P. 1
PELAKSANAAN KURIKULUM KHSR

PELAKSANAAN KURIKULUM KHSR

|Views: 289|Likes:
Published by Mohd Arif

More info:

Published by: Mohd Arif on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

PELAKSANAAN KURIKULUM KHSR Pelaksanaan kurikulum KHSR mempunyai 3 perkara utama iaitu mengenal pasti & memilih bahan-bahan

kurikulum, membangunkan bahan kurikulum,pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya. MENGENAL PASTI & MEMILIH BAHAN-BAHAN KURIKULUM PEMILIHAN KANDUNGAN KURIKULUM Pemilihan kandungan kurikulum adalah merupakan suatu aktiviti yang amat kompleks dan memerlukan ketelitian. Pemilihan kandungan kurikulum juga adalah suatu manifestasi ke arah merealisasikan visi dan misi negara yang dapat dicapai melalui proses pendidikan. PERSOALAN TENTANG PEMILIHAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN Dikemukakan oleb Taba (1962): Setakat mana kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan keadaan semasa? Bagaimanakah kepentingan mara pelajaran mengikut keadaan? Adakah kandungan dalam sesebuah matapelajaran selari dengan keadaan masyarakat dan kebudayaan? Adakah kandungan dalam sesebuah matapelajaran membolehkan objektif dicapai? Bolehkah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran dipelajari oleh pelajar? Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan kebudayaan dan norma pelajar? Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira kehendak pelajar? Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira minat pelajar?

mengenali matapelajaran dan mendalami matapelajaran. Sekolah menjadi tempat memupuk keintelektualan dan proses menjadikan minda lebih berkesan. iaitu bakat kanak-kanak dan kehendak-kehendak alam sekeliling Keadaan ini memerlukan guru memainkan peranan sebagai pembimbing akademik kepada pelajar. Mengenali dan mendalami matapelajaran juga membolehkan kanak-kanak kearah memahami. meninjau dan menukar keadaan alam persekitarannya. .Mengikut John Dewey (1938) Kurikulum merupakan ciptaan sosial Iaitu pendidikan merupakan kaedah asas bagi reformasi masyarakat dan menimbulkan konsep pendidikan progresif Prinsip kurikulum perlu dibina dan dua asas. Prinsip yang telah dibincangkan boleh menjadi asas atau panduan untuk menentukan kandungan kurikulum dan Ia dibahagikan kepada dua keadaan: Iaitu keadaan yang menekankan teknikal dan keadaan mempunyai hubungkait dengan kehendak masyarakat. Mengikut Jerome Bruner (2001) Kurikulum perlu berasaskan disiplin Iaitu kurikulum perlu dipusatkan kepada disiplin Tujuan pendidikan adalah untuk mendekati struktur matapelajaran dan memahaminya dan prosesnya adalah melalui pusingan iaitu. Mengenali dan mendalami matapelajaran memberi makna bagi satu matapelajaran dan proses ini harus mengembangkan minat pelajar.

pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan.Kandungan matapelajaran ini merangkumi dan mendedahkan mengenai kemahiran asas. dan mengambil inisiatif daripadanya. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. . inovatif. Gabungan kedua-dua keadaan ini penting untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang bermakna kepada keadaan masyarakat dan kehendak serta tuntutan masa. Kandungan kurikulum yang telah ditentukan menjadi bahan pengajaran yang merupakan salah satu daripada komponen kurikulum itu sendiri.Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. kreatif dan sebagainya. beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya.Matapelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. Nilai murni. Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi.Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis.Murid juga digalak untuk merebut peluang yang ada secara bijak. pengetahuan yang berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu dipupuk seperti berdikari.Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. Berikut adalah apa yang dimaksudkan dengan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah : Kemahiran Hidup merupakan satu mata pelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap 2. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. elemen kreativiti dan reka cipta telah ditambah.Dari segi kandungan.

