakat umum yang menjadi fungsi kepada nadi penggerak pembangunan yang mementingkan peradapan dan tamadun kehidupan yang berasaaskan kepada budaya . kreativiti dan kestabilan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Aroff (1998). MORAL. Untuk ini manusia perlukan kasih sayang. Dengan adanya hukuman keatas pesalah. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 19 berkonflik. tamadun. peraturan dan keharmonian. Selain itu juga. Dengan adanya undang-undang ia dapat mengawal ahli masyarakat daripada melakukan sebarang tindakan yang salah dan memudaratkan diri dan orang ramai. moral berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan. Kepentingan lain yang boleh kita perolehi daripada undang-undang ialah dapat membezakan dan meningkatkan seseorang manusia itu baik atau pun buruk.ini dapat pula memperuntukan bantuan kepada masyarakat yang tidak berkemampuan melalui undangundang kebajikan.menyelesaikan konflik yang dihadapi. Ini bermaksud. 5. mengapa manusia perlu bermoral? Kita patut sedar bahawa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi darjatnya. Menurut Abdul Rahman Md. matlamat dan objektif yang sama iaitu inginkan kehidupan aman dan sejahtera. Manakala pihak yang teraniaya akan mendapat keadilan yang setimpal dengan apa yangn mereka alaminya. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 18 Undang-undang dapat menghukum orang yang melakukan kesalahan. Perbezaan ini dapat lihat daripada perlakuan serta sifat-sifat yang ditonjolkan oleh setiap individu. Struktur peraturan yang tersedia itu membolehkan individu yang bersalah itu diadili dan seterusnya menerima hukuman yang setimpal. Individu yang melanggar peraturan undang-undang akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Perbezaan kolompok ini dapat membantu individu lain untuk terus menjalani kehidupan dengan lebih yakin dan teratur tanpa ada sebarang keraguan. keselesaan.1 Fungsi Moral dalam Kehidupan Moral adalah perkara yang perlu diketahui. Hukuman tersebut dibuat adalah bertujuan untuk memberi pengajaran serta mengurangkan jenayah. Soalnya sekarang. keinginan. keutamaan nilai seseorang itu akan membantunya . masyarakat merasakan kehidupan mereka terjamin dan tidak terbiar. 5.

Contohnya. manusia pula umumnya mesti bermoral untuk kehidupan yang aman. Sebaliknya. MORAL. Setiap manusia yang waras sentiasa menyedari bahawa adalah lebih baik untuk membuat kebaikan daripada berbuat kejahatan yang akan membawa kesukaran kepada dirinya sendiri dan orang lain. selain mematuhi perintah Tuhan. kalau dalam satu kelompok masyarakat itu tidak seorang pun menjadi pembunuh. Jadi moral berfungsi dalam pembentukan sikap bermoral individu dan lebih penting dari sistem moral itu sendiri. Dicuri harta bendanya. moral adalah berkaitan dengan fungsi manusia sejagat. Setiap perbuatan baik yang dilakukan dan membawa faedah kepada semua orang. Sesuatu kebaikan yang dilakukan itu pasti mendatangkan kepuasan dan kesejahteraan kepada dirinya sendiri. ditipu. Ahli-ahli falsafah Barat lebih menekankan persoalan.2 Fungsi Etika dalam kehidupan . dihina. MORAL. ( Mohd. Seseorang yang telah menunaikan peranannya dengan berkesan. tetapi dalam kehidupan manusia.prinsip kemoralan yang akan membawa kepada sikap kerjasama di antara satu dengan lain yang dapat menghindarkan diri daripada rasa takut dan kehilangan nyawanya. setiap individu itu menjadi teras kepada pembentukan masyarakat. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 20 Moral juga berfungsi dalam membezakan baik buruk sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh individu. 1994). satu-satu kejahatan yang dilakukan seperti menipu. Janib Johari. Thomas Hobbes telah menggambarkan kepentingan hidup bermoral seperti berikut: Tanpa peraturan sosial (moral). Tidak dapat dinafikan moral mempunyai fungsi yang amat penting dalam membawa kesedaran bahawa manusia itu makhluk yang dijadikan Tuhan dan menikmati segala rahmat-Nya menjadi asas utama untuk manusia itu bermoral. berjudi. pujian dan lain-lain. segala apa yang dibuat itu adalah untuk penciptanya. dibelenggu dan ditindas. Sikap dan perasaan bermoral adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap individu yang tidak boleh dipersoalkan lagi kerana menurut Aristotle. Jadi moral berfungsi dalam memelihara kemuslihatan kehidupan manusia sejagat pada asasnya. Oleh itu. dan mencuri itu lambat-laun akan membawa akibat buruk kepada dirinya sendiri. tetapi berdasarkan keimanannya kepada Tuhan. Dengan perkataan lain. akan wujud satu keadaan konflik yang tidak berkesudahan dan persengketaan yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi jahat. pencuri dan penipu sudah pasti setiap ahli kelompok tersebut akan menadapat faedahnya. bersifat buas dan angkuh . Oleh itu fungsi moral terhadap kesedaran moral induvidu itu bukan atas tekanan. disekat kebebasannya. mengapa manusia pada umumnya patut bermoral? daripada mengapa setiap individu harus bermoral? Kedua-duanya mempunyai penekanan yang berbeza-beza. bahagia dan bermakna. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 21 5.