nilai murni bagi membentuk modal insan yang cemerlang dan mempunyai sifat. iaitu kurikulum yang dirancang mestilah sesuatu pembelajaran yang dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ( KHSR) dipilih berdasarkan kepada model kurikulum dan pengajaran serta model semasa dan yang berpotensi. Selain itu. Ketiga-tiga unsur ini merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke arah pembinaan insan yang seimbang. mengikut kepercayan dan kepatuhankepada Tuhan. rohani dan intelek. Aspirasi negara dan sesebuah negara diperjelaskan melalui sistem pendidikan. afektif dan psikomotor. Pemilihan kandungan kurikulum perlu ada perseimbangan antara unsur kognitif. . 5. 2. Oleh itu. emosi. 4.sifat yang positif. Di Malaysia. Sesuatu kurikulum yang digubal semasa memilih kandungan mestilah terdiri daripada pembelajaran yang mempunyai nilai. Politik merupakan latar belakang penting yang menjadi pemandu kepada pembentukan dan pelaksanaan program pendidikan. kita juga harus mengetahui suasana politik yang juga merupakan unsur yang mempengaruhi pemilihan isi kandungan kurikulum kerana ia merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan doktrin arau fahaman tentang kewujudan sesebuah negara 3. Sesuatu kurikulum yang dipilih mestilah mempunyai nilai. 6.nilai murni.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara cadangan penambahbaikan dalam mengenal pasti dan memilih bahan-bahan kurikulum adalah: 1. kami mencadangkan agar aspirasi negara perlu dijadikan matlamat yang diterapkan semasa pemilihan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum yang dipilih mestilah yang berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara. 7.

ianya selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu yang dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari pelbagai aspek. Sesuatu kandungan pembelajaran itu mestilah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan masyarakat. Dasar Negara iaitu. 14. Di dalam aktiviti ini. 15. 12. 10. 16. 13. Ianya merangkumi kepada pengalaman dan memberi kemahiran kepada para pelajar seperti bertukang. iaitu berdasarkan kepada teknologi pada masa kini dan kajian pada masa hadapan. 11.8. bekerjasama secara berkumpulan. Sesuatu kandungan itu juga mestilah relevan dengan keadaan semasa. Kehendak masyarakat juga merupakan salah satu perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih kandungan. ianya melibatkan beberapa perkara iaitu kemahiran seseorang para pelajar. sesuatu yang dapat memenuhi keperluan tenaga pekerja. .sikap kepimpinan serta merancang sesuatu aktiviti pembelajaran berdasarkan kepada proses p&p yang telah dijalankan. 9. iaitu yang merangkumi kepada perkembangan diri dan menekankan kepada pembelajaran secara individu dan berkumpulan bagi membolehkan sesuatu pembelajaran itu dapat dilksanakan secara berkesan. dan mereka bentuk sesuatu. berkomunikasi. Haruslah berdasarkan kepada komponen Kemahiran Bersepadu Sekolah Rendah. Sesuatu pembelajaran itu mestilah terdiri daripada sesuatu pelajaran yang dapat memupuk kesedaran para pelajar terhadap penjagaan alam sekitar bagi menjamin kualiti alam sekitar berada pada tahap yang baik. bersesuaian dengan peringkat umur ( mengikut aras) iaitu tidak terlalu rendah atau tingi arasnya. Faktor Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif juga antara perkara yang perlu diambilperhatian semasa memilih kandungan.

Dalam melaksanakan kurikulum.Kegiatan pembinaan kurikulum melibatkan kegiatan merekabentuk kurikulum.Dengan itu.hasil pembaharuan ini mendorong kepada suatu pengembangan kurikulum baru (Kurikulum 1975).MEMBANGUNKAN BAHAN KURIKULUM Terdapat 3 aspek utama yang perlu dilalui dan dikaji dengan teliti dalam membangunkan bahan kurikulum iaitu : Pembinaan Kurikulum Pengembangan Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum PEMBINAAN KURIKULUM Pembinaan kurikulum melibatkan pengkongsepsian rekabentuk kurikulum. beberapa pembaharuan telah dilakukan.Ini amat jelas jika projek diadakan untuk mengendalikan sesuatu program pendidikan yang luas dan menyeluruh. komponen pengajaran. Theory and Practice ).Hasil.Semua objektif ini diperhalus dan dikenal pasti mengenai isi kandungan yang sewajar dengannya. Curriculum development. rancangan pengajaran yang khusus serta bahan.( Hilda Taba. .Ini adalah untuk mencapai kesemua objektif kurikulum.Bergantung kepada objektif.Pembinaan kurikulum secara sektoral dapat menghasilkan suatu pengembangan kurikulum.bahan sokongan.Sebahagian besar daripada kegiatan pembinaan kurikulum tertumpu kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran.Seterusnya isi kandungan bagi setiap komponen objektif disampaikan kepada murid melalui pendekatan dan strategi pengajaran serta bahan. langkah-langkah pembinaan kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum.bahan pembelajaran supaya muridmurid dapat mencapai objektif yang dirancangkan.Pembina kurikulum terdiri daripada golongan professional universiti serta mereka yang mahir tentang sesuatu pengajaran. kegiatan pembinaan kurikulum boleh melibatkan kegiatan yang amat besar dimensinya.