2 Etika berfungsi sebagai sokongan Jika seseorang teknokrat didakwa atau diragui oleh pihak lain tentang apa yang dilakukan. memelihara keharmonian. kejujuran dan maruah kehidupan masing-masing.2.com/takingaoff/etika.2.tripod. 5.Hubungan etika kerja profesional dengan kehidupan manusia dalam bentuk menyuruh dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan samaada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai profesional. Hendaklah ahli teknokrat tersebut yakin akan pekerjaan yang telah beliau lakukan tidak salah disisi undang-undang dan agama serta etika organisasi atau jabatan. sokongan.2. Oleh itu. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 22 5.html ). pencegahan disiplin. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pertembungan diantara kepentingan diri dan kepentingan umum. masyarakat atau pun majikan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang dari semasa kesemasa. dan memelihara maruah. menyebabkan pelbagai konflik dan rasa tidak puas hati dikalangan pihak yang berkaitan.3 Etika berfungsi sebagai memelihara maruah Etika merupakan satu garis panduan kepadaindividu untuk membina . jujur kepada diri sendiri.4 Etika berfungsi sebagai pencegahan disiplin Badan-badan profesional telah menggunakan kod etika yang berfungsi sebagai asas untuk menyiasat sebarang penyelewengan ahli-ahlinya apabila terdapat sebarang aduan diterima. setiap ahli profesional dalam bidang masing-masing perlu mengiktiraf kehidupan. meningkat dan mempertahankan intigriti. maka di boleh menggunakan kod etika untuk menyokong tindakanya dalam memberi sokongan akan apa yang telah dilakukan. kesihatan dan kebajikan setiap anggota masyarakatnya. Ini secara umumnya. Ini akhirnya.(http://members. Contohnya.1 Etika berfungsi sebagai memelihara keharmonian Tingkahlaku yang harus dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya supaya kepentingan semua pihak terpelihara. etika merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan individu mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. 5. etika berfungsi menjelaskan bahawa setiap ahli masyarakat perlu menggunakan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seluruhnya. Sacara datarnya etika berfungsi sebagai.2. Aduan-aduan ini akan dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa oleh mereka yang berkuasa dan berpangkat serta mempunyai kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi atau jabatan. MORAL. keselamatan. Selain ia juga dapat . 5. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat hendakalah saling bekerjasama dalam menyokong tidakan ahli masyarakat yang melakukan tindakan yang tidak bercanggah dengan etika masyarakat tersebut.

tanpa kehidupan manusia menjadi sempurna. Setiap orang mesti tahu dan mengamalkan etika yang baik di mana ianya akan memberi kebahagian dan kedamaian kepada semua orang. Hukum dan undang-undang adalah untuk moderate kehidupan manusia. biar betapa artistik atau indah sekalipun. undang-undang mempunyai beberapa fungsi dalam masyarakat diantaranya. harus dikenakan tindakan.3 Fungsi undang-undang dalam kehidupan Peraturan dan undang-undang terbentuk berpaksikan kepada nilai atau etika yang dipegang oleh sesebuah masyarakat. maka dia akan diingatkan dengan kuatkuasa undang-undang.mengelakkan penggunaan maklumat-maklumat rahsia syarikat atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 23 berlaku penyelewengan. 5. Undang-undang juga bertindak sebagai alternatif kepada perselisihan peribadi atau balas dendam (personal feud/vengeaance).id/node/14777).blogsport. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 24 kegagalan individu tidak melakukan sesuatu perbuatan atau perkara. mungkin pula dianggap kebiasaan di negara lain. kebajikan sosial dan pemudahcara. Jesteru undang-undang boleh berbeza kerana nilai yang dipegang juga berbeza. etika berfungsi merupakan asas kepada kehidupan manusia. malah ia tidak dapat akan dapat untuk dibaik-pulih kerana generasi akan datang sebenarnya kehilangan sebahagian kesejahteraan apabila MORAL. Contohnya. Seseorang perlu mengetahui akan kewajipan dan perkara yang perlu dilakukan dalam memenuhi keperluan kerohaniannya. memalukan keluarga ataupun merosakan nama baik negara. Andainya manusia bertindak di dalam batas-batas norma kehidupan.html ). etika juga berfungsi dalam perhubungan dengan unsur kerohanian manusia. Ahmad Rafizi Salleh (1998). undang-undang sebagai kawalan sosial. Hanya apabila seseorang bertindak berlawanan dengan nilai yang dipegang oleh komuniti. Menurut Nor Aziah Mohd Awal (2004).com/2006/07/apa-tujuan-undangundang. Iaitu untuk mengawal dan menyeimbangkan tindakan-tindakan manusia(http://zakiyamani. Jadi etika berpungsi dalam membentuk tingkahlaku atau mengawal tingkahlaku individu dalam masyarakat.ee. Selain daripada itu. Suatu tindakan yang mungkin dianggap jenayah di negara ini.ac. Undang-undang juga berfungsi menjaga kepentingan dan keharmonian masyarakat (http://kawan sejati. Umumnya. maka tidak ada keperluan untuk undang-undang dikuatkuasakan ke atas mereka. Undang-undang sebagai kawalan sosial iaitu undang-undang menyatakan secara terperinci bila dan bagaimana individu tertentu dipertanggungjawabkan akibat melakukan sesuatu yang dilarang. atau MORAL. perbuatan yang tidak beretika bukan sahaja menjejaskan pretasi organisasi. seorang yang menconteng dinding pondok menunggu bas atau mana-mana dinding awam. penyelesaian konflik. Dalam hal ini undang-undang jenayah memainkan peranan sebagai kawalan sosial.itb. Ia menentukan sesetengah .

Akan tetapi. Ini membolehkan satu bentuk kehidupan politik dan sosial yang stabil dapat diwujudkan. undang-undang menyediakan satu kerangka tetap kepada individu bahawa mereka boleh menjalankan transaksi dengan pasti. Undang-undang yang mengatur kontrak.0 HUBUNGKAIT ANTARA ETIKA. perkhidmatan. membunuh merupakan satu perbuatan yang salah UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG + ETIKA ETIKA MORAL. Dalam keadaan ini undang-undang berfungsi sebagai wahana penyelesaian masalah. bank. kesatuan sekerja. dan jika berlaku sebaramg kemungkiran dalam transaksi ia akan memperolehi ganti rugi. Undang-undang persendirian (private law) mengambil peranan sebagai pemudahcara untuk permasalahan masyarakat. Contohnya.perbuatan atau kegagalan melakukan sesuatu sebagai perbuatan jenayah. kesihatan. Oleh itu. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 26 . Pemerintah lazimnya menggunakan undang-undang bagi memperuntukkan hak-hak pendidikan. Ia bertujuan agar hak-hak dan kebebasan individu terpelihara. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 untuk wanitan dan Akta KWSP 1982 diperuntukan kepada majikan dan pekerja. hartanah. Undang-undang juga berperanan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. perkahwinan dan lain-lain untuk mengatur dan memudahkan manusia menjalankan kegiatan mereka. perkongsian (partnerships). ETIKA DAN UNDANGUNDANG 25 Undang-undang juga berfungsi sebagai pemudahcara. Tindakan undangundang biasanya bermula akibat berlakunya pertindihan kepentingan (conflict of interests) antara dua pihak atau lebih. MORAL. ia boleh mengelirukan kerana persilangan itu seolah-olah menunjukkan bahawa ukuran etika dan undang-undang adalah sama walaupun sebenarnya ia bukanlah sesuatu yang objektif. MORAL UNDANG-UNDANG. contohnya mahkamah. 6. Kawasan yang bersilang di antara ke dua-dua bulatan di atas mewakili pertalian undang-undang dan etika. Undang-undang menyediakan satu set peraturan untuk bertingkah laku kepada anggota masyarakat. Pemerintah boleh menggunakan undang-undang bagi memastikan kebajikan sosial tercapai. perlindungan kepada golongan tertentu. tribunal atau panel timbang tara. Ia menyediakan prosedur yang mengatur hak-hak atau liabliti dipertahankan dan dikuatkuasakan di institusi tertentu. instrumen kewangan (negotiable instrument). Undang-undang juga berfungsi sebagai mpenyelesaian konflik. Institusi seperti mahkamah akan menetukan kesahihan tuntutan pihak-pihak yang bertikai. jika konflik timbul ia akan diselesaikan dengan undangundang. Contohnya. Ini membolehkan sesetengah aktiviti tertentu yang memenuhi kepentingan bersama dapat dijalankan tanpa menimbulkan konflik. Kedua-dua pihak akan menggunakan undang-undang apabila tiada persetujuan dicapai dan penyelkesaian tidak dapat diperolehi di luar mahkamah.