pelaksanaan di sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen.cirri correlated . Mengambil kira keperluan sektor pekerjaan 2.Sifat . Pelbagaikan teknik pengajaran .komponen tertentu. Sinonim dengan curriculum development . broad fields of subject matter dan integrated .sifat rekabentuk yang ditampilkan oleh kurikulum muncul dalam pemgajaran.PENGEMBANGAN KURIKULUM Kegiatan pengembangan kurikulum mencakupi penyusunan kurikulum itu sendiri.dapat memenuhi pelbagai gaya pembelajaran PELAKSANAAN KURIKULUM Proses pemasangan kurikulum ialah proses menyampaikan dan mengemukakan kurikulum kepada guru di sekolah yang terlibat dengan projek pengembangan kurikulum. Contohnya dari kurikulum 1968 ( subject matter curriculum ) ke kurikulum 1975 yang memiliki cirri. pengembangan kurikulum bererti perubahan dan peralihan dari satu kurikulum kepada kurikulum yang lain. Projekprojek kurikulum mempunyai kumpulan sasaran dan skala penyebaran tertentu. 1. Keperluan dalam mewujudkan kurikulum baru atau mengubahsuai kurikulum sedia ada.Perubahan ini berlaku dalam jangka waktu yang panjang.Pelaksanaan kurikulum berlaku apabila sifat. Tyler (1949 ) dan Taba (1962) Mencadangkan perkara utama dalam merancang kurikulum ialah analisis keperluan. Penyebaran kurikulum ialah proses penyampaian dan pengenalan kepada sasaran yang tidak termasuk dalam proses pemasangan. Evans dan Herr (1978) Mencadangkan tiga perkara iaitu. Pelbagaikan opsyen kursus -dapat perbanyakan pilihan 3.

. Fullen & Pomfret ( 1977 ) Mengatakan bahawa aspek.nilai rekabentuk baru. Penggunaan kurikulum boleh juga berlaku dalam bentuk ubahsuai menurut cara atau kaedah yang sesuai dengan sesuatu keadaan.aspek kurikulum boleh dilihat dari 5 dimensi iaitu: ± ± ± ± ± Bahan Struktur Peranan Pengetahuan dan kefahaman Pelaksanaan nilai. Penyampaian maklumat melibatkan pendekatan untuk mengorientasi guru kepada kurikulum dan membekalkan kurikulum kepada guru.sifat yang muncul mempunyai julat yang terdiri daripada semua aspek seperti yang dikehendaki oleh Pembina kurikulum yang merangkumi semua aspek kurikulum.

Bahan tersebut mestilah membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. Ini membantu pelajar menguasai kemahiran dan isi kandungan dgn berkesan. 2. pelajar akan memperolehi nilai-nilai sampingan.objektif. Bahan tersebut harus mempunyai konsep tersirat. 3. Bahan tersebut perlu memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian yang lebih menarik.isi kandungan pelajaran. Ia membolehkan kanak-kanak menjadi lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan masyarakat. Ia bukan sahaja membolehkan pelajar menimba ilmu. Bahan tersebut perlulah adil. Bahan tersebut haruslah bermatlamat untuk menguatkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk di Malaysia.seimbang dan boleh diterima di peringkat kebangsaan. Ia bukan sahaja membolehkan pelajar menimba ilmu. kaedah. 6. Bahan tersebut perlu sentiasa relevan dengan kehendak semasa. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya pelajar sentiasa belajar mengikut trend pengetahuan terkini. Bahan tersebut haruslah dapat membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman. Bahan tersebut perlulah menjadi dokumentasi khas dan panduan yang terdiri daripada cadangan-cadangan berhubung dgn matlamat. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang. 7. 5.pengalaman pembelajaran. bahan dan cara penilaian. 8. fleksibel. 4. Contohnya interaksi dan komunikasi.ciri-ciri pelajar.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara cadangan penambahbaikan dalam membangunkan bahan kurikulum ialah: 1. Pusat perkembangan kurikulum sentiasa merangka kurikulum pendidikan di Malaysia dari semasa ke semasa mengikut aliran tinggi. . tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman.

14. Guru berperanan fasilitator dan bukan guru tradisional.9. 13. fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. jasmani. Bahan tersebut perlulah memberi penekanan kepada demokrasi. Bahan tersebut mestilah tertumpu kpada proses mengingat dan memahami. Bahan tersebut mestilah bertujuan membangunkan modal insan yang cemerlang dari segi sahsiah dan akademik. Kurikulum bertujuan untuk mewujudkan golongan pelajar mempunyai kesedaran dan berupaya mengubah masyarakat. Bahan tersebut haruslah menekankan isi kandungan dan proses disiplin sesuatu ilmu. Bahan tersebut harus dibina dengan mengambil proses pemecahan tingkah laku. Pendekatan ini melahirkan masyarakat yang mampu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berkebolehan mengikuti pelajaran. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar dan bukan persaingan. 12. Bahan tersebut perlu memberi penekanan kepada perkembangan kemahiran belajar dan genetic. Bahan tersebut perlulah membawa kesedaran dan perubahan kepada masyarakat. Bahan tersebut perlu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yg seimbang dari segi intelek. 17. Contoh dalam PJ. selain mengajar kemahiran. 11. rohani dan emosi. Bahan tersebut perlu besifat futuristic. Aspek ini penting kerana proses pendidikan berlangsung secara berterusan ke arah melahirkan insan yang dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan yang mencabar seperti keadaan ekonomi dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi . 15. 18. Bahan tersebut haruslah memfokuskan kepada pendekatan P&P berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar. 10. guru perlu mengajar disiplin sesuatu kemahiran satu permainan . Pengajar bertindak sebagai penyampai maklumat dan dilatih dalam melaksanakan kurikulum dengan berkesan. 16.

19.Kumpulan pelajar tersebut telah meneruskan projek ini hingga ke Tingkatan 5 pada tahun 1999. Bahan tersebut perlulah menyatukan 2 atau lebih subjek yang menjadi 1 matapelajaran yang bersepadu 20.Seramai 495 pelajar Tingkatan 4 yang berpencapaian rendah dari segi akademik telah mengikuti program ini. selain daripada program pembelajaran di bilik darjah yang sering dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Carta alir di muka surat yang seterusnya menunjukkan rentetan perubahan dalam kurikulum yang menjurus kepada pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya: . PEMBANGUNAN KURIKULUM UNTUK PERALIHAN SEKOLAH KE KERJAYA Di sekolah-sekolah menengah di negara kita. Bahan tersebut mestilah menghilangkan sempadan matapelajaran dan disiplin.Program ini telah diperkenalkan pada tahun 1998 di 25 buah sekolah di seluruh negara.Kumpulan pelajar tersebut telah menduduki SPM 1999 dan mereka telah pun meninggalkan alam persekolahan. terdapat satu lagi program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dikenali sebagai Program Sekolah Ke Kerjaya (SKK).

Mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan di SMA pada peringkat menengah atas.6 seterusnya ke peringkat menengah rendah. (PMR 4D) . KPM melonggarkan kemasukan ke T4. Beberapa nama kursus di SMT dan SM Vokasonal di beri nama baru selaras dengan keperluan semasa yang lebih releven Penambahan kursus di peringkat Politeknik dan IPTA Program Sekolah Ke Kerjaya (SKK) 1996.Reformasi pendidikan pada tahun 1989 telah membawa perubahan pada PTV di sekolah menengah biasa atau akademik. Kurikulum baru telah menawarkan mata pelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar sekolah rendah dari tahun 4 .