kod etika bukan berperanan untuk mengatasi undang-undang. Selain itu. jika undang-undang di Malaysia membenarkan hubungan sejenis. Ini adalah kerana kedua-dua undang-undang dan etika merujuk kepada tata amalan. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 27 perundangan.) Secara ringkasnya. sekiranya hak-hak tertentu individu terancam. undang-undang akan masuk campur dan mengatasi kod-kod etika yang berkenaan. moral dan etika.P. Ini juga membuktikan bahawa undang-undang merupakan suatu peraturan atau sistem yang mewakili nilai moral yang didukung oleh sesuatu kumpulan masyarakat. mendakwa mereka tidak menipu bukan kerana takut kepada undang-undang tetapi atas desakan moral. a) Pengenaan nilai tatasusila tertentu dalam masyarakat Tanpa nilai-nilai tatasusila tersebut.( Ahmad Rafizi Salleh . b) Etika dan undang-undang saling menyokong atau memperkuatkan atau menokok antara satu sama lain dalam kebanyakan nilai fundamental. c) Undang-undang dan etika menjangkakan terlebih dahulu kewujudan satu sama lain. Umpamanya.dari segi undang-undang dan moral tetapi tidak semua perbuatan membunuh itu salah sekiranya alasan disebaliknya adalah untuk mempertahankan diri. Sesetengah yang lain pula. 1998 ). masyarakat akan bebas untuk fitnah-memfitnah antara satu sama lain dan akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak aman dan tenteram. ( Freeman. 1995 . 1994 dalam Thiroux. Sebagai contoh. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 28 KESIMPULAN Berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dibincangkan di atas. d) Persamaan bahasa yang digunakan walaupun tidak merangkumi semua perkara.1 Faktor-faktor Penentu Pertalian Undang-undang dan Etika. larangan. kenyataan mencuri itu salah dari sudut etika tidak akan memberi apa-apa erti tanpa wujudnya definisi pemilikan harta benda dari aspek undang-undang. undang-undang tersebut akan ditentang hebat oleh masyarakat kerana ia bertentangan dengan nilai moral. tingkah laku.J. moral dan undang-undang dalam kehidupan mereka. Undang-undang pula bertindak sebagai penyokong. 6. Sekiranya terdapat percanggahan antara undang-undang. manusia tidak boleh tidak mesti memerlukan etika. kemantapan etika bergantung kepada kewujudan sistem MORAL. malah ia bertindak untuk memperjelaskan tentang kewujudan undang-undang yang sedia ada. Akan tetapi. MORAL. hak dan kewajipan. Sesetengah individu menjauhkan diri daripada perbuatan menipu kerana takutkan undang-undang. seseorang individu dianggap wajar untuk .

undang-undang. mematuhi etika. Undang-undang yang bersendiri tanpa etika dan moral tertentu akan menjadi tempang. ETIKA DAN UNDANG-UNDANG 29 Secara keseluruhannya. Seseorang individu itu perlu melihat sesuatu situasi dari segenap sudut. Ini juga membuktikan bahawa perlakuan moral negatif telah dilakukan. Namun begitu. Tindakan mungkin di ambil tetapi kenyataan sebenar masih tidak berubah di mana sementara siasatan dijalankan. Ada sesetengan pendapat mengatakan bahawa undang-undang perlu mengatasi etika. pihak berkuasa mewajibkan ahli keluarga atau jiran tetangga membuat laporan secepat mungkin apabila mereka menyedari penderaan telah berlaku. seseorang itu tidak akan mendapat penyelesaian yang terbaik jika hanya memandang sesuatu situasi atau masalah dari satu sudut sahaja. mangsa akan didera dengan lebih teruk sebagai cara untuk menebus dendam. .membuat pertimbangan peribadi yang profesional. etika dan moral merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang sejahtera. Contohnya. Walau bagaimanapun. bukan semua nilai etika dan moral mengiringi setiap undang-undang kerana tidan semua orang memiliki tahap etika dan moral yang sama. selamat dan terjamin. MORAL. dalam kes penderaan kanak-kanak. moral dan undang-undang tidak semestinya diakhiri dengan penyelesaian yang terbaik. Apa yang penting. Kemungkinan besar. Pada kebiasaannya. Undangundang terutamanya perlu dipinda atau diubah supaya masyarakat mendapat manfaat sepenuhnya. mangsa akan dihantar balik ke rumah. asalkan undang-undang yang sedia ada memberi kebaikan maksimum kepada manusia keseluruhannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->