6. Kurikulum haruslah menyediakan latihan di tempat kerja untuk mendapat kemahiran boleh guna melalui pengalaman tempat kerja. 5. Kurikulum haruslah membantu pelajar yang berpencapaian rendah menguasai topik yang dipilih.PELAKSANAAN PROGRAM SKK Pelaksanaan program SKK dimulakan dengan penggubalan kurikulum SKK bagi memastikan pelajar lemah dapat meningkatkan pencapaian akademiknya dan menfaatkan potensi dirinya. 4. Kurikulum haruslah berjaya membentuk pelajar yang berwawasan. mampu berusaha untuk memajukan diri sendiri dan keluarga.Antara objektif SKK ialah: Membolehkan pelajar mengikuti panduan pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan kebolehan dan keupayaan mereka dari segi akademik. Kurikulum haruslah membantu guru bagi membimbing pelajar untuk mencapai kelulusan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). . 2.SKK adalah program pendidikan dan latihan tempat kerja bagi mengembangkan potensi pelajar dgn membekalkan pengetahuan & kemahiran melalui pengalaman tempat kerja. Memanfaatkan masa pelajar di peringkat SM terutama utk mereka yg berpencapaian rendah dari segi akademik. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara cadangan pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya ialah : 1. Kurikulum haruslahmenggunakan sukatan pelajaran yang minimum.Ianya dilaksanakan secara rintis tahun 1998. Mengembangkan potensi dan kemahiran pelajar melalui pengalaman tempat kerja. setelah menamatkan persekolahan dengan mengeksploitasikan kemahiran dan pengalaman yang dipelajari semasa mengikuti program SKK di sekolah. 3. Kurikulum haruslah mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar dengan melalui pengalaman tempat kerja.

Murid-murid juga dapat menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan dengan mengaitkan pengalaman semasa menjalani Latihan Tempat Kerja. Objektif latihan di tempat kerja adalah untuk : i) memberi peluang kepada pelajar memperoleh kemahiran tertentu di tempatlatihan. Cadangan penambahbaikan yang telah kami fikiran ialah untuk : Memperkukuhkan lagi kemahiran amali murid dengan melaksanakan Latihan Tempat Kerja (LTK) Latihan di tempat kerja bertujuan memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman latihan di tempat kerja. ii) membolehkan pelajar memilih kerjaya yang sesuai mengikut minat dankebolehan. . pelaksanaan kurikulum Program Sekolah Ke Kerjaya seharusnya dikaji semula dan di ambil serius oleh penggubal kurikulum.7. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran.Ini memberikan mereka pengalaman dalam bidang elektrik dan elektronik serta pengetahuan dalam kemahiran asas. Kurikulum haruslah membekalkan pelajar dengan kemahiran yang perlu dikuasai Menurut pendapat kami. dan iii) mengembangkan potensi pelajar dan meningkatkan keyakinan diri. murid-murid di dedahkan dengan hands-on tentang cara-cara pengahasilan projek elektronik.Pelajar boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah semasa berada di tempat latihan. Pembangunan kurikulum perlulah diberikan lebih perhatian untuk mencapai objektif SKK kerana objektif ini dilhat amat sesuai untuk menyediakan negara untuk menjadi negara perindustrian yang maju.

blogspot.html http://www. Utusan Publications & Distributors Sdn.html .Pahang. Petaling Jaya. Widad Othman & Dr. Bhd.Pts Publications & Distributors Sdn Bhd. Ramlee Mustapha. Bhd. Pendidik dan Pendidikan. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional.BIBLIOGRAFI Prof. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Universiti Terbuka Malaysia. Madya Dr. Jalan Tun Ismail.blogspot.com http://khalidalii. (2003).banksoalanspm.(2002). Prof. Inilah Kurikulum Sekolah.utm.com/Download2. Atan Long. Kuala Lumpur. Madya Dr. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional.com/2009/03/nota-padat-kemahiran-hiduphbls1103. Kuala Lumpur. Ishak Ramly. http://eprints. (1984).html http://imannnotapadat.my/2260/1/Yahya2001SKK.com/2009/11/sukatan-pelajaran-kh-2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